Page 1

PROFESSIONAL LED LIGHTING FOR RETAIL

1


1

Firma Eco Light LED jest wiodącym dostawcą innowacyjnych produktów oświetlenia LED dedykowanych dla obiektów handlowych oraz firm z sektora przemysłowego i branży logistycznej.

Eco Light LED successfully delivers dedicated LED lighting to retail, manufacturing and logistics sectors.

Od 2008 roku budujemy organizację skupiającą się na najnowszych technologiach półprzewodnikowych, które wykorzystujemy przy realizacji naszych projektów na terenie kraju i Europy. Specjalizujemy się w produkcji systemów liniowych LED oraz wdrażaniu zaawansowanych rozwiązań inteligentnego sterowania oświetleniem, pozwalającym wygenerować wysokie oszczędności energii. Produkowane przez naszą firmę rozwiązania oparte są o komponenty wyłącznie renomowanych producentów.

Since our beginning back in 2008, we spend our time focusing on semi conductor technology used throughut out projects in Country and Europe. We specialise in producing linear LED lighting systems as well as offering custom intelligent management solutions, allowing for high energy savings.Our lighting solutions are only composed of the highest quality components from the largest producers on the market.

Nasze produkty i rozwiązania są obecnie standardem oświetlenia w wielu obiektach handlowych w Polsce, jak również zostały docenione przez biura projektowe i Generalnych Wykonawców. Współpracujemy z wymagającymi partnerami na rynku, którzy cenią sobie nie tylko wysoką jakość oferowanych produktów ale przede wszystkim profesjonalną obsługę Klienta.

Our products and solutions have become a standard in many retail locations around Poland and praised by architect and general contractors. We cooperate with demanding clients, who appreciate not only high quality products but professional service as well.

Zapraszamy do współpracy.

We invite you to cooperation.


Jakości obsługi Klienta

Quality in Customer Service

Nasza firma jest wiodącym dostawcą do dużej części segmentu RETAIL. Do dnia dzisiejszego zrealizowaliśmy kilkaset inwestycji dla Klientów z różnych gałęzi przemysłu w zakresie dostawy oraz montażu profesjonalnych systemów oświetlenia LED. Istotą działalności naszej firmy jest nieustanny wzrost jakości świadczonych usług i oferowanych produktów, zapewniający realizacje aktualnych jak również potencjalnych potrzeb i oczekiwań klientów w myśl hasła: „BUILT TO SUITE” - czyli produkt i usługa „szyte na miarę”. Nasza firma jako jeden z liderów innowacyjnych systemów oświetlenia wspiera wiedzą i doświadczeniem, na każdym etapie realizacji.

Leading the way, our company provides lighting to a large portion of the retail sector. We have completed hundreds of projects in different branches including supply and professional installation services. An important element is our companies constant growth in services and products. Following our slogan „Built to Suite” we ensure our clients needs are always a priority. As one of the leaders in innovative lighting systems, our company provides support through knowledge and experience each step of the way.

wizja lokalna i pomiary natężenia

Site review & light reading.

indywidualny projekt oświetlenia

Individual lighting design.

audyt energetyczny; ROI

energy audit ROI

support w pozyskiwaniu finansowania inwestycji

assisting in finding Financial support

produkcja dedykowanych systemów oświetlenia

producing dedicated lighting systems

OEM - creating custom orders

OEM - realizacja niestandardowych, spersonalizowanych zamówień

Lighting installations (modernisation & new builds)

montaż oświetlenia (modernizacja i budowa nowych instalacji)

implementing intelligent managment systems

wdrożenie systemów inteligentnego sterowania

post-contracting documentation

service support

dokumentacja powykonawcza

obsługa serwisowa

2


Nasze wizualizacje Our visualisations

3


Inteligentne oświetlenie i Internet Rzeczy

Smart Lighting and the Internet of Things

Wyobraź sobie świat, w którym pojedyncza sieć inteligentnych odbiorników lub opraw monitoruje, wyczuwa i współpracuje z nami jak nigdy dotąd. Pojedyncza sieć, która eliminuje potrzebę użycia dodatkowych czujników ruchu, rozwiązań kontrolnych oraz energetycznych - dostarczając jednocześnie usługę „ All in one”. Inteligentne algorytmy przeliczą dane i wskażą najbardziej optymalne rozwiązania, które obniżą koszty oraz przede wszystkim ulepszą komfort pracy w środowiskach handlowych, komercyjnych oraz przemysłowych.

