__MAIN_TEXT__

Page 1

d, ur uw le ie n k rn g i ve edi ll vo

nu

!!!

Jaargang 39 - Echo nr. 01-2016 vrijdag 29 januari Uitgebracht door: Stichting De Echo Bereikbaar via: 06 - 282 33 815 of: echovinkel@hetnet.nl Kijk ook eens op: www.echovinkel.nl

In deze editie: Gefeliciteerd

achter de sche rmen bij: De Vinkelse Kw is De column van

Foto: Jeugdsoos Denjoy

Hans

Met in ‘t midd en: Muziek is emo tie


Colofon

Qa!U\Q\NJŬŭ ŮŬűūNJ2NJk§½´•¶ ũŰŬƽŮŬūŪűůū îîîƥ‘•½‘Ò§•¤Ä•´ƥ½¶

De Echo wordt 11 keer per jaar huis-aan-huis in Vinkel verspreid. Stichting E.V.V.C. de Echo is hiervoor verantwoordelijk. Woont u buiten Vinkel en wilt u de Echo ook thuis in de bus ontvangen, neem dan contact op met de redactie voor de mogelijkheden. De redactie: Tonny (06 - 282 33 815), Frank en Geert Mail: echovinkel@hetnet.nl Internet: www.echovinkel.nl of www.facebook.com/echovinkel

&\NJQUNJkCCQƝ

Qa)6C \=ƞNJNQ\)2=ƞNJ kQ!Q)=!=ƞNJQ N\)UƞNJ )=QUNJ=NJ4C )\ 6U !=)\NJ)=NJC=UNJQU\aQ=\ k=NJ&Q6)24NJ!Q &\=

Cϕ½§½ŸÖÞ§±‘•½NJҕÖÞãÒ½ÞNJ´•ã´•½ NJ NJ <½‘ŸNJ•½NJ‘§½Ö‘ŸƝNJ!•Ö¶Äޕ½ƥ NJ NJ lĕ½Ö‘ŸNJÞƬ¼NJùޕґŸƝNJŪŰƝũũNJÞÄÞNJūŪƝũũ NJ NJ wĽ‘ŸƝNJŪūƝũũNJÞÄÞNJūŪƝũũ

4)=ƠNJCÄ´NJ§ÖNJ¤•ÞNJ•¶´•NJîĕ½Ö‘ŸNJ´§•½•½NJí½žNJūũƝũũƥ <••ÒNJ§½žÄÒ¼Þ§•NJÄí•ÒNJĽÖƝNJîîîƥ‘•½‘Ò§•¤Ä•´ƥ½¶NJ•½NJ kÄÄÒNJҕ֕Òí•Ò§½Ÿ•½ƝNJũŰŬƽŮŬūŪűůū

Vrijdag 18 maart a.s. Tonpratersgala

rgen o z s r e t a 5 tonpr ment n i a t r e t n E voor Top 0 uur 0 . 0 2 g n Aanva tjes r a a k r o Vo 1862 2 3 5 3 7 bel 0

Adverteren: Info bij de redactie of stuur een mail naar: echovinkel@hetnet.nl AngelDesign kan helpen met de opmaak angeldesign@home.nl Druk: Bezorging: Klachten bezorging:

Wihabo Fam. van der Lee 073 - 532 4905

De echo verschijnt elke laatste vrijdag van de maand, behalve in de maand augustus.

Kopij Echo 2-2016, kunt u aanleveren t/m maandag 15 februari Aanleveren bij voorkeur digitaal in een email of in Word-document. Foto’s zijn heel welkom, deze graag als losse bijlage toevoegen en niet inplakken in het document. Dit geeft het beste resultaat.

De Echo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van advertenties, teksten en foto’s welke door derden zijn aangeleverd. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, zonder hierover contact te hebben met de redactie.


1 2 3 4 5 6 7 8 10 13 14 16 17 18 20 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 36 39 40 41

Inhoud

Dun 10e Vinkelse Column Kalender Nieuw … Nu nog lekkerder Jos van der Sande (huisarts) Gezondheid Parochieberichten Alleengaanden Vinkel Harmonie Odio Laverhof Voetbalvereniging E.V.V.C. Een kijkje achter de schermen Tips van … Linda KBO Heemkunde Vinckel In het midden - Iets aparts Stichting Dream4Kids Mariaoord www.iedereenkantypen.nl Terug in de tijd Echobord Alexander Krakers Humor Valentijnsdag Vrouwen van Nu Uit-Tips voor februari Dorpsraad Vinkel Sint Jozefoord Sterrenwacht Halley Gespot

10 Dun Vinkelse Column

Vinkelse Slagen moet slagen

Bij het lezen van deze titel zult u wel denken waar gaat dit over. Als één van de eerste bouwers in het nieuwe bestemmingsplan De Vinkelse Slagen wil ik hier graag een column wijden aan dit nieuwe plan. Het is nog even pionieren in deze nieuwe wijk, geen bouwstroom, geen water, maar gelukkig zijn er behulpzame buren. En de instanties hebben ons beloofd dat alles goed komt, de vraag is alleen wanneer. Maar dat is niet waarom ik gezegd heb dat ik een bijdrage wil leveren voor de Echo, belangrijker is het slagen van dit nieuwe plan. Uiteindelijk hoop ik dat dit een gemêleerde wijk wordt met diverse types woningen, voor ieder wat wils. Waarom? De reden is wat mij betreft simpel: voor de leefbaarheid van Vinkel. Doordat er de afgelopen 10 jaar nagenoeg geen nieuwe woningen gebouwd zijn, daalt bijvoorbeeld het aantal leerlingen op de basisschool. Dat wil weer niet zeggen dat als er wel gebouwd was dat er geen daling geweest was, maar zeker niet zo’n forse daling als nu. En als er eenmaal een achterstand is, dan is het nagenoeg onmogelijk om deze nog in te halen. Dus een continue bouwstroom van nieuwe woningen is essentieel voor de leefbaarheid van een dorp.

Voor de leefbaarheid van een dorp zijn een aantal voorzieningen van essentieel belang, nl.: een school, supermarkt, huisarts, café, verenigingsleven, e.d.. Kijkend naar het voorzieningenniveau in Vinkel dan mogen wij zeker niet klagen, er zijn altijd nog wel zaken te bedenken die er bij kunnen, maar er is een

Echo 2016 - 01

goede basis. En als wij het huidige niveau in de toekomst kunnen handhaven dan mogen wij hier zeker tevreden mee zijn. Kijk eens naar de grote winkelketens die het moeilijk hebben, in dit geweld is het niet reëel om te denken dat er nieuwe voorzieningen bijkomen en dit is ook niet direct nodig.

Maar met alleen de verkoop van enkele ruimte voor ruimte kavels wordt de Vinkelse Slagen geen succes. Mooi is het dan ook dat een aantal enthousiastelingen proberen een CPO project van de grond te krijgen. Niet alleen woningen voor de jeugd en starters, maar zeker ook voor andere doelgroepen. Als dergelijke initiatieven slagen, wat ik zeker hoop, krijgen wij een mooie nieuwe gemêleerde wijk, waar voor alle doelgroepen woningen gebouwd worden. Er is al een mooie groep maar hier kunnen zich nog zeker mensen aansluiten. Je zou toch denken dat er de nodige jeugd is die de komende jaren zelfstandig wil gaan wonen, deze groep zal zelf in beweging moeten komen als men in Vinkel willen blijven wonen. Of hebben jullie Vinkel al achter je gelaten. Nu is er een kans om in te stappen of om je in ieder geval te laten informeren naar de mogelijkheden. Niet alleen voor deze groep, maar ook voor de leefbaarheid van Vinkel is dit een goede zaak. Hans van de Ven

1


Kalender

Vinkelse activiteiten februari 5 Publieksavond Sterrenwacht Halley 6-7-8-9 Carnaval 14 Valentijnsdag 15 Alleengaanden - Koffie drinken 17 Oud papier 18 Openbare Dorpsraad vergadering 19 Evelientje Voetbalquiz 2016 24 Vrouwen van Nu - lezing in â&#x20AC;&#x2DC;t Zijl 28 ODIO - Winterconcert

Els Hermans Huidverzorging Huidadvies Visagie Voetverzorging Verkoop van make-up en verzorgingsproducten

Populierenstraat 1 5382 KG Vinkel T. 073 - 532 44 72

maart 27-28 Pasen 27 BlackSell - Goud van Oud avond april 15 27

Vormsel Koningsdag

Pikettenhandel

Las- & montagewerk

Nieuwekampen 15 Vinkel

06 - 21 85 67 43

Installatiewerk www.haerkensservicefarm.nl

info@haerkensservicefarm.nl

mei 4 Dodenherdenking 5 Bevrijdingsdag / Hemelvaartsdag 15-16 Pinksteren Juli 2-3

2

Speulen en Spullenmarkt

Echo 2016 - 01


NIEUW... Nu nog lekkerder Elke keer als ik bovenstaande kreet zie staan, ben ik bang dat ze het niet waar kunnen maken. Wie bepaald wat ik lekkerder, of beter gezegd, beter vind. Over smaak valt nou eenmaal niet te twisten. Dat in het achterhoofd houdend, vonden wij bij de redactie dat het nu toch het moment was om De Echo te vernieuwen. Na een overgangsjaar waarin we goed geluisterd hebben naar de reacties van de lezers, hadden we genoeg ideeen om de stap te zetten. Dit alles heeft geresulteerd in het blad wat je nu zit te lezen. Het is niet bij één verandering gebleven, we hebben maar meteen doorgepakt, want zoals gezegd, wij vonden dat het tijd was. Het belangrijkste verschil is zeker het formaat. Zoals al verteld in de vorige Echo, heeft dit met kostenbesparing te maken en met dit formaat is er minder afval, wat op zich ook weer een positief punt is. het tweede punt wat vernieuwd is, is dat de hele Echo nu in ‘full-color’ is. Kleur is duurder, maar ook veel mooier, vooral als er foto’s geplaatst worden bij een redactioneel stuk. Het grootste deel van deze extra kosten, worden voor rekening genomen door de adverteerders. Wij zijn onze adverteerders dan ook heel erg dankbaar dat ze met ons deze stap genomen hebben. Het derde punt van verandering is de uitstraling van De Echo. Als je 38 jaar ‘jong’ bent, mag je dat ook best uitstralen. Een nieuw frisser logo met een knipoog naar het oude, zorgt hier mede voor. Ook de kreet eronder: ‘Van, Voor en Door Vinkel’ draagt uit, waar De Echo voor staat. We hopen dan ook dat iedereen zijn/haar bijdrage hieraan blijft leveren. Of het nu een bedankje is, omdat ze je verrast hebben, of omdat je een leuke

Echo 2016 - 01

nieuw

activiteit met je vereniging hebt en iedereen hiervoor wilt uitnodigen. De Echo is voor dit alles HET medium van Vinkel. Daarnaast blijven we op facebook actief en zijn we druk bezig om onze website een (bijpassende) face-lift te geven. Zodra hier meer over te melden is, kun je het lezen in De Echo!

Ik vind het blad zeker ‘Lekkerder’ geworden en ben ook trots op het resultaat. Ik hoop dat jullie er zo ook over denken, maar realiseer me terdege: ‘over smaak valt niet te twisten’. Tonny

Uiteraard blijven we trouw aan de kleur groen, wat goed is hoef je niet te veranderen. Het groen van onze voetbalclub E.V.V.C., want zonder hen zou er nooit een Echo geweest zijn. Maar ook omdat nog veel mensen De Echo aanduiden met: ‘Het Groene Boekje’. De kaft is in de jaren minder groen geworden, maar het groen komt nog steeds duidelijk terug in de ‘Sky-line’ van Vinkel op de kaft. Ook blijven we trouw aan verschillende items. Waarom zou je items, waarop we vele leuke reacties krijgen, schrappen. Dus de kans bestaat dat je dit jaar benaderd wordt om ‘Dun Vinkelse Column’ te schrijven, want die houden we er zeker in. Of misschien komt een van onze reporters wel bij je aan, voor een leuk gesprek, want ‘Reporter op pad’, ‘Wie wont doar eigenluk’ en ‘Iets aparts’ zullen ook zeker blijven. Daarnaast zullen de Columns van de huisarts en Alexander en ‘de tips van ...’ ook blijven.

3


Jos van der Sande (huisarts) (medische) informatie en andere zaken ...

Collega Google weet raad! De tijden zijn veranderd. Waar vroeger de patiënt lijdzaam het oordeel van de dokter afwachtte wat hij voor hem in petto had, heeft in de huidige tijd de patiënt veel meer inspraak. De huisarts is afgedaald uit zijn ivoren toren en probeert samen met de patiënt te bekijken wat de beste vervolgstap is bij een bepaalde klacht. De komst van het internet heeft ervoor gezorgd dat het leeuwendeel bang is gemaakt voor de meest verschrikkelijke ziektes. “Je hoort zo veel tegenwoordig”. Waar vroeger de vuile was (en dus ook ernstige ziektes) niet buiten gehangen werd, zorgen facebook en nu.nl voor inzicht in de complete medische voorgeschiedenis van bekende leeftijdsgenoten. En dan nog niet te spreken over de diverse forums waar mensen hun lief en leed delen. Goed dat ze er zijn hoor, alhoewel ik vind dat het verhaal vaak te eenzijdig verteld wordt. De mensen waarbij het mis gaat voeren de boventoon waarbij frustratie over het geleden leed de klok slaat. Desondanks maken wij huisartsen ook gebruik van collega Google. Hij weet immers altijd raad! En wij kunnen niet overal alle verstand van hebben, anders waren we wel specialist geworden. In tegenstelling tot de specialist in het ziekenhuis weten wij vaak weinig van heel veel. In vergelijking met de patiënt vind ik mezelf objectiever en ben ik in staat om zonder angst te beoordelen of een artikel op Google betrouwbaar is. Het doet mij deugd dat al veel van onze patiënten de site ‘thuisarts.nl’ eerst intikken alvorens te gaan googelen in de grote bulk van informatie. ‘Thuisarts.nl’ is een gebruikersvriendelijke site met alle problemen naar onderwerp gerangschikt. De site is in staat je een goed advies te geven over de aandoening en je daarin vaak direct gerust te stellen. Bovendien geeft het aan of en

4

wanneer je contact met mij moet zoeken. Het maakt je snel wijzer waardoor je meer beslagen ten ijs verschijnt in mijn spreekkamer. Dokter Jos: “Goh, meneer Karel, wat denk u zelf dat u heeft?” en “wat wilt u van me?” Patiënt Karel uit Vinkel: “Maar gij bent toch d’n dokter?” Bovenstaande situatie komt vaak voor. Zowel de patiënt als de dokter vinden deze setting een beetje vreemd. Wij, de jonge generatie dokters, hebben intentie de hulpvraag samen met de patiënt op te gaan lossen. Patiënt Karel legt met zijn antwoord zijn lot volledig in mijn handen. Ik stel deze vragen daarentegen niet voor niets. Ik probeer hiermee de onderliggende angst naar de oppervlakte te halen. Dit met als doel de hulpvraag van de patiënt te verduidelijken zodat meneer Karel zich gehoord, begrepen en uiteindelijk ook geholpen voelt. Deze 3 ingrediënten zorgen wat mij betreft voor een succesvol consult. Dus een beetje voorwerk op ‘thuisarts.nl’ kan geen kwaad. Het zorgt daarnaast voor tijdswinst, het werkt efficienter. Wij zijn het er allemaal over eens dat in een consult van 10 minuten weinig meters gemaakt kunnen worden. In die tijd moeten we Karel bevragen over zijn symptomen, moeten we het lichaam zorgvuldig onderzoeken, uitleg geven over zijn klachten, de hulpvraag beantwoorden en last but not least... alles zorgvuldig in het medisch dossier noteren. Kortom een mooie uitdaging, want zowel de patiënt als de huisarts wil een volle wachtkamer voorkomen. Een ander mooi Vinkels fenomeen is het spaargedrag. Patiënten komen niet graag bij de dokter en stellen het maar uit. Vaak

worden klachten gebundeld. “Nu ik er toch ben, kun je ook efkes hiernaar kijken”. Zoals een goed hulpverlener betaamd, vind ik het lastig om dingen “efkes” af te handelen. Een gezonde portie angst om iets te missen, is één van de drijfveren om de tijd te nemen zodat ik de patiënt niet onterecht gerust stel. Zijn er meerdere dingen die u bij de dokter wilt aankaarten, dan bestaat de mogelijkheid om een dubbel consult in te plannen. We slaan dan 3 vliegen in één klap: geen gehaast, een goed beantwoorde hulpvraag en minder uitloop op het spreekuur. Wel bestaat het risico dat u dan 2x de vraag gesteld krijgt: “Goh meneer Karel, wat denkt u zelf?”. Groetjes, Jos van der Sande (huisarts)

