__MAIN_TEXT__

Page 1

Občina IVANČNA GORICA

Gemeinde IVANČNA GORICA


Svet, kamor je narava skrila mnoge skrivnosti Die Welt, wo so manche Geheimnisse der Natur zu erforschen bleiben Ropot mlinov in šumenje slapov Das Klappern der Mühlen und Rauschen der Wasserfälle ˆ

Skozi cas naših prednikov Reise durch die Zeit unserer Vorfahren Iz višave v daljavo Berge verführen, Wege locken ˆ

Oaza kulinaricnih dobrot Kulinarische Oase der Gaumenfreuden

Besedilo: Nataša Žaren Erjavec - Flamus, Matej Šteh Prevod: Zdenka Matija Foto: Tomaž Grdin, Nataša Žaren Erjavec - Flamus, Matej Šteh, arhiv Občine Ivančna Gorica Oblikovanje: Flamus Tisk: ČukGraf Naklada: 2000 izvodov Izdala in založila Občina Ivančna Gorica, Ivančna Gorica, julij 2009


Svet, kamor je narava skrila mnoge skrivnosti Na pol poti med Ljubljano in Novim mestom obdana z mehkimi dolenjskimi griči, odeta v preproge zelenih travnikov in gozdov, zavita v skrivnostno prepletanje preteklosti s prihodnostjo, leži občina Ivančna Gorica. Njena geografska lega sega v tri pokrajinske enote, in sicer v Dolenjsko podolje, kjer so največja in najhitreje rastoča naselja v občini, v Suho krajino, ki je s prostranimi gozdovi del dinarskega sveta, ter slovenski predalpski svet imenovan Posavsko hribovje, od koder razgled ob lepem vremenu seže vse do Triglava na severu ter do Snežnika na jugu. Občinsko središče je Ivančna Gorica, ki je večino svojega intenzivnega razvoja doživela po drugi svetovni vojni, kljub temu pa ima bogato zgodovino še iz rimskih časov. Ena izmed znamenitosti kraja je rimski miljnik, ki stoji na križišču starodavnih cest sredi naselja, še danes pa se je kot simbol ohranil tudi v občinskem grbu. Znamenito mesto v občini je tudi Višnja Gora, ki je bila v preteklosti upravno središče in pomembna trgovska, prometna in vojaška postojanka. Mestne pravice je pridobila že leta 1478, danes pa slovi kot najmanjše slovensko mesto. Tudi ostali kraji občine Ivančna Gorica, kot na primer Stična, Šentvid pri Stični in Zagradec, imajo bogato zgodovinsko preteklost in vas s svojo slikovitostjo posrkajo vase.


Die Welt, wo so manche Geheimnisse der Natur zu erforschen bleiben Auf halbem Wege zwischen den Städten Ljubljana und Novo mesto, umgeben von sanften Hügeln der Region Dolenjska, überzogen mit grünen Wiesen- und Waldteppichen, umhüllt von einer geheimnisvoller Verwobenheit der Vergangenheit und Zukunft, liegt die Gemeinde Ivančna Gorica. Aufgrund ihrer geographischen Lage erstreckt sich Ivančna Gorica über drei Landeseinheiten, und zwar über das Dolenjsko podolje (dt. Unterkrainer Talung), das größte und am schnellsten wachsende Siedlungsgebiet der Gemeinde, über die Suha krajina als dem Teil des Dinarischen Raums mit ihren weiten Waldlandschaft, bis zum slowenischen Voralpenland, dem so genannten Bergland von Posavje bzw. dem Save-Bergland, hin, von wo einem bei schönen Wetter der Blick sogar bis Triglav, dem höchsten Berg Sloweniens, im Norden, und bis Snežnik im Süden reicht. Obwohl ein intensiver wirtschaftlicher Aufstieg des Gemeindezentrums Ivančna Gorica hauptsächlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg statt fand, verfügt die Gemeinde jedoch auch über ein umfangreiches historisches und kulturelles Erbe aus römischer Zeit. Eine der sehenswerten und interessanten erhaltenen örtlichen Sehenswürdigkeiten ist z.B. der römische Meilenstein, der heute an der Kreuzung ehemaliger historischen Straßen in der Mitte der Siedlung steht und der als Symbol bis zu heutigem Tag auch im Gemeindewappen erhalten geblieben ist. Eine der berühmten mittelaterlichen Städte in der Gemeinde ist auch Višnja Gora (dt. Weichselburg), die in der Vergangenheit sowie als Verwaltungszentrum als auch ein wichtiger Handels-, Verkehrs und Militärstützpunkt fungierte. Bereits im Jahre 1478 wurden Višnja Gora die Stadtrechte verliehen und heute gilt sie als die kleinste slowenische Stadt. Auch andere Orte in der Gemeinde Ivančna Gorica, wie Stična, Šentvid pri Stični und Zagradec, weisen eine reiche Geschichte auf und bestechen durch ihre malerische Schönheit.


