__MAIN_TEXT__

Page 1

Časopis prebivalcev Občine Ivančna Gorica letnik XXVII januar-februar 2021 št. 1

Dobrodošlo Jurčičevo leto Vstopili smo v leto 2021, ki ga je na pobudo naše občine Vlada Republike Slovenije proglasila za leto Josipa Jurčiča. Torej ne samo mi, Jurčičevi rojaki, vsi Slovenci smo v letu 2021 povabljeni, da spoznavamo Jurčičevo ustvarjalno dediščino ter spremljamo aktivnosti, ki bodo organizirane tako na lokalni kot državni ravni. Jurčičevo leto pozdravljamo tudi v uredništvu Klasja, kjer se bomo trudili, da boste občanke in občani obveščeni o vseh programih, skupaj s sodelavci pa bomo skozi vse leto pripravljali različne vsebine, s pomočjo katerih boste odkrivali tudi manj poznane drobce Jurčičevega življenja in dela. Obeleževanje jubilejnega leta se je v naši občini začelo s praznovanjem letošnjega slovenskega kulturnega praznika, zato vabljeni k ogledu spletne prireditve na občinski spletni strani ali Facebook strani Občine Ivančna Gorica. Še posebej slovesno pa bo v začetku marca, ko se spominjamo pisateljevega rojstnega dne. Letos tradicionalnega množičnega pohoda po Jurčičevi poti žal ne bo, a Jurčičeva pot v času epidemije vseeno vabi posamezne pohodnike. Novo leto je prineslo tudi manj prijetne stvari, zlasti nadaljevanje epidemije in z njo povezane omejitve in ukrepe. Še posebej hudo pa postane takrat, ko se številnim stiskam pridružijo tudi nenadne nesreče. Ena takšnih se je nedavno zgodila v Višnji Gori ob požaru. K sreči se je tudi tokrat izkazala solidarnost in požrtvovalnost ljudi. Številni gasilci in prostovoljci so brez pomislekov priskočili prizadetim družinam na pomoč, ne malo pa je tudi vas, ki ste se odzvali povabilu in darovali prostovoljni prispevek za pomoč ob požaru. Naj na tem mestu tudi iz uredništva Klasja povabimo občanke in občane, da se odzovete dobrodelni zbiralni akciji. Nikoli ne vemo, kdaj se lahko znajdemo v takšni stiski, ko bomo tudi sami potrebovali pomoč drugih.

str. 3

V Višnji Gori požar prizadel tri družine v starem mestnem jedru Zbiranje finančnih sredstev za pomoč družinam prizadetim v požaru poteka na transakcijskem računu Krajevne skupnosti Višnja Gora, številka SI56 0123 9645 0801 488, sklic 00 910 in pripis namen – »POŽAR«.

Matej Šteh, urednik

str. 4 Tudi v naši občini poteka množično testiranje s hitrimi testi

Zeliščna lekarna Jožeta Majesa za Vas na Muljavi (Center Bomax)

Informacije: 01 781 21 00

več 9 več na strani 13


2

Občina

januar-februar 2021

številka 1

Kultura dialoga in kultura medsebojnih odnosov Vstopili smo v leto 2021, ki še naprej v ospredje postavlja boj z epidemijo novega koronavirusa. Smo sredi hudega vala širjenja okužb, kar ima za posledico sprejemanje številnih ukrepov, ki pa na različne načine vplivajo tudi na naša življenja. Zahvaljujem se vsem, ki spoštujete ukrepe in skrbite, da po svojih močeh pripomorete k omejevanju širjenja okužb. Tudi v naši občini se soočamo z epidemijo, ki nikakor ne pojenja. O tem govorijo tudi podatki o številu okuženih in žal tudi umrlih. Po podatkih covid sledilnika je virus doslej prizadel 1434 naših občank in občanov, zaskrbljujoč pa je podatek, da smo trenutno med občinami, kjer je porast števila okuženih največji. S 5. januarjem smo tudi v naši občini začeli izvajati testiranje s hitrimi antigenskimi testi. Testiranje je organizirano v okviru štaba Civilne zaščite in ga izvaja osebje Zdravstvenega doma Ivančna Gorica. Ob tej priložnosti izrekam vse pohvale zdravstvenim delavcem za njihovo požrtvovalno delo, kakor tudi gasilcem prostovoljcem, ki skrbijo za vso tehnično podporo. Nikakor ne smemo pozabiti tudi naših šolskih delavcev, ki še vedno izvajajo večino pouka na daljavo in morajo izobraževalno delo prilagajati epidemiji in ukrepom. Od 26. januarja so tudi v naši občini odprte šole za učence prvega triletja in vrtci za naše najmlajše. Upam, da bo nadaljnja epidemiološka situacija to še naprej omogočala, saj razumemo tudi stisko staršev. Razumeti pa je treba, da je zdravje in življenje najpomembnejše in temu primerno se je treba tudi odgovorno obnašati. Tako do sebe kot do ljudi, s katerimi živimo in delamo. Verjamem, da to zmoremo. Kako pomembno je dobro in usklajeno delovanje enot za zaščito in reševanje pa se je izkazalo tudi ob nedavnem požaru v starem mestnem jedru Višnje Gore. Hitro in strokovno posredovanje naših gasilcev je preprečilo, da ni prišlo do še večje nesreče katastrofalnih razsežnosti. Požar je bil tako obsežen in zahteven, kot ga v naši občini v zadnjih nekaj desetletjih še ni bilo. Gasilci ga gotovo ne bi zmogli tako uspešno obvladati, če ne bi poleg izrednega poguma imeli tudi visoke stopnje strokovnega znanja in sodobne gasilske opreme. Ponovno se je pokazalo, da se vsak evro, vložen v gasilstvo, gotovo večkratno povrne. Gasilčevo delo se ne konča, ko je požar pogašen. Tudi tokrat je bilo tako. Že takoj naslednji dan je sledilo čiščenje pogorišča in tudi tukaj so bili gasilci v prvih vrstah. Imeli pa so veliko pomoč v številnih drugih prostovoljcih, ki so prihajali od vsepovsod. Delo je bilo ob pomoči nekaterih podjetij opravljeno v rekordnem času, objekti pa pripravljeni za začetek gradbenih del. Pri vsem tem pa najbolj veseli spoznanje, da v naši občini še vlada medsebojna pomoč in solidarnost. Vse to sem vse te dni od blizu spremljal in sem na vse te ljudi izjemno ponosen. Trem družinam je ogenj uničil domovanje in jih prisilil, da so se začasno nastanili v nadomestnih stanovanjih. Posledic nesreče gotovo ne bodo zmogli odpraviti sami, želijo pa se čim prej vrniti v svoje hiše. Mnogi sprašujete, kako jim lahko pomagate. V tem trenutku najbolj potrebujejo denar, zato je pri KS Višnja Gora odprt poseben račun, na katerega lahko nakažete prispevek po svojih močeh. Tudi lokalna skupnost čuti solidarnost do prizadetih občanov, hkrati pa tudi odgovornost, da se poškodovana kulturna dediščina zaščiti. Staro mestno jedro Višnje Gore je namreč zaščiten kulturni spomenik, zato tudi občina zadnja leta namenja sredstva za obnovo starega mestnega jedra, prav tako pa sodeluje tudi pri sanaciji po nedavnem požaru. Pri tem veliko breme nosijo člani štaba civilne zaščite, vodstva gasilske zveze in Sveta KS Višnja Gora. Sicer pa smo v prvem mesecu leta 2021 že pošteno zavihali rokave. Pred kratkim je Občinski svet soglasno sprejel proračuna za leti 2021 in 2022, ki sta največja v dosedanji zgodovini občine Ivančna Gorica, saj za leto 2021 predvidevamo 25,3 milijona evrov porabe, za leto 2022 pa 22,5 milijona evrov. Sedanja Vlada RS pod vodstvom Janeza Janše je občinam zagotovila dodatna prepotrebna sredstva za delovanje, pokazale pa so se tudi nove možnosti za črpanje razvojnih in investicijskih sredstev. S sprejemom proračunov so zagotovljena sredstva za delovanje socialnih programov, društev, zavodov, šol in vrtcev ter vseh drugih dejavnosti, katerih delovanje je odvisno od proračunskih sredstev. Več kot polovica proračunskih sredstev pa je namenjenih investicijam, s katerimi bomo še naprej skrbeli za enakomeren razvoj vseh delov občine in omogočili še boljše pogoje za življenje in delo občank in občanov. Med številnimi predvidenimi investicijami ima prednost izgradnja novega vrtca v Šentvidu pri Stični, izpostaviti pa velja tudi Hišo kranjske čebele v Višnji Gori, Kulturno upravni center in novo tržnico v Ivančni Gorici, obvoznico Ivančne Gorice z nadvozom pri Malem Hudem pa kolesarske povezave, številne gradnje in prenove cest, kanalizacijsko omrežje … V pripravo in sprejem proračunskih dokumentov je bilo vloženega veliko strokovnega dela občinske uprave ter članic in članov občinskega sveta. Letošnji slovenski kulturni praznik smo praznovali še posebej ponosno, saj je leto 2021 Vlada RS na našo pobudo razglasila za leto Josipa Jurčiča. In naš rojak Jurčič je enako pomemben za slovensko pripovedništvo kot Prešeren za slovensko poezijo. Zavedati se moramo bogastva svojega kulturnega izročila in uspehov naših kulturnikov, kulturnih ustanov in društev. Vsi skupaj bogatijo naš vsakdan in nam dajejo zgled, da se splača potruditi v dobro skupnosti, v dobro naroda, v dobro države. Spletno prireditev v počastitev kulturnega praznika si še vedno lahko ogledate na spletni strani Občine Ivančna Gorica (www.ivancna-gorica.si) in na Facebookovi strani Občine Ivančna Gorica. Ena od oblik kulture, s katero se srečuje vsak izmed nas, je gotovo kultura dialoga, kultura medsebojnih odnosov. Ta je v času epidemije še posebej na preizkušnji in žal se prepogosto dogaja, da kultura dialoga v teh napetih časih pada, kar je predvsem moč zaznati na družbenih portalih, kjer posamezniki ali pa kar celotne skupine ljudi v imenu pravic ali poti za doseganje svojih interesov, vedno bolj uporabljajo sovražne in žaljive besede, celo grožnje. To ni prava pot. Raje zapišimo ali izrecimo spodbudno besedo ali pohvalo ter tako bodimo zgled, kako se je treba obnašati. Zdaj je čas, da stopimo skupaj, si pomagamo in naredimo vse, da ovire premagamo. Dušan Strnad, župan

Pripravljen okviren program celoletnega dogajanja v Jurčičevem letu V sredini meseca januarja je potekala prva seja Koordinacijskega odbora za Jurčičevo leto, na kateri so člani odbora poročali o dosedanjih pripravah programa za obeležitev leta Josipa Jurčiča. Z začetkom februarja je zaživela tudi posebna spletna stran, ki pa je namenjena samo dogajanju v okviru Jurčičevega leta. Župan Dušan Strnad je v začetku leta izdal sklep o imenovanju Koordinacijskega odbora za Jurčičevo leto, ki ga vodi podžupanja Martina Hrovat, odbor pa sestavljajo še predstavniki občinske uprave, Zavoda Prijetno domače in nekaterih javnih zavodov, zvez in društev iz naše občine, ki bodo s svojimi programi sodelovali pri obeležitvi leta Josipa Jurčiča. Osnovna naloga odbora je, da koordinira priprave in izvajanje aktivnosti, ki bodo na lokalni ravni potekale skozi vse leto. Aktivnosti pripravljajo Zavod Prijetno domače, Knjižnica Grosuplje in enota Ivančna Gorica, Območna izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti, vse šole v občini Ivančna Gorica, Muzej krščanstva na Slovenskem, kulturna in druga društva. Okviren program celoletnega dogajanja v sklopu Jurčičevega leta je pripravljen. Pogledate si ga lahko na spletni strani prijetnodomace. si/jurcicevo-leto, kjer boste lahko sledili vsem dogodkom in tudi aktualnim informacijam, raznim zapisom in prispevkom medijev, ki poročajo o letošnjem dogajanju. Opisi in glavne informacije dogodkov na spletni strani bodo ažurirani, podrobnosti o izvedbi posameznega dogodka pa se bodo zaradi trenutne situacije dodajale sproti. Obeležitev jubilejnega leta bo nekoliko drugačna, kot bi bila sicer. Dogodki se bodo dokončno oblikovali kasneje, z upoštevanjem ukrepov za preprečevanje širjenja okužb in takratnih navodil. Da pa boste na tekočem in ne boste zamudili aktualnega dogodka, vas vabimo k spremljanju omenjene spletne strani in Facebookove strani: Turizem Ivančna Gorica.

Kaj se bo v okviru Jurčičevega leta dogajalo v prihajajočih tednih? Jurčič – naš sopotnik v letu 2021, prireditev ob kulturnem prazniku na spletu / 8. februar 2021 ob 18. uri Predstavitev promocijskega filma Jurčičeve domačije / 8. februar 2021 Likovna razstava Štefana Horvata Kozlovska sodba v Višnji Gori / februar in marec 2021 Območno srečanje mladih novinarjev in literatov / 4. marec 2021 Predstavitev nadgradnje Jurčičeve poti / 6. marec 2021 Več aktualnih informacij na spletni strani: www.prijetnodomace. si/jurcicevo-leto. Zavod Prijetno domače

K o l o fo n

Prispevke za naslednjo številko sprejemamo do 28. februarja.

Klasje - Glasilo prebivalcev občine Ivančna Gorica; Ustanovitelj časopisa: Občinski svet Občine Ivančna Gorica; Sedež uredništva: Cesta II. grupe odredov 17, 1295 Ivančna Gorica, telefon: 781 21 30, faks: 781 21 31, e-pošta: klasje.casopis@siol.net, spletna stran: www.klasje.net; Uredniški odbor: Matej Šteh - glavni in odgovorni urednik, Simon Bregar, Magdalena Butkovič, Irena Goršič, Leon Mirtič, Franc Fritz Murgelj, Dušan Štepec; Lektoriranje: Mateja D. Murgelj; Oblikovna zasnova: Robert Kuhar; Priprava za tisk: AMSET, d. o. o.; Tisk: Delo Časopisno založniško podjetje d.o.o., Časopis KLASJE izhaja v 6.500 izvodih mesečno in ga prejemajo vsa gospodinjstva v občini brezplačno.


januar-februar 2021

Občina

številka 1

3

V Višnji Gori požar prizadel tri družine v starem mestnem jedru Višnja Gora ima dolgo in zanimivo preteklost, v njeni zgodovini pa se je zagotovo zvrstilo tudi veliko tragičnih dogodkov. A v sodobnem času že dalj časa ne pomnimo podobne nesreče, kot se je zgodila pred kratkim. 26. januarja, okoli 18. ure zvečer, je zagorela streha enega izmed stanovanjskih objektov v starem mestnem jedru. Posredovanje gasilcev je bilo hitro, a struktura objektov, ki se držijo skupaj in imajo tudi skupno ostrešje, je predstavljala večjo nevarnost, kot če bi šlo za požar na običajnem stanovanjskem objektu. Poleg tega je močan veter pripomogel, da se je ogenj še hitreje širil, gasilce pa oviral pri učinkovitem gašenju. Ogenj se je tako širil na drugi in tretji objekt. Četrtega pa jim je le uspelo ubraniti pred ognjenimi zublji. V tragični nesreči ob požaru se je izkazalo, da bi bile posledice lahko še dosti hujše, če gasilske enote ne bi tako hitro in strokovno posredovale. V intervenciji je sodelovalo 110 gasilcev, skupaj s tistimi, ki so priskočili na pomoč tudi pri čiščenju pogorišča, pa je bilo vključenih 152 gasilcev iz devetih gasilskih društev (PGD Višnja Gora, PGD Kriška vas, PGD Vrh nad Višnjo Goro, PGD Stična, PGD Ivančna Gorica, PGD Šentvid pri Stični, PGD Krka, PGD Zagradec in PGD Ambrus). Operativni vodja intervencije je bil Jože Miklavčič (PGD Višnja Gora), vodja intervencije pa poveljnik GZ Ivanč-

Za zbiranje finančnih sredstev za pomoč družinam prizadetim v požaru v starem mestnem jedru Višnje Gore je odprt transakcijski račun Krajevne skupnosti Višnja Gora številka SI56 0123 9645 0801 488, s sklicem 00 910 in pripisom namen – »POŽAR«.

na Gorica Slavko Zaletelj. Vzroki požara še niso potrjeni, velika verjetnost je, da je požaru botroval vžig dimnika. V zimskem času so prav dimniški požari in požari na kurilnih napravah najpogostejši vzrok požarov. Po besedah Slavka Zaletelja so naši gasilci pred to intervencijo v Višnji Gori, samo v letošnjem januarju že trikrat posredovali ob dimniških požarih. Lani so bili v celem letu štirje tovrstni požari. Ob požaru takšnih razsežnosti se je že na večer požara aktiviral tudi Štab Civilne zaščite Občine Ivančna Gorica. Poveljnik Štaba Jože Kozinc, župan Dušan Strnad in predsednik Krajevne skupnosti Višnja Gora Janko Zadel so se s prizadetimi stanovalci srečali že v času intervencije, takoj naslednji dan je bila oblikovana tudi delovna skupina za lažjo in strokovno koordinacijo sanacije po požaru. S pomočjo gasilcev in drugih prostovoljcev in podjetij je steklo čiščenje in pospravljanje ostankov po požaru, izkazalo pa se

je, da je škoda večja, kot je kazalo sprva. Tako je delovna skupina v sodelovanju s strokovnjaki gradbene stroke in v soglasju z lastniki objektov ocenila, da je treba pristopiti k celoviti sanaciji objektov s ciljem, da bodo objekti čim prej pod stalno streho. Po besedah župana Dušana Strnada objekti po požaru niso primerni za bivanje, zato je treba najti trajnejšo rešitev. Družine so se zato začasno preselile k sosedom in sorodnikom. Območje starega mestnega jedra je zaščiten spomenik kulturne dediščine, zato so si posledice požara ogledale tudi službe za varovanje kulturne dediščine. Lokalna skupnost bo tako storila, kolikor je možno, da bo obnova hitra in strokovna.

Zapis Primoža Šuntajsa iz Višnje Gore, ki so mu gasilci rešili streho nad glavo Mineva dober teden dni od obsežnega požara, ki je na zadnji januarski četrtkov večer izbruhnil v starem mestnem jedru Višnje Gore. Objavljamo zapis Primoža Šuntajsa, neposrednega soseda treh družin, ki jim je požar uničil večji del njihovih hiš. Kot je zapisal, bi brez hitrega posredovanja požrtvovalnih gasilcev brez strehe nad glavo ostala tudi njihova družina.

Takoj po požaru je stekla tudi dobrodelna akcija za pomoč prizadetim družinam. Delovna skupina je ocenila, da bi s pomočjo zbranih

Stara šola bo do poletja zaživela v novi preobleki in vsebini sanirana, izvedena nova armirano- predelne stene, estrihi in notranji betonska plošča podstrešja in nova ometi, dokončani so razvodi elekstrešna konstrukcija za klasično trike, kanalizacije in vode v objektu streho in panoramsko streho, ki je ter izvedeni priklopi za elektriko in tudi že zastekljena. V notranjo- kanalizacijo. Tudi zunanjost objekta sti objekta so bile izvedene nove že ima obnovljeno fasado, ki pa je še brez dekorativnega sloja. V novozgrajenem jašku za dvigalo poteka montaža dvigala, zatem pa sledi še dokončanje strehe.

Delno panoramska streha na podstrešju, kjer se bodo nahajala prenočišča

jih zmožnostih. Za spremljanje in odločanje o porabi zbranih sredstev je imenovan tudi poseben odbor v sestavi: Janko Zadel, Slavko Kastelic, Jure Omahen, Jože Kozinc, Jože Miklavčič, Jure Strmole, Aleš Janežič in dr. Andrejka Miše Glavič. O višini zbranih sredstev in njihovi porabi bo javnost sproti obveščena. Matej Šteh

Dobrodelna akcija za pomoč prizadetim družinam

Med pomembnejšimi projekti v letu 2021 odprtje Hiše kranjske čebele v Višnji Gori Tako kot leto 2020 bo tudi leto 2021 v občini Ivančna Gorica investicijsko živahno. Med pomembnejše investicije Občine Ivančna Gorica vsekakor spada projekt Hiše kranjske čebele v Višnji Gori. Ta naj bi svoja vrata odprl v drugi polovici leta 2021, ko bo Slovenija predsedovala Evropski uniji. Gre za objekt, ki bo izrednega pomena tako za našo občino na področju čebelarskega turizma kot tudi za protokolarne obiske in promocijo naše države. Na objektu nekdanje stare šole v Višnji Gori gradbena dela v polnem zagonu potekajo vse od lanskega poletja. V preteklih mesecih je izvajalsko podjetje GPI Tehnika Novo mesto opravilo na objektu glavnino gradbenih del, sedaj pa se izvajajo še instalacijska dela. Obnovljena je konstrukcija objekta, ki je statično

finančnih sredstev skušali kriti stroške utrditve nosilnih zidov in izgradnje novega ostrešja. Na ta način bi bili objekti pod streho in bi se lastniki lahko lotili obnove bivalnih prostorov. Gradbeni odbor se zahvaljuje vsem, ki so že prispevali sredstva in vabi vse, ki lahko darujejo, da se odzovejo in pomagajo po svo-

Trenutno je objavljeno tudi javno naročilo za izvedbo prenočitvenih kapacitet, ki bodo nameščene na podstrešju v obliki posebnih modulov, ki bodo simbolizirali čebelje panje. Seveda pa se intenzivno pripravlja tudi vse potrebno za notranjo opremo ter interaktivne predstavitvene vsebine posvečene kranjski čebeli, s čimer se ukvarja posebna delovna skupina. Gašper Stopar

Nemočen pogled skozi okno na sosednjo streho (Foto: Primož Šuntajs) Zapisu prilagamo še nekaj avtorskih fotografij, ki jih je iz svojega stanovanja posnel v zadnjem trenutku. »A veš ono, ko ti je jasno samo, da si lahko neskončno srečen in hvaležen, da obstajajo ljudje, ki so prostovoljno pripravljeni tvegati vse, da boš ti naslednji dan še imel kje biti. Ni besed, s katerimi bi lahko izrazil vso zahvalo vsem - od prvega do zadnjega - noro, kaj ste naredili. Naj bo enostavna ISKRENA HVALA! Predzgodba: Mirno sediš na tleh, se igraš s potomci, končno bo en tak miren družinski večer. Že preveč dni ni bilo take lepe prilike ... pridrvi v stanovanje mama, da je klicala soseda, da hiša gori. Japajade - saj je vse v najlepšem redu. Ampak čakaj ... Zaplet: Vseeno pogled skozi okno proti sosedom - sosednji ostrešji sta pod strešniki tako čudno oranžno žareli. In to iz trenutka v trenutek bolj intenzivno in na vse več nastajajočih špranjah bolj očitno ... Nakar so se že zaslišale prve sirene in nedolgo za tem so se že pojavili na sosedovi strehi prvi od večernih prostovoljnih junakov. Dva sta v popolni opremi z dihalnimi maskami prišla v naše stanovanje in prosila, če si lahko preko kakega okna ogledata situacijo. Seveda. Po hitri oceni situacije je sledilo vprašanje enega od njiju: »Ali imate tu karkoli tako vrednega, da si res želite rešiti in vam lahko še midva pomagava odnesti ven ...« V bistvu jima nisem želel krasti zelo dragocenega časa s tem, da se bosta ukvarjala z nekimi materialnimi dobrinami, pa sem rekel, da je že v redu. Samo premagajo naj rdečega vraga - to sem si pa res močno zaželel. Razplet: skupaj z mnogo preostalimi jima je uspelo. Naše ostrešje je sicer nekoliko načeto, saj je na kraju že zagorelo, zato sušilci zraka »šponajo« sedaj na polno, začasno smo ukinili uporabo dveh prostorov, vsaj eden bo potreben prenove oz. menjave izolacije v stenah in poševninah; ampak hej, še imamo streho nad glavo. Brez mnogih PGDjev je ne bi bilo več. Še enkrat ISKRENA HVALA vsem, ki ste tvegali! Epilog: Žal moji sosedje (in to celo trije v vrsti) niso imeli te sreče in bodo potrebni večji gradbeni posegi.« Primož Šuntajs

Posledice požara (Foto: Primož Šuntajs)


4

Občina

januar-februar 2021

številka 1

Cepljenje proti COVID-19, virusu SARS-CoV-2 Cepljenje proti nevarnim, nalezljivim boleznim se je že v preteklosti izkazalo za enega najučinkovitejših načinov preprečevanja širjenja in pojavnosti le teh. Obenem je cepljenje varen in dokaj enostaven način za obvladovanje bolezni. Preprečevanje novih okužb z virusom SARS-CoV-2 le z upoštevanjem zaščitnih ukrepov ni zadostno. Cepljenje z varnimi in učinkovitimi cepivi bo gotovo pripomoglo k preprečevanju širjenja novega koronavirusa in manj oseb bo soočenih z možnimi posledicami okužbe s COVID-19. Cepiva, ki jih proizvajajo danes, so varna. Uporabljati jih je dovoljeno šele po odobritvi agencije za zdravila, kar zagotavlja najvišjo kvaliteto cepiva. Trenutno imata za cepljenje proti COVID-19 v Evropi in v Sloveniji, dovoljenja evropske medicinske agencije za uporabo cepiv podjetji Pfizer/BioNTech in Moderna. Kmalu se pričakuje tudi uporaba cepiv podjetja AstraZeneca. Ravno zaradi strogih kriterijev in postopkov pri izdelavi cepiv je trenutno povpraševanje po cepivih proti COVID-19 zelo veliko. Slovenija je naročila nekaj milijonov odmerkov cepiva, vendar trenutno glede na povpraševanje in interes za cepljenje cepiv žal še ni dovolj za vse.

Cepljenje v ZD Ivančna Gorica

V Zdravstvenem domu Ivančna Gorica se lahko vsi, ki imate izbranega osebnega zdravnika v Zdravstvenem domu Ivančna Gorica in ste starejši od 16 let, prijavite za cepljenje. Prijavite se lahko po telefonu: - 01 620 47 28, vsak dan, od ponedeljka do petka, od 8.00 do 12.00, ali - elektronski pošti cepljenje.covid@zd-ivg.si. Prosimo, da nam pri naročanju preko elektronske pošte posredujete naslednje podatke: ime in priimek datum rojstva številko mobilnega telefona kdo je vaš izbrani zdravnik Upoštevali bomo prijave z vsemi želenimi podatki. Trenutno cepljenje poteka v skladu z evropsko in slovensko nacionalno strategija cepljenja proti COVID-19. Cepljenje se je začelo pri najbolj ogroženih skupinah prebivalstva, in sicer: 1. Zdravstveni delavci in sodelavci, zaposleni in oskrbovanci v DSO; cca 40.000 + 30.000 oseb. 2. Starejši (60 let in več), ki se cepijo postopoma glede na dostopnost cepiva: najprej stari 80 let in več, nato tisti stari 75 let in več ter in nato stari 60 let in več; cca 550.000 oseb. 3. Kronični bolniki mlajši do 60 let (bolniki z rakom, diabetesom, debelostjo, kroničnimi obolenji dihal, srca, ledvic, jeter, nevrološki bolniki (tudi z možgansko-žilnimi obolenji), imunsko oslabljeni bolniki); cca 400.000 oseb 4. Druge nujne službe: npr. zaposleni v vzgojno izobraževalnih zavodih (50.000), policija (9.000 oseb), civilna zaščita (50.000 oseb), vojska (9.000 oseb), delavci v kmetijskem in živilskem sektorju, v prometu … 5. Vsi ostali Vir: Nacionalna strategija cepljenja proti COVID-19 (z dne 3. 12. 2020) V Zdravstvenem domu Ivančna Gorica trenutno poteka cepljenje 1. in 2. prednostne skupine. Prvi rezultati precepljenosti so že opazni, npr. nižja obolevnost za COVID-19 med stanovalci domov za starejše. Zdravstveni inšpektor je v Zdravstvenem domu Ivančna Gorica že opravil nadzor nad cepljenjem. Ugotovitev, da cepljenje poteka v skladu z evropsko direktivo, nam dovoljuje, da s cepljenjem nadaljujemo. Torej, če ste starejši in/ali sodite v eno izmed rizičnih skupin, se prijavite na cepljenje. Prav tako se lahko prijavite, tudi če ne sodite v rizično skupino. Ko bo cepivo na voljo, boste dobili obvestilo o času in lokaciji cepilnega mesta. Časovni potek cepljenja je odvisen od števila prejetih odmerkov cepiva s strani Ministrstva za zdravje. Več podatkov o cepivu, njegovem delovanju, stranskih učinkih in kontraindikacijah si lahko preberete n spletni strani NIJZ: https://www.nijz.si/sl/najpogostejsa-vprasanja-in-odgovori-glede-cepljenja-proti-covid-19 Ostanite zdravi. Upoštevajte zaščitne ukrepe, saj tako najbolj pomagate sebi in vsem okoli sebe.

Tudi v naši občini poteka množično testiranje s hitrimi testi V skladu s priporočili Ministrstva za zdravje, ki jih je pred iztekom minulega leta podalo zdravstvenim domovom in občinam, je tudi v naši občini po novoletnih praznikih steklo množično prostovoljno hitro testiranje na novi koronavirus. Testiranje občank in občanov po sistemu »drive-in« poteka na parkirišču pred kulturnim domom v Ivančni Gorici. Testiranje s hitrimi antigenskimi testi so zdravstveni delavci ZD Ivančna Gorica začeli izvajati 5. januarja, vso tehnično podporo za izvajanje testiranja pa je zagotovil Štab Civilne zaščite Občine Ivančna Gorica. Presejalno testiranje s hitrimi testi je izjemno pomemben ukrep, ki pomaga zaustavljati širitev virusa ter hkrati omogoča vsaj omejeno opravljanje določenih dejavnosti v družbi. Namenjeno je zlasti občankam in občanom, ki ne kažejo znakov okuženosti, ki bi zato nevede lahko širili okužbo. Marsikdo se tako lahko prepriča, ali lahko varno opravlja delo oz. je lahko v stiku z drugimi ljudmi ali s starejšimi svojci, ki so v rizični skupini. Rezultati testiranj kažejo, da okuženost med občani, ki ne kažejo znakov, ni zanemarljiva. V mesecu januarju je bilo po podatkih ZD Ivančna Gorica od 1459 opravljenih testiranj 135 pozitivnih. Pred delnim odprtjem šol in vrtcev so bili 25. januarja testirani tudi šolski in vrtčevski delavci, med katerimi ni bilo pozitivnih testov. Natančna navodila, kako se izvaja testiranje s hitrimi antigenskimi testi, so opisana v prispevku zdravstvenega doma, občankam in občanom pa sporočamo, da se bo testiranje s hitrimi testi še nadaljevalo. Termini testiranj se določajo vsak teden sproti in so objavljeni na spletni strani občine Ivančna Gorica. Udeležence testiranja vljudno prosimo, da upoštevajo vsa navodila, ki so navedena na mestu testiranja oz. jih podajajo redarji. Podatki o testiranju s hitrimi antigenskimi testi v januarju 2021: DAN

DATUM

ŠTEVILO VSEH BRISOV

ŠT. POZITIVNIH BRISOV

TOREK

05.01.