Echo 2016 - 01


Gezondheid Huisartspraktijk Vinkel Tel: 073 - 532 3427 Weerscheut 71b, 5381 GT Vinkel www.huisartspraktijkvinkel.nl

Bloedprikdienst bij huisarts: Vanaf 1 september op woensdag en vrijdag van 8:00 - 9:00 u. legitimatie verplicht

Inloopspreekuur: maandag t/m vrijdag 8:00 - 9:00 u Harde werkers spreekuur: maandag 18:30 - 20:00 u Vroege vogels spreekuur: donderdag 7:00 - 8:00 u

Apotheek Maasdonk: Dorpstraat 21, 5386 AK Geffen T: 073 - 532 4699 Openingstijden: maandag t/m vrijdag: 8:15 - 17:30 u zaterdag: 12:00 - 13:00 u

Voor dringende hulp van de huisarts in de avond en nacht (van 17:00 tot 08:00 uur) en in het weekend, wordt waargenomen door HOV Tel: 0900 - 8860

Fysiotherapie: Move2bfit Pastoor Vogelsplein 1, Vinkel Behandeling alleen op afspraak T: 073 - 532 3432 E: Administratie@move2bfit.nl I: www.move2bfit.nl Ergotherapie: Anke Romme Iedere eerste woensdag van de maand aanwezig in huisartspraktijk Vinkel van 11:00 - 11:45 u (zonder verwijzing of afspraak) Runrotstraat 15, 5386 CT Geffen T: 073 - 532 4312

Laverhof Zorg Thuis: Voor informatie of om thuiszorg aan te vragen, neemt u contact op met het cliĂŤntenservicebureau. T: 0413 - 298 113 (9:00 - 17:00 u) Email: clientenservicebureau.heeswijk@laverhof.nl I: www.laverhof.nl

Echo 2016 - 01

Sint Jozefoord: Voor: dagbesteding, huishoudelijke zorg, maaltijd bij u thuis, thuiszorg, tijdelijk overnemen van mantelzorg, verhuur van appartementen, kleinschalig wonen en verpleeghuiszorg, wonen met zorg, thuiszorg, huishoudelijke zorg, respijtzorg, dagbesteding en maaltijd bij u thuis. Duyn en Daelseweg 15, 5391 EC Nuland T: 073 - 534 2342 E: info@jozefoord.nl I: www.jozefoord.nl

Logopedie Maasdonk: Saskia Bertrums Iedere 1e woensdag van de maand in huisartspraktijk Vinkel van 11:00 - 11:45 u (zonder verwijzing of afspraak) Schoolstraat 25, 5391 AX Nuland Kloosterstraat 8, 5386 AS Geffen T: 073 - 8515556 E: info@logopediemaasdonk.nl I: www.logopediemaasdonk.nl Oefentherapie Cesar in Vinkel: Reggy v Boxmeer & Maike Goossens Alle even weken op donderdag in Huisartspraktijk Vinkel van 10:30 - 11:30 u (alleen op afspraak) T: 06 - 247 47 613 Verloskundigenpraktijk Belle Vie: Smidse 2-4, 5386 AB Geffen I: www.belle-vie.nl Voor het maken van een afspraak, belt u met: 073 - 521 0764 (van 9:00 - 12:30 u) Spoedlijn: 06 - 5354 8631 Welkom Kraamzorg: Dit is de nieuwe naam van Kraamzorg PateinVivent Tel: 0900 - 22 000 66 E: kraamzorgservice@welkomkraamzorg.nl I: www.welkomkraamzorg.nl Ouderenadviseur: De ouderenadviseur geeft persoonsgerichte informatie en advies op het terrein van financiĂŤn, wonen, zorg en welzijn. Alle 55-plussers en mantelzorgers (familie, buren en kennissen die hulp verlenen) kunnen met hun vragen terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Vinkel zijn: Mevr. Elly van den Hombergh (073 - 532 2592) en Dhr. Jo van Lokven (073- 5321064)

5


Parochieberichten Lindenlaan 22, 5382 JA Vinkel Tel: 073 - 532 1245 www.parochievinkel.nl De Parochie is bereikbaar via het parochiesecretariaat op: vrijdagmorgen: van 10:00 - 11:30 u Voor vragen en misintenties kunt u contact opnemen met: Cor v.d. Wetering (06 - 535 51 414) Opgave misintenties kan ook via e-mail: parochieolv@hetnet.nl Kosten misintentie: € 11,= Opgave huwelijken/jubilea bij: Pastoor v. Dijk email: pastoor@parochiegeffen.nl Bij dringende aangelegenheden, kunt u contact opnemen met de pastorie in Geffen Tel: 073 - 532 1216 Overleden Op 16 november Theo van Dijk in de leeftijd van 82 jaar. Op 09 december Jo Hubers in de leeftijd van 83 jaar. Mogelijkheden van begrafenis Het kerkbestuur heeft besloten dat van heden er 3 mogelijkheden zijn van begrafenis, nl. • De normale ter aardestelling in een graf. • Een urn plaatsen in de urnenmuur. • Maximaal twee urnen plaatsen in een urnenkelder die in de grond geplaatst wordt. Deze kelders worden geplaatst bij de nieuwe coniferenhaag op de ‘nieuwe’ begraafplaats. Informatie hierover kunt u verkrijgen bij het bestuur. Uitvaart Het kerkbestuur brengt onder de aandacht dat men meerdere mogelijkheden heeft van een uitvaart: uitvaart met een Eucharistieviering en uitvaart met een Woorddienst. Beide worden voorgegaan door een priester.

6

Parochie Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans

Heilige missen Zaterdag 30 januari 17.30 u - Eucharistieviering met samenzang Woensdag 03 februari 19.00 u - Eucharistieviering voor de zieken van de parochie Zaterdag 06 februari 11.11 u - Carnavalsviering mmv van hofkapel ‘Ut kumt goed’ 17.30 u - Eucharistieviering met samenzang Woensdag 10 februari 18.00 u - Aswoensdag viering Zaterdag 13 februari 17.30 u - Eucharistieviering mmv gem. koor

Woensdag 17 februari 19.00 u - Eucharistieviering voor de zieken van de parochie Misintentie: Tien van Nistelrooij en Jo Hubers namens kerkhof- en tuingroep. Zaterdag 20 februari 17.30 u - Eucharistieviering mmv Derplu Misintentie: Voor alle overleden leden van de KBO Woensdag 24 februari 19.00 u - Eucharistieviering voor de zieken van de parochie Zaterdag 27 februari 17.30 u - Eucharistieviering mmv Derplu

n (WJD)

age Wereldjongerend

Zet jij de stap mee?

Van 18 juli tot 2 augustus organiseert Jong Bisdom Den Bosch de WJD-reis ‘Stap naar de a/Ander’ en reizen we af naar de Wereldjongerendagen in Polen. Ben jij tussen de 16 en 30 jaar? Wil je ook wel eens zien dat je niet de enige jongere in de kerk bent? Heb je zin in een geweldig avontuur met veel leuke ontmoetingen? Dan mag je de Wereldjongerendagen niet missen… Wij nodigen jou uit om met ons mee te gaan! Wereldjongerendagen De Wereldjongerendagen is het grootste jongerenevenement ter wereld. Honderdduizenden jongeren uit de hele wereld komen samen om het katholieke geloof te vieren. Meegaan naar de Wereldjongerendagen staat garant voor veel

ontmoetingen, gezelligheid, samen feest én geloof vieren, verdieping en een geweldige ervaring die je nooit zult vergeten. Enkele jongeren die mee zijn geweest, verwoorden het als volgt: • ‘Tijdens de WJD leerde ik dat je als jongeren niet alleen staat in je geloof.’ • ‘De WJD is voor mij een groot avontuur.’ • ‘Een reis met vele mooie (onbeschrijfbare) ervaringen en ontmoetingen.’ • ’Niet zomaar een ervaring, maar een levenservaring.’ • ‘Door de ervaring van de WJD te hebben meegemaakt, mag je delen in het WJDgevoel’ • ‘Niet in woorden te omschrijven, je moet het gewoon meemaken…’

Echo 2016 - 01


Uitnodiging B I J N A 5 0 J A A R E E N B E G R I P I N D E T R A N S P O RT W E R E L D

Alleengaanden Vinkel Koffie drinken - 15 februari Op maandag 15 februari is het weer koffiedrinken op de pastorie. Je hoeft je eigen niet aan te melden. Maar we vinden het gezellig als je komt.

Service, kwaliteit en betrouwbaarheid. Dat is waar wij voor staan. Al geruime tijd zijn wij een ‘niet meer weg te denken’ begrip in de transportwereld. Ons wagenpark is door de jaren heen uitgebreid tot een 30-tal vrachtauto’s van verschillende types. Hierdoor kunnen wij onze opdrachtgever altijd van het juiste voertuig voorzien; o.a. 10x8, 10x4, 8x4, opleggers, kraanauto’s en diepladers.

Bij deze willen wij Hans Kreutzer nog even bedanken voor al het goede wat hij voor de alleengaande gedaan heeft. Willemien

Brugstraat 46 - 5382 JD Vinkel - Telefoon 073 5321595 Fax 073 5324354 - E-mail wbvanderdonk@levix.nl

Days in the diocese Voorafgaand aan de werkelijke Wereldjongerendagen in Krakau zijn we van 19 t/m 25 juli te gast in het bisdom BielskoZywiec. In dit mooie bisdom verblijven we in gastgezinnen, waardoor we de Poolse cultuur van binnenuit mogen leren kennen. We zullen die dagen onder andere naar het concentratiekamp Auschwitz-Birkenau (wat in dit bisdom ligt) gaan, de cultuur verkennen, een prachtige bergwandeling maken en een dag de handen uit de mouwen steken om het thema barmhartigheid in de praktijk te brengen.

Aannemer van grond-, weg-, waterbouwkundige en cultuurtechnische werken

Informatie Kijk voor meer informatie op: www.jongbisdomdenbosch.nl/wjd

Echo 2016 - 01

7


ocht

Zangers m/v gez

Vind je het leuk om mee te komen zingen met een eenmalig projectkoor wat op gaat treden samen met Harmonie ODIO op Zaterdagavond 2 Juli 2016 ??!! We zijn op zoek naar ervaren zangers/ zangeressen die van een uitdaging houden en bekend zijn met zelfstudie. Harmonie ODIO heeft elk jaar in het eerste weekend van juli de Speulen en Spullenmarkt en daarbij hebben we de zaterdagavond ingevuld met muziek van het Harmonieorkest. Dit vindt plaats in een tent op het plein, met als thema: ‘Filmmuziek’

Uw persoonlijke warenhuis!

3-gangen menu Keuze uit de hele kaart

€ 23,50 WƌŽĮƚĞĞƌǀĂŶŽŶƐƵŝƚŐĞďƌĞŝĚĞĂƐƐŽƌƟŵĞŶƚ͕ŵĞƚŽ͘Ă͗͘ ,ƵŝƐŚŽƵĚĞůŝũŬĞĂƌƟŬĞůĞŶ ůĞŬƚƌŝƐĐŚĞĂƉƉĂƌĂƚĞŶ

Graag willen wij je vragen of jij, en misschien mensen uit jouw omgeving, interesse hebben om daar hun medewerking aan te verlenen. (Het koor gaat uitversterkt worden!!) We hopen van je te horen ??!! Voor aanmelden en info: Maria Leeyen - tel: 06-50462011 email: miepleeyen@hotmail.com

^ƉĞĞůŐŽĞĚ ,ŽƌůŽŐĞƐĞŶƐŝĞƌĂĚĞŶ <ĂŶƚŽŽƌĂƌƟŬĞůĞŶĞŶƐĐŚƌŝũĨǁĂƌĞŶ tĞŶƐŬĂĂƌƚĞŶ hŬƵŶƚďŽǀĞŶĚŝĞŶďŝũŽŶƐƚĞƌĞĐŚƚǀŽŽƌĐĂƌƚƌŝĚŐĞƐ͕ ŚĞƚǀƵůůĞŶǀĂŶƵǁŝŶŬƚƉĂƚƌŽŶĞŶ͕ďĂƩĞƌŝũĞŶƐĞƌǀŝĐĞĞŶ ůĂŵƉĞŶŝŶĂůůĞƐŽŽƌƚĞŶĞŶŵĂƚĞŶ͘

Uw persoonlijke warenhuis!

go Gevers

þ

T 073-503 36 17 gevers@gevers.nl www.gevers.nl

OPTIEK-OPTOMETRIE

Kerkstraat 7 WƌŽĮƚĞĞƌǀĂŶŽŶƐƵŝƚŐĞďƌĞŝĚĞĂƐƐŽƌƟŵĞŶƚ͕ŵĞƚŽ͘Ă͗͘ ϱϯϴϲ'ĞīĞŶ E-mail: info@boschvanerp.nl T. (073),ƵŝƐŚŽƵĚĞůŝũŬĞĂƌƟŬĞůĞŶ 532 12 95 Internet: www.boschvanerp.nl

8

ůĞŬƚƌŝƐĐŚĞĂƉƉĂƌĂƚĞŶ ^ƉĞĞůŐŽĞĚ

Echo 2016 - 01


Harmonie Odio

Nieuws uit en van de vereniging

Nulan Keindergebrul in

bruari fe 8 2 rt e c n o rc Winte

Wij hebben de Dolle Avonden, maar bij onze buren hebben ze pronkzittingen. Zo ook in Nuland. Waar ze voor de kinderen elk jaar het “Keindergebrul” organiseren.

Wat later dan we gewend zijn, houden we dit jaar ons Winterconcert op zondag 28 februari, om 11.00 uur. Harmonie ODIO laat op het winterconcert zien wat ze in huis heeft en dat is heel wat.

d

En dus betreden, net als bij ons, ook de jeugdslagwerkers het podium. Omdat de aanwas bij Harmonie UNION op dit moment niet zo groot is, spelen enkele Nulandse jeugdslagwerkers mee in onze C-selectie. Tijdens het “Keindergebrul” hebben deze jeugdige slagwerkers opgetreden met ondersteuning van onze B-selectie. Dit was natuurlijk weer een spectaculair optreden o.l.v. dirigent Hans vd Moosdijk. Zo helpen we als buurvereniging elkaar, om de jeugd zoveel mogelijk in groeps-verband te kunnen laten optreden. Podiumervaring is belangrijk om op te doen, maar het is nog leuker om voor publiek te kunnen spelen en te laten horen hoe leuk muziek maken is. Op de facebookpagina van Harmonie ODIO Vinkel kun je het optreden bekijken. (www. facebook.com/OdioVinkel/) De ODIO-reporter

B-selectie op het podium in Nuland Foto: Harmonie ODIO

Echo 2016 - 01

van nieuw publiek horen: “Ik wist niet dat de harmonie zo’n leuke, vlotte muziek maakt!”. Bij het verschijnen van deze Echo hebben we ondertussen de jeugdslagwerkgroep C- selectie Links: Harmonieorkest Rechts: De Slagwerkgroep A-Selectie Foto: Harmonie ODIO

Het concert begint met het studieorkest Young ‘O, waarin sinds kort ook de leden van Little ‘O spelen, o.l.v. Christiaan Habing. Zij worden afgewisseld door de jeugdslagwerkgroepen B en C selectie o.l.v. Tonn vd Veerdonk. Na de koffiepauze zien we de slagwerkgroep A-selectie o.l.v. Tonn vd Veerdonk en het harmonieorkest o.l.v. PeterPaul v Esch. Alle onderdelen van ODIO zijn druk aan het repeteren om een mooi en afwisselend programma te laten horen. Ons trouwe publiek weet dat het Winterconcert garant staat voor mooie muziek waarin ook jong talent voor het voetlicht treedt. We spelen voor en door Vinkel en hopen op een grote belangstelling. Het is altijd leuk wanneer we

en Young ‘O al gezien en vooral gehoord op de Dolle Middag. De slagwerkgroep A-selectie had een vet optreden op de Dolle Avond. De B-selectie heeft zelfs over de grens opgetreden, bij de ‘Dolle Middag’ van Nuland, het Keindergebrul (Zie verslag hiernaast). Nu wordt er dus weer hard gewerkt door iedereen aan de voorbereiding van het Winterconcert. Het duurt dus nog even maar reserveer deze datum alvast in je agenda: zondag 28 februari, 11.00 uur.

