Page 22

TEMA DANSK EU FORMANDSKAB: VÆKST MED GRØNT FORTEGN?

Af Anne-Mette Wehmüller, Trafik- og energimedarbejder

Afgifter og grønne skatteomlægninger bliver ofte omtalt som noget negativt og forbundet med skattestigninger. Men i stedet for at tage ’nejhatten’ på bør vi fokusere på alle de positive grønne vækstpotentialer, som ligger i en samfundsudvikling, hvor vi aktivt gør brug af disse redskaber. Hvorfor ikke fx bruge grønne transportafgifter til en fremtidig omstilling, hvor vi transporterer os mere miljøvenligt? Selvom mange opfatter skatter og afgifter som nationale virkemidler, er der god grund til at holde øje med, hvad der sker i EU. Et af de områder, der kræver særlig bevågenhed her og nu, er den politiske behandling af energibeskatningsdirektivet, som også skal forhandles under det danske EU-formandskab.

Højere beskatning af diesel

EU’s minimumssatser for energiafgifter på benzin og diesel skal revideres. Generelt er de gennemsnitlige energiafgifter på brændstoffer faldet i de sidste ti år, og dieselbiler favoriseres ved en lempeligere beskatning. De bør beskattes højere, for selvom de kører længere på literen, er CO2-udslippet per liter diesel højere end for benzin. Energi til biler (benzin og diesel) vil i 2020 i EU stå for 37% af alle CO2-udledninger udenfor kvotesektoren. I Danmark er denne andel i dag oppe på 42%.

Kurs mod grøn omstilling Grøn skattepolitik. Det Økologiske Råd og Green Budget Europe sætter fokus på grøn vækst på stor konference. Bl.a. er EU’s faldende energiafgifter til debat, de underminerer både klimatiltag og koster job. Men der er også brug for handling nationalt.

22 | GLOBAL ØKOLOGI | SEPTEMBER 2011

EU står overfor at skulle fastsætte nye energiafgifter på brændstoffer, det sker gennem energibeskatningsdirektivet, hvor der fastsættes minimumssatser på brændstoffer, bl.a. for at forhindre udbredelsen af ’brændstof-turisme’. Som situationen er i dag favoriseres dieselbiler i forhold til benzinbiler i Europa. Kommissionen foreslår en højere beskatning af diesel, hvor beskatningen af diesel og benzin sker efter CO2 udslip. Ganske vist kører mange dieselbiler betydeligt længere på literen end tilsvarende benzinbiler, men CO2udslippet pr. liter diesel er alligevel højere. Derfor bør vi fastholde tilskyndelsen til at købe energieffektive biler, men ikke favorisere diesel unødigt. Globalt set har EU - relativt høje energiafgifter på brændstof, og det er kun godt for det motiverer os til at spare på brændstofferne. Alligevel går det den forkerte vej, primært fordi de gennemsnitlige brændstofenergiafgifter i EU er faldet. Fra 0,59 euro pr liter i 1999 til 0.49 euro i 2010. På bundlinjen svarer det til et fald i indtægterne på 16 procent (fra 180 mia. euro til 152 mia. euro korrigeret for inflation). Det Økologiske Råd kan derfor sammen med andre europæiske miljøorganisationer bl.a. Transport & Environment støtte det princip, som Kommissionen har fremlagt, nemlig en højere beskatning af diesel – men det faldende afgiftsniveau generelt bør genoprettes.

Profile for Det Økologiske Råd

Global Økologi nr. 3, 18. årgang 2011  

Dansk EU-formandskab: Vækst med grønt fortegn? TEMA: Dansk EU-formandskab: Vækst med grønt fortegn? Sidst Danmark varetog EU-formandskabet i...

Global Økologi nr. 3, 18. årgang 2011  

Dansk EU-formandskab: Vækst med grønt fortegn? TEMA: Dansk EU-formandskab: Vækst med grønt fortegn? Sidst Danmark varetog EU-formandskabet i...