__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Predvolilna priloga obÄ?inskega Ä?asopisa Klasje, november 2018


Lokalne volitve 2018

2


Lokalne volitve 2018

KANDIDAT ZA ŽUPANA Žrebana št. kandidata 1

Kandidat

Predlagatelj

Dušan Strnad

SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

LISTE KANDIDATOV ZA OBČINSKI SVET Žreb. št. liste 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ime liste CVETKO ZUPANČIČ (kandidira samo v Volilni enoti 1) SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA STRANKA MODERNEGA CENTRA DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA SD – SOCIALNI DEMOKRATI ALEŠ PEČNIK (kandidira samo v Volilni enoti 1) LMŠ – LISTA MARJANA ŠARCA N.Si – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

Občinska volilna komisija Ivančna Gorica Predsednica: Elizabeta ŽGAJNAR Namestnik predsednice: Jože PETEK Član: Simon KASTELIC Namestnik člana: Jože PEČJAK Članica: Maja PIRNAT Namestnica članice: Amalija ŠTRUBELJ Član: Marko KONČAR Namestnica člana: Mateja PRAZNIK Tajnica OVK Ivančna Gorica: Danijela PIRMAN Tel.: 031/390-777, e-pošta: danijela.pirman@ivancna-gorica.si Namestnica tajnice: Tatjana MARKELJ Tel.: 031/737-780, e-pošta: tatjana.markelj@ivancna-gorica.sI 3


Lokalne volitve 2018 Občinska volilna komisija Ivančna Gorica

Obvestilo o glasovanju na rednih lokalnih volitvah Na dan glasovanja

V nedeljo, 18. novembra 2018, bo glasovanje potekalo na 28 – tih voliščih v občini Ivančna Gorica. Volilec lahko glasuje na volišču, kjer je vpisan v volilni imenik od 7.00 ure do 19.00 ure.

Predčasno glasovanje

Predčasno glasovanje za vse volivce, ki bodo v nedeljo, 18.11.2018, odsotni iz kraja stalnega bivališča (kjer so sicer vpisani v volilni imenik), bo potekalo v torek, 13.11.2018, v sredo, 14.11.2018 in v četrtek, 15.11.2018, med 7.00 in 19.00 uro, za celotno območje občine Ivančna Gorica. Predčasno glasovanje bo potekalo v Kulturnem domu dvorani Ivančna Gorica, Sokolska ulica 4, Ivančna Gorica. Volivce, ki se nameravajo udeležiti predčasnega glasovanja, prosimo, da imajo s seboj osebni dokument, ki izkazuje njihovo identiteto, ter obvestilo o volišču, na katerem bi imeli pravico glasovati v nedeljo, 18.11.2018.

Glasovanje po pošti

Po določilih 81. člena Zakona o volitvah v državni zbor lahko volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, glasujejo po pošti. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, če to sporočijo Občinski volilni komisiji občine Ivančna Gorica in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Volivec, ki je želel uveljaviti pravico glasovanja po pošti, je moral najpozneje 10 (deset) dni pred dnem glasovanja, to je do vključno srede 7.11.2018, poslati občinski volilni komisiji zahtevek za ta način glasovanja. Po 80. členu Zakona o lokalnih volitvah za lokalne volitve ne veljajo določbe Zakona o volitvah v državni zbor (82. člen), ki se nanašajo na glasovanje po pošti v tujini, glasovanje pri diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slovenije in glasovanje na volišču zunaj kraja stalnega prebivanja. To pomeni, da na lokalnih volitvah volivci, ki so na dan glasovanja v tujini, ker tam stalno ali začasno prebivajo, ne morejo glasovati po pošti ali na diplomatsko-konzularnih predstavništvih, prav tako pa tudi ne morejo glasovati na voliščih zunaj kraja stalnega prebivanja.

Glasovanje na domu

Po določbi 81. člena Zakona o lokalnih volitvah volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnem glasovanja. Volivec, ki uveljavlja pravico glasovanja na domu, mora najpozneje 3(tri) dni pred dnem glasovanja, to je do srede, 14.11.2018, poslati občinski volilni komisiji zahtevek za ta način glasovanja. V zahtevku navede svoje osebne podatke. Kolikor tega ne more storiti sam, lahko v njegovem imenu vloži zahtevek tudi družinski član, sosed ali druga oseba vredna zaupanja (navesti mora svoje osebne podatke in tudi identifikacijsko številko osebnega dokumenta).