9


Laverhof

Fusie Retraitehuis en Laverhof per 1 januari 2016 Op 18 december 2015 tekenden het Retraitehuis in Uden en Laverhof in HeeswijkDinther en Schijndel voor een gezamenlijke toekomst. De twee zorgorganisaties fuseren en gaan per 1 januari 2016 gezamenlijk verder onder de naam Laverhof. Het Retraitehuis in Uden heeft de afgelopen jaren de omslag gemaakt naar een gezonde, ondernemende en wendbare organisatie. Om deze kwaliteiten te versterken heeft het Retraitehuis Laverhof gevraagd een duurzaam samenwerkingsverband aan te gaan. Voor het Retraitehuis is het van groot belang met behoud van identiteit haar zorg- en dienstverlening waardig te blijven ontwikkelen en zij verwachten in Laverhof de juiste partner te hebben gevonden. Laverhof is in 2012 ontstaan uit de fusie tussen BerneZorg in Heeswijk-Dinther en Zorggroep Dorus in Schijndel en bestaat uit de locaties Cunera/De Bongerd, St. Barbara en Mgr. Bekkershuis. Ook biedt Laverhof behandeling, revalidatie en wijkverpleging, hulp bij het huishouden en dagbesteding. Laverhof is een lokaal verankerde organisatie, die middenin de gemeenschap staat en in samenwerking met lokale partijen, vanuit vakmanschap maximaal aansluit bij wat er nodig is voor cliënten en de gemeenschap. In 2015 is Laverhof Koploper in de Zorg geworden

in de Benchmark in de Zorg van Actiz.

mevr. drs. Th.H.L.M. Timmermans van Overbruggen

Laverhof en het Retraitehuis vinden in elkaar goede zorgpartners, die de kracht van de lokale wijkgerichte zorg ondersteunen.

Per 1 januari 2016 is de heer drs. L.A.M. van Beek om gezondheidsredenen afgetreden als voorzitter van de raad van toezicht van Laverhof. De heer Van Beek, voormalig bestuurder van Cello, was sinds 2010 betrokken bij BerneZorg en Laverhof. De heer mr J. Ewalds, vicevoorzitter van de raad van toezicht van Laverhof, is afgetreden in verband met het verstrijken van zijn tweede termijn. De heer Ewalds was sinds 2008 als toezichthouder betrokken bij Laverhof en diens voorganger Zorggroep Dorus.

De heer Bob Pluijter, directeur/bestuurder van het Retraitehuis heeft per 31 december 2015 afscheid genomen van het Retraitehuis. De heer mr H. van de Wiel en mevrouw M. Overdijk, vicevoorzitter en lid van de raad van toezicht van het Retraitehuis, beëindigen hun lidmaatschap i.v.m. de fusie. De heren Schepers en Norel gaan deel uitmaken van de raad van toezicht van Laverhof. Raad van bestuur en raad van toezicht Laverhof Raad van bestuur Laverhof: de heer drs. Peter Beijers Voorzitter raad van toezicht Laverhof: de heer drs. A.Th.M. Veldman Vicevoorzitter raad van toezicht: de heer J.Th.H.M. Schepers Leden raad van toezicht: de heer F.C.P van Dijk MSc de heer J.H.C. van Houtum mevr. dr. Y. Kuin de heer G. van Norel

Zorg en ondersteuning bij u thuis of bij ons thuis Voor al uw vragen over zorg- en dienstverlening kunt u contact opnemen met het cliëntservicebureau, maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Telefoon: 0413 - 29 81 13, e-mail: clientservicebureau.heeswijk@laverhof.nl.

nisatie

Info over de orga

www.laverhof.nl

Laverhof bestaat uit de locaties Cunera/De Bongerd in Heeswijk en Mgr. Bekkershuis en St. Barbara in Schijndel. Daarnaast biedt Laverhof behandeling, revalidatie en ondersteuning thuis. Laverhof richt zich op de ondersteuning van ouderen uit de regio’s Heeswijk en Schijndel en de zorg voor religieuzen, behorend tot de Nederlandse Provincie van de Sociëteit van Zusters van J.M.J. en de Zusters van Liefde van Schijndel. Het Retraitehuis in Uden biedt wonen en waardige zorg in een woonzorgcentrum met verpleeghuiszorg. Het Retraitehuis heeft de wortels van haar bestaan 25 jaar terug als kloosterbejaardenoord. De samenwerking met de zusters van de Congregatie Missiezusters Dienaressen van de Heilige Geest is nog steeds levendig.

www.laverhof.nl

10

Echo 2016 - 01


Foto: Laverhof

Expositie Tot en met 1 februari a.s. exposeert Leonie Dekker-Verhagen bij Laverhof, locatie Cunera/De Bongerd, Zijlstraat 1 te Heeswijk. Lijnenspel, vorm, kleur en textuur zijn de beeldelementen die kenmerkend zijn voor haar schilderijen. Ze wordt geïnspireerd door mensen en vooral door de natuur. Het werk is realistisch/impressionistisch, soms figuratief, maar altijd gepassioneerd. De composities en het kleurgebruik zijn afwisselend overweldigend, ingetogen, helder en vrolijk. Techniek Werkend met acrylverf, paletmes en schrapers worden de composities geschilderd, pasteus, krassend, schrapend, dikke lagen over elkaar. En vaak daar overheen een netwerk van spatten verf. Hierdoor ontstaan gelaagde schilderijen in warme en spannende kleuren. Schilderijen van groot en exceptioneel formaat.

Lindenlaan 14 5381 GK Vinkel T I E

073 - 532 1607 www.autobedrijfvinkel.nl info@autobedrijfvinkel.nl

Tot 1 maart zijn de visstijden van 10.00-15.00 uur. Na 1 maart vissen we weer van 08.00-16.30uur. Heb je speciale wensen maak dan een afspraak. Op 21 en 28 februari zijn er karperwedstrijden. 29 februari is er een forelwedstrijd schrikkelvissen. Abonnementen voor de karpervijver zijn beschikbaar. Voor meer info: www.slothoevevijver.nl  073-5324258

: info@slothoevevijver.nl

Kom gerust eens een kijkje nemen. We zijn elke dag open vanaf 08.00 uur.

Schildercursussen Leonie geeft al jarenlang schildercursussen in haar eigen Atelier 47 in Heeswijk-Dinther en samen met zus Antoinet gecombineerde schilder- en beeldhouwlessen bij Ruimte in Beeld in Nuenen. Info: www.leoniedekker.nl U bent van harte welkom om de schilderijen te komen bekijken. De toegang is gratis.

Echo 2016 - 01

11


vrijdagavond:

;9JF9N9DKHJG?J9EE9<GJKND=?=D

Jeugdsoos met Oudersopvang

30+ apresski Festival zaterdagmiddag:

Kindermiddag prijsuitreiking Kinderoptocht

Ouderenmiddag in samenwerking met de KBO CYÛYf\k=]l[Y^]

EYYdlab\n&Y&Ē1$-(%gh]fnYfY^)/2((m

zondagavond:

nYfY^)/2((m

CYÛYf\k=]l[Y^]

extra ruimte in de zaal! groter en snellere service!

maandagmiddag:

GML<GGJ>=KLAN9D2

<=;A:9D

E=Lg&Y&DFQLFR$JMLLD=KK]f@=FC:=JF9J<

OOO&<GJKND=?=D&FD

Geopend: Dinsdag t/m donderdag: 08.30 - 18.00uur Vrijdag: 08.30 - 20.00uur Zaterdag: 08.00 - 16.00uur LOCATIES: NULAND - GEFFEN -VINKEL

LOCATIES: GEFFEN -VINKEL WWW.MOVE2BFITNESS.NL | TEL. 073-532 74 72 FITNESS@MOVE2BFIT.NL

Een hypotheek nodig of uw huidige hypotheek eens door laten lichten? Maak een afspraak met een van onze adviseurs: Peter van der Lee Femke Albers Hertogin Johannasingel 38 5345 AJ OSS 0412-631999 06-26844010 oss1340@hypotheekshop.nl www.hypotheekshop.nl/oss

12

Echo 2016 - 01


weerscheut 71D - 5381 GT - 073 532 0050

Voetbalvereniging E.V.V.C. Nieuws uit en van de vereniging

Website EVVC is zeer verheugd te kunnen mededelen een overeenkomst te hebben gesloten voor het bouwen van een nieuwe website. Deze overeenkomst heeft EVVC gesloten met de volgende 3 bedrijven: 1. Digifactory Webworks uit Vinkel Een bedrijf wat is opgericht in 2003 en werkt vanuit het oude bankgebouw in Vinkel. Digifactory is een bedrijf wat gespecialiseerd is in technische realisatie van corporate of campagne websites 2. Boy de Laat Webdeveloper uit Vinkel Een jonge Vinkelse ondernemer die gespecaliseerd is in alles omtrent internet, websites, webshops, apps, beveiliging, hosting, hardware en software. 3. Creativos Reclame uit Geffen Creativos Reclame is begonnen in 2003 en is gevestigd in Geffen. De eigenaar, Bram van Ravenstein, is gespecialiseerd in het schrijven van webteksten en het ontwerpen van reclame

.. E.V.V.C. bedankt.

Supporterslegioen

Het eerste elftal van EVVC speelt al een aantal jaren op een hoog niveau, 2e klasse KNVB. Dit is voor een relatief kleine vereniging een knappe prestatie. De spelers van de selectie doen er alles aan om dit hoge niveau vast te houden, wat tot op heden prima lukt.

Echo 2016 - 01

voor bijv. brochures, flyers, advertenties, spandoeken, etc. etc. Deze drie ondernemingen hebben gezamenlijk hun diensten aangeboden. Door middel van een sponsordeal kan E.V.V.C. onder uitermate gunstige financiĂŤle voorwaarden beschikken over een zeer moderne website. E.V.V.C. is erg tevreden over de betrokkenheid en medewerking van de genoemde ondernemers en kijkt er naar uit om de nieuwe website te presenteren. Het streven is om de nieuwe website komend voorjaar gereed te hebben. Uiteraard zal E.V.V.C. bij de lancering van de website hier de nodige aandacht aan schenken. We houden jullie op de hoogte! E.V.V.C. wil Digifactory Webworks, Creativos Reclame en Boy de Laat Webdeveloper nogmaals hartelijk danken voor hun aanbieding en vertrouwen op een prettige samenwerking. Sponsorcommissie E.V.V.C. EVVC wordt elke week gesteund door een grote schare supporters, zie bijgaande foto. We vertrouwen er op dat we ook in de tweede seizoenshelft op jullie steun kunnen rekenen. Het wordt nog een spannende competitie.

- U wilt een nieuwe website? - U wilt zelf uw website eenvoudig bij kunnen houden? - U wilt een geautomatiseerd e-mail systeem? - U wilt beter gevonden worden in de zoekmachineâ&#x20AC;&#x2122;s? - Wij willen dan graag een afspraak met U maken. weerscheut 71D - 5381 GT - 073 532 0050

T. 073 532 0050 - E. info@digifactory.nl - I. www.digifactory.nl

- U wilt een nieuwe website? - U wilt zelf uw website eenvoudig bij kunnen houden? - U wilt een geautomatiseerd e-mail systeem? - U wilt beter gevonden worden in de zoekmachineâ&#x20AC;&#x2122;s? - Wij willen dan graag een afspraak met U maken.

T. 073 532 0050 - E. info@digifactory.nl - I. www.digifactory.nl

XFCTJUFTXFCTIPQT IPTUJOHDMPVE WPJQ UFMFGPOJF

BVUPNBUJTFSJOH IBSEXBSF 1$T

 CPZ!CPZEFMBBUOM XXXCPZEFMBBUOM

De kaderleden van de selectie, de spelersgroep en het bestuur van EVVC wil de supporters hartelijk danken voor hun wekelijkse steun.

13


Een kijkje achter de schermen

De Vinkelse Kwis Op donderdagavond voor de uitslag van de Vinkelse kwis ging op de fiets naar Kaathoven om eens te horen hoe ze de kwis zelf hebben ervaren. De koffie loopt, als ik binnen kom en met z’n drieën zitten ze op mij te wachten. “Nou!!” zeg ik, “roept u maar!” “Laote we beginne um te zegge dè ’t ons gu um unne gezellige middag vur hèl Vinkel”. Ik antwoord door te zeggen dat dat dan, wat mij betreft, helemaal gelukt is. Ter zake. De Vinkelse kwis heeft dit jaar z’n 5de editie. En de gehele ‘crew’ is van mening dat het niet meevalt om elk jaar ’n kwis in elkaar te ‘flansen’. Theo Kerkhof, Ton v Herpen, Marie-José v Wanrooij, Erik vd Loop, Edgar Glaudemans en Bas v Erp, zijn de namen die horen bij de Vinkelse kwis (of is het quiz?). Ik vraag ze, wie er nu eigenlijk, wat doet. Theo Kerkhof zegt: “We hebben het zo gedaan dat iedereen voor een bepaalde categorie de vragen maakt. Ton en Theo maken de vragen die betrekking hebben op de plaatsnamen en de Vinkelse historie, Marie-José de raadsels, Erik het terugkom-spel en Edgar en Bas zijn verantwoordelijk voor ‘wie ben ik’ en het nieuwe element in de kwis, de Geo-Game. De categorie ‘Vinkel 2015’ doen ze samen. “Dè is allemoal heel mooi” zeg ik, “maar ik had toch graag eerst geweten hoe het allemaal is gekomen, zoals het nu is.” Hierop zegt MarieJosè: “Dat is allemaal nogal onduidelijk, maar volgens mij is het zo: 6 jaar geleden deed ik mee met de Hisse kwis en na afloop dacht ik: Dat moet in Vinkel toch ook kunnen!! Toen ik enkele dagen nadien op ’n feestje was, begon ik erover met Theo, Ton en Erik. Alledrie zeiden ze: Dè goan we doen! En zo is het dus gekomen dat we, al voor het 5de jaar op 27 december een kwis klaar hebben liggen.” Op de vraag van mij, hoe lang ze er nu eigenlijk mee bezig zijn zegt Ton: “Het olling joar! Als

14

ik iets zie, of hoor in het dorp, schrijf ik het op en kijk dan op het einde van het jaar of ik het kan gebruiken. We hebben elk jaar rond de 100 vragen, verdeeld in 9 categorieën. Het terugkom-spel was dit jaar een hele ‘heisa’. Op 24 december kwam Erik bij Ton, om te zeggen dat z’n USB-stick, waar het terugkom spel op stond, helemaal was gewist! “Lult nie!” Zin Ton. Maar het bleek waar

Als ik zeg dat ik de kwis van dit jaar pittig vond, zegt Theo: “Pittig is nie erg, mar hij moet nie te moeilijk zen. Je moet het zo zien: 50% van de vragen moet je eigenlijk uit je mouw schudden. 30% moet lastig zijn, deze 30% maken het verschil tussen de deelnemers.” De vraagstelling of formulering van een vraag is ook héééél belangrijk. Want dat kan een berg aan discussie opleveren tijdens de uitslag. “Mar dè is toch nie erg!” Zegt Ton. “De winnaar is altijd de terechte winnaar en dat is het belangrijkste.”

