__MAIN_TEXT__

Page 1

LOKALNE VOLITVE 2010

Ivančna Gorica, oktober 2010


VOLILNA PRILOGA

KANDIDATI ZA ŽUPANA Žrebana št. kandidata 1 2 3 4 5 6 7 8

Kandidat

Predlagatelj

Javornik Rado Strnad Dušan Tomažin Aleš Jakoš Gregor Erjavec Nikolaj Skubic Jernej Kos Jurij Vrhovec Milena

Neodvisna Lista Optimist SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA ZARES - NOVA POLITIKA DESUS- DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE DSDS - DEMOKRATIČNA STRANKA DELA IN SOLIDARNOSTI NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA Neodvisna Juretova Lista SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

LISTE KANDIDATOV ZA OBČINSKI SVET Žreb. št. liste 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ime liste

Predlagatelj

Neodvisna Juretova lista SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA SU - SLOVENSKA UNIJA Neodvisna lista Optimist SD - SOCIALNI DEMOKRATI DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE ZARES - NOVA POLITIKA LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE DSDS - DEMOKRATIČNA STRANKA DELA IN SOLIDARNOSTI

Neodvisna Juretova lista SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA SU - SLOVENSKA UNIJA Neodvisna lista Optimist SD - SOCIALNI DEMOKRATI DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE ZARES - NOVA POLITIKA LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE DSDS - DEMOKRATIČNA STRANKA DELA IN SOLIDARNOSTI SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA STRANKA NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA STRANKA LJUDSKA STRANKA

Foto na naslovnici: Tomaž Grdin

2


KANDIDATI ZA ŽUPANA

VOLILNA PRILOGA

PREDSTAVITEV ŽUPANSKEGA KANDIDATA NEODVISNE LISTE OPTIMIST

1

RADO JAVORNIK, univ. dipl. ing. kmetijstva Rojen sem 24. 4. 1964 v Ljubljani. Po končani osnovni šoli in gimnaziji, ki sem ju obiskoval v Stični, sem se odločil za študij na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Moja prva zaposlitev je bila v Ljubljanskih mlekarnah, kjer sem deloval na različnih področjih, od upravnika posestva, izvršnega direktorja proizvodnje, pa vse do izvršnega direktorja za investicije. Po sedemnajstih letih sem se odločil za nov karierni izziv in se zaposlil na občini Trebnje kot direktor občinske uprave. Izhajam iz družine, ki v teh krajih prebiva in deluje že preko sto trideset let. Sam sem se iz Ivančne Gorice na Krko, v rojstno hišo mojega očeta, preselil pred dvajsetimi leti. Moji predniki so bili mlinarji, žagarji in trgovci z lesom. Stari oče je bil pred drugo svetovno vojno posestnik in med drugim tudi župan vasi Krka. Oče Jože je bil dolgoletni direktor Kmetijske zadruge Stična, mama Milica pa učiteljica v Šentvidu pri Stični. Ponosen sem tudi na sestro in brata, ki je bil kot predstavnik Slovenije v kanuju na divjih vodah kar na treh olimpijskih igrah, prvič v vlogi tekmovalca in dvakrat kot trener. Sem poročen in oče dveh otrok. Z družino živim v idiličnem okolju tik ob reki Krki, kjer se za hobi ukvarjam z gojenjem postrvi ter ohranjanjem domačije in stare, še delujoče žage venecijanke. Pripravljen sem na dialog in sodelovanje z vsemi ljudmi in skupinami, ki delujejo v dobro občine. Po svetovnem nazoru sem optimist, zato vas pozivam, da skupaj delamo dobro in mislimo pozitivno.

Mojo kandidaturo za župana podpirajo stranke SD, LDS in Neodvisen.si.

3


KANDIDATI ZA ŽUPANA

VOLILNA PRILOGA

gre gotovo županu Jerneju Lampretu, ki je v minulih šestnajstih letih znal povezovati občinske svetnike in svetnice, da smo, ne glede na politično opcijo, v veliki večini primerov delovali složno in v korist občine. Zgrajenih je bilo veliko šolskih in vzgojno varstvenih objektov, pa cestna in komunalna infrastruktura ter drugi objekti, ki so pomembno pripomogli k povečanju kakovosti življenja in dela v naši občini. Zelo uspešni smo tudi na področju tako imenovane civilne družbe, ki je zelo pomemben steber uspešnega razvoja občine. Gasilska, kulturna, turistična, športna, planinska, humanitarna in druga društva združujejo veliko število naših občank in občanov. S svojim delovanjem pomagajo ljudem v stiskah in ob naravnih nesrečah, ohranjajo kulturno dediščino in domoljubje, prispevajo k bolj zdravemu ter s tem bolj uspešnemu življenju in delu naših občank in občanov. Naše okolje je, tudi zaradi njih, vsak dan bolj čisto in urejeno. Vsi skupaj pa prispevajo velik delež k prepoznavnosti naše občine v Sloveniji in širše v Evropi. Naši kraji so izjemno lepi, s številnimi naravnimi, zgodovinskimi in kulturnimi znamenitostmi, poleg tega pa tukaj živijo prijazni in delovni ljudje. Tako imam pogosto težave, ko me kolegi iz drugih krajev Slovenije poprosijo, naj jim pomagam izpeljati izlet po naši občini. Toliko je stvari, ki bi jim jih rad pokazal, da je dan preprosto prekratek.

Drage občanke, cenjeni občani! Pred nedavnim me je nekdo vprašal, kako kot občinski svetnik in podžupan občine Ivančna Gorica gledam na prehojeno pot samostojne občine v minulih šestnajstih letih. Odgovoril sem mu, da sem na doseženo ponosen. Ponosen pa sem predvsem na občanke in občane, brez katerih občina Ivančna Gorica ne bi bila tako uspešna in cenjena kot je sedaj.

Naši pridni podjetniki, obrtniki in delavci v izjemno težkih razmerah s svojim delom in sredstvi veliko pripomorejo, da vse prej naštete dejavnosti sploh lahko živijo. Tudi kmetje delajo v zelo slabih pogojih, a kljub temu vztrajajo, saj znajo ceniti rodno zemljo in žulje svojih prednikov. Zaradi vsega naštetega sem ponosen. In to tudi z veseljem povem.

Že v stoletni zgodovini so naši kraji igrali pomembno vlogo. Tukaj so se rodili in delovali številni pomembni ljudje in ustanove, brez katerih naše območje gotovo ne bi bilo tako duhovno, domoljubno in kulturno razvito, kot je danes. Gotovo je potrebno ohranjati spomin nanje in skrbeti, da se njihova dediščina prenaša tudi na naslednje rodove.

Obljubljam pošteno in trdo delo v dobro vseh občank in občanov.

Drage občanke in občani. Skupaj smo že kar nekaj časa. Čeprav sam dobro poznam razmere v občini, sem vedno pripravljen prisluhniti novim predlogom Ponosen pa sem predvsem na občanke in obča- in idejam. Obljubljam pošteno in trdo delo v dobro ne, brez katerih občina Ivančna Gorica ne bi bila vseh občank in občanov. tako uspešna in cenjena kot je sedaj. Upam na vaš glas, da bomo lahko skupaj nadaljePomemben mejnik je bila odločitev o ustanovitvi vali zgodbo o uspehu naše občine! lastne občine leta 1994, ko so bile izvedene tudi Skupaj naprej. Za občino Ivančna Gorica. prve volitve župana in občinskih svetnikov. Takrat smo postali samostojni. Kljub začetnim težavam in Dušan Strnad, skromnim razmeram za delo smo prehiteli marsi- vaš kandidat za župana katero občino, ki je bila prej daleč pred nami. Sedaj se mnogi zgledujejo po nas. Velika zasluga za to

4


KANDIDATI ZA ŽUPANA

VOLILNA PRILOGA

3

Spoštovane volivke in volivci! Sem najmaljši predstavnik, ki sem se odločil za kandidaturo za župana Občine Ivančna Gorica. V občini Ivančna Gorica živim že od malih nog. Tu sem obiskoval osnovno in srednjo šolo ter si pridobil poklic ekonomskega tehnika. Že od malega sem član PGD Muljava in Kulturnega društva Josipa Jurčiča, kjer tudi igram. Pred petimi leti sem se vključil v Klub podeželske mladine Kalček. Letošnje leto sem bil glavni koordinator čistilne akcije Očistimo Slovenijo za celotno občino Ivančna Gorica. Premajhno vključevanje mlajših generacij v kreiranje prihodnosti naše občine me je privedlo do tega, da sem se začel zanimati za lokalno politiko. Ker mi ni mar, kaj se dogaja z našo občino, sem se odločil, da kandidiram za župana. Sem ambiciozen, imam veliko energije in volje in me ni strah novih izzivov. Vsako dobro stoječe podjetje vodi dober koordinator z odlično strokovno ekipo. Ker je občina neke vrste podjetje, se bom zavzemal, da si bom dobro strokovno podkovano ekipo oblikoval tudi sam. Moje osebno mnenje je, da potrebujemo nove obraze s svežimi idejami. Prepričan sem, da s svojo ambicioznostjo in trdim delom lahko pripomorem k boljši Ivančni Gorici. Vabim vas, da se udeležite volitev, in upam, da mi boste zaupali glas in s tem pokazali željo po razvoju naše občine v pravo smer, novem vetru, svežih idejah ter bolj transparentnem delovanju občinske uprave. Prišel je čas, ko se ne smemo več deliti na desne in leve, ampak si seči v roke in skupaj narediti vse, da nam bo naša občina v ponos!

