Page 1

K ATALOG PRODUK TÓW / NR 8 01.08.2019 – 31.08.2019

32,49 Z V A T 3 9,9

6

R U S S IA N D S TA ND A R ,7 L 4 0 % V OL . 0

20,99

15,19

27,99

2

Z V A T 18 ,6

8

Z V A T 3 4 ,4

Z V A T 2 5 ,8

P R E MIUM K R UP NIK 0 ,7 L O 40% V L.

S SI C A R L O R O A JE Z D O R E W Y BR A N V OL . % ,5 1 -1 8 ,5 0 ,75 L

3

INE ’S BA LL A NT L ,5 . L 40 % VO 0

KR A J: US A

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.08.2019-31.08.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI


3,87

6,88

Z V A T 4 ,76

Z V A T 8 ,4 6

A B IA Ł A Ż UB R Ó W K 0 ,1 L L 40 % VO .

A B IA Ł A Ż UB R Ó W K ,2 L L 40 % VO . 0

CE DC

CE DC

3,89

6,94

Z V A T 4 ,7 8

Z V A T 8 ,5 4

V ODK A K R UP NIK ,1 L 4 0 % V OL . 0

V ODK A K R UP NIK ,2 L 4 0 % V OL . 0

Z A P Y TA J IC IE L A P R Z E D S TAW A B IA Ł A Ż UB R Ó W K ,5 L L 40 % VO . 0 CE DC

2 2 , 69 Z V A T 2 7,9

1

A B IA Ł A Ż UB R Ó W K ,7 L L 40 % VO . 0 CE DC

BRANDY / KONIAK

WHISKY

WÓDKA / KOLOROWA

WÓDKA / CZYSTA

A K D Ó W CZ YSTA

M AR IE BR IZ

AR D

M AR IE BR IZ

Z A P Y TA J IC IE L A P R Z E D S TAW V ODK A K R UP NIK ,5 L 4 0 % V OL . 0 M AR IE BR IZ

AR D

AR D

3,90 Z V A T 4 ,8 0 E LUX E C Z Y S TA D A ŻO Ł Ą DK O W GOR Z K A ,1 L % 4 0 V OL . 0

PIWO

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

ST OCK POLS

3,90

6,82

Z V A T 4 ,8 0

Z V A T 8 ,3 9

E LUX E C Z Y S TA D A OW K D Ą Ł ŻO PR ZEM IE P Z A K Z R GO . 0 ,1 L L O V % 0 37, 5 -4

E LUX E C Z Y S TA D A OW K D Ą Ł ŻO PR ZEM IE P Z A K Z R GO A W O K D Ą Ł ŻO GOR Z K A V O L . 0 ,2 L 37, 5 -4 0 %

WINO

ST OCK POLS

KA

NAPOJE

ST OCK POLS

2

KA

Z A P Y TA J IC IE L A E Z P R D S TAW E LUX E C Z Y S TA D A OW K D Ą Ł ŻO IE P R Z E M P Z A K Z R O G A ŻO Ł Ą DK O W A K GOR Z V O L . 0 ,5 L 37, 5 -4 0 % ST OCK POLS

KA

KA

21,59 Z V A T 2 6 ,5

6

E LUX E C Z Y S TA D A OW K D Ą Ł ŻO GOR Z K A ,7 L 4 0 % V OL . 0 ST OCK POLS

KA


KATALOG PRODUKTÓW /NR 8 01.08.2019-31.08.2019

A K D Ó W CZ YSTA 7,29

16,29

Z V A T 4 ,76

Z V A T 8 ,9 7

Z V A T 2 0 ,0

S OP L IC A ,1 L 4 0 % V OL . 0

S OP L IC A ,2 L 4 0 % V OL . 0

S OP L IC A ,5 L 4 0 % V OL . 0

S OP L IC A ,7 L 4 0 % V OL . 0

CE DC

CE DC

CE DC

CE DC

16,39

16,39

17,69

25,49

6

Z V A T 2 1,7

4

Z V A T 2 9,2

WÓDKA / CZYSTA

23,79

3,87

6

WÓDKA / KOLOROWA

Z V A T 2 0 ,1

6

MA B IA Ł A D A L ,5 0 . L O V % 0 4

Z V A T 3 1,3

5

MA B IA Ł A D A L ,7 0 . L O V % 0 4

S OP L IC A TNIO N A L Z S U A CHE Ą K IW L Ś . 0 ,5 L L O V % 5 7, 3

S OP L IC A TNIO N A L Z U S A CHE M IE K Ł JA B 0 ,5 L . L O V % 5 37,

CE DC

CE DC

3,90

7,15

14,95

22,11

Z V A T 4 ,8 0

Z V A T 8 ,7 9

Z V A T 18 ,3

9

Z V A T 2 7,2

S A SK A ,1 L 4 0 % V OL . 0

S A SK A ,2 L 4 0 % V OL . 0

S A SK A ,5 L 4 0 % V OL . 0

ST OCK POLS

KA

ST OCK POLS

M AR IE BR IZ

AR D

0

PIWO

KA

AR D

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

ST OCK POLS

M AR IE BR IZ

BRANDY / KONIAK

6

WHISKY

Z V A T 2 0 ,1

S A SK A ,7 L 4 0 % V OL . 0

KA

ST OCK POLS

KA

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.08.2019-31.08.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI. Z OFERTY FOLDEROWEJ DOTYCZĄCEJ PRODUKTÓW STOCK POLSKA WYKLUCZENI SĄ ODBIORCY OZNACZENI PRZEZ FIRMĘ STOCK POLSKA JAKO ODBIORCY HURTOWI.

3


WÓDKA / CZYSTA

A K D Ó W CZ YSTA 3,39

6,35

14,19

Z V A T 4 ,17

Z V A T 7,8 1

Z V A T 17,4

RDZK A S TA R O G A S C Z Y TA ,1 L % 4 0 V OL . 0

NAPOJE

WINO

PIWO

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

BRANDY / KONIAK

WHISKY

WÓDKA / KOLOROWA

M AR IE BR IZ

4

AR D

RDZK A S TA R O G A S C Z Y TA ,2 L % 4 0 V OL . 0 M AR IE BR IZ

AR D

5

RDZK A S TA R O G A S C Z Y TA . 0 ,5 L 5 37, % V O L M AR IE BR IZ

AR D

3,07

5,59

12,99

Z V A T 3 ,7 8

Z V A T 6 ,8 8

Z V A T 15 ,9

JOK E R L . 0 ,1 L 0 /4 38 % VO

JOK E R L . 0 ,2 L 0 /4 38 % VO

JOK E R L . 0 ,5 L 0 /4 38 % VO

EUROCA SH

EUROCA SH

EUROCA SH

3,32

6,09

13,49

Z V A T 4 ,0 8

Z V A T 7,4 9

Z V A T 16 ,5

KA Ż Y T NIÓ W L ,1 0 . L O V 38%

KA Ż Y T NIÓ W L ,2 0 . L O V 38%

KA Ż Y T NIÓ W L ,5 0 . L O V 38%

CE DC

CE DC

CE DC

8

9


KATALOG PRODUKTÓW /NR 8 01.08.2019-31.08.2019

A K D Ó W CZ YSTA 6,65

14,69

Z V A T 4 ,7 0

Z V A T 8 ,18

Z V A T 18 ,0

NT A B S O LW E L ,1 0 . L 40 % VO

NT A B S O LW E L ,2 0 . L 40 % VO

NT A B S O LW E L ,5 0 . L 40 % VO

CE DC

CE DC

CE DC

WÓDKA / CZYSTA

3,82

7

WÓDKA / KOLOROWA

12,81

Z V A T 4 ,0 0

Z V A T 7,5 9

Z V A T 15 ,7

19 0 6 ,1 L % 0 4 V OL . 0

19 0 6 O L . 0 ,2 L V % 0 4

19 0 6 O L . 0 ,5 L V % 0 4

ST OCK POLS

KA

ST OCK POLS

KA

ST OCK POLS

6

20,24 Z V A T 2 4 ,9

BRANDY / KONIAK

6,17

WHISKY

3,25

0

19 0 6 ,7 L % 0 4 V OL . 0

KA

ST OCK POLS

KA

5,90

13,99

19,99

Z V A T 3 ,8 6

Z V A T 7,2 6

Z V A T 17,2

1

Z V A T 2 4 ,5

A WA L IG ÓR L ,1 0 . L O V 40%

A WA L IG ÓR L ,2 0 . L O V 40%

A WA L IG ÓR L ,5 0 . L O V 40%

A WA L IG ÓR L ,7 0 . L O V 40%

BZ K AL CO

BZ K AL CO

BZ K AL CO

BZ K AL CO

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

3,14

9

PIWO WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.08.2019-31.08.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI. Z OFERTY FOLDEROWEJ DOTYCZĄCEJ PRODUKTÓW STOCK POLSKA WYKLUCZENI SĄ ODBIORCY OZNACZENI PRZEZ FIRMĘ STOCK POLSKA JAKO ODBIORCY HURTOWI.

5


WÓDKA / CZYSTA

A K D Ó W CZ YSTA 15,99

Z V A T 8 ,3 0

Z V A T 19,6

WA L UK S U S O L ,2 0 . L 40 % VO

WA L UK S U S O L ,5 0 . L 40 % VO

WÓDKA / KOLOROWA

W YB OR OW

A

W YB OR OW

ATA OBEC N A SZ PA SÓW ED ANIA ZA

WHISKY BRANDY / KONIAK GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER PIWO

8

WA L UK S U S O L ,7 0 . L 40 % VO

A

W YB OR OW

A

ATA OBEC N A SZ PA SÓW ED ANIA ZA

DO W YP RZ

DO W YP RZ

6,49

14,95

22,10

Z V A T 4 ,3 9

Z V A T 7,9 8

9

Z V A T 2 7,1

TR A Ż Y T NIA E X O RE TR ,1 L 4 0 % V OL . 0

TR A Ż Y T NIA E X O RE TR ,2 L 4 0 % V OL . 0

Z V A T 18 ,3

EL SK O-BI AŁ

A

POLMOS BI

EL SK O-BI AŁ

A

TR A Ż Y T NIA E X O RE TR ,5 L 4 0 % V OL . 0 POLMOS BI

EL SK O-BI AŁ

3,90

7,15

14,50

Z V A T 4 ,8 0

Z V A T 8 ,7 9

Z V A T 17,8

TR Z Y L UBE L S K A ZBOŻ A ,1 L 4 0 % V OL . 0 ST OCK POLS

WINO

Z V A T 2 8 ,6

3,57

POLMOS BI

NAPOJE

7

ATA OBEC N A SZ PA SÓW ED ANIA ZA

DO W YP RZ

6

23,32

6,75

KA

TR Z Y L UBE L S K A ZBOŻ A ,2 L 4 0 % V OL . 0 ST OCK POLS

KA

A

4

TR Z Y L UBE L S K A ZBOŻ A ,5 L 4 0 % V OL . 0 ST OCK POLS

KA

8

TR A Ż Y T NIA E X O RE TR ,7 L 4 0 % V OL . 0 POLMOS BI

EL SK O-BI AŁ

A

2 2, 2 6 Z V A T 2 7,3

8

TR Z Y L UBE L S K A ZBOŻ A ,7 L 4 0 % V OL . 0 ST OCK POLS

KA


KATALOG PRODUKTÓW /NR 8 01.08.2019-31.08.2019

A K D Ó W CZ YSTA 6,69

15,79

Z V A T 4 ,6 6

Z V A T 8 ,2 3

Z V A T 19,4

K J A R Z Ę B IA S U S K U L C Z Y S T Y ,1 L 0 . L O V % 40

K J A R Z Ę B IA S U S K U L CZ YST Y L ,2 0 . L O V % 40

K J A R Z Ę B IA S U S K U L CZ YST Y L ,5 0 . L O V % 40

K

WAW RZ YNIA

K

WAW RZ YNIA

2

K

WÓDKA / KOLOROWA

WAW RZ YNIA

12,47

Z V A T 3 ,2 0

Z V A T 7,2 0

Z V A T 15 ,3

ONG Ż UBR S T R 9 L 0 ,0 . L O V % 5 37,

ONG Ż UBR S T R L 0 ,2 . L O V % 5 37,

ONG Ż UBR S T R L 0 ,5 . L O V % 5 37,

KA

ST OCK POLS

KA

ST OCK POLS

4

KA

5,70

18,99

Z V A T 3 ,6 2

Z V A T 7,0 1

Z V A T 2 3 ,3

IA ŁY BALSAM B 9 L ,0 0 . L O V 37, 5 %

IA ŁY B A L S A M B ,2 L 0 . L O V % 37, 5

A T ORUŃ S K L ,5 0 . L O V 40%

ST OCK POLS

KA

6

PIWO

KA

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

2,94 ST OCK POLS

BRANDY / KONIAK

5,85

WHISKY

2, 6 0 ST OCK POLS

WÓDKA / CZYSTA

3,79

CHEMIR OL

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.08.2019-31.08.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI. Z OFERTY FOLDEROWEJ DOTYCZĄCEJ PRODUKTÓW STOCK POLSKA WYKLUCZENI SĄ ODBIORCY OZNACZENI PRZEZ FIRMĘ STOCK POLSKA JAKO ODBIORCY HURTOWI.

7


WÓDKA / CZYSTA

A K D Ó W CZ YSTA 3,90

7,15

Z V A T 4 ,8 0

Z V A T 8 ,7 9

B O WA S A S K A DĘ 9 L ,0 0 . 4 0 % V OL

B O WA S A S K A DĘ L ,2 . L 40 % VO 0

KA

ST OCK POLS

KA

WHISKY

WÓDKA / KOLOROWA

ST OCK POLS

BRANDY / KONIAK

15,60 Z V A T 19,1

9

B O WA S A S K A DĘ L ,5 4 0 % V OL . 0 ST OCK POLS

KA

3,87 Z V A T 4 ,76

A B IA Ł A Ż UBR Ó W K T Y Z NU TĄ MIĘ A OWC Z NU TĄ JA Ł ,1 L 0 . L O V % 5 37,

NAPOJE

WINO

PIWO

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

CE DC

8

6,88

14,49

Z V A T 8 ,4 6

Z V A T 17,8

2

A B IA Ł A Ż UBR Ó W K T Y IĘ M TĄ U ZN OWC A Z NU TĄ JA Ł ,2 L 0 . L O V 37, 5 %

A B IA Ł A Ż UBR Ó W K T Y IĘ M TĄ U ZN OWC A Z NU TĄ JA Ł ,5 L 0 . L O V 37, 5 %

CE DC

CE DC


KATALOG PRODUKTÓW /NR 8 01.08.2019-31.08.2019

S U T Y R SPI Z V A T 17,8

Z V A T 8 ,9 7

EUROCA SH

Z V A T 41,5

6

S P IR Y T U S Y O WA N R E K T Y F IK ,2 L .0 L O V % 95

S P IR Y T U S Y O WA N R E K T Y F IK ,5 L .0 L O V % 95

EUROCA SH

EUROCA SH

14,99

Z V A T 9,2 2

Z V A T 18 ,4

S P IR Y T U S SK I S TA R O P O L L ,1 0 . L O V 95 %

S P IR Y T U S SK I S TA R O P O L L ,2 0 . L O V 95 %

S P IR Y T U S SK I S TA R O P O L L ,5 0 . L O V 95 %

S P IR Y T U S WY N A LE WKO L ,5 0 . L O V 60 %

CE DC

CE DC

CE DC

CE DC

6

POLMOS W

AR SZ AWA

8

S P IR Y T U S Y O WA N R E K T Y F IK ,2 L L 95 % V O . 0 POLMOS W

AR SZ AWA

Z V A T 3 1,9

2

36,99 Z V A T 4 5 ,5

0

PIWO

S P IR Y T U S Y O WA N R E K T Y F IK ,1 L L 95 % V O . 0

Z V A T 2 1,8

3

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

17,79

8,99 Z V A T 11,0

Z V A T 4 0 ,3

BRANDY / KONIAK

25,95

7,49

4

WHISKY

32,79

WÓDKA / KOLOROWA

S P IR Y T U S Y O WA N R E K T Y F IK ,1 L 95 % V OL . 0

2

WÓDKA / CZYSTA

33,79

14,49

7,29

S P IR Y T U S Y O WA N K E R T Y F IK ,5 L .0 L O V 95 % AR SZ AWA

WINO

POLMOS W

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.08.2019-31.08.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

9


25,79

7,95

16,99

Z V A T 9,7 8

Z V A T 2 0 ,9

T INUM B OL S P L A ,2 L . L 40 % VO 0

T INUM B OL S P L A ,5 L . L 40 % VO 0

T INUM B OL S P L A ,7 L . L 40 % VO 0

CE DC

CE DC

CE DC

37,39

16,29

23,73

0

2

Z V A T 3 1,7

BRANDY / KONIAK

WHISKY

WÓDKA / KOLOROWA

WÓDKA / CZYSTA

A K D Ó WP R E M I U M

Z V A T 4 5 ,9

9

T INUM BOL S P L A L 4 0 % V OL . 1

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

50,64

PIWO

Z V A T 6 2 ,2

9

OR K IS Z ,7 L 4 0 % V OL . 0

WINO NAPOJE

10

KA

4

E P OL ON A IS L ,5 0 . L O V % 0 4 M AR IE BR IZ

CE DC

ST OCK POLS

Z V A T 2 0 ,0

AR D

8

N A MUND S E L ,5 0 . L O V 40% ST OCK POLS

KA

9

E P OL ON A IS L ,7 0 . L O V % 0 4 M AR IE BR IZ

22,99 Z V A T 2 8 ,2

Z V A T 2 9,1

AR D

29,42 Z V A T 3 6 ,1

9

N A MUND S E L ,7 0 . L O V 40% ST OCK POLS

KA


KATALOG PRODUKTÓW /NR 8 01.08.2019-31.08.2019

A K D Ó WP R E M I U M 16,25

Z V A T 9,5 9

Z V A T 19,9

S OB IE S K I ,2 L 4 0 % V OL . 0

S OB IE S K I ,5 L 4 0 % V OL . 0

M AR IE BR IZ

AR D

M AR IE BR IZ

9

Z V A T 2 8 ,3

WÓDKA / CZYSTA

23,08

7,80

9

S OB IE S K I ,7 L 4 0 % V OL . 0

AR D

M AR IE BR IZ

AR D

WÓDKA / KOLOROWA

8

F INL A NDIA ,5 L 0 4 % V OL . 0 BR OW N-FO

RM AN POLS

KA

Z V A T 41,1

9

RM AN POLS

Z V A T 9,5 9

Z V A T 2 1,2

E S T IG E S T O C K P R ,2 L 0 . L O V 40% ST OCK POLS

KA

KA

9

E S T IG E S T O C K P R ,5 L 0 . L O V 40% ST OCK POLS

KA

F INL A NDIA L 4 0 % V OL . 1 BR OW N-FO

RM AN POLS

KA

2 4, 3 8 Z V A T 2 9,9

9

E S T IG E S T O C K P R ,7 L 0 . L O V 40% ST OCK POLS

9

A R K L ING S T O C K S P 0 ,5 L . 37, 5 % V O L ST OCK POLS

KA

36,09 Z V A T 4 4 ,3

9

E S T IG E S T OCK PR 1 L . L O V % 40

KA

ST OCK POLS

PIWO

17,31

Z V A T 2 1,2

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

7,80

2

Z V A T 6 2 ,7

F INL A NDIA ,7 L 0 4 % V OL . 0 BR OW N-FO

17,31

BRANDY / KONIAK

Z V A T 2 7,9

50,99

WHISKY

33,49

22,75

KA

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.08.2019-31.08.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI. Z OFERTY FOLDEROWEJ DOTYCZĄCEJ PRODUKTÓW STOCK POLSKA WYKLUCZENI SĄ ODBIORCY OZNACZENI PRZEZ FIRMĘ STOCK POLSKA JAKO ODBIORCY HURTOWI.

11


A K D Ó WP R E M I U M KUP MIX

WÓDKA / CZYSTA

7,09 Z V A T 8 ,7 2 A W Y BOROW L ,2 0 . L 40 % VO A

WÓDKA / KOLOROWA

W YB OR OW

15 SZT.

A W Y BOROW L ,5 0 . L O 40% V

+ 3 SZT.

16,99 Z V A T 2 0 ,9

0

A W Y BOROW L ,5 0 . L 40 % VO W YB OR OW

A

A

WHISKY BRANDY / KONIAK

16,99

0

Z V A T 2 0 ,9

A

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER PIWO

12 SZT.

A W Y BOROW L ,7 0 . L O 40% V

+ 2 SZT. WINO

A W Y BOROW A Z R T IS M OD ,7 L 4 0 % V OL . 0 W YB OR OW

A

NAPOJE

TIS +1 SZ T. GR A A W Y BOROW L ,5 0 . 4 0 % V OL

12

29,99 Z V A T 3 6 ,8

9

A W Y BOROW ZA R T IS M D O ,7 L 4 0 % V OL . 0 A W YB OR OW

0

A W Y BOROW K NIA M IE Z I K S L PO Z E NIC A P O L S K A P S ,5 L 4 0 % V OL . 0 W YB OR OW

KUP MIX

4

A W Y BOROW L ,7 0 . L 40 % VO W YB OR OW

A

A

A W Y BOROW L ,5 0 . L O V % 0 4

35,85 W YB OR OW

+ 2 SZT.

Z V A T 3 0 ,7

TIS +1 SZ T. GR A

A W Y BOROW L ,5 0 . L O V 40%

A W Y BOROW L 4 0 % V OL . 1

A W Y BOROW L ,7 0 . 4 0 % V OL

W YB OR OW

TIS +1 SZ T. GR A

Z V A T 4 4 ,1

12 SZT.

24,99

A W Y BOROW A Z R T IS OD M ,7 L 4 0 % V OL . 0

O S T O YA ,5 L % 4 0 V OL . 0 W YB OR OW

KUP MIX

A

22,99 Z V A T 2 8 ,2

8

BL UE A B S OL U T ,5 L 0 . L O V 40% W YB OR OW

A

21,99 Z V A T 2 7,0

5

A W Y BOROW ZA OD MIS T R L ,5 4 0 % V OL . 0 W YB OR OW

A

31,99 Z V A T 3 9,3

5

BL UE A B S OL U T L ,7 0 . L O V 40% W YB OR OW

A


KATALOG PRODUKTÓW /NR 8 01.08.2019-31.08.2019

A K D Ó WP R E M I U M Z V A T 2 2 ,3

9

Z V A T 3 1,2

O G IŃ S K I ,5 L 4 0 % V OL . 0 POLMOS BI

EL SK O-BI AŁ

A

24,91

1

Z V A T 3 0 ,6

O G IŃ S K I ,7 L 4 0 % V OL . 0 POLMOS BI

EL SK O-BI AŁ

A

4

USZ PA N TA DE L ,7 0 . L 40 % VO W YB OR OW

A

OD 12 SZ TU

WÓDKA / CZYSTA

25,37

18,21

K

17,39 Z V A T 2 1,3 PONIŻE J 12

9

S Z T UK

Z V A T 2 2 ,4

WÓDKA / KOLOROWA

18,28 8

USZ PA N TA DE L ,5 0 . 4 0 % V OL W YB OR OW

9

PA L A C E ,5 L % 0 4 V OL . 0 CE DC

Z V A T 2 1,0

9

PA L A C E Z IE MNIA K Z O R K IS Z E M ,5 L 0 4 % V OL . 0

17,15 Z V A T 2 1,0

9

PA L A C E OWSEM N M Z IE IA K Z ,5 L 0 . L O V 40%

2 4, 0 9 Z V A T 2 9,6

BRANDY / KONIAK

Z V A T 2 1,0

17,15

WHISKY

17,15

A

3

PA L A C E ,7 L % 0 4 V OL . 0 CE DC

CE DC

CE DC

33,49

16,99

Z V A T 9,6 6

Z V A T 2 0 ,9

HU S A R IA ,2 L 4 0 % V OL . 0

HU S A R IA ,5 L 4 0 % V OL . 0

HU S A R IA ,7 L 4 0 % V OL . 0

HU S A R IA L 4 0 % V OL . 1

CE DC

CE DC

CE DC

CE DC

0

6

Z V A T 41,1

9

PIWO

Z V A T 3 0 ,8

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

25,09

7,85

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.08.2019-31.08.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI. Z OFERTY FOLDEROWEJ DOTYCZĄCEJ PRODUKTÓW STOCK POLSKA WYKLUCZENI SĄ ODBIORCY OZNACZENI PRZEZ FIRMĘ STOCK POLSKA JAKO ODBIORCY HURTOWI.

13


A K D Ó WP R E M I U M 28,49

WÓDKA / CZYSTA

20,99 Z V A T 2 5 ,8

2

Z V A T 3 5 ,0

4

AR HL E B NIY D IC S S CL A ,5 L 4 0 % V OL . 0

AR HL E B NIY D IC S S CL A ,7 L 4 0 % V OL . 0

BJC

BJC

WÓDKA / KOLOROWA

KUP 23 SZT. P OL ONIA 10 0 -L E C IE ,5 L 4 0 % V OL . 0

POLMOS BI

EL SK O-BI AŁ

19,49

A

CE NA ZA SZ T.

Z V A T 2 3 ,9

7

WHISKY

TIS +1 SZ T. GR A

BRANDY / KONIAK

KUP 23 SZT.

KUP 23 SZT.

NOR V E G IA ,5 L 4 0 % V OL . 0

POLMOS BI

EL SK O-BI AŁ

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

19,51

A

POLMOS BI

PIWO

Z V A T 41,8

1

YE C HOP IN R + K A R TO N ,5 L 4 0 % V OL . 0

WINO

POLMOS BI

EDLCE

EL SK O-BI AŁ

31,49

7

A

CE NA ZA SZ T.

Z V A T 3 8 ,7

TIS +1 SZ T. GR A

33,99

NAPOJE

A

CE NA ZA SZ T.

Z V A T 3 1,9

TIS +1 SZ T. GR A

14

EL SK O-BI AŁ

25,99

0

POLMOS SI

KI BACZEWS A K D O V ,5 L 4 0 % V OL . 0

NOR V E G IA ,7 L 4 0 % V OL . 0

CE NA ZA SZ T.

Z V A T 2 4 ,0

KUP 9 SZT.

3

TIS +1 SZ T. GR A

45,29 Z V A T 5 5 ,7

1

YE C HOP IN R + K A R TO N ,7 L 4 0 % V OL . 0 POLMOS SI

EDLCE

KUP 9 SZT.

KI BACZEWS A K D O V ,7 L 4 0 % V OL . 0 POLMOS BI

EL SK O-BI AŁ

39,99

A

CE NA ZA SZ T.

Z V A T 4 9,1

9

TIS +1 SZ T. GR A

48,99 Z V A T 6 0 ,2

6

YE C HOP IN R I K Z IS L IE K + L ,7 0 . L 40 % VO POLMOS SI

EDLCE


KATALOG PRODUKTÓW /NR 8 01.08.2019-31.08.2019

A K D Ó WP R E M I U M Z V A T 2 7,7

4

30,59 Z V A T 3 7,6

31,89

3

2

Z V A T 3 9,2

A Ż UBR Ó W K A N R CZ A ,7 L 4 0 % V OL . 0

CE DC

CE DC

A Ż UBR Ó W K A N R CZ A ANA LE Ż A KOW N JE S IO ,7 L 4 0 % V OL . 0

WÓDKA / KOLOROWA

A Ż UBR Ó W K A N R CZ A ,5 L 4 0 % V OL . 0

WÓDKA / CZYSTA

2 2, 5 5

CE DC

2

Z V A T 2 3 ,9

Z V A T 3 9,2

A Ż UBR Ó W K CZ A RN A ANA LE Ż A KOW DĄB ,7 L 4 0 % V OL . 0

22,75

7

Z V A T 2 7,9

Z MIC K IE W IC L ,5 0 . L O V % 0 4 BZ K AL CO

NOWOŚĆ

24,72

8

Z V A T 3 0 ,4

Z V A T 2 2 ,0

IA N B IA ŁY B O C L ,5 0 . L O V 40% POLMOS BI

EL SK O-BI AŁ

A

1

IA N B IA ŁY B O C L ,7 0 . L O V 40% POLMOS BI

EL SK O-BI AŁ

A

WINO

8,12

AŁ A

17,95

PIWO

EL SK O-BI POLMOS BI

R U S S IA N D S TA ND A R L ,5 0 . L O V 40%

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

IA N B IA ŁY B O C L ,2 0 . L 40 % VO

8

CE DC

CE DC

KUP 19 SZT.

