Page 3

maj 2018

Občina

številka 4

Podružnična šola Ambrus je gibalo razvoja kraja

3

V četrtek, 19. aprila 2018, je v sklopu projekta celovite energetske prenove javnih stavb v občini Ivančna Gorica, potekalo odprtje prenovljene šolske lepotice v Ambrusu. Šola je dobila nova okna in vrata, fasado, ostrešje ter nov način ogrevanja, seveda pa je tudi primerno toplotno izolirana. Pogoji dela in bivanja so na šoli zdaj bistveno boljši. V času obnove, ki se je izvajala v poletnih mesecih, se je pokazala marsikatera težava, saj je bilo stanje šole slabše, kot je bilo pričakovati. Prav zato so učenci šole z novim šolskim letom sedli v prostore sosednje šole v Zagradcu. Po besedah vodje šole Nataše Švener Škrajnar so se skupaj z učenci novega okolja

v Zagradcu navadili. Vendar so se vrnitve v domači kraj z novim letom zelo razveselili, saj jih je pričakala popolnoma prenovljena šola. »Današnja otvoritev je vsekakor garancija, da bo šola v Ambrusu obstala in več desetletij trajajoča tradicija šolstva nadaljevala. To tudi ni bojazen, da bi kdor koli razmišljal o ukinitvi katerekoli podružnične šole v občini. Podružnice so gibalo razvoja kraja. To se je dokazalo že v številnih krajih, v Ambrusu se to kaže še posebej,« je na slove-

sni otvoritvi povedal župan Dušan Strnad. Kot je dejal, bo občina že v poletnih mesecih celovito prenovila še sanitarne prostore in opravila nekatera najnujnejša dela, da bo šola z novim šolskim letom še lepša in modernejša. Navdušenja nad popolno prenovo šole ni skrival niti ravnatelj Osnov-

več oddelkov. Šolo letos obiskuje 33 učencev, od tega je letos vpisan en sam prvošolček. Pa vendarle vodstvo šole to ne skrbi, saj bo že v naslednjih letih število počasi naraščalo vse do številke 50. V okviru energetske sanacije je bil zamenjan tudi vir ogrevanja. Peč na kurilno olje je zamenjala toplotna črpalka. Koliko prihrankov toplotne in električne energije bo šola s prenovo deležna, je zbranim povedal energetski manager dr. Simon Muhič. Povedal je, da je bil pred energetsko sanacijo precej potraten. Povprečna letna raba električne energije je bila okoli 7 MWh, povprečna poraba ekstra lahkega kurilnega olja za ogrevanje objekta pa okoli 5300 litrov/leto oziroma 53 MWh na leto. To pomeni, da je bila

specifična raba dovedene energije objekta okoli 140 kWh/m2 na leto, oziroma se je porabilo okoli 14 l kurilnega olja za vsak kvadratni meter površine na leto. Po prenovi se pri-

ne šole Stična Marjan Potokar, ki ga veseli, da občina s prenovami podružničnih šolskih stavb spodbuja razvoj krajev. S tem se prebivalstvo v te kraje vrača oziroma bodo mladi v tem kraju ostali. Zbrane je spomnil tudi na nekatere pomembne mejnike šolstva in kraja Ambrus v preteklosti. Šola je v tem kraju prvič omenjena že leta 1845, takrat kot zasilna šola, današnja šola, ki je danes v najlepši svoji podobi, pa je bila postavljena že leta 1883. Šola se je z leti širila in dobila vedno

čakuje bistveno nižja raba energije, in sicer okoli 65 kWh/m2. Toplota bo v večini proizvedena s pomočjo učinkovite toplotne črpalke. V zelo mrzlem vremenu pa bo po potrebi pomagal tudi kotel na kurilno olje, kjer se pričakuje poraba do 350 l ELKO na leto. Slovesnost, ki se je odvijala na tamkajšnjem športnem igrišču, je spremljal bogat kulturni program, kjer so svoje znanje s petjem, plesom in igro pokazali učenci šole. Sledil je slavnostni prerez traku in ogled prenovljenih šolskih prostorov. V okviru celovite energetske obnove javnih stavb v občini so bili energetsko sanirane še Podružnični šoli Muljava in Stična ter del Enote vrtca Polžek v Višnji Gori. Gašper Stopar