Aleš Tomažin, kandidat za župana 5


KANDIDATI ZA ŽUPANA

VOLILNA PRILOGA

6


KANDIDATI ZA ŽUPANA

VOLILNA PRILOGA

7


KANDIDATI ZA ŽUPANA

VOLILNA PRILOGA

ZA PRIJAZNO OBČINO Kot eden od otrok številne, bolj kot ne revne družine lahko rečem, da sem v življenju dosegel veliko. Danes upokojen kot svetovalec vlade gledam svoje življenje in sem ponosen na številne življenjske kot tudi delovne izkušnje, predvsem pa dobre rezultate, ki sem jih dosegal na različnih vodstvenih položajih v gospodarstvu in državni službi. V občinskem svetu sem prisoten 16 let, zato občinsko problematiko poznam do obisti. Rad bi tehtno prispeval h ključnim spremembam, ki morajo slediti dolgoletni prevladi ene politične opcije. Če želimo svojo občino dolgoročno razvijati v smeri tople, prijazne skupnosti, je potrebno vložiti v to denar (po možnosti iz evropskih skladov, torej vira, ki se ga občina do sedaj ni poslužila) in čas. Na dveh stolih se sedeti ne da, to smo čutili več kot deset let, zato kandidiram za profesionalnega župana, ki si ga tako velika občina zasluži. Ne želim obljubljati, saj bom lahko storil samo tisto, kar bo realno možno, imam pa se namen truditi za sledeče: • Ohraniti in razvijati je potrebno tisti del gospodarstva, ki je ljudem in okolju prijazen, hkrati pa ustvarjati pogoje za nove panoge in dejavnosti, torej za nova delovna mesta. • Čim več zdravstvenih storitev je ob ustreznih posodobitvah prostorskih pogojev potrebno približati ljudem. Storitve socialnoskrbstvenega področja morajo postati ljudem bližje, tako prostorsko kot tudi z boljšimi odnosi, posebno skrb je nameniti oskrbi starejših in osamljenih občank in občanov. Potrebno bo še povečati obstoječe kapacitete za otroško varstvo, hkrati pa iskati možnosti drugih oblik varstva za predšolske otroke – morda v socialnem podjetništvu. V šolstvu so tu investicije, ki so začete, in jih je potrebno čimprej zaključiti (Krka). Potrebno je odpreti razpravo o oblikovanju lastne gospodarske službe na področju komunale. • Potem so tu še stari grehi – pospešiti je treba sprejem prostorskih dokumentov s posebnim dopolnilom, da se odpre možnost legalizacij tistih objektov, ki so bili grajeni med leti 1967–1974, pogosto s pristankom ali celo spodbujanjem takratnih občinskih organov. Vezano na to pa se bom zavzel za revizijo ocen kmetijskih zemljišč, ki niti približno ne ustrezajo dejanskemu stanju v naravi. Potrebno je tudi ustanoviti občinski program mediacije, da se vprašanja meja, sosedskih sporov ipd. lahko rešijo hitreje in ceneje.

• Strogo središče občine, center naselja Ivančna Gorica, je NEUREJEN in kot tak nujno potreben ureditve (parkirna hiša, mirujoči promet, okolica blokov …). • Strugo Višnjice je potrebno preurediti tako, da bo možno s čistilno napravo povezati vse kraje od Višnje Gore navzdol. Tam ležeče zemljišče, ki je za obdelavo dokaj nezanimivo, pa bi namenili za urejeno novo gospodarsko cono. Grad Podsmreka je kot kaže le občinska last, poznam nekaj resnih potencialnih investitorjev, zato je potrebno zagotoviti pravno upravne pogoje, da bi zadeva čim prej stekla. Livarstvo v Ivančni Gorici se bo moralo umakniti iz stanovanjskega dela naselja, upravno zgradbo pa bi lahko za svoje potrebe kupila kar občina. Kmetijstvo je potrebno intenzivne podpore, ki bi jo nadgradili s posebno pomočjo za tiste, ki prenehajo uporabljati nevarna gnojila in škropiva, ki zastrupljajo podtalnico. V turizmu je čutiti potrebo po celoviti ponudbi s področja naše občine in povezovanju ter promociji ponudnikov, potencial doline reke Krke je zagotovo premalo izkoriščen. Za področja športa, zabave in kulture lahko rečemo, da so pri nas doma kvalitetne dejavnosti, kar je potrebno ohranjati in spodbujati čimveč ljudi k aktivnemu vključevanju na ta področja. Ob povezovanju posameznih skupin pa razvijajmo tudi zanimive projekte, ustvarjalnost in kulturo duha. Praktično so to moje, že večkrat podane svetniške pobude ostale samo pobude. S položaja župana se bodo lahko udejanile. Vaš glas za mene ne bo dan za obljube, ampak: ZA PRIJAZNO OBČINO! Vsi si želimo, da bi bila občina Ivančna Gorica za nas občane prijazna občina. Tu radi živimo, zato je prav, da smotrno delamo na tem, da se naši kraji razvijajo trajnostno, da bodo tu lahko uživali tudi naši vnuki, in da svoje občinske moči vlagamo v razvoj in zagotavljanje boljše prihodnosti. To tudi pomeni, da bodo moja vrata odprta za vsakega občana, za vaše pobude in predloge, za vaše morebitne kritike, pravzaprav za karkoli, kar bi morebiti predstavljalo celo trn v peti, drug zorni kot ali novo idejo. Da lahko odprto sodelovanje začnemo čimprej, mi lahko pišete že zdaj na n.erj@siol.net in delite z mano, kaj vas teži kot občana oz. česa si v prihodnje želite (lahko pa tudi ne želite) od delovanja občine. Pri kandidaturi me podpira tudi večja neparlamentarna stranka Nova demokracija Slovenije. 8


KANDIDATI ZA ŽUPANA

VOLILNA PRILOGA

9


KANDIDATI ZA ŽUPANA

VOLILNA PRILOGA

Jurij Kos magister prava, glavni prometni inšpektor Republike Slovenije

Kandidiram predvsem zato, ker že dolgo časa spremljam dogajanje oziroma razvoj naše občine. Žal pa kakšnega pozitivnega razvoja nisem opazil. Ne bom obtoževal nikogar, dejstvo pa je, da so za takšno stanje krivi ljudje, ki so vsa ta leta vodili našo občino. Še danes nekateri (tudi sedanji kandidati za župana oziroma županjo) vidijo razvoj naše občine v izgradnji nove občinske stavbe. In to v času največje recesije, ko največ pomoči potrebuje gospodarstvo, kmetijstvo, turizem, šolstvo, družine, ki so ostale brez zaposlenega člana in podobno … Kaj nam pomeni nova občinska zgradba, ko pa moramo občani tako in tako za vsako zadevo v Grosuplje. Še za tiste zadeve, ki jih lahko opravimo v naši občini, nimamo ustreznega kadra. Torej najprej narediti projekt občinske strukture v naši občini, urediti dobro upravno enoto, zemljiško knjigo in vse, kar občina potrebuje, šele potem razmišljati o novi zgradbi. Če že potrebujemo kakšno novo stavbo, naj bo to hotel ali motel, pa še nova delovna mesta bi s tem pridobili. Kot župan bom nemudoma poskrbel za pospešen razvoj našega podeželja oziroma kmetijstva. Na tem področju smo daleč, daleč za časom. Če pogledamo samo delo pospeševalnih služb oziroma kmetijskih pospeševalcev, vidimo, da so med kmeti samo tri mesece na leto, ko se urejajo evidence za subvencije. Vzgled nam je lahko že sosednja trebanjska Kmetijska zadruga. Na področju kmetijstva vidim veliko priložnost za pridobitev nepovratnih sredstev iz EU, seveda pa so za to potrebni programi in sodelovanje s kmeti. Poskrbel bom tudi za industrijsko cono v smeri proti Višnji Gori, seveda na najslabših zemljiških površinah. Tudi na področju turizma je potrebno še veliko postoriti. Sam sem kot glavni republiški inšpektor delal na pridobivanju evropskih sredstev. Ivančna Gorica je ena redkih slovenskih občin, kateri ni uspelo pridobiti nepovratnih sredstev iz EU. To se bo v mojem mandatu močno spremenilo, saj vidim področja, na katerih se lahko za ta sredstva potegujemo. To so na primer kmetijstvo, turizem, infrastruktura, arheologija … Žalostno je tudi, da v letu 2010 nekateri nimajo vodovoda, se vozijo po makadamskih cestah, drugi bi pa gradili občinsko stavbo. Na moji prioritetni listi bo tudi izgradnja doma za starejše občane in seveda obnovitev zdravstvenega doma. Tem čakalnim vrstam moramo reči »stop«. Torej ne samo gradbena, temveč tudi kadrovska obnova našega zdravstvenega doma. Spoprijel se bom tudi s prometom. Seveda to ne bo šlo od danes do jutri, a čakanje pred zapornicami bom postopoma rešil z dokončanjem pozabljene južne obvoznice. Ustanovim bom tudi tako imenovani »Županov sklad« za pomoč posameznikom in družinam, ki so se znašli v stiski. Skratka. Ko bom župan, bom poskrbel, da bom svoje obljube izpolnil. Nikakor se ne bom zgledoval po tistih, ki so že leta in leta v vrhu občine, v tem predvolilnem času pa spet obljubljajo tisto, kar so obljubljali že pred mnogimi leti. Imam tudi močno in sposobno ekipo – beri - listo kandidatov za občinski svet.

