Page 2

20 år – Tillykke til Det Økologiske Råd!

ØK

år

RÅD

20

KE

4

DET

Foto: Levent Abdurrahman Cagin

INDHOLD

OLOGI

S

6

Energisiden der sparer

7

TEMA: Dansk EU formandskab: Vækst med grønt fortegn?

8

Vækst med grønt fortegn? Af Tina Læbel, redaktør Global Økologi

11

Første prioritet til europæisk VE-fællesskab Af Niels Henrik Hooge, redaktionsmedlem Global Økologi

14

Direktiverne for energieffektivitet og energibeskatning: Forhandlingerne skal i hus! Af Søren Dyck-Madsen, Energi- og klimaekspert i Det Økologiske Råd

17

EU’s fælles landbrugspolitik: Green eller greenwash? Af Leif Bach Jørgensen, landbrugsfaglig medarbejder Det Økologiske Råd

TEMA: Dansk EU-formandskab

20

Danmark overtager EU-formandskabet 1. januar 2012. Global Økologi ser i dette nummer på Danmarks muligheder for at sætte en Grøn Dagsorden. Der er flere muligheder; 30% CO2-reduktion i 2020, vedvarende energi, ressourceeffektiv økonomi. Kan Danmark gøre en forskel, eller har vores image lidt for meget skade i EU?

REACH og hormonforstyrrende stoffer: Dansk påvirkning kan forbedre forbrugerbeskyttelse og konkurrenceevne Af Lone Mikkelsen, kemikaliemedarbejder Det Økologiske Råd

22

Kurs mod grøn omstilling Af Anne Mette Wehmüller, Trafik- og energimedarbejder Det Økologiske Råd

24

20 års miljødebat: Det siger tidligere formænd

26

20 års miljødebat: Det siger de andre om os

28

Bognyt

30

Nyt fra DØR

32

Valget er også et klima-valg!

Foto: Tina Lorien

Foto: Andrew Rich

Læs interview med Dan Jørgensen, analyser og baggrund

TEMA:

EU landbrugspolitik

20 år – Tillykke!

Landbrugsstøtten er til forhandling under det danske EU-formandskab. Hvor står mulighederne for et grønnere landbrug i EU? Få baggrund s. 17

Det Økologiske Råd fylder 20 år. Vi har spurgt andre hvad de mener om os – og får ros og kærlige indspark fra bla. tænketanke og miljøministeren. Læs s. 26-27

No. 001

KLIMA-NEUTRAL TRYKSAG

Global Økologi nr. 3, 18. årgang, september 2011 / Redaktion | Tina Læbel (ansv.), Tanja Brennecke, Maja Kirkegaard, Bent Kristensen, Bo Normander, Uffe Geertsen, Claus Wilhelmsen, Xenia Thorsager Trier, Kåre Press-Kristensen, Niels Henrik Hooge / Layout: Birgitte Fjord | Grafisk design / Udgiver: Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 Kbh N. Tlf. 3315 0977, fax 3315 0971, info@ecocouncil.dk / Global Økologi udkommer fire gange årligt, pris: 345 kr./år, 195 kr/år (stud., ledige, pens.) / Redaktionens og Det Økologiske Råds synspunkter afspejles kun i indlæg, hvor dette er angivet. / Tryk: KLS Grafisk Hus / Papir: Arctic Volume White FSC 90g / Forside: seraficus / Næste deadline 25. oktober 2011. Næste nummer udkommer nov.-dec. 2011 / Global Økologi | forfatterne / ISSN 0909-1912 / Støttet af Undervisningsministeriets tips & lotto-midler.

©

2 | GLOBAL ØKOLOGI | SEPTEMBER 2011

Profile for Det Økologiske Råd

Global Økologi nr. 3, 18. årgang 2011  

Dansk EU-formandskab: Vækst med grønt fortegn? TEMA: Dansk EU-formandskab: Vækst med grønt fortegn? Sidst Danmark varetog EU-formandskabet i...

Global Økologi nr. 3, 18. årgang 2011  

Dansk EU-formandskab: Vækst med grønt fortegn? TEMA: Dansk EU-formandskab: Vækst med grønt fortegn? Sidst Danmark varetog EU-formandskabet i...