Kratke občinske Na Kitnem Vrhu se bo začela izgradnja vodohrana

V sredo, 25. aprila 2018, sta v prostorih Občine Ivančna Gorica župan Dušan Strnad in direktor podjetja Komunalne gradnje d. d. iz Grosuplja Viktor Dolinšek podpisala pogodbo o izgradnji vodohrana Kitni Vrh v Krajevni skupnosti Zagradec. Predmet pogodbe je izgradnja vodohrana v velikosti 99 m3 v klasični armirano betonski izvedbi in napajalnim omrežjem iz vasi do lokacije vodohrana z vso ustrezno opremo. Za samo delovanje vodohrana bo po trasi napeljana tudi električna energija. Po izgradnji se bodo bistveno izboljšale tlačne razmere za prebivalce Kitnega Vrha in ostalih zaselkov, veliko boljša pa bo tudi požarna varnost tega dela občine. Vrednost izgradnje znaša 195.721,50 EUR, rok izvedbe pa je do konca septembra leta 2018. Po izgradnji vodohrana v Valični vasi in na Kamnem Vrhu bo to že tretji tovrstni zbiralnik vode v suhokranjskem delu naše občine.

Gradnja vodovoda v Čagoščah lepo napreduje

Vse od meseca marca potekajo gradbena dela na vodovodnem omrežju Temenica –Bukovica. Gre za gradnjo vodovoda v dolžini nekaj manj kot 1600 metrov. Namen je izgradnja povezovalnega in napajalnega voda iz sistema Temenica do

stalnih prebivalcev. Sočasno poteka tudi obnova črpališča pod Čagoško goro.

Obnova otroškega igrišča na Muljavi

let prijateljstva. Kot je povedal župan, so prav mladi garancija za prijateljski odnos med slovensko in nemško občino v prihodnosti. Ob zaključku sta se predstavnika slovenskih in nemških šolarjev županu še zahvalila za finančno podporo pri organizaciji izmenjave. V teh dneh se pri podružnični šoli Muljava izvaja prenova otroškega igrišča, kjer bodo nameščena nova igrala za otroke vseh starostnih obdobij. Za najugodnejšega ponudnika je bilo izbrano podjetje Euromix d. o. o. Na igrišču bo nameščen stolp s toboganom in plezali, trojna in previsna gugalnica, dve igrali na vzmet, obstoječi peskovnik pa bo doživel prenovo. Dela na parceli v velikosti približno 180 m2 se bodo predvidoma zaključila do sredine meseca maja. Investicija znaša slabih 20.000 evrov.

Župan sprejel učence iz pobratene občine Hirschaid

vodohrana Čagošče, ki se zdaj napaja iz manjšega vira v Bukovici. S tem bi omogočili nemoteno vodooskrbo za prebivalce Čagošč in Bukovice. Možnost oskrbe z vodo bo tako imelo 215

Pred kratkim sta Osnovna šola Stična in Srednja šola Josipa Jurčiča gostili obisk učencev iz partnerske šole iz Hirschaida. V mednarodni izmenjavi učencev je sodelovalo 20 učencev iz Realschule Hirschaid, ki so našo občino obiskali pod spremstvom svojih učiteljev. Naši učenci in dijaki so sovrstnike iz Nemčije gostili tudi na njihovih domovih. V četrtek, 19. aprila 2018, so se učenci že tradicionalno udeležili sprejema pri županu Dušanu Strnadu, ki je dijakom predstavil zgodovino pobratenja obeh občin, ki bo v naslednjem letu obeležilo 20-

V občini se izvaja pometanje cest in pločnikov

Po vsaki zimi na naših cestah in pločnikih ostanejo večje količine peska, posutega zaradi snežnih razmer. Odvečni pesek spomladi doseže ravno nasprotni učinek kot pozimi, ko preprečuje drsenje. Ne nazadnje pa odvečni pesek kazi tudi okolico. Tako tudi letos Občina Ivančna Gorica izvaja pometanje cest in pločnikov v vseh krajevnih središčih v naši občini.

Klasje maj 2018  
Klasje maj 2018