»Z ZNANJEM IN IZKUŠNJAMI HITREJE NAPREJ.« Sem mož dejanj. 10


KANDIDATI ZA ŽUPANA

VOLILNA PRILOGA

Z LJUDMI – ZA LJUDI

8

Kandidatka Slovenske ljudske stranke za županjo Občine Ivančne Gorice Spoštovane občanke in občani! Sem Milena Vrhovec, rojena 15. maja 1958 v Ljubljani. Z družino živim na Viru pri Stični in imam dve odrasli hčerki. Sem pa že tudi ponosna babi enoletni vnukinji Karini. V Kmetijski zadrugi Stična sem zaposlena 30 let, zadnjih 16 let kot direktorica. Aktivno se udejstvujem tudi v stanovskih kmetijskih organizacijah in društvih. Od ustanovitve občine Ivančna Gorica, to je od leta 1994 dalje, sem bila vse štiri mandate občinska svetnica na listi SLS in tako dodobra spoznala delo občinskega sveta in občine nasploh. Menim, da imam veliko izkušenj iz gospodarstva in iz 16-letnega udejstvovanja tako v občinskem svetu kot v odborih in komisijah. Zelo dobro poznam vse kraje naše občine, imam smisel za delo z ljudmi, socialni čut in organizacijske sposobnosti, zato sem se odločila, da ponovno kandidiram na občinskih volitvah za županjo naše občine.

MILENA VRHOVEC Vir pri Stični 113 ing. agronomije, direktorica Kmetijske zadruge Stična in dosedanja svetnica

MOJA VIZIJA VODENJA IN RAZVOJA OBČINE Gospodarstvo in kmetijstvo - tesno bom sodelovala z gospodarstveniki, podjetniki in obrtniki, prisluhnila njihovim potrebam ter ustvarila pogoje za njihov razvoj - kmetijstvu oz. podeželju bom zagotovila več finančnih sredstev in s tem omogočila dodaten razvoj te pomembne panoge v naši občini Komunalna infrastruktura - pospešeno bom nadaljevala z gradnjo komunalne in cestne infrastrukture s poudarkom na čimprejšnji izgradnji kanalizacijskih omrežij oz. z gradnjo malih čistilnih naprav Družbene dejavnosti - zagotoviti hočem varstvo vsem otrokom v vrtcu s preureditvijo

že obstoječih kapacitet, če pa bo še vedno prostorska stiska, bom poskrbela za enakopraven položaj vseh staršev s subvencijami za tiste otroke, ki ne bodo sprejeti v vrtec - poskrbela bom za čim boljše pogoje za osnovno zdravstveno varstvo naših občanov - takoj bom pričela s pripravo projektov za izgradnjo doma za starejše občane - pričela bom z aktivnostmi za novo občinsko upravno zgradbo v središču Ivančne Gorice Vse napore bom vložila v čimprejšnje dokončanje že začetih postopkov za občinski prostorski načrt, da bodo naši občani lahko začeli graditi. Program je obsežen, zato bom vse svoje sposobnosti usmerila v pridobivanje dodatnih državnih in evropskih 11

finančnih sredstev, s katerimi bom lahko uresničila vse programe. Moje glavno delo bo na terenu, v vseh krajih naše občine, tako v krajevnih skupnostih, delovnih organizacijah, pri samostojnih podjetnikih, kmetovalcih, društvih in vseh drugih občanih.

Z LJUDMI – ZA LJUDI Drage volivke in volivci! Pridite 10. oktobra 2010 na volišča in mi zaupajte svoj glas. Obljubljam, da bom opravičila vaše zaupanje. Vaša kandidatka za županjo Milena Vrhovec


VOLILNA PRILOGA

LISTE KANDIDATOV ZA OBČINSKI SVET 12


KANDIDATI - OBČINSKI SVET

VOLILNA PRILOGA

NEODVISNA JURETOVA LISTA 1. volilna enota

1. Kamnikar Dušan

2. Sever Alojz

3. Može Majda roj. 1957 Vir pri Stični 57 direktorica

4. Pajk Franci

roj. 1962 Gabrje pri Stični 16 profesor

5. Zadel Drago

6. Kovačič Marica

7. Petrič Marjan

8. Zupančič Janez

9. Bregar Anica

10. Kos Jurij

roj. 1952 Bojanji Vrh 9a upokojenec

roj. 1957 Vir pri Stični 60 komercialist

roj. 1959 Gabrje pri Stični 3 direktorica

roj. 1943 Grintovec 11 upokojenec

roj. 1954 Cesta II. grupe odredov 23, Ivančna Gorica direktor

roj. 1954 Muljava 34 upokojenka

roj. 1955 Žabjek 15 direktor

roj. 1954 Ulica Cankarjeve brigade 20, Ivančna Gorica glavni prom.inšpektor RS

3. volilna enota

1.Kuplenk Stanko

roj. 1969 Velike Češnjice 20 vodja oddelka

2. Rovanšek Aleksandra

roj. 1965 Šentvid pri Stični 89d samostojna podjetnica

3. Rus Andrej

4. Vozel-Verbič Marjeta

roj. 1965 Šentvid pri Stični 97a samostojni podjetnik

roj. 1956 Podboršt 2 profesorica

3. volilna enota

1.Kralj Stanislav roj. 1949 Fužina 13 podjetnik

2. Jernejčič Marjan

roj. 1974 Fužina 40 samostojni podjetnik

3. Zdešar Milena roj. 1948 Ravni Dol 9 upokojenka

13

5. Polončič Jože

roj. 1965 Dob pri Šentvidu 12 samostojni podjetnik

6. Struna Jurij roj. 1983 Temenica 7 Kmet


KANDIDATI - OBČINSKI SVET

VOLILNA PRILOGA

PROGRAM SLOVENSKE LJUDSKE STRANKE OO IVANČNA GORICA Slovenska ljudska stranka izhaja iz tradicionalnih slovenskih vrednot, ki temeljijo na zemlji, delu in družini. Zavzemamo se za strpnost, dialog in spoštovanje vseh ljudi ter za enakomeren razvoj celotne naše občine. Še posebej pa se bomo zavzemali za: - ureditev komunalno opremljenih obrtnih con v vseh vodilnih naseljih naše občine - vzpostavitev pogojev za hitrejši razvoj turizma in razvoj malega gospodarstva, za kar so dane naravne možnosti - podporo kmetijskim programom za pridobitev dodatnih finančnih sredstev - omogočanje dodatnega dohodka na kmetijah (dopolnilne dejavnosti) - starejše oz. pomoči potrebne občane z zagotovitvijo možnosti bivanja v domu starejših občanov v naši občini - večjo pozornost in pravičnost pri razdelitvi dela občinskih sredstev vsem društvenim dejavnostim s področja športa, gasilstva, kulture, kmetijstva, upokojencev itd. - dokončanje že začetih projektov s področja šolstva - otroško varstvo vseh otrok v vrtcih - ponovno uvedbo občinskih štipendij za dijake in študente - internetni dostop v vsa gospodinjstva ter za kabelsko TV in s tem možnost, da vsi občani spremljajo delo v naši občini - pridobitev čim več evropskih sredstev z dobrimi programi Spoštovane občanke in občani, volivke in volivci! Zagotavljamo vam, da se bomo v stranki SLS zavzemali za dobrobit prav vseh občanov, zato potrebujemo vaš glas. Pojdite 10. oktobra 2010 na volišča in obkrožite številko 2.

LISTA KADIDATOV SLOVENSKE LJUDSKE STRANKE ZA OBČINSKI SVET OBČINE IVANČNA GORICA 1. volilna enota

1. Milena Vrhovec, Vir pri Stični 113, ing. agr., direktorica KZ Stična, dosedanja svetnica, članica LK Šentvid, članica sveta KGZS, članica NO ZZS, članica uredniškega odbora Klasje

2. Cvetko Zupančič, Vrh pri Višnji Gori 22, poklicni voznik, kmetovalec, državni svetnik, predsednik KZ Stična

3. Alojz Janežič, Poljane 2, upokojenec, kmetovalec, sadjar, čebelar

14

4. Marija Erjavec, Gorenja vas 7, kmetijski tehnik, kmetovalka, nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji, aktivna članica DPŽ Ivanjščice, članica organov KGZS, članica Društva malih predelovalcev sadja, članica društva Grmčan in članica Društva za promocijo kakovostne hrane

5. Franc Omahen, Velika Dobrava 10, upokojenec, kmetovalec, podpredsednik Društva prijateljev konj Višnja Gora


KANDIDATI - OBČINSKI SVET

VOLILNA PRILOGA

6. Martin Ovčar, Spodnja Draga, mizar, natakar, odkupovalec živine

7. Jana Erjavec, Velike Kompolje 3, gimnazijska maturantka, kmetovalka, članica KD Muljava, članica cerkvenega pevskega zbora

8. Franc Kavšek, Škrjanče 1, srednja kmetijska šola, molzni kontrolor, kmetovalec, aktivni član DPM Kalček, državni prvak v oranju 2001

9. Štefan Nose, Juša Kozaka 3, Iv. Gorica, šofer, upokojenec, zbiralec starega kmečkega in obrtniškega orodja

10. Urška Genorio, Osredek nad Stično 2, komercialistka, članica KD Stična

3. volilna enota

1. Andrej Klemenčič, Šentvid pri Stični 68, mesar, upokojenec, član vinogradniškega društva

2. Marko Kastelic, Hrastov Dol 15, prodajalec, član PGD Hrastov dol, predsednik NO KZ Stična, član pevskega zbora

3. Renata Čebular, Dob pri Šentvidu, kmetovalka, članica DPŽ Ivanjščice, mama petih sinov

4. Jože Glavič, Škoflje 11, kmetovalec, član PGD Dob, član Govedorejskega društva Stična

5. Alojz Sinjur, Vrh pri Sobračah 3, kmetovalec, član Govedorejskega društva Stična

6. Karmen Ponikvar, Velike Češnjice 80, univ. dipl. ekonomistka, pomočnica direktorja

3. volilna enota

1. Ciril Šinkovec, Brezovi Dol 21, pečar, zavarovalni zastopnik, član PGD in KD Ambrus, član Govedorejskega društva Stična, član gosp. odbora župnije Ambrus, predsednik KS Ambrus

