Page 16

16

KLASJE | Ivančna Gorica,

Iz krajevnih skupnosti

marec 2012

Nepozabni 15. koncert Pesem preprostih ljudi

Jurčičeva domačija bo dobila novo slamnato streho

Jubilejni 15. koncert Pesem preprostih ljudi v organizaciji Radia Zeleni val je v petek, 24. februarja, potekal v športni dvorani Osnovne šole Stična. Izkazalo se je, da je športna dvorana v Šentvidu, kjer je koncert potekal vsa leta do sedaj, resnično premajhna za vse ljubitelje domačih viž in poslušalce priljubljene torkove oddaje Zelenega vala. Športna dvorana OŠ stična je bila napolnjena do zadnjega kotička in več kot dva tisoč obiskovalcev je lahko uživalo v nastopih dvanajstih ansamblov oz. zmagovalcem mesečnih izborov naj viže meseca v oddaji Pesem preprostih ljudi. Uvodno besedo je voditeljica oddaje in tudi koncertnega večera, Ksenija Rebeka Matkovič, namenila županu Dušanu Strnadu, ki je vsem ljubiteljem narodno-zabavne glasbe voščil dobrodošlico in zaželel prijeten večer v Ivančni Gorici. Domen Kumer in Špela Grošelj sta bila zmagovalca meseca februarja, ampak zaradi službene zadržanosti Špele Grošelj se je Kumer tokrat predstavil publiki v duetu z Dejanom Vunjakom. Za njima so se na odru predstavili še zmagovalni ansambel meseca marca Ansambel Stanka Petriča, za njim aprilski zmagovalci Ansambel Bratov Poljanšek, majsko vižo so zaigrali fantje Ansambla Gadi, sledili so še Ansambel Rubin, Ansambel Spev, Ansambel Popotniki, učenci Orkestra Pustotnik, Ansambel Paralelka, Ansambel Erazem, Ansambel Podvig ter na koncu še Ansambel Modrijani. V glasovanju za naj vižo leta po izboru

poslušalcev Radia Zeleni val je letos zmagal Ansambel Paralelka s sklad bo Tebi v slovo, pri izvedbi katere je sodelovala tudi Manca Pirc, naša perspektivna mlada pevka, dijakinja srednje šole Josipa Jurčiča doma iz Kriške vasi. Strokovna komisija, ki so jo letos sestavljali Vili Bertok, Peter Fink, Olga Perpar in Milena Vrhovec je izbrala za zmagovalno vižo leta 2011, skladbo Klic srca v izvedbi Ansambla Modrijani. Ob slovesni razglasitvi obeh najboljših viž je župan Dušan Strnad podelil spominski kovanec s sloganom Prijetno domače

direktorju Radia Zeleni val, Borisu Peterki in zmagovalnemu Ansamblu Modrijani. Sicer pa so obiskovalci lahko ta večer uživali tudi v pestrem spremljevalnem programu, ki je zapolnjeval čas med nastopi sodelujočih ansamblov. Tako so se lahko do solz nasmejali članom Teatra Kolovrat, ki so publiko zabavali s humorističnimi vložki. V programu so nastopili še gostje Brigita Šuler, Ansambel Saša Avsenika ter pevci in folkloristi Kulturnega društva Vidovo, iz Šentvida pri Stični. Gašper Stopar

Te dni na rojstni hiši našega pisatelja Josipa Jurčiča na Muljavi, novo prekrivajo slamnato streho. Z obnovljeno streho bo domačija pisatelja Jurčiča še naprej izviren prikaz stare kmečke arhitekture iz obdobja pisateljevega življenja.

Streha na pisateljevi rojstni hiši je bila nazadnje prekrita leta 1994, na njej pa se je v zadnjih letih nabralo precej mahu, zaradi česar je imela dosedanja streha krajšo življenjsko dobo, kot so pričakovali. Ob večjih nalivih je streha že začela prepuščati vodo, zato se je občina skupaj z upravitelji Jurčičeve domačije odločila za zamenjavo slame, preden bi na objektu nastala še večja škoda. Izvajalec del, ki je eden redkih na Slovenskem, ki se s to dejavnostjo še ukvarja, je Anton Golnar iz Sovjaka pri Svetem Juriju ob Ščavnici. Prav mojster Golnar je že leti delal na domačiji, ko je prekril Krjavljevo kočo, čebelnjak in kaščo. V rojstni hiši pisatelja je danes predstavljeno Jurčičevo življenje in delo, na domačiji pa so razstavljeni tudi predmeti Slovenskega etnografskega muzeja, s čimer domačija dobiva videz muzeja na prostem. Gašper Stopar

