Page 1

1


2


PRESENTACIÓ

Trobar en la innovació un camí cap a la societat del coneixement, cap a un futur sostenible per a tots.

10

ANTECEDENTS

ANTECEDENTES

La Fira Destaca es celebra a Vila-real cada dos anys, amb més de 7.500 visites en la seua segona edició celebrada del 21 al 25 de novembre de 2016. Suposa un 25% més de visites que en 2014, a la primera edició. Destaca es consolida com l’esdeveniment de transferència de coneixement, amb més de 20.000 visitants únics a la web oficial.

La Feria Destaca se celebra en Villa-real cada dos años, con más de 7.500 visitas en su segunda edición celebrada del 21 al 25 de noviembre de 2016. Supone un 25% más de visitas que en 2014, en la primera edición. Destaca se consolida como el evento de transferencia de conocimiento, con más de 20.000 visitantes únicos en la web oficial.

DESTACA EN RUTA

DESTACA EN RUTA

Destaca presenta a la Vall d’Uixó la segona de les ‘accions en ruta’. En este cas, Destaca, la primera Fira de Transferència Científica, Tecnològica i d’Innovació de la Comunitat Valenciana, presentarà unes jornades científiques i tecnològiques, amb el compromís de dinamitzar el teixit econòmic mitjançant la coordinació territorial de la innovació.

Destaca presenta en la Vall d’Uixó la segunda de sus acciones en ruta. En este caso, Destaca, la primera Feria de Transferencia Científica, Tecnológica y de Innovación de la Comunidad Valenciana, presentará unas jornadas científicas y tecnológicas, con el compromiso de dinamizar el tejido económico mediante la coordinación territorial de la innovación.

En aquesta ocasió es promou la transferència científica i tecnològica a través de grans àrees temàtiques: empreniment, industrialització i canvi de model productiu, transformació digital, economia circular i economia blava, innovació en turisme i formació especialitzada.

En esta ocasión se promueve la transferencia científica y tecnológica a través de grandes áreas temáticas: emprendimiento, industrialización y cambio de modelo productivo, transformación digital, economía circular y economía azul, innovación en turismo y formación especializada.


Encontrar en la innovación un camino hacia la sociedad del conocimiento, hacia un futuro sostenible para todos.

LA VALL D’UIXÓ

LA VALL D’UIXÓ

Empreses, grups de recerca capdavanters i emprenedors del la Plana Baixa i les comarques properes, com Alt Palancia, Alt Millars, Camp de Morvedre o Camp del Turia, es reuneixen a la Vall d’Uixó el dijous 19 i divendres 20 de Setembre de 2019.

Empresas, grupos de investigación líderes y emprendedores de la Plana Baixa y las comarcas cercanas, como Alt Palancia, Alt Millars, Camp de Morvedre o Camp del Turia, tienen una cita en la Vall d’Uixó el jueves 19 y viernes 20 de Septiembre de 2019.

L’objectiu principal és aprofitar les oportunitats que ofereixen les noves tecnologies i els materials avançats, i generar també inquietuds de cara a la diversificació de l’economia; impulsant la trobada entre investigadors, tècnics i empresaris, potenciant les relacions Universitat-Empresa i centres de recerca.

El objetivo principal es aprovechar las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías y los materiales avanzados, y generar también inquietudes de cara a la diversificación de la economía; impulsando el encuentro entre investigadores, técnicos y empresarios, potenciando las relaciones Universidad-Empresa y centros de investigación.

Destaca és també un compromís amb el progrés sostenible i una forma d’obrir camí cap a la societat del coneixement, per aquest motiu es proposa una zona divulgativa d’exposicions i demostracions, amb visites concertades per a centres educatius; a més de la zona professional que acull entitats i empreses, grups de recerca i un fòrum de finançament amb una zona de networking amb reunions ‘bussiness to bussiness’.

Destaca es también un compromiso con el progreso sostenible y una forma de abrir camino a la sociedad del conocimiento, de ahí que proponga una zona divulgativa de exposiciones y demostraciones, con visitas concertadas para centros educativos; además de la zona profesional que acoge entidades y empresas, grupos de investigación y un foro de financiación con zona de networking y reuniones ‘business to business’.

11


ACTIVITATS I PARTICIPACIÓ

Oportunitats de negoci en la col·laboració entre els grups de recerca de les universitats i les empreses.