2. Jože Gregor Strah, Podbukovje 1, dipl. ing. varstva pri delu in požarnega varstva, kmetovalec, član PGD Krka

3. Lilijana Žgajnar, Krška vas, ekonomski tehnik, dela v računovodstvu, članica cerkvenega pevskega zbora

4. Boštjan Maver, Češnjice pri Zagradcu 9, delavec, kmetovalec, član PGD Zagradec, član Lovske družine Suha krajina, član Govedorejskega društva Stična

2 15

5. Rado Hrovat, Ambrus 9, merilec kontrolor, kmetovalec, član PGD Ambrus


KANDIDATI - OBČINSKI SVET

VOLILNA PRILOGA

ČLOVEK JE PRIHODNOST! Slovenija je po skoraj dvajsetih letih samostojnega razvoja dosegla točko, ko stopicamo na mestu, marsikje pa smo naredili celo korak nazaj – predvsem pri spoštovanju tradicionalnih, pozitivnih človeških vrednot, kot so solidarnost, pravičnost, socialna varnost. Ne moremo se sprijazniti z nezmožnostjo slovenske politike, da bi učinkovito in hitro popeljala našo družbo iz gospodarske, finančne in posledično socialne in moralne krize, ki ima svoje vzroke po celem svetu. Vendar se mi pri tem ne moremo zanašati na druge. Stvari moramo vzeti v svoje roke in to bomo tudi naredili. Na čelu naše družbe in države hočemo imeti poštene, delovne, odgovorne in sposobne ljudi za vodenje. V naši viziji Slovenija postane ena od najhitreje razvijajočih se držav, ki gradi na inovativnosti in solidarnosti državljanov, v tujini in v mednarodnih organizacijah pa se zasidra kot resen, korekten in spoštovan sogovornik ter pobudnik idej.

3

Boljša prihodnost je v naših in še posebej v vaših rokah, dragi volivci, zato predlagamo naslednje kandidate za svetnike: Volilna enota 1

1. Franc Hrovat roj. 1954 Ljubljanska cesta, Ivančna Gorica strojni tehnik

Volilna enota 2

2. Borut Demec

1. Slavica Krese

roj. 1985 Mrzlo Polje, Ivančna Gorica ekonomski tehnik

roj. 1967 Velike Češnjice, Šentvid pri Stični trgovski poslovodja, računovodja

2. Anton Kovačič

roj. 1959 Petrušnja vas, Šentvid pri Stični samostojni podjetnik

3. Natalija Šeme

4. Ivan Gregorn

5. Nina KovačičSmoljan

6. Franc Kavšek

roj. 1990 Velike Češnjice, Šentvid pri Stični študentka

Volilna enota 3

1. Leja Šinkovec

roj. 1989 Mali Korinj, Zagradec študentka

roj. 1951 Veliki Kal, Šentvid pri Stični upokojenec

16

roj. 1963 Petrušnja vas, Šentvid pri Stični gimnazijska maturantka

roj. 1955 Pristavlja vas, Šentvid pri Stični mesar


KANDIDATI - OBČINSKI SVET

VOLILNA PRILOGA

PROGRAM: Smernice, ki si jih zastavimo danes v Slovenski Uniji, nas vodijo v prihodnost, s skupnimi močmi se potrudimo, da bodo te smernice prave in da bo prihodnost takšna, kakršno smo si sami zamislili in v smer katere bomo delovali! Za hitrejši in trajnostni razvoj občine Ivančna Gorica bo potrebno počrpati sredstva iz državnih in evropskih skladov. Ivančna Gorica mora postati regionalno gospodarsko in kulturno središče med Ljubljano in Novim mestom. Zato se bomo zavzemali in podpirali naslednje: - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

izgradnja tehnološkega parka v Ivančni Gorici komunalno opremljanje zemljišč za potrebe gospodarsko-obrtnih con v Ivančni Gorici izgradnja poslovno-kulturnega centra v Ivančni Gorici izgradnja tržnice za prodajo ekološke in integrirane hrane skupaj s parkirno hišo v Ivančni Gorici izgradnja doma starejših občanov v Šentvidu pri Stični in v Ambrusu izgradnja osnovne šole in vrtca na Krki izgradnja osnovne šole v Zagradcu izgradnja poslovilnega objekta v Šentvidu pri Stični in na Muljavi izgradnja malih čistilnih naprav skupaj s kanalizacijskim omrežjem v Višnji Gori, na Muljavi, Krki, v Zagradcu, Metnaju in v Spodnji Dragi gradnja obvozne ceste v Šentvidu pri Stični proti Češnjicam in Petrušnji vasi izgradnja obvozne ceste Ivančna Gorica iz smeri Stične mimo podjetja Akrapovič, z dvema krožiščema in nadvozom čez železniško progo s priklopom na avtocesto asfaltiranje ceste Ambrus–Žvirče izgradnja vodovodov: Leskovška planota (Leskovec, Vrh nad Višnjo Goro)–Suha krajina (Kuželjevec, Laze, Veliki in Mali Korinj) Čagošče (Temenica–Čagošče) Ravni Dol (Ilova Gora–Ravni Dol) izgradnja mostu čez reko Krko, Breg pri Zagradcu–Drašča vas ureditev kolesarske poti ob reki Krki izgradnja pešpoti Temenica–Sobrače izgradnja pločnika ob regionalni cesti skozi Gabrovčec izgradnja letališke steze skupaj z logističnim centrom v Šentvidu pri Stični izgradnja poligona varne vožnje v Dolini pod Kalom finančna podpora društvom in civilnim gibanjem v okviru zagotovljenih sredstev iz občinskega proračuna

17


KANDIDATI - OBČINSKI SVET

VOLILNA PRILOGA

Neodvisna lista Optimist je ideološko neobremenjena in s svojim imenom sporoča, da verjame v svoje sposobnosti in zato z optimizmom zre v prihodnost. Ponosni smo na naše kandidate, ki so realizirani tako v zasebnem kot v poslovnem življenju. Gonilo napredka so mladi, zagotovilo za uspeh pa izkušnje starejših. Zavzemamo se za kulturo dialoga, nenasilje in družbo odprtih možnosti, kjer bo posameznikom dano soustvarjati in soodločati o prihodnosti naše občine. Zavzemamo se za premišljen in uravnotežen razvoj, za medsebojno spoštovanje ter sodelovanje v dobro vseh občanov in občank. Z našimi izkušnjami, idejami, poznanstvi in pogumom, ki ga člani neodvisne liste Optimist premoremo, bomo gradili skupnost, v kateri bo dano uživati vsem generacijam in vsem interesnim skupinam. Županski kandidat neodvisne liste Optimist je Rado Javornik, ki prinaša izkušnje tako iz gospodarstva kot iz vodenja občinske uprave. Pripravili smo projektne svete, v katerih delujejo ljudje, ki na svojih področjih (kultura, gospodarstvo, sociala ipd.) v vsakdanjem delu dosegajo odlične rezultate. Na podlagi programa, za katerega bomo sredstva črpali tudi iz evropskih strukturnih skladov, ki so finančni instrument za doseganje ciljev ekonomske in socialne kohezije, bomo poskušali zmanjšati razlike v življenjskem standardu ljudi in med posameznimi deli naše občine. V naših prizadevanjih vas vabimo, da se nam pridružite, da skupaj izpeljemo program, ki smo si ga zadali. Vsaka ideja ali zanimiv projekt bo dobrodošel in zaželen. Zato vas vabim, da nam vsak namig, ki bi utegnil izboljšati stanje v občini, pošljete na elektronski naslov info@optimist2010.si. Še več, veseli bomo, če se nam na naši poti pridružite in podprete naša prizadevanja po še boljši občini Ivančna Gorica. In ne pozabite, misel je energija, zato vam sporočamo Ð delaj dobro, misli pozitivno!

PROGRAM DELA NEODVISNE LISTE OPTIMIST ¥

Ureditev kanalizacijskih sistemov s centralnimi čistilnimi napravami ali malimi čistilnimi napravami s pomočjo sredstev iz evropskih skladov. Čas sofinanciranja infrastrukturnih objektov s pomočjo kohezijskih sredstev se izteka. Iz tega razloga in zaradi zavesti o nujnosti ureditve odvajanja in čiščenja odpadnih voda bo to ena prioritetnih nalog naslednjega mandata.

¥

Razvoj industrijske cone v Ivančni Gorici kot upravnem središču občine in razvoj obrtnih con po posameznih delih občine. Poleg osrednje industrijske cone potrebuje občina tudi možnosti za razvoj malega gospodarstva in obrti izven občinskega središča ter dostopnejše možnosti manjšim obrtnikom in podjetjem v zagonu.

¥

Revizija in čim hitrejši sprejem občinskega prostorskega načrta je osnova za prihodnji skladni in trajnostni razvoj občine. Prostorski načrt je dokument strateškega pomena za občino in ne sme odražati izključno privatnega ekonomskega interesa posameznikov. Dokument mora biti uravnotežen in mora odražati željo po skladnem trajnostnem razvoju občine ter istočasno zagotavljati kar se da visok nivo kvalitete bivalnega okolja.

¥

Javno zasebno partnerstvo. V času gospodarske krize in na splošno je izraba možnosti, ki jih ponuja Zakon o javno zasebnem partnerstvu, ena izmed oblik pospeševanja razvoja, ki ga lahko zagotovita javni in zasebni sektor. Podjetja in privatni kapital se morajo aktivneje vključevati v reševanje problemov občine in okolja, v katerem delujejo. Med pomembnejše projekte, ki so ključni za kakovosten razvoj občine, sodijo: šolstvo, infrastruktura in energetika.

¥

Oblikovanje strategije razvoja turizma in odpiranje poti novim idejam, ki jih imajo občani Ivančne Gorice, ki se s turizmom ukvarjajo ali o njem razmišljajo. Gostje si danes želijo oddiha z dodano vrednostjo. To pa ustvari zgodba, vezana na lokalno okolje. Naš adut je nedvomno neokrnjena narava, bogata kulturnozgodovinska dediščina, predvsem pa ljudje s svojimi idejami.