Glasovanje s pomočjo druge osebe

Če volivec zaradi telesne hibe ali zato ker je nepismen ne bi mogel glasovati brez pomoči druge osebe, lahko pripelje s seboj na volišče osebo, ki mu pomaga izpolniti oziroma oddati glasovnico.

4


Lokalne volitve 2018

KANDIDAT ZA ŽUPANA

Spoštovani občanke in občani, volivke in volivci.

temu pa bi mi veliko pomenilo, če se boste volitev udeležili in mi namenili svoj glas, saj bom ob veliki podpori lahko odločitve sprejemal bolj odločno in samozavestno. Vesel bom, če boste mene in druge kandidatke ter kandidate podprli tudi na listi SDS – Slovenske demokratske stranke za občinski svet. Sodelovanje župana in svetnikov v občinskem svetu je za dobro in učinkovito delo občine in občinske uprave odločilnega pomena. Slovenska demokratska stranka – SDS je pri razvoju občine imela pomembno vlogo, saj jo je vse od ustanovitve dalje vodil župan iz vrst SDS. Tudi v sestavi občinskega sveta je SDS vseskozi imela pomembno vlogo, v mandatu 2014 – 2018 pa je bila večina občinskih svetnikov izvoljena na listi SDS. Zato si pomemben del zaslug za hitro napredovanje občine upravičeno lastimo tudi mi. Osnovno vodilo tako mene kot župana kot tudi članov občinskega sveta iz vrst SDS, je bilo vedno sodelovanje in povezovanje. Znali smo prisluhniti ter prepoznati dobre projekte in ideje drugih in jih podpreti. Rad bi, da tako ostane tudi naprej. Zahvaljujem se članicam in članom SDS za predlog kandidature, posebna zahvala pa velja vsem občankam in občanom, ki ste mojo kandidaturo podprli s svojim podpisom. Vabim volivke in volivce, da se množično udeležite volitev in mi date podporo za župana. Za podporo v občinskem svetu pa obkrožite številko 2 – listo SDS Slovenske demokratske stranke.

Iztekel se je drugi mandat, torej osem let, odkar ste me prvič izvolili za župana. Čeprav bo morda zvenelo neskromno, je vendarle treba ugotoviti, da je v tem času občina hitro napredovala in danes stoji ob boku najbolj razvitih slovenskih občin. V občinski upravi smo oblikovali močno ekipo, ki je kos tudi najbolj zahtevnim izzivom. Zavedam se, da je mnogo izzivov še pred nami in da delo najbrž ne bo nikoli v celoti dokončano. Imam pa trdno voljo, da tudi v naslednjih štirih letih vodim občino in njene prebivalce po poti napredka. Menim, da sem s svojim dosedanjim delom dokazal, da to znam in zmorem. In da vedno držim NADALJUJMO. V DOBRO VSEH! dano besedo. To so razlogi, zakaj sem se odločil ponovno kandidirati za župana Občine Ivančna Gorica. S svojim delom sem prepričal tudi morebitne konkurente, saj sem edini kandidat za župana. To je zame svojevrstno priznanje. Kljub 5


Lokalne volitve 2018

KANDIDATI ZA OBČINSKI SVET

PREDSTAVITEV KANDIDATOV ZA OBČINSKI SVET

6


Lokalne volitve 2018

KANDIDATI ZA OBČINSKI SVET

Sem Cvetko Zupančič, rojen 4. 5. 1959 na Vrhu pri Višnji Gori. Sem poklicni voznik, vse življenje pa se ukvarjam s kmetijstvom. Sem poročen in oče štirih že odraslih otrok. Opravljal sem številne funkcije od člana krajevne skupnosti do občinskega sveta. Bil sem v organih Zadruge, Kmetijsko gozdarskega zavoda Ljubljana ter Zavoda za gozdove Slovenije. Trenutno mi je že drugi mandat zaupana funkcija predsednika Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, prav tako pa kot član Državnega sveta RS v komisijah zastopam kmetijstvo in lokalno samoupravo.