Ropot mlinov in šumenje slapov Sredi neokrnjene narave na kraških tleh izvira ena osrednjih slovenskih rek – reka Krka, imenovana tudi dolenjska ali zelena lepotica, ki je najdaljša in po vodnem obilju največja slovenska reka. Njen kraški izvir se nahaja pod skalno pečino v vasi Gradiček blizu kraja Krka, ob izviru pa je tudi vhod v 220 metrov dolgo kraško jamo, ki je z vodičem lahko dostopna in osvetljena. Poleg tega, da odstira skrivnostni svet kapnikov, je znana tudi po tem, da v njej prebiva in je na ogled človeška ribica. V preteklosti so ob reki Krki delovali številni mlini in žage, danes pa vedno bolj prevladuje njen rekreativen in turističen pomen, saj Krka nudi užitke ljubiteljem vodnih brzic, »ježo na vodi« s kanuji, kajaki in rafti, kopanje ter ribolov. Slikovita pokrajina privabi tudi številne sprostitve željne turiste, ki se na bregovih reke poveselijo na piknikih, ob igranju odbojke, nogometa in ostalih družabnih športov.


V občini Ivančna Gorica je nenavadno veliko izvirov in z njimi povezanih tekočih voda, ki so v dolgi preteklosti ustvarile številne kraške jame in se ponekod prelivajo v čudovite slapove. Najbolj znana sta slap na izviru potoka Višnjice ter slap pri izviru reke Košce, ki je najvišji lehnjakov slap v Sloveniji. Oba potoka sta bila v preteklosti znana po številnih mlinih, katerih ostanke lahko ponekod vidimo še danes. Na skrajnem vzhodnem delu občine se nahaja dolina reke Temenice, ki je s svojim tokom in številnimi mlini zaznamovala tukajšnje življenje. Danes je živ le še Grilov mlin v Čagoščah, v spomin na čase, ko se je v Temeniški dolini slišal ropot mlinskih koles, pa pred podružnično šolo Temenica stojijo stope in mlinski kamni. Posebnost območij ob rekah je tudi apnenec, ki se raztopljen v vodi in v stiku z zrakom ter rastlinami izloči v obliki rjave luknjičave kamnine, ki so jo nekdaj uporabljali kot gradbeni material za zidanje hiš.


Das Klappern der Mühlen und Rauschen der Wasserfälle Mitten unberührter Natur entspringt einer der zentralen slowenischen Flüsse – die Krka, poetisch auch die grüne Schönheit von Dolenjska genannt, die als slowenischer längster und nach ihrer Wassermenge zugleich als größter slowenischer Fluss gilt. Die Krka entspringt einer Karstquelle unter einem Felsen beim Dörflein Gradiček in der Nähe des gleichnamigen Ortes Krka, mit dem Eingang in eine 220 Meter lange Karsthöhle, die mithilfe eines örtlichen Führers leicht zugänglich und beleuchtet ist. Außer der Tatsache, dass die Höhle einem ihre geheimnisvolle Welt der Tropfsteine enthüllt, gilt sie zugleich auch als die Heimat des Grottenolms, der sich dort aus nächster Nähe bewundern lässt. An der Krka entstanden in der Vergangenheit zahlreiche Mühlen und Sägen, heute jedoch kommt immer mehr ihre Erholungs- und touristische Bedeutung zum Vorschein, da die Stromschnellen-, Kanureiten- Schwimmgenießer, Angel- und Fischer-, Kajak- und Raftingfans hier voll zum Zuge kommen können. Zahlreiche erholungsbedürftige Gäste werden durch die malerische Landschaft angelockt, um am Flussufer das Picknick zu feiern, sich beim Volleyball, Fußball und sonstigen beliebten Gesellschaftssportarten zu entspannen.