18


KANDIDATI - OBČINSKI SVET

VOLILNA PRILOGA ¥

Sobotna tržnica v večjih krajih občine.Vzpostavitev pogojev za trženje kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij v večjih občinskih središčih. Z idejo tržnice želimo ponuditi domačim kmetovalcem možnost odpiranja dodatnih prodajnih poti za svoje izdelke, promocijo svojih kmetij in dejavnosti ter hkrati popestriti ponudbo kakovostnih izdelkov občanom v večjih krajih občine.

¥

Skrb za vzgojo in izobraževanje od prvega leta do zaključka srednje šole je tudi skrb občine. Nadaljeval se bo program investicij v osnovne šole in vrtce na Krki, v Zagradcu in v Ambrusu ter posodabljanje športne opreme in igrišč na vseh podružničnih šolah.

¥

Ustanovitev Dnevnega centra za starejše z namenom pomoči na domu in dnevnega varstva. Zasnova in izgradnja manjše enote Doma starejših občanov, ki bo delovala pod okriljem že obstoječe institucije.

¥

Kulturni dom v Ivančni Gorici. Kulturni dom v Ivančni Gorici so potrebe občanov že zdavnaj prerasle. Glede na število prebivalcev in na demografske študije bi bilo najbolj smiselno postaviti nov večnamenski kulturni center in ga umestiti v bližino srednješolskega centra, vrata pa odpreti vsem ljubiteljskim skupinam občine Ivančna Gorica. Trenutno lokacijo kulturnega doma pa ponuditi v javnozasebno partnerstvo in ga preurediti v hotel, v spodnjih prostorih pa urediti turistično informativni center.

¥

Lutkovni abonma. Matjaž Javšnik se bo odrekel trem honorarjem od predstav in denar namenil za lutkovni abonma, ki bi vseboval od tri do štiri predstave, ponudili pa ga bomo zaselkom na obrobju občine, ki so zaradi oddaljenosti od upravnega središča predvsem čez zimo prikrajšani za kulturne užitke.

¥

Park Forma viva. Občani nujno potrebujejo tematski park, ki bi bil namenjen razgibavanju ali pa bi služil le kot kraj za počitek in umiritev misli. V park bi postavili obeležja zaslužnim občanom, znotraj njega pa postavili še plezalno steno in otroška igrala. Igrala bi izdelali priznani umetniki, ki bi jih brezplačno gostili na delavnicah Forma vive, v zameno pa bi dobili unikatna, inovativna in umetniško navdahnjena igrala iz naravnih materialov, ki bi bila edinstvena ne le v slovenskem, ampak tudi v evropskem okolju.

¥

Zasnova in ureditev krajevnih središč. S prijavo na javne razpise Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bomo pripravili projektno dokumentacijo za tri vaška središča in izvedli investicije v prostore za druženje, igrišča in opremo.

¥

Pregled občinskega nepremičnega premoženja in oživitev objektov ter površin, ki so svojo vlogo izgubili ali so zapuščeni.

¥

Učinkovito črpanje sredstev iz evropskih skladov. Za uresničitev zastavljenih ciljev je nujno potrebno učinkovito črpanje evropskih sredstev, ki mora biti pomemben vir občinskega proračuna. Zato bomo oblikovali ustrezno usposobljeno skupino strokovnjakov v občinski upravi.

Vabimo vas, da si naš program in urnik predvolilnih srečanj ogledate na spletni strani

WWW.OPTIMIST2010.SI

4 19


KANDIDATI - OBČINSKI SVET

VOLILNA PRILOGA

PREDSTAVITEV KANDIDATOV NEODVISNE LISTE OPTIMIST Volilna enota št. 1

1. Dušan Artač 4. 2. 1966 Gabrje pri Stični 46 Dipl. oec. Izvršni direktor

6. Marjana Hočevar 3. 4. 1951 Muljava 4 Upokojenka Aktivna kulturna delavka

2. Helena Čampa 16. 9. 1965 Pot na Vir 4 Univ. dipl. soc. del. Direktorica

3. Samo Kavšek 29. 8. 1969 Mrzlo Polje 12 Lesarski tehnik Samostojni podjetnik

7. Groznik Cilka 8. Renata Artač 31.10.1938 27. 4. 1964 Grintovec 5, Gabrje pri Stični 46 Višnja Gora Dipl. oec. Medicinska sestra Upokojenka Upokojenka

4

4. Tone Mestnik 20. 4. 1987 Stična 69 Študent FE univerzitetna smer

5. Stojan Zorzenone 29. 4. 1966 Pot v boršt 20 Univ. dipl. oec. Vodja FRS

9. Primož Jakoš 9. 9. 1963 Pot v boršt 23 Univ.dipl. ing. strojništva Vodja oddelka

10. Urška Kočevar 8.4.1983 Stična 65 Študentka živilske tehnologije

Volilna enota št. 2

1. Jožica Kralj 20. 1. 1964 Male Češnjice 5 Dipl. del. terapevtka DSO Grosuplje

5. Tone Seliškar 2. Simon Retar 3. Urška Rus 4. Jože Zajc 19. 9. 1970 10.1.1963 1. 5. 1977 24. 9. 1983 Velike Češnjice 50 Radohova vas 27a Šentvid pri Stični Pristavlja vas 5 116a Univ. dipl. ing. grad. Dipl. ing. strojništva Grafični oblikovalec Skladiščnik Vodja gradbišča Ð Podjetnik, direktor Trgovski poslovodja pripravnica

Volilna enota št. 3.

1. Matjaž Javšnik 19. 11. 1969 Gabrovčec 36 Igralec Triglav Film Ð direktor

2. Marinka Piškur 26. 1. 1947 Gabrovčec 1 Učiteljica mat. in fiz. Ravnateljica v pokoju

3. Sašo Tratar 17. 11. 1981 Ambrus 37 Ekonomski tehnik Samostojni podjetnik

20

4. Franja Pavlin 13.1.1963 Krka 35a Dipl. oec. Poslovna sekretarka

5. Rado Javornik 24. 4. 1964 Krka 27 Univ. dipl. ing. kmetijstva Direktor občinske uprave


KANDIDATI - OBČINSKI SVET

VOLILNA PRILOGA

21


KANDIDATI - OBČINSKI SVET

VOLILNA PRILOGA

22


KANDIDATI - OBČINSKI SVET

VOLILNA PRILOGA

Milena Vrenčur, predsednica OO DeSUS Ivančna Gorica, profesorica zgodovine, upokojena ravnateljica, svetnica na pedagoškem področju in dobitnica nagrade PRIMUS.

SPOŠTOVANI! Stranka DeSUS se v Ivančni Gorici prvič pojavlja na lokalnih volitvah. Stranko smo ustanovili pred dvema letoma. Potrebno jo je bilo ustanoviti, saj ni bilo v krogu občine nikogar, ki bi znal prisluhniti potrebam starejših. Tudi upokojeni moramo imeti svojega predstavnika v občinskem svetu.

IMAMO MNOGO ZNANJA, DELOVNIH IN DRAGOCENIH ŢIVLJENJSKIH IZKUŠENJ! Občina Ivančna Gorica ima dovolj ugodnih naravnih potencialov in pridne ljudi – vse pogoje, da bi se naši Ljudje tu lahko vsi dobro počutili. In dobro znamo oceniti, kako se je naše okolje v novi drţavi razvijalo in vemo, kako bi se lahko. V tem času gospodarske krize je osnovna podlaga za blagostanje in materialni razvoj naših občanov stabilna gospodarska rast. Zakaj se torej ne bi občani zaposlovali doma – mnogi imajo univerzitetno in strokovno znanje, drugi spet bolj praktične spretnosti! Odprimo jim delovna mesta! Potrebujemo njihovo znanje TUKAJ, za vsestranski razvoj občine. Preprečujmo brezposelnost! Omogočimo našim krajanom razvoj malega podjetništva in obrti. Naj imajo vsi krajani moţnost do nakupa cenejših zemljišč. Tu – DOMA – se bomo dobro počutili, če bomo ţiveli v urejenem okolju, če nam bodo plače in pokojnine dovoljevale dostojno preţivetje, če bomo v zdravstvenih ambulantah prijazno sprejeti in strokovno ter pravočasno obravnavani. Mlajši potrebujejo za razvoj svoje druţine redno delo, da si uredijo topli dom, prostor v vrtcih za svoje malčke, prijazne ter dobro organizirane šole ( gimnazijo, strokovne in poklicne šole ), potrebujejo moţnosti, da se lahko vseţivljenjsko izobraţujejo tudi sami. Več optimizma potrebujemo v domačem okolju! MORALA in POŠTENJE naj se vrneta in postaneta spet osnovna človeška vrednota! Veseli bomo, če bomo občani spet postali skupnost vedrih, zadovoljnih in nasmejanih ljudi, ki bi se med seboj spoštovali in zaupali! Verujem v ENERGIJO MLADIH in IZKUŠNJE STAREJŠIH! Lepo pozdravljeni!

Milena Vrenčur

23


KANDIDATI - OBČINSKI SVET

VOLILNA PRILOGA

24


KANDIDATI - OBČINSKI SVET

VOLILNA PRILOGA

Predstavniki liste Občinskega odbora Zares za mandatno obdobje od 2010–2014 so in bodo zagovorniki idej in vizije razvoja, ki jo bomo predstavili v programu.