Ze hebben een jaar geprobeerd om de mensen al vroeg warm te maken voor de kwis. Dat deden ze, door het gehele jaar, bij allerlei Vinkelse evenementen, letters op bomen, lantaarnpalen ed. te hangen. Helaas reageerde Vinkel niet of nauwelijks. Ze kregen Team 23 ‘De Platbeukers’. v.l.n.r. José v Niftrik, totaal geen respons. Bep v Wanrooy, Hans v Niftrik en Ron Kerkhof. te zijn. Gelukkig moest Een schaars geklede Geert v Wanrooy maakt hier de foto mdie ze de vrouw van Erik op stratenmaker dacht instuurde voor de foto-opdracht van de kwis. 1ste kerstdag werken, slim te zijn en trok de Foto: ‘De Platbeukers’ Geert v Wanrooy zodat hij de hele letter bij beach-volley dag had om het spel van de bar en nam hem opnieuw te maken. “Ho, ho” zegt Marie-José, mee naar huis, in de hoop er op het einde van “we hen wel meer meegemakt in die 5 joar! het jaar iets aan te hebben! Jammer. Het hele Wat dacht je vorig jaar, die vraag over die plan met de letters ging niet door! Marie-José rijplaten die langs de Brugstraat lagen? We zegt vervolgens, “de deelnemers doen zoiets hadden namelijk de vraag: ‘Hoeveel rijplaten wel vaker. Als ze een aanwijzing hebben liggen er langs de Brugstraat?’ Maar toen gevonden, verwijderen ze deze meteen, om begon het ’s-morgens te sneeuwen. Een uur zo andere niet de mogelijkheid te geven om later was er geen rijplaat meer te zien!! En te scoren! Tjaa. We gaan echt geen politie dan? We besloten het zo te laten. Na afloop spelen. ‘És ze denken dè ze doar de kwis mè van de kwis bleek die vraag er helemaal niet winnen’! Het zegt meer over degene die het in te staan. We weten nu nog niemand hoe dè doen, dan over degene die het antwoord dan kon. Ge moet ook ooit geluk hebbe wanne.” niet vinden!”

Echo 2016 - 01


Ik vraag na m’n 3de kop koffie, waarom er dit jaar niet naar de deelnemende teams is gegaan. “Nou”, zegt Theo “des heel hendig, we han er gin tijd vur. Maar het was wel altijd mooi, om iedereen te zien zwoegen en te horen tieren over, wat nu eigenlijk het juiste antwoord was. Geen mooier vermaak dan leedvermaak. “Dit jaar zijn er trouwens wat foutjes ingeslopen” zegt Ton. “Mijn fout. Er werd een vraag gesteld over, het kadaverhuisje op de Nulandse Weerscheut. Nu blijkt dat dat huisje helemaal niet daar gestaan heeft! En ’n vraag over ’n overtredinkje op de velden van Avanti’31 in Schijndel. Dat bleek bij WEC, ook in Schijndel gebeurd te zijn! Dan kun je echt zien dat onze deelnemers gedreven zijn.” Bij het terugkom spel, werd Ton door vele mensen gewezen op deze 2 fouten. “Zudde gè er in willen zetten, dek volgend joar beter oplet, Frank?” “Vanèges”. “Zun we er nog inne vatte?” vraagt Theo. “Oké, eentje nog. Kijken jullie eigenlijk uit naar de uitslag op 17 januari?” Vraag ik als de klok 11 uur slaat. “Ja, ik wel” zegt Marie-José, “dat is misschien nog leuker als de kwis middag zelf. En ik voel het als een soort van ontlading. We hebben het toch maar weer voor elkaar! Als je bijna alle deelnemers bij elkaar, in een volle kroeg, het leuk ziet hebben denk ik: Yesss Hoekie.” De andere die bij me aan tafel zitten, knikken alleen maar, ten teken dat ze het helemaal eens zijn met Marie-José. “Hoe loat begint dè zondag?” Vraag ik met de deurklink in m’n hand.” “3 uur!!! Tot zondag dan!” Ik zie dat de kroeg al vol is met de deelnemende

Echo 2016 - 01

knutselde, worden de teams die onderaan eindigde als eerste getoond. Als Theo aan is gekomen bij de bovenste 10 wordt het stiller in het café. De ‘Platbeukers’ hebben dan alweer gesprekstof genoeg. Zij werden namelijk 25e. “5 plaatsen lager dan waarop we hoopte”, zegt Geert. “Maar de beste zal ook hier winnen, wanne?” “De bovenste 3!!” roept Theo. Het zal gaan om ‘De Kaftappers’, ‘Familie van der Lee’ en ‘CV Ge ziet mar’. Hierbij moet vermeld worden dat ‘De Kaftappers’ al 2 maal 2de werden, ‘Familie van der Lee’ sloot de kwis al eens als winnaar af en ‘CV Ge ziet mar’ won vorig jaar. Als ‘CV Ge ziet links: Crew Vinkelse Kwis (v.l.n.r) Edgar mar’ als derde eindigt, ‘De Glaudemans, Erik vd Loop, Bas v Erp, Theo Kaftappers’ weer 2de worden Kerkhof, Ton v Herpen en Marie-José v en ‘Familie van der Lee’ voor Wanrooij de 2de keer met de beker naar rechts: De winnaars van de Vinkelse Kwis editie 2015, Familie van der Lee huis gaat, is een leuke middag op z’n hoogtepunt gekomen. foto’s: Ad Leeyen “Niet verwacht”, antwoorden de nummer 2 en 3 als ik vraag of ze tevreden zijn. “Vaneiges “maar ik betwijfel of we er iets van ‘gebakken’ zèn wij tevreden” zegt Peter vd Lee, “We hebben.” Geert v Wanrooy (die samen met waren gegaan voor de bovenste 5! Mar dees zijn schoonzoon Ron, Hans en de vrouwen is toch wir net iets mooier.” deel uit maakte van ‘De Platbeukers’). vult aan door te zeggen: “Als we bij de eerste 20 Als ik rond 7 uur naar huis ga, heeft het bier zitten, moeten we tevreden zijn. We waren rijkelijk gevloeid. Als je deel uit maakt van maar met z’n vijven! Dat is te weinig, je moet de winnaar van de Vinkelse kwis, moet je volgens mij met minimaal ’n man of 10 zijn, de volgende morgen opstaan met ’n brede zodat je de vragen kunt verdelen.” “Nu zagen glimlach. Maar ik vrees dat ik opsta met ’n we sommige vragen wel heel vaak voorbij kater van hier tot Tokyo en dat heeft dan komen”, vult Hans aan, “maar goed, we weer niks met de kwis te maken, maar alles hebben toch ’n hoop plezier gehad die avond met het bier! Frank en deze middag is nog jong, dus wie weet! teams, als ik om de hoek kom, om te kijken hoe we het er dit jaar hebben afgebracht. Als ik binnenkom loop ik tegen Hans v Niftrik aan. “Hedde ook mee gedaan?” vraag ik ‘m. “Ja”, zegt hij,

Dan bestormt Theo Kerkhof ’n podiumpje om de uitslag bekent te maken. Middels een grappig filmpje, dat Erik vd Loop in elkaar

Voor de volledige uitslag, het terugkom spel, de ‘Voice of Vinkel’, enz. enz. kijk je op: www.devinkelsekwis.nl

15


Tips van ... Linda Computer- en andere digi-tips Vorige week werd ik gebeld door de echo met de vraag of ik de echo lezers nog een jaartje wil voorzien van computertips. Na heel lang nadenken (3,5 seconden), heb ik besloten om dit jaar natuurlijk gewoon weer verder te gaan!

Tip 1:

Tip 3:

Streamen dat is iets wat je de laatste tijd meer hoort, in plaats van rustig af te wachten tot je het programma wat je graag wilt zien uitgezonden wordt, stream je het zodat je het kunt zien wanneer jij wilt. Streamen is dus eigenlijk iets kijken wat je niet zelf in je bezit hebt en toch zelf kunt afspelen.

WhatsApp

zo’n geluidje hoort Ding dong, zo gauw je teen wie heeft je op je telefoon, kijk je me ar als je gekeken een appje gestuurd. Ma gelezen. Dus niets hebt staat je berichtje op het bericht. herinnert je er meer aan jk bericht is kun je Als het nu een belangri zetten zodat je ziet hem weer op ongelezen et doen. (Let op: de dat je er nog iets mee mo dat je hem gelezen verstuurder ziet wel al, gina van WhatsApp hebt). Op de eerste pa t berichtje van de houd je vinger even op he jg je een menu te afzender, als je loslaat, kri als ongelezen. Nu zien. Kies daar markeer . valt het berichtje weer op

Tip 2:

WhatsApp

Bij elke gelegenheid/fee stje/organisatie wordt er wel een nie uwe WhatsApp groep aangemaakt. Handig jazeker. Storend, ja ook zeker. De hele dag door, komen er piepjes uit je telefoon, maar je geluid uitschakelen wil je niet, want dan mis je andere, mogelijk wel belangrijke, berichte n. Gelukkig kun je ook het geluid per gro ep uitschakelen. Open je WhatsApp, open de groepsapp. Vervolgens tik je op de drie puntjes rechtsboven in de ho ek. Kies voor dempen. Dan wordt er gevraagd hoe lang je wil dempen. (Le t wel: je kunt het geluid altijd weer aanzetten per groep, welke keuze je ook maakt). Om hem weer aan te zetten volg je precies dezelfde stappen.

16

Streamen

Er zijn gratis manieren, deze zijn meestal illegaal, daarom ga ik daar niet verder op in. Bij de betaalde versies vallen er een paar op: • Netflix: Een groot aanbod series, films maar meestal wel iets ouder. Qua series lopen ze vaak 1 seizoen achter op Amerika. Het aanbod is erg groot en de kosten zijn: € 7,99 per maand (1e maand gratis) • Videoland: Voordeel, veel Nederlands aanbod, ook vaak net wat actueler, nadeel bij sommige films/series moet je bij betalen, het is dus niet onbeperkt zoals Netflix. € 9,95 per maand (1e 2 weken gratis) • HBO: Zeer veel series, ook actuele series. Dit kun je alleen afnemen in combinatie met een digitaal abonnement, zoals Ziggo of KPN. Kost wel € 15,= per maand. Zelf vind ik qua prijs/kwaliteit toch nog Netflix de betere, ook omdat ze een apart gedeelte voor kinderen hebben vol met o.a. Disney films en series. Wat moet je hebben om Netflix te kunnen kijken? Op smart tv’s kan het meestal al, na het installeren van de app. Heb je een ander of ouder model tv, dan is de oplossing bijvoorbeeld een Chrome cast of WD life (als je hier op Googled krijg je meer informatie). Het is een kastje wat je op je tv aansluit waardoor je internet hebt en dus kun streamen.

Echo 2016 - 01


KBO

Oprichting Repair café

Wel degelijk.

Cuijk | Boekel Cuijk| Wijchen | Wijchen| Wanroij | Wanroij| Nistelrode | Heesch | Boekel Email: info@oovb.nl Onze website vindt u op www.oovb.nl

J. van den Braak Grondverzet en verhuur Kaathoven 5 5383 KV Vinkel

Tonny van de Wetering van Grinsven

Telefoon: 0413 - 22 94 28 Mobiel: 06 26 33 04 87

Als in het najaar de blaadjes van de bomen vallen en de dagen weer korter en kouder worden, kom je tot de ontdekking, dat de bladblazer het niet meer blijkt te doen. Of dat het licht van je fiets kapot is. Of in het voorjaar, dat de grasmaaier kapot is. Of dat er een naadje los is in een kledingstuk. Wat doe je dan? Weggooien? Mooi niet! De KBO wil een repair (oftewel repareer)-café gaan oprichten, waar leden en niet-leden kapotte spullen met deskundige hulp kunnen repareren. We zijn nog op zoek naar meer vrijwilligers, die deskundig zijn op een bepaald gebied en zich beschikbaar willen stellen om een halve dag per maand (eerste vrijdagochtend v.d. maand) hieraan mee te willen werken. Hiervoor hoeft u geen KBO-lid te zijn. U kunt hierbij denken aan reparaties op het gebied van: kleding, sieraden, meubels, elektrische apparaten, fietsen, speelgoed, mobieltjes enz. Het is de bedoeling, dat een bezoekje aan het Repareer café gratis is en dat ook de reparaties gratis zijn. Een kleine vrijwillige bijdrage wordt wel op prijs gesteld. Vindt u het leuk en gezellig om op vrijwillige basis een halve dag per maand hieraan mee te willen werken, dan kunt u zich aanmelden bij Mariet Westerlaken tel. 073-5341152. Ook voor meer informatie kunt u natuurlijk altijd bellen. KBO afdeling Vinkel

Weerscheut 73 5381 GT Vinkel vdwetering@zinders.nl www.vision.nl

Echo 2016 - 01

17


CARNAVAL! ZONDAG

vrijdag DRIVE INN DISCOTHEEK

SUNSHINE, DANSADO En DE FEESTNEGER

TILT

JOHN DE BEVER ZATERDAG

DJ JEROME,

ROY MENNINGS EN DE ZINGENDE SCHLAGER PRIJSUITREIKING OPTOCHT KAFLAND

MAANDAG

EN EN

www.DENdriehoek.nl

BOERENBRUILOFT

YOU and ME

RONNIE RUYSDAEL

DINSDAG MIDDAG VAN DE PRINS (OV )

YOU and ME

EN DE

SNOLLEBOLLEKES

Toost op 2016 Donderdag 15 Januari jl. hebben we in de Heemkamer met de werkgroep een toost uitgebracht op het nieuwe jaar. We kunnen terug kijken op een goed jaar voor onze vereniging. We hebben het prima naar onze zin in de nieuwe Heemkamer waar we op de open dag in november met de tentoonstelling van oude schoolfoto’s veel belangstelling hebben gehad. Anne Verstegen en Annie van Santvoort, onze “knipseldames” van het eerste uur, waren ook van de partij. Zij zijn begonnen met het uitzoeken van dozen vol met kranten en hebben alles gesorteerd en in mappen gedaan. Het begin van de uitgebreide verzameling die we nu hebben. Zij hebben nu aangegeven een stapje terug te doen en niet meer elke week naar De Den te komen, maar blijven gelukkig wel lid van onze vereniging. Wij bedanken de dames hartelijk voor hun inzet al die jaren, en zij blijven natuurlijk van harte welkom in de Heemkamer.

Annie van Santvoort (L) en Anne Verstegen aan het sorteren in de Heemkamer Foto: Heemkunde Vinckel

18

Echo 2016 - 01


Heemkunde Vinckel Herinnering van vroeger

Foto rechts: Op de foto met op de achtergrond de timmerwerkplaats van Jan van Schijndel, zien we de toneelclub korenmaaiers. Enkel namen zijn ons bekend: Jan v. Lokven – Jan v.d. Braak – Tien v. Niftrik – Petra en Joke v. Grunsven – Els de Bekker, maar helaas niet allemaal. Als iemand dat wel weet graag een reactie. Foto: uit het archief van Heemkunde Vinckel

Echo 2016 - 01

Foto links: Toon Verstegen (hier op de foto met z’n hond) was een, in Vinkel en de wijde omgeving bekende, inwoner van ons dorp. De oudere dorpsgenoten kennen hem allemaal wel, en anders de verhalen wel die de ronde deden over de handel en wandel van Toon. Hij maakte het soms wel eens al te bont. Er is een verhaal over hem in de tijd van de Zwarte Ruiter. De politie was naar hem op zoek en Toon melde op een dag dat de Zwarte Ruiter bij hem in schuur zat. De politie rukte uit op volle sterkte en omsingelde het huis en d’n hof. Maar helaas loos alarm, geen Zwarte Ruiter te bekennen, nooit geweest ook. En Toon had dikke pret, hij vond niets leuker dan de politie op het verkeerde been te zetten.