In der Gemeinde Ivančna Gorica kommen außergewöhnlich viele Wasserquellen und damit verbundene Fließgewässer vor, durch die im Laufe der Zeit zahlreiche Karsthöhlen entstanden sind und die stellenweise in prächtigen Wasserfällen herabstürzen. Die zwei bekanntesten darunter sind der Wasserfall an der Quelle des Baches von Višnjice und der höchste Tuffstein-Wasserfall Sloweniens an der Quelle des Flusses Košca. In der Vergangenheit waren beide Flüsse nach den zahlreichen Mühlen bekannt, deren erhaltenen Reste vereinzelt noch heute zu bewundern sind. Am äußersten östlichen Rand der Gemeinde befindet sich das Tal des Sickerflusses Temenica, das das hießige Leben durch ihre Strömung und zahlreiche Mühlen einst stark geprägt hat. Die Gril-Mühle in Čagošče ist die einzige Mühle von vielen, die heute noch vollständig erhalten ist und läuft; mit der Stampf und Mühlenrädern vor der Filialschule Temenica werden bei einem die Erinnerungen an längst vergangene Zeiten geweckt, als sich im Temenica-Tal noch die Mühlenräder rauschend gedreht haben. Eine Besonderheit der Flussgebiete stellt auch im Wasser aufgelöster (gelöschter) Kalk dar, der durch den Kontakt mit der Luft und Pflanzen in Form eines braunen feinporigen Gesteins, das einst als Baumaterial zum Hausbau verwendet wurde, ausgeschieden wird.


ˆ

Skozi cas naših prednikov Ugodno prometno lego pokrajine so spoznali že Rimljani in tod speljali državno cesto, ob kateri je na sotočju Višnjice in Stičnice nastalo naselje s cestno postajo imenovano Acervo. Iz te dobe so se ohranili sledovi cestišča, v centru Ivančne Gorice pa je še vedno ohranjen rimski miljnik, ki ga najdemo tudi na občinskem grbu. V občini še danes deluje starodavna Cistercijanska opatija Stična ter pomemben verski in kulturni center z Muzejem krščanstva na slovenskem, kjer je v dvanajstih razstavnih prostorih na ogled razstava Zgodovina krščanstva na slovenskem. Samostansko poslopje predstavlja edinstven umetnostni spomenik, redovna skupnost pa danes med drugim nadaljuje tudi z delom poznanega zeliščarja patra Simona Ašiča. Iz zadnjega stoletja samostanske zgodovine izvira tudi pobratenje občine Ivančna Gorica in občine Hirschaid iz Nemčije.


Ko se želimo napolniti z energijo, se lahko podamo na bližnjo priljubljeno planinsko točko Gradišče z Lavričevo kočo, do katere vodi pot mimo samostana in se tja lahko podamo tako peš, s kolesom kot tudi z avtom, saj do vrha vodi asfaltirana pot skozi gozd. Na poti je ogleda vredna cerkev sv. Nikolaja, za konec poti pa se lahko sprehodimo do ostankov enega največjih železnodobnih gradišč na slovenskem imenovanega Cvinger. Posebna znamenitost je tudi Jurčičeva domačija na Muljavi, ki v neposredni okolici pa tudi v širšem slovenskem prostoru funkcionira kot muzej na prostem. Tu se je leta 1844 rodil eden najpomembnejših začetnikov slovenske književnosti in pisec prvega slovenskega romana Josip Jurčič. V neposredni bližini njegove domačije lahko obiščete naravni amfiteater, kjer domača gledališka skupina tradicionalno uprizarja Jurčičeva dela. Če želite preživeti s kulturo zaznamovano popoldne, se lahko odpravite tudi po Jurčičevi poti, s katero njegovi rojaki vedno znova oživljajo njegov ustvarjalni opus in ga želijo približevati radoživim in vedoželjnim pohodnikom iz vse Slovenije in od drugod. Vredno se je ustaviti tudi v kraju Muljava, kjer si lahko ogledate poznogotsko podružnično cerkev Marijinega vnebovzetja z zlatim baročnim oltarjem in freskami Janeza Ljubljanskega iz 15. stoletja. Zelo priljubljen postanek je tudi v cerkvi sv. Ane v mestnem jedru Višnje Gore, kjer je razstavljen Križev pot, ki ga je v akrilu naslikal Janez Kastelic leta 2004. Omeniti je treba še to, da je tu v 19. stoletju deloval in umrl duhovnik Janez Cigler, ki je napisal prvo slovensko povest Sreča v nesreči, Jurčič pa je semkaj postavil dogajanje znane humoreske Kozlovska sodba v Višnji Gori.