»Naš človek v občinskem svetu« Pri prebiranju zadnje priloge v časopisu Klasje »Pogled z druge strani«, bi glede na vse opravljeno v občini v zadnjem času in glede na predstavljene načrte, človek težko še kaj dodal. Pa vendarle obstaja še en pogled, pogled s tretje strani, ki ga mora imeti vsak, ki želi pri delu občine aktivno sodelovati in se je odločil, da na teh volitvah kandidira za župana ali v občinski svet. Ivančna Gorica potrebuje pravo središče in predstavljeni projekt kulturnega centra je odličen, vendar pa, tako kot sem opozoril že na zadnji seji občinskega sveta, je za to nujno potrebna prava finančna konstrukcija. Vrednost investicij v izgradnjo pokrite tržnice in kulturnega centra znaša več kot deset milijonov evrov. Pri tem pa ne smemo pozabiti tudi na druga področja, kot so: • izdelava širokopasovnega interneta na celotnem območju občine, • vzdrževanje in preplastitve dotrajanih cest, • reševanje pomanjkanja prostora v vrtcih, • skrb za starejše z izgradnjo doma ter • okrepitev oddelka za kmetijstvo in gospodarstvo z namenom vzpostavitve boljše povezave med občino in državo ter izdelavo lokalne strategije kmetijstva in vizije za področje obrti ter podjetništva. Nesprejemljivo je dejstvo, da je »Zavod Prijetno domače« v zadnjem obdobju iz občinskega proračuna prejel več sredstev, kot pa jih je bilo namenjenih za celotno kmetijstvo in gospodarstvo v občini. Ker se vseh teh potreb zavedam, vem, da je pomembno, kako in od koga se bodo pridobivala finančna sredstva. Država namreč namerava uvesti davek na nepremičnine in obljublja, da bo to v celoti prihodek občin, ki bodo imele možnost predpisano odmero povečati ali zmanjšati za petdeset odstotkov. Menim, da rabimo preudarne svetnike in svetnice, ki bodo znali prisluhniti občanom ter bodo v tem duhu terjali od občinske uprave, da sredstva za namene investicij pridobiva iz drugih virov in ne z zviševanjem davkov. Glede na moje dosedanje izkušnje na področju državne in občinske politike menim, da lahko v tem mandatu bistveno pripomorem k oblikovanju in razvoju občine po meri njenih občank in občanov.

Zato prosim vas, spoštovane volivke in volivci, za podporo na letošnjih volitvah v občinski svet ter vas vabim, da pridete na volišča in obkrožite št.

1. Cvetko Zupančič

, kandidat s podporo volivcev.

7


Lokalne volitve 2018

KANDIDATI ZA OBČINSKI SVET

ZAUPATE NAM ŽE VEČ MANDATOV. DOK

2 zate.sds.si

Nadaljujmo. V dobro vseh. 8

100 95 75

25 5 0


Lokalne volitve 2018

KANDIDATI ZA OBČINSKI SVET

AZALI SMO, DA SMO ZAUPANJA VREDNI! Kandidati SDS v prvi volilni enoti: ź Dušan Strnad, župan. ź Irena Brodnjak, negovalka ź Tomaž Smole, podžupan, občinski svetnik ź Irma Lekan, podjetnica, občinska svetnica ź Janko Zadel, občinski svetnik ź Jože Kastelic, občinski svetnik ź Maja Strnad, uslužbenka ź Primož Jeralič, športnik paraolimpijec ź Janez Drobnič, predsednik KS ź Vida Zupančič, upokojena profesorica

2

Kandidati SDS v drugi volilni enoti: ź Janez Mežan,občinski svetnik ź Elizabeta Adamlje, uslužbenka ź Silvo Praznik, občinski svetnik ź Magdalena Butkovič, uslužbenka ź Silvo Praznik, Občinski svetnik ź Brigita Primc, občinska svetnica Kandidati SDS v tretji volilni enoti: ź Martina Hrovat, članica NS občinskega sveta ź Franc Koželj, občinski svetnik ź Anja Lekan, občinska svetnica ź Robert Kohek, profesor, zborovodja ź Alojz Šinkovec, občinski svetnik Naše kandidatke in kandidati so iz vseh področij občine in iz različnih dejavnosti ter so vseh generacij. Že par mandatov imamo prevladujočo vlogo v Občinskem svetu in tudi tokrat je med našimi kandidati 11 občinskih svetnic in svetnikov, ter še dve kandidatki, ki sta to že bili. Stavimo tudi na znanje saj ima 9 kandidatov visokošolsko izobrazbo in še 5 višješolsko. Vsi so se že izkazali z delom v skupno dobro. Občina Ivančna Gorica se tudi po naši zaslugi lepo razvija zato,

1

9

7

2

NADALJUJMO. V DOBRO VSEH!