253

31

SREDA

06.01.

162

20

ČETRTEK,

07.01.

129

16

PETEK

08.01.

136

20

PONEDELJEK

11.01.

94

12

TOREK,

12.01.

60

5

ČETRTEK,

14.01.

85

7

PONEDELJEK

18.01.

41

5

TOREK

19.01.

39

2

ČETRTEK,

21.01.

77

2

PONEDELJEK*

25.01.*

196 - učitelji

0

TOREK

26.01.

114

9

ČETRTEK,

28.01.

74

6

1.459

135

skupaj Vir: ZD Ivančna Gorica

Matej Šteh

Pripravila: Tadeja Gruden, dipl. m. s.

Množično testiranje na okužbo z virusom SARS-CoV-2 v Ivančni Gorici Zdravstveno osebje Zdravstvenega doma Ivančna Gorica, od 5. 1. 2021 dalje, na parkirišču pred Kulturnim domom Ivančna Gorica, izvaja množično testiranje s hitrimi antigenskimi testi na okužbo z virusom SARS- CoV-2 za občane občine Ivančna Gorica. Testiranje poteka po sistemu »drive-in« Z avtomobilom se pripeljete na parkirišče pred kulturnim domom, kjer redarji usmerjajo udeležence testiranja. V primeru, da pridejo udeleženci peš, je tudi zanje organizirano določeno mesto. S testiranjem na okužbo z novim koronavirusom s hitrimi testi želimo v čim večji meri odkriti vse tiste okužene osebe, ki nimajo značilnih znakov okužbe in bi zato nevede širili okužbo na druge zdrave osebe v bližini. Vse, ki imajo pozitiven rezultat hitrega antigenskega testa, se obravnava kot pozitivne na novi koronavirus. OSNOVNI POGOJ ZA UDELEŽBO NA TESTIRANJU JE, DA STE ZDRAVI, TO JE BREZ ZNAKOV IN SIMPTOMOV AKUTNE OKUŽBE DIHAL IN PREBAVIL. V primeru, da kažete znake akutne okužbe dihal, OSTANITE DOMA IN POKLIČITE SVOJEGA IZBRANEGA ZDRAVNIKA, ki vam bo dal nadaljnja navodila. Na testiranje se ni treba posebej naročiti. S seboj morate imeti osebni dokument in kartico zdravstvenega zavarovanja, za potrebe obveščanja o rezultatu testa pa bomo potrebovali tudi številko vašega mobilnega telefona. Če pridete na testiranje peš, pri čakanju na odvzem brisa ves čas vzdržujte medosebno razdaljo vsaj 2 metra in nosite masko. O rezultatu testiranja boste obveščeni še isti dan z SMS sporočilom. V primeru pozitivnega testa vas iz vstopne točke pokličemo tudi po telefonu. Zdravstveni dom Ivančna Gorica

Objavljen je javni razpis za subvencioniranje dela stroškov izgradnje male komunalne čistilne naprave Občina Ivančna Gorica sporoča, da je objavljen Javni razpis za subvencioniranje dela stroškov izgradnje male komunalne čistilne naprave za čiščenje komunalne odpadne vode iz enostanovanjskih ali večstanovanjskih stavb na območju občine Ivančna Gorica za leto 2021. Predmet javnega razpisa je subvencioniranje dela stroškov izgradnje male komunalne čistilne naprave na poselitvenih območjih izven območij aglomeracij ter male komunalne čistilne naprave, ki ustrezajo pogoju iz 4. odstavka 3. člena Pravilnika o subvencioniranju izgradnje malih čistilnih naprav na območju občine Ivančna Gorica (uradno prečiščeno besedilo – UPB1) (Uradni list RS št. 13/2017), zmogljivosti čiščenja do 50 populacijskih ekvivalentov (PE) na območju občine Ivančna Gorica. Občina Ivančna Gorica, kot lokalna skupnost, za namen subvencioniranja dela stroškov izgradnje male komunalne čistilne naprave (MKČN) zagotavlja proračunska sredstva v letu 2021 v višini 20.000,00 EUR. Višina subvencije za vsako MKČN je 800,00 EUR za posamezno stanovanjsko oziroma večstanovanjsko stavbo. Javni razpis je objavljen na spletnih straneh Občine Ivančna Gorica na naslovu www.ivancna-gorica.si. Občina Ivančna Gorica


januar-februar 2021

številka 1

Občina

5

Župan sprejel Luč miru iz Kljub epidemiji delo Občinskega sveta poteka nemoteno, sprejeta tudi Betlehema proračuna 2021 in 2022 Kljub razmeram v času epidemije delo Občinske uprave in Občinskega sveta poteka dokaj nemoteno. V času od konca prejšnjega leta in v začetku novega leta je prišlo tudi do priprave in sprejema najpomembnejšega občinskega dokumenta. To sta proračuna za leti 2021 in 2022.

Občinski svetniki so zasedali na 17. seji, 20. decembra 2020 in na 18. seji, 14. januarja 2021. Na decembrski seji so se seznanili z obsežnim predlogom proračuna za prihodnji dve leti. Kot je povedal župan Dušan Strnad, je bilo v pripravo obeh proračunov vloženega veliko truda, razveseljivo pa je zlasti dejstvo, da je država prisluhnila potrebam občin, kar se pozna tudi pri dodeljenih finančnih sredstvih. Za realizacijo večjih projektov pa se pričakuje tudi sofinanciranje iz razpisov ministrstev in EU. V razpravi so občinski svetniki spraševali za pojasnila posameznih postavk, splošni zaključek pa je bil, da sta proračuna dobro pripravljena, zlasti pa obetata številne nove pridobitve. Predlog obeh proračunov je bil po prvi obravnavi na Občinskem svetu v t. i. javni obravnavi, obravnavali pa so ga tudi vsi pristojni odbori in komisije občinskega sveta. Na januarski seji so občinski svetniki obravnavali dopolnjen predlog, seznanjeni pa so bili tudi s pobudami iz javne obravnave. V obdobju od prve do druge obravnave proračuna so prispeli trije predlogi. Pri pripravi dopolnjenega predloga proračuna sta se upoštevala predlog Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je predlagal ponovno uvedbo sredstev za agromelioracije oz. urejanje kmetijskih zemljišč in predlog KS Krka za sanacijo pokopališkega zidu in stopnic. Predlog podjetja Ecoplin iz Višnje Gore, ki je predlagalo sklenitev javno-zasebnega partnerstva za sanacijo in nadgradnjo mestnega kopališča, pa se ni mogel upoštevati Kot je bilo na seji pojasnjeno, za takšno sodelovanje ni podlage, saj so potrebni ustrezni akti, ki jih predvideva Zakon o javno-zasebnem partnerstvu. Občinski svet je bil tudi seznanjen z uvedbo nove postavke za romsko problematiko, saj je ravno v času med obema obravnavama proračuna Ministrstvo za finance na podlagi Zakona o finančni razbremenitvi občin, tistim občinam, ki imajo evidentirana romska naselja, dodelilo finančna sredstva za reševanje romske problematike. Tako je v dopolnjenem predlogu obeh proračunov planiran tudi prihodek iz tega naslova v višini več kot 300.000 evrov. Za namensko porabo teh sredstev bo treba predhodno pripraviti ustrezne načrte in programe.

Občinski svetniki so obravnavali tudi amandma podžupana Tomaža Smoleta, ki je predlagal prerazporeditev sredstev v višini 220.000 evrov, in sicer za namen odkupa nepremičnin v starem mestnem jedru Višnje Gore, ki jih po smrti lastnika prodaja banka. Dodatni prostori bi namreč koristili dejavnosti Hiše kranjske čebele. Svetniki so po razpravi potrdili dopolnjena predloga proračunov, ki sta tudi največja proračuna občine v njeni dosedanji zgodovini. Za leto 2021 je predvidena poraba v višini 25,3 milijona evrov, v letu 2022 pa v višini 22,5 milijona evrov.

vršin Višnja Gora, igrišča Muljava in Stična, načrtovanje športno-rekreacijskega parka Ivančna Gorica …). Omeniti je treba še izgradnjo kolesarskih povezav  in  obnovo splošnih ambulant v prostorih Zdravstvenega doma Ivančna Gorica, v prihodnjem letu pa bo Ivančna Gorica dobila tudi novo tržnico. Zelo obsežne pa so tudi priprave na izgradnjo  Kulturno upravnega centra v Ivančni Gorici, ki je trenutno v fazi pridobitve gradbenega dovoljenja. V njem bodo mesto dobili kulturna dvorana, knjižnica in upravni prostori.

Večje investicije v letu 2021 in 2022

Že jeseni so občinski svetniki obravnavali predlog odloka o ustanovitvi OŠ Zagradec, ki bo kot samostojna šola z devetletnim osnovnošolskim programom začela delovati v prihodnjem šolskem letu. Sedaj so občinski svetniki potrdili dopolnjen predlog odloka, posledično pa tudi spremembe odloka o OŠ Stična in OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični. JKP Grosuplje je pripravilo tehnični pravilnik o uporabi objektov in naprav za odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda na območju občine. Ob sprejemanju proračun pa so svetniki sprejeli tudi načrt dela Občinskega sveta, Načrt ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Ivančna Gorica za leti 2021 in 2022 in Letni program športa, ki je podlaga za sofinanciranje športnih programov v letu 2021. Na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja pa so bili sprejeti naslednji predlogi za imenovanje: za predstavnico ustanovitelja Občine Ivančna Gorica je bila v Komisijo za sprejem otrok v javni vzgojno-varstveni zavod Vrtec Ivančna Gorica imenovana Martina Hrovat, za predstavnike ustanovitelja Občine Ivančna Gorica v Svetu javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Ivančna Gorica so bili imenovani Uroš Dežman, Ana Jerina in Anja Lekan, za kandidate za sodnike porotnike na Okrajnem sodišču Ljubljana so bili predlagani Rozi Černivec, Milan Ivan Goršič, Ignacij Kastelic, Jože Kastelic, Jože Ulčar, Jadranka Urač. Za kandidatki za sodnike porotnike za mladoletnike pa sta bili imenovani Karmen Pečarič Podobnik in Metka Trunkelj Mirtič.

Prioritetni projekt je vsekakor izgradnja 8-oddelčnega vrtca v Šentvidu pri Stični. Investicija je ocenjena na okoli 2,5 milijona evrov in se bo zaključila v prihodnjem letu. Že pa se bliža dokončanje projekta Hiše kranjske čebele v Višnji Gori. Letos se bo začela tudi izgradnja zahodne obvoznice v Ivančni Gorici, ki bo »stekla« od krožišča pri podjetju Akrapovič proti Marofu oziroma do križišča, ki pelje proti šolskemu centru Ivančna Gorica. Nadaljevanje tega projekta bo gradnja  nadvoza čez železniško progo  pri nogometnem stadionu, ki bo financiran s strani države. S tem projektom se bo razbremenil promet skozi center Ivančne Gorice. Poleg sredstev za nenehno izvajanje dejavnosti na področju vzgoje, izobraževanja, zdravstva in sociale, je velik delež v proračunu namenjen še prometni infrastrukturi (rekonstrukcija ceste Šentvid-Šentpavel, rekonstrukcija ceste v Višnji Gori ob AC, modernizacija ceste Obolno, obnova mostu v Velikih Lesah, pločnik Gabrovčec, pločnik Ambrus, prometna ureditev šolskega centra Ivančna Gorica, obnova ceste Dob-Boga vas, parkovna ureditev centra Višnje Gore in Žabjeka, načrtovanje obvoznice Šentvid in Metnaj …), varovanju okolja z izgradnjami kanalizacijskih in vodovodnih sistemov (načrtovanje kanalizacije Krka, Zagradec, Sp. Brezovo, Sp. Draga, širitev kanalizacijskega sistema Šentvid in Stična, vodovoda Obolno in Ravni Dol, komunalna oprema zaselka Vrh nad Stično …) ter investiranju v kulturne domove (Muljava, Krka) in športne objekte (obnova rekreacijskih po-

Kaj sta še prinesli zadnji seji

Matej Šteh

Grosupeljski skavti so v sredo, 23. 12. 2020, prinesli plamen Luči miru iz Betlehema tudi v občino Ivančna Gorica. Luč miru sta skavtinji pred občinsko stavbo predali županu Dušanu Strnadu in prebrali letošnjo poslanico: »Naš svet je povsem isti kot včeraj, ta čas je le pokazal, kakšen je v resnici. Daleč smo si, že dolgo, in si od strahu ne upamo priti bližje.

Zato vam prinašamo Luč, saj je Luč tista, ki ogreje, tista, ki pomiri, tista, ki nas drug drugemu približa. Ko namreč v temi nekomu osvetli obraz, ta ni več strah, ampak človek. Zato vam prinašamo Luč, ki se je v Božiču spustila med nas. To je naš korak bližje vam v teh mrzlih časih. Želimo vam dati to Luč, želimo vam biti ljudje. Sprejmite jo od nas in jo nesite naprej. Naredite tudi vi korak bližje ljudem, nikogar ne pustite samega, poiščite način, da jim pokažete bližino. Ljubezen je iznajdljiva in bo našla pot. Prižgimo Luč. Obdržimo bližino!« Župan se je skavtom zahvalil za plemenito poslanstvo, ki ga opravljajo, in luč miru ponesel v prostore Občinske uprave. Gašper Stopar

Razglasili najizvirnejše praznične voščilnice Na zadnji seji Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica v letu 2020, ki je potekala 20. 12. na daljavo s pomočjo videokonferenčne povezave, so bile razglašene letošnje najizvirnejše praznične voščilnice. Na natečaj, ki ga je pripravil Svet za starosti prijazno občino, je prispelo 208 voščilnic. Po besedah predsednice Sveta Milene Vrenčur se je temu medgeneracijskemu sodelovanju v naši občini, kljub izrednim razmeram, odzvalo veliko ustvarjalcev. Sodelovanju so se pridružili najmlajši vrtčevski otroci, učenci, dijaki, nekateri posamezniki in društva. Novost v lanskoletnem pozivu so ročni zapisi želja ob prihajajočih praznikih. Izbira najizvirnejših voščilnic je bila tudi tokrat zelo zahtevna. Najizvirnejše voščilnice so izdelali: • Naja Šoštarič, Vrtec Ivančna Gorica, enota Polžek, Višnja Gora; • Urh Zaplotnik, Osnovna šola Stična, 1. triada; • Žiga Selko, OŠ Stična, 2. triada; • Katarina Ostrš, Vzgojno – izobraževalni zavod Višnja Gora; • Marija Rus, Dob pri Šentvidu, kategorija »Ostali«. Za najlepšo voščilnico med vsemi je bila izbrana voščilnica Ljube Štrubelj iz Malega Hudega pri Ivančni Gorici. Vse izdelane voščilnice so bile skupaj z voščilom poslane najstarejšim občanom v naši občini. Gašper Stopar

Avtorji nagrajenih voščilnic od leve prosti desni: Naja Šoštarič, Urh Zaplotnik, Žiga Selko, Katarina Ostrš, Marija Rus in Ljuba Štrubelj


6

Občina

januar-februar 2021

številka 1

Čestitali Sloveniji in razglasili športnike leta v občini Ivančna Gorica 26. decembra je potekala osrednja občinska svečanost ob Dnevu samostojnosti in enotnosti s podelitvijo priznanj športnikom občine Ivančna Gorica za leto 2020. Svečanost je potekala v stilu minulega leta, saj so si občanke in občani tradicionalno prireditev ob zaključku leta lahko tokrat ogledali le preko spleta. Spletno prireditev, ki sta jo pripravila Občina Ivančna Gorica in Zveza športnih organizacij Ivančna Gorica, sta v studijski preobleki občinske sejne sobe vodila ambasadorka ivanške občine Dragica Šteh in športni komentator ter novinar, Lojze Grčman. Skozi prireditev so gledalce popeljale kulturne točke v izvedbi Glasbene skupine Amabile, pevke Eve Kovačič in recitatorke Anice Kozinc. V uvodnem sklopu prireditve je v pogovoru z moderatorko župan Dušan Strnad predstavil pomembnejše dosežke in utrip minulega leta v občini Ivančna Gorica. Kot je povedal, je Občina izpeljala številne infrastrukturne in druge projekte, žal pa je pojav novega koronavirusa močno ohromil javno življenje in pestro dogajanje, ki je sicer značilno za našo občino. V pogovoru se je dotaknil tudi dogodkov pred 30 leti in predstavil svoje spomine na plebiscit, ki je izkazal jasno in enotno odločitev Slovenk in Slovencev za samostojno državo. V letu 2020 je minilo 25 let, odkar je samostojno pot začela tudi Občina Ivančna Gorica in župan Strnad je ponosen, da tudi Občina uspešno izvaja svoje naloge, česar pa brez politične enotnosti v Občinskem svetu ne bi bilo možno doseči. Športnik leta 2020 je postal motokrosist Jan Pancar Na spletni prireditvi so bili proglašeni športniki in športnice občine Ivanč-

Športnik leta je postal motokrosist Jan Pancar, AMD Šentvid pri Stični

Župan Dušan Strnad se je v prazničnem pogovoru ozrl na dogodke ob slovenskem plebiscitu pred 30 leti na Gorica za leto 2020. Razglasitev najboljših sta moderatorja vodila preko videokonferenčne povezave na daljavo. Športnik občine Ivančna Gorica za leto 2020 v članski kategoriji je postal motokrosist Jan Pancar, AMD Šentvid pri Stični. Pancar je v sezoni 2020 nastopal na svetovnem prvenstvu kategorije MX2 in dosegel v skupni razvrstitvi 20. mesto, njegov najboljši posamezni rezultat sezone pa je bilo 8. mesto. Jan je trenutno edini slovenski motokrosist, ki poleg aktualnega svetovnega prvaka Tima Gajserja, zastopa slovenske barve na tako visoki ravni. Med članicami za leto 2020 ni bila nominirana nobena športnica. Športniki leta v ostalih kategorijah so postali … Med mlajšimi deklicami je slavila vsestranska športnica Tia Bregar, OŠ Stična (odbojka, atletika), med dečki taekwondoist Kris Hrovat, TKD klub Kang, med starejšimi deklicami Živa Batis, OŠ Stična (atletika, badminton, jadranje na deski), med starejšimi dečki motokrosist Jaka Peklaj, AMD Šentvid pri Stični, med mladinkami atletinja Martina Šmid, AK Krka Novo mesto, med mladinci rokometaš Simon Vidmar, RK SVIŠ Ivančna Gorica, v kategoriji veteranov pa je slavil še en motokrosist Andrej Rus, MK Fire group. Letošnja prejemnika priznanja za zaslužne športne delavce sta postala Aleksander Polak iz RK

SVIŠ Ivančna Gorica in Marija Čebular iz Planinskega društva Polž. Jubilej SVIŠ-u, ekipa leta postali motokrosisti AMD Šentvid pri Stični, posebno priznanje mlademu upu slovenskega kartinga Jubilejno priznanje za okroglo obletnico delovanja je prejel Rokometni klub SVIŠ Ivančna Gorica, ki je v letu 2020 obeležil 60-letnico delovanja in se ponaša z eno najdaljših tradicij klubskega športa v naši občini. Za športno ekipo leta je bila razglašena ekipa Avto moto društva Šentvid pri Stični, ki je v lanski sezoni osvojila že šesti zaporedni naslov ekipnih državnih prvakov Slovenije. Posebno priznanje ZŠO Ivančna Gorica za mladega perspektivnega športnika pa je šlo letos v roke 13-letnega Marka Kastelica iz Ivančne Gorice, ki svoje življenje že vrsto let posveča kartingu. Odlični mednarodni rezultati kažejo, da se razvija v vrhunskega dirkača, ki bi nekoč lahko nastopil tudi v elitnem avtomobilskem športu Formula 1. Spletno podelitev je Mark spremljal iz Italije, kjer se je z družino pripravljal na novo sezono, priznanje pa mu je podelil predsednik občinske športne zveze Mitja Hren. Slednji je v pogovoru z moderatorjem zaupal gledalcem, da zveza v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije letos maja pripravlja gostovanje t. i. slovenske olimpijske bakle v Ivančni Gorici.

Nova pediatrinja v Zdravstvenem domu Ivančna Gorica Iz Zdravstvenega doma Ivančna Gorica ponovno prihajajo dobre vesti. Kolektivu se je v začetku novega leta pridružila nova specialistka pediatrije Kristina Vogrin, dr. med. Dobrodošlico in prijetno počutje v Ivančni Gorici je novi pediatrinji pred dnevi izrekel tudi podžupan Tomaž Smole. Specialistka pediatrije Kristina Vogrin je z delom v ZD Ivančna Gorica začela 11. januarja in se pridružila zdajšnjima pediatrinjama Kseniji Peršin Zupet in Simoni Rajtar Osredkar. Slednja v ZD Ivančna Gorica deluje od konca novembra leta 2020. Po besedah pediatrinje Peršin Zupetove imajo v načrtu privabiti še eno pediatrinjo in s tem zagotoviti, da bodo izboljšali pogoji za otroke in starše na najvišji nivo. Se pa kljub temu v ZD Ivančna Gorica počasi že soočajo s prostorsko stisko, trenutna »covid« situacija, zahteva nove in drugačne protokole in pristope zdravstvene oskrbe. Po besedah podžupana Smoleta je bila potreba po novem otroškem

Nova pediatrinja Kristina Vogrin na levi, poleg nje še pediatrinji Ksenija Peršin Zupet in Simona Rajtar Osredkar pediatru velika, saj smo ena red- ni dom v Ivančni Gorici širi v proskih občin v Sloveniji, kjer se delež torskem smislu, kakovosti oskrbe in prirasta prebivalstva nenehno po- po številu zaposlenih, zato se ni bati višuje, prav tako je delež otrok do za zdravstveno oskrbo v naši občini. 15. leta starosti višji od deleža nad Vodstvu je še dodal, naj prenesejo 65 let. Povedal je še, da so v nedav- besedo zahvale tudi zdravstveneno sprejetem dvoletnem občinskem mu osebju, ki od začetka leta izvaja proračunu namenjena tudi sredstva množično testiranje s hitrimi antiza zdravstveno oskrbo, in sicer bo genskimi testi na novi koronavirus v Občina poskrbela za celovito preno- Ivančni Gorici. vo splošnih ambulant. Kot je zaključil Smole, se ZdravstveGašper Stopar

Predsednik ZŠO Ivančna Gorica Mitja Hren je podelil Marku Kastelicu posebno priznanje za obetavnega mladega športnika

Kulturni program so oblikovale točke Glasbene skupine Amabile, pevke Eve Kovačič in recitatorke Anice Kozinc Spletna prireditev se je zaključila s prazničnim voščilom župana Dušana Strnada, ki je bilo tokrat še posebej pomenljivo. Zaradi epidemije so bili prazniki drugačni od minulih let in smo jih praznovali v krogu družine.

Župan je ob tem že pozdravil prihajajoče leto 2021, ki ga je Vlada Republike Slovenije na pobudo občine razglasila za leto Josipa Jurčiča. Matej Šteh

Mentorsko svetovanje za turistične ponudnike V okviru projekta RAST (aktivnost Spodbujanje mreženja) bo v mesecu februarju potekalo mentorsko svetovanje za turistične ponudnike. Mentorstvo bo izvedel Zavod Prijetno domače skupaj s projektnim partnerjem Ecetera. Leto 2020 turizmu zagotovo ni prizaneslo. Soočali smo se s takšnimi in drugačnimi izzivi. Kljub temu smo leto 2020 lahko izkoristili za spremembe v delovanju, za nove ideje, za nekaj novega. Ponovno smo se začeli vračati h koreninam, k naravi, k človeku in zagotovo bo zaradi vseh potencialov, ki jih ponujata narava in kultura na podeželju, to tudi v prihodnje v turizmu doživelo še večji razcvet. Pred nami je idealna priložnost, da enotno nastopimo na trgu. Tudi v tem letu bomo soočeni s številnimi izzivi, ki lahko postanejo tudi zanimive priložnosti. Najpomembnejše se nam zdi, da iz težkih časov potegnemo dobre stvari in iz tega izstopimo kot zmagovalci. Ustvarjajmo uspešne lokalne zgodbe in se med seboj povezujmo, saj bomo lahko le tako skupaj dolgoročno uspeli. Turistični ponudniki bodo lahko pridobili mentorsko svetovanje iz naslednjih področij: • Postavitev učinkovite prodajne strategije. • Iskanje odgovora na vprašanje: Zakaj bodo kupci kupili (prav) vaš izdelek oziroma storitev?  • Določitev in komunikacija unikatne prodajne argumentacije (USP).  • Kako izkoristiti vsebinski marketing za uspešnejši in cenejši nastop na trgu? • Kako kombinirati klasični in digitalni marketing? • Kako za prodajo učinkovito uporabiti družbena omrežja? Se že veselimo srečanja z vami, čeprav na daljavo.

Katja Klemenčič, Zavod Prijetno domače

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«. www.eu-skladi.si


številka 1

januar-februar 2021

Spoštovani prijatelji mladine! Po nekaj mesecih dela, usklajevanj in še več dobre volje vam po zanimivem letu 2020 in po uspešnem začetku leta 2021 z veseljem predstavljamo novo imenovano Komisijo za mladinska vprašanja, ki je posvetovalno telo župana Občine Ivančna Gorica. Komisija za mladinska vprašanja se bo, tako kot že nakazuje njeno ime, ukvarjala z mladinskimi vprašanji in vsemi temami ter problematiko, ki zadevajo mladino. Zavedamo se, da je mladih v naši občini vse več in ta odstotek še narašča, zato je bila ta komisija le še vprašanje časa. Zdaj pa vas z veseljem pozdravljamo in vam sporočamo, da se veselimo novih sodelovanj in svežih ter kreativnih idej v občini. Zaznali smo, da v vsaki od lokalnih skupnosti obstaja interes po sodelovanju, želimo pa si aktivne participacije in sooblikovanje naše skupnosti. Zavedamo se, da sodelovanje mladostne zagnanosti in izkušenj starejših prinaša neverjetne rezul-

7

Obvestilo Direkcije RS za vode lastnikom priobalnih zemljišč ob vodotokih Direkcija RS za vode je objavila obvestilo, v katerem poziva lokalne skupnosti, lastnike in najemnike priobalnih zemljišč ob vodotokih v Sloveniji, zlasti v naseljih in ob kmetijskih zemljiščih k skrbnemu in gospodarnemu ravnanju v času otoplitve ozračja, ko obstaja možnosti večjih padavin in naraščanja vodostajev.

tate. Komisija bo tako svoje delovanje usmerila v dobrobit celotne lokalne skupnosti. Imenovano Komisijo za mladinska sestavlja 12 članov: Klavdija Kastelic (predsednica komisije), Matej Hrovat (podpredsednik komisije), Jure Omahen, Tomaž Verbič, Barbara Tekavec, Maja Lampret, Žiga Jože Štrus, Meta Kovačič, Teja Zaletelj, Rok Oven in Miha Slapničar. Odprti smo za najrazličnejše pre-

dloge in pobude, zato smo dosegljivi tudi na elektronskem naslovu mladi@ivancna-gorica.si. Spremljate pa nas lahko tudi na uradni spletni strani Občine Ivančna Gorica ter na različnih družbenih omrežjih. Klavdija Kastelic, predsednica Komisija za mladinska vprašanja

Nacionalni akciji »VARNO BREZ TELEFONA« smo se pridružili tudi v občini Ivančna Gorica Združenje šoferjev in avtomehanikov Ivančna Gorica in Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Ivančna Gorica, smo na območju Občine Ivančna Gorica, izvedli preventivno akcijo: »VARNO BREZ TELEFONA«. Ključno sporočilo, ki ga želimo posredovati vsem udeležencem v cestnem prometu je, naj med vožnjo ne uporabljajo mobilnega telefona, ampak naj se varno ustavijo na primernem mestu in opravijo telefonski klic ali pošljejo SMS sporočilo. Vse lahko počaka, le življenje, vaše ali od koga drugega ne bo. Mobilni telefoni so že vrsto let eden izmed večjih motilcev pozornosti v prometu. Vse bolj razširjen problem tudi v Sloveniji, je vedno pogostejši dejavnik, ki dokazano povečuje tveganje za nastanek prometnih nesreč. V letu 2020 je policija ugotovila 36.771 kršitev glede uporabe mobilnega telefona med vožnjo, kar je 17 % več kot v letu 2019, v zadnjih devetih letih je tovrstnih kršitev za kar 100 % več. Med kršitelji z 28,5 % prevladuje starostna skupina od 35 do 44 let. Z uporabo mobilnega telefona med vožnjo se pomembno zmanjšuje zbranost voznika in zmožnost za pozornost na dogajanje na cesti in njeni okolici. Voznik lahko spregleda ključne informacije iz okolja, zato se poveča tveganje za nastanek prometne nesreče. Uporaba mobilnih telefonov med vožnjo vpliva na slabši reakcijski čas, uporabnikova pozornost je zmanjšana v kar treh vidikih zaznavanja in upravljanja: - vidnem – namesto na cesto in okolje, je pogled usmerjen v zaslon telefona, - telesnem – roke niso na volanu ali krmilu vozila, temveč na napravi, - miselnem – miselni procesi so usmerjeni v dogajanje, ki ga sporoča naprava. Tudi med kolesarjenjem ne uporabljajmo mobilnega telefona ali slušalk za poslušanje glasbe, saj to pomembno vpliva na zaznavanje prometa in dogajanja v okolici ter pravočasno reagiranje. Agencija za varnost prometa opozarja, da nemalokrat vidimo zamišljene pešce, ki s pogledom v mobilni telefon stopijo na prehod za pešce ali na kolesarsko stezo, in ne preverijo, ali so to storili dovolj varno. Pravočasnost in ustreznost reakcij pešca je zaradi uporabe mobilnih telefonov in pregledovanja družbenih omrežij zmanjšana do 60 %.