BRANDY / KONIAK

19,49

WHISKY

31,89

CE NA ZA SZ T.

Z V A T 9,9 9

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.08.2019-31.08.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI. Z OFERTY FOLDEROWEJ DOTYCZĄCEJ PRODUKTÓW STOCK POLSKA WYKLUCZENI SĄ ODBIORCY OZNACZENI PRZEZ FIRMĘ STOCK POLSKA JAKO ODBIORCY HURTOWI.

NAPOJE

TIS +1 SZ T. GR A

15


A K D Ó WP R E M I U M WÓDKA / CZYSTA

24,79 Z V A T 3 0 ,4

9

22,79 Z V A T 2 8 ,0

3

B JÖR N ,5 L 4 0 % V OL . 0

BZ K AL CO

BZ K AL CO

WÓDKA / KOLOROWA

B JÖR N ,5 L 4 5 % V OL . 0

KUP MIX 24 SZT. B JÖR N ,5 L % 0 4 V OL . 0 + B JÖR N ,7 L 4 0 % V OL . 0

+1 SZT. GR ATIS B JÖR N ,5 L % 0 4 V OL . 0

WHISKY

BZ K AL CO

BRANDY / KONIAK

31,29

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

Z V A T 3 8 ,4

WINO

Z V A T 2 8 ,8

9

BL A CK S MIR NOF F ,5 L 4 0 % V OL . 0

BZ K AL CO

BZ K AL CO

DI AGEO

31,69

33,99

33,99

DI AGEO

NAPOJE

3

B JÖR N ,7 L % 0 4 V OL . 0

8

BL A CK S MIR NOF F ,7 L 0 . L O V 40%

18

Z V A T 3 6 ,0

23,49

B JÖR N ,7 L % 5 4 V OL . 0

Z V A T 3 8 ,9

PIWO

9

29,29

Z V A T 41,8

1

Z V A T 41,8

1

BL A CK S MIR NOF F O E SPRE S S . 0 ,7 L 37, 5 % V O L

BL A CK S MIR NOF F T L IME MIN . 0 ,7 L 37, 5 % V O L

DI AGEO

DI AGEO


KATALOG PRODUKTÓW /NR 8 01.08.2019-31.08.2019

A K D Ó WP R E M I U M 37,89

0

Z V A T 4 6 ,6

Z V A T 3 7,5

D Ę B O WA ,5 L 4 0 % V OL . 0 DĘ BO WA PO

WÓDKA / CZYSTA

30,49

0

D Ę B O WA ,7 L 4 0 % V OL . 0

LS KA

DĘ BO WA PO

LS KA

WÓDKA / KOLOROWA

0

Z V A T 6 8 ,2

D Ę B O WA BOWE C U + HO DĘ L 0 ,5 . L O V 40% DĘ BO WA PO

LS KA

DĘ BO WA PO

Z V A T 10 6 ,3

DĘ BO WA PO

LS KA

8

X TR A D Ę B O WA E A K W TA Ś U H + ,7 L 4 0 % V OL . 0 DĘ BO WA PO

LS KA

111,99 Z V A T 13 7,7

5

PIWO

7

LS KA

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

86,49

D Ę B O WA + TUB A ,7 L 4 0 % V OL . 0

5

D Ę B O WA BOWE C U + HO DĘ L 0 ,7 . L O V 40%

45,99 Z V A T 5 6 ,5

BRANDY / KONIAK

Z V A T 5 7,8

WHISKY

55,49

46,99

X TR A D Ę B O WA E A K W TA Ś U H + L 4 0 % V OL . 1 DĘ BO WA PO

LS KA

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.08.2019-31.08.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI. Z OFERTY FOLDEROWEJ DOTYCZĄCEJ PRODUKTÓW STOCK POLSKA WYKLUCZENI SĄ ODBIORCY OZNACZENI PRZEZ FIRMĘ STOCK POLSKA JAKO ODBIORCY HURTOWI.

19


A K D Ó WP R E M I U M 85,49

WÓDKA / CZYSTA

81,99 Z V A T 10 0 ,8

5

Z V A T 10 5

D Ę B O WA SK R Z Y P CE ,5 L 4 0 % V OL . 0

BRANDY / KONIAK

WHISKY

WÓDKA / KOLOROWA

DĘ BO WA PO

D Ę B O WA BUK Ł A K ,7 L % 4 0 V OL . 0

LS KA

DĘ BO WA PO

89,99

4

Z V A T 110 ,6

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

DĘ BO WA PO

PIWO WINO NAPOJE

9

D Ę B O WA KI M A PA P OL S L ,7 0 . L O V 40%

D Ę B O WA IE W DR E W N L ,7 0 . L O V 40%

20

LS KA

54,99 Z V A T 6 7,6

LS KA

DĘ BO WA PO

45,99

57,49

7

Z V A T 7 0 ,7

Z V A T 5 6 ,5

,15

1

D Ę B O WA T E XCELLEN A IC G A ŚN IA P R A G NIE N ,5 L 4 0 % V OL . 0

D Ę B O WA T E XCELLEN A IC G A ŚN IA P R A G NIE N ,7 L 4 0 % V OL . 0

LS KA DĘ BO WA PO

LS KA DĘ BO WA PO

LS KA

126,99 Z V A T 15 6 ,2

0

D Ę B O WA A R NE BEC ZK A C Z Z C OBRĘ E L 4 0 % V OL . 1 DĘ BO WA PO

LS KA


KATALOG PRODUKTÓW /NR 8 01.08.2019-31.08.2019

A K D Ó WK O L O R O W A Z V A T 5 3 ,2

WÓDKA / CZYSTA

43,25 0

WÓDKA / KOLOROWA

S OP L IC A SK A S TA R OP OL Z A JE D O R E N A W Y BR . 0 ,7 L 37, 5 % V O L CE DC

6,12

Z V A T 3 ,8 7

Z V A T 7,5 3

S OP L IC A SK A A T S ROP OL L ,7 0 . L O V 38%

NT A B S OLW E A JE D O R Z W Y B R A NE ,1 L .0 L O V 30 %

NT A B S OLW E A JE D O R Z W Y B R A NE ,2 L .0 L O V 30 %

CE DC

CE DC

CE DC

Z V A T 5 3 ,2

0

Z V A T 3 ,8 7

Z V A T 7,5 3

KA Ż Y T NIÓ W A JE Z D O R E N A W Y BR L ,1 0 . 30 % V OL

KA Ż Y T NIÓ W A JE Z D O R E N A W Y BR L ,2 0 . 30 % V OL

CE DC

CE DC

PIWO

6,12

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

3,15

BRANDY / KONIAK

3,15

WHISKY

43,25

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.08.2019-31.08.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI. Z OFERTY FOLDEROWEJ DOTYCZĄCEJ PRODUKTÓW STOCK POLSKA WYKLUCZENI SĄ ODBIORCY OZNACZENI PRZEZ FIRMĘ STOCK POLSKA JAKO ODBIORCY HURTOWI.

21


WÓDKA / KOLOROWA

WÓDKA / CZYSTA

A K D Ó WK O L O R O W A 3,93

3,93

Z V A T 4 ,8 3

Z V A T 4 ,8 3

S OP L IC A A L IN A C Y TR Y N A M WA IG P A N Y C Y TR IĘ TA C Y TR Y N A M L ,1 0 . L O V 30 %

S OP L IC A A CH W 15 S M A K ,1 L 0 . L O V % 6 3 0 -3 CE DC

BRANDY / KONIAK

WHISKY

CE DC

7,75

7,75

Z V A T 9,5 3

Z V A T 9,5 3

S OP L IC A A L IN A TR C Y Y N A M WA IG P A N C Y TR Y IĘ TA M A N Y TR CY ,2 L 0 . L O 30 % V

S OP L IC A A CH W 15 S M A K ,2 L 0 . L O V 3 0 -3 6 % CE DC

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

CE DC

16,95

16,95

5

Z V A T 2 0 ,8

PIWO

Z V A T 2 0 ,8

WINO

S OP L IC A A L IN A C Y TR Y N A M WA IG P A C Y TR Y N IĘ TA M A N Y C Y TR ,5 L 0 . L 30 % VO

NAPOJE

CE DC

22

5

S OP L IC A A CH 1 W 5 S M A K ,5 L 0 . L O 3 0 -3 6 % V CE DC


KATALOG PRODUKTÓW /NR 8 01.08.2019-31.08.2019

A K D Ó WK O L O R O W A 7,95

16,36

Z V A T 4 ,7 7

Z V A T 9,7 8

Z V A T 2 0 ,1

A Ż UB R Ó W K A JE Z D O R W Y B R A NE ,1 L 0 . L O V 32 %

A Ż UB R Ó W K A JE Z D O R E W Y BR A N L ,2 0 . L O V % 32

A Ż UB R Ó W K A JE Z D O R W Y B R A NE ,5 L 0 . L O V 32 %

CE DC

CE DC

CE DC

8,29

16,95

23,79

5

Z V A T 2 9,2

BRANDY / KONIAK

Z V A T 2 0 ,8

WHISKY

0

2

WÓDKA / KOLOROWA

Z V A T 10 ,2

WÓDKA / CZYSTA

3,88

6

A Ż UBR Ó W K L 0 ,5 . L O V % 5 37,

A Ż UBR Ó W K L 0 ,7 . L O V % 5 37,

CE DC

CE DC

CE DC

3,32

6,09

13,49

Z V A T 4 ,0 8

Z V A T 7,4 9

Z V A T 16 ,5

A Ż Y T NÓW K A W O B E L H C A CHR Z A NO W L ,1 0 . L O V 37, 5 %

A Ż Y T NÓW K A W O B E L H C A CHR Z A NO W L ,2 0 . L O V 37, 5 %

A Ż Y T NÓW K A W O B E L H C A CHR Z A NO W L ,5 0 . L O V 37, 5 %

CE DC

CE DC

CE DC

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

A Ż UBR Ó W K L 0 ,2 . L O V % 5 37,

9

PIWO WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.08.2019-31.08.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI. Z OFERTY FOLDEROWEJ DOTYCZĄCEJ PRODUKTÓW STOCK POLSKA WYKLUCZENI SĄ ODBIORCY OZNACZENI PRZEZ FIRMĘ STOCK POLSKA JAKO ODBIORCY HURTOWI.

23


WÓDKA / KOLOROWA

WÓDKA / CZYSTA

A K D Ó WK O L O R O W A 2,79

3,97

Z V A T 3 ,4 3

Z V A T 4 ,8 8

Ż UBR W IŚ NIO W Y Y C Y TR Y N O W L 9 ,0 0 . 30 % V OL

WA Ż O Ł Ą DK O A K GOR Z R O D Z A JE W Y BR A NE OL . 3 0 -3 6 % V 0 ,0 9 -0 ,1 L

ST OCK POLS

KA

BRANDY / KONIAK

WHISKY

ST OCK POLS

6,04

7,80

Z V A T 7,4 3

Z V A T 9,5 9

Ż UBR W IŚ NIO W Y Y C Y TR Y N O W ,2 L 0 . L O V % 0 3

WA Ż O Ł Ą DK O GOR Z K A R O D Z A JE W Y B R A NE . 0 ,2 L L 3 0 -3 6 % V O

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

ST OCK POLS

KA

ST OCK POLS

2 4, 0 6

PIWO

Z V A T 2 9,5

9

WA Ż O Ł Ą DK O GOR Z K A R O D Z A JE W Y B R A NE . 0 ,7 L L O V % 6 3 0 -3

NAPOJE

WINO

ST OCK POLS

26

KA

KA

KA

16,25 Z V A T 19,9

9

WA Ż O Ł Ą DK O A K Z R O G R O D Z A JE W Y B R A NE . 0 ,5 L L O V % 3 0 -3 6 ST OCK POLS

KA


INFORMATOR PROMOCYJNY /NR 7 01.08.2019-31.08.2019

A K D Ó WK O L O R O W A 3,29

Z V A T 8 ,0 9

Z V A T 4 ,0 5

S OD A L UBE L S K A A O N C Y TR Y W A ZOW P OM A R A ŃC L ,2 0 . 25 % V OL

L UB E L S K A JE RODZ A W Y B R A NE ,1 L .0 L O V % 30 ST OCK POLS

KA

WÓDKA / KOLOROWA

KA ST OCK POLS

WÓDKA / CZYSTA

6,58

WHISKY BRANDY / KONIAK

6,58 Z V A T 8 ,0 9 L UB E L S K A JE RODZ A B Y W R A NE ,2 L .0 L O V 30 % ST OCK POLS

KA

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

15,51 8

PIWO

Z V A T 19,0

L UB E L S K A JE RODZ A W Y B R A NE ,5 L L 30 % VO . 0 ST OCK POLS

KA

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.08.2019-31.08.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI. Z OFERTY FOLDEROWEJ DOTYCZĄCEJ PRODUKTÓW STOCK POLSKA WYKLUCZENI SĄ ODBIORCY OZNACZENI PRZEZ FIRMĘ STOCK POLSKA JAKO ODBIORCY HURTOWI.

27


A K D Ó W WÓDKA / CZYSTA

3,90 Z V A T 4 ,8 0 S A SK A R O D Z A JE W Y B R A NE -0 ,1 L 0 9 . L O V 30 %

WHISKY

WÓDKA / KOLOROWA

ST OCK POLS

KA

BRANDY / KONIAK

7,15 Z V A T 8 ,7 9 S A SK A R O D Z A JE R B Y W A NE ,2 L .0 L O V 30 %

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

ST OCK POLS

KA

15,60

PIWO

Z V A T 19,1

9

S A SK A R O D Z A JE R W Y B A NE ,5 L L 30 % VO . 0

NAPOJE

WINO

ST OCK POLS

28

KA


KATALOG PRODUKTÓW /NR 8 01.08.2019-31.08.2019

A K D Ó WK O L O R O W A WÓDKA / CZYSTA

3,35 Z V A T 4 ,12 K R UP NIK R O D Z A JE W Y B R A NE . 0 ,1 L L O V % 0 28 -3 AR D

WÓDKA / KOLOROWA

M AR IE BR IZ

16,14

Z V A T 8 ,11

Z V A T 8 ,17

Z V A T 19,8

K R UP NIK R O D Z A JE R B Y W A NE . 0 ,2 L L O V 28 -3 0 %

K R UP NIK A P OR Z EC Z K L ,2 0 . L O V 28 %

K R UP NIK R O D Z A JE R W Y B A NE . 0 ,5 L L O V 28 -3 0 %

M AR IE BR IZ

AR D

M AR IE BR IZ

AR D

M AR IE BR IZ

Z V A T 11,0

K R UP NIK ,1 L 38 % V OL . 0

K R UP NIK ,2 L 38 % V OL . 0 AR D

6

Z V A T 2 3 ,3

6

PIWO

Z V A T 5 ,6 5

M AR IE BR IZ

AR D

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

8,99

AR D

5

18,99

4 , 59 M AR IE BR IZ

BRANDY / KONIAK

6,64

WHISKY

6,59

K R UP NIK ,5 L 38 % V OL . 0 M AR IE BR IZ

AR D

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.08.2019-31.08.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI. Z OFERTY FOLDEROWEJ DOTYCZĄCEJ PRODUKTÓW STOCK POLSKA WYKLUCZENI SĄ ODBIORCY OZNACZENI PRZEZ FIRMĘ STOCK POLSKA JAKO ODBIORCY HURTOWI.

29


KATALOG PRODUKTÓW /NR 8 01.08.2019-31.08.2019

A K D Ó WK O L O R O W A Z V A T 2 7,9

8

Z V A T 41,1

F INL A NDIA JE RODZ A W Y B R A NE 0 ,7 L L. O V % 5 37,

RM AN POLS

BR OW N-FO

RM AN POLS

Z A P Y TA J IC IE L A P R Z E D S TAW

KA B A R M A Ń S A JE Z D O R E W Y BR A N L ,2 0 . L O V % 21

KA B A R M A Ń S A JE Z D O R E W Y BR A N L ,5 0 . L O V % 21

JA NT OŃ

JA NT OŃ

KA

WÓDKA / KOLOROWA

F INL A NDIA L IME Y A CR NBE R R Y R R RE DBE . 0 ,5 L 37, 5 % V O L BR OW N-FO

9

Z A P Y TA J IC IE L A P R Z E D S TAW

KA

WHISKY

6,79

14,99

Z V A T 4 ,6 6

Z V A T 8 ,3 5

Z V A T 18 ,4

BALSAM I P OMOR SK L ,1 0 . L O V 36%

BALSAM I P OMOR SK L ,2 0 . L O V 36%

BALSAM I P OMOR SK L ,5 0 . L O V 36%

AR D

M AR IE BR IZ

AR D

M AR IE BR IZ

EL SK O-BI AŁ

7,80

A

CE NA ZA SZ T.

TIS +1 SZ T. GR A

IA N B IA ŁY B O C Z A JE D O R E W Y BR A N ,5 L 30 % V OL . 0 POLMOS BI

EL SK O-BI AŁ

16,25

A

CE NA ZA SZ T.

Z V A T 19,9

9

NAPOJE

Z V A T 9,5 9

KUP 11 SZT.

WINO

POLMOS BI

AR D

PIWO

IA N B IA ŁY B O C Z A JE D O R E W Y BR A N ,2 L 30 % V OL . 0

4

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

KUP 19 SZT.

BRANDY / KONIAK

3,79

M AR IE BR IZ

WÓDKA / CZYSTA

33,49

22,75

TIS +1 SZ T. GR A

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.08.2019-31.08.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI. Z OFERTY FOLDEROWEJ DOTYCZĄCEJ PRODUKTÓW STOCK POLSKA WYKLUCZENI SĄ ODBIORCY OZNACZENI PRZEZ FIRMĘ STOCK POLSKA JAKO ODBIORCY HURTOWI.

31


A K D Ó WK O L O R O W A WÓDKA / CZYSTA

34,79 Z V A T 4 2 ,7

9

WÓDKA / KOLOROWA

A B S OL U T K UR A N T L IME PE A RS ,7 L 4 0 % V OL . 0

WHISKY

W YB OR OW

BRANDY / KONIAK

17,31 Z V A T 2 1,2

9

E S T IG E S T O C K P R D Z A JE RO W Y B R A NE 0 ,5 L . O V 37, 5 % L ST OCK POLS

KA

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

Z V A T 4 2 ,7

9

A B S OL U T E X TR A K T ,7 L % 3 5 V OL . 0 W YB OR OW

A

A

2 4, 3 8 Z V A T 2 9,9

9

E S T IG E S T OCK PR C IT R O N Y CR A NBE R R IT GR A PEF RU L . 0 ,7 37, 5 % V O L ST OCK POLS

34,79

KA

KUP 3 SZT.

PA S S O V E R Z S L IV O V IT L ,7 0 . L 70 % V O ŚL IW OW IC

A PA SCHA LN

63,49

A

CE NA ZA SZ T.

Z V A T 7 8 ,0

9

TRA ASZ EX

R ABAT 10%

NAPOJE

WINO

PIWO

YM A OTRZ

32

3,19

5,99

14,49

Z V A T 3 ,9 2

Z V A T 7,3 7

Z V A T 17,8

S A D Ó W K A JE RODZ A W Y B R A NE ,1 L L 30 % VO . 0

S A D Ó W K A JE RODZ A W Y B R A NE ,2 L L 30 % VO . 0

S A D Ó W K A JE RODZ A W Y B R A NE ,5 L L 30 % VO . 0

EUROCA SH

EUROCA SH

EUROCA SH

2


KATALOG PRODUKTÓW /NR 8 01.08.2019-31.08.2019

Y K S I H WSZKOCK A 56,59

5 Z V A T 3 0 ,8

1 Z V A T 6 9,6

Z V A T 8 1,7

A

W YB OR OW

PO ZA CZ

8

Y AS NA W HI SK

68,49

A

Z V A T 8 4 ,2

WÓDKA / KOLOROWA

W YB OR OW

W HI SK Y

66,49

GAL C HIVA S R E K Y IS H W S C O T C H ,5 L 0 . L O V % 40

GAL C HIVA S R E K Y IS H W S C O T C H ,2 L 0 . L O V % 40

ÓW CZ AS NA

4

GAL C HIVA S R E 12 Y O ,7 L 4 0 % V OL . 0 W YB OR OW

9

Z V A T 10 4

GAL C HIVA S R E K Y IS H SCOTCH W N TO R A +K ,7 L 4 0 % V OL . 0 W YB OR OW

IK

LIDER A

GAL C HIVA S R E K Y IS H SCOTCH W A TR X E ,7 L 4 0 % V OL . 0

A

W YB OR OW

KUP 6 SZT. 4

DE WA R ’S L 0 % V O L . 0 ,7

BA CA RDI M

AR TINI POLS

42,19

KA

9

J&B R A RE ,7 L 4 0 % V OL . 0 DI AGEO

A

49,99

99,99

9

Z V A T 12 2 ,9

Z V A T 61,4

W HIS K Y DE WA R ’S B E L W HIT E L A L 4 0 % V OL . 1 BA CA RDI M

AR TINI POLS

9

N OF S ING L E T O 2 Y O 1 N W O T F DUF ,7 L 4 0 % V OL . 0

KA

DI AGEO

WINO

CE NA ZA SZ T.

Z V A T 5 1,8

9

TIS +1 SZ T. GR A

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.08.2019-31.08.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

NAPOJE

O D E W A R ’S T YPU W H IS K Y T T JEJ AROM A BLENDED. Y WOŃ SKÓR A IN M O P Y PRZ DEM E N IU Z M IO Z C Ą Ł O  P W A T K IE M OR A Z DOD DĘBU. G R U S Z K I I  JEST W  S M A K U A. D E L IK A T N

Z V A T 61,4

PIWO

SZKOCK A

,0 5

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

N IE Z B Ę D N

49,99

BRANDY / KONIAK

Z V A T 9 1,9

A

WHISKY

8 4 , 59

74,79

WÓDKA / CZYSTA

25,08

DL A KL IE NT

33


Y K S I H WSZKOCK A WÓDKA / CZYSTA

28,35 Z V A T 3 4 ,8

7

35,59

47,25

8

Z V A T 5 8 ,1

Z V A T 4 3 ,7

2

HIS K Y G R A N T ’S W ,7 L 0 . L 40 % VO

HIS K Y G R A N T ’S W 1 L . L 40 % VO

CE DC

CE DC

CE DC

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

BRANDY / KONIAK

WHISKY

WÓDKA / KOLOROWA

HIS K Y G R A N T ’S W ,5 L 0 . L 40 % VO

40,99

40,99

40,99

2 Z V A T 5 0 ,4

2 Z V A T 5 0 ,4

2 Z V A T 5 0 ,4

G R A N T ’S SK S HE R R Y C A L ,7 0 . L O V 40%

G R A N T ’S RUM C A S K ,7 L 4 0 % V OL . 0

G R A N T ’S A L E C A SK ,7 L 4 0 % V OL . 0

CE DC

CE DC

CE DC

61,79

NAPOJE

WINO

PIWO

Z V A T 76 ,0

34

0

N IE Z B Ę D N

IK

LIDER A LE C A SK G R A N T ’S A A SK SHERRY C I G R A N T ’S TO OWOCE EGO DOD AT K OW Y N IA W H IS K LEŻAK OWA H  B E C Z K A C G R A N T ’S W IE D N IO PO ODPOW S H E R R Y. – P IW IE I 

45,49

77,79

5

Z V A T 9 5 ,6

Z V A T 5 5 ,9

8

YO G R A N T ’S 8 IS H IN F K S A C Y R S HE R L ,7 0 . L 40 % VO

G R A N T ’S SMOK Y ,7 L 4 0 % V OL . 0

HIS K Y G R A N T ’S W 12 Y O ,7 L 4 0 % V OL . 0

CE DC

CE DC

CE DC


KATALOG PRODUKTÓW /NR 8 01.08.2019-31.08.2019

Y K S I H WSZKOCK A Z V A T 13 ,3

9

T SCOTCH PA S S P O R Y IS WH K ,2 L % 4 0 V OL . 0 A

Z V A T 4 0 ,5

T SCOTCH PA S S P O R Y IS WH K ,7 L % 4 0 V OL . 0

A

W YB OR OW

Z V A T 3 9,3

5

A

31,99 Z V A T 3 9,3

5

B E L L’ S O R IG IN A L ,7 L 4 0 % V OL . 0

B E L L’ S S P IC E D ,7 L 3 5 % V OL . 0

DI AGEO

DI AGEO

DI AGEO

42,49

14,99

27,99

4

Z V A T 3 4 ,4

6

INE ’S BA LL A NT L 0 ,2 . L O V 40% W YB OR OW

3

PIWO

B E L L’ S O R IG IN A L L 4 0 % V OL . 1

Z V A T 18 ,4

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

B E L L’ S O R IG IN A L ,5 L 4 0 % V OL . 0

Z V A T 5 2 ,2

BRANDY / KONIAK

31,99

8

WHISKY

9

8

T SCOTCH PA S S P O R Y IS WH K ,5 L % 4 0 V OL . 0 W YB OR OW

23,49 Z V A T 2 8 ,8

Z V A T 3 1,4

32,99

WÓDKA / KOLOROWA

W YB OR OW

25,59

INE ’S BA LL A NT L 0 ,5 . L O V 40%

A

W YB OR OW

WÓDKA / CZYSTA

10,89

A

DI AGEO

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.08.2019-31.08.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

35


Y K S I H WSZKOCK A WÓDKA / CZYSTA

KUP MIX 3 SZT.

INE ’S BA LL A NT L ,7 . L O 40% V 0

WÓDKA / KOLOROWA

+ 1 SZT.

INE ’S BA LL A NT 12 Y O ,7 L 4 0 % V OL . 0 W YB OR OW

A

TIS +1 SZ T. GR A

DL A KL IE NT

ÓW CZ AS NA

W HI SK Y

KUP MIX

3 4, 3 9

Z V A T 4 2 ,3 PO ZA CZ

3 SZT.

0

INE ’S BA LL A NT L L O 40% V . 1

Y AS NA W HI SK

35,99

Z V A T 4 4 ,2

+ 1 SZT. T G L E NL IV E ’S R E D N U FO RE SERV E ,7 L 4 0 % V OL . 0

7

INE ’S BA LL A NT L 0 ,7 . L O V 40% W YB OR OW

A

W YB OR OW

WHISKY BRANDY / KONIAK GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER PIWO WINO

INE ’S BA LL A NT O 12 Y ,7 L 4 0 % V OL . 0 W YB OR OW

A

NAPOJE

TIS +1 SZ T. GR A A W Y BOROW L ,5 0 . L O V 40%

36

Z V A T 5 5 ,2 PO ZA CZ

1

Y AS NA W HI SK

45,99

Z V A T 5 6 ,5

7

INE ’S BA LL A NT L .1 L O V % 40 W YB OR OW

A

A W Y BOROW L ,5 0 . L O V 40%

37,99

7

Z V A T 4 6 ,7

3

Z V A T 4 6 ,7

W YB OR OW

+ 1 SZT.