Volilna enota 1

1. Aleš Tomažin letnica rojstva: 1982, kraj bivanja: Mevce, izobrazba: dipl. ekonomist, delo, ki ga opravljam: tržnik

2. Marjan Knez letnica rojstva: 1966, kraj bivanja: Ivančna Gorica, izobrazba: ključavničar, delo, ki ga opravljam: prodajalec

3. Vlasta Kohek Zakrajšek letnica rojstva: 1981, kraj bivanja: Ivančna Gorica, izobrazba: poslovna sekretarka, delo, ki ga opravljam: podjetnica

4. Boštjan Lekan letnica rojstva: 1980, kraj bivanja: Ivančna Gorica, izobrazba: ekonomski tehnik, delo, ki ga opravljam: podjetnik

5. Matjaž Janežič letnica rojstva: 1979, kraj bivanja: Vir pri Stični, Izobrazba: prometni tehnik delo, ki ga opravljam: avtoklepar

6. Simona Kastaneto letnica rojstva: 1982, kraj bivanja: Spodnja Draga, izobrazba: turistični tehnik delo, ki ga opravljam: računovodkinja

7. Borut Brodnjak letnica rojstva: 1976, kraj bivanja: Velike Kompolje, izobrazba: dipl. inž. elektrotehnike, delo, ki ga opravljam: vodja prodaje

8. Alenka Lampič letnica rojstva: 1952, kraj bivanja: Peščenik, izobrazba: zobna asistentka, delo, ki ga opravljam: upokojenka

9. Andreja Brumen letnica rojstva: 1967, kraj bivanja: Kriška vas, izobrazba: višja upravna delavka, delo, ki ga opravljam: vodja oddelka

10. Jan Špendal letnica rojstva: 1978, kraj bivanja: Ivančna Gorica, izobrazba: strojni tehnik, delo, ki ga opravljam: podjetnik

Volilna enota 2

1. Jože Rus letnica rojstva: 1966 kraj bivanja: Šentvid pri Stični, izobrazba: dipl. varnostni inženir, delo, ki ga opravljam: direktor poslovne enote

2. Robert Mulh letnica rojstva: 1976, kraj bivanja: Šentpavel, izobrazba: keramičar, delo, ki ga opravljam: podjetnik

3. Barbara Fortuna letnica rojstva: 1981, kraj bivanja: Šentvid pri Stični, izobrazba: poslovna sekretarka, delo, ki ga opravljam: vodja prodaje

4. Robert Kavšek letnica rojstva: 1981, kraj bivanja: Temenica, izobrazba: steklarski tehnik, delo, ki ga opravljam: steklar

5. Gašper Jerlah letnica rojstva: 1981, kraj bivanja: Sela pri Dobu, Izobrazba: Ekonomski tehnik, delo, ki ga opravljam: tržnik

6. Simon Sedevčič letnica rojstva: 1982 kraj bivanja: Selo pri Radohovi vasi, izobrazba: gostinski tehnik, delo, ki ga opravljam: vodja gostinstva

Volilna enota 3

1. Barbara Mušič

letnica rojstva: 1975, kraj bivanja: Krka, izobrazba: univ. dipl. inž. arhitekture, delo, ki ga opravljam: višja strokovna sodelavka na področju prostorskega in urbanističnega planiranja

2. Darja Maver letnica rojstva: 1982, kraj bivanja: Veliko Globoko, izobrazba: magistra farmacije, delo, ki ga opravljam: tržnik

3. Stanislav Blatnik letnica rojstva: 1981, kraj bivanja: Malo Globoko, izobrazba: trgovec, delo, ki ga opravljam: prodajalec

25

4. Aleš Globokar letnica rojstva: 1977, kraj bivanja: Gabrovčec, izobrazba: prometni tehnik, delo, ki ga opravljam: varnostnik

5. Franci Papež letnica rojstva: 1988, kraj bivanja: Tolčane, Izobrazba: trgovec, delo, ki ga opravljam: slikopleskar


KANDIDATI - OBČINSKI SVET

VOLILNA PRILOGA

Program Zares – nova politika razpisi EU in črpanje sredstev iz Evropskih skladov: Ivančna Gorica je ena izmed šestih občin v Sloveniji, ki ni pridobila nobenega razpisa za črpanje sredstev iz evropskih skladov. Zaradi nepoznavanja sistema prijav na evropske razpise se zavzemamo, da bi na občinski upravi zaposlili kader, ki bi znal in zmogel pripraviti obsežno in kompleksno dokumentacijo na način, ki bi zadoščal evropskim merilom, da projekti zaradi pomanjkljivosti naših prijav ne bi bili zavrnjeni. Sedanja občinska uprava žal tega ni sposobna. Zaradi odpravljanja podobnih težav bi tudi pomoč našim občanom prav prišla, zato se bomo zavzemali za odprtje pisarne, kjer bi se nudila pomoč pri prijavah na razpise. Prostorski razvoj Občine Ivančna Gorica: Eden izmed naših glavnih ciljev bo, da čim prej izdelamo kvaliteten občinski prostorski načrt občine Ivančna Gorica, ki predstavlja enega izmed temeljev razvoja naše občine. Gospodarski razvoj občine: Trajnostni razvoj občine je eden od temeljnih smeri razvoja, po katerem si bodo občine med seboj konkurirale. Zavedamo se, da moramo občanom občine Ivančna Gorica zagotovili kakovostno in naravno ter socialno okolje. Gospodarstvo in podjetništvo: Še vedno se preveč naših delovno aktivnih občanov vozi na delovno mesto izven meja naše občine. Pomembno je, da večino teh ljudi zadržimo doma in jim ponudimo nova delovna mesta. Tudi mlajše generacije, ki končajo šole, nimajo možnosti za zagon dejavnosti v naši občini. V ta namen spodbujamo ustanovitev podjetniškega inkubatorja, ki bi bil odskočna deska za razvoj podjetij. Občina bi se morala zavzemati tudi za to, da privabi tako domače kot tuje investitorje v nove naložbe znotraj občine. Glede na prihajajoči razvoj gospodarstva se bomo hkrati zavzemali tudi, da okrepimo bančno dejavnost, ki je danes v naši občini nekonkurenčna. Občinska uprava in njeno poslovanje: Glede na to, da je naša občina med večjimi v državi, se bomo zavzemali za ponovno vzpostavitev policijske postaje v Ivančni Gorici, saj je glede na današnje varnostne razmere ta nujno potrebna. Iz istega razloga se bomo zavzemali za ponovno vzpostavitev in razširitev pristojnosti upravne enote v Ivančno Gorico za delno reševanje upravnih dokumentacij. Naš cilj bo tudi prenova spletne strani naše občine, in poskrbeli bomo, da bo delovala bolj transparentno. Okoljska infrastruktura: Spodbujali bomo rabo obnovljivih virov energije, še posebno pri večjih porabnikih. Zavzemali se bomo, da bo občina zagotovila vsem prebivalcem občine Ivančna Gorica zadostne količine kakovostne zdrave pitne vode ter odvod odpadnih voda (čistilne naprave). Prometna infrastruktura: Zavzemali se bomo za izgradnjo oz. rekonstrukcijo najbolj obremenjenih cest. Z vidika varstva v prometu se bomo zavzemali za izgradnjo oz. preureditev klasičnih križišč v krožišča, kjer je to najbolj potrebno. V občini je zaradi vse večje potrebe po mobilnosti skozi prihajajoči prostorski plan potrebno umestiti parkirne površine, ki že in bodo tudi v bodoče predstavljale enega izmed glavnih problemov naše občine. Kot razvojni projekt bomo zagovarjali projekt prenove avtobusne in železniške postaje ter izgradnjo garažne hiše v Ivančni Gorici. Na ta način bomo delno rešili problem parkiranja, istočasno pa spodbujali preusmeritev dnevnih migrantov izven občine na javni potniški promet, še posebno na železnico. Občinsko središče – Ivančna Gorica: Ivančna Gorica mora biti kot občinsko središče prepoznavno, dobiti mora sebi primerno podobo s trgom, urbano opremo, povečati mora servisne in storitvene dejavnosti, kajti le tako bo lahko konkurirala drugim občinskim središčem. Pri prenovi središča bo potrebno razmišljati tudi v smeri, da zagotovimo dostope do javnih površin in javnih objektov invalidom in starejšim pomoči potrebnim občanom. Skladno z arhitekturno podobo naselij bo potrebno poenotiti urbano opremo po celotni občini, kar ne pomeni samo po Ivančni Gorici, temveč tudi po ostalih krajih, s katero se bo občina identificirala tudi navzven. Turizem : Turistična ponudba je po občini razpršena, zato jo bo potrebno povezati v sistem. Zaradi velike razpršenosti tako naravnih, kulturnih vrednot, turističnih ponudb (gostišča, prenočišča, kmečki turizmi), športno-rekreacijskih poti se bomo zavzemali za vzpostavitev centralne informacijske pisarne, ki bo vidna ter lahko dostopna. Sodobne elektronske komunikacije: V občini je potrebno vzpostaviti širokopasovni internet.