PREBERITE IN UPOŠTEVAJTE:

Občina

- ugasnite ali utišajte mobilni telefon pred vožnjo,

- tudi prostoročno telefoniranje vam odsvetujemo, saj vsak telefonski pogovor pomembno vpliva na pozornost voznika na promet, - če se morate javiti na klic, se javite na kratko s sporočilom, da vozite in boste poklicali kasneje, - v nujnem primeru ustavite na varnem in primernem mestu in varno uporabite mobilni telefon, - ne kličite drugih med njihovo vožnjo, - kakršnokoli brskanje po spletu, aplikacijah ter pisanje sporočil po spletnih omrežjih je še dodatno tvegano, ker zahteva poleg naših kognitivnih funkcij še roke, ter za daljši čas odvzame našo pozornost. Z uporabo mobilnega telefona v prometu se zmanjšuje zbranost in pozornost voznika, kolesarja ali pešca na ključne informacije iz okolja, povečuje se tveganje za nastanek prometne nesreče. Zato: Med vožnjo ne uporabljaj telefona in s tem prispevaj k večji varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu! Agencija za varnost prometa in Policija s partnerji pozivata: »Klic, sporočilo, všeček ali objava na družbenih omrežjih lahko počakajo. Za volanom ne bodite za ekranom, v prometu ne bodite na spletu!«

V skladu z Zakonom o vodah so lastniki in uporabniki priobalnih zemljišč dolžni sami zagotavljati odstranjevanje odvečne zarasti na bregovih, odstranjevanje plavja (odpadlega listja in drugih plavajočih predmetov), odpadkov in drugih opuščenih ter odvrženih predmetov in snovi z vodnih ter priobalnih zemljišč. Ob rednem vzdrževanju pretočnosti rek in potokov ter odgovornemu ravnanju z okoljem se lahko znatno zmanjša poplavna ogroženost in s tem se zaščiti ne samo premoženje, ampak tudi življenja tamkajšnjih prebivalcev. Pri tem je sodelovanje med državnimi institucijami, lokalnimi skupnostmi in državljani ter državljankami Slovenije njuno potrebno, saj le s preventivnim in proaktivnim gospodarnim ravnanjem preprečimo najhujše. Najpogostejši vzroki naraščanja vodostajev in poplav na vodotokih 2. reda (še posebej v obdobju otoplitve ozračja in večjih padavin)) so namreč  t. i. plavni čepi v strugah neurejenih vodotokov, ki omogočajo normalni pretok vode. Z odstranjevanjem propadajoče vegetacije in odpadnega rastlinskega materiala z območja priobalnih in vodnih zemljišč predvsem pri manjših rekah in potokih (vodotoki 2. reda) se prispeva k izboljšanju vodnega režima ter stanja voda, hkrati pa bistveno se zmanjšata pojav plavnih čepov v strugi, bočnih erozij brežin in odlaganje naplavin.  V pozivu lastnikom vseh priobalnih zemljišč ob vodotokih 2. reda v Sloveniji je Direkcija za vode navedla pogoje, pod katerimi lahko čiščenje priobalnega (in vodnega) zemljišča izvede priobalni lastnik oz. drug uporabnik zemljišča:  • zagotavljati je treba selektivno odstranjevanje suhe, propadajoče odvečne in poškodovane zarasti iz priobalnega zemljišča, • golosekov ni dovoljeno izvajati: morebitnih večjih zdravih dreves, če rastejo ob potoku, se torej ne sme posekati, • propadlo in odstranjeno zarast ter odpadke je potrebno v celoti odstraniti z območja na naravi neškodljiv način; material je prepovedano odlagati v strugo, na brežino, v priobalni pas vodotoka, ki predstavlja pas 5.00 m od zgornjega roba brežine potoka, • potrebno je redno odstranjevanje plavja iz vodnega in priobalnega zemljišča (odpadlega listja in drugih plavajočih predmetov), • potrebno je odstranjevanje odpadkov in morebitnih drugih opuščenih in odvrženih predmetov iz vodnega in priobalnega zemljišča (o morebitnem odlaganju tretjih oseb je treba obvestiti pristojno inšpekcijsko službo), • priobalni pas in brežine je treba redno kositi, kjer je to mogoče. V primeru, da lastnik ali uporabnik zemljišča sam ne zmore opraviti zakonsko določenih vzdrževalnih del, lahko k temu v soglasju z lastniki zemljišč pristopi lokalna skupnost.  Pri načrtovanju vegetativnega vzdrževanja - odstranjevanje grmičevja in drevja, je treba upoštevati, da je v skladu z Zakonom o divjadi in lovstvu prepovedano odstranjevanje zarasti ob vodnih koritih v obdobju med 1. marcem in 1. avgustom. Občina Ivančna Gorica

SPV Občine Ivančna Gorica ZŠAM Ivančna Gorica Alojz Markovič

Od torka, 26. januarja 2021, ponovno poteka pouk v šolah za učence prve triade, zato so prvi teden na prisotnost otrok v prometu pred vsemi šolami na območju naše občine opozarjali člani Združenja šoferjev in avtomehanikov Ivančna Gorica in Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Ivančna Gorica. K pouku v šolske prostore se je vrnilo nekaj več kot 400 učencev, ponovno pa so se odprli tudi vrtci, kamor se je vrnilo približno 450 otrok.


8

Občina

številka 1

januar-februar 2021

Na podlagi sedmega odstavka 57. člena, 58. in 59. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07–uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08–ZTFI-A, 69/0–ZZavar-E, 40/12–ZUJF, 158/20–ZIntPK-C in 203/20–ZIUPOPDVE; v nadaljevanju: ZJU) in Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi Občine Ivančna Gorica št. 007-0012/2016 z dne 29. 11. 2016 (s spremembami in dopolnitvami) župan Občine Ivančna Gorica objavlja

javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta za nedoločen čas

»VIŠJI SVETOVALEC (m/ž)«

v Oddelku za upravno pravne zadeve, družbene in gospodarske zadeve (šifra delovnega mesta: C027010)

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje: • najmanj specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) ali najmanj visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolska strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja), • najmanj 4 leta delovnih izkušenj, • opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka (če izbrani kandidat nima opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga mora opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja), • opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv (če izbrani kandidat nima opravljenega usposabljanja za imenovanje v naziv, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja), • znanje uradnega jezika, • državljanstvo Republike Slovenije, • ni pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, • zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s poznavanjem področij dela lokalne samouprave. Po trinajsti točki 6. člena ZJU se kot delovne izkušnje šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Izbrani kandidat bo delovne izkušnje dokazoval z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat magisterij znanosti, doktorat oziroma zaključen specialistični študij. Šteje se, da kandidat izpolnjuje pogoj obveznega usposabljanja za imenovanje v naziv po 89. členu ZJU, če je opravili strokovni izpit za imenovanje v naziv skladno z določbami ZJU in/ali se je udeležili priprav na strokovni izpit oziroma usposabljanja za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, v skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJU, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi. V primeru, da izbrani kandidat nima opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga mora skladno s tretjim odstavkom 31. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UPB, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/2020-ZIUOPDVE) opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja. Na podlagi 61.a člena ZJU se kandidati, ki ne izpolnjujejo natečajnih pogojev,

ne uvrstijo v izbirni postopek. Izbirni postopek, v katerega se uvrstijo kandidati, ki izpolnjujejo natečajne pogoje, bo potekal v eni fazi. Kandidati, uvrščeni v izbirni postopek, bodo povabljeni na razgovor, na katerem bodo morali odgovoriti na pet ustno zastavljenih vprašanj s področja, za katerega se razpisuje delovno mesto. Za vsak pravilen odgovor kandidat prejme največ dve točki. Izbran bo tisti kandidat, ki bo zbral največ točk. Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati: • pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, • pisno izjavo o delovnih izkušnjah, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj; kandidat navede datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter kratko opiše delo in raven zahtevnosti dela, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu, • pisno izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, iz katere mora biti razvidna ustanova na kateri je kandidat opravljal izpit in leto opravljanja izpita (če kandidat izpit ima), • pisno izjavo o opravljenem usposabljanju za imenovanje v naziv (če ima kandidat opravljeno usposabljanje), • pisno izjavo kandidata, da: a) je državljan Republike Slovenije, b) ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, c) zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, • pisno izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Ivančna Gorica pridobiti podatke iz uradnih evidenc, ki so navedeni v 5. točki. V primeru, da kandidat s tem ne soglaša, mora sam predložiti ustrezna dokazila. Namesto zgoraj navedenih pisnih izjav lahko kandidat predloži tudi fotokopije dokazil, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogojev. Zaželeno je, da kandidat k prijavi z dokazili priloži tudi kratek življenjepis. V prijavi lahko poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Kandidat naj delovne izkušnje, zaradi katerih ima lahko prednost pri izbiri, posebej izpostavi. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za uradniško delovno mesto Višji svetovalec«, na naslov: Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica, in sicer v roku 14 dni od objave na spletni strani Občine Ivančna Gorica in spletnih straneh Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (datum objave je 10. 2. 2021). Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov obc.ivancna.gorica@siol.net, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Če je prijava poslana po pošti, se šteje,

da je pravočasna, če je bila oddana na pošto najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 30 dni po opravljeni izbiri. O izbiri oziroma neizbiri uradnika se vsakemu kandidatu, ki je sodeloval v izbirnem postopku, izda in vroči sklep. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletni strani Občine Ivančna Gorica (www.ivancna-gorica.si). Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za delovno mesto Višji svetovalec, na katerem se delo opravlja treh nazivih, tj. višji svetovalec III, višji svetovalec II in višji svetovalec I. Izbrani kandidat bo imenovan v naziv višji svetovalec III, z možnostjo napredovanja v naziv višji svetovalec II in višji svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom (40 ur/teden) in 3 mesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica, oziroma v drugih uradnih prostorih, kjer organ opravlja svoje naloge. Izbrani kandidat bo na delovnem mestu opravljal naslednje naloge: • Sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv iz področja oddelka, • Samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv, • Vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih, • Vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov, • Samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog, • Sodelovanje pri pripravi predloga in izvajanju proračuna, • Neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja občinske uprave in notranje organizacijske enote, • Priprava predlogov občinskih predpisov, drugih splošnih internih aktov ter drugih strokovnih in organizacijskih gradiv občine, • Spremljanje zakonodaje in zagotavljanje dela v skladu z zakoni in veljavnimi predpisi, • Opravljanje pravno svetovalnih nalog za organe občine in občinsko upravo, • Priprava in vodenje projektov za pridobivanje sredstev iz različnih razpisov, • Izvajanje vseh nalog s področja protikorupcijske zakonodaje, • Izvajanje nalog na področju javnih naročil malih vrednosti in vsebinsko sodelovanje pri pripravi javnih razpisov, • Sodelovanje s skupno občinsko upravo 5G, • Opravljanje drugih nalog po odredbi nadrejenih. Dodatne informacije o javnem natečaju in delovnem področju je mogoče dobiti pri Tatjani Markelj, ki je dosegljiv/a na telefonski številki 01 78 12 101 ali po elektronski pošti tatjana.markelj@ ivancna-gorica.si . V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške. Številka: 110-0002/2021-1 Datum: 3. 2. 2021 Dušan Strnad, župan

Kako uspešni smo bili pri zbiranju komunalnih odpadkov v letu 2020? V letu 2020 smo na območju občin Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica zbrali skupaj 13.071 ton odpadkov, od tega 8.979 ton ločenih frakcij ter 4.092 ton mešanih komunalnih odpadkov (črni zabojnik). Skupaj smo tako zbrali 68,69 % ločenih frakcij, kar je razvidno na spodnjem grafu.

Graf prikazuje v odstotkih razmerje med količino ločeno zbranih frakcij – modra barva in količino ostankom odpadkov v črnem zabojniku – rdeča barva Vse mešane komunalne odpadke, ki jih zberemo v črnem zabojniku, odpeljemo v RCERO Ljubljana na mehansko biološko obdelavo. V grafu 2 je prikazana količina odpeljanih odpadkov od leta 2016 do vključno 2020. V letu 2020 smo povečali količino odpeljanih odpadkov za 8 % glede na leto poprej.

Letni prikaz zbranih ostankov komunalnih odpadkov od leta 2016 do vključno 2020, ki jih odpeljemo v RCERO Ljubljana na mehansko biološko obdelavo

Prikaz količine zbranih ločenih frakcij od leta 2005, ko smo postavili nove ekološke otoke do vključno leta 2020. V preteklem letu smo povečali količine zbranega papirja in kartona, mešane embalaže, stekla, bioloških odpadkov, odpadne električne in elektronske opreme, odpadnih kovin in odpadnega lesa. Za 2 % se je zmanjšala le količina zbranih nevarnih odpadkov. Za 12 % se je povečala količina zbranih odpadnih sveč, a to ni razlog, da ne bi bili ponosni na spremembe naših navad pri obeleževanju spomina na naše rajne, saj opažamo, da se na mnogih grobovih pojavljajo lesene sveče, okrasni kamni z mislimi in je prižganih veliko več sveč v stekleni embalaži. Cilj Javno komunalnega podjetja Grosuplje v letu 2021 je količino ločeno zbranih frakcij glede na zbrane odpadke še nekoliko povečati, na način, da bomo nadaljevali z ozaveščanjem uporabnikov o pravilnem ločevanju odpadkov in pogosteje tudi izvajali kontrolo pravilnega ločevanja odpadkov v zabojnikih. Uporabnike bomo sprva opozorili na nepravilno ločevanje, v primeru ponavljajočega se neupoštevanja opozoril in nasvetov, pa bomo v reševanje tovrstnih zadev vključili tudi Medobčinski inšpektorat. V letu 2021 načrtujemo izvedbo zbirnih akcij, in sicer dve zbirni akciji nevarnih odpadkov, zbirno akcijo za odpadno električno in elektronsko opremo ter akcije zbiranja starega, odpadnega papirja v sodelovanju z osnovnimi šolami iz območja vseh treh občin. Vse informacije o ločevanju odpadkov lahko najdete tudi na naši spletni strani odpadki.jkpg.si. Javno komunalno podjetje Grosuplje


januar-februar 2021

Soglasno sprejeli rekordna proračuna za 2021 in 2022! Svetniška skupina SDS v Občinskem svetu Občine Ivančna Gorica v sestavi Janez Mežan, Elizabeta Adamlje, Magdalena Butkovič, Silvo praznik, Martina Hrovat, Alojz Šinkovec, Anja Lekan, Robert Kohek, Franc Koželj, Irma Lekan, Irena Brodnjak in Tomaž Smole je sodelovala na 17. in 18. seji nova na daljavo, prilagojeno razmeram. Poglavitna točka obeh sej sta bila proračuna za leti 2021 in 2022. Na 17. seji smo po županovi besedi skladno s tradicijo izbrali in predstavili najizvirnejše praznične voščilnice. Na natečaj, ki ga je pripravil Svet za starosti prijazno občino, je prispelo 208 voščilnic. Tudi v teh časih velja ohraniti prijazne in lepe navade in spodbujati ustvarjalnost v ljudeh. Takoj zatem smo prešli k predlogu Proračunov za leti 2021 in 2022, ki odražata razvojne načrte, zato sta rekordno visoka. Svetniki svetniške skupine SDS smo predloga podprli. Tudi ostali kolegi niso imeli bistvenih pripomb. V nadaljevanju smo podprli še nekaj imenovanj in sprejeli odloke, ki omogočajo razdružitev OŠ Stična in ustanovitev samostojne OŠ Zagradec. Zaželeli smo si tudi srečno in zdravo novo leto, tokrat žal na daljavo. Na 18. seji smo nadaljevali z obravnavo dopolnjenih predlogov proračunov 2021 in 2022. Bistvenih sprememb ni bilo. V javni obravnavi smo prejeli tri dopolnitve, od katerih smo dve upoštevali. Sam sem tudi vložil amandma, s katerim smo zagotovili sredstva za nakup nepremičnin v Višnji Gori, ki se prodajajo znotraj stečajnega postopka in so strateškega pomena za projekt Hiša kranjske čebele. Predloga z dopolnitvami smo soglasno sprejeli tako, da nas v teh dveh letih čaka veliko dela. Temu primerno je tudi obsežen Program dela Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica za leto 2021, ki smo ga sprejeli pod naslednjo točko. Zatem smo sprejeli še nekaj sklepov o ukinitvi statusa javnega dobra in Letni program športa, da bodo lahko športna društva čim prej kandidirala za sredstva. Ob zaključku seje smo potrdili še nekaj imenovanj. Ob tem je vodja svetni-

9

Občina

številka 1

Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje, kot vodilni partner LAS Suhe krajine, Temenice in Krke, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje objavlja:

ške skupine SDS Janez Mežan apeliral na vse svetnike in politične stranke, da naj bolj aktivno sodelujejo pri angažiranju kandidatov za različna odgovorna mesta v svetih zavodov in komisijah. Soglasno sprejeta proračuna za leti 2021 in 2022 in konstruktivno sodelovanje vseh svetnikov in političnih stran v naši lokalni skupnosti so dobra spodbuda za realizacijo velikega števila projektov, ki bodo Občini Ivančna Gorica pripomogli še k večjemu razvoju in premagovanju novih izzivov, ki jih prinašajo negotovi časi. Sposobnost sodelovanja je ključna za uspeh. Žal na državnem nivoju še vedno spremljamo rovarjenje in nasprotovanje opozicije, ki otežuje že tako težko delo koalicije. S hujskanjem ljudi, verbalnimi napadi na prav vsako potezo in z zlorabo političnih orodij, kot sta konstruktivna nezaupnica in interpelacija, ustvarjajo nestabilne razmere in zavlačujejo ukrepe. V krizi pač vsak pokaže svoj pravi obraz, medtem ko se eni borijo za boljšo prihodnost vseh, se drugi borijo za oblast. In to za vsako ceno. Vstopili smo v Jurčičevo leto. Leto 2021 je namreč vlada RS proglasila za leto, posvečeno našemu znamenitemu rojaku, ki se mu bomo na različne načine poklonili. Aktivnosti pripravljajo Zavod Prijetno domače, Knjižnica Grosuplje, enota Ivančna Gorica, Območna izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti, vse šole v naši občini, Muzej krščanstva na Slovenskem, kulturna in druga društva. Natančnejši program bo objavljen v kratkem. Tomaž Smole, predsednik OO SDS

JAVNI POZIV

za izbor operacij sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Suhe krajine, Temenice in Krke v letu 2021

Namen javnega poziva:

Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK v letu 2021 in sofinanciranje njihovih stroškov v letih 2021 – 2023. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR).

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje:

Okvirna višina razpoložljivih sredstev: do 323.533,12 EUR Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz ESRR znaša 80 % (20 % se deli na nacionalni javni in zasebni prispevek). Sredstva za sofinanciranje so zagotovljena na proračunskih postavkah: PP MGRT: 160359 PN9.5-CLLD izvajanje-V-EU udeležba PP MGRT: 160360 PN9.5-CLLD izvajanje-V-Slovenska udeležba

Objava in rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje:

Javni poziv je objavljen 8. 1. 2021 in je odprt do vključno 7. 4. 2021. Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov LAS STIK, CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO TREBNJE, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje do vključno 7. 4. 2021 ali osebno dostaviti pri tajništvu vodilnega partnerja na naslovu CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO TREBNJE, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje, do vključno 7. 4. 2021 do 13.00.

Obdobje upravičenosti stroškov

Upravičeni stroški za izvedbo operacij so stroški, ki so nastali po oddaji vloge v odobritev na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Ne glede na prejšnji odstavek je datum začetka upravičenosti stroškov storitev zunanjih izvajalcev iz petega odstavka 28. člena in petega odstavka 35. člena Uredbe CLLD (splošni stroški) 1. januar 2014. Ne glede na četrti odstavek 29. člena te uredbe se operacija lahko začne izvajati pred obdobjem upravičenosti, vendar ne pred 1. januarjem 2014.

Informacije o javnem pozivu:

Po elektronski pošti: las-stik@ciktrebnje.si Po telefonu: 07 / 34 82 103, vsak delovnik: pon.-čet. med 9. in 15. uro in v pet. med 9. in 13. uro. Zadnja vprašanja bodo možna do 5. 4. 2021.

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani LAS STIK: https://www.las-stik.si/

Naturoteka Plavica Zeliščna lekarna Jožeta Majesa Vam v oporo je v teh zahtevnih časih na voljo preko 1000 zeliščnih in ajurvedskih izdelkov vrhunske kvalitete, ter prijazen nasvet in topla beseda. Obiščite nas na: MULJAVA 22A, (CENTER BOMAX: dvorišče spodaj)

Delovni čas: od PON do PET od 8h do 14.30 Tel: 013201780 / mobilni: 040-725-240 POPUST E – mail: ZA ENKRATNI NAKUP podpora@plavica.si V NATUROTEKI www.plavica.si PLAVICA

10 %


10 Razpis

januar-februar 2021

Na podlagi 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20), Odloka o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2021 (Uradni list RS, št. 13/21), 12. člena Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 35/19, v nadaljevanju: odlok) in Letnega programa športa v Občini Ivančna Gorica za leto 2021 (sprejetega na 18. redni seji Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica, dne 25. 1. 2021) Občina Ivančna Gorica objavlja

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje Letnega programa športa v Občini Ivančna Gorica za leto 2021 1. Izvajalec javnega razpisa: Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica. 2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih področij športa iz sredstev proračuna Občine Ivančna Gorica za področje športa: a) ŠPORTNI PROGRAMI - prostočasna športna vzgoja otrok in mladine - športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami - športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport - kakovostni šport - vrhunski šport - šport invalidov - športna rekreacija - šport starejših b) ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI - posodabljanje in investicijsko vzdrževanje obstoječih športnih objektov in površin za šport v naravi - redna vzdrževalna dela in obratovanje športnih objektov c) RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU - usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu d) ORGANIZIRANOST V ŠPORTU - delovanje športnih društev in zvez e) ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA - množične športno-rekreativne prireditve - občinske športno-promocijske prireditve za podelitev priznanj v športu 3. Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci športnih programov in ostalih področij športa: - športna društva in zveze športnih društev, - zavodi za šport po Zakonu o športu, - pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu, - ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove, - zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe, - lokalne skupnosti, - zasebni športni delavci. Športna društva in zveze športnih društev imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju LPŠ pred ostalimi izvajalci športnih programov, ki kandidirajo na javnem razpisu. Zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe, imajo, ne glede na prejšnji odstavek, pri izvajanju programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine pod enakimi pogoji prednost pred ostalimi izvajalci športnih programov. 4. Na javnem razpisu lahko kandidirajo izvajalci športnih programov in ostalih področij športa iz prejšnje točke, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: - so registrirani v Republiki Sloveniji in imajo sedež v Občini Ivančna Gorica, - pri zvezah športnih društev so ustanovitelji in njihovi člani samo društva s sedežem v Občini Ivančna Gorica, - športno dejavnost izvajajo pretežno na območju Občine Ivančna Gorica in pretežno za prebivalce Občine Ivančna Gorica, - športno dejavnost, namenjeno občanom in občankam Občine Ivančna Gorica, izvajajo neprekinjeno najmanj eno leto pred letom, za katerega kandidirajo na javnem razpisu, - se pravočasno prijavijo na javni razpis ter izpolnjujejo vse razpisne pogoje, - imajo za izvedbo na javni razpis prijavljenih športnih programov in ostalih področij športa zagotovljene materialne, prostorske in organizacijske pogoje ter ustrezno izobražen ali usposobljen kader za opravljanje strokovnega dela v športu, - imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in pričakovani stroški izvedbe programov, - imajo urejeno evidenco članstva (športna društva in zveze športnih društev) ter evidenco o udeležencih programov, - nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do Občine Ivančna Gorica, - izpolnjujejo druge pogoje, določene z odlokom, letnim programom športa in razpisno dokumentacijo. Izvajalci športnih programov in ostalih področij športa, ki v preteklem letu niso bili vključeni v LPŠ, morajo vlogi priložiti poročilo o izvajanju svojih programov v preteklem letu. Zveze športnih društev lahko kandidirajo na javnem razpisu le s programi, ki jih izvajajo same in z istimi programi na javnem razpisu ne kandidirajo športna društva, ki so člani zveze športnih društev. 5. Okvirne višine sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje športnih programov in ostalih področij športa iz sredstev proračuna Občine Ivančna Gorica, so: - 18067 Tekmovalni šport 142.000,00 EUR, - 18068 Celoletni programi netekmovalnega športa 31.000,00 EUR, - 18069 Program Naučimo se plavati 20.000,00 EUR, - 18070 Program Šolska športna tekmovanja 9.000,00 EUR, - 18071 Športno-rekreativna tekmovanja odraslih 3.300,00 EUR, - 18072 Vzdrževanje športnih objektov in površin za šport v naravi 8.000,00 EUR, - 18073 Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu 1.500,00 EUR, - 18074 Delovanje športnih društev 18.900,00 EUR, - 18075 Delovanje občinske športne zveze 11.000,00 EUR, - 18076 Množične športno-rekreativne prireditve 1.000,00 EUR, - 18077 Priznanja za športnike in športne delavce 2.100,00 EUR. 6. Športni programi bodo razdeljeni v dve skupini, znotraj katerih bo vrednost točke enaka. Prvo skupino “Netekmovalni šport” tvorijo: prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami, šport invalidov, športna rekreacija in šport starejših, drugo skupino “Tekmovalni šport” pa tvorijo: športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni šport in vrhunski šport. 7. Vsa dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2021, razen izjem opredeljenih z odlokom. 8. Razpisna dokumentacija je na voljo do zaključka razpisa v sprejemni pisarni Občine Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica, vsak dan v poslovnem času občine, ter na spletni strani Občine Ivančna Gorica http://www.ivancna-gorica.si/. Podrobnejše informacije o javnem

številka 1 razpisu lahko zainteresirani dobijo pri Rozaliji Smrekar, tel. 01/78-12-129, rozalija.smrekar@ ivancna-gorica.si. 9. Vloga, ki prispe na javni razpis mora vsebovati: - podatke o vlagatelju (naziv, sedež, matično in davčno številko, kontaktne podatke, številko transakcijskega računa), - navedbo športnih programov in ostalih področij športa, s katerimi vlagatelj kandidira, - izpolnjene razpisne obrazce za športne programe in področja športa, s katerimi vlagatelj kandidira, - dokazila oziroma priloge, ki so zahtevana v razpisnih obrazcih, - potrdilo o zagotovljenem strokovnem kadru (pogodbo s strokovnim delavcem), - potrdilo o zagotovljenem prostoru oziroma športni površini za izvajanje programa (pogodba z lastnikom oziroma upravljavcem, če se program izvaja v najetih prostorih oziroma površinah), - seznam članov društva s plačano članarino iz evidence izvajalca, - izpolnjen, podpisan in parafiran vzorec pogodbe. Za tiste, ki se prijavljajo prvič pa še: - fotokopijo odločbe o registraciji (za društva jo izda Upravna enota), - fotokopijo statuta ali drugega ustanovitvenega akta, iz katerega je razvidna dejavnost na področju športa. 10. Športni programi in ostala področja športa, s katerimi izvajalci kandidirajo na javnem razpisu, se bodo vrednotili na podlagi meril in kriterijev za vrednotenje posameznih področij športa, ki so sestavni del odloka. 11. Rok za prijavo na razpis je do vključno 4. 3. 2021, na naslov: Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica. Prijava mora biti posredovana v zaprti ovojnici, z oznakama »NE ODPIRAJ – VLOGA« ter »JAVNI RAZPIS ZA LETNI PROGRAM ŠPORTA 2021«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja. Vloge se lahko oddajo osebno v sprejemni pisarni Občine Ivančna Gorica ali priporočeno po pošti. V času epidemije Covid-19 se namesto osebne oddaje vloge v sprejemni pisarni Občine, vloge oddajo v poštni nabiralnik Občine Ivančna Gorica na naslovu: Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica. Vlogo mora vlagatelj Občini Ivančna Gorica dostaviti do roka, ki je določen v prvem odstavku te točke, ne glede na način oddaje. V kolikor bo vloga poslana po pošti, jo mora Občina prejeti do vključno 4. 3. 2021. Posamezna prijava na javni razpis mora biti pripravljena izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije izvajalca javnega razpisa (Občina Ivančna Gorica). 12. Odpiranje prejetih vlog bo komisija za izvedbo javnega razpisa opravila predvidoma 11. 3. 2021 v prostorih Občine Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica. Odpiranje prejetih vlog ni javno. Na odpiranju komisija za izvedbo javnega razpisa ugotavlja pravočasnost vlog in njihovo popolnost glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti (formalna popolnost). 13. Za vloge, ki ne bodo popolne, bo komisija v roku 8 dni njihovega odpiranja vlagatelje pisno pozvala k dopolnitvi. Nepopolne vloge mora vlagatelj dopolniti v roku 8 dni od prejema pisnega obvestila za dopolnitev. Če vlagatelj vloge v zahtevanem roku ne dopolni, se ta s sklepom zavrže. Vlogo, ki bo vsebovala neresnične podatke, se delno ali v celoti zavrne. 14. Vlagatelj bo obveščen o obsegu sofinanciranja (višini in namenu odobrenih finančnih sredstev) izbranih programov z odločbo direktorice občinske uprave. Na podlagi odločbe o izbiri bo Občina Ivančna Gorica z izvajalci izbranih programov sklenila pogodbe o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa. Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je možno v roku 8 dni po prejemu odločbe vložiti pritožbo pri izvajalcu javnega razpisa. O pritožbi odloči župan Občine Ivančna Gorica v roku 30 dni od njenega prejema. Zoper odločbo župana ni pritožbe, je pa možno pri pristojnem sodišču sprožiti upravni spor. 15. Nadzor nad izvajanjem programov in porabo proračunskih sredstev izvaja občinska uprava. Za nadzor nad izvajanjem športnih programov lahko župan pooblasti ustrezno usposobljeno strokovno organizacijo oziroma osebo. Izvajalci morajo najkasneje do zadnjega dne v februarju 2022 podati vsebinsko poročilo o izvedbi programov in finančno poročilo z dokazili o namenski porabi proračunskih sredstev, pridobljenih na javnem razpisu. Za dokazovanje namenske porabe odobrenih sredstev mora izvajalec poročilu o izvedbi programov predložiti kopije računov za stroške, nastale z izvedbo programa. 16. Izvajalec posameznih področij športa, ki so mu bila odobrena sredstva iz naslova javnega razpisa, ne sme kandidirati z istimi aktivnostmi za druga sredstva proračuna občine. 17. Če izvajalec kakšnega programa ne realizira v celoti, se mu za nerealizirani del znižajo sredstva oziroma mora sredstva za nerealizirani del programa vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obresti. Če se ugotovi, da je izvajalec dodeljena proračunska sredstva porabil nenamensko, se sofinanciranje takoj ustavi, odstopi od pogodbe ter vrne sredstva skupaj z zamudnimi obrestmi. Izvajalec, ki je pogodbena sredstva porabil nenamensko ali kako drugače grobo kršil pogodbena določila, ne more kandidirati na naslednjem javnem razpisu. 18. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 30 dneh od datuma odpiranja prijav. Občina Ivančna Gorica bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo o sofinanciranju izvajanja letnega progama športa v okviru sredstev, zagotovljenih v proračunu. Številka: 430-0003/2021-2, datum: 2. 2. 2021

OBČINA IVANČNA GORICA župan Dušan Strnad

Obvestilo društvom in zvezam Društva in zveze, ki so v letu 2020 imele z Občino Ivančna Gorica sklenjeno pogodbo o sofinanciranju programov/projektov, prijavljenih na javnem razpisu, obveščamo, da je treba poročila o realizaciji programov in projektov za leto 2020 posredovati na Občino Ivančna Gorica najpozneje do 28. 2. 2021. Izvajalci programov, ki so v mesecu decembru 2020 podali Zahtevek za izplačilo pogodbenih sredstev za leto 2020, v skladu s Sklepom št. 410-0073/2020-1, in bodo neopravljene pogodbene obveznosti sofinanciranih programov in projektov v letu 2020 izvedli oziroma realizirali v letu 2021 (najpozneje do 14. 11. 2021), poročilo o realizaciji programov in projektov za leto 2020, ki niso bili izvedeni v letu 2020 in bodo izvedeni v letu 2021 (do 14. 11. 2021) posredujejo na Občino Ivančna Gorica najpozneje do 25. 11. 2021. Poročila se lahko oddajo v poštni nabiralnik Občine Ivančna Gorica, pošljejo preko e- pošte na naslov: obc.ivancna.gorica@siol.net ali priporočeno po pošti. Občina Ivančna Gorica


januar-februar 2021

številka 1

Center za krepitev zdravja

Kako otroke motivirati za zdrave prehranjevalne navade Hrana je od nekdaj pogoj za človekovo preživetje. Uravnotežena, varovalna in varna prehrana v mladosti ne predstavlja le vira energije za delovanje telesa, ampak tudi zagotavlja energijo za rast in razvoj otroka in mladostnika. Razvijanje zdravih prehranjevalnih navad v otroštvu je ključnega pomena za poznejše zdravo življenje posameznika. Nezdrave prehranjevalne navade v otroštvu vodijo v nezdravo prehranjevanje v odrasli dobi. Starši imajo v času otroštva in mladostništva pomemben vpliv pri vzpostavljanju ustreznih prehranjevalnih navad. Starši so tisti, ki odločajo, katero hrano kupiti in kaj bodo postavili na mizo. Prav tako otroke vodijo k pravilni izbiri hrane in jih omejevati pri pretiranem uživanju sladkarij. Pomembno je tudi, da so starši vzgled svojemu otroku. Ne moremo pričakovati, da bodo otroci uživali zajtrk, če ga sami nikoli ne jemo. Kadar otroku ponudimo novo jed, bo otrok bolj pripravljen posku-

siti jed, če to jed uživajo tudi starši. Raziskave kažejo, da je potrebno do 10-krat ponuditi otroku neko novo jed, da jo končno poskusi. Svojih otrok nikoli ne silite s hrano. Ne prepričujte jih k uživanju na način, da jim obljubljate gledanje televizije, prav tako jim ne grozite s kaznijo.