4 4, 8 9

37,99

INE ’S BA LL A NT IL BR A S ,7 L 3 5 % V OL . 0

INE ’S BA LL A NT L 0 ,7 . L O V % 40

W HI SK Y

35,99 Z V A T 4 4 ,2

3 SZT.

ÓW CZ AS NA

TIS +1 SZ T. GR A

A W Y BOROW L ,5 0 . L 40 % VO

KUP MIX

A

DL A KL IE NT

A

W YB OR OW

61,99 Z V A T 76 ,2

5

INE ’S BA LL A NT 12 Y O ,7 L 4 0 % V OL . 0 W YB OR OW

A

INE ’S BA LL A NT A N + SZK L A K ,7 L 4 0 % V OL . 0 A

Z V A T 4 4 ,2

7

INE ’S BA LL A NT PA S S IO N ,7 L 4 0 % V OL . 0 W YB OR OW

A

INE ’S BA LL A NT + K A R TO N ,7 L 4 0 % V OL . 0 W YB OR OW

35,99

3

A

35,49 Z V A T 4 3 ,6

5

N CL A NSM A H TC O C S D E D BL EN Y K W HIS L 4 0 % V OL . 1 CE RV IL LE IN

VE ST ME NT

S


KATALOG PRODUKTÓW /NR 8 01.08.2019-31.08.2019

Y K S I H WSZKOCK A Z V A T 110 ,6

9

A LK ER JOHNNIE W K E R L A W W HIT E ,7 L 42 % V OL . 0

Z A P Y TA J IC IE L A P R Z E D S TAW A LK ER JOHNNIE W ATC H B ’S BL E NDE R KI + 2 SZK L A N L ,7 0 . L 40 % VO DI AGEO

Z V A T 6 2 ,7

2

A LK ER JOHNNIE W ATC H B ’S BL E NDE R + K A R TO N ,7 L 4 0 % V OL . 0

WÓDKA / KOLOROWA

DI AGEO

50,99

WÓDKA / CZYSTA

89,99

DI AGEO

0

A LK ER JOHNNIE W E L B RED L A ,2 L 4 0 % V OL . 0 DI AGEO

W HI SK Y

24,19

5 Z V A T 2 9,7 NA W HI SK PO ZA CZ AS

Y

28,99

Z V A T 3 5 ,6

6

38,49 Z V A T 4 7,3

BRANDY / KONIAK

Z V A T 19,3

ÓW CZ AS NA

WHISKY

15,69

DL A KL IE NT

4

A LK ER JOHNNIE W E L RED L A B RED L A BEL + S P R IT E ,7 L 4 0 % V OL . 0 DI AGEO

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

A LK ER JOHNNIE W E L B A L RED ,5 L 4 0 % V OL . 0 DI AGEO

96,99

9

Z V A T 119,3

Z V A T 61,4

A LK ER JOHNNIE W E L RED L A B ,75 L 4 0 % V OL . 1 DI AGEO

Z V A T 9 6 ,5

4

A LK ER JOHNNIE W B E L A L K C A BL EE F E E V E R TR L ,7 0 . L O V 40% DI AGEO

WINO

A LK ER JOHNNIE W E L B A L D E R + P R IN G L E S ,7 L 4 0 % V OL . 0 E B RED L A L L 4 0 % V OL . 1

0

78,49

PIWO

49,99

DI AGEO

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.08.2019-31.08.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

37


WÓDKA / CZYSTA

Y K S I H WSZKOCK A 56,99

71,99

0

Z V A T 8 8 ,5

BRANDY / KONIAK

WHISKY

WÓDKA / KOLOROWA

Z V A T 7 0 ,1

A LK ER JOHNNIE W B E L A L BL A CK L 4 0 % V OL . 1

DI AGEO

DI AGEO

DI AGEO

93,99

10,99

22,49

1

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

DI AGEO

30,45

PIWO

Z V A T 3 7,4

5

PEEL W IL L IA M L ,7 0 . L O V 40% M AR IE BR IZ

WINO

8

A LK ER JOHNNIE W B E L A L BL A CK ,7 L 4 0 % V OL . 0

A LK ER JOHNNIE W A C K L DOUBL E B L ,7 4 0 % V OL . 0

NAPOJE

Z V A T 13 0 ,9

A LK ER JOHNNIE W B E L A L BL A CK ,5 L 4 0 % V OL . 0

Z V A T 115 ,6

38

5

106,49

AR D

Z V A T 13 ,5

2

PEEL W IL L IA M L ,2 0 4 0 % V OL . M AR IE BR IZ

AR D

7

PEEL W IL L IA M C OF F EE ,7 L 3 5 % V OL . 0 M AR IE BR IZ

AR D

6

PEEL W IL L IA M L ,5 0 4 0 % V OL . M AR IE BR IZ

35,75 Z V A T 4 3 ,9

Z V A T 2 7,6

AR D

35,75 Z V A T 4 3 ,9

7

PEEL W IL L IA M HONE Y ,7 L 3 5 % V OL . 0 M AR IE BR IZ

AR D


KATALOG PRODUKTÓW /NR 8 01.08.2019-31.08.2019

Y K S I H WM E R Y K A Ń S K A A

36,49

5

Z V A T 3 7,4

PEEL W IL L IA M A N A L + SZK K ,7 L 4 0 % V OL . 0

ÓW CZ AS NA

PEEL W IL L IA M L B DOU E N M ATUR ATI O L ,7 0 . 4 0 % V OL M AR IE BR IZ

W HI SK Y

DL A KL IE NT

ÓW CZ AS NA

W HI SK Y

6 Z V A T 2 9,2

NA W HI SK PO ZA CZ AS

NA W HI SK PO ZA CZ AS

18,11

Z V A T 2 2 ,2

8

E R ’S 8 Y O G L E NR O G 0 ,7 L L 40 % VO . M AR IE BR IZ

AR D

Y

2 4, 6 6

Z V A T 3 0 ,3

33,37 Z V A T 41,0

4

ER HIG HL A ND Y K W HIS L 4 0 % V OL . 1 EUROCA SH

4

ER HIG HL A ND L ,7 0 . L O 40% V

EUROCA SH

EUROCA SH

29,99

39,99

49,99

9

Z V A T 61,4

9

9

ER 5 Y O HIG HL A ND ,5 L 0 . L O V 40%

ER 5 Y O HIG HL A ND ,7 L 0 . L O V 40%

ER 7 Y O HIG HL A ND ,7 L 0 . L O V 40%

EUROCA SH

EUROCA SH

EUROCA SH

PIWO

Z V A T 4 9,1

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

ER HIG HL A ND L ,5 0 . L O 40% V

Z V A T 3 6 ,8

BRANDY / KONIAK

2 Z V A T 2 1,2

Y

2

AR D

23,79

17,25

Z V A T 7 5 ,0

WHISKY

DL A KL IE NT

AR D

8

WÓDKA / KOLOROWA

M AR IE BR IZ

Z V A T 4 4 ,8

60,99

WÓDKA / CZYSTA

30,45

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.08.2019-31.08.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

39


Y K S I H WM E R Y K A Ń S K A A

34,49

WÓDKA / CZYSTA

38,99 Z V A T 4 7,9

6

Z V A T 4 2 ,4

WÓDKA / KOLOROWA

W IL L IA M L AW S ON ’S W HIS K Y ,7 L 4 0 % V OL . 0

BRANDY / KONIAK

WHISKY

BA CA RDI M

AR TINI POLS

KA

2

T E A C HE R ’S W HIS K Y ,7 L % 4 0 V OL . 0 ST OCK POLS

KA

5,19

28,65

Z V A T 6 ,3 8

Z V A T 3 5 ,2

IS K Y DA RK WH L ,1 0 . L O V % 0 4

GL ER OL D S MUG L ,7 0 4 0 % V OL .

W YB OR OW

A

4

CE DC

36,99 Z V A T 4 5 ,5

R S ON S IR P IT T E L ,7 . L 40 % VO 0 M AR IE BR IZ

DL A KL IE NT

AR D

ÓW CZ AS NA

W HI SK Y

45,69

Z V A T 5 6 ,2 PO ZA CZ AS

0

NA W HI SK Y

47,97

Z V A T 5 9,0

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

0

1

RY GL ENG A R LT A M E S IN G L + K A R TO N ,7 L 4 0 % V OL . 0 CE RV IL LE IN

33,99

PIWO

Z V A T 41,8

1

ROU SE FA M O U S G W HIS K Y ,5 L 4 0 % V OL . 0

NAPOJE

WINO

UNIT ED BE

40

VE RA GE S

43,99 Z V A T 5 4 ,1

1

ROU SE FA M O U S G W HIS K Y ,7 L 4 0 % V OL . 0 UNIT ED BE

VE RA GE S

VE ST ME NT

S

55,00 Z V A T 6 7,6

5

ROU SE FA M O U S G W HIS K Y L 4 0 % V OL . 1 UNIT ED BE

VE RA GE S


KATALOG PRODUKTÓW /NR 8 01.08.2019-31.08.2019

Y K S I H WI R L A N D Z K A 57,99

9

Z V A T 7 1,3

Z V A T 7 3 ,7

3

48,85 Z V A T 6 0 ,0

9

R E DE W T UL L A MO INIS H F K S C IDE R C A ,5 L 0 . L O V % 40

R E DE W T UL L A MO F INIS H K S A X O R UM C 0 ,5 L . L O V % 40

CE DC

CE DC

121,65

61,99

47,99

3

Z V A T 76 ,2

5

Z V A T 5 9,0

CE DC

Z V A T 2 1,6

IR IS H DUB L INE R L IQ UE UR ,7 L 30 % V OL . 0 KA ST OCK POLS

7

J A ME S ON ,2 L 4 0 % V OL . 0 W YB OR OW

38,59 Z V A T 4 7,4

7

PIWO

4

KA

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

17,62

3

IR IS H DUB L INE R E W HIS K Y ,7 L 4 0 % V OL . 0 ST OCK POLS

48,49

BRANDY / KONIAK

R E DE W T UL L A MO 1 L 4 0 % V OL .

CE DC

Z V A T 5 9,6

CE DC

WHISKY

R E DE W T UL L A MO M A LT LE 14 Y O S IN G ,7 L .0 L O V 40%

R E DE W T UL L A MO ,7 L L 40 % VO . 0

WÓDKA / KOLOROWA

Z V A T 14 9,6

WÓDKA / CZYSTA

59,99

J A ME S ON ,5 L 4 0 % V OL . 0

A

W YB OR OW

A

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.08.2019-31.08.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

41


Y K S I H WM E R Y K A Ń S K A WÓDKA / CZYSTA

A

DL A KL IE NT

ÓW CZ AS NA

W HI SK Y

48,39

2 Z V A T 5 9,5 PO ZA CZ AS

NA W HI SK Y

WÓDKA / KOLOROWA

48,89

67,89

57,79

0

Z V A T 7 1,0

Z V A T 8 3 ,5

J A ME S ON TES C A SK A M A IPA ,7 L 4 0 % V OL . 0

J A ME S ON L 4 0 % V OL . 1 W YB OR OW

8

A

W YB OR OW

3 Z V A T 6 0 ,1

A

J A ME S ON ,7 L 4 0 % V OL . 0

WHISKY

W YB OR OW

A

BRANDY / KONIAK

36,81 Z V A T 4 5 ,2

8

S B U S HMIL L OR IG IN A L ,5 L 4 0 % V OL . 0 UNIT ED BE

VE RA GE S

4 4, 8 5 Z V A T 5 5 ,1

50,99

6

Z V A T 6 2 ,7

S B U S HMIL L OR IG IN A L ,7 L 4 0 % V OL . 0 UNIT ED BE

S B U S HMIL L OR IG IN A L + TUB A ,7 L % 0 4 V OL . 0

VE RA GE S

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

UNIT ED BE

63,63

49,99

V A T 7 8 ,2 7

V A T 61,4 9

PIWO

Z

S BL A CK B U S HMIL L BUSH ,7 L 4 0 % V OL . 0

NAPOJE

WINO

UNIT ED BE

42

VE RA GE S

Z

S B U S HMIL L KI N A L K Z S 2 + ,7 L 4 0 % V OL . 0 UNIT ED BE

VE RA GE S

2

N IE Z B Ę D N

VE RA GE S

IK

LIDER A

L ANDZK A IN A L T O IR IG R O S L A B U S H M IL S T YL OWAN E D IE N J Ó OTR CH. W H IS K Y P IC H K O T Ł A K O S Y W , H W W Ą S K IC IS K Y Z ANKĄ WH M J E S T IE S CYCH LEŻAK UJĄ H C Y N N IE JĘCZM RRY CH PO SHE A K Z C E  B W ĄCYCH H LEŻAK UJ C Y W O Ż O I  Z B B O N IE . CH PO BUR A K Z C E  B W


KATALOG PRODUKTÓW /NR 8 01.08.2019-31.08.2019

Y K S I H WM E R Y K A Ń S K A A

46,99

Z V A T 9,8 3

0 Z V A T 5 7,8

BR OW N-FO

RM

AN POLS KA

Z V A T 5 2 ,8

RM AN POLS

PO ZA CZ

8

Y AS NA W HI SK

47,97

KA

Z V A T 5 9,0

WÓDKA / KOLOROWA

BR OW N-FO

W HI SK Y

42,99

IE L’ S JACK DA N A IN O R IG L ,5 L % 4 0 V OL . 0

IE L’ S JACK DA N 5 L ,0 0 . 4 0 % V OL

ÓW CZ AS NA

0

IE L’ S JACK DA N HONE Y ,5 L 3 5 % V OL . 0 BR OW N-FO

59,99

9

Z V A T 7 3 ,7

9

Z V A T 7 3 ,7

Z V A T 7 3 ,7

BR OW N-FO

RM AN POLS

KA

BR OW N-FO

,7 7

IE L’ S JACK DA N L 1 . L O V % 40 BR OW N-

LS KA FORM AN PO

BR OW N-FO

159,99 Z V A T 19 6 ,7

9

IE L’ S JACK DA N 5 L ,7 1 . L O V 40% BR OW N-

LS KA FORM AN PO

RM AN POLS

KA

,5 4

IE L’ S JA CK D A N CK JA N G E N TL E M A L ,7 0 . L O V 40% BR OW N-FO

RM AN POLS

KA

Z A P Y TA J IC IE L A E Z P R D S TAW IE L’ S JACK DA N L ER L TI IS D R TE MAS L ,7 0 . L 43% VO BR OW N-FO

RM AN POLS

PIWO

Z V A T 10 5

KA

Z V A T 10 4

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

85,99

RM AN POLS

9

IE L’ S JACK DA N Y HONE ,7 L 3 5 % V OL . 0

IE L’ S JACK DA N IE F IR E L IK R ,7 L 3 5 % V OL . 0

IE L’ S JACK DA N L ,7 0 4 0 % V OL .

84,99

BRANDY / KONIAK

59,99

KA

WHISKY

59,99

RM AN POLS

WÓDKA / CZYSTA

7,99

DL A KL IE NT

KA

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.08.2019-31.08.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

43


WÓDKA / CZYSTA

Y K S I H WSZKOCK A 32,99

46,10

8

Z V A T 5 6 ,7

Z V A T 4 0 ,5

JIM B E A M B OUR B ON ,5 L 4 0 % V OL . 0

BRANDY / KONIAK

WHISKY

WÓDKA / KOLOROWA

ST OCK POLS

KA

ST OCK POLS

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

ST OCK POLS

KA

0

Z V A T 5 6 ,7

0

Z V A T 7 1,3

KA

58,99 Z V A T 7 2 ,5

PIWO

JIM B E A M B OUR B ON L 4 0 % V OL . 1

57,99

ST OCK POLS

6

JIM B E A M RYE ,7 L 4 0 % V OL . 0 ST OCK POLS

WINO

KA

7

46,10

JIM B E A M A PPLE HONE Y ,7 L 3 5 % V OL . 0

NAPOJE

JIM B E A N W HIT E ,7 L 4 0 % V OL . 0

Z V A T 6 7,7

46,10 Z V A T 5 6 ,7

44

0

55,09

KA

JIM B E A M R E D S TA G ,7 L 4 0 % V OL . 0 ST OCK POLS

KA

Z V A T 6 6 ,4

1

JIM B E A M BL A CK ,7 L 4 3 % V OL . 0 ST OCK POLS

KA

JIM B E A M T DE V IL’S C U L ,7 0 . L O V 45% ST OCK POLS

53,99

3

KA

53,99 Z V A T 6 6 ,4

1

JIM B E A M K DOUBL E O A L ,7 0 . L 43% VO ST OCK POLS

KA


KATALOG PRODUKTÓW /NR 8 01.08.2019-31.08.2019

Y K S I H WSZKOCK A Z V A T 3 1,6

25,69

0

C A SK A ME R IC A N IL D W A CANAD ,5 L 4 0 % V OL . 0

Z V A T 3 1,6

0

32,99 Z V A T 4 0 ,5

WÓDKA / CZYSTA

25,69

8

IL D CA N A DA W L ,5 0 . L 40 % VO

C A SK A ME R IC A N ,7 L 0 . L 40 % VO

EUROCA SH

EUROCA SH

71,54

47,99

59,34

9

Z V A T 5 9,0

K E Y 10 1 W IL D T UR 0 ,7 L . 5 0 ,5 % V O L

K E Y 81 W IL D T UR ,7 L .0 4 0 ,5 % V O L

CE DC

CE DC

Z V A T 7 2 ,9

BRANDY / KONIAK

3

WHISKY

Z V A T 8 7,9

WÓDKA / KOLOROWA

EUROCA SH

9

KEY W IL D T UR O NE Y H N A ME R IC A . 0 ,7 L 3 5,5 % V O L CE DC

9

KEY W IL D T UR RYE . 0 ,7 L 4 0 ,5 % V O L CE DC

IK

LIDER A

Z V A T 5 1,6

5

N C A N A DIA D L O L IA C E SP L ,7 0 . L 40 % VO A

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.08.2019-31.08.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

W YB OR OW

WINO

KŁAD Y TO PRZ Y E K R U T D W IL ONU EGO BURB IW Z D W A R P E N T U C K Y. R O D E M Z K ZA Z A W D Z IĘ C R E T K A R A SWÓJ CH ON Y E S T S TAR Z T EMU, ŻE J OWAN Y T I  D E S T Y L A L 6 M U M IN IM ŻSZ YCH RM N A JW Y O N G U Ł D WE J A K O Ś C I.

41,99

PIWO

Z V A T 8 6 ,0

N IE Z B Ę D N

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

69,99

45


BR WÓDKA / CZYSTA

15,99 Z V A T 19,6

7

K A I N O K / Y D N A 32,99 Z V A T 4 0 ,5

8

* ME TA X A 5 L ,2 0 . L 38% VO

* ME TA X A 5 L ,5 0 . L 38% VO

CE DC

CE DC

43,99 Z V A T 5 4 ,1

1

* ME TA X A 5 IC S S CL A ,7 L 38 % V OL . 0

WHISKY

WÓDKA / KOLOROWA

CE DC

BRANDY / KONIAK

43,99

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

Z V A T 5 4 ,1

CE DC

CE DC

17,26

41,99

3

Z V A T 5 1,6

WINO

KA ST OCK POLS

NAPOJE

1

* ME TA X A 5 + K A R TO N ,7 L 38 % V OL . 0

V S OP OR IG IN A L BR A ND Y ,5 L 36% V OL . 0

46

Z V A T 5 7,3

* ME TA X A 5 HONE Y ,7 L 30 % V OL . 0

Z V A T 2 1,2

PIWO

1

46,59

5

L E C U V IE R ,7 L 36% V OL . 0 HE NK EL L

56,55 Z V A T 6 9,5

6

* ME TA X A 5 L 38 % V OL . 1 CE DC

32,99 Z V A T 4 0 ,5

8

ND Y 18 0 4 B R A + K A R TO N ,7 L 36% V OL . 0 HE NK EL L


KATALOG PRODUKTÓW /NR 8 01.08.2019-31.08.2019

BR Z V A T 3 9,3

5

A R A R AT 3 S TA R S ,5 L % 4 0 V OL . 0 A

Z V A T 5 2 ,3

9

A R A R AT 3 S TA R S ,7 L % 4 0 V OL . 0 W YB OR OW

W YB OR OW

A

3

ST OCK POLS

KA

4

V S OP S T OCK 8 4 D BR A N Y ,7 L 38 % V OL . 0 ST OCK POLS

KA

64,99

41,03

4

Z V A T 5 0 ,4

Z V A T 7 9,9

S T OCK 8 4 XO ,7 L 4 0 % V OL . 0 ST OCK POLS

KA

6

PIWO

V S OP S T OCK 8 4 V S OP L 38 % V OL . 1

KA

Z V A T 4 3 ,7

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

Z V A T 6 9,6

V S OP S T OCK 8 4 D BR A N Y ,3 5 L 38 % V OL . 0 ST OCK POLS

56,61

6

35,56

BRANDY / KONIAK

Z V A T 2 9,6

A

WHISKY

2

7

A R A R AT 5 S TA R S ,5 L % 4 0 V OL . 0 W YB OR OW

24,11

A R A R AT 5 S TA R S ,7 L 4 0 % V OL . 0

Z V A T 4 7,4

A

50,99 Z V A T 6 2 ,7

38,59

WÓDKA / KOLOROWA

W YB OR OW

4 2 , 59

WÓDKA / CZYSTA

31,99

K A I N O K / Y D N A

S T OCK 8 4 A ND Y CHE R R Y BR L ,7 0 . L 3 4% VO ST OCK POLS

KA

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.08.2019-31.08.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

47


BR WÓDKA / CZYSTA

KUP 10 SZT.

WÓDKA / KOLOROWA

P L IS K A C L A S S IC C OF F EE HONE Y L . 0 ,2 L 3 2-3 6 % V O

K A I N O K / Y D N A 21,99 Z V A T 2 7,0

5

P L IS K A BR A ND Y ,5 L 36% V OL . 0 AMBR A

21,99 Z V A T 2 7,0

5

P L IS K A C OF F EE HONE Y ,5 L 32 % V OL . 0 AMBR A

AMBR A

9,99

CE NA ZA SZ T.

Z V A T 12 ,2

9

WHISKY

TIS +2 SZ T. GR A

BRANDY / KONIAK

54,99 Z V A T 6 7,6

4

KUP 10 SZT.

P L IS K A XO ,7 L 4 0 % V OL . 0

Y BR Z EG S Ł ONE C Z N 0 ,2 L . L O V 36%

AMBR A

AMBR A

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

8,49

20,99 Z V A T 2 5 ,8

2

Y BR Z EG S Ł ONE C Z N 0 ,5 L 36% V OL . AMBR A

CE NA ZA SZ T.

Z V A T 10 ,4

4

TIS +2 SZ T. GR A

22,99

19,69

8

Z V A T 2 4 ,2

NAPOJE

WINO

PIWO

Z V A T 2 8 ,2

48

2

28,99 Z V A T 3 5 ,6

6

DAOS ,5 L 36% V OL . 0

BUD A F OK ,5 L 36% V OL . 0

BUD A F OK ,7 L 36% V OL . 0

CE RV IL LE

BA RT EX

BA RT EX


KATALOG PRODUKTÓW /NR 8 01.08.2019-31.08.2019

BR Z V A T 5 4 ,1

1

44,99 Z V A T 5 5 ,3

4

43,29 5

Z V A T 5 3 ,2

YO T OR R E S 5 N TO R + KA ,7 L 38 % V OL . 0

0 YO T OR R E S 1 TO R + KA N ,7 L 38 % V OL . 0

CE DC

CE DC

24,99

7,99

14,99

Z V A T 9,8 3

Z V A T 18 ,4

N N A P OL E O M A X IME ,1 L 4 0 % V OL . 0

N N A P OL E O M A X IME ,2 L 4 0 % V OL . 0

M AR IE BR IZ

AR D

DĘ BO WA PO

9

A U T IE R C OGN A C G VS + K A R TO N ,7 L 4 0 % V OL . 0 AR D

Z V A T 13 5 ,2

9

A U T IE R C OGN A C G V S OP + K A R TO N ,7 L 4 0 % V OL . 0 M AR IE BR IZ

AR D

279,00 Z VA T 3 4 3

,17

A U T IE R C OGN A C G XO + K A R TO N ,7 L 4 0 % V OL . 0 M AR IE BR IZ

AR D

WINO

M AR IE BR IZ

109,99

LS KA

PIWO

Z V A T 110 ,6

DĘ BO WA PO

4

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

89,99

LS KA

BRANDY / KONIAK

NCE R E N A IS S A P VSO ,7 L 38 % V OL . 0

CE DC

WHISKY

4

P IC E D T OR R E S S ,7 L . L 35% VO 0

WÓDKA / KOLOROWA

Z V A T 3 0 ,7

WÓDKA / CZYSTA

43,99

K A I N O K / Y D N A

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.08.2019-31.08.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

49


GIN WÓDKA / CZYSTA

19,99 Z V A T 2 4 ,5

9

N G IN M A D QUE E ,5 L 0 . L 37, 5 % V O

WÓDKA / KOLOROWA

EUROCA SH

44,99

39,49

4

Z V A T 4 8 ,5

Z V A T 5 5 ,3

G OR D ON ’S Y G IN L ONDON DR + TO NIC ,7 L 38 % V OL . 0

7

G OR D ON ’S Y G IN L O ND O N DR ,7 L 0 . L O V % 5 37, DI AGEO

WHISKY

DI AGEO

BRANDY / KONIAK

17,99

PIWO

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

Z V A T 2 2 ,1

WINO

6

Z V A T 3 0 ,9

Z V A T 5 2 ,2

G OR D ON ’S P INK . 0 ,7 L 37, 5 % V O L

DI AGEO

DI AGEO

KUP 5 SZT.

KUP 5 SZT.

BO SF OR D ROSE L 5 % V O L . 0 ,7

BA CA RDI M

AR TINI POLS

43,99

KA

CE NA ZA SZ T.

Z V A T 5 4 ,1

1

TIS +1 SZ T. GR A

50

25,16

G OR D ON ’S Y G IN N O L DON DR L ,2 0 . L O V 40%

37,

NAPOJE

3

42,49

BO SF OR D Y L ONDON DR L 0 ,7 . L O V % 5 37, BA CA RDI M

AR TINI POLS

41,99

KA

CE NA ZA SZ T.

Z V A T 5 1,6

5

TIS +1 SZ T. GR A

5

S T O C K G IN ,7 L 8 3 % V OL . 0 ST OCK POLS

KA

35,55 Z V A T 4 3 ,7

3

Y F IN S B UR R L ,7 0 . L O V % 37, 5 CE DC


KATALOG PRODUKTÓW /NR 8 01.08.2019-31.08.2019

GIN Z V A T 19,0

5

’S SE A GR A M L 5 ,3 0 . 38 % V OL W YB OR OW

A

28,99

16,99

6

Z V A T 2 0 ,9

Z V A T 3 5 ,6

’S SE A GR A M L ,7 0 . L 38% VO W YB OR OW

A

’S SE A GR A M L IME ,7 L 38 % V OL . 0 W YB OR OW

A

HE NK EL L

7

SK I G IN L UB U IC S S CL A L IME . 0 ,7 L 37, 5 % V O L

23,49 9

E R ’S MR . S TA C H ,7 L 0 . L O V % 37, 5 M AR IE BR IZ

AR D

26,59 Z V A T 3 2 ,7

1

PIWO

Z V A T 2 8 ,8

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

0

SK I G IN L UB U MIN T . 0 ,7 L 37, 5 % V O L HE NK EL L

SK I G IN L UB U L 0 ,5 . L O V % 5 37,

Z V A T 3 1,9

HE NK EL L

26,99 Z V A T 3 3 ,2

6

25,99

BRANDY / KONIAK

Z V A T 2 3 ,3

WHISKY

2

Z V A T 3 8 ,1

A

WÓDKA / KOLOROWA

18,99

0

’S SE A GR A M E IM L ,3 5 L 38 % V OL . 0 W YB OR OW

30,99

WÓDKA / CZYSTA

15,49

P INK G IN RY S TR AW B E R L ,5 0 . L O 37, 5 % V HE NK EL L

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.08.2019-31.08.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

51


RUM 42,49

WÓDKA / CZYSTA

15,49 5

WÓDKA / KOLOROWA

Z V A T 19,0

Z V A T 5 2 ,2

42,49

6

ORG A N C A P TA IN M L D G D S P IC E O L ,2 3 5 % V OL . 0

ORG A N C A P TA IN M L D G D S P IC E O L ,7 3 5 % V OL . 0

DI AGEO

DI AGEO

Z V A T 5 2 ,2

6

ORG A N C A P TA IN M K C BL A W HIT E L % V O L . 0 ,7 0 -4 5 37,

BRANDY / KONIAK

WHISKY

DI AGEO

51,99

69,99

29,99

5

Z V A T 8 6 ,0

9

Z V A T 3 6 ,8

Z V A T 6 3 ,9

ORG A N C A P TA IN M E D B L A C K S P IC L ,7 4 0 % V OL . 0

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

DI AGEO

PIWO

B A C A R DI NC A C A R TA B L A A R G E N TA CAR L . 0 ,7 L O V % 0 -4 5 3 AR TINI POLS

WINO

42,49

KA

CE NA ZA SZ T.

Z V A T 5 2 ,2

6

NAPOJE

TIS +1 SZ T. GR A

S P IC E D B A C A R DI ,7 L L O 35% V . 0

52

UNIT ED BE

VE RA GE S

B A C A R DI NC A C A R TA B L A L ,5 0 . L O V 40% BA CA RDI M

KUP 8 SZT.

BA CA RDI M

UM K R A K EN R L ,7 0 . L O V % 0 4

KUP 8 SZT.

C A R TA B A C A R DI ORO . 0 ,7 L 37, 5 % V O L BA CA RDI M

AR TINI POLS

42,49

KA

CE NA ZA SZ T.