Imagine a world where a single network of intelligent, conscious endpoints - or lights monitor, sense and engage with individuals like never before. A single, essential network that eliminates the need for additional occupancy sensing, control solutions and energy management whilst providing ‘Everything-as-a-Service’. Machine learning algorithms will discover insights and deliver scheduling recommendations to the user, reducing costs and enhancing experiences within retail, commercial or industrial environments.

Oświetlenie to najbardziej wszechobecny element naszego otoczenia. Jest niezbędnym fragmentem infrastruktury. Systemy oświetlenia tworzą podstawę inteligentnej sieci dla pozostałych urządzeń pozostających w otoczeniu.

Lighting is the most ubiquitous element in the built environment. As an existing, essential infrastructurecomponent, lighting systems can form the backbone of an intelligent network of endpoints.

Oprawy z Modułem EyeNut EyeNut enabled luminaires

In partnership with

Aplikacja Android

Czujniki i przełączniki Sensors & Switches

Android App

BRAMA EyeNut EyeNut Gateway

Interfejs sieciowy

EyeNut HUB

Web Interface

EyeNyut HUB

JACE (Java Application Control Engine)

Domena BMS BMS domain

4


Pozwól nam dokonać odpowiedniego wyboru

Let us help you make the right choices

Nasza firma jako jeden z najbardziej doświadczonych liderów na rynku innowacyjnych systemów oświetlenia wspiera wiedzą i doświadczeniem, na każdym etapie realizacji.

As one of the most expiereinced leaders of innovative lighting systems, our company provides support through knowledge and experience each step of the way.

Stanowimy zespół specjalistów, mający na celu tworzenie oraz dostarczanie najnowszych rozwiązań technologicznych, pozwala nam to na kreowanie produktów dedykowanych dla poszczególnych branży i dostosowanych do stale rosnących wymagań klientów.

We are a team of specialists with goals to create and deliver dedicated products for specifics markets, constantly adapting to the growing demand in the lighting sector.

Stosując systemy oświetlenia wysokiej jakości, poza wzrostem sprzedaży zauważymy również duże oszczędności wynikające ze zmniejszonego zużycia energii (w stosunku do opraw konwencjonalnych jest to ok. 50- 65%). Dodatkowe oszczędności (sięgające nawet 85%), uzyskamy jeszcze poprzez wprowadzenie inteligentnego sterowania.

Using high quality lighting, not only did we notice a rise in sales but an increase in energy savings. In comparison to conventional fluorescent lighting 50 - 60% Increasing these numbers up to 85% when combined with an intelligent management system.

1.

W czasie modernizacji obiektu przeprowadzamy najpierw tzw. „wizję lokalną”. Podczas jej przebiegu wykonujemy badania natężenia oświetlenia oraz analizujemy zakres prac. When modernising a building, we conduct a „site review”, checking lighting intensities and analyse the required works.

5


2.

Następnie - zarówno w przypadku modernizacji jak i powstawania nowego obiektu, musimy omówić Państwa potrzeby, a także wspomnieć o najnowszych możliwościach technologicznych, gwarantujących komfort użytkowania oraz wysokie oszczędności (widoczne następnie w audycie energetycznym). Afterwards - This goes for new builds and modernisation projects, we need to assess the clients needs and inform of the latest technological advances available in the lighting sector. We guarantee user comfort and savings (shown in the energy audit simulation)

3.

Na podstawie rzutu technicznego i danych zebranych w czasie wizyty w obiekcie, nasz zespół przygotowuje dla Państwa projekt oświetlenia. Zaczynając od wizualizacji obiektu, kończąc na obliczeniach natężenia oraz realnej dystrybucji światła.

