Page 1

Referat IT-vejledere IT-vejledere 19-08-2013 12.00 – 15:00 Møde indkaldt af Jan Deltagere:

  

Dorte, Karsten, Lena, Mark, Jan, Casper og Kurt

Velkommen til Karsten Bording som fremadrettet ønsker en brødordning Godkendelse af referat o godkendt Kort status o 7913 har ansat en floorwalker, der hedder Lars Olesen. Han kan bookes gennem KS: o I-padden afleveres på Bygaden, hvis den går i stykker. o Retningslinjer ved I-pads itu – NYT –uforsvarlig handling dækkes af eget forsikringsselskab, resten dækkes af skolen(uddybes på næste møde) o

Højmosen 

Kaos

Krogsager o Gerne logge på fra skoleporten, ordnes af KS o Printerløsninger  Per er på sagen Bygaden: o Printerproblemer o UNi-login/VDI o Netværket ser ud til at fungere

Erritsø Fællesskole - det nye Intra - hands on o Orientering om det nye net o Alle vejledere som adm. o Giv lige ks besked når I er på MDM Lightspeed o Casper orienterede o Nemmere måde at udrulle APPS


Tid til info omkring bloggen o Casper gennemgik bloggen o Alle skal på, også KS o Koden er Farmor

Flipped Classroom – udsættes til et senere møde Næste skridt/handling i forhold til vores rolle som pædagogiske lT-vejledere o Vi skal have gang id et nye INTRA

o o

 FORÆLDREINTRA Årsplaner Kursus med Lars Levin – KS mailer datoerne

Referent Kurt Næste møde på Højmosen, vært er Mark og Lena Foreløbig dagsorden: 

    

Opfølgning på referatet o I-pads nye retningslinjer o Udrulning via MDM Vejledning i at tælle timer Hvilke områder er forbedret siden sidst FORÆLDREINTRA ELEVINTRA Henvendelse fra Jytte : o Kan vi ikke få en fane med vigtig dokumenter med fx:

o o o o

Skema Fagdag kalender for bygaden links

Referat itvejledere 19082013 (1)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you