De Zwarte Ruiter: Hans Gruijters (1925-1980) uit Boekel blijft niet op het rechte pad. Wat begint met het stelen van een fiets, eindigt in 1954 met een gemaskerde overval op het postkantoor van Ravenstein. Daarbij wordt de directeur in zijn buik getroffen door een kogel en overlijdt later aan zijn verwondingen. Ondanks dat in de jaren vijftig zijn misdaden in aantal en ernst steeds meer toenemen, blijft er in de publieke opinie echter een soort romantisch waas om Gruijters hangen, die als bijnaam inmiddels ‘de Zwarte Ruiter’ heeft gekregen. Dat beeld wordt deels veroorzaakt door de spectaculaire manier waarop hij steeds weer uit handen van de politie weet te blijven of te ontsnappen. Maar uiteindelijk wordt hij in 1956 veroordeeld tot vijftien jaar gevangenisstraf en ter beschikkingstelling van de regering.

Foto: uit het archief van Heemkunde Vinckel

(bron: www.brabantbekijken.nl)

19


Iets aparts

Ad leeyen en Pascal van der Lee ... ‘Muziek is emotie’ Als ik op ‘n zondag na Kerst niet weet wat ik moet doen, kom ik op zolder wat oude singeltjes tegen. Die kocht ik toen ik nog ‘n ‘jungske’ was. ‘Tarzan Boy’ van Baltimora, Aha met ‘Take on Me’, Duran duran met ‘The Reflex’ en meer van dat spul uit de 80er jaren. ’N stuk of 50/55 denk ik, m’n dochter zegt: “Nou pap, dè zen d’r veul!” “Er zèn mensen in Vinkel, die er nog veul meer hebbe” zeg ik. En zo komt het dat ik denk: “doar zal ik is noar toe goan um te heuren over het hoe en woarum van al die 45 toeren ploatjes”.

hij op ’n dag allemaal weggegeven, “die passen nie in unne jukebox hè”, vult Pascal aan. Voor 1 single heeft Pascal hemel en aarde bewogen om hem in zijn bezit te krijgen. Peter Kraus met ‘Sugar Sugar Baby’. Op een beurs kwam hij ‘m dan toch tegen, € 20,= moesten ze voor dat plaatje hebben. “Veel te duur natuurlijk, maar ik moest en zou hem hebben. Gekocht dus! Loop ik

3 dagen later zit ik met Ad Leeyen en Pascal van der Lee aan tafel, om het er eens over te hebben. Pascal van der Lee is vooral ‘bezeten’ van muziek uit de jaren ‘50 en ‘60 van de vorige eeuw. “Ik ben een echte Rock ‘n Foto’s: Pascal vd Lee Roll man” zegt Pascal. “Muziek uit latere jaren doet me niet zo veel. Ik weet niet hoe dat zo gekomen is, maar het is nu eenmaal zo. De liefde voor muziek begon thuis op zolder, met een zendertje dat ik kreeg van Hans Kerkhof. Het bereik ging van de brug, tot daar waar nu Tonnie van Zoggel woont. Doordat ik van familie en buren een aantal oude singletjes had gekregen kon ik m’n eerste draaiuurtjes maken. Zo kwam ik al snel in contact met Freddy Schel, die me nog even verder op diezelfde beurs, kom ik vroeg om hem te assisteren bij zijn drive- toch dat zelfde plaatje nog een keer tegen!! € in show ‘Twilight’. Zo verdiende ik een leuk 6,= vroegen ze er voor! Ik denk: BARST!! Die centje bij en kon ik plaatjes kopen die ik dan koop ik ook, alleen om ‘m niemand anders te plaatste in m’n jukebox, die ik kocht van m’n gunnen voor die centen.” De eerste singel van eerste verdiende geld. Het is ’n Seeburg d160 Pascal was van Henk Wijngaard, ‘Ik moet nog uit 1962” vervolgd Pascal, terwijl z’n ogen wat jaren mee’. De Laatste was van Paul Anka beginnen te glinsteren. Het is een prachtig samen met Rita Pavone: ‘Kiddy Kiddy Kiss ding met allemaal plaatjes uit de jaren ‘50 en Me’. Jaha”, zegt pascal “je bent verzamelaar, ‘60. Hij heeft niet zoveel plaatjes als Ad, hij of je bent het niet!” schat zo rond de 1500 stuks. Langspeelplaten heeft hij ook veel gehad, maar die heeft

20

Radio maken is nog altijd z’n grote hobby. “Het begon dus thuis, en later kwam ik bij radio Vladeracken terecht. Die zat toen nog in de Den uit te zenden. Prachtig clubje met allemaal mensen die gek waren van muziek. Tegenwoordig maak ik muziek in Berlicum op Lokaal 7, de lokale zender van de gemeente St-Michielsgestel. ‘Rock ‘n Roll Greatest’ heet ons programma, dat ik samen doe met Geert Ruys. Dinsdagavond van 7 tot 9 uur, alleen maar Rock ‘n Roll!! Ik vraag Pascal wie nu z’n favoriete artiesten zijn. Dat is niet zo moeilijk: Jerry lee Lewis gevolgd door Johnny Cash. “Dè is ook wel ’n apart verhaal hè, dieje Johnny Cash, of nie? Die heeft vanalles mee gemaakt maar weinig goeds. Toch? vraag ik. “Daarom zijn ze ook zo legendarisch”, antwoord Pascal “Mar d’r is er eentje die makte volgens men nog meer mee: Roy Orbison. Die verloor 2 kinderen, doordat ze niet weg konden komen terwijl het huis waarin ze zaten tot de grond toe afbranden. Toen ze de klap nog niet te boven waren, en hij samen met z’n vrouw een ritje op de motor deed, zag hij z’n vrouw voor zijn ogen verongelukken, doordat ze een vrachtwagen te laat zag.” Jerry Lee Lewis is Pascals favoriet. “Zoek je de betekenis van Rock ‘n Roll op in het woordenboek of op wikipedia, dan staat er een foto van hem bij. Dat zegt meer dan genoeg wanne!! The last men standing noemen ze hem. De laatste, van de grote muzikanten der aarde uit zijn tijd. 1 keer ben ik naar ’n concert van hem geweest. Hij speelde als een bezetene, werkte alles in ’n half uurtje af en verdween van het podium. Wij wachten en wachten, maar hij kwam niet terug, hij vond het goed zo! Zo wordt je dus legendarisch!! Maar ik moet nu weg joh. Ik moet goan draaien. Houdoe.

Echo 2016 - 01


“Goed dan ga ik met jou verder”, zeg ik tegen Ad leeyen. “Ja!!” zegt Ad “woar wilde de’k begin? Veuraon? Nou, het begon eigenlijk toen radio Veronica stopte met de uitzendingen vanaf zee. Kapot waren we ervan. Dat was de zender die muziek draaiden waar de jeugd gek op was. We schrijven 1974, samen met anderen begon ik toen zelf met radio Telstar en dat werd in 1980 radio Santiago. Samen met Hans Kerkhof zonden we op zondagmiddag uit. We kwamen van Tiel tot Liempde en van Eindhoven tot Ravenstein. Verzoekjes vroegen de mensen toen nog per telefoon aan en die ging werkelijk de hele middag! We hebben eens iemand uit laten zoeken hoeveel mensen er luisterden, tussen de 9.000 en 10.000!!” In eerste instantie zonden ze uit bij Sjef v.d. Ven, later gingen ze naar z’n broer Jo. Ook hebben ze bij Tien v. Nistelrooy, op de Brugstraat, gezeten. Daar zijn ze keer gevlucht voor de radio controle dienst (rcd), die ontmantelde piratenzenders. Toen hebben ze de zendmast bij Tien laten staan en gingen draaien bij Marinus d’n boterwerker, die er tegenover woonde. Het duurde niet lang, of ze kwamen weer. Maar ze vonden alleen de zendmast, ze hadden namelijk een kabel onder de weg door geschoten, zodat ze ze aan zagen komen en de apparatuur niet mee konden nemen. “Het ging toch over unnen hoop geld, jonghe!! We wisten dat we een keer tegen de lamp zouden lopen, maar toen het zo ver was, viel het ons koud op het dak. fl 450,= boete, 6 weken voorwaardelijk en een proeftijd van 2 jaar. Dat hield me echter

Echo 2016 - 01

niet tegen, later draaide ik bij de ‘Vrije Radio Brabant’ (VRB) en die ging later weer over in Radio Vladeracken.” ‘Muziek is emotie’ zijn woorden van Ad, en als je het met hem over muziek hebt, kun je

Foto links: via Pascal vd Lee, links: Pascal en Ad promofoto singeltjesavond Foto rechts: (foto: Pascal vd Lee) uit het archief van rechts Ad bij z’n verzameling (foto: Ad Leeyen) Ad Leeyen

ook zien dat het hem echt raakt! Z’n eerste plaat was een lp, Creedence Clearwater Revival ‘Gold 1 en 2’. Zij horen nog altijd bij z’n favorieten, samen met Status Quo en Normaal. De laatst gekochte is Dotan met ‘Home’. “Naar Status Quo ben ik, denk ik, wel 50 keer geweest. De eerste keer was in 1974 in Kerkrade. Toen lag Kerkrade nog aan de andere kant van de wereld, hè! Wij waren nooit verder geweest ès Kaathoven wanne! We wisten niet wat we meemaakte. Iedereen zag er het zelfde uit, allemaal lang haar toentertijd, ’n spijkerjas aan en een pak shag in z’n zakken. En maar met ‘oewe’ kop schudden en luchtgitaar spelen natuurlijk.” Wat er te krijgen is van Status Quo heeft Ad denk ik ook. Ad laat me boeken, platen, elpee’s, t-shirts en petten zien, Ad heeft ’t volgens mij allemaal.

“Ik kan niet zonder muziek”, vervolgd Ad. “Bij elke familie in Vinkel heb ik wel eens op een feestje ‘gedraaid’. Ik had er weekeinde bij dat ik 3 keer draaide. Zo gek is het tegenwoordig niet meer, dè is ook nie erg. Met de jeugd kan ik niet meer mee en dat wil ik ook niet. Laat mij lekker muziek maken die ik leuk vind! En laat de jeugd zijn ding doen!” Ad is momenteel druk met de singletjes middagen in Geffen bij de Gouden Leeuw. Het loopt als een trein, de kroeg zit vol met mensen die jaren ‘60 of ‘70 muziek willen horen, en laat ik die nu héééél veel van hebben! “5 uurtjes achter elkaar draaien is niet niks, ik ben 58 hè. En dan te bedenken dâk hier vruuger kwam es snotneus, bè Pietje Romme. 40 jaar later sta ik er nog en met nog even veel plezier! Wij gingen toen vanuit Vinkel met z’n alle daar naar toe. Dat was toen ‘the place to be’. Broer v.d. Sangen was daar toen disc-jockey, zo heette dat toen nog. Ik vind het mooier als DJ, klinkt zo verwaant. Vende gè nie? Hoeveel single’s Ad precies heeft weet hij niet, hij denkt ongeveer 10.000. “M’n mooiste plaatje vind ik: ‘What Ever You Want’, van Status Quo.” Dan vraagt Ad aan mij: “Wè is jouwe favoriet?” Ik zeg: “Meatloaf met “Paradise by the Dashbordlight”. 5 minuten later brult deze muziek bij huize Leeyen uit de geluidsinstalatie. Een nummer van ruim 7 minuten, ik zeg tegen Ad: “Dè komde nie mer tegen”. “Dè denk ik ook nie”, antwoord hij, “Es ge zo te keer goat, es hij in die clip duu, dan worde nie oud.” Thuis gekomen kijk ik de clip nog eens, hij blijkt nog te leven, en terecht! Als je zo’n muziek maakt, verdien je het om nog lang op deze ‘aardkloot’ te zijn, en zij zeker. Frank

21


Stichting Dream4Kids

Informatieavond voor nieuwe vrijwilligers! Als dreamchaser organiseer je, samen met een mede-dreamchaser, een droom van een kind. Je doet er alles aan om het kind de dag van zijn of haar leven te bezorgen. Je bent daarbij verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van de droomdag evenals het verkrijgen van voldoende financiële middelen en sponsoring in natura om de droom te realiseren. Je onderhoudt zelf de contacten met het (pleeg)gezin en houdt regelmatig contact over de voortgang van het droomproject met de dromencoördinator van Dream4Kids. De meeste dreamchasers pakken de organisatie van een droomdag op naast hun werk maar ook mensen die “in between jobs” zijn weten wij aan onze organisatie te verbinden.

tijdens een droomdag. Dit draagt bij aan het vertrouwen in zichzelf en de wereld en het geeft moed en positieve energie om weer in dromen te geloven. Na de droomdag worden de kinderen jaarlijks uitgenodigd op de grote clubdag van Dream4Kids. Wij verliezen hen dus niet uit het oog!

keuren en onderhouden van: *kleine blusmiddelen, *noodverlichting & *elektrisch

Meer informatie: Kijk op www.dream4kids.nl Datum: dinsdag 16 feb ‘16 Aanvang: 20.00 uur

handgereedschap

Aanmelden: Aanmelden kan door een mail te sturen naar Anne Akkermans via info@dream4kids.nl

Over Dream4Kids: Alleen al in Nederland heeft tussen de 25 en 50% van de kinderen te kampen met een jeugdtrauma. Om te voorkomen dat deze kinderen ontwikkelingsproblemen of langdurige klachten overhouden aan de gebeurtenis, is een goede behandeling en begeleiding van levensbelang. Dream4Kids ondersteunt de medische en psychische behandeling door de allergrootste dromen van kinderen in vervulling te laten gaan

Tapas

Van dinsdag t/m zondag

Toon van den Hurk Engelenstede 3 5382 JG Vinkel Tel. 073-532 45 85 Mob. 06-10 89 30 86 www.gvbouwservicebrandbeveiliging.nl info@gvbouwservicebrandbeveiliging.nl

Toast & Tapas

Elke zondag van 13.00 - 17.00 uur

(all-inclusive, excl. speciaal bieren/wijnen)

Reserveren: 073-5320709 of via info@dannyseeterij.nl Kijk ook op www.dannyseeterij.nl

V #C

‰”ƒ–‹•™‹Ƥ

22

#dannyseeterij

A

an 20 Lindenla inkel V 5381 GK

DannysEeterij

Echo 2016 - 01


Wij maken Nederland nog mooier…

Mariaoord

Vrijwilligers: de ‘collega’s’ van het team welzijn & dagbesteding Ploegam werkt dagelijks aan het mooier, veiliger en duurzamer maken van ons land. Door dijken te verzwaren, de loop van een rivier te verplaatsen of wegen en bruggen aan te leggen. Soms kleine, vaak grote en complexe projecten. Complete grond-, weg- en waterbouwprojecten met precisie uitvoeren, dat is Ploegam.