Based on the technical drawing or information obtained during a site review, our team prepares a lighting project starting from interior arrangements ending with complex lighting distribution similar to current conditions.

4.

W projekcie dedykowanych systemów oświetleniowych uwzględniane są zarówno obowiązujące przepisy jak i indywidualne potrzeby klienta. We always implement lighting standards and client requirements while creating dedicated lighting projects.

5.

Wycena może obejmować produkcję i dostawę oświetlenia, oraz montaż i instalację całego systemu. Doświadczona ekipa montażowa, pozwala nam na szybką i dokładną realizację zleceń. W celu optymalizacji kosztów, wykorzystujemy reż własne podnośniki nożycowe. Pricing can cover production and delivery or a full service installation if required by the client. We offer precise and professional service thanks to our installation teams. In case of high ceiling buildings we utilise our own lifts - eliminating costs for using rented equipment.

6


7


Oświetlenie w roli głównej Podstawowym czynnikiem, który determinuje wybór rodzaju i rozmieszczenie opraw oświetleniowych jest układ sklepu. Wybór rodzaju oświetlenia jest ściśle powiązany z efektywnością energetyczną oświetlenia oraz ostatecznie z kosztami jego eksploatacji. We wszystkich sklepach, oświetlenie ma za zadanie spełnić kilka różnych funkcji. Po pierwsze powinno być przyjemne dla oczu oraz budować ciekawą atmosferę. Tworzenie określonej atmosfery opiera się na różnych poziomach jasności i selektywnym akcentowaniu stref sklepu oraz określonych towarów. Kolejna funkcja to kierowanie oczu nabywców bezpośrednio na towary, przy czym rozwiązania oświetleniowe muszą spełniać określone funkcje - od oświetlenia ogólnego do podkreślania produktów. Ważne jest również przejrzyste oznakowanie tras, którymi chcemy aby poruszali się klienci.

Ligthing as main objective The shop layout is the basic e ​ lement allowing us to determine the positioning of the lighting. Choosing the correct lighting is closely tied to energy efficiency and exploitation costs. Lighting has several key tasks, one of which is providing visual comfort to the human eye and a pleasant atmosphere. Creating a visual atmosphere is made up of different lighting intensities throughout selected areas in the store. Another function is attracting the client directly to the product. Direct lighting or highlighting techniques are used to achieve desired results. Providing a clear walk path for the customers is also an important factor.

8


9


Dobór odpowiedniej barwy światła dla obiektu handlowego to bardzo istotny element już podczas tworzenia koncepcji projektu. Oświetlenie ma wpływ na to, jak klienci będą postrzegać produkty. Wybierając odpowiednie oprawy dla swojego sklepu należy pamiętać o dwóch aspektach. Po pierwsze, tworzysz atmosferę w sklepie, a po drugie zastosowane oświetlenie ułatwia klientowi dokonać wyboru.

Selecting the right color temperature for your retail store is very important. Lighting is everything in a retail store and the color temperature of your led light bulbs will determine how your customers perceive your products. The choice of lighting creates either a cold or warm environment. This is what makes retail tricky because you don’t want it to be too warm where your customer cannot see the detail of your products, but at the same time you don’t want to create a cold environment with a high color temperature. Two goals should be considered when selecting your LED light bulbs for a retail store. First, you are setting the atmosphere for your store. Second, your lighting is assisting your customers with the selection of their products.

