Page 1

fysisch-chemische afvalwaterzuivering

SNCB

Probleemstelling: Het behandelen van de afvalwaterstroom van het atelier van de SNCB Atelier de Traction in Charleroi: 

het reiniging van putten, beladen met koolwaterstoffen, zand, zeep, antivriesmiddel op basis van glycol, koelwater van dieselmotoren belast met molybdeen

metaaldeeltjes remblokjes e.a.

reinigingsstation van locomotieven met zelfde vervuiling als hierboven en daarbij ook vervuild met fosforzuur, melkzuur en NaOH

afkomstig

van

inkuipingen van verschillende opslagterreinen in open lucht

o

Qmin= 2 m3/dag

o

Qgem= 20 m3/dag (in weekdagen)

o

BZV5 Influent: 5.000 mgO2/l

o

CZV: Influent: 10.500 mgO2/l

o

ZS: Influent: 555 mg/l

o

o

Detergenten mg/l

Influentanionisch:

11,11

Influentkationisch-nonionisch: 120 mg/l

De installatie moest tevens uitbreidbaar zijn zodat ze een totale vuilvracht kan verwerken die 20 % hoger ligt dan aangegeven door deze ontwerpparameters.

Resultaatverbintenis: Het behalen van de gevraagde lozingsparameters bij het volgen van de gebruiksvoorschriften De exploitatiekosten moeten gedurende twee jaar lager zijn dan degene die theoretisch werden opgegeven door de fabrikant.

Beschrijving van de werking

Design: De ontwerpparameters werden opgelegd door de SNCB vastgelegd door staalanalyses: o

Debiet: Qmax= 25 m3/dag

In een bestaand bufferbekken werden twee voedingspompen ingebouwd, die het afvalwater over 100 m naar een olieafscheider verpompen. Hier werd het afvalwater in de geïntegreerde slibvang ontdaan van de eerste zware fractie en werd vervolgens de olie en drijflaag afgescheiden. Vervolgens wordt het water gepompt naar de neutralisatiereactor waar de pH wordt geoptimaliseerd voor het elektroflotatieproces (tussen 6,5 en 8). In de elektroflotatiereactor wordt op basis van de aangelegde stroom aluminium en ijzerhydroxiden gevormd die


vlokken vormen met de aanwezige metalen. Overtollig schuim tijdens dit proces wordt verwijderd door middel van periodieke waterjet pulsen.

analyse

resultaat

eenheid

BZV

10

mg/L O2

CZV

71

mg/L O2

NO2

0,57

mg/L

NO3

4,49

mg/L

Kjeldahl N

8,4

mg/L

metalen

resultaat

eenheid

Ag

<1

µg/L

As

<5

µg/L

Cd

1.0

µg/L

Cr

<1

µg/L

Cu

18

µg/L

Pb

23

µg/L

Ni

97

µg/L

Zn

83

µg/L

Hg

<0,10

µg/L

T

Uiteindelijk komt het water in een homogenisatiebekken terecht, van waaruit het over een kamerfilterpers wordt gestuurd, waardoor de zware metalen worden verwijderd. Het filtraat van deze kamerfilterpers komt in de bioreactor waar de organische vervuiling wordt aangepakt met behulp van de MBBR techniek.

Evaluatie van de exploitatiekost: De kost werd berekend over een periode van 2 jaar, op basis van het verbruik van chemicaliën en andere verbruiksgoederen, het elektriciteitsverbruik, de afvoer van het slib door een erkende firma, en de kosten van het preventieve onderhoud.

Na de bioreactor komt het water in de nabezinking terecht. Als laatste zuiveringsstap wordt een actief koolfilter voorzien om het water te ontdoen van eventuele geur en kleur.

De werkelijke kosten bedroegen 80% van de verwachte theoretisch opgegeven kost !

Behaalde resultaten: Wat betreft de zuiveringsresultaten werden volgende waarden genoteerd:

Hasseltsesteenweg 111 ▪ B-38OO Sint-Truiden ▪ Tel.: +32 (O)11/68 OO 92 ▪ Fax: +32 (O)11/68 39 32

SNCB NL  

fysisch-chemische afvalwaterzuivering

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you