Oss • Vinkel • Dronten • Alblasserdam

|

0412 455 450

|

www.ploegam.nl

Wist u dat er ruim honderd vrijwilligers het team welzijn & dagbesteding van Vivent Mariaoord assisteren bij hun activiteiten. Wij kunnen niet zonder al deze extra handen. De vrijwilligers bieden hulp bij achtentwintig verschillende activiteiten die georganiseerd worden vanuit het team welzijn & dagbesteding. Goede dagbesteding draagt bij aan het welzijn van de bewoners. We kunnen op deze manier een breed scala aan activiteiten bieden. Deze activiteiten worden georganiseerd in de vorm van het verenigingsleven. Heeft men interesse dan kan men zich aansluiten bij de ‘club’. Van creatief tot informatief, van sport en spel, tot wellness en muziek, alles is mogelijk. Zoals bij elke club/vereniging draait ook onze club vooral op vrijwilligers. Deze worden aangestuurd door een medewerkster welzijn

& dagbesteding. We zien vrijwilligers met veel plezier en inzet aan het werk. Ook proberen we zoveel mogelijk in te gaan op individuele vragen van onze bewoners. We zijn bijvoorbeeld nog op zoek naar een vrijwilliger voor een bewoner die een grote passie voor vissen heeft. Ook in de winter vist hij graag. Dus wie wil is welkom! Het vrijwilligerswerk is niet alleen geven. Het levert de vrijwilliger ook wat op zoals mooie gesprekken, een glimlach, collega’s en veel gezelligheid. En waardering, want het is echt zo... de vrijwilliger doet er toe! We kunnen niet zonder hen en hebben altijd plek voor geïnteresseerde. Dus kom gerust langs voor een informatief gesprek. Wij proberen dan de juiste match te maken tussen de vrijwilliger en het werk. Want het is wel belangrijk dat de vrijwilliger feeling heeft met wat hij/zij doet. Dus heeft u interesse of kent u iemand die dit heeft dan laat het ons weten. U kunt dit doen via de vrijwilligerscoördinator Yvonne Maaijen. Zij kent onze vacatures. U kunt haar op maandag, dinsdag en donderdag bereiken op: tel. 073-6454171 of mailen naar: Y.Maaijen@Vivent.nl Vliertwijksestraat 369, Rosmalen Team welzijn & dagbesteding Vivent Mariaoord

Echo 2016 - 01

23


www.iedereenkantypen.nl

COMPUTER-TYPEN voor kinderen van groep 7 en 8 en ouder Half februari start op de Mariaschool in Vinkel weer de cursus computertypen voor kinderen uit groep 7 en 8. Iedereen kan in een korte tijd leren typen volgens het 10 vingerblindsysteem. De beste leeftijd om te leren typen is groep 7 of 8 en ouder. Wil je ook lekker snel en met zo min mogelijk foutjes met tien vingers leren typen? Dat kan. Je krijgt les samen met andere kinderen van je eigen school of bij jou uit de buurt. Je maakt gebruik van een computerprogramma waarbij je direct je resultaten kunt zien. Typen is leuk en nog veel leuker met andere kinderen samen! Door het toenemend gebruik van de computer in het onderwijs veronderstelt het (voortgezet) onderwijs een degelijke computervaardigheid. Een goede typevaardigheid is daarom van groot belang. Met kinderen, die een vorm van dyslexie hebben, wordt tijdens de cursus en bij het examen rekening gehouden. Op onze site kunt u meer lezen over wie wij zijn en op welke basisscholen wij reeds computertypen verzorgen. Tijdens de reguliere schoolvakanties wordt er geen les gegeven. LESDAGEN Donderdagmiddag na schooltijd Aanvangstijden kunnen in overleg soms naar wens aangepast worden. HUISWERK Je dient ongeveer een half uur tot drie kwartier per dag te besteden aan het maken van de diverse oefeningen die in het boek staan. Voor de software, om thuis te oefenen, zorgt de opleiding. CURSUSDUUR 8 à 9 bijeenkomsten. Er wordt om de week les gegeven. Elke bijeenkomst duurt 1 uur. In juni wordt het examen afgenomen. DIPLOMA

24

Je leert op de computer typen volgens het tienvingersysteem blind. Bij het behalen van minimaal 100 aanslagen per minuut (het gemiddelde is meestal 130 tot 160 aanslagen of hoger per minuut) ontvang je een diploma, wanneer je met gunstig resultaat aan de instituutexamens hebt deelgenomen. KOSTEN Cursusgeld (inclusief gebruik cursusboek en examen) € 165,- Voor het examen worden geen extra kosten in rekening gebracht. VRAGEN Telefoon: Mail: Website:

06-53830572 Harry vd Steen info@n-c-o.nl www.iedereenkantypen.nl

v. Rijckevorselweg 30 5382 JK Vinkel T. 06 - 23 03 43 80 E-mail: info@jordyvdbraaktuinen.nl

AANMELDING Via de site www.iedereenkantypen.nl Indien de aanmelding goed verstuurd is ontvangt u per mail automatisch een bericht dat wij de aanmelding ontvangen hebben. Neem anders telefonisch contact op. www.iedereenkantypen.nl Munteltuinen 37 5212 PK ‘s-Hertogenbosch telefoon 06-53830572 mail info@n-c-o.nl

Kijk op onze vernieuwde website w w w.v a n v l i j m e n k e u k e n s . n l

d ^ n d ^ g Z k \ a b m ^ \ m n n k

B r u g s t r a a t 18 A V i n k e l tel ( 073) 532428 0 f a x ( 073) 5325487

w o e n d o 0 9. 3 0 -18 . 0 0 u u r v r 0 9. 3 0 - 2 0 . 0 0 u u r z a 10 . 0 0 -16 . 0 0 u u r

w w w.v a n v l i j m e n k e u k e n s . n l

10 R A JA

Echo 2016 - 01


Terug in de tijd

Uit het Echo archief Omdat we zoveel leuke reacties hebben mogen ontvangen voor dit item, zullen we ook dit jaar weer berichten uit het Echo archief gaan plaatsen. Deze maand een greep uit de Echo van:

januari 1981

Echo 2016 - 01

25


Echobord

Speciaal voor korte berichtjes

Gezocht

Te Huur

Heeft nog plaats voor een aantal nieuwe gezichten! d We schilderen op de woensdagavon 10 of tje uur van half 8 tot een in Ons Trefpunt (Maliskamp). We zijn op zoek naar mensen die al kunnen schilderen en die het gezellig k vinden met ons een avond in de wee in groepsverband hun hobby uit te oefenen, gewoon omdat het er thuis t toch niet van komt. 1x per maand kom er iemand les geven. ! Er is plek voor 2-3 nieuwe gezichten! Interesse of info: Cynthia Verbruggen 073-5321190 Silvia Dollevoet 073-5327631 Of stuur een mail naar: willem82a@hetnet.nl /

Kijk ook eens op www.facebook.com tekenenschilderclubKLEURRIJK

Reparaties uitsluitend à contant

26

Echo

Bedankt

Ooievaarsnest gevlochten mand van hout 20 cm hoog, 90 cm doorsnee Inclusief paal van 2.5 mrt hoog

Graag willen wij iedereen bedanken voor de overweldigende belangstelling in de vorm van kaarten, bloemen of op andere wijze. Dit heeft ons 50 jarig huwelijk tot een onvergetelijke dag gemaakt.

Verhuur € 20,= voor 6 weken Bijs Pennings Tel: 06 - 54674485

Iedereen hartstikke bedankt Jan en Paula Ploegmakers

Wij feliciteren:

Foto: Ad Leeyen

Prins Rick & Adjudant Gerald emans) (Rick vd Ven (R) & Gerald Glaud van het Kafwannersdeel 2016

55 10 3 - 532 7 0 • N.NL FFEN INGE AT GE R 6 E 8 3 K 5 E 4 • VERZ AAT 4 ELEN ERSTR O T S D O R KLO DE .VAN WWW

N GEWOO D E EEN GO ADVIES Echo 2016 - 01


ou?

Oud papier Dit wordt weer opgehaald

Woensdag 17 februari

binnen en buiten de bebouwde kom Vanaf 18:00 u komen we bij u langs

Het papier in de container met blauwe deksel, aan de weg zetten.

Is deze vol, dan mag het ernaast gezet worden gebundeld of in dozen in handelbare pakketjes Ook in 2016 gaan de opbrensten van het oud papier naar onze stichting.

Stichting Kafland

it het n z e o h r, ie p a P d u O

Eind vorig jaar hebben alle inwoners van Vinkel een grijze container met blauwe deksel ontvangen van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Deze container is speciaal voor het oud papier en karton. Stichting Kafland en Buurtvereniging de Weerscheut hebben de afspraak gemaakt met de gemeente dat zij ook in 2016 het oud papier blijven ophalen. Wat veranderd er nou allemaal? Niet zoveel eigenlijk ... U verzamelt uw oud papier in bovengenoemde container en die zet u, op de 3e woensdag van de maand, aan de straat. Vanaf 18:00 uur zullen de verenigingen langskomen en deze containers aan de papierwagen hangen. Ook het papier wat er netjes gebundeld naast staat, zal in 2016 nog gewoon meegenomen worden. Te zijner tijd (waarschijnlijk vanaf 2017) zullen de containers geleegd worden door een papierwagen met zijlader, zonder hulp, dan wordt ook het papier ernaast NIET meer meegenomen. Mocht u aan 1 container niet genoeg hebben, dan kan een tweede container aangevraagd worden bij de afvalstoffendienst van de gemeente ‘s-Hertogenbosch.

Bel uw wijkteam voor alle zorgvragen via 0900 8803

Zorg altijd bij u in de buurt Zolang mogelijk plezierig thuis wonen? Uw wijkteam Nuland/Vinkel ondersteunt u graag Pantein biedt: verzorging en verpleging aan huis I thuisbegeleiding I nachtzorg I beeldzorg I hulpmiddelen I Pantein Extra service aan huis www.thuiszorgpantein.nl

Kaathoven 29 Ń 5383 KV Vinkel Ń Tel. (073) 503 46 66 Ń Mobiel (06) 53 409 990 E-mail emvanwanrooij@hetnet.nl Ń www.vanwanrooijramps.nl

Echo 2016 - 01

27


Wij zijn onbetwist de beste kibbeling specialist Iedere donderdag van 9:30 tot 13:30 uur op het Pastoor Vogelsplein Dus Viseter... kom nu naar Peter T: 0345 - 571467 E: vis.van.peter@kpnmail.nl U kunt bij ons ook pinnen

Alexander

Als belastingadviseur en mediator, geeft hij antwoord Een van mijn lezers stelde mij de volgende vraag: ”Ik heb begrepen dat per 2016 de bedrijfsopvolging in de erfbelasting voor de agrarische sector wordt verruimd. Hoe luidt deze nieuwe regeling?” Als een bedrijf aan u is nagelaten, dan betaalt u daarover in beginsel erfbelasting. Echter, als erfgenaam kunt u in deze een beroep doen op de bedrijfsopvolgingsfaciliteit ter vermindering van de erfbelasting (Successiewet). Deze faciliteit is bedoeld om te voorkomen dat erfgenamen worden gedwongen om het bedrijf te verkopen teneinde de verschuldigde erfbelasting te kunnen betalen. Wanneer de onderneming na overdracht door u als erfgenaam wordt voortgezet, dan wordt (onder voorwaarden) de gehele waarde of een deel van de waarde van de onderneming van belastingheffing vrijgesteld. In dit kader dient de waarde van de onderneming te worden berekend. Wanneer deze waarde lager is dan de liquidatiewaarde van de onderneming, dan mag worden uitgegaan van die lagere waarde. Deze lagere waarde wordt ook wel de voortzettingswaarde genoemd. De voortzettingswaarde wordt vervolgens aan de hand van een bepaalde rekenmodel berekend.

Huidige regeling Het huidige rekenmodel gaat voor de berekening van de voortzettingswaarde uit van normbedragen per sector, gecorrigeerd met de kosten voor pachtgronden, opbrengsten betalingsrechten (tot en met 2019) en mestafzetkosten. Langlopende schulden worden bij het huidige rekenmodel buiten beschouwing gelaten en hebben dus geen invloed op de hoogte van de voortzettingswaarde. Naast de berekening van de normbedragen per sector, gelden thans specifieke regels voor een aantal zaken. Zo moet het woonhuis (bedrijfsvermogen) afzonderlijk in de berekening worden meegenomen. Evenzo geldt dat voor financiële vaste activa, waaronder ledenbewijzen, aandelen, certificaten en obligaties en dergelijke. Vlottende activa, liquide middelen en kortlopende schulden worden in beginsel niet in de berekening meegenomen. De kortlopende activa en passiva vormen namelijk het werkkapitaal. Zijn er overtollige liquide middelen, dan horen deze in de inkomstenbelastingsfeer niet op de balans en zijn deze uitgesloten van de regeling. Binnen een besloten vennootschap geldt hierbij de grens van 5% van het aandelenkapitaal.

Gezelligheid & Kwaliteit

voor elk feest of evenement!

www.HWBfrietwagens.nl info@HWBfrietwagens.nl 06 37 08 37 61

28

jan-feb-mrt v.a. €5 p.p.

Pettelaarpark 89 5216 PP 's-Hertogenbosch 06 10 97 31 01 www.flynth.nl alexander.vromans@flynth.nl

Echo 2016 - 01


Regeling per 1 januari 2016 De landbouwsector heeft uitvoerig overleg gehad met de Belastingdienst/ het ministerie van Financiën en dit heeft geresulteerd in een nieuw rekenmodel voor de voortzettingswaarde. Dit nieuwe model is vervolgens goedgekeurd in een besluit van de staatssecretaris van Financiën d.d. 16 november 2015 (BLKB2015/1346M). De vertegenwoordigers van de landbouwsector kenschetsen de nieuwe regeling als “toekomstbestendig”. Daarmee wordt bedoeld dat de continuïteit van de onderneming bij een bedrijfsopvolging in financiële en fiscale zin niet belemmerd zal worden door erfbelasting. De nieuwe regeling geldt overigens alleen voor bedrijfsoverdrachten die plaatsvinden op of na 1 januari 2016. Daarnaast geldt de nieuwe regeling enkel voor bedrijven in de veehouderij en akkerbouwsector. De overige sectoren in de agrarische sector moeten bij de berekening van de voortzettingswaarde uitgaan van het “oude” rekenmodel.

Dorpstraat 13 | 5386 AK Geffen Telefoon: (073) 532 4659 | E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com Maandag: gesloten | Dinsdag: 09.30-13.00 uur Woensdag: 09.30 - 17.30 uur | Donderdag: 09.30-17.30 uur Vrijdag: 09.30 - 20.00 uur | Zaterdag: 09.30-16.00 uur

Wij maken voor iedere gelegenheid een passend kado!

In het nieuwe rekenmodel wordt afzonderlijk rekening gehouden met de op het bedrijf drukkende langlopende schulden. Daarnaast vindt de contant making van de geldstromen in de onderneming vanaf 2016 niet meer plaats op 15-jaar basis, maar op basis van een oneindige voortzetting. Hierdoor zal in verband met de dekking van de kosten voor de vervangingsinvesteringen bij de normberekening vanaf 2016 rekening moeten worden gehouden met de afschrijvingen. Indien u na 1 januari 2016 een bedrijf is nagelaten, neem dan contact met mij op zodat u niet meer erfbelasting betaalt dan nodig is. Voor een vrijblijvend gesprek ben ik bereikbaar via alexander.vromans@flynth.nl dan wel via 088-236 82 38 / 06-10 97 31 01.

Echo 2016 - 01

Groet, Alexander Vromans

29


Krakers De uitkomst van deze puzzels zullen we plaatsen in de Echo van de volgende maand.