Praktične rešitve, kako približati otroku zdrave prehranjevalne navade

Otroci jedo z očmi Za otroke še posebej velja, da jedo tudi z očmi. Če so sestavine obroka pisanih barv in lepo pripravljene, vzbujajo tek. Obroke popestrite z raznobarvno zelenjavo in sadjem (npr. običajnemu sendviču dodajte list solate ali rezino paradižnika, rižev narastek popestrite z na- ribanim jabolkom ali koščki svežega ananasa ipd.) Nezdrava živila nadomestite z bolj zdravimi Naredite nezdravo prehranjevanje

bolj zdravo: »ocvrti krompirček« pripravite v pečici, pica naj bo iz polnovredne moke in obložena z raznovrstno zelenjavo, uporabite manj soli in dodajte naravne začimbe, v sladice vključite moko iz polnovrednih žit, postopoma zmanjšujte količino dodanega sladkorja in ga nadomestite s svežim sadjem. Otroci naj vam pomagajo pri pripravi Svoje otroke vključite v postopek pripravljanja obrokov. Sodelovanje pri pripravi hrane je za otroke zanimivo in predstavlja prvi korak v smeri prehranske vzgoje. Otroka spodbujajte, da vam pomaga napisati seznam živil, ki jih potrebujete. In ga na ta način malo podučite o zdravih živilih. Obroke zaužijte skupaj z otroki Obroke pojejte skupaj v prijetnem vzdušju, brez televizije, telefona in se posvetite hranjenju, druženju in pogovor. Ana Stepančič, mag. dietet.

Umiti ali razkužiti (roke)? Ozaveščanje o higieni rok ima pomembno vlogo pri izboljševanju in osvojitvi najboljših navad za preprečevanje in obvladovanje okužb ter preprečevanja širjenja nalezljivih bolezni. Higiena rok v današnjem času, ko se soočamo z epidemijo COVID-19, dobiva še večji pomen. Postala je nepogrešljiv del našega vsakdana, postala je dejanje, ki rešuje življenja. Otroci nam lahko pomagajo s svojim znanjem zajeziti prenos okužb. Z enostavnimi ukrepi lahko naredimo veliko. Osnova je temeljita higiena rok, nošenje mask ter pravilno rokovanje z masko in ustrezna medosebna razdalja. Naj otroci delijo svoja znanja o pravilnem umivanju rok, nas opozarjajo o nepravilnostih, namreč oni to znajo. Vzemimo si čas in se opazujemo, kako si umivamo roke. Tako dobimo zavedanje, kakšne so naše roke in kaj vse z njimi počnemo. Otroci so v šoli deležni prikaza umivanja rok. Na roke nanesejo obarvano razkužilo, kakor bi se umivali roke z milom. Pogled rok pod didaktično lučko pokaže predele rok, ki so jih pozabili umiti; le ti so drugačne barve. Temnejši deli (na sliki) so najpogosteje spregledani in še vedno umazani. Če si poleg slabše higiene rok še grizemo nohte, imamo večjo priložnost za vnos okužbe v svoje telo. Z otroki se v šoli pogovarjamo: Kdaj moramo umiti roke? Ko pridemo domov, v šolo, pred in po jedi, pred in po uporabi stranišča, po kihanju in kašljanju, po dotikanju živali, po igranju, pred spanjem, pred dotikanjem dojenčka, pred in po obisku obolelih. To vedo zelo dobro. Koliko časa imamo čiste roke? Pravijo, da različno dolgo, od 1 sekunde do enega dneva.

Roke so čiste takrat, ko jih dobro umijemo in vse do trenutka, dokler se nečesa ne dotaknemo. To je različno dolgo, vendar običajno zelo kratko. Kaj pa zdaj? Ali so naše roke večji del dneva umazane? Ja, res je. Otroci to vedo in zato se z umazanimi rokami ne dotikajo ust, oči in nosa. Kaj pa potrebujemo za čiste roke? Toplo vodo, malo količino mila, čisto brisačko, pravilni pristop in tehniko umivanja ter malo kvalitetnega časa. Poskusite, ni slabo, vso pozornost namenite umivanju. Potrebujemo samo eno minuto.

Umivanje rok

Snamemo nakit, zavihamo rokave ali jih potegnemo proti komolcu. Kajti če tega ne storimo, pri umivanju pazimo ves čas, da ne zmočimo oblačil in naš cilj niso čiste roke, ampak suha majica. Odpremo pipo, zmočimo roke, zapremo pipo. Vas zanima zakaj? Če voda ves čas miljenja teče, tako po nepotrebnem porabljamo pitno vodo. Seveda pa naše roke med umivanjem, če teče voda, zanesejo pod vodo in ob tem odstranimo milo. Posledično ne moremo dovolj dobro umiti rok. Nadenemo kapljico mila. Začnemo z umivanjem tako, da dosežemo vse površine roke. Drgnemo 5-10x dlan ob dlan, umijemo hrbtišče obeh rok, prostor med prsti, palca umijemo posebej, konice prstov umijemo v dlani. Ko zaključimo, roke speremo pod tekočo vodo, tako da na rokah ni sledi

mila. Roki otresemo v umivalnik in popivnamo z brisačo. Ne drgnemo, da ne poškodujemo kože. Po potrebi namažemo roke z negovalno kremo.

Razkuževanje rok

Razkuževanje z rok ne odstrani umazanije, zato razkužujemo roke takrat, ko niso vidno umazane. Razkužila nikoli ne nanašamo na vlažne roke, saj se s tem zniža koncentracija razkužila, prav tako se roke bolj izsušijo. Tudi pri razkuževanju je pomembno, da so razkuženi vsi predeli rok. Razkuževanje naj poteka po enakem postopku kot umivanje. Razkuževanja rok v domačem okolju ni potrebno in ga izvajamo le, kadar umivanje ni mogoče. Z ustrezno osebno higieno smo preprečili že marsikatero širjenje nalezljivih bolezni.

Mislimo nase, tudi mikrobi se brigajo zase. Umivanje rok je napomembnejši higienski ukrep, ki ga ne smemo nadomeščati samo z razkuževanjem. Razkuževanje rok ne sme postati navada, ki bi nadomestila umivanja rok. B. Jurkovič Logar, dipl. m. s.

Zdravje

11

Podpora otrokom in mladostnikom pri vračanju v vrtce in šole ter podpora tistim, ki se bodo še naprej šolali na daljavo Epidemija je ob uvedbi pouka na daljavo prinesla mnogo sprememb in prilagajanj, tako za nas, kot za naše otroke. Mnogo otrok in mladostnikov je veliko časa preživelo na elektronskih napravah, ob igranju igric in na družbenih omrežjih, primanjkovalo jim je pristnega druženja z vrstniki. V velikih primerih je prišlo do težav z organizacijo dneva, čas za spanje, vstajanje in za šolske obveznosti se je prestavil na poznejšo uro. Mnogi starši ste opažali spremembe v otrokovem počutju, vedenju in motiviranosti za šolsko delo. Pri mnogih je prihajalo do večjega nemira, nestrpnosti, razdražljivosti, splošnega nezadovoljstva, manjše ubogljivosti in do upada učne učinkovitosti. Podobno, kot so se pojavile različne težave in stiske otrok pri uvedbi šolanja na daljavo, pa lahko pri nekaterih otrocih pričakujemo tudi različne težave in stiske ob ponovni vrnitvi nazaj v šolo. Pri nekaterih zato, ker že v običajnih razmerah težje prenašajo spremembe vsakdanjih življenjskih rutin, pri nekaterih pa zaradi duševnih stisk, ki jih je prinesla epidemija. Zato lahko v slovenskem prostoru tudi že po tem, ko se bodo otroci in mladostniki vrnili v šolo, pričakujemo večjo pojavnost težav in motenj na področju duševnega zdravja. Kako lahko torej pomagamo otroku, da mu bo čim lažje tako ob šolanju na daljavo kot ob ponovni uvedbi običajnega načina šolanja? Nekaj izhodišč za pripravo otrok na ponovni vstop v šolo: • Ura večernega odhoda v posteljo in jutranjega vstajanja naj bo enaka kot med tednom v času šole • Šolsko delo naj poteka v jutranjem in dopoldanskem času (tako kot v šoli) • Vedite, da lahko pride do upada učne učinkovitosti ob vstopu v šolo, zato svojemu otroku ponudite podporo in razumevanje. Lahko, da bo potreboval nekaj časa, da se privadi na spremembo Nekaj izhodišč za podporo otrok in mladostnikov, ki se bodo še naprej šolali na daljavo: • Spodbujajte vzdrževanje stikov s sošolci preko telefona, spletnih aplikacij in srečanj zunaj doma • Bodite pozorni na tvegano vedenje na spletu in morebitno spletno medvrstniško nasilje. Tveganje je večje, ker otroci in mladostniki še več časa kot po navadi preživijo na spletu, obenem pa imajo manj nadzora in živijo v stresnih okoliščinah. • Urejen dnevni ritem: Skupaj z otrokom določite tedenski urnik, ki bo določal: • Spalni ritem • Čas za pouk • Čas za opravila in bveznosti • Prosti čas – čas za samostojno igro in čas za družinsko igro in druženje • Telesno aktivnost Z vključevanjem otroka v planiranje urnika boste zagotovili njegovo večje sodelovanje in spodbujali njegov občutek kontrole nad življenjem in posledično vplivali na njegovo zadovoljstvo. Rutina je za otroka in mladostnika bistvenega pomena. Ura večernega odhoda v posteljo in jutranjega vstajanja naj bo enaka kot med tednom v času šole. Pouk naj poteka v jutranjem in dopoldanskem času, upoštevajte tudi kratke odmore. Otrok, ki mu boste naložili opravila/obveznosti in odgovornost zanje, bo gradil na zadovoljstvu in samostojnosti. Morda se bo sprva pritoževal, če ni vajen sodelovati, vendar bo njegova zaposlitev kmalu pričela pozitivno učinkovati tako nanj kot na vas. Otrok naj torej sodeluje pri pripravi obrokov (kuhanje, pripravljanje in pospravljanje mize, zlaganje iz in v pomivalni stroj) ter hišnih opravilih (postiljanje svoje postelje, pospravljanje svoje sobe, kopalnice, sesanje, pomivanje itd.). Ob tem je izredno pomamebno, da nalog ne določate vi, naj bodo dodeljene s skupaj z otrokom. Smiselno je tudi, da je čas pospravljanja določen za vse člane družine (ko je čas za pospravljanje, pospravljajo vsi člani družine). Zagotovite tudi vsakodnevni prostor za otrokov prosti čas in za telesno aktivnost ter za družinsko igro in druženje. Otrok se mora znati tudi sam zamotiti (brez telefona in televizije), ne potrebujete ga neprestano preganjati in animirati. V tem času boste imeli tudi vi prostor za sprostitev in za svoje užitke. Ne pozabite pa tudi na družinsko igro in druženje, ki je ključ do povezovanja, občutka varnosti in zadovoljstva vseh članov družine. Ne glede na to ali so vaši otroci ponovno v šoli ali pa še vedno šolajo od doma, je glede na trenutno stanje popolnoma razumljivo, da čutijo nemir, napetost, tesnobo, jezo, žalost in druga občutja, zato je pomembno, da: • Sprejmete njihovo doživljanje in jim pojasnite, da gre za normalen odziv • Jim pomagate pri ločevanju med tem, kar lahko nadzirajo in tem, česar ne morejo, saj jim bo to vlilo dodaten občutek nadzora Za konec, otroci so odsev nas samih. Srečni in zadovoljni bodo, če bodo imeli srečno in zadovoljno okolje. Zato dragi starši, bodite zdravo sebični in poskrbite tudi za svoje psihično počutje, saj boste le na takšen način dobro poskrbeli za vaš navečji zaklad. Larisa Oblak, univ. dipl. psih.


12 Gospodarstvo

januar-februar 2021

številka 1

Občina v povezavi z lokalnim gospodarstvom do novih razvojnih usmeritev Občina Ivančna Gorica si prizadeva za tvorno sodelovanje z lokalnim gospodarstvom, zato izvaja različne aktivnosti, s katerimi želi oblikovati pogoje za dobro medsebojno sodelovanje in širitev ugodnega poslovnega okolja. To je zlasti pomembno pri načrtovanju občinskih razvojnih dokumentov in oblikovanju usmeritev na področju energetike in varovanja okolja. Aktivnosti koordinirata podžupan Tomaž Smole in lokalni energetski manager dr. Simon Muhič. Oba sta se v zadnjem obdobju srečala s predstavniki treh večjih gospodarskih družb v naši občini. Decembra je tako potekal obisk v družbi Livar d. d., kjer so podžupana in energetskega managerja sprejeli izvršni direktor za finance Dejan Kaisersberger, član uprave Jože Strmole in Mitja Škrbec, ki je v podjetju vodja ekologije in varstva pri delu. Osrednja tema pogovorov je bilo vključevanje potreb gospodarstva v novi Lokalni energetski koncept in izmenjavi podatkov za potrebe razširjene energetske bilance. Spodbudna je bila tudi razprava o varovanju okolja in ravnanju z odpadki, kar je izrednega pomena, saj podjetje obratuje v našem občinskem središču. Tako so se dogovorili za sodelovanje na teh področjih in tudi za aktivno vključevanje v pripravo strategije razvoja Občine Ivančna Gorica 2020 – 2030. Predstavniki Livarja so ob tej priložnosti predstavili tudi trenutno finančno situacijo v podjetju, ki bo, kot kaže, uspešno zaključilo postopek finančne sanacije. Spodbudni so tudi podatki, da bodo kljub zaostrenim razmeram zaradi pandemije novega koronavirusa, poslovno leto zaključili nad pričakovanimi rezultati.

Pogovor o načrtovanju Lokalnega energetskega koncepta in pripravi razvojne strategije je bila tudi glavna tema obiska v podjetju Elvez d. o. o. iz Višnje Gore. Elvez je napredno proizvodno podjetje, ki glavnino proizvodov namenja evropski avtomobilski industriji, proizvajajo tudi produkte za potrebe bele tehnike, elektro in strojne industrije. Podjetje v svojem dolgoročnem marketinškem planu predvideva precej vsebin na področju trajnostnega poslovanja, kjer je v ospredju trajnostni razvoj ter podpora

in skladno sobivanje z lokalnim okoljem in družbo. Zato občinske projekte, kot so blagovna znamka »Prijetno domače« in  »Hiša Kranjske čebele« v Elvezu ocenjujejo kot kakovosten potencial ožje in širše regije. Direktorica Elveza Simona Petrič je predstavila tudi njihovo pobudo za partnersko sodelovanje na področju trajnostnega delovanja v lokalnem prostoru. Gre za projekt ekološkega električnega avtobusa znotraj destinacije Prijetno domače. Iz svojega izhodišča pri Hiši kranjske čebele v Višnji Gori bi z rednimi in izrednimi linijami brezplačno povezoval vseh 11 ostalih krajevnih središč občine Ivančna Gorica. Zadnji v nizu obiskov večjih podjetij je bil obisk podjetja Akrapovič d.d. Več o tem pa v naslednji številki Klasja. Gašper Stopar

Novi lastnik podjetja Traig načrtuje širitev podjetja na hladilniške prevoze Med občani in strokovno javnostjo so v zadnjem času glede prihodnosti transportno-logističnega podjetja Traig d. d. iz Ivančne Gorice, ki je pred kratkim zamenjalo lastnika, vzniknila številna vprašanja in govorice. Za pojasnila glede govoric in prihodnjih načrtov s prevzeto družbo, smo zaprosili direktorja podjetja Kobal Transporti Dušana Kobala. Zaupal nam je, da si bodo kljub temu, da je podjetje Traig trenutno v težki ekonomski situaciji, s strani matičnega podjetja prizadevali za polno podporo poslovanju ivanškega podjetja, da bodo ohranili isti vozni par in poslovanje razširili še na hladilniške prevoze. Tudi lokacija podjetja ostaja v Ivančni Gorici. Glede govoric o prodaji parcel enemu od večjih trgovskih verig v Sloveniji Kobal dodaja, da tega ne more potrditi. Glede na to, da delujejo v zelo dinamičnem poslovnem

Podjetniški kotiček z Območno obrtno – podjetniško zbornico Grosuplje OZS POZIVA K ODPRTJU DEJAVNOSTI! Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije v imenu vseh slovenskih obrtnikov in podjetnikov ves čas Vlado poziva k takojšnjemu odprtju storitvenih in obrtnih dejavnosti. Dejstvo je, da ukrepi, ki so jih prinesli protikoronski zakoni, ne pokrivajo v celoti vseh stroškov, zato podjetja, ki so zaprta že več mesecev, ne morejo več zagotavljati preživetja podjetja in plačevati obveznosti. OZS ob tem opozarja, da obrtne dejavnosti niso nikoli bile vir okužb. Tveganje za prenos okužb je celo manjše v majhnih podjetjih, saj imajo manj strank ali pa se storitev opravi celo brez stika s strankami (kemične čistilnice, avtopralnice, servisne dejavnosti, fotografske storitve itd.). Poleg tega pa se vse obrtne in storitvene dejavnosti izvajajo ob upoštevanju strogih zaščitnih ukrepov in vseh priporočil NIJZ. Podjetja in obrtniki se obnašajo odgovorno, s svojim doslednim upoštevanjem priporočil pa so že večkrat dokazali, da so sposobni dejavnosti izvajati povsem varno. V OZS menimo, da je z vidika ohranjanja podjetij in delovnih mest ter za zajezitev dela na črno mnogo bolj smiselno, da so dejavnosti odprte. Na ta način preprečimo delo na črno, kjer se dejavnosti izvajajo brez vsakršnega nadzora in brez upoštevanja zaščitnih ukrepov, hkrati pa podjetjem omogočimo delo in posledično preživetje. Dolgotrajno zaprtje bo prineslo tudi številne druge negativne učinke, med drugim izgubo kadra v številnih dejavnostih, zato moramo ukrepati takoj. Stanje v malem gospodarstvu, predvsem v storitvenem sektorju, je resnično alarmantno, zato od vlade pričakujemo posluh in ukrepanje – torej takojšnje odprtje dejavnosti. POSTANITE ČLANI OBRTNO – PODJETNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE. Vabimo vas, da se z novim letom sprejmete modro odločitev in se pridružite naši stanovski organizaciji, največji družini mikro in malih podjetij v Sloveniji. Naš zbornični sistem z 62 območnimi obrtno-podjetniškimi zbornicami je v minulem letu svoje moči usmerjal v pomoč in podporo obrtnikom in podjetnikom, katerih poslovanje je močno prizadela epidemija COVID-19. OZS si je tako že od prvega vala epidemije dalje aktivno prizadevala za vključitev ukrepov pomoči v vseh sedem protikoronskih paketov. Številne pobude zbornice je vlada uslišala, po naši zaslugi so tako do univerzalnega temeljnega dohodka upravičeni tudi samozaposleni in nosilci dejavnosti, prav tako je bil na našo pobudo podaljšan ukrep čakanja na delo za vse dejavnosti, kritje fiksnih stroškov in številni drugi ukrepi pomoči. Vse naše zahteve sicer niso upoštevane, vendar pa lahko rečemo, da tolikšne pomoči obrtniki in podjetniki ne bi bili deležni, če naša zbornica in sistem ne bi uspešno odigrala svoje vloge kot zastopnika vseh obrtnikov in podjetnikov. Ob tem je celoten zbornični sistem vseskozi ažurno informiral člane in jim svetoval, saj so se ukrepi in odloki spreminjali tako rekoč iz dneva v dan. Da smo v tem kriznem času ponovno dokazali, da smo najboljši servis obrtnikom in podjetnikom, pa ne nazadnje kaže tudi podatek, da se je v minulem letu v zbornico včlanilo kar 1000 novih članov. Članom so na voljo številne informacije, svetovanja, izobraževanja in poslovna podpora, ki jo potrebujete pri svojem poslovanju. Za več o ugodnostih članstva v OZS kontaktirajte pisarno OOZ Grosuplje. In ne pozabite, skupaj smo močnejši. DELOVANJE OOZ GROSUPLJE: Vse svoje člane in stranke obveščamo, da smo na OOZ Grosuplje zaradi trenutnega epidemiološkega stanja in preventivnih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa COVID- 19 do nadaljnjega odpovedali vse osebne obiske brez predhodnega dogovora. Vsa komunikacija poteka preko elektronske pošte ooz.grosuplje@ozs. si in preko telefona 01 786 51 30. Na OOZ Grosuplje, skupaj z OZS, ves čas spremljamo aktualne razmere v gospodarstvu. Vse pomembne informacije ažurno objavljamo na spletni strani OZS, www.ozs.si, pod zavihkom KORONAVIRUS. Vabljeni k ogledu. Janez Bajt, univ. dipl. oec. Sekretar OOZ Grosuplje

Obvestilo Javnega komunalnega podjetja Grosuplje Javno komunalno podjetje Grosuplje bo zaradi širitve obsega delovanja zaposlilo delavca za izvajanje del in nalog s področja POGREBNIH IN POKOPALIŠKIH DEJAVNOSTI.

okolju, so prihodnje možni tudi drugačni scenariji. Vsekakor pa bodo o vseh sprejetih prihodnjih načrtih

glede podjetja Traig javnost o tem sproti obveščali. Franc Fritz Murgelj

Podjetje vabi k sodelovanju iskalce zaposlitve, s stalnim prebivališčem na območju občin Grosuplje, Ivančna Gorica ali Dobrepolje. Vse, ki jih zanima delo v pogrebni in pokopališki dejavnosti, vabljeni, da podajo pisno vlogo neposredno na elektronski naslov: zaposlovanje@jkpg.si, ali pa pošljejo vlogo na Javno komunalno podjetje Grosuplje d. o. o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje. Za več informacij lahko zainteresirani pokličejo na tel. št.: 041 980 963. Vloge sprejemajo do 19. 2. 2021.


številka 1

januar-februar 2021

Krajevne skupnosti

13

Namesto Miklavževega pohoda, pohod na Bovljek

V Kriški vasi postavili jaslice na prostem

Turistično društvo Zagradec je že več let organizator Miklavževega pohoda, ki je namenjen družinam z majhnimi otroki in osnovnošolcem. Kot se za ta čas spodobi, je na cilju najmlajše obdaril Miklavž, da je bilo vedno veselo. Letos pa zaradi zdravstvenih razmer le tega ni bilo možno organizirati. Člani TD smo prišli na idejo, da bi namesto Miklavževega pohoda organizirali pohod na Bovljek ob prazniku enotnosti in samostojnosti, 26. decembra. V izogib tesnejšim stikom je bil start predviden iz Zagradca preko celega dneva. Najavili smo, da prvih dvajset pohodnikov, ki bodo poslali sliko iz vrha Bovljeka, za nagrado dobijo pico za domov v Gostišču na vasi.

Že za božič 2019 je v Kriški vasi družina Strnad poskrbela za postavitev velikih jaslic na prostem, zagotovili so tudi figure in prostor v neposredni bližini gasilskega doma. Lanske jaslice (2020) pa so bile še bolj dodelane. Poleg tega so pri postavljanju in oblikovanju sodelovali tudi drugi krajani. Seveda so pri tem morali spoštovati tudi vse ukrepe v zvezi s preprečevanjem širjenja okužb. Ob sveti družini je bila postavljena tudi delujoča žaga in številni zanimivi leseni liki, ki so jih spremljali zvoki božičnih pesmi. Jaslice na prostem so k ogledu pritegnile nemalo obiskovalcev, tako podnevi kot v večernih urah, ko je do izraza prišla tudi osvetlitev. Gašper Stopar Prvi jutranji pohodniki na Bovljeku Na dan pohoda ,26. 12. 2020, smo se zbudili v prekrasno jutro. Prenehalo je deževati, vrh Bovljeka pa je bil odet v belo zimsko obleko. Prvi pohodniki so bili na vrhu že ob 7. uri zjutraj. Do večera se jih je ta dan v knjigo vpisalo več kot 60. Nasle-

dnji dan v nedeljo, 27. 12. se je prvih pet pohodnikov vpisalo v knjigo ob 00.07. Zaradi velikega zanimanja za hojo na hrib bomo pohode še ponovili. Slavko Blatnik, TD Zagradec

V novo leto z Nino Prehod v novo leto 2021 je bil vsekakor nekaj posebnega, saj tokrat zaradi epidemije novega koronavirusa ni bilo običajnih silvestrovanj in druženj. Tako je marsikdo pričakal novo leto pred televizijskimi zasloni. Nacionalna televizija je vnaprej posnela glasbeno zabavni program in tako gledalke in gledalce popeljala v novo leto v družbi znanih slovenskih glasbenih izvajalcev in pevcev, med njimi pa je bila tudi tudi ambasadorka občine Ivančna Gorica Nina Pušlar. Nina se je tik pred vstopom v novo leto »javila« iz domače Ivančne Gorice in zapela pred obnovljenim krožiščem na Sokolski ulici. Tako je poskrbela tudi za svojevrstno promocijo naše naše občine, njenemu nastopu v zadnjih minutah iztekajočega leta pa je dodala poseben čar tudi praznična okrasitev Ivančne Gorice. V oddaji je gledalcem voščil in zapel še en ambasador ivanške občine Marko Vozelj, v pojavnem oknu pa smo skozi oddajo lahko spremljali tudi folkloriste Folklorne skupine Vidovo, ki so »na daljavo« zaplesali ob zvokih narodnozabavnih ansamblov.

MALI OGLASI Suha bukova drva prodam, metrska ali nažagana na želeno dolžino, dostava na dom tudi v manjših količinah (od 1,5 m3 dalje), posekano in sušeno od januarja 2020. Cena po dogovoru. Informacije: 051 656 298 Kupim star mizarski »ponk«, skrinje, omare, kredence, fotelje, luči in ostale stare predmete. Informacije: 031 878 351 51-letni, preskrbljen, razgledan moški, s srčno kulturo, ljubitelj vsega lepega, s čisto preteklostjo, iskrenimi nameni, iščem življenjsko sopotnico brez otrok, do svojih let. Sem z drugega območja in bom vesel vsakega konkretnega, iskrenega odziva. Informacije: 041 524 564

Nina pripravlja spletni koncert v živo

Kot je povedala Nina, se je s tem silvestrskim nastopom poklonila sokrajanom in na nek način obeležila tudi 15-letnico zmage na Bitki talentov, ki je pomenila njeno odskočno desko v glasbeni karieri. Minulo leto je bilo zanjo, kljub epidemiji zalo ustvarjalno. Spomladanski čas epidemije je koristno porabila za dokončanje študija, nato pa poleti le izvedla nekaj manjših nastopov in jeseni prvič nastopila tudi na »drive-in« koncertu. Minulo leto je prineslo tudi izdajo prve vinilne plošče. Prej, kot je pričakovala je začel nastajati tudi njen novi album, njeni poslušalci pa bodo očitno dočakali tudi prvi spletni koncert v živo. »Ne gre za klasičen koncert, ampak za produkcijsko drugačno izkušnjo nastopanja in spremljanja koncerta v živo na internetu. Tega nastopa se res veselim, saj se z oboževalci nismo videli v živo že vsaj štiri mesece, prav tako nam še ni uspelo proslaviti 15-letnice moje kariere. Pogrešam naše skupne trenutke, z njimi pa bi rada končno delila tudi nekaj novosti, ki sem jih z ekipo

Ivanjščice razveselile varovance in zaposlene Doma starejših občanov Grosuplje

ustvarila v zadnjih mesecih« je povedala Nina. Več o tem, kako ste lahko del Nininega ekskluzivnega koncerta v živo po spletu, lahko izveste na njeni spletni strani, Facebooku in Instagramu, vstopnico za koncert pa lahko prav tako kupite na Ninini uradni spletni strani www.ninapuslar.com. Prednost spletnega koncerta je, da ena vstopnica omogoča dostop na eni napravi, koncert si torej lahko z eno vstopnico ogleda celotna družina. Na koncertu lahko pričakujete vse njene največje uspešnice, s poudarkom na aktualnem albumu Nina, posebnega gosta večera, Nina in njeni glasbeniki pa obljubljajo tudi kar nekaj premier, saj so bili v zadnjih mesecih zelo ustvarjalni. Nina še sporoča, da bo na voljo tudi 50 VIP kart, ki vključujejo spletno druženje z Nino pred koncertom. Vabljeni torej, na spletni koncert Nine Pušlar v živo, ki bo potekal 21. februarja ob 20. uri, tokrat kar pri vas doma! Matej Šteh

Solidarnost in posluh za ljudi, ki so v stiskah, sta v času epidemija še kako pomembna. Tako obdobje prinaša tudi lepe zgodbe, takšne, ki govorijo o človečnosti in posluhu družbe, v kateri živimo. Med takšne pozitivne pobude, ki jih velja izpostaviti in pohvaliti tudi v našem lokalnem okolju, je zagotovo tudi pobuda Društva podeželskih žena Ivanjščice. Pred božično-novoletnimi prazniki so članice društva namreč razveselile varovance in zaposlene Doma starejših občanov Grosuplje. Odločile so se, da po svojih močeh prispevajo k lajšanju tegob. Epidemija še posebej težko zaznamuje življenje v domovih starejših občanov, saj so oskrbovanci zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja okužb prikrajšani za običajne socialne stike znotraj domov, kakor tudi za stike z njihovimi domači in sorodniki. Ob praznikih takšne stiske pridejo še bolj do izraza. Zato je 13 članic društva zavihalo rokave in napekle so približno 40 kilogramov domačega peciva. Sladke dobrote sta osebju doma predali predsednica Ivanjščic Renata Čebular in članica Marija Erjavec.