26


KANDIDATI - OBČINSKI SVET

VOLILNA PRILOGA

Nač cilj bo: »Internet v vsako vas.« Zavzemali se bomo tudi za vzpostavitev brezplačnih javnih dostopov do internetnih povezav po vseh lokalnih središčih. Kmetijstvo: Ivančna Gorica je izjemno bogata z dobrimi kmetijskimi površinami. Prednostna naloga bo stimuliranje uvedbe sodobnih trendov na področju kmetijstva (ekokmetovanje). Zavzemali se bomo, da spodbudimo kmete, da pridelujejo ekološko sprejemljive pridelke s pomočjo subvencij občine. Eden od načinov spodbude bo tudi vzpostavitev trajne tržnice, kjer bi imeli možnost domači kmetje svoje izdelke tudi tržiti. Želimo, da bi se na trgu promovirali domači proizvodi, občanom pa bo na ta način dostopna kvalitetna in ekološko pridelana hrana. Ena od spodbud za promocijo in prodajo domačih izdelkov bo tudi postavljen mlekomat v centru Ivančne Gorice. Izobraževanje: Enega izmed načinov zaposlitve v domači občini vidimo v ponovni vzpostavitvi poklicnih smeri v srednji šoli. V sodelovanju s srednjo šolo bo potrebno izdelati analize, katere poklicne smeri so trenutno deficitarne. Glede na interese občanov bi bilo vredno preučiti tudi možnosti visokošolskega študija, katerega zametki so nekdaj že bili. Predšolska vzgoja: Kjer vrtcev po večjih naseljih še ni, jih je potrebno zgraditi. Drugo možnost za rešitev problema vidimo v podelitvi koncesij za varstvo otrok. Nujno potrebno bi bilo tudi izdelati nov pravilnik o sprejemu otrok v vrtec. Z novim prostorskim načrtom bi bilo potrebno analizirati tudi, kolikšne so potrebe po vrtcih glede na predvideno stanovanjsko gradnjo in jih glede na izračune tudi prostorsko umestiti. Socialno in zdravstveno varstvo: Ena od prednostnih nalog na področju zdravstvenega in socialnega varstva bo, da bomo poleg izgradnje doma za starejše občane ter drugih oblik varovanih stanovanj poskrbeli, da izboljšamo sistem zdravstvene in socialne oskrbe. Potrebno bo povečati in okrepiti število zdravnikov in povečati njihovo delovno okolje. Rešitev vidimo v preureditvi nekdanjih prostorov vrtca. Novi prostori se tako namenijo urgentni ambulanti in drugim specialističnim ambulantam. Na ta način našim občanom ne bi bilo potrebno koristiti zdravstvenih uslug Zdravstvenega doma Grosuplje. Zavzemali se bomo, da vzpostavimo sistem varstva starejših občanov. V posebnih centrih in v okviru doma za starejše bi se nudila na enem mestu socialna ter zdravstvena oskrba. Sistem dobro deluje že v tujini in čas je, da ga uvedemo tudi mi. Mladi: Zaradi pomanjkanja skupne stične točke mladih nameravamo ustanoviti mladinski center. V centru bi se lahko izvajale svetovalne, strokovne, organizacijske, finančne in druge pomoči. Tako bi mladi na enem mestu pridobili vse željene informacije. Kultura: Zavzemamo stališče, da je potrebno določena društva na področju kulture združiti, saj se dogaja, da v enem kraju v okviru te deluje več društev (dramsko, pevsko, folklorno itd). Potreben bo tudi večji nadzor nad porabo sredstev na tem področju, saj se je izkazalo, da so bila ponekod sredstva občinskega proračuna trošena neracionalno. Zavzemali se bomo tudi, da s pomočjo kulturnih društev organiziramo kulturne večere po vsej občini. Šport in rekreacija: V občini bomo še naprej spodbujali razvoj športnih in rekreacijskih dejavnosti. Zagovarjamo idejo, da vzpostavimo športno-rekreacijski park, ki bi bil dostopen celotni javnosti, tako otrokom ter mlajši in starejši populaciji, ne pa samo določenim krogom ljudi. Takšen športno-rekreacijski park bi moral omogočati več različnih športnih aktivnosti, ne samo ene, poleg tega pa bi moral vsebovati tudi aktivnosti za najmlajše (otroško igrišče).

Vse druge informacije o kandidatu za župana, svetnikih, o našem programu ter drugih aktivnostih našega odbora dobite na spletni strani www.ivancna-gorica.zares.si Občinski odbor Občine Ivančna Gorica Zares nova politika Sokolska 12 1295 IVANČNA GORICA

OO Zares Nova politika Ivančna Gorica vabi na osrednji dogodek kampanje pred lokalnimi volitvami, ki bo potekal v soboto, 2. 10. 2010, pri baru Na postaji s pričetkom ob 18. uri. Program se bo začel s pogostitvijo in nadaljeval z zabavno prireditvijo ter skupino Rock'n Band. 27


KANDIDATI - OBČINSKI SVET

VOLILNA PRILOGA

»ZA SREČNO PRIHODNOST V OBČINI IVANČNA GORICA«

http://www.lds.si/ivancnagorica

OO LDS Ivančna Gorica je na dobri poti, da s svojimi načrti v največji možni meri izpolni pričakovanja in odpravi nezadovoljstvo vseh občank in občanov, ki so se v preteklosti nabrala. Novo vodstvo stranke vodi želja po lepši prihodnosti. Trudili se bomo, da preko svetnikov v občinskem svetu izboljšamo življenje prebivalcev občine ter jim omogočimo socialno in zdravstveno varnost. Vodilo OO LDS Ivančna Gorica je, da bomo podpirali vse dobre ideje, ne glede na to, katera politična opcija jih predlaga, vse za lepšo in boljšo prihodnost občanov Ivančne Gorice. Končno je čas, da se preneha meriti moči v občini ter da vsi stopimo skupaj in s skupnimi močni premaknemo našo občino v ospredje in ponos vseh državljanov Slovenije. Tudi to načelo je bil vzrok, da nismo ponudili svojega kandidata za župana, ampak se je OO LDS Ivančna Gorica odločil, da bomo v prvem krogu volitev podprli skupaj z stranko SD neodvisnega kandidata za župana g. Rada Javornika.

8

Predstavljamo Vam program OO LDS Ivančna Gorica:

1. Razvoj gospodarstva, obrti in turizma. Podpiranje malega in srednjega gospodarstva ter odpiranje novih delovnih mest. Pridobitev prostora za industrijsko cono, razglasitev porečja Krke za krajinski park, ureditev sprehajalnih, kolesarskih poti in pločnikov, obnova obstoječih in izgradnja novih gostinskih in prenočitvenih zmogljivosti, odprtje turistično-informacijskega centra. 2. Gradnja, obnova in modernizacija lokalnih cest in poti, kolesarskih stez in pločnikov, ureditev dostopa za invalide. 3. Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav. 4. Sprejem občinskega prostorskega načrta in sprejem novih ali dopolnjenih zazidalnih načrtov za vsa večja naselja v občini. 5. Izgradnja vodovoda do vsake hiše v občini. 6. Zagotavljanje pogojev za ohranjanje podeželja, srednjih in manjših kmetij. 7. Odprava črnih točk iz preteklosti. Zagotoviti negospodarsko dejavnost v stari OŠ Višnja Gora, razvoj turizma in kulture na gradu Podsmreka. Zaključiti Tomšičevo cesto v Višnji Gori, severno obvoznico v Ivančni Gorici, križišče železnice in ceste v Ivančni Gorici. Izboljšati avtobusne povezave v celotni občini. 8. Izgradnja šole v Zagradcu. 9. Izgradnja doma starejših občanov oziroma ureditev ustrezne bivalne enote za starejše. 10. Uvedba samostojne socialne službe v občini Ivančna Gorica. 11. Poskrbeti za popolnejšo socialno in zdravstveno varstvo občanov, še posebej starejših, invalidov in brezposelnih. 12. Prenova in dograditev zdravstvenega doma v Ivančni Gorici. 13. Ureditev prostora za varstvo predšolskih otrok in prostora za kvalitetno preživljanje prostega časa v naravi. Ustanavljanje malih varstvenih enot, ureditev zunanjih igralnih površin v središču Ivančne Gorice, urejanje in opremljanje zelenic, ureditev sprehajalnih poti. 14. Zagotavljanje pogojev za kvalitetno preživljanje prostega časa mladine in starejših občanov v okviru mladinskih klubov in univerze za tretje življenjsko obdobje. 15. Zagotavljanje večje finančne pomoči iz občinskega proračuna pri delovanju vseh društev v občini. 16. Večji vpliv športne zveze pri pripravi programov in izberi kadrov za strokovno delo z mladimi. 17. Razvoj kulturne in informacijske dejavnosti. 18. Postaviti osrednjo tržnico v naselju Ivančna Gorica. Omogočiti našim kmetom, da svoje pridelke prodajajo občanom Ivančne Gorice in s tem ponuditi možnost vsem občanom, da lahko kupujejo pridelke naših kmetov. 19. S pristojnimi organi v občini in izven nje si bomo prizadevali pridobiti dodatna sredstva iz države in Evropske unije.

28


KANDIDATI - OBČINSKI SVET

VOLILNA PRILOGA

Predstavljamo Vam kandidate, za katere se boste lahko odločili na letošnjih volitvah in bodo zastopali naš in vaš program v občinskem svetu: 1. volilna enota

Bogomir Volkar

Uroš Černivec

Martina Kralj

Franc Godeša

Marija Mišič

Danila Marijana Ilišič

Alojz Bahorič

Milena Kuhelj

Jelka Božič Agnič

Peter Janežič

rojstni datum: 21. 9. 1950, poklic: tekstilni tehnik, delo, ki ga opravlja: upokojenec

rojstni datum: 1. 5. 1947, poklic: univ. dipl. pravnica, delo, ki ga opravlja: upokojenka

rojstni datum: 20. 8. 1977, poklic: dipl. ing. prometa, delo, ki ga opravlja: sam. strok. sodelavec za teh. škode

rojstni datum: 9. 4. 1937, poklic: metalurg, delo, ki ga opravlja: upokojenec

rojstni datum: 28. 9. 1932, poklic: defektologinja, delo, ki ga opravlja: upokojenka

rojstni datum: 5. 7. 1956, poklic: PTT tehnik, delo, ki ga opravlja: računovodja

rojstni datum: 4. 12. 1934, poklic: univ. dipl. pravnik, delo, ki ga opravlja: upokojenec

rojstni datum: 1. 3. 1949, poklic: ekonomski tehnik, delo, ki ga opravlja: upokojenka

rojstni datum: 21. 12. 1943, poklic: ekonomistka, delo, ki ga opravlja: upokojenka

rojstni datum: 28. 11. 1988, poklic: pek, delo, ki ga opravlja: pek

3. volilna enota

Franc Ulčar

rojstni datum: 17. 8. 1968, poklic: stroj. ključavničar, delo, ki ga opravlja: poštar