Sudoku: (**) Vul de sudoku zo in dat in elke rij, elke kolom en elk blok van 3 bij 3 vakjes alle cijfers van 1 t/m 9 precies ĂŠĂŠn keer voorkomen

Slang: (***) Vul, door de slang te volgen, de omschrijvingen van onderstaande woorden in. De laatste letter van een woord is de eerste letter van het volgende woord. Achter de omschrijvingen staat tussen haakje, uit hoeveel letters het in te vullen woord bestaat. Bij juiste invulling leest u in de diagonalen de oplossing. Begin links boven.

sudoku Triathlon

Sudoku

Uitkomsten krakers december 2015:

* pot (5) * frisdrank (5) * terugkeer (8) * schichtig (8) * abonnement van 7 dagen (9) * uniform (5) * geestdriftig (11) * kinderspelletje (9) * rivier in Spanje (4) * 8 (4) * handigheid (4) * verplichte ongehuwde staat (8) * wijs beleid (4) * kunststuk (4) * zijkant (4) * bakmengsel (4) *

GEBRVDVEN.NL

INFO@GEBRVDVEN.NL T: 0413-229 376 30

Echo 2016 - 01


Humor In een café zit een stotteraar met als gezelschap een vervaarlijk uitziende rottweiler. Een andere stamgast vraagt hem hoe oud dat beestje wel is. “D...dd...dr..drdr.. drie jj...jaar.” hakkelt de man. Daarna vraagt de stamgast hem of de hond zou bijten als hij hem zou aaien. “Nn..nn...nnn....nee..nee nee..nee..” begint de stotteraar. Waarop de stamgast zijn arm al uitsteekt naar het beest, maar die bijt hem prompt in zijn hand. De man: “Verdorie, ik dacht dat je zei dat hij niet zou bijten!” Zegt de stotteraar: “Ne...ne...ne ne...ne..ne ne.. negen van de tien keer wel!”

“Heb jij nog goede voornemens?” “Ja, ik wil wat vaker stoppen met roken!” *** Zegt een gewone vlieg tegen een eendagsvlieg: “Eerste kerstdag aten we bij mij thuis. Wel flauw dat het \de tweede niet bij jou kan...”

Echo 2016 - 01

Verloopt alles eens een keer gladjes met de ijzel, is het weer niet goed...

Een naakte vrouw springt, zichtbaar dronken, plotseling in een taxi en gaat op de achterbank liggen. De taxichauffeur kijkt met grote verschrikte ogen naar de vrouw. Maar hij start zijn taxi niet. De vrouw kijkt hem kwaad aan en vraagt: “Wat mankeer jij, schat? Heb je nog nooit een blote vrouw gezien?” De oude chauffeur antwoordt: “Laat mij jou één ding vertellen vrouwtje, ik zat echt niet naar jouw lichaam te staren, zo zijn wij niet opgevoed.” De dronken vrouw begint te giechelen en zegt: “Als je dan niet naar mijn borsten en mijn kont zit te staren, wat doe je dan?”

Er zaten twee mannen in een café. Zegt de ene tegen de ander: “Zie je die twee vrouwen daar? Niet verder vertellen hoor... maar die blonde is mijn vrouw en die brunette is mijn geheime minnares.” “Goh,” antwoordde de andere man, “dat is ook toevallig... bij mij is het net andersom!”

Hij pauzeert een ogenblik. “Welnu vrouwtje, ik kijk en ik kijk nog eens en dan denk ik bij mezelf, waar zou zij in godsnaam haar geld hebben gelaten om deze taxirit te betalen?”

31


Valentijnsdag enis en legenden

De geschied

Bron: Wikipedia

Valentijnsdag is een dag waarop geliefden elkaar extra aandacht geven met cadeautjes, bloemen, of kaarten. Valentijnsdag wordt gevierd op 14 februari. Paus Gelasius I riep in 496 14 februari uit tot de dag van de Heilige Valentijn, twee christelijke martelaren met de naam Valentinus. De gewoonten die met de dag in verband staan hebben echter niets van doen met het leven van deze heiligen. Eén was priester in Rome, een ander was bisschop van Terni. Beiden werden in de 3e eeuw ter dood gebracht. In de 18e eeuw werd geopperd dat het Valentijnsfeest op 14 februari is gesteld om de oude Lupercalia, een belangrijk Romeins vruchtbaarheidsfeest te vervangen. Dit werd gevierd ter ere van Juno, de Romeinse beschermgodin van de vrouw en het huwelijk, en Pan, de god van de natuur. De namen van ongehuwde jonge vrouwen werden in een grote kom gegooid, ongehuwde mannen mochten dan om de beurt een naam trekken. Tijdens het feest waren de twee jonge mensen die aan elkaar gekoppeld werden, elkaars partner. Het Valentijnsfeest van de romantische liefde, zoals dat tegenwoordig gevierd wordt, dankt zijn ontstaan aan Geoffrey Chaucer die in zijn gedicht Parliament of Fowls (1380-1382) deze versregels schreef: ‘Want dit was op Sint-Valentijnsdag Als elke vogel daar zijn maatje komt kiezen’ Dan is er ook nog de versie van de Legenda aurea, hierin werd Sint-Valentijn om zijn geloof vervolgd en persoonlijk ondervraagd door de Romeinse keizer Claudius II. Claudius was onder de indruk van Valentijn en probeerde hem onder doodsbedreigingen over te halen

32

14 februari 2016

tot het heidense geloof van de Romeinen. Valentijn weigerde en probeerde zelfs Claudius te bekeren tot het christendom, waardoor hij veroordeeld werd tot de dood. Vlak voor zijn executie zou hij een wonder verricht hebben, door de blinde dochter van zijn cipier te helen. Hij stuurde haar de eerste ‘valentijnskaart’ getekend: “Van jouw Valentijn”.

Aangezien de Legenda aurea geen connectie met sentimentele liefde geeft, is er in moderne tijden een portret van Valentijn gefabriceerd, dat hem weergeeft als een priester die weigerde een wet van Claudius II, die het jonge mannen verbood te trouwen, uit te voeren. De keizer zou dit gedaan hebben om zijn leger te verbeteren, in de veronderstelling dat getrouwde mannen slechtere soldaten waren. De priester Valentijn voerde echter in het geheim de trouwplechtigheden uit. Toen Claudius hier achterkwam, liet hij Valentijn arresteren. Wat de geschiedenis ook schrijft, Tegenwoordig is het vooral een commercieel feest. De winkels liggen vol met hartjes, valentijnscadeautjes en -kaarten. Ook de bloemisten zorgen dat ze voldoende rozen in huis hebben. Als je jouw (geheime) liefde gaat verrassen met een mooie bos rozen, bedenk dan goed welke kleur je geeft, want zeg het met bloemen, kan letterlijk opgepakt worden. Een mooie valentijnsdag gewenst.

tijns cadeau Rozen als valenBron: valentijnsdagtips.com Wat zegt de kleur van de rozen, de meest gegeven bloemsoort op Valentijnsdag, ons. Een zwarte of diepdonkerblauwe roos staat voor de dood en is dus wellicht niet zo’n geschikt Valentijnscadeau. Maar wat zeggen de andere kleuren ons, zodat we je voor een mogelijke fout kunnen behoeden. 1. Rode rozen Deze staan voor liefde, passie en verlangen. Diepe, warme gevoelens kun je uitten door het geven van een bos rode rozen. Liefst met lange steel, want de lengte van de steel zegt iets over hoe diep de gevoelens bij je zitten. 2. Roze rozen Vrolijkheid, plezier, waardering en bewondering passen bij een bos roze rozen. Met een grote bos roze rozen vertel je iemand dat je hem of haar elegant of stijlvol vind, of dat je deze persoon bewondert. 3. Gele rozen Deze staat voor plezier, vrolijkheid, vriendschap of blijdschap. Uitermate geschikt dus bij plezierige gebeurtenissen, zoals een geboorte, bruiloft of verjaardag. Een gele roos is hierdoor minder geschikt voor Valentijnsdag. 4. Witte rozen De kleur van puurheid, kuisheid en onschuldigheid. Met een grote bos witte rozen zeg je niet ‘loop alsjeblieft met mij naar het altaar’, maar ‘loop alsjeblieft naar de pomp’. Wit staat namelijk ook voor een schoon einde of een nieuw begin. Het einde van een leven, of een einde van een relatie kun je dus aanduiden met witte rozen. 5. Gemende rozen Een gemengde bos rozen geeft een gemengde boodschap af. Maar normaal gesproken staat dit voor ‘Ik weet niet wat ik voor je voel, maar in ieder geval genoeg om je een bos rozen te geven’.

Echo 2016 - 01


Vrouwen van Nu Afdeling Vinkel

Op woensdag 24 februari staat de volgende activiteit voor vrouwen van Nu gepland. Op die avond zullen Azad Kardoi en Maria E. Luten op uitnodiging van Vrouwen van Nu een lezing in ‘t Zijl verzorgen. Azad is een Koerd die is gevlucht uit Iran. In Nederland leerde hij Maria kennen, die hem de Nederlandse taal leerde. Haar vertelde hij over zijn leven in Koerdistan. Koerdistan is een gebied wat bestaat uit delen van Turkije, Iran, Irak en Syrië. Jaren geleden is Koerdistan, in een overeenkomst, over deze landen verdeeld en worden de Koerden er onderdrukt en vermoord, alleen maar omdat ze Koerd zijn. Een van de bekendste aanvallen op de Koerden zijn de gifgas aanvallen in Halabja onder het bewind van Sadam Hoessein, waarbij meer dan 5000 mensen het leven lieten.

VAN SLEUWEN

Ook op dit moment worden in Turkije Koerden zonder enige vorm van proces opgepakt, gevangen gezet, gemarteld en doodgeschoten, gewoon... omdat ze Koerd zijn. Elke vorm van protest wordt hardhandig de mond gesnoerd. Azad is gevlucht vanwege zijn werkzaamheden voor het verzet in Iran en voor zijn strijd bij de Pershmerga’s. Hij was zijn leven niet meer veilig onder het wrede Islamitische Iraanse Regime dat veel Koerden als ongelovigen beschouwd. Samen met Maria heeft hij zijn verhaal opgetekend en is het uitgebracht als boek: ‘Het verdriet van Koerdistan’. Deze avond zullen zij vertellen over de Koerdische geschiedenis en over het boek. Het boek is ook deze avond te koop. Het is makkelijk leesbaar en zeer indrukwekkend. Vanwege dit actuele en interessante onderwerp willen wij niet alleen degenen die lid zijn van Vrouwen van Nu de kans geven om deze lezing bij te wonen, maar nodigen wij iedereen van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Opgeven voor deze avond is niet nodig en de toegang is gratis. De avond is op woensdag 24 februari, aanvang 19.30 uur in ‘t Zijl. U bent allen van harte welkom

METSELW ERKEN

Kastanjelaan 34 Vinkel 06-13029762

6. Enkele rozen De bloemenwereld is erg ingewikkeld. Een enkele roos zegt namelijk iets anders dan een bosje en opnieuw zit er verschil in de kleuren. • Rode roos: ‘Ik hou van je’ • Roze roos: ‘Ik vind je leuk’ • Gele roos: ‘Laten we vrienden zijn’ • Oranje roos: ‘Ik ben trots op je’ • blauwe roos: ‘Je bent onbereikbaar’

t?

Dus wat wordt he

Echo 2016 - 01

33


Uit-Tips voor februari Bijzondere films

‘The Maze Runner’, jeugdfilm Vrijdag 12 februari, 19.00 uur

in Filmhuis de Pas, heesch

Verkoop van: Sier- gaas- en spijlenhekwerk Schuif- en draaipoorten Poortautomatiseringen Terreinbeveiliging Verkoop van: Sportveldomheiningen Verkoop van:

Sier- gaas- en spijlenhekwerk

Sier- gaas- en spijlenhekwerk Verkoop van:enen Schuifdraaipoorten Schuifdraaipoorten

Ambachtsstraat 13 5391 BS Nuland Tel: 073-5324289 – Fax: 073-5325796 E-mail: info@tielemanshekwerk.nl Internet: www.tielemanshekwerk.nl

Poortautomatiseringen Poortautomatiseringen

Terreinbeveiliging Sier- gaas- en spijlenhekwerk Terreinbeveiliging Schuif- enSportveldomheiningen draaipoorten Sportveldomheiningen Poortautomatiseringen Terreinbeveiliging Sportveldomheiningen Ambachtsstraat 13 5391Ambachtsstraat BS Nuland 13 BS Nuland Tel: 5391 073-5324289 – Fax: 073-5325796 Tel: 073-5324289 – Fax: 073-5325796 E-mail: info@tielemanshekwerk.nl E-mail: info@tielemanshekwerk.nl Internet: www.tielemanshekwerk.nl Internet: www.tielemanshekwerk.nl

Hallo

Ambachtsstraat 13 5391 BS Nuland Tel: 073-5324289 – Fax: 073-5325796 E-mail: info@tielemanshekwerk.nl Internet: www.tielemanshekwerk.nl

Steeds meer filmliefhebbers weten Filmhuis De Pas te vinden, bezoekers komen uit de regio maar ook van daarbuiten. Voor nét die ene film, maar ook voor de gemoedelijke sfeer. Filmhuis de Pas vertoont films met een boodschap, vaak valt er wat te lachen en soms rolt er een traan. Maar altijd is er stof tot nadenken of om, onder het genot van een drankje, na te praten in het café. Filmhuis De Pas speelt, daar waar het kan, in op de actualiteit. Op zaken die ons bezighouden, op maatschappelijke thema’s en vraagstukken. Boekverfilmingen, humor en soms actie maar áltijd een film met een boodschap. Wij nodigen u van harte uit voor: ‘Jack bestelt een broertje’, jeugdfilm Vrijdag 12 februari, 13.30 uur

‘Everest’ Maandag 15 en dinsdag 16 februari, aanvang 20.00 uur

laagste prijsgarantie! Maandag t/m donderdag: 08.00 - 20.00 uur

Zaterdag: 08.00 - 20.00 uur

Vrijdag: 08.00 - 21.00 uur

Zondag: 12.00 - 18.00 uur

Geffen, Dorpsplein 3

34

De puber Thomas ontwaakt in de openingsscène bovenop een lift. Hij weet zijn naam niet en heeft geen flauw idee wie de andere jongens zijn die hij ziet. Thomas en zijn lotgenoten bevinden zich in een grote open ruimte in het midden van een gigantisch doolhof en niemand weet wat er daarbuiten is. De enige toegang tot de doolhof wordt ’s nachts door een gigantisch mechanisme gesloten. Het is zaak om niet in een van de gangen achter te blijven, omdat het daar krioelt van de agressieve monsters. Thomas is vastbesloten om de waarheid en de aanstichters van alle ellende te achterhalen. Een spannende film!

Jack (8 jaar) heeft twee moeders, is enig kind en wil heel graag een broertje. Dit broertje komt er maar niet, hoe vaak hij zijn moeders er ook om vraagt. Als Jack ontdekt dat zijn moeders hem via internet besteld hebben, gaat er een wereld voor hem open. Hij kan dus gewoon zelf een broertje bestellen!! Er volgt een reis vol wonderlijke ontmoetingen met de meest vreemde figuren, waarbij Jack ontdekt dat hij zelf eigenlijk best leuk gezelschap is. Een erg vermakelijke film.

