Page 1

COMPARATIVA DE LES PLATAFORMES CROWDFUNDING Verkami

Ulule

Kichstarter1

Si

Si

Si

Crowdthinking Microdonaciones

Lánzanos/ ecoindus2

Goteo

Ecrowd

Si

Si

Si

Si

Sobre la iniciativa a finançar La iniciativa a finançar ha de ser un projecte?

Si

Hi ha un import mínim a sol·licitar?

No

Si, 5euros

No

No

No

No3

No

Hi ha un import màxim a sol·licitar?

No

No

No

No

5000euros

No

No

No

Es pot modificar la quantitat inicialment sol·licitada?

No

Si

No

No

No

Si

No

No

Es cobra només si s’aconsegueix el 100% de la quantitat sol·licitada?

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Es pot superar la quantitat sol·licitada?

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

No

Existeix un temps limit per obtenir el diners?

Si,40dies

Si, 90dies

Si, 60dies

Si, 40dies

Si

Si,90dies

Si,40dies

Si

El temps limit està fixat per la plataforma?

Si

si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

És necessari oferir recompenses al donants?

Si

Si

Si

No

No

Si

Opcional

No

Es pot informar de l’avanç del projecte?

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Es poden publicar fotografies?

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Es poden publicar vídeos?

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si, 25000euros

1El problema és que solament admet projectes que vengen d'EUA, Canadà, Regne Unit, Austràlia i Nova Zelanda. Això en teoria no havia de ser molt problema. Hi ha empreses com SYBIC que t'ajuda a llançar el teu projecte en Kickstarter des d'Espanya gestionant-te també el cobrament de les recompenses. 2 Ecoindus és una iniciativa, en col·laboració amb Lánzanos 3 La quantitat econòmica que s'ha de sol·licitar és la mínima que és necessiti per dur el projecte endavant.


Sobre el finançadors Es pot veure públicament la identitat dels donants?

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Es poden veure públicament les quantitats donades?

Si

Si

Si

No

No

No

Si

Si

Existeix un perfil públic d’usuari/donant?

Si

Si

ND

No

No

Si

Si

No

Hi ha un import mínim de donació?

Si,5euros

Si,5euros

No

ND

No

Si, 5 euros

Si,5euros

Si, 50euros

Hi ha un import màxim de donació?

Si,5000euros

No

No

ND

No

No

No

Si, 3000euros

Si

Si

ND

ND

Si

ND

No

Si

5%

8%4

5%

8,50%5

0

5%

8%

2-4%

1,3%-1,45%

-

3-5%

-

4%

0,9-3,4%

0,8%

6,5-8,5%

Es troba integrada a les xarxes socials?

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Proporciona widgets pels projectes?

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

No

Es requereix una aprovació prèvia per publicar?

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Es pot publicar més d’un projecte a la vegada?

No

No

No

No

No

No

No

No

Permet la captació persona a persona?

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

L’organització rep informació dels donants? Sobre la plataforma Comissió de plataforma Comissió del mitjà de pagament

Permet la donació regular?

4 5

Inclou comissió financera Inclou comissió financera


Es troba relacionada amb el medi ambient?

No

Si6

Si7

Si8

No

Si

Si

Si

Es permet la comunicació privada entre els usuaris?

Si

Si

Si

No

No

Si

Si

No

An/Fr/Al/Cs

Cs/Ct/An

Cs

Cs/An/Pt

Cs/Ct/An

CS/Ct/An

En quins idiomes es troba disponible?

Cs/Ct/Ga/An/I Cs/An/It/Al/Pt t /Fr

Dades estadístiques Data de fundació

6 7 8

23/12/2010

12/10/2010

28/04/209

ND

26/01/2012

2010/2013

03/11/2011

25/10/2013

Projectes publicats

5405

24726

333529

ND

6

ND

8

29

Projectes 100% finançats

3.699

16028

118110

ND

ND

650

6

28

Plataforma de caràcter general en la que hi tenen cabuda els projectes medi ambientals. Plataforma de caràcter general en la que hi tenen cabuda els projectes medi ambientals. Plataforma de caràcter general en la que hi tenen cabuda els projectes medi ambientals.


Després d'haver cercat informació sobre diferents plataformes de crowdfunding i haver confeccionat una taula amb la informació més rellevant de cada una d'elles, hem arribat a la conclusió de que la plataforma que més ens convé per al nostre projecte és Lánzanos-Ecoindus. L'any 2013 Ecoindus (plataforma global per la ecoindustria i el desenvolupament sostenible) i Lánzanos (1ª plataforma de crowdfunding d'Espanya i una de les primeres d'Europa) van signar una aliança pionera per dur a terme el finançament col·lectiu de projectes relacionats amb el medi ambient, la ecoindustria i el desenvolupament sostenible. Ecoindus Green Crowdfunding és una iniciativa, en col·laboració amb Lánzanos, de finançament col·lectiu a projectes verds relacionats amb la ecoindustria, el medi ambient, el desenvolupament sostenible i la lluita contra el canvi climàtic. En aquesta plataforma de “crowdfunding verda” es donen cita promotors de projectes sostenibles (creadors, emprenedors, investigadors, col·lectius socials, comunitats locals…) i mecenes ambientals (particulars, empreses, organitzacions…) per fer realitat un nou model de desenvolupament sostenible. Els principals motius que ens han duit a triar Lánzanos-Ecoindus han estat: 1. És d'origen espanyol. 2. Es troba especialitzada en projectes d'ecoindustria, medi ambient, etc.. 3. Ens ofereix unes condicions favorables, com: •

No té màxim ni mínim d'import a sol·licitar.

El temps límit per obtenir el finançament es ampli.

L'import sol·licitat es pot modificar.

Permet publicar el projecte a plataformes diferents, sempre i quan l'altre plataforma sigui d'origen estranger i que no coincideixin en el temps.

Esperam que amb l'ajuda de Lánzanos- Ecoindus es pugui aconseguir el 100% del finançament necessari per obtenir el nostre Mö.

Comparativa plataformes crowdfunding ecoarrels corregit  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you