Janez Sternad

rojstni datum: 22. 5. 1953, poklic: tekstilni tehnik, delo, ki ga opravlja: varovanje

Mirsada Kovačevič

Monika Matjan rojstni datum: 18. 8. 1975, poklic: trgovski poslovodja, delo, ki ga opravlja: trgovski poslovodja

rojstni datum: 1. 1. 1974, poklic: grafičar, delo, ki ga opravlja: grafičar

Rok Štrempfelj

rojstni datum: 12. 5. 1976, poklic: gostinski tehnik, delo, ki ga opravlja: skladiščnik

Marija Cilnšek rojstni datum: 3. 4. 1968, poklic: kuharski tehnik, delo, ki ga opravlja: vodja kuhinje

3. volilna enota

Janez Vodenšek

rojstni datum: 1. 4. 1943, poklic: strojni tehnik, delo, ki ga opravlja: upokojenec

Nataša Lukman

rojstni datum: 20. 12. 1974, poklic: dipl. ekonomistka, delo, ki ga opravlja: vodja nabave

Peter Amon

rojstni datum: 13. 4. 1972, poklic: gim. maturant, delo, ki ga opravlja: zavarovalniški agent

29

Roman Mestnik

rojstni datum: 9. 3. 1978, poklic: dipl. inženir, delo, ki ga opravlja: vodja montaže

Ana Maček Karlsson

rojstni datum: 20. 6. 1945, poklic: poklicna šoferka, delo, ki ga opravlja: upokojenka


KANDIDATI - OBČINSKI SVET

VOLILNA PRILOGA

PROGRAM LISTE Demokratične stranke dela in solidarnosti Volilna enota 1

1. NIKOLAJ ERJAVEC bo kot dolgoletni svetnik v naši občini prav gotovo pomemben člen, ker bo s svojim bogatim znanjem na področju komunalnih in tudi družbenih dejavnosti doprinesel k še večjemu razvoju na tem področju, poskrbel pa bo tudi za uvajanje programa občinske skupnostne mediacije, ki bo občanom omogočala cenejše in hitrejše reševanje konfliktov kot alternativo sodnim postopkom.

2. MATEJKA MAK se bo zavzemala za varnost v prometu in dobro cestno infrastrukturo, ter za zagotavljanje pogojev za otroško varstvo in varstvo in oskrbo starejših oseb.

3. DARKO HERCEGOVAC zagovarja program DSDS, da mora vsak zaposleni delavec za dobro in korektno opravljeno delo dobiti tako plačo, ki mu omogoči preživeti človeka vredno življenje . 4. VESNA DRČAR želi nova delovna mesta in boljše zaposlitvene možnosti in zagotovljeno otroško varstvo. Razviti je potrebno socialno podjetništvo in s tem zagotoviti delovna mesta in cenejše storitve ter izdelke, vzor vidimo v zahodnih in severnih deželah Evrope.

9

Volilna enota 2

1. KAJA PAJK

se bo kot mlada strokovnjakinja na področju veterine zavzemala za uravnotežen proračun, ki bo omogočal kvalitetno prirejo in razvoj kmetijstva nasploh, predvsem pa pogoje za zdravje živali v našem okolju.

2. JOŽEF KAVŠEK

bo kot dolgoletni podjetnik in poznavalec gospodarstva in storitvenih dejavnosti svojo aktivnost usmeril v zagotavljanje objektivnih pogojev za razvoj letega, hkrati pa bo skozi gospodarstvo skrbel tudi za odpiranje novih delovnih mest, predvsem za mlajše generacije. Vsako vodilno naselje občine naj ima možnost razvoja lastne gospodarske cone.

Ne obljubljamo in tudi ne zapravljamo za predvolilne reklame.

3. BOŠTJAN PRAZNIK se

bo zavzemal za kmetu in delavcu prijazno občino, v kateri bodo kmetje, ki bodo opustili uporabo agresivnih gnojil, škropiv ali krmil, deležni posebne stimulacije iz proračuna oz. bo uvedena posebna okoljska premija, s katero se bi pokrival izpad dohodka.

Občina naj bo prijazna do ljudi in okolja, zato naj se predvsem okoljsko neprijazne in za zdravje nevarne dejavnosti preselijo iz bivanjskih delov naselij. Okolica starih blokov v centru občine se bo morala takoj urediti tako, da bo v centru urejen tudi mirujoči promet (tržnica, garažna hiša). Občina mora dobiti kvalitetno cesto do upravnega središča (Grosuplje), za uporabo katere ne bomo plačevali cestnine. S kamnitih in nekvalitetnih zemljišč je potrebno umakniti oznake prvo ali drugo kmetijsko območje. Ljudem, ki imajo več deset let stare gradbene objekte, ki niso posebno moteči v okolju, je potrebno omogočiti legalizacijo objektov. KONČNO BODO REŠENI TEH SKRBI, občina pa bo za kupček IZ LASTNIH VIROV – bogatejša.

Za to imamo znanje in voljo! ZA PRIJAZNO OBČINO! 30


KANDIDATI - OBČINSKI SVET

VOLILNA PRILOGA

• razvoju Ivančne Gorice kot središča občine s primernim mestnim jedrom Skupaj smo v preteklem obdobju naredili veliko in • razširitvi zdravstvenega doma v Ivančni Gorici skupaj želimo nadaljevati. Zavedamo se, da so poin skrajšanju čakalnih vrst trebne spremembe, hkrati pa želimo ohraniti in še • prilagoditvi občinske uprave novim razmeram, izboljšati tisto kar je dobrega. spletnim stranem in elektronskemu poslovanju za občane Nadaljevali bomo s projekti za: • izboljšanju komunalnih storitev po vsej občini, • izgradnjo doma za starejše občane, za katerega nadomestitev zastarelega vodovodnega omrežje že kupljeno zemljišče v Šentvidu pri Stični in ja projekti, ki bodo omogočili starejšim občanom, • ureditvi in označitvi cestišč, sprehajalnih, koleda starost preživijo v domačem okolju. sarskih poti in tekaških stez • pospešeno izgradnjo in obnovo cest in križišč po vaseh in zaselkih PRIPRAVLJENI SMO URESNIČITI ZAPISANO! • zdravo pitno vodo in kanalizacijo do vsake hiše • izgradnjo novih kapacitet za otroško varstvo po Spoštovani volivke in volivci, krajevnih skupnostih na volitvah 10. oktobra 2010 boste odločili, komu • dograditev šol v Zagradcu in na Krki boste zaupali vodenje občine v naslednjih štirih letih. Če bo to odločitev za Slovensko demokratsko Zaznali pa smo tudi potrebe po: stranko, vas ne bomo razočarali. • dopolnitvi in preoblikovanju razvojne vizije občine Ivančna Gorica KANDIDATNE LISTE SDS ZA VOLITVE OBČINSKIH • boljši komunikaciji s sveti krajevnih skupnosti SVETNIKOV • stalnem ustvarjanju pogojev za ohranjanje in Oblikovali smo listo kandidatov Slovenske demorazvoj gospodarskih dejavnosti in s tem za kratske stranke, ki jo sestavljajo izkušeni svetniki ustvarjanje novih delovnih mest v občini in novi kandidati z novimi idejami in novo energijo. • ohranjanju podeželja in ustvarjanju primernih Izkušnje predstavljajo svetniki in med njimi tudi sepogojev za obstoj in razvoj kmetij danji župan, ki že vrsto let in več mandatov upra• boljši telekomunikacijski infrastrukturi in stori- vljajo občino Ivančna Gorica. Sveže ideje in novo tvah za obveščanje občanov energijo pa predstavljajo novi obrazi, novi ljudje ki • oblikovanju okoljske strategije in strategije ra- želijo skupaj z nami oblikovati prihodnost naše obzvoja turizma čine. SKUPAJ NAPREJ. ZA OBČINO IVANČNA GORICA.

I. volilna enota

1. 2. 3. 4. 5.

Dušan Strnad Jernej Lampret Irena Brodnjak Janko Zadel Tomaž Smole

6. Milan Goršič 7. Jože Kastelic 8. Marjan Gros 9. Marta Omejec 10. Vida Zupančič

31


KANDIDATI - OBČINSKI SVET

VOLILNA PRILOGA

II. volilna enota

1. Ignac Kastelic 2. Janez Mežan 3. Vera Hribar

4. Simon Kastelic 5. Brigita Primc 6. Tone Medved

III. volilna enota

1. Alojz Šinkovec 2. Andreja Miše 3. Marjan Globokar

4. Jože Adler 5. Karmen Trček Koželj

32


KANDIDATI - OBČINSKI SVET

VOLILNA PRILOGA

11

33


KANDIDATI - OBČINSKI SVET

VOLILNA PRILOGA

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA IVANČNA GORICA SEDEŽ: OBČINA IVANČNA GORICA SOKOLSKA ULICA 8 1295 IVANČNA GORICA Tel.: 781 21 00 ELIZABETA ŽGAJNAR, predsednica

JURE GOREC, namestnik predsednice AVGUST FORTUNA, član GORAN PRODANOVIĆ, namestnik člana CVETANA ERJAVEC, članica MOJCA KRALJ, namestnica članice MARKO KONČAR, član MOJCA TRAVNIK, namestnica člana DANIJELA PIRMAN, tajnica

34


VOLILNA PRILOGA

35


Profile for Newsroom Slovenia

Volilna_priloga_2010  

LOKALNE VOLITVE 2010 Ivančna Gorica, oktober 2010

Volilna_priloga_2010  

LOKALNE VOLITVE 2010 Ivančna Gorica, oktober 2010

Profile for ecetera