Page 1

Časopis prebivalcev Občine Ivančna Gorica letnik XXV september 2019 št. 5

Odšel je Klasjev Polde Ob sklicu zadnje seje uredniškega odbora je kratek in tih odgovor po telefonu naznanil, da bo tokratna seja zaradi bolezni brez Poldeta. Polde je svojo »domačo nalogo« kljub temu izpolnil, saj je že sredi julija, tako kot za vsako številko Klasja - osebno, dostavil v uredništvo gradivo za objavo. A priprave na izid prve številke po počitnicah je prekinila žalostna vest, da našega sodelavca ne bo več med nas. Polde je bil dolgoletni sodelavec uredništva, njegove prve prispevke zasledimo že kmalu po nastanku časopisa. Kot pedagogu, učitelju kemije in biologije so mu bile seveda blizu teme, ki so bile kakor koli povezane z naravo. Pri svojem delu je čutil tudi posebno poslanstvo, da iz pozabe iztrga številne zanimivosti iz naše preteklosti, zato se je leta posvečal raziskovanju in pisanju. Tako je več let skrbel, da je vsako Klasje napolnil s kar tremi stranmi prispevkov, od najbolj priljubljene Severne strani, prek Sive strani do hudomušnih tem na Kratkočasniku. Da je Klasje takšno, kot ga poznamo, je torej v veliki meri njegova zasluga. Njegovo dolgoletno delo na terenu je tkalo posebne vezi med uredništvom in bralstvom. Naši bralci ste ga težko pričakovali. Ni vas malo, ki ste tudi sami iskali ideje za Klasjeve rekorde ali predstavitev starih etnoloških predmetov. Tako ste postali zvesti Poldetovi sodelavci in s tem sodelavci našega uredništva. Želimo si, da se te vezi sedaj ne bi prekinile. V tokratnem Klasju s hvaležnostjo objavljamo zadnje Poldetove prispevke. Morda do nas pride še kak prispevek z njegove delovne mize, saj nam je zagotovo želel še veliko povedati. Seveda pa bomo skušali nadaljevati njegovo delo. To je naša naloga in zaveza, to je tisto, kar lahko storimo kot hvaležen spomin na našega sodelavca Poldeta. Za njegovo delo, s katerim nas je mesec za mesecem bogatil in učil, smo mu globoko hvaležni. Matej Šteh, urednik

ČISTILNE NAPRAVE / UPORABA DEŽEVNICE PONIKOVALNICE / LOVILCI OLJ IN MAŠČOB


2

Občina

september 2019

Prišel je september

številka 5

V spomin na Leopolda Severja V ponedeljek, 9. septembra, je tudi sodelavce v občinski upravi Občine Ivančna Gorica in uredništva Klasja, dosegla vest, da se je končala bogata življenjskega pot Leopolda Severja. Njegovemu spominu smo se poklonili z žalno slovesnostjo, na kateri so Leopoldovo življenje in delo opisali govorniki, župan Dušan Strnad, ravnatelj OŠ Stična Marjan Potokar in v imenu uredništva Klasja, urednik Matej Šteh. Nagovor župana Dušana Strnada:

Prišel je september in z njim novo vrtčevsko in šolsko leto. Kot vsako leto smo se tudi tokrat še posebej ustavili pri naših najmlajših, predvsem tistih, ki so letos prvič prestopili šolski prag. Stopili so na pot učenosti, ki jih bo v naslednjih letih vodila vse do izoblikovanja poklicne in osebnostne poti. Zavedamo se, da se pravi temelji za otrokov razvoj gradijo že prej, v predšolskem obdobju. Naša skrb je tako usmerjena predvsem v zagotavljanje kakovostnih pogojev za vzgojo in varstvo naših vrtičkarjev. Smo ena redkih slovenskih občin, v katerih se število prebivalcev neprestano povečuje. To je seveda dobro, vendar temu težko sledimo z zagotavljanjem zadostnega števila prostorskih kapacitet v vrtcih in šolah. Še posebno zato, ker država v zadnjih desetih letih v proračunu ni namenila sredstev za sofinanciranje gradnje osnovnih šol in vrtcev. Tako celotno breme pade na občinska pleča. Kljub temu se po najboljših močeh trudimo in gradimo nove objekte ter prenavljamo starejše. Mirno lahko zatrdimo, da imamo v naši občini vse šole (razen Temenice, ki še pride na vrsto) in vrtce nove ali pa vsaj temeljito prenovljene. Kljub temu je še vedno premalo prostih mest, predvsem v vrtcih. Letos tako precej staršev, predvsem najmlajših otrok, ni dobilo mesta v našem vrtcu. Nedavni sestanek z nekaterimi starši teh otrok je prinesel nekaj spodbudnih dogovorov in ugotovitev. Skupaj se bomo potrudili, da se bo prostorska problematika še naprej pospešeno reševala in upam, da tudi čim prej rešila. Kako odlični so naši najmlajši občani, smo lahko spet občudovali na tradicionalni jesenski prireditvi Vsi smo ena generacija. Ta je tudi letos, kljub slabemu vremenu pokazala, kaj zmoremo občani naše občine. Publiki so se s svojimi točkami predstavili predstavniki vseh generacij in različnih društev. Letos je Svet za starosti prijazno občino organiziral ponudbo in predstavitve na stojnicah in na ta način pokazal raznolikost dejavnosti in uspešnost naših občanov. Tudi ob tej priložnosti smo opozorili, kako potrebna je skrb za starejše občane. Na tem področju si prizadevamo najti možnost institucionalne oskrbe starostnikov v občini. Življenje naših starostnikov pa obogatimo oz. lajšamo tudi z drugimi aktivnostmi. Ena, ki bo kmalu zaživela, je tudi uvajanje prevozov za tiste, ki nimajo zagotovljenega lastnega prevoza za vsakodnevna opravila. Ko govorimo o dejavnostih društev, se pogosto ustavimo pri gasilcih. To jesen so bili posebne pozornosti deležni muljavski, saj so pred kratkim slovesno predali v uporabo nov sodoben gasilski dom. V veliko veselje in zadovoljstvo mi je bilo spremljati zagnanost in požrtvovalnost Muljavcev, ki so se združili pri tako pomembnem projektu. S skupnimi močmi smo dosegli nekaj, kar so sanjale generacije in bo ostalo za prihodnje rodove. Pred kratkim so ponosno praznovali svoje jubileje tudi konjarji iz Višnje Gore in vinogradniki z Debelega hriba. Tudi njim zahvala za delo, ki ga opravljajo in na ta način bogatijo ponudbo občine. Seveda občinska uprava sledi tudi drugim delovnim nalogam, zapisanim v proračunu Občine. Tako smo tudi v poletnih mesecih pripravljali in izvajali nekatere investicije. V Ivančni Gorici je del naselja Studenec dobilo novo kanalizacijo, telekomunikacije, vodovod, javno razsvetljavo in sodobno cesto. Začela se je popolna prenova ceste Sobrače – Sela proti Ježcam, prav tako je v teku obnova in razširitev ceste v Krški vasi skupaj z obnovo komunalnih vodov. Podpisana je tudi pogodba za asfalterska dela letos in prihodnje leto, začela se je izgradnja večnamenskega igrišča na Korinju. V Dečji vasi nad Zagradcem je izvajalec začel z grobo ureditvijo zemljišča, nato sledi komunalna ureditev na šestnajstih gradbenih parcelah, ki jih bo mogoče odkupiti in na njih zgraditi stanovanjske hiše. Globoko smo bili vsi pretreseni ob novici, da se je od nas poslovil častni občan Leopold Sever. Težko se je sprijazniti z dejstvom, da usoda tako nenadoma poseže v naše sredine in iz skupnosti iztrga takšne osebnosti, kot je bil pokojni Leopold. V naših srcih in spominih bo ostal zapisan kot odličen pedagog, raziskovalec, turistični delavec, publicist in seveda dolgoletni uspešni sodelavec našega in vašega Klasja. Za dolgoletno uspešno delo smo se mu pred leti zahvalili s podeljenim nazivom častnega občana. Prepričan sem, da Polde v svoji skromnosti ni potreboval časti, a vesel je bil naše pozornosti, saj je bila to potrditev njegovega dela za skupnost. Zapustil nam je zakladnico svojih spoznanj in zapisov o naši bogati naravni in kulturni dediščini ter iz pozabe iztrgal marsikatero sled preteklosti. Za to smo mu neizmerno hvaležni. Dušan Strnad, župan

K o l o fo n

Spoštovani svojci, prijatelji in sodelavci, člani Občinskega sveta, predstavniki javnih zavodov, društev in drugi navzoči. Ljudje velikokrat mislimo, da so dobrine, napredek in uspešna civilna družba nekaj, kar nam pripada in da je pravzaprav samo po sebi umevno, da vse to imamo. Vendar ni tako. Za vsakim napredkom praviloma stojijo izjemni posamezniki, ki so pripravljeni za soljudi narediti več, kot je možno od njih pričakovati. To so ljudje, ki interese družbe postavijo pred lastne interese in vse svoje znanje, čas in energijo usmerijo v skupno dobro. Eden takih izjemnih posameznikov, ki mu občina Ivančna Gorica veliko dolguje, je bil gotovo tudi gospod Leopold Sever, katerega bogata in plemenita življenjska pot se je končala v teh dneh. Leopold Sever se je rodil 3. januarja 1939 v Ljubljani, še pred začetkom vojne se je družina preselila v Male Lipljene, rojstni kraj njegovih staršev. Svojo poklicno pot je namenil učiteljskemu poklicu, s tem pa je bilo povezano tudi njegovo življenje v Ivančni Gorici, kjer si je ustvaril družino in dom. Za Poldeta bi lahko rekli, da je bil učitelj tudi takrat, ko ni stal v razredu in tudi potem, ko je odšel v zaslužen pokoj. Njegov nemirni notranji duh ga je vodil, da je veliko raziskoval okolje, v katerem je bival. Vsa svoja vedenja in ugotovite, je želel deliti s širšo družbo. To mu je odlično uspevalo na različnih področjih svojega dela. V prvi vrsti velja poudariti, da je veliko prispeval k iskanju in oblikovanju identitete in zgodovine krajev, kjer je živel. S svojimi somišljeniki v vrstah Turističnega društva Ivančna Gorica je bil pobudnik številnih akcij. Raziskovanje že davno izgubljenih sledi preteklosti je usmeril v prizadevanje za ohranjanje kulturne, etnološke in naravne dediščine. Bil je pobudnik in vsakoletni organizator kolesarskega popotovanja po Rimski cesti od Ivančne Gorice do Dvora, zavzemal se je za ohranitev spomina na Prešernovega sodobnika Miha Kastelica, rojenega v Gorenji vasi, je avtor Pomnika vode v središču Ivančne Gorice, zaslužen je tudi za ohranitev rimskih miljnikov v Ivančni Gorici. Tudi letos je, tako kot vsako leto, skupaj s svojimi prijatelji iz turističnega društva sodeloval na Ivankinem sejmu, znameniti kulčarji so namreč prav tako njegova ideja. Turistična zveza Slovenija mu je leta 2018 podelila priznanje za dolgoletno prostovoljno delo v turistično društveni organizaciji. Naš Leopold je bil tudi »Klasjev Polde«, kakor se je sam pogosto podpisal pod svoje prispevke. Dolgoletno tesno sodelovanje z uredniškim odborom občinskega časopisa Klasje ga je mesec za mesecem vodilo po krajih in vaseh naše prelepe občine. Med ljudmi je nabiral že davno pozabljene anekdote, zgodbe in gradiva o preteklosti. S svojim talentom in pristno zgovornostjo je znal povzdigniti preprostega kmečkega človeka. Vsak, na videz še tako nepomemben dogodek iz naših vasi in zaselkov je v njegovih hudomušnih zapisih našel svoje mesto. S svojimi prispevki na Severni, Sivi in drugih straneh Klasja je skrbel za zanimive in brane vsebine, priljubljene pri širšem krogu bralcev. Za njim ostaja bogata in plodovita raziskovalna in publicistična pot. Veliko je pisal za strokovne in poljudne revije in publikacije. Sledi preteklosti je odkrival preko rubrik v Klasju, obsežneje pa objavljal v svojih številnih knjigah, za katere

je čas in energijo našel zlasti po upokojitvi. Raziskovanje, pisanje in objavljanje. Vse to je bilo še vedno del njegovega vsakdana. Tudi v zadnjem času, ko so se že poznala leta in ko je na vrata iskrivega življenja potrkala bolezen. Za vse to, kar je odlikovalo življenjsko pot Leopolda Severja in kar je na tej poti nabiral in hkrati delil družbi, v kateri je živel in ustvarjal, smo mu neizmerno hvaležni. Del te hvaležnosti smo izrazili tudi s podeljenim nazivom častnega občana Občine Ivančna Gorica, ki ga je leta 2011 prejel za življenjsko delo na področju vzgoje in izobraževanja, publicistične dejavnosti in aktivnega ohranjanja naravne in kulturne dediščine Občine Ivančna Gorica in širše regije. Sam imam na gospoda Severja izjemno lepe spomine. Od njega sem se tudi marsikaj naučil, čeprav me kot učitelj v razredu ni nikoli učil. So me pa učila njegova dejanja, njegova prijaznost, vztrajnost in natančnost. V drag spomin mi je diploma, ki mi jo je izročil kot enemu izmed Klasjevih rekorderjev. Te je podeljeval ob izidu druge knjige rekordov v marcu 2015. Knjigi je dal naslov Z rekordi Prijetno in domače. Na izviren in humoren način je tako iz pozabe iztrgal 200 in več bolj ali manj pomembnih rekordov in, če smo iskreni, tudi 200 in več različnih ljudi. Žebelj, da mu ni para, Čezmeren zajčji rod, Lilije kot v paradižu, Pesjak kot za turškega sultana, Koleraba velikanka, Rešta do nebes …, da take rekorde je

iskal in povzdignil naš Polde. Za vedno nam bo ostal v spominu spomin nanj na čelu povorke kulčarjev ali pa na starinskem kolesu po Rimski poti. Seveda z obveznim fotoaparatom v rokah. V enem izmed številnih pogovorov mi je omenil, da se je nekoč v Kočevskih gozdovih ob iskanju tičnic celo izgubil in je potreboval kar nekaj časa, da je zopet našel civilizacijo. Tak je bil in tak bo ostal v naših spominih. Pogrešali ga bomo. V imenu vseh občank in občanov občine Ivančna Gorica in v svojem imenu se mu zahvaljujem za vse kar je dobrega storil za nas in za našo skupnost. Vsem njegovim najbližjim ob izgubi izrekam iskreno sožalje. Ohranimo ga v hvaležnem spominu.

Pred dvajsetimi leti, natančneje 11. septembra 1999, sta občini Ivančna Gorica in Markt Hirschaid oz. njuna takratna župana Jernej Lampret in Andreas Schlund, v Hirschaidu podpisala listino o pobratenju. S tem dejanjem sta občini potrdili dolgoletno povezanost in prijateljstvo, ki se je začelo po zaslugi zakoncev Patzelt in stiškega samostana. S podpisom listine o pobratenju , sta se občini zavezali k nadaljnjemu sodelovanju na različnih področjih delovanja, ki se je v minulih 20 letih uspešno razvijalo.

V občini Ivančna Gorica bo slovesno praznovanje obletnice potekalo od 3. do 6. oktobra 2019. Osrednja svečanost: petek, 4. oktobra 2019, ob 18. uri, v športni dvorani OŠ Stična Program: Muzikal OŠ Stična: TU SMO DOMA Slovesna obnovitev zaveze o medsebojnem sodelovanju občin s simboličnim podpisom listine. Spremljevalni dogodki: Sobota, 5. oktober 2019: 9.00, Samostan Stična: Odprtje obnovljenega vodnjaka na samostanskem dvorišču; 18.00, Mestno kopališče Višnja gora: 90 let Turističnega društva Višnja Gora Nedelja, 6. oktober 2019: 8.00, Stiška bazilika: Zahvalna sveta maša 10.00, Sokolska ulica v Ivančni Gorici: Odkritje spominske table na pročelju občinske stavbe »To je zgodba o zvestobi, ki jo pišejo ljudje, dobre misli in dejanja so zapisana v srce.« (Iz pesmi Sit hic, muzikal Tu smo doma)

Prispevke za naslednjo številko sprejemamo do 14. oktobra.

Klasje - Glasilo prebivalcev občine Ivančna Gorica; Ustanovitelj časopisa: Občinski svet Občine Ivančna Gorica; Sedež uredništva: Cesta II. grupe odredov 17, 1295 Ivančna Gorica, telefon: 781 21 30, faks: 781 21 31, e-pošta: klasje.casopis@siol.net, spletna stran: www.klasje.net; Uredniški odbor: Matej Šteh - glavni in odgovorni urednik, Leopold Sever - Kratkočasnik, Siva in Severna stran, Simon Bregar, Irena Goršič, Franc Fritz Murgelj, Magdalena Butkovič, Jožefa Železnikar; Lektoriranje: Mateja D. Murgelj; Oblikovna zasnova: Robert Kuhar; Priprava za tisk: AMSET, d. o. o.; Tisk: Delo Časopisno založniško podjetje d.o.o., Časopis KLASJE izhaja v 6.250 izvodih mesečno in ga prejemajo vsa gospodinjstva v občini brezplačno.


september 2019

Občina

številka 5

3

Leopold Sever (3. 1. 1939 – 8. 9. 2019)

Na začetku tedna, ko je pred nami še cel delavni teden, v šoli načrtujemo aktivnosti za naslednje dni. Tisti ponedeljek je bil drugačen od prejšnjih, turoben, hladen in tudi sestanek je bil daljši od pričakovanj. Kot bi napovedoval nekaj neprijetnega, nas je prekinila novica sodelavke: »Poldeta ni več.« Besede so se kot oster nož zarile v našo pozornost. V trenutku sem se spomnil najinega zadnjega srečanja. Ob koncu prejšnjega šolskega leta mi je v šolo prinesel povabilo za ogled tičnice pri sv. Gregorju. Ogled je bil posvečen praznovanju njegove 80-letnice.

V mislih so se mi prepletala pretekla srečanja, velikokrat je pogovor nanesel na preteklost naših krajev. Na dan je privrel spomin na njegovo upokojitev in na trenutek, ko nas je obdaril z možnarjem, na katerem je pisalo Leopold III. Kot nekakšen kralj, ki odhaja, je vsakemu podaril v spomin nekaj železnega, trajnega, kot je bilo njegovo prepričanje, da je med nami nekaj več kot le zrak. Ko se je od šole po 35-ih letih (na OŠ Stična je bil zaposlen od 1. 9. 1967 do 8. 9. 2002) pred 17.-leti uradno poslovil, kmalu za tem se je upokojila tudi njegova žena in sodelavka Fani, je bil na vrhuncu svojih moči. Več časa je lahko posvetil sinovoma Nejcu in Roku. Na njune uspehe je bil zelo ponosen. Do takrat je bila njegova predanost namenjena predvsem osnovnošolski mladini. Vedno se je trudil, da bi se učenci kar največ naučili. Vedel je, da so nekateri nadarjeni, drugi pač ne. Pomembno mu je bilo, da so se potrudili. Njegova predmeta, biologijo in kemijo, je učencem poizkušal predstaviti zelo nazorno. V razredu je bil s praktičnimi predmeti žive in

nežive narave zaseden vsak kotiček. Polno kamnin, preparatov, tudi kakšen gad, ki ga je sam ulovil, se je našel v zaprtem kozarcu. Njegova učilnica je bila obrnjena proti gozdu. Ob njej je z učenci naredil umetno mlako poleg šolskega čebelnjaka, da je učencem lahko nazorno predstavljal naravo, njeno spreminjanje, življenje in naravne procese. Na vsako temo je našel primer v naravi. Ker je bilo okno učilnice v šolskem centru zelo nizko, je znal izkoristiti tudi bližnjico, da le ne bi izgubljal časa. Nam, drugim učiteljem, je učilnica delovala kot podaljšan del narave. Del nje je bil še manjši zaprti del, nekakšen laboratorij, v katerem je hranil kemikalije, tja pa nepoučenim skoraj ni bilo varno vstopati. V tistem času so na šoli sloveli vsakoletni dvodnevni pohodi po dolini reke Temenice in Bukovice v Temeniški dolini. Z učenci in tistimi učitelji, ki jih je pritegnil k svojemu raziskovanju, so prav tako odkrivali suhokrajnske b´če. Poleg tega ga je impresioniralo bližnje Gradišče in veličina Virskega mesta z okoliškimi gomilami, pa ostanki rimskih časov na naših

tleh. Njegova znanja in sposobnosti so bila cenjena, kar so prepoznali profesorji s fakultet. Tako je študentom predstavil uporabo nekaterih učnih sredstev pri pouku kemije. Njegov izkustveni prispevek iz lastne pedagoške prakse, še posebej demonstracije uporabe mineraloške zbirke, je prihodnjim učiteljem kemije pomenil odlično spodbudo pri razvijanju ustvarjalnega pristopa na področju uporabe učnih sredstev pri pouku kemije. Prepoznani kakovosti njegovega uspešnega dela v prid govori tudi Kumerdejevo priznanje – najvišje priznanje učitelju za izjemno uspešno vzgojno-izobraževalno, inovacijsko in organizacijsko delo v osnovni šoli. S tem bi se strinjali številni učenci, ki so po njegovi zaslugi krenili na pota znanosti. Z upokojitvijo se je njegovo raziskovanje nadaljevalo in poglobilo. Raziskoval je naše prednamce, naše staroselce. Napisal številne knjige, v katerih je strnil svoja odkritja in razmišljanja v nam predstavljiv način, kako lahko dojemamo in sprejemamo vse okoli sebe in kar nas opozarja, da smo del

nečesa starodavnega s samoniklo duhovno kulturo, iz katerega se je po številnih vplivih iz okolice oblikoval slovenski narod. Njegova življenjska usoda ga je odpeljala domov do matere v Malih Lipljenih, do katere je čutil prav poseben odnos. Tu, v Malih Lipljenih, je končal svojo življenjsko pot. V kraju, ki mu je skupaj z okolico posvetil še posebno raziskovalno pozornost. Kot upokojenec je bil večkrat gost na šoli, tako med učenci kot učitelji. Z zanimanjem smo poslušali njegove razlage, vedno prepletene s humorjem, zaradi katerega ni bilo na srečanjih nikoli dolgočasno. Razlagal je, kako so si prednamci predstavljali prenos duše na oni svet. Ker je nekje v višavah, so zvezo z njim lahko vzdrževala le krilata bitja, v prvi vrsti ptice, po starem tice. Sedaj, ko nas je zapustil, je morebiti še bližje razlagi na to večno vprašanje. Želimo mu miren počitek v dragi domači zemlji. Pogrešali bomo naša srečanja in pogovore z njim. Marjan Potokar, ravnatelj OŠ Stična

V občini Ivančna Gorica letos 189 prvošolčkov Tudi v občini Ivančna Gorica se je 2. septembra začelo novo šolsko leto 2019/2020. V občini Ivančna Gorica je letošnji šolski prag prvič prestopilo189 učencev od skupno 1730 osnovnošolcev. Osnovna šola Stična, skupaj s podružnicami v Ambrusu, Krki, Muljavi, Stični, Višnji Gori in Zagradcu ima 134 prvošolčkov, OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični pa s podružnico v Temenici 55 prvošolčkov. Že tradicionalno je na prvi šolski dan prvošolčke in njihove starše z nagovorom pospremil tudi župan Dušan Strnad. V jutranjih urah se je udeležil sprejema v šentviški šoli, kjer bo prvi razred obiskovalo 51 učencev, v nadaljevanju obiska pa pozdravil še prvošolčke matične Osnovne šole Stična (36 učencev) in prvošolčke Podružnične šole Višnja Gora (36 učencev). Kot je župan v nagovorih dejal, se tudi sam rad spominja svojega prvega šolskega dneva. Otrokom je povedal, da se naj ne bojijo vstopiti v hram učenosti in si nabrati znanja, ki ga

Na podružnični šoli v Stični se je novo šolsko leto začelo tudi z nekaterimi obnovljenimi prostori. Šola je vrata odprla 18 prvošolčkom. Pozdravili so jih vodja podružnične šole Simonca Barle Krese, podžupan Tomaž Smole in pomočnik ravnatelja OŠ Stična, Gregor Arko. bodo kasneje še kako potrebovali v življenju. »Poleg znanja pa nikar ne pozabite na prijateljstvo, povezovanje in sodelovanje. To so vrednote, ki jih boste potrebovali skozi celo življenje« je zaključil Strnad. V nagovoru se je še posebej zahvalil članom Združenja šoferjev in avtomehanikov Ivančna Gorica, ki skupaj s Policijsko postajo Grosuplje skrbijo

Zagraška podružnična šola je sprejela 14 prvošolcev. Dobrodošlico sta jim izrekle nova vodja šole, Darja Strah in pomočnica ravnatelja OŠ Stična, Lidija Zajc.

za varno pot v šolo. Na sprejemih so vrstniki višjih razredov za prvošolce pripravili zanimive kulturne točke in jim še olepšali prvi vstop v šolo. Zbrane učence sta poleg župana nagovorila tudi ravnatelja obeh šol, Marjan Potokar iz OŠ Stična in Janez Peterlin iz OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični.

Vsak prvošolček je ob vstopu v šolo prejel tudi občinsko spominsko darilce in sicer knjigo Škrat Ivan in princesa Ivanka – začetek iskanja zakladov v deželi Prijetno domače, s strani Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Ivančna Gorica pa odsevni trak, kresničko in rutico.


4

Občina

september 2019

številka 5

Občinska gradbišča V zadnjem mesecu so se odprla nekatera občinska gradbišča. Začela se je prepotrebna rekonstrukcija ceste Sobrače – Sela pri Sobračah – Ježce. S kompletno prenovo bo občina Ivančna Gorica prebivalcem Krajevne skupnosti Sobrače zagotovila bistveno izboljšanje varnosti v prometu ter urejeno povezavo do svojih domov. Cesta je sicer močno obremenjena s tovornim prometom iz bližnjih peskokopov. V sklopu projekta je predvidena še izgradnja hodnika za pešce, cesta pa bo v celoti tudi osvetljena s cestno razsvetljavo. Občina v Krajevni skupnosti Krka v naselju Krška vas iz-

vaja prenovo ceste. Lokalna cesta je deležna razširitve v dolžini slabih 300 metrov, vse od regionalne ceste, mimo podružnične šole do sredine vasi. Obnovljen bo tudi manjši del ceste do križišč v vasi, kjer se bo cesta razširila za potrebe pešcev. V sklopu prenove se bo z robnikom zaščitil rob ceste, uredilo odvodnjavanje za meteorno vodo in kanalizacijo, obnovil vodovod in zgradila javna razsvetljava. V sklopu prenove je načrtovana tudi pokablitev električnega omrežja, položena pa bo tudi kabelska kanalizacija za telefonijo in internet. Od maja pa je na območju vzhodnega dela Studenca v Ivančni Gorici potekala izgradnja kanalizacijskega omrežja, obnova dotrajanega vodovoda ter gradnja optičnega omrežja. Dela so se že zaključila z novo asfaltno prevleko. Matej Šteh

Župan in starši razpravljali o problematiki odklonjenih otrok v vrtec Na začetku meseca je na pobudo staršev, katerih vloga za sprejem v vrtec je bila odklonjena, v sejni sobi Občine Ivančna Gorica potekal sestanek, na katerem so bili poleg predstavnikov staršev prisotni tudi župan Dušan Strnad, ravnateljica Vrtca Ivančna Gorica Branka Kovaček ter sodelavci z vrtca in občinske uprave. Predstavniki staršev so prisotne seznanili s težavami zaradi nesprejema otrok v vrtec in s pričakovanji, da bo občina storila vse, kar je v njeni moči, da se razmere na tem področju čim prej izboljšajo ter v prihodnosti tudi dokončno uredijo. Podali so tudi nekaj predlogov, kako reševati perečo problematiko. Župan in ravnateljica s sodelavci so prisotnim predstavili trenutno stanje na področju otroškega varstva v občini in ugotovili, da razmere niso slabe, saj je v vrtcih že zdaj veliko število otrok in da so pogoji za delo vrtcev dobri. Vsi prostori, v katerih vrtec deluje, so novi ali pa vsaj temeljito prenovljeni. Res pa je, da se občina srečuje s stalnim trendom povečevanja števila prebivalcev, temu pa težko sledi z odpiranjem novih oddelkov vrtca. Otroci, ki so bili odklonjeni za sprejem v vrtec, sodijo predvsem v prvo starostno

skupino 1 – 2 leti. Pri drugih starostnih skupinah problem odklona ni velik. Država že od leta 2011 ni izvedla razpisov za sofinanciranje gradnje šol in vrtcev, zato breme gradnje pade na sredstva občine.

Po konstruktivni razpravi in številnih dobrih predlogih so vsi prisotni sprejeli naslednje sklepe in zaključke:

Občina bo v čim krajšem možnem času izvedla temeljito analizo stanja glede reševanja problematike varstva otrok pri starših tistih otrok, katerih vloga za sprejem v vrtec je bila odklonjena. Z analizo stanja in problematiko, ki je bila izpostavljena na sestanku, bo seznanjen Občinski svet Občine Ivančna Gorica na prvi seji. Na predstavitvi bodo sodelovali tudi predstavniki staršev. Občinskemu svetu bo župan predla-

gal zagotovitev sredstev za opremo že kupljenih prostorov za delovanje vrtca v Višnji Gori, v katerih naj bi se še letos zagotovila dodatna mesta za sprejem otrok v jaslični oddelek. Občina bo takoj razpisala koncesijo in tako skušala najti izvajalce, da bi odprli dodatne oddelke vrtca. Prav tako bo občina pospešila aktivnosti v zvezi s pridobivanjem zemljišča in dokumentacije za gradnjo novega vrtca v Šentvidu pri Stični, ki je že sedaj v občinskem načrtu in bo dolgoročno rešil probleme v zvezi s sprejemom otrok. Občina in starši bodo s problematiko pomanjkanja prostora v Vrtcu Ivančna Gorica seznanili pristojno ministrstvo in predlagali, da v državnem proračunu ponovno zagotovi sredstva za sofinanciranje naložb v vrtce in šole. Gašper Stopar

Občina v poletnih mesecih obnavljala prostore vrtcev Občina Ivančna Gorica je v objektu podružnične šole Stična, kjer so v pritličju prostori namenjeni vrtcu, obnovila kuhinjo in shrambo z obstoječo in dodatno kupljeno opremo, pralnico za potrebe vrtca, WC za osebje, prostor za odpadke in zunanji WC za otroke. V prvem nadstropju so bili obnovljeni tudi sanitarni prostor za osnovnošolske otroke in učitelje. Hkrati se bo uredil priklop vode na toplotno črpalko in priklop objekta na kanalizacijsko omrežje. Med poletjem so bili obnovljeni tudi sanitarni prostori v vrtcu v Šentvidu pri Stični. Gašper Stopar

V Ivančni Gorici z mednarodnim tekom utrjevali pomen športnega udejstvovanja V četrtek, 29. avgusta, je pred amfiteatrom med Srednjo šolo Josipa Jurčiča Ivančna Gorica in Osnovno šolo Stična potekal mednarodni Ivankin tek. Športno rekreativne prireditve, ki je potekala znotraj evropskega projekta RUN4EU, se je udeležilo skoraj 250 tekačev, tako iz Ivančne Gorice in širše okolice kot tudi iz držav udeleženk v projektu, Romunije, Madžarske in Italije. Za ivanško občino je bila tovrstna prireditev velik organizacijski zalogaj. S skupnimi močmi in v sodelovanju z Zvezo športnih organizacij Ivančna Gorica in Zavodom Prijetno domače pa je prireditev potekala brez večjih zapletov. Velik prispevek pri organizaciji je dal tudi domačin in ultramaratonec Toni Vencelj, ki je poskrbel za izbiro primernih prog in poskrbel, da so se Ivankinega teka udeležili tudi nekateri znani slovenski tekači. Pri organizaciji so na pomoč priskočila tudi nekatera naša športna društva, srednja in osnovna šola ter gasilci in člani združenja šoferjev in avtomehanikov, ki so skrbeli za varnost udeležencev na poti.

Po razdelitvi štartnih številk in protokolarnem začetku s himnami vseh sodelujočih držav je zbrane s spodbudnimi besedami nagovoril župan Dušan Strnad. Po odštevanju so se tekači najprej podali na 14 km in 5 km dolgo pot, za njim je sledil še tek na najkrajšo razdaljo 1,5 km, ki ni imel tekmovalnega značaja. Poti so bile trasirane v smeri iz šolskega centra proti Stični in nazaj. Absolutna zmagovalca na najdaljši poti sta postala eden najboljših slovenskih tekačev in nedavni udeleženec olimpijskih iger Primož Kobe iz Novega mesta, v ženski kategoriji pa se je absolutne zmage zanesljivo veselila naša občanka in prav tako ena najboljših tekačic pri nas Barbara Trunkelj iz Znojil pri Krki. Naj omenimo, da je Toni Vencelj na cilj pritekel kot drugi, kar je več kot odličen rezultat. Absolutna zmagovalca med tekači na 5 km poti sta postala domačin Leon Palčar in Anja Fink. Naj omenimo, da so se v sklopu projekta RUN4EU tekaški dogodki zaporedno odvijali že od začetka tedna. Začeli so v Mioveni v Romuniji, nadaljevali v mestu Bácsalmás na Madžarskem, nato so tekači iz Romunije, Madžarske in Italije prišli v Ivančno Gorico, zaključek pa je sledil v soboto, 31. avgusta, v italijanski občini Gazzo (Padova), ki je tudi vodilni partner omenjenega evropskega projekta. Udeležila se ga je tudi skupinica tekačev iz naše občine pod vodstvom podžupana Tomaža Smoleta. V sklopu projekta pa so udeleženci teka iz Italije, Madžarske in Romunije prisostvovali v dopoldanskem času na konference na temo športa in zdravega življenja, ki je potekala v prostorih Srednje šole Josipa Jurčiča. Na njej so se seznanili z delovanjem športnih društev in možnostmi za rekreacijo v naši občini, o delovanju Centra za krepitev zdravja, spoznali pa so tudi dve športni zgodbi naših domačinov, gorskih tekačev Tonija in Katje Vencelj ter paraolimpijca Primoža Jeraliča. Glavni cilji projekta so spodbujanje športnih vadb v mestih, utrjevanje sodelovanja med športnimi klubi in lokalnimi oblastmi za izboljšanje športnih politik, povečanje število prebivalcev, ki opravljajo telesno dejavnost in vključevanje skupine prebivalcev, ki nimajo dostopa do športa. Gašper Stopar


september 2019

5

Občina

številka 5

Vsi smo ena generacija – sedmič

V petek, 6. septembra, se je v centru Ivančne Gorice odvijal zdaj že sedmi tradicionalni dogodek »Vsi smo ena generacija«. Organizatorji, izvajalci kulturnega programa in razstavljavci na stojnicah so opravili svojo nalogo, le vreme je tokrat zatajilo. Dež je predčasno zaprl stojnice, obiskovalce pa pregnal v Kulturni dom, kjer je nato ob 17.30 potekala zaključna kulturna prireditev. Organizatorji, to je Svet za starosti prijazno občino pri županu in občinski strokovni delavci, so si letošnjo prireditev zamislili nekoliko drugače. Glavnina naj bi se odvijala na ulici na štirinajstih stojnicah in v treh delavnicah, kjer so bile obiskovalcem na voljo različne informacije o dejavnosti razstavljavcev in tudi njihovi izdelki. Lepo opremljene stojnice so bile, le obiskovalcev je bilo zaradi dežja manj, kot so si jih sodelujoči zamislili in zaradi vloženega dela tudi zaslužili. Na stojnicah se je znašlo vse: od gob do papirnatih rož in nakita, slik, knjig in plakatov o dejavnosti do alkoholnih pijač, zelišč in peciva vseh vrst. Mogoče je bilo dobiti informacije o projektu E-oskrba, demenci, o dejavnosti Centra za krepitev zdravja ter Šoli zdravja. Za nameček so potekale tudi tri delavnice, likovna, glasbena in plesna, Primož Jeralič, naš paraolimpijec, pa je pokazal svoja prevozna sredstva. Škoda, kajti tako pestre ponudbe na enem mestu drugje ni mogoče videti! Med razstavljavci je krožila, tudi to je bila novost, novinarka Janja in jim dala možnost, da so v mikrofon povedali nekaj o svojem delu. Kulturna prireditev je imela za rdečo nit petje kot počastitev letošnjega 50. Tabora pevskih zborov. Kot je že običaj, jo je povezovala Majda Verbič in nas vodila skozi vseh trinajst točk programa. Izvajalci teh so bili vseh generacij, od vrtičkarjev,

osnovno- in srednješolcev do upokojencev. Na koncu so se vsi združili v en zbor, saj smo vendar vsi ena generacija! Zanimivo je, da so pevskim zborom dirigirale večinoma ženske in spodbudno, da se s petjem ukvarja toliko osnovnošolcev. Ti so prišli iz Zagradca, Šentvida in Stične oz. Ivančne Gorice, njihov repertoar pa je obsegal tako narodne pesmi kot tudi umetne, napisane prav za njih. Razne vrste pesmi je bilo mogoče slišati tudi pri drugih zborih, od izvirnih o naši občini do Avsenikovega Pastirčka, ki jo je na klarinetu občuteno spremljala mlada Sara, pa do spleta raznih melodij v eni točki. Pa tudi plesali smo! Umirjeno, kot se za upokojence spodobi, so veterani odplesali splet dolenjskih plesov. Zato pa ni bila prav nič umirjena skupina Guapa, kjer so nam mladi pokazali, koliko energije zmorejo in kako usklajeno znajo zaplesati. Navdušila sta tudi srednješolca Ibro in Neja s svojo plesno točko. Prisotne je nagovoril župan Dušan Strnad. Najprej se je malo pošalil, češ da kulturnemu domu prav nič ne manjka, saj še dobro služi namenu in da morda novega sploh ne potrebujemo. Veseli ga prireditev, kjer je videti, kaj ljudje zmoremo, povedal pa je tudi, kaj počne občina. Na začetku naslednjega leta bo aktivirana mreža Prostofer za prevoz starejših. V teku so tudi pogovori o domu starejših v Ivančni Gorici,

Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica, na podlagi 23. člena Pravilnika o sofinanciranju kmetijstva in razvoju podeželja v Občini Ivančna Gorica za programsko obdobje 2015-2020 (Uradni list RS št. 54/15) ter Odloka o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2019 (Uradni list RS, št. 16/2019) objavlja

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje izobraževanja s področja kmetijstva v letu 2019

I. PREDMET RAZPISA:

Sredstva proračuna za izobraževanje s področja kmetijstva so namenjena dijakom, vpisanim v poklicne in srednješolske izobraževalne programe kmetijskih smeri, ki so predvideni za naslednike kmetij. Dijaki morajo izpolnjevati razpisne pogoje.

II. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV:

Skupni znesek razpisanih sredstev je 7.000,00 EUR in so planirana na postavki proračuna 19020 – Sofinanciranje izobraževanja s področja kmetijstva. Sredstva se bodo dodelila posameznemu dijaku največ do višine minimalne plače v letu 2019. V primeru, da bo prijavljenih več prosilcev, se sredstva ustrezno razdelijo v okviru razpisanih proračunskih sredstev. Sredstva so rezervirana na postavki proračuna 19020 – Sofinanciranje izobraževanja s področja kmetijstva, konto 411999 –Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom. Dodeljena sredstva bodo izplačana v letu 2019, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

III. MERILA IN KRITERIJI:

a. Upravičenci do pomoči: Za sredstva enkratne pomoči lahko zaprosijo upravičenci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: • da imajo prijavljeno stalno bivališče na območju Občine Ivančna Gorica, • da so vpisani v kmetijski izobraževalni program (poklicni ali srednješolski), • da so predvideni prevzemniki kmetije, kar se v postopku ugotovi na podlagi pisne izjave lastnika kmetije o nasledstvu oziroma prevzemniku kmetije. b. Splošni pogoji: a. Sredstva se lahko dodelijo upravičencem, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnjih alinej. b. Upravičenec je dolžan povrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva plačila upravičencem do dneva vračila sredstev. c. Dotacije se bodo izplačale kot nepovratna sredstva. d. Najvišji znesek iz vseh vrst razpisanih pomoči ne sme presegati zneska minimalne plače v letu

za nov kulturno-upravni center pa je že izbran projektant. Poskušajo tudi reševati problem varstva predšolskih otrok, saj so potrebe večje od zmogljivosti. Tako bodo v Višnji Gori usposobili dodatne prostore za jasli, pa tudi vrtcu v Šentvidu dobro kaže. Za mlade družine bo na razpolago 17 komunalno opremljenih parcel v bližini Zagradca. Za vsakogar nekaj torej in s skupnimi močmi gremo naprej. Milena Vrenčur, predsednica Sveta župana za starejšim prijazno občino, je predstavila svojo sedanjo

ekipo. Županu je obljubila, da bodo posebno »sitni« pri domu za starejše, ki naj bi vendarle stal v Ivančni Gorici v čim bližji prihodnosti. Sicer pa imajo na zalogi tudi druge ideje … Na koncu so svoje pevske moči najprej združili osnovnošolci v izvirni pesmi »Tu smo doma«, nato pa so se jim pridružili še drugi zbori in skupaj zapeli »Tri planike«. Da ne bi domov odšli preveč zasedeni, so poskrbele članice Društva Šola zdravja in vaditeljica Marija, ki so na odru pokazale nekaj vaj, udeleženci

v dvorani pa so jim pridno sledili. Za dovolj sladkorja v krvi so poskrbele Lisičke, Aktiv podeželskih žena iz Zagradca, ki so nas zalagale s svojim izvrstnim pecivom, varovanci iz Dnevnega varstva v Šentvidu pa so nas obdarili s srčki in lepimi mislimi. Vse to se je zgodilo v dobri uri in pol programa! Na koncu je celo dež (začasno) ponehal. Dobre volje smo odhajali v nastajajoči večer in na svidenje naslednje leto!

2019. e. Za ostala določila se upoštevajo pravila Pravilnika o sofinanciranju o sofinanciranju kmetijstva in razvoju podeželja v občini za programsko obdobje 2015 2020.

občine na naslovu: OBČINA IVANČNA GORICA, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica, v zaprti kuverti in s pripisom: NE ODPIRAJ:» Vloga za razpis – izobraževanje s področja kmetijstva 2019«. Zavrnjene bodo vloge vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev, določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije in tiste, ki jih bo imenovana komisija, na podlagi meril za ocenjevanje in vrednotenje, ocenila kot neustrezne. Prepozno prispele vloge oziroma vloge, ki bodo neustrezno opremljene, se zavrže, neutemeljene pa zavrne. Rok za dopolnitev nepopolno predložene vloge bo 5 dni od dneva prejema poziva. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnil, bodo zavržene.

pa, o kateri odloča župan. Odločitev

IV. VSEBINA VLOGE:

K prijavi na javni razpis za dodelitev sredstev mora biti priložena vsa naslednja dokumentacija: • izpolnjen prijavni obrazec, • izjavo, da bo prosilec prevzemnik kmetije, • potrdilo o katastrskem dohodku prosilca, • kopijo zadnjega šolskega spričevala (pozitivno), • potrdilo o višini prejemanja štipendije (če jo prosilec prejema), • potrdilo o vpisu v kmetijski izobraževalni program. Prednost pri dodelitvi sredstev imajo prosilci, katerih edini vir dohodka izhaja iz kmetijske dejavnosti in prosilci z manjšimi dohodki na družinskega člana.

V. ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG IN NAČIN PREDLOŽITVE:

Rok za prijavo na javni razpis za dodelitev sredstev za izobraževanje s področja kmetijstva je 30.09.2019 (velja datum žiga pošte). Prosilci vložijo prošnje za dodelitev sredstev za sofinanciranje izobraževanja s področja kmetijstva z vsemi zahtevanimi prilogami po pošti ali osebno v sprejemni pisarni

VI. REŠEVANJE VLOG:

Odpiranje vlog ne bo javno. O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pravilniku, na predlog strokovne komisije, ki je imenovana s strani župana, odloča direktorica občinske uprave s sklepom. Upravičencem se izda sklep o odobreni višini sredstev za sofinanciranje izobraževanja dijakov in jih pozove k podpisu pogodbe, s katero se uredijo medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči. V obrazložitvi sklepa se opredeli namen in upravičeni stroški za katere so sredstva namenjena. Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo v roku 8 dni od prejema skle-

Joža Železnikar

župana je dokončna. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v 60 dneh od datuma odpiranja prijav. Občina Ivančna Gorica bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o sofinanciranju programov v okviru sredstev, zagotovljenih v proračunu.

VII. RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN INFORMACIJE: Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani občine: www.ivancna-gorica.si in v sprejemni pisarni občine. Vse dodatne informacije lahko dobite na referatu za kmetijstvo, tel.: 01/781 21 12 (Marija Okorn).

Številka: 430-0027/2019 Datum: 26. 08. 2019

OBČINA IVANČNA GORICA Župan: Dušan Strnad


6

Razpisi

september 2019

Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica, na podlagi 6. člena Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva v občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 50/2016) objavlja naslednji

JAVNI RAZPIS

za podelitev koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva na območju občine Ivančna Gorica A. Naročnik (koncedent): Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8, 1295 Ivančna Gorica. B. Dejavnost, ki je predmet koncesije: Javna služba – izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva v okviru programa, sprejetega za javne vrtce. Razpisujemo dva oddelka predšolskih otrok 1. starostnega obdobja (1. - 3. let). C. Območje izvajanja koncesije: Javna služba se bo izvajala na območju Občine Ivančna Gorica. D. Pogoji za opravljanje dejavnosti: Dejavnost iz prejšnjega člena lahko opravlja oseba, ki: 1. je registrirana za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in varstva, 2. ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti (dokaz o vpisu v razvid), 3. ima pozitivno mnenje Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje o ustreznosti programa, 4. zagotavlja opremljenost v skla-

5.

6. 7. 8. 9.

du z akti, ki urejajo normativne in minimalne tehnične pogoje za prostor in opremo vrtca, ima zagotovljene strokovno usposobljene delavce v skladu z akti, ki urejajo normative in kadrovske pogoje za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, ima letni delovni načrt, izvaja oziroma bo izvajala najmanj 9-urni dnevni program, bo opravljala dejavnost za ceno programa, ki jo potrdi občinski svet, izpolnjuje ostale pogoje, opredeljene v zakonu, ki ureja vzgojo in izobraževanje, in zakonu, ki ureja vrtce ter ostale pogoje iz razpisne dokumentacije.

E. Zavarovanje dejavnosti: Ponudnik mora predložiti izjavo, da bo v primeru izbora zagotovil ustrezno zavarovanje za izpolnjevanje pogodbenih določil. F. Čas za katerega se podeljuje koncesija: • določen čas 5 let, z možnostjo podaljšanja.

Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8, 1295 Ivančna Gorica, na podlagi Odloka o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2019 (Uradni list RS, št. 16/2019) in Pravilnika o štipendiranju dijakov in študentov v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 12/2017 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja naslednji

JAVNI RAZPIS

za pridobitev štipendije iz proračuna Občine Ivančna Gorica za šolsko leto 2019/2020 1. Uporabnik proračunskih sredstev: Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8, 1295 Ivančna Gorica (v nadaljevanju: Občina Ivančna Gorica). 2. Skladno z merili in pogoji Javnega razpisa za pridobitev štipendije v šolskem letu 2019/2020 je štipenditor Občina Ivančna Gorica, štipendist pa izbrani vlagatelj. 3. Predmet javnega razpisa je dodelitev štipendij dijakom in študentom iz Občine Ivančna Gorica v šolskem letu 2019/2020 skladno s Pravilnikom o štipendiranju dijakov in študentov v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 12/2017-Uradno prečiščeno besedilo-UPB1, v nadaljevanju: Pravilnik). 4. Okvirna višina sredstev iz proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2019, ki je predmet razpisa, znaša 30.000,00 EUR. 5. Vlagatelji za pridobitev štipendije iz proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2019 morajo izpolnjevati naslednje pogoje: - imajo status rednega dijaka oziroma študenta, - so državljani Republike Slovenije, - imajo stalno prebivališče v Občini Ivančna Gorica že najmanj eno leto pred oddajo vloge na

ta javni razpis, - ob vpisu v prvi letnik srednje šole niso bili starejši od 18 let oziroma ob vpisu v visokošolsko in univerzitetno izobraževanje niso bili starejši od 26 let, - niso v delovnem razmerju, ne prejemajo nadomestila za brezposelne pri Zavodu za zaposlovanje, nimajo statusa zasebnika oziroma samostojnega podjetnika. 6. Vsi vlagatelji morajo izpolniti vlogo za pridobitev štipendije in priložiti vsa v razpisni dokumentaciji navedena dokazila: - potrdilo o vpisu za tekoče šolsko oziroma študijsko leto (dobite ga na šoli ali fakulteti), - dokazilo o opravljenih izpitih in njihovi povprečni oceni predhodnega študijskega leta, oziroma dokazilo o uspehu v preteklem šolskem letu (dobite ga na šoli ali fakulteti), - morebitna dokazila o uspehih in priznanjih, - dohodninsko odločbo staršev oziroma skrbnikov ter drugih članov iz skupnega gospodinjstva za leto 2018, ki so po zakonu o dohodnini dolžni oddati dohodninsko napoved, - fotokopija potrdila o državljanstvu vlagatelja, ki uveljavlja pravico (osebna izkaznica vlagate-

številka 5

G. Kriteriji / merila za izbiro: • cena vrtca, • ocena objekta, prostora in opreme, • lokacija vrtca oziroma oddelka, • število oddelkov v posameznem okolišu oziroma na razpisani lokaciji, • pisne pozitivne reference, • rok pričetka izvajanja javne službe. Predlagana lastna cena programa izdelana po veljavni metodologiji: največ 30 točk Najugodnejša lastna cena programa dobi najvišje število točk, ostale sorazmerno nižje število točk. Ocena objekta, prostora in opreme: največ 30 točk Ocenjuje se funkcionalnost objekta, velikost prostorov za izvajanje programa, število in kvaliteta igral, velikost in opremljenost zunanjih površin namenjenih izvajanju programa, varnost (tehnično varovanje, emisije….), dostop in parkirna mesta. Lokacija vrtca oziroma oddelka: največ 30 točk Naselji Ivančna Gorica in Šentvid 30 točk, ostale lokacije v občini 10 točk. Število oddelkov: Za organiziran 1 oddelek v imenovanih naseljih - 30 točk, oddelek drugje v občini - 5 točk. Pisne pozitivne reference: 5 točk za vsako pozitivno referenco. Rok pričetka izvajanja program: lja, potni list …), - fotokopijo potrdila o davčni številki, - fotokopijo bančne številke vlagatelja, - fotokopijo potrdila o družinski skupnosti naslovljenega na ime in priimek vlagatelja (dobite ga na Krajevnem uradu Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica) in - zadnjo pravnomočno odločbo o otroškem dodatku za vse otroke, ki so člani družine. Občinski svet Občine Ivančna Gorica bo za šolsko leto 2019/2020, na eni izmed naslednjih sej, s sklepom izdanim na podlagi 5. člena Pravilnika, sprejel število štipendij ter višino sredstev posamezne štipendije. V kolikor sklep o višini štipendije ni sprejet, velja do spremembe višina štipendije iz zadnjega šolskega leta. 7. Merila za vrednotenje prispelih vlog na podlagi Javnega razpisa za pridobitev štipendije v šolskem letu 2019/2020 bodo v skladu z določbami Pravilnika naslednja: a) DOHODEK dohodkovni razred povprečni mesečni dohodek na osebo v % od neto povprečne plače št. točk 1 do 18 % 80 2 nad 18 % do 30 % 70 3 nad 30 % do 36 % 60 4 nad 36 % do 42 % 50 5 nad 42 % do 53 % 40 6 nad 53 % do 64 % 30 7 nad 64 % do 82 % 20 8 nad 82 % do 99 % 10 9 nad 99 % 0

največ 10 točk Začetek izvajanja dejavnosti s 01.12.2019 je ocenjeno z 10 točkami, za vsak mesec dni po navedenem datumu dve točki manj. H. Rok in postopek oddaje prijave: Ponudbe morajo biti poslane po pošti oz. osebno predložene v zaprti ovojnici z oznako » Ne odpiraj – Prijava na javni razpis: Koncesija za predšolsko vzgojo« na naslov Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica do torka, 15.10.2019 do 10.00 ure. Prepozno prispele ponudbe se bodo neodprte vrnile ponudnikom. I. Čas odpiranja ponudb: Odpiranje ponudb bo komisijsko in nejavno v prostorih Občine Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica v sredo, 16.10.2019 ob 15.00 uri. O izbiri koncesionarja odloči občina z upravno odločbo. Če se na razpis prijavi le en ponudnik in ta izpolnjuje vse predpisane pogoje, koncedent z njim lahko sklene koncesijsko pogodbo. Če se na razpis ne javi nobeden ponudnik oziroma če nobeden izmed ponudnikov ne izpolnjuje predpisanih pogojev ali ne predloži dokazil o njihovem izpolnjevanju, koncedent sprejme ustrezen akt. J. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izbiri: Občinska uprava najpozneje v roku 35 dni po odpiranju izda odločbo o izbiri koncesionarja. Izbrani koncesionar sklene koncesijsko pogodbo Dokazilo: Odločba o otroškem dodatku in/oziroma dohodninske odločbe 2018 vseh družinskih članov vlagateljevega gospodinjstva za zahtevano leto. Za družinske člane vlagatelja se po tem pravilniku štejejo osebe opredeljene v zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. b) ŠTEVILO VZDRŽEVANIH OTROK V DRUŽINI št. otrok 1 otrok 2 otroka 3 otroci 4 otroci 5 otrok nad 5 otrok

št. točk 1 2 3 4 5 6

Dokazilo: Izjava o številu vzdrževanih otrok v družini ter njihovem statusu, potrdilo o družinski skupnosti naslovljenega na ime vlagatelja.

K. Organ, ki bo opravil izbor koncesionarja: Ponudbe odpira in ocenjuje tričlanska strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Komisija vloge oceni glede na razpisna merila, izdela poročilo in na podlagi ugotovitev predlaga občinski upravi izbiro ponudnika. L. Organ, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe: Najkasneje v roku 30 dni od dokončnosti odločbe koncedent in izbrani koncesionar skleneta koncesijsko pogodbo. Javna služba se lahko začne izvajati po podpisu pogodbe. Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani Občine Ivančna Gorica http://www.ivancna-gorica.si oziroma v sprejemni pisarni občine; kontaktna oseba za dodatne informacije je Olga Skubic (telefon 01/7812-109), e-mail: olga. skubic@ivancna-gorica.si.

Številka: 430-0029/2019-3 Datum: 09.09.2019 OBČINA IVANČNA GORICA Župan Dušan Strnad

d) PRIZNANJA Doseženi uspehi na izven šolskih dejavnostih, kot so izobraževanje, kultura, umetnost, šport, itd., se točkujejo na naslednji način (upošteva se samo preteklo šolsko oziroma študijsko leto): za vsako doseženo priznanje št. točk 1. mesto oz. zlato priznanje (ekipno ali posamično), doseženo na regijskem, državnem ali mednarodnem tekmovanju in primerljivo 12 2. mesto oz. srebrno priznanje (ekipno ali posamično), doseženo na regijskem, državnem ali mednarodnem tekmovanju in primerljivo 9 3. mesto oz. bronasto priznanje (ekipno ali posamično), doseženo na regijskem, državnem ali mednarodnem tekmovanju 6 4. nagrade, priznanja ali drugi javni dosežki in primerljivo 3

št. točk

Dokazilo: Kopija priznanj ali drugo dokazilo o doseženih uspehih, pridobljenih v preteklem šolskem letu 2018/2019. Točke se podelijo za vsako doseženo priznanje.

20

e) LETNIK

c) USPEH V PRETEKLEM ŠOLSKEM LETU 2018/2019 uspeh dijaki: 2,00-2,50; študentje: 6,00-7,00

s koncedentom najpozneje v roku 30 dni od dokončnosti odločbe.

dijaki: 2,51-3,50; študentje: 7,01-8,00

40

dijaki: 3,51-4,50; študentje: 8,01-9,00

60

dijaki: 4,51-5,00; študentje: 9,01-9,50 študentje: 9,51-10,00

80 100

Dokazilo: Kopija spričevala oziroma potrdilo o opravljenih izpitih v preteklem šolskem letu 2018/2019.

letnik 1. 2. 3. 4. ali 1. letnik druge bolonjske stopnje 5. ali 2. letnik druge bolonjske stopnje 6.

št. točk 2 4 6 8 9 10

Dokazilo: Potrdilo o vpisu v šolsko leto 2019/2020.


september 2019 F) KRAJ ŠOLANJA

številka 5

Dokazilo: Potrdilo o vpisu v šolsko leto 2019/2020.

skem letu 2019/2020 Posamezna vloga na Javni razpis za pridobitev štipendije v šolskem letu 2019/2020 mora biti izpolnjena izključno na obrazcih, št. 1 do 5 iz razpisne dokumentacije in biti oddana v zaprti kuverti z oznako »Vloga na Javni razpis za pridobitev štipendije v šolskem letu 2019/2020 – ne odpiraj.«

11.10.2019 ob 8.00 uri v prostorih Občinske uprave Občine Ivančna Gorica. Komisija bo ugotavljala pravočasnost, upravičenost in popolnost posamezne vloge na podlagi besedila Javnega razpisa za pridobitev štipendije v šolskem letu 2019/2020 ter zatem tudi ocenjevanje in vrednotenje ustreznih vlog.

8. Rok Javnega razpisa za pridobitev štipendije v šolskem letu 2019/2020

11. Vložitev vloge na Javni razpis za pridobitev štipendije v šolskem letu 2019/2020

Javni razpis za pridobitev štipendije v šolskem letu 2019/2020 bo potekal od ponedeljka, 16.09. 2019 do ponedeljka, 30.09.2019 do konca uradnih ur v okviru Občine Ivančna Gorica.

Izpolnjena vloga z obveznimi prilogami na podlagi Javnega razpisa za pridobitev štipendije v šolskem letu 2019/2020 mora biti v roku vložena osebno ali poslana s priporočeno pošiljko na naslov sedeža: Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8, 1295 Ivančna Gorica.

Posamezna vloga ne bo upoštevana v nadaljnjem ocenjevanju in vrednotenju, če: - ne bo poslana v roku tega javnega razpisa in/ali - ne bo poslana na način, ki je opredeljen v tem javnem razpisu in/ali - bo vlogo oddal neupravičen vlagatelj.

št. točk Obiskujem šolo v Občini Ivančna Gorica 20 V Občini Ivančna Gorica ni programa šolanja, ki ga obiskujem 20

9. Dostopnost razpisne dokumentacije Javnega razpisa za pridobitev štipendije v šolskem letu 2019/2020 Razpisna dokumentacija Javnega razpisa za pridobitev štipendije v šolskem letu 2019/2020 je na voljo vsak delovnik v času uradnih ur sprejemne pisarne Občine Ivančna Gorica, dostopna pa je tudi na spletni strani Občine Ivančna Gorica (internetni povezavi: http://www. ivancna-gorica.si/). 10. Način oddaje vloge na Javni razpis za pridobitev štipendije v šol-

12. Podrobnejše informacije o javnem razpisu lahko zainteresirani dobijo pri Olgi Skubic, na tel. št. (01) 78 12 109 oziroma preko elektronskega naslova: olga.skubic@ ivancna-gorica.si. 13. Postopek odpiranja vlog na Javni razpis za pridobitev štipendije v šolskem letu 2019/2020 Postopek odpiranja vlog na Javni razpis za pridobitev štipendije v šolskem letu 2019/2020 bo potekal nejavno, predvidoma v petek,

Tudi med poletjem nismo mirovali Svetniška skupina SDS v Občinskem svetu Občine Ivančna Gorica v sestavi Janez Mežan, Elizabeta Adamlje, Magdalena Butkovič, Silvo praznik, Martina Hrovat, Alojz Šinkovec, Anja Lekan, Robert Kohek, Franc Koželj, Irma Lekan, Irena Brodnjak in Tomaž Smole je bila aktivna tudi med počitnicami. Čas dopustov je primeren za obnovo šol in vrtcev. Letos so bili na vrsti vrtci, in sicer v Stični in v Šentvidu pri Stični. Župan Dušan Strnad je s posebno pozornostjo spremljal obnovo. Podžupan Tomaž Smole je obiskal naše malčke na letovanju na Debelem Rtiču. Ob samem zaključku poletnih počitnic pa smo sodelovali v projektu RUN4EU, ki je namenjen mednarodnemu povezovanju in promociji zdravja in športa. Poleg teka v Ivančni Gorici so naši svetniki in svetnice, skupaj s predstavniki občinske uprave in športa, sodelovali tudi na zaključnem teku in konferenci v Italiji in dostojno zastopali barve občine Ivančna Gorica in Slovenije. Pozorno smo spremljali podpis pogodbe o projektiranju Kulturno upravnega centra Ivančna Gorica in nadaljevanje vzpostavitve Hiše kranjske čebele. Žal pa smo se poslovili tudi od častnega občana Poldeta Severja, ki je pustil pečat v naši občini kot učitelj, kulturno turistični delavec, publicist in še posebej, kot Klasjev Polde na Severni strani. Žalne seje smo se udeležili skoraj vsi in mu tako izkazali čast. Zdaj smo že v pripravah na nove seje občinskega sveta in se veselimo novih razvojnih izzivov. Tomaž Smole, predsednik OO SDS

Nepravočasne oziroma neupravičene vloge bodo v nadaljnjem postopku s sklepom zavržene.

Razpisi - Stranke Vlagatelj bo obveščen o višini in o namenu odobrenih finančnih sredstev s sklepom direktorice Občinske uprave. Zoper sklep bo možno vložiti pritožbo, in sicer pri županu Občine Ivančna Gorica v roku 15 dni po prejemu sklepa. Župan bo o pritožbi zoper sklep o višini in o namenu odobrenih finančnih sredstev odločil z odločbo, zoper katero ni pritožbe, je pa možno pri pristojnem sodišču sprožiti upravni spor. 15. Nadzor nad porabo sredstev v okviru Javnega razpisa za pridobitev štipendije v šolskem letu 2019/2020 Nadzor nad izvajanjem Javnega razpisa za pridobitev štipendije v šolskem letu 2019/2020 in porabo finančnih sredstev izvaja Občinska uprava.

Za prejete vloge, ki ne bodo popolne, bo Komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelja pisno pozvala k dopolnitvi. Nepopolne vloge mora vlagatelj dopolniti v roku 5 dni od prejema pisnega poziva za dopolnitev vloge, sicer se vloga s sklepom zavrže.

Vlagatelj oziroma štipendist, ki mu bo v postopku tega javnega razpisa priznana štipendija v šolskem letu 2019/2020, je dolžan ob zaključku šolskega leta, to je do 18.09.2020, predložiti štipenditorju potrdilo o vpisu v višji letnik oziroma dokazilo o zaključku šolanja, to je zaključno spričevalo oziroma maturitetno spričevalo.

14. Pravna sredstva v okviru Javnega razpisa za pridobitev štipendije v šolskem letu 2019/2020

Občinska uprava ali po njej pooblaščeni organ lahko kadarkoli preveri namensko porabo sredstev.

7

16. Ukrepanje v okviru Javnega razpisa za pridobitev štipendije v šolskem letu 2019/2020 Če vlagatelj ravna v nasprotju z določbami Pravilnika oziroma s podpisano pogodbo o štipendiranju v šolskem letu 2019/2020 ali z vsebino tega javnega razpisa in je v postopku nadzora s strani Občinske uprave Občine Ivančna Gorica ugotovljena nenamenska poraba finančnih sredstev, se upoštevajo določbe 15., 16. in 17. člena Pravilnika. 17. Obveščanje o izidu Javnega razpisa za pridobitev štipendije v šolskem letu 2019/2020 Vlagatelji bodo o izidu Javnega razpisa za pridobitev štipendije v šolskem letu 2019/2020 obveščeni najpozneje v 60 dneh od datuma odpiranja vlog. Občina Ivančna Gorica bo z izbranimi vlagatelji sklenila pogodbe o štipendiranju v šolskem letu 2019/2020, v katerih bodo urejena pravna razmerja med Občino Ivančno Gorico kot štipenditorjem in izbranimi štipendisti. Številka dokumenta: 430-0024/2019-2 OBČINA IVANČNA GORICA Ivančna Gorica, 13.09.2019 župan Dušan Strnad

6. julija smo se člani in simpatizerji stranke Socialni demokrati Ivančna Gorica udeležili spominsko slovesnost pri spomeniku padlim aktivistom na Pristavi nad Stično in se tako z ostalimi prisotnimi častno spomnili dogodkov iz II. svetovne vojne. Slavnostni gost je bil dr. Martin Premk, ki je v svojem govoru nanizal nekaj zgodovinskih dejstev druge svetovne vojne. 1. 9. 2019 ob 12.30 pa je pri Partizanskem domu na Debelem hribu potekala spominska prireditev ob 78. letnici ustanovitve Stiške čete. O Stiški četi, njenem nastanku in delovanju nas je seznanil slavnostni govornik Tone Kovačič. V sklopu prireditve je bil ta dan organiziran spominski pohod pred spomenikom v Stični, ki se je nadaljeval vse do partizanskega doma na Debelem hribu. Pohodniki so prehodili 12 kilometrov. »Zgodovina se ne sme pozabiti, niti ponarediti, a naj nas zato ne razdvaja preteklost, ampak naj nas združuje prihodnost.« Alenka Bajrami, predsednica Socialnih demokratov Ivančna Gorica

AVTO KAVŠEK IVANČNA GORICA / 051 611 733 / WWW.AVTO-KAVSEK.SI


8

Gospodarstvo

številka 5

september 2019

Z roko v roki: Nina Pušlar in Pan-Jan Podjetje Pan-Jan že nekaj letu uspešno posluje v Ivančni Gorici, svoje prostore ima sicer tudi v Trebnjem. Uspešno pa sodeluje tudi z lokalno skupnostjo in tako se je razvilo tudi uspešno sodelovanje podjetja z našo občanko, priljubljeno pevko Nino Pušlar. Nina namreč že nekaj časa kilometre doma in na tujem varno premaguje v vozilu Kia Sportage, ki ji ga je v uporabo predalo prav podjetje Pan-Jan. V podjetju poudarjajo, da znajo prisluhniti posamezniku, se z njim pogovoriti in mu svetovati. In očitno so prisluhnili Nini Pušlar, ki se je v poletnih dneh obrnila nanje. »Z Nino smo pred časom že uspešno sodelovali. Pogovorili sva se in videli, da lahko iz sodelovanja naredimo lepo skupno zgodbo. Nina si je izbrala vozilo v beli barvi. Prevzela ga je konec avgusta v salonu Kia v Ivančni Gorici. Ker je Nina domačinka, je njej in nam to velika prednost. Ponosni smo, da je Nina postala naša predstavnica in del družine podjetja Pan-Jan. Verjamemo, da bomo skupaj naredili dobre zgodbe in da bo sodelovanje uspešno. Njena izjemna karierna pot in pevski

Podjetniški kotiček z Območno obrtno – podjetniško zbornico Grosuplje PRIHAJAJOČI DOGODKI NA OOZ GROSUPLJE, več informacij in prijavnice na www.ooz-grosuplje.si, kjer preverite pogoje subvencionirane udeležbe: - Računalniška delavnica »EXCEL ZA EKSPERTE« v torek in sredo, 24. in 25. 9. 2019, med 16.00 in 20.00, v Domu obrtnikov v Grosuplju. Pohitite s prijavo, število mest je omejeno. - TRADICIONALNO SREČANJE PODJETNIC IN POSLOVNIH ŽENSK, v četrtek, 3. 10. 2019, v Družbenem domu v Grosuplju. Letošnji slogan je »ZNAM POSKRBETI ZASE?!« z osrednjo predavateljico Sašo Einsiedler. Dogodek bo izveden v organizaciji IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA ZNANJE. - Delavnica »Kako preko LinkedIna pridobite 4 ali več prodajnih razgovorov na teden?«, četrtek, 17. 10. 2019, med 16.00 in 20.00, v Domu obrtnikov v Grosuplju.

uspehi so tudi nam navdih. S svojo pozitivnostjo in srčno energijo bo doprinesla tudi našemu dobremu imenu in prepoznavnosti,« o sodelovanju pove navdušeno in ponosno direktorica podjetja Pan-Jan Anita Prijatelj. Kot je povedala Nina, je vsakodnevno na cesti, zato je udoben in prostoren Kiin športni terenec, tisto kar potrebuje. Tudi za člane njene

skupine se najde v njem dovolj prostora. Kot je še poudarila Nina, prav med vožnjo z avtom večkrat posluša osnutke svojih novih pesmi. Tako je bilo tudi s skladbami njenega najnovejšega albuma, ki je pred kratkim ugledal luč sveta. Pa naj še kdo reče, da tehnika in umetnost ne gresta skupaj. Z roko v roki, tako kot Nina Pušlar in podjetje Pan-Jan. Matej Šteh

- Prijavite se na brezplačno individualno »DAVČNO IN RAČUNOVODSKO SVETOVANJE« s Tadejo Bučar, davčno svetovalko na OZS, v petek, 29. 11. 2019, v Domu obrtnikov v Grosuplju. Svetovanje bo izvedeno v okviru SPOT Osrednja slovenska regija. Prijave možne do zapolnitve prostih mest. Dodatna pojasnila na OOZ Grosuplje, ooz.grosuplje@ozs.si, 01-786 51 30, www.ooz-grosuplje.si, kjer smo Vam na voljo tudi za kakršna koli vprašanja poslovne narave.

Izbira toplotne črpalke v 5 korakih Ste zamudili praktične delavnice o energetski sanaciji in gradnji energetsko varčnih stavb? Vsi, ki se niste mogli udeležiti delavnic in svetovalnic na temo energetske sanacije hiš ponujamo priložnost, da se z znanjem in izkušnjami o pravilnem pristopu, ekonomski upravičenosti in strokovnih podlagah seznanite prek objavljenih 14-tih prispevkov, objavljenih na spletni strani noveinure. inoveks.si/strokovno. Praktično naravnana vsebina prispevkov je bila pripravljena v okviru operacije in.OVE.in.URE, ki jo izvaja Inštitut za obnovljive vire energije in učinkovito rabo energije Inoveks iz Ivančne Gorice skupaj s petimi partnerji, in sledijo namenu in ciljem operacije - informiranja in ozaveščanja javnosti o priložnostih in potencialu učinkovite rabe energije (URE) in obnovljivih virov energije (OVE) za sonaravni razvoj. Letos bo izpeljanih že 9 brezplačnih strokovnih in praktičnih delavnic v Žužemberku, Dolenjskih Toplicah, Ivančni Gorici in Trebnjem. Zadnja, deseta brezplačna delavnica z naslovom Kako energetsko sanirati in graditi stavbe, bo izvedena v Ivančni Gorici v petek, 27. septembra ob 18.-i uri v sejni sobi Občine Ivančna Gorica. Tekom delavnic smo ozaveščali javnost o potencialu OVE in URE in prikazali, kako se lahko z racionalnejšim ravnanjem posameznika in družbe pripomore k zmanjšanju končne rabe energije stavb. Vsebine preteklih delavnic so v razširjeni obliki predstavljene skozi 14 strokovnih prispevkov na spletni strani operacije in.OVE. in.URE na naslovu inoveinure.inoveks.si in spletni strani prijavitelja inoveks.si z naslednjimi naslovi: 1. Kako se pravilno lotiti energetske sanacije energijsko zelo potratne hiše? 2. Kako se pravilno lotiti energetske sanacije tipične stanovanjske hiše? 3. Kaj je toplotno ugodje in kako vpliva na rabo energije v stavbah? 4. Emisije iz prometa in električna mobilnost v osebnem prometu v Republiki Sloveniji 5. Kako deluje toplotna črpalka? 6. Razdelitev toplotnih črpalk glede na vir toplote 7. Zamenjava kotla s toplotno črpalko v energetsko sanirani hiši 8. Voda - vir življenja in obnovljiv vir energije 9. Kakovost zraka v prostorih 10. Prezračevanje stavb in energetska učinkovitost 11. Kakšne so skoraj nič energijske stavbe? 12. Sonaravno izkoriščanje lesne biomase za ogrevanje stavb 13. Termografija kot orodje za preverjanje energetske učinkovitosti stavb 14. Prehod vlage skozi gradbene konstrukcije Franc Fritz Murgelj

Toplotne črpalke so trend in danes najpogostejša odločitev ob prenovi ali novogradnji ogrevalnega sistema. Pomisleki glede zmogljivosti ogrevanja so le še spomin iz preteklosti. Strahu pred neznano tehnologijo ni več. Vse več uporabnikov pričakuje udobje in se ne želi več dnevno ukvarjati s pečmi na trda goriva, ko se že odločijo za menjavo kurilne naprave. Vse bolj se tudi zavedamo vpliva onesnaženega zraka na zdravje in dobro počutje. Lepo je vdihniti čist, svež zrak ob mrzlih zimskih jutrih, ko se odpravljamo od doma. Smo k temu prispevali tudi sami, ali pa smo morda med zadnjimi v ulici, ki smo zakurili svojo »štadlerco« in zadimili sosede? Ob hitrih globalnih klimatskih spremembah se vse bolj zavedamo tudi odgovornosti do prihodnjih rodov. Kakšen svet jim bomo zapustili? Subvencija Eko sklada Odkar Eko skladu ob nakupu toplotne črpalke nudi kredit in/ali subvencijo v višini 2.500 EUR, so toplotne črpalke cenovno povsem konkurenčne drugim ogrevalnim napravam, stroški ogrevanja z njimi pa so že tako med najnižjimi. V primerjavi s kurilnim ojlem ali utekočinjenim naftnim plinom so kar trikrat nižji. Z novim razpisom je Eko sklad bistveno poenostavil postopek pridobitve subvencije. Kakšna bo moja nova toplotna črpalka? Marsikdo je že sprejel odločitev, da bo imel toplotno črpalko, a so ga pred nakupom ustavile številne dileme: Katero naj izberem? Zrak-voda ali voda-voda? Naj bo klasična evropska v kompaktni zunanji izvedbi z velikim zalogovnikom v kurilnici ali naj bo sodobna japonska v ločeni izvedbi z notranjo in zunanjo enoto? Se splača investirati v sončni kolektor na strehi? Kaj pa stara peč? Naj jo odstranim ali obdržim za bivalentno ogrevanje s toplotno črpalko? Pred nakupom si vsekakor priskrbite več ponudb različnih izvajalcev in jih vprašajte za nasvet. Tudi če bodo njihovi napotki različni, boste lažje razrešili večino dilem. Predvsem upoštevajte, da mora imeti toplotna črpalka tudi pri zelo nizkih zunanjih temperaturah (-15°C) še dovolj moči za ogrevanje hiše. Če živite v strnjenem naselju, naj bo zunanja enota čim tišja. Primerjava med najboljšimi V oktobru podjetje Termaks pripravlja brezplačen izobraževalni seminar na temo Izbira toplotne črpalke v 5 korakih. Na predstavitvi bodo udeleženci spoznali ponudbo in nekaj letošnjih novosti nekaterih najbolj uveljavljenih proizvajalcev. Naredili bodo lahko primerjavo ključnih razlik med njimi glede zmogljivosti ogrevanja pri nizkih zunanjih temperaturah, glasnosti zunanje enote, cene, garancijskih pogojev in še česa. Poudarek bo na napravah tipa zrak-voda. Na koncu seminarja bo vsak udeleženec vedel, katera toplotna črpalka najbolj ustreza njegovim pričakovanjem. Seminar bo vodil Robert Žibrik. Udeležba je brezplačna, obvezna je prijava na številki 041/ 692 410 do petka, 4. 10. 2019. O lokaciji (Ivančna Gorica ali v bližini) in natančnem datumu predavanja boste prijavljeni obveščeni, ko bo znano število prijav. Vabljeni! Robert Žibrik


september 2019

Se spomnite zgodbe o prvem jajčkomatu pri nas? Zdaj pišemo že nadaljevanje te zgodbe. Družinska kmetija Dremelj iz Vira pri Stični je v Ivančni Gorici poleg pekarne Arsa (nasproti Prince puba) postavila kar cel otok z avtomati, ki ga sestavljajo mlekomat, jajčkomat in avtomat s kozjim mlekom in kozjimi mlečnimi izdelki. Tako so s svojimi domačimi izdelki prišli skoraj do praga naših domov in nam omogočajo nakupe takrat, ko nam kupcem najbolj ustreza ali pa ko nam kaj zmanjka ... Tehnika avtomatizirane prodaje prek avtomatov je na trg ponudbe in povpraševanja domačih pridelkov prinesla veliko dobrega za obe strani. Kmetije lažje opravljajo svoje osnovne dejavnosti in poskrbijo za kakovost in dovolj veliko količine svojih izdelkov in predelkov, potrošnikom pa so sadovi njihovega dela na voljo 24 ur na dan vse dni v tednu. Ker so avtomati praviloma postavljeni v urbanih središčih ali ob večjih prometnicah, je potrošnikom privarčevana vožnja do bolj ali manj oddaljenih kmetij ter morebitna slaba volja, če na kmetiji takrat ni nikogar, ki bi jim lahko postregel in obračunal želene domače dobrote. Avtomatizirana prodaja kmetijskih izdelkov je torej eden od dobro sprejetih načinov, kako je lahko »kmet« s svojimi izdelki približa potrošnikom in jim prijazno postreže v časovnem sistemu 24/7/365. Za vse tiste, ki ste se ob branju uvoda ustrašili, da so Dremljevi prestavili jajčkomat izpred svoje domačije v Ivančno Gorico je dobra informacija ta, da je ta še vedno tam. In še vedno je zelo prijazen. Dobil je le mlajšega brata, ki je pričel s svojo novo službo v Ivančni Gorici in prav tako streže jajca iz proste reje. Družbo mu dela mlekomat, ki streže surovo kravje mleko zelo srečnih krav kmetije pri Dremljevih, saj so krmljene z žiti, ki ji pridelujejo na lastnih površinah. Ker ne poznajo koruzne silaže in ker se z njimi 12 družinskih članov pogovarja le o lepih, prijetnih temah, dajejo menda mleko drugačnega, bolj prijetnega okusa. Če se šele na lokaciji spomnite, da ste pozabili embalažo za mleko, vam jo prijazno postreže četrti avtomat oziroma flašomat. Saj ste vedeli, da vsak večer gospodar kmetije dostavi v mlekomat sveže mleko, kajne?