Člani PGD Višnja Gora so se Še več aktivnosti na področju vzgoje zbrali na občnem zboru

in preventivo v cestnem prometu

V petek, 27. januarja, so se na rednem letnem občnem zboru sestali člani in članice PGD Višnja Gora. Društvo z Na drugo februarsko nedeljo je v Ivančni Gorici zopet potekal redni letni občni zbor več kot 130-letno tradicijo je eno starejših v Sloveniji in Združenja šoferjev in avtomehanikov Ivančna Gorica. Številne članice in člani so se ima tudi obsežno članstvo. zbrali v jedilnici OŠ Stična in kljub snegu, ki je to nedeljo pobelil našo občino, so v Ivančno Gorico prišli tudi gostje iz drugih združenj, med njimi tudi predsednik Zveze ZŠAM Slovenije Janko Veber. Predsednik ZŠAM Ivančna Gorica, Franc Bivic je v obširnem poročilu predstavil delo v lanskem letu, ko je združenje sodelovalo pri številnih preventivnih akcijah in različnih prireditvah, ki se odvijajo v občini. Poudariti velja sodelovanje z občinskim svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in policijo. Tako so v lanskem letu sodelovali pri zagotavljanju varnosti šolarjev ob začetku šolskega leta, sodelovali so pri opravljanju kolesarskih izpitov in izvedbi občinskega kolesarskega tekmovanja. Prav tako so izvajali akcije republiškega sveta za preventivo Bodi viden, bodi previden, Hitrost, počasneje je varneje, Ustavi se, vlak se ne more, Mobitel, bodi trenutno nedosegljiv, če hočeš ostati živ … Skupaj je bilo v preventivnih akcijah opravljenih več kot 1000 prostovoljnih delovnih ur in prevoženih več kot 3500 kilometrov. Nepogrešljivi so tudi pri redarstvu na različnih poreditvah, kot so Jurčičeva pot, Kolesarski maraton treh občin, Tabor slovenskih pevskih zborov, prireditve AMD Šentvid pri Stični in RK SVIŠ in druge večje prireditve. Zbrano članstvo je pozdravil župan Dušan Strnad, sicer tudi sam član ZŠAM Ivančna Gorica, ki je predstavil aktivnosti občine na področju preven-

tive, zlasti pa so bili zanimivi podatki koliko občina vlaga v izboljšanje cestne infrastrukture. Od novega leta deluje občinski redar, v Ivančni Gorici se urejata mirujoči promet in drugo. Tudi občina pa si ne more predstavljati izvedbe nekaterih prireditev brez sodelovanja članov ZŠAM Ivančna Gorica. Prvič pa je bil v Ivančni Gorici tudi pred časom izvoljeni predsednik Zveze ZŠAM Slovenije, Janko Veber, ki je članom in članicam ZŠAM Ivančna Gorica čestital za opravljeno delo v minulem letu in jih obenem spodbudil k aktivnemu sodelovanju v programih, ki jih izvaja zveza na različnih področjih delovanja. Da pa bodo člani ivanškega združenja še naprej aktivni pri svojem delu in poslanstvu pa razkriva tudi na-

črt dela za letošnje leto. Ob tej priložnosti pa so bili predstavljeni tudi dobitniki posebnih priznanj ob 40-letnici Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu RS, ki so jih prejeli posamezniki za njihovo življenjsko delo na področju preventive in vzgoje v cestnem prometu na slavnostni prireditvi decembra lani. Med dobitniki nagrade je bil tudi član ZŠAM Ivančna Gorica Stane Inkret. Čeprav ni domačin, je z delom ivanškega združenja že desetletja trdno povezan, nagrada, ki jo je prejel za življenjsko delo pa je svojevrstno priznanje tudi za ivanško združenje.

V prepolni dvorani gasilskega doma v Višnji Gori je obsežno poročilo o delu v minulem letu, ter načrt dela za letošnje leto podal predsednik društva Jože Gros, sledila pa so še poročila poveljnika, predsednika komisije za mladino, predsednice komisije za ženske in seveda finančno poročilo. Velja poudariti, da so višnjanski gasilci imeli v lanskem letu 14 intervencij, poleg požarov pa so posredovali tudi o raznih drugih nesrečah, ki so se zgodile na njihovem območju. Aktivni so bili tudi na tekmovalnem področju in v različnih starostnih selekcijah dosegli lepe rezultate. Med navzočimi gosti je bil tudi župan Dušan Strnad, ki je poudaril pomen višnjanskega društva, ki ima nekako vodilno vlogo med gasilskimi društvi na tem območju, izrazil pa je tudi zadovoljstvo, da društvo dobro sodeluje s sosednjimi društvi. Navzoče so pozdravili tudi predstavniki Gasilske zveze Ivančna Gorica, predstavniki sosednjih in prijateljskih društev ter seveda pobratenega društva PGD Piran. O tej priložnosti so bila podeljena tudi priznanja za večletno članstvo, tudi za visoki 50- in 60-letni jubilej.

Matej Šteh

Matej Šteh

Klasje marec 2012  

Letos približno 8000 pohodnikov po Jurčičevi poti, Info točke sedaj tudi na Krki,Zagradcu in Muljavi,Prvi Gregorjev sejem na ivanški tržnici