Z V A T 5 2 ,2

6

TIS +1 SZ T. GR A

S P IC E D B A C A R DI ,7 L .0 L O V 35%

9

AR TINI POLS

KA

56,99 Z V A T 7 0 ,1

0

B A C A R DI NC A C A R TA B L A L . L O 40% V 1 BA CA RDI M

AR TINI POLS

KA


KATALOG PRODUKTÓW /NR 8 01.08.2019-31.08.2019

RUM 51,99

9

Z V A T 6 3 ,9

Z V A T 4 9,1

B A C A R DI O A K HE A R T ,7 L 3 5 % V OL . 0 AR TINI POLS

KA

B A C A R DI RAZZ ,7 L % 32 V OL . 0 BA CA RDI M

AR TINI POLS

KA

G A L E ON BL A CK GOL D S ILV E R . 0 ,5 L 37, 5 % V O L POLMOS BI

EL SK O-BI AŁ

18,99

A

CE NA ZA SZ T.

Z V A T 2 3 ,3

6

EXTRA YMASZ

Z V A T 2 4 ,5

9

Y P IR AT E B A D A RK W HIT E . 0 ,5 L % 5 37, V O L

42,49 Z V A T 5 2 ,2

6

L UB H AVA N A C 3 YO ,7 L 4 0 % V OL . 0 W YB OR OW

A

36,39 Z V A T 4 4 ,7

CE DC

9

A

47,86

7

Z V A T 5 8 ,8

Z V A T 2 2 ,8

G OL DE N . 0 ,5 L 37, 5 % V O L W YB OR OW

A

6

PIWO

G OL DE N . 0 ,2 L 37, 5 % V O L

18,59

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

8,69 W YB OR OW

6

AS O L D PA S C M BL A NC O RU M U R O R NE G . 0 ,7 L 37, 5 % V O L

EUROCA SH

Z V A T 10 ,6

BRANDY / KONIAK

19,99

BRUG A L A NE JO E X TR A DR Y L L . 0 ,7 3 8 -4 0 % V O VE RA GE S

WINO

UNIT ED BE

WHISKY

R ABAT 10% A OTRZ

WÓDKA / KOLOROWA

BA CA RDI M

5

WÓDKA / CZYSTA

39,99

KUP MIX 3 SZT.

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.08.2019-31.08.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

53


A L I U Q TE 5 4 , 69

WÓDKA / CZYSTA

58,95

BRANDY / KONIAK

WHISKY

WÓDKA / KOLOROWA

Z V A T 7 2 ,5

1

CE DC

CE DC

W YB OR OW

65,00

6 4, 3 2

60,83

5

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

A

Z V A T 7 1,3

3

RM AN POLS

2

S AUZ A GOL D ,7 L 38 % V OL . 0 KA

KA

Z V A T 7 9,9

4

RM AN POLS

2

S AUZ A W HIT E ,7 L 38 % V OL . 0 KA

56,99

R E L JIM A D O O D A S O P E R ,7 L 38 % V OL . 0 BR OW N-FO

A

Z V A T 74 ,8

ST OCK POLS

64,99

R E L JIM A D O BL A NCO ,7 L 38 % V OL . 0 BR OW N-FO

Z V A T 7 9,1

ST OCK POLS

57,99

PIWO

0

OL ME C A BL A NCO ,7 L % 38 V OL . 0

W YB OR OW

WINO

Z V A T 7 0 ,1

S IE R R A S ILV E R ,7 L % 38 V OL . 0

OL ME C A GOL D ,7 L 38 % V OL . 0

NAPOJE

7

S IE R R A GOL D REP O S A DO L ,7 0 . L O V % 38

Z V A T 7 9,9

54

Z V A T 6 7,2

56,99

KA

Z V A T 7 0 ,1

0

C A MINO BL A NCO L . 0 ,7 L 3 5 -4 0 % V O BA CA RDI M

AR TINI POLS

KA


KATALOG PRODUKTÓW /NR 8 01.08.2019-31.08.2019

Y R E I K LI Z V A T 5 2 ,9

5

55,29 Z V A T 6 8 ,0

1

3,69 Z V A T 4 ,5 4

A P EROL A P E R IT IV O L 11% V O L . 1

C A MPA R I B IT TE R ,0 4 L 25 % V OL . 0

CE DC

CE DC

CE DC

37,49

49,05

6 4, 8 6

1

Z V A T 6 0 ,3

8

C A MPA R I B IT TE R ,7 L 25 % V OL . 0

C A MPA R I B IT TE R L 25 % V OL . 1

CE DC

CE DC

CE DC

9,39

26,55

36,75

6

Z V A T 4 5 ,2

5

0

IS T E R J Ä GE R ME L 0 ,1 . L O V 35%

IS T E R J Ä GE R ME 5 L ,3 0 . L O V 35%

IS T E R J Ä GE R ME 0 ,5 L . L O V 35%

CE DC

CE DC

CE DC

PIWO

Z V A T 3 2 ,6

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

C A MPA R I B IT TE R ,5 L 25 % V OL . 0

Z V A T 11,5

BRANDY / KONIAK

Z V A T 7 9,7

WHISKY

3

WÓDKA / KOLOROWA

A P EROL A P E R IT IV O ,7 L 11% V O L . 0

Z V A T 4 6 ,1

WÓDKA / CZYSTA

43,05

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.08.2019-31.08.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

55


Y R E I K LI WÓDKA / CZYSTA

48,95 Z V A T 6 0 ,2

1

66,29 Z V A T 8 1,5

4

IS T E R J Ä GE R ME L ,7 . L 35% VO 0

IS T E R J Ä GE R ME L L 35% VO . 1

CE DC

CE DC

40,49 Z V A T 4 9,8

0

E BOL S G R E N A DIN U R SY P 0 ,75 L

WHISKY

WÓDKA / KOLOROWA

CE DC

BRANDY / KONIAK

27,99 Z V A T 3 4 ,4

3

VK A BE C HE R O L ,5 0 . L O V % 8 3

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

W YB OR OW

A

PIWO

9

S A MBUC A B IA N C A ,7 L 4 0 % V OL . 0

NAPOJE

WINO

CE DC

56

Z V A T 4 7,3

4

VK A BE C HE R O L ,7 0 . L O V % 8 3 W YB OR OW

37,39 Z V A T 4 5 ,9

38,49 A

53,99 Z V A T 6 6 ,4

1

OFFEE K A HL U A C ,7 L 20 % V OL . 0 W YB OR OW

A

36,59

19,99

1

Z V A T 2 4 ,5

Z V A T 4 5 ,0

9

PA S S O A ,7 L 15 % V O L . 0

ERB A L R O S OL IS H ,5 L 0 . L O V 32 %

CE DC

CE DC


KATALOG PRODUKTÓW /NR 8 01.08.2019-31.08.2019

Y R E I K LI Z V A T 4 7,9

6

58,99 Z V A T 7 2 ,5

6

78,49 Z V A T 9 6 ,5

WÓDKA / CZYSTA

38,99

4

’S S HE R ID A N L ,7 0 . L 15,5 % V O

’S S HE R ID A N L 1 . L O 15,5 % V

DI AGEO

DI AGEO

DI AGEO

31,29

47,49

40,49

9

Z V A T 5 8 ,4

WÓDKA / KOLOROWA

’S S HE R ID A N L ,5 0 . L 15,5 % V O

Z V A T 4 9,8

0

LS L IK IE R B O BL UE ,5 L 2 1% V O L . 0

LS L IK IE R B O SEC IPL E TR O A C A R CU ,7 L 38 % V OL . 0

LS L IK IE R B O R T GHU O Y L A R TU NA ,7 L 15 % V O L . 0

CE DC

CE DC

CE DC

0

40,49 Z V A T 4 9,8

0

LS L IK IE R B O H TC O C S R TE T BU L ,7 0 . L 24 % V O

LS L IK IE R B O H AC K A M S 6 1 W L . 0 ,7 L 15 -24 % V O

CE DC

CE DC

PIWO

Z V A T 4 9,8

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

40,49

BRANDY / KONIAK

1

WHISKY

Z V A T 3 8 ,4

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.08.2019-31.08.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

57


Y R E I K LI 15,99

WÓDKA / CZYSTA

17,99 Z V A T 2 2 ,1

3

B A BUNI N A L E W K A D Z A JE O R E W Y BR A N 0 ,5 L . L O V % 18

WÓDKA / KOLOROWA

HE NK EL L

Z V A T 19,6

6,79

7

Z V A T 8 ,3 5

L IK IE R KI D A LKOWS A L L TE O C O CH A L VA NIL RY S TR AW B E R L ,5 0 . 15 % V O L

T A DVOC A A I K S W O DA LK L ,2 0 . L O V % 16 HE NK EL L

WHISKY

HE NK EL L

BRANDY / KONIAK

15,39

PIWO

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

Z V A T 18 ,9

14,99

3

Z V A T 18 ,4

Z V A T 8 ,6 0

T A DVOC A A GD A ŃSK I ,5 L 20 % V OL . 0

HE NK EL L

AR M AR IE BR IZ

KUP MIX 11 SZT.

15,49

POLMOS BI

WINO

4

T A DVOC A A KI D A LKOWS L L . 0 ,5 15 -16 % V O

T A DVOC A A L ,5 0 . L 20 % V O EL SK O-BI AŁ

15,49 Z

A

CE NA ZA SZ T.

V A T 19,0 5

TIS +1 SZ T. GR A

NAPOJE

6,99

D

Z V A T 19,0

5

T A DVOC A A O IN C C U P P A C L ,5 0 . L 20 % V O POLMOS BI

EL SK O-BI AŁ

A

T A DVOC A A ,2 L 0 . L O V % 0 2 POLMOS BI

EL SK O-BI AŁ

A

KUP MIX 11 SZT. T A DVOC A A O IN D R A B OMB TIR A MIS U ,5 L 20 % V OL . 0

POLMOS BI

EL SK O-BI AŁ

15,49

A

CE NA ZA SZ T.

Z V A T 19,0

5

TIS +1 SZ T. GR A

58


KATALOG PRODUKTÓW /NR 8 01.08.2019-31.08.2019

Y R E I K LI

EL SK O-BI POLMOS BI

14,99

AŁ A

12,99

Z V A T 7,9 8

Z V A T 15 ,9

A D V OK AT K R UP NIK IC S CL A S ,2 L % 16 V O L . 0 M AR IE BR IZ

AR D

8

A D V OK AT K R UP NIK IC S CL A S ,5 L % 16 V O L . 0 M AR IE BR IZ

AR D

WÓDKA / KOLOROWA

TA L K A R O D Z A JE A R B W Y NE . 0 ,5 L L O V 16 -17 %

6,49

CE NA ZA SZ T.

Z V A T 18 ,4

4

TIS +1 SZ T. GR A

Z V A T 7,9 8

Z V A T 15 ,9

A D V OK AT K R UP NIK R ME L S Ł ON Y K A K AW O W Y ,2 L % 6 1 V OL . 0 M AR IE BR IZ

AR D

8

A D V OK AT K R UP NIK R ME L S Ł ON Y K A L ,5 16 % V O L . 0 M AR IE BR IZ

AR D

Z V A T 15 ,9

Z V A T 5 6 ,8

1

60,99 Z V A T 7 5 ,0

2

B A IL E Y S M IR IS H C R E A L ,5 0 . L 17 % V O

B A IL E Y S M IR IS H C R E A L ,7 0 . L 17 % V O

B A IL E Y S M IR IS H C R E A L 1 . L O 17 % V

DI AGEO

DI AGEO

DI AGEO

PIWO

5

AR D

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

46,19

8

A D V OK AT K R UP NIK Y K AW O W ,5 L 16 % V O L . 0 M AR IE BR IZ

35,49 Z V A T 4 3 ,6

12,99

BRANDY / KONIAK

12,99

WHISKY

6,49

WÓDKA / CZYSTA

KUP MIX 5 SZT.

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.08.2019-31.08.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

59


Y R E I K LI WÓDKA / CZYSTA

Z V A T 19,6

7

Z V A T 17,7

O A M A RE T T L ,5 0 . L 25 % V O AR D

WHISKY

WÓDKA / KOLOROWA

M AR IE BR IZ

BRANDY / KONIAK

35,45

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

Z V A T 4 3 ,6

0

Z V A T 3 8 ,6

M A L IB U RUM R A C IB B E A N L ,5 0 . L O V 18 %

CE DC

W YB OR OW

PIWO

0

S T OCK 8 4 CREM A ,7 L 17 % V O L . 0 ST OCK POLS

WINO

Z V A T 3 0 ,7

KA

4

O A M A RE T T TO T E DIL ,5 L 2 1% V O L . 0

O A M A RE T T E IC N VE ,7 L 2 1% V O L . 0

BA RT EX

CE DC

6

O A M A RE T T F L ORENCE L L . 0 ,7 28 -3 0 % V O

Z V A T 3 4 ,8

NAPOJE

0

31,43

28,29

60

24,99

14,39

15,99

38,47

41,99

2

Z V A T 5 1,6

Z V A T 4 7,3

M A L IB U RUM R A C IB B E A N L ,7 0 . L O V 18 %

A

W YB OR OW

Z A P Y TA J IC IE L A E Z P R D S TAW L IA M F OR T W IL L ,2 0 . L O V 40% POLMOS BI

EL SK O-BI AŁ

A

A

5

A R C HE R S S N A PP A E P C H S C H ,7 L 0 . L O V 18 % DI AGEO

Z A P Y TA J IC IE L A E Z P R D S TAW L IA M F OR T W IL L ,5 0 . L O V 40% POLMOS BI

EL SK O-BI AŁ

A


KATALOG PRODUKTÓW /NR 8 01.08.2019-31.08.2019

Y R E I K LI Z V A T 13 ,1

17,49

AŁ A

5

Z V A T 13 ,1

5

CA N A RI MIL K ,3 5 L V 15 % O L . 0

CA N A RI TIR A MIS U ,3 5 L 15 % V O L . 0

HE NK EL L

HE NK EL L

WÓDKA / KOLOROWA

L IA M F OR T W IL A M E R W HIS K Y C L ,5 0 . L O 17 % V EL SK O-BI POLMOS BI

10,69

10,69

WÓDKA / CZYSTA

KUP MIX 5 SZT.

CE NA ZA SZ T.

Z V A T 2 1,5

1

TIS +1 SZ T. GR A

2

CA N A RI R O D Z A JE R B Y W A NE ,3 5 L . L O 15 % V 0 HE NK EL L

Z V A T 41,8

1

W E DE L R O D Z A JE R B Y W A NE ,5 L .0 L O V 18 % POLMOS SI

EDLCE

33,99 Z V A T 41,8

OP IN L IK IE R C H L Ą O S Z L E M R A K O W O K AW OW Y D A L O K E Z C ,5 L 18 % V O L . 0 ED POLMOS SI

6

W E DE L OW Y C Z EK OL A D A N A + SZK L K L ,5 0 . L O V 18 % EDLCE

7

IK IE R F INE Z J A L Y W IŚ NIO W ,5 L 25 % V OL . 0 M AR IE BR IZ

AR D

Z V A T 16 ,8

4

IK IE R F INE Z J A L Z A JE D O R E N A R W YB ,5 L 18 % V O L . 0 M AR IE BR IZ

W E DE L OW Y E Z C K OL A D A B TU + ,5 L 18 % V O L . 0 POLMOS SI

EDLCE

Z A P Y TA J IC IE L A E Z P R D S TAW W IŚ NIA K N A R UMIE ,5 L 24 % V O L . 0 POLMOS BI

EL SK O BI AŁ

A

AR D

WINO

POLMOS SI

Z V A T 19,6

13,69

2

PIWO

Z V A T 4 7,9

15,99

LCE

Z V A T 3 8 ,1

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

38,99

1

30,99

BRANDY / KONIAK

Z V A T 13 ,5

33,99

WHISKY

10,99

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.08.2019-31.08.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

61


WÓDKA / KOLOROWA

WÓDKA / CZYSTA

I K N I DR 2, 6 4

2, 6 4

5,49

Z V A T 3 ,2 5

Z V A T 3 ,2 5

Z V A T 6 ,7 5

N M A D QUE E IME L & IC G IN & TO N AY B E T A P IR A RUM & C OL Y A B E T A P IR TO M O JI 3L 6 % V O L . 0 ,3

ER HIG HL A ND N O M & LE 3L 6 % V O L . 0 ,3

IE L’ S JACK DA N A L O &C 3L 6 % V O L . 0 ,3

EUROCA SH

2,49

BR OW N-FO

RM AN POLS

KA

Z V A T 3 ,0 6 ER HIG HL A ND A L O C & 3L 6 % V O L . 0 ,3

WHISKY

EUROCA SH

BRANDY / KONIAK

2, 2 9 Z V A T 2 ,8 2 T W IS T E R M O JI TO ON WATE R ME L P INE A P P L E & OR A NGE L 0 ,2 75 4 ,5 % V O L . K A

Z A P Y TA J IC IE L A P R Z E D S TAW EMON L E E MON D Z A JE O R D W Y BR A NE 0 ,2 75 L . L O 4 ,5 % V JA NT OŃ

3,29 Z V A T 4 ,0 5 L OK A L E S 0 ,3 3 L % 4 ,4 V O L . MI X

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

KR A J: PO LS MI X

PIWO

NOWOŚĆ 4,19

2 , 59

2 , 59

Z V A T 5 ,15

Z V A T 3 ,19

Z V A T 3 ,19

WINO

BR EE Z ER B A C A R DI L IME OR A NGE ON WATE R ME L L 5 7 ,2 4% V OL . 0

NAPOJE

BA CA RDI M

62

AR TINI POLS

KA

DR INK IMP R E S S Z A JE OD R E N A R W YB 0 ,2 5 L 4 ,4 % V O L . M AR IE BR IZ

AR D

DR INK IMP R E S S L A CO & Y K W HIS M O JI TO K A MIK A Z E V O L . 0 ,2 5 L % ,4 4 M AR IE BR IZ

AR D


8,92 Z V A T 10 ,9

7

HE INE K E NZ A JE ROD W Y BR A NE A 4-P C K L S U P Z K A 0 ,5 GRUPA ŻY W

IE C

1,97

2,73

Z V A T 2 ,4 2

Z V A T 3 ,3 6

Ż Y W IE C 0 ,0 % B IA Ł E 0 % ,5 L B U T. Z W. 0

Ż Y W IE C IPA 0 % ,5 L B U T. Z W. 0

GRUPA ŻY W

GRUPA ŻY W

IE C

2, 8 8 Z V A T 3 ,5 4 Z A NT Z L AT Y B A ,5 L 0 . W B U T. B Z Z GRUPA ŻY W

IE C

7,60 Z V A T 9,3 5 TAT R A NE JA S NE P E Ł K C 4-PA L P U S Z K A 0 ,5 GRUPA ŻY W

IE C

IE C


WÓDKA / CZYSTA

PIWO DL A

WÓDKA / KOLOROWA

K L IE N TÓ W

M OC A Ż

WHISKY

M OC A Ż

DL A

K L IE N TÓ W

M OC A Ż

1,53

1,60

1,56

Z V A T 1,8 8

Z V A T 1,9 7

Z V A T 1,9 2

TÓ W DL A K L IE N AŻ P OZ A M OC

TÓ W DL A K L IE N AŻ P OZ A M OC

TÓ W DL A K L IE N AŻ P OZ A M OC

1,69

1,64

1,66

Z V A T 2 ,0 8

Z V A T 2 ,0 2

Z V A T 2 ,0 4

B R A C K IE ,5 L U B T. Z W. 0

K IE K RÓL E W S L ,5 0 . W Z T. U B

SPEC JA L NE JA S NE P E Ł L ,5 0 . W Z B U T.

GRUPA ŻY W

BRANDY / KONIAK

DL A

K L IE N TÓ W

IE C

GRUPA ŻY W

IE C

GRUPA ŻY W

4, 4 0

2,96

Z V A T 5 ,41

Z V A T 3 ,6 4

DO S DE S P ER A 8 L 0 ,5 . W Z Z E B B U T.

DO S DE S P ER A RED N O C TUR N O L . 0 ,4 B U T. B E Z Z W

GRUPA ŻY W

IE C

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

GRUPA ŻY W

DL A

NAPOJE

WINO

PIWO

K L IE N TÓ W

M OC A Ż

DL A

K L IE N TÓ W

M OC A Ż

DL A

K L IE N TÓ W

IE C

M OC A Ż

2, 8 1

2,16

2,16

Z V A T 3 ,4 6

Z V A T 2 ,6 6

Z V A T 2 ,6 6

TÓ W DL A K L IE N AŻ P OZ A M OC

TÓ W DL A K L IE N AŻ P OZ A M OC

TÓ W DL A K L IE N AŻ P OZ A M OC

2,94

2, 2 1

2, 2 1

Z V A T 3 ,6 2

Z V A T 2 ,7 2

Z V A T 2 ,7 2

DO S DE S P E R A ,4 L 0 . W Z Z B U T. B E

Ż Y W IE C 0% ,5 L B U T. Z W. 0

Ż Y W IE C ,5 L B U T. Z W. 0

GRUPA ŻY W

64

IE C

IE C

GRUPA ŻY W

IE C

GRUPA ŻY W

IE C


KATALOG PRODUKTÓW /NR 8 01.08.2019-31.08.2019

PIWO Z V A T 11,2

9,16 7

7

Ż Y W IE C 4-PA C K L S P U Z K A 0 ,5 GRUPA ŻY W

IE C GRUPA ŻY W

IE C

M OC A Ż

1,74 Z V A T 2 ,14 TÓ W DL A K L IE N AŻ P OZ A M OC

1,90

WÓDKA / KOLOROWA

Ż Y W IE C 0 ,0 % 4-PA C K L P U S Z K A 0 ,5

Z V A T 11,2

WÓDKA / CZYSTA

9,16

DL A

K L IE N TÓ W

Z V A T 2 ,3 4 WA R K A NE S JA NE P E Ł L ,5 0 . W B U T. Z

Z V A T 10 ,2

8

WA R K A NE JA S NE P E Ł K C A 4-P L P U S Z K A 0 ,5 IE C GRUPA ŻY W

3,00

3,00

Z V A T 3 ,6 9

Z V A T 3 ,6 9

Ż Y W IE C A PA L Z T. U W. 0 ,5

Ż Y W IE C S K IE A ME R Y K A Ń NE Z IC N E Z S P ,5 L B U T. Z W. 0

B

GRUPA ŻY W

IE C

GRUPA ŻY W

IE C

2, 3 5

Z V A T 3 ,6 9

Z V A T 3 ,7 5

Z V A T 2 ,8 9

Ż Y W IE C IPA ,5 L B U T. Z W. 0

Ż Y W IE C P O R TE R ,5 L B U T. Z W. 0

Ż Y W IE C B IA Ł E ,5 L B U T. Z W. 0

IE C

GRUPA ŻY W

IE C

GRUPA ŻY W

PIWO

3,05

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

3,00

GRUPA ŻY W

BRANDY / KONIAK

8,36

IE C

WHISKY

GRUPA ŻY W

IE C

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.08.2019-31.08.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

65


WÓDKA / CZYSTA

PIWO 2,16

10,89

Z V A T 2 ,6 6

Z V A T 13 ,3

WA R K A S TR O N G ,5 L B U T. Z W. 0

WA R K A S TR O N G 4-PA C K L P U S Z K A 0 ,5

BRANDY / KONIAK

WHISKY

WÓDKA / KOLOROWA

GRUPA ŻY W

IE C

IE C GRUPA ŻY W

Z V A T 2 ,4 8

A DL ER WA R K A R % 0 K R DA ,5 L 0 . W Z T. U B GRUPA ŻY W

IE C

2, 0 2

2, 0 2

9,64

Z V A T 2 ,4 8

Z V A T 2 ,4 8

Z V A T 11,8

WA R K A % R A DL E R 0 A JE Z D O R E N W Y BR A ,5 L B U T. Z W. 0

WA R K A % R A DL ER 2 K A Z S U R -G O JA B Ł K TR Y N Ą Y C Z A IN L MA R ZECZK A C Z A R N A P O ,5 L B U T. Z W. 0

A DL ER WA R K A R DA RK 0 % 4-PA C K L S U P Z K A 0 ,5

GRUPA ŻY W

IE C

GRUPA ŻY W

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

9

2, 0 2

GRUPA ŻY W

6

IE C

IE C

9,64

PIWO

Z V A T 11,8

6

WINO

WA R K A % A R DL E R 0 A JE Z D O R W Y BR A NE 4-PA C K L P U S Z K A 0 ,5

NAPOJE

GRUPA ŻY W

66

IE C


KATALOG PRODUKTÓW /NR 8 01.08.2019-31.08.2019

PIWO 9,57

Z V A T 11,8

6

Z V A T 2 ,2 5

Z V A T 11,7

TAT R A MOC NE L T. U Z W. 0 ,5

TAT R A MOC NE 4-PA C K L P U S Z K A 0 ,5

GRUPA ŻY W

GRUPA ŻY W

IE C

GRUPA ŻY W

IE C

IE C

M OC A Ż

Z V A T 2 ,2 1 TÓ W DL A K L IE N AŻ P OZ A M OC

1,95

Z V A T 10 ,2

2,41 8

EB 4-PA C K L P U S Z K A 0 ,5 GRUPA ŻY W

IE C

BRANDY / KONIAK

1,80

8,36

WHISKY

DL A

K L IE N TÓ W

B

7

WÓDKA / KOLOROWA

WA R K A % R A DL ER 2 K A Z S U R -G O K JA B Ł YNĄ TR Y M A L IN A Z C E C Z K A Z R O P A CZ A RN L P U S Z K A 0 ,5

WÓDKA / CZYSTA

1,83

9,64

Z V A T 2 ,9 6 D Z IK I S A D C L A S S IC C Z E R E Ś NIA Ś L IW K A . 0 ,4 L B U T. B E Z Z W GRUPA ŻY W

IE C

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

Z V A T 2 ,4 0 EB ,5 L B U T. Z W. 0 GRUPA ŻY W

IE C

2,41 D Z IK I S A D M A NGO L E Z Z W. 0 ,4 B T. U B GRUPA ŻY W

IE C

M OC A Ż

DL A

K L IE N TÓ W

M OC A Ż

Z V A T 3 ,0 5

Z V A T 3 ,0 5

TÓ W DL A K L IE N AŻ P OZ A M OC

TÓ W DL A K L IE N AŻ P OZ A M OC

2,57

2,57

Z V A T 3 ,16

Z V A T 3 ,16

HE INE K E N 0 ,0 % Z Z W. 0 ,5 L E B T. U B

HE INE K E N L . 0 ,5 B U T. B E Z Z W

GRUPA ŻY W

IE C

GRUPA ŻY W

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.08.2019-31.08.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

NAPOJE

2, 4 8

WINO

2, 4 8

PIWO

Z V A T 2 ,9 6

DL A

K L IE N TÓ W

IE C

67


2,91 Z V A T 3 ,5 8 G A R A GE ON DR INK L E M 4 L ,4 0 . W Z B U T. B Z Z A P Y TA J IC IE L A P R Z E D S TAW Y S OME R S B % 0 R A PE 4-PA C K L P U S Z K A 0 ,5 CA RL SBER

1,98 Z V A T 2 ,4 4 LW O W S K IE L . 0 ,4 5 B U T. B Z Z W CA RL SBER

G

G

CA RL SBER

G


KATALOG PRODUKTÓW /NR 8 01.08.2019-31.08.2019

PIWO 8,84

Z V A T 2 ,7 3

Z V A T 10 ,8

G C A R L SBER L ,5 0 . W B U T. B E Z Z

G C A R L SBER K C A 4-P L P U S Z K A 0 ,5

CA RL SBER

G

OD 15 OP A

7

KO W A Ń

1,43 Z V A T 1,76 P IA S T SK I W R O C Ł AW L ,5 0 . W Z B U T. CA RL SBER

G

WA Ń OD 5 OP A KO H ZB IO RC Z YC

7,00

7,00

1,43

Z V A T 8 ,61

Z V A T 8 ,61

Z V A T 1,76

P IA S T SK I O W R C Ł AW K C 4-PA L P U S Z K A 0 ,5

H A RN A Ś 4-PA C K L P U S Z K A 0 ,5

H A RN A Ś ,5 L B U T. Z W. 0

KO W A Ń

CA RL SBER

G

G

Z V A T 2 ,5 1

Z V A T 11,8

A DL ER OK O C IM R D Z A JE O R E N A W Y BR ,5 L B U T. Z W. 0 G

8

PIWO

9,66

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

G

2, 0 4

CA RL SBER

BRANDY / KONIAK

CA RL SBER

CA RL SBER

WHISKY

WA Ń OD 5 OP A KO H ZB IO RC Z YC

OD 20 OP A

WÓDKA / KOLOROWA

G CA RL SBER

\

WÓDKA / CZYSTA

2, 2 2

A DL ER OK O C IM R D Z A JE O R E N A R W YB 4-PA C K L P U S Z K A 0 ,5 G

WINO

CA RL SBER

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.08.2019-31.08.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