12

EXPOSICIÓ

EXPOSICIÓN

Les entitats i empreses tindran un espai per mostrar les seues innovacions. Un espai per generar oportunitats i per donar a conèixer els reptes que hem de superar entre tots.

Las entidades y empresas tendrán un espacio para mostrar sus innovaciones. Un espacio para generar oportunidades y para dar a conocer los retos que debemos superar entre todos.

La Universitat Jaume I estarà present per mostrar els últims projectes d’investigació que poden generar oportunitats per als professionals i les empreses, i despertar la creativitat dels tècnics i els investigadors.

La Universitat Jaume I estará presente para mostrar los últimos proyectos de investigación que pueden generar oportunidades para los profesionales y las empresas, y despertar la creatividad de los técnicos y los investigadores.

La divulgació científica és una de les branques de la Fira Destaca, i així serà també en esta edició Destaca en Ruta a la Vall d’Uixó amb els estands demostratius, tallers pràctics i visites guiades per als més joves.

La divulgación científica es una de las ramas de la Feria Destaca, y así será también en esta edición Destaca en Ruta de la Vall d’Uixó con los stands demostrativos, talleres prácticos y visitas guiadas para los más jóvenes.

NETWORKING

NETWORKING

L’espai expositiu comptarà amb una zona de networking per fer reunions b2b (bussiness to bussiness) entre professionals, investigadors, i empresaris.

El espacio expositivo contará con una zona de networking para Hacer Reuniones b2b (business to business) entre profesionales, investigadores, y empresarios.


Oportunidades de negocio en la colaboración entre los grupos de investigación de las universidades y las empresas.

MESES DE REPTES

MESAS DE RETOS

Es tracta de taules de debat amb moderador i secretari, amb un màxim de 5-6 investigadors de la Universitat Jaume I com a ponents principals, i unes 10-15 empreses i entitats invitades per cada tema.

Se trata de mesas de debate con moderador y secretario, con un máximo de 5-6 investigadores de la Universidad Jaume I como ponentes principales, y unas 10-15 empresas y entidades invitadas por cada tema. • Emprendimiento, industrialización y cambio de modelo • Transformación digital y formación espcializada • Economía circular y economía azul • Innovación en turismo

• • • •

Empreniment, industrialització i canvi de model Transformació digital i formació especialitzada Economia circular i economia blava Innovació en turisme

ZONA DIVULGATIVA

ZONA DIVULGATIVA

La zona divulgativa rep visites concertades i està oberta al públic general el dijous 19 i divendres 20 pel matí.

La zona divulgativa recibe visitas concertadas y está abierta al público general el jueves 19 y el viernes 20 por la mañana.

ACCÉS GRATUÏT

ACCESO GRATUITO

Totes les activitats són gratuïtes, encara que es requereix una inscripció prèvia a travès de la pàgina web feriadestaca.es.

Todas las actividades son gratuitas, aunque se requiere una inscripción previa a través de la página web feriadestaca.es.

13


Una trobada entre investigadors, professionals i empresaris

14


DESTACA fira científica, tecnològica i d’innovació

INFORMACIÓ DE CONTACTE Coordina: Càtedra d’Innovació Ceràmica ‘Ciutat de Vila-real’ info@feriadestaca.es | www.feriadestaca.es/lavallduixo CÁTEDRA DE INNOVACIÓN CERÁMICA ‘CIUTAT DE VILA-REAL’ DE LA UNIVERSITAT JAUME I Biblioteca Universitària del Coneixement Av. Pius XII, 43. Vila-real (Castelló) ciccvcomunica@uji.es. Tel. 964 547 242 / 659 002 007 FUE - UJI Fundació Universitat Jaume I - Empresa Campus Riu Sec. Edif. Consejo Social, s/n 12071 Castelló de la Plana andresb@fue.uji.es Tel: +34 964 38 72 22 UBICACIÓ DESTACA EN RUTA LA VALL D’UIXÓ Polígono la Moleta, 1 12600 La Vall d’Uixó (Castelló) Tel: +34 963 53 61 13 AJUNTAMENT DE LA VALL D’UIXÓ Plaça del Centre, 1 12600 La Vall d’Uixó (Castelló) Tel: +34 964 69 01 84

28

Profile for Roger

Destaca en Ruta - la Vall d'Uixó  

Destaca en Ruta - la Vall d'Uixó  

Profile for eclectick
Advertisement