Kdo so čebele - te čudovite žuželke?

Tretji avtomat na lokaciji pa je avtomat s kozjim mlekom in kozjimi mlečnimi izdelki Sirarstva Čepon, ki je zdaj že nekaj časa v upravljanju Dremljevih. Ljubitelji kozjih mlečnih izdelkov si lahko od februarja do novembra postrežejo s pasteriziranim kozjim mlekom, tekoči kozji jogurt, kozji kefir iz kozjega mleka, kozjo skuto, mladi oziroma zveži ter zreli sir, občasno pa je na voljo tudi dimljen kozji sir, dimljen z naravnim dimom. Če že sprašujete, čvrstega grškega kozjega jogurta ni v ponudbi, ker ga na narven način nihče ne more izdelati. Z močjo kemije in drugimi procesnimi bližnjicami pa so se Dremljevi zavestno ne bodo nikoli ukvarjali. Dremljevi s postavitvijo svojega avtomatiziranega prodajnega otoka nikakor še niso rekli zadnje besede. V načrtu imajo tudi lastno pridelavo in prodajo prepeličjih jajc ter predelavo mleka v mlečne izdelke - skuto, jogurte in sire. Kar je pomembno ob tem še povedati je, da investicija v takšno približevanje domačih izdelkov kupcem nikakor ni poceni. Dremljevi upajo, da se jim bo ekonomska računica dovolj hitro uravnotežila z večjo prodajo. Zato smo na potezi potrošniki, da pokažemo in dokažemo, da razumemo in podpremo kakovostne domače pridelovalce. Če razmišljamo še malo naprej bi morda bil ta otok štirih prodajnih avtomatov dober zametek večje avtomatiziane tržnice 24/7 v Ivančni Gorici? Morda. Franc Fritz Murgelj

Inovativna čistilna naprava

Graf one2clean od 3 do 70 PE

Spoštovane bralke in bralci, pred vami so prvi trije od desetih prispevkov v sklopu projekta z naslovom »Štartaj kot čebelar!« Upamo, da boste ob branju uživali, se kaj novega naučili in se mogoče navdušili tudi za čebelarjenje. Daljše oblike prispevkov lahko preberete na spletni strani projekta cebelar.com. V zadnjih letih lahko veliko beremo o pomenu čebel za naše preživetje, o tem, kaj vse jih ogroža in kako jim lahko pomagamo. Poleg varovanja okolja, sajenja medovitih rastlin in podobno, lahko čebelam pomagamo tudi tako, da začnemo čebelariti. Vendar vsakega posameznika, ki želi postati čebelar, pred tem čaka kar nekaj vloženega dela in truda. Ste mogoče kdaj pomislili, da si želite čebelariti? Mogoče je ta dan bližje, kot si mislite. Pa vendar si je treba pred tem iskreno odgovoriti na nekaj vprašanj. Zakaj si želim čebelariti? Kaj želim s tem doseči? Ali imam prostor za svoje čebelje družine? Če si želite čebelariti le zato, ker je to trenutno popularno, to ni najboljši razlog. Si želite čebelariti, ker bi radi s prodajo medu zaslužili? Tudi pri tem se lahko opečete, saj je pot do medu še dolga in vijugasta. Želite čebelariti, ker bi radi pomagati čebelam, da preživijo? Želite spoznati življenje teh neutrudnih živalic, ki osrečujejo številne čebelarje doma in po svetu? Želite, da oprašujejo sadno drevje in rastline na vašem vrtu? No, to se sliši že precej bolj obetavno. Ena izmed prvih stvari, ki se svetuje prihodnjim čebelarjem, je, da se začnejo izobraževati. Kot prihodnjega čebelarja vas mora najprej zanimati, s kom boste imeli opravka. Čebele namreč niso živali, ki jih lahko zdresirate in udomačite. Čebelja družina je zelo kompleksen »superorganizem«, ki potrebuje posebno nego in skrb, predvsem pa veliko znanja in razumevanja. Na temo življenja čebel je veliko napisanega tako v knjigah, kot na spletu. Poglejmo torej, kdo so člani čebelje družine.

Ali veš?

· Čebele živijo od 14 do 40 dni, pozimi do 140 dni. · Čebela lahko leti s hitrostjo od 24 do 40 km na uro. · Čebela s polno medno golšo lahko leti 15 minut in preleti razdaljo 6 do 7 km. · Čebela v medni golši lahko shrani do 100 mg nektarja. · Čebele z bližnjih paš nosijo manjši tovor kot iz oddaljenih. · V strupenem mešičku žela je od 0,3 do 0,4 mg strupa. · Poleti v panju odmre 500 do 2000 čebel na dan. · Čebela je edina žival, ki umre in ne pogine.

Kje lahko izvem še več?

Jürgen TAUTZ, Čudežni svet čebel, Tehniška založba Slovenije, Ljubljana 2011. Pavel ZDEŠAR et al., Slovensko čebelarstvo v tretje tisočletje 1 in 2, Čebelarska zveza Slovenije, Brdo pri Lukovici 2008. Vlado PUŠNIK, Čebelarski priročnik za začetnike, Čebelarska zveza Slovenije, Brdo pri Lukovici 2015. www.czs.si

• Akcijska cena od 2.090 EUR z DDV • Podaljšana garancija za rezervoar 25 let • Brezplačna dostava in zagon

Čistilna naprava one2clean nima nepotrebnih dodatkov, zato je zelo zanesljiva. • Dolgi intervali praznjenja • Minimalni stroški vzdrževanja • Minimalna poraba energije - le 75 kWh na osebo na leto • Dolga življenjska doba

1. Čebele – marljive žuželke

Armex Armature d.o.o., Ljubljanska cesta 66, 1295 Ivančna Gorica info@armex-armature.si, tel.: 01 786 92 71, 051 652 192

www.cistilnenaprave-dezevnica.si

Razvajanje vrta in gospodinjstva z deževnico Zbiranje in raba deževnice prispeva k večjemu zadovoljstvu ljudi in narave. Lovljenje deževnice je odličen način, kako premostiti daljša sušna obdobja, pa tudi kako dosegati znatno nižje račune za vodo. Večina ljudi meni, da je deževnica primerna le za zalivanje poljščin in vrtnih rastlin, vendar jo lahko izkoristimo tudi v gospodinjstvu. Kaj potrebujemo? Za namakanje vrtov zadostuje že preprosta in cenovno ugodna rešitev. Rezervoar za deževnico je lahko zunanji ali podzemni, pri čemer se zaradi želje po hladnejši vodi, v kateri se hitro ne razvijajo bakterije, priporoča vkopavanje rezervoarja – zemlja ga namreč ščiti pred svetlobo in povišano toploto. Temperatura vode iz rezervoarja celo leto dosega nekje med 8 do 12 °C. Zaradi teme in nizke temperature se ne morejo tvoriti alge in mikroor-

9

»Štartaj kot čebelar!«

PRIVOŠČITE SI ENO NAJBOLJŠIH IN NAJINOVATIVNEJŠIH ČISTILNIH NAPRAV PO SUPER UGODNI CENI

• Rezervoar povozen do 12,5 ton • Porabi manj energije • V odpadni vodi ni gibljivih mehanskih in električnih komponent • Izjemno majhen ostanek blata

Gospodarstvo

številka 5

ganizmi. Deževnico lahko uporabite za zalivanje česarkoli. Ker velja za t. i. mehko vodo, saj ne vsebuje apnenca, ima v primerjavi s trdo vodovodno vodo vrsto prednosti. Lahko jo uporabimo za pranje perila, kjer nato prihranimo denar še na račun tega, da ne potrebujemo več mehčalca in sredstva za odstranjevanje vodnega kamna. Z deževnico dosežete boljše rezultate pranja in varujete okolje. Bakterije namreč zaidejo v pralni stroj predvsem preko umazanega perila in ne deževnice. Nekateri proizvajalci pralnih strojev za najboljše rezultate pranja celo priporočajo uporabo deževnice. Prihranki? Tudi do 50 % pitne vode! S sistemom za rabo deževnice lahko nadomestimo uporabo vodovodne vode za splakovanje straniščnih školjk, za pranje perila ali vozil, za zalivanje

vrta itd. Pametni ljudje uporabljajo brezplačno deževnico in tako prihranijo do 50 % pitne vode. Sodobni sistemi za zajem in rabo deževnice se vgradijo zelo preprosto, zato jih lahko ljudje z nekaj smisla za tehniko vgradijo kar sami. Naložba v sistem za izrabo deževnice se običajno povrne v od petih do desetih letih, a ker je njegova življenjska doba precej daljša (več desetletij), v naslednjih letih ustvarja še dodatne prihranke. Dober nasvet in različne komplete za uporabo deževnice dobite v naši občini pri podjetju Armex Armature. Povprašajte jih po kompletih za samovgradnjo brez gradbene mehanizacije, ki se začnejo že pri 699 EUR. Promocijska vsebina

Čebele spadajo med žuželke, eno najbolj pestrih, raznolikih in številčnih živalskih vrst, ki obsega več kot 800.000 različnih vrst oziroma kar 70 % vseh do danes poznanih živih bitji. Najboljša lastnost čebel, poleg te, da znajo leteti, je njihova marljivost. Njihov dan ne mine brez napornega dela, pa naj gre za čiščenje in vzdrževanje čistoče v panju, hranjenje zalege, skladiščenje in predelavo medu in drugih čebeljih proizvodov, graditev satja, varovanje panja ali letanja na pašo. Opravila čebel so tako kot tudi čebelarjeva opravila povezana s posameznimi meseci v letu in letnimi časi. Navadno začnejo čebele izletavati sredi januarja, da se iztrebijo, potešijo žejo, očistijo panj. Kaj kmalu začnejo vzrejati tudi novo zalego, nabirati medičino in mano ter cvetni prah, gradijo novo satje. Ko v panju narašča število čebel in če začne primanjkovati prostora, začnejo čebele rojiti. Iz panja odleti stara matica z delom čebelje družine, da bi si poiskala novo domovanje. Čebela (je) delavka, pozna pa tudi več drugih vlog. V panju so najbolj številčno zastopane čebele delavke. V eni čebelji družini jih je lahko naenkrat več deset tisoč. Čebele delavke so spolno nepopolno razvite. Njihova opravila v panju se ločijo glede na njihovo starost. Prve tri dni so »čistilke«, saj čistijo celice v panju in skrbijo za higieno. Po treh dneh postanejo »dojilje«, iz krmilnih ter čeljustnih žlez začnejo izločati matični mleček, s katerim hranijo matico in zalego v panju. Ko so stare 8 do 9 dni, se jim razvijejo voskovne žleze. Takrat postanejo »gradbinke« in skrbijo za gradnjo satja za zalego in odlaganje pridelka. Čebele delavke so tudi »stražarke«. Pred vhodom preverjajo, ali je čebela, ki je priletela, članica njihove družine. Na ta način branijo panj pred vsiljivci in roparji. Franc Fritz Murgelj (Se nadaljuje)


10 Kmetijstvo

september 2019

številka 5

20 let Društva prijateljev konj Višnja Gora Komaj dobro polnoletni, a že največji! Društvo prijateljev konj Višnja Gora je praznovalo 20. letnico svojega obstoja. Jubilej so ovekovečili s celodnevnim praznovanjem, izdali pa tudi knjigo 20 let Društva prijateljev konj Višnja Gora, svojo poštno znamko in spominsko podkvico. Na zboru 27. februarja 1999, na Kmečkem turizmu Habjan na Vrhu, je 36 članov ustanovilo društvo, v register društev pri Upravni enoti Grosuplje pa je bilo z odločbo vpisano 16. 3. 1999. Društvo je svoj prapor razvilo že leto po ustanovitvi, 30. aprila leta 2000. 12. marca 2011 je vodenje društva prevzel Peter Zajc, prvi predsednik Janez Zupančič pa je zaradi zelo uspešnega vodenja društva postal častni predsednik društva. Društvo ima 124 članov, kar hkrati pomeni, da je naše društvo najštevilčnejše konjsko društvo v Sloveniji! Vzrok množičnosti in priljubljenosti našega društva najbrž tiči tudi v tem, da so že ustanovitveni člani izrazili mnenje, da so v društvu dobrodošli tudi do nedavnega rejci konj, ki jih je izpodrinil traktor, in tudi sicer vsi ljubitelji konj, teh nadvseh plemenitih živali. Zaradi tega je ime našega društva ravno pravšnje. Društvo je s svojim konji v povorkah ali drugače v teh dveh desetletjih sodelovalo na številnih prireditvah v Višnji Gori, občini in širše. Na naših zapravljivčkih so se vozile številne javne osebnosti: od Primoža Kozmusa, olimpijskega in svetovnega prvaka v metanju diska, ljubljanskega nadškofa dr. Franca Rodeta,

sedanjega kardinala ljubljanskega nadškofa Alojza Urana, novomeškega škofa Andreja Glavana, škofa Antona Jamnika, stiškega opata Janeza Novaka, takratnega predsednika vlade in predsedujočega Evropski uniji Janeza Janšo, predsednika državnega zbora Franca Cukjatija, zunanjega ministra Dimitrija Rupla, enega najbolj znanih in plodovitih slovenskih pisateljev Ivana Sivca, številne kmetijske ministre, pred-

sednika Turistične zveze Slovenije Petra Misia in mnoge druge, med njimi tudi novomašnika in več nevest in ženinov. Za svojo bogato in plodno delo je društvo leta 2009 prejelo občinsko nagrado Plaketo Antona Tomšiča, dolgoletni podpredsednik društva Franc Omahen pa enako visoko priznanje pred tremi leti. Poleg številnih priznanj in zahval pa je društvo

še posebej ponosno na pristno prijateljstvo med člani društva in prijateljskem sodelovanju s podobnimi društvi po Sloveniji. Društvo ima dvakrat na leto srečanje in blagoslovitev konj: spomladansko na Selih ob Jurjevanju ter ob koncu leta na Veliki Dobravi, ob praznovanju državnega praznika Dneva samostojnosti in enotnosti. Društvo organizira tradicionalne pohode in je na svojem sedmem, osmem in devetem pohodu obiskalo v letih 2012, 2013 in 2014 vseh 12 središč krajevnih skupnosti naše občine. Svojo okroglo obletnico obstoja je društvo dostojno proslavilo. Praznovanje so začeli v prelepem avgustovskem poletnem dnevu, v soboto, 17. avgusta, z več kot dvajset kilometrov dolgim konjskim pohodom, že 14. po vrsti, ki je potekal s startom ob 10. uri izpred domačije Čož v zaselku Mlake pri Leskovcu. Konjski pohod je vodil skozi Višnjo Goro na Spodnje Brezovo, Polico, Kožljevec, Mali Vrh- Leskovec. Po dobrih štirih urah so se udeleženci vrnili na izhodišče. 73 konj je bilo vpreženih v 36 vpreg, eno vprego so vozili trije iskrivi poniji, v koloni pa je bilo še 10 konj, ki so jih skoraj vse jezdile brhke jahačice. Na vozovih je bilo skupno več kot 120 vozačev. Praznovanje se je popoldan nadaljevalo s tekmovanjem vpreg med ovirami, kjer je zmagal Nejc Hlebš iz Konjskega društva Sostro s svojima lipicancema, potem pa še prvo tekmovanje za višnjegorsko deteljico,

Mokri, a učinkoviti orači V nedeljo, 28. 7. 2019, je v Ivančni Gorici Društvo podeželske mladine Kalček organiziralo vsakoletno regijsko oranje. Oranje je tako kot lani potekalo v spomin dolgoletnemu oraču in funkcionarju Zveze oračev Slovenije, g. Lojzetu Avšiču.

Na tekmovanju se je spopadlo šest oračev, in sicer v dveh kategorijah: plugi krajniki ter obračalni plugi. Kljub deževnemu vremenu, in s tem oteženimi pogoji za tekmovanje, so se prav vsi zelo odlično izkazali v oranju strnišča. Med tekmovanjem je KGZ Sloga z. o. o. pripeljala nekaj traktorjev John Deere in priključkov znamk Kuhn in Gorenc. Tekmovanje sta si prišla pogledati tudi večkratna prvaka Anton Filak in Igor Pate, ki je mladim oračem tudi osebno pokazal, kako se stvarem »streže«. V kategoriji plugi krajniki je prvo

mesto zasedel Joško Habjan, drugo

Beni Kavšek in tretje Andraž Ceglar. Pri obračalnih plugih pa je prvo mesto zasedel Igor Pate, drugo Blaž Zupančič in tretje Matevž Kastelic. Čestitke vsem oračem ter srečno uvrščenim na državnem oranju, ki bo letos potekalo v Tešanovcih. Posebno se zahvaljujemo: KGZ Sloga Z.O.O., KZ Stična, Občini Ivančna Gorica, Občini Grosuplje, Emoni, Farmi Stična, KZ Grosuplje, C-produktu, Saatbau. Prav tako hvala tudi vsem tekmovalcem, članom društva ter ostalim sponzorjem za izkazano podporo. Nika Struna

Zavod za gozdove Slovenija, OE Ljubljana, KE Škofljica, Revirna pisarna Ivančna Gorica vabi na

STROKOVNO PREDAVANJE INVAZIVNE RASTLINE V OBČINI IVANČNA GORICA,

ki bo potekalo v sredo, 16. oktobra 2019, s pričetkom ob 16. uri. Zbirno mesto je v Ivančni Gorici, na peščenem parkirišču pri kulturnem domu. Udeleženci si bodo primere rastlin lahko ogledali na terenu v bližnji okolici. Informacije in prijave na telefon 051 366 742 ali e pošta: branka.ojnik@ zgs.si (revirna gozdarka Branka Ojnik). Vabljeni!

ko mora jahač v galopu s kopjem sneti deteljico. Vseh 13 jezdecev je pokazalo presenetljivo veščino jahanja in spretnosti, zmagal pa je član domačega društva Anton Zoran. Upajmo, da bo to tekmovanje potekalo tudi v naslednjih letih in postalo tradicionalno. Proti koncu dneva je sledila še slavnostna proslava, kjer je zbrane najprej nagovoril predsednik jubilejnega društva Peter Zajc. Zvrstili so se govorci, podžupan Tomaž Smole kot zastopnik občine, Cvetko Zupančič, predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Franci Omahen, predsednik Združenja rejcev konj slovenske hladnokrvne pasme, ter predsednik krajevne skupnosti Janko Zadel. Podeljena so bila priznanja 35-im ustanovnim članom (od 36-ih ustanovnih članov je kot prvi umrl Jože Erjavec, znani konjar iz Podsmreke pri Višnji

Gori), prvemu predsedniku društva, sedaj častnemu predsedniku Janezu Zupančiču, ter več prizadevnim članom. Priznanja in zahvalo za sodelovanje so prejeli predstavniki številnih konjskih društev iz cele Slovenije. Prireditev so polepšali pevci skupine Prijatelji, zaigrali so Šrangarji (njihov vodja Jaka Kastelic je ustanovni član društva, ki je ansambel ustanovil istega dne, kot se je rodilo društvo). Celodnevno prireditev je odlično vodil in imel vse niti v svojih rokah novi podpredsednik društva, mladi Jure Omahen. Tudi sam sem se na prazničnem pohodu skupaj s soprogo vozil na zapravljivčku, ki sta ga vlekli imenitni kobili Zora in Lina pod vodstvom lastnika Ambroža Avšiča, ki ima krasen bič, a ga nikoli ne uporabi! Pavel Groznik

Društvo podeželskih žena Ivanjščice v sodelovanju z Občino Ivančna Gorica prireja

7. PRAZNIK KROMPIRJA V IVANČNI GORICI, ki se bo odvijal na TRŽNICI v Ivančni Gorici v soboto, 21. 10. 2019, od 8. do 12. ure. K tekmovanju v pripravi praženega krompirja vabimo: - gostince - imetnike turističnih kmetij - društva z različnih področij - ekipe prijateljev ali sosedov (najmanjša količina: 10 kg praženega krompirja) V sklopu praznika krompirja bo potekala razstava žit ter kruha s poudarkom na krušnih izdelkih, ki so bili v zadnjih letih nagrajeni na raznih državnih tekmovanjih. Odvijale se bodo mini kmečke igre, prireditev pa bo spremljal krajši kulturni program z glasbo. Pridružite se nam in pomagajte izbrati najboljši Ivanški pražen krompir, saj prav ocenjevanje s strani obiskovalcev popestri dogajanje na prazniku krompirja. Prisrčno vabljeni vsi, ki imate radi krompir, tako na jedilniku kot tudi v življenju nasploh. Prijave ekip za tekmovanje v pripravi praženega krompirja sprejemamo na GSM 041 526 600, do vključno petka 11. 10. 2019. DPŽ Ivanjščice


september 2019

Krajevne skupnosti

številka 5

22. Anin sejem kljub slabšemu vremenu izpeljan

11

Na god sv. Ane v Višnji Gori vsako letno pripravijo tradicionalno dogajanje, Anin sejem. Letošnji že 22. po vrsti je potekal zadnji julijski vikend, organizatorjem pa je tokrat precej ponagajalo vreme. Po petkovi otvoritvi razstave »Višnja Gora v očeh mladih« so morali odpovedati sobotni družabni večer, osrednje nedeljsko sejemsko dogajanje v starem mestnem jedru Višnje Gore pa je bilo slabše obiskano kot minula leta. Nedeljski sejemski dan se je že tradicionalno začel po prvi sveti maši pred cerkvijo svete Ane, ko je mestni klicar z bobnanjem naznanil začetek izvedbe Aninega sejma. Dolgoletnega bobnarja Alojza Rusa je letos nasledil Janez Koščak. Organizatorji so v nadaljevanju kljub številnim odpovedim sejem uspešno izpeljali. Zaradi dežja so tako ostali doma člani Društva prijateljev konj Višnja Gora, Martin Krpan, lajnar, ljubitelji malih živali in žužemberške pevke. Obiskovalcem sta se v mestni hiši predstavili člani mini zasedbe Godbe Stična in Čotove pevke, prav tako so v njej izvedli polžje dirke. V starodavno mestece so se s sprevodom »pripeljali« ivanški kulčarji in starodobna vozila, med katerimi so še posebej izstopali priljubljeni Citroenovi »spački«. Manjkala ni niti gospa z gradu Lisičje, Policija pa je z maskoto izvedla delno načrtovano preventivno akcijo. Na stojnicah smo lahko občudovali

pridelke lokalnih čebelarjev, rokodelske in ročne izdelke, slikarske umetnine, sladke dobrote Društva upokojencev Višnja Gora, obiskovalci pa so se lahko ustavili tudi na stojnici Zdravstvenega doma Ivančna Gorica. Na voljo je bil tudi ogled učnega čebelnjaka in obeležja Kranjske čebele. V dežju so vztrajali

tudi gasilci in skrbeli, da obiskovalci niso bili lačni in žejni. Po besedah predsednika TD Višnja Gora Jožeta Grosa je sejem prireditev, ki je ne moreš prestaviti, saj je na samo izvedbo vezanih veliko raznih izvajalcev. »Upam, da bo tudi letošnji Anin sejem ostal udeležencem in ponudnikom na stojnicah

v dobrem spominu, čeravno nam vreme ni bilo naklonjeno. Organizatorji lahko marsikaj predvidimo, bomo pa tudi v bodoče odvisni od vremena. Seveda z letošnjim sejmom ne moremo biti zadovoljni, prepričani pa smo, da smo storili vse, kar je bilo v naši moči, da je sejem potekal s čim manj nevšeč-

nostmi. Izkoriščam to priložnost in se zahvaljujem vsem sodelujočim za trud pri pripravi in izvedbi letošnjega sejma. Skoraj z gotovostjo pa trdim, da bo naslednji, 23. Anin sejem, potekal v lepem vremenu«, je še povedal Gros. Gašper Stopar

Na Muljavi odprli nov sodoben gasilski dom Sobota, 14. septembra, bo za gasilce PGD Muljava za vedno zapisana s prav posebnimi črkami, saj so svojemu namenu predali nov sodoben gasilski dom. Muljavske gasilke in gasilci so ob tej priložnosti pripravili slovesno prireditev, ki sta jo z obiskom, poleg številnih gasilcev in gasilk, obogatila predsednik Gasilske zveze Slovenije Janko Cerkvenik in župan Občine Ivančna Gorica, Dušan Strnad. Sobotna slovesnost se je začela z veličastno gasilsko parado. V paradi so sodelovali ešaloni praporjev, pionirjev in mladincev ter članic in članov, ki so proti slavnostni tribuni korakali ob taktih Godbe Stična. Povorko so sestavljala tudi številna gasilska vozila, kot zadnje se je mimo slavnostne tribune zapeljalo specialno vozilo Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Po zapeti državni himni v izvedbi Moškega pevskega zbora Muljava, je zbrane nagovoril predsednik domačega društva Milan Bregar. V nagovoru je orisal zgodovino društva, ki letos obeležuje 95-letnico delovanja in predstavil dolgoletno željo muljavskih gasilcev po izgradnji doma. Kot je povedal se jim je cilj uresničil že leta 2013 z nakupom ustreznega zemljišča. Ob koncu leta 2014 so pridobili gradbeno dovoljenje ter takoj v začetku naslednjega leta začeli s prvimi zemeljskimi deli. »Naj povem, da gre tu največja zasluga predsednici gradbenega odbora Anici Bregar, ki je bila v vseh teh letih z dušo in telesom predana gradnji doma. Uspelo nam je tudi s premišljeno porabo finančnih sredstev. Skupni znesek presega

350.000 evrov. To je seveda ogromen znesek za društvo in nam ne bi uspelo brez krajank in krajanov, članic in članov društva, podjetij, Občine Ivančna Gorica in Gasilske zveze Ivančna Gorica. Opravljenih pa je bilo preko 12.000 prostovoljnih ur«, je še povedal ponosni predsednik PGD Muljava Milan Bregar. Prisotne so nagovorili še predsednik GZ Ivančna Gorica Jure Strmole, generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje Darko But, predsednik GZS Janko Cerkvenik,

predsednik regijskega sveta regija Ljubljana II Uroš Gačnik, predsednik KS Muljava Janez Drobnič in župan Dušan Strnad. Govorci so še posebej izrazili čestitke ob zadanemu cilju izgradnje gasilskega doma. Seveda pa brez številnih dobrotnikov in donatorjev ter nenazadnje brez pomoči članov PGD Muljava in domačinov gradnja ne bi uspela. Župan Strnad je poleg čestitk izrazil še hvaležnost občanom, ki jim gasilstvo v občini Ivančna Gorica pomeni veliko in je del njihovega vsakdana. »Danes je praznik za vse nas in za celotno občino«, je zaključil Strnad. Po uradnih nagovorih so sledile podelitve društvenih zahval ob izgradnji doma in podelitev plaket botrom slovesnosti. Predsednik in poveljnik ivanške gasilske zveze sta podelila priznanja Gasilske zveze Ivančna Gorica I. stopnje. S strani Gasilske zveze Slovenije pa sta Janko Cerkvenik in Uroš Gačnik podelila še gasilska odlikovanja I., II. in III. stopnje. Najvišje odlikovanje I. stopnje sta prejela Milan Bregar in Albin Špendal. Po podelitvi je napočil svečani del odprtja gasilskega doma Muljava s

prerezom traku in blagoslovom, ki ga je opravil župnik župnije Krka-Muljava Dejan Pavlin. Po uradnem odprtju so vsi prisotni za osebni praznik zapeli še sobotni slavljenki Anici Bregar. Slednjo so številne zahvale za srčnost in dobroto na prireditvi večkrat ganile do solz. Obenem so ji domači gasilci v znak zahvale poklonili panoramski let z letalom, ki ji bo vsaj iz ptičje perspektive omogočil »vzpon« na Triglav. To je po besedah namestnika poveljnika Gašperja Erjavca njena dolgoletna želja, a ji je invalidnost prekrižala načrte. Ob zaključku so se muljavski gasilci prisotnim gostom zahvalili še s spominskim darilom ter jih popeljali na ogled prostorov enega najsodob-

nejših gasilskih domov v naši občini. V notranjosti sta župan in Anica Bregar še simbolično odkrila spominsko tablo v znak zahvale vsem, ki so sodelovali pri izgradnji doma v letih od 2015 do 2019. Praznovanje se je na Muljavi nadaljevalo še pozno v noč z veliko gasilsko veselico ob zvokih ansambla Pogum. V kulturnem programu so nastopili še učenci Podružnične šole Muljava, skozi prireditev pa je zbrane popeljala Veronika Gavez. Načrtov za dvestočlansko društvo tudi v prihodnje ne zmanjka. Ob prihajajočem praznovanju 100. obletnice delovanja, poglede usmerjajo v posodobitev voznega parka. Gašper Stopar


12 Krajevne skupnosti

september 2019

številka 5

Vinogradniki iz Debelega hriba praznovali desetletnico delovanja

Gasilska vaja »požar Abraham«

Vinogradniško-sadjarsko turistično društvo Debeli hrib je v nedeljo, 8. septembra, obeležilo deseto obletnico delovanja. Praznovanju, ki so ga pripravili na športnem igrišču v Temenici, so se pridružili številni člani društva, sosednja prijateljska društva ter častna gosta, župan občine Ivančna Gorica Dušan Strnad in predsednik Zveze vinogradnikov Dolenjske Miran Jurak.

Ženska gasilska desetina PGD Zagradec na Dolenjskem je v soboto, 13. julija 2019, ob Abrahamovi slovesnosti njihove aktivne članice Darje z Brega pri Zagradcu, pripravila gasilsko vajo, imenovano »Požar Abraham«. Na vaji so preizkusile tako svojo mobilnost in pripravljenost na posredovanje pri resnejših požarih, saj se je vsa desetina ustrezno opremila in zaščitila za posredovanje na intervenciji. Z interventnim dovozom gasilskega vozila GVC 16/25 na »požarišče in kraj dogodka« na trati na robu vasi Breg pri Zagradcu so priskrbele, da se je omenjena članica ustrezno opremila z intervencijsko zaščitno obleko in so skupaj izvedle trodelni napad na pripravljen »podtaknjen« požar. Na vaji je bilo moč opaziti njihovo izurjenost in uigranost, saj je večina deklet, gasilk, aktivnih na gasilskem področju v društvu PGD Zagradec kot tudi GZ Ivančna Gorica. Ob uspešno pogašenem požaru so izvedle še postroj za fotografiranje po gasilsko. Seveda je bilo izrečenih tudi veliko dobrih želja, slavljenki pa so kolegice izročile tudi darilo. Druženje se je nadaljevalo ob dobri hrani, rujni kapljici in plesu s skupino Duo Košmerl iz Bele krajine.