5

0

9


Lokalne volitve 2018

KANDIDATI ZA OBČINSKI SVET

Z ZNANJEM IN ODLOČNOSTJO DO ŠE VEČJEGA RAZVOJA OBČINE Na začetku iztekajočega se mandata smo svetnice svetniške skupine SMC na okrogli mizi v Ivančni Gorici predstavile takratnemu ministru za infrastrukturo vse pereče infrastrukturne projekte v naši občini, ki bi bili brez sodelovanja državnih institucij težko izvedljivi, ali pa bi bila njihova izvedljivost možna v oddaljeni prihodnosti. V ministru smo imeli vsi deležniki odličnega sogovornika in zagovornika projektov. Danes ob koncu mandata je večina teh projektov zaključenih; nekateri so v izvajanju, kot je krožišče na Malem Hudem, za nekatere potekajo dogovori in priprave na začetek. Odločili smo se, da kandidiramo na teh volitvah in k že začetim projektom dodajamo še nekatere nove izzive, ki prispevajo k blaginji in kvalitetnejšemu življenju v naši občini. S kandidaturo hočemo še bolj osmisliti, oplemenititi in vstaviti svoj kamen v mozaik občinskega življenja. Vas spoštovane občanke in občani pa prosimo za vašo podporo in vaš glas. Imamo znanje, izkušnje, povezovalnost in voljo za še hitrejši in boljši razvoj naše občine. ZAVZEMALI SE BOMO:  ZA uvedbo participatornega proračuna, s katerim se omogoči vključevanje vseh občank in občanov v odločanje o porabi dela proračunskih sredstev. S tem bodo občanke in občani aktivno vključeni v načrtovanje in izbor investicij;  ZA poenastavitev postopkov pri javnih razpisih za podjetnike, na podlagi katerih se prijavijo za pridobitev povratnih in nepovratnih sredstev;  ZA ureditev oziroma razmejitev lastništva na stavbi srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica v kateri se nahajajo tudi prostori za vrtec. Lastnica celotne stavbe je država, zato občina ne more vlagati proračunskih sredstev za adaptacijo prostorov vrtca, dokler ni urejeno lastništvo;  ZA razširitev obstoječega kanalizacijskega omrežja z možnostjo priključitve vseh prebivalcev posameznega kraja oziroma vasi, brez izključevanja posameznih hiš;  ZA nadaljnje sodelovanje z državo v smislu čimprejšnje zagotovitve proračunskih sredstev za izvedbo popolne rekonstrukcije regionalne ceste Ivančna Gorica-Bič in dokončanje zahodne obvoznice z železniškem nadvozom in cestno povezavo na Stično;  ZA ureditev varnega prehoda na regionalni cesti pri naselju Gabrovčec na Krki, nezavarovanega prehoda pri PŠ Višnja Gora in pločnika v naselju Marinča vas, predvsem z vidika varne poti otrok v šole in domov;  ZA takojšnjo določitev lokacije in pridobitev dokumentacije za pričetek gradnje novega vrtca v Šentvidu pri Stični;  ZA uvrstitev Virskega studenca v turistično znamenitost, v katerem živi posebna vrsta človeške ribice, ki je zaščitena naravna vrednota državnega pomena. Znamenitost bi predstavljala eno izmed največjih promocij občine;  ZA uvrstitev virskega naselja Cvinger v turistično znamenitost, saj gre za eno najstarejših naselbin v državi, prepoznavno tudi v svetu;  ZA obvezno povečanje sredstev v proračunu za kmetijstvo, ki sedaj žal predstavlja le 1% deleža celotnega proračuna oziroma cca 150.000,00 EUR. Namen povečanja sredstev je zagotavljanje lokalno pridelane hrane in s tem večje samooskrbe občank in občanov;  ZA celovito rešitev potreb starejše generacije z zagotovitvijo prostorov za dnevno varstvo ali nastanitev oseb, ki ne morejo več sami skrbeti za zadovoljevanje svojih potreb;  ZA ohranjanje čiste reke Krke z njenimi vodotoki, kar je bistvenega pomena za nadaljnji razvoj turizma; PODPIRALI BOMO:  vse pomembne projekte izboljšav prometne in varnostne infrastrukture v občini (pločniki, kolesarske steze, avtobusna postajališča, parkirišča,...), ki so navedene v Celostni prometni strategiji občine, zlasti za zagotavljanje varnosti najranljivejših udeležencev v cestnem prometu (otroci in starejši občani);  vsa prizadevanja na področju vzgoje in izobraževanja v smislu zagotavljanja zadostnih prostorski kapacitet (vrtci, šole);  razvoj zelene energije, ki stremi k zmanjšanju onesnaževanja okolja in blaženju podnebnih sprememb;  vse programe, ki izboljšujejo kvaliteto življenja vseh občank in občanov;  vsa prizadevanja gasilskih društev in civilne zaščite za dodatno podporo nabave opreme, potrebne v primeru naravnih in drugih nesreč na območju občine;  kulturne, turistične in športne dogodke, ki vplivajo tako na način in kvaliteto življenja, kot na promocijo občine širom Slovenije;