Reise durch die Zeit unserer Vorfahren Bereits die Römer waren sich der günstigen Verkehrslage dieser Landschaft sehr wohl bewusst, deswegen wurde hier eine Staatstrasse gebaut, an welcher am Zusammenfluss von Višnjica und Stičnica eine Siedlung mit einer römischer Straßenstation Acervo gebaut worden ist. Aus dieser Epoche wurden die Spuren des einstigen römischen Straßenbettes erhalten und im Zentrum von Ivančna Gorica steht der römische Meilenstein, der als Symbol bis zu heutigem Tag auch im Gemeindewappen erhalten geblieben ist. In der Gemeinde ist noch heutzutage das Zisterzienserkloster Stična, ein wichtiges Religiösen und Kulturzentrum mit dem Museum des Christentums in Slowenien tätig, in dem eine Ausstellung »Geschichte des Christentums in Slowenien« in insgesamt zwölf Ausstellungsräumen gibt. Die Gebäude des Klosters sind ein einzigartiges Kunstdenkmal und die Ordengemeinschaft führt mit der Arbeit des bekannten Kräuterdoktors, Pater Simon Ašič, fort. Die Verbrüderung der Gemeinden Ivančna Gorica und Hirscheid aus Deutschland geht auf das letzte Jahrhundert der Klostersgechichte zurück.


Energie auftanken kann man in der Berghütte Lavričeva koča am Gradišče-Berg. Der Waldweg dorthin ist asphaltiert und deshalb geeignet für Wanderer, Radfahrer und Autos. Der Weg führt an einem Kloster und der St.-Nikolaus-Kirche vorbei. Am Ende der Wanderung kann man sich noch zu den Überresten einer der größten Eisenzeit-Höhensiedlungen im slowenischen Raum (Cvinger) begeben. Als Sehenswürdigkeit eines besonderen Wertes gilt das Geburthaus vom slowenischen Schriftsteller Josip Jurčič in Muljava, das sowohl in seiner unmittelbaren Gegend als auch im breiteren slowenischen Raum als Freilichtmuseum angelegt ist. Hier wurde im Jahre 1844 einer der bedeutendsten Pioniere der slowenischen Literatur und der Verfasser des ersten slowenischen Romans, Josip Jurčič, geboren. In der unmittelbaren Nähe des Hofguts der Familie Jurčič kann u.a. auch ein Freilicht-Amphitheater besucht werden, wo mithilfe der lokalen Theatergruppe die Werke von Jurčič traditionell aufgeführt werden. Wenn Sie einen kulturgeprägten Nachmittag erleben möchten, führt Sie der Weg Jurčičeva pot bis zum Hof, durch welchen seine Landsleute sein schöpferisches Opus immer wieder ins Leben bringen und es den lebenslustigen und wissbegierigen Wanderern von nah und fern näher bringen möchten. Besichtigungswert ist auch der Ort Muljava mit der spätgotischen Mariahimmelfahrt-Filialkirche mit goldenem Barockaltar und Fresken des Autoren Janez Ljubljanski vom 15. Jahrhundert. Ein beliebtes Ziel ist auch die St.-Anna-Kirche im Zentrum von Višnja Gora, wo der Kreuzweg (2004) in Akryl von Janez Kastelic ausgestellt ist. Hierorts arbeitete und starb im 19. Jh. der Priester Janez Cigler, der Verfasser der ersten slowenischen Erzählung Sreča v nesreči (Glück im Unglück). Hier spielt auch Jurčičs Humoreske Kozlovska sodba v Višnji Gori (dt. Die Verurteilung des Ziegenbocks).