Tradicija vinogradništva na območju vinskih goric Debelega hriba in Čagoške gore je po besedah predsednika društva Jožeta Zadražnika precej daljša, saj je nekoč vinograd imela skoraj vsaka kmetija. Društvo, ki so ga ustanovili pred desetimi leti, je bilo ustanovljeno z namenom ohranjanja kulturne dediščine ter zdrave in čiste narave v občini Ivančna Gorica. Osnovni namen društva je še vedno vinogradništvo, imajo pa tudi nekaj sadjarstva in turizma. Prav v sodelovanju z ivanško občino so pred leti ustvarili lastno blagovno znamko vina Debelohribček, na katerega so izredno ponosni. Danes društvo šteje skoraj sedemdeset članov, letno pa pripravijo številne tradicionalne prireditve, od prikazov reza vinske trte, kresovanj, pohodov, martinovanja itd. Udeležujejo se tudi prireditev v domači občini in dogodkov Zveze društev vinogradnikov Dolenjske. Čestitke najmlajšemu društvu izmed 32 vključenih v Zvezo vinogradnikov Dolenjske je izrekel tudi predsednik zveze Miran Jurak. Kot je povedal so rezultati dela in številne aktivnosti društva vidne na vsakem koraku. V zvezi se zadnja obdobja še posebej trudijo povečati

ugled in veljavo cvička. »Predvsem v tem, da bo cviček ostajal v naših goricah ter da bo tudi vinogradnik za liter prodanega cvička dobil dostojno ceno«. Ob zaključku je društvu izročil spominsko priznanje, ivanški občini z županom na čelu pa se je zahvalil za podporo pri vsakoletnem projektu Teden cvička. V nagovoru se je zbranim vinogradnikom zahvalil tudi župan Dušan Strnad, saj meni, da občini predstavljajo dodano vrednost in so gradniki mostov, ki povezujejo prebivalce. »Ste tudi branik dolenjskega vinorodnega okoliša in tukaj že od nekdaj pravijo, da se na Debelem

hribu prideluje in pije kvalitetno vino«. Društvu je ob jubileju in zahvalo izročil županov spominski kovanec Prijetno domače ter jim zaželel uspešno pridelovanje kvalitetnega vina še naprej. Društvu so čestitali še predstavniki sosednjih Vinogradniških društev Štuc - Šmartno, Lisec – Dobrnič, Mokronog, Raka, Čatež, Trebelno in Kostanjevica na Krki. Kulturni program so popestrili člani Moškega pevskega zbora Vidovo. Po uradnem delu proslave je sledilo sproščeno druženje, ob dobri kapljici in ostalih dobrotah. Gašper Stopar

20-letnica Moto kluba Fire Group Ivančna Gorica Ob koncu 90-ih let, torej pred dvajsetimi leti, smo se mladi fantje vozili z motorji in se odločili, da se povežemo in združimo v moto klub, ki smo ga poimenovali Fire Group Ivančna Gorica. V začetku nas je bilo 10, vsako leto se je pridružil še kakšen motorist, kakšen je tudi izstopil. Danes šteje naš klub 26 motoristov. Ob letošnjem jubileju, 20-letnici našega kluba, smo pripravili že 20. Dneve ognja, t. i. moto zbor. Organizirali smo jih vsako leto na različnih lokacijah v Ivančni Gorici in na letališču v Šentvidu pri Stični. Družili smo se ob glasbi različnih domačih in tujih glasbenih skupin. Z »jeklenimi konjički« smo se peljali na panoramsko vožnjo in uživali ob lepotah naše pokrajine, največkrat tudi s Pristave nad Stično, kjer so nas vedno prijazno sprejeli in pogostili. In kaj je bil naš redni spremljevalec? Dež, kar pa za motoriste ni ovira. Tudi za prijatelje starodobnih vozil ne. Vedno so z nami. Mnogi domači, prijateljski sponzorji so nam pomagali pri organizacijah in pred leti so naši moto zbori potekali od petka do nedelje. Tako smo lahko tudi mi solidarno prispevali sredstva otrokom oziroma družinam, ki so bili potrebni finančne pomoči. Naše delovanje in sodelovanje je seveda povezano s prometom; z varno vožnjo kolesarjev, ki jih spremljamo na njihovih organiziranih vožnjah, z različnimi moto šport tekmovanji Extrem Team pod okriljem AMZS, s sodelovanjem v ZMKS (Združenje moto klubov Slovenije), z dejavnostmi šoferjev ZŠAM Ivanč-

V slovenskem gasilstvu se pojavljajo vrzeli in pomanjkanja na področju ženskega članstva po gasilskih društvih in enotah. V PGD Zagradec se lahko pohvalijo o zelo aktivnem članstvu nežnejšega spola, saj se z več ekipami mlajših in starejših pionirk, mladink in članic uvrščajo na najrazličnejša društvena, občinska in regijsko tekmovanje in zasedajo odlična mesta. Za uspešno delo in druženje pa so potrebni tudi člani in članice, ki s svojim pozitivnim mentorskim vodenjem motivirajo članstvo za udeležbe na vajah in drugih gasilskih prireditvah. Omenjena vaja presenečenja ob Abrahamovem slavju je lep dokaz sodelovanja in prijateljskih odnosov v gasilskem društvu. Enako se je izkazalo v Zagradcu na uspešno izvedeni gasilski veselici z ansamblom Nemir, štirinajst dni pred tem, ko so članice prispevale dobršen del k organizaciji in pripravi na tak dogodek, ki se ga vsako leto udeleži veliko krajanov in ljudi od blizu in daleč. Marjan Urbas

VABLJENI NA »NAJ PRIDELEK 2019« Turistično društvo Grča Lučarjev Kal tudi letos v sodelovanju s Kmetijsko zadrugo Stična pripravlja tradicionalno

18. občinsko tekmovanje za NAJ PRIDELKE OBČINE IVANČNA GORICA,

ki bo potekalo v nedeljo, 6. OKTOBRA 2019, na Lučarjevem Kalu, z začetkom ob 13. uri na Gorica, s sodelovanjem Občine Ivančna Gorica … Uživanje v vožnji z motorjem po naših in tujih krajih je naša strast in veselje. Večkrat smo se podali na pot, prevozili veliko kilometrov, popravljali motorje in se ob tem prijetno družili. Tako imamo že veliko nepozabnih spominov na svoja potovanja. Ne pozabimo pa tudi na naše najbližje. Vsako leto si organiziramo skupno srečanje, kjer se poveselimo in krepimo naše prijateljske vezi. In naše želje vnaprej? Uspešno de-

lovanje našega kluba, vsem udeležencem v prometu, še posebno pa motoristom, želimo srečno in varno vožnjo. Hvala sponzorjem: Najcom, Roks recikliranje, ISMS, Ca-o-liner Zajec, Vulkanizerstvo Nosan, Casem d. o. o., Mesarija Maver, Princ pub, Robles. Hvala tudi vsem članom moto kluba in Občini Ivančna Gorica za pomoč pri organizaciji prireditve ob 20-letnici. Klemen Nosan, predsednik Moto kluba Fire Group

Vsi vrtičkarji in pridelovalci rekordnih poljskih pridelkov vabljeni, da med svojimi pridelki najdete največje, najdaljše ali najtežje, torej tiste, za katere menite, da so rekordnih dimenzij. Nič ne bo narobe, če prinesete tudi tiste manjše, saj le tako lahko izberemo najboljše. Vaše naj pridelke bomo zbirali v vrtnem centru Kmetijske zadruge Stična v Ivančni Gorici od ponedeljka, 30. septembra, do petka, 4. oktobra, v času poslovanja trgovine in v soboto, 5. oktobra, do 10. ure. Lastniki zmagovalnih naj pridelkov bodo prejeli priznanja in praktične nagrade.


september 2019

Krajevne skupnosti

številka 5

Slovesna umestitev novega stiškega opata p. Maksimilijana Fileja V nedeljo, 18. avgusta, je v stiški baziliki potekala slovesna blagoslovitev novega opata Maksimilijana Fileja. T. i. benedikcijo je opravil Mauro Giuseppe Lapori, generalni cistercijanski opat iz Rima. Umestitev novega stiškega opata je ob somaševanju škofov, opatov in drugih duhovnikov vodil ljubljanski nadškof metropolit, msgr. Stanislav Zore. Pater Maksimilijan File je bil za 58. stiškega opata izbran 13. maja letos, ko je nasledil dosedanjega opata Janeza Novaka. Po Zoretovih besedah je to dan, ko se je v Fatimi Marija prikazala pastirčkom in jih povabila, naj postanejo sodelavci pri božjem odreševanju sveta. Kot je med drugim v pridigi povedal ljubljanski nadškof, ima Božja Mati tudi v Stični pomembno mesto tako v življenju samostanske skupnosti, kot tudi v življenju ljudi, ki sem prihajajo po duhovno pomoč, mir in dotik Božjega. »Vaša bazilika je posvečena žalostni Materi božji. Na neki način sta Fatimska in Žalostna Mati božja povezani. Žalostna, ker drži v naročju mrtvega Sina, ponos njenih oči in ljubezen njenega srca, Fatimska, ker vidi gorje, ki je posledica greha in ki zaliva svet s trpljenjem in solzami. Obe pa vodi ljubezen do Jezusa in njegovih bratov. Tudi ti, dragi opat Maksimilijan, v vsakem trenutku svojega služenja Stični doživljaj bližino Božje Matere. Naj te tolaži v stiski, naj ti podaja roko v preizkušnji, naj te napolnjuje z veseljem, ki zaznamuje tiste, ki se zavedajo, da so odrešeni. Naj te Bog blagoslavlja, Mati Marija pa va-

Župnija Krka vabi na

KOZMIJANOVE DNEVE 2019 Program:

• UVOD

V nedeljo, 22. septembra 2019, ob 19.00 nastop glasbene skupine Amabile v okviru KD Krka – sekcija Festival Krka, župnijska cerkev na Krki.

• DOGODKI

V ponedeljek, 23. septembra 2019, ob 18.00 koncert in srečanje župnijskih otroških ter mladinskih pevskih zborov Občine Ivančna Gorica, župnijska cerkev na Krki. V torek, 24. septembra 2019, ob 19.30 predavanje in pogovorni večer z naslovom Strah pred glutenom in celiakijo – miti in resnice; doc. dr. Rado Janša, dr. med., spec. interne medicine in gastroenterologije, zaposlen v UKC Ljubljana in profesor na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, župnišče na Krki.

ruje v tvojem služenju«, je zaključil Zore. Opat Maksimilijan File prihaja iz župnije Kranjska Gora, v duhovnika ga je pred devetnajsti leti posvetil zdajšnji kardinal Franc Rode, ki je tudi prisostvoval slovesnosti v Stični. Po posvečenju je v Stični najprej nastopil kot kaplan, od leta 2007 pa še kot župnik stiške župnije. Opatovo geslo se glasi »Sprejmi, Gospod«. Ob zaključku so čestitke novemu opatu izrekli farani župnije Stična,

podžupan občine Ivančna Gorica Tomaž Smole in prijatelji iz pobratene občine Hirschaid z županom Klausom Homannom na čelu. Čestitkam so se na samostanskem dvorišču pridružili še drugi visoki gostje iz cerkvenega in političnega življenja, stiška mladina, prijatelji iz Šentvida pri Stični in rojaki iz občine Kranjska Gora. Celotno bogoslužje je dodatno obogatil združeni zbor domačih pevcev in pevcev iz sosednjih župnij, ob spremljavi priložnostnega orkestra, pod vodstvom zborovodje Roberta Markoviča in organista Žige Jernejčiča. Po mašni slovesnosti so si prisotni v kapiteljski dvorani lahko ogledali razstavo rokopisa dokumenta Cistercijanskega reda, ki je najverjetneje nastal v Stični v sredini 12. stoletja. Dokumentu so že pred 900 leti nadeli ime »Carta Caritatis - Listina ljubezni«. Ta pomembni dokument je bil prav za to priložnost pripeljan iz Narodne in univerzitetne knjižnice Ljubljana. Gašper Stopar

Spoštovani opat Maksimilijan! V imenu ŽPS in župljanov zapisala Karmen Posavec Današnji dan je za našo župnijo slovesen. Pravi praznik. Ni velikokrat toliko pomembnih gostov v naši sredi – kardinala, apostolskega nuncija v RS, generalnega opata cistercijanskega reda, škofov, provincialov, duhovnikov, političnih predstavnikov RS in občinskih veljakov Hirschaida in naše občine. Danes pa je tako in župljani smo skupaj z g. župnikom in g. kaplanom veseli, da ste vsi omenjeni tu z nami. Novega opata domačini dobro poznamo, saj je bil dvanajst let naš župnik. V letošnjem maju pa je z izvolitvijo za novega opata v samostanski skupnosti sprejel novo poslanstvo. Biti opat samostanski družini je nekaj lepega, je čast in ponos za vsakega, ki je izvoljen. A v resnici ni samo to … Je odgovornost in služenje bratom po zgledu Kristusa. Biti opat pomeni biti oče svoji samostanski družini in biti oče vsakemu posameznemu bratu.

13

To pomeni, da jih varuje, vzgaja, vodi ter jim predvsem s svojim življenjem in ravnanjem daje zgled. Še več, poklican je, da nosi ne samo svoj križ, marveč tudi križe svojih sobratov. Tako opat postane brat med brati, da se kot središče edinosti v Kristusovi ljubezni ves razdaja za brate. Opat Maksimilijan, ob današnji benedikciji oz. blagoslovitvi, vam župljani iskreno čestitamo in se z vami veselimo. Na današnji dan smo se vsi skupaj zavzeto pripravljali. Pa naj gre tu za čiščenje in krašenje cerkve in okolice, pevske vaje, vaje z ministranti in mladimi animatorji, molitev bratov v samostanu in bolnih na domovih. Vse to je nas v župniji in vas v samostanu povezovalo v občestvo in to je tisto, kar v teh časih še posebej šteje. V Stični so bili ljudje že v preteklosti vedno povezani s samostanom. Tudi v prihodnje si želimo lepega in

dobrega sodelovanja s samostansko skupnostjo. Dejstvo je, da nimajo vsi kraji po naši ljubi Sloveniji privilegij, da bi v njihovih sredinah redovniki ali redovnice vsako jutro že navsezgodaj molili zanje. Opat Maksimilijan, na poti novega poslanstva vam župljani skupaj z g. župnikom p. Brankom in g. kaplanom p. Jono podarjamo naprsni križ z verižico, enega od zunanjih znamenj vaše opatske službe. Želimo vam Božjega blagoslova, obilne mere darov Sv. Duha, vere, trdnega upanja in ljubezni – da boste lahko vedno znova z besedami vašega gesla »Suscipe Domine – Sprejmi, Gospod« Bogu izročati vse lepote in tudi vse tegobe, ki se dnevno prepletajo v samostanski družini. Bog vas blagoslovi! Stična, 18. avgusta 2019

V sredo, 25. septembra 2019, ob 19.30 okrogla miza in pogovor z naslovom Zdravje, bolezen in duša. Gostji: Iva Dimic, poslanka Državnega zbora RS, in Brigita Vrhovnik Dorič, glasbena pedagoginja in pevka. Voditeljica okrogle mize: novinarka Milka Krapež, župnišče na Krki. V četrtek, 26. septembra 2019, ob 19.00 slovesna sveta maša na god farnih zavetnikov svetih Kozme in Damijana. Po maši kratek orgelski koncert organistk Danijele Slana in Mojce Zajc s Krke, župnijska cerkev na Krki. V petek, 27. septembra 2019, ob 19.30 koncert Okteta Gallus Ribnica v okviru KD Krka – sekcija Festival Krka, župnijska cerkev na Krki. V soboto, 28. septembra 2019, dan celodnevnega češčenja Najsvetejšega. Ob 8.30 sveta maša in nato češčenje. Ob 17.00 sklep, ki ga bo ob somaševanju duhovnikov vodil letošnji novomašnik Rok Pogačnik, kaplan v Ribnici. Med sklepno sveto mašo bo tudi srečanje zdravnikov in lekarnarjev, po maši pa srečanje le-teh v župnijski učilnici. V nedeljo, 29. septembra 2019, ob 10.00 slovesna sveta maša in romarski shod. Somaševanje vodi domači župnik Dejan Pavlin. Na žegnanju sodeluje pritrkovalska skupina iz Smlednika. Ob 19.30 koncert sakralne glasbe; Branko Brezavšček, violina, in Maja Tajošek, klavir. Program je oblikovan v sodelovanju: Župnija Krka, Turistično društvo Krka in Kulturno društvo Krka.

Oratorij Ivančna Gorica Letos je v naši župniji od 18. do 22. avgusta potekal že 23. oratorij Ivančna Gorica. Osrednja tema letošnjega oratorija je bil Peter Klepec in njegova moč, ki se ne skriva samo v mišicah in glavi, temveč tudi pri Bogu. V nedeljo smo oratorij začeli z oratorijsko mašo, končali pa smo ga v četrtek na Gradišču. Vsak dan smo skupaj začeli ob 10. uri pred cerkvijo z bansi. Nato pa smo imeli igro, v kateri smo izvedeli, kaj se je Petru Klepcu pripetilo v življenju. Kasneje smo se šli razne igre ter delavnice, na katerih so otroci izdelovali različne izdelke, od peresnic, zapestnic, praskank, pahljač do podstavkov za kozarce. Torek je bil nedvomno eden izmed najboljših dni, saj smo imeli vodne igre in tobogan, brez katerega gotovo ne bi šlo. Letos nas je bilo na oratoriju animatorjev in otrok kar76, zato hvala Občini za vsa sredstva, ki so nam še kako prišla prav. Hvala tudi vsem tistim, ki ste kakorkoli drugače prispevali, da je bil ta teden kar se da lep. Naslednje leto ste vabljeni vsi otroci do 14. leta. Ema Adamlje


14 Krajevne skupnosti

september 2019

številka 5

Ste se že prijavili na dvoboj z »žgečkljivo Dolenjko«?

Raziskovanje nove jame z angleškimi jamarji

28. september je dan, ko se boste lahko skupaj s prijatelji ali sodelavci preizkusili na številnih ovirah Avirateka. Saj veste, »avira« je po dolenjsko poimenovana ovira, tako kot je oblak »ablak«, rjava je »arjava«, vedro je pa »ajmar«. Aviratek so nekateri poimenovali tudi Dolenjskatlon. Gre za mokro, penasto in zabavno premagovanje ovir na 8-kilometrski trasi. In gre tudi za dobrodelnost, saj je Aviratek tradicionalna rekreativno-dobrodelna prireditev, ker vsak udeleženec prispeva del startnine v dobrodelne namene.

Vse se je začelo meseca marca 2019, ko so nas preko elektronske pošte kontaktirali jamarski kolegi iz »Jamarskega društva Gloucester« (Gloucester Speleological Society) iz JZ dela Anglije, s katerimi smo pred leti raziskovali jamo (PT4, globoko 450 m) v Črni gori. Letos so imeli namen preživeti dopust v Sloveniji in tako smo imeli kar nekaj korespondenc, da smo uskladili njihov obisk na našem »terenu«. Predlagali so nam, da pridejo na začetku dopustovanja k nam na obisk, si ogledajo klubske prostore in da skupaj obiščemo eno izmed jam v okolici Krke.

Organizator Avirateka Prostovoljno gasilsko društvo Šentvid pri Stični skupaj z občino Ivančna Gorica in Zavodom Prijetno domače organizira že sedmi tradicionalni Aviratek. Udeleženci organiziranega teka z ovirami bodo morali na razdalji osmih kilometrov premagati 20 pristnih in hudomušno poimenovanih ovir, postavljenih na poljskih in gozdnih poteh v okolici Šentvida pri Stični. Dogodek je namenjen odraslim in polnoletnim osebam, za najmlajše pa bo organiziran mini aviratek. Dogodek Aviratek združuje druženje, pristno pustolovščino in dobrodelnost. Povabite svoje prijatelje, sodelavce na teambuilding, ali poslovne partnerje na najbolj zabavni septembrski izziv za telo in duha. Skupaj se lahko preizkusite v skupinskem premagovanju ovir in lastnih meja. Psihičnih in fizičnih.

Mini Aviratek

Otroci obožujejo tek in premagovanje različnih ovir. Zato so organizatorji pripravili tudi mini različico. Tako kot bodo najmlajši navijali za vas, boste tudi vi lahko navijali zanje. Začetek mini Avirateka bo predvidoma ob 14:30 oz. takoj po končani prireditvi za odrasle. Za

najmlajše bo organiziran mini Aviratek s tremi prilagojenimi poligoni v dolžini 300 metrov, 600 metrov in 3 kilometre s petimi do dvanajstimi ovirami.

Aviratek ni tekmovanje

Organizatorji spodbujajo ekipno sodelovanje in druženje. Časa ne merijo. Lahko si ga vzamete »na počas« in »na peš«. Aviratek je primeren rekreacijski dogodek tudi za fizično slabo pripravljene udeležence. Prav tako se ne beležijo uspešno premagane ovire. Mirno lahko kakšno tudi izpustite. Ni treba biti vrhunski športnik, če želite sodelovati na dogodku. Pravzaprav je za-

snovan tako, da ga lahko premagate tudi z berglami.

Kaj dobite za plačano startnino?

Pristno dolenjsko pustolovščino pri (nezahtevnem) premagovanju »avir«, topel občutek pri srcu zaradi prispevka k dobrodelnemu namenu, krepko malico in pijačo, majico Aviratek s patentirano »packo«, priznanje za hvaljenje pred vnuki in veliko zanimive pustolovske vsebine za deljenje s svojimi prijatelji, sodelavci ... Organizatorji so poskrbeli, da bo zabavno tudi po Avirateku. Po zaključku teka in dobrodelne dražbe so namreč pripravili še Oktoberfejs, na katerem se boste ob dobri pijači in jedači zabavali tudi ob ritmih ansamblov Nalet in Nipera. Prijave na tek s premagovanjem zanimivih ovir lahko udeleženci opravijo na spletni strani www.aviratek. si. Franc Fric Murgelj

Tja, kjer rastejo sanje Na deževno soboto, 13. julija 2019, smo se vzgojitelji in 130 otrok odpravili na letovanje na Debeli Rtič, ki ga je že 23. leto zapored, organiziralo RKS - Območno združenje Grosuplje. Letovali so otroci treh občin: Grosuplja, Ivančne Gorice in Dobrepolja. Vreme se je kmalu po prihodu že precej popravilo, saj smo vendar naročili lepo vreme, ker smo si želeli dobro izkoristiti poletje, se veliko kopati v morju in na bazenu s slano vodo, se igrati v senci pod borovci različne vodne igre, veslati s kajaki po Rtiškem zalivu in preprosto uživati v brezskrbnih dneh. Popoldneve po kosilu smo si krajšali z različnimi delavnicami: ustvarili smo si svojo igro »križcev in krožcev« iz blaga in morskih kamenčkov, izdelali smo meduze, ki smo jih k sreči v morju videli samo prvi dan. Naučili smo se, kaj pomeni položaj nezavestnega in kako nekomu nuditi osnovno prvo pomoč, če pride do poškodbe, rane. Spletali smo zapestnice prijateljstva in nizali perlice, plesali v senci pred paviljonom ter narisali razglednice za svoje domače, ki smo jih, kljub pestremu

dogajanju, vseeno malo pogrešali. Seveda pa smo tradicionalno odšli tudi na izlet z ladjico, tokrat v Izolo. Vsak dan je nekaj otrok, ki so si to želeli, obiskovalo trening nogometa, v petek pa so odigrali pravi nogometni turnir. Za otroke prve skupine so se počitnice na Debelem rtiču 21. julija končale, prispelo pa je še 23 otrok, ki smo jim pripravili podoben program, le temperature so bile še malo višje kot prvi teden,

zato smo se še toliko raje hladili v morju, odpluli pa smo na sladoled v Piran. Za veliko otrok so bile to edine počitnice na morju to poletje, verjamemo, da bodo o njih sanjali še nekaj časa, morda še jeseni, ko se bodo spet vrnili v šolske klopi in jim bodo dogodki tega tedna pričarali nasmeh na obraz. Nina in Tina, vodji letovanja

Iz skupine petih jamarjev so se v nedeljo dopoldne pripeljali v Gradiček le trije. Po poznem zajtrku, ki so ga imeli pri naši članici pri njej doma, smo se dogovorili in čez eno uro že bili na poti proti še neraziskani jami pri vasi Tisovec (Dobrepolje), ki jo je našemu članu pokazal domačin Janko Nose. Ko smo prispeli na lokacijo, smo se začeli preoblačiti. Videti je bilo, da imajo Angleži nekoliko drugačno opremo, a seveda varno za jamarjenje. Ura je bila že okoli poldne, ko smo natovorjeni z opremo začeli s pisanjem dostopa do jame. Pisanje dostopa je namreč le ena izmed zelo pomembnih stvari pri izpolnjevanju zapisnika o na novo odkriti jami. Pot do jame je bila ravno dovolj dolga, da sta nam Paul in Joseph opisala dolgo pot iz Anglije proti Sloveniji. Jp, prometne konice, zastoji in še kratek postanek dveh prijateljev, ki sta z zamudo prihajala v Slovenijo, je bil kar slikovit opis ne ravno lepega začetka dopusta. Ampak vse je bilo dano na stran, ko smo prišli do vhoda, iz katerega je prijetno pihal svež, hladen, jamski zrak. Nič se nismo obotavljali, Leopold je začel z opremljanjem jame, Tanja pa je pridno klepetala z Angležema. Kmalu smo se še drugi spustili v podzemlje in po vhodnih 15 metrih smo prišli na prvo stopnjo s podorom, nato pa smo se spustili še 14 metrov in prišli na dno drugega brezna. Tu se jama razdeli na tri dele, na eni strani smo našli krajšo stopnjo z možnostjo nadaljevanja in eno slepo nadaljevanje. Na vsak način je Joseph želel, da razširimo ožino, a ta ni popustila. Paul pa je vse skupaj s sliko in besedo pridno dokumentiral na video. Na drugi strani smo v brezencu, za katerega smo mislili, da ne vodi nikamor, našli nadaljevanje. Po njem smo se spustili slabih 6 metrov in v večji razpoki našli zasigan prehod v kar tri vzporedna brezna. Leopold je najprej opremil prvega in glej ga zlomka, po njem smo se spustili še 20 metrov globlje in prišli na dno. Tam nas je pričakala večja delno zasigana dvorana, po tleh mivka, kosti manjših živali in tudi kapniki. Pregledali smo za morebitnimi nadaljevanji in našli v tleh zares majhno razpoko, kamor je vodila sled vode. Angleška jamarja sta se začela vračati na površje, naša člana pa sta začela z meritvami in razopremljanjem jame. Ob vrnitvi sta bolje pregledala še preostala vzporedna brezenca, vendar brez sledi o nadaljevanju. Jama nas je navdušila z vzporednimi brezni in tudi globino, saj smo namerili okoli 60 metrov globine, poligona pa bo nekoliko več. Povratek je minil hitro, zunaj nas je pričakalo leno popoldansko sonce in dva znana tuja nasmejana obraza. Za spomin smo naredili še skupinsko fotografijo in odhiteli k avtomobilom, kjer nas je celih pet ur čakala Paulova žena. Sledil je vrnitev v Gradiček na več kot zasluženo večerjo in klepet. Hladno pivo ob mesnih dobrotah z žara nam je zelo prijalo, še bolj pa jamarski klepet, ki se je zavlekel pozno v večer. Tanja Podržaj, Jamarski klub Krka Fotografija: Leopold Bregar


september 2019

številka 5

3. DAN SEKIRE

IN 2. DRŽAVNO PRVENSTVO V METU KRPANOVE DVOJNE SEKIRE Gradišče nad Šentvidom in Stično

Krajevne skupnosti

15

Ivankine Spominčice Vse, ki jih veseli delo s starejšimi, vabimo da se nam pridružijo in postanejo družabnik osebi z demenco ter ji s svojo družbo polepšajo dan. Pišite nam na el. naslov: ivankinespomincice@gmail.com

Nedelja, 29. 9. 2019, od 9.00 dalje. Sekira je orodje, ki je z ljudmi že od samega začetka, zato jo dojemamo kot nekaj samoumevnega in ji ne posvečamo velike pozornosti. Ker si našo pozornost vsekakor zasluži, smo se odločili, da organiziramo 3. DAN SEKIRE ter 2. DRŽAVNO PRVENSTVO V METU KRPANOVE DVOJNE SEKIRE.

TALJENJE RUDE IN DELAVNICE ZA OTROKE:

09:00 - 14.00: Delavnice za otroke: - delavnica Skuj si sam, kjer se bo lahko vsak pomeril v kovanju, tudi najmlajši; - delavnica izdelave kamnitih sekir; - delavnica oblikovanje nakita iz kamna lojevca. 14.00 - 17.00: Igra Gladiator z Mavričnimi bojevniki na novem poligonu. 15.00 - 16.00: Pripravi in gretje peči za taljenje. 16.00 - 20.00: Taljenje železove rude.

2. DRŽAVNO PRVENSTVO V METU KRPANOVE DVOJNE SEKIRE:

09.00 - 15.00: Trening tekmovalcev in priprave na tekmovanje. 15.00 - 16.30: Pripravljalna tekma (pred finale). 17.00: 2. Državno prvenstvo v metu Krpanove dvojne sekire - finalna tekma, kjer se 10 najboljših tekmovalcev pomeri za naziv državnega prvaka. V dopoldanskih urah bo za otroke pripravljen bogat program z delavnicami. Prva delavnica bo delavnica Skuj si sam, kjer se bo lahko vsak preizkusil za nakovalom. Na razpolago bo ognjišče, v katerem se razžari palice, ob njem pa bodo nakovala različnih velikosti (tudi za najmlajše ob odgovornem spremstvu). Za orodje, materiale in nasvete je poskrbljeno. Nekaj idej in predlogov si bo mogoče ogledati ob ognjišču, nekaj pa jih prinesite s seboj! Potekala bo tudi delavnica oblikovanja nakita iz kamna lojevca, ki zaradi svoje krhkosti omogoča izdelavo pravih lepot. Seveda pa ne smemo s programa izpustiti izdelave kamnitih sekir. V popoldanskih urah pa bo za otroke potekala bojevniška igra Gladiator z Mavričnimi bojevniki. Delavnice Skuj si sam, izdelovanje kamnitih sekir in izdelovanje nakita iz kamna lojevca, so za vse obiskovalce brezplačne. Igra Gladiator pa se bo za obiskovalce tokrat izvajala po promocijski ceni 5 € na osebo, na novem poligonu. V naši kovačiji na prostem bo zagorela železova ruda v rekonstruirani prazgodovinski glineni peči za taljenje le te. Železova ruda je bila eden od glavnih razlogov, da je na Viru pri Stični pred 2800 leti nastalo mogočno prazgodovinsko gradišče, ki ga imenujemo Virski Cvinger ali kar Virsko mesto. Bogato prazgodovinsko tradicijo pridobivanja železa bomo organizatorji približati tudi današnjim ljudem z zelo nazornim prikazom pridobivanja železa v talilni peči, kakršno so uporabljali starodavni metalurgi. Državno prvenstvo v metu Krpanove dvojne sekire bo potekalo od 15. ure dalje, ko bo na vrsti pred tekmovanje, kjer bo izbranih 10 najboljših tekmovalcev. Ti se bodo ob 17. uri pomerili na finalni tekmi. Tekmovalci se bodo tako potegovali za naziva državnega prvaka, prejeli pa bodo tudi pokal, kovan iz ''domače'' železove rude, ki se bo vsako leto prenašal iz rok v roke prvaka in praktične nagrade – prvi trije uvrščeni prejmejo sekiro znamke FISKARS. Predhodne prijave na 2. državno tekmovanje v metu dvojne sekire so možne na Lavričevi koči. Do sobote, 7. 9. 2019, je na Lavričevi koči Gradišče možno tudi treniranje in priprava na tekmovanje na trening tarči. Vsak delavnik od 16.00 do 19.00 in vikende od 10.00 do 19.00. Informacije o tekmovanju bodo dostopne tudi na Facebooku (3. Dan sekire), na Lavričevi koči na Gradišču in tudi na internetni strani Občine Ivančna Gorica. Tekmovalo se bo po pravilih, ki so uveljavljena na tovrstnih tekmovanjih v tujini in s pravimi sekirami za metanje. Vsi tekmovalci so naprošeni k spoštovanju pravil in predvsem zagotavljanju varnosti med samim tekmovanjem. Kontakt: tel. št. 051382179 (Špela) in na e-naslov tdlavricevakocagradišče@gmail.com

Združenje Spominčica v letu 2019 namenja posebno pozornost izboljšanju kakovosti življenja oseb z demenco v domačem okolju. To želimo doseči z razvojem družabništva - brezplačnega druženja usposobljenih prostovoljcev z osebami z demenco na domu v različnih regijah Slovenije. Družabniki z osebami z demenco kakovostno preživljajo prosti čas, se z njimi družijo, krepijo veščine, ki so jih pridobili tekom življenja, igrajo »resne igre«, berejo, prebirajo revije, obujajo prijetne spomine z gledanjem slik v fotoalbumih ali gredo na sprehod. Razvoj družabništva v lokalnem okolju po Sloveniji bo Spominčica spodbujala z zagotovitvijo strokovnih usposabljanj za družabnike, nudenjem pomoči pri uvedbi in koordinaciji programa, intervizijami in sofinanciranjem izvajanja družabništva. Spominčica bo financirala povračilo stroškov v okviru razpoložljivih sredstev za prostovoljce - družabnike, ki opravljajo družabništvo na domu v lokalnem okolju – na področju občine Ivančna Gorica. Financiranje zajema povračilo stroškov prostovoljcu, ki izvaja družabništvo na domu: potne stroške za izvedbo enega družabništva na domu in povračilo stroškov prehrane. Družabniki na domu bodo seznanjeni s protokolom za ravnanje zaposlenih, družabnikov in prostovoljcev v primeru posebnih situacij pri izvajanju družabništva v skupini in/ali družabništva na domu. Pred začetkom izvajanja družabništva na domu mora prostovoljec, ki bo opravljal družabništvo na domu, opraviti usposabljanje za družabnika osebi z demenco. ********************************************************* Spominčica – Alzheimer Slovenija v sodelovanju s Podružnico Ivankine Spominčice vabi na Sprehod za spomin, ki bo v četrtek, 26. 9. 2019, ob 13. uri. Zbrali se bomo v parku Centra za zdravljenje bolezni otrok v Šentvidu pri Stični. Sprehod za spomin poteka v okviru letos že 8. svetovnega meseca Alzheimerjeve bolezni. Za več informacij o Sprehodu za spomin se obrnite na ivankinespomincice@gmail.com. Udeležba je brezplačna. NE POZABITE PRITI! ********************************************************* Skupina za samopomoč svojcem oseb z demenco začne s svojim delom v torek, 8. oktobra 2019, ob 18. uri, v Užitkarnici Jama, Stična 27 (v lično opremljeni zadnji sobi). Družili se bomo vsak drugi torek v mesecu, ob 18. uri. Vabimo svojce in tudi obolele za demenco, da se nam pridružite. Na srečanjih skupine za samopomoč svojci pridobijo znanje in informacije, pomembne za nadaljnje življenje z osebo z demenco, kakor tudi informacije za oskrbo ter nego osebe, znanje o ustrezni komunikaciji, načrtovanju prihodnosti ob osebi z demenco, o aktivnostih, ki jih še zmore, ohranjanje samostojnosti. Sodelovanje v skupini, medsebojna izmenjava izkušenj in pridobljeno znanje pripomorejo k razbremenjevanju osebnih stisk. Pomembno je vedeti, da svojci v prvi fazi demence spodbujajo samostojnost bolnika, v drugi fazi poskrbijo za varnost, v tretji fazi pa za nego in udobje.

Ferate na gorah Peralba (2694 m) in Chiadenis (2459 m) Za uvod v poletno sezono pohodništva smo se člani GK Limberk odpravili v zamejstvo. Ponovno smo se podali v Karnijske Alpe s ciljem osvojiti dva vrhova. Monte Peralba, Hochweisstein (2694 m) je tretji vrh po višini v karnijskem glavnem gorovju. Prekašata ga le Monte Coglians in Cretta della Chianevate. V lokalnem narečju jo imenujejo Alta Pietra BIancaVisoka bela skala. Peralba je znana tudi po obisku papeža Janeza Pavla II, ki se je leta 1988 povzpel na njen vrh. Po njem so poimenovali običajen pristop na goro. V koči zna stari oskrbnik povedati in pokazati veliko o tem pomembnem obisku. Monte Chiadenis (2459 m) je naravna trdnjava, obdana z navpičnimi, temačnimi stenami in z le nekaj dostopnimi točkami. To naravno

danost so s pridom izkoristili v 1. svetovni vojni. Tu je potekala tirolska fronta, na kar nas spominjajo ostanki vojaških objektov in drzno

speljane poti. Izhodišče za vzpon na vrhova je bila koča Rifugio Sorgenti del Piave v bližini izvira reke Piave (Sorgenti

del Piave), kamor smo prispeli v zgodnjih večernih urah in prenočili. Zarana smo se naslednje jutro povzpeli skozi travnat svet svizcev do koče Pier Fortunato Calvi (2167 m). Odločili smo se, da se najprej povzpnemo na Monte Chiadenis. Nadaljevali smo do prelaza Passo Sesis in desno pod stenami gore do vstopa v ferato Via di Guerra. Vzpon na pokončno skalno trdnjavo nam je ponudil veliko plezalnih užitkov, prav tako sestop do sedelca Forcellino. Sledil je kratek počitek pri koči Calvi in že smo ubirali korake proti prijetni ferati Pietro Sartor, ki se je izkazala za manj strmo kot prej omenjena. Vrh Monte Peralbe je bil osvojen. Po tamkajšnji hribovski šegi smo pozvonili za srečo pri zvonu na vrhu gore. Sestopili smo po Poti Janeza Pavla II do prelaza Sesis

in v nekaj korakih smo bili pri koči Calvi. Sledil je spust do izhodišča in osvežitev z izvirsko vodo reke Piave. Seveda niso manjkale kulinarične dobrote, ki so nam jih postregli v koči. Proti domu smo vozili skozi slikovito pokrajino doline Sappade, imenovane sončna dolina. Turistična dolina Sappada je zanimiv jezikovni otok, saj prebivalci tu govorijo arhaično tirolsko narečje sappadino, ki ne zveni prav nič italijansko. Še skok do Tolmezza, Trbiža in že smo lahko uzrli našega očaka in ostale prelepe vrhove naših gora. Tudi tokrat smo imeli čast preživeti čudovit dan v s pravima »Karnijcema« Binetom Mlačem in Slavico Dudanovo. Magdalena Butkovič, GK Limberk


16 Krajevne skupnosti

september 2019

številka 5

SKUPAJ ZA BOLJŠO ODZIVNOST V PROGRAM SVIT Program Svit je preventivni zdravstveni program, ki je namenjen preprečevanju in zgodnjemu odkrivanju raka na debelem črevesu in danki. Vključuje moške in ženske v starosti od 50 do 74 let. Rak na debelem črevesu in danki je v Sloveniji velik zdravstveni problem; je drugi najpogostejši rak. Program Svit omogoča odkritje rakovih sprememb v začetni fazi. Zdravljenje je zato hitrejše, lažje in uspešnejše. Program Svit je dokazano uspešen presejalni program, ki rešuje in izboljšuje kakovost življenja. Pomembno podporo udeležencem v Programu Svit nudijo tudi Svitove kontaktne točke v zdravstvenih domovih po vsej Sloveniji. Zdravstveni delavci na Svitovih kontaktnih točkah odgovarjajo na vprašanja o Programu Svit, vabljenim pomagajo pri sodelovanju in jih ob morebitnih dilemah k njemu tudi spodbujajo. Pri svojem delu se trudijo prilagoditi okolju in ljudem, s katerimi delajo, in jim tako program čim bolj približati.

