Page 1

NEB – Non Energy Benefits indeholder mange facetter, som skal huskes i initiativforslagene til energirenoveringen Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd

Bygningsrenoveringsstrateginetværk - etageboliger 15.11.2012

Det Økologiske Råd


Mange forskellige NEB’s Forbedret indeklima: •

Forbedret ventilation, luftskifte i alle rum og luftkvalitet

Forbedret dagslysadgang

Mindsket støjpåvirkning med nye vinduer eller ruder – i hvert fald fra de eksterne kilder

Mindre påvirkning af kemikalier via bedre materialer, præcis ventilation og god håndtering af renoverede materialer

Bygningsrenoveringsstrateginetværk - etageboliger 15.11.2012

Det Økologiske Råd


Mange forskellige NEB’s Forbedret komfort: •

Forbedret termisk komfort med bedre temperaturfordeling i rum og mindsket træk via tætning, mindskede kuldebroer, bedre isolering og forbedret ventilation

Mindre påvirkning fra handlinger i andre lejligheder, som f.eks. tilstopning af fælles udsugning

Forbedret indretningspotentiale med mindre kuldenedfald via øget komfortzone tættere på vinduer

Bygningsrenoveringsstrateginetværk - etageboliger 15.11.2012

Det Økologiske Råd


Mange forskellige NEB’s Forbedret æstetik: •

Forbedret æstetik for grimme bygninger gennem energirenoveringer

Bevarelse af bygningsarven mht. arkitektur, detaljerigdom, materialevalg og -kvalitet m.v. – med mulige barrierer for energirenovering

Øvrige: •

Forbedret og mere holdbar kvalitet af alle bygninger

Forbedrede udearealer

”Feel good” fornemmelse af at gøre noget rigtigt

Bygningsrenoveringsstrateginetværk - etageboliger 15.11.2012

Det Økologiske Råd


NEB som motivation og drivkraft •

Problemer med kuldebroer, mug og skimmel, grimme udearealer, støj fra gaden, træk, dårlig ventilation m.v. kan udløse vedtagelse af handling

Mange problemer i etageboliger kan kun løses ordentligt ved samtidig forbedring af NEB og mindsket energiforbrug

Eksempler: •

Udvendig efterisolering som opretning af betonskader, fjernelse af kuldebroer og undgåelse af mug og skimmel

Individuel ventilation med varmegenvinding som løsning på dårlig luftkvalitet, træk, problematisk fælles udsugning og manglende luftskifte i sove- og børneværelser

Bygningsrenoveringsstrateginetværk - etageboliger 15.11.2012

Det Økologiske Råd


NEB og renovering af parcelhus ”Der var ikke rigtig god økonomi i det, men vores hus er bare blevet så meget bedre at bo i. Vi ville til enhver tid gøre det igen.” Modificeret citat fra ejerne om Rockwool projekt med energirenovering af en villa i Næstved

Bygningsrenoveringsstrateginetværk - etageboliger 15.11.2012

Det Økologiske Råd


Økonomien i NEB •

De mange ikke-energirelaterede fordele giver forbedringer på mange fronter – undtagen på økonomien

NEB’s kan dog påvirke salgbarhed eller udlejningsmulighed af lejligheder

NEB’s kan påvirke beboersammensætningen i positiv retning

NEB’s kan bruges til at motivere til energirenovering

MEN værdien af forøgede NEB’s kan ofte ikke betale regningen for investeringen tilbage i ”rigtige” penge – her skal sammenhængen til energibesparelser med

Bygningsrenoveringsstrateginetværk - etageboliger 15.11.2012

Det Økologiske Råd


Tak for opmærksomheden Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd

Oplægget vil blive lagt på vores hjemmeside www.ecocouncil.dk

Bygningsrenoveringsstrateginetværk - etageboliger 15.11.2012

Det Økologiske Råd

Non Energy Benefits  

Oplæg holdt af Søren Dyck-Madsen