Iz višave v daljavo Občina Ivančna Gorica zaradi razgibanosti pokrajine ponuja številne možnosti za aktivnosti v naravi. Mnoge kmetije nudijo možnost izposoje konj, ponekod se lahko z vožnjo s kočijo na poseben način dotaknete preteklosti, številni gozdovi in travniki pa so prepleteni s potmi in stezami primernimi tako za kolesarje kot za sprehajalce. Če se odpravite na katerega koli izmed okoliških gričev ali hribovij, boste na vrhu poplačani z nepozabnim razgledom ob katerem zaigra srce. Na sončnih pobočjih se ponuja tudi prijazen pogled na številne vinograde (Debeli hrib, Čagoška gora) kjer pridelujejo vino Cviček. Ljubitelji pohodništva imajo možnost izbirati med pestro paleto pohodnih poti in lahko izletom namenijo kar več dni, saj tu potekajo Jurčičeva, Lavričeva, Viridina in Romanova pot, ki nosijo s sabo delce in utrip preteklosti, odločite se lahko tudi za pohod po evropskih pešpoteh E6 in E7, edinstvena izkušnja pa je tudi Pot dveh slapov, kjer narava resnično prevzame. Pozimi nudi obilo snežnih užitkov smučišče na Polževem, sprehajalce pa bodo gotovo začarali snežna pokrajina in slapovi Kosce, ki v dolgi zimi zaledenijo in so prava paša za oči. Za tiste, ki so po duši bolj avanturistični, se nedaleč od Šentvida pri Stični nahaja motokros proga, ki se ponaša s številnimi vzponi in spusti ter zanimivimi ovinki, primerna pa je tudi za enduro motocikle, saj nima velikih skokov. Adrenalina polna izkušnja vas čaka tudi na športnem letališču Šentvid, kjer lahko z motornim ali jadralnim letalom doživite nepozaben panoramski polet.


Berge verführen, Wege locken Durch die landschaftliche Vielfalt der Gemeinde Ivančna Gorica steht einem wirklich ein breit gefächertes Angebot an zahlreichen Freizeitaktivitäten im Freien zur Verfügung. Manche Bauernhöfe bieten einem die Möglichkeit des Pferdeverleihes an, anderswo kann eine nostalgische Kutschenfahrt zum einem besonderen Erlebnis werden, manche Wälder und Wiesen wiederum sind durch zahlreiche Wanderwege und Pfade miteinander verflochten, die sich sowohl für Radfahrer als auch für Spaziergänger bzw. Wanderer bestens eignen. Wenn man sich in die umliegenden Berge begibt, wird man für seine Mühe mit einem unvergesslichen atemberaubenden Ausblick belohnt, der sein Herz höher schlagen lässt. Von den sonnigen Berghängen bietet sich einem auch ein netter Ausblick über die zahlreichen Weinberge (Debeli hrib, Čagoška gora), wo der Rotwein Cviček angebaut wird. Da allen Wanderfreunden ein breit gefächertes Angebot an Wanderwegen zur Verfügung steht, so können den Ausflügen auch mehrere Tage gewidmet werden; nämlich, hier verlaufen die Wege