»PREZRIMO RAZLIKE – POKAŽIMO ODLIKE!«

Lokalni odbor SMC Ivančna Gorica

10


Lokalne volitve 2018

KANDIDATI ZA OBČINSKI SVET

LISTA KANDIDATOV SMC ZA OBČINSKI SVET Volilna enota 1

1. MAG. KRISTINA ZADEL, roj. 12.08.1977 MAG., DIREKTORICA PODJETJA

2. MAG. JURIJ KOS, roj. 24.01.1954 MAG. PRAVNIH ZNANOSTI, UPOKOJENEC

3. ŠPELA BATIS, roj. 12.02.1975 UNIV.DIPL.SOC.DEL., STROKOVNA DELAVKA

4. DEJAN HORVAT, roj. 11.08.1984 ELEKTROTEHNIK TELEKOMUNIKACIJ, DIREKTOR PODJETJA

5. KATJA ZALETELJ, roj. 25.07.1997 FRIZER, FRIZERKA

2. SAMO BOGATAJ, roj. 27.06.1961 GIMNAZIJSKI MATURANT, VARNOSTNIK

3. ALINA CUNK PERKLIČ, roj. 18.03.1973 PROF. ZGODOVINE IN ANGLEŠČINE, JAVNA USLUŽBENKA

4. GREGOR FLAJNIK, roj. 18.02.1975 GRADBENI TEHNIK, DIREKTOR PODJETJA

5. VESNA OREHEK, roj. 15.04.1967 UNIV.DIPL.PRAVNICA, JAVNA USLUŽBENKA

2. TOMO JANKOVIČ, roj. 01.01.1953 POLICIST, UPOKOJENEC

3. BILJANA GARTNER, roj. 20.12.1956 EKONOMSKI TEHNIK, UPOKOJENKA

4. URBAN SLANA, roj. 01.10.1989 PRODAJALEC, DELAVEC

5. PRIMOŽ PAHAR, roj. 07.11.1987 UPRAVLJALEC GRADBENE TEHNIKE, POMOČNIK MONTERJA

Volilna enota 2

1. SONJA MARAVIČ, roj. 05.02.1953 GIMNAZIJSKI MATURANT, UPOKOJENKA

Volilna enota 3

1. NATAŠA LUKMAN, roj. 20.12.1974 UNIV.DIPL.EKONOMIST, VODJA NABAVE

11


Lokalne volitve 2018

KANDIDATI ZA OBČINSKI SVET

za vse generacije Volilna enota 1

IVANČNA GORICA

Milena Vrenčur

KarolinaGregor Draga Kastelic Jakoš

Karolina Draga Nada Kastelic Hauptman

Bogomir Šerbec

Francka Struna

Avguštin Kovačič

Magda Lavrih

Anton Trontelj

Milena Podobnik

Bogomir Kralj

Obkrožite ZA DeSUS!

Trudili se bomo, da bodo naši starejši občani svojo starost preživljali v domačem okolju, kjer bodo vsi pogoji za prijazno preživljanje upokojenskih let. Podpirali bomo: • Dobro organizirano nego starejših na domu. • Izgradnjo doma za starejše, ki iz različnih vzrokov ne morejo starost • preživljati v lastnem domu. • Delovanje Sveta za starejše znotraj Občinskega sveta. • Nadgradnjo sistema medgeneracijskega centra. • Organizacijo brezplačnega prevoza starejših in invalidov. • Izgradnjo vsaj nekaj varovanih stanovanj. • Zdravstvene storitve dosegljive vsem in v vsakem času.

12

4


Lokalne volitve 2018

KANDIDATI ZA OBČINSKI SVET

DeSUS za naš kraj

ŠENTVID PRI STIČNI

Jože Kenda

Karolina Draga Kastelic

Miroslav Hribar

Majda Adolfa Verbič

Zdenka Plut

ZAGRADEC

Matjaž Marinček

Volilna enota 2

Mojca Rus Gačnik

Volilna enota 3

Robert Gačnik

Eva Bregar

Člani DeSUS-a se bomo na občinskem nivoju trudili za ugodne življenjske pogoje mlajših občanov in njihovo prijazno mladost. Zavzemali se bomo za: • odpiranje novih delovnih mest, • reševanje stanovanjske problematike mladih, • ugodno infrastrukturo ( vrtci, šola...), • pogoje za prostočasne dejavnosti, • omogočanje poklicnega izobraževanja v občini.

