Page 1

19.09.-2011 PAZARTESĠ 1-Hafta SAAT

14 MART AMFĠSĠ

KEMAL ATAY AMFĠSĠ

TEVFĠK SAĞLAM AMFĠSĠ

08.30-09.20

09.30-10.20

10.30-11.20

11.30-12.20 Yönelim Günleri 12.30-13.30

13.30-14.30

Dermatoloji 5. sınıf

14.30-15.30

Dermatoloji 5. sınıf

15.30-16.20

Dermatoloji 5. sınıf

16.30-17.20

Dermatoloji 5. sınıf

T.B.AMFĠ-1

T.B.AMFĠ-2

T.B.AMFĠ-3

MAZHAR OSMAN AMFĠSĠ


20.09.2011 SALI 1-Hafta SAAT

14 MART AMFĠSĠ

KEMAL ATAY AMFĠSĠ

TEVFĠK SAĞLAM AMFĠSĠ

T.B.AMFĠ-1

T.B.AMFĠ-2

08.30-09.20

Ġç Hastalıkları 3. sınıf

Histoloji 2. sınıf

Biyokimya 2. sınıf

09.30-10.20

Ġç Hastalıkları 3. sınıf

Biyokimya 2. sınıf

Histoloji 2. sınıf

10.30-11.20

Farmakoloji 3. sınıf

11.30-12.20

Patoloji 3. sınıf Yönelim Günleri

12.30-13.30

13.30-14.30

Anatomi -2. sınıf

Kadın Hast. 3. sınıf

14.30-15.30

15.30-16.20

Kadın Hast. 3. sınıf

Klinik Bak. 3. sınıf

T.B.AMFĠ-3

MAZHAR OSMAN AMFĠSĠ


21.09.2011 ÇARġAMBA 1-Hafta 14 MART AMFĠSĠ

08.30-09.20

Histoloji 2. sınıf

Fizyoloji 2. sıınıf

Ġç Hastalıkları 3. sınıf

09.30-10.20

Fizyoloji 2. sıınıf

Histoloji 2. sınıf

Ġç Hastalıkları 3. sınıf

FTR 5. sıınf

Biyokimya 1. sınıf

Biyokimya 1. sınıf

Ġç Hastalıkları 3. sınıf

FTR 5. sıınf

Biyokimya 1. sınıf

Biyokimya 1. sınıf

DavranıĢ ve ĠletiĢim bilimleri 1. sınıf

11.30-12.20

DavranıĢ ve ĠletiĢim bilimleri 1. sınıf

T.B.AMFĠ-3

MAZHAR OSMAN AMFĠSĠ

T.B.AMFĠ-2

10.30-11.20

KEMAL ATAY AMFĠSĠ

TEVFĠK SAĞLAM AMFĠSĠ

T.B.AMFĠ-1

SAAT

Klinik Ġmm. 3. sınıf

Patoloji 3.sınıf (A) grubu Patoloji 3.sınıf (B) grubu

12.30-13.30

13.30-14.30

Anatomi 2. sınıf

14.30-15.30

15.30-16.20

16.30-17.20

Biyofizik 1. sınıf

Klinik Bak. 3. sınıf

FTR 5. sıınf

FTR 5. sıınf

Miyad 2. sınıf

Miyad 2. sınıf

Ġç Hastalıkları 3. sınıf


22.09.2011 PERġEMBE 1-Hafta T.B.AMFĠ-2

08.30-09.20

Mikrobiyoloji 2. sınıf

Fizyoloji 2. sınıf

09.30-10.20

Fizyoloji 2. sınıf

Mikrobiyoloji 2. sınıf

10.30-11.20

11.30-12.20

14 MART AMFĠSĠ

KEMAL ATAY AMFĠSĠ

TEVFĠK SAĞLAM AMFĠSĠ

T.B.AMFĠ-1

SAAT

Tıbbi Biyoloji - 1. sınıf Patoloji 3.sınıf (A) grubu Patoloji 3.sınıf (B) grubu

Halk Sağlığı 1. sınıf

Patoloji 3.sınıf (A) grubu Patoloji 3.sınıf (B) grubu

T.B.AMFĠ-3

MAZHAR OSMAN AMFĠSĠ

Nitelikli hekim 2. sınıf

Nitelikli hekim 2. sınıf

12.30-13.30

13.30-14.30

Anatomi 2. sınıf

14.30-15.30

15.30-16.20

16.30-17.20

Biyoistatistik -1. sınıf

Tıbbi Ekoloji 5. sınıf

Biyokimya - 1. sınıf

Biyokimya - 1. sınıf

Farmakoloji 3. sınıf

Tıbbi Ekoloji 5. sınıf

Biyokimya - 1. sınıf

Biyokimya - 1. sınıf

Klinik Ġmm. 3. sınıf

Tıbbi Ekoloji 5. sınıf

Kadın Hast. 3. sınıf


23.09.2011 CUMA 1-Hafta 14 MART AMFĠSĠ

KEMAL ATAY AMFĠSĠ

TEVFĠK SAĞLAM AMFĠSĠ

T.B.AMFĠ-1

T.B.AMFĠ-2

08.30-09.20

Biyokimya 2. sınıf

Mikrobiyoloji 2. sınıf

09.30-10.20

Mikrobiyoloji 2. sınıf

Biyokimya 2. sınıf

SAAT

10.30-11.20

Tıbbi Biyoloji - 1. sınıf

Klinik Bak. 3. sınıf

11.30-12.20

Haftadan Kliniğe Yans. Patoloji 3.sınıf (A) grubu Patoloji 3.sınıf (B) grubu 1. sınıf

12.30-13.30

13.30-14.30

Halk Sağlığı 1. sınıf

Dermatoloji 5. sınıf

14.30-15.30

Biyofizik - 1. sınıf

Dermatoloji 5. sınıf

15.30-16.20

Afet Kültürü 1. sınıf

16.30-17.20

Spor Hek. 3. sınıf

Dermatoloji 5. sınıf

Dermatoloji 5. sınıf

Haftadan kliniğe yans. 2. sınıf

T.B.AMFĠ-3

MAZHAR OSMAN AMFĠSĠ


24.09.2011 CUMARTESĠ 1-Hafta SAAT

08.30-09.20

09.30-10.20

10.30-11.20

11.30-12.20

12.30-13.30

13.30-14.30

14.30-15.30

15.30-16.20

16.30-17.20

14 MART AMFĠSĠ

KEMAL ATAY AMFĠSĠ

TEVFĠK SAĞLAM AMFĠSĠ

T.B.AMFĠ-1

T.B.AMFĠ-2

T.B.AMFĠ-3

MAZHAR OSMAN AMFĠSĠ


SAAT

14 MART AMFĠSĠ

08.30-09.20

09.30-10.20

10.30-11.20

11.30-12.20

12.30-13.30

13.30-14.30

14.30-15.30

15.30-16.20

16.30-17.20

Grip ÇalıĢma Platformu

KEMAL ATAY AMFĠSĠ

25.09.2011 PAZAR 1-Hafta TEVFĠK SAĞLAM T.B.AMFĠ-1 AMFĠSĠ

T.B.AMFĠ-2

T.B.AMFĠ-3

MAZHAR OSMAN AMFĠSĠ

sdf  

fsda vsdfsadf sdf

sdf  

fsda vsdfsadf sdf

Advertisement