Page 7

Foto: EU

Det danske EU-formandskab i 2002 banede vejen for Østudvidelsen, hvor ti nye lande blev optaget. Billedet her er taget umiddelbart efter at udvidelsestraktaten blev underskrevet d. 16 april 2003. Prioriteterne for det kommende danske EU-formandskab bliver først offentliggjort sidst på året.

TEMA 3 | 2011 DANSK EU-FORMANDSKAB: Vækst med grønt fortegn? Sidst Danmark varetog EU-formandskabet i 2002 – blev der banet vej for den historiske Østudvidelse med optagelse af ti nye kandidatlande. Succesen tilskrives især forberedelse, målrettethed og godt håndelag. Fra start af var der fem klare målsætninger – visionen om ét Europa – udvidelsen var hovedopgaven. Bæredygtig udvikling var et andet prioriteret mål, hvor bl.a. liberaliseringen af EU’s el – og gasmarkeder blev forhandlet på plads. Når Danmark igen overtager EU-formandskabet 1. januar 2011, vil fokus især være på den finansielle og økonomiske krise og mulighederne for at skabe ny vækst. Global Økologi ser i dette tema nærmere på mulighederne for at sætte en grøn dagsorden. For oplagt vil det være, at sætte ambitiøse mål på klima- og miljøområdet, som både kan føre til mindre forbrug af energi, øget konkurrenceevne, bedre klima og flere grønne jobs. Men er det en reel mulighed? Vi har talt med Dan Jørgensen, mangeårigt medlem af EU-parlamentet for Socialdemokraterne. Han peger på flere oplagte muligheder, men maner også til forsigtighed, for Danmark har for tiden et imageproblem i EU. Læs interviewet s. 8 På energiområdet skal der bl.a. forhandles om direktivet for energibesparelser. EU’s potentiale for energieffektivitet udnyttes langt fra, selvom der er oplagte fordele fx grønne jobs. Kommissionen har

derfor fremlagt nye virkemidler, og Danmark kan få en nøgleposition, når kompromiserne landene imellem skal forhandles på plads. Læs baggrund og analyse på s. 14-16 Indenfor landbrugsområdet er der især fokus på forhandlinger om EU’s budget for 2014-2020, som bliver Danmarks største opgave under formandskabet. Landbrugsstøtten udgør 42% heraf, og fra start af var der lagt op til, at landbrugsstøtten skulle omlægges til støtte til mere økologi og andre miljøforbedringer. Det Økologiske Råd ser en reel fare for, at de krav nu udvandes. Læs artiklen s. 17 Vi kigger også nærmere på området farlig kemi, hvor Danmark besidder unik viden i forhold til cocktail-effekter af hormonforstyrrende stoffer. Du kan læse om mulighederne for, at vi faktisk får en regulering på området på side 20. En anden stor begivenhed, som vi også sætter fokus på i dette nummer, er Det Økologiske Råds 20 års fødselsdag. Til trods for trange tider, hvor rådets eksistens langt fra var sikker, har vi nu i 20 år kvalificeret miljødebatten, såvel nationalt som europæisk og internationalt. Det vil vi gerne fejre, også sammen med dig! Du er derfor inviteret til fest og stor konference d. 11. november. Ses vi? God læselyst, Redaktionen

Profile for Det Økologiske Råd

Global Økologi nr. 3, 18. årgang 2011  

Dansk EU-formandskab: Vækst med grønt fortegn? TEMA: Dansk EU-formandskab: Vækst med grønt fortegn? Sidst Danmark varetog EU-formandskabet i...

Global Økologi nr. 3, 18. årgang 2011  

Dansk EU-formandskab: Vækst med grønt fortegn? TEMA: Dansk EU-formandskab: Vækst med grønt fortegn? Sidst Danmark varetog EU-formandskabet i...