Deze indrukwekkende film is gebaseerd op de ongelooflijke gebeurtenissen van twee klimexpedities in mei 1996 om de Mount Everest te bedwingen, de hoogste berg ter wereld. De bergbeklimmers krijgen te maken met de meest barre omstandigheden als hun obsessie

Echo 2016 - 01


om de top van de Mount Everest te bereiken, verandert in een strijd om te overleven. Een ijzingwekkend verhaal!   ‘Im Labyrinth des Schweigens’ Zondag 21 februari, 15.30 uur

In het Frankfurt van 1958 worden alle herinneringen aan de nietsontziende oorlog weggedrukt. De economie is zich aan het herstellen, het leven begint weer normaal te voelen en volgens velen kan het verleden maar beter met rust worden gelaten. Dan herkent een journalist een docent op het schoolplein als een voormalig bewaker van Auschwitz. Samen met een jonge officier van justitie begint de journalist een gevecht voor de waarheid en hun inspanningen leiden uiteindelijk tot het tweede Auschwitzproces. ‘Im Labyrinth des Schweigens’ houdt het midden tussen een historisch drama en een thriller. Kaarten à € 5,- (‘Jack bestelt een broertje’ € 4,-) zijn vóór de film verkrijgbaar aan de kassa; via de website of telefonisch reserveren is

ook mogelijk. Cultureel Centrum De Pas is bereikbaar op 0412-451634 (ma-vr 09.0016.30). Er is volop gratis parkeergelegenheid direct voor de deur. Voor meer informatie én het volledige filmprogramma: http://www.de-pas.nl/agenda/film

e

d Outlin FEEST! Coverban 6-jarig bestaan

Op zaterdag 27 februari 2016 organiseert coverband Outline een feest, genaamd Shout It Out Line, in Café/Zaal Kerkzicht in Nuland. De avond begint om 21.00 uur en eindigt om 02.00 uur. De bandleden, afkomstig uit Nuland, Geffen, Vinkel, Heesch en Oss, vinden het na 65 optredens, meer dan 60 covers en 6 jaar aan muzikale herinneringen tijd voor een eigen feestje. Naast een gave set van de band zelf, zullen ook diverse regionale muzikale vrienden van de band het podium betreden. Coverband Syndicate uit Heesch zal de avond openen. Een ontzettend gevarieerde, muzikale avond dus. De zaal in Kerkzicht is open vanaf 20.30 uur en de laatste muzikale tonen zullen om 02.00 uur klinken. Tickets voor de avond à € 5,= zijn verkrijgbaar bij Café/Zaal Kerkzicht, of via: info@outline-coverband.nl. foto: Artishoot

Echo 2016 - 01

35


Dorpsraad Vinkel Eerstvolgende dorpsraadvergadering: donderdag 18 februari 2016 20:00 u in ‘t Zijl Thema-avond over Pastoor Vogelsplein Heeft u vragen of opmerkingen over de leefbaarhed in Vinkel? Stel ze aan de Dorpsraad! Stichting Dorpsraad Vinkel website: www.dorpsraadvinkel.nl facebook: Dorpsraad Vinkel twitter: @dorpsraadvinkel email: dorpsraadvinkel@gmail.com of info@dorpsraadvinkel.nl Postadres: Jan Steenstraat 10, 5381 GH Vinkel Ton v.d. Leest (073 - 532 3709) De Dorpsraad wil inwoners stimuleren, activeren en faciliteren bij acties die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van ons dorp. De Dorpsraad zet zich in voor jong en oud en voor grote en kleine zaken. Heb je vragen of wil je meedenken? Neem dan contact met ons op! Openbare vergaderingen Deze vinden op donderdagavond plaats in ’t Zijl, aanvangstijd telkens om 20:00 uur, op de 3e donderdag van de even maanden, met uitzondering van vakantiemaand augustus. Data vergaderingen 2016: 18 februari 21 april 16 juni

8 september 20 oktober 15 december

“Vinkel, een kern waar pit in zit” Organisatiestructuur en participatie We hebben de organisatiestructuur zodanig vormgegeven om doelgericht te werken en inwoners van Vinkel actief te laten deelnemen in de platformen en/of projecten. Wij willen draagvlak creëren door veel mensen uit Vinkel enthousiast te laten meewerken aan de realisatie van de toekomstvisie die Vinkel heeft opgesteld en vastgesteld. Samenwerken met de verantwoordelijke wethouders en ambtenaren is hierbij van groot belang. Uitbreidingsplan Vinkelse Slagen De gemeente biedt nadrukkelijk de mogelijkheid tot Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Het CPO biedt mogelijkheden om in eigen beheer een woning te bouwen. De dorpsraad vindt dit een goede optie om kostenbewust te bouwen. De CPO-groep is inmiddels enthousiast van start gegaan en is bereikbaar via: vinkelseslagen@gmail.com Aansluiten bij de CPO-groep is nog steeds mogelijk. Pastoor Vogelsplein Met een korte mededeling is op 30 november robuust een streep gezet door onze plannen. De gemeente gaat het WitGele Kruisgebouw niet opkopen om economische redenen. En dit terwijl er ruim voldoende geld is gereserveerd voor het realiseren van ons pleinplan inclusief de benodigde gelden voor de aankoop van het WitGele Kruisgebouw. Wij voelen ons aan het lijntje gehouden en zijn in het geheel niet bij de besluitvorming betrokken. De dorpsraad en de werkgroep zijn hierover zeer verbolgen.

36

Wij hebben uitgebreid de publiciteit opgezocht en ondernemen actie richting gemeenteraadsleden om alsnog ons pleinplan gerealiseerd te krijgen. Voor Vinkel is het heel belangrijk om het pleinplan te realiseren! In overleg met de werkgroep gaan wij In de volgende openbare vergadering van 18 februari ruim aandacht besteden aan dit onderwerp, waarbij ook de politieke partijen worden uitgenodigd.

De zendmast die staat aan de Nulandse weerscheut foto: Dorpsraad Vinkel

Mobiel netwerk/GSM-ontvangst/glasvezel Naar aanleiding van de 68 ingediende klachten hebben we gesproken met KPN over het plaatsen van een antenne en over de afstelling van de zenders bij de afdeling Radio en Mobile Quality. De dekking is absoluut niet goed in het centrum van Vinkel en van Noord-Vinkel (Geffense Weerscheut) tot Zuid-Vinkel (Kaathoven) en van Oost-Vinkel (Heesch-Vinkel en Koksteeg) tot het Westen

Echo 2016 - 01


van Vinkel (Vinkeloord en Nieuwekampen). Feitelijk werkt het mobiele netwerk niet goed in Vinkel. Vinkel staat op dit moment op een lijst als één van de locaties, die KPN mogelijkerwijs wil gaan invullen voor het plaatsen van een antenne installatie ten behoeve van haar mobiele netwerk. Met betrekking tot de realisatie van bovengenoemde lijst moet KPN nog een definitief besluit nemen. Zodra KPN meer informatie heeft ontvangen we hierover bericht. We hebben om de één à twee weken contact met KPN over de voortgang. Binnen Vinkel is een zendmast nodig voor een beter bereik en werking van de mobiele telefoon. Voor de aanleg van glasvezel voor o.a. internet onderhoudt de dorpsraad nauwe contacten met de ZLTO. Voor alle inwoners van het buitengebied is het nodig om te kunnen beschikken over voldoende infrastructuur voor aansluiting op internet. Dit belang wordt door de gemeente en provincie onderschreven voor zowel particulieren als bedrijven. Zodra meer bekend is over de initiatieven op het gebied van glasvezel, volgt hierover meer informatie. Communicatie De Dorpsraad wil graag meer inwoners bereiken. We gebruiken hiervoor al diverse media (De Echo, facebook, twitter en email). Vooral voor het actief communiceren naar inwoners willen we meer

Echo 2016 - 01

mensen per email kunnen bereiken. Daarom doen we een beroep aan alle inwoners om hun naam, adres en e-mailadres te mailen naar: info@dorpsraadvinkel.nl. De adresgegevens worden gebruikt om uitnodigingen voor vergaderingen en nieuwsbrieven te verspreiden. Onze website www.dorpsraadvinkel.nl heeft een nieuw jasje gekregen, waardoor we meer actuele zaken op onze website kunnen melden. De website is nog in ontwikkeling, in de toekomst krijgen ook de verenigingen een verwijzing op onze website. Publicatie in de veelgeprezen Echo blijft gewoon doorgaan, hiermee bereiken we immers alle inwoners van Vinkel.

Kaathoven met de Cunerakapel als een van de buitengebieden van Vinkel. foto: Dorpsraad Vinkel

RIOLERING OF AFVOER VERSTOPT !?

J. VAN DEN HEUVEL RIOOLREINIGING GEFFEN 06-51527232

37


Voor alle schade-afwikkelingen en taxaties Heesterseweg 33 • 5386 KT Geffen Telefoon: 073 532 46 13 • Mobiel: 06 1600 65 97 E-mail: autoschademaasdonk@hotmail.com

VERHUUR-VERKOOP HEESCH - 0412-451492 - WWW.WIJGERT.NL

38

Echo 2016 - 01


Sint Jozefoord Mooie Middagen C-manskoor

Op vrijdag 26 februari om 15.00 uur treed het C-manskoor uit Nuland op in Restaurant De Ontmoeting op Sint Jozefoord. Iedereen is van harte welkom bij deze gezellige middag. Over het C-manskoor Sinds de oprichting op 15 april 2004 verzorgt het maritiemste koor binnen de Meierij van â&#x20AC;&#x2DC;s-Hertogenbosch keigezellige optredens met meerstemmige shanties, ballades en bekende zeemansliedjes, om vooral gezellig mee te deinen en te zingen!

foto: www.c-manskoor-nuland.nl door Riet Zwanenberg en Helma v. Nistelrooij

Over de Mooie Middagen Deze middag is onderdeel van de Mooie Middagen, die Sint Jozefoord elke maand organiseert. Deze middagen staan in het teken van Motivatie, Ontspanning, Ontwikkeling, Inspiratie & Educatie (MOOIE). Gezondheidsoptimalisering - zowel geestelijk als lichamelijk â&#x20AC;&#x201C; vormt de rode draad tijdens deze middagen. Meer informatie: Sint Jozefoord. Afdeling Welzijn en Recreatie - Tel: 073-5342342

SCHOONES B.V. Tr a n s p o r t b e d r i j f

Nationaal en InternationaalTransport Nationaal en Internationaal Transport

Echo 20167,-5382 01 JR Vinkel Coppensdijk

| Tel.: 073-5321474 | E-mail: info@schoonestransport.nl

Coppensdijk 7 5382 JR Vinkel T: 073-5321474 E: info@schoonestransport.nl

39


Sterrenwacht Halley

In februari en maart cursus ‘Sterrenkunde voor iedereen’ Bij Sterrenwacht Halley in Vinkel wordt weer de cursus Sterrenkunde voor Iedereen gegeven. Die bestaat uit zes lessen op de dinsdagavonden 16 en 23 februari en 1, 8, 15 en 22 maart, telkens van 20.00 – 22.30 uur. Niels Nelson en Wim Waegemakers verzorgen met hulp van andere Halleyleden deze beginnerscursus, waaraan iedereen kan meedoen. De werking van sterrenkaarten wordt gedemonstreerd en bij helder weer wordt waargenomen met de telescoop in de grote koepel. Ook wordt natuurlijk gebruikgemaakt van het planetarium. In de cursus wordt onder andere aandacht besteed aan het waarnemen van de sterrenhemel, de planeten, de maan, meteoren, meteorieten, planetoïden en

Bosschebaan 84

T (0412) 45 12 08

5384 VZ Heesch

F (0412) 45 16 55

Postbus 22 5384 ZG Heesch

E info@herpenbouw.nl

kometen, de zon en de sterren, melkwegen en het heelal. De kosten van de cursus Sterrenkunde voor Iedereen, inclusief een cursusboek, bedragen € 50,-- (voor Halleyleden € 45,--).

Publieksavond Sterrenwacht Halley is op vrijdagavond 5 februari voor publiek geopend. Het programma begint om 20:00 uur en duurt ongeveer twee uur. Het is voor alle leeftijden geschikt.

Voor meer informatie en aanmelden: Wim Waegemakers, bij voorkeur via wwaeg@ziggo.nl of anders tel. (0412) 453737

Foto’s: www.sterrenwachthalley.nl

Vanaf het dakterras hebben de bezoekers een geweldig zicht op de sterrenhemel. Halleyleden wijzen bekende en minder bekende sterren en sterrenbeelden aan, zoals Grote en Kleine Beer, Poolster, Leeuw, Orion, Tweelingen, Betelgeuze en Sirius. De reuzenplaneet Jupiter rijst ’s avonds boven de oostelijke horizon en met zijn vier grootste manen en zijn wolkenbanden kan hij prachtig door de grote telescoop worden bekeken. Het moeten wel onbewolkt zijn om dit alles te kunnen zien. In het auditorium en het planetarium verzorgen Halleyleden presentaties over de sterrenhemel en ons zonnestelsel. Entree op de publieksavonden: € 5,-- (kinderen tot en met 12 jaar: € 3,--). Het adres van Sterrenwacht Halley is: Halleyweg 1, 5383 KT Heesch/Vinkel De route is vanuit beide plaatsen met wegwijzers aangegeven. Groepen kunnen op andere dagen en tijden terecht. Bel voor een afspraak: (0412) 45 49 99. Meer informatie over Sterrenwacht Halley: www.sterrenwachthalley.nl

40

Echo 2016 - 01


Gespot

Gewone dingen, vast gelegd

Peter van Roosmalen Schilderwerken Koksteeg 50 - Vinkel 06 - 10 18 94 11

Servic persoon e en lijk adv

ies

Moes && Tuin staat ookalleen dit jaar Moes Tuin is niet graag voor u klaar ! moestuinplantjes en pootgoed. Moes & Tuin is meer……. Alles voor uw moestuin, zoals: voorjaarsbloemen, potgrond groenteen kruidenplanten, en hebbedingetjes. pootaardappelen, plantuien, sjalotten, knoflook, zaden, enz. Wilt u graag uw kleinfruit bloempotenz. gevuld Bloemen, planten en potgrond. hebben met fleurige bloemen? Boeketten aardigheidjes. Breng uw en bloempot mee, Opmaken van bloempotten ik maak er graag iets moois van. en andere opdrachten. Ook dat is mijn service. Van Rijckevorselweg Van Rijckevorselweg 23a 23a 5382 JJ Vinkel 5382 JJ Vinkel Tel: 06 - Tel: 15 64 0611 - 151064 11 10 a a Vaninfo@moesentuin.nl Rijckevorselweg Van Van Rijckevorselweg Rijckevorselweg 23a 2323 info@moesentuin.nl 5382 JJ5382 Vinkel 5382 JJ JJ Vinkel Vinkel Tel: 06Tel: - Tel: 150664 06 - 15 11 - 15 64 1064 1111 1010 info@moesentuin.nl info@moesentuin.nl info@moesentuin.nl

Boven: Bram van de Ven is beton aan het storten op de Brugstraat Links: Sven de Kinderen en Chris van der Lee zijn samen een vrachtauto aan het wassen Van Rijckevorselweg 23a 5382 JJ Vinkel Tel: 06 - 15 64 11 10 Vaninfo@moesentuin.nl Rijckevorselweg 23a 5382 JJ Vinkel Tel: 06 - 15 64 11 10 info@moesentuin.nl

Foto’s: De Echo

Elke dag gebeuren er genoeg dingen, die het waard zijn dat we ze vast leggen voor het nageslacht. Allerdaagse dingen die op een gewone doordeweekse dag gebeuren. Mensen die flink in de weer zijn voor de baas, voor de hobby die ze hebben of net dat ene momentje dat je lekker zit te genieten van het (winterse) zonnetje op het bankje op het plein, alles kan hiervoor in aanmerking komen. Onze fotograven houden de ogen open, maar ook u kunt uw ‘gespot’-moment delen met iedereen in Vinkel. Daarom zeggen we ook ... ‘Spot er op los’

Echo 2016 - 01

41


De echo verschijnt elke laatste vrijdag van de maand, behalve in de augustus.

Kopij Echo 2 - 2016, kunt u aanleveren t/m maandag 15 februari

2Q]H PRELHOH DGYLVHXUV

NRPHQ JUDDJQDDUX WRH

1LHWLQVWDDWRPQDDUGHEDQNWHNRPHQ" 'HPRELHOHDGYLVHXULVHHQVHUYLFHYDQ5DEREDQN2VV%HUQKH]HVSHFLDDOYRRU NODQWHQGLH WLMGHOLMN QLHWLQVWDDW]LMQRP]HOIQDDUNDQWRRUWHNRPHQYDQZHJH ]LHNWHRQJHYDORXGHUGRPRIHHQOLFKDPHOLMNHEHSHUNLQJ

0DDNHHQDIVSUDDNPHWRQ]HPRELHOHDGYLVHXUV (HQDDQGHHOLQHONDDU .LMNYRRUPHHULQIRUPDWLHRSZZZUDEREDQNQORVVEHUQKH]HRIEHO  

Profile for Echo vinkel

De Echo - januari 2016  

Het blad Van, Voor en Door Vinkel (NL-NB)

De Echo - januari 2016  

Het blad Van, Voor en Door Vinkel (NL-NB)

Advertisement