Page 7

Kaj pomeni sposobnost gašenja - rating

7

Požarni razred A po EN 3-7 Objekt gori 8 min, nato priènemo z gašenjem. Za objekt velja, da je pogašen, èe se v èasu 3 min ne razvije plamen ponovno. Preskusni objekt mora biti zašèiten pred vetrom v doloèenem prostoru. Maksimalni èas gašenja ne sme biti daljši od 5 min za objekte do vkljuène velikosti 21 A in ne daljši kot 7 min za veèje preskusne objekte.

Oznaka objekta

Oznaka objekta

5A 8A 13 A 21 A 27 A 34 A 43 A 55 A

0,5 m 0,8 m 1,3 m 2,1 m 2,7 m 3,4 m 4,3 m 5,5 m

Izvedba preskusnega objekta

Površina objekta (m2)

Skupna dolžina lesa (m2)

5A

ca. 5,7

ca. 35

8A

ca. 9,1

ca. 56

13 A

ca. 14,9

ca. 91

21 A

ca. 24,1

ca. 147

27 A

ca. 30,8

ca. 189

21 A + 13 A

ca. 38,9

ca. 238

8 A+27 A+8 A

ca. 49,2

ca. 301

21A+13 A+21A

ca. 62,9

ca. 385

Požarni razred B po EN 3-7 Preskusni objekti požarnega razreda B so cilindriène posode (okrogle kadi) iz varjene jeklene ploèevine debeline 2,5 mm. Kolièina (v litrih) tekoèine v posodi je oznaèena s številko in èrko B. V posodi je kot osnova - voda. Razmerje v posodi je 1/3 vode : 2/3 gorljive tekoèine. Nivo vode v posodi znaša približno 10 mm, gorljive tekoèine pa 20 mm. Po vsakem preskusu mora v posodi ostati najmanj 5 mm gorljive tekoèine. Hitrost vetra je lahko znaša najveè 3 m/s. Preskus se mora prièeti v 10-tih sekundah, po tem ko je snov gorela 60 sekund.

Oznaka objekta

Oznaka objekta

5A 8A 13 A 21 A 27 A 34 A 43 A 55 A

0,5 m 0,8 m 1,3 m 2,1 m 2,7 m 3,4 m 4,3 m 5,5 m

Izvedba preskusnega objekta

Površina objekta (m2)

Skupna dolžina lesa (m2)

5A

ca. 5,7

ca. 35

8A

ca. 9,1

ca. 56

13 A

ca. 14,9

ca. 91

21 A

ca. 24,1

ca. 147

27 A

ca. 30,8

ca. 189

21 A + 13 A

ca. 38,9

ca. 238

8 A+27 A+8 A

ca. 49,2

ca. 301

21A+13 A+21A

ca. 62,9

ca. 385

www.webo.si

Webo - požarna varnost  

Gasilniki TOTAL, gasilniki na prah, vodo, plin CO2, peno, specialni gasilniki, prevozni gasilniki, rating gašenja, hidranti, sistemi gašenja...

Webo - požarna varnost  

Gasilniki TOTAL, gasilniki na prah, vodo, plin CO2, peno, specialni gasilniki, prevozni gasilniki, rating gašenja, hidranti, sistemi gašenja...