Za vse informacije o Programu Svit in za pomoč pri vključevanju v program obiščite SVITOVO KONTAKTNO TOČKO v Zdravstvenem domu Ivančna Gorica: KDAJ: Vsako SREDO med 10.00-12.00 KJE: V velikem povezovalnem hodniku zdravstvenega doma Ivančna Gorica – 1. nadstropje KDO: Vsi, ki ste dobili vabilo v program in se srečujete z dilemami in vprašanji glede sodelovanja v programu. Dodatne informacije: Telefon: 01 620 47 82 Elektronska pošta: ckz@zd-ivg.si V sredo, 16. 10. 2019, ste vljudno vabljeni na Svitovo kontaktno točko, kjer si boste lahko izmerili krvni tlak in krvni sladkor. Ob 11.00 in 11.30 vam bo Mateja Plut Švigelj, dr. med., spec. družinske medicine, strokovno predstavila potek kolonoskopije in odgovorila na vsa vaša vprašanja. Za varovanje svojega zdravja lahko vsak izmed nas stori veliko: z redno telesno aktivnostjo, z zdravim načinom prehranjevanja, izogibanjem kajenju in prekomerni uporabi alkohola ter z udeleževanjem v preventivnih zdravstvenih programih. Zato ne pozabimo: Sodelovanje v Programu Svit je modra odločitev, ki vam ali vašim bližnjim lahko reši življenje. Pripravila: Petra Stopar, dipl. m. s. Center za krepitev zdravja, Zdravstveni dom Ivančna Gorica

Nasveti za prvi šolski dan 1. Šola ne pomeni, da se nehamo igrati

Nikar ne zavzemajte stališča, da prestop v šolo pomeni nekaj resnega, pripravo na resnejše in odgovornejše življenje. Ne govorite otroku, da se zdaj ne bo mogel več tako igrati kot prej, saj ga čakajo šolske obveznosti. Igra je pomemben del življenja otroka, omogoča mu sprostitev, razbremenitev, radost in tudi učenje. Namenjeno je, da so otroci brezskrbni.

2.Prvi šolski dan naj bo dogodivščina, otroka ne pripravljajte resno na šolo

Pogovorite se z otroki, kaj želijo početi po obveznostih, ki jih čakajo prvi šolski dan. Naj začetni stres in strah pred vsem novim, zamenja vzhičenost po skupni dejavnosti, kjer vam bo lahko otrok pripovedoval o novih sošolcih, učiteljih, prostorih in vsem, kar bo zanj novega tisti dan.

3. Pozitivno mnenje o šoli

Pomembno je, da imajo otroci pozitiven pogled na šolo, saj se bodo tako lažje učili in opravljali šolske obveznosti. Zato ne škodi, če svojim otrokom pripovedujete zanimive zgodbe in dogodivščine, ki so se vam pripetile v šolskih letih. Naj jih šola ne plaši in naj nimajo negativnega mnenja o domači nalogi in strašnih učiteljih. Naj jih razganja od radovednosti.

4. Pogovarjajte se o šoli, šolskih obveznostih, odnosih med učenci in učitelji ter med učenci samimi

Red in pravila, ki so jih vajeni predšolski otroci, se v šoli nekoliko spremenijo. Otroci morajo vedeti, da bodo dobro znanje pridobili le, če bodo pozorno poslušali in spoštovali učitelje. Glavna naloga učiteljev v šoli je posredovanje znanja in ne disciplina otrok. Zato je pomembno, da starši otrokom priučijo razumevanje šolskega reda, ustvarjanje dobrih odnosov med sošolci in spoštovanje učiteljev.

5. Vzpostavite šolski ritem

Pomembno je, da so otroci pred prvim šolskim dnem spočiti. Da ne boste imeli že prvega septembrskega dneva pokvarjenega zaradi težkega prebujanja, je dobro, da spalni ritem prilagodite že teden ali dva pred začetkom šole. Postopoma otroke pošiljajte v posteljo malo prej, tako boste skoraj neopazno spremenili njihov spalni ritem.

6. Nakup šolskih potrebščin

Nakupovanje in gneče v trgovinah so vedno stresna opravila, predvsem takrat, kadar se mudi. Spisek potrebščin za novo šolsko leto dobimo dovolj zgodaj, da ga lahko doma skupaj z otroki pregledamo in določimo, kaj je treba kupiti. V trgovini tako čisto organizirano poiščemo vse, kar potrebujemo. Zvezki naj bodo živahni in popolnoma različni, da jih bodo otroci zlahka ločili med seboj. Tako naj bo na zvezku za matematiko otrokova najljubša žival, slovenščino pa naj zaznamuje najljubši risani junak. Ob pogledu nanj bo otrok dobil pozitivne občutke in razvil dober odnos do predmeta.

7. Pot do šole

Dobro preglejte pot, ki jo bo vaš otrok vsak dan opravil od doma do šole in nazaj. Če boste otroke peljali do šole vi, določite, kje bodo izstopili iz avta ter kje vas bodo čakali, ko jih pridete iskat. Določite tudi uro in ne zamujajte. Če pa bodo pot do šole otroci opravljali sami, peš, z avtobusom ali kolesom, jo predhodno opravite z njimi. Preglejte vse točke potencialnih nevarnosti, naučite jih bontona in pravil v prometu ter določite čas, ki ga otrok porabi za opravljeno pot.

8. Obšolske dejavnosti, krožki in treningi

Množici šolskih obveznosti, ki otroke doletijo že ob prvem prihodu v šolo, doletijo še obveznosti obšolskih dejavnosti, treningov in krožkov. Pri tem je treba upoštevati otrokove želje

in sposobnosti. Po mnenju psihoterapevta Bogdana Žorža ni pravil in enotnih dejavnosti, ki bi bile primerne za vse otroke. Nekateri otroci poleg šolskih obveznosti ne zmorejo dodatnih obremenitev, le tiste, ki jih sprostijo in razveselijo. Drugi pa potrebujejo dodatne dejavnosti.

9. Oblačila, ki so otroku všeč

Naj otrok izbere, kaj želi na prvi šolski dan obleči. Oblačila, v katerih se počutimo dobro, v nas prebudijo samozavest in sproščenost.

10. Večer pred prvim šolskim dnem naj bo sproščen

Priprave na prvi šolski dan naj se začnejo dovolj zgodaj. Pripravite vse potrebno za šolsko torbo, uredite urnik, poskrbite za higieno in pripravite oblačila. Nato pa naj se začne sproščen družinski večer, morda s skupno večerjo ali z družabno igro, ogledom filma, obujanjem poletnih spominov, kratim večernim sprehodom ali pripravo okusne sladice. Pomembno je, da otroci vedo, da jim stojite ob strani in bodo imeli vašo podporo skozi celotno šolanje. Pripravila: Larisa Oblak, univ. dipl. psih. Center za krepitev zdravja, Zdravstveni dom Ivančna Gorica


september 2019

Proti osamljenosti in diskriminaciji starejših Vabljeni na Festival za tretje življenjsko obdobje, od 1. do 3. oktobra 2019, Cankarjev dom v Ljubljani Že 19. leto zapored bo v Cankarjevem domu v Ljubljani potekal največji dogodek za starejše v Evropi, Festival za tretje življenjsko obdobje, katerega namen je medgeneracijsko povezovanje in predstavitev idej, izdelkov in informacij za aktivno staranje. Letos pa je cilj Festivala tudi boj proti osamljenosti in diskriminaciji starejših. Starost ne sme biti razlog za diskriminacijo ali neenako obravnavo. Na dogodku bo zato prisoten Zagovornik načela enakosti, ki si prizadeva za enake možnosti vseh, ne glede na starost ali druge osebne okoliščine. Osamljenost v sodobni družbi postaja endemična in v nekaterih zahodnoevropskih državah tare nekje med 10 in 15 odstotkov prebivalcev; še več je takšnih med starejšimi in še več jih bo v prihodnje. Osamljenost postaja bolezen, v Veliki Britaniji so zato lani oblikovali poseben resor in v vlado vključili ministrico za osamljenost Tracey Crouch. Festival bo skozi različne dejavnosti in pogovore tako tri dni spodbujal, da bi starejši ohranjali medčloveške stike, jih družil na različnih delavnicah, nastopih, predavanjih in v Festivalski kavarni.

PROGRAM

Skupaj z več kot 3.000 posamezniki bo Festival starejše iz vseh koncev Slovenije (samo lani je dogodek obiskalo več kot 17.5000 obiskovalcev) v treh dneh družil, povezoval in izobraževal v okviru kulturnega, izobraževalnega in strokovnega programa ter na več kot 160 razstavnih prostorih v treh etažah Cankarjevega doma. Polega Festivala bo sočasno potekal tudi Festival za celostno zdravje DAO YAH z bogatim izobraževalnim programom. V okviru festivala bo potekalo kar 100 pevskih, plesnih in gledaliških nastopov na Odprtem in Medgeneracijskem odru, ki jih bodo pripravila različna kulturna društva, društva upokojencev iz vse Slovenije in številne druge organizacije. Organizatorji skupaj s Centrom aktivnosti Fužine pripravljajo tudi koncert Avsenikove glasbe z Jolando Ravnikar ter muzikal Queenov. V okviru delavnic bodo starejši spoznali različne vaje in prijeme za izboljšanje vitalnosti v tretjem življenjskem obdobju, za zmanjšanje demence, proti stresu, kako se znebiti bolečin v hrbtenici, paradontalnih boleznih in izpadanju zob, kako ohranjati »fit možgane«, ples v zlatih letih, potekali bodo tudi tečaji zumbe in aerobike in številne druge brezplačne delavnice in predavanja. Na dogodku bo predstavljena tudi terapija s psi. V okviru sejemskih razstavnih prostorov bo obiskovalcem prostor namenjen tudi za merjenje krvnega tlaka, kulturi, lokalni samooskrbi, mobilnosti in prometni varnosti, splošnim in alternativnim metodam zdravljenja, turizmu, športu in prostemu času, zdravju in zdravi prehrani in še in še.

Osreški »lušt« Joži Rojc iz Osredka nad Stično se z njenimi pridnimi rokami in ljubeznijo do narave vse pozlati. Na 700 m nadmorske višine pridela veliko različne zelenjave. Poleg čistega zraka svoje rastline neguje izključno s pripravki iz narave. Rastline in pridelki so zdravi, da jih je veselje pogledati. Med njimi so tudi paradižniki, katerih rastline so še zdaj zdrave, posledično pa so tudi krasni in rekordni plodovi. Najtežjemu je tehtnica pokazala, kar 1,25 kg. Še naš, žal pokojni, Polde bi rekel: »Rekord, da mu ni para!« Joži pa veljajo čestitke in še veliko rekordnih in zdravih pridelkov. Urška Genorio

Krajevne skupnosti

številka 5

Izlet DU Višnja Gora na avstrijsko Koroško Na pot smo se podali v petek, 6. 9. Najprej do Tržiča, kjer smo imeli postanek za jutranjo kavico in nato preko Ljubelja v Avstrijo. Mimo Borovelj, ki so znana predvsem po puškarski industriji, proti Celovcu. Načrt izleta smo zaradi napovedi slabega vremena malo spremenili, namesto gore Dobrač smo si raje ogledali druge zanimivosti. Najprej smo si na Gosposvetskem polju ogledali knežji prestol, na katerem so ustoličevali karantanske kneze in pozneje koroške vojvode. Na njem je novoustoličeni karantanski knez podeljeval fevde. Ustoličenje se je končalo z mašo pri Gospe Sveti. Središče karantanskih Slovencev pa je bilo na bližnjem Krnskem gradu. Peljali smo se preko Vetrinjskega polja, kjer je bilo po koncu vojne begunsko taborišče. Od tam so Angleži vrnili pripadnike vojaških formacij in mnogi od njih so končali kot žrtve povojnih pobojev. Med vožnjo proti Vrbskemu jezeru smo videli tako imenovano Heiderjevo križišče v Kotmari vasi, kjer so ljudje naredili nekakšen oltar, kamor nosijo sveče in rože. Vrbsko jezero je največje ledeniško jezero na avstrijskem Koroškem. Tukajšnji prebivalci se po večini ukvarjajo s turizmom, kajti obiskovalcev je res veliko. V kraju Otok, ki je bil prvotno res otok in so ga pozneje umetno pripojili s celino, da je zdaj polotok, smo si ogledali dve cerkvi. Prvo zelo staro manjšo cerkev, posvečeno Roženvenski Mariji, in večjo romarsko cerkev, posvečeno Primožu in Felicijanu, ob kateri je tudi kostnica. Presenetila nas je res velika množica motoristov na cestah. Vodič nam je povedal, da imajo ob tem času največji motoristični shod na stari

celini. Ob Baškem jezeru se zbirajo ljubitelji čoparjev, predvsem znamke Harley Davidson, z vse Evrope. Zbere se jih več 10.000 in shod traja kar teden dni s pripadajočimi aktivnostmi. Rezultati so vidni kasneje. Pot smo nadaljevali do Osojskega jezera. Je pretočno jezero in razglašeno za naravni rezervat. Nad jezerom se dvigajo pobočja Osojščice, bolj znana kot smučišče Gerlitzen Alpen. Na drugi strani jezera je na vzpetini grad Landskron, na katerem prirejajo predstave ptic ujed. V kraju Osoje tik ob jezeru stoji benediktinski samostan s čudovito samostansko cerkvijo. Samostan je bil ustanovljen okrog leta 1000 in dokončno razpuščen leta 1783. Po prenovi je bil spremenjen v hotel. Stara ljudska legenda pravi, da je v tem samostanu živel in umrl poljski kralj Boleslav II., bolj znan kot »mutec osojski«. Leta 1079 naj bi v cerkvi sv. Mihaela pri Krakovu ubil krakovskega škofa Stanislava, ker je zelo kritiziral njegov življenjski slog. Nastal je upor in kralj je moral pobegniti iz domovine. Odšel je k pa-

pežu, da bi dosegel preklic cerkvenega izobčenja, česar pa ni dosegel. Zatekel se je v samostan v Osojah, kjer naj bi kot »nemi skesanec« ali »mutec osojski« živel od leta 1o81 do leta 1o89. Ker je bil mogočne postave, ga je opat sprejel, da je opravljal dela hlapca. Šele na smrtni postelji je opatu razkril pravo identiteto in mu o resničnosti svojih besed izročil pečatni prstan s poljskim kraljevim grbom. To staro legendo je v svoji pesmi opisoval tudi Anton Aškerc. Ko smo se vračali domov, smo se seveda morali ustaviti še v Trbižu in obiskati tamkajšnje prodajalce. Nekaj denarja smo jim pa vendarle pustili. Nekateri več, nekateri manj. Izlet smo zaključili z obilnim kosilom pri Slavki v Podbrezju. V večernih urah smo se vrnili domov. Veseli smo bili tudi zato, ker nam ni bilo treba odpreti dežnikov. Udeleženci izleta DU Višnja Gora se zahvaljujemo organizatorjem, ki so poskrbeli, da nam je bilo res lepo.

GK Limberk po Slovenski smeri v Severni steni na Triglav V poletnem juliju smo se kljub nič kaj obetavni vremenski napovedi odpravili, da preplezamo Slovensko smer v severni steni Triglava (III/II-III, 750 m). Od Aljaževega doma do vstopa smeri smo porabili dobro uro, šli smo po poti čez Prag mimo spominske plošče do stene. Vstop je pod skokom nad zatrepom. Nad skokom zavijemo v levo do macesnov, ki stojijo 100 m višje. Nato se spustimo v kotanjo do žleba v Belih ploščah, na vrhu v grapo do naslednjega skoka - Bučarjeve stene, po strmem žlebu najprej po ploščah, naprej po grapi, dokler se ta ne razcepi. Na levi je Prevčev izstop, na desni pa nadaljujemo proti Frelihovemu izstopu. Pod oknom so gladke plošče, desno nad oknom pa dosežemo greben. Nato do vznožja črne stene prečimo na teraso, nato po Frelihovi polici ob Slovenskem Stebru v naslednjo grapo, po njej do roba dosežemo gruščnato gredino, prečimo do zatrepa pod robom in nato po melišču na rob stene. Zaradi večinskega varovanja smo bili bolj počasni, za izstop preko Freliha smo potrebovali štiri ure in pol. Pogoji za plezanje so bili odlični. Težav ni bilo, saj smo snežišče pred Frelihovo polico obšli po desni strani. Iz smeri smo izstopili približno ob 12h, zato smo se odločili, da gremo po Kugyjevih policah še na vrh Triglava. Vračali in sestopili smo preko Luknje do Aljaževega doma. Na koncu je vedno, kljub vsem naporom in mogoče celo težavam, trud bogato poplačan. Gibanje v lepotah narave, druženje s prijatelji, z vedno novimi dogodivščinami se srečujemo preko celega leta, kar objavljamo s seznamom tur na naši spletni strani www.limberk.si. Za GK Limberk, Samo Butkovič

17

Frida Zupančič


18 Šolstvo

september 2019

številka 5

OŠ Stična - Pod črto minulega šolskega leta Čeprav so naši šolarji in dijaki že zasedli šolske klopi v novem šolskem letu, je prav, da lanske devetošolce pospremimo na pot s spominom na zaključek šolskega leta 2018/19 in na valeto. Vseh pet zaključnih razredov je na pot s spodbudnimi besedami pospremil ravnatelj Marjan Potokar. Njihovo osnovnošolsko pot je označil za pot napredka, ustvarjalnosti in spodbudnega pogleda v prihodnost. Ob začetku šolskega leta želim vsem, ki ste kakor koli povezani s šolo, predvsem pozitivno naravnanost. Le v takšnem okolju bomo lahko učitelji v celoti izpolnjevali svoje poslanstvo, torej izobraževali, vzgajali, odkrivali močna področja, prepoznavali talente, krepili pripadnost in samozavest, spodbujali ekološko razmišljanje in še mnogo drugega. Vsi se moramo potruditi odigrati svoje vlogo, vsak v svoji pristojnosti. Učenci se morate zavedati, da je šola le priprava na življenje in je kasnejša pot uspehov ali neuspehov največkrat le nadgradnja začetega. Starši poskrbite, da bodo imeli učenci imeli spodbudno okolje za učenje in domače delo. To bo dovolj, pridobljene ocene naj bodo plod znanja in ne pritiskov. Šolsko leto bo gotovo polno izzivov. Verjamem, da jih bomo zmogli. Marjan Potokar, ravnatelj Osnovne šole Stična

Učenci 9. a razreda so bili srčni, iskreni, pozitivni in prijetni otroci. Želim jim, da taki ostanejo. Vsak med njimi ima posebne talente, naj jih v življenju udejanji in razvije. Predvsem pa jim želim, da v nadaljnjem življenju ostanejo povezani in ohranijo stike, kajti pripadnost skupini ljudi, ki te zares pozna in iz tebe vedno izvleče najboljše, je neprecenljiva. Blanka Karanjac, razredničarka 9. a

skupnosti, NIKA JAKLIČ prejme priznanje za večletno delo v oddelčni skupnosti in AJLA AJKIĆ za večletno udejstvovanje na različnih literarnih natečajih in za pridobljeno priznanje na 8. mladi pesniški olimpijadi s pesmijo Sanje skozi čas (Bila je med 15 v državi). Na PŠ Zagradec je bila valeta 12. junija, od šole pa sta poslovila 9. aZ in 9. bZ. Začelo se je z dopoldansko predajo ključa, ki so si ga osmošolci več kot verodostojno prislužili. Slavnostni večer, s svečano garderobo in najlepšimi nasmehi se je začel s sproščenim zbiranjem fotografskih spominov v preddverju šole. Sledil je prijeten program, kjer so zaplesali vsi učenci 9aZ in 9bZ in si za suveren plesni nastop prislužili velik aplavz. Nato sta se razreda predstavila v slogu, kot smo jih poznali vsa leta na PŠ Zagradec. Tako so se tudi poslovili. Sproščeno, veselo, s hvaležnostjo in obljubo, da bodo vrednote naše šole nesli s seboj, povsod, kamor jih bo nesla življenjska pot. Na valeti smo podelili tudi priznanja najboljšim devetošolcem. Priznanja so prejeli: ZOJA JERNEJČIČ, 9. aZ, za večletno prizadevno delo v oddelčni skupnosti in pomoč sošolcem, EMA VRABIČ, 9. aZ, za odlične dosežke na tekmovanjih, pomoč sošolcem in izjemen učni uspeh, BLAŽ CEGLAR, 9. aZ, za odlične športne dosežke, delo v oddelčni skupnosti in pomoč sošolcem, LEON PERKO, 9. bZ, za izjemen učni uspeh in za večletno delo v oddelčni skupnosti, KARIN ŽGAJNAR, 9. bZ za večletno prizadevno delo v oddelčni skupnosti in udejstvovanje na kulturnem področju, ŽAN HREN, 9. bZ, za večletno udejstvovanje na kulturnem področju, MAŠA ŽNIDARŠIČ, 9. bZ, za večletno udejstvovanje na kulturnem področju in prizadevno delo v oddelčni skupnosti NAJ NARAVOSLOVKA PŠ ZAGRADEC je postala EMA VRABIČ, ki je prejela največ srebrnih priznanj, ob tem pa tudi zlato priznanje iz znanja o sladkorni bolezni ter diamantnega kenguruja. Najboljša športnika pa sta postala Sara Mišmaš in Blaž Ceglar.

Del življenja smo preživeli skupaj. Ponosna sem na vas. Ostajate v mojem srcu, dragi a-jevci. Želim vam uspešno šolanje na izbrani šoli, da bi našli dobre in prave prijatelje in skupaj z njimi ustvarjali srečne in nasmejane dni. Darja Strah, razredničarka 9. aZ 9. bZ je bil razred srčnih, poštenih, veselih in vztrajnih učencev. Vesel sem, da smo v štirih skupnih letih navezali pristne stike in se trudili za prijazne medsebojne odnose. Želim vam, da poleg lepih spominov, znanja in izkušenj, odnesete s seboj tudi zavedanje, da ste s svojim delom in vedrino obogatili življenje na naši šoli. Bogdan Vrhovec, razrednik 9. bZ Prisrčen progam za slovo od osnovnošolski klopi so pripravili tudi učenci 9. V, ki so imeli valeto 13. junija. Višnjanski devetošolci so bili vsestransko prizadevni, ustvarjalni in so se večkrat odlično odrezali tudi zunaj šolskih zidov. AJLA AJKIĆ je prejela priznanje za pesem Sanje skozi odraščanje, s katero je sodelovala na natečaju 8. MLADA PESNIŠKA OLIMPIJADA. MAŠA VOZELJ je na tekmovanjih iz znanja osvojila štiri srebrna priznanja: iz sladkorne bolezni, zgodovine, angleščine in srebrno Cankarjevo priznanje. MICHELE MLAKAR je osvojila srebrno priznanje iz angleščine. NIKA JAKLIČ je s pesmijo Nike Zorjan - Nasmeh življenja nastopila na prireditvi, Otroci pojejo slovenske pesmi, v organizaciji Radia Ptuj in se uvrstila v polfinale. Naj športnika razreda sta postala NEŽA DREMLEJ in JAN KUŠAR. Na valeti pa so prejeli priznanja: MAŠA VOZELJ priznanje za prizadevno delo pri pouku in oddelčni

V šolskem letu 2018-2019 je obiskovalo 9. razred Podružnične šole Višnja Gora 23 učenk in učencev. Vsi so uspešno zaključili deveti razred in se vpisali v srednjo šolo. Sedem jih bo nadaljevalo šolanje na gimnaziji, trinajst na srednje strokovni šoli in trije na srednji poklicni šoli. Kar devetnajst se jih bo šolalo v Ljubljani, dva v Ivančni Gorici in dva v Novem mestu. Želim jim uspešno šolanje še naprej. Štefka Klemenčič, razredničarka 9. V Učenci 9. ab matične šole so se od osnovne šole poslovili v četrtek, 13. junija 2019, na zaključni prireditvi Valeta 2019 v športni dvorani OŠ Stična. Skupna tematika celotne prireditve so bili Hawaii in kakor so si po barvi in vrsti različne cvetlice, ki so bile del scene, tako so si med sabo različni tudi vsi devetarji te generacije. Kar 49 jih je bilo, vsak drugačen, vsak poseben, vsak unikaten. Za večletno vzorno delo v oddelčni skupnosti so priznanja prejeli iz 9. a: ANA KAVŠEK, MARTINA LAMPRET, MARUŠA VOVK, MOJCA HABJAN, ki je hkrati tudi prejemnica srebrnega priznanja na mednarodnem likovnem natečaju, maja letos v Žalcu, z naslovom »Kmečko poslopje«. Iz 9. b so priznanja prejeli: ZOJA PETEH, MILICA SEKULIĆ, PIA PAJK in NIKA HALER METELKO. Najuspešnejša športnika 9. razreda na matični šoli sta postala NINA BREGAR iz 9. b - priznanje je prejela za odlične športne dosežke v atletiki, odbojki, krosu in nogometu ter za nova šolska rekorda v metu vorteksa z rezultatom 56,46 m in v teku 4x100m z rezultatom 52,99 s, ter LAN GRBAC iz 9. a. priznanje je prejel zaradi odličnih športnih dosežkov v atletiki, nogometu in odbojki. Po zbranih podatkih so naravoslovni aktivi razglasili ZOJO PETEH, učenko 9. b za naj naravoslovca 2019. Zoja

je na tekmovanjih iz znanj od 7. do 9. razreda osvojila 5 zlatih in 8 srebrnih priznanj, v šolskem letu 2018/19 je osvojila 2 zlati priznanji, in sicer na tekmovanju iz sladkorne bolezni in geografije, ter tri srebrna priznanja na tekmovanju iz Vesele šole, geografije in na Cankarjevem tekmovanju. Miha PERPAR (9. a) je v šolskem letu 18/19 osvojil zlato priznanje na tekmovanju iz geografije in srebrni priznanje na tekmovanju iz razvedrilne matematike, geografije in Vegovo priznanje. V zadnji triadi je osvojil 4 zlata in 5 srebrnih priznanj. Prav tako je prejemnik diamantnega kenguruja.

Pravijo, da je življenje pisan mozaik – nešteto kamenčkov je zloženih v njem, nešteto barv in odsevov ga krasi. Tudi učenci 9. b so nosili v sebi dragocen mozaik. Tega so leta in leta sestavljale pomembne osebe: starši in učitelji, ki so v vaših življenjih pustili viden pečat. Spoštovani starši, hvala vam za sodelovanje, razumevanje in potrpežljivost pri delu z vašimi otroki. Do zdaj so bili na nek način tudi naši, zdaj pa vam jih izročamo in želimo, da si vzamete čas zanje, jim prisluhnete, predvsem pa, da jih še naprej usmerjate na pravo pot. Andreja Lapanja, razredničarka 9. b Tilen Polanc, Dragica Šteh

Tudi letos akcija »NVO gre v šolo« bo! Že četrto leto organiziramo akcijo NVO gre v šolo, kjer lahko otroci na interaktiven način spoznajo okoliške nevladne organizacije. V tednu otroka bomo na določenih šolah organizirali dan dejavnosti za otroke, ki bo potekal na isti način kot pouk, samo da bo vsebina drugačna. Do zdaj je v akciji sodelovalo 18 šol in več kot 160 nevladnih organizacij osrednjeslovenske regije. Namen akcije »NVO gre v šolo« je predstavitev nevladnih organizacij in njihovih dejavnosti, programov in projektov učencem in učiteljem, seznaniti učence z različnimi prostočasnimi dejavnostmi z možnostjo aktivnega vključevanja v lokalno okolje ter vključitev dejavnosti oziroma programov nevladnih organizacij v izvajanje šolskega učnega načrta. Na ta način spodbujamo med-sektorska sodelovanja, družbeno odgovornost in krepimo razvoj celotne lokalne skupnosti. Če se želite akciji pridružiti ali kaj več o njej izvedeti, nam pišite na info@consulta.si ali pokličite telefonsko številko 01/3209-484. Nina Groboljšek


september 2019

številka 5

Šolstvo

19

V šolskem letu 2018/ 2019 je osnovno Prireditev ob zaključku šolskega leta in ob šolo Ferda Vesela Šentvid pri Stični dnevu državnosti zaključilo 55 učencev Učencem ob zaključku šolskega leta podelimo šolska priznanja za prizadevnost pri šolskem in zunajšolskem delu. Letos so jih prejeli devetošolci Ana Adamlje, Alenka Fajdiga, Maruša Glavan, Bor Tit Jerlah, Lucija Kramar, Benjamin Kutnar, Nika Vidic, Jon Vinšek, Kristina Črnič, Nina Grabnar, Zoja Hribar, Katja Markovič, Zala Miklič, Vanja Pevc, Ambrož Poljšak, Martina Šmid, Katja Vencelj, Tilen Zupančič, Mirjam Zvonar. Ob zaključku devetletnega izobraževanja se v Zlato knjigo vpišejo in prejmejo zlati znak šole učenci, ki so bili v obdobju od 6. do 9. razreda učno zelo uspešni. V generaciji, ki je letos zaključila devetletko, so bili to učenci Ana Adamlje, Benjamin Kutnar, Kristina Črnič, Nina Grabnar, Katja Markovič, Zala Miklič, Martina Šmid, Katja Vencelj in Mirjam Zvonar. Učenci devetih razredov, ki so ob zaključku šolskega leta 2018/2019 prejeli posebne pohvale, so: Bor Tit Jerlah za pogum in napredek pri šolskem delu, Lucija Kramar za ustvarjalno udejstvovanje na kulturnem področju, Ana Adamlje za povezovalno delo v razredni in šolski skupnosti ter za delovanje na novinarskem in kulturnem področju ter Ambrož Poljšak za večletno tehnično podporo na šolskih prireditvah. Benjamin Kutnar je s košarkarsko ekipo KK Grosuplje osvojil 5. mesto v evropski ligi (trener Tilen Hojč). Prav tako je osvojil zlato priznanje na državnem tekmovanju v znanju fizike za Stefanovo priznanje (mentorica Anica Vozel) Martina Šmid je osvojila 3. mesto na atletskem tekmovanju, Zimsko prvenstvo Slovenije (mentor Slavko

Na zadnji šolski dan minulega šolskega leta smo se učenci in učitelji OŠ Stična zbrali v športni dvorani, kjer je potekala prireditev po vzoru oddaje Slovenija ima talent. Poimenovali smo jo OŠ Stična ima talent.

Malnar). Prav tako je osvojila zlato priznanje na državnem tekmovanju v znanju o sladkorni bolezni (mentorica Sabina Rozina). Ana Adamlje in Zala Miklič sta osvojili zlato priznanje na državnem tekmovanju v znanju zgodovine (mentorica Polona Kastelic) Učenke devetošolke, ki so z mladinskim pevskim zborom na mednarodnem tekmovanju pevskih zborov Slovakia cantat v Bratislavi osvojile zlato priznanje, so: Ana Adamlje,

Alenka Fajdiga, Maruša Glavan, Lucija Kramar, Kristina Črnič, Nina Grabnar, Zoja Hribar, Katja Markovič, Zala Miklič, Vanja Pevc, Martina Šmid, Katja Vencelj in Mirjam Zvonar (mentorica Simona Zvonar). Učenke Neja Ambrož, Luna Pangršič in Višnja Štibernik so v okviru kluba Sinja osvojile 1. in 2. mesto na mednarodnih tekmovanjih mažoretk klub Sinja (mentorica Tina Sinjur). razredničarki Sabina Rozina in Martina Jurkovič

65. generacija gimnazijcev na “Jurčiču” dosegla 100-odstotni uspeh na maturi Šolsko leto na Srednji šoli Josipa Jurčiča Ivančna Gorica smo s slovesno razglasitvijo rezultatov splošne mature in podelitvijo spričeval zaključili na najlepši možni način. 100-odstotni uspeh naših 40 gimnazijcev je dobesedno pobožal srca staršev, učiteljev in seveda maturantov! Slovensko povprečje uspeha je letos 91,3 %, med gimnazijci, ki so prvič opravljali maturo pa 95,18 %. Drugo leto zapored spet slavimo popoln uspeh in upam, da bo tako ostalo tudi naprej, ko se generacije naših dijakov končno povečujejo. Najpomembneje pa je, da so maturo naredili vsi četrtošolci, razen enega, ki bo k maturi lahko pristopil v jesenskem roku. Slovesnost, ki sta jo pripravila razrednika Irena Mori in Matko Peteh, so vodili maturanti sami. Začeli smo s skupinskim fotografiranjem. Nato je sledila kulturna prireditev, ki je imela več delov: slovesen ravnate-

ljev govor z razglasitvijo rezultatov in predstavitvijo statističnih podatkov, podelitev Jurčičevih priznanj in nagrad, razdelitev spričeval in zahvalni govori z vmesnimi glasbenimi točkami maturantov. Letos smo bili zelo veseli tudi velikega števila staršev, ki so s prisotnostjo nagradili svoje otroke in tudi šoli dali priznanje za uspešno zaključen projekt gimnazijskega izobraževanja svojih otrok. Srečanje smo zaključili s prijetnim

druženjem in spominskim fotografiranjem. Da je šola za dijake in starše resnično “drugi dom” se je izkazalo tudi tokrat, saj se ni ne dijakom ne staršem nikamor mudilo, enostavno bi še kar ostali v šoli, kjer so se, kot so dejali v svojem govoru, vedno počutili “prijetno domače”! Srečno, 65. generacija maturantov Srednje šole Josipa Jurčiča, naslednice ”stiške gimnazije”! Milan Jevnikar, ravnatelj

Kot se za tako prireditev spodobi, se je začela s slovensko in evropsko himno, ki so jo zapeli učenci 5. a in 5. c razreda. Zbrane sta pozdravila voditelja Jerca Kek in Anže Zaletelj ter žiranti Marcel Bitenc, Gaja Adamič in Ema Oblak. Žiranti so komentirali točke nastopajočih in bili ob tem navdušeni. Tekmovalci so tako prejeli pohvale, spodbudne besede za izvirne nastope v pevskih, instrumentalnih, plesnih in gledaliških točkah. Nastopili so OPZ in MPZ ter oddelčne skupnosti. V eni izmed točk so učenci prikazali pomembnost narodne zavesti do Slovenije. V zaključnem delu prireditve je ravnatelj Marjan Potokar, podelil priznanja učencem, ki so bili posebno uspešni na učnem in športnem področju. Ob koncu podelitve je na oder povabil učenko iz tujine, ki ima slovenske korenine in gostuje na naši šoli. Skupaj sta za nagrajene učence, nastopajoče in vse, ki so se v tem šolskem letu izkazali, pritisnila zlati gumb. Prireditev smo zaključili z lepimi spomini na minulo šolsko leto in z lepimi željami za prihajajoče počitnice. Ana Kadunc in Tanja Črnivec

Planinski pohod učencev OŠ Stična na Slavnik V soboto, 15. junija, smo se učenci in mentorice planinskega krožka OŠ Stična skupaj z vodnikoma PD Polž odpravili na 4. planinski pohod na Slavnik. Naša pot se je začela v Podgorju. Kljub vremenski napovedi, da bo ta dan najtoplejši dan v tednu, nas je ob prihodu presenetil rahel dež. Podkrepili smo se z malico iz nahrbtnika in se odpravili proti Tumovi koči na Slavniku. Pot ni bila naporna. Na vrhu se nam je nudil čudovit pogled na pristanišči v Kopru in Trstu. Večina otrok se je okrepčala s palačinkami. Mentorice smo izpolnile in žigosale planinske knjižice. Na izhodiščno mesto v Podgorju smo se vračali po daljši in kamniti poti. Utrujenih od močnih sončnih žarkov je večino otrok na avtobusu premagal spanec. Pohod je minil v veselem vzdušju. Hvala vodnikom PD Polž za organizacijo in vodenje prijetnega doživetja. Tanja Črnivec


20 Šolstvo

številka 5

september 2019

Izreden uspeh mladih krških čebelarjev Čebelarska zveza Slovenije vsako leto organizira tekmovanje mladih čebelarjev, udeležencev čebelarskih krožkov. Letos so 42. srečanje in tekmovanje organizirali Beltinško Čebelarsko društvo, Osnovna šola in občina Beltinci. Bilo je še posebej svečano, ker je v tem letu 100-letnica združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Tekmovanje je potekalo v soboto, 25. maja 2019, na Osnovni šoli Beltinci. Letošnjega tekmovanja se je udeležilo več kot 500 tekmovalcev iz vse Slovenije, ki v šolskem letu 2018/2019 obiskujejo čebelarske krožke. Tekmovanje poteka na treh težavnostnih oz. starostnih stopnjah, od 1. in 2. triade osnovnih šol do srednješolcev. Tekmovalci pa lahko glede na rezultat prejmejo zlato, srebrno, bronasto priznanje ali potrdilo o udeležbi. Tekmovalci morajo pokazati znanje o biologiji in življenju čebel, čebelarskem orodju, opremi in čebelarjevih opravilih, medovitih rastlinah, pomenu opraševanja, čebeljih pridelkih, zgodovini čebelarstva, analizi mikroskopskih posnetkov, čebeljih boleznih ter zaščitah geografskega poimenovanja medu, priznanih na evropskem nivoju, kot so slovenski med z zaščiteno geografsko označbo, kočevski gozdni med in kraški med z zaščito geografskega porekla. Namen tekmovanja je primerjanje znanja med učenci na področju