69


WÓDKA / CZYSTA

PIWO OD 5 OP A KO

2, 0 2

WA Ń

1,67

Z V A T 2 ,4 8 OK O C IM MOC NE ,5 L B U T. Z W. 0

Z V A T 2 ,0 5

WÓDKA / KOLOROWA

OK O C IM NE JA S NE P E Ł % 0 ,0 E N Ł E JA S NE P ,5 L 0 . W Z T. U B

WHISKY

CA RL SBER

CA

G

BRANDY / KONIAK GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

Z V A T 12 ,2

OD 15 OP A

KO W A Ń

OK O C IM MOC NE 4-PA C K L S U P Z K A 0 ,5

WA Ń OD 5 OP A KO H ZB IO RC Z YC

7,00

Z V A T 9,3 5

Z V A T 1,76

Z V A T 8 ,61

OK O C IM NE JA S NE P E Ł % 0 ,0 E N JA S NE P E Ł 4-PA C K L P U S Z K A 0 ,5

UL L BOSM A N F L ,5 0 . W Z T. BU CA RL SBER

G

UL L BOSM A N F 4-PA C K L P U S Z K A 0 ,5 CA RL SBER

G

G

Z V A T 1,6 6 K S IĄ Ż C JA Ł N JA S Y S P E L ,5 0 . B U T. Z W G CA RL SBER

OD 3 OP A KO

WA Ń

1,59 Z V A T 1,9 6 K S IĄ Ż C JA Ł JA S N Y S P E L ,5 0 A K Z S U P CA RL SBER

NAPOJE

G

1,43

1,35

70

9

7,60

CA RL SBER

PIWO

9,99

CA RL SBER

WA Ń OD 2 OP A KO H ZB IO RC Z YC

WINO

RL SBER G

WA Ń OD 8 OP A KO H ZB IO RC Z YC

G


KATALOG PRODUKTÓW /NR 8 01.08.2019-31.08.2019

PIWO Z V A T 2 ,2 8

Z V A T 9,8 2

Z AT E C K Y AK S V E TLY L E Z L ,5 0 . W Z T. BU

Z AT E C K Y AK S V E TLY L E Z 4-PA C K L P U S Z K A 0 ,5

CA

RL SBER G

CA RL SBER

G

OD 3 OP A KO

WA Ń

1,67 Z V A T 2 ,0 5 N K A S Z T E L A A NE W O Z Y R TE S A NIE P ,5 L B U T. Z W. 0 CA RL SBER

OD 15 OP A

KO W A Ń

KO W A Ń OD 10 OP A H ZB IO RC Z YC

1,50

7,00

Z V A T 9,4 5

Z V A T 1,8 5

Z V A T 8 ,61

N K A S Z T E L A A NE W O Z Y R TE S NIE PA 4-PA C K L S P U Z K A 0 ,5

N K A S Z TEL A NE Ł E P E N S JA ,5 L B U T. Z W. 0

N K A S Z TEL A NE Ł E P E N S JA 4-PA C K L S P U Z K A 0 ,5

CA RL SBER

G

CA RL SBER

OD 10 OP A

KO W A Ń

G

WA Ń OD 3 OP A KO H ZB IO RC Z YC

Z V A T 1,9 3

Z V A T 9,4 5

.K . OK O C IM O L ,5 0 . W B U T. Z

.K . OK O C IM O K C A 4-P L P U S Z K A 0 ,5

G

CA RL SBER

WINO

7,68

PIWO

1,57 CA RL SBER

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

G

BRANDY / KONIAK

7,68

CA RL SBER

WHISKY

WA Ń OD 3 OP A KO H ZB IO RC Z YC

G

WÓDKA / KOLOROWA

7,98

WÓDKA / CZYSTA

1,85

G

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.08.2019-31.08.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

71


WÓDKA / CZYSTA

PIWO 3,05

12,19

Z V A T 3 ,7 5

Z V A T 14 ,9

Y S OME R S B JE ZA D O R W Y B R A NE 0 ,4 L . W Z Z E B B U T.

Y S OME R S B JE ZA D O R E W Y BR A N 4-PA C K L P U S Z K A 0 ,5

WÓDKA / KOLOROWA

CA RL SBER

G

BRANDY / KONIAK

WHISKY

CA RL SBER

BU

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER PIWO

G

Z V A T 2 ,41 B IR E L L B E L G IA N L A GER L E Z Z W. 0 ,4 B T. U B CA RL SBER

2,91

3,80

Z V A T 6 ,2 4

Z V A T 3 ,5 8

Z V A T 4 ,6 7

16 6 4 BL A NC . 0 ,3 3 L B U T. B E Z Z W

EN G R IMB E R G A JE DZ O R E N A R B WY . 0 ,3 3 L B U T. B E Z Z W

N B R O OK LY L A GER E IPA L Z W. 0 ,3 5 5 Z E B T. G

CA RL SBER

G

CA RL SBER

2 , 37

Z V A T 2 ,8 3

Z V A T 2 ,9 2

K A R MI ,5 L B U T. Z W. 0

K A R MI C L A S S IC IT P O ME L O JP E GR F RU A A R Ż U W IN L . 0 ,4 T. U B BE Z Z W

G

CA RL SBER

NAPOJE

G

2, 3 0 CA RL SBER

72

G

5,07

CA RL SBER

WINO

9

1,96

G


9,99 Z V A T 12 ,2

9

ND Y L E C H S H A D Z A JE RO E N A R B Y W 4-PA C K L P U S Z K A 0 ,5 KOMPANIA

PI W OWAR SK

2, 5 5 Z V A T 3 ,14 R E DD ’S JE RODZ A R W Y B A NE 0 ,4 L . W Z B U T. B Z KOMPANIA

8,79 Z V A T 10 ,8

PI W OWAR SK

A

3,95

1

K O Z E L JE RODZ A A R B W Y NE A 4-P C K L S U P Z K A 0 ,5 KOMPANIA

PI W OWAR SK

A

Z V A T 4 ,8 6

R QUE L L P IL S NE R U 0 ,5 L . B U T. B Z Z W KOMPANIA

PI W OWAR SK

A

A


WÓDKA / KOLOROWA

WÓDKA / CZYSTA

PIWO 3,06

2, 5 6

3,06

Z V A T 3 ,76

Z V A T 3 ,15

Z V A T 3 ,76

K S IĄ Ż Ę C E IPA P O R TE R ,5 L B U T. Z W. 0

K S IĄ Ż Ę C E E P S Z E NIC Z N TE O Ł Z L A GER W C Z E R ON Y DNE O G A C IE MNE Ł L ,5 0 . W Z B U T.

K S IĄ Ż Ę C E W E IZ E N ,5 L T. B U Z W. 0

KO

OWAR SK MPANIA PI W

A

WHISKY

KOMPANIA

BRANDY / KONIAK

16,37 Z V A T 2 0 ,1

4

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

PI W OWAR SK

A

PI W OWAR SK

A

A

10,77

TÓ W DL A K L IE N I CE NE RG GI

R QUE L L P IL S NE R U 4-PA C K L P U S Z K A 0 ,5 KOMPANIA

PI W OWAR SK

KOMPANIA

2, 0 2

Z V A T 13 ,2

5

OC NE DĘ B OW E M K 4-PA C L P U S Z K A 0 ,5

Z V A T 2 ,4 8 TÓ W DL A K L IE N RG GI Ą P OZ A CE NE

2, 2 1

KOMPANIA

PI W OWAR SK

A

Z V A T 2 ,7 2 OC NE DĘ B OW E M L ,5 0 . W Z T. BU KOMPANIA

KOMPANIA

2,15

PIWO

1,69

WINO

GROL S C H L . 0 ,4 5 B U T. B E Z Z W

TÓ W DL A K L IE N RG GI Ą P OZ A CE NE

TÓ W DL A K L IE N RG GI Ą P OZ A CE NE

Z V A T 2 ,6 4

Z V A T 2 ,0 8 WO JA K NY JA S N Y P E Ł ,5 L 0 . W Z T. U B

NAPOJE

Z V A T 5 ,3 5

Z V A T 2 ,4 4

Z V A T 1,6 7

74

4, 3 5

1,98

1,36

PI W OWAR SK

A

TÓ W DL A K L IE N I CE NE RG GI

TÓ W DL A K L IE N I CE NE RG GI

KOMPANIA

PI W OWAR SK

A

KOZEL LEZ AK CERN Y ,5 L B U T. Z W. 0 KOMPANIA

PI W OWAR SK

A

PI W OWAR SK

A


KATALOG PRODUKTÓW /NR 8 01.08.2019-31.08.2019

PIWO WÓDKA / CZYSTA

1,95 Z V A T 2 ,4 0

KOMPANIA

PI W OWAR SK

WÓDKA / KOLOROWA

ND Y LECH SH A GE N A R O BL OOD Y M O JI TO L EMON RY S TR AW B E R L ,5 0 . B U T. Z W A

WHISKY

Z V A T 13 ,2

BRANDY / KONIAK

10,77 5

E LECH FRE L IM O NK A P OME L O GR A N AT 4-PA C K L S U P Z K A 0 ,5 PI W OWAR SK

A

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

KOMPANIA

10,77

TÓ W DL A K L IE N I CE NE RG GI

Z V A T 13 ,2

5

PIWO

1,98

ND Y L E C H S H A Z A JE D O R E N A W Y BR 4-PA C K L P U S Z K A 0 ,5

Z V A T 2 ,4 4 TÓ W DL A K L IE N RG GI Ą P OZ A CE NE

KOMPANIA

PI W OWAR SK

A

WINO

2, 2 2 Z V A T 2 ,7 3

KOMPANIA

PI W OWAR SK

NAPOJE

E L E C H F R E JE ZA D O R E W Y B R A N ,5 L 0 . W Z T. U B A

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.08.2019-31.08.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

75


WÓDKA / CZYSTA

PIWO 1,90

9,31

Z V A T 2 ,3 4

Z V A T 11,4

P R A Ż UBR ,5 L B U T. Z W. 0

P R A Ż UBR 4-PA C K L S P U Z K A 0 ,5

KOMPANIA

PI W OWAR SK

A

BRANDY / KONIAK

WHISKY

WÓDKA / KOLOROWA

KOMPANIA

11,71

0

Z V A T 14 ,4

PIWO

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

KOMPANIA

PI W OWAR SK

A

KOMPANIA

0

PI W OWAR SK

A

2, 6 3

11,71

Z V A T 3 ,2 3

Z V A T 14 ,4

ACK C A P TA IN J ,4 L 0 . W Z Z E B B U T.

ACK C A P TA IN J 4-PA C K L P U S Z K A 0 ,5

KOMPANIA

PI W OWAR SK

A

KOMPANIA

WINO

A

R E DD ’S R O D Z A JE R B W Y A NE A -P 4 CK L P U S Z K A 0 ,5

R E DD ’S Y TR Y N A G N MA O I C C A 4-P K L S U P Z K A 0 ,5

NAPOJE

PI W OWAR SK

11,71 Z V A T 14 ,4

76

5

0

PI W OWAR SK

A


KATALOG PRODUKTÓW /NR 8 01.08.2019-31.08.2019

PIWO 1,94

Z V A T 4 ,0 5

Z V A T 2 ,3 9

C ORON A L E Z Z W. 0 ,3 5 B T. U B

W P IL S N A M Y S Ł Ó 0 ,5 L . W B U T. B E Z Z

UDH-UNIT ED

BR OWAR NA

WÓDKA / CZYSTA

3,29

M YS ŁÓ W

WÓDKA / KOLOROWA

Z V A T 9,8 6

Z V A T 1,9 3

W P IL S N A M YS ŁÓ 4-PA C K L P U S Z K A 0 ,5

L OWE P IW O K UF MOC NE L P U S Z K A 0 ,5

BR OWAR NA

M YS ŁÓ W

BR OWAR NA

M YS ŁÓ W

Z V A T 2 ,3 6

Z V A T 9,16

Ł OM Ż A JA S NE L E Z Z W. 0 ,5 B T. U B

Ł OM Ż A E Y W BOROW 4-PA C K L P U S Z K A 0 ,5

PIWO

7,45

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

1,92

VA N PUR

BRANDY / KONIAK

1,57

WHISKY

8,02

WINO

VA N PUR

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.08.2019-31.08.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

77


KATALOG PRODUKTÓW /NR 8 01.08.2019-31.08.2019

O N I W ODKIE Ł S Ł Ó P / E ODKI WÓDKA / CZYSTA

7,97

7,97

Z V A T 7,3 7

Z V A T 9,8 0

Z V A T 9,8 0

S OP HIA B /P S S PA R K L IN G 5 L ,7 0 . 10 % V O L ŁG AR IA

ME R O B A RON RO B /P S . 0 ,75 L 10 ,5 % V O L PA NI A

ME R O B A RON RO C /P S . 0 ,75 L 10 ,5 % V O L PA NI A

10,62

11,29

11,95

6

Z V A T 13 ,8

9

Z V A T 14 ,7

KR A J: BU

KR A J: HI SZ

WÓDKA / KOLOROWA

5,99

KR A J: HI SZ

WHISKY

11,95

11,29

0

Z V A T 13 ,8

KR A J: PO

Z V A T 14 ,7

KR A J: PO RT

PA

9

K A GOR C /S CE R K O V NI 5 L ,7 0 . L O V 12 ,5 % IA KR A J: BU ŁG

AR

13

KR A J: PO RT

UG AL IA

13,28 Z V A T 16 ,3

3

R IG N A C B A R ON D ’A L L E U X E BL A NC MO B /P S C /P S OL . 10 ,5 /12 % V 0 ,75 L

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.08.2019-31.08.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

CJ A

NAPOJE

KR A J: FR AN

WINO

PAT R IA C /S 0 ,75 L 14 % V O L . UG AL IA

KR A J: HI SZ

PAT R IA B /S ,75 L V % ,5 O L . 0

PIWO

P EN A S OL E T M-S W E R E D ME DIU ,75 L 0 . L O V 13 % NI A

0

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

I R E A L GR E S C /P . 0 ,75 L 13,5 % V ORTLUG AL IA

BRANDY / KONIAK

Z V A T 13 ,0

79


WÓDKA / CZYSTA

WY TR

10,62

8,64

WÓDKA / KOLOROWA

Z V A T 10 ,6

O N I W AWNE R T Y W Ł Ó AWNE/P

3

Z V A T 13 ,0

6

10,62 Z V A T 13 ,0

6

C A MBR A S B /P W C /P W . 0 ,75 L 10 ,5 % V OFRLAN CJ A

NA C OR T E V IG /P W B Y A N N O CH A RD 0 ,75 L . L O V % ,5 11 ŁO CH Y

IA NC O LOV ELLI B B /W . 0 ,75 L 11% V O L ŁO CH Y

10,62

11,29

11,95

6

Z V A T 13 ,8

9

Z V A T 14 ,7

KR A J: W

KR A J: W

BRANDY / KONIAK

WHISKY

KR A J:

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

Z V A T 13 ,0

A VA L B U T E R E S E V S A NG IO E N O IC B U R C /P W . 0 ,75 L % 11,5 V O L CH Y

S L ING R O YA L R IE B /W ,75 L 12 % V O L . 0RY

11,29

11,29

11,29

9

Z V A T 13 ,8

9

Z V A T 13 ,8

KR A J: W ĘG

PIWO

Z V A T 13 ,8

WINO

N S A N RUBE TA NN AT C /P W O L . 0 ,75 L V % 2 1

NAPOJE

KR A J: UR UG

WA J

P O R TA D O C A S TELLO C /W O L . 0 ,75 L V % ,5 3 1 KR A J: PO RT

KR A J: W ŁO

80

0

IS S O AV E V IT NO S T R A B /W . 0 ,75 L V % 11,5 O L CH Y KR A J: W ŁO

UG AL IA

9

IL IA NE T E R R E S IC T ME R L O C /W ,75 L V % 12 O L . 0CH Y KR A J: W ŁO


KATALOG PRODUKTÓW /NR 8 01.08.2019-31.08.2019

Z V A T 16 ,3

3

15,28 Z V A T 18 ,7

9

15,28 Z V A T 18 ,7

9

N L E PA R IS IE B /P S ,75 L 12 % V O L . 0

N L E PA R IS IE C /P S ,75 L 12 % V O L . 0

16,60

17,93

19,92

2

Z V A T 2 2 ,0

5

Z V A T 2 4 ,5

KR A J: FR AN

CJ A

KR A J: FR AN

WÓDKA / KOLOROWA

E M A R IE P R INC E S S V DF C /P S B /P S ,75 L 11% V O L . 0

KR A J: FR AN

WÓDKA / CZYSTA

13,28

O N I W ODKIE Ł S Ł Ó P / E ODKI

CJ A

CJ A

WHISKY

0

G UIL D S HIR A Z C /W L ,75 14 % V O L . 0 LI A

UVRE C HE F D ’OE W C T ME R L O /P L ,75 13 % V O L . 0CJ A

8,64

13,28

23,90

CY

3

KR A J: HI SZ

Z V A T 16 ,3

3

ON R E L UMBR DE L AN F IN Z E IT WH R /P S V O L . 0 ,75 L % ,5 10 J: US A KR A

KR A J: FR AN

Z V A T 2 9,4

0

S Z OL L O SI I C SERS ZEG S E R E Z S FU B /P S ,75 L 12 % V O L . 0 KR A J: W ĘG

WINO

DON S A NG R IA N S IMO C /S 0 ,75 L V % 6,5 O L .PA NI A

RA

PIWO

Z V A T 10 ,6

KR A J: AU ST

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

N PA UL B A R G IN L R IE S B /P S 0 ,75 L 8 ,5 % V O L . KR A J: NI EM

BRANDY / KONIAK

Z V A T 2 0 ,4

RY

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.08.2019-31.08.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

81


WÓDKA / CZYSTA

WY TR

11,95

11,95

0

Z V A T 14 ,7

Z V A T 14 ,7

O B A R D OL IN /W R TO T E R C HIA A C /W TR S O N IS V IT ,75 L 12 % V O L . 0

WÓDKA / KOLOROWA

O N I W AWNE R T Y W Ł Ó AWNE/P

KR A J: W ŁO

CH Y

0

P INO T BOR S A R I IO IG R G B /W . 0 ,75 L 11,5 % V O L Y KR A J: W ŁO

CH

12,62 Z V A T 15 ,5

2

ELECC A O OL A R IA S S C O S IO C /W B /W . 0 ,75 L 13,3 % V O LUG AL IA

BRANDY / KONIAK

WHISKY

KR A J: PO RT

12,62 Z V A T 15 ,5

2

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

S T IG N Y B A R ON D ’E F D V B /P W C /P W ,75 L V 11% O L . 0CJ A KR A J: FR AN

12,62 Z V A T 15 ,5

2

IN V INO ROSE Z INFA NDE L R /W . 0 ,75 L 10 ,5 % V O L KR A J: W ŁO

CH Y

13,28 Z V A T 16 ,3

OOK C A P TA IN C N AY N O D R S E MI CH A B /W B C /W S HIR A Z C A O L . V % ,5 3 /1 12 ,5 0 ,75 L KR A J: AU ST

PIWO

13,28 Z V A T 16 ,3

3

WINO

E R R IA C A RPENT S C HIR A Z C /P W V O L . 0 ,75 L % ,5 12 ST RA LI A KR A J: AU

13,28 Z V A T 16 ,3

3

CRUSE R /W U O M S SEUX 5 L ,7 0 . L O V 11,5 % NI A KR A J: HI SZ

PA

NAPOJE

RA LI A

13,28 Z V A T 16 ,3

3

A S UR E D A O S T R E B /W AY CH A R DONN T E N R E B CA N C /W O N IG V U A S ,75 L 13 % V O L . 0 KR A J: M OŁ

82

3

DA W IA


KATALOG PRODUKTÓW /NR 8 01.08.2019-31.08.2019

O N I W ODKIE Ł S Ł Ó P / E ODKI 19,92

19,92

2

Z V A T 2 4 ,5

0

Z V A T 2 4 ,5

Z V A T 2 0 ,4

0

TS B E A U X A R /P W B Y A N N O CH A RD ,75 L 0 . L O V % 3 1 AN CJ A

11,29

13,28

19,26

3

Z V A T 2 3 ,6

KR A J: FR

KR A J: FR AN

WÓDKA / KOLOROWA

SENS T E R R E DE B IO C /W . 0 ,75 L 13,5 % V O L A

7 70 MIL E S E L ROS Z INFA NDE R /P W ,75 L 10 % V O L . 0 KR A J: US A

WÓDKA / CZYSTA

16,60

CJ

WHISKY

9

9

OFR EE SH UIT GR A PEFR R /P S . 0 ,75 L 10 ,5 % V O L

N BG B A R TO R IE T S GUE C /P S ,75 L 12 % V O L . 0

16,60

19,26

18,59

2

Z V A T 2 3 ,6

9

Z V A T 2 2 ,8

KR A J: BU ŁG

KR A J: PO RT

UG AL

RA PATA NE G R IO JA C /W ,75 L 13 % V O L . 0 A KR A J: HI SZ

PA NI

KR A J: FR AN

CJ A

7

CRUSE N G E NE R ATI O /W C X U A E BORD ,75 L 0 . L O V % 2 1 AN CJ A

WINO

R C IA C A S A L G A DE R E V O H IN V W /P B R /P W 0 ,75 L 9, 5 % V O L . IA

CJ A

PIWO

Z V A T 2 0 ,4

KR A J: FR AN

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

R AH C HE R NI V /S C . 0 ,75 L 17, 5 % V O L AR IA

Z V A T 16 ,3

BRANDY / KONIAK

Z V A T 13 ,8

KR A J: FR

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.08.2019-31.08.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

83


WÓDKA / CZYSTA

WY TR

13,28

WÓDKA / KOLOROWA

Z V A T 16 ,3

3

O N I W AWNE R T Y W Ł Ó AWNE/P 13,28 Z V A T 16 ,3

3

13,28 Z V A T 16 ,3

3

IL L H A RDYS M R A L L E C AY B /P W C H A R D O NN ,75 L . L O 13 % V 0 A

IL L H A RDYS M R A L L E C W S HIR A Z C /P L 5 ,7 0 . L O 13 % V A

IA T OR R E OR Z A IR H S L O C /W TE MP R A NIL ,75 L 0 . L O V 12 ,5 % NI A

16,60

17,93

18,59

2

Z V A T 2 2 ,0

5

Z V A T 2 2 ,8

RA LI

KR A J: AU ST

RA LI

KR A J: HI SZ

PA

BRANDY / KONIAK

WHISKY

KR A J: AU ST

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

Z V A T 2 0 ,4

IA G R A N T OR R E OR A R E RES V C /W ,75 L 13 % V O L . 0

ER T HUMME R E E V U C A BOK R E T B /W . 0 ,75 L 12 ,5 % V O L

IL L PA S S ION H R E D L E DOR NF C /P W ,75 L 11% V O L . 0

19,92

19,92

17,93

0

Z V A T 2 4 ,5

0

Z V A T 2 2 ,0

PIWO

KR A J: HI SZ

PA NI A

Z V A T 2 4 ,5

WINO

C O L PA S S O V OL A E N R A O D ’A C /P W . 0 ,75 L 13,5 % V OWLŁO CH Y

NAPOJE

KR A J:

84

7

KR A J: W ĘG

RY

PA MPA S ES T OR RON T B /W 0 ,75 L 12 % V O L . NT YN A KR A J: AR GE

KR A J: NI EM

CY

5

R H A NS BA E C B /W N A L B T O P IN ,75 L 12 % V O L . 0 KR A J: NI EM

CY


KATALOG PRODUKTÓW /NR 8 01.08.2019-31.08.2019

WINO 19,92

9

Z V A T 2 4 ,5

Z V A T 13 ,8

0

WÓDKA / CZYSTA

11,29

14,61 Z V A T 17,9

7

OL D V INE R E D F IR E Z IN. C /P S . 0 ,75 L 13,5 % V O L Y

L A S S IC O C A NE PA C T O C S MO A B /S 0 ,75 L 9, 5 % V O L .