Vsekakor pohvalna gesta, s katero so prizadevne članice stanovalcem doma prinesle bolj praznično vzdušje in dobro voljo, zagotovo pa je stekla tudi kakšna solza ob spominih na dom in bližnje. Z gesto pa so izkazale tudi zahvalo požrtvovalnim zaposlenim, ki v teh težkih razmerah skrbijo za varovance in pri tem izpostavljajo tudi svoje zdravje. Matej Šteh

Zahvala Članom PGD Muljava in PGD Stična se najlepše zahvaljujemo za hitro intervencijo pri nesreči, ko nam je v nedeljo, 30. 8. 2020, vihar porušil kozolec, poln suhega sena. Zahvaljujemo se tudi vsem znancem za nesebično pomoč pri odstranjevanju ruševin in gradnji novega objekta. Posebna zahvala gre tudi vsem krajanom za prostovoljne prispevke. Ob tej priložnosti bi se tudi radi zahvalili PGD Muljava za strokovno posredovanje ob vžigu saj v dimniku, 16. 1. 2021, ki je zaradi njihove hitre intervencije minil brez posledic. Božo Skubic


14 Krajevne skupnosti

januar-februar 2021

številka 1

Ivankine Spominčice PRVI ZNAKI DEMENCE

Vsako pozabljanje še ni demenca! O demenci govorimo takrat, ko prvi znaki postanejo tako pogosti, da motijo posameznikovo vsakdanje življenje. 1. POSTOPNA IZGUBA SPOMINA, KI VPLIVA NA VSAKODNEVNO ŽIVLJENJE Eden izmed najpogostejših znakov demence, še zlasti v začetku, je pozabljanje nedavno pridobljenih informacij. Oseba se na primer ne spomni, kaj je tisti dan jedla za zajtrk, dobro pa se spomni dogodkov iz mladosti. Drugi znaki bolezni so pozabljanje pomembnih datumov ali dogodkov (zmenki, rojstni dnevi in imena svojcev …), težave z učenjem novih stvari, odvisnost od spominskih pripomočkov (npr. opomnikov v pisni ali elektronski obliki) ali odvisnost od družinskih članov pri opravilih, ki jih je človek prej počel samostojno. V vsakdanjem življenju je običajno, da kdaj pozabimo kakšno ime ali dogovorjeni zmenek, vendar se jih za razliko od oseb z demenco pozneje tudi spomnimo. 2. TEŽAVE PRI GOVORU (ISKANJE PRAVIH BESED) Oseba z demenco težko sledi pogovoru ali se vanj vključi. Lahko se zgodi, da sredi govorjenja umolkne in ne ve, kako naprej, se ponavlja ali se ji pri govoru zatika. Ima težave z besednjakom in stvari narobe poimenuje (hlačnici npr. reče “rokav za na nogo”), pogosto išče prave besede. Prav tako se pojavijo težave z branjem in črkovanjem. Tudi zdravim osebam je včasih težko slediti pogovoru, predvsem kadar smo utrujeni, nezbrani ali pod stresom. Prav tako včasih težko najdemo ustrezne besede, vendar se teh pozneje običajno spomnimo. 3. OSEBNOSTNE IN VEDENJSKE SPREMEMBE Razpoloženje in osebnost osebe z demenco se lahko spremenita. Pojavi se zmedenost, sumničavost, potrtost ali prestrašenost. Oseba se lahko hitro vznemiri doma, v službi, kadar je s prijatelji ali v ne dovolj znanem okolju. Obenem lahko postane bolj ali manj agresivna, kot je bila, ali pa njeno vedenje postane neobičajno, bizarno ali ekscentrično. Pogosto se vede v nasprotju s pričakovanji in se neustrezno odziva na situacijo. Tudi zdravi ljudje včasih določene stvari počnemo na zelo svojstven način. Prav tako nas sprememba rutine lahko vznemiri. 4. UPAD INTELEKTUALNIH FUNKCIJ, NEZMOŽNOST PRESOJE IN ORGANIZACIJE Pri osebi z demenco se pokažejo pogoste težave pri načrtovanju ali pri reševanju problemov. Zaradi manjše zbranosti za določena opravila porabi več časa kot prej. Težko se odloča in pogosto sprejema neustrezne odločitve (se neprimerno obleče, kupuje po telefonu ali spletu, se pusti prepričati goljufivim prodajalcem). Pri ravnanju z denarjem in spremljanju mesečnih prejemkov in izdatkov postane manj spretna. Oseba z demenco lahko dvigne veliko količino denarja, denar izgublja ali ga zapravlja za stvari, ki jih ne potrebuje. Ima težave s plačevanjem računov, štetjem denarja in vodenjem bančnega računa. Takšna oseba se pogosto ne zaveda, da je ogrožena ali v nevarnosti.

Tudi zdrave osebe imajo občasno težave pri urejanju prejemkov in izdatkov, se neustrezno odločajo ali imajo težave z zbranostjo. Kljub temu pa so pri osebah z demenco te težave pogostejše in se postopno slabšajo. 5. TEŽAVE PRI VSAKODNEVNIH OPRAVILIH Oseba z demenco ima pogoste težave pri vsakdanjih, rutinskih opravilih, na primer pri pripravi priljubljene jedi (pozabi ustrezne sestavine, težko sledi receptom), pri vožnji v znan kraj (se izgubi), dela napake v službi (na primer pri računanju) ali pri igranju priljubljene igre (se ne spomni pravil). Sčasoma več ne obvlada gospodinjskih opravil, zato jih začne opuščati. Neprimerno lahko uporablja orodje, aparate in gospodinjske pripomočke, jih razstavlja ali jih pokvari. Pojavi se kopičenje stvari ali hrane. Vsi občasno potrebujemo pomoč pri upravljanju mikrovalovne pečice ali pri snemanju televizijske oddaje. Tovrstne težave se pri osebah z demenco pojavijo nenadno in so pogostejše. 6. ISKANJE, IZGUBLJANJE IN PRESTAVLJANJE STVARI Oseba z demenco spravlja stvari na neobičajna mesta (na primer nakit v škatlo za sladkor ali umazano skodelico v omaro za perilo), izgublja predmete in se ne spomni preteklih korakov. Tega tudi pozneje ni zmožna priklicati v spomin. Pogosto nekaj išče, preverja, ali obtožuje druge, da mu kradejo. Tudi zdravi ljudje včasih založimo ključe ali kak drug osebni predmet, ki ga pozneje najdemo oziroma se spomnimo, kam smo ga shranili. Oseba z demenco se tega ne spomni, takšne težave pa se sčasoma pojavljajo vse pogosteje. 7. TEŽAVE PRI KRAJEVNI IN ČASOVNI ORIENTACIJI Oseba z demenco se pogosto ne spomni datuma, dneva v tednu, meseca, leta ali kateri letni čas je. Ne zaveda, da čas teče, zato težko razume nekaj, kar se ne dogaja tisti hip. Pozabi, kje je ali kako je tja prišla, zaradi česar se izgublja. Običajno je, da včasih ne vemo, kateri dan v tednu je ali se kje izgubimo, a se, za razliko od osebe z demenco, tega pozneje spomnimo ali ustrezno orientiramo. 8. PONAVLJANJE ENIH IN ISTIH VPRAŠANJ

Oseba z demenco se pogosto vede, kot da je ujeta v neskončno zanko. Isto vprašanje ponovi tudi po dvajsetkrat na dan. To ne pomeni, da nas namenoma presliši ali spravlja ob živce. Naših odgovorov se zaradi bolezenskega procesa preprosto ne spomni več. Včasih se zaradi preobremenjenosti ali stresa težko zberemo in svoje vprašanje večkrat ponovimo. Oseba z demenco se tako vede, tudi če ni pod stresom. Z napredovanjem bolezni se to pojavlja vedno pogosteje. 9. SPREMEMBE ČUSTVOVANJA IN RAZPOLOŽENJA Osebe z demenco so pogosto manj motivirane, zato postanejo pasivne, spijo več kot običajno, ne vedo, kaj bi počele in izgubijo zanimanje za stvari, ki so jih prej rade počele. Zanje so značilna hitra, tudi zelo izrazita čustvena nihanja (npr. od žalosti do jeze ali veselja), včasih brez očitnega razloga. Izraženo čustvovanje je lahko v danem trenutku povsem neustrezno (veselje ob slabi novici), lahko pa čustev, ki bi jih običajno pričakovali, ne pokaže. Tako na videz ostane povsem brez čustvenega izraza. Nekdaj znani veseljaki ob posrečeni šali tako lahko le topo strmijo predse. Vedeti moramo, da so čustva pri osebi z demenco še vedno prisotna, spremeni se le njihovo izražanje. Tudi zdravi ljudje lahko v neki situaciji reagiramo neustrezno, a to počnemo redkeje in se tega običajno zavedamo. 10. ZAPIRANJE VASE IN IZOGIBANJE DRUŽBI Oseba z demenco začne trajno opuščati delovne obveznosti, družabne aktivnosti, konjičke ali ukvarjanje s športom. Ne spremlja več svoje najljubše ekipe in opusti priljubljeni konjiček. Pogosto trdi, da se ne počuti dobro, in se zaradi sprememb, ki jih izkuša, izogiba družbi. Tudi v vsakdanjem življenju se zaradi delovnih, družinskih in družabnih obveznosti lahko počutimo izčrpane, zato se nam ne ljubi ukvarjati s hobijem ali športom. Naslednjič nadaljujemo s potekom demence. Pripravila: Anja Žitnik, Ivankine Spominčice Vir: www.spomincica.si

POMEMBNO: Zgodnja diagnoza (V nujnih primerih pokličite Enoto krizne intervencije na Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana na številko: 01 587 49 00 ali številko za klic v sili: 112.) je ključna, ker so zdravila najbolj učinkovita v začetnih fazah bolezni, hkrati pa pripomore k boljšemu soočanju z boleznijo tako osebe z demenco kot njihovih svojcev ter k izboljšanju kakovosti življenja. V večini primerov predpisana zdravila za demenco bolezni ne zdravijo, upočasnijo le njeno napredovanje. Zgodnje zdravljenje omogoča, da oseba z demenco ostane aktivna čim dlje časa in s tem tudi vključena v družbo.

Trikraljevsko koledovanje na Kitnem Vrhu T. i. trikraljevsko koledovanje seže tudi pri nas, tako kot drugje po naši deželi, že mnogo let nazaj. Po pripovedovanju mojega očeta, ki je bil rojen pred prvo svetovno vojno, se je živo spominjal kolednikov od rane mladosti, ki so vsako leto na večer pred praznikom treh kraljev s pesmijo oznanjali Kristusov prihod, voščili zdravja v družini, pri živini in obilno letino v novem letu.

Tako veselo je bilo koledovanje v prejšnjih letih

Letošnji »koronski« koledniki Po drugi svetovni vojni pa je tedanja oblast začela sistematično zatirati ljudske običaje, ki so bili povezani z religijo in verovanjem. Koledovanje je bilo prepovedano, ker naj bi koledniki s petjem kalili nočni mir. Kar nekaj fantov, ki se niso ozirali na prepoved, je pristalo za nekaj tednov v zaporu ali pa na prisilnem delu. Tako je koledovanje v petdesetih letih prejšnjega stoletja počasi zamrlo. Po mojih spominih so trikraljevsko koledovanje v začetku sedemdesetih let ponovno obudili v Češnjicah pri Zagradcu. Čez nekaj let smo začeli koledovati tudi kitnski možje in fantje. Pesmi in melodije je nas mlajše po spominu učil Avgust Kuhelj, legenda in starosta naše vasi. V veselje nam je, da se koledovanja tudi v današnjih časih udeležuje čedalje več mladih Kitncev, kar je zagotovilo, da ta običaj ne bo šel v pozabo. Toda glej ga zlomka. Prišla je korona in oblast nam je (tokrat za naše dobro) spet prepovedala druženje in petje. Toda Kitnci se ne damo! Fantje so našli zvočni posnetek iz prejšnjih let in ga predvajali s pomočjo zvočnika. Trije so se usedli v avto, se vozili od hiše do hiše, voščili srečno novo leto, veselje ob Kristusovem rojstvu in dobro letino. Tako je letošnje koledovanje potekalo bolj virtualno. Vse dobro in obilo blagoslova pa na dan sv. treh kraljev, ko to pišem, želim vsem bralcem časopisa Klasje, še posebej pa starejšim občanom in občankam, ki se še živo spominjajo kolednikov in pa da bi tudi po drugih vaseh obudili ta običaj. Slavko Blatnik


januar-februar 2021

Zaposlitev in šolanje v Policiji Kako se nam lahko tudi vi pridružite?

Če si želite postati policist ali policistka se lahko po zaključeni srednji šoli vpišete na Višjo policijsko šolo v Tacnu. Vpisi bodo potekali enako kot na ostale višje šole, razpis pa je predviden februarja 2021. To šolsko leto bomo iskali med 150 in 200 novimi policisti in policistkami. Seveda se morate najprej vpisati, in če ste sprejeti, dobite v podpis pogodbo o zaposlitvi. Takoj vam začne vam teči delovna doba, začnete dobivati plačo, študij pa je brezplačen. Imate možnost nastanitve v Tacnu v Policijski akademiji, kjer vam ponujamo tako bivanje kot tudi izobraževanje, šport, knjižnico, kot tudi plačo, delovno dobo, praktično vse, kar boste potrebovali v dveh letih študija. Ko uspešno zaključite prvo leto, se vpišete v drugi letnik, pogodba se vam podaljša. Ko opravite vse študijske obveznosti, se z vami sklene delovno razmerje za nedoločen čas in začnete z delom na eni izmed policijskih postaj. V razpisu so navedeni vsi pogoji, ki jih morate izpolnjevati, temu pa sledijo še fizični in psihični testi. Na spletni strani policija.si si lahko vse te pogoje tudi pogledate in se z njimi podrobno seznanite. Za podrobnejšo in neposredno seznanitev z delom policistov vam nudimo tudi možnost obiska policijske postaje. Na policijski postaji vam bomo predstavili delavnik policista, pokazali opremo in vam z veseljem odgovorili na vprašanja. Vprašanja lahko naslovite tudi na elektronski naslov zaposlitev.pulj@ policija.si. Na ta naslov lahko tudi sporočite željo po obisku policijske postaje, lahko pa se tudi sami zglasite na najbližjo policijsko postajo. Veliko našega dela je predstavljeno tudi na Facebook strani Policijske

S čim vse se boste v službi srečali?

Obvestilo o vpisu v 1. razred V skladu s 45. členom Zakona o osnovni šoli (Ur. list RS št. 81/2006 in 63/2013) so v šolskem letu 2021/2022 šoloobvezni vsi otroci, ki so rojeni v koledarskem letu 2015. Starši vpišete otroka v osnovno šolo v svojem primarnem šolskem okolišu. Vpis v prvi razred osnovne šole za šolsko leto 2021/2022 bo za šolske obveznike iz šolskega okoliša Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični potekal od torka, 9. 2., do petka, 12. 2. 2021, v OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični. Starši otroka lahko pripeljete na vpis le v primeru, da nimate zdravstvenih zadržkov. Pri vstopu v šolo ste si dolžni razkužiti roke, uporabljati zaščitno masko ter ohranjati ustrezno varnostno razdaljo. Vpis bo potekal v prostorih OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični, točen kraj bo označen na šoli. Starši ste naprošeni, da k vpisu prinesete tudi izpolnjen anketni vprašalnik, ki ste ga prejeli po pošti skupaj z vabilo na vpis. Morebitno zadržanost oz. vprašanja v zvezi z vpisom sporočite svetovalni delavki Ireni Novak na tel. št. 01 7887 804 ali na e-naslov irena.novak@osferdavesela.si. OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični

15

Groševci smo zaključili še eno uspešno leto

uprave Ljubljana, kjer smo vam prav tako dosegljivi. Če se boste odločili za delo v Policiji, ne zamudite vpisa na študij in se nam pridružite.

S svojim delom boste pomagali ljudem in skrbeli za varnost državljanov, imeli boste dinamično delo, ki prinaša veliko izzivov. Na začetku je to predvsem delo na terenu kot policist na policijski postaji, kjer boste opravljali naloge v patruljah, preiskovali boste različna kazniva ravnanja, obravnavali prometne nesreče, obravnavali različne dogodke, izvajali intervencije ob različnih dogodkih, skupaj z občani skrbeli za varnost v lokalnih okoljih in nabirali izkušnje za svoje nadaljnje delo v policiji. Seznanili se boste še, kako funkcionira interventna številka 113, delo kriminalistov, vodnikov službenih psov, konjenikov, posebne policijske enote, specialne enote, letalske policijske enote, enot za nadzor državne meje, in predvsem delali z ljudmi. Z leti boste lahko, ob prizadevnem in zavzetem delu, dodatnem usposabljanju, pridobivanju delovnih izkušenj ter izkazanem interesu, postali del teh specializiranih enot tudi sami. Možnosti za napredovanja oz. premestitev na delovna mesta, ki vas bodo še posebej zanimala, je zares veliko. Možnosti so tudi za delo v tujini, tako v mirovnih misijah na različnih koncih sveta kot tudi pomoč drugim policijam po svetu. Lahko boste tudi član ali članica posebne policijske enote in boste opravljali zahtevnejše naloge ob različnih dogodkih. Taki dogodki so zlasti večje športne prireditve, demonstracije, protesti, kjer se pričakujejo večje kršitve javnega reda in miru, večje iskalne akcije. Za opravljanje tovrstnega dela se boste posebej usposabljali.

Šolstvo

številka 1

Del posebne policijske enote je tudi Gorska policijska enota, kar je kot nalašč za vse, ki imate radi gore in boste skozi posebno usposabljanje pridobili znanje za izvajanje nalog policije v visokogorju. Tu gre predvsem za obravnavo nesreč v gorah, sodelovanje v iskalnih akcijah, pa tudi preventivno opozarjanje obiskovalcev gora o ustreznosti njihove opreme in na druge nevarnosti v gorah. Pri tem delu boste tudi večkrat sodelovali z letalsko policijsko enoto in boste pri izvajanju nalog neposredno sodelovali kot del ekipe v helikopterju. Postanete lahko policist postaje prometne policije, kjer bo vaša osnovna naloga skrb za varnost udeležencev v cestnem prometu, obravnavali boste prometne nesreče in druge dogodke v cestnem prometu. Svoje naloge pa boste lahko opravljali tudi na motorju. Če vas veseli delo z živalmi, se boste lahko usposobili za vodnika službenega psa ali policista konjenika in policijske naloge opravljali s pomočjo službenega psa ali konja. Svojo kariero boste lahko gradili kot kriminalist pri pregonu storilcev najhujših kaznivih dejanj. V okviru kriminalistične policije se boste lahko specializirali za preiskavo splošne ali organizirane kriminalitete, obravnavo kriminalitete s področja gospodarstva, računalništva, lahko pa postanete tudi kriminalistični tehnik, forenzik, bombni tehnik. Če imate odlične psihofizične sposobnosti, lahko postanete tudi član specialne enote policije, ki je namenjena za izvajanje najzahtevnejših nalog policije. Lahko se usposobite tudi za varovanje najvišjih političnih predstavnikov tako doma kot v tujini. Delo policista je predvsem delo z ljudmi, zato tudi velikokrat izvajamo predavanja v šolah o raznoraznih aktualnih temah, sodelujemo na sejmih in preventivnih aktivnostih, obiskujemo vrtce in osnovne šole, kjer je vedno dobra energija in se vedno radi vračamo. Skratka, policijsko delo je dinamično, raznoliko in tudi zelo zanimivo, ponuja vam ogromno možnosti, tako da vam pri tem delu ne more biti nikoli dolgčas. Vabljeni k vpisu! Bojan Petek, komandir policijske postaje višji policijski inšpektor III

December se je v letu 2020 v Študentskem klubu GROŠ, kar precej razlikoval od prazničnih dni predhodnih let. Zaradi vsem znane situacije smo bili v prazničnem mesecu primorani odpovedati kar nekaj tradicionalnih dogodkov. Omejitev gibanja na občine nam je onemogočila ogled, v novoletni čas oblečenih, evropskih mest. Prav tako smo bili zaradi prepovedi množičnega zbiranja ob dnevu samostojnosti in enotnosti prisiljeni opustiti vsakoletni pohod na Magdalensko goro. Kljub vsemu pa konec leta 2020 ni minil v popolnem mirovanju. V varnem zavetju svojih domov smo širili znanje v okviru projekta Učenje za življenje. Ta sklop osmih webinarjev, ki so se odvijali ob četrtkovih popoldnevih, smo zaključili v sredini januarja. Prav tako je bil uspešno izpeljan projekt Groševe štipendije, kjer je bila podarjena denarna pomoč lokalnim študentom in dijakom, ki prihajajo iz socialno ogroženih družin ali se jim je zaradi izbruha koronavirusa spremenila finančna stabilnost. V decembru je potekala tudi odprtje fotografske razstave Uglaševanje tišine, ki je nastala v sodelovanje z Mestno knjižnico Grosuplje, enoto Ivančna Gorica. Če si razstave še niste ogledali, lepo vabljeni k ogledu, razstava bo okna ivanške knjižnice krasila do konca februarja. Minulo leto je bilo za aktiviste našega kluba posebno in polno izzivov. Splošna zdravstvena situacija je delovanje kluba preselila v virtualni prostor in klasične, ter že nekatere tradicionalne, dogodke nadomestiti z brezstičnim povezovanjem naših dijakov in študentov. Kljub številnim oviram, ki so nas doletele čez leto, smo izpeljali številne uspešne projekte. Kot že nekaj lanskih dogodkov nam bo korona najverjetneje odnesla tudi organizirane smučarske izlete. Vendar obljubimo, da si bodo v tekočem letu sledili še številni projekti. Upamo, da se srečamo na čim več dogodkih! Več informacij o prihajajočih dogodkih najdete na spletnih omrežjih, zato vas lepo povabimo k spremljanju objav na naših Facebook in Instagram profilih ter spletni strani www.klub-gros.si, preko katere lahko pridete tudi do informacij o včlanitvi na daljavo. Uradne ure ostajajo elektronski obliki, prevzem morebitnih tiskovin pa bo mogoč ob petkih, v času uradnih ur, v prostorih kluba na Industrijski 1g, Grosuplje. Groševcu ni nikoli dolgčas! Tjaša Bregar, ŠK GROŠ

Cesta občine Hirschaid 3, 1295 Ivančna Gorica, : (01) 78 78 720, faks: (01) 78 78 560, ID: SI11898852, www.ssjj.si

SREDNJA ŠOLA JOSIPA JURČIČA IVANČNA GORICA v a b i v petek, 12. februarja 2021, ob 9. in 15. uri ter v soboto, 13. februarja 2021, ob 9. uri na VIDEO INFORMATIVNI DAN

za programa SPLOŠNA GIMNAZIJA IN EKONOMSKI TEHNIK Obiščete nas s klikom na povezavo https://arnes-si.zoom.us/my/milanjevnikar Z veseljem vas pričakujemo! OBVESTILO O POVEČANJU VPISNIH MEST NA NAŠI ŠOLI V ŠOLSKEM LETU 2021/2022 Na naši šoli bomo v šolskem letu 2021/2022 vpisovali: 28 kandidatov za program ekonomski tehnik 84 kandidatov za program gimnazija (lani 56), torej en oddelek več! Smo prijazna in mirna srednja šola v vaši soseščini. Ponašamo se s 70-letno tradicijo ter z odličnimi dosežki svojih dijakov in dijakinj (skupno imamo že 99 zlatih maturantov in maturantk na obeh programih), 100 % uspeh na obeh maturah in 99 % uspeh v šolskem letu …


16 Kultura

januar-februar 2021

številka 1

Novice iz Knjižnice Ivančna Gorica OBRATOVALNI ČAS za vračilo in prevzem predhodno naročenega gradiva ali sprejem naročil lahko preverjate na spletnih straneh, uradna je na naslovu www. gro.sik.si ali preverite po telefonu: 01 7878 121, 01 7869 802, 051 236 436. KNJIŽNICA DELUJE SKLADNO z navodili NIJZ in omogoča brezstični prevzem naročenega gradiva in izposojo gradiva po pošti. Vstop v prostore knjižnice ni mogoč. Knjige lahko naročite preko aplikacije COBISS+/Moja knjižnica (5 knjig na člansko izkaznico) ali pokličete po telefonu (3 knjige na člansko izkaznico). Ker gradiva ne morete izbirati sami, to storimo za vas knjižničarji, le opišete nam svoje želje. Poteka tudi AKCIJA ZA CICIBANE, kjer so za vas slikanice ali igralne knjige že pripravljene v vrečki. KNJIŽNIČNI DOGODKI V JURČIČEVEM LETU bodo: - PREDSTAVITEV KNJIGE DESETA DEŽELA Sabine Koželj Horvat - PREDSTAVITEV STRIPA O JURČIČU MIHAELA GLAVANA in Lucijana Stepančiča iz domoznanske zbirke - JURČIČEV GLASBENI RECITAL z Ljubljanskim društvom paraplegikov - OTVORITEV DRABOVE DOMOZNANSKE SOBE ZA ŠOLSKE OBISKE - JOSIP JURČIČ V SLOVENSKIH BRALNIH KLUBIH - ČLANI SLOVENSKIH BRALNIH KLUBOV NA JURČIČEVEM POHODU (v času sprostitve) - JURČIČEVE KNJIGE NA VAŠEM KANALU V RUBRIKI ZA KNJIŽNIČARJE - JURČIČEV KAMIŠIBAJ V VRTCU, ŠOLI IN NA TELEVIZIJI VAŠ KANAL - BEREMO JURČIČA: rubrika v Klasju - PREDSTAVITVE ROJAKA V VSEH MEDIJIH (že intenzivno poteka) - FILM »BRALNI KLUB O JURČIČU« boste našli v arhivu Televizije »Vaš kanal« in ga lahko uporabljate pri pouku, za prispevke ipd. - DALJŠI PRISPEVEK O JURČIČEVEM LETU in dogajanju v občini bo v času praznovanja Dneva kulture v februarski rubriki »Dolenjski obzornik« na televiziji »Vaš kanal«. Na ogled bo oddaja kasneje dostopna v arhivu. STORITVE NA DALJAVO V ZVEZI Z IZPOSOJO: Vabimo vas k uporabi e-knjig (BIBLOS), zvočnih knjig (AUDIBOOK) in e-virov (EBSCO HOST, PRESS READER). Povezave najdete na spletni strani www.gro.sik.si. Če vam bo v tem času potekla članarina, jo lahko poravnate v COBISS+/Moja knjižnica. Pod zavihkom Dolgovi, omejitve je gumb Spletno plačilo, preko katerega izberete način plačila. Na daljavo se lahko tudi vpišete, a prej preverite, ali ste že vpisani. DOMAČE BOMO LAHKO BRALI DLJE. Zaradi situacije s korono in ker je Jurčičevo leto, smo se odločili, da podaljšamo domoznansko bralno značko Beremo domače do konca novembra 2021. Čestitamo tistim, ki ste že opravili bralno značko, ostale pa vabimo, da se še pridružite in tako dodate

SREČAVA SE V KNJIŽNICI

Izobraževanje in razstava V sklopu projekta Srečava se v knjižnici se kljub epidemiji, ki je močno spremenila naša življenja in možnosti organiziranja dogodkov ter izobraževanj, v Knjižnici Ivančna Gorica veliko dogaja. Do konca februarja bo na ogled ulična razstava fotografij Tadeja Straha Uglaševanje tišine, ki smo jo odprli decembra, ta mesec se bodo mladi, ki so se vključili v pilotno skupino za organizacijo in izvedbo kulturnih dogodkov, preko spleta srečali s književnico in predavateljico Stanko Hrastelj, ki jih bo naučila, kako napisati scenarij ter moderirati, v začetku marca pa se obeta že nova razstava, in sicer se bo s svojimi risbami predstavila domačinka Kristina Klemenčič. Podrobnosti o tej razstavi boste lahko prebrali v prihodnji številki Klasja. Knjižnica Ivančna Gorica

svoj kamenček v mozaik Jurčičevega leta. PREBERIMO VSAJ ENO JURČIČEVO DELO v jubilejnem letu. Knjižničarji spodbujamo, da bi v jubilejnem letu čim več naših občanov prebralo vsaj eno Jurčičevo knjigo. Tako bomo najbolj pristno doživeli to posebno leto kulture in širili duh pisatelja, ki je zapisal takole: »Slovenci, ne pozabimo nikdar, odkod imamo, kar narodno slovenskega imamo in kdo nam je temelj ustvaril, na katerega smo to zidali /…/« NUDIMO PODPORO UČITELJEM IN STARŠEM s pripravo gradiva na določeno tematiko. Gradivo oz. tematiko naročite po telefonu dan prej, ga pripravimo in ga prevzamete brezstično po dogovoru. DOMAČE BRANJE je dostopno tudi na daljavo in brez omejitev na DLIB-u www. dlib.si/sh/E6563E40 . ULIČNA FOTOGRAFSKA RAZSTAVA z naslovom »Uglaševanje tišine«, domačega mladega fotografa Tadeja Straha, ki smo jo postavili v okviru projekta »Srečava se v knjižnici« je na ogled do konca februarja. Pripravljamo že naslednjo ulično razstavo za mesec marec, predstavila se nam bo mlada, odlična umetnica Kristina Klemenčič. V OKVIRU BRALNIH KLUBOV se nam v času korone lahko pridruži kdorkoli, saj spletni prostor to omogoča. Potekajo prvi torek, dostop prosite na 031 707 978. V torek, 2. marca, ob 17. uri, se srečamo v pogovoru o knjigi z naslovom Cesar Portugalije. Odprli smo več prostih knjig s tem naslovom na Biblosu in jih lahko berete na daljavo. Vstop za izposojo v Biblos je z našo izkaznico, branje je mogoče tudi na mobitelu. Črke so prijetne in prijazne očesu, lahko si jih povečujete na vse možne načine. Če so knjige proste, jih seveda lahko tudi naročite in fizično prevzamete. USTANOVITEV JURČIČEVEGA BRALNEGA KLUBA Z INVALIDI LJUBLJANSKE POKRAJINE (IN OSTALIMI!!) bo potekala 9. februarja ob 11. uri dopoldne. Napišite sporočilo na tel. št. 031 707 978, če se želite pridružiti na ustanovni sestanek, pošljemo vam povezavo. PROJEKT »SREČAVA SE V KNJIŽNICI« poteka po načrtih. Dobro smo se prilagodili in privabili k sodelovanju mlade umetnike, bralce, skupaj izvedli tudi že prva izobraževanja, predvsem pa še naprej vabimo mlade, ki bi želeli sodelovati s knjižnico, se predstaviti, da pokličejo na številko 031 707 978 (Ksenija, vodja knjižnice). OB PRAZNOVANJU 8. FEBRUARJA vam bomo gradivo pripravili v vrečkah z napisom »Srečava se v knjižnici« in vas prosili, da jo ponosno nosite po svetu. Praznujmo s knjigo!:) ZA ZDAJ SE SREČUJEMO PRED KNJIŽNICO, KO PRIDETE PO NAROČENO GRADIVO, A PREKO KNJIG SMO SKUPAJ V MNOGIH SVETOVIH. OSTANIMO POVEZANI!