Jurčičeva, Lavričeva, Viridina und Romanova pot, die alle Bruchteile und Puls der Vergangenheit mit sich tragen. Oder man begibt sich lieber auf eine Wanderung auf den europäischen Fernwanderwegen E6 und E7; eine einzigartige Erfahrung bietet den Wanderern auch der Weg Pot dveh slapov (dt. Weg zweier Wasserfälle), wo die Natur wirklich beeindruckend ist. Im Winter sorgt der Skipark Polževo für reichlich Wintergenuss, die Wanderer wiederum werden durch die Schneelandschaft und Košca-Wasserfälle verzaubert, die in den Wintermonaten vereisen und dadurch zum wahren Blickfänger werden. Nicht weit vom Ort Šentvid pri Stični gibt es für alle Abenteuerseelen eine Motocross-Rennbahn mit den zahlreichen Anstiegen und Abfahrten und interessanten Kurven, die sich allerdings auch für Enduro-Motorräder bestens eignet, weil da keine sehr große Sprunge vorkommen. Ein unvergessliches Erlebnis bietet sich einem auch am Sportflughafen Šentvid, wo man einen unvergesslichen Panoramaflug im Flugzeug oder sogar im ultraleichten Flugzeug unternehmen kann.


ˆ

Oaza kulinaricnih dobrot Dolina reke Krke z okolico je zaradi svojih naravnih danosti bogata tudi v kulinarični ponudbi. Suha krajina ima prostrane gozdove polne gob, gozdnih sadežev ter divjadi, reka Krka pa je bogata z ribami, tako da je ponudba rib že kar tradicionalna v okoliških gostiščih ter kmečkih turizmih. Poleg okusno pripravljene ribe se poda seveda tudi tradicionalno vino Cviček, ki ga pridelujejo v vinskih goricah Debeli hrib v Temenici ter drugod, njegovo obilje okusov pa lahko okušate v naših gostiščih. Poleg tega lega nekaterih zaselkov omogoča tudi pripravo čudovitih suhomesnatih dobrot, ki so prav tako ena glavnih kulinaričnih značilnosti v naši občini.


Kulinarische Oase der Gaumenfreuden Im Krka-Tal und ihrer Umgebung spiegeln sich ihre zahlreichen natürlichen Gegebenheiten folglich auch in einem wahren kulinarischen Reichtum wider. Die Region Suha krajina mit ihren weiten Wäldern ist einerseits reich an Pilzen, Waldfrüchten und Wild, andererseits ist der Fluss Krka sehr reich an Fisch, was der Grund für das traditionelle Fischangebot sowie in den örtlichen Gasthäusern als auch an den touristischen Ausflugsbauernhöfen ist. Zu dem immer frischen, geschmackvoll zubereiteten Fisch passt natürlich der süffige traditionelle Wein Cviček (dt. Edelzwicker), der u.a. in den Weinbergen Debeli hrib in Temenica angebaut wird, von deren Geschmacksvielfalt man in unseren Gasthäusern überzeugt werden kann. Die günstige Lage einiger unserer Weiler ermöglicht die Herstellung und Zubereitung von herrlichen und schmackhaftesten Trockenfleischspezialitäten, die zu den wichtigsten kulinarischen Besonderheiten unserer Gemeinde gehören.


Gostišče s prenočišči Gasthaus-übernachtung

Gostišče Gasthaus

TURISTIČNA KMETIJA GROFIJA Vir pri Stični 30, 1295 Ivančna Gorica T: +386 (0) 1 787 81 41

TURISTIČNA KMETIJA FAJDIGA Temenica 4, 1296 Šentvid pri Stični T: +386 (0) 1 787 40 71

TURISTIČNA KMETIJA MAGOVAC Krka 13, 1301 Krka T: +386 (0) 1 780 60 49 ales.magovac@siol.net

GOSTILNA GRABNAR Radohova vas 8, 1296 Šentvid pri Stični T: +386 (0) 1 788 52 61

GOSTIŠČE NA PAJČNI Male Rebrce 6a, 1303 Zagradec T: +386 (0) 1 788 68 00 na.pajcni@siol.net www.napajcni-murn.si KMEČKI TURIZEM OBOLNO Obolno 4, 1295 Ivančna Gorica T: +386 (0) 1 787 74 50 GOSTILNA PRI JAPU Praproče pri Temenici 6, 1296 Šentvid pri Stični T: +386 (0) 1 787 40 89 GOSTILNA ŠTOROVJE Selo pri Radohovi vasi 6, 1296 Šentvid pri Stični T: +386 (0) 1 788 50 63