10


11


SYSTEM LINIOWY LED SWDI-D Linear LED lighting SWDI-D BARWA ŚWIATŁA

Colour temperature

2700-7000K

PRODUCENT ZASILACZA

Power supply

HARVARD technology / OSRAM

MOC

Power

30W-90W

WYDAJNOŚĆ

Efficiency

130-170 lm/W

NAPIĘCIE

Voltage

230 V / 110 V (optional)

WYSOKOŚĆ

Height

40 mm

DŁUGOŚĆ

Length

1440 mm - 2880 mm

LUMENOUS FLUX

Lumenous flux

3900 lm - 15600 lm

ROZSYŁ

Beam angle

30°,60°,90°,115°,110°x60°

RODZAJ LED

Led type

SMD 5630 / SMD 2835

OBUDOWA

Casing

aluminium

WSP. ODDANIA BARW

Colour rendering index

CRI 85-95

PARAMETR IP

Ip rating

IP20 / IP54 (optional)

Zintegrowana oprawa liniowa do zastosowania jako oprawa pojedyncza lub do łączenia w linie świetlne (linia szybkiego montażu). Możliwość budowy linii świetlnych jako ciąg opraw i profili głównych (akcesoria) połączonych ze sobą zaczepami (klamrami) lub jako linia świetlna.

20

Integrated linear lighting used individually or in continuous line solutions (quick clip connection).

12


SYSTEM LINIOWY LED SWDI Linear LED lighting SWDI BARWA ŚWIATŁA

Colour temperature

2700-7000K

PRODUCENT ZASILACZA

Power supply

HARVARD technology / OSRAM

MOC

Power

30W-90W

WYDAJNOŚĆ

Efficiency

130-160 lm/W

NAPIĘCIE

Voltage

230 V / 110 V (optional)

WYSOKOŚĆ

Height

40 mm

DŁUGOŚĆ

Length

750 mm - 3040 mm

LUMENOUS FLUX

Lumenous flux

4200 lm - 13500 lm

ROZSYŁ

Beam angle

115°

RODZAJ LED

Led type

SMD 5630 / SMD 2835

OBUDOWA

Casing

aluminium

WSP. ODDANIA BARW

Colour rendering index

CRI 85-95

PARAMETR IP

Ip rating

IP20 / IP44 (optional)

Zintegrowana oprawa liniowa do zastosowania jako oprawy pojedyncze lub do łączenia w linie świetlne (linia szybkiego montażu). Możliwość budowy linii świetlnych jako ciąg opraw. Dostępna dedykowana barwa światła.

13

20

Integrated LED luminaire with application as a single luminaireor to be connected into linear lighting system (fast assembling LED lighting line). Dedicated Retail colour version avalible.


14


SYSTEM LINIOWY LED SWCI Linear LED lighting SWCI BARWA ŚWIATŁA

Colour temperature

2700-7000K

PRODUCENT ZASILACZA

Power supply

HARVARD technology

MOC

Power

10W-90W

WYDAJNOŚĆ

Efficiency

130-160 lm/W

NAPIĘCIE

Voltage

230 V / 110 V (optional)

WYSOKOŚĆ

Height

40 mm

DŁUGOŚĆ

Length

590 mm - 3000 mm

LUMENOUS FLUX

Lumenous flux

1600 lm - 11240 lm

ROZSYŁ

Beam angle

120°

RODZAJ LED

Led type

SMD 5630 / SMD 2835

OBUDOWA

Casing

aluminuim

WSP. ODDANIA BARW

Colour rendering index

CRI 85-95

PARAMETR IP

Ip rating

IP20

Linia Świetlna LED SWCI to produkt dedykowany dla branży marketów spożywczych, hipermarketów oraz specjalna wersja dla rozwiązań magazynowych. Produkt SWCI to świetlówka LED zintegrowana z oprawą, którą można łączyć w nieograniczone linie świetlne. Dostępna dedykowana barwa światła.

15

20

SWCI linear lighting is a product dedicated towards general stores, hypermarkets and individual solutions for warehouses. The lighting module is integrated into the frame, allowing for an unlimited continue line lighting set up.