čebelarstva, spodbujanje druženja mladih čebelarjev Slovenije, vzgoja ljubezni do čebel, varovanja okolja in spoznavanja medsebojne odvisnosti čebela-narava-človek, popularizacija, širjenje in poglabljanje znanja iz čebelarstva in življenja čebel, odkrivanje in spodbujanje nadarjenih za čebelarstvo ter izbira ekipe za udeležbo na mednarodnem tekmovanju mladih čebelarjev. Tekmovanja so se prvič udeležili tudi naši krožkarji iz OŠ Stična PŠ Krka in PŠ Zagradec, kjer že peto leto poteka čebelarski krožek. V krožku, ki ga vodi čebelarsko društvo Krka in Zagradec, smo se na to tekmovanje poleg rednih krožkov ob ponedeljkih, zadnje tri mesece pospešeno pripravljali dvakrat na teden po eno uro. Za to tekmovanje sem izbral štiri krožkarje, ki so bili najbolje pripravljeni: v prvi ekipi sta bili Lana Plut (4. r.), Ana Tekavec, (5. r.), v drugi ekipi pa Neža Zajc (4. r.) in Tilen Ogrinec, (5. r.). V Beltince, kamor smo krenili ob 6.uri zjutraj sva krožkarje odpeljala čebelarja našega društva. Ob 9. uri smo se že prijavili, pozajtrkovali in ob kulturnem programu prekmur-

ske folklore, nestrpno pričakovali razporeditve tekmovalcev po učilnicah. Ob 10.00 se je začelo enourno tekmovanje iz čebelarske tematike, zajete v okrog 200 vprašanjih. V tem času smo imeli mentorji posvet z vodstvom ČZS. Predstavili so nam Mednarodno tekmovanje mladih čebelarjev naslednje leto v Ivančni Gorici, priznanje zlati krožkar, oddajo poročil o realizaciji učnega načrta čebelarskega krožka ter možnost uvedbe izbirnega predmeta »čebelarstvo«, ki ga je uvedlo že deset šol. Po tekmovanju so nas domači čebelarji vodili po znamenitostih Beltincev, gradu, čebelarskem domu, ogledali smo si demonstracije lovcev s psi in starodobna vojaška vozila. Po ogledu smo se vrnili v šolo na kosilo. Pričakovanje rezultatov je bilo napeto. Naši tekmovalci so si čas krajšali na stadionu. Ob 14. uri smo se zbrali tekmovalci in mentorji ter nestrpno pričakovali razglasitev. Skupaj je bilo prijavljenih 254 ekip, od tega 147 z nižjo stopnjo. Najprej so bili objavljeni rezultati za nižjo stopnjo: ZLATO priznanje je prejelo 8 ekip, ki so vse dosegle 29 točk. Med njimi

Slavje na »Jurčiču« – 100-odstotni na poklicni maturi V petek, 5. 7. 2019, smo na »Jurčiču« na slovesni prireditvi razglasili letošnje rezultate poklicne mature za 34. generacijo naših ekonomskih tehnikov. Čeprav smo proslavljali z najmanjšo generacijo, le 6 maturantov smo imeli, je bilo slavje veliko. Na maturi so bili uspešni prav vsi, po nekaj letih tako spet slavimo 100-odstotni uspeh na poklicni maturi. Slovensko povprečje je letos 91,4 %. Poleg tega pa so maturanti dosegli zavidljivo povprečje 16 doseženih točk (minimum za opravljeno maturo je 8 točk!). Imamo tudi zlatega maturanta Janeza Grandovca, ki je dosegel 22 od 23 možnih točk in se tako kot 34. ekonomist naše šole zapisal na spominsko steno zlatih

maturantov! Prireditev je srčno vodila razredničarka Jožica Strmole, ravnatelj Milan Jevnikar je nanizal podrobne podatke in čestital maturantom za izjemno lep uspeh. Zahvalil se jim je, da so sledili svojim učiteljem in dokazali, da je vestno delo vedno nagrajeno z uspehom. Ravnatelj se je zahvalil učiteljem in vsem delavcem šole, ki so še eno generacijo pripeljali do srečnega konca. Posebej je nagovoril tudi starše, ki so se letos v večjem številu udeležili slovesnosti. Tudi oni so prispevali bistven delež k uspehu, saj so šoli in

svojim otrokom zaupali, zato danes upravičeno slavijo uspeh. Učitelje in starše je nagovoril tudi maturant Andraž Miklič, ki se jim je z izbranimi besedami iskreno zahvalil za podporo, usmerjanje in srečen zaključek srednje šole. Prijetno druženje tudi po prireditvi je pokazalo, da vse izrečene besede niso bile samo besede, da je naša šola dijakom resnično skoraj drugi dom, kamor se bodo tudi v prihodnje z veseljem vračali obujati lepe spomine na srednješolske dni! Milan Jevnikar

sta bili tudi naši LANA PLUT IN ANA TEKAVEC. SREBRNO priznanje je prejelo 45 ekip, s točkami od 26 do 28. Med njimi sta bila tudi naša NEŽA ZAJC IN TILEN OGRINC s 27 točkami. Bronasto priznanje je prejelo 51 ekip, ostali so prejeli priznanje za sodelovanje. Glede na to, da smo bili prvič na takšnem tekmovanju, smo bili izredno zadovoljni in ponosni na ta uspeh. Krožkarji pa so dobili po-

trditev, da so se na čebelarskem krožku, ki ga z veseljem obiskujejo, veliko naučili. Odločeni smo, da se tudi drugo leto udeležimo tekmovanja, ki bo v Zagorju. Meni pa je bila največja nagrada in veselje prisrčno pismo, ki so mi ga napisali krožkarji še pred razglasitvijo rezultatov. Marjan Volaj

Slovesno smo podelili maturitetno spričevalo s pohvalo Ob koncu počitnic, na dan uvodne pedagoške konference 29. avgusta, smo na Srednji šoli Josipa Jurčiča našemu letošnjemu maturantu Urhu Trinku slovesno podelili maturitetno spričevalo splošne mature s pohvalo. Urh je postal “zlati maturant” malo z zamudo, saj je republiška maturitetna komisija šele po ugovoru na oceno ugotovila, da je prišlo do napake, ki pa so jo, v naše veliko veselje, popravili. Urh Trinko iz Trebnjega je tako postal naš 62. “zlati maturant” splošne mature in tako nadaljuje žlahtno tradicijo naše šole, ki v zadnjih 15-ih letih samo leta 2014 ni imela zlatega maturanta. Urh je za svoj dosežek prejel tudi najvišje šolsko priznanje, Zlato Jurčičevo nagrado. Prisrčno slovesnost so s prisotnostjo obogatili profesorji in družina slavljenca, ki smo ga že zapisali na našo “ZLATO STENO”! Urh, iskrene čestitke! Milan Jevnikar


september 2019

Šolstvo

številka 5

21

Nepozaben izlet na Spodbuden začetek novega šolskega Dansko - Danska od blizu leta na “Jurčiču” 2019 Društvo slovensko-danskega prijateljstva vsako leto za izbrano skupino slovenskih dijakov organizira izlet na Dansko. Tudi »Jurčič« vsako leto na to ekskurzijo pošlje izbranega dijaka, kot nagrado za štiriletno prizadevno delo pri promociji šole. Tako se nas je v soboto, 31. avgusta 2019, 35 dijakov skupaj s predsednikom društva Mitjo Gregoričem in spremljevalcema Gregorjem Mermoljo in Naomi Mermoljo ter voznikoma avtobusa odpravilo na večurno vožnjo proti Danski. 9-dnevna ekskurzija, ki nas je čakala, pa vendar ni bila popolnoma vsakdanja ekskurzija, kakršno mi poznamo. Dijaki smo bili nestrpni, lahko bi rekli tudi malce prestrašeni, saj smo prihajali iz različnih gimnazij iz cele Slovenije in se med seboj nismo poznali. Niti predstavljali si nismo, kaj vse nas še čaka. Že na avtobusu smo začeli prepevati slovenske pesmi in se naučili dansko himno. Na Dansko smo prispeli v nedeljo in naš prvi izlet nas je ponesel v najstarejše dansko mesto, Ribe, kjer smo se sredi mesta igrali spoznavne igre in Dance navdušili s petjem in igranjem na harmoniko. Ogledali smo si tudi muzej Ribes Vikinger in se poučili o bogati zgodovini Danske in Vikingov. Naslednji dan smo se v Esbjergu ustavili pri skulpturah štirih mož, nato pa seveda nismo smeli zamuditi zabaviščnega parka Legolanda. Beseda lego izvira iz »leg godt«, kar v danščini pomeni igraj se lepo. Popoldne pa smo obiskali Morsø Gymnasium, kjer nas je pričakal ravnatelj gimnazije Kurt Sonne Thomsen in dijaki, ki so nam pripravili kviz o Danski, nas pogostili z večerjo in nas odpeljali na svoje domove, kjer smo prespali tudi naslednjo noč. Glavna posebnost naše ekskurzije pa je bila ta, da smo v le dnevu in pol izkoristili čas, ki ga nismo porabili za oglede, ampak za pripravo predstavitve Slovenije. To pa je bila prav posebna predstavitev, saj smo jo oblikovali kot 50-minutno predstavo. Tema naše predstave je bil Trans Slovenija Bus, s katerim smo potovali po Sloveniji in spoznavali pokrajino, dobrote, dosežke Slovencev, kulturo in zgodovino. Za vsako postajo smo odpeli slovensko pesem in sodelovali smo prav vsi. Danci, ki smo jim v torek na slovenskem večeru na šoli Morsø Gymnasium zaigrali našo zgodbo, so bili navdušeni in se kar nekajkrat nasmejali, saj smo vključili tudi veliko humornih in zabavnih vložkov. Na mednarodni šoli v Helsingør smo »slovenski večer« tudi ponovili. Sledila je velika zabava, na kateri smo skupaj z Danci peli, plesali, se spoznavali in se preprosto zabavali. Preostale dni smo Dansko še bolj spoznali v vseh pomenih besede. Ogledali smo si moderno galerijo v drugem največjem danskem mestu Arhus, rojstno hišo Hansa Christiana Andersena, muzej v Odenseju, gradove Rosenborg, Frederiksborg in seveda København, kjer smo zadnje tri dni tudi prenočili. Pot nas je ponesla tudi na danske Mrzle Havaje, kjer se kljub 15 °C in močnemu vetru nismo mogli upreti, da ne bi poskakali v morje. V glavnem mestu smo obiskali danski parlament ter naše veleposlaništvo, kjer smo osebje presenetili s petjem slovenske skladbe Slovenija od kod lepote tvoje. Sprejeli so nas odprtih rok, postregli so nam z danskimi dobrotami in dobili smo priložnost klepetati z veleposlanikom Edvinom Skrtom in drugimi sodelavci veleposlaništva. V devetih dneh smo spoznali državo Dansko, o kateri morda vemo premalo, pridobili pa smo tudi izkušnjo, ki se človeku mogoče zgodi le enkrat v življenju. Sklenili smo nova, nepričakovana prijateljstva in se zares zabavali. Vesela sem in hvaležna svoji Srednji šoli Josipa Jurčiča, da sem dobila tako priložnost, ki je nikoli ne bom pozabila. Neža Novak

Pred Christianio – svobodno mesto znotraj glavnega mesta Danske Københavna (»mesto v mestu«)

Ponedeljek, 2. septembra, je bil za Srednjo šolo Josipa Jurčiča Ivančna Gorica posebej vesel in slovesen dan. Velika množica dobro razpoloženih dijakov je navdušeno začela novo šolsko leto. Posebej smo veseli kar 82-ih novincev, ki so si izbrali našo šolo za svojo. Novinci so bili takoj ob vstopu v šolo deležni navdušenja starejših sošolcev. Nekaj oznak s črko f (»fazan«, novinec), ki so jih prvošolci (če so soglašali) od starejših prejeli na svoje roke ali obraze, je dobro razpoloženje samo še povečalo! Sprejem je bil spoštljiv in prijazen. Letos je bil prvi šolski dan res praznik za vse. Po več letih imamo na šoli znatno povečanje števila dijakov, letos jih je kar 33 več kot minulo šolsko leto. Skupaj nas je tako 243. Imamo dva polnoštevilna oddelka gimnazijcev (63 dijakov) in en oddelek ekonomskih tehnikov (19 dijakov). Prepričan sem, da bo tudi njim šola postala “drugi dom”, kot zanjo radi rečejo naši “starejši” dijaki! Novinci so iz naslednjih občin: 37 iz Ivančne Gorice, 28 iz Grosupljega, 8 iz Trebnjega, 6 iz Dobrepolja in po

eden iz Mirne in Ljubljane. Imamo pa tudi enega tujca. Zelo smo veseli velikega števila dijakov iz sosednjih občin Grosuplje in Trebnje. Z velikim veseljem pričakujemo, da se bo ta rast nadaljevala tudi v prihodnje, da bomo spet postali “srednje velika šola”! Upamo, da se bodo dijaki iz naše občine v prihodnosti še raje odločali za šolanje v gimnaziji ali programu ekonomski tehnik doma. Žal nam je za vsakega, ki odide v Ljubljano. Za drugo šolsko leto že načrtujemo

razpis treh oddelkov gimnazije, ki jih bomo zagotovo napolnili, če bodo vsi domačini ostali v Ivančni Gorici. Vsem dijakom, posebej novincem, smo na uvodni slovesnosti izrekli dobrodošlico z željo, da bi se na šoli odlično počutili, našli svoj »prostor pod soncem«, za razvoj vseh svojih talentov in dosegli veliko uspehov! Učitelji smo pripravljeni! Milan Jevnikar, ravnatelj

Ekskurzija maturantov 2020 Bodoči maturanti gimnazijci in ekonomski tehniki smo v petek, 23. avgusta, »dvignili sidro« ter iz Ivančne Gorice preko Ancone s tremi profesoricami »odpluli« na strokovno maturantsko ekskurzijo v Grčijo. Potovanja in dogodivščin smo se veselili in vesela pesem je odzvanjala po avtobusu skorajda ves čas skupne poti. Pot nas je že prvi dan peljala v Epidaver, kjer smo si ogledali znamenito Dionizovo gledališče, tj. največji antični amfiteater z osupljivo akustiko. Ogledali smo si tudi mesto Mikene, v katerega vodijo Levja vrata, ter Korintski prekop. Naslednji dan smo se odpravili proti grški prestolnici, tj. Atenam, kjer smo se sprehodili do Akropole, od koder smo imeli tudi razgled na celotno mesto. Fotografirali smo se pred stadionom Panathinaiko, nato pa se z avtobusom odpeljali proti Delfom, kjer smo lahko občudovali Apolonov tempelj in ostalo okoliško zapuščino. Naslednje jutro pa smo ponovno odšli na ladjo, ki nas je odpeljala na Zakintos, na katerem so nas čakale drugačne dogodivščine. Tukaj smo uživali na mestni plaži, kopali smo se v Zalivu tihotapcev ter opazovali mogočne klife in votline, ki jih je izdolblo morje. Na ekskurziji nas je spremljal vodič, ki nam je približal antično zgodovino, ki smo jo spoznavali ob ogledih mogočnih zgradb in veličastne zapuščine Grkov. Z nami je bila tudi animatorka, s katero sta skupaj z vodičem poskrbela za zabavo in pestro maturantsko ekskurzijo, saj sta organizirala različne krajše igre. Da pa je bilo naše popotoZaliv tihotapcev, ki smo ga občudovali z razvanje popolno, so nam večere popestrile različne zabave, kot npr. gledne točke Red love party in Grafik party, na kateri smo si podpisali majice, da jih bomo imeli za spomin na »najboljšega maturan'ca«. Polni spominov, še trdnejših prijateljskih vezi, bogatejši z novim znanjem in tako pripravljeni na maturo, smo se 28. avgusta z letalom odpravili proti Sloveniji. Zdaj bomo z nasmehom na obrazu lahko vstopili v zadnje srednješolsko leto in se na maturi zagotovo izkazali po svojih najboljših močeh. Lara Miklavčič, 4. b, Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica

Zaključne igre v morju in ob njem

Pred Akropolo


22 Šolstvo

september 2019

številka 5

Srednji šoli Josipa Jurčiča ponovno priznanje za eko vrt Naša šola je vključena v evropsko mrežo Ekošol. Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki, učenci, dijaki in študenti. Vsako leto najuspešnejšim šolam podeljuje mednarodna priznanja -zelene zastave- preteklo šolsko leto jo je prejela tudi naša šola. To je tudi edino javno in mednarodno priznanje slovenskim šolam za okoljevarstveno delovanje, skladno z mednarodnimi kriteriji FEE. Pri nas je v program Ekošola vključeno okrog 100 000 oseb od otrok v vrtcih do študentov na fakultetah, približno 8600 vzgojiteljev in učiteljev in 717 ustanov. Eko šola nas poskuša ozaveščati preko različnih projektov, v nekatere je vključena tudi naša šola: a) Odpadkom dajemo novo življenje, b) Podnebne spremembe, c) Šolska vrtnilnica. V okviru šolske vrtilnice na šoli že četrto leto deluje eko vrtnarski krožek. V okviru krožka med drugim skrbimo za dve visoki gredi, ki smo ju pred 4 leti sami postavili in uredili. Učimo se načrtovati

Naši dijaki – »Ekošolarji« na zasluženi malici po opravljenem delu na vrtu zasaditev vrtnin in zelišč in načrt tudi udejanjiti. Za lansko šolsko leto nam je Eko šola ponovno dala priznanje in naši visoki gredi uvrstila med 5 najbolj urejenih visokih gred med srednjimi šolami v Sloveniji. V lanskem šolskem letu so bili v okviru Ekošole aktivni naslednji dijaki in

dijakinje: Neža Okorn, Lana Benčan, Aljaž Ostanek, Manca Kepa, Lara Jerlah, Luka Kohek, Nika Kaurin in Nataša Lukič. Med učitelji smo bili aktivni: Dragica Volf Stariha, Mojca Konda in Simon Bregar. Simon Bregar, koordinator eko šole na SŠ Josipa Jurčiča

VABILO

Vabimo vas, da se nam pridružite na prvem srečanju v študijskem letu 2019/2020, v torek, 1. oktobra 2019, ob 9. uri, v sejni sobi Občine Ivančna Gorica, Sokolska ulica 5. Na srečanju vas bomo podrobno seznanili s študijskim programom (s krožki, ekskurzijami, delavnicami, predavanji), kamor se boste lahko tudi vpisali. Podrobnosti o programu najdete na spletni strani www.utzo-ivancna gorica.si. Obveščamo zainteresirane, da bomo z vodeno telovadbo v Osnovni šoli Stična začeli v ponedeljek, 7. oktobra. Za več informacij in predhodni vpis vam bomo na razpolago tudi zadnji teden v septembru (od 23. do 27. 9.) v prostorih društva (nad knjižnico) od 9. do 10. ure dopoldne in od 17. do 18. ure popoldne. Pričakujemo vas in se veselimo srečanja z vami! Jožica Lampret, predsednica društva

RDEČI KRIŽ SLOVENIJE – OBMOČNO ZDRUŽENJE GROSUPLJE vabi na

KRVODAJALSKO AKCIJO V PONEDELJEK, 21. 10. 2019, OD 7. DO 13. URE V DRUŽBENEM DOMU NA TABORSKI CESTI 1 V GROSUPLJEM V TOREK, 22. 10. 2019, OD 7. DO 12. URE V OSNOVNI ŠOLI DOBREPOLJE, VIDEM-DOBREPOLJE V SREDO, 23. 10. 2019, OD 7. DO 12. URE V OSNOVNI ŠOLI FERDA VESELA V ŠENTVIDU PRI STIČNI V ČETRTEK, 24. 10. 2019, OD 7. DO 13. URE V SREDNJI ŠOLI JOSIPA JURČIČA V IVANČNI GORICI S seboj prinesite osebni dokument s fotografijo.

SKUPAJ REŠUJMO ŽIVLJENJA!

Bilo je pred 50 leti … … ko smo maturirali – generacija maturantov stiške gimnazije 1968/69.

Zbrali smo se 31. maja 2019 ob 14. uri v gostišču »Lunca« pri Grosupljem. Prišlo je vseh 6 sošolcev in 16 sošolk. 5 deklet se je opravičilo iz tehtnih razlogov. Na žalost sta manjkali še dve dragi sošolki, ki ju že nekaj let ni več med nami, a sta nas spremljali v besedi, pesmi in spominu. Zelo smo bili veseli naših dragih treh profesoric: gospe Maje Ficko, naše razredničarke in prof. nemščine in francoščine, gospe Metke Ravnikar, prof. biologije in gospe Cilke Podobnik, prof. športne vzgoje. Naše gostje so se popolnoma poenotile z nami s svojo svežino, dobrovoljnostjo in razigranostjo. V znak pozornosti smo prejeli krasne vrtnice, z zanimanjem smo sledili programu, se ob pesmih in fotografijah na platnu vračali v čudoviti svet svoje mladosti. Sledila je odlična pogostitev in nadvse prijeten klepet. Spominov, smeha in navdušenja ni bilo ne konca ne kraja. Vsak je hotel pokramljati z vsakim in obletavali smo drug drugega kot metulji dehteče cvetove. Da, spet so bili tu naša mladost, nagajivost, smeh in sreča, tako kot tedaj, ko smo v stiškem samostanu nabirali znanje in pogum za življenje. Bili smo krasna generacija, ki je verjela in zaupala, spoštovala in bila pripravljena pomagati. Te vrednote so nam svetile na naših poteh in smo jih lahko pristno prenašali svojim otrokom in tudi vnukom. Ta veliki dogodek nas je vse zelo osrečil, saj smo se zbrali pravi prijatelji; znova smo se spomnili, da je življenje lepo in da nam ni treba ničesar obžalovati, saj smo vedno stremeli k pozitivnemu. Toplina tega srečanja nas bo grela do naslednjega snidenja, ki bo že kar naslednje leto, saj čas tako hitro mineva. Staša Glavič

Raziskovalni tabor študentov biologije 2019 - Ivančna Gorica Med 17. in 27. julijem je na Osnovni šoli Stična potekal že 31. Raziskovalni tabor študentov biologije (RTŠB), ki ga vsako leto organizira Društvo študentov biologije (DŠB). To je tradicionalni poletni tabor za vse študente, ki jih zanima terensko delo s področja biologije. Na taboru delujejo raziskovalne skupine, v okviru katerih študenti v bližnji okolici vzorčijo in določajo rastline, glive in živali in s tem pripomorejo k boljši popisanosti območja. Letos je na taboru delovalo devet skupin, in sicer skupina za botaniko, glive, kačje pastirje, metulje, netopirje, speleobiologijo, dvoživke, plazilce in pajke. Tabora se je skupno udeležilo 35 študentov, od tega osem tujcev, ki so prišli iz Francije, Hrvaške in Srbije. Raziskovalne skupine je skupno vodilo 14 mentorjev, za organizacijo pa sta skrbela vodji tabora, Aleksander Kozina in Neja Bizjak. Tabor smo zaključili s predstavitvami dela skupin. Območje je zelo pestro, skupno je bilo popisanih 1075 vrst rastlin, gliv in živali. Botanična skupina je s 603 vrstami doprinesla največ vrst, od tega je bilo pet vrst prvič najdenih v tem delu Slovenije. Speleobiološka skupina je raziskala 7 jam, ki do zdaj še niso bile biološko raziskane, skupina za glive pa je našla 8 redkih vrst ter 4 nove vrste za Slovenijo. Zahvaljujemo se ravnatelju Osnovne šole Stična, ki nam je omogočil namestitev, Študentski organizaciji Univerze v Ljubljani in Študentski organizaciji Biotehniške fakultete za finančno podporo ter pekarni Arsa plus, pekarstvo in slaščičarstvo, d. o. o. za donacijo pekovskih izdelkov. Neja Bizjak


september 2019

Kultura

številka 5

23

Gledališki abonma sezona 2019/2020 Zveza kulturnih društev občine Ivančna Gorica v sodelovanju z občino Ivančna Gorica pripravlja novo sezono gledališkega abonmaja. Abonma vsako sezono zajema ogled štirih predstav in vključuje tako profesionalno kot ljubiteljsko gledališče. V novembru si bomo ogledali komično dramo Ljubi moj (SLG Celje). V igri irske dramatičarke Elaine Murphy spremljamo življenjske zgodbe treh generacij žensk, ki jih povezuje najtesnejše sorodstvo. Vse tri ženske doživljajo čustveno krizo, spopadajo se s svojimi težavami in osamljenostjo. Izdajstva, stiske, trpljenje in razočaranja se prepletajo z nepričakovanimi srečnimi in komičnimi življenjskimi situacijami, ki vzbujajo tako solze kot smeh. Na srečo ostaja upanje, da se ponovno povežejo med seboj. V decembru sledi komedija ARZENIK IN STARE ČIPKE (Teater JJ), ki je bila napisana pred mnogimi leti, vendar je še vedno tako aktualna, kot da je napisana danes. Kot da je avtor, ki ga že mnogo let prekriva ruša, naš sodobnik. Ja! Naše ogledalo! In kako na moč skozi prispodobo spominja zgodba dveh ostarelih gospodičen v tej črni komediji na čas, ki ga živimo. V januarju je čas za domačo predstavo. Gledališčniki Kulturnega društva Krka bodo za abonente zadnjič odigrali komedijo Mutavka. Ljubezenska spletka ima resnični in lažnivi obraz. Bo zmagala ljubezen ali pohlep? Se bo skopuški trgovec res poročil in čigave kreposti bomo odkrili? Komedija Čudežna terapija (Mestno gledališče ljubljansko) bo zadnja predstava v abonmajski sezoni, ki bo na sporedu konec februarja. Kadar v zakonu hudo škriplje, prideta človeku na misel vsaj dve zelo različni rešitvi: ločitev ali obisk zakonske posvetovalnice. Tako se tudi Jana in Valentin namenita reševati zakonsko barko, ki neusmiljeno tone. Bo mirovna misija uglajene in obupane psihoterapevtke uspela ali pa bo s svojimi metodami vred končala kot kolateralna škoda vojne zakoncev Dorek? Cena abonmaja je 20 EUR. Predprodaja vstopnic: od 1. oktobra 2019 v Knjižnici Ivančna Gorica Še več informacij pa kmalu na spletni strani zkd. ivancnagorica.si, na FB strani. Predprodaja vstopnic: od 1. oktobra 2019 v Knjižnici Ivančna Gorica Še več informacij pa kmalu na spletni strani zkd.ivancnagorica.si, na FB strani ZKD občine Ivančna Gorica in na zloženkah, ki prihajajo.

Na sporedu bodo štiri otroške predstave, ki se bodo zvrstile v mesecih od novembra 2019 do februarja 2020. V novembru 2019, ko bo že počasi pritiskal zimski hlad, si bomo s predstavo AFRIŠKO SONCE na obraze priklicali toploto in veliko barv. Ob predstavi bodo otroci prejeli DARILO PODJETJA FREISING D. O. O. - BREZPLAČEN IZVOD REVIJE UNIKAT, ki jih bo ustvarjalno popeljala skozi dolge večere.

V decembru 2019 bo vse prijetno in domače. Predstavo bodo odigrali otroci dramske skupine Osnovne šole Stična. Popeljali nas bodo na potovanje s SNEŽNO

KRALJICO. Po predstavi se bomo družili na ustvarjalnih delavnicah. Doma pa vas bo v svet pravljic popeljala SLIKANICA ŠKRAT IVAN IN PRINCESA IVANKA, ki vam jo PODARJA ZAVOD PRIJETNO DOMAČE. V januarju 2020 bomo del plesne predstave z naslovom Od kapljice do oceana. Živahni kapljici Žibi in Tabi vas bosta povabili k soustvarjanju. Predstava izhaja iz cikla izkustvenega labirinta in združuje umetnost z znanostjo.

V februarju 2020 se bomo srečali zadnjič v sezoni in si ogledali lutkovno predstavo Vsi tukaj, vsi skupaj. Spoznali bomo, kako nas strah pred drugačnim hromi in kako nas spoznavanja in sprejemanje naše drugačnosti bogatita.

Predstave otroškega abonmaja so primerne za otroke starosti 4+. Abonma bo potekal ob sobotah dopoldan, njegova cena pa je 15 EUR. Predprodaja vstopnic: od 1. oktobra 2019 v Knjižnici Ivančna Gorica Še več informacij pa kmalu na spletni strani zkd.ivancnagorica.si, na FB strani ZKD občine Ivančna Gorica in na zloženkah, ki prihajajo.

Otroška folklorna skupina Stična Tudi letos vas vabimo, da se nam pridružite!

Na vajah bomo z otroki poustvarjali plesno izročilo, se seznanili z običaji okoliških krajev ter primerjali življenje danes in nekoč. Prav tako pa se bodo učili delati v skupini, prilagajati in sodelovati. Vse to pa se potekalo na zabaven način skozi igro in ples.

Vaje bodo potekale enkrat tedensko ob TORKIH, od 18.00 do 19.00, v Kulturnem domu Stična. Prvo srečanje bo v TOREK, 24. septembra 2019, ob 18. uri. Obiskovanje folklorne skupine je brezplačno, enkrat letno plačate le članarino (10 €). Lepo vabljeni k vpisu učenci od prvega razreda dalje! Za dodatne informacije lahko pišete na el. naslov: info@kd-sticna.si. VABLJENI!


24 Kultura

september 2019

številka 5

Poletne delavnice v Ambrusu ponovno navdušile Mladinska skupina Kulturnega društva Ambrus je tudi letos pripravila varstvo in poletne delavnice, ki so potekale od 8. do 12. julija. Ponovno so se odvijale pri lovski koči Ratenca, ki je tako za en teden postala drugi dom za kar 67 otrok in 21 animatorjev. Ponedeljek je bil spoznavno obarvan. Ker so bile tema letošnjih delavnic živali, so bila z njimi povezana tudi imena skupin, v katere so bili razdeljeni otroci: Vesele bibe, Veseli kužki, Smrdljivi dihurji, Požrešne želve, Zdravi komarji in Mrtvi polhi. Imena so si otroci seveda izbrali sami, okoli njih pa si je vsaka skupina izmislila tudi zgodbo, jo izdelala na plakatu in popoldan predstavila drugim. Nastale so zares izvirne zgodbice, ki so poslušalce vsekakor pritegnile. Čez teden so otroci obiskali različne delavice. Na ustvarjalni delavnici so izdelovali slike iz semen in naravnih materialov, na glasbeni so spoznali instrument violončelo ter prepevali ob spremljavi kitare. Mlajši otroci so uživali na plesni delavnici, starejši pa so se preizkusili v vlogi novinarjev ter sestavili besedila za knjigico vtisov. Na kuharski so starejši pripravili kosilo – odlične tortilje –, mlajši pa slastne sladice, s katerimi so zadnji dan razveselili starše. Na lutkovni so ustvarjali živali iz papir-

Kulturno društvo Ambrus Likovna sekcija Ambrus 56, 1303 Zagradec www.kd-ambrus.si

9. OTROŠKEGA EX-TEMPORA KERAMIKE AMBRUS 2019, z naslovom

»Jurček - simbol našega kraja« KDAJ:

I. del: sobota, 12. oktober 2019, od 10. do 12. ure, in II. del: sobota, 19. oktober 2019, od 10. do 12. ure

KJE:

Kulturni dom Ambrus

ŠTEVILO UDELEŽENCEV: ni omejeno. Na projektu lahko sodelujejo otroci od 5. do 18. leta starosti. Če bo prijavljenih več otrok, bomo zagotovili dodatne mentorje. ja, kartona in različnih dodatkov, na delavnici gozdno potovanje pa so spoznavali sledi živali in drevesa. Naš počitniški teden so obogatili tudi različni gostje. V torek nas je obiskal poklicni vojak Primož Tekavčič, ki je otroke popeljal po poti preživetja ter jim pokazal zanimive in praktične stvari, ki jih lahko naredijo v gozdu. Otroci so bili nad delavnico navdušeni. V sredo sta z nami ustvarjali voditeljici skupine Ustvarjalne polonice, ki deluje znotraj Kulturnega društva Ambrus, Beti Hočevar in Katarina Hrovat. Otrokom sta pokazali, da za ustvarjanje ne potrebuješ veliko – dovolj so že kamni in barve –, pa vendar lahko narediš čudovite izdelke. Pravo doživetje za vse je bil četrt-

kov izlet na Ranč Aladin, kjer nas je gospod Damjan Zupan toplo sprejel, nas popeljal po ranču in nam predstavil vse tamkajšnje živali. Seveda so bila zelo zanimiva tudi številna igrala, na katerih bi lahko preživeli ure in ure. Četrtek pa je bil poseben tudi zato, ker so se otroci, ki že hodijo v šolo, lahko na Ratenco vrnili še enkrat, zvečer. Druženje je ob igrah, peki hrenovk, klobas in penic na palicah nad ognjem prav hitro minilo, nato pa smo se odpravili spat v kočo. V petek so nas obiskali predstavniki Slovenske vojske, ki so otrokom predstavili poklic vojaka, jim pokazali opremo in svoj način dela. Dan je minil predvsem ob najrazličnejših igrah. Popoldne so se nam ob manjšem pikniku pridružili starši, ki so si lahko ogledali tudi razstavo otroških izdelkov, ki so nastajali čez teden. Veseli nas, da so bile Poletne delavnice zelo dobro obiskane in da je tudi med animatorji vsako leto več mladih, ki uživajo v družbi otrok in ki radi soustvarjajo mozaik njihovih spominov. Še bolj pa nas veseli, da se otroci na delavnicah zabavajo, si najdejo nove prijatelje, se kaj novega naučijo in ob tem vidno uživajo. Naj bo tako tudi v prihodnje. Špela Zupančič, KD Ambrus

MELITA GARVAS/ Sobivanje Poletno vročino smo v četrtek, 4. julija 2019, v Galeriji Mestne knjižnice Grosuplje začinili z razstavo slik Melite Garvas. Melita je profesorica likovne pedagogike in specialistka pomoči z umetnostjo, smer drama in likovnost. Je svetovalka in predavateljica, predvsem pa je odlična umetnica z velikim ustvarjalnim potencialom, ki se odraža tako v likovni umetnosti, kot v pisanju pesmi ter v ustvarjanju in režiranju dramskih del. Njene slike odražajo zrelo ustvarjalko, ki suvereno obvlada likovni medij, ustvarja poglobljeno, ohranja pa tudi veliko mero spontanosti in veselja do igre z barvo in obliko. Ostanke barve uporabi pri ustvarjanju unikatnega nakita, ki odraža Melitino edinstvenost in ustvarjalnost. Razstava je odsev Melitinega ustvarjanja v zadnjem času. Če so njene slike iz prejšnjih obdobij z okroglo obliko žarčile navzven, jih zdaj umirja pravokoten format, ki likovno zgodbo zapre v pripovedni okvir, ji ustvari lastno notranje okolje. Gledalca ta svet posrka vase, ga spodbudi, da začuti vse bogastvo impulzov in se poglobi v oblikovni svet slike.

Razpis

Melitina likovna govorica je jezik barve. Barva je medij in simbol, je dojemanje in čutenje. Je prevod izjemno senzibilnega zaznavanja sveta in odnosov v njem v barvne kode, ki jih lahko razumemo bolj na čutni kot na razumski ravni. Barve, ki se Meliti naslikajo, so močne barve, barve z značajem, barve z energijo, pa vendar prehajajo ena v drugo na nežen, zelo prefinjen način, se zlivajo, se prepletejo in ustvarijo harmonično celoto. Kontrasti se postavijo kot simbolni akcenti, kot kažipoti, ki nas vodijo po likovnem zemljevidu slike. Barvni nanosi se formirajo v abstraktne oblike, barvna polja in linije, ki oblikujejo čarobno pokrajino, skrivnostno okolje notranjega dogajanja. Svetloba se lovi na forme, prizor prežame z magijo, da dobi arhetipske razsežnosti. V te abstraktne svetove so naseljene figure, na kakšni sliki komaj zaznavne, spet drugič glavne akterke slikarske

drame. Odnosi, ki se razvijajo med figurami, so glavno gonilo likovne zgodbe. Figure povežejo v lastni intimni svet, ki je prežet s čustvi. Samo slutimo lahko vso čustveno paleto, ki jo barve kot ogledalo odsevajo: veselje, žalost, ljubezen, povezanost, pogrešanje, nežnost … Vse, kar je del sobivanja. Tudi slike, ki so popolnoma abstraktne, dajo slutiti te simbolne povezave in s svojimi barvami pripovedujejo o vsem, kar zaznavajo občutljiva tipala o svetu zunaj in znotraj. Spirala se kot simbolno sonce pojavlja na skoraj vseh slikah. Konce in začetke povezuje v cikel neskončnega prerajanja življenja, v katerega so vpeti tudi naši odnosi in sobivanja. Razstava Melite Garvas je barvala poletno dogajanje v Grosupljem. Ljubitelji lepega so si razstavo lahko do začetka septembra ogledali v Galeriji Mestne knjižnice Grosuplje. Darija Kovačič

OBRAZLOŽITEV TEME: Na I. delu bomo izdelovali jurčke iz gline. Jurčki so simbol našega kraja. Le-te bomo posušili in jih odžgali, da jih bomo na II. delu EX-tempora pobarvali z akrilnimi barvami. Če se bodo otroci strinjali, bomo keramične jurčke v prihodnosti uporabili za protokolarna darila za potrebe KS Ambrus, v nasprotnem primeru bodo dela samo razstavljena in jih bodo lahko kasneje odnesli domov. PRIJAVNINA: Prispevek na posameznika za udeležbo na EX-temporu keramike je 10,00 EUR. Plačilo je možno: - na račun društva: KD Ambrus, Ambrus 56, 1303 Zagradec, T. R. 020410013578059 NLB Ivančna Gorica,, sklic: EX-tempore 2019 ali - ob samem prihodu na EX-tempore. LIKOVNI MATERIAL IN IZVEDBA: Vse bomo delali ročno. Uporabili bomo glino in akrilne barve na vodni osnovi. ZAGOTOVITEV POGOJEV ZA DELO: organizator EX-tempora zagotovi potreben material in vse delovne pripomočke, mentorje, organizacijo razstave. Udeleženci poskrbijo za primerno obleko in prevoz. STROKOVNO VODSTVO: Marjeta Baša – samostojna kulturna delavka PRIJAVE: marjeta.basa@gmail.com ali na GSM: 041/938558, najkasneje do 10. oktobra 2019.

