Page 36

36 Zahvale

številka 4

maj 2018

Daljava prostora in časa med nama, Enigma »zakaj« ostaja neznana. Srce v bolečini, a z njo okrepljeno, Elan ljubezen poganja vreteno Trpinov – le njej še danes predana.

V SPOMIN Maja mineva deseto leto, odkar je mnogo prezgodaj odšla najina draga mami

Bolečina, ki v naših prsih tli, te v življenje več ne zbudi. Svet brez tebe se naprej vrti, marsikaj se spremeni misel nate v naših srcih vedno še živi.

(1959–2008)

Iskrena hvala vsem, ki jo ohranjate v srcu ali ji poklonite obisk, svečo ali cvetje na njenem grobu. Neža in Janez

Ni konec, ko pride tvoj zemeljski konec. Le vsakodnevno orodje pospraviš in se odpraviš k počitku. (Tone Kuntner)

ZAHVALA Ob slovesu od našega dragega očeta

STANETA KALARJA (3. 5. 2014 – 30. 3. 2018) Iz Krške vasi

se zahvaljujemo vsem, ki ste s strokovnostjo, človeško toplino in naklonjenostjo spremljali našega ata v času njegove bolezni in čutili z nami ob pogrebu – delavcem Zdravstvenega doma Ivančna Gorica in patronažni sestri Mateji Kralj za spremljanje našega očeta v tednih njegove bolezni, krškemu župniku Dejanu Pavlinu za obiske ob prvih petkih, tople besede, duhovno tolažbo ter občuteno slovo ob pogrebu, gasilcem, Roku Godcu in krškim pevcem, ki ste se s pesmijo tako lepo poslovili od našega ata, ter pogrebnemu zavodu Perpar. Iskrena hvala sosedi Anici Kozinc za strokovno oporo in človeško bližino našemu atu med njegovo boleznijo ter tople besede ob grobu. Hvala tudi vsem sorodnikom, sovaščanom, prijateljem in znancem, ki ste darovali za svete maše in dober namen. Vsi njegovi Za dobroto tvojih rok ostala je beseda HVALA, ki v srcih bo ostala in večno lep spomin na te.

ZAHVALA v 84. letu starosti je mirno odšla v večnost draga mami, mama, tašča in teta

MARIJA GRABNAR

Nambrova Minka iz Zaboršta (1934–2018) Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem in znancem, ki ste sočustvovali z nami, darovali cvetje, sveče, svete maše in nam kakorkoli pomagali. Vsaka vaša pozornost bo ostala v naših srcih in nam lajšala njen zemeljski odhod. Iskrena hvala ZD Ivančna Gorica in patronažni službi, pogrebnemu zavodi Perpar, g. župniku Izidorju Grošlju za obiske na domu, molitve in poslovilni obred, pevcem, Društvu upokojencev Šentvid pri Stični za poslovilne besede. Še posebej pa hvala vsem, ki ste našo mami pospremili na njeni zadnji poti in jo nosite v svojem spominu. Vsi njeni

v 84. letu starosti nas je za vedno zapustila draga mami, teta, babica in tašča

TEREZIJA BAŠA

(21. 11. 1934–13.04.2018)

V SPOMIN DARKO ANŽLOVAR Velike Češnjice (1977–2008)

JANJA PRIMC

ZAHVALA

Deseto leto je minilo, ko se tvoje srce je umirilo. Iskrena hvala vsem, ki obiskujete njegov grob, prižgete svečko, postojite pri njem in zanj molite in ga ohranjate v lepem spominu. Vsi njegovi

Zaprla utrujene si mama oči, zdaj nič več, nič več te ne boli. Zdaj prazna sta dom in dvorišče, zaman oko te naše išče. Korak naš ob tvojem grobu postoji, obuja spomine, oko orosi.