Jurčičev kotiček V letu, ko praznujemo 30 let samostojne Slovenije, slavi tudi Jurčič, in to večkratno: 160 let je od izdaje njegove Pripovedke o beli kači, 150 let od začetka urednikovanja časnika Slovenski narod, 140 let od njegove smrti in 140 let od izida Jurčič-Kersnikovih Rokovnjačev. Jurčičevo leto je lepa priložnost, da v nas močneje zaživita pisateljeva literarna in siceršnja podoba ter zapuščina. Jurčičev kotiček bo tako prinašal manj znane anekdote, misli, spomine o velikem Muljavcu in predstavitve njegovih malo manj poznanih del ali pa takih, ki so letos bolj v ospredju.

Kako se Josip Vošnjak spominja Jurčiča Josip Vošnjak (1834-1911), politik, zdravnik in pisatelj, je bil Jurčičev sodobnik in prijatelj. Jurčiča pa se spominja takole: »Bil je šibak mladenič srednje rasti, prvi pogled na njegov obraz mi je razodel tista svojstva, po katerih se je odlikoval vse življenje. Visoko čelo je kazalo na nenavadno inteligenco, njegove jasno svetle, rjave oči, na odkritosrčnost, njegov trdo in naprej moleč nos in krepki podbradek na eneržijo (energijo), združeno s pogumom. Ob pogledu na bledo lice, na stisnjene prsi, na stršeče in suhu lopatice pa se mi je obenem vsililo tudi žalostno spoznanje, da Jurčič ne učaka visoke starosti in da nam ga žalibog pobere tista morilka, ki nam je vzela že toliko nadebudnih mladih mož, še predno se je cvetje razvilo v sad.« (Odlomek iz Vošnjakovih »Spominov o Josipu Jurčiču«, 1889)

Pripovedka o beli kači Ker letos mineva 160 let od izdaje Pripovedke o beli kači, je prav, da predstavitve Jurčičevih del začnemo kar s tem zapisom. Glede na to, da je pripovedka zelo kratka, jo objavljamo kar v celoti. »Bela kača je mati in kraljica vseh drugih kač. Šele v visoki starosti postane bela. Glava ji je debela in podobna mačkini. Vrh glave pa nosi krono in v njej dragoceni kamen demant, ki se v temi tako sveti, da šivajo štirje krojači pri njem brez druge svečave. Kdor dobi tedaj demant iz njene krone, srečen je za celo življenje, toliko je vreden. Zato so jo pa že od nekdaj zelo zalezovali. Ali tega kamna je težko dobiti, ker je bela kača silno huda in poveljnica vseh kač, ne stanuje nikoli sama, ampak v večjih kačjih gnezdih, iz katerih pride malokdaj na dan. Bil je kačji lovec, ki je gadom mast pobiral. Našel je v velikem skalovju med bukovjem veliko kačje gnezdo in je hotel tudi tukaj gade poloviti, da bi po svojem opravilu masti dobil. Vzame s seboj tovariša, da bi mu pomagal, ker se mu je dozdevalo, da bo kač več kakor drugod. Na skalovje prišedši, odbere primeren kraj, odlomi leskovo šibico, ki je zrastla v enem letu, načrta s tako šibico ris, se ustopi v sredo, pripravi svoje orodje in vzame piščal v roke, da bi kače sklical. Tovariš se je pa bal bele kače in si ni upal pri risu ostati. Zleze torej na deveto bukev od risa, in ko je oni v risu jel na svojo piščalko piskati, videl je, kako so lezle kače od vseh strani, rjave, pisane, grebenaste in druge, proti risu. Vsaka je položila glavo na ris. Naenkrat pride bela kača, položi glavo na ris, udari z repom po tleh in v enem trenutju puhnejo vse kače na lovca v risu in ga opikajo, da je umrl pri priči. Ko bi njegov tovariš ne bil na deveti bukvi, slaba bi se bila tudi njemu godila.« Jurčič je svojo Pripovedko o beli kači objavil kot četrtošolec (pri 17-ih letih), in sicer v Slovenskem glasniku. To delo velja za prvo Jurčičevo javno objavo, ki je imela podlago v njegovem navdušenju nad zbiranjem ljudskega slovstva. Zelo verjetno mu je pripovedko, ki v različnih variantah že stoletja kroži med ljudmi (npr. Bela kača s kronico), povedal njegov ded. Veliki muljavski pisatelj ima neprecenljive zasluge, ker je bogastvo ljudskega in zgodovinskega izročila vtkal v svoj literarni opus in na ta način rešil pred pozabo marsikatero značilnost življenja ljudi v njegovih in prejšnjih časih. Tudi zato je Jurčič tako živ še danes. Roman Rozina, Knjižnica Ivančna Gorica


januar-februar 2021

Kultura

številka 1

20 let Mešanega pevskega zbora Zagradec

MePZ Zagradec na birmi v domači župniji leta 2018 Leto 2020 je bilo leto zaščitnih mask, razkužil, pogostejšega umivanja rok in medsebojne razdalje, turističnih bonov, šolanja in dela od doma ter prepovedanih druženj in srečanj. Vseeno pa se je v Zagradcu na pobudo ponosnih entuziastov, izvedel kulturni dogodek ob 20. letnici aktivnega delovanja Mešanega pevskega zbora Zagradec. Zavidljivo obletnico so obeležili v mesecu decembru, ko so pripravili spletni koncert in izdali tiskani zbornik z naslovom Mešani pevski zbor Zagradec ob Krki – naših 20 let. Spletni koncert je bil premierno predvajan v soboto, 19. 12. 2020, ob 18. uri, ogled pa je bil možen na Facebookovi strani MePZ Zagradec, na spletne strani Občine Ivančna Gorica in ZKD Ivančna Gorica. Spletni dogodek so pripravili Dragica Šteh, Sabina Vovk, Robert Kohek, Žiga Jernejčič in Luka Šinkovec. Poleg jubilantov, mešanega pevskega zbora Zagradec, je v programu sodelovala tudi gledališka skupina Zagradec. Za napoved, povezovanje in komične vložke sta poskrbeli članici gledališke skupine, Anita Globokar in Vanja Erjavec Strmec, in sicer v njunih vlogah iz igre Zagraška mama, Anita kot mama Angela in Vanja kot soseda Pepca. Spletni koncert se je začel s posnetkom nastopa na območni reviji pevskih zborov v Šentvidu pri Stični in pesmijo Drugi advent. Sledila je božična pesem »Zveličar naš se je rodil« s foto utrinki s preteklih božičnih koncertov v zagraški cerkvi. Drugo božično pesem »Božič pri nas« pa so spremljali foto utrinki iz intenzivnih pevskih vaj na Starem Vrhu nad Škofjo Loko, kjer se pevci že tradicionalno enkrat letno srečujejo na vajah, srečanje pa mine tudi v sproščenem druženju. Naslednji pevski prispevek pa se je dotaknil srečnejših trenutkov v življenju pevcev, njihovih porok. Pesem »Boš znal naprej me ljubiti« in foto utrinki, ki so zagotovo utrnili tudi kakšno solzo spominov. Pesem goriškega slavčka Simona Gregorčiča »Znamenje« je marsikateremu pevcu najbolj pri srcu, zbor pa jo je premierno zapel ob petnajstletnici delovanja na odru kulturnega doma v Zagradcu. Ob virtualnem sprehodu po najrazličnejših dogodkih, revijah, cerkvenih slovesnostih, spominskih obletnicah in drugih dogodkih pa so zapeli pesem »Travniki dehtijo«. Kot šopek koncerta pa se je zbor predstavil s posnetkom še ene pesmi iz njihovega koncerta ob 15. letnici delovanja, in sicer s pesmijo »So še rožce žalovale«. Sledila je slovenska himna »Zdravljica« iz piščali zagraških cerkvenih orgel, pevce pa je pozdravil in nagovoril tudi njihov zborovodja in cerkveni organist Robert Kohek. Za zaključek koncerta je na orglah zaigral skladbo »Moj Zagradec«, za katero je besedilo napisala Dragica Šteh. Ob pesmi »Mati moja« iz kora cerkve Marije Brezmadežne v Zagradcu in ob video posnetkih Zagradca in okolice, ki prikazuje dolino reke Krke, v kateri se počutimo, kot veleva občinski slogan, prijetno in domače, pa se je spletni koncert zaključil z zahvalo Občini Ivančna Gorica in Zvezi kulturnih društev občine Ivančna Gorica. Posnetek

spletnega koncerta se da ogledati v arhivu spletnih strani Občine Ivančna Gorica z dne 19. 12. 2020. Zbornik Mešani pevski zbor Zagradec ob Krki – naših 20 let V dneh pred božičem je iz tiskarne Alfagraf d. o. o. iz Ivančne Gorice prispel tudi jubilejni zbornik s pomenljivim naslovom »Mešani pevski zbor Zagradec ob Krki – naših 20 let«, ki ga je izdalo Kulturno društvo Zagradec. Spremno besedo s čestitkami ob jubileju so prispevali župan občine Ivančna Gorica, Dušan Strnad, predsednica Kulturnega društva Zagradec, Anja Lekan in dolgoletni zborovodja in idejni vodja izdaje zbornika, Robert Kohek. V uvodnem delu sta predstavljeni »Zagraška himna«, neznanega avtorja, ki je nastala med 2. svetovno vojno, besedilo pa je zbral in priredil Janez I. Rošelj, ter pesem »Moj Zagradec« ki jo je uglasbil Robert Kohek, besedilo pa napisala Dragica Šteh. Nato publikacija kronološko popisuje delovanje zbora od ustanovitve do danes.

Začetki Mešanega pevskega zbora Zagradec segajo v leto 1998, ko se je februarja tega leta na pobudo vsestranskega domačina Staneta Kralja, v Zagradcu ustanovil mešani pevski zbor, da bi prepeval na slovesnosti birme. Kralj je bil tudi prvi predsednik starejšega mešanega pevskega zbora, zborovodja pa je bil Aleš Makovec. V začetku leta 1999 se zbere skupina mladih fantov iz Zagradca in okolice, ki ustanovijo tudi fantovski zbor, katerega prvi zborovodja postane Robert Kohek. Takrat je tudi prvič zazvenela pesem skladatelja Radovana Gobca »Kaj bi te vprašal«. Februarja 2000 se fantovski septet razširi, pridružijo se tudi dekleta in nastal je Mladinski mešani pevski zbor Zagradec. Do konca leta 2001 sta tako v Zagradcu delovala starejši mešani in mladinski mešani pevski zbor. Oba zbora sta samostojno prepevala na raznih prireditvah in svetih mašah, ob večjih dogodkih pa so združili moči. Pevsko leto 2002 so začeli ob kulturnem prazniku, 8. februarja in v dvorani kulturnega doma v Zagradcu so pripravili odličen koncert s folklorno skupino in učenci Podružnične šole Zagradec. Istega leta so sodelovali tudi na občinski proslavi v Ivančni Gorici, na slovesnosti svete birme v Zagradcu, na Taboru pevskih zborov v Šentvidu

pri Stični in na božičnem koncertu. Leta 2003 so sodelovali na prireditvi ob kulturnem prazniku s folklorno skupino Zagradec in učenci PŠ Zagradec. Udeležili so se območne revije v Grosuplju, nastopili so na slovesnosti ob prevzemu novega gasilskega vozila PGD Zagradec. Tako se koncerti in nastopi vrstijo iz leta v leto. Zbor je sodeloval na koncertih v domači cerkvi, ob Martinovi maši in ob svetem Jožefu na podružničnih in drugje, na odru domačega kulturnega doma in drugje po Sloveniji. Začeli so tudi s tradicionalnimi dvodnevnimi intenzivnimi vajami na Starem vrhu nad Škofjo Loko. Udeležujejo se tudi najrazličnejših območnih in regijskih srečanj in tekmovanj pevskih zborov, nastopali so tudi na gostovanjih kot tudi na snemanjih svete maše v župnijski cerkvi in oddaji Obzorja duha na nacionalni televiziji. Na njihovih nastopih so sodelovali tudi znani glasbeniki in pevci, prepevali so tudi na raznih cerkvenih slovesnostih z visokimi cerkvenimi dostojanstveniki. Tudi v jubilejnem letu, ki so ga zaznamovale številne omejitve, pa zbor ni sameval in je deloval, kolikor so to razmere dopuščale. Ob koncu zbornika so svoje vtise, misli in pohvale strnili v zapisih tudi pevci in pevke zbora. Nekateri pevci so že od samega začetka v zboru, nekateri so se pridružili kasneje. Kar nekaj pevk in

17

Nastop starejšega in mladinskega zbora v Halozah leta 2000 pevcev je v teh vrstah spoznalo svoje življenjske sopotnike in so se poročili in ustvarili družine, in tako tudi svojim otrokom že odpirajo pot v pevske vrste. Naj omenimo, da v Kulturnem društvu Zagradec uspešno deluje tudi otroški pevski zbor, ki ga že od samega začetka leta 2005 vodi Vanja Erjavec Strmec. Zbornik vsebuje tudi nekaj statističnih podatkov, tako so navedeni vsi pevci in zborovodje v zgodovini zbora. Starejši mešani pevski zbor je deloval med leti 1998 do 2001, v tem času so bili štirje zborovodje: Aleš Makovec, Matej Burger, Roman Gačnik in Robert Kohek. Predsednik zbora je bil Stanislav Kralj. Sodelovalo je 41 pevcev in pevk, nekateri so že tudi pokojni. Sedanji Mešani pevski zbor Zagradec

že od vsega začetka vodi zborovodja Robert Kohek, pomočnik zborovodje, korepetitor in organist je Žiga Jernejčič. Zbor so kot predsedniki vodili Zvone Žnidaršič, Slavko Zaletelj in aktualni predsednik Luka Šinkovec. Zabeleženih imajo 73 članov, od tega jih je še vedno aktivnih 32, od samega začetka pa v zboru prepevajo Štefka Hrovat, Mojca Jernejčič, Helena Kastelic, Robert Kohek, Sonja Miklič, Anica Plut, Irena Zaletelj in Slavko Zaletelj. Ker pa vsak tak projekt in izdelek potrebuje določena finančna sredstva, se tudi Mešani pevski zbor Zagradec zahvaljuje vsem donatorjem in sponzorjem, ki so s svojimi prispevki omogočili izdajo jubilejnega zbornika. Marjan Urbas

Spletni utrip ZKD občine Ivančna Gorica ZKD občine Ivančna Gorica povezuje kulturna društva, skupine in posameznike, ki delujejo na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v naši občini. Poleg tega spodbuja ustvarjalnost ter si prizadeva za kulturno vzgojo in izobraževanje. Tudi na daljavo. V zadnjem letu, v katerem se vsi soočamo z izzivom, kako se na daleč čim bolj približati drugemu in z njim ohranjati stik, se je pod okriljem Zveze kulturnih društev občine Ivančna Gorica v sodelovanju z JSKD Območna izpostava Ivančna Gorica in Občino Ivančna Gorica rodilo kar nekaj spletnih projektov. Verjetno ste vsi zasledili katerega od posnetkov rubrike Kultura doma, ki so jo spomladi in poleti 2020 soustvarjali kulturniki različnih generacij iz naše občine. Povezave do posnetkov, ki so bili že objavljeni, so zdaj dostopne tudi na spletni strani ZKD občine Ivančna Gorica pod rubriko Video. Vabimo vas, da si posnetke (ponovno) ogledate. Tokrat vam predstavljamo tiste spletne projekte, ki so začeli nastajati v jesensko-zimskem času. Do vseh lahko dostopate s spletne strani ZKD občine Ivančna Gorica: zkd.prijetnodomace. si/video/, najdete pa jih tudi na YouTubu, in sicer na kanalu ZKD Ivančna Gorica. Poučni nasveti za negovanje slovenskega jezika Negovanje slovenskega jezika je pomembno, k njemu pa bi radi pritegnili kar najširši krog ljudi, zato smo se odločili, da v sodelovanju z JSKD Območna izpostava Ivančna Gorica pripravimo dva sklopa kratkih izobraževalnih delavnic o slovenščini. Da bi bile vsebine strokovno podkrepljene in kakovostno predstavljene, smo k sodelovanju povabili tudi dve ljubiteljici slovenske besede in odlični strokovnjakinji, vsako na svojem področju. Prva rubrika s pomenljivim naslovom JEZIKajmo SKUPAJ! se osredotoča predvsem na govorjeni jezik. Voditeljica prireditev in povezovalka pogovorov Carmen L. Oven nam ob različnih temah poda praktične napotke o tem, na kaj je dobro, da smo kot javni govorci in govorke pozorni. Ali je vsako vikanje pravo vikanje, kako uporabljati

različne nazive in kako predloge, kdaj tudi v jeziku velja, da je manj več, ter kaj druži dobro zgodbo in dober nastop – vse to so teme, ki se jih loti gospa L. Oven. Da pa ne bi ostali le pri rabi govorjenega jezika, smo k sodelovanju povabili tudi slovenistko lektorico slovenskega jezika in jezikovno svetovalko Kristino M. Pučnik, ki pripravlja in oblikuje rubriko z naslovom JEZIKOVNI VOZLI. Jezikovna vprašanja, ki si jih zastavljamo, se mogoče včasih res zdijo pravi gordijski vozli, a so rešljiva. Gospa M. Pučnik bo v desetih videoposnetkih z nami razvozlala deset jezikovnih vozlov, povezanih z zapisanim jezikom. Nekaj vozlov si lahko že ogledate in ob tem razmišljate o pisanju ločil, praznikov in voščil, o prevzetih besedah, slovničem spolu in spolno občutljivi rabi jezika. Razvijanje ustvarjalnosti z repom V ZKD občine Ivančna Gorica v svoj program poskušamo vključiti pester nabor kulturnih vsebin, ki bi pritegnile ljudi različnih generacij. Da bi se čim bolj približali mladim, smo k sodelovanju povabili prepoznavnega slovenskega reperja Roka Terkaja, ki deluje pod umetniškim imenom Trkaj. Trkaj je pripravil pet videoposnetkov, v katerih nas popelje v svet svojega

ustvarjanja – v svet repa. V njih nam da številne praktične NASVETE, KAKO REPATI, hkrati pa nas spodbudi, da razširimo svojo splošno razgledanost in se naučimo novo znanje s pridom uporabiti v vsakdanjem življenju. Trkaj pravi, da se rep začne v srcu, zato je najpomembnejše, da pri ustvarjanju uživamo in se zabavamo. Predstavi nam, kako udomačiti rime, ki so ključni element repa, kako se lotiti iskanja dvojnih rim, ki besedam dajejo nov pomen in v verzih ustvarjajo dvojno ritmiko, ter kje najti začetne instrumentale. Zaupa nam deset skrivnosti repanja, ki naj nas vodijo pri izražanju, z repom pa poveže tudi poezijo.

Virtualna razstava Marjete Baša, unikatne oblikovalke keramike Od decembra naprej si lahko ogledate VIRTUALNO RAZSTAVO Marjete Baša, samostojne unikatne oblikovalke keramike. Do razstave, ki vključuje 13 naključno izbranih umetniških del Marjete Baša in njihovo pot po številnih razstavah v Sloveniji in tujini, lahko dostopate s spletne strani ZKD občine Ivančna Gorica. Vabimo vas, da se v zavetju svojega doma sprehodite po virtualni razstavi in uživate ob umetninah naše občanke, ki živi in dela na Kalu pri Ambrusu. Opazili boste, da umetnica pri ustvarjanju uporablja različne vrste glin in glazur, ki jih pogosto kombinira z materiali iz svojega okolja ali z materiali, ki jih reciklira. Verjamemo, da lahko izmed ponujenih vsebin prav vsak najde nekaj zase. Vzemite si čas za kulturne dejavnosti, v njih uživajte in kulturo soustvarjajte tudi sami. Špela Zupančič za ZKD občine Ivančna Gorica


18 Šport

januar-februar 2021

številka 1

Predstavljamo športnike leta in ostale prejemnike priznanj za leto 2020 TIA BREGAR (OŠ Stična) – kategorija mlajše deklice

la 1. mesto in se uvrstila na državno tekmovanje, ki pa je bilo žal odpovedano. Na mladinskem državnem prvenstvu v atletiki je osvojila 5. mesto v teku na 1000 m. Živa je res vsestranska športnica, saj poleg atletike in badmintona veliko časa tudi jezdi valove. Na državnem prvenstvu v jadranju na deski je v kategoriji Foil osvojila 2. mesto.

JAKA PEKLAJ (AMD Šentvid pri Stični) – kategorija starejši dečki Tia je bila v šolskem letu 2019/2020 najuspešnejša športnica 6. in 7. razredov OŠ Stična. V letu 2020 je bila članica šolske ekipe v odbojki pri mlajših in starejših deklicah. Z ekipo starejših deklic se je uvrstila na področno tekmovanje, kjer so osvojile 4.-6. mesto. Prav tako je bila v šolski atletski zasedbi, kjer je tekmovala v metu vorteksa in osvojila 2. mesto. Tudi s šolsko ekipo je osvojila 2. mesto in se uvrstila na državno prvenstvo, a to žal ni bilo izpeljano.

KRIS HROVAT (Taekwando kluba Kang) – kategorija mlajši dečki

Devetletni Kris Horvat, nosilec zelenega pasu, s svojimi uspehi na tekmovanjih v tehniki kar ne neha presenečati. Konec prejšnjega leta je v kategoriji dečkov do 8 let, do rdečega pasu postal prvi evropski prvak v tehniki v zgodovini slovenskega tekvondoja. Junija se je Kris udeležil virtualnega evropskega prvenstva barvnih pasov, Kwon Online color Belt, in med 25 tekmovalci osvojil 1. mesto. Dokazal je, da je z voljo, vztrajnostjo in trdim delom mogoče marsikaj. Kris se je v koronarazmerah dobro znašel. Izkoristil je priložnost na virtualnih tekmovanjih svetovnega formata, ki so potekala prek spleta. Na njih se je lahko pomeril z velikim številom tekmovalcev vseh starostnih skupin in z vseh delov sveta. S svojimi vrhunskimi nastopi je pomagal dodati našo državo na svetovni zemljevid v tehniki in tako pripomogel k prepoznavnosti Slovenije, ki ji je priboril tudi tri odličja na mednarodnih tekmah.

ŽIVA BATIS (OŠ Stična) – kategorija starejše deklice

članske ekipe. V sezoni je odigral 15 tekem za kadete in dosegel 112 zadetkov ter 15 tekem za mladince in dosegel 102 zadetka. S kadetsko ekipo je zasedel 6. mesto, z mladinsko ekipo pa 4. mesto v Sloveniji. Simon je med glavnimi igralci kadetske reprezentance Slovenije, s katero bi moral v letu 2020 nastopiti na evropskem kadetskem prvenstvu v Celju, ki pa je zaradi pandemije žal odpadlo. Verjamemo, da bo Simon z reprezentanco Slovenije lahko svoje znanje unovčil na katerem od naslednjih velikih tekmovanj v rokometu.

ALEKSANDER POLAK (RK SVIŠ) – zaslužni športni delavec

JAN PANCAR (AMD Šentvid pri Stični) – kategorija člani

Motokrosist Jaka Peklaj je letos prepričljivo osvojil že svoj četrti naslov državnega prvaka. Tudi letos se je udeleževal dirk odprtega italijanskega prvenstva, ki jih je izkoriščal zlasti za kakovostni trening v močni mednarodni konkurenci. Na dirkah severnoitalijanske cone je bil tretji, žal pa so zaradi pandemije odpadle dirke evropskega prvenstva EMX 85, prav tako pa tudi reprezentančni nastopi, na katerih Jaka ni mogel zastopati slovenske barve.

MARTINA ŠMID (AK KRKA Novo mesto) – kategorija mladinke

Jan Pancar je začel sezono 2020 s ciljem, da upraviči povabilo v italijansko ekipo KTM Racestore MX2 in z dobro tehnično podporo čim bolje nastopi v svoji drugi sezoni svetovnega prvenstva MX2. To mu je tudi uspelo, saj se je v močni konkurenci najboljših mladih motokrosistov na svetu redno uvrščal med dobitnike točk in sezono končal na 20. mestu. Njegova najboljša uvrstitev je bila na dirki v Faenzi v Italiji, kjer je bil osmi. Zaradi prekrivanja dirk svetovnega in državnega prvenstva se žal ni mogel udeležiti vseh domačih dirk. Na treh dirkah je vknjižil dve zmagi in eno drugo mesto. Udeležil se je tudi dveh dirk v močnem odprtem italijanskem prvenstvu, kjer je zasedel 3. in 8. mesto. Žal zaradi epidemije novega koronavirusa ni bila izvedena dirka reprezentanc, t. i. Pokal narodov, kjer bi Jan slovenske barve zastopal skupaj z novim svetovnim prvakom Timom Gajserjem.

ANDREJ RUS (MK Fire group) – kategorija veterani Martina se je med vsemi atletskimi disciplinami najbolj našla v metu kladiva, ki je tehnično najzahtevnejša atletska disciplina. Redno se udeležuje različnih mitingov in tekmovanj na državni in mednarodni ravni. Na vsaki tekmi skuša svoj osebni rekord še izboljšati, na ekipnih prvenstvih Slovenije pa tekmuje tudi v metu diska in suvanju krogle ter tako ekipi prinese veliko pomembnih točk.

SIMON VIDMAR (RK SVIŠ Ivančna Gorica) – kategorija mladinci

Letos je bilo izpeljanih 6 dirk državnega prvenstva, na katerih je Andrej osvajal mesta od 1. do 4. Zbral je največ točk v kategoriji veterani MX50 in tako postal državni prvak za leto 2020. Andrej se z motokrosom ukvarja že od leta 1980. Rezultati, ki jih je dosegal v dolgi karieri, so bili zabeljeni tudi s posamičnimi zmagami, vendar so ga na žalost ustavile poškodbe. Natopil je tudi na svetovnem prvenstvu veteranov in bil leta 2006 10, leta 2007 pa 8.

AMD ŠENTVID PRI STIČNI – kategorija ekipe Živa je bila v šolskem letu 2019/2020 najuspešnejša športnica OŠ Stična. Udeleževala se je tekmovanj v atletiki, krosu, badmintonu, nogometu in jadranju na deski. Na področnem tekmovanju v badmintonu je osvoji-

ipo AMD Šentvid pri Stični so točke prispevali Jernej Dolinšek, Jaka Peklaj, Gal Hauptman, Rožle Pajk, Jan Pancar, Ciril Podržaj, Branko Virant. Letošnji ekipni naslov državnih prvakov je za ekipo AMD Šentvid pri Stični že šesti zaporedni. 

Simon Vidmar je bil v tekmovalni sezoni 2019/20 med glavnimi igralci SVIŠ-a tako v ekipi kadetov kot mladincev. S 17 leti pa je v sezoni 2020/21 tudi že med nosilci igre

Tudi sezona 2020 bo v AMD Šentvid pri Stični zapisana kot ena najuspešnejših v več kot 70-letni zgodovini društva. Ekipa članov AMD Šentvid pri Stični je v ekipnem točkovanju društev med 24 sodelujočimi društvi prepričljivo osvojila 1. mesto. Za ek-

Malo je društev v planinski organizaciji, katerih dejavnost in razvoj sta tako tesno povezana s posameznikom, kot je povezana Marija Čebular s Planinskim društvom Polž Višnja Gora. Njegova članica je 16 let, vsako leto sodeluje pri Jurčičevem pohodu in pohodu Dveh slapov, ki vodi prav skozi njen kraj. Pri vseh delovnih akcijah planinskega društva je vedno prisotna, razvaja pa jih tudi s svojimi domačimi dobrotami. V nadzornem odboru društva skrbi za nadzor in finančno poslovanje. V društvu poskrbi za vso pošto, ki jo je treba poslati članom.

RK SVIŠ Ivančna Gorica – jubilejno priznanje za 60 let delovanja Aleksander se je z rokometom začel ukvarjati pri desetih letih. Nemudoma je potrdil, da ima vodstvene gene. Postal je del prve zlate generacije SVIŠ-a, ki je že v najstniških letih pokazala Sloveniji svojo rokometno veljavo. S to generacijo igralcev, rojenih v letih 1986-88, si je priboril prve tri uvrstitve SVIŠ-a na državnih prvenstvih mlajših kategorij med štiri najboljše v zgodovini kluba. Že pri 17 letih je prvič zaigral za člansko ekipo na uradni tekmi, igralsko kariero pa je bil zaradi poškodbe primoran skleniti v sezoni 2013/14. V teh 10 sezonah je za člane odigral 216 prvenstvenih in pokalnih tekem ter dosegel 299 zadetkov. Kot študent Fakultete za šport se je že zgodaj odločil za trenersko pot, najprej so mu bile v klubu zaupane mlajše kategorije. Zdaj pa drugo sezono vodi mladinsko ekipo in četrto sezono člansko zasedbo, s katero je nastopil tudi v prvi ligi in na finalnem turnirju pokalnega tekmovanja. Njegovo odlično delo je prepoznala trenerska stroka, saj je že vrsto sezon sodelavec reprezentančnih trenerjev različnih starostnih kategorij, s katerimi žanje uspehe na mednarodni ravni in širi glas o SVIŠ-evi rokometni šoli.

MARIJA ČEBULAR (Planinsko društvo Polž) – zaslužna športna delavka

Med večje uspehe kluba moramo omeniti leto 2004, ko se je članska ekipa sploh prvič v zgodovini kluba uvrstila v prvoligaško druščino in tam s presledki do danes odigrala sedem sezon. Še boljše rezultate je članska ekipa dosegla v pokalnem tekmovanju, kjer se je v zadnjih letih kar trikrat uvrstila na zaključni turnir. V sezoni 2013/2014 se je ekipa uvrstila celo v finale, kasneje še v Superpokalu, kjer se je pomerila proti slovitemu Celju Pivovarna Laško in pustila izvrsten vtis. Odlične rezultate drug za drugim dosegajo tudi mlajše selekcije in skoraj ne mine sezona z vsaj enim osvojenim naslovom državnih prvakov. Obširnejša predstavitev zgodovine kluba je bila objavljena v Klasju december/2020.