IZLETNIŠKA KMETIJA HOČEVAR Gradiček 6, 1301 Krka T: +386 (0) 1 780 66 66 IZLETNIŠKA TURISTIČNA KMETIJA HABJAN Vrh pri Višnji Gori 18, 1294 Višnja Gora T: +386 (0) 1 788 47 57 KMETIJA ODPRTIH VRAT JAVORNIK Krka 27, 1301 Krka T: +386 (0) 1 780 60 11 GOSTILNA JELENOV ROG Peščenik 6, 1294 Višnja Gora T: +386 (0) 1 788 45 21 PICERIJA KEGELJČEK Radohova vas 17a, 1296 Šentvid pri Stični T: +386 (0) 1 788 51 38 TURISTIČNA KMETIJA KLEMENČIČ Radohova vas 3, 1296 Šentvid pri Stični T: +386 (0) 1 788 52 96


GOSTIŠČE KRKA Gabrovčec 1b, 1301 Krka T: +386 (0) 1 780 31 55

OKREPČEVALNICA PRI FRENKU Ljubljanska cesta 14, 1295 Ivančna Gorica T: +386 (0) 1 786 94 80

GOSTILNA KRJAVELJ Ljubljanska cesta 38, 1295 Ivančna Gorica T: +386 (0) 1 787 71 10 krjavelj@volja.net

RESTAVRACIJA POLŽEVO Zavrtače 6, 1294 Višnja Gora T: +386 (0) 1 788 21 92 info@polzevo.com www.polzevo.com

KMETIJA ODPRTIH VRAT MIGLIČ Metnaj 12, 1295 Ivančna Gorica T: +386 (0) 1 787 75 45 RESTAVRACIJA MINI Vodotučine 13, 1295 Ivančna Gorica T: +386 (0) 1 787 70 59 GOSTILNA IN PICERIJA NA SOKOLSKI Sokolska cesta 2, 1295 Ivančna Gorica T: +386 (0) 1 786 97 33 IZLETNIŠKI TURIZEM OKORN Pristava nad Stično 5, 1295 Ivančna Gorica T: +386 (0) 1 787 77 50 KMEČKI TURIZEM PODRŽAJ Gradiček 4, Krka T: +386 (0) 1 780 60 68 GOSTILNA PRI OBRŠČAKU Muljava 22, 1295 Ivančna Gorica T: +386 (0) 1 787 63 81 obrscak@obrscak-sp.si www.obrscak-sp.si

PICERIJA TOPLER Zagradec 5, 1303 Zagradec T: +386 (0) 1 788 68 33 GOSTILNA ZADRUŽNI HRAM Cesta II. grupe odredov 17, 1295 Ivančna Gorica T: +386 (0) 1 788 76 10

Prenočišče Übernachtung PRENOČIŠČE KRKA Krka 40, 1301 Krka T: +386 (0) 1 780 63 16 PRENOČIŠČE SPANČEK Krka 61a, 1301 Krka T: +386 (0) 1 780 63 23


Jurčičeva domačija na Muljavi Muljava 11,1295 Ivančna Gorica T: +386 (0) 1 7876 500 M: +386 (0) 41 686 382 email: muzej.muljava@siol.net

H A Bled

Izvir Krke – Krška jama Turistično društvo Krka Krka 4, 1301 Krka M: +386 (0) 41 276 252 email: tdkrka@planet.si www.tdkrka.si

Maribor

Ljubljana

I

HR Ivančna Gorica Novo mesto

Koper

Samostan Stična

OBČINSKA TURISTIČNA ZVEZA IVANČNA GORICA

Muzej krščanstva na Slovenskem Stična 17, 1295 Ivančna Gorica T: +386 (0) 1 78 78 576 email: info@mks-sticna.si www.mks-sticna.si

Cesta II. grupe odredov 17 1295 Ivančna Gorica T: +386 (0) 1 781 21 30 e-mail: turisticna.zveza@siol.com

Profile for Newsroom Slovenia

Ivančna Gorica - predstavitveni katalog  

Predstavitveni katalog občine Ivančna Gorica

Ivančna Gorica - predstavitveni katalog  

Predstavitveni katalog občine Ivančna Gorica

Profile for ecetera