15,28

19,92

16,60

9

Z V A T 2 4 ,5

KR A J: W ŁO

CH Y

KR A J: W ŁO

CH

KR A J: CH IL

E

WÓDKA / KOLOROWA

CO L A MBRU S IA IL M E C /P S ,75 L 11% V O L . 0

WHISKY

0

Z V A T 2 0 ,4

2

OUGH M A R L BOR Y A B B /W . 0 ,75 L 12 ,5 % V O L

T J.P.C HE NE S /P B E W HIT ,75 L 12 % V O L . 0CJ A

15,28

16,60

16,60

9

KR A J: W

Z V A T 2 0 ,4

2

A N TA N O C /W R IO JA R E D L 5 ,7 0 . L O 13 % V A KR A J: HI SZ

PA NI

KR A J: FR AN

Z V A T 2 0 ,4

2

SAN C A S T IL L O N A R S IMON G A V R E S RE C /W ,75 L 13 % V O L . 0 A KR A J: HI SZ

WINO

REFOSCO C /W . 0 ,75 L 13 % V O LŁO CH Y

A ZE LA ND IA

PIWO

Z V A T 18 ,7

KR A J: NO W

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

S A C HINO B /P W C /P W . 0 ,75 L 10 ,5 % V OGRLUZ JA KR A J:

BRANDY / KONIAK

Z V A T 18 ,7

PA NI

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.08.2019-31.08.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

85


WÓDKA / CZYSTA

WY TR

13,28 Z V A T 16 ,3

3

15,93

6,63

9

Z V A T 8 ,15

Z V A T 19,5

VE JON A S WA T E N R E B CA N C /W S A U V IG N O 5 L 0 ,7 . L O V 13,5 % LI A

K A DA RK A C /P W O L . 0 ,75 L V % 1 1

11,95

11,29

13,28

0

Z V A T 13 ,8

O C A R P INC H C /P W . 0 ,75 L 12 ,5 % V OGEL NT YN A

WÓDKA / KOLOROWA

O N I W AWNE R T Y W Ł Ó AWNE/P

KR A J: AR

KR A J: BU ŁG

AR IA

BRANDY / KONIAK

WHISKY

RA KR A J: AU ST

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

Z V A T 14 ,7

V INHO MIR A ND A D R VE E B /P W R /P W L . 0 ,75 L 9, 5 /10 % V O AL IA

OL A NE R O D ’AV W C /P ,75 L 13 % V O L . 0 Y

14,61

15,93

PIWO

KR A J: PO RT

KR A J: W ŁO

CH

UG

Z V A T 17,9

7

RA PATA NE G S A VA L DE P E N C /W . 0 ,75 L 12 ,5 % V O L PA NI A

WINO

9

KR A J: HI SZ

Z V A T 16 ,3

R A ND S OP HIA G T ION C E L W INE S E L B /W C /W ,75 L 13 % V O L . 0 IA KR A J: BU ŁG

Z V A T 19,5

9

PA Z VA C /W . 0 ,75 L 13 % V O L ŁG AR IA KR A J: BU

NAPOJE

AR

16,60 Z V A T 2 0 ,4

2

GNO C A R L OM A L A O V NE R O D ’A /W C Z A S HIR Y B /W CH A RDON A L . O % 3 12 ,5 /1 V 0 ,75 L KR A J: W ŁO

86

3

CH Y


KATALOG PRODUKTÓW /NR 8 01.08.2019-31.08.2019

Z V A T 2 1,2

3

KR A J: W

19,92

2

Z V A T 2 4 ,5

Z V A T 15 ,5

0

C A S TEL ON B E A U V IL L B /P S R /P S C /P S .1L 10 ,5 % V O L

T IC O PA S S O A N NE IG V E IR H V ECC C /W ,75 L 14 % V O L . 0

23,24

13,99

KR A J: FR AN

KR A J: W ŁO

WÓDKA / KOLOROWA

INDE S IO IO B /W P IN O T G R IG 5 L 0 . ,7 12 % V O LŁO CH Y

12,62

WÓDKA / CZYSTA

17,26

O N I W ODKIE Ł S Ł Ó P / E ODKI

CH Y

CJ A

WHISKY

Z V A T 2 7,9

3

Z V A T 2 8 ,5

9

Z V A T 17,2

1

BAL NIC HE B O /W C ,75 L 13 % V O L . 0 NI A

E T ROSE J.P. C HE N R /P S . 0 ,75 L % 11,5 V O L CJ A

16,60

6,63

11,29

2

Z V A T 8 ,15

Z V A T 13 ,8

K A DA RK A C /P S ,75 L 11% V O L .ŁG0AR IA

V ÉR E G R I B IK A C /W ,75 L 12 % V O L . 0

PA NI A

KR A J: GR UZ

JA

KR A J: BU

KR A J: FR AN

KR A J: W ĘG

9

WINO

I OL D T B IL IS A JE DZ O R E N A R B WY . 0 ,75 L 11,5 % V O L

PA

PIWO

Z V A T 2 0 ,4

KR A J: HI SZ

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

A B A C H V IN T O IN T A E X T R IS IM C /W . 0 ,75 L 13,5 % V O L KR A J: HI SZ

BRANDY / KONIAK

22,71

RY

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.08.2019-31.08.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

87


WÓDKA / CZYSTA

WY TR

13,28

WÓDKA / KOLOROWA

Z V A T 16 ,3

3

O N I W AWNE R T Y W Ł Ó AWNE/P 13,28 Z V A T 16 ,3

3

16,60 Z V A T 2 0 ,4

2

ME C AVA J A U A R R E S B /P W S E MI S E C O /W B T U BR L . 0 ,75 L 12 /14 % V OSZ PA NI A

L C IA NO MON T EP U Z O Z U R B D ’A GA L A NTE C /W O L . 0 ,75 L V % ,5 12 ŁO CH Y

. V E G A N DR ER N A V IL S N ZENZE B /W ,75 L 11% V O L . 0

17,93

23,24

14,61

KR A J: NI EM

CY

KR A J: W

BRANDY / KONIAK

WHISKY

KR A J: HI

Z V A T 2 2 ,0

5

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

T B ILV INO LI R K AT S IT E B /W ,75 L 12 % V O L . 0 KR A J: GR UZ

JA

Z V A T 2 8 ,5

9

T B ILV INO I S A P E R AV C /W ,75 L 12 % V O L . UZ0 JA KR A J: GR

Z V A T 17,9

7

L A S S IC O C A NE PA C E C /W E C A R ME N R A NC N BL S A U V IG N O B /W . 0 ,75 L 12 ,5 % V O L IL E KR A J: CH

PIWO

13,28 Z V A T 16 ,3

3

WINO

C HIA N T I NO T OR FA G IA C /W . 0 ,75 L 12 % V O LŁO CH Y

NAPOJE

KR A J: W

88

16,60

17,93

2

Z V A T 2 2 ,0

Z V A T 2 0 ,4

ERO V INU VA N L D ’AV O A C /W O L . 0 ,75 L V % 1 1 ŁO CH Y KR A J: W

5

R G A NIC V IT E MIA O B /W ,75 L 13 % V O L . 0 KR A J: W ŁO

CH Y


KATALOG PRODUKTÓW /NR 8 01.08.2019-31.08.2019

WINO Z V A T 15 ,5

2

13,28 Z V A T 16 ,3

3

15,28 Z V A T 18 ,7

9

FR A NC E B R IS E DE B /W C /W OL . 12 ,5 /13 % V L 0 ,75

10,62

11,29

7,30

6

Z V A T 13 ,8

KR A J:

KR A J: BU ŁG

AR IA

KR A J: FR AN

WÓDKA / KOLOROWA

ER A L E X A ND T A E R G T HE C /S B /S L 11% V O L . 1

DAOS C /P S B /P S O L . 0 ,75 L 11/12 % VM OŁ DA W IA

WÓDKA / CZYSTA

12,62

CJ A

WHISKY

9

Z V A T 8 ,9 8

R MIN T T OK A JI F U S B /P ,75 L 11% V O L . 0RY

S OP HIA R O D Z A JE W Y B R A NE ,75 L 0 . L O V 11% AR IA

11,29

17,93

23,24

9

Z V A T 2 2 ,0

JA

KR A J: NI EM

CY

PROSECCO A M A NTI B /W O L . 0 ,75 L V % 1 1 ŁO CH Y

Z V A T 2 8 ,5

9

AV IVA R O D Z A JE A R B W Y NE ,75 L 0 L O 5,5 % V .PA NI A

WINO

S W E IN L IE B L ING B /P S ,75 L 10 % V O L . 0

5

KR A J: BU ŁG

PIWO

Z V A T 13 ,8

KR A J: W ĘG

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

S IMIG LY K O S B /P C /P S ,75 L 11% V O L . 0 KR A J: GR EC

BRANDY / KONIAK

Z V A T 13 ,0

KR A J: HI SZ

KR A J: W

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.08.2019-31.08.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

89


WÓDKA / CZYSTA

WY TR

O N I W AWNE R T Y W Ł Ó AWNE/P 20,43

23,24 9

Z V A T 2 8 ,5

Z V A T 2 5 ,1

L A S S IC O C A NE PA C E T R E B CA N N C /W U A S V IG N O B /W AY N N O CH A RD ME R L O T C /W L . 0 ,75 12 ,5 % V O L A

WÓDKA / KOLOROWA

S PA L ME S Z A R O /W R IR O N T P IN O C U V E E C /W L . 0 ,75 10 ,5 % V O L KR A J: W ĘG

RY

WHISKY

KR A J: FR AN

BRANDY / KONIAK

2 4, 5 8 Z V A T 3 0 ,2

3

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER PIWO

5

Z V A T 3 2 ,6

8

MO SER C H A NG Y U T C A BE R NE N B /W S A U V IG N O 5 L 0 ,7 . L O V % 14 ,5 IN Y

13,99

13,99

10,99

1

KR A J: HI SZ

Z V A T 17,2

1

E C O G A IA W L O C /P TE MP R A NIL ,75 L . 12 % V O L 0

E C O G A IA /P W V E R DE JO B L 5 ,7 0 . 12 % V O L

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

KR A J: HI SZ

WINO

Z V A T 3 8 ,4

26,57

C OD OR NIU T RU L C A S IC O B /W B . 0 ,75 L 11,5 % V O L PA NI A

Z V A T 17,2

NAPOJE

31,26

CJ

A TRESA R IN A IA NC G R IV IO B /W . 0 ,75 L V % 13,5 O L CH Y KR A J: W ŁO

90

2

PA NI A

KR A J: HI SZ

PA NI A

KR A J: CH

Z V A T 13 ,5

2

COTE R O D Z A JE A W Y BR NE OL . 11,5 -13 % V 0 ,75 L KR A J: BU ŁG

VINE X-SL AV

AR IA

IA NT SI


KATALOG PRODUKTÓW /NR 8 01.08.2019-31.08.2019

SŁ 0

FRE SCO R O D Z A JE R B Y W A NE ,75 L 0 . L O V 10 % LS K A AMBR A

8

W IT O S H A JE RODZ A B Y W R A NE ,75 L .0 L O V 17, 5 % ŁG AR IA KR A J: BU

VINE X-SL AV

IA NT SI

Z V A T 8 ,9 7 K A DA RK A P R E S T IG E JE RODZ A W Y BR A NE 1 L 11% V O L . KR A J: BU ŁG

AR IA

JA NT OŃ

14,19

Z V A T 9,7 0

Z V A T 9,7 0

5 Z V A T 17,4

Z RÓŻ Ą K A DA RK A R /P S C /P S 1% V O L . -1 ,5 0 1 0 ,75 L

Z RÓŻ Ą K A DA RK A S B /P R /P S C /P S OL . 1 L 10 ,5 -11% V IA

BA RT EX

BA RT EX

10,99

7,29

11,99

Z V A T 8 ,9 7

Z V A T 14 ,7

S OL E IL K A D A R K A D Z A JE O R E N A W Y BR ,75 L 10 % V O L . 0

NTI MON T E S A A JE Z D O R E N A W Y BR L 5 ,7 0 11% V O L .

JA NT OŃ

JA NT OŃ

AR IA

2

KR A J: PO LS BA RT EX

KR A J: BU ŁG

KR A J: US A

AR

AR IA

BA RT EX

KR A J: PO LS

5

PIWO

CH E DE L K IR S L 1 . L O V % 14 ,5 KA

V ID MO G E N D A Z A JE D O R E N A R B WY OL . 10 -12 ,5 % V 0 ,75 L

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

Z V A T 13 ,5

KR A J: BU ŁG

BRANDY / KONIAK

7,89

WHISKY

7,89

KR A J: BU ŁG

WÓDKA / KOLOROWA

KR A J: PO

Z V A T 15 ,9

7,29

WÓDKA / CZYSTA

12,99

8,29 Z V A T 10 ,2

O N I W ODKIE Ł S Ł Ó P / E ODKI

KA

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.08.2019-31.08.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

91


O N I W E MUSUJĄC WÓDKA / CZYSTA

10,99 Z V A T 13 ,5

2

NTI MON T E S A A JE Z D O R W Y B R A NE ,75 L 0 . L O V 10 % KA

WÓDKA / KOLOROWA

KR A J: PO LS

WHISKY

JA NT OŃ

BRANDY / KONIAK

8,29 Z V A T 10 ,2

8,49 0

FRE SCO E F R IZ Z A N T JE ZA D O R E W Y BR A N 0 ,75 L . L O V % 0 5,5 /1 LS K A KR A J: PO

Z V A T 10 ,4

4

D OR AT O R O D Z A JE R W Y B A NE ,75 L . L 10 % V O 0 KR A J: PO LS

KA

AMBR A

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

AMBR A

18,99

21,79

6

Z V A T 2 6 ,8

PIWO

Z V A T 2 3 ,3

OSECCO S T O C K P R ,75 L 0 . L O V 11% Y KR A J: W ŁO

CH

NAPOJE

WINO

ST OCK POLS

92

KA

0

3,79 Z V A T 4 ,6 6

ROSECCO G A NC IA P B /P W . 0 ,75 L 11,5 % V OWLŁO CH Y

O JE S O W IE T S K JE O T IS R IG L 9 % V O L . 0 ,7

CE DC

HE NK EL L

KR A J:

KR A J: PO LS

KA


KATALOG PRODUKTÓW /NR 8 01.08.2019-31.08.2019

WINO 9,29

2

Z V A T 11,4

Z V A T 13 ,5

3

NGEL O MIC HE L A S B /P ,75 L 10 % V O L . 0 Y KR A J: W ŁO

CH

WÓDKA / KOLOROWA

K W IAT Y K IE M O Ł D AW S S /P C T O L R ME S MU S C AT B /P S /P R E S RO . 0 ,75 L 11,5 % V OOŁLDAW IA

WÓDKA / CZYSTA

10,99

AMBR A

KR A J: M

PA RT NE T CE

3

NGEL O MIC HE L A C /P S ,75 L 11% V O L . 0 KR A J: W ŁO

CH Y

AMBR A

9,99

2

Z V A T 12 ,2

Z V A T 13 ,5

H L A B Y R IN T A JE DZ O R E N A R B WY . 0 ,75 L 12 ,5 % V O L AR IA KR A J: BU ŁG

VINE X-SL AV

IA NT SI POLA

ND

BRANDY / KONIAK

Z V A T 11,4

10,99

WHISKY

9,29

NT ER

9

PAT E AY B /P W O D R C H A NN C /P W N O N S A U V IG W ME R L O T C /P L 5 ,7 0 . L 13 % V O KR A J: PO LS

KA

6,99

7,99

10,20

Z V A T 8 ,6 0

Z V A T 9,8 3

Z V A T 12 ,5

KA BU Ł G A R S D OL IN A R O D Z A JE W Y B R A NE ,75 L 0 . L O V 11% AR IA

BR A S C O RED W HIT E OL . 10 ,5 -11% V L 0 ,75

RRY BER R Y BE ET E W S D E R ET W HIT E S W E L 5 ,7 0 . L O V 8 ,5 % IA

AR IA

M AR IE BR IZ

AR D

KR A J: BU ŁG

AR

WINO

JA NT OŃ

KR A J: BU ŁG

5

PIWO

KR A J: BU ŁG

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

JA NT OŃ

PL AT INUM

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.08.2019-31.08.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

95


WINO WÓDKA / CZYSTA

8,49 Z V A T 10 ,4

4

Z V A T 11,0

6

Z V A T 14 ,3

9

N GEM B UL G A R IA D Z A JE O R W Y B R A NE ,75 L .0 11,5 % V O L IA

K A GOR Y C /S B L A G O D ATN 5 L ,7 0 . L O V 16 % DA W IA

PL AT INUM

PL AT INUM

12,99

11,26

11,49

8

Z V A T 13 ,8

5

Z V A T 14 ,1

IL L S BA LK A N H /P C RED S S W HIT E B /P 5L ,7 0 . 11% V O L

WÓDKA / KOLOROWA

11,70

8,99

KR A J: BU ŁG

AR IA

KR A J: BU ŁG

AR

KR A J: M OŁ

BRANDY / KONIAK

WHISKY

JA NT OŃ

Z V A T 15 ,9

C IN & C IN B IA N C O B /S R O S S O C /S R O S E R /S L L . 0 ,75 9, 5 -11% V O KR A J: PO LS

KA

O C ONCER T B /P S C /P S O L . 0 ,75 L % ,5 11-11 BUV ŁG AR IA KR A J:

PL AT INUM

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER PIWO

7,99

8,29

Z V A T 9,8 3

Z V A T 10 ,2

N A C HOR CZ A RN Y Z C /P S . 0 ,75 L 10 ,5 % V OOŁLDAW IA KR A J: M

WINO

BA RT EX

DA W

NAPOJE

BA RT EX

96

KR A J: M OŁ

NT ER

10,99 0

A S Ł ONE C Z N A IN A R K C A BE R NE T C /P S S AV IG N O N /P S YB A C H A R D O NN ,75 L 0 . L O V 14 ,5 % IA KR A J: M OŁ

A UMBR E L L T EE W S I M E S D RE EE T W S I M E W HIT E S ,7 .0 5L 11,5 % V O LDAW IA PA RT NE T CE

AMBR A

3

Z V A T 13 ,5

2

T C HE R G A C /P W C /W B /W L . 0 ,75 L 12-13 % VBUOŁG AR IA KR A J:

M AR IE BR IZ

AR D


KATALOG PRODUKTÓW /NR 8 01.08.2019-31.08.2019

WINO 9,35

2

Z V A T 11,5

Z V A T 13 ,5

KR A J: M

PA RT NE T CE

NT ER

8

KR A J: M OŁ

DA W IA

PA RT NE T CE

V ER E G R I B IK A C /W ,75 L 12 % V O L . 0RY

V ER E G R I B IK A C /W ,5 L 12 % V O L . 1

BA RT EX

BA RT EX

10,99

12,73

2

Z V A T 15 ,6

KR A J: W ĘG

Z V A T 13 ,5

RE D OL C E F IO A JE DZ O R E N A R B WY OL . 1 L 11-11,5 % V NT ER

A P INK L A M B /P S C /P S OL . -1 ,5 12 3 % V L 5 0 ,7 KR A J: CH IL

Z V A T 15 ,9

KR

AL IA A J: PO RT UG

VINE X-SL AV

IA NT SI POLA

ND

W INE F R UIT S & Z A JE ROD W Y BR A NE 5 L . L 7 % V O 0 ,7 KR A J: FR AN M AR IE BR IZ

CJ A

AR D

13,49

8

E C IA L E MINE S P VE R E S E R C /W P IN O T N O IR /W C Z A IR SH AY CH A R DONN /W C T A C S U &M . 0 ,75 L L O V % ,5 3 1 ŁG AR IA

Z V A T 16 ,5

9

I HE A R T R O D Z A JE W Y BR A NE V OL . 11,5 -13,5 % 0 ,75 L KR A J: W ĘG

RY/H IS ZP AN

IA

WINO

RA F INIS T E R E E T W S I M E S W HIT E RY R E D S E MI D . L O V % ,5 2 12-1 0 ,75 L

6

AR D

12,99

8

RY

PIWO

Z V A T 15 ,9

E

KR A J: W ĘG

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

M AR IE BR IZ

12,99

1

BRANDY / KONIAK

Z V A T 15 ,9

Z V A T 2 2 ,5

WHISKY

12,99

0

WÓDKA / KOLOROWA

KA M O Ł D AW S A IN DOL R O D Z A JE W Y B R A NE ,75 L .0 L 12 ,5 % V OOŁ DAW IA

18,30

WÓDKA / CZYSTA

10,99

HE NK EL L

KR A J: BU

VINE X-SL AV

IA NT SI POLA

ND

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.08.2019-31.08.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

97


WINO WÓDKA / CZYSTA

13,99 Z V A T 17,2

1

EL S OL NE R O D Z A JE A R B Y W . 0 ,75 L 9-12 % V O L CHIL E/

WÓDKA / KOLOROWA

PA NI A/ KR A J: HI SZ AU ST RA LI A AMBR A

12,99 Z V A T 15 ,9

GOL D B O S TAVA N /P S C T E C A BERN AY B /P S CH A R DONN OL . % 12 /12 ,5 V 0 ,75 L KR A J: M OŁ

DA W IA

BRANDY / KONIAK

WHISKY

PA RT NE T CE

7,27

Z V A T 6 ,14

Z V A T 8 ,9 5

F INE S E B /P S C /P S ,75 L 11% V O L . LS0 K A

K A DA RK A C /P S L 11% V O L . 1IA

PIWO

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

JA NT OŃ

WINO

KR A J: BU ŁG

AR

PL AT INUM

5,29

9,99

Z V A T 6 ,5 1

Z V A T 12 ,2

S B UL G A R IU E IG T S E R P R O D Z A JE W Y B R A NE ,75 L 0 . L O V 11% AR IA

MB A T O T INO Z UO W E R L F E IT H &W . 0 ,75 L 11,5 % V O L

KR A J: BU ŁG

JA NT OŃ

NAPOJE

NT ER

4,99

KR A J: PO

98

8

KR A J: W ŁO

HE NK EL L &

9

CH Y

CO. VINP OL


KATALOG PRODUKTÓW /NR 8 01.08.2019-31.08.2019

SŁ Z V A T 14 ,6

3

KR A J: M

Z V A T 19,1

8

5,69 Z V A T 7,0 0

S SI C A RLO RO H S E REFR R O D Z A JE W Y B R A NE ,75 L . 10 % V O L 0

S SI C A RLO RO T E E W S W HIT E /S B TO A C S MO 7L 8 ,1 0 9 % V OL .

CE DC

CE DC

15,59

16,49

8

Z V A T 2 0 ,2

KR A J: US A

WÓDKA / KOLOROWA

K A Z AYA K C A BE R NE T N C /P S S A U V IG N O B /P S AY N C H A R D O N C /P S IR O N T P IN O O L . 0 ,75 L 11-11,5 % VOŁ DAW IA

15,59

WÓDKA / CZYSTA

11,89

O N I W ODKIE Ł S Ł Ó P / E ODKI KR A J: US A

BA RT EX

8

S SI C A RLO RO S W E E T C /S 5L 9 % V O L . 0 ,7 KR A J: US A

Z V A T 19,1

S SI C A R L O R O R .S TO A C S O M K P IN S C ATO B /S S W E E T M O ,75 L 9 % V O L . US0 A KR A J:

CE DC

CE DC

BRANDY / KONIAK

Z V A T 19,1

WHISKY

15,59

8

S SI C A RLO RO SE N S W E E T IN TE Y R R E B K BL A C EE T W S E S N TE IN D R O C CON 5L 9 % V O L . 0 ,7 A KR A J: US

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

CE DC

27,89

6

Z V A T 3 4 ,3

Z V A T 2 0 ,1

KR A J:

CE DC

S SI C A R L O R O A JE Z D O R E N A W Y BR . L O V 1,5 L 8 ,5 -11,5 %J: US A KR A

CE DC

Z V A T 19,6

7

K OBL E VO S MU S C AT B /P S /P R MU S C AT S /P R O D A B A S TR . L O V 11,5 -12 % 0 ,75 L KR A J: UK RA

WINO

S SI C A R L O R O /W B Y A N N O D CH A R T E N C A BER N C /W S A U V IG N O 5 L ,7 0 12 % V O L .US A

0

15,99

PIWO

16,39

IN A

AMBR A

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.08.2019-31.08.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

99


WÓDKA / CZYSTA

WY TR

19,99

19,99

16,99

9

Z V A T 2 4 ,5

9

Z V A T 2 0 ,9

Z V A T 2 4 ,5

T R IV E N T O /W A L B. C IR H S A Z Z M HE NIN C ./ R A H B IV C . 0 ,75 L L O V % ,5 1 1 GE NT YN A

WÓDKA / KOLOROWA

O N I W AWNE R T Y W Ł Ó AWNE/P

KR A J: AR

T R IV E N T O RAL DUL C E N ATU B /S . L B . E H C TO R . M A L B E C C /S 5 L L . 0 ,7 8 -10 ,5 % V O YN A KR A J: AR GE

CE DC

NT

0

T B A R E F O O JE ZA D O R W Y B R A NE 0 ,75 L . L O V % 9-13,5 A KR A J: US CE DC

BRANDY / KONIAK

WHISKY

CE DC

18,99

17,99

27,73

6

Z V A T 2 2 ,1

3

Z V A T 3 4 ,1

Z V A T 2 3 ,3

TO B IO C A L L IS A JE DZ O R E N A R B WY . 0 ,75 L 14 ,5 % V O L KR A J: BU ŁG

AR IA

REEK J A C OB ’S C Z A JE ROD W Y BR A NE V OL . % ,3 7, 2-13 0 ,75 L KR A J: AU ST

PL AT INUM

RA LI A

W YB OR OW

REEK J A C OB ’S C RE SERV E AY B /W CH A R DONN S HIR A Z B /W L ,75 12 % V O L . 0 KR A J: AU ST

A

RA LI A

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

W YB OR OW

19,05

17,99

3

Z V A T 2 3 ,4

3

Z V A T 2 2 ,1

PIWO

UNIA C A S A P E C Z A JE D O R E N A W Y BR . 0 ,75 L L O V % 3 -1 12 ŁO CH Y KR A J: W

PA RT NE R CE

WINO

A

17,99 Z V A T 2 2 ,1

NT ER

E C HE VA L D A N Y Z R A T KA /W B Y A N C H A R D O N C /W T E N R E CAB M AV R UD C /WL . VO 13,3-14 ,5 % 0 ,75 L KR A J: BU ŁG

AR IA

PL AT INUM

NAPOJE

3

I B A D A GON E Y LL A V I N A Z AL A C /P S B /P S I P IR O S M A N B /P W C /P W L . 0 ,75 L 10 -12 % V O KR A J: GR UZ

JA

PL AT INUM

100

1


KATALOG PRODUKTÓW /NR 8 01.08.2019-31.08.2019

WY TR

O N I W AWNE R T Y W Ł Ó AWNE/P 16,59

19,05

1

Z V A T 2 0 ,4

1

Z V A T 2 3 ,4

Z V A T 16 ,9

A FRON T ER T E N R C A BE N C /W S A U V IG N O 5 L ,7 0 . 12 % V O L KR A J: CH IL

E

CE DC

NDI B A R R A MU B /W Y A N C H A R D O N B /W G C H A R D &V IO S HIR A Z C /W . OL 13,5 -14 % V L 0 ,75 KR A J: AU ST

E KR A J: CH IL

RA LI A

PL AT INUM

PL AT INUM

Z V A T 7,4 2

Z V A T 2 3 ,3

OME SU T TER H 87 L ,1 0 . L O V % 12 ,5 A

OME S U T T E R H Z A JE D O R E N A R B WY ,75 L 0 . L O 12 ,5 % V

KR A J: US

6

KR A J: US A

AMBR A

24,49 Z V A T 3 0 ,1

2

SE D A R K HOR A JE DZ O R E N A R B WY OL . 13-13,5 % V 0 ,75 L KR A J: US A

AMBR A

BRANDY / KONIAK

18,99

WHISKY

6,03

WÓDKA / KOLOROWA

P O R TA C A BE R NE T N C /W S A U V IG N O /W EC R E C A R ME N Y B /W A N N O D CH A R OL . V % 12 ,5 -13 0 ,75 L

3

WÓDKA / CZYSTA

13,75

CE DC

9

E T ORO S A NGR E D C /W B /W . 0 ,75 L 13,5 % V O L NI A PA

CE DC

2

R O DE L C A S IL L E R O L B IA D R O D Z A JE E N A R B Y W OL . 13-13,5 % V L 0 ,75 KR A J: CH IL CE DC

E

Z V A T 3 7,2

6

E R A MIC BROW N C BOT TLE C /P S S A P E R AV I A MIC R E C N GR EE E L T BOT C /P S S A P E R AV I 5 L ,7 0 . 11,5 % V OGRLUZ JA KR A J:

PA RT NE T CE

WINO

KR A J: HI SZ

Z V A T 3 0 ,1

30,29

PIWO

Z V A T 2 4 ,5

24,49

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

19,99

NT ER

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.08.2019-31.08.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

101


WÓDKA / CZYSTA

16,99

17,19

18,99

0

Z V A T 2 1,1

4

Z V A T 2 3 ,3

Z V A T 2 0 ,9

ME Z Z E K R O D Z A JE R B Y W A NE OL . V % 4 -1 12 ,5 0 ,75 L

WÓDKA / KOLOROWA

O N I W ODKIE Ł S Ł Ó P / E ODKI

KR A J: BU ŁG

AR IA

PL AT INUM

AK T B IL IS I P E A JE Z D O R W Y B R A NE . 0 ,75 L L O V % 11-11,5 JA KR A J: GR UZ

PA RT NE R CE

NT ER

JO C A MP O V IE O L IL N TE MP R A W HIT E OL . 11/13,5 % V 0 ,75 L KR A J: HI SZ

PA NI A

WHISKY

W YB OR OW

BRANDY / KONIAK

25,99 Z V A T 3 1,9

7

JO C A MP O V IE A V R E S E R D E R . 0 ,75 L 13,5 % V O L KR A J: HI SZ

PA NI A

W YB OR OW

A

32,99 Z V A T 4 0 ,5

8

JO C A MP O V IE A RV E S E R N A R G . 0 ,75 L 13,5 % V O L KR A J: HI SZ

PA NI A

W YB OR OW

A

6

A

33,55 Z V A T 41,2

7

A P O T HIC R O D Z A JE R B W Y A NE OL . % 4 12 ,5 -1 V 0 ,75 L KR A J: US A

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

CE DC

14,99

7,29

9,18

Z V A T 8 ,9 7

Z V A T 11,2

W INIA R NIA A Z A MO J S K JE RODZ A E N A R B Y W L . 0 ,75 L 8 ,5 -9 % V O A

K A DA RK A P R E S T IG E /S P E R L IS TA R L 5 ,7 0 . L O V 11% AR IA

KA M O Ł D AW S A IC N IN W R O D Z A JE W Y B R A NE ,75 L 0 . L O V 11% W IA

AMBR A

JA NT OŃ

PL AT INUM

PIWO

Z V A T 18 ,4

NAPOJE

WINO

KR A J: PO LS

102

K

4

KR A J: BU ŁG

KR A J: M OŁ

DA

9


KATALOG PRODUKTÓW /NR 8 01.08.2019-31.08.2019

WY TR Z V A T 15 ,3

6

C IN & C IN W S E C C O R /P L 5 ,7 0 . L O V 11% KA

18,99

6

Z V A T 2 3 ,3

Z V A T 15 ,3

C IN & C IN G S PA R K L IN JE ZA D O R E N A W Y BR 5L ,7 0 . L O 10 -11% VPO LS K A

C IN & C IN B /W PROSECCO 5 L ,7 0 . L O V 11% CH Y KR A J: W ŁO

KR A J:

AMBR A

6

WÓDKA / KOLOROWA

KR A J: PO LS

12,49

WÓDKA / CZYSTA

12,49

O N I W AWNE R T Y W Ł Ó AWNE/P AMBR A

AMBR A

WHISKY

3,79

15,99

Z V A T 4 ,6 6

Z V A T 19,6

D OR AT O G A R K L IN C N B IA O S P ,2 L L O 10 % V . 0 Y

D OR AT O G A R K L IN C N B IA O S P ,5 L L O 10 % V . 1 A

AMBR A

AMBR A

15,99

20,19

20,19

7

Z V A T 2 4 ,8

3

Z V A T 2 4 ,8

Z V A T 17,9

5

IN & C IN Z E S TAW C E S H R SEC C O + F NGE A R O B IT T E R . 0 ,75 L L O V % /8 11% LS K A KR A J: PO

KR A J: W ŁO

CH

KR A J: PO LS

7

K

BRANDY / KONIAK

14,59

AMBR A

KR A J: PO LS

KR A J: AU ST

RA LI

W YB OR OW

REEK J A C OB ’S C /W B IR O N T P IN O . 0 ,75 L L O V % ,5 1 1 ST RA LI A KR A J: AU

A

W YB OR OW

A

WINO

AMBR A

KA

REEK J A C OB ’S C JĄ C E U S U M TO MO S C A B /S 5L 9 % V O L . 0 ,7 A

3

PIWO

D OR AT O R K L IN G R O S S O S PA ,5 L . 10 % V O L 1

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

Z V A T 19,6

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.08.2019-31.08.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

103


WÓDKA / CZYSTA

O N I W E MUSUJĄC 9,99

Z V A T 9,8 3

Z V A T 12 ,2

M A R T INI PROSECCO 0 ,2 L 7, 5 % V O L . Y

M A R T INI L IN G A S TI S PA R K L ,2 0 . L O V 7, 5 % ŁO CH Y

WÓDKA / KOLOROWA

KR A J: W ŁO

WHISKY

BA CA RD

CH

LS KA I M AR TINI PO

BRANDY / KONIAK

Z V A T 2 8 ,2

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

8

BA CA RD

LS KA I M AR TINI PO

Z V A T 3 0 ,7

4

Z V A T 3 0 ,7

BA CA RDI M

4

Z V A T 3 0 ,7

CH Y

AR TINI POLS

CH

24,99

M A R T INI K L IN G R O S E S PA R 5 L ,7 0 . 9, 5 % V O L KR A J: W ŁO

BA CA RDI M

KA

BA CA RDI M

4

BA CA RDI M

AR TINI POLS

KA

4

M A R T INI K L IN G U BR T S PA R 5 L 0 ,7 . L O 11,5 % V Y KR A J: W ŁO

BA CA RDI M

CH

AR TINI POLS

Z V A T 4 0 ,5

CH Y

AR TINI POLS

KR A J: W ŁO

KA

32,99

M A R T INI PROSECCO L . 0 ,75 ,5 1 1 % V OL KR A J: W ŁO

M A R T INI L IN G A S TI S PA R K 75 L ,3 0 . L O V 7, 5 % CH Y

Z V A T 3 0 ,7

KA AR TINI POLS

KR A J: W ŁO

9

24,99

KA AR TINI POLS

CH Y

24,99

PIWO

KR A J: W

M A R T INI L IN G TI A S S PA R K 5 L ,7 0 . L O 7, 5 % V Y

BA CA RDI M

WINO

Z V A T 2 4 ,5

M A R T INI NE R O 0 ,75 L 8 ,5 % V O L . KR A J: W ŁO

NAPOJE

9

24,99

22,99

104

19,99

7,99

KA

8

M A R T INI L IN G A S TI S PA R K K I IS + 2 K IE L Z L 0 ,75 7, 5 % V O L . Y KR A J: W ŁO

BA CA RDI M

CH

AR TINI POLS

KA


KATALOG PRODUKTÓW /NR 8 01.08.2019-31.08.2019

O N I W E MUSUJĄC Z V A T 3 7,5

0

MIONE T T O Y A DR D O C G E X TR 5 L ,7 0 . L O V 11% Y CH

12,99

Z V A T 9,8 3

Z V A T 15 ,9

MIONE T T O TO TR E V IS P R O S E C C O TI G E S E R P T BRU ,2 L 11% V O L . 0

C IN & C IN FREE 5L O V 0 % L . 0 ,7CY

KR A J: W ŁO

HE NK EL L

CH Y

8

KR A J: NI EM

WÓDKA / KOLOROWA

KR A J: W ŁO

7,99

WÓDKA / CZYSTA

30,49

AMBR A

HE NK EL L

21,79

2

Z V A T 2 4 ,5

9

Z V A T 2 6 ,8

Z V A T 2 5 ,8

C IN Z A NO K L IN G S R O E S PA R /W R 0 ,75 L 9, 5 % V O L . CH Y KR A J: W ŁO

C IN Z A NO L C E B /S A GR ND DO 5 L 0 . L 9 % V O ,7Y KR A J: W ŁO

CH

0

G A NC IA ATO TI S A MO S C /S B O C B IA N 5L ,7 0 . L O V % 7, 5 CH Y KR A J: W ŁO

CE DC

CE DC

CE DC

16,69

16,69

Z V A T 9,3 4

Z V A T 2 0 ,5

3

Z V A T 2 0 ,5

G A NC IA GL ER A PROSECCO W B /P . 0 ,2 L 11,5 % V O L Y

G A NC IA G S PA R K L IN F. A PE R G Y IT U R F 5L 7 % V O L . 0 ,7Y

G A NC IA G S PA R K L IN E C HE F R UIT Y LY 5 L 7 % V O L . 0 ,7Y

CE DC

CE DC

CE DC

CH

KR A J: W ŁO

CH

WINO

KR A J: W ŁO

3

PIWO

CH

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

7,59

KR A J: W ŁO

BRANDY / KONIAK

19,99

WHISKY

20,99

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.08.2019-31.08.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

105


WÓDKA / KOLOROWA

WÓDKA / CZYSTA

O N I W E MUSUJĄC 3,49

6,99

10,08

Z V A T 4 ,2 9

Z V A T 8 ,6 0

Z V A T 12 ,4

O R A F FA E L L /S B T SWEE T B /P S S E MI S W E E IK + K A R TO N L 9 % V O L . 0K,2A

O R A F FA E L L /S B T SWEE T B /P S S E MI S W E E ,75 L 0 . L 9-10 % V OPO LS K A

MOR AT T O PW MU S U JĄ C E S P E C JĄ U S MU L 11% V O L . 1

HE NK EL L

PL AT INUM

12,99

12,99

KR A J: PO LS

KR A J:

KR A J: BU ŁG

0

AR IA

WHISKY

HE NK EL L

BRANDY / KONIAK

12,99 Z V A T 15 ,9

8

O F R A G OL IN B IA N C O 5L 8 % V O L . 0 ,7 KR A J: W ŁO

PIWO

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

VINE X-SL AV

CH Y

ND IA NT SI POLA

WINO NAPOJE

8

O F R A G OL IN R O S AT TO 5L 8 % V O L . 0 ,7 KR A J: W ŁO

VINE X-SL AV

CH Y

ND IA NT SI POLA

Z V A T 15 ,9

8

O F R A G OL IN ROS SO 5L 8 % V O L . 0 ,7 KR A J: W ŁO

VINE X-SL AV

CH Y

IA NT SI POLA

ND

3,35

4,19

Z V A T 4 ,12

Z V A T 5 ,15

O JE S IE W IE R N JE O T IS R IG L 9 % V O L . 0 ,7

C A R S K O JE IG R IS T O JE ,75 L 10 % V O L . 0

AGROPOL

AMBR A

KR A J: PO LS

106

Z V A T 15 ,9

KA

KR A J: RO SJ

A


KATALOG PRODUKTÓW /NR 8 01.08.2019-31.08.2019

O N I W E MUSUJĄC 9

Z V A T 11,8

0

Z V A T 19,6

7

GEL O MIC HE L A N L IN G K R A B IA N C O S P B /S ,75 L 10 % V O L . 0

GEL O MIC HE L A N L IN G K R A B IA N C O S P B /S ,5 L 10 % V O L . 1

AMBR A

AMBR A

AMBR A

8,79

10,99

11,99

2

Z V A T 14 ,7

KR A J: PO LS

KA

GEL O MIC HE L A N A N TE M U B IA N C O S P A N TE R O S E S P UM 5 L ,7 10 % V O L . LS0K A KR A J: PO

AMBR A

Z V A T 13 ,5

NTI MON T E S A O CC E IS T T U R F M A NGO P INE B E R R Y ON WATE R ME L L 5 ,7 0 . L O V 11% KA

KA

5

NTI MON T E S A M ME DIU D O L C E B /S W S E C C O B /P L 5 ,7 0 . L 11% V O KR A J: PO LS

KA

JA NT OŃ

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

KR A J: PO LS

KR A J: PO LS

BRANDY / KONIAK

1

KA

WHISKY

Z V A T 10 ,8

KR A J: PO LS

JA NT OŃ

16,99

9

Z V A T 2 0 ,9

Z V A T 15 ,4

CO L A MBRU S B IA N C O ROS SO 5L 8 % V O L . 0 ,7Y VINE X-SL

CH

LA ND AV IA NT SI PO

0

Z V A T 4 ,0 5

PROSECCO TO D O C TR E V IS 5 L . 0 ,7 L O V % ,5 0 1 W ŁO CH Y KR A J:

VINE X-SL AV

IA NT SI POLA

ND

NTI MON T E S A C E S H T O O SM R O D Z A JE E N A R B Y W ,2 L 10 % V O L . 0 A KR A J: PO LS

K

WINO

KR A J: W ŁO

3,29

PIWO

12,59

WÓDKA / KOLOROWA

GEL O MIC HE L A N L IN G K R A B IA N C O S P B /P S ,75 L 10 % V O L . 0

WÓDKA / CZYSTA

Z V A T 12 ,2

15,99

9,59

9,99

JA NT OŃ

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.08.2019-31.08.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

107


O N I W E MUSUJĄC WÓDKA / CZYSTA

8,49

3,49

3,49

Z V A T 4 ,2 9

Z V A T 4 ,2 9

FRE SCO E F R IZ Z A N T E N O W R E Z C /P S RÓŻOWE R L 5 ,2 0 . L O V 10 % KA

FRE SCO E F R IZ Z A N T S /P R A L O G FR A /P S R A C S M A N G O &P E ,2 5 L 0 . L O V 5,5 % KA

AMBR A

AMBR A

7,29

10,99

11,77

Z V A T 8 ,9 7

Z V A T 13 ,5

2

Z V A T 14 ,4

K A DA RK A P R E S T IG E B /S MU S U JĄ C A L 5 ,7 0 . L O V % 11 AR IA

KA M O Ł D AW S D OL IN A BL A NC S PA R K L IN G S MU S C AT B /P 5 L . 0 ,7 11,5 % V O L

Z V A T 10 ,4

4

WÓDKA / KOLOROWA

F IOR E F R IZ Z A N TE RY S TR AW B E R E P A R G JUIC Y H C A E P Y IC JU W BERR Y JUIC Y S TR A 5 L ,7 0 . L O V 7% CH Y

KR A J: PO LS

KR A J: W ŁO

KR A J: PO LS

BRANDY / KONIAK

WHISKY

AMBR A

KR A J: BU ŁG

KR A J: M OŁ

JA NT OŃ

DA W IA

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

PA RT NE R CE

PIWO

Z V A T 7 3 ,1

7

IT T E R M A R T INI B ,7 L 0 . L O V % 28 ,5 CH Y KR A J: W ŁO

NAPOJE

WINO

BA CA RDI M

108

AR TINI POLS

KA

Z V A T 3 3 ,2

0

IE R O M A R T INI F ATI S + TO NIC G R L .1 14 ,4 % V O L Y KR A J: W ŁO

BA CA RD

O C ONCER T S /P B TE N A M U SP 5L ,7 0 . L 11% V O KR A J: BU ŁG

AR IA

PL AT INUM

NT ER

26,99

59,49

8

CH

LS KA I M AR TINI PO

2 2, 2 4 Z V A T 2 7,3

6

T ROCK EN HE NK E L L R K L ING A P S E ROS ,75 L 11% V O L . 0 KR A J: NI EM

HE NK EL L &

CY

CO. VINP OL


KATALOG PRODUKTÓW /NR 8 01.08.2019-31.08.2019

H T U O M V ER KUP 8 SZT.

BA CA RDI M

AR TINI POLS

26,99

0

IE R O M A R T INI F 1 L . L O 14 ,4 % V CH Y KR A J: W ŁO

BA CA RDI M

AR TINI POLS

KA

KA

CE NA ZA SZ T.

Z V A T 3 3 ,2

0

TIS +1 SZ T. GR A

6

C IN & C IN B IA N C O ROS SO I L E M O N C IN L ,5 0 . L O V 14 % KA KR A J: PO LS

Z V A T 11,6

7

FRE SH C IN & C IN GR A N AT ZA P OM A R A ŃC L 8 % V OL . 1 KR A J: PO LS

KA

14

AMBR A

KR A J: W ŁO

8

Z V A T 2 0 ,6

Z V A T 15 ,9

C IN & C IN V E R M O U TH JE RODZ A B Y W R A NE 1 L O V 14 % L . KA

0

KR A J: W ŁO CE DC

AR TINI POLS

KA

12,99 Z V A T 15 ,9

8

N C IO C IO S A L IM O NE RED W HIT E .1L 14 ,5 % V O L KR A J: BU ŁG

VINE X-SL AV

AR IA

IA NT SI POLA

ND

WINO

C IN Z A NO B IA N C O ROSE ROS SO .1L 14 ,4 % V O LCH Y

CH Y

PIWO

16,75

AMBR A

M A R T INI B IA N C O E X TR A DR Y R O S ATO ROS SO . 0 ,5 L 8 -1 ,4 % V O L

BA CA RDI M

12,99

7

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

AMBR A

KR A J: PO LS

Z V A T 19,6

BRANDY / KONIAK

Z V A T 11,0

15,99

9,49

8,99

WHISKY

IE R O M A R T INI F 1 L . L O V 14 ,4 %

WÓDKA / KOLOROWA

KR A J: W

Z V A T 3 3 ,2

WÓDKA / CZYSTA

M A R T INI V E R M O U TH JE RODZ A W Y BR A NE L . 1 L O 14 ,4-18 % ŁOV CH Y

26,99

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.08.2019-31.08.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

109


WÓDKA / CZYSTA

H T U O V ERM Z V A T 11,5

5

B A C C HU S L EMON W IŚ NIA .1L 14 ,5 % V O LK A

WÓDKA / KOLOROWA

17,99

6,89

9,39

KR A J: PO LS

Z V A T 8 ,4 7 GEL O MIC HE L A N O IV IT R A PE B IA N C O ROS SO L % 2 1 V O L . K1A

Z V A T 2 2 ,1

3

IS T R A Z IV O S P IR IT IT R E P A L 1 . L O V % 11 KA KR A J: PO LS BA RT EX

KR A J: PO LS

BA RT EX

BRANDY / KONIAK

WHISKY

AMBR A

11,79

9,89

0

Z V A T 12 ,1

Z V A T 14 ,5

IS T R A RED W HIT E L 16 % V O L . 1 KR A J: PO LS

KA

9,89 6

T O T INO OR A NGE L 15 % V O L . 1 KR A J: PO LS

KA

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER PIWO WINO

T O T INO V E R M O U TH JE RODZ A W Y BR A NE . 1 L OL V % 5 -1 14 LS K A HE NK EL L

5,99

5,99

9,39

Z V A T 7,3 7

Z V A T 7,3 7

Z V A T 11,5

M A R C ONI B IA N C O ROS SO L 13 % V O L . 1

C AVA L IE R B IA N C O ROUGE L 12 % V O L . 1

B A C C HU S RED W HIT E OL . 1 L 14 ,5 -16 %POVLS K A

MI X

JA NT OŃ

BA RT EX

KR A J: PO LS

NAPOJE

6

KR A J: PO

HE NK EL L

BA RT EX

112

Z V A T 12 ,1

KA

KR A J: PO LS

KA

KR A J:

5


KATALOG PRODUKTÓW /NR 8 01.08.2019-31.08.2019

WINO Z V A T 10 ,4

4

KR A J: PO LS

KA

2

Y E DE L BE R R IS S S A E DE L C .1L 14 ,5 % V O L A K KR A J: PO LS

Z V A T 13 ,5

2

H E DE L P E A C L 1 . L O 14 ,5 % V K A KR A J: PO LS BA RT EX

WÓDKA / KOLOROWA

INE C A NE L L I F O C O C C HE R R Y, PE A CH ,7 L 12 % V O L . 0

Z V A T 13 ,5

10,99

WÓDKA / CZYSTA

10,99

8,49

BA RT EX

AMBR A

WHISKY

7,99

13,39

Z V A T 4 ,5 4

Z V A T 9,8 3

Z V A T 16 ,4

V ID MOGEN D A CONCORD M O S C ATO Z INFA NDE L 7 L L . 0 ,18 10 -11% V O

S A NG R IA L 8 % V O L . 1K A

DI C A S TELLO MIR A C OL O JE RODZ A W Y B R A NE ,75 L 0 . L O V % 10 W ŁO CH Y

KR A J: PO LS BA RT EX

KR A J: PO LS

KR A J: US A

7

K A/

HE NK EL L

7,99

15,39

17,06

Z V A T 9,8 3

Z V A T 18 ,9

3

Z V A T 2 0 ,9

S P E C IA L CHE R R Y M A L IN A L 13 % V O L . 1

UNI W INO B A B A K Z S U R G ,75 L 13 % V O L . 0 KR A J: PO LS

UNI W INO B A B A K W A K S U TR W IŚ NIA ,75 L 13 % V O L . 0K A KR A J: PO LS

HE NK EL L

WINO

HE NK EL L

KA

8

PIWO

A

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

BA RT EX

K KR A J: PO LS

BRANDY / KONIAK

3,69

HE NK EL L

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.08.2019-31.08.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

113


WÓDKA / CZYSTA

ARO

3,29

11,99

Z V A T 4 ,0 5

Z V A T 14 ,7

NTI MON T E S A Y R R E B BL A CK L ,2 0 . L O V 11% KA

NTI MON T E S A A JE Z D O R W Y B R A NE 0 ,75 L . L O V % 10 -11 KA

JA NT OŃ

JA NT OŃ

3,29

1,83

3,65

Z V A T 4 ,0 5

Z V A T 2 ,2 5

Z V A T 4 ,4 9

NTI MON T E S A R TE S P IR IT Z B IT E G N A OR W BERR Y W IL D S TR A 0 ,2 L L. O V 10 -11%

FA JR A N T GOR Z K I ,3 5 L 13 % V O L . LS0 K A

FA JR A N T MIÓ D -L IPA ,9 L 13 % V O L . 0

EUROCA SH

EUROCA SH

2,79

3,45

Z V A T 3 ,4 3

Z V A T 4 ,2 4

N A P. A GROP OL Y W O L O H O A LK R O D Z A JE E N A R B Y W L 9 % V O L . 0K,9A

FA JR A N T JE RODZ A W Y B R A NE ,9 L 13 % V O L . 0

16,99 Z V A T 2 0 ,9

0

ME Z Z E K IT TA S TE GR A PEF RU R /S TE R /S L E M O N TA S 5 L ,7 0 . L O V % 7, 5 AR IA

WÓDKA / KOLOROWA

IZ O WNA NOE / T A N I E W M AT Y KR A J: PO LS

5

KR A J: PO LS

KR A J: BU ŁG

BRANDY / KONIAK

WHISKY

PL AT INUM

KR A J: PO LS

KA

KR A J: PO

KR A J: PO LS

KA

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

JA NT OŃ

11,99

PIWO

Z V A T 14 ,7

5

C OL L IN A RED SWEE T ET W HIT E S W E L 5 ,7 0 . L O 9% V IA

WINO

AR KR A J: BU ŁG

NAPOJE

IA NT VINE X-SL AV

114

SI POLA ND

KR A J: PO LS

AGROPOL

KR A J: PO LS

KA

EUROCA SH


KATALOG PRODUKTÓW /NR 8 01.08.2019-31.08.2019

WIN Z V A T 15 ,7

3

10,99

9,99 Z V A T 12 ,2

9

Z V A T 13 ,5

2

G R Z A NIE C KI G A L IC YJ S Y OW L O H O K L BE Z A L 1 . L 0 % VO

HE NK EL L

JA NT OŃ

JA NT OŃ

10,99

14,11

3,49

2

Z V A T 17,3

KR A J: PO LS

KA

KR A J: PO LS

5

IN G L IN T W E L 5 ,7 0 . L O V % 11 DA W IA KR A J: M OŁ

PL AT INUM

KR A J: PO LS

Z V A T 4 ,2 9

GR Z A NE Z B Ó JE C IE NE K OR Z EN M A L IN O W E ,2 5 L 13 % V O L . LS0 K A KR A J: PO

JA NT OŃ

JA NT OŃ

2

KA

7

Z V A T 9,5 4

GR Z A NE Z B Ó JE C IE NE N E Z R O K L 13 % V O L . 2

EC ZK A J A N T OŃ B W IŚ NIA L 12 % V O L . 2

JA NT OŃ

JA NT OŃ

KR A J: PO LS

KA

KR A J: PO LS

KA

WINO

GR Z A NE Z B Ó JE C IE NE N E Z R O K M A L IN O W E RUMO W E L 13 % V O L . 1

Z V A T 19,6

7,76

PIWO

Z V A T 11,2

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

15,99

9,12

KR A J: PO LS

KA

BRANDY / KONIAK

G R Z A NIE C KI G A L IC YJ S E IT H W V IP L 12 % V O L . K1A

KA

WHISKY

Z V A T 13 ,5

KR A J: PO LS

WÓDKA / KOLOROWA

G R Z A NIE C KI G A L IC YJ S A JE Z D O R E N A W Y BR L 1 . L O 13,5 % V

GR Z A NE UŃ S K IE S TA R O T O R 1 L 12 % V O L .

WÓDKA / CZYSTA

12,79

E C Ń A Z R G A TA N I E /

JA NT OŃ

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.08.2019-31.08.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

115


WÓDKA / CZYSTA

WINO 4,10

10,99

Z V A T 5 ,0 4

Z V A T 13 ,5

RY MIX C HE R L O 13 % V . PE T 1 L

S A NG R ITA ,5 L 14 % V O L .LS1K A

WÓDKA / KOLOROWA

KR A J: PO LS

KA

2

KR A J: PO

BA RT EX

3,99 Z V A T 4 ,9 1 BEC Z K A R O D Z A JE R B Y W A NE 1 L L. O V % 12 KA KR A J: PO LS

BRANDY / KONIAK

WHISKY

JA NT OŃ

1,98

7,15

5,29

Z V A T 2 ,4 4

Z V A T 8 ,7 9

Z V A T 6 ,5 1

OCK I C Y DR S OP I P Ó Ł S Ł ODK L 0 ,3 3 4 ,5 % V O L . KR A J: PO LS

KA

OWSK I C Y DR S A D ,75 L 0 4 ,5 % V O L .LS K A KR A J: PO

BA RT EX

MI X

ROŃ SK I C Y DR DOB C L A S S IC PERRY EM Y C Z N A MON 5 L ,7 0 . L O 4 ,5 % V

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

JA NT OŃ

1,89

PIWO

Z V A T 2 ,3 2

ROŃ SK I C Y DR D OBS IC CL A S PERRY EM Z C Y N A MON 5 L 7 ,2 0 . L O 4 ,5 % V

WINO

KR A J: PO LS

NAPOJE

JA NT OŃ

116

KA

6,99 Z V A T 8 ,6 0

8,99 Z V A T 11,0

6

EL SK I C Y DR L UB L L. 1 4 ,5 % V OLS KA

EL SK I C Y DR L UB A N Y W O R T IL NIE F 1L 4 ,5 % V O L .

AMBR A

AMBR A

KR A J: PO

KR A J: PO LS

KA


KATALOG PRODUKTÓW /NR 8 01.08.2019-31.08.2019

C YDR 3,29

3,79

Z V A T 4 ,2 3

Z V A T 4 ,0 5

Z V A T 4 ,6 6

EL SK I C Y DR L UB E D Z MIO M 0 ,4 L 4 ,5 % V O L . A

EL SK I C Y DR L UB S C L A S IC 0 ,4 L 4 ,5 % V O L . A

EL SK I C Y DR L UB N Y A W O NE F ILTR ,4 L 0 . L O V 4 ,5 % A

AMBR A

AMBR A

AMBR A

3,33

8,99

8,13

Z V A T 4 ,10

Z V A T 11,0

K

KR A J: PO LS

K

K

0

EL SK I C Y DR L UB PUSZK A 0 ,5 L 4 ,5 % V O L .

EL SK I C Y DR L UB PERRY 1L 4 ,5 % V O L .

EL SK I C Y DR L UB Z MIO DE M 1L 4 ,5 % V O L .

AMBR A

AMBR A

AMBR A

21,99

24,19

6,57

5

Z V A T 2 9,7

KR A J: PO LS

KA

KR A J: PO LS

KA

Z V A T 8 ,0 8

P IO W S K I MIÓD K UR K D W Ó JNIA + TUB A ,75 L 16 % V O L . 0 K A

Y MIÓD P IT N K IA JN Ó DW SK I K UR P IO W L 5 ,2 0 . L O V 16 % KA

AP IS

AP IS

KR A J: PO LS

KR A J: PO LS

WINO

AMBR A

KA

5

KR A J: PO LS

PIWO

EL SK I C Y DR L UB Y W O D O L 0 ,5 L 8 ,5 % V O L .

KA

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

Z V A T 2 7,0

KR A J: PO LS

BRANDY / KONIAK

Z V A T 10 ,0

WHISKY

6

KR A J: PO LS

WÓDKA / KOLOROWA

KR A J: PO LS

WÓDKA / CZYSTA

3,44

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.08.2019-31.08.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

117


Y N T I P D Ó C YDR/ MI WÓDKA / CZYSTA

49,70 Z V A T 61,1

3

T OWSK I MIÓD P IA SNK A Y Z SK R + 2 CZ A RK I ,5 L 16 % V O L . 0K A

WÓDKA / KOLOROWA

KR A J: PO LS

WHISKY BRANDY / KONIAK

13,88 Z V A T 17,0

7

K D W Ó JNIA PA L A C IO ,5 L 16 % V O L . 0

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

M AZ UR

KA

SK IE MIOD Y

8,20

PIWO

Z V A T 10 ,0

9

ÓR NIA K MIÓD C Z W N Y N E Z R O K ,75 L 11% V O L . 0 KR A J: PO LS

WINO

AP IS

Z V A T 3 0 ,7

P IO W S K I MIÓD K UR IE W OP L OC L . 0 ,75 L 15 -17 % V O K A KR A J: PO LS

KA

Z V A T 5 7,2

NAPOJE

1

K P Ó ŁT O R A P IA S E C K I ,75 L 16 % V O L . 0 KR A J: PO LS

M AZ UR

29,83 Z V A T 3 6 ,6

KA

SK IE MIOD Y

8

K D W Ó JNIA N A R O K OR M L ,5 0 . L O V 16 % KA KR A J: PO LS

M AZ UR SK IE

46,51

MIOD Y

15,96 Z V A T 19,6

3

T R Ó JNIA K R Y CERSK I ,75 L 13 % V O L . LS0K A KR A J: PO

M AZ UR SK IE

MIOD Y

12,24

19,99

6

Z V A T 2 4 ,5

Z V A T 15 ,0

JNIA K MIÓD T R Ó Y SZ A Z C D PO KI P IA S TO W S IK N L TO S ,75 L 13 % V O L . LS0K A KR A J: PO

AP IS

118

4

AP IS

AP IS

KR A J: PO LS

24,99

9

IOD Y Z E S TAW M IE K S L O P X 0 ,2 5 L 16 % V O L . PO3 LS K A KR A J:

AP IS


KATALOG PRODUKTÓW /NR 8 01.08.2019-31.08.2019

MIOD Y 9,99

2

Z V A T 12 ,2

Z V A T 13 ,5

13,39 9

Z V A T 16 ,4

7

JNIA K MIÓD T R Ó S K I Ń Y D BERN A R 5L ,7 0 . L O V 13 % KA

JNIA K MIÓD T R Ó L WE SE N Y ,75 L 13 % V O L . 0K A

JNIA K MIÓD T R Ó S K I L O P GR Z A N Y 5L ,7 0 . L O V 16 % KA

AP IS

AP IS

AP IS

29,68

15,79

13,80

Z V A T 19,4

2

Z V A T 16 ,9

7

JNIA K MIÓD D W Ó S K I S TA R O P O L L ,75 16 % V O L . 0

JNIA K MIÓD T R Ó K I S S TA R O P O L L 5 ,7 0 . L 13 % V O

ÓR NIA K MIÓD C Z W S K I S TA R O P O L L ,75 16 % V O L . 0

AP IS

AP IS

AP IS

16,99

25,11

49,99

0

Z V A T 3 0 ,8

9

Z V A T 61,4

KR A J: PO LS

KA

KR A J: PO

KR A J: PO LS AP IS

KA

9

W IG A MIÓD J A D KA N IO M A K A + S K R Z Y NK I K R A Z C +2 L . 0 ,75 L 15 -17 % V O LS K A KR A J: PO

AP IS

WINO

AP IS

JNIA K MIÓD D W Ó K I S W IO P R KU CE W K A MIO N L ,5 0 . L O V 16 % KA

KR A J: PO LS

PIWO

JNIA K MIÓD D W Ó K I S W IO P R KU . 0 ,75 L L O V % 7 -1 15 LS K A

KA

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

Z V A T 2 0 ,9

KR A J: PO LS

BRANDY / KONIAK

1

KR A J: PO LS

WHISKY

Z V A T 3 6 ,5

KR A J: PO LS

WÓDKA / KOLOROWA

KR A J: PO LS

WÓDKA / CZYSTA

10,99

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.08.2019-31.08.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

119


MIOD Y WÓDKA / CZYSTA

29,99 Z V A T 3 6 ,8

9

AP IS

AP IS

13,99

6,19

6,19

Z V A T 7,61

Z V A T 7,61

IE K Ł A MIÓD W Ś C A PSZCZOŁ L ,2 5 13 % V O L . 0

Ż S IĘ MIÓD A N Y UD A ,2 5 L 13 % V O L . 0

AP IS

AP IS

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

6,19

47,99

48,32

Z V A T 7,61

Z V A T 5 9,0

MIÓD ON Y IĘ P OM T OL 5 L ,2 0 13 % V O L .