SYSTEM OŚWIETLENIA PÓŁKOWEGO LED SWM LED shelf lighting systemm SWM BARWA ŚWIATŁA

Colour temperature

2700-7000K

PRODUCENT ZASILACZA

Power supply

HARVARD technology

MOC

Power

3,5W-35W

WYDAJNOŚĆ

Efficiency

79-86 lm/W

NAPIĘCIE

Voltage

230 V / 110 V (optional)

WYSOKOŚĆ

Height

14,6 mm

DŁUGOŚĆ

Length

230 mm - 3020 mm

LUMENOUS FLUX

Lumenous flux

279 lm - 3020 lm

ROZSYŁ

Beam angle

120°

RODZAJ LED

Led type

SMD 3014

OBUDOWA

Casing

aluminium

WSP. ODDANIA BARW

Colour rendering index

CRI 85-95

PARAMETR IP

Ip rating

IP20

Idealny do doświetlenia ekspozycji towarów na półkach, regałach, chłodniach. Szeroki wybór akcesoriów pozwalający na szybki montaż i demontaż. Mocowanie oprawy m.in. przez regulowany uchwyt pozwalający na zmianę kąta pochylenia, montowany na stałe lub poprzez magnesy neodymowe. Zasilanie napięciem bezpiecznym DC 24V.

20

Perfect for accenting products on shelves, racks and fridges. A wide range of accessories allow for quick and easy installation and removal. The pivotable mounting clips make adjustments easy and come fitted with a neodymium magnetic insert. Safe current DC 24V.

16


SYSTEM SZYNOWY LED RTL Track LED Lighting RTL BARWA ŚWIATŁA

Colour temperature

2000-5000K

MOC

Power

10W-40W

WYDAJNOŚĆ

Efficiency

94-182 lm/W

NAPIĘCIE

Voltage

230 V / 240 V

WYSOKOŚĆ

Height

94 mm - 171 mm

ŚREDNICA

Diameter

96 mm - 126 mm

LUMENOUS FLUX

Lumenous flux

612 lm - 3250 lm

ROZSYŁ

Beam angle

10°, 15°, 20°, 38°,45°

RODZAJ LED

Led type

COB

OBUDOWA

Casing

aluminium

WSP. ODDANIA BARW

Colour rendering index

CRI 80-90

TEMP. PRACY

Operating temp.

-20°C~40°C

Oświetlenie punktowe LED to idealne rozwiązanie przeznaczone dla dużych sklepów detalicznych, wzorcowni oraz wystaw artystycznych. Oprawa o niewielkich rozmiarach, wyposażona w bardzo wydajne źródło światła, wymienny system odbłyśników o wysokiej sprawności (do 93%) i bardzo niskim współcznynniku olśnienia zapewnianym przez odpowiednio dobraną optykę sterującą (UGR <13).

17

LED track spot light is perfect lighting solution dedicated for High End Retail Stores, Showrooms and Art Exhibitions. This track spot is featured with, compact size and powerful light output, interchangeable reflector system of high efficiency (up to 93%) and perfect glare control optics (UGR<13).


18


19


20


21


OPRAWY TYPU DOWNLIGHT LED DA Downlight LED DA BARWA ŚWIATŁA

Colour temperature

2000-5000K

MOC

Power

10W-40W

WYDAJNOŚĆ

Efficiency

92-145 lm/W

NAPIĘCIE

Voltage

230 V / 240 V

WYSOKOŚĆ

Height

77 mm - 143 mm

ŚREDNICA

Diameter

115 mm - 126 mm

LUMENOUS FLUX

Lumenous flux

612 lm - 3250 lm

ROZSYŁ

Beam angle

15°, 24°, 28°,36°, 40°,60°

RODZAJ LED

Led type

COB

OBUDOWA

Casing

aluminium

WSP. ODDANIA BARW

Colour rendering index

CRI 80-90

PARAMETR IP

Ip rating

20

Oprawa typu Downlight przeznaczona do podtynkowego montażu sufitowego. Duży wybór parametrów oświetleniowych oraz możliwość wykonania oprawy według parametrów klienta.

Downlight designed for concealed ceilings. Wide range specification range and customisable by the client. Suitable for retail, office and public spaces.

22


ul. Ĺťelazna 7, 76-200 SĹ&#x201A;upsk, Polska tel. 59 307 00 01 e-mail: info@eco-light-led.com

Eco light led retail 2018 digitalised  
Eco light led retail 2018 digitalised  
Advertisement