Guapa plesna produkcija - ''Šolski mjuzikl'‘ z Nipkejem V nedeljo, 23. junija 2019, je Plesni klub Guapa predstavil svojo poletno plesno produkcijo z naslovom Šolski mjuzikl. Predstavilo se je skoraj 300 plesalcev v desetih točkah, v katerih so prikazali življenje v šoli. Šolarji, učitelji, košarkarji, navijačice, kuharji, čistilke, maskote in drugi so poskrbeli za odlično vzdušje v Športni dvorani Osnovne šole Stična in ponovno očarali gledalce. Plesni klub Guapa, ki letos obeležuje petnajsto obletnico delovanja, pa je poskrbel še za dodatno presenečenje. Po predstavi se je vodja kluba Maja Zrilič zahvalila občinstvu, plesalcem in svoji ekipi, nato pa napovedala prav posebnega glasbenega gosta. Na odru se ji je pridružil raper Nipke, ki je na noge spravil starejše in mlajše goste in tako plesno produkcijo še dodatno obogatil. Ob koncu plesne sezone se še enkrat zahvaljujemo vsem, ki so zaslužni za to, da je bila plesna predstava uspešno izvedena, in vsem, ki klubu pomagajo pri uresničevanju ciljev. Maja Zrilič


september 2019

Knjižnica Ivančna Gorica hu na očeh). Prijave sprejemamo na 031 707 978. Vstopnine ni, na dogodek vas opomnimo. Ciljna skupina: otroci od 3. leta dalje, z družino

DRUŽINSKA PRAVLJICA OB KAMIŠIBAJU SEPTEMBER: AKCIJA BEREMO SKUPAJ

September je proglašen za mesec skupnega branja. S tem želimo poudariti, kako pomembno je, da je branje v središču skupnih prizadevanj. Predsednik republike Borut Pahor je zato te dni Bralnemu društvu kot enemu od pobudnikov Nacionalnega meseca skupnega branja izročil svečano listino o pokroviteljstvu tega projekta. Naj otroci berejo staršem, starši pa otrokom, zakonec zakoncu, bratci sestricam ... V šolah in v naši knjižnici že potekajo akcije. Vabljeni k izposoji in na dogodke.

RAZPISUJEMO TERMINE ZA POČITNIŠKE DEJAVNOSTI IN DOGODKE V KNJIŽNICI ZA SEZONO JESEN 2019 DO POMLADI 2020: STORITVE V KNJIŽNICI SO BREZPLAČNE

Objavljamo dogodke za različne ciljne skupine, na katere se lahko prijavljate do zasedbe mest (iz prostorskih razlogov). Prijave zbiramo na 7878 121 (za bralne klube na 031 707 978) ali osebno za izposojevalnim pultom v knjižnici, kjer tudi podpišete izjavo, da vas na dogodke lahko spomnimo. Vzelo vam bo minutko časa in – se vidimo! Ciljna skupina: starši predšolskih otrok in otrok prve triade

Z ZNANJEM DO BOLJŠEGA ZDRAVJA: VZGOJNI IZZIVI ZA ZDRAVO OTROŠTVO V ČASU ZASLONOV

Izvaja: Larisa Oblak, univ. dipl. psihologinja Termini: cikel štirih srečanj, sledite datume ob prvih sredah (2. 10. ob 18. uri, 4. 12. ob 17. uri, 8. 1. ob 18. uri in 5. 2. ob 18. uri) Kako potekajo: V soorganizaciji s Centrom za krepitev zdravja ZD Ivančna Gorica vam bo strokovnjakinja in izvrstna predavateljica Larisa Oblak pomagala pri razumevanju razvojnih izzivov modernega časa. Predavanja bodo namenjeni pastem zaslonov, medijski vzgoji, pomenu branja, nevarnosti za razvoj odvisnosti, zdravemu odraščanju, razporejanju prostega časa, aktivnosti, spodbudam za učenje, razumevanju med sorojenci, delitvi vlog pri vzgoji med starši idr. Ciljna skupina: Mladi, starejši in seniorski pari oz. posamezniki, ki želijo izboljšati svoje odnose

PREDAVANJA NA TEMO »MIDVA«

Izvaja: Špela Heric Marinček Termini: cikel štirih predavanj ob petkih v novembru ob 17. uri (8. 11., 15. 11., 22. 11., 29. 11.) Kako potekajo: V soorganizaciji

z DU Ivančna Gorica bo spretna predavateljica psihoterapije nadaljevala lani izredno dobro sprejeta predavanja na temo »Midva«. Prvo predavanje v sklopu bo na temo razmejevanja življenja mlade družine od staršev, druga bo o tem, kako imeti v paru čas samo zase in v kakšni meri, tretja bo o postavljanju družinskih prioritet (družine z in brez otrok), v četrtem srečanju pa se bomo lotili kriznih obdobij in kako iz njih. Ciljna skupina: medgeneracijski bralni klub, poudarek na seniorjih

BRALNI KLUB »KRANJSKA ČBELICA«

Izvaja: Ksenija Medved Termini: vsak prvi torek v mesecu, ob 17. uri (3. 9., 1. 10., 5. 11., 3. 12., 7. 1., 4. 2., 3. 3., 7. 4.) Kako potekajo: Izvedeli boste, kaj morate prebrati, nato pa se o prebranem pogovarjamo. Pogovor začnemo s predstavitvijo avtorja in tematike, nato pa vsak predstavi svoje mnenje, seveda v sproščenem vzdušju. Ciljna skupina: starejši dijaki, študenti, srednja generacija

BRALNI KLUB ZA ŠTUDENTE IN SREDNJO GENERACIJO

Izvaja: Ksenija Medved Termini: vsak tretji torek v mesecu, ob 18. uri (15. 10., 19. 11., 17. 12., 21. 1., 18. 2., 17. 3., 21. 4.) Kako potekajo: Izvedeli boste, kaj morate prebrati, nato pa se o prebranem pogovarjamo. Pogovor začnemo s predstavitvijo avtorja in tematike, nato pa vsak predstavi svoje mnenje, seveda v sproščenem vzdušju. Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Pošljite SMS ali pokličite na 031 707 978 (Ksenija). Ciljna skupina: dijaki, študenti, odrasli

LITERARNI VEČERI

Izvajata: dr. Iztok Osojnik in Ksenija Medved Termini: ob določenih torkih: 5. 11., ob 17. uri, 21. 1. , ob 18. uri, 21.4., ob 18. uri, 5.5., ob 17 uri Kako potekajo: Trendi na knjižnem trgu so pozitivni in negativni. Med negativnimi so hitra produkcija, slaba uredniška politika in slabi prevajalci. Prevajalec lahko literarno delo uniči ali pa mu celo kaj doda. Z nami bodo zato to sezono nagrajene prevajalke z novimi (novejšimi) knjigami. Večeri potekajo v okviru bralnih klubov, a so na te datume odprti najširši javnosti. Prijavite se, ne bo vam žal. Z nami bodo: prevajalka Tatjana Jamnik (s knjigo Ivana Myšková: Bele živali so zelo pogosto gluhe), prevajalka Jana Unuk (Ignacy Karpowicz: Osti), Petra Meterc (Sunjeev Sahota: Leto ubežnikov) in Ana Jasmina Oseban (Minoli Salgado: Malo pra-

Kultura

številka 5

Izvaja: Maruša Pušnik Termini: vsak prvi ponedeljek v mesecu ob 17. uri (7. 10., 4. 11., 6. 1., 3. 2., 2. 3., 6. 4.) Kako potekajo: Družinska pravljica ob kamišibaju je namenjena otrokom, ki svet pravljic doživljajo iz starševskega naročja. Bibliotekarka izvaja knjižno vzgojo (preko ugank, izštevank, pesmic) in knjižnično vzgojo (preko vaje bontona), ki se nadaljuje s pravljico ob kamišibaju (namizno gledališče). Ciljna skupina: otroci od 5. do 10. leta starosti

25

Počitnice v Knjižnici Ivančna Gorica Zadnji teden počitnic, od 26. do 30. avgusta, smo za osnovnošolske otroke pripravili zanimiv program, ki so se ga lahko udeležili v Knjižnici Ivančna Gorica. Na počitnicah v knjižnici z naslovom »Bilo je nekoč« smo spoznavali življenje naših babic in dedkov ter se igrali igre, ki so bile nekdaj v navadi. Srečanje smo seveda začeli s knjigo, namreč vsako jutro smo poslušali eno od slovenskih ljudskih pravljic, ki so nas ponesle v čas pastirčkov, lačnih ust in bosih nog, v čas, ko so se težka kmečka opravila delala predvsem na roke. Skozi fotografije so si otroci lažje predstavljali, kakšne so bile hiše, kako in kaj se je kuhalo, kako so bili oblečeni, kakšni so bili nekoč pripomočki in orodja, kot sta likalnik in svetilka, kako so prali perilo, orali in želi ter tako spoznali, kako so delo na kmetiji naredili brez elektrike. Oblačila otrok smo si tudi pogledali in potipali, kako groba in nepraktična so bila. Največ časa smo posvetili igram in se jih tudi naučili igrati: »kamenčkanje«, »nožkanje«, »šola«, »gnilo jajce«, »ali je kaj trden most«, »skakanje čez vrv« ipd. Ugotovili smo, da so bili otroci nekoč zares zelo spretni in iznajdljivi. Naše počitnice v knjižnici je popestril tudi revirni gozdar Roman Črnič. Predstavil nam je delo gozdarja nekoč in danes ter nam pokazal orodje in opremo, ki jo potrebuje za svoje delo. Prešteli smo letnice na štoru, skupaj določili starost drevesa in ugotovili, da je preživelo drugo svetovno vojno. Smejali smo se, ko

SLOVENSKO-ANGLEŠKA URA PRAVLJIC

Izvaja: knjižničarka Anja Thaler Zupan Termini: vsak četrti torek v mesecu (22. 10., 26. 11., 28. 1., 25. 2., 24. 3.) Kako potekajo: Slovensko-angleške ure pravljic so namenjene prvemu stiku z literarnim besedilom oz. doživljanju le-tega v angleškem jeziku, a niso tečaj angleščine. Na vsaki uri se pravljica predstavi v slovenskem, nato še v angleškem jeziku. Otroci nato preko igre spoznavajo angleške besede iz pravljice na določeno temo. Ob koncu ure za domov prejmejo delovni list, na katerem so besede, ki so se jih naučili. Ciljna skupina: otroci od 4. do 10. leta starosti

URA PRAVLJIC OB ČAROBNEM KOVČKU

Izvaja: pripovedovalka Petra Špehar Termini: vsak tretji četrtek v mesecu, ob 17. uri (17. 10., 21. 11., 16. 1., 20. 2., 19. 3.) Kako potekajo: Otroci se na začetku predstavijo drug drugemu, pozabavajo se z besednimi igrami, si postavljajo uganke, berejo izštevanke, pesmice. Umirijo se ob skladbi ali dveh iz Glasbene šole Grosuplje: Podružnične šole Ivančna Gorica, potem pa pripovedovalka prične s pripovedovanjem pravljice. Ob tem si pomaga s čarobnim kovčkom, v katerem se vedno kaj skriva; npr. lutka, rutka, risbica, kak še bolj čaroben predmet. Ciljna skupina: otroci s težavami pri branju (disleksija, motnje pozornosti itd.)

smo merili svoje spretnosti pri sestavljanju štora, metanju storžev in na »slepi poti«. V sredo nas je obiskal Dejan Sotirov iz Zavoda Mavrični bojevniki (ukvarja se tudi z otroki z diagnozo ADHD in predava po Sloveniji). Pokazal in razložil nam je, kaj potrebujemo, če želimo nekaj časa preživeti v naravi. Mnogo zanimanja so otroci pokazali, ko so poskušali s kresilom zanetiti nekaj iskric. Navdušil nas je s svojo energijo in pripovedovanjem. Otroci so si nato sami izdelali obesek iz kamna, pravijo mu kamen moči. Naš tretji gost je bil dedek in ljubiteljski rokodelec Milan Trunkelj, ki nas je vpeljal v izdelovanje zobotrebcev in pletenje košar. Spoznali smo, kako pomembne so ročne spretnosti, naša natančnost in potrpežljivost pri delu. Otroci so prejeli v spomin na ta dan različne miniaturne košarice. Zadnji dan smo se pošteno nasmejali, kajti prebrali in pogledali smo si kratke odlomke, kako je bilo v šoli nekoč, ko sta vladala red in disciplina. Ogledali smo si lesene tablice, na katere so pisali, pisala in črnilo, torbice in puščice ipd. Otroci so znali veliko povedati tudi o kaznih, ki so jih bili nekoč deležni neposlušni otroci, kot npr.: klečanje na koruzi, ostajanje zaprti po pouku, učiteljeva šiba, sedenje na oslovski klopi. Sami otroci so ugotovili, da so v starih časih vladali precej strožja vzgoja, red in disciplina. »Še dobro, da v ponedeljek, ko gremo v šolo, ne bo tako hudo!« so pravili otroci, ko so se poslavljali od nas knjižničarjev (Anita, Anja, Maruša, Petra in študentka Lucija). Naj povemo, da so otroci vse te dni z zanimanjem poslušali in morda vas bodo, starši in stari starši, še kaj povprašali, kako ste vi preživeli svojo mladost. Mi pa jim zaželimo uspešno šolsko leto in varno šolsko pot. Zahvaljujemo se vsem trem gostom, ki so pomagali otrokom pričarati vedoželjnost in smeh ter jim popestrili počitnice. Zahvala velja tudi KD Stična, ki nam je posodilo otroško narodno nošo. V knjižnici pa vas spet pričakujemo z novimi zgodbami in zanimivimi knjižničnimi dejavnostmi ter celodnevno odprtostjo. Petra Volkar, Knjižnica Ivančna Gorica

BEREMO S TAČKAMI

Izvaja: terapevtski par Vesna Hude in kužka Erc ali Cooper Termini: vsak drugi in četrti ponedeljek v mesecu, ob 17. uri (9. in 23. 9., 14. 10. in 28. 10., 11. 11. in 25. 11., 13. 1. in 27. 1., 10. 2. in 24. 2., 9. 3., 23. 3., 11. 5., 25. 5.) Kako potekajo: Otroka morate na termin s kužkom prijaviti na tel. št. 01 7878 121 (Maruša). Terapevtski par na razpisan termin sprejme dva otroka, vsak bere pol ure. Zakaj kužku? Ker ta pozorno posluša, ne sodi, ne kritizira. Prijave sprejemamo do zasedbe mest.

Ciljna skupina: mladi, odrasli, družine

BEREMO DOMAČE

Gre za bralno značko, pri kateri beremo in spoznavamo domoznansko gradivo, dejavnost poteka od junija 2019 do konca marca 2020. Prebrati je potrebno štiri knjige. Več informacij o poteku dobite na tel. št.: 787 81 21 (Roman Rozina) ali preberete v zloženki, ki jo dobite za izposojevalnim pultom v knjižnici.

Za informacije o ostalih dejavnostih, v katere bi želeli biti vključeni, se prav tako obrnite na št. 7878 121: ŽELITE Z NAMI SODELOVATI? STIKI Z JAVNOSTJO: Ksenija Medved (031 707 978) ZELENI BRALEC: Petra Volkar ORGANIZIRANI OBISKI V KNJIŽNICI: Maruša Pušnik


26 Šport

september 2019

številka 5

Jubilejni 15. Krevsov tek lepo uspel Tudi letos sta na prvo septembrsko soboto turistični društvi Polževo in Višnja Gora uspešno izpeljali tradicionalni, tokrat že 15. Krevsov tek po Kriško – Polževski planoti. Kot običajno je bil tudi letos start in cilj prireditve pred hotelom Polževo, tek pa šteje v sklop tekov Dolenjske in za pokal Vzajemne. Ivo Krevs, po katerem je poimenovan tek, je naš rojak iz Višnje Gore. V času med obema svetovnima vojnama je bil odličen atlet tekač, udeleženec Olimpijskih iger v Berlinu leta 1936, večkratni balkanski prvak in še z mnogo uspehi na drugih tekmovanjih. Čeprav že nekaj zadnjih let prirediteljem vreme morda ni preveč naklonjeno, saj je večer in noč pred tekom tudi letos deževalo, zjutraj se je kot nebodigatreba od nekje pojavila še megla, pa tekačev to ni oviralo. Nasprotno, večina njih je bila s takšnim vremenom celo zelo zadovoljna, saj je bila temperatura za tek idealna, pa tudi megla se je počasi dvignila, tako da so nastopajoči že med samim tekom, katerega trasa poteka skozi vseh pet vasi na planoti, lahko občudovali naravne danosti Polževske planote. Vseh udeležencev prireditve je bilo 170, od tega 18 pohodnikov, ki so pod vodstvom Ivice Zupančič uživali na 7-kilometrskem pohodu. Tekmovalcem so bile na voljo štiri različne proge, in sicer 300 m za predšolsko mladino, 800 m za deklice in dečke do starosti 12 let, 4,4 km dolga proga je bila namenjena deklicam in dečkom do 15 let kot tudi osta-

Vida Rudolf odlična 5. na EP v boksu Vida Rudolf, naša občanka, je konec avgusta nastopila na evropskem ženskem prvenstvu v boksu, ki je bilo v Madridu, v Španiji. Odlično se je borila, a v četrtfinalu je svoje nastope morala končati. Le ena zmaga jo je delila ob zgodovinske slovenske kolajne v ženskem boksu. Vida Rudolf je v kategoriji do 57 kg v četrtfinalu morala po točkah z 0:5 priznati premoč Bolgarki Stanimiri Petrovi, ki brani zlato lovoriko z zadnjega EP, ki je bilo v Sofiji, v Bolgariji.

lim rekreativnim tekačem, 11 km proga pa je vsem ostalim tekmovalcem. Rezultati so se merili kar v 24 kategorijah. Veseli nas dejstvo, da je vsako leto več zanimanja za tek med najmlajšimi, ki se ga je letos udeležilo tudi precejšnje število domačih nadobudnežev. V absolutni konkurenci je bil najhitrejši ponovno domačin Toni Habjan, ki je za 11 km progo potreboval 45:32. Med ženskami pa je bila absolutno najhitrejša z rezultatom 54:58 Tina Sajko iz tekaškega kluba Bela krajina. Na otroškem teku fantov letnik 2013 in mlajši je bil najhitrejši Ožbej Selan, pri deklicah pa Nuša Možina. Pri fantih letnik 2007 – 2009 je bil najhitrejši Lukas Dovnik, pri dekletih Zoja Taškar, pri fantih letnik 2010 - 2012 pa je zmagal Anže Možina, pri deklicah pa Zala Adamlje. Sicer pa so bili zmagovalci prav vsi, ki so pretekli progo, na

katero so se podali. Po končanem tekmovanju so poleg zmagovalcev v posameznih kategorijah vsi udeleženci prejeli priložnostna spominska darila in se okrepčali z okusnim golažem, ki ga je skuhal Franci iz Višnje Gore. Prireditev je s svojim obiskom počastil tudi župan Dušan Strnad. V uvodnem pozdravu je poudaril predvsem pomen zdravega in športnega načina življenja, katerega sestavni del je tudi tek ali hoja v naravi. Po zaključenem tekmovanju pa je najboljšim tekmovalcem podelil tudi medalje in spominska darila. Turistično društvo Polževo in Višnja Gora se iskreno zahvaljujeta vsem donatorjem, gasilcem iz Kriške vasi ter vsem prostovoljcem, ki so kakor koli in na kakršen koli način pomagali pri organizaciji in uspešni izvedbi 15. Krevsovega teka. Jože Ulčar, TD Polževo

»Borba je bila težka in precej enakovredna. Odločale so malenkosti, jeziček na tehtnici pa sta na tekmičino stran prevesili večja izkušenost in tehnična dovršenost,« je sporočila 31-letna Izolanka, ki sedaj živi v Gabrovčcu. Čeprav ji žreb ni bil naklonjen, je bila vesela, da se je lahko merila s ta čas najboljšo boksarko na stari celini v kategoriji do 57 kilogramov. »Na ta način sem pridobila dragocene podatke in izkušnje, ki mi bodo prišli v pripravah za olimpijske kvalifikacije še kako prav. Prepričana sem, da bom lahko naslednjič premagala Stanimiro.« je dejala varovanka ptujskega šampiona Dejana Zavca, ki bi v primeru madridske zmage nad Petrovo (ta je bila na koncu 3.) slovenskemu boksu izbojevala zgodovinsko kolajno. Kljub temu je to izjemen uspeh za Vido in velika spodbuda za nadaljnje delo. Na evropskem prvenstvu v Madridu sta pod slovensko zastavo boksali Katja Gajić (levo) in Vida Rudolf. Simon Bregar

11. hitropotezni šahovski Državno prvenstvo 2019 je za nami, mi turnir Polževo 2019 pa smo izredno zadovoljni z letošnjimi rezultati Letos smo se na državno prvenstvo v Novo mesto odpravili v precej večji zasedbi, saj smo poleg solistov in para s seboj peljali tudi mladinsko hip hop formacijo. Najprej so se v plesne boje podali naši solisti. Klara, Ela in Tai so pokazali odlične koreografije in tudi svoj napredek, mladinska konkurenca je namreč zelo močna. • Tai 4. mesto • Ela 33. mesto • Klara 41. mesto Nato pa se je začela maska, frizerstvo, oblačenje, ogrevanje in seveda tudi psihična

priprava na četrtfinalni nastop formacije. Nastopali so kot tretji in nam pokazali, za kaj so celo leto pridno trenirali, zakaj je bilo vredno »švicati« in garati. Priborili so si tudi polfinalni nastop, na koncu pa zasedli odlično 8. mesto. Med formacijskimi nastopi sta se naša Zala in Neža hiteli preoblačiti, saj sta nastopili tudi v kategoriji hip hop duo otroci, kjer sta zasedli odlično 10. mesto. Odpravili smo se v Višnjo Goro, kjer smo imeli še malo druženja, a državnega prvenstva še ni bilo konec za vse. Žana je v nedeljo nastopala še kot hip hop solistka v kategoriji otroci in zasedla odlično 7. mesto. Maja Zrilič

V nedeljo, 23. 6. 2019, se je, ob počastitvi dneva državnosti, praznika KS Višnja Gora in občine Ivančna Gorica v gostišču Šerek v Višnji Gori odvijal šahovski turnir v organizaciji ŠK Višnja Gora-Stična in ob pomoči krajevne skupnosti in turističnega društva Polževo kot soorganizatorja. V otvoritvenem delu so zbrane nagovorili: predsednik ŠK Višnja Gora-Stična Valentin S. Jančigaj, predsednik KS Janko Zadel in predsednik Turističnega društva Polževo Miloš Šušteršič ter jim zaželeli dobre partije in obilo športne sreče. Turnirja se je udeležilo 35 tekmovalcev različnih starostnih skupin, kar nas je zelo razveselilo, ker lahko šah umeščamo med dejavnosti, ki soustvarjajo medgeneracijsko sožitje in sodelovanje. V devetih kolih je največ znanja pokazal igralec ŠK Postojna Ule Evald z osmimi zmagami, sledil mu je predsednik ŠK Trzin Banfi Gregor na tretjem mestu pa mu je sledil naš dobri znanec Jakša Cvetko. Odlično se je odrezal igralec našega kluba in krajan Višnje Gore Dario Edgardo Miceli (spredaj desno na sliki), ki je v močni konkurenci kot najvišje uvrščeni domačin zasedel 9. mesto. Turnir se je zaključil ob odličnem kosilu in v veselem prijateljskem druženju, česar si želimo še večkrat. Obenem pa se zahvaljujemo tudi vsem svojim velikim podpornikom in sponzorjem, brez katerih bi le težko speljali prireditev na tako visokem in kvalitetnem nivoju. Zahvale gredo predsedniku KS Višnja Gora Janku Zadelu, predsedniku TD Polževo Milošu Šušteršiču, Sotirov Pavletu, Gostišču Šerek in glavnemu sponzorju MERCATOR d. d. za čudovite praktične nagrade. Valentin Sašo Jančigaj, predsednik ŠK Višnja Gora - Stična


september 2019

Šport

številka 5

27

SANKUKAI KARATE KLUB Ivančna Gorica

Telesna vadba ali vrhunski šport Telesna aktivnost vpliva na telesno in psihosocialno zdravje ter je pomembna v vseh obdobjih življenjskega ciklusa. Veliko ljudi, ki niso zadovoljni s svojim telesom, niti s svojo zunanjo podobo, odklanja sodelovanje v katerikoli športni dejavnosti in prav zaradi svojega telesnega neskladja ostajajo brez vsake telesne aktivnosti. Na ta način svoje telo še bolj zanemarjajo in nič ne prispevajo k svojemu telesnemu zdravju. To jim zmanjšuje samozavest in znižuje samopodobo, hkrati pa jih notranje teži, obremenjuje in odtuji. Dejstvo je, da si z gibanjem oziroma športno rekreativnim udejstvovanjem utrjujemo zdravje in podaljšujemo življenje. Ukvarjanje s športom v določeni meri sprošča tudi čustvene napetosti in v marsičem odpravlja nakopičeno tesnobo, potrtost, jezo ali strah. Primerno izbrana športno rekreativna vadba ugodno učinkuje tudi na koordinacijo. Poleg moči je koordinacija gibanja med tistimi osnovnimi motoričnimi oziroma gibalnimi sposobnostmi, ki naj bi

jih v obdobju zrelosti še posebej ohranjali in tako naj bi bilo vse do obdobja starosti. Med posameznimi osnovnimi motoričnimi sposobnostmi je tudi gibljivost. Nanjo lahko s programirano športno vadbo pomembno vplivamo in jo še posebej razvijamo in ohranjamo. Otroci in odraščujoči najstniki ne smejo biti preobremenjeni z zunajšolskimi dejavnostmi. Treningi 4-5x tedensko, tekme konec tedna ter še udejstvovanje pri jezikovnih in glasbenih tečajih je lahko zelo obremenjujoče. Zato morajo starši temeljito razmisliti o sposobnostih svojega otroka, kako je z učenjem shajal prejšnje šolsko leto, v kakšno dejavnost ga vključiti, da otrok ne bo preobremenjen in da ne bo to imelo negativnih posledic na njegovo počutje in šolski uspeh. Če je otrokov šolski uspeh slabši, ga nikakor ne smemo popolnoma prikrajšati za popoldanske dejavnosti in ga usmerjati samo k učenju. Spodbujamo ga k izbiri dejavnosti, pri kateri bo lahko izkoristil svoja močna področja in tako gradil pozitivno samopodobo. Ugodne posledice rednega in sistematičnega

ukvarjanja s primenim športom in rekreacijo pa se kažejo tudi v izboljšanju psihofizičnih sposobnosti ljudi in zviševanju ravni njihovih motoričnih ter funkcionalnih sposobnosti. Vsekakor športu lahko damo možnost, saj vam bo trening odgnal proč vse temne misli in vas pripravili za pozitivno spopadanje z vsakdanjimi problemi. Trening ima to čudovito sposobnost, da iz nas naredi ponovno učenca, ki se je pripravljen potruditi za dosego svojega cilja. K vpisu vabimo vse, ki vas zanima ta prečudovita veščina, kjer ni starostnih omejitev. Potreben je le začeten pogum, želja in veselje do gibanja, kajti SANKUKAI KARATE treningi so prilagojeni posamezni starostni kategoriji, so primerni za moški in seveda tudi ženski del populacije. Treningi potekajo v skupinah: • cicibani 5-7 let - OŠ Stična v Ivančni Gorici, PŠ Zagradec • otroci 7- 14 let - OŠ Stična v Ivančni Gorici, OŠ Šentvid, PŠ Zagradec • mladina 14-18 let - OŠ

Stična v Ivančni Gorici • člani od 18 let dalje - OŠ Stična v Ivančni Gorici • veterani nad 40 let - OŠ Ivančna Gorica Karate klub Ivančna Gorica ima 40-letne izkušnje na področju treniranja karateja. Vsi treningi se odvijajo pod vodstvom izkušenih trenerjev z licenco SKZS, pod vodstvom tehničnega mentorja g. Vlada Paradižnika – 5 dan. Vpis poteka prav te dni, v telovadni-

cah: - OŠ Stična, Cesta občine Hirschaid 1; Ivančna Gorica – četrtek ob 18.00 (osnovnošolci, mladinke, mladinci; članice, člani; veteranke, veterani) - OŠ Stična, Cesta občine Hirschaid 1; Ivančna Gorica (cicibani) - sreda ob 17.00 - OŠ Šentvid (osnovnošolci) - sreda ob 15.30 - PŠ Zagradec (cicibani in osnovnošolci) - torek ob 17.30 Jože Kastelic 2. DAN, trener SANKUKAI KARATEJA

Žan in Darijo pri izvajanju demonstracij

Taekwondo - individualni šport kot sad dela cele ekipe Taekwondo je individualni šport, kjer je tekmovalec v ringu sam. V tej situaciji se odloča sam, sam izbira taktiko, tempo tekme ter katere udarce ali kombinacije bo uporabljal. Tekmovalec sam vpliva na dogajanje v ringu in mora v stotinkah sekundah reagirati na akcijo nasprotnika. V ekipnem športu se več tekmovalcev skupaj bori za odličje, medtem ko je pri taekwondoju tekmovalec za potek tekme odgovoren sam. Zunanji dejavniki, ki vplivajo na tekmo, so le sodniki, navijači in trener. V ringu sta le dva tekmovalca, nasprotnika. Takrat gre zares, moči merita eden proti drugemu. To povzroča veliko stresa, napetosti, treme in tudi strahu. Zato mora biti tekmovalec dobro psihično in fizično pripravljen. Potrebuje veliko izkušenj, veliko kilometrine. Kilometrino nabiraš ne samo na tekmah, temveč tudi v telovadnici na treningu. Obe komponenti, tako trening kot tudi tekmovanja morata biti v ravnotežju. V ravnotežju pa morata biti tudi glava in telo. Pomembna je dobra mentalna pripravljenost. To je ključni faktor, saj zmanjša napake, ki jih tekmovalec naredi. Te mu škodijo pri rezultatu. Med tekmo mora tekmovalec biti skoncentriran. Velikokrat pa se zgodi, da koncentracija tekmovalcu pade, četudi le za 10 sekund, vendar je to ključna situacija, ki odloča med zmago in porazom. Tekmovalec potrebuje tudi dobro fizično pripravo. Pomembna je anaerobna vzdržljivost tekmovalca za tri runde pri kadetih, mladincih in članih oziroma za dve rundi pri mlajših. Velikokrat imajo tekmovalci vzdržljivost le za dve rundi ali dve in pol runde. Takih primanjkljajev si tekmovalec ne sme privoščiti. To so osnove priprav tekmovalca. Nasprotniki pomanjkanje vzdržljivosti takoj opazijo in ga izkoristijo sebi v korist. Če je tekmovalec dobro psihično in fizično pripravljen, je sposoben po-

tek borbe dobro predvidevati in se tudi pametno in hitreje se odločiti. Ker imamo v taekwondoju elektronske oklepe in čelade, tudi sodniki ne morejo več tako zelo vplivati na potek tekme. Včasih so sodniki dajali točke po svojih kriterijih, tako da je velikokrat prišlo do napačnih odločitev. Elektronska oprema tega ne dovoljuje več. Sodnikom so ostali le še opomini. S tem lahko do določene mere na tekmo še vplivajo, vendar so pravila glede tega natančno določena. Navijači lahko imajo veliko moč na dogajanje tekme, saj na psihološko podzavest tekmovalca vplivajo bodisi pozitivno bodisi negativno. Tekmovalec sam odloča ali sprejme moč svojih navijačev ali pusti, da mu navijači nasprotnika moč vzamejo. Neredko se zgodi tudi, da tekmovalcu navijanje navijačev nasprotnika da še več energije. Navijači tekmovalca so člani kluba, prijatelji, trenerji in starši. Trener in navijači so del ekipe. Če mu tekmovalec dovoli, lahko tudi trener delno vpliva na potek tekme. V borbi med počitkom lahko trener da tekmovalcu svojo energijo in nasvete. V individualnem športu je pomembno tudi ekipno delo. Tekmovalec je povezan s trenerjem in z ostalimi člani kluba. Tekmovalec potrebuje sotekmovalce iz kluba kot partnerje pri treningih v borbah ali da mu držijo blazino ali loparčke, s katerimi vadi svoje udarce ali kombinacije. Pri redni vaji taekwondoja se tekmovalec uči vse te sposobnost. Taekwondo tekmovalca nauči vztrajnosti: na začetku je težko zmagati, saj tudi nasprotnik trenira. V ringu se tako pokaže, kdo je v tem trenutku bolj pripravljen in kdo ima več kilometrine. V klubu Kang se bomo v sezoni 2019/2020 še bolj posvetili tekmovalni ekipi, saj imamo z lastnimi prostori možnost ponuditi svojim članom več tekmovalnega treninga.

Treningi za mlajše tekmovalce in starejše tekmovalce potekajo v Šentvidu pri Stični, Škoflje 4. Veliko možnosti za trening nudimo v klubu Kang tudi za rekreacijo. Poleg lastnih prostorov, kjer trenirajo starejši rekreativci, so naše lokacije tudi na OŠ Ferda Vesel, PŠ Višnja Gora in SŠ Josipa Jurčiča. Tukaj trenirajo otroci stari med šest in šestnajst let. Skupino imamo tudi v vrtcu Ivančne Gorice. Tukaj se s taekwondojem prvič srečujejo otroci stari med štirimi in šestimi leti. Taekwondoiste, ki pokažejo velik potencial, usmerjamo v tekmovalno ekipo. Od januarja do junija 2019 smo se aktivno udeležili 17-ih tekem, sedmih v tehniki, sedmih v borbah in treh tekem v borbah in v tehniki. Vrhunec je bil nastop Renate Mavrič v tehniki na evropskem prvenstvu in na evropskem prvenstvu na plaži, vendar žal brez odličij. Je pa Renati uspelo na svetovnem pokalu v Avstriji in Belgiji osvojiti bronasto kolajno. Renata Mavrič: »V letošnji sezoni sem se udeležila nekaj mednarodnih tekmovanj, kjer sem posegala po medaljah. Vesela sem, da sem se lahko po dolgem času udeležila evropskega prvenstva in evropskega prvenstva na plaži. Nabrala sem veliko izkušenj, ki so mi

dale veliko motivacije za sezono in za nadaljnji trening. S spomladansko sezono sem zadovoljna, saj sem prvič posegala tudi po medaljah na tekmah svetovnega pokala. Kmalu se prične jesenski del tekmovanj in počasi se pripravljam na ta del sezone.« Klub Kang je v tem obdobju imel dva pomembna dogodka: klubsko tekmo in poletne igre taekwondoja. Na klubski tekmi je bilo 61 Kangovcev. To leto smo imeli tekme v tehniki, kicku in borbah. V kicku je tekmovalo 61, v tehniki 25 ter v borbah 23

tekmovalcev. Poletne igre smo organizirali na šolskem igrišču v Ivančni Gorici. Zbralo je se 80 tekmovalcev. Mnogi so tekmovali v dveh ali celo treh disciplinah. V poligonu je bilo 40, v balinanju 20 in v borbah 16 tekmovalcev. Igre, ki so v našem klubu že tradicionalne, se udeleži vsako leto več članov, njihovih staršev in prijateljev. Prav prijetno smo se pozabavali in družili. Za žar je poskrbel Gal Maršič. Renata Mavrič je v gozdu pripravila skriti zaklad za naše najmlajše. Dogodka sta sponzorirala DHC računalniške storitve iz Ivančne Gorice z nakupom nove elektronske opreme za tekmovanje v kicku ter zavarovalnica Triglav, ki je nam omogočila poletne igre taekwondoja. Izjava trenerja taekwondoja in profesorja športne vzgoje Tomaža Zakrajška: »Vesel sem, da nam je v tej sezoni uspelo sestaviti tekmovalno ekipo mlajših tekmovalcev od prvega do tretjega razreda. Vidim, da imajo velike potencial. Nekateri so trenirali tudi med počitnicami in se udeležili našega tabora v Portorožu med 19. in 25. avgustom.« Za več informacij vas z veseljem vabim k ogledu naše spletne strani www.kang.si. Darja Podpečnik


28 Šport

september 2019

številka 5

Tudi 2. pokalno futsal S košarkarsko žogo v novo sezono tekmovanje ekipi FC Ivančna Gorica VIP Studio V Ambrusu smo 29. 6. 2019 pod okriljem ZŠO Ivančna Gorica izpeljali drugo tekmovanje za Pokal občine Ivančna Gorica v futsalu. Tekmovanja se je žal udeležilo le 6 ekip, kar nam jasno kaže, da termin tekmovanja ni najbolj ustrezen in ga bomo naslednje leto prestavili na bolj ustreznega.