4

Odločite se za nas na volitvah in obkrožite ZA DeSUS! 13


Lokalne volitve 2018

KANDIDATI ZA OBČINSKI SVET

PROGRAM SLOVENSKE LJUDSKE STRANKE OO IVANČNA GORICA Slovenska ljudska stranka izhaja iz tradicionalnih vrednot. V naši stranki se zavzemamo za dialog, pravičnost, strpnost, spoštovanje in enakomeren razvoj celotne občine. Človekova dobrobit je v središču našega delovanja. V naslednjih štirih letih se bomo še posebej zavzemali za: - več sredstev za posodobitev kmetijskih gospodarstev - sonaravno oz. ekološko in čebelam prijazno kmetovanje in kvalitetno pridelano domačo hrano - spodbujanje podjetništva in razvoj obrtnih con po celotni občini - izobraževanje na področju turizma, razširitev in obogatitev turistične ponudbe in izgradnjo turistične infrastrukture (javnega kopališča ob reki Krki, več nastanitvenih zmogljivosti, postajališč za avtodome, …), s poudarkom na neizkoriščenem turističnem potencialu, kot so na primer arheološko najdišče Cvinger, človeška ribica na Viru, slapovi Kosce … - nadaljevanje urejanja kolesarskih in pešpoti - obnovo vseh dotrajanih občinskih in krajevnih cest in ureditev lastništva Pojdite 18. novembra - izgradnjo krožišča pri Svetem Roku 2018 na volitve - fleksibilno spreminjanje OPN z večjim posluhom za občane in obkrožite - znižanje komunalnega prispevka za novogradnje številko 5 - SLS - znižanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča KER NAS POZNATE - več odločanja na nivoju krajevnih skupnosti - izgradnjo doma za starejše občane v Šentvidu pri Stični in enote zdravstvenega doma - več sredstev za pomoč pri negi na domu - povečanje sklada za štipendije dijakom in študentom - otroško varstvo vseh otrok - boljšo pokritost in višjo zmogljivost interneta po celi občini - boljše črpanje evropskih sredstev s perspektivnimi programi

Spoštovane občanke in občani, volivke in volivci! Vsi kandidati vam zagotavljamo, da se bomo v stranki SLS zavzemali, za dobrobit prav vseh občank in občanov, ZATO POTREBUJEMO VAŠ GLAS.

OO SLS Ivančna Gorica podpira Dušana Strnada za župana občine Ivančna Gorica.

LISTA KADIDATOV SLOVENSKE LJUDSKE STRANKE ZA OBČINSKI SVET OBČINE IVANČNA GORICA

1. volilna enota

1. MILENA VRHOVEC, roj. 1958 Vir pri Stični 113 ing. agr. direktorica KZ Stična aktivna v zadružništvu in društvih

2. FRANCE OMAHEN, roj. 1982 Velika Dobrava 10 ing. kmet. predelava mesa, kmet predsednik združenja rejcev konj slovenske hladnokrvne pasme, član DPM Kalček in Društva prijatelje konj Višnja Gora

3. JANA ERJAVEC, roj. 1956 Velike Kompolje 3 gimnazijski maturant, upokojenka, kmetovalka, članica Kulturnega društva Muljava, članica DPŽ Ivanjščice, članica RK

14

4. ALEŠ JANEŽIČ, roj. 1977 Mekinje nad Stično 22 univ. dipl. ing. gradbeništva direktor, aktivni član PGD Metnaj

5. CELESTINA BREGAR, roj. 1981 Bojanji Vrh 3, diplomirana organizatorka dela, prodajalka, dela na kmetiji


Lokalne volitve 2018

6. MARTIN OVČAR, roj. 1964 Spodnja Draga 13a mizar, natakar, odkupovalec živine, kmet

KANDIDATI ZA OBČINSKI SVET

7. KSENJA KAVŠEK, roj. 1994 Škrjanče 1 diplomirana medicinska sestra dela na kmetiji, plesalka

8. GREGOR SEVER, roj. 1987 Sušica 13 lesarski tehnik, mizar, član Planinskega društva Polž Višnja Gora

9. ANDREJ ŠKUFCA, roj. 1984 Spodnje Brezovo 11 Kmetijski tehnik, kmetovalec, dopolnilna dejavnost pluženje cest in žagarstvo