Iskreno se zahvaljujemo za izrečena sožalja, vsem, ki so darovali cvetje, sveče, za svete maše, dobre namene, se je spomnili v molitvi, se od nje poslovili s kropljenjem ali jo pospremili na njeni zadnji poti. Zahvala tudi Pogrebnim storitvam Novak, župniku in pevcem. Spomnite se je kdaj in ohranite jo v lepem spominu. Vsi njeni

Odšla od nas si tja, kjer ni ne bolečine in ne gorja. Za tabo so ostali le praznina, spomini, tvoja dobrota in ljubezen …

ZAHVALA Na cvetno nedeljo, 25. 3. 2018, nas je po dolgi bolezni za vedno zapustila

ZAHVALA Ob boleči izgubi naše drage mame, babice, sestre in tete

ANE ZAJC

(22. 11. 1943–16. 4. 2018) po domače Gabravske Anice s Sel pri Višnji Gori 12 se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, znancem, sodelavcem in prijateljem za izrečena ustna in pisna sožalja, tolažilne besede, darovano cvetje, sveče in darove za mašne namene. Hvala gospodu župniku Slavku Judežu za lepo opravljen pogrebni obred, cerkvenemu pevskemu zboru pod vodstvom prof. Milana Jevnikarja za izbrane pesmi, hvala tudi govorniku gospodu Pavlu Grozniku za ganljive poslovilne besede. Hvala pogrebnemu zavodu Perpar za organizacijo in izvedbo pogreba, hvala tudi trobentaču gospodu Roku Godcu za zaigrano Tišino. Zahvala velja tudi UKC Ljubljana - KO za kirurgijo srca in ožilja, Infekcijski kliniki Ljubljana ter domu starejših občanov TISJE za nego in nesebično pomoč v času njene bolezni. Iskrena hvala vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani in jo v tako velikem številu pospremili na njeno zadnjo pot. Žalujoči: vsi njeni

MARIJA OČAK iz Spodnje Drage (1941–2018)

Od nje smo se poslovili 29. 3. 2018 na pokopališču v Stični. Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, najbližjim sosedom, sovaščanom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, vso podporo in tolažbo, darovano cvetje in sveče ter za darove, namenjene v dober namen in za svete maše. Hvala tudi Pogrebnemu podjetju Perpar. Posebno zahvalo namenjamo osebju ZD Ivančna Gorica, dr. Vlatki Rokvić, negovalni sestri Simoni in patronažni sestri Mateji za vso njihovo skrb in pomoč. Msg. Jožetu Kastelicu se zahvaljujemo za lep obred, gospe Lojzki Sever za ganljive besede slovesa, violinistkama Ani in Ajdi pa za občutno zaigrano poslovilno glasbo. Hvala vsem, ki ste jo pospremili k večnemu počitku in ohranjate lepe spomine nanjo. Žalujoči mož Ivan in njeni ostali najbližji

Zdaj bivaš vrh višave jasne, kjer ni mraku, kjer ni noči, tam sonce sreče ti ne ugasne, Resnice sonce ne stemni. (S. Gregorčič)

ZAHVALA

Niti zbogom nisi rekel, niti roke nam podal, a v naših srcih za vedno boš ostal.

V 87. letu nas je zapustila naša draga sestra in teta

JOŽEFA KOŠČAK,

po domače Lipavčeva Pepca iz Dednega Dola

ZAHVALA Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in znancem za iskreno sožalje, podarjeno cvetje in sveče, ter darovane svete maše. Hvala gospodu župniku Sašu Kovaču za obred in molitve. Hvala vsem gasilcem PGD Zagradec in Lovski družini Suha krajina za lepo opravljen pogreb ter ganljiva poslovilna govora. Hvala pogrebni službi Perpar za pomoč pri organizaciji pogreba. Hvala pevcem iz Zagradca. Zahvaljujemo se vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili k večnemu počitku.

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom in prijateljem za vso podporo, darovane svete maše in sveče. Hvala vsem, ki ste jo na velikonočno nedeljo pospremili na zadnjo pot k njenemu Stvarniku. Posebej hvala gospodu župniku Slavku Judežu za molitve in lep pogrebni obred z nagovorom. Zahvaljujemo se tudi pevkam in pevcem cerkvenega pevskega zbora pod vodstvom gospoda Milana Jevnikarja za lepo petje, pogrebni službi Perpar za organizacijo in izvedbo pogreba, gospe Jani Žurga iz cvetličarne Cvetmarket v Ivančni Gorici za lepo cvetje in zaposlenim na Diabetološkem oddelku Kliničnega centra v Ljubljani za nego in pomoč v zadnjih dneh njenega življenja. Hvaležni bomo vsem, ki boste našo Pepi ohranili v lepem spominu.

Vsi njegovi

Vsi njeni

IGNACIJ OREL

Klasje maj 2018  
Klasje maj 2018