Rezultati na predtekmovanju:

Skupina A: Samastur : FC Ivančna Gorica – 1:4 Samastur : ŠD Ambrus – 1:1 FC Ivančna Gorica : ŠD Ambrus – 2:0 Skupina B: MSU Team : FSK Mafijozi – 5:0 MSU Team : Hort Zagradec – 4:3 FSK Mafijozi : Hort Zagradec – 2:4 Polfinale: FC Ivančna Gorica : Hort Zagradec – 6:0 ŠD Ambrus : MSU Team – 1:2 Za 3. mesto: Hort Zagradec : ŠD Ambrus – 4:5 (po kazenskih strelih) Finale: FC Ivančna Gorica : MSU Team – 6:4 po kazenskih strelih (3:3 po rednem delu) V rednem delu finalne tekme je bil rezultat izenačen na 3:3, zato je sledilo izvajanje 6-metrovk, kjer so bili boljši igralci FC Ivančna Gorica s 3:1. Finalna tekma je bila na zelo visoki ravni, obe ekipi pa sta prikazali odlično igro. Za zmagovalce so igrali: Jože Gačnik, Kristijan Čož, Tomaž Knep, Dejan Grošelj, Jani Hočevar, Robi Glavan, Gašper Herman in Rok Vidic. Za druge finaliste MSU team pa so igrali: Blaž Zupančič, Martin Grošelj, Luka Babič, Marko Gavranič, Miha Mlakar, Klemen Steklačič in Marko Koščak. Končni vrstni red je tako bil: 1. FC Ivančna Gorica VIP studio 2. MSU Team 3. ŠD Ambrus 4. Hort Zagradec Tekme je sodil Robert Gačnik. Zvezi športnih organizacij Ivančna Gorica se zahvaljujemo za pomoč pri izvedbi tekmovanja in za pokritje stroškov tekmovanja, domači ekipi ŠD Ambrus pa za brezhibno izpeljavo. Simon Bregar

Nova tekmovalna košarkarska sezona je pred vrati. Fantje Košarkarskega kluba Ivančna Gorica so letos začeli s treningi že 12. avgusta, ki so potekali prav vsak dan do konca meseca. Letos je nam šlo v tem obdobju zelo na roko tudi vreme, saj smo lahko prvi del kondicijskih priprav brez težav opravili na zunanjih površinah. Zadnji teden v avgustu pa so se fantje preseli v telovadnico in dobili v roke težko pričakovane oranžne žoge. Veseli smo dejstva, da zanimanje za košarko v našem okolju raste in se nam pridružuje vse več mladih. Prepričani smo in se zavedamo, da je prav usmerjenost v delo z mladimi najpomembnejša in edina pravilna. Tako je naš glavni cilj zagotoviti dobre pogoje in možnosti kvalitetnega preživljanja prostega časa vsem otrokom, ki jim je šport, še posebej košarka v veselje. Košarka, ki je eden najbolj dinamičnih športov, velja tudi za šport, kjer se otroci poleg osnov same igre naučijo predvsem medsebojnega sodelovanja, krepijo timski duh ter sklepajo prijateljstva na igrišču, kot tudi izven košarkarskih igrišč. V 12. sezoni delovanja našega kluba bo tako v državnem prvenstvu nastopalo kar sedem tekmovalnih ekip - od najmlajših cicibanov U9 do članske ekipe. Prvi bodo s tek-

Štiri kroge pred zaključkom letošnje občinske lige v futsalu ima ekipa FC Iv. Gorica VIP studio že kar zajetno prednost 6 točk, ki ji v zaključku lige prinaša veliko prednost pred drugimi. Boj za 2. in 3. mesto pa ostaja popolnoma odprt. V drugi ligi so prve tri ekipe popolnoma izenačene, tako da boj za prvo mesto ostaja negotov. Med strelci v 1. ligi zanesljivo vodi Kristijan Čož (FC Iv. Gorica VIP studio) s 24 doseženimi zadetki, pred Martinom Grošljem (MSU team) s 15 doseženimi zadetki, 3. mesto pa zaseda Denis Gale (Bar pri Livarni) s 14 zadetki. V 2. ligi sta trenutno najboljša strelca Gašper Kastelic in Dejan Rus (oba HD City) s po 10 doseženih zadetkov, 3. mesto pa si delita Andrej Selan ml. (HD City) in Andraž Marinčič (Samastur) s po 8 doseženih zadetkov. 1. liga

O. t.

Zmage

Remiji

Porazi

Goli +

Goli -

Razlika

Točke

1.

FC IVG VIP Studio

12

10

2

0

63

13

+50

32

2.

FSK Mafijozi

12

8

2

2

42

25

+17

26

3.

Bar pri Livarni

12

7

3

2

38

17

+21

24

4.

ŠDM Krka

12

7

1

4

29

24

+5

22

5.

MSU Team

12

7

0

5

44

36

+8

21

6.

ŠD Ambrus

12

5

3

4

30

22

+8

18

O. t.

Zmage

Remiji

Porazi

Goli +

Goli -

Razlika

Točke

V okviru praznika občine Ivančna Gorica se je 23. 5. 2019 na Krki v organizaciji ŠD Krka in ZŠO Ivančna Gorica odvilo prvenstvo občine v namiznem tenisu. Tekmovanje je potekalo v dveh kategorijah posamezno in enotni kategoriji parov. V absolutni kategoriji je zmago z lanskega leta obranil Bojan Vokal iz Ivančne Gorice pred Luko Mlakarjem iz Krke. Nekoliko presenetljivo je na predtekmovanju končal Zvone Omahen iz Šentvida. V kategoriji veteranov je slavil član ŠD Krka Aleš Smrekar, ki je v finalu z zadnjimi atomi moči premagal mladeniča v tej kategoriji Bojana Kuhlja. Na tekmi za tretje mesto je Oven premagal Porento. Sledilo je tekmovanje v kategoriji parov, kjer je slavil par Vokal Mlakar pred parom Kuhelj Oven. Na tekmi za tretje mesto sta se ob 1. uri zjutraj domača igralca Mestnik in Vrhovec pomerila s Stiško navezo Stražišar Struna in v sicer na oko lepi tekmi izgubila s 3:0.

Absolutna kategorija 1. Vokal Bojan (Ivančna Gorica) 2. Mlakar Luka (Krka) 3. Lampret Janez (Stična) 4. Vrhovec Bogdan (Krka) Kategorija veteranov nad 50 let 1. Smrekar Aleš (ŠD Krka) 2. Kuhelj Bojan (Stična) 3. Oven Robert (Stična) 4. Porenta Srečo (Stična) Pari - enotna kategorija 1. Vokal Bojan – Mlakar Luka 2. Oven Robert – Kuhelj Bojan 3. Struna Jure – Stražišar Jernej 4. Vrhovec Bogdan – Mestnik Roman V mesecu septembru se s 6. krogom začenja jesenski del tekmovanja v medobčinski ligi. Presenetljivo, a

Jože Ulčar, KK Ivančna Gorica

Ali je prvo mesto v 1. ligi že oddano?

Namizni tenis na Krki Končni vrstni red

Vse mlade fante vabimo, da se nam pridružijo v šolo košarke, ki jo izvajamo v Šentvidu pri Stični in Višnji Gori. Otrokom želimo, pod budnim očesom strokovno izobraženih trenerjev, približati enega najbolj popularnih športov na svetu, to je košarko. Košarka je namreč edini ekipni šport z žogo, kjer je Slovenija še vedno aktualni evropski prvak, naslov, ki ga je Slovenija osvojila z Dragićem in Dončićem na čelu. Za več informacij lahko pokličete vodjo mladinskega pogona KK Ivančna Gorica trenerja Roka Rupnika (diplomirani trener košarke), na tel. 040 390 622. Lahko nam tudi pišete na info@kkivancna.si, ali obiščete našo spletno stran www. kkivancna.si, kjer boste našli vse potrebne informacije o klubu, terminih treningov, ekipah, igralcih, razporedu in rezultatih.

Občinska futsal liga

2. liga

Zaslužena priznanja sta podelila predsednik ZŠO Ivančna Gorica Mitja Hren in predsednik ŠD Krka Jože Kozinc. Tekmovanje je vodil Slavko Globokar.

movanjem začeli kadeti in sicer 21. septembra, naslednji dan stopi na parket ekipa U15, teden dni kasneje pa še fantje U13 in mladinska ekipa. Člani bodo prvo tekmo odigrali 1. oktobra v Pokalu Špar v Ajdovščini, ligaški del tekmovanja, kjer bodo nastopali v skupini Zahod, pa je 12. oktobra. V trenerski zasedbi v novi sezoni ni bistvenih sprememb. Kadetsko in mladinsko ekipo bo še naprej vodil izkušeni in prekaljeni Bojan Vaupotič, člansko ekipo Andraž Ulčar, medtem ko bo mlajše selekcije in šolo košarke v Šentvidu pri Stični vodil mladi in perspektivni Rok Rupnik, ki se je že izkazal s kvalitetnim delom v pretekli sezoni. Tudi pri igralski zasedbi ni večjih sprememb. Dva igralca kadetske in mladinske ekipe sta sicer zapustila naše vrste in bosta skušala uspeti v drugem okolju, sta pa iz drugih klubov dva igralca prišla tudi v našo sredino.

1.

HD City

12

4

3

5

36

30

+6

15

2.

Samastur

12

4

3

5

30

33

-3

15

3.

Avtostoritve Sadar

12

4

2

6

28

48

-20

14

4.

Hort Zagradec

12

2

2

8

21

47

-26

7

5.

Raja Višnja Gora

12

1

2

9

26

52

-26

5

6.

Dnevni bar Glorija

12

1

1

10

18

55

-37

3

Simon Bregar

zasluženo je v vodstvu ekipa Velikih Lašč pred obema ekipama ŠD Krka. 19. 9. ob 20.30 uri je na sporedu derbi med obema ekipama Krke. Prvo tekmo je dobila ekipa Krke II z izidom 6:4, kar ji prinaša tudi drugo mesto na lestvici. Glede na zagrizenost igralcev obeh ekip v poletni ligi se obeta zanimiv dvoboj, ki si ga velja ogledati. Vabljeni tudi, da se nam pridružite (več info: Jože 041 670 168). Bojan Vokal, ŠD Krka


september 2019

Slišim tvoj glas, želim videti tvoj obraz še korak mi je znan, toda oziram se zaman. Zakaj te več ni, samo spomin še živi, srce nazaj te hoče, oziroma ve, da je to nemogoče.

številka 5

Ni smrt, ki nas loči, in življenje ni, kar druži nas. So vezi močnejše. Brez pomena so razdalje, kraj in čas. (Mila Kačič)

ZAHVALA

Zahvale

29

Ni te več na vrtu, ne v hiši, nič več glas se tvoj ne sliši, če lučko na grobu upihnil bo veter, v naših srcih je ne bo nikdar.

ZAHVALA

V SPOMIN

V 97. letu se je od nas poslovila draga mama, babica in prababica

Utrujen od težke bolezni je v 72. letu zaspal v Gospodu naš dragi mož, oče, ded, brat in stric

JANJA MOSTAR

iz Gabrja pri Stični

po domače Bebrov Lojz z Malega Hudega (15. 9. 1947 – 29. 8. 2019)

ANA OBREZA, roj. MURN

(9. 2. 1958 - 1. 9. 2018) 1. septembra je minilo leto dni, odkar nas je zapustila naša draga žena, mami in sestra. Hvaležni smo ti za vse in te neizmerno pogrešamo. Hvala vsem, ki jo skupaj z nami ohranjate v lepem spominu in na njenem grobu prižigate sveče ter polagate cvetje. Vsi njeni

Pomlad na vrt bo tvoj prišla in čakala, da prideš ti, in sedla bo na rožna tla in jokala, ker te ni. (S. Gregorčič)

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, sovaščanom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, za cvetje in sveče, za darove v dober namen in svete maše. Hvala župniku p. Branku Petauerju in msgr. Jožetu Kastelicu za sveto mašo in pogrebne molitve. Zahvaljujemo se sestrični Majdi Verbič in članom Društva upokojencev Stična, govornicama Nadi Hauptman in Mari Kovačič za ganljive besede slovesa. Hvala pogrebnemu zavodu Perpar in pevcem skupine Prijatelji. Zahvaljujemo se vsem, ki ste našo mamo pospremili k večnemu počitku. Vsi njeni

In smrti ni! Jaz vidim le življenje. Ljubezen večno vidim krog in krog. (D. Kette)

ZAHVALA Radostno in z vso močjo je živel. Tiho, vdano in spokojno je odšel!

MILAN EMIL JEVNIKAR

Svetinov ate iz Spodnjega Brezovega (13. 10. 1934 – 19. 8. 2019) Ob boleči izgubi našega dragega očeta, moža in deda se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, sodelavcem in vsem, ki ste z nami delili žalost, darovali sveče za dober namen in za svete maše. Hvala vsem, ki ste se prišli od njega poslovit in ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala osebju oddelka D1 Onkološkega inštituta v Ljubljani za vso skrb in nego, ki so našemu očetu omogočili dostojanstven odhod. Hvala, da smo lahko bili do zadnjega trenutka ob njem. Posebej se zahvaljujemo duhovnikom župniku Slavku Judežu, msgr. Jožetu Kastelicu, gospodu opatu p. Maksimilijanu in p. Avguštinu Novaku za veličasten poslovilni obred, za besede tolažbe in spodbude. Hvala Robertu Kohku ter višnjegorskim in zagraškim cerkvenim pevcem za mogočno in občuteno petje pri poslovilnem obredu in sveti maši. Hvala pogrebni službi Perpar. Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ga spoštovali.

ZAHVALA V 92. letu starosti nas je za vedno zapustila naša draga mama, tašča, babica in prababica

MARIJA ČEBULAR, roj. RUS

Škoflje 8, Šentvid pri Stični ( 18. 10. 1927-18. 8. 2019) Ob boleči izgubi naše drage mame se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem in znancem za podarjeno cvetje, sveče, stisk roke, darove za cerkev in sv. maše. Še posebno se zahvaljujemo dr. Elizabeti Žlajpah in sestri Zdenki iz ZD Trebnje, dr. Ireni Hudoklin, g. župniku Izidorju Grošlju za obiske na domu in lep pogrebni obred ter duhovniku g. Jožetu Koželju, pevskemu zboru Prijatelji, pogrebni službi Perpar, cvetličarni Cvetmarket in ge. Dragici Kastelic za poslovilne besede. Hvala vsem, ki ste jo v tako velikem številu spremili na njeni zadnji poti in zanjo molili. Žalujoči vsi njeni

Vsi njegovi

Ko pošle so ti moči zaprl trudne si oči in čeprav spokojno spiš z nami še naprej živiš.

ZAHVALA V 90. letu nas je zapustil dragi

BOŽIDAR HROVAT

iz Šentvida pri Stični 14a (11. 5. 1929 – 18. 8. 2019) Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje. Hvala za podarjeno cvetje in sveče. Zahvala DSO Grosuplje za zdravstvene usluge in nego v času bivanja v domu, družini Kenda in sosedi Tinci Verbovšek za pomoč. Hvala ge. Nuški Volkar, ge. Dragici Kastelic in tovarišu Tomažinu za poslovilni govor. Zahvala društvu upokojencev Šentvid, Turističnemu društvu Šentvid in ZB za vrednote NOB Ivančna Gorica. Zahvala tudi pogrebni službi Perpar, pevskemu zboru Prijatelji ter cvetličarni Cvet market – Jani Žurga. Žalujoči vsi njegovi

Ni te na pragu več, ni te v hiši. Nihče več tvojega glasu ne sliši. Zato pot vodi nas tja, kjer rože ti cvetijo in sveče ti v spomin gorijo.

ZAHVALA V 77. letu starosti nas je zapustila draga mama in babica

VERONIKA MEDVED

po domače Sadarjeva Vera iz Malih Češnjic (28. 1. 1942 – 9. 8. 2019) Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sovaščanom prijateljem in znancem, ki ste se prišli poslovit od nje, vsem, ki ste darovali za svete maše in dober namen in vsem, ki ste jo z molitvijo pospremili na njeno zadnjo pot. Posebno hvala gospodu župniku za prelep opravljen obred. Hvala pevskemu zboru Prijatelji za sočutno odpete pesmi in pogrebni službi Perpar. Žalujoči hčerki z družinami

ALOJZ BRČAN

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste mu v času bolezni stali ob strani, ga obiskovali in bodrili ter ga množično pospremili na zadnji poti. Hvala vsem za nesebično pomoč, spodbudne besede, stiske rok, izrečena sožalja, darove za svete maše in dober namen ter podarjene rože in sveče. Hvala Aktivu kmečkih žena Oplotnica, Slavki, Jožici in Dušici za vso pomoč. Posebna zahvala tudi zdravstvenemu osebju, msgr. Jožetu Kastelicu za duhovno oskrbo in lep čustven obred pri sveti maši, članom PGD Ivančna Gorica in pogrebni službi Perpar za lepo izpeljan pogreb. Hvala Ljubi Štrubelj in Pavlu Fincu za ganljive poslovilne besede, pevskemu zboru Prijatelji za občuteno zapete pesmi in trobentaču Roku Godcu za izvedbo tišine. Žalujoči: žena Anica, sin Tomo z ženo Mojco in sinovoma: Luka in Žan, brat Jože, sestre Danica, Natalija in Olga z družinami, nečakinje in nečaki ter Tomšičevi

Prazen dom je in dvorišče, naše oko zaman te išče, solza, žalost in bolečina te zbudila ni. Ostala je praznina, ki hudo boli.

ZAHVALA

V 78. letu življenja nas je po hudi bolezni zapustil naš dragi mož, oče, dedi, pradedi, tast in prijatelj,

JOŽEF PLANINŠEK

(11. 8. 1942 – 3. 9. 2019) Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom in prijateljem za darovano cvetje, sveče in svete maše. Iskrena hvala ge. Dragici Kastelic za lep govor in poslovilne besede. Hvala Društvu upokojencev Šentvid pri Stični, Hvala turističnemu društvu Šentvid pri Stični, hvala gospodoma župnikoma Izidorju Grošlju in Jožetu Kastelicu, hvala Pogrebnemu zavodu Perpar, hvala pevcem iz Doba za lepo petje in vsem, ki ste ga pospremili k večnemu počitku. Vsi njegovi

Zapel je zvon tebi v slovo … Poln bolečin, ostaja spomin, ostaja praznina, molk in tišina.

ZAHVALA V starosti 76 let nas je tiho in mirno zapustila naša draga žena, mama in stara mama

MARIJA KASTELIC roj. STRAJNAR Hrastov Dol 12 (17. 5. 1943 – 8. 7. 2019)

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste se od nje poslovili, jo pospremili na zadnjo pot, darovali za cvetje, sveče in svete maše. Vsi njeni


30 Zahvale Srce je omagalo dih je zastal a nate spomin bo ostal.

ZAHVALA

Od nas se je poslovila draga

PAVLINA ČERNE

(22. 2. 1932 – 26. 8. 2019) Dob pri Šentvidu 37

Ob njeni smrti se iskreno zahvaljujeva vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče, svete maše in dober namen. Hvala Gospodu župniku Izidorju Grošlju za obiske na domu in za lepo opravljen obred svete maše. Zahvaljujeva se PGD Dob za spremstvo in pokop k njenemu zadnjemu počitku. Hvala govornikoma gasilcev Jožetu Glaviču in Društva upokojencev Šentvid pri Stični Dragici Kastelic za lepe besede. Hvala tudi zdravstvenemu osebju ZD Ivančna Gorica in dr. Janezu Zupančiču za dolgo letno zdravljenje. Hvala pevcem Prijatelji za lepo odpete pesmi in pogrebni službi Perpar za vso organizacijo pogreba. Hvala vsem, ki ste jo spremili na zadnji poti in jo ohranjate v lepem spominu. Olga in Jože Kozlevčar Ko pošle so ti moči, zaprl trudne si oči. zdaj spokojno spiš, a z nami še naprej živiš.

ZAHVALA Na 91. rojstni dan nas je zapustil

ANDREJ LINEC st. (31. 7. 1928 – 31. 7. 2019) po domače Andrejčkov Andrej iz Šentvida pri Stični Zahvaljujemo se sorodnikom, sosedom, vaščanom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, cvetje, sveče ter darove za maše in dober namen. Posebej hvala gospodu župniku Izidorju Grošlju za pogrebni obred in moškemu pevskemu zboru Prijatelji za sočutno odprte pesmi. Za ganljive besede ob slovesu se najlepše zahvaljujemo gospodu Lojzetu Ljubiču, gospe Nuši Volkar, predstavniku Prostovoljnega gasilskega društva Šentvid pri Stični Franciju Dremlju ter predstavniku Zveze borcev. Iskrena hvala vsem gasilcem in gasilkam, ki ste ga pospremili na zadnji poti ob zvoku gasilske sirene. Za sodelovanje in podporo se zahvaljujemo tudi Cvetličarni Zvonček in Pogrebni službi Perpar. Žalujoči vsi njegovi Dobrota tvojih rok ne mine, čas ohranja nam spomine. In hvaležna misel nate.

številka 5

september 2019

Prazen dom je in dvorišče, naše oko zaman te išče, ni več tvojega smehljaja, utihnil je tvoj glas, bolečina in samota sta pri nas. Zato pot nas vodi tja, kjer sredi tišine spiš, a v naših srcih ti živiš.

Brez sonca roža ne cveti, a nam brez mam živeti ni. Zahvalim soncu se za cvet, a tebi, ker ves moj si svet! (Tone Pavček)

ZAHVALA V 71. letu je po dolgotrajni bolezni za vedno zaspala

BERNARDA FURJANIČ

(17. 8. 1947 – 23. 7. 2019) iz Studenca 18, Ivančna Gorica po domače Mlekarjeva Nada iz Sv. Roka

VERONIKA KOŠAK

Njeni najbližji se iskreno zahvaljujemo za izrečena sožalja, podarjene sveče in cvetje. Še posebej zahvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni poti k zadnjemu počitku in jo boste ohranili v lepem spominu. Zahvala gre gospe Karolini Kastelic za govor, ZD Ivančna Gorica in hiši Hospic. Rok, Nataša, Urh, Lara

Srce je omagalo, tvoj dih je zastal, a spomin nate bo večno ostal.

ZAHVALA

MARIJA LEKAN

po domače Mihatova Minka iz Zagradca 13 (14. 2. 1928 – 17. 8. 2019) Ob slovesu se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, sodelavcem in znancem, ki so nam ob smrti mame izrekli sožalje, darovali sveče ter cvetje, prispevali za farno cerkev, svete maše in se skupaj z nami poslovili od mame. Iskrena hvala osebju Doma starejših občanov Grosuplje, župnikoma Sašu Kovaču in msgr. Jožetu Kastelicu za darovano pogrebno mašo, pevcem zagraškega pevskega zbora pod vodstvom g. Robija Kohka ter osebju pogrebnih storitev Novak. Zahvaljujemo se tudi Feliksu Jernejčiču za molitev rožnega venca ter Slavku Blatniku za čudovit govor. Vsi, ki smo jo poznali, smo jo imeli radi zaradi skromnosti in srčnosti, naj spomin nanjo žari kot svetla zvezda na nebu sredi noči. Vsi njeni

po domače Čebetova Verona iz Gabrovke pri Zagradcu 9 (13. 1. 1941 – 17. 7. 2019) Ob boleči izgubi naše mame se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sovaščanom, prijateljem in znancem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, darovali cvetje, sveče, dar za cerkev in molitve. Velika hvala gospodu župniku Sašu Kovaču za lepo voden obred, Mešanemu pevskemu zboru Zagradec pod vodstvom prof. Roberta Kohka za sočutno odpete pesmi ter g. Slavku Blatniku za orisano življenjsko pot. Zahvala tudi kolektivoma Akrapovič in Komunalne Gradnje Grosuplje za izrečeno sožalje in darovano cvetje. Hvala osebju ZD Ivančna Gorica, UKC Ljubljana in Bolnišnici Golnik. Zahvaljujemo se sestričnama Anici in Zalki za vodenje skupnih molitev na domu ter sovaščanom in sorodnikom za številčno udeležbo pri molitvah. Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo v tako velikem številu pospremili k večnemu počitku. Ohranite jo v lepem spominu. Žalujoči vsi njeni

V 102. letu nas je zapustila naša draga babica, prababica, praprababica in teta

IVANA KRALJ

iz Hrastovega Dola 6 (1917 - 2019) Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sovaščanom, prijateljem, znancem za darovano cvetje, sveče, svete maše, izrečena sožalja in vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. iskrena hvala gospodu župniku Izidorju Grošlju za lepo opravljen pogrebni obred, g. Rafku Kralju za somaševanje, Pogrebnemu zavodu Perpar, pevcem za zapete pesmi. Posebej hvala sosedi Marti za ganljive besede slovesa in Ani Turk za vso pomoč. Hvala tudi osebju ZD Ivančna Gorica za vso oskrbo. Vsem in vsakemu posebej iskrena hvala. Vsi njeni

Zaman je bil tvoj boj, zaman vsi tihi dnevi tihega trpljenja, bolezen je bila močnejša od življenja (Tone Kuntner)

ZAHVALA

V 92. letu starosti se je od nas poslovila draga mama, babica, prababica, sestra in teta

ZAHVALA

V 79. letu nas je za vedno zapustila naša draga mama

ZAHVALA Utrujen od težke bolezni je v 87. letu zaspal v gospodu naš dragi mož, oče in brat

ANTON NOVAK

iz Šentpavla 11 (14. 10. 192 – 2. 8. 2019) Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, molitve, darovane sveče, cvetje, darove za dobre namene in svete maše. Hvala Hematološkemu oddelku UKC Ljubljana za vso oskrbo v času bolezni, hvala osebni zdravnici dr. Heleni Puš, Zdravstvenemu domu Ivančna Gorica, še posebej patronažni službi. Zahvala gre tudi gospodu župniku Izidorju Grošlju za lepo opravljen pogrebni obred in gospodu Janezu Zaletelu za somaševanje. Hvala moškemu pevskemu zboru Prijatelji pod vodstvom Roberta Markoviča, Pogrebni službi Perpar in vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili k zadnjemu počitku. Žalujoči vsi njegovi

Prazen dom in dvorišče, naše oko zaman te išče, ni več tvojega smehljaja, bolečina in samota pa ostaja. Zato pot nas vodi tja, kjer sredi tišine spiš, a v mislih naših še živiš.

ZAHVALA

V 83. letu starosti se je od nas poslovila draga mama, babica in prababica

FRANČIŠKA HROVAT

Kal pri Ambrusu (2. 3. 1973 – 9. 7. 2019) Ob boleči izgubi naše mame se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, prijateljem, sodelavcem in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče, svete maše in darove za obnovo orgel. Posebna zahvala pogrebnim storitvam Novak za organizacijo pogreba, gospodu župniku Urošu Švarcu za lepo opravljeni obred, Moškemu pevskemu zboru Ambrus za občuteno zapete pesmi, ter gospodu za poslovilni govor v imenu Društva upokojencev Ivančna Gorica. Še posebej hvala vsem, ki ste zanjo molili in jo pospremili k večnemu počitku. Žalujoči vsi njeni

Kogar imaš rad, nikoli ne umre. Le daleč, daleč je …

ZAHVALA V 67. letu nas je nepričakovano, mnogo prezgodaj zapustil

FRANC BALANT

27. 5. 1953 – 20. 8. 2019 po domače Cesarjev Franci iz Velikih Češnjic, Šentvid pri Stični Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam stali ob strani, ter ga pospremili na njegovo zadnjo pot. Žalujoči vsi njegovi


september 2019

31

številka 5

NAGRADNA KRIŽANKA

Kdor ga zmore, ta je pokončen

Kviz, ki skuša biti hudomušen (če je prilika) 1. Čim bolj se umiva bolj je črn; kaj je to? a) gostilniški tlak b) mlinsko kolo c) koruzni kruh 2. Poišči izraz, ki je pomensko povezan z digitalno tehnologijo! a) želva b) miška c) paglavec 3. Kateri izraz je najbolj dolenjski? a) koló b) kaló c) kalú 4. Koliko »kosmatih« je v znanem slovenskem vzkliku? …….......….. 5. Katera podoba je vzor za hujšanje? a)

b)

c)

Voščilo Izžrebani nagrajenci križanke iz prejšnje številke: Sandi Prijatelj (Ivančna Gorica), Lucija Koželj (Veliko Globoko), Magda Kastelic Hočevar (Žužemberk). Nagrajenci lahko praktično nagrado majico, prevzamejo v sprejemni pisarni Občine Ivančna Gorica. Rešitve tokratne nagradne križanke sprejemamo do 10. oktobra 2019.

O mojem prijatelju Leopoldu Rad bi napisal nekaj spomina na prijatelja in na več desetletij najinega skupnega sodelovanja in prijateljevanja. Ne vem, katero področje, ki ga je raziskoval, je bolj pomembno; morda sva najprej našla nekaj skupnega v mineralogiji, vsak svojo lastno zbirko sva si ustvarjala, pri tem sem mu kot kemiku priznal mentorstvo s tega področja. Ogreval pa se je še za veliko drugih stvari in jih raziskoval. Če sva se peljala skozi gozd in nekje ustavila, me je povabil k nekemu ali k več kamnov, kjer mi je želel vzbuditi zanimanje zanj. »Poglej, tu je okamnela školjka iz rodu »nevemkaterega« (to sem zapisal jaz, on je vedel, kateremu rodu školjka pripada). Še marsikje mi je pripravil pravcato predavanje o pomenu kakega njegovega odkritja. Vedel je za vse nekdanje rudokope. Tudi na področju Ivančne Gorice so nekoč kopali ali pa le talili železovo rudo, je menil, in ko sem bil jaz pri tem nekoliko skeptičen, me je prepričeval, da je tu našel dokazne primerke. Deset njegovih knjig, ki jih je napisal in jih v samozaložbi tudi izdal, mi je podaril. Vsaka od njih zajema drugo področje: vodni viri, stari ljudski običaji, prazgodovina, tičnice in še marsikaj. Prav krajem z imenom Tičnica je posvetil največ časa. Več kot dvesto jih je odkril in jih vse tudi obiskal, ker je poizkušal ugotoviti njihov pomen v zgodovini, mistiki ali le v praznoverju. Zanimalo ga je, zakaj so ravno ptice tisti habitat na tem našem svetu, ki je vzbujal toliko ljudske pozornosti ves čas od prazgodovine in vse do današnjih dni. Nazadnje sva se videla le nekaj dni pred njegovo smrtjo. Obiskal me je v Domu starejših v Škofljici in dvignil zadnje ilustracije svojih zgodbic, ki pa izgleda ne bodo objavljene. Mojega Poldeta bom močno pogrešal. Tone Drab

Frančiška L.

Ura je devet odbila in oglasil se je šentviški zvon, meni pa na misel pride, da bo jutri tvoj patron. K tebi bi rada pristopila, veliko srečo ti voščila, te z voščilom razveselila, godovni dan ti popestrila. Stopim zdaj v vrt zelen z lepim rožicam razcveten. Utrgam rožico rumeno, za godovno srečo zaželeno.

Iz zapuščine Frančiške L. iz šentviške fare.

Rešitve: 1. b, 2. b, 3. c, 4. tristo, 5. a.

Izžrebani nagrajenci


32

mesec 2013

september 2019 - številka 5 številka 5

Ambrus

Metnaj

Muljava

Sobrače

Šentvid

Temenica

Z A G R A D EC

Hudomušnice Kako je Tone svojim težnjam zadostil Vsi ljudje imamo kakšno hibo. Včasih je to občutek, da nas okolica ne mara in da nam celo namerno škoduje, čeprav je stvarnost lahko povsem drugačna. Pojav je potemtakem vsakdanji, dokler ne presega razumnih meja. Medenovemu Tonetu iz Kamnitke se je, na primer, tozadevna slabost stopnjevala do preganjavice. Ko so ljudje to opazili, so se skrbno izogibali vsega, kar bi ga prizadelo. Tedaj pa se je zgodilo nekaj nepričakovanega. Tone se je tako navadil na »nagajanje«, da se mu je vse skupaj zdelo sumljivo in

je začel to razmerje celo pogrešati. Ker dolgo ni bilo nič takega, je »incident« namerno uprizoril. Nekega dne je opazil, da je k tretjemu sosedu prišel obiskovalec. Ko je zapeljal na slepo pot med sosednjima hišama in tam parkiral, je Tonetu šinila v glavo odrešilna misel. Prižgal je avto in se zapeljal okoli sosedove hiše. Ker tam ni bilo pravega pota, je šel z enim kolesom celo po gnojišču, posnel nekaj kravjakov in že je stal »brezizhodno zaparkiran« za obiskovalčevim avtomobilom. Kajpak je bil pri priči pri sosedovih

z milo prošnjo, naj mu ne nagajajo in naj ga spustijo po opravkih. Seveda so mu takoj ustregli in pri tem debelo gledali, kako se je moglo to zgoditi. Šele sledovi gum, so razodeli Tonetov »peklenski načrt«. Seveda so se vsi smejali v pest in se obračali stran. Če bo Tone tole slučajno prebral, se kajpak ne bo smejal, ampak bo rekel, da drugi nismo nič boljši. Če ve kakšno podobno zgodbo o nas, naj jo kar zapiše, se bodo pa drugi nam smejali. Leopold Sever

Sinek: »Mama, kje pa ima ata svojega nosoroga?« Mama: »Kaj čenčaš, naš ati nima nobenega nosoroga!« Sinek: »Kako da ne! Zadnjič sva z atom na sprehodu srečala njegovega prijatelja, ki ga je vabil v gostilno, ata pa je odvrnil, da si ne upa, ker ima doma prehudega nosoroga.« Dečka se vračata iz šole in začneta: »Tvoj bratec mi je zadnjič rekel, da je poznal sovjo pra-pra- pra- pra babico; se ti zdi, da je to mogoče,« je radoveden prvi. »Čisto mogoče, da je to rekel, vendar moraš vedeti, da on jeclja.« »Zakaj si tako žalosten,« ogovori Tone prijatelja, »saj si pravkar prišel z morja?« »Saj to je tisto – ne morem se ga rešiti; ko smo prišli z morja, nas je doma čakalo morje problemov.« »Naši stari pravijo, da je ljubezen ogenj, z ognjem pa se ne gre igrati,« Jure zaupa sošolki Meti. » To o ognju bo kar držalo,« meni Meta po daljšem premisleku, »kadar gre kakšen lep fant mimo mene, mi lica kar zažarijo od ognja.« Skrajno posodobljen ata in sinko si ogledujeta slona v živalskem vrtu: »Ati, zakaj ima slon tako veliko glavo, vpraša sinko?« »Zato, ker ima v glavi bojler,« je učen ata. »Zakaj pa ima tako rdečkaste oči?« »I, zato vendar, ker ima boljer prižgan.« »Zakaj pa ima v rilcu dve luknjici?« »Za toplo in za hladno vodo.«

Letine pri Požeževih iz Zaboršta v 19. stoletju

236. rekord:

Najstarejša torbica in še kaj Naši cenjeni bralci in bralke kljub hudim pritiskom sodobne civilizacije hranijo še marsikaj iz minulih časov. Med te smemo vsekakor šteti Stanko Sadar iz Šentvida. Zadnjič nam je pokazala dragoceno torbico; dragoceno iz treh razlogov: ker je stara, ker je iz kvalitetnega usnja in zaradi dragega spomina na mamo. Torbico je kmalu po prvi svetovni vojni dobila za darilo njena mati Amalija. Narejena naj bi bila na Dunaju, kjer je živela njena teta, ki je bila birmanska botra. Torbica je potemtakem stara nekaj manj kot štejejo leta kraljeve in Titove Jugoslavije skupaj, pa še slovenskih 28 samostojnih let lahko pritaknemo. Sedaj pa »blajbas« v roke in izračunajte, koliko let šteje rdeča lepotica. Mi smo to storili in komisijsko dognali, da gre za nov Klasjev rekord s številko 235. Seveda smo huronsko čestitali ob spremljavi klicev: »Naj živijo torbice ne glede na raso, barvo, spol in prostornino (op. – spol je slovstveno že fiksiran in sicer je ženski, zato smo pri ponavljanju slogana to sestaviStanka s svojo lepo torbico. Tudi v njej so zanimive no opustili). Leopold Sever stvari – vendar o tem kdaj drugič.

V letih, ko je naš veliki Prešeren še veliko pel, kakor so tiste čase rekli skladanju pesmi, so pri Požeževih v Zaborštu (pisali so se Valant, celo Walant, kasneje Balant) že skrbno vodili evidenco o pridelku. Poglejmo, kako jim je »ratala« posamezna kultura: 1. ječmena: 32 mernikov 2. pšenice: 60 mernikov 3. rži: 80 mernikov 4. ovsa : 49 mernikov 5. prosa: 36 mernikov 6. ajde: 24 mernikov Skupaj: 291 mernikov Pridelek je dokumentiral gospodar Johan (Janez) Valant in to precej natančno; saj bi, na primer, pridelek ovsa mirne duše z 49 zaokrožil na 50 mernikov. Se je mož nekoliko zmotil pri seštevku,ki dejansko znaša 10 mernikov manj, torej 281. Možno pa je, da je temu kriva svojevrstno zapisana osmica, ki se bere kot devetica. Presodite s pomočjo faksimila. Leopold Sever

Letno poročilo Johana Valanta o žitnem pridelku v letu 1843. O koruzi in fižolu niti besedice?