MIÓD ŃSK I IN D OM IK A K N SK R Z Y A KI + 2 K IE L IS Z L ,5 0 . 16 % V O L

WÓDKA / KOLOROWA WHISKY BRANDY / KONIAK

1

KR A J: PO LS

KR A J: PO LS

KR A J: PO LS

AP IS

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

1

AP IS

KR A J: PO

PIWO

Z V A T 17,2

Ż S IĘ MIÓD A N Y A UD ,75 L 13 % V O L . 0K A

IĘ T OL N Y MIÓD P OM ,75 L 13 % V O L . LS0K A

KA

AP IS

WINO

1

IE K Ł A MIÓD W Ś C A O Z PSZC Ł ,75 L 13 % V O L . 0K A

Z V A T 17,2

NOWOŚĆ

NAPOJE

Z V A T 17,2

13,99

T OR A K MIÓD P Ó Ł IG JA D W A L L . 0 ,75 15 -17 % V O K A KR A J: PO LS

120

13,99

KR A J: PO LS AP IS

KA

KA

3

KR A J: PO LS

KR A J: PO LS

KA

Z V A T 5 9,4

3

S Z T OR N Y MIÓD K L A K A SK R Z Y N + 2 CZ A RK I ,5 L 16 % V O L . 0K A KR A J: PO LS AP IS


KATALOG PRODUKTÓW /NR 8 01.08.2019-31.08.2019

Y T E I K PA KA M O Ł D AW S A IC N IN W C /P W 0 ,75 L

KR A J: M OŁ

PL AT INUM

9,18

K W IAT Y K IE O M Ł D AW S S /P C T O ME R L S MU S C AT B /P S /P R ROSE . 0 ,75 L 11,5 % V O LDAW IA PA RT NE T CE

CE NA ZA SZ T.

A

DA W

KR A J: M OŁ

NE T CE NT ER

11,49

RE D OL C E F IO A JE Z D O R E W Y BR A N .1L L O V % ,5 1 11-1 W IA DA

PA RT NE T CE

NT ER

12,99

CE NA ZA SZ T.

8

+2 SZT. GR ATIS D OL C E F IO C /S 0 ,75 L

RE

2

KUP 6 SZT. K A DA RK A C /P S L % 1 1 V OL . 1 KR A J: BU ŁG

+1 SZT. GR ATIS K A DA RK A C /P S 0 ,75 L

AR IA

PL AT INUM

7,27

CE NA ZA SZ T.

Z V A T 8 ,9 5

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.08.2019-31.08.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

NAPOJE

Z V A T 15 ,9

Z V A T 13 ,5

WINO

KR A J: M OŁ

CE NA ZA SZ T.

PIWO

KUP MIX 10 SZT.

KA

NT ER

10,99

3

M O Ł D AW S D OL IN A B /P W 0 ,75 L

DA W

PA RT NE T CE

CE NA ZA SZ T.

Z V A T 14 ,1

KA M O Ł D AW S A IN L O D R O D Z A JE W Y B R A NE ,75 L .0 L O V 12 ,5 % IA

+2 SZT. GR ATIS

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

PA RT

UMBR E L L R /P S 0 ,75 L

KUP MIX 10 SZT.

BRANDY / KONIAK

KR A J: M OŁ

+2 SZT. GR ATIS

2

WHISKY

Z V A T 13 ,5

A UMBR E L L T EE W S I M E RED S EE T W S I W HIT E S E M ,75 L 0 . L O V 11,5 % IA

K W IAT Y K IE M O Ł D AW S S ME R L O T C /P 0 ,75 L

NT ER

10,99

9

KUP MIX 10 SZT.

+1 SZT. GR ATIS

KR A J: M OŁ

CE NA ZA SZ T.

Z V A T 11,2

KUP MIX 6 SZT.

WÓDKA / KOLOROWA

KA M O Ł D AW S W INNIC A JE RODZ A W Y B R A NE ,75 L 0 . L O V % 11 DA W IA

+1 SZT. GR ATIS

WÓDKA / CZYSTA

KUP MIX 4 SZT.

121


KUP MIX 6 SZT. GOL D B O S TAVA N /P S C C A B E R NE T /P S AY B CH A R DONN 5 L ,7 0 . L O V % 11 DA W IA

BRANDY / KONIAK

+1 SZT. GR ATIS

GOL D B O S TAVA N B /P S Y A N N O CH A RD 0 ,75 L

PA RT NE T CE

+1 SZT. GR ATIS Ż UBR Ó W K B IA Ł A 0 ,1 L

A

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER PIWO WINO NAPOJE

8

A FRON T ER T E N R E CAB N C /W S A U V IG N O 5 L ,7 0 . L 12 % V O E

CE DC

16,59

CE NA ZA SZ T.

1 Z V A T 2 0 ,4

122

UNIA C A S A P E C Z A JE D O R E N W Y BR A . 0 ,75 L L O V % 3 -1 12 ŁO CH Y

+1 SZT. GR ATIS UNIA C A S A PEC S C /P 0 ,75 L

NT ER

17,99

CE NA ZA SZ T.

KUP MIX 11 SZT. KR A J: CH IL

KUP MIX 6 SZT. PA RT NE T CE

CE DC

Z V A T 19,1

9

KR A J: W

KR A

15,59

NE

CE NA ZA SZ T.

Z V A T 16 ,5

8 Z V A T 15 ,9

S SI C A R L O R O B /S TO A C S O M SWEE T . 0 ,75 L L O V % 0 -1 9 J: US A

C OMPA NIO C /P S 1L

AR IA

13,49

CE NA ZA SZ T.

KUP 6 SZT.

NE C OMPA NIO A JE Z D O R E N A R W YB 1L . L O V 11-11,5 %

+1 SZT. GR ATIS

PL AT INUM

NT ER

12,99

KUP MIX 4 SZT. KR A J: BU ŁG

KR A J: M OŁ

WHISKY

WÓDKA / KOLOROWA

WÓDKA / CZYSTA

Y T E I K PA

CE NA ZA SZ T.

Z V A T 2 2 ,1

+1 SZT. GR ATIS FRON T ER B /W 0 ,75 L

A

3

KUP 2 SZT.

MB A T O T INO Z UO W E R L F E & W HIT . 0 ,75 L 11,5 % V O L?? KR A J:

HE NK EL L

9,99

CE NA ZA SZ T.

Z V A T 12 ,2

9

+1 SZT. GR ATIS

MB A T O T INO Z UO W E R L F & W HIT E 0 ,75 L


KATALOG PRODUKTÓW /NR 8 01.08.2019-31.08.2019

Y T E I K PA +2 SZT. GR ATIS E C O G A IA V E R DE JO 0 ,75 L

14,99

CE NA ZA SZ T.

Z V A T 17,2

1

Z V A T 18 ,4

ME Z Z E K C /W 0 ,75 L

T B IL IS I P E C /P W 0 ,75 L

AK T B IL IS I P E A JE Z D O R E N W Y BR A . 0 ,75 L L O V % ,5 1 11-1 UZ JA PA RT NE R CE

NT ER

17,19

CE NA ZA SZ T.

CE NA ZA SZ T.

Z V A T 2 1,1

0 Z V A T 2 0 ,9

4

E T ORO S A NGR E D /W C B /P W . 0 ,75 L 13,5 % V O L

+

SE D A R K HOR A JE Z D O R E W Y BR A N L. O V % ,5 3 -1 13 L 5 0 ,7

A P O T HIC R O D Z A JE W Y BR A NE OL . V % 4 -1 ,5 12 0 ,75 L

CE DC

CE DC

CE DC

CE NA ZA SZ T.

Z V A T 2 4 ,5

9

PA NI A

24,99

CE NA ZA SZ T.

Z V A T 3 0 ,1

2

KR A J: US A

33,55 Z V A T 41,2

CE NA ZA SZ T.

NAPOJE

19,99

KR A J: HI SZ

SE

WINO

PA NI A

D A R K HOR B /W 0 ,75 L

PIWO

+1 SZT. GR ATIS

+

KR A J: HI SZ

AK

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

PL AT INUM

KUP MIX 8 SZT.

+1 SZT. GR ATIS

KUP MIX 5 SZT. KR A J: GR

AR IA

16,99

4

BRANDY / KONIAK

+1 SZT. GR ATIS

ME Z Z E K R O D Z A JE W Y BR A NE V OL . % 7, 5 -14 ,5 0 ,75 L KR A J: BU ŁG

CE NA ZA SZ T.

WHISKY

KUP MIX 5 SZT.

W INIA R NIA A Z A MO J S K JE ZA D O R E W Y B R A N 0 ,75 L . L O V % 8 ,5 -9 KA KR A J: PO LS

KR A J: HI SZ

13,99

W INIA R NIA A Z A MO J SK GRUS ZK A 0 ,75 L

WÓDKA / KOLOROWA

E C O G A IA W L O C /P P TE M R A NIL /P W JO V E RDE B L 0 ,75 12 % V O L . PA NI A

+1 SZT. GR ATIS

KUP 5 SZT.

WÓDKA / CZYSTA

KUP 10 SZT.

7

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.08.2019-31.08.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

123


Y T E I K PA

PIWO

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

BRANDY / KONIAK

WHISKY

WÓDKA / KOLOROWA

WÓDKA / CZYSTA

KUP 6 SZT.

C IN & C IN B /W O PR SECCO 5 L ,7 0 . L 11% V O Y KR A J: W ŁO

C IN & C IN E S P UM A N T ROS SO 0 ,75 L

CH

6

KUP MIX 3 SZT. NTI MON T E S A O C C E IS T T FRU M A NGO P INE B E R R Y ON WATE R ME L L 5 ,7 0 . L O 11% V KR A J: PO LS

+1 SZT. GR ATIS NTI MON T E S A O C C E F R U T T IS Y R R E B IN P 0 ,75 L

M A R T INI A JE RODZ W Y BR A NE . 1 L 14 ,4 % V O L CH Y

AR TINI POLS

KA

CE NA ZA SZ T.

Z V A T 3 3 ,2

K A GOR Y C /S B L A G O D ATN 0 ,75 L

DA W IA

11,70

CE NA ZA SZ T.

Z V A T 14 ,3

9

5

KUP MIX 8 SZT.

26,99

K A GOR Y C /S B L A G O D ATN 5 L ,7 16 % V O L . 0

+1 SZT. GR ATIS

PL AT INUM

CE NA ZA SZ T.

Z V A T 14 ,7

8

KUP 5 SZT. KR A J: M OŁ

KA

11,99

CE NA ZA SZ T.

Z V A T 15 ,9

JA NT OŃ

NAPOJE

C IN & C IN B IA N C O 0 ,75 L

CH

12,99

CE NA ZA SZ T.

Z V A T 2 3 ,3

124

C IN & C IN R O D Z A JE R W Y B A NE 1 L O 14 % V L . Y

+1 SZT. GR ATIS

AMBR A

18,99

BA CA RDI M

KUP 5 SZT. KR A J: W ŁO

AMBR A

KR A J: W ŁO

WINO

+1 SZT. GR ATIS

0

+1 SZT. GR ATIS M A R T INI F 1L

IE R O

KUP MIX 3 SZT.

C A S TELLO LO DI MIR A C O A JE Z D O R E N A R W YB 5L ,7 0 . L 10 % V O Y KR A J: PO LS

K A/ W ŁO CH

HE NK EL L

13,39

CE NA ZA SZ T.

Z V A T 16 ,4

7

+1 SZT. GR ATIS C A S TELLO LO I D MIR A C O L 5 ,7 0


KATALOG PRODUKTÓW /NR 8 01.08.2019-31.08.2019

Y T E I K PA FREE C IN & C IN 5 L ,7 0 . L O V 0% LS K A

+1 SZT. GR ATIS FREE C IN & C IN 0 ,75 L

AMBR A

12,99

KR A J: PO LS

CE NA ZA SZ T.

Z V A T 15 ,9

FRE SH C IN & C IN GR A N AT ZA P OM A R A ŃC L 1 . L O V % 8 KA

9,49

CE NA ZA SZ T.

Z V A T 11,6

NTI MON T E S A I IN ROS S 0 ,2 L

KR A J: PO

KUP MIX 10 SZT.

FRE SCO E F R IZ Z A N T JE RODZ A E N A R B Y W L . 0 ,2 5 L 5,5 -10 % V O KR A J: PO LS

+2 SZT. GR ATIS

BRANDY / KONIAK

+1 SZT. GR ATIS

7

WHISKY

NTI MON T E S A C E S H T O O SM ,2 L 10 % V O L .LS0K A

FRE SH C IN & C IN T A N A R G 1L

AMBR A

8

KUP MIX 2 SZT.

+1 SZT. GR ATIS

WÓDKA / KOLOROWA

KR A J: PO

KUP MIX 5 SZT.

FRE SCO E F R IZ Z A N T /S P E W O Ż RÓ 0 ,2 5 L

KA

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

AMBR A

3,49

CE NA ZA SZ T.

Z V A T 4 ,2 9

KR A J: PO LS

KA

JA NT OŃ

Z V A T 4 ,0 5

NTI MON T E S A RR Y E B W A W IL D S TR 0 ,2 L . L O V % 1 10 -1 KA

+1 SZT. GR ATIS

NTI MON T E S A RR Y B W E W IL D S TR A ,2 0 L

KR A J: PO LS JA NT OŃ

3,29

CE NA ZA SZ T.

Z V A T 4 ,0 5

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.08.2019-31.08.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

NAPOJE

3,29

CE NA ZA SZ T.

NTI MON T E S A Z S P R IT A NGE B IT TE R O R 0 ,2 L

KUP 2 SZT.

WINO

NTI MON T E S A Z IT R SP A NGE B IT TE R O R ,2 L .0 L O 10 -11% V

+1 SZT. GR ATIS

PIWO

KUP 2 SZT.

WÓDKA / CZYSTA

KUP 3 SZT.

125


Y T E I K PA WÓDKA / CZYSTA

KUP 12 SZT.

BRANDY / KONIAK

WHISKY

WÓDKA / KOLOROWA

G R Z A NIE C KI G A L IC YJ S Y OW L O H O BE Z A L K L 1 . L O V % 0 KA

G R Z A NIE C KI G A L IC YJ S Y LOW O H O K L A Z BE 1L

KR A J: PO LS

9,99

9

Z B Ó JE K C IE GR Z A NE K OR Z E NNE M A L IN O W E ,2 5 L 13 % V O L . 0

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

10,99

CE NA ZA SZ T.

KUP MIX 6 SZT.

+1 SZT. GR ATIS Z B Ó JE K C IE GR Z A NE K OR Z E NNE 0 ,2 5 L

KA

PIWO WINO

Z B Ó JE C K IE GR Z A NE K OR Z E NNE L 13 % V O L . 2 KA

CE NA ZA SZ T.

Z V A T 19,6

7

Z B Ó JE C K IE GR Z A NE K OR Z E NNE 1L

KA

9,12

CE NA ZA SZ T.

Z V A T 11,2

+1 SZT. GR ATIS Z B Ó JE C K IE GR Z A NE K OR Z E NNE 2L

2

KUP MIX 4 SZT. INE C A NE L L I F O C O C Y, CHE R R PE A CH ,7 L 12 % V O L . 0 KR A J: PO LS

KA

AMBR A

JA NT OŃ

126

Z B Ó JE C K IE GR Z A NE K OR Z E NNE M A L IN O W E RUMO W E L 13 % V O L . 1

+1 SZT. GR ATIS

JA NT OŃ

CE NA ZA SZ T.

KUP 6 SZT.

2

KUP MIX 6 SZT.

KR A J: PO LS

Z V A T 4 ,2 9

15,99

G R Z A NIE C KI G A L IC YJ S V IP W HIT E 1L

CE NA ZA SZ T.

Z V A T 13 ,5

JA NT OŃ

KR A J: PO LS

G R Z A NIE C KI G A L IC YJ S E IT H W V IP L 12 % V O L . K1A

+1 SZT. GR ATIS

JA NT OŃ

Z V A T 12 ,2

3,49

KUP 12 SZT. KR A J: PO LS

JA NT OŃ

KR A J: PO LS

NAPOJE

+2 SZT. GR ATIS

8,49

CE NA ZA SZ T.

Z V A T 10 ,4

4

+1 SZT. GR ATIS C A NE L L I F PE A CH 0 ,7 L

INE


KATALOG PRODUKTÓW /NR 8 01.08.2019-31.08.2019

Y T E I K PA EL SK I C Y DR L UB A N Y W O TR NIE F IL 1L

KR A J: PO LS

8,99

CE NA ZA SZ T.

6

Z V A T 11,0

+1 SZT. GR ATIS

R A MIC GR EEN CE L T BOT E 0 ,75 L

JA

CE NA ZA SZ T.

6

KUP MIX 6 SZT.

FRE SCO E F R IZ Z A N T JE ZA D O R E N A R W YB 5L ,7 0 . L 5,5 % V O

FRE SCO E F R IZ Z A N T S /P R A L O FR AG 0 ,75 L

KA

WINO

KR A J: PO LS

+1 SZT. GR ATIS

PIWO

KR A J: US A

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

S SI C A RLO RO H S E R REF R O D Z A JE W Y B R A NE ,75 L . L 10 % V O 0

S SI C A RLO RO H REFRE S R Y R /S S TR AW B E R 0 ,75 L

E R A MIC BROW N C T BOT LE 0 ,75 L

NT ER

Z V A T 3 7,2

+1 SZT. GR ATIS

+1 SZT. GR ATIS

JA

30,29

6

KUP MIX 23 SZT.

E R A MIC BROW N C LE T T O B C /P S S A P E R AV I 5 L ,7 0 . L O V 11,5 % PA RT NE T CE

CE NA ZA SZ T.

Z V A T 3 7,2

KUP 6 SZT. KR A J: GR UZ

NE T CE NT ER

30,29

6

Z V A T 11,0

AMBR A

CE DC CE NA ZA SZ T.

8

CE NA ZA SZ T.

Z V A T 10 ,2

NAPOJE

Z V A T 19,1

8,29

BRANDY / KONIAK

R A MIC GR EEN CE E L T T O B C /P S S A P E R AV I 5 L . 0 ,7 11,5 % V O L

CE NA ZA SZ T.

WHISKY

KUP 6 SZT.

15,59

EL SK I C Y DR L UB Y R R E P 1L

AMBR A

8,99

PA RT

EL SK I C Y DR L UB PERRY 1L 4 ,5 % V O L .K A

+1 SZT. GR ATIS

KR A J: PO LS

AMBR A

KR A J: GR UZ

KUP 3 SZT.

WÓDKA / KOLOROWA

EL SK I C Y DR L UB A N Y NIE F ILTR O W L 1 4 ,5 % V O L .K A

+1 SZT. GR ATIS

WÓDKA / CZYSTA

KUP 5 SZT.

0

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.08.2019-31.08.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

127


KUP MIX 3 SZT.

K OB L E V O JE RODZ A W Y BR A NE OL . % 2 11,5 -1 V 0 ,75 L KR A J: UK RA

CE NA ZA SZ T.

Z V A T 19,6

7

BRANDY / KONIAK

KUP STAND 1 SZT. G R Z A NIE C KI G A L IC YJ S ON TI C E L E S IP V L 1 . L O V 13,5 %

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

KR A J: PO LS

+1 SZT. GR ATIS K OBL E VO S MU S C AT B /P 0 ,75 L

KUP MIX 5 SZT.

C IN & C IN R O D Z A JE R W Y B A NE V OL . % ,5 9, 5 -10 0 ,75 L KR A J: W ŁO

+1 SZT. GR ATIS C IN & C IN B IA N C O B /S 0 ,75 L

CH Y

AMBR A

15,99

12,99

CE NA ZA SZ T.

Z V A T 15 ,9

8

+9 SZT. GR ATIS G R Z A NIE C KI G A L IC YJ S ON TI C E L E S V IP L 1

KA

JA NT OŃ

9,99

CE NA ZA SZ T.

Z V A T 12 ,2

9

KUP STAND 1 SZT.

PIWO WINO NAPOJE

IN A

AMBR A

WHISKY

WÓDKA / KOLOROWA

WÓDKA / CZYSTA

Y T E I K PA

NTI MON T E S A A JE Z D O R W Y B R A NE ,75 L 0 . L O V 11% KA KR A J: PO LS JA NT OŃ

11,99

CE NA ZA SZ T.

Z V A T 14 ,7

128

5

+6 SZT. GR ATIS NTI MON T E S A /S C O R IG IN A L L 5 ,7 0


KATALOG PRODUKTÓW /NR 8 01.08.2019-31.08.2019

E J O P NA 2, 4 5

Z V A T 1,4 6

Z V A T 2 ,2 8

Z V A T 3 ,0 1

PEP SI COL A IR M IND A OR A NGE S E V E N UP 3L P U S Z K A 0 ,3

PEP SI COL A IR M IND A OR A NGE S E V E N UP P E T 0 ,5 L

PEP SI COL A IR M IND A OR A NGE S E V E N UP PE T 1 L

FR IT O-LAY

.Z O.O. POLA ND SP

FR IT O-LAY

.Z O.O. POLA ND SP

FR IT O-LAY

.Z O.O. POLA ND SP

1,15

Z V A T 3 ,3 1

Z V A T 2 ,6 9

Z V A T 1,41

A C O C A-C OL O R Y G IN A L L IME CHE R R Y ZERO H R E Z O PE AC E IT SPR FA N TA OR A NGE S H O K ATA P E T 0 ,8 5 L

C O C A-C OL C L A S S IC L IME ZERO FA N TA OR A NGE S P R IT E P E T 0 ,5 L

A

BRANDY / KONIAK

2,19

WHISKY

2 , 69

WÓDKA / KOLOROWA

1,85

WÓDKA / CZYSTA

1,19

HOOP COL A 0 ,5 L HOOP

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

COCA-C OL A

COCA-C OL A

1,19

Z V A T 2 ,6 4

Z V A T 1,3 4

Z V A T 1,4 6

HOOP COL A Y TR Y N O WA C A L O C ZOW Y R P OM A A ŃC Y O C Y TR Y N W PE T 2 L

A C O C A-C OL FA N TA OR A NGE RU MNIE J C UK L P U S Z K A 0 ,2

FA N TA A C O C A C OL JE RODZ A E N A R B Y W S P R IT E 3L P U S Z K A 0 ,3

COCA-C OL A

COCA-C OL A

HOOP

WINO

1,09

PIWO

2,15

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.08.2019-31.08.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

129


WÓDKA / KOLOROWA

WÓDKA / CZYSTA

E J O P NA 3,19

4,99

2 , 69

Z V A T 3 ,9 2

Z V A T 6 ,14

Z V A T 3 ,3 1

FA N TA OR A NGE RU MNIE J C UK A L O C C OC A C L A S S IC ZERO S P R IT E P E T 1,5 L

FA N TA OR A NGE A C OC A C OL IC S CL A S ZERO S P R IT E P E T 2 ,2 5 L

MIR IND A OR A NGE A P EP SI C OL L ,8 PE T 1

BRANDY / KONIAK

WHISKY

COCA-C OL A

FR IT O-LAY

.Z O.O. POLA ND SP

COCA-C OL A

3,59

1,75

7,09

Z V A T 4 ,4 2

Z V A T 2 ,15

Z V A T 8 ,7 2

MIR IND A OR A NGE A P EP SI C OL P E T 2 ,2 5 L

N C HIL L E MO AK R A M J/ E R G Ś W IŚ /C Z E R E C Y T/ L IM O N 0 ,3 3 L

B -L IF E E R B ATA O L Z IE N A H IN L MA A K W IAT B Z U 4-PA C K 3L S P U Z K A 0 ,3

FR IT O-LAY

.Z O.O. POLA ND SP

MI X

PIWO

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

KOMPANIA

2,19

3,39

Z V A T 1,61

Z V A T 2 ,6 9

Z V A T 4 ,17

MW S

FUZE TE A IS C U S P E A C H HIB R A S S NG O L E M O N L E M N TE A E E R G E F UZ C IT R U S M A NGO L IME MIN T P E T 0 ,5 L

FUZE TE A S S ONGR A L EMON L EM A CH L EMON P E U S C IT R G R E E N TE A T L IME MIN 1,5 L

WINO

COCA-C OL A

NAPOJE

A

1,31 TERRR K UB U Ś WA D Z A JE RO W Y BR A NE 0 ,5 L

130

PI W OWAR SK

COCA-C OL A


KATALOG PRODUKTÓW /NR 8 01.08.2019-31.08.2019

E J O P NA 1,75

2, 8 9

Z V A T 1,4 6

Z V A T 2 ,15

Z V A T 3 ,5 5

FR IT O-LAY

.Z O.O. POLA ND SP

FR IT O-LAY

E TE A L IP T ON IC WA IO IN BR ZO SK W A W O N Y TR CY E E N IC E L IP T ON G R TE A C L A S S IC P E T 1,5 L

.Z O.O. POLA ND SP

FR IT O-LAY

.Z O.O. POLA ND SP

WHISKY

6,19

1,29

Z V A T 2 ,0 1

Z V A T 7,61

Z V A T 1,5 9

T Y MB A R K JE RODZ A B W Y R A NE 1L

P IC C OL O IA R B Z O S K W IN I IW K RY S TR AW B E R Y R R CHE 0 ,75 L

BL A CK INK E N E R G Y DR A JE Z D O R E W Y BR A N 5L ,2 0 A K Z S U P GE LLW E

0,99

2,99

1,29

Z V A T 1,7 1

Z V A T 1,2 2

Z V A T 3 ,6 8

Z V A T 1,5 9

BL A CK INK E NE R G Y DR OL H O K A F TE R A L 5L ,2 0 A K Z PUS

N-G INE INK E E N RG Y DR L 5 ,2 0 PUSZK A GE LLW E

V-M A X INK E E N RG Y DR L 1 PE T BE WA

WINO

GE LLW E

E NE R G Y MON S T ER C L A S S IC R THE D O C TO ZERO R IP P E R LT U R A RED L H4 4 MIX X D L P U S Z K A 0 ,5

NAPOJE

COCA-C OL A

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.08.2019-31.08.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

PIWO

1,39

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

AMBR A

BRANDY / KONIAK

1,91

MW S

WÓDKA / KOLOROWA

E TE A L IP T ON IC WA IO IN W BR ZO SK A W O N Y TR Y C TE A N E E R L IP T ON G IC CL A S S T L IME & MIN P E T 0 ,5 L

E TE A L IP T ON IC WA IO IN W BR ZO SK A W O N Y TR Y C IC E N E E R L IP T ON G TE A 3L P U S Z K A 0 ,3

WÓDKA / CZYSTA

1,19

131


K O N TA K T 0 801 006 069 WWW.ALKOHOLE.GRUPAEUROCASH.PL

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.08.2019-31.08.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

Profile for ECA-premium

ECA_REG_2019-08  

ECA_REG_2019-08