Prejemniki priznanj za odlične športne dosežke v sezoni 2020

• Starejše deklice: Lorena Zabukovec (Taekwando kluba Kang) • Starejši dečki: Martin Bradač (OŠ Stična), Tibor Jože Rozina (Taekwando kluba Kang), Nal Roš Omahen (RK SVIŠ Ivančna Gorica) • Mladinci: Žan Zupančič (Taekwando kluba Kang), Simon Vidmar (RK SVIŠ Ivančna Gorica), Gal Hauptman (AMD Šentvid pri Stični) • Člani: Jan Hribar (Strelsko društvo Jože Kovačič), Tomaž Zakrajšek (Taekwando klub Kang), Matic Košir (RK SVIŠ Ivančna Gorica), Miha Zajc (Klub biljardistov Ljubljana) • Veterani: Rok Miklič (AMD Šentvid pri Stični) • Ekipe: Šolska rokometna ekipa OŠ Stična, Šolska nogometna ekipa OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični, Ekipa mladincev RK SVIŠ Ivančna Gorica

MARK KASTELIC – posebno priznanje za perspektivnega mladega športnika

Mark Kastelic iz Ivančne Gorice med mladimi slovenskimi vozniki kartinga kaže velik potencial. Dokazuje ga na zahtevnih dirkah v mednarodni konkurenci, v kateri je v preteklih dveh letih vozil za ekipo Cetilar Racing v kategoriji mini 60. V letu 2021 pa bo zamenjal moštvo in tudi kategorijo. Vozil bo namreč v razredu OK Junior v moštvu DPK Racing, ki je pod okriljem slovitega voznika formule 1  Fernanda Alonsa.  Španec, sicer dvakratni svetovni prvak v Formuli 1, v Marku vidi zelo obetavnega upa, s katerim bi lahko moštvo poseglo po zelo visokih uvrstitvah v naslednji sezoni. 13-letni Mark ima v letu 2021 predvidenih 23 dirk v kategoriji OK Junior, od tega 20 v tekmovanju serije WSK za svetovno in evropsko prvenstvo, preostale tri pa v okviru akademije. Mark je imel tudi ponudbo konkurenčnega moštva Mercedes, ki ga v ozadju krmili Nico Rosberg, še en sloviti as iz sveta Formule 1, a se je po tehtnem premisleku odločil za moštvo iz Asturije. Odločitvi je botroval tudi bistveno bolj pristen in osebni pristop velikega španskega asa, ki je Marku že prilepil vzdevek »Esloveno chiquito« (drobni Slovenec op. a.)


januar-februar 2021

Šport

številka 1

19

INTERVJU Z MARJETO POGAČAR, MAMO ZMAGOVALCA KOLESARSKE DIRKE PO FRANCIJI, 2020 TADEJA POGAČARJA

Kaj povezuje Srednjo šolo Josipa Jurčiča in zmagovalca lanskega »Toura« Tadeja Pogačarja? Tudi naša občina se kolesarsko vse bolj prebuja, saj se nam kmalu obeta lep kos kolesarskega omrežja, ki bo predvsem rekreativcem omogočil kvalitetno in varno gibanje v naravi. V Dolini pod Kalom poleg steze za motokros med drugim nastaja poligon za gorske kolesarje, kar bo tudi lepa pridobitev za tiste, ki so bolj tekmovalno usmerjeni. Tudi pri nas imamo odlične kolesarje, kot je npr. Luka Pajek iz Malih Češnjic. A naša občina je povezana tudi z največjimi asi slovenskega in svetovnega kolesarstva. Le kako, se sprašujete? Med drugim tako, da je naša občina v preteklosti že gostila Kolesarsko dirko po Sloveniji, na kateri sta nastopila tudi Primož Roglič in Tadej Pogačar. Prav slednji je z našo občino še posebej povezan. Redki namreč vedo, da je mama Tadeja Pogačarja, Marjeta Pogačar že več kot 10 let zaposlena na Srednji šoli Josipa Jurčiča kot profesorica francoščine. Ni čudno, da se je Tadej tako izkazal prav na francoskih cestah. Kako mati doživlja športno pot mladega sina, ki je tako zgodaj posegel po svetovnem vrhu v eni najpopularnejših športnih panog, bomo izvedeli v pogovoru. Lepo pozdravljeni! Prihajate s Klanca pri Komendi, torej z Gorenjske. Na kratko nam razložite, kako to, da vas je poklicna pot pred leti pripeljala ravno v Ivančno Gorico? To je bilo naključje kot marsikaj v mojem življenju! V prejšnji službi je bilo kar hudo, mobing je bil močno prisoten. Moja sestra je to vedela in ko je videla razpis, da v SŠ Ivančna Gorica iščejo profesorja francoščine, me je na to opozorila. Prijavila sem se in dobila novo službo. Za polovični delovni čas, ampak takrat mi je tak delovnik ustrezal. Kako je delati na naši srednji šoli z mladino, ki prihaja večinoma iz naše in okoliških občin? Navdušena sem nad vašimi – našimi mladimi. Zelo so prizadevni, radi delajo, lepo sodelujejo pri pouku, lepo so vzgojeni, zato sem res vesela, da lahko delam tu. Ko ste leta 2010 prišli k nam, je bil Tadej star 12 let. Je že takrat kaj nakazoval, da bi se lahko razvil v tako vrhunskega kolesarja? Tadej je bil vedno zelo zavzet za šport, tudi prej, ko je treniral nogomet, je bil s srcem nogometaš. Tudi doma je vadil, no, naučili smo se osnov različnih športov. Ob hiši je manjši travnik, lastnik se zanj ne zanima, tako da ga urejamo sosedje, in ta nam je služil kot igrišče za različne športne aktivnosti. Ko je začel kolesariti (pri 9 letih), je

tudi to delal z največjim veseljem. Vse svoje prihranke je namenil dodatni opremi, nakupu očal, valjev, trenažerja, stojala za pranje kolesa, pa tudi gorskega kolesa … Zelo skrbno in z ljubeznijo je skrbel tudi za kolo in ostalo opremo. Sta na izbiro športa, za katerega se je Tadej odločil, vplivala predvsem starša ali kdo drug? Midva na to odločitev nisva imela nobenega vpliva. Tudi kolesarstvo je po naključju vstopilo v našo družino: družinski prijatelj, Miha Koncilija, se je oglasil pri nas in prosil, da bi se Tilen (Tadejev starejši brat) včlanil v klub, ker jim je primanjkovalo članov. Tilen je začel resno trenirati, seveda mu je Tadej takoj hotel slediti. A takrat je bil še premajhen, ni bil star niti 9 let. Klubu se je potem pridružil pol leta kasneje, na zimskih suhih treningih. Zaradi konstantno dobrih rezultatov v mladinski kategoriji so ga opazili v sedanji ekipi UAE Team Emirates, s katero je predpogodbo podpisal že leta 2017, leto kasneje pri nepolnih 20-ih letih pa z isto ekipo že pravo pogodbo. Kako sta starša takrat gledala na to, sta imela kaj pomislekov, ko je sin odhajal od doma v tuji, včasih tudi kruti svet profesionalizma? Najbolj sva se bala, da bi Tadeja hoteli »izkoristiti«, da bi od njega zahtevali preveč in bi ga zaradi prevelikih naporov »uničili«, pretrenirali. Tadej bi še dve leti lahko vozil za prejšnji klub, zdajšnji Gusto Santic v okviru KD Rog, vendar naju je prepričeval, da na tej ravni kolesarstva ne more več napredovati. Ko sva videla, da se je že na

prvem trening kampu z novo ekipo dobro počutil, da ga je lepo sprejela, da so ga cenili in spoštovali že takrat, sva izziv sprejela tudi midva. Še dodatno olajšanje pa sva začutila, ko se je ekipi UAE pridružil tudi Andrej Hauptman (selektor slovenske kolesarske reprezentance), ki mu Tadej popolnoma zaupa. Tadej je v zelo kratkem času dosegel nekakšen vrh (to zmaga na dirki vseh dirk v kolesarstvu vsekakor je), ki ga vrhunski športnik v določeni disciplini lahko doseže. In to v kolesarstvu, ki je eden najbolj gledanih in popularnih športov na svetu. Ali se je kaj spremenilo v vašem odnosu do sina, do vašega »otroka«, ki je kar naenkrat postal športna zvezda, ne samo v Sloveniji, temveč tudi v svetu? Tadej je najin otrok, vedno bo to tudi ostal. Ko pride domov, pa tudi po telefonu, se pogovarjamo čisto vsakdanje stvari, klepetamo in se tudi pohecamo. Včasih naju kdo sprašuje kakšne podrobnosti iz kolesarstva, pa jih ne poznava, saj se o tem redko pogovarjamo. Kolesarstvo je njegova služba, kdo pa se doma pogovarja o službi? Kolesarstvo je atraktiven šport, a tudi izjemno naporen, včasih tudi nevaren. Kdaj mama in oče najbolj »trpita« ob spremljanju sinovih dirk? Je to ob vzpenjanju v strme in dolge klance, ko je treba na vso moč »garati«, mogoče ob vratolomnih spustih, v gneči pri ciljnih sprintih …? Najbolj trpiva takrat, ko vidiva, da trpi tudi on: na primer lani na Col de la Loze (cilj kraljevske etape na Touru 2020), ko je lovil Primoža in Lopeza, pa mu ni uspelo. Ob vratolomnih spustih pa je mene strah, da ne bi padel. Le drobcen trenutek nepazljivosti je dovolj za padec. Ne vem, ali se kdo spomni, kako je na Tour de l'Avenir pri spustu zapeljal na pašnik in se na srečo ni zabil v kakšno skalo, ki je gledala iz trave. Še dobro, da na tisti strani ni bilo prepada … Kar se tiče ciljnih sprintov, sem zelo vesela, da ni »šprinter«, kajti ko gre za prave skupne šprinte, se drži nekoliko bolj v ozadju. Da pa se zna boriti tudi v šprintu, pa je tudi že večkrat dokazal. Katero njegovo osebnostno lastnost bi izpostavila kot odločilno za to, da

Pogačarjevi takoj po Tadejevi zmagi na Touru v Parizu posega v sam svetovni vrh? Mislim, da tu igra vlogo več zelo pomembnih faktorjev posrečeno sestavljenih v mozaik. Verjetno je zelo pomembno, da zna ostati miren ali pa celo igriv tudi pred najpomembnejšimi dirkami. Pa verjame vase. Na dirke se zelo dobro pripravi, pozna progo, ve, kje bo porabil veliko energije in kje jo bo lahko prihranil. Ve, kje lahko napade, da bo imelo učinek. Velikokrat je že vnaprej povedal, da bo zmagal. In tudi je. Zmaga na dirki po Franciji je bila izjemna, absolutno zaslužena, a tudi nekoliko nepričakovana. Včasih smo slovenski športni navdušenci lahko samo sanjali o tem, da bomo imeli zmagovalca na največji dirki na svetu, tokrat smo dobili kar dvojno zmago. Neverjetno! A vendarle, moram priznati, da sem imel v prvem trenutku tudi sam nekoliko mešane občutke, kajti vse je bilo nekako pripravljeno na to, da bo zmagal Primož Roglič. A takoj, ko je Primož Tadeju športno čestital in ko je Tadej izjavil, da mu je Primož sedaj še večji vzor, sem si dejal - vse se je zgodilo, kot se mora. Fanta sta tudi nam ostalim pokazala, kako je treba poraz športno prenesti in kako se kolegu za to gesto iskreno zahvaliti. Kako ste v družini doživeli to vse skupaj? Ali je za Tadeja morda celo dobro, da ga mediji niso pretirano »kovali v zvezde«? Tista sobota je bila res izjemen koktajl čustev. Marsikdo še zdaj ni sprejel ta-

kega razpleta, še vedno se pojavljajo razna ugibanja in namigovanja na kakšno nepravilnost. A kot pravi Tadej: ob dobri pripravi, izjemni regeneraciji, ob izvrstni podpori ekipe (že samo menjava kolesa je bila izpeljana brezhibno) in tudi gledalcev ob progi (čeprav je bil tako osredotočen na vožnjo, da brata Tilna, ki je nekaj časa tekel ob njem, sploh ni opazil), se je proge lahko lotil mirno in samozavestno. Tudi mi kar nismo mogli verjeti uram, mislili smo, da so pokvarjene! A ko je kot puščica poletel mimo Lopeza, smo videli, da je njegova vožnja res izjemna. Seveda nas je skrbelo, ali bo lahko do cilja vozil v takem tempu ali pa mu bo tik pred ciljem zmanjkalo moči. A on je bil gospodar svojih nog in glave, in uspelo mu je! Mislim, da Tadeju ustreza, da nima take medijske pozornosti, ostane mu več časa zase, za treninge in počitek. Kljub temu ima veliko obveznosti tako do medijev kot sponzorjev. Odločil se je, da bo osebne sponzorje usmeril v POGI TEAM (ki skrbi za razvoj mladih kolesarjev), ki že deluje v okviru KD Rog. Najlepše se vam zahvaljujem za odgovore. Tadeju seveda tudi navijači iz naše občine želimo še veliko uspehov, vam pa čim bolj mirno spremljanje njegovih tekem in veliko veselja ob njegovih uspehih! Simon Bregar

Luka Pajek nadaljuje svojo kolesarsko kariero v Avstriji Naš kolesar Luka Pajek iz Šentvida pri Stični že 3. leto zapored kolesari za tujo profesionalno ekipo. Za letošnjo sezono je podpisal pogodbo z novo avstrijsko ekipo in sicer Hrinkow advarics cycleang. To je ekipa z lastno avstrijsko blagovno znamko koles, ki se udeležuje dirk evropskega pokala. Še pred začetkom lanske sezone, med klubskimi pripravami, je Luka doživel hudo nesrečo s tovornjakom in utrpel zlom medenice ter tako izpustil prvi del sezone. Na srečo je ravno v tem času prišel prvi val koronavirusa, ki je ustavil dirkanje za nekaj časa, ravno toliko, da je Luka medtem lahko okreval. Luka je ponovno začel dirkati konec junija, ko je bilo zopet dovoljeno dirkati. Zaradi epidemije so bila tekmovanja precej okrnjena. Kljub temu se je udeležil državnega prvenstva v kronometru in cestne dirke s ciljem na Krvavec, kjer sta se

za zmago »udarila« Tadej Pogačar in Primož Roglič. Luka je osvojil 33. mesto. Tekmoval je tudi na kriteriju Tadeja Pogačarja, kjer je bil 14., takoj za Janom Tratnikom, zmagovalcem etape na letošnji dirki po Italiji in pred Grego Boletom (oba vozita za ekipo Bahrain Mclaren). Na državnem prvenstvu v »kriteriju« pa je osvojil odlično 7. mesto. Izkazal se je tudi na dirki za Veliko nagrado Kranja. Na zelo zahtevni, 180 km dolgi dirki, ki je bila ena redkih organiziranih lani, in zato z zelo močno konkurenco (na štartu so bili tudi kolesarji Rogličeve ekipe Jumbo Visma), ki je štela tudi za evropski pokal, je dosegel 20. mesto in bil med petimi najboljšimi Slovenci na tej dirki. Tekmoval je tudi na krajših dirkah v Avstriji, ki so bile organizirane v obliki krajših vzponov in kronometrov, kjer je Luka predvsem pomagal svojim klubskim kolegom.

Zaradi epidemije je kolesarstvo ostalo brez mnogih dirk, ki so običajno na programu. Zaradi omejenih pogojev gibanja se je razmahnilo virtualno kolesarsko dirkanje. Tako Luka sedaj v pripravljalnem obdobju dirka na virtualnih dirkah za serijo dirk avstrijske E-lige, preko platforme Zwift in pametnega trenažerja kar od doma. Trenutno je v generalni razvrstitvi na 14. mestu. Virtualne dirke so zelo naporne, saj navadno trajajo okrog ene ure, ves čas pa se dirka, kot pravijo kolesarji, »na polno«, brez taktiziranja. Zaradi statične pozicije na sobnem trenažerju kolesarju postane zelo vroče, zato se hladijo z raznimi ventilatorji. Čeprav to dirkanje ni enako pravemu, pa so takšne dirke in treningi vseeno zelo dobra popestritev zimskih treningov, saj kolesarjem omogoča neprekinjeno vadbo tudi v slabem vremenu. Luka sicer redno trenira tudi zunaj

Luka na dirki za DP kriterij, ki jo je končal na 7. mestu na cesti, kljub nizkim zimskim temperaturam. A se strogo drži ukrepov in navodil za omejitev širjenja virusa. Upa, da se bodo dirke, kot smo jih bili vajeni, čim prej vrnile in da bo lahko nadaljeval z dirkanjem na

visokem mednarodnem nivoju. Upa in tako mu želimo tudi mi, da bi še napredoval in kolesaril tudi v kaki še močnejši kolesarski ekipi. Simon Bregar


20 Zgodovina

januar-februar 2021

številka 1

Rimski miljnik ali t. i. Opatovo znamenje je že 25 let simbol naše občine V prvem letu delovanja samostojne občine Ivančna Gorica je Občinski svet objavil tudi natečaj za izbor simbolov novoustanovljene občine. Na natečaj je prispelo pet predlogov, izmed katerih je Občinski svet izbral predlog, ki ga je pripravil Robert Medved, takrat študent medicine iz Stične. Osnutek je avtor moral dopolniti in uskladiti s strokovnjakom za heraldiko dr. Božom Otorepcem, nato pa so ga občinski svetniki potrdili na 11. seji, 6. decembra 1995. Odlok o grbu in zastavi je bil sprejet aprila 1996. Avtor grba je za simbol občine izbral srednjeveško znamenje, ki je stoletja stalo v križišču cest v središču Ivančne Gori-

ce. Stebrni del znamenja je nekdanji rimski miljnik, ki je bil v času stiškega opata Lovrenca predelan v obcestno znamenje s podobami štirih zavetnikov okoliških župnij. Znamenje je tako služilo kot nekakšen kažipot za romarje, ki so prihajali v naše kraje. Poleg zgodovinske vrednosti je zato avtor v njem prepoznal tudi simboliko povezanosti in enotnosti občine, ki bi segala iz njenega središča, kjer se nahaja miljnik do vseh tudi najbolj oddaljenih delov in krajev nove občine. Po 25 letih je priložnost, da si osvežimo naše zanje in vedenje o tem pomembnem kulturno-zgodovinskem spomeniku. V tokratni številki objavljamo zgodovinski oris rimskega milj-

nika oz. t. i. Opatovega znamenja, ki ga je pripravil arheolog, konservator Mitja Pergar, naš sodelavec Dušan Štepec pa je pripravil pogovor s konservatorko Sabino Ravnikar, ki je na ljubljanski enoti Zavoda za varovanje kulturne dediščine zadolžena tudi za področje naše občine. Odkriva nam zanimivosti iz področja njenega dela, kako je potekala obnova znamenja in kako bogata in ohranjena je pravzaprav naša kulturna dediščina. Matej Šteh, urednik

Pogovor s konservatorko Sabino Ravnikar Sabina Ravnikar je konservatorka, ki je zaposlena na ljubljanski območni enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. V njej delokrog sodi tudi strokovna skrb za umetnostnozgodovinsko dediščino na območju občine Ivančna Gorica. Ker je tudi pristojna konservatorka za stebrasto znamenje opata Lovrenca, ki je še do lanskega leta stalo ob glavnem križišču v Ivančni Gorici, smo jo povabili na pogovor o razlogih za odstranitev znamenje s križišča, o njegovi obnovi in izdelavi kopije. Sabina pozdravljena. Ker se že dolgo poznava in sva kolega v službi, se bova v tem intervjuju tikala. Za začetek bi te prosil, če našim bralcem na kratko predstaviš svoj poklic, ki je tesno povezan z varovanjem in ohranjanjem kulturne dediščine? Poklic konservatorja je zelo večplasten in bi ga težko opisala le v nekaj besedah. Na območju vaše občine bedim nad posegi v sakralne objekte, gradove, graščine, kapelice in znamenja. Naša naloga je, da poleg vodenja upravnih postopkov, lastnike in uporabnike dediščine pred prenovo seznanimo, kakšna gradbena ali restavratorska dela so strokovno najprimernejša za objekt, jih med prenovo usmerjamo in vodimo, tako da sta ob končanju prenove zadovoljna tako uporabnik kot stroka. Pomembno je, da so posegi načrtovani vnaprej in da med prenovo tesno sodelujemo vsi deležniki, tako lastnik kot ostali strokovnjaki za posamezna področja. Pri terenskem delu je pomembno tudi to, da vzpostavljamo stik z lokalnim okoljem, domačini, ki se velikokrat prave zakladnice znanja in informacij in so nam velikokrat tudi v veliko pomoč pri spoznavanju in razumevanju dediščine. Delo je zelo dinamično in zahteva nenehno strokovno izobraževanje in spremljanje novosti na področju gradbene, restavratorske in konservatorske stroke.

ima status kulturnega spomenika in je edino srednjeveško mestno jedro v občini. Mnogo let je bilo zelo zapostavljeno, s trenutnimi posegi na objektu stare šole in ureditvijo trga bodo, upam, tudi ostali lastniki objektov dobili nov zagon pri obnovah in posegih ter prepoznali vrednost in kvaliteto historičnih objektov. Na tem mestu bi omenila, da imamo v dokumentaciji na Območni enoti Ljubljana zbirko načrtov in terenskih popisov vseh objektov Višnje Gore, ki so lahko v veliko pomoč lastnikom in projektantom pri prenovah. Dokumentacija nam razkriva marsikatere arhitekturne detajle in zanimivosti ter podatke, da je bilo v preteklosti nekaj objektov v notranjosti verjetno tudi bogato poslikanih. Na območju naše občine je registriranih skoraj 300 enot nepremične kulturne dediščine, od teh jih ima 13 status kulturnega spomenika lokalnega pomena, ena (Stiški samostan) pa ima status kulturnega spomenika državnega pomena. V kakšnem stanju je dediščina in kulturni spomeniki? Smo v občini dovolj skrbni s svojo dediščino? Večina objektov je zelo dobro vzdrževanih, kjer gre med drugim pohvala predvsem domačinom, ki ob večjih posegih največkrat strnejo svoje znanje in moči in včasih tudi sami krijejo celoten finančen znesek, enako velja pri obnovi znamenj in kapelic, ki se večinoma na zasebnih parcelah in tudi zasebni lasti. Zanimivo je, da med kulturnimi spomeniki ni opatovega znamenja iz Ivančne Gorice, ki je občinski simbol. Ali je v preteklosti do vas kdaj prišla kakšna pobuda s strani lokalne skupnosti, društva ali posameznikov, da bi znamenje razglasili za kulturni spomenik? Sam sem bil presenečen nad tem, da znamenje še ni kulturni spomenik, zato sem kot občan pred kratkim podal pobudo za njegovo razglasitev. V preteklosti ni bilo pobude, so se pa aktivnost o obnovi začele že v letu 2006. Ob zadnji prenovi sva s konservatorjem arheologom Mitjem Pergarjem zbrala kar precej podatkov o znamenju, tako da smo v grobem že pripravili osnutek odloka za razglasitev. Znamenje je obnovilo restavratorsko podjetje Gnom, ki ima sedež in delavnico v Šentvidu pri Stični. Pred kratkim sva si ga z odgovornim urednikom skupaj ogledala. Moram priznati, da je bilo restavratorsko delo opravljeno izjemno dobro. Nam lahko na kratko orišeš, kako je obnova znamenja potekala oz. na kaj si morala biti kot pristojna konservatorka pri pisanju pogojev oz. usmeritev za njegovo obnovo še posebej pozorna? Znamenje je bilo poškodovano marca 2019. Aprila istega leta

Konservatorka Sabina Ravnikar Kako bogati smo z nepremično kulturno dediščino na območju naše občine? Bi lahko kakšen objekt dediščine ali zvrst dediščine posebej izpostavila po kakovosti in zanimivosti? Občina Ivančna Gorica je zelo velika občina in posledično ima evidentiranih veliko objektov in območij kulturne dediščine. Na tako številčno gostoto objektov dediščine, predvsem cerkvenih, sta v veliki meri vplivali močni cerkveni središči, in sicer cistercijanski samostan v Stični in župnija Šentvid pri Stični, ki sta bila v preteklosti pobudnika in investitorja gradnje večine podružničnih cerkva na širšem območju občine. Večinoma imajo cerkve tudi zelo bogato notranjo opremo. Med tako raznolikimi objekti dediščine bi zelo težko izpostavila samo enega. Samostan Stična ima po svoji arhitekturni vrednosti in neprecenljivi notranji opremi posebno mesto, potem je tu nedavno obnovljeno Znamenje opata Lovrenca. Pozornost bi namenila tudi mestnemu jedru Višnja Gora, ki

Izmera Opatovega znamenja leta 1949, foto: Marijan Zadnikar, arhiv INDOK centra, Ministrstvo za kulturo je podjetje Gnom po naročilu občine znamenje demontiralo in ga prepeljalo v svojo delavnico, restavratorsko-konservatorska dela so izvajali med letoma 2019 in 2020. Strokovne usmeritve in kulturnovarstvene pogoje smo izdali leta 2017, torej že pred poškodbami, v nadaljevanju smo ves čas sodelovali z vodjem restavratorskih del Jožetom Drešarjem. Posebno pozornost smo posvetili rekonstrukciji rimskih napisov, ki so manjkali oz. so bili poškodovani, tu nam je pomagal mag. France Baraga, ki je bil dolga leta arhivar v stiškem samostanu in je raziskovanju znamenja opata Lovrenca v preteklosti posvetil veliko svojega časa. So bile med obnovo znamenja odkrite kakšne posebnosti? Ob ogledu obnovljenega znamenja v restavratorski delavnici sem videl, da sta na njegovi bazi znamenja, ki je bila vkopana v zemljo, vklesani dve inicialki. Na kvadratni kamniti krovni plošči nad okroglim trupom stebra pa je bilo odkrito, da je bil eden od njenih štirih kamnov v preteklosti že zamenjan. Nam lahko kaj več poveš o teh odkritjih? Odkriti inicialki G in P., ki sta vklesani na spodnjem delu miljnika, sta bili v preteklosti že vidni, saj jih omenja dr. France Stele v svojih terenskih zapiskih iz 30. let 20. stoletja, ki jih hrani Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta v Ljubljani. En vogal kamnite krovne plošče na znamenju je bil v preteklosti poškodovan, in je bil tudi narobe vstavljen, tako da latinski tekst ni potekal pravilno. S pomočjo mag. Barage smo razvozlali pomen nabožnega teksta in tudi njegovo pravilno postavitev; proti jugu je bil orientiran tekst v verzih, ki govori o bičanju, proti vzhodu o križanju, proti severu o objokovanju in proti zahodu o vstajenju. Je predvideno, da se bo obnovljeni izvirnik vrnil na svoje nekdanje mesto ob križišču, ali je zanj kakšna drugačna strokovna rešitev? Restavrirano opatovo znamenje naj bi svoje mesto dobilo v bodočem Kulturno upravnem centru v Ivančni Gorici.

Opatovo znamenje ob praznovanju 800-letnice stiškega samostana leta 1936, foto: Peter Naglič, arhiv Slovenskega etnografskega muzeja

Zanimivo je, da je bilo okolje znamenja pred nekaj desetletji povsem drugačno. Iz Nagličevih fotografij iz 1936, ki smo jih pridobili v Slovenskem etnografskem muzeju in iz Zadnikarjevih fotografij iz 1949 iz INDOK Centra Ministrstva za kulturo, je razvidno, da je takrat znamenje stalo še na samem. Ali je pozidava, ki se je zgodila po drugi svetovni vojni, lahko


januar-februar 2021 eden od razlogov, da na tem mestu nima smisla postavljati nazaj izvirnika? Iz starih fotografij in katastrov lahko vidimo, da se je pozidava v drugi polovici 20. stoletja v jedru Ivančne Gorice močno zgostila. Znamenje, ki je nekoč stalo na zelenici proč od ceste, je z leti postalo zelo utesnjeno, hkrati se je razširila tudi cesta in gostota prometa, tako da so vsi dejavniki močno vplivali tudi na njegovo stanje. Vrnitev restavriranega Znamenja na nekdanjo lokacijo ne bi bila optimalna. Trenutno je objavljen javni razpis Ministrstva za kulturo za sofinanciranje obnove kulturnih spome-

nikov. Se mogoče prijavlja kakšen projekt z območja naše občine? Za kandidiranje na razpisu se še dogovarjamo s potencialnimi kandidati. Razpis za obnovo kulturnih spomenikov in dediščine ima tudi naša občina. Občina ima za razliko od Ministrstva za kulturo razpisana sredstva tudi za lastnike kulturne dediščine, ne zgolj za lastnike kulturnih spomenikov. Občina objavlja razpis vsako leto. V zadnjem obdobju za obnovo namenja okrog 20.000 EUR. Za letošnje leto pa je v proračunu namenjenih 28.000 EUR, kar se sliši veliko, vendar pa konservatorji, ki delamo na tem

Zgodovina

številka 1

področju, vemo, da je to relativno malo denarja. Kakšne so tvoje izkušnje s temi občinskimi sredstvi. Se da z njimi kaj konkretnega narediti? Mogoče veš, koliko namenjajo za obnovo kulturnih spomenikov po drugih občinah, ki jih pokrivaš? Dodeljevanje sredstev za obnove spomenikov in dediščine s strani občine je zelo pohvalen projekt. Te mehanizme imajo vpeljane bolj ali manj vse večje slovenske občine. Pomembno je, da so sredstva uravnoteženo dodeljena kandidatom in da lahko kandidirajo tudi tisti objekti, ki imajo status kulturne dediščine in ne samo kulturnega spomenika. Tudi če zneski niso visoki, se lahko projekt prenove razdeli v

posamezne časovne faze in se prenova izpelje v dveh ali več letih. Ob koncu najinega pogovora še vprašanje, ki je vezano na tvoje konkretno konservatorsko delo na območju naše občine. Katere konservatorske aktivnosti bi lahko izpostavila v naši občini v zadnjem obdobju? So kakšne nove aktivnosti načrtovane tudi v tem oz. v naslednjih letih? Aktivnosti je bilo v zadnjih šestih letih, odkar sem prevzela to območje, kar veliko. Obsežnejši so posegi na podružnični cerkvi sv. Ožbolta v Leskovcu nad Višnjo Goro. Projekt celostne obnove poteka že več kot desetletje. Trenutno se zaključuje

21

restavratorska obnova glavnega zlatega oltarja. Lani so bili zaključeni tlaki in beleži v notranjosti. V načrtu za naslednja leta pa je še stranski oltar in slike Križevega pota. Med potekom obnove nas je razveselilo izjemno odkritje srednjeveških poslikav na severni steni ladje. Odkrite poslikave z motivom Poklona kraljev lahko pripišemo krogu slikarja Janeza Ljubljanskega. Posebno pohvalo za delo, trud in potrpežljivost bi namenila domačinom Leskovca in župniji Višnja Gora, ki si zelo prizadevajo, da bo prenova v naslednjih letih končana. Pogovor s konservatorko sem opravil Dušan Štepec.

Simbolna govorica opatovega znamenja Kjer se od stare državne ceste ali velike ceste nad Ivančno Gorico odcepi proti severu cesta s Stično, je do nedavnega stalo kamnito stebrasto znamenje, ki ga je bil dal leta 1583 postaviti stiški opat Lovrenc Zupan, imenovan po rojstnem kraju Brežice tudi Rainer. Trup stebra, ki ni popolnoma okrogel, zaključuje široka kvadratna krovna plošča, ki je zgoraj položno ostrešena, nad njo pa je visok nastavek s plitvimi polkrožnimi vdolbinami na vseh štirih straneh pokrit s strmo piramido. V plitvih vdolbinah, ki so danes prazne, so bili nekoč slike farnih patronov štirih najbližjih župnij: stiške Žalostne Matere božje, svetih bratov Kozme in Damjana s Krke, sv. Vida iz Šentvida in sv. Egidija iz Višnje Gore.