10. ŠTEFAN NOSE, roj. 1951 Ulica Juša Kozaka 3 upokojen poklicni šofer, lastnik največje zbirke kmečkega in obrtniškega orodja, član TD Ivančna Gorica

2. volilna enota

1. JOŽE ANŽLOVAR, roj. 1952 Velike Češnjice 6 skladiščnik in poklicni šofer, upokojenec, kmet, častni predsednik PGD Šentvid pri Stični, podpredsednik KZ Stična

2. ANA NOVAK, roj. 1972 Šentpavel 10 kmetovalka, aktivna članica DPŽ Ivanjščice, mama štirih sinov

4. LIDIJA ŠTRUS, roj. 1972 Rdeči Kal 10a, ekonomski tehnik, računovodja, članica PGD Dob, blagajničarka Gasilske zveze Ivančna Gorica

3. ANTON ČEBULAR, roj. 1967 Dob pri Šentvidu 2 strojni mehanik, kmetovalec, podjetnik prevoznik, član PGD Dob, član UO KZ Stična, član Govedorejskega Društva, Strojnega krožka Kmetovalec in Letalskega kluba Šentvid

5. DRAGO TRLEP, roj. 1960 Velike Dole 6 strojni ključavničar, kmetovalec, popravila kmetijske mehanizacije, član ŽPS

6. SAŠA KASTELIC, roj. 1994 Hrastov Dol 15 diplomirana medicinska sestra, končuje magistrski študij, članica PGD Hrastov dol, članica pevskega zbora

3. volilna enota

1. JOŽE GREGOR STRAH, roj. 1966 Podbukovje 1 dipl. varn. ing. strokovni sodelavec VZD in VPP, kmetovalec, član PGD Krka

2. ANITA MAVER, roj. 1999 Češnjice pri Zagradcu 9 vzgojiteljica predšolskih otrok, nadaljuje magistrski študij, članica PGD Zagradec, Mešanega pevskega zbora, oratorijska animatorka

3. CIRIL ŠINKOVEC, roj. 1962 Brezovi Dol 21 pečar, zavarovalniški zastopnik, kmetovalec, član PGD Ambrus, član Kulturnega in Turističnega društva Ambrus, član moškega pevskega zbora

15

4. SARA MIŠMAŠ HROVAT, roj. 1993 Krka 33 kozmetični tehnik, slaščičarka, lastnica arabskih konj, uspešna tekmovalka v vzdržljivostnem jahanju – endurance, vzrediteljica pasemskih psov

5. FRANC PERKO, roj. 1978 Fužina 29 dipl. ing. strojništva vodja proizvodnje, delo na kmetiji


Lokalne volitve 2018

KANDIDATI ZA OBÄŒINSKI SVET

16


Lokalne volitve 2018

KANDIDATI ZA OBÄŒINSKI SVET

17


Lokalne volitve 2018

KANDIDATI ZA OBČINSKI SVET ŠT. 7 NEPOVEZANI IN NEODVISNI KANDIDAT ZA OBČINSKEGA SVETNIKA OBČINE IVANČNA GORICA –

ALEŠ PEČNIK št. 7

ZAVZEMAL SE BOM ZA NASLEDNJE V CELOTNI OBČINI IVANČNA GORICA: • IZGRADNJA ŠIROKOPASOVNEGA OPTIČNEGA OMREŽJA • VEČ PRORAČUNSKEGA DENARJA ZA KRAJEVNE SKUPNOSTI, ZA RAZNE PROJEKTE (KULTURNE, TURISTIČNE, DRUŽENJE OBČANOV,…) • PROGRAM POMOČI NA DOMU - STAREJŠIM OBČANOM, BOLNIM, INVALIDOM IN OSTALIM, KI SO POTREBINI OSKRBE • IZBOLJŠATI PREPOZNAVNOST KRAJEV, ZNAMENITOSTI, … • PROBLEMATIKA PROSTOŽIVEČIH DOMAČIH ŽIVALI Z PREDVSEM NEKONTROLIRANO RAZMNOŽEVANJE • RACIONALNO PORABO OBČINSKEGA PRORAČUNA Št. 7 je pravljična številka, obkrožite jo in bomo lahko skupaj pisali novo pravljico o zadovoljstvu občanov v vseh vaseh občine Ivančne Gorice. OBLJUBIM, DA SEM LAHKO VAŠ GLAS V OBČINSKEM SVETU !!! Kontaktirajte me: ales.pecnik@metnaj.si