Opatovo znamenje je bilo leta 2019 odpeljano iz lokacije v križišču cest Zanimivo je, da so za okrogel trup središče. stebra uporabili odslužen rimski Drugi miljnik danes stoji pri cerkvi miljnik. Miljniki so bili postavljeni sv. Jožefa v Ivančni Gorici. Našli so ob državnih rimskih cestah, in so ga na Rogovili na trasi današnje avbili nekakšni predhodniki sodobnih toceste. prometnih znakov. Ti so se pojavljali običajno v obliki okoli 2 metra visokih kamnitih stebrov z vklesanim napisom, označevali so razdalje med dvema mestoma, ki jih je povezovala cesta. Beseda miljnik izhaja iz latinske besede milliarius, ta pa iz mille passuum (tisoč dvojnih korakov): 1 (dvojni) korak = 1,48 m; 1000 (dvojnih) korakov = 1480 m = 1 rimska milja. Rimska državna cesta skozi Dolenjsko proti Sisku (Siscia) je bila poleg ceste Ljubljana (Emona), preko Celja (Celea) do Ptuja (Petovione), najpomembnejša antična komunikacija na današnjem slovenskem ozemlju. Za stanje cestne mreže so bili formalno odgovorni rimski cesarji, zato na miljnikih poleg imen in uradnega naziva rimskih cesarjev, sreObnova znamenja je prinesla tudi čamo tudi podatke o izvedenih denova odkritja lih in o razdalji od nekega izhodišča (caput viae), navadno od lokalnega Tretji miljnik pa je prav spodnji upravnega središča. Zaradi svoje del opatovega znamenja. Napis na teže - številni merijo čez 2 metra, njem ni več ohranjen, ker je bil prmiljnikov v poznejših dobah pogo- votni rimskodobni napis pri izdelavi sto niso prevažali daleč, včasih so se napisov na znamenju odstranjen. ohranili celo na mestu, kjer so stali Posredno torej lahko sklepamo, da v antiki. so ta miljnik našli nekje med StranV okolici Ivančne Gorice poznamo sko vasjo, bencinskim servisom tri miljnike, a le miljnik iz Stranske v Ivančni Gorici (delno raziskane vasi ima ohranjen napis. Postavi- rimskodobne stavbne ostaline, do li so ga za časa Antonina Pija med katerih je morala voditi cesta) in 10. decembrom 139 in začetkom Vrhpoljem. Stanje raziskav je torej januarja 140. Na njem je navede- takšno, da prvotne lokacije, kjer je na razdalja 44 milj od Nevioduna miljnik stal, ne poznamo. (Drnovo), ki je bilo takrat upravno Kaj pa nam povejo pisni viri o zna-

menju in prostorska analiza lokacije, kjer je do nedavnega stalo opatovo znamenje? Analiza historičnega kartografskega gradiva iz 18. in začetka 19. Stoletja nam pokaže, da je bilo znamenje postavljeno na križišču nekdanje državne ceste Ljubljana – Trebnje z lokalno cesto, ki vodi do samostana Stična. V času postavitve znamenja to območje ni bilo poseljeno, ampak je bilo na robu manjšega gozda, ki še danes pokriva večji del bližnje vzpetine, okoli pa so bila polja. Postavljeno je bilo na samostanski zemlji na južnem robu katastrske občine Stična ob južni vpadnici do samostana. Kar pomeni, da je današnja trasa cest obstajala že v 16. stoletju. Nastanek cest je zagotovo vsaj srednjeveški, saj lahko upravičeno domnevamo, da so znamenje postavili ob cesti, ki je bila že dolgo znana in uveljavljena. Analizo kartografskega gradiva potrjuje tudi zapis stiškega kronista p. Pavla Puclja, iz prve polovice 18. stoletja, ki sporoča, da so znamenje postavili: »Na križpotju kraljeve ceste pod posestnim gozdom proti Mrzlemu Polju, kjer so nekoč čez dan gradili samostan, ponoči pa se je vse zrušilo“.* Postavitev tako masivnega znamenja na tej lokaciji je bilo načrtovano dejanje z jasnim sporočilom. S postavitvijo znamenja je samostan vzpostavil močno simbolno točko v prostoru. Sporočilo so načrtovali tako, da je bilo jasno berljivo, tako višjemu kot nižjemu sloju prebivalstva. Če je pisana beseda nagovarjala izobražene ljudi, je likovna govorica zavetnikov v nišah znamenja nagovarjala tudi neuke ljudi. Štirje svetniki, ki so bili upodobljeni v nišah, zrcalijo tudi ožje vplivno območje samostana. Da so znamenje postavili ravno v tem času, je ravno tako pomenljivo. Gre namreč za čas protireformacije na Slovenskem. Posebno vlogo v tem boju pa je imel ravno opat Lovrenc, ki je bil skupaj s škofom Tomažem Hrenom velik borec proti protestantizmu. Simbolna postavitev znamenja z upodobitvijo zavetnikov je bilo jasno sporočilo ljudem, da je znamenje tudi simbol boja katoliške vere proti protestantom, ki so zavračali čaščenje podob svetnikov. Upodobljeni zavetniki na znamenju pa so

Posledice vandalizma bili tudi edina duhovna opora navadnim ljudem v času turških vpadov, ki so v tem času na Slovenskem še vedno občasno sejali strah in grozo. Na koncu se vrnimo k zanimivi opazki stiškega kronista, da opatovo znamenje stoji na lokaciji, kjer naj bi po legendi o nastanku stiškega samostana načrtovali prvotni samostan, vendar jim to ni uspelo in so zato izbrali današnjo lokacijo samostana. Zagotovo zanimiva predpostavka, vredna nadaljnjih raziskav. Jedro Pucljevega sporočila pa sam vidim v tem, da lokacija opatovega znamenja ni bila naključna in je imela za samostan in njegove ljudi globok simbolni pomen. Čeprav se je del prvotnega duhovnega sporočila, ki so ga njegovi snovalci vključili v znamenje, skozi stoletja izgubil in pozabil, pa opatovo znamenje gotovo še ni izdalo vseh svojih skrivnosti in ostaja pomemben simbol in pomnik večstoletne lokalne identitete. Mitja Pergar, univ. dipl. arheolog

Viri: Lovenjak Milan 2006: Rimski miljniki na Dolenjskem. Rimska državna cesta Emona – Neviodunum - Siscia. Rimske ceste in projekt avtocest. Strokovni posvet, Novo mesto, 16. Februar 2006. Revija Rast, št. 2 (104), april 2006 Mlinarič Jože 1995: Stiška opatija 1136-1784. Novo mesto: Tiskarna Novo mesto, Dolenjska založba, 1995 Svoljšak Drago et. al. 2008: Mrzlo Polje pri Ivančni Gorici. Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije 5. Ljubljana- zavod za varstvo kulturne dediščine Zadnikar Marijan 1970: Znamenja na Slovenskem. II. izdaja. Slovenska matica, Ljubljana 1970 Zadnikar Marijan 2001: Samostan Stična in njegove znamenitosti. Družina d. o. o., Tiskarna Ljubljana, d. d., Ljubljana 2001 Spletni vir: https://m.facebook. com/PokrajinskiMuzejKoper/posts/2168955863173912

*Mlinarič Jože 1995: Stiška opatija 1136-1784, str. 453: »Dominus Laurentius Abbas perpetuam memoriam sui relinquit in erectione certae statuae pro monimento omnibus peregre proficiscentibus, versibus metricis lapidi quadratae tum tum rotundae figurae exciso, impositis, in quadrivio viae regiae infra syluvam praedialem, ubi olim monasterium interdiu extruebant, noctu vero totum coruebat Kaltenfeldt versus, super qua circumquaque ab adstantibus non ita eminus ut cominus visuntur et leguntur versus dicti metrici, quos probi Lectoris curiositati et antquitatum amanti depromptos hic annectere placuit: »Aspice…lapis.« « (Idiographia, str. 111-112 in 367-368). V prevodu Franceta Barage: Na križpotju kraljeve ceste pod posestnim gozdom proti Mrzlemu Polju, kjer so nekoč čez dan gradili samostan, ponoči pa se je vse zrušilo, je gospod opat Lavrencij zapustil večen spomin nase, s tem, da je postavil določen steber v spominsko znamenje vsem, ki prihajajo od daleč. Na kamen, izklesan deloma v kvadratni, deloma okrogli obliki, je zapisal metrične verze in tisti, ki se postavi zraven, ne predaleč, ampak bolj blizu, lahko vidi in bere na njem krog in krog (vklesane) omenjene metrične verze. Zdelo se je primerno, da jih (v potešitev) radovednosti vrlega bralca in ljubitelja starin preberemo in tu objavimo: »Aspice…lapis.«


22 Zahvale

številka 1

januar-februar 2021

Ni besed, ki bi nas potolažile v samotnih dneh, ni solz, ki bi oprale bolečino iz naših src … So le dragoceni spomini, ki nas učijo živeti naprej.

Pesem vsak večer odmeva, vsak večer me boli srce. In spomin na dneve srečne, v očeh privabi mi solze. L. Slak

V SPOMIN PAVEL ERJAVEC

V SPOMIN V začetku decembra je minilo leto, odkar nas je zapustil dragi mož, oče, stari ata in tast

JOŽEF ZAJC

(12. 8. 1944-2. 12. 2019) z Malega Korinja Če pogledamo v nebo, si govorimo, da pazi na nas. Pogosto mislimo nanj zjutraj ter zvečer, ko opazujemo zvezde. Nanj nas spominjajo datumi … pesmi … kraji … časi … slike. Ostal je le spomin nanj, ki nas je prezgodaj zapustil in na katerega mislimo ves čas. Zahvaljujemo se vsem, ki ustavljate ob njegovem grobu, prinašate sveče in ga ohranjate v lepem spominu.

1950-1971 z Oslice 2, Muljava

1. februarja je minilo 50 let, odkar nas je presunila boleča vest, da se je v Nemčiji smrtno ponesrečil naš ljubljeni brat Pavel, ki je dopolnil komaj 20 let. Starejši se gotovo še spominjate veselega, vedno nasmejanega fanta, ki je prelepo igral na harmoniko. Usoda pa je hotela, da se pridruži družbi angelov in njegova harmonika je utihnila za vedno. V naša srca se je zarezala bolečina, ki je čas ne izbriše. Ko zapade sneg ožive spomini in takrat pustimo solzi prosto pot. Verjamemo, da je tam zgoraj našel svoj mir, saj sta se mu že pridružila ata in mama. Kmalu pridemo tudi mi – čakajte nas. Hvala vsem, ki ga niste pozabili in vam, ki včasih postojite na njegovem grobu. Njegovi najdražji

V neskončno praznino, ki jo je ustvaril neizbežen trenutek minljivosti, se zliva tvoja brezmejna ljubezen, moč dajanja, tvoja nežna roka in mila duša, tvoje bogato srce. Dal si nam mnogo, mnogo več, kot si sam sanjal. Del nas odhaja s teboj, a del tebe ostaja v nas, za večno.

ZAHVALA

Mnogo prezgodaj se je od nas poslovil naš dragi mož, oči, dedek, brat in stric

ALOJZ OMAHEN

po domače Šmarčev Lojz iz Ceste, Veliki Gaber (10. 12. 1950 – 17. 12. 2020) Njegova volja in upanje sta bila neskončna, vendar je bila bolezen premočna. Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, vaščanom in znancem za vsa izrečena sožalja, besede sočutja in tolažbe, darovano cvetje in sveče ter prispevke za svete maše in cerkev. Hvala pogrebnemu zavodu Perpar za organizacijo pogreba in gospodu župniku za sočutno opravljen pogreb. Hvala pevskemu zboru Prijatelji za lepo petje in citrarki Evi za odigrane pesmi. Posebna zahvala Konjerejskemu društvu Radohova vas za izrečene poslovilne besede ob grobu in njegove ljube konje, ki so ga pospremili tudi na zadnjo pot. Še enkrat hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. Verjamemo, da bodo spomini nanj ostali živi in večni. Vsi njegovi

Dober, plemenit človek, ki je z nami živel, nam ne more biti odvzet, kajti v našem srcu je zapustil svetlo sled svoje dobrote in plemenitosti. (Thomas Carlyle)

ZAHVALA

V 63. letu nas je za vedno zaspala naša žena, mami, babi in tašča

ANA BREGAR

(1958-2020) po domače Tičkova Ančka z Bojanjega Vrha Ob izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem za izrečena sožalja, lepe besede, sveče, darovane maše in dobre namene. Hvala vsem, ki ste jo obiskovali, poklicali in jo spodbujali ter ji vlivali moči. Hvala vsem, ki ste kakorkoli pripomogli, da so bili njeni zadnji dnevi takšni, kot si jih je želela. Za vedno boš ostala v naših srcih in mislih! Tomaž, Kati, Celestina, Nada, Neža, Živa, Blažka, Vanja, Vika, Ida, Matjaž in Žiga

Kogar imaš rad, nikoli ne umre, le daleč, daleč je ...

ZAHVALA V 95. letu starosti nas je zapustil dragi ata, dedek, pradedek in tast

ALOJZIJ POTOKAR (1926 - 2021) iz Zgornje Drage

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče in sv. maše. Hvala DSO Grosuplje, pogrebni službi Perpar, župniku Slavku Judežu, šentviškim pevcem in trobentaču za lepo opravljen obred. Naše hvaležne misli pa naj dosežejo prav vse, ki ste ga v času življenja spoštovali in ga imeli radi. Žalujoči vsi njegovi

Vidimo tvoj obraz, slišimo tvoj glas. Še korak nam je znan, ko se sprašujemo zaman … Zakaj, zakaj te več ni? Le topel spomin še živi …

V šumenju vetra sliši se tvoj glas. V šopku cvetja vidi se tvoj obraz. V senci spominov je bolečina v nas.

V SPOMIN Štiri leta so minila, odkar nas je za vedno zapustila naša draga

KATARINA ILAR

iz Spodnje Drage (29. 10. 1947 – 14. 12. 2016) Zdi se, kot bi včeraj odšla od nas. Pogrešamo te. Vedno boš v naših srcih. Iskrena hvala vsem, ki prižigate sveče na njenem grobu ter jo ohranjate v mislih in v molitvah. Vsi njeni

Ni res, da je odšla – nikoli ne bo! Ujeta v naša srca, z najlepšimi spomini, bo vsak naš korak spremljala v tišini.

ZAHVALA V 89. letu starosti je tiho odšla naša mama, babica in prababica

BERNARDKA BAJC iz Šentvida pri Stični

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, cvetje in darove za maše ter dobre namene ob slovesu naše drage mame. Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in ste se od nje v mislih in z molitvijo tiho poslovili. Poln bolečin ostaja spomin, ostaja praznina, molk in tišina. Vsi njeni

Molitev in delo tvoje je bilo vodilo.

ZAHVALA V 93. letu je končala zemeljsko pot draga teta

ANA VERBIČ

(4. 4. 1928 – 12. 11. 2020) iz Hrastovega Dola Iskrena hvala vsem, ki ste ji v življenju kakorkoli pomagali. Hvala vsem, ki ji namenjate dobro misel. Njeni domači

ZAHVALA V 60. letu nas je tiho zapustil naš dragi mož, ati, brat, stric, ata, svak in tast

DAVORIN KASTELIC, dr. med. spec. splošne medicine 5. 5. 1961 – 24. 12. 2020 z Muljave Ob njegovem odhodu v večnost se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, vaščanom in prijateljem za vso podporo in izrečena sožalja, sveče, cvetje, svete maše in dober namen. Posebna zahvala gre tudi osebju ZD Ivančna Gorica, Onkološkemu inštitutu (posebno dr. Roku Devjaku), Jani za cvetje, pogrebni službi Perpar, župniku Dejanu Pavlinu za lepo opravljen obred, Moškemu pevskemu zboru Prijatelji za čudovito odpete pesmi, govornikom za tople besede in gasilcem PGD Muljava. Hvala tudi Boštjanu za igranje na trobento. Še enkrat hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ga pospremili na njegovi zadnji poti. Za vedno boš ostal v naših srcih. Radi te imamo! Žalujoči vsi njegovi

V šumenju vetra slišim tvoj glas. V šopku cvetja vidim obraz. Senca spomina in bolečina, oboje se v dušo zajeda …

ZAHVALA V 78. letu starosti nas je nenadoma zapustila naša draga žena, mami, sestra, babice in prababica.

FRANČIŠKA BERDAJS (13. 2. 1943-31. 12. 2020)

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, Domu za starejše občane Grosuplje, Pogrebni službi Perpar, župniku Vinku Malovrhu ter drugim za izrečeno sožalje in pomoč pri pogrebnem obredu. Za vedno boš ostala v naših srcih! Vsi njeni


januar-februar 2021

Tam, kjer si ti, ni sonca, ne luči. Le tvoj nasmeh nam v srcih še živi in nihče ne ve, kako zelo, zelo boli.

Zahvale

številka 1

Srce je omagalo, tvoj dih je zastal, zaprle so se utrujene oči, le duša med nami živi.

23

Glej, tista daljna zvezda iz misli mi ne gre, ki je čez dan ne vidim a vendar vem, da je. (Svetlana Makarovič)

ZAHVALA

ZAHVALA V 88. letu starosti nas je po kratkotrajni hudi bolezni zapustil naš dragi mož, oče, dedek, brat in stric

V 88. letu starosti nas je zapustil naš dragi mož, oče, dedek, pradedek, brat in stric

FRANČIŠEK ŠTEPIC

VINKO MAK

Pušlarjev France iz Zgornje Drage (1933-2020) Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, zeleni bratovščini in sosedom za izrečeno sožalje, cvetje, sveče in svete maše. Hvala tudi njegovi osebni zdravnici, gospe dr. Katarini Kuster Žirovnik, osebju DSO in gospe Petri Ostanek za oskrbo v težkih dneh njegove krute bolezni. Prav tako se zahvaljujemo gospodu župniku Branku za opravljeni cerkveni obred ter pogrebni službi Perpar za organizacijo pogreba. Vsem, ki se Vam je skozi življenje vtisnil v srce in ki ste ga pospremili na njegovo zadnjo pot, iskrena hvala. Žalujoči vsi njegovi

po domače Pušeljnov Vinko (28. 5. 1932 – 27. 10. 2020) iz Stične Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom in vsem, ki ste se prišli poslovit od njega ter darovali cvetje, sveče in za svete maše. Hvala župniku Branku Petauerju, pevcem pod vodstvom Robija, cvetličarni Florisima in pogrebni službi Perpar. Hvala vsem, ki ste se in se boste še spomnili nanj.

Ob slovesu našega očeta in dedka

JOŽETA KASTELICA (1955-2020) iz Petrušnje vasi

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in znancem za izrečena sožalja, darovane sveče, cvetje, svete maše in dober namen. Iskrena hvala pogrebnemu zavodu Perpar, pevcem, gasilcem in gospodu župniku za lepo opravljen obred. Hvala vsem, ki ste ga pospremili k večnemu počitku. Vsi njegovi Prišla bo pomlad, na delo vabila, ne bo te zbudila, z menoj bo jokala, z menoj šepetala bo tvoje ime.

ZAHVALA V 59. letu nas je po hudi bolezni mnogo prezgodaj zapustil naš dragi mož, oče, dedek, brat in stric

JOŽE GLAVIČ

(4. 7. 1962 – 11. 1. 2021) iz Škofljega Ob njegovem odhodu v večnost se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče ter dober namen. Zahvaljujemo se Splošni bolnišnici Novo mesto – hematološki oddelek, Onkološkemu inštitutu Ljubljana in dr. Kusterjevi iz ZD Ivančna Gorica. Zahvaljujemo se župniku Izidorju Grošlju, stiškemu opatu Maksimiljanu Fileju ter p. Avguštinu Novaku za somaševanje in poslovilni govor. Hvala gasilcem in pevcem iz Doba, Krajevni skupnosti Dob, Planinskemu društvu Polž ter Pogrebnemu zavodu Perpar. Hvala tudi za ganljive poslovilne besede vseh govorcev. Hvala vsem, ki ga boste ohranili v spominu. Kot beložameten labod mi s svojim sijem kažeš pot in jaz v čolničku sanj hitim ves čas za njim. (J. Menart) Žalujoči vsi njegovi

ANA KOLEŠA, roj. Štefanič iz Radanje vasi 5, Šentvid pri Stični Iskreno se zahvaljujemo vsem za pisna in ustna sožalja, za darovane sveče, sv. maše ter dober namen. Iskrena hvala osebju DSO Grosuplje za skrb in nego, župniku Francu Škulju iz Dobrepolja za obiske v domu, pa tudi vsem ostalim, ki ste jo obiskovali v času njene bolezni v domu. Posebna zahvala pogrebnemu zavodu Perpar in gospodu župniku Izidorju Grošlju za opravljen obred. Vsi njeni

Žalujoči vsi njegovi

Ko je Bog videl, da je pot predolga, hrib prestrm, dih pretežak, je položil Svojo roko čez njegove rame in rekel: »Pridi domov«.

ZAHVALA

Ni smrt tisto, kar nas loči in življenje ni, kar druži nas. So vezi močnejše. Brez pomena zanje so razdalje, kraj in čas.

ZAHVALA

ZAHVALA

V 78. letu je tiho zaspala in odšla v večnost

V 90. letu starosti nas je zapustil naš dragi ata, dedek, pradedek, tast, brat in stric

JOŽE VIRANT

iz Kriške vasi (18. 11. 1931–9. 1. 2021)

Iskreno se zahvaljujemo sosedom, vaščanom, sorodnikom, prijateljem in gasilcem, ki so nam pomagali, stali ob strani, darovali sveče in za svete maše ter za cerkev sv. Magdalene, za katero je ata kot mežnar skrbel skoraj 60 let. Hvala osebju ZD Ivančna Gorica in Doma sv. Terezije na Vidmu za vso skrb, nego in prijaznost. Hvala g. župniku Slavku in p. Avguštinu iz Stične za sočutno opravljen pogrebni obred in za obiske ob njegovi bolezni. Zahvaljujemo se tudi pevcem iz Šentvida za izbrano petje, trobentaču, pogrebnemu zavodu Perpar ter cvetličarni Jana. Hvaležni smo Ivici in Gregorju za poslovilne besede, pa tudi vsem, ki ste bili v teh dneh z nami v mislih. Hvala vsem, ki ga boste ohranili v lepem spominu. Žalujoči vsi njegovi

ZAHVALA V 85. letu starosti nas je zapustil naš predragi mož, oče in dedek

RAFAEL ŠUŠTARŠIČ (13. 12. 1935 – 7. 1. 2021)

Iskreno se zahvaljujemo za vso podporo, prijazne besede in pomoč vsem, ki ste mu lepšali in lajšali zadnje dni in ure njegovega tuzemeljskega bivanja. Topla zahvala tudi za vsa izrečena sožalja, za podarjeno cvetje, sveče, za svete maše in dober namen. Hvala tudi župniku Jožetu za ves trud in za lepo opravljen obred. Naj misel nanj tudi vam vedno znova privabi nasmeh na ustnice in vam prikliče lepe spomine. Vsi domači

Popravek

Svojci pokojnega Marjana Poljanca sporočajo, da so pri objavi zahvale v decembrski številki Klasja (št. 6/2020) navedli napačen datum smrti. Pravilni datum je 18. 11. 2020.

Jožetu Glaviču v slovo (1962–2021) Prvi januarski dnevi so prinesli novico, da se je po dolgi in težki bolezni poslovil Jože Glavič. Jože Glavič se je rodil leta 1962 v kmečki družini na Škofljem. Ob še dveh sestrah in zgodnji izgubi očeta je kmalu postal gospodar Špaje kmetije, na kateri je vse svoje življenje živel in delal. Tu si je z ženo Marto ustvaril tudi družino. Sinova Rok in Jože ter hči Ana so iz njegovih dragocenih izkušenj, modrosti, srčnosti, zvestobe in delavnosti prejeli neprecenljivo popotnico za življenje. Njegovo nazorsko in osebnostno podobo sta oblikovali zlasti dve lastnosti. Bil je ponosen kmet in veren kristjan. Vedno je trdil, da je prav kmetovo delo tisto, brez česar človeštvo ne more preživeti. Zato se je trudil in zavzemal za izboljšanje položaja kmetov in kmetijstva nasploh, bil je aktiven v organih vodenja Kmetijske zadruge Stična in drugih združenjih in društvih, aktivno pa se je vključeval tudi v politično življenje in bil v dveh mandatih občinski svetnik in član raznih odborov in komisij. Od mladih let je bil dejaven v šentviški župniji in pri različnih dejavnostih rasel v krščanskem življenju. Pogosto je sodeloval bodisi pri župnijskih slovesnostih bodisi pri raznih opravilih in delovnih akcijah. Kot član župnijskega pastoralnega sveta si je prizadeval za duhovno in gmotno napredovanje župnije. Jožeta je odlikovala skrb za skupnost, v kateri je živel, zlasti v domačem kraju, v katerem se je uveljavil tudi kot gasilec v gasilskem društvu Dob, kjer je več let opravljal vodstvene naloge, bil dva mandata tudi predsednik in sodeloval pri številnih pridobitvah in investicijah društva. Tudi po njegovi zaslugi gasilci v PGD Dob niso samo gasilci, so tudi aktivni ustvarjalci krajevnega dogajanja, pri čemer je imel ravno Jože pomembno vlogo. Jože je bil v času mandata občinskega svetnika (2014–2018) kot predstavnik Občine tudi član uredniškega odbora našega Klasja. Na sejah odbora ni manjkalo njegovih predlogov in idej, ki smo jih vsaj nekaj tudi uresničili. Ko se je njegov mandat zaključil, se je v njegovem življenju že pojavila bolezen. Kljub vsemu je ostal vedrega obraza in optimistične narave in kot tak vsem nam zgled, kako se spoprijeti s težkimi življenjskimi preizkušnjami. V spominu bomo ohranili njegov pristen humor, pripravljenost na sodelovanje in iskreno besedo, s katero je pospremil vsak pogovor in druženje. Matej Šteh, urednik


24

mesec 2013

januar-februar 2021 - številka 1 številka 5

Ambrus

Metnaj

Muljava

Šentvid

Sobrače

Temenica

Z A G R A D EC

Srečanja z dediščino

Cerkev sv. Martina v Zgornji Dragi Na južnem robu razloženega naselja Zgornja Draga ob železniški progi med Višnjo Goro in Ivančno Gorico stoji zanimiva podružnična cerkev sv. Martina. Zaradi njene romanske arhitekturne zasnove in arhivsko izpričanim imenom njenega graditelja, jo strokovnjaki uvrščajo med najbolj prepoznavne umetnostne spomenike na Slovenskem. Čas njene gradnje postavljajo v drugo polovico 12. stoletja in jo povezujejo z gradnjo stiškega samostana in njegovim vodilnim graditeljem stavbenikom Mihaelom, ki so ga stiški menihi iz Francije pripeljali v Stično. Ta je za svoje zasluge pri gradnji samostana od opata prejel na stiški zemlji domačijo in zemljo, kjer se je za stalno naselil. Poročil se je z domačinko Matildo, ki je bila podložnica Alberta Višnjegorskega, advokata stiške cerkve. Mihael naj bi se s svojo družino potem, ko je s posvetitvijo cerkve leta 1156 zaključil svoje dolgoletno delo v samostanu, naselil ravno v Zgornji Dragi in tu zgradil cerkev sv. Martina. Povezavo gradnje cerkve s francoskim gradbenim mojstrom naj bi nakazoval tudi njen francoski zavetnik sv. Martin iz Toursa. Draško cerkev, ki je podružnica višnjegorske župnije, je zelo podrobno raziskal umetnostni zgodovinar in konservator Marijan Zadnikar med obnovo njene notranjščine 1953-54 in jo podrobno opisal v svoji monografiji o romanski arhitekturi v Sloveniji (1959 in 1982).

Njena notranjščina z obokano ladjo in apsido

Cerkev sv. Martina v Zgornji Dragi Cerkev obsega baročno lopo z zvonikom, ki sta prizidana k romanski pravokotni ladji. To pa na vzhodu zaključuje še romanska polkrožna apsida. Od starih romanskih oken sta se ohranila polkrožno okno v apsidi in odprtina v obliki križa, ki je ohranjena v vhodnem čelu lad-

je. Iz romanske dobe se je ohranil tudi polkrožni vhod v cerkev. Kljub relativni majhnosti cerkve ta skriva še nekaj drugih gradbenih in arhitekturnih zanimivosti, ki jo delajo drugačno od vseh ostalih cerkva iz romanskega stilskega obdobja. Najprej je tu njena značilna plastovita gradnja ladijskih sten in gradnja iz rezanega lehnjaka, iz katerega je

izdelano vzhodno ladijsko čelo. Potem sta tu še ladijski obok in pol kupola v apsidi, ki sta bila zgrajena sočasno s cerkveno ladjo. Zadnjo zanimivost predstavlja strešni venec na apsidi v obliki nazobčanega niza s cikcakastim prerezom. Med zadnjo celovito obnovo cerkve 2010-2013, ki jo je vodil Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, je bila obnovljena njena fasada, stene in stropi v notranjščini. Cerkev je dobila novo skodlasto kritino, zvonik pa pločevinasto kritino. Ob pomoči domačinov in takratnega župnika Boštjana Modica je bila

obnova zaključena leta 2013 s prazničnim bogoslužjem, ki ga je vodil ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik. Za cerkev skrbijo Skončnikovi iz Zgornje Drage, ki imajo tudi ključ od cerkve in jo naključnim obiskovalcem zelo radi odprejo. Da bi bila cerkev nekoliko bolj prijazna do obiskovalcev, manjka le urejeno parkirišče in razlagalna informativna tabla v slovenskem in angleškem jeziku, saj je cerkev znana v domači in mednarodni strokovni literaturi. Dušan Štepec

Detajl strehe na zvoniku, ki je izdelan iz titancinkove pločevine in je izjemno kleparsko delo. Foto: arhiv podjetja Marex

239. rekord: Grofovski ohrovt Pa ga imamo! Nov Klasjev rekord namreč. Ravno v dneh, ko so iz starodavnega višnjanskega mesta prihajale žalostne novice o požaru, ki je prizadel tamkajšnje prebivalce starega mestnega jedra, pa smo izvedeli, da se v mestu zgodijo tudi lepše stvari. Pri meščanu Francu Godeši so zelo zadovoljni nad lansko bero brstičnega ohrovta. Kako tudi ne, saj so se ohrovtova stebla kar šibila, tako bogato je na njih brstel ohrovt. Po vseh zbranih podatkih, takega primera nikjer drugje v naši občini ne beležimo. Brstični ohrovt je zanimivo živilo, za katerega je značilno da je Grofovski ohrovt iz ministrovega vrta najokusnejše, če ga vsaj enkrat »ujame« mraz. In če mraza ni, pravi Franc, da pomaga tudi, če ga damo zamrzniti v zamrzovalno skrinjo. Brstični ohrovt nekateri imenujejo tudi bruseljski ohrovt, od koder ta zanimiva vrsta zelja izvira. Ampak ker se Francov vrtni raj nahaja pod vzpetino starega gradu višnjanskih grofov, ga slovesno proglašamo kar za grofovski ohrovt. Da pa je rekord še bolj žlahten, pa povejmo, da je ohrovt tako bogato obrodil tudi zato, ker je rasel na ministrovem vrtu, saj je bil gospod Franc pred 30 leti član prve slovenske vlade! MŠ

Pravilni gesli nagradne križanke iz prejšnje številke Klasja: NOVO KROŽIŠČE in PRAZNIČNE LUČKE. Izžrebanci: Neža Medved (Lučarjev Kal), Dragica Lampret (Šentvid), Jože Mostar (Šentvid). Praktično nagrado prejmejo po pošti. Pravilni gesli tokratne križanke pošljite do 20. februarja 2021, po pošti z dopisnico na naslov uredništva ali na e-naslov: urednistvo@klasje.net.

Profile for Newsroom Slovenia

Klasje Januar 2021  

Klasje Januar 2021  

Profile for ecetera