Občinska volilna komisija Ivančna Gorica

Glasovanje na lokalnih volitvah, dne 18. 11. 2018 Volivec lahko glasuje samo osebno, in sicer na volišču, na katerem je vpisan v volilni imenik. Volišče je razvidno iz obvestila volivcu, ki ga bo vsak volivec prejel po pošti. Obvestila volivcem, ki jih boste prejeli po pošti, ni treba imeti s seboj na volišču, je pa zaželeno, saj bo to olajšalo delo volilnemu odboru. Imeti pa morate osebni dokument. Na volišču bo volilni odbor najprej ugotovil istovetnost volivca ali s pomočjo osebnega dokumenta ali osebnega poznanstva. Nato bo volilni odbor obkrožil zaporedno številko pred imenom volivca v volilnem imeniku. Volivec se bo podpisal v za to namenjen prostor v volilnem imeniku. Izročene mu bodo glasovnice. Glasovnice bo potrebno izpolniti v za to namenjenemu prostoru, ki bo zagotavljal tajnost glasovanja. Vsako glasovnico bo volivec oddal v svojo glasovalno skrinjico, in sicer glasovnico za župana v skrinjico, kjer so glasovnice za župana, enako za občinski svet in tako tudi za svet krajevnih skupnosti. Nato mora volivec zapusti volišče.

Volitve župana

Glasuje se z glasovnico. Na glasovnici za župana bo treba obkrožiti zaporedno številko pred imenom kandidata. Imamo samo enega kandidata, zato bo župan izvoljen že v prvem krogu.

Volitve v Občinski svet

Na glasovnici za člane občinskega sveta volivec obkroži zaporedno številko liste kandidatov, za katero glasujete. Volivec lahko glasuje samo za eno listo kandidatov. Tudi zaporedne številke liste kandidatov za člane občinskega sveta so bile izžrebane. Volivec ima možnost dati prednost (preferenčni glas) posameznemu kandidatu z liste kandidatov, za katero glasuje. To lahko stori tako, da pri listi kandidatov, za katero je glasoval, označi 18


Lokalne volitve 2018

KANDIDATI ZA OBČINSKI SVET

(samo) enega kandidata, ki mu daje prednost pri izvolitvi. Kandidati na posamezni listi bodo objavljeni na volilnem razglasu, ki bo na volišču na vidnem mestu. Mandati bodo dodeljeni listam kandidatov sorazmerno dobljenemu številu glasov. Iz liste kandidatov bo izvoljenih toliko kandidatov, kolikor mandatov bo lista dobila. Kandidati bodo izvoljeni po vrstnem redu na listi, razen, če bo posamezni kandidat dobil dovolj preferenčnih glasov (najmanj četrtine volivcev, ki so glasovali za to listo). Glasovnice v prvi volilni enoti imajo dve listi kandidatov več, kot v drugi in tretji volilni enoti, zato na glasovnicah v drugi in tretji volilni enoti ni liste kandidatov pod zaporedno številko ena in sedem. S podporo volivcev v prvi volilni enoti se za mandat potegujeta dva kandidata.

Volitve v Svet krajevne skupnosti

Na glasovnici za člane sveta krajevne skupnosti bo treba obkrožiti zaporedno številko pred imenom kandidata, za katerega glasujete. Glasuje se za največ toliko kandidatov, kolikor se jih voli. Lahko se glasuje za manj kandidatov. Če bo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, je glasovnica neveljavna in je ne bo mogoče upoštevati. Število kandidatov, ki se voli, bo navedeno v navodilih na glasovnici. Za člane sveta krajevnih skupnosti bodo izvoljeni kandidati, ki bodo dobili največ glasov. Elizabeta Žgajnar, univ. dipl. prav., predsednica OVK Ivančna Gorica

19


Lokalne volitve 2018

KANDIDATI ZA OBÄŒINSKI SVET

20


Lokalne volitve 2018

KANDIDATI ZA OBÄŒINSKI SVET

21


Lokalne volitve 2018

KANDIDATI ZA OBÄŒINSKI SVET

22


Lokalne volitve 2018

KANDIDATI ZA OBÄŒINSKI SVET

23


Profile for Newsroom Slovenia

Lokalne volitve 2018 Občina Ivančna Gorica  

Lokalne volitve 2018 Občina Ivančna Gorica  

Profile for ecetera

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded