Page 1

KATALOG PRODUKTÓW / NR 6 01.07.2018 – 31.07.2018

16,95 85 Z VAT 2 0 , SOPLICA J A B Ł K O WA L ,5 3 0 % VO L . 0 LI D ER C EN

OWY

7,75

3,88

3 Z VAT 9 , 5

7 Z VAT 4 , 7

SOPLICA J A B Ł K O WA L ,2 3 0 % VO L . 0

SOPLICA J A B Ł K O WA L ,1 3 0 % VO L . 0

LI D ER C EN

OWY

LI D ER C EN

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.07.2018 - 31.07.2018. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

OWY


KATALOG PRODUKTÓW / NR 6 01.07.2018 – 31.07.2018

A K D Ó W C Z Y S TA 25,09

6 Z VAT 9 , 6

11 Z VAT 2 0 ,

86 Z VAT 3 0 ,

H U S A R IA L ,2 40% VOL. 0

H U S A R IA L ,5 40% VOL. 0

H U S A R IA L ,7 40% VOL. 0

CE DC

CE DC

CE DC

3,07

5,76

13,69

8 Z VAT 3 , 7

Z V A T 7, 0 8

4 Z VAT 1 6 , 8

A WA L IG Ó R L ,1 0 L. O V % 0 4

A WA L IG Ó R L ,2 0 L. O V % 0 4

A WA L IG Ó R L ,5 0 L. O V % 40

BZ K AL CO

BZ K AL CO

BZ K AL CO

WÓDKA / KOLOROWA

16,35

WÓDKA / CZYSTA

7,85

A WA L IG Ó R ,7 L i0 ,5 0 L. O V 40% BZ K AL CO

16,29 04 Z VAT 2 0 , S O P L IC A A T N IO N USZL ACHE Ś L IW K Ą T N IO N A USZL ACHE M J A B Ł K IE L 0,5 37,5% VOL.

PIW0

BZ K AL CO

,5 40% VOL. 0

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

A WA L IG Ó R L ,7 0 L. O V 40%

BRANDY / KONIAK

84 Z VAT 2 3 ,

KUP MIX +2 SZT. CI O WARTOŚ GRATIS A WA L IG Ó R L 600 ZŁ

WHISKY

19,38

WINO

CE DC

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.07.2018 – 31.07.2018. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

5


3,82

7,29

16,29

0 Z VAT 4 , 7

7 Z VAT 8 , 9

04 Z VAT 2 0 ,

S O P L IC A ,1 L 40% VOL. 0

S O P L IC A ,2 L 40% VOL. 0

S O P L IC A ,5 L 40% VOL. 0

CE DC

CE DC

CE DC

23,79

30,49

3,90

26 Z VAT 2 9 ,

0 Z V A T 3 7, 5

0 Z VAT 4 , 8

S O P L IC A ,7 L 40% VOL. 0

S O P L IC A L 40% VOL. 1

Y S TA S A S K A C Z ,1 L 0 L. O V % 40

CE DC

CE DC

7,15

14,95

22,29

9 Z VAT 8 , 7

9 Z VAT 1 8 , 3

2 Z V A T 2 7, 4

Y S TA S A S K A C Z ,5 L 0 L. O V 40%

Y S TA S A S K A C Z ,7 L 0 L. O V 40%

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

BRANDY / KONIAK

WHISKY

WÓDKA / KOLOROWA

WÓDKA / CZYSTA

A K D Ó W C Z Y S TA

PIW0

Y S TA S A S K A C Z ,2 L 0 L. 4 0 % VO

NAPOJE

WINO

ST OC K PO LS

6

KA

ST OC K PO LS

ST OC K PO LS

KA

ST OC K PO LS

KA

KA


KATALOG PRODUKTÓW / NR 6 01.07.2018 – 31.07.2018

A K D Ó W C Z Y S TA 7,15

15,79

5 Z VAT 4 , 8

9 Z VAT 8 , 7

2 Z VAT 1 9 , 4

B O WA S A S K A D Ę 0,1 L L. O V % 0 4

B O WA S A S K A D Ę0,2 L L. O V % 0 4

ST OC K PO LS

KA

ST OC K PO LS

KA

WÓDKA / CZYSTA

3,94

B O WA S A S K A D Ę0,5 L L. 4 0 % VO ST OC K PO LS

KA

WÓDKA / KOLOROWA

13,39

4 Z VAT 3 , 6

Z V A T 7, 0 0

7 Z VAT 1 6 , 4

IA ŁY B A L S A M B ,09 L 0 L. O V % ,5 37

IA ŁY B A L S A M B0,2 L L. O V % ,5 37

IA ŁY B A L S A M B0,5 L L. O V % ,5 37

ST OC K PO LS

KA

ST OC K PO LS

KA

ST OC K PO LS

KA

12,14

0 Z VAT 3 , 2

Z V A T 7, 2 0

3 Z VAT 1 4 , 9

ONG Ż U B R S T R ,09 L 0 L. O V 37,5%

ONG Ż U B R S T R ,2 L 0 L. O V 37,5%

ONG Ż U B R S T R ,5 L 0 L. O V 37,5%

KA

ST OC K PO LS

KA

ST OC K PO LS

PIW0

5,85

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

2,60 ST OC K PO LS

BRANDY / KONIAK

5,69

WHISKY

2,96

KA

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.07.2018 – 31.07.2018. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

7


WÓDKA / CZYSTA

A K D Ó W C Z Y S TA 3,59

6,69

15,09

2 Z VAT 4 , 4

3 Z VAT 8 , 2

6 Z VAT 1 8 , 5

XTRA Ż Y T N IA E RETRO ,1 L % 40 VOL. 0

XTRA Ż Y T N IA E RETRO ,2 L % 40 VOL. 0

XTRA Ż Y T N IA E RETRO ,5 L % 40 VOL. 0

BRANDY / KONIAK

WHISKY

WÓDKA / KOLOROWA

PO LM OS BI

EL SK O- BI AŁ

A

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

EL SK O- BI AŁ

92 Z VAT 2 6 ,

0 Z VAT 4 , 7

0 Z VAT 8 , 4

AŁ A

Z A P Y TA J E L A ICI

A B IA Ł A Ż U B R Ó W K 0,5 L L. 4 0 % VO CE DC

PIW0

PO LM OS BI

6,83

W P R Z E D S TA

WINO

A

3,82

EL SK O- BI PO LM OS BI

NAPOJE

EL SK O- BI AŁ

21,89 XTRA Ż Y T N IA E O R T E R ,7 L 40% VOL. 0

8

PO LM OS BI

A

A B IA Ł A Ż U B R Ó W K 0,1 L L. O V % 40

A B IA Ł A Ż U B R Ó W K 0,2 L L. 4 0 % VO

CE DC

CE DC

22,69

29,89

1 Z V A T 2 7, 9

76 Z VAT 3 6 ,

A B IA Ł A Ż U B R Ó W K 0,7 L L. O V 40%

A B IA Ł A Ż U B R Ó W K L. 1 L O V % 40

CE DC

CE DC


KATALOG PRODUKTÓW / NR 6 01.07.2018 – 31.07.2018

A K D Ó W C Z Y S TA 6,83

14,09

0 Z VAT 4 , 7

0 Z VAT 8 , 4

3 Z V A T 1 7, 3

CE DC

CE DC

CE DC

4,09

7,29

16,99

3 Z VAT 5 , 0

7 Z VAT 8 , 9

90 Z VAT 2 0 ,

E P O L O N A IS L ,1 0 L. O V % 0 4

E P O L O N A IS L ,2 40% VOL. 0

E P O L O N A IS L ,5 40% VOL. 0

MA RI E BR IZ

AR D

MA RI E BR IZ

AR D

MA RI E BR IZ

AR D

24,99

51 Z VAT 2 9 ,

9 Z VAT 2 1 , 3

74 Z VAT 3 0 ,

E P O L O N A IS L ,7 0 L. O V 40%

MA B IA Ł A D A L ,5 0 L. O V 40%

MA B IA Ł A D A L ,7 0 L. O V 40%

AR D

MA RI E BR IZ

AR D

MA RI E BR IZ

PIW0

17,39

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

23,99 MA RI E BR IZ

BRANDY / KONIAK

A B IA Ł A ŻUBRÓWK OWCA Ł Z N U TĄ J A T Y IĘ M Ą T Z NU 0,5 L 37,5% VOL.

WHISKY

A B IA Ł A ŻUBRÓWK OWCA Ł Z N U TĄ J A T Y IĘ M Ą T Z NU 0,2 L 37,5% VOL.

WÓDKA / KOLOROWA

A B IA Ł A ŻUBRÓWK OWCA Ł Z N U TĄ J A T Y IĘ M Ą T Z NU 0,1 L 37,5% VOL.

WÓDKA / CZYSTA

3,82

AR D

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.07.2018 – 31.07.2018. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

9


3,32

6,09

13,50

8 Z VAT 4 , 0

Z V A T 7, 4 9

1 Z VAT 1 6 , 6

KA Ż Y T N IÓ W L ,1 40% VOL. 0

KA Ż Y T N IÓ W L ,2 40% VOL. 0

KA Ż Y T N IÓ W L ,5 40% VOL. 0

CE DC

CE DC

CE DC

20,25

3,32

6,09

8 Z VAT 4 , 0

Z V A T 7, 4 9

KA Ż Y T N IÓ W C H L E B O WA L 0,1 37,5% VOL.

KA Ż Y T N IÓ W A W O B E L H C 0,2 L 37,5% VOL.

CE DC

CE DC

13,50

3,32

6,09

1 Z VAT 1 6 , 6

8 Z VAT 4 , 0

Z V A T 7, 4 9

KA Ż Y T N IÓ W W O CHLEB A A CHRZANOW L ,5 0 L. O 37,5% V

KA Ż Y T N IÓ W A W O N A Z CHR 0,1 L 37,5% VOL.

KA Ż Y T N IÓ W A W O N CHRZA 0,2 L L. O V % ,5 37

CE DC

CE DC

WHISKY

WÓDKA / KOLOROWA

WÓDKA / CZYSTA

A K D Ó W C Z Y S TA

BRANDY / KONIAK

91 Z VAT 2 4 , KA Ż Y T N IÓ W L ,7 0 L. O V 40%

PIW0

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

CE DC

NAPOJE

WINO

CE DC

10


KATALOG PRODUKTÓW / NR 6 01.07.2018 – 31.07.2018

A K D Ó W C Z Y S TA 7,09

21,35

1 Z VAT 4 , 9

2 Z VAT 8 , 7

VODKA K R U P N IK 0,1 L L. 4 0 % VO

VODKA K R U P N IK 0,2 L L. 4 0 % VO

26 Z VAT 2 6 ,

MA RI E BR IZ

AR D

MA RI E BR IZ

AR D

WÓDKA / CZYSTA

3,99

VODKA K R U P N IK 0,7 L L. 4 0 % VO MA RI E BR IZ

AR D

WÓDKA / KOLOROWA

7,15

22 Z VAT 3 9 ,

8 Z VAT 4 , 7

9 Z VAT 8 , 7

VODKA K R U P N IK 1 L L. O V % 40 MA RI E BR IZ

AR D

VODKA K R U P N IK Z M IĘ TĄ Z L IM O N K Ą L 0,1 37,5% VOL. MA RI E BR IZ

AR D

VODKA K R U P N IK Ą T IĘ M Z Z L IM O N K Ą L 0,2 37,5% VOL. MA RI E BR IZ

AR D

18,69

25,27

8 Z VAT 1 8 , 6

9 Z VAT 2 2 , 9

8 Z VAT 3 1 , 0

A C Z Y S TA T O R U Ń S K 0,7 L L. O V 40%

CH EM IR OL

CH EM IR OL

PIW0

MA RI E BR IZ

A C Z Y S TA T O R U Ń S K 0,5 L L. O V 40%

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

15,19 VODKA K R U P N IK Ą T IĘ M Z Z L IM O N K Ą L 0,5 37,5% VOL.

BRANDY / KONIAK

3,89

WHISKY

31,89

AR D

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.07.2018 – 31.07.2018. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

11


WÓDKA / CZYSTA

A K D Ó W C Z Y S TA 6,99

15,99

23,99

0 Z VAT 8 , 6

7 Z VAT 1 9 , 6

51 Z VAT 2 9 ,

WA LU K S U S O L ,2 0 L. 4 0 % VO

WA LU K S U S O L ,5 0 L. 4 0 % VO

WA LU K S U S O L ,7 0 L. 4 0 % VO

A

W YB OR OW

A

W YB OR OW

A

BRANDY / KONIAK

WHISKY

WÓDKA / KOLOROWA

W YB OR OW

34,41

3,15

5,84

33 Z VAT 4 2 ,

7 Z VAT 3 , 8

Z V A T 7, 1 8

WA LU K S U S O L 1 L. O V % 0 4

KA K R A K O W S,1 L 0 L. O V % 40

KA K R A KOWS L ,2 0 L. O V % 40

PIW0

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

W YB OR OW

WINO NAPOJE

MA RI E BR IZ

AR D

MA RI E BR IZ

AR D

13,99

21,29

3,25

1 Z V A T 1 7, 2

19 Z VAT 2 6 ,

0 Z VAT 4 , 0

KA K R A KOWS L ,5 0 L. O V 40%

KA K R A KOWS L ,7 0 L. O V 40%

19 0 6 ,1 L 40% VOL. 0

MA RI E BR IZ

12

A

AR D

MA RI E BR IZ

AR D

ST OC K PO LS

KA


KATALOG PRODUKTÓW / NR 6 01.07.2018 – 31.07.2018

A K D Ó W C Z Y S TA 12,81

20,24

Z V A T 7, 5 9

6 Z VAT 1 5 , 7

90 Z VAT 2 4 ,

19 0 6 ,2 L % 40 VOL. 0

19 0 6 ,5 L 40% VOL. 0

19 0 6 ,7 L % 40 VOL. 0

ST OC K PO LS

KA

ST OC K PO LS

KA

ST OC K PO LS

WÓDKA / CZYSTA

6,17

KA

WÓDKA / KOLOROWA

14,50

0 Z VAT 4 , 8

9 Z VAT 8 , 7

4 Z V A T 1 7, 8

LU B E LS K A A TRZY ZBOŻ L ,1 0 L. O V % 40

LU B E LS K A A TRZY ZBOŻ L ,2 0 L. O V % 0 4

LU B E LS K A A TRZY ZBOŻ L ,5 0 L. O V % 0 4

ST OC K PO LS

KA

ST OC K PO LS

KA

ST OC K PO LS

KA

6,82

8 Z V A T 2 7, 3

0 Z VAT 4 , 8

9 Z VAT 8 , 3

LU B E LS K A A TRZY ZBOŻ L ,7 40% VOL. 0

B IA Ł A LU B E LS K A N O O R G W IN O OL. 0,1 L 3 7, 5 - 40% V

B IA Ł A LU B E LS K A N O O R G W IN O OL. 0,2 L 3 7, 5 -40% V

KA

ST OC K PO LS

KA

ST OC K PO LS

PIW0

3,90

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

22,26

ST OC K PO LS

BRANDY / KONIAK

7,15

WHISKY

3,90

KA

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.07.2018 – 31.07.2018. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

13


WÓDKA / CZYSTA

A K D Ó W C Z Y S TA 3,90

6,82

0 Z VAT 4 , 8

9 Z VAT 8 , 3

WÓDKA / KOLOROWA

E LU X E C Z Y S TA D S S C L A IC Z P IE P R Z E M L OL. 0,1 3 7, 5 - 40% V

BRANDY / KONIAK

WHISKY

ST OC K PO LS

KA

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER PIW0

KA

KA

31,03

9 Z VAT 1 6 , 9

56 Z VAT 2 6 ,

17 Z VAT 3 8 ,

KA

E LU X E C Z Y S TA D O R Z K A G A W O K ŻOŁĄD ,7 L 40% VOL. 0 ST OC K PO LS

KA

E LU X E C Z Y S TA D O R Z K A G A W O K ŻOŁĄD L 40% VOL. 1 ST OC K PO LS

KA

PRODUKT DOSTĘPNY W NOWEJ SZACIE PO WYCZERPANIU BIEŻĄCEGO ZAPASU

PRODUKT DOSTĘPNY W NOWEJ SZACIE PO WYCZERPANIU BIEŻĄCEGO ZAPASU

PRODUKT DOSTĘPNY W NOWEJ SZACIE PO WYCZERPANIU BIEŻĄCEGO ZAPASU

6,99

14,99

20,99

0 Z VAT 8 , 6

4 Z VAT 1 8 , 4

82 Z VAT 2 5 ,

P R E M IU M L ,2 40% VOL. 0

P R E M IU M L ,5 40% VOL. 0

P R E M IU M L ,7 40% VOL. 0

W YB OR OW

WINO

ST OC K PO LS

21,59

ST OC K PO LS

NAPOJE

ST OC K PO LS

WICI P R Z E D S TA E LU X E C Z Y S TA D O R Z K A G A W O K ŻOŁĄD Z P IE P R Z E M L 0,5 37,5% VOL.

13,81 E LU X E C Z Y S TA D O R Z K A G A W O K ŻOŁĄD ,5 L 40% VOL. 0

14

E LU X E C Z Y S TA D S C L A S IC Z P IE P R Z E M L OL. 0,2 5 3 7, -40% V

Z A P Y TA J E L A

A

W YB OR OW

A

W YB OR OW

A


KATALOG PRODUKTÓW / NR 6 01.07.2018 – 31.07.2018

A K D Ó W C Z Y S TA 12,99

8 Z VAT 3 , 6

Z V A T 7, 0 0

8 Z VAT 1 5 , 9

JOKER ,1 L 38% VOL. 0

JOKER ,2 L 38% VOL. 0

JOKER ,5 L 38% VOL. 0

EU RO CA SH

EU RO CA SH

EU RO CA SH

3,82

6,65

14,69

0 Z VAT 4 , 7

Z VAT 8 , 1 8

7 Z VAT 1 8 , 0

NT A B S O LW E L ,1 40% VOL. 0

NT A B S O LW E L ,2 40% VOL. 0

NT A B S O LW E L ,5 40% VOL. 0

CE DC

CE DC

CE DC

22,39

22,49

3,69

4 Z V A T 2 7, 5

6 Z V A T 2 7, 6

4 Z VAT 4 , 5

NT A B S O LW E L ,7 0 L. O V 40%

TAT R A ,7 L 40% VOL. 0

MAZUR W Ó D K A Z 0,1 L L. O V 40%

WÓDKA / KOLOROWA

5,69

WÓDKA / CZYSTA

2,99

PIW0

A

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

EL SK O- BI AŁ

BRANDY / KONIAK

PO LM OS BI

WHISKY

CE DC

TA RPAN

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.07.2018 – 31.07.2018. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

15


6,69

16,99

3,25

3 Z VAT 8 , 2

90 Z VAT 2 0 ,

0 Z VAT 4 , 0

MAZUR W Ó D K A Z 0,2 L L. 4 0 % VO

MAZUR W Ó D K A Z 0,5 L L. 4 0 % VO

TA RPAN

TA RPAN

5,89

13,99

3,99

Z V A T 7, 2 4

1 Z V A T 1 7, 2

1 Z VAT 4 , 9

OS Z Ł O T Y K Ł ,2 L 0 L. O V % ,5 37

OS Z Ł O T Y K Ł ,5 L 0 L. O V % ,5 37

K J A R Z Ę B IA S SU K U L Y T S CZY ,1 L 40% VOL. 0

OS Z Ł O T Y K Ł ,1 L 0 37,5% VOL. PO LM OS BI

EL SK O- BI AŁ

A

BRANDY / KONIAK

WHISKY

WÓDKA / KOLOROWA

WÓDKA / CZYSTA

A K D Ó W C Z Y S TA

PIW0

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

PO LM OS BI

EL SK O- BI AŁ

WINO NAPOJE

PO LM OS BI

EL SK O- BI AŁ

A

WAW RZ YN IA

K

6,99

15,99

3,39

0 Z VAT 8 , 6

7 Z VAT 1 9 , 6

Z VAT 4 , 1 7

K J A R Z Ę B IA S U S K U L C Z Y S T Y 0,2 L 40% VOL.

K J A R Z Ę B IA S U S K U L C Z Y S T Y 0,5 L L. O V % 0 4

RDZKA S TA R O G A T S CZY A L L. 0,1 -4 37,5 0% VO

WAW RZ YN IA

16

A

K

WAW RZ YN IA

K

MA RI E BR IZ

AR D


KATALOG PRODUKTÓW / NR 6 01.07.2018 – 31.07.2018

A K D Ó W C Z Y S TA 14,89

18,99

Z V A T 7, 8 6

1 Z VAT 1 8 , 3

36 Z VAT 2 3 ,

RDZKA S TA R O G A T C Z YS A L L. 0,2 37,5-40% VO

RDZKA S TA R O G A T C Z YS A 0,5 L 37,5% VOL.

RDZKA S TA R O G A T C Z YS A 0,7 L 37,5% VOL.

AR D

MA RI E BR IZ

AR D

33,09

2 Z VAT 3 1 , 9

70 Z VAT 4 0 ,

S P IR Y T U S WY A N L E W KO L ,5 0 L. O V 60%

S P IR Y T U S L ,5 96% VOL. 0

BRANDY / KONIAK

S P I RY T U S

AR D

WHISKY

25,95

MA RI E BR IZ

WÓDKA / KOLOROWA

MA RI E BR IZ

WÓDKA / CZYSTA

6,39

BZ K AL CO

CE DC

33,79

7 Z VAT 8 , 9

2 Z V A T 1 7, 8

6 Z VAT 4 1 , 5

S P IR Y T U S Y O WA N K R E T Y F IK 0,1 L L. O V % 95

S P IR Y T U S Y O WA N R E K T Y F IK 0,2 L L. O V % 5 9

S P IR Y T U S Y O WA N K R E T Y F IK 0,5 L L. O V % 95

EU RO CA SH

EU RO CA SH

EU RO CA SH

PIW0

14,49

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

7,29

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.07.2018 – 31.07.2018. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

17


WÓDKA / CZYSTA

S U T Y SPIR 7,99

14,99

36,49

3 Z VAT 9 , 8

4 Z VAT 1 8 , 4

88 Z VAT 4 4 ,

S P IR Y T U S LU B E LS K I L ,1 5 9 % VOL. 0

S P IR Y T U S LU B E LS K I L ,2 5 9 % VOL. 0

S P IR Y T U S LU B E LS K I L ,5 5 9 % VOL. 0

PIW0

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

BRANDY / KONIAK

WHISKY

WÓDKA / KOLOROWA

ST OC K PO LS

WINO NAPOJE

ST OC K PO LS

KA

ST OC K PO LS

KA

7,99

14,99

33,99

3 Z VAT 9 , 8

4 Z VAT 1 8 , 4

1 Z VAT 4 1 , 8

S P IR Y T U S I LSK S TA R O P O ,1 L 0 L. O V 95%

S P IR Y T U S I LSK S TA R O P O ,2 L 0 L. O V 95%

S P IR Y T U S I LSK S TA R O P O ,5 L 0 L. O V 95%

CE DC

CE DC

CE DC

8,99

17,79

36,99

6 Z VAT 1 1 , 0

8 Z VAT 2 1 , 8

50 Z VAT 4 5 ,

S P IR Y T U S Y O WA N R E K T Y F IK 0,1 L L. 9 5 % VO

S P IR Y T U S Y O WA N R E K T Y F IK 0,2 L L. 9 5 % VO

S P IR Y T U S Y O WA N R E K T Y F IK 0,5 L L. 9 5 % VO

PO LM OS W

18

KA

AR SZ AWA

PO LM OS W

AR SZ AWA

PO LM OS W

AR SZ AWA


17,15

24,09

23,99

9 Z VAT 2 1 , 0

63 Z VAT 2 9 ,

51 Z VAT 2 9 ,

PA L A C E ,5 L 40% VOL. 0

PA L A C E ,7 L 40% VOL. 0

B LU E A B S O L U T ,5 L 0 40% VOL.

CE DC

CE DC

W YB OR OW

32,99

49,99

21,99

9 Z VAT 6 1 , 4

5 Z V A T 2 7, 0

B LU E A B S O LU T 1 L L. 4 0 % VO

R G A N IC O G IŃ S K I O 0,5 L 40% VOL.

A

WHISKY

WÓDKA / KOLOROWA

WÓDKA / CZYSTA

A K D Ó WP R E M I U M

BRANDY / KONIAK

58 Z VAT 4 0 , B LU E A B S O L U T ,7 L 0 L. O 40% V

PIW0

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

W YB OR OW

WINO NAPOJE

W YB OR OW

A

PO LM OS BI

EL SK O- BI AŁ

A

29,99

18,99

25,99

89 Z VAT 3 6 ,

36 Z VAT 2 3 ,

7 Z VAT 3 1 , 9

R G A N IC O G IŃ S K I O 0,7 L L. O V 40%

O G IŃ S K I ,5 L 40% VOL. 0

O G IŃ S K I ,7 L 40% VOL. 0

PO LM OS BI

20

A

EL SK O- BI AŁ

A

PO LM OS BI

EL SK O- BI AŁ

A

PO LM OS BI

EL SK O- BI AŁ

A


KATALOG PRODUKTÓW / NR 6 01.07.2018 – 31.07.2018

A K D Ó WP R E M I U M 22,59

29,42

27 Z VAT 3 6 ,

9 Z V A T 2 7, 7

19 Z VAT 3 6 ,

N AMUNDSE I K Z IS L + 2 K IE ,5 L 0 L. O V % 0 4

N AMUNDSE L ,5 0 L. O 40% V

N AMUNDSE L ,7 40% VOL. 0

KA

ST OC K PO LS

KA

ST OC K PO LS

KA

WÓDKA / KOLOROWA

ST OC K PO LS

25,79

8 Z VAT 9 , 7

90 Z VAT 2 0 ,

2 Z VAT 3 1 , 7 T IN U M B O L S P L A 0,7 L 40% VOL.

CE DC

CE DC

CE DC

37,39

20,99

7,14

82 Z VAT 2 5 ,

8 Z VAT 8 , 7

VODKA R O S O L IS E M D HAN AD L ,5 40% VOL. 0

S O B IE S K I L ,2 40% VOL. 0

T IN U M BOLS PL A 1 L 40% VOL. CE DC

AR MA RI E BR IZ

D

MA RI E BR IZ

PIW0

T IN U M B O L S P L A 0,5 L L. O V % 0 4

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

T IN U M B O L S P L A 0,2 L 40% VOL.

BRANDY / KONIAK

16,99

WHISKY

7,95

99 Z VAT 4 5 ,

WÓDKA / CZYSTA

29,49

AR D

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.07.2018 – 31.07.2018. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

21


WÓDKA / CZYSTA

A K D Ó WP R E M I U M 22,69

32,99

6,99

1 Z V A T 2 7, 9

58 Z VAT 4 0 ,

0 Z VAT 8 , 6

S O B IE S K I L ,7 40% VOL. 0

S O B IE S K I L 40% VOL. 1

SOAR S O B IE S K I ,2 L 40% VOL. 0

AR D

MA RI E BR IZ

AR D

MA RI E BR IZ

AR D

BRANDY / KONIAK

WHISKY

WÓDKA / KOLOROWA

MA RI E BR IZ

15,99

22,99

33,99

7 Z VAT 1 9 , 6

28 Z VAT 2 8 ,

1 Z VAT 4 1 , 8

SOAR S O B IE S K I ,5 L 0 L. O V % 40

PIW0

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

MA RI E BR IZ

WINO NAPOJE

MA RI E BR IZ

AR D

SOAR S O B IE S K I 1 L L. O V % 0 4 MA RI E BR IZ

AR D

19,99

25,99

51,99

59 Z VAT 2 4 ,

7 Z VAT 3 1 , 9

95 Z VAT 6 3 ,

S O B IE S K I S U P E R IO R L ,5 40% VOL. 0

S O B IE S K I S U P E R IO R L ,7 0 4 % VOL. 0

MA RI E BR IZ

22

AR D

SOAR S O B IE S K I ,7 L 0 L. O V % 0 4

AR D

MA RI E BR IZ

AR D

E S TAT E S O B IE S K I A B U T + ,7 L 40% VOL. 0 MA RI E BR IZ

AR D


KATALOG PRODUKTÓW / NR 6 01.07.2018 – 31.07.2018

A K D Ó WP R E M I U M 45,52

9 Z VAT 5 1 , 9

99 Z VAT 5 5 ,

. KUP 3 SZT

IC SK ORGAN L ,7 40% VOL. 0

IC SK ORGAN + K A RTO N ,7 L 40% VOL. 0

OROWSKI S E N . K O M IC ORGAN ,7 L 40% VOL. 0

BZ K AL CO

IS

RAT + 1 S Z T. G

J A N O S IK A RZAŁK C Z Y S TA G O 0,5 L L. O V % 35 BZ K AL CO

OROWSKI S E N . KO M Ł K O R D IA L 0,5 37,5% VOL. OWSKI R O M O SEN. K IC N ORGA ,5 L 40% VOL. 0

WÓDKA / KOLOROWA

BZ K AL CO

ZT.

S KUP MIX 9

WÓDKA / CZYSTA

PAKIET I PAKIET II

42,27

IS

RAT + 1 S Z T. G

OROWSKI S E N . KO M WOW Y IG P Ł K O R D IA 0,5 L 37,5% VOL. BZ K AL CO

38,69

03 Z VAT 5 9 ,

53 Z VAT 7 0 ,

9 Z V A T 4 7, 5

HETMAN KI C Z A R N IE C A B U T + ,7 L 40% VOL. 0

O R K IS Z I + 2 KIELISZK L ,7 0 L. O V 40%

TUSA DWÓR AR N + K A RTO ,7 L 40% VOL. 0

AR D MA RI E BR IZ

BL IN

MA RI E BR IZ

AR D

7,09

28 Z VAT 2 8 ,

31,99 35 Z VAT 3 9 ,

2 Z VAT 8 , 7

A WYBOROW A Z R T O D M IS ,5 L 0 L. O V % 0 4

A WYBOROW ZA R T IS M D O ,7 L 40% VOL. 0

A

W YB OR OW

A WYBOROW L ,2 0 L. O 40% V W YB OR OW

PIW0

W YB OR OW

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

22,99

PO LM OS LU

BRANDY / KONIAK

57,34

WHISKY

47,99

A

A

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.07.2018 – 31.07.2018. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

23


WÓDKA / CZYSTA

A K D Ó WP R E M I U M 16,99

24,99

35,99

90 Z VAT 2 0 ,

74 Z VAT 3 0 ,

27 Z VAT 4 4 ,

A WYBOROW L ,5 40% VOL. 0

A WYBOROW L ,7 0 L. 4 0 % VO

A W Y B O R O WL 40% VOL. 1

A

W YB OR OW

A

W YB OR OW

A

BRANDY / KONIAK

WHISKY

WÓDKA / KOLOROWA

W YB OR OW

16,99

16,99

23,49

90 Z VAT 2 0 ,

90 Z VAT 2 0 ,

89 Z VAT 2 8 ,

A WYBOROW A IC N E Z S P A K POLS L ,5 0 L. O 40% V

A WYBOROW K IA N M IE Z I K S POL L ,5 0 L. O 40% V

F IN L A N D IAL ,5 40% VOL. 0

PIW0

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

W YB OR OW

A

W YB OR OW

A

KA

49,99

80,99

58 Z VAT 4 0 ,

9 Z VAT 6 1 , 4

62 Z VAT 9 9 ,

F IN L A N D IAL ,7 40% VOL. 0

F IN L A N D IAL 40% VOL. 1

F IN L A N D IA L 75 40% VOL. 1,

KA

BR OW N- FO

RM AN PO LS

KA

WINO

RM AN PO LS

PRODUKT DOSTĘPNY W NOWEJ SZACIE GRAFICZNEJ PO WYCZERPANIU ZAPASU

NAPOJE

RM AN PO LS

32,99 BR OW N- FO

24

BR OW N- FO

PRODUKT DOSTĘPNY W NOWEJ SZACIE GRAFICZNEJ PO WYCZERPANIU ZAPASU

BR OW N- FO

RM AN PO LS

KA


KATALOG PRODUKTÓW / NR 6 01.07.2018 – 31.07.2018

A K D Ó WP R E M I U M 4 Z VAT 4 , 4

Z W IE L K I K A Z IM IE R 0,1 L 40% VOL. BZ K AL CO

KUP 23 SZT.

Z W IE L K I K A Z IM IE R 0,5 L L. O 40% V

16,16

4 Z VAT 2 2 , 7 USZ PA N TA D E ,5 L 0 40% VOL. W YB OR OW

A

WÓDKA / KOLOROWA

BZ K AL CO

18,49

WÓDKA / CZYSTA

3,61

CENA ZA SZT.

8 Z VAT 1 9 , 8

41,99

22,55

58 Z VAT 3 2 ,

5 Z VAT 5 1 , 6

4 Z V A T 2 7, 7

USZ PA N TA D E ,7 L 40% VOL. 0

B IE L IK ,7 L 40% VOL. 0

A ŻUBRÓWK CZARNA ,5 L 40% VOL. 0

W YB OR OW

A

TA RPAN

BRANDY / KONIAK

26,49

WHISKY

+1 SZT. GRATIS

CE DC

40,99

22,79

3 Z V A T 3 7, 6

42 Z VAT 5 0 ,

03 Z VAT 2 8 ,

A ŻUBRÓWK A N R A CZ ,7 L 40% VOL. 0

A ŻUBRÓWK A N R A CZ L 40% VOL. 1

CE DC

CE DC

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

30,59

PIW0

BL ACK S M IR N O F F 0,5 L L. O V 40% DI AG EO

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.07.2018 – 31.07.2018. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

25


A K D Ó WP R E M I U M 43,99

53,99

11 Z VAT 5 4 ,

BL ACK S M IR N O F F 0,7 L 40% VOL.

BL ACK S M IR N O F FL. 1 L O V 40%

41 Z VAT 6 6 ,

DI AG EO

DI AG EO

VA N G O G H B LU E ,7 L % 0 4 VOL. 0

WÓDKA / CZYSTA

32,25 67 Z VAT 3 9 ,

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

BRANDY / KONIAK

WHISKY

WÓDKA / KOLOROWA

TA RPAN

30,99

38,99

8,45

12 Z VAT 3 8 ,

6 Z V A T 4 7, 9

9 Z VAT 1 0 , 3

KI VÓDKA B A C Z E W S 0,5 L 40% VOL.

KI VÓDKA B A C Z E W S 0,7 L 40% VOL.

AM BR A

AM BR A

16,99

24,38

36,09

90 Z VAT 2 0 ,

99 Z VAT 2 9 ,

39 Z VAT 4 4 ,

PIW0

E S T IG E S T O C K P R 0,5 L L. O 40% V

NAPOJE

WINO

ST OC K PO LS

26

KA

ST OC K PO LS

E S T IG E S T O C K P R 0,7 L L. O 40% V ST OC K PO LS

E S T IG E S T O C K P R 0,2 L 40% VOL.

KA

KA

E S T IG E STO C K P R 1 L L. O V 40% ST OC K PO LS

KA


KATALOG PRODUKTÓW / NR 6 01.07.2018 – 31.07.2018

A K D Ó WP R E M I U M 23,99

31,99

90 Z VAT 2 0 ,

51 Z VAT 2 9 ,

35 Z VAT 3 9 ,

N O R V E G IA L ,5 40% VOL. 0

N O R V E G IA L ,7 40% VOL. 0

A R K L IN G S T O C K S P L. 0,5 L 37,5% VO ST OC K PO LS

KA

PO LM OS BI

EL SK O- BI AŁ

A

PO LM OS BI

EL SK O- BI AŁ

WÓDKA / CZYSTA

16,99

A

WÓDKA / KOLOROWA

8,59

0 Z V A T 5 7, 8

8 Z VAT 5 , 2

6 Z VAT 1 0 , 5

N O R V E G IA ED P R E M IU M R N IA R MOND ,7 L 40% VOL. 0

S ST U M B R A Y R A N E T N CE ,1 L 40% VOL. 0 MV PO LA ND

S ST U M B R A Y R A N E T N E C PURE ,2 L % 0 4 VOL. 0

21,81

21,81

30,07

82 Z VAT 2 6 ,

82 Z VAT 2 6 ,

98 Z VAT 3 6 ,

S ST U M B R A Y R A N E CENT ,5 L 40% VOL. 0

S ST U M B R A E R PU ,5 L 40% VOL. 0

S ST U M B R A Y R A N CENTE ,7 L 40% VOL. 0

MV PO LA ND

MV PO LA ND

MV PO LA ND

PO LM OS BI

EL SK O- BI AŁ

A

BRANDY / KONIAK

4,29

WHISKY

46,99

MV PO LA ND

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER PIW0 WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.07.2018 – 31.07.2018. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

27


A K D Ó WP R E M I U M WÓDKA / CZYSTA WÓDKA / KOLOROWA WHISKY BRANDY / KONIAK

34,99

54,19

30,07

04 Z VAT 4 3 ,

98 Z VAT 3 6 ,

66 Z VAT 6 6 ,

S ST U M B R A PURE ,7 L 40% VOL. 0

S S T U M B R A IC AN G R O M IU M PRE ,7 L 40% VOL. 0

MV PO LA ND

MV PO LA ND

18,99

25,49

53,10

36 Z VAT 2 3 ,

5 Z VAT 3 1 , 3

31 Z VAT 6 5 ,

C IA N B IA ŁY B O ,5 L 0 L. O V % 0 4

C IA N B IA ŁY B O ,7 L 0 L. O V % 0 4

A T O R U Ń S K TION EC LL O C G N O ST R + K A RTO N ,7 L 0 5 % VOL. 0

PO LM OS BI

EL SK O- BI AŁ

A

PO LM OS BI

EL SK O- BI AŁ

YE C H O P IN R N O T + KAR ,5 L 40% VOL. 0 PO LM OS SI

A

ED LC E

PIW0

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

CH EM IR OL

23,94

47,99

26,99

45 Z VAT 2 9 ,

03 Z VAT 5 9 ,

20 Z VAT 3 3 ,

S IW U C H A L ,5 40% VOL. 0

JAZZ ,7 L 40% VOL. 0

CY M ES SHER LUXURY KO L ,7 0 40% VOL.

W YB OR OW

A

MA RI E BR IZ

AR D

NAPOJE

WINO

PO LM OS BI

28

EL SK O- BI AŁ

A


KATALOG PRODUKTÓW / NR 6 01.07.2018 – 31.07.2018

A K D Ó WP R E M I U M 37,49

0 Z V A T 3 7, 5

11 Z VAT 4 6 ,

D Ę B O WA ,5 L 40% VOL. 0

D Ę B O WA ,7 L 40% VOL. 0

DĘ BO WA PO

LS KA

DĘ BO WA PO

WÓDKA / CZYSTA

30,49

LS KA

WÓDKA / KOLOROWA

3 Z V A T 5 7, 4

4 Z V A T 6 7, 6

D Ę B O WA BOWE + U C H O D Ę ,5L 0 L. O 40% V

D Ę B O WA BOWE + U C H O D Ę ,7 L 0 L. O 40% V

DĘ BO WA PO

LS KA

DĘ BO WA PO

LS KA

85,49

110,99

34 Z VAT 5 5 ,

,15 Z VAT 1 0 5

,52 Z VAT 1 3 6

LS KA

DĘ BO WA PO

LS KA

XTRA DĘBOWA E A K W TA Ś + HU L 40% VOL. 1 DĘ BO WA PO

PIW0

DĘ BO WA PO

XTRA DĘBOWA E A K W TA Ś + HU ,7 L 0 L. O V % 0 4

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

44,99 D Ę B O WA + T U BA ,7 L % 0 4 VOL. 0

BRANDY / KONIAK

54,99

WHISKY

46,69

LS KA

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.07.2018 – 31.07.2018. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

29


WÓDKA / CZYSTA

A K D Ó WP R E M I U M 80,99

84,99

62 Z VAT 9 9 ,

,54 Z VAT 1 0 4

D Ę B O WA ,5 L 40% VOL. 0

D Ę B O WA + BUKŁAK L ,7 40% VOL. 0

DĘ BO WA PO

LS KA

BRANDY / KONIAK

WHISKY

WÓDKA / KOLOROWA

DĘ BO WA PO

123,99

54,49

88,49

,51 Z VAT 1 5 2

2 Z V A T 6 7, 0

,84 Z VAT 1 0 8

D Ę B O WA + KUFEREK L ,7 40% VOL. 0

W D Ę B O WA IE N W E R D ,7 L 40% VOL. 0

D Ę B O WA KA A M PA POLS L ,7 0 L. O 40% V

NAPOJE

WINO

PIW0

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

DĘ BO WA PO

30

LS KA

LS KA

DĘ BO WA PO

LS KA

DĘ BO WA PO

LS KA

45,59

56,79

128,99

08 Z VAT 5 6 ,

85 Z VAT 6 9 ,

,66 Z VAT 1 5 8

D Ę B O WA T EXCELLEN G A Ś N IC A IA P R A G N IE N L ,5 0 L. O V % 0 4

D Ę B O WA T EXCELLEN G A Ś N IC A IA P R A G N IE N L ,7 0 L. O V % 0 4

D Ę B O WA ARNE BECZKA CZ OBRĘCZE L 40% VOL. 1

LS KA DĘ BO WA PO

LS KA DĘ BO WA PO

DĘ BO WA PO

LS KA


A K D Ó W O L O R O WA WÓDKA / CZYSTA

K

3,29

6,58

15,51

5 Z VAT 4 , 0

9 Z VAT 8 , 0

8 Z VAT 1 9 , 0

LU B E LS K A KA G R U S Z KÓW L ,1 0 L. O 30% V

LU B E LS K A KA G R U S Z KÓW L ,2 0 L. O 30% V

LU B E LS K A KA G R U S Z KÓW L ,5 0 L. O 30% V

BRANDY / KONIAK

WHISKY

WÓDKA / KOLOROWA

ST OC K PO LS

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER PIW0 WINO NAPOJE

ST OC K PO LS

KA

ST OC K PO LS

KA

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

3,29

6,58

15,51

5 Z VAT 4 , 0

9 Z VAT 8 , 0

8 Z VAT 1 9 , 0

LU B E LS K A A JEŻYNÓWK L ,1 30% VOL. 0

LU B E LS K A A JEŻYNÓWK L ,2 30% VOL. 0

LU B E LS K A A JEŻYNÓWK L ,5 30% VOL. 0

ST OC K PO LS

KA

ST OC K PO LS

KA

ST OC K PO LS

KA

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

3,29

6,58

15,51

5 Z VAT 4 , 0

9 Z VAT 8 , 0

8 Z VAT 1 9 , 0

LU B E LS K A A A N A N AS OW A K W Ó CY T R Y N A W O T U FR P GREJ A K W Ó CY T R Y N A EGZOT YCZN WA PORZECZKO KA ZÓW POMARAŃC A WIŚNIÓWK KA ŻURAWINÓW L ,1 0 L. O V % 30

LU B E LS K A A A N A N AS OW KA W Ó N Y R T Y C OWA GREJPFRUT A W O ZK C ZE R O P WKA ZÓ C Ń POMARA WIŚNIÓWKA KA ŻURAWINÓW L ,2 0 L. O V % 30

LU B E LS K A A A N A N AS OW KA W Ó N Y R T Y C OWA GREJPFRUT A W O ZK C ZE R O P WKA ZÓ C Ń POMARA WIŚNIÓWKA KA ŻURAWINÓW L ,5 0 L. O V % 30

ST OC K PO LS

32

KA

KA

ST OC K PO LS

KA

ST OC K PO LS

KA


KATALOG PRODUKTÓW / NR 6 01.07.2018 – 31.07.2018

A K D Ó W O L O R O WA K

WÓDKA / CZYSTA

3,94 5 Z VAT 4 , 8

ST OC K PO LS

KA

3,94

9 Z VAT 8 , 7

2 Z VAT 1 9 , 4

5 Z VAT 4 , 8

SAS K A TĄ BRANDY Z A KAW NU KOWY S L ORZECH A ELU M R A K TĄ U ZN ZA Z NUTĄ C Ń A R A M O P BOURBONA ,2 L 30% VOL. 0

SAS K A TĄ BRANDY Z A KAW NU KOWY S L ORZECH A ELU M R A K TĄ U ZN ZA Z NUTĄ C Ń A R A M O P BOURBONA ,5 L 30% VOL. 0

SAS K A Z CZARNY BE ŻA Ó R A DZIK IERKA ŚLIWKA WĘG A W IG P UTĄ RUMU WIŚNIA Z N 0,1 L L. V 30–32% O

KA

ST OC K PO LS

KA

ST OC K PO LS

KA

2 Z VAT 1 9 , 4

SAS K A Z CZARNY BE DZIKA RÓŻA A IERK ŚLIWKA WĘG A PIGW UTĄ RUMU WIŚNIA Z N 0,2 L L. 30–32% VO

SAS K A Z CZARNY BE DZIKA RÓŻA A IERK ŚLIWKA WĘG A PIGW UTĄ RUMU WIŚNIA Z N 0,5 L L. 30–32% VO

KA

ST OC K PO LS

WINO

9 Z VAT 8 , 7

PIW0

15,79

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

7,15

ST OC K PO LS

BRANDY / KONIAK

15,79

WHISKY

7,15

ST OC K PO LS

WÓDKA / KOLOROWA

SAS K A DY NUTĄ BRAN Z A W KA OW Y K S A L H C ORZE MELU Z NUTĄ KAR NUTĄ Z ZA C Ń POMARA BOURBONA ,1 L 30% VOL. 0

KA

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.07.2018 – 31.07.2018. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

33


A K D Ó W O L O R O WA WÓDKA / CZYSTA

K

3,88 7 Z VAT 4 , 7

WÓDKA / KOLOROWA

S O P L IC A Ą A Z NUT CY T RY N OW M IO D U S KOW Y ORZECH L A SKI ŁO ORZECH W WA O D O JAG O WA K W A K S U TR WA O K L E M IR A B Ś L IW K O WA P IG W O WA W IŚ N IO WA M A L IN O WA K A RZECZ C Z A R N A P O 0,1 L L. O 30% V

WHISKY

CE DC

7,75

BRANDY / KONIAK

3 Z VAT 9 , 5

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

S O P L IC A Ą A Z NUT R CY T Y N OW D IO M U S KOW Y C E Z OR H LA SKI ŁO W H ORZEC J A G O D O WA O WA T R U S K AW K A W O K L E B A M IR A W O K Ś L IW P IG W O WA W IŚ N IO WA M A L IN O WA K A RZECZ R A Z C N A P O 0,2 L L. O V % 30 CE DC

16,95 85 Z VAT 2 0 ,

NAPOJE

WINO

PIW0

S O P L IC A Ą A Z NUT R CY T Y N OW Z EC H O , M IO D U R E C H ORZ L A S K O W Y, D O WA , O G A J W Ł O S K I, O WA , K W A K S U TR WA , O K L E M IR A B W O WA IG ,P A W O Ś L IW K , A W IO W IŚ N , A W O IN L A M ZKA C E Z R O C Z A R N A P 0,5 L 30% VOL. CE DC

34


KATALOG PRODUKTÓW / NR 6 01.07.2018 – 31.07.2018

A K D Ó W O L O R O WA K

S O P L IC A NA P R Z E PA L A A N Z C Y S A L K L ,2 0 L. O 36% V

S O P L IC A NA P R Z E PA L A A N Z C Y S A KL ,5 L 36% VOL. 0

CE DC

CE DC

CE DC

3,88

7,75

16,95

7 Z VAT 4 , 7

3 Z VAT 9 , 5

85 Z VAT 2 0 ,

S O P L IC A NA R P Z E PA L A M E Z S Z SU ,1 L 36% VOL. 0

S O P L IC A NA P R Z E PA L A M E Z S U S Z ,2 L 36% VOL. 0

S O P L IC A NA R P Z E PA L A M E Z S U ZS ,5 L 36% VOL. 0

CE DC

CE DC

CE DC

43,25

18,69

18,99

20 Z VAT 5 3 ,

9 Z VAT 2 2 , 9

36 Z VAT 2 3 ,

S O P L IC A LSKA S TA R O P O A A O R Y G IN L N A ŻYN CZARNA JE A W D E R E N IO G Ł O G O WA L OL. 0,7 – ,5 37 38% V

S O B IE S K I Y CRANBERR CY N A M O N L L. 0,5 32–35% VO

S O B IE S K I ES P R ESS O KARMEL M A N D A R IN TER S W E E T B IT 0,5 L L. O V 32–40%

CE DC

MA RI E BR IZ

AR D

MA RI E BR IZ

WINO

S O P L IC A NA P R Z E PA L A A N Z C Y S A L K L ,1 0 L. O 36% V

PIW0

85 Z VAT 2 0 ,

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

3 Z VAT 9 , 5

BRANDY / KONIAK

7 Z VAT 4 , 7

WHISKY

16,95

WÓDKA / KOLOROWA

7,75

WÓDKA / CZYSTA

3,88

AR D

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.07.2018 – 31.07.2018. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

35


A K D Ó W O L O R O WA WÓDKA / KOLOROWA

WÓDKA / CZYSTA

K

20,99

1,99

3,29

82 Z VAT 2 5 ,

5 Z VAT 2 , 4

5 Z VAT 4 , 0

USZ PAN TADE IA ARON Y PRZEPAL AN ,5 L 40% VOL. 0

KA BA R M A Ń S A , IGW P , A N Y R T Y C NIA ŚLIWKA, WIŚ L 21% VOL. 0,1

KA BA R M A Ń S A , IGW P , A N Y R T Y C NIA ŚLIWKA, WIŚ L 21% VOL. 0,2

JA NT OŃ

JA NT OŃ

A

WHISKY

W YB OR OW

5,99

BRANDY / KONIAK

Z V A T 7, 3 7 KA BARMAŃS BUZ, AR , A K W Ó N O ANT ANGO, CY T R Y N A , M A , W MELON, PIG IA N IŚ W , A ŚLIWK L ,5 0 L. O V % 21

PIW0

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

JA NT OŃ

3,79

6,99

16,29

6 Z VAT 4 , 6

0 Z VAT 8 , 6

04 Z VAT 2 0 ,

XTRA Ż Y T N IA E A O N CY T RY W M A L IN O WA L ,1 32% VOL. 0

XTRA Ż Y T N IA E A O N CY T RY W M A L IN O WA L ,2 32% VOL. 0

XTRA Ż Y T N IA E A O N CY T RY W M A L IN O WA L ,5 32% VOL. 0

NAPOJE

WINO

PO LM OS BI

36

EL SK O- BI AŁ

A

PO LM OS BI

EL SK O- BI AŁ

A

PO LM OS BI

EL SK O- BI AŁ

A


KATALOG PRODUKTÓW / NR 6 01.07.2018 – 31.07.2018

A K D Ó W O L O R O WA K

80,40

6,69

Z VAT 4 , 1 7

89 Z VAT 9 8 ,

3 Z VAT 8 , 2

K R U P N IK CH W 11 SMAKA L ,1 0 L. O V % 28–32

M IX K R U P N IK CY T R Y N A PIGWA ŚLIWKA L. 30–32% VO 24 x 0,1 L

K R U P N IK CH W 11 SMAKA L ,2 0 L. O V % 28–32

MA RI E BR IZ

MA RI E BR IZ

AR D

AR D

4,59

,10 Z VAT 1 9 3

4 Z VAT 1 9 , 5

5 Z VAT 5 , 6

M IX K R U P N IK CY T R Y N A PIGWA ŚLIWKA L. 30–32% VO 21 x 0,2 L

K R U P N IK CH W 15 SMAKA L ,5 0 L. O V 28–32%

K R U P N IK LIKIER ,1 L 38% VOL. 0

MA RI E BR IZ

AR D

MA RI E BR IZ

BRANDY / KONIAK

15,89

WHISKY

156,99

MA RI E BR IZ

WÓDKA / KOLOROWA

AR D

MA RI E BR IZ

WÓDKA / CZYSTA

3,39

AR D

AR D

18,99

6 Z VAT 1 1 , 0

36 Z VAT 2 3 ,

K R U P N IK LIKIER ,2 L 38% VOL. 0

20 Z VAT 3 3 ,

K R U P N IK LIKIER ,5 L 38% VOL. 0

K R U P N IK LIKIER ,7 L 38% VOL. 0

AR D

MA RI E BR IZ

AR D

26,99

MA RI E BR IZ

PIW0

MA RI E BR IZ

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

8,99

AR D

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.07.2018 – 31.07.2018. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

37


A K D Ó W O L O R O WA

BRANDY / KONIAK

WHISKY

WÓDKA / KOLOROWA

WÓDKA / CZYSTA

K

3,15

6,12

2,99

7 Z VAT 3 , 8

Z V A T 7, 5 3

8 Z VAT 3 , 6

NT A B S O LW E K A CY T R Y N Ó W Y OW GREJPFRUT JEŻYNA LIMONKA KO W Y N A M DA RY N Y W O K M O POZI ŚLIWKA WIŚNIOWY ŻURAWINA ,1 L 30% VOL. 0

NT A B S O LW E K A CY T R Y N Ó W Y OW GREJPFRUT JEŻYNA LIMONKA KO W Y N A M DA RY N Y W O K M O POZI ŚLIWKA WIŚNIOWY ŻURAWINA ,2 L 30% VOL. 0

CE DC

CE DC

5,69

13,99

3,59

Z V A T 7, 0 0

1 Z V A T 1 7, 2

2 Z VAT 4 , 4

SADÓWKA A CY T RY N OW A W P IG W O Ś L IW K O WA W IŚ N IO WA A B O R ÓW KOW L ,2 32% VOL. 0

SADÓWKA A CY T RY N OW A W P IG W O Ś L IW K O WA W IŚ N IO WA A B O R ÓW KOW KO R Z E N N A J A B Ł K O WA L ,5 32% VOL. 0

BA L S A M I POMORSK L ,1 0 L. O 36% V

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

EU RO CA SH

30

SADÓWKA A CY T RY N OW A W O W P IG Ś L IW K O WA W IŚ N IO WA L ,1 –32% VOL. 0 EU RO CA SH

MA RI E BR IZ

AR D

PIW0

EU RO CA SH

6,49

14,69

22,99

Z V A T 7, 9 8

7 Z VAT 1 8 , 0

28 Z VAT 2 8 ,

BA L S A M I POMORSK ,2 L 0 L. O V % 36

BA L S A M I POMORSK ,5 L 0 L. O V % 36

BA L S A M I POMORSK ,7 L 0 L. O V % 38

NAPOJE

WINO

MA RI E BR IZ

38

AR D

MA RI E BR IZ

AR D

MA RI E BR IZ

AR D


KATALOG PRODUKTÓW / NR 6 01.07.2018 – 31.07.2018

A K D Ó W O L O R O WA K

3,88

0 Z VAT 1 0 , 2

7 Z VAT 4 , 7

A ŻUBRÓWK L 0,2 37,5% VOL. CE DC

WÓDKA / CZYSTA

8,29

WÓDKA / KOLOROWA

A ZŁOTA Ż U B R ÓW K B U D KO R A Ę NU L IŚ C IE K L O Y P Ę DY S O S N L ,1 0 L. O V % 37,5 CE DC

A ŻUBRÓWK L 0,5 L. O V % ,5 37 CE DC

7,75 3 Z VAT 9 , 5

BRANDY / KONIAK

85 Z VAT 2 0 ,

WHISKY

16,95

A ZŁOTA Ż U B R ÓW K B U D A KO R Ę NU L IŚ C IE K L O Y N S O P Ę DY S L ,2 0 L. O V % 37,5 CE DC

16,95

26 Z VAT 2 9 ,

85 Z VAT 2 0 ,

CE DC

A ZŁOTA Ż U B R ÓW K B U Ę D A R O K NU L IŚ C IE K L O Y N S O S Y PĘD 0,5 L 37,5% VOL.

PIW0

A ŻUBRÓWK L ,7 0 L. O V 37,5%

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

23,79

WINO

CE DC

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.07.2018 – 31.07.2018. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

39


A K D Ó W O L O R O WA WÓDKA / KOLOROWA

WÓDKA / CZYSTA

K

2,92

2,85

9 Z VAT 3 , 5

1 Z VAT 3 , 5

KA K R A KOWS A K W Ó CY T RY N A K W Ó W IG P Ś L IW Ó W K A A W IŚ N IÓ W K L ,1 30% VOL. 0

RDZKA S TA R O G A W A N CY T RY O L ,1 30% VOL. 0

WHISKY

MA RI E BR IZ

BRANDY / KONIAK

Z V A T 7, 2 0 KA K R A KOWS A K W Ó N CY T RY A K W Ó W IG P A K W Ś L IW Ó A W IŚ N IÓ W K L ,2 0 L. O 30% V

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER PIW0 WINO

3 Z VAT 6 , 6 RDZKA S TA R O G A W A CY T RY N O L ,2 30% VOL. 0 MA RI E BR IZ

AR D

12,35

11,89

9 Z VAT 1 5 , 1

2 Z VAT 1 4 , 6

MA RI E BR IZ

NAPOJE

5,39

AR D

KA K R A KOWS A K W Ó N Y CY T R P IG W Ó W K A Ś L IW Ó W K A A W IŚ N IÓ W K L ,5 0 L. O 30% V

40

AR D

AR D

5,85

MA RI E BR IZ

MA RI E BR IZ

AR D

RDZKA S TA R O G A W A O N Y R CY T ,5 L 30% VOL. 0 MA RI E BR IZ

AR D


KATALOG PRODUKTÓW / NR 6 01.07.2018 – 31.07.2018

A K D Ó W O L O R O WA K

16,90

Z VAT 5 , 1 9

9 Z VAT 9 , 9

79 Z VAT 2 0 ,

WA ŻO Ł Ą D KO A K GORZ CL ASSIC ,1 L 36% VOL. 0

WA ŻO Ł Ą D KO GORZKA CL ASSIC ,2 L 36% VOL. 0

WA ŻO Ł Ą D KO A K GORZ CL ASSIC ,5 L 36% VOL. 0

ST OC K PO LS

KA

KA

ST OC K PO LS

KA

4,25

59 Z VAT 2 9 ,

WA ŻO Ł Ą D KO GORZKA CL ASSIC ,7 L 36% VOL. 0

3 Z VAT 5 , 2

WA ŻO Ł Ą D KO A K Z R O G Z MIĘTĄ ,7 L % 34 VOL. 0

WA ŻO Ł Ą D KO A K Z R GO IŚNIĄ Z CZARNĄ W Z FIGĄ Z MIĘTĄ ,1 L 34% VOL. 0

ST OC K PO LS

KA

ST OC K PO LS

KA

ST OC K PO LS

KA

9 Z VAT 9 , 9

79 Z VAT 2 0 ,

36 Z VAT 2 3 ,

WA ŻO Ł Ą D KO A K Z R GO IŚNIĄ Z CZARNĄ W Z FIGĄ Z MIĘTĄ ,2 L 34% VOL. 0

WA ŻO Ł Ą D KO A K Z R GO IŚNIĄ Z CZARNĄ W Z FIGĄ Z MIĘTĄ ,5 L 34% VOL. 0

A TO R U Ń S K A W O W PIG A CY T R Y N O W A W O N MALI A PIERNIKOW A W O IN W ŻURA 0,5 L L. O V % ,5 32–37

KA

ST OC K PO LS

KA

WINO

18,99

PIW0

16,90

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

8,12

ST OC K PO LS

BRANDY / KONIAK

59 Z VAT 2 9 ,

24,06

WHISKY

24,06

ST OC K PO LS

WÓDKA / KOLOROWA

8,12

WÓDKA / CZYSTA

4,22

CH EM IR OL

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.07.2018 – 31.07.2018. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

41


A K D Ó W O L O R O WA WÓDKA / CZYSTA

K

KUP 12 SZT.

A W Y B O R O W C IA Y R K D O IE POLSK ,2 L 30% VOL. 0

WÓDKA / KOLOROWA

W YB OR OW

7,60 +1

A

CENA ZA SZT.

5 Z VAT 9 , 3 IS S Z T . GRAT

WHISKY

A WYBOROW IA N IŚ W ,2 L 40% VOL. 0

BRANDY / KONIAK

17,21 7 Z VAT 2 1 , 1 A WYBOROW ZKA ZEC R O P A N R CZA GRUSZKA Ś L IW K A W IŚ N IA AG R EST ,5 L 30% VOL. 0

PIW0

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

W YB OR OW

WINO NAPOJE

5 Z VAT 3 , 7 BA RS K A LEMON P IG WA Ś L IW K A ,1 L 30% VOL. 0 MA RI E BR IZ

AR D

A

5,69

12,99

5,69

Z V A T 7, 0 0

8 Z VAT 1 5 , 9

Z V A T 7, 0 0

BA RS K A LEMON P IG WA Ś L IW K A ,2 L 30% VOL. 0

BA RS K A LEMON P IG WA Ś L IW K A L % VOL. 0,5

BA LSA M W IŚ N IO W Y L ,2 30% VOL. 0

MA RI E BR IZ

42

3,05

AR D

30

MA RI E BR IZ

AR D

MA RI E BR IZ

AR D


KATALOG PRODUKTÓW / NR 6 01.07.2018 – 31.07.2018

A K D Ó W O L O R O WA K

5,29

12,79

Z VAT 3 , 1 9

1 Z VAT 6 , 5

3 Z VAT 1 5 , 7

BA L S A M KRESOWY ,09 L 30% VOL. 0

BA LSA M KRESOWY ,2 L % 30 VOL. 0

BA LSA M KRESOWY L % VOL. 0,5

KA

ST OC K PO LS

KA

30

ST OC K PO LS

KA

6,12

7 Z VAT 3 , 8

7 Z VAT 3 , 8

Z V A T 7, 5 3

KA Ż Y T N IÓ W GORZKA Y T RY N Ą GORZKA Z C 0,1 L L. 30–32% VO

KA Ż Y T N IÓ W Z MIĘTĄ Z PIGWĄ CZĄ O P Z MARAŃ L 0,1 L. O V 30–32%

KA Ż Y T N IÓ W GORZKA Y T RY N Ą GORZKA Z C Z MIĘTĄ Z PIGWĄ CZĄ Z POMARAŃ L 0,2 L. O V 30–32%

CE DC

CE DC

BRANDY / KONIAK

3,15

WHISKY

3,15

WÓDKA / KOLOROWA

ST OC K PO LS

WÓDKA / CZYSTA

2,59

CE DC

15,99

Z VAT 5 , 1 0

9 Z VAT 9 , 0

7 Z VAT 1 9 , 6

E P O L O N A IS Y R R CHE ,1 L 36% VOL. 0

E P O L O N A IS Y R R CHE ,2 L 36% VOL. 0

E P O L O N A IS Y R R CHE ,5 L 36% VOL. 0

MA RI E BR IZ

AR D

MA RI E BR IZ

AR D

MA RI E BR IZ

PIW0

7,39

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

4,15

AR D

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.07.2018 – 31.07.2018. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

43


A K D Ó W O L O R O WA

BRANDY / KONIAK

WHISKY

WÓDKA / KOLOROWA

WÓDKA / CZYSTA

K

4,29

8,59

21,81

8 Z VAT 5 , 2

7 Z VAT 1 0 , 5

83 Z VAT 2 6 ,

S ST U M B R A E C IN QU ,1 L 40% VOL. 0

S ST U M B R A E C IN QU ,2 L 40% VOL. 0

S ST U M B R A E C IN QU ,5 L 40% VOL. 0

MV PO LA ND

MV PO LA ND

MV PO LA ND

4,29

8,59

21,81

8 Z VAT 5 , 2

7 Z VAT 1 0 , 5

83 Z VAT 2 6 ,

S ST U M B R A Y CRANBERR L ,1 0 L. O V 40%

S ST U M B R A Y CRANBERR L ,2 0 L. O V 40%

MV PO LA ND

MV PO LA ND

S ST U M B R A Y CRANBERR Y R R E B P R AS ,5 L 40% VOL. 0

NAPOJE

WINO

PIW0

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

MV PO LA ND

44

19,49

33,99

33,49

97 Z VAT 2 3 ,

1 Z VAT 4 1 , 8

9 Z VAT 4 1 , 1

S ST U M B R A POTATO ,5 L 40% VOL. 0

S M IR N O F FSO RES BL ACK ESP 0,7 L 37,5% VOL.

S M IR N O F F T MIN BL ACK LIME L ,7 0 L. 37,5% VO

MV PO LA ND

DI AG EO

DI AG EO


KATALOG PRODUKTÓW / NR 6 01.07.2018 – 31.07.2018

A K D Ó W O L O R O WA K

WÓDKA / CZYSTA

24,99 74 Z VAT 3 0 ,

BR OW N- FO

RM AN PO LS

WÓDKA / KOLOROWA

F IN L A N D IA Y CRANBERR IT U R F E P A GR L IM E D R E BE R RY L 0,5 37,5% VOL. KA

WHISKY

32,99

BRANDY / KONIAK

58 Z VAT 4 0 ,

BR OW N- FO

RM AN PO LS

KA

16,99

24,38

36,19

90 Z VAT 2 0 ,

99 Z VAT 2 9 ,

51 Z VAT 4 4 ,

KA

ST OC K PO LS

KA

A B S O LU T EXTRAKT LIME KU R A N T L. 0,7 L 35–40% VO W YB OR OW

A

WINO

ST OC K PO LS

E S T IG E STO C K P R N CITRO Y CRANBERR IT U FR E P A R G 0,7 L 37,5% VOL.

PIW0

E S T IG E S T O C K P R UIT FR E P A R G R LEMON SOU CITRON Y CRANBERR L ,5 0 L. O V % 37,5

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

F IN L A N D IA COCONUT R E D B E R RY Y CRANBERR IT U FR E P GRA LIME MANGO RANT B L AC KC U R L 0,7 L. O 37,5% V

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.07.2018 – 31.07.2018. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

45


WÓDKA / CZYSTA

Ć Ś O W NO 2,79

6,09

2,79

3 Z VAT 3 , 4

Z V A T 7, 4 9

3 Z VAT 3 , 4

ŻUBR IŚ W N IO W Y L ,09 30% VOL. 0

ŻUBR IŚ W N IO W Y L ,2 30% VOL. 0

ŻUBR Y T Y C RY N OW L 9 ,0 0 L. O 30% V

BRANDY / KONIAK

WHISKY

WÓDKA / KOLOROWA

ST OC K PO LS

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER PIW0 WINO

KA

ST OC K PO LS

KA

17,15

17,15

Z V A T 7, 4 9

9 Z VAT 2 1 , 0

9 Z VAT 2 1 , 0

ŻUBR Y T CY RY N OW L ,2 0 L. O 30% V

PA L A C E ZEM ORKIS IA N ZIEM K Z ,5 L 0 L. O V 40%

PA L A C E M OWS E N M ZIE IAK Z ,5 L 0 L. O 40% V

CE DC

CE DC

5,99

37,55

16,69

Z V A T 7, 3 7

19 Z VAT 4 6 ,

53 Z VAT 2 0 ,

KA BA R M A Ń S I IW K BA N A N L 21% VOL. 0,5

R U S S IA N D S TA N D A R L ,7 0 L. O V % 0 4

C IA N B IA ŁY B O D Z IE M IO A N CY T RY N A A Ś L IW K ,5 L 30% VOL. 0

JA NT OŃ

NAPOJE

ST OC K PO LS

6,09

ST OC K PO LS

46

KA

KA

ST OC K

PO LM OS BI

EL SK O- BI AŁ

A


3,15

6,12

50,24

7 Z VAT 3 , 8

Z V A T 7, 5 3

0 Z VAT 6 1 , 8

KA Ż Y T N IÓ W ATĄ ERB H Z A K Z R GO Z IO Ł A M I G O R Z K A Z 0,1 L 32% VOL.

KA Ż Y T N IÓ W ATĄ ERB H Z A K Z R GO Z IO Ł A M I G O R Z K A Z 0,2 L 32% VOL.

M IX J A N O S IK I 4 x 4 SMAK 30% VOL. 16 x 0,1 L

CE DC

CE DC

BZ K AL CO

2,66

5,00

12,17

7 Z VAT 3 , 2

Z VAT 6 , 1 5

7 Z VAT 1 4 , 9

J A N O S IK A RZAŁK C Z Y S TA G O 0,1 L L. O 35% V

J A N O S IK A RZAŁK C Z Y S TA G O 0,2 L L. O 35% V

J A N O S IK A RZAŁK C Z Y S TA G O 0,5 L L. O 35% V

BZ K AL CO

BZ K AL CO

BZ K AL CO

3,14

6,19

6 Z VAT 3 , 8

Z V A T 7, 6 1

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

BRANDY / KONIAK

WHISKY

WÓDKA / KOLOROWA

WÓDKA / CZYSTA

Ć Ś O W NO

N IE Z B Ę D N

IK

LIDERA

NAPOJE

WINO

PIW0

SZNAPSÓW KO L E KC JA IĘ WYWODZI S „ J A N O S IK ” KÓW E N IA T R U N Z D Ę P I J C Z T R A DY S K IC H S Z YC H P O L J IE N Z C A M Z NAJS ZTERECH PNE SĄ W C Ę T S O D . W KO , OWOCÓ YC H : JA B Ł W O K A M S WERSJACH L IW K A . MORELA I Ś GRUSZKA,

48

ZNAPS JANOSIK S Y O K Ł JA B W Y GRUSZKOW Y W O K W ŚLI MORELOWY ,1 L 30% VOL. 0

ZNAPS JANOSIK S Y O K Ł JA B W Y GRUSZKOW Y W O K W ŚLI MORELOWY ,2 L 30% VOL. 0

BZ K AL CO

BZ K AL CO


A KO L E KC J W KO R D I A Ł Ó S E N ATO R I SK KO M O R O W

BZK Alco wprowadziła nowość rynkową – kolekcję Kordiałów Senator Komorowski. To wyśmienite nalewki ultra premium, które nawiązują do wielowiekowej tradycji polskiej gościnności. Senator Komorowski to jedna z kilku marek, które BZK Alco systematycznie wprowadza na rynek począwszy od połowy 2017 roku. Nowe nalewki – kordiały zostały zainspirowane tradycją polskiej gościnności, od wieków wpisaną w naszą kulturę. Półsłodkie, intensywnie owocowe alkohole, które można podać na każdym przyjęciu towarzyskim, powstają na bazie dojrzałych owoców ze szlachetnym dodatkiem aromatycznych przypraw. Ich receptura nawiązuje do tradycji staropolskich nalewek wytwarzanych w Polsce od XVI wieku. Kordiał śliwkowy zawiera nutę cynamonu, pigwowy gorzkiej pomarańczy i trawy cytrynowej, wiśniowy kardamonu, żurawinowy tymianku. Kolekcja kordiałów dostępna jest

w butelkach o pojemności 500 ml, zawiera 37,5% alkoholu. Liczba sztuk w kartonie: 6. BZK Alco jest spółką w stu procentach polską i dlatego nawiązuje do rodzimych tradycji częstowania przybyłych najlepszymi specjałami. Kordiały były niegdyś wizytówkami każdego szanującego się domu. Każda rodzina miała własne, pilnie strzeżone receptury, na bazie których wytwarzane były wyjątkowe nalewki zachwycające biesiadników swym smakiem. Tradycją było wspólne kosztowanie kilku rodzajów kordiałów oraz długie celebrowanie spotkań przy suto zastawionych stołach i gorących dyskusjach. Kordiały Senator Komorowski wytwarzane są wyłącznie z naturalnych składników – owoców i przypraw, które charakteryzuje bogaty smak i aromat. Misją BZK Alco jest dostarczanie najwyższej jakości trunków stworzonych z najlepszych dostępnych surowców. Oferowane produkty stanowią odpowiedź na oczeki-

wania konsumentów i detalistów, którzy poszukują produktów polskich, szczególnie tych o charakterze premium.

N IE Z B Ę D N

IK

LIDERA K O R D IA Ł Ó W KO L E KC JA NA IN S P IR O WA Z O S TA Ł A Z A YMI AW IĄ Z U J Ą C N I M A R U T P RECE S K IC H I S TA R O P O L J C Y D A R T DO YC H Y T WA R Z A N NALEWEK W D X V I W. W POLSCE O

BZK Alco wchodzi w skład jednej z największych w Polsce grup specjalizujących się w przetwórstwie produktów rolnych, do której należą: Bakoma, Polskie Młyny, Komagra, Bioagra, Bioagra-Oil, Bakoma-Bis. Jest to firma ze stuprocentowym polskim kapitałem.

49


Ć Ś O W NO KUP 9 SZT.

WÓDKA / CZYSTA

29,20 92 Z VAT 3 5 ,

WÓDKA / KOLOROWA

Ł SK KORDIA Y W O IN ŻURAW Y W IO N IŚ W ŚLIWKOWY PIGWOWY 0,5 L 37,5% VOL. BZ K AL CO

Ł/ SK KORDIA IC N A G R O SK MIX 0,5 L 37,5% VOL. BZ K AL CO

29,20

BRANDY / KONIAK

WHISKY

+

CENA ZA SZT.

92 Z VAT 3 5 , TIS 1 S Z T . GRA SK KORDIA PIGWOWY

N IE Z B Ę D N

IK

LIDERA ĘŻCZYZN DKA DLA M Ó W O T N R ŁA BJÖ Ł U G O T R WA D . C O M H KOW E C E N IĄ C Y C O K O G AT U N S Y W , A J C D EST Y L A A N O W IĄ A WO DA ST N A L D Ó R Ź U. ZBOŻE I EGO TRUNK T I C Ś O K A JJ O W Y S O K IE

Ł

31,86

29,26

19 Z VAT 3 9 ,

99 Z VAT 3 5 ,

BJORN ,7 L % 5 4 VOL. 0

BJORN ,7 L % 0 4 VOL. 0

BZ K AL CO

BZ K AL CO

KUP 23 SZT.

+1 SZT. GRATIS

BJORN 0,7 L 5 -4 40 % VOL.

NAPOJE

WINO

PIW0

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

BZ K AL CO

50

3,88

7,75

16,95

7 Z VAT 4 , 7

3 Z VAT 9 , 5

85 Z VAT 2 0 ,

S O P L IC A J A B Ł K O WA L ,1 30% VOL. 0

S O P L IC A J A B Ł K O WA L ,2 30% VOL. 0

S O P L IC A J A B Ł K O WA L ,5 30% VOL. 0

CE DC

CE DC

CE DC


KATALOG PRODUKTÓW / NR 6 01.07.2018 – 31.07.2018

Y K S I H W SZKOCKA 87 Z VAT 3 4 ,

W H IS K Y G R A N T ’S 0,5 L L. 4 0 % VO CE DC

34,55

50 Z VAT 4 2 , Y

WHISK POZA CZAS NA

20 Z VAT 5 3 , W H IS K Y G R A N T `S R K A + M IN IAT U L ,7 40% VOL. 0 CE DC

WÓDKA / KOLOROWA

36,27

43,25

WÓDKA / CZYSTA

28,35

ISKY

W CZAS NA WH DLA KLIENTÓ

61 Z VAT 4 4 ,

W H IS K Y G R A N T ’S 0,7 L L. O V % 0 4 CE DC

40,99

42 Z VAT 5 0 ,

12 Z VAT 5 8 ,

42 Z VAT 5 0 ,

W H IS K Y G R A N T ’S NKI + 2 SZKLA ,7 L 40% VOL. 0

W H IS K Y G R A N T ’S 1 L 40% VOL. CE DC

CE DC

BRANDY / KONIAK

47,25

WHISKY

40,99

G R A N T ’S SK H S E R RY CA K S A C ALE S IG N AT U R E L ,7 40% VOL. 0 CE DC

92,29

64,29

68 Z VAT 9 5 ,

,52 Z VAT 1 1 3

08 Z VAT 7 9 ,

W H IS K Y G R A N T `S Y 12 O KI S 2 + ZKLAN L ,7 0 L. O 40% V

CE DC

CE DC

S E L ECT G R A N T `S E R E R ES V ,7 L 40% VOL. 0

PIW0

W H IS K Y G R A N T ’S Y 12 O + KARTONIK ,7 L 40% VOL. 0

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

77,79

CE DC

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.07.2018 – 31.07.2018. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

51


WÓDKA / CZYSTA

Y K S I H W SZKOCKA 26,20

59,99

70,59

23 Z VAT 3 2 ,

79 Z VAT 7 3 ,

83 Z VAT 8 6 ,

EGAL C H IVA S R K Y H IS S C O T C H W0,2 L L. O V 40%

EGAL C H IVA S R K Y H IS S C O T C H W0,5 L L. O V 40%

EGAL C H IVA S R K Y H IS S C O T C H W0,7 L L. O V 40%

BRANDY / KONIAK

WHISKY

WÓDKA / KOLOROWA

W YB OR OW

W YB OR OW

93 Z VAT 9 5 ,

,84 Z VAT 1 1 6

5 Z VAT 1 4 , 7

EGAL C H IVA S R K Y H IS W H C T SCO IK N O T R + KA ,7 L 0 L. O V % 0 4

EGAL C H IVA S R K Y H IS W H C T SCO A R T EX ,7 L 40% VOL. 0

A

W YB OR OW

20,45

15 Z VAT 2 5 ,

PIW0

POZA CZAS NA

WHISKY

21,48 42 Z VAT 2 6 ,

WINO

A

11,99

ISKY

EEL WILLIAM P L ,5 0 L. 4 0 % VO MA RI E BR IZ

NAPOJE

W YB OR OW

94,99

W CZAS NA WH DLA KLIENTÓ

52

A

77,99

W YB OR OW

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

A

AR D

A

EEL WILLIAM P L ,2 0 L. O V % 0 4 MA RI E BR IZ

AR D

NOWOŚĆ

34,99

36,99

04 Z VAT 4 3 ,

50 Z VAT 4 5 ,

EEL WILLIAM P L ,7 0 L. O V 40% MA RI E BR IZ

AR D

EEL WILLIAM P E E FF O C HONEY ,7 L 35% VOL. 0 MA RI E BR IZ

AR D


KATALOG PRODUKTÓW / NR 6 01.07.2018 – 31.07.2018

Y K S I H W SZKOCKA 11,99

26,99

19 Z VAT 4 9 ,

5 Z VAT 1 4 , 7

20 Z VAT 3 3 ,

T PA S S P O R Y IS K H W H C T O SC ,2 L 40% VOL. 0

T PA S S P O R Y H IS K W H C T O C S ,5 L 40% VOL. 0

EEL WILLIAM P TION A R U T A DOUBLE M ,7 L 0 L. O V % 0 4 AR D

W YB OR OW

A

W YB OR OW

A

WÓDKA / KOLOROWA

MA RI E BR IZ

WÓDKA / CZYSTA

39,99

NOWOŚĆ

31,99

58 Z VAT 4 0 ,

7 Z VAT 3 1 , 9

35 Z VAT 3 9 ,

T PA S S P O R Y IS K H W H C T O SC ,7 L 40% VOL. 0 W YB OR OW

IG IN A L B E L L’S O R 0,5 L L. O 40% V DI AG EO

DI AG EO

43,99

88 Z VAT 5 2 ,

11 Z VAT 5 4 ,

ISKY

W CZAS NA WH DLA KLIENTÓ

40,89

RT IN I PO LS

KA

86 Z VAT 5 2 , POZA CZAS NA

WHISKY

PIW0

W H IS K Y D E WA R ’S B E L L E W H IT A ,7 L 40% VOL. 0 BA CA RD I MA

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

42,99 DI AG EO

IG IN A L B E L L’S O R E D IC P B E L L’S S 0,7 L L. O V % 0 4 35–

A

IG IN A L B E L L’S O R 1 L L. O V 40%

BRANDY / KONIAK

25,99

WHISKY

32,99

42,93

WINO

80 Z VAT 5 2 ,

W H IS K Y D E WA R ’S B E L W H IT E L A L 40% VOL. 1

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.07.2018 – 31.07.2018. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

RT IN I PO LS

KA

NAPOJE

BA CA RD I MA

53


WÓDKA / CZYSTA

Y K S I H W SZKOCKA 15,99

31,99

7 Z VAT 1 9 , 6

35 Z VAT 3 9 ,

IN E ’S BA L L A N T F IN E S T ,2 L 40% VOL. 0

IN E ’S BA L L A N T F IN E S T ,5 L 40% VOL. 0

BRANDY / KONIAK

WHISKY

WÓDKA / KOLOROWA

W YB OR OW

PIW0

A

72 Z VAT 6 2 ,

19 Z VAT 4 9 ,

57 Z VAT 5 6 ,

IN E ’S BA L L A N T F IN E S T L 40% VOL. 1

IN E ’S BA L L A N T IL S A R B ,7 L 35% VOL. 0

A

IN E ’S BA L L A N T D E IR F D R HA ,7 L 40% VOL. 0 W YB OR OW

A

W YB OR OW

KUP

4 SZT.

IN E ’S BA L L A N T F IN E S T ,7 L 40% VOL. 0

+ 1 SZT.

IN E ’S BA L L A N T D IR HARD F E L ,7 40% VOL. 0

+ 1 SZT.

IN E ’S BA L L A N T B R A S IL L ,7 35% VOL. 0

NAPOJE

W YB OR OW

45,99

71 Z VAT 5 8 ,

W YB OR OW

54

A

IN E ’S BA L L A N T T S E F IN ,7 L 40% VOL. 0

39,99

47,74

WINO

W YB OR OW

73 Z VAT 4 6 ,

50,99

W YB OR OW

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

A

37,99

A

A

1 SZT. GRATIS A WYBOROW L ,5 0 L. O V % 40

IN E ’S BA L L A N T A K N A L K Z S + ,7 L 40% VOL. 0 W YB OR OW

A

ISKY

W CZAS NA WH DLA KLIENTÓ

61,79

00 Z VAT 7 6 , POZA CZAS NA

WHISKY

64,88 80 Z VAT 7 9 ,

E’S BALL ANTIN 12YO ,7 L 40% VOL. 0 W YB OR OW

A


KATALOG PRODUKTÓW / NR 6 01.07.2018 – 31.07.2018

Y K S I H W SZKOCKA 51,99

0 Z V A T 5 7, 8

95 Z VAT 6 3 ,

7 Z VAT 1 9 , 6

WA L K E R J O H N N IE AT C H SB B L E N D E R N IK + K A RTO L ,7 40% VOL. 0

WA L K E R J O H N N IE E L A RED L B L ,2 40% VOL. 0 DI AG EO

WÓDKA / KOLOROWA

WA L K E R J O H N N IE AT C H SB BLENDER C L A S S IC C A P PY 1 L C L A S S IC + 0,7 L L. O 40% V

15,99

WÓDKA / CZYSTA

46,99

DI AG EO

DI AG EO

WA L K E R J O H N N IE E L A L RED B L ,5 40% VOL. 0 DI AG EO

90 Z VAT 5 3 , POZA CZAS NA

WHISKY

39,40

49,99 9 Z VAT 6 1 , 4

BRANDY / KONIAK

35 Z VAT 3 9 ,

37,16

WHISKY

31,99

ISKY

W CZAS NA WH DLA KLIENTÓ

WA L K E R J O H N N IE E L A L RED B KI + 2 SZKLAN L ,7 0 L. O V 40% DI AG EO

46 Z VAT 4 8 ,

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

WA L K E R J O H N N IE E L A RED L B L ,7 40% VOL. 0 DI AG EO

39,99

38,99

19 Z VAT 4 9 ,

6 Z V A T 4 7, 9

DI AG EO

DI AG EO

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

WA L K E R J O H N N IE E L RED LAB L 40% VOL. 1 DI AG EO

WINO

WA L K E R J O H N N IE E L A RED L B S + P R IN G L E L ,7 0 L. O 40% V

72 Z VAT 6 2 ,

PIW0

WA L K E R J O H N N IE E L A RED L B + S P R IT E ,7 L 40% VOL. 0

50,99

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.07.2018 – 31.07.2018. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

55


WÓDKA / KOLOROWA

WÓDKA / CZYSTA

Y K S I H W SZKOCKA 97,99

62,99

,53 Z VAT 1 2 0

8 Z V A T 7 7, 4

WA L K E R J O H N N IE E L RED LAB L 75 40% VOL. 1,

WA L K E R J O H N N IE B E L B L A C K L A,5 L 40% VOL. 0

DI AG EO

DI AG EO

ISKY

W CZAS NA WH DLA KLIENTÓ

75,42

77 Z VAT 9 2 , POZA CZAS NA

WHISKY

79,96 35 Z VAT 9 8 ,

WA L K E R J O H N N IE B E L B L A C K L A ,7 L 40% VOL. 0

WHISKY

DI AG EO

95,99

BRANDY / KONIAK

,07 Z VAT 1 1 8

ALKER JOHNNIE W BEL A L K C BLA + PUSZKA KI + 2 SZKLAN ER K L A JOHNNIE W ACK L B E L DOUB ,7 L 40% VOL. 0

109,99

65,00

,29 Z VAT 1 3 5

95 Z VAT 7 9 ,

WA L K E R J O H N N IE B E L B L A C K L A1 L 40% VOL.

TTLE B L AC K B O WHISKY ,7 L 40% VOL. 0

DI AG EO

MV PO LA ND

49,99

109,00

9 Z VAT 6 1 , 4

,07 Z VAT 1 3 4

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

DI AG EO

ISKY

W CZAS NA WH DLA KLIENTÓ

45,69

20 Z VAT 5 6 ,

J&B RARE ,7 L 40% VOL. 0

ISKY

PIW0

WH POZA CZAS NA

47,97

DI AG EO

WINO

00 Z VAT 5 9 ,

NAPOJE

Y G L E N GA R R SINGLE MALT + KARTONIK ,7 L 0 4 % VOL. 0

CE RV IL LE IN

56

VE ST ME NT

S

N OF S IN G L E T O N W O T DUFF 12 Y O ,7 L 40% VOL. 0 DI AG EO


KATALOG PRODUKTÓW / NR 6 01.07.2018 – 31.07.2018

Y K S I H W SZKOCKA ISKY

ISKY

W CZAS NA WH DLA KLIENTÓ

W CZAS NA WH DLA KLIENTÓ

2 Z VAT 2 1 , 2

89 Z VAT 2 8 ,

5 Z VAT 4 1 , 0

23,49

17,25

POZA CZAS NA

WHISKY

POZA CZAS

NA WHISKY

24,66

8 Z VAT 2 2 , 2

34 Z VAT 3 0 ,

ER HIGHL AND WHISKY ,5 L 40% VOL. 0 WAW RZ YN IA

K

ER HIGHL AND WHISKY ,7 L 40% VOL. 0 WAW RZ YN IA

K

1 Z VAT 4 1 , 8

11 Z VAT 5 4 ,

ROUSE FAMOUS G WHISKY ,5 L 40% VOL. 0 UN IT ED BE

VE RA GE S

ROUSE FAMOUS G K WHIS Y ,7 L 40% VOL. 0 UN IT ED BE

VE RA GE S

WHISKY

31,78 09 Z VAT 3 9 , ER HIGHL AND WHISKY L 40% VOL. 1 WAW RZ YN IA

K

55,00 5 Z V A T 6 7, 6

ROUSE FAMOUS G Y K IS H W L 40% VOL. 1 UN IT ED BE

VE RA GE S

55,99

28,65

65 Z VAT 4 3 ,

87 Z VAT 6 8 ,

24 Z VAT 3 5 ,

VE ST ME NT

GLER OLD SMUG L ,7 0 L. O V 40%

AM BR A

CE DC

PIW0

CE RV IL LE IN

KI WHISKY BACZEWS 0,7 L O V 43% L.

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

35,49 N CLANSMA D E D N BLE ISKY S C OTC H W H L 1 L. O V 40%

BRANDY / KONIAK

43,99

POZA CZAS NA

WHISKY

33,99

33,37

WÓDKA / KOLOROWA

18,11

WÓDKA / CZYSTA

ISKY

W CZAS NA WH DLA KLIENTÓ

S

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.07.2018 – 31.07.2018. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

57


WÓDKA / CZYSTA

Y K S I H W SZKOCKA 34,99

29,99

38,99

04 Z VAT 4 3 ,

89 Z VAT 3 6 ,

6 Z V A T 4 7, 9

WHISKY TEACHER’S ,7 L 40% VOL. 0 ST OC K PO LS

KA

AWSON`S WILLIAM L Y WHISK ,5 L 40% VOL. 0

BRANDY / KONIAK

WHISKY

WÓDKA / KOLOROWA

BA CA RD I-M

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER PIW0

AR TI NI PO

LS KA

25 Z VAT 7 6 ,

30,94

8 Z VAT 6 , 3

05 Z VAT 3 8 ,

IS K Y D A R K W H ,1 L 0 L. O V 40%

IS K Y D A R K W H ,7 L 0 L. O V 40%

W YB OR OW

D

A

W YB OR OW

A

35,79

27,99

30,99

02 Z VAT 4 4 ,

43 Z VAT 3 4 ,

12 Z VAT 3 8 ,

RSON S IR P IT T E ,7 L 0 L. O 40% V

L IA M F O R T W IL K F KARA A ,5 L % 40 VOL. 0

L IA M F O R T W IL ,7 L 0 L. O 40% V

MA RI E BR IZ

AR D

PO LM

WINO

BA CA RD I-M

5,19

AR MA RI E BR IZ

NAPOJE

LS KA

61,99 E R ’S GLEN ROG 8 YO ,7 L 40% VOL. 0

58

AR TI NI PO

AWSON`S WILLIAM L Y WHISK ,7 L 40% VOL. 0

O- BI AŁ A OS BI EL SK

PO LM OS BI

EL SK O- BI AŁ

A


KATALOG PRODUKTÓW / NR 6 01.07.2018 – 31.07.2018

Y K S I H W SZKOCKA 35 Z VAT 5 5 ,

MV PO LA ND

Y K S I H WRLANDZKA

4 Z VAT 2 2 , 6 JA M ES O N W H IS K E Y L ,2 0 4 % VOL. 0 W YB OR OW

A

I

67,59

7 Z V A T 4 7, 4

95 Z VAT 6 3 ,

14 Z VAT 8 3 ,

JA M ES O N W H IS K E Y L ,5 40% VOL. 0

JA M ES O N W H IS K E Y L ,7 40% VOL. 0

JA M ES O N W H IS K E Y L 40% VOL. 1

A

W YB OR OW

A

W YB OR OW

A

41,89

48,85

02 Z VAT 7 5 ,

2 Z VAT 5 1 , 5

09 Z VAT 6 0 ,

JA M ES O N ES C A S K M AT L ,7 0 L. O V % 0 4

N C A N A D IA LD O L IA SPEC ,7 L 40% VOL. 0 W YB OR OW

RE DEW T U L L A M O 0,7 L L. O V 40%

PIW0

A

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

60,99

W YB OR OW

BRANDY / KONIAK

51,99

WHISKY

38,59

W YB OR OW

WÓDKA / KOLOROWA

LEADER S C O T T IS H URE SIGNAT + KARTONIK ,7 L 40% VOL. 0

WÓDKA / CZYSTA

18,41

45,00

CE DC

A

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.07.2018 – 31.07.2018. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

59


Y K S I H W SZKOCKA WÓDKA / CZYSTA

59,99

BRANDY / KONIAK

WHISKY

WÓDKA / KOLOROWA

79 Z VAT 7 3 ,

4 Z V A T 6 7, 6

25 Z VAT 7 6 ,

RE DEW TULLAMO NKI + 2 SZKLA L ,7 40% VOL. 0

CE DC

CE DC

121,65

121,65

121,65

,63 Z VAT 1 4 9

,63 Z VAT 1 4 9

,63 Z VAT 1 4 9

CE DC

NOWOŚĆ

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

61,99

RE DEW TULLAMO A K Z S U P + ,7 L 40% VOL. 0

RE DEW T U L L A M O M A LT LE G IN 14 Y O S ,7 L 40% VOL. 0

35,00 05 Z VAT 4 3 , S B U S H M IL L L A IN O R IG ,5 L 40% VOL. 0

PIW0

54,99

UN IT ED BE

VE RA GE S

RE DEW T U L L A M O IN IS H F K S A XO C ,5 L 40% VOL. 0

CE DC

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

ISKY

W CZAS NA WH DLA KLIENTÓ

35,69

90 Z VAT 4 3 , ISKY

WH POZA CZAS NA

37,47

WINO

S B U S H M IL L O R IG IN A L L ,7 40% VOL. 0

NAPOJE

CE DC

RE DEW TULLAMO SK A C R E C ID F IN IS H ,5 L 40% VOL. 0

09 Z VAT 4 6 ,

UN IT ED BE

60

RE DEW TULLAMO 1 L 40% VOL.

VE RA GE S

CE DC

50,99 72 Z VAT 6 2 , S B U S H M IL L L A IN O R IG + T U BA ,7 L 40% VOL. 0 UN IT ED BE

VE RA GE S


KATALOG PRODUKTÓW / NR 6 01.07.2018 – 31.07.2018

Y K S I H WRLANDZKA I

18 Z VAT 6 5 ,

UN IT ED BE

79 Z VAT 7 3 ,

,57 Z VAT 1 9 5

S B U S H M IL L SH BL ACK BU L ,7 40% VOL. 0

B H A IN BUNNAHA 12YO 0,7 L 46,3% VOL.

UN IT ED BE

VE RA GE S

MV PO LA ND

VE RA GE S

Y E K S I H W SKA

88 Z VAT 5 2 , POZA CZAS NA

WHISKY

45,51

65,00 95 Z VAT 7 9 , IE L’S J A C K D A N ,7 L 0 L. O V % 0 4 BR OW N- FO

RM AN PO LS

KA

98 Z VAT 5 5 ,

RM AN PO LS

KA

65,00

79,99

78,99

95 Z VAT 7 9 ,

39 Z VAT 9 8 ,

6 Z V A T 9 7, 1

IE L’S JACK DAN R IE IK F IR E L ,7 L 35% VOL. 0

IE L’S JACK DAN K + PUSZ A ,7 L 40% VOL. 0

KA

BR OW N- FO

RM AN PO LS

KA

IE L’S J A C K D A N NKI A L ZK +2S ,7 L 40% VOL. 0 BR OW N- FO

RM AN PO LS

PIW0

RM AN PO LS

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

IE L’S J A C K D A N L’S IE N JACK DA Y E N O H OL. 0,5 L 35-40%% V BR OW N- FO

BR OW N- FO

BRANDY / KONIAK

42,99

WHISKY

ISKY

W CZAS NA WH DLA KLIENTÓ

Ń AMERYKA

WÓDKA / KOLOROWA

S B U S H M IL L L A IN IG R O L 40% VOL. 1

159,00

WÓDKA / CZYSTA

52,99

59,99

KA

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.07.2018 – 31.07.2018. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

61


Y E K S I H W MERYKAŃSKA A

WÓDKA / CZYSTA

82,99 ,08 Z VAT 1 0 2 IE L’S JACK DAN 1 L 40% VOL. RM AN PO LS

KA

35,00

,27 Z VAT 1 8 3

05 Z VAT 4 3 ,

IE L’S J A C K D A N 75 L 1, 40% VOL.

IE L’S JACK DAN Y HONE ,35 L 35% VOL. 0

BR OW N- FO

RM AN PO LS

KA

BR OW N- FO

BRANDY / KONIAK

WHISKY

WÓDKA / KOLOROWA

BR OW N- FO

149,00

69,99

95 Z VAT 7 9 ,

32,99

09 Z VAT 8 6 ,

58 Z VAT 4 0 ,

IE L’S J A C K D A N IL L E R T IS D R M AST E ,7 L 43% VOL. 0

J IM B E A M BOURBON L ,5 40% VOL. 0

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

BR OW N- FO

RM AN PO LS

KA

PIW0

RM AN PO LS

KA

ST OC K PO LS

KA

52,99

1 Z VAT 5 1 , 6

27 Z VAT 6 0 ,

18 Z VAT 6 5 ,

J IM B E A M BOURBON L ,7 40% VOL. 0

J IM B E A M BOURBON KI + 2 SZKLAN L ,7 0 L. O V 40%

J IM B E A M BOURBON L 40% VOL. 1

ST OC K PO LS

WINO

BR OW N- FO

49,00

41,96

NAPOJE

KA

65,00 IE L’S JACK DAN HONEY ,7 L 35% VOL. 0

62

RM AN PO LS

KA

ST OC K PO LS

KA

ST OC K PO LS

KA


KATALOG PRODUKTÓW / NR 6 01.07.2018 – 31.07.2018

Y E K S I W HR Y K A Ń S K A AME

41,96

51,99

1 Z VAT 5 1 , 6

1 Z VAT 5 1 , 6

95 Z VAT 6 3 ,

J IM B E A M APPLE ,7 L 35% VOL. 0

J IM B E A M HONEY R E D S TA G L 0,7 35%% VOL.

J IM B E A M BL ACK ,7 L 43% VOL. 0

KA

KA ST OC K PO LS

18 Z VAT 6 5 ,

78 Z VAT 8 6 ,

J IM B E A M T D E V IL S C U E Y R ,7 L 45% VOL. 0 ST OC K PO LS

KEY 101 WILD TUR WHISKY 0,7 L 50,5% VOL. CE DC

KA

ISKY

W CZAS NA WH DLA KLIENTÓ

44,06

BRANDY / KONIAK

70,55

KA

WHISKY

52,99

ST OC K PO LS

WÓDKA / KOLOROWA

ST OC K PO LS

WÓDKA / CZYSTA

41,96

19 Z VAT 5 4 , POZA CZAS NA

WHISKY

46,26 90 Z VAT 5 6 ,

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

KEY 81 WILD TUR Y K IS H W 0,7 L L. O V % ,5 0 4 CE DC

58,79

67,05

1 Z VAT 7 2 , 3

47 Z VAT 8 2 ,

CE DC

K E Y RY E WILD TUR 0,7 L O 40,5% V L. CE DC

,75 Z VAT 1 5 3 Y OLE SMOK ON S ID V A D H A R L E Y 0,7 L 51,5% VOL. TU DO R HO

PIW0

KEY WILD TUR NEY O H N A AMERIC 0,7 L L. O V % ,5 35

125,00

US E

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.07.2018 – 31.07.2018. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

63


Y E K S I H W MERYKAŃSKA WÓDKA / KOLOROWA

WÓDKA / CZYSTA

A

41,93

69,99

8 Z VAT 5 1 , 5

09 Z VAT 8 6 ,

IN E ’S BA L L A N T T S F IN E + K A R T O N IKL ,7 40% VOL. 0

E’S BALL ANTIN YO 12 KI + 2 SZKL AN L ,7 0 L. 4 0 % VO

BRANDY / KONIAK

WHISKY

W YB OR OW

A

W YB OR OW

A

34,99

49,99

04 Z VAT 4 3 ,

9 Z VAT 6 1 , 4

WA L K E R J O H N N IE E L B A L D RE + PUSZKA ,7 L 40% VOL. 0

PEEL W IL L IA M KA + SZKL AN ,7 L 40% VOL. 0 MA RI E BR IZ

AR D

NAPOJE

WINO

PIW0

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

DI AG EO

64

109,00

95,99

129,00

,07 Z VAT 1 3 4

,07 Z VAT 1 1 8

,67 Z VAT 1 5 8

WA L K E R J O H N N IE B E L L K BL AC A I K + 2 SZKLAN L ,7 0 L. O V 40%

WA L K E R J O H N N IE B E L K B L A C L A WA DO + K U L A L O ,7 L 0 L. O V 40%

WA L K E R J O H N N IE L A C K E DOUBL B KI + 2 SZKLAN L ,7 40% VOL. 0

DI AG EO

DI AG EO

DI AG EO


KATALOG PRODUKTÓW / NR 6 01.07.2018 – 31.07.2018

Y E K S I H W MERYKAŃSKA A

50,99

7 Z VAT 7 1 , 1

72 Z VAT 6 2 ,

JA M ES O N W H IS K E Y KI + 2 SZKL AN L ,7 0 L. O 40% V

S B U S H M IL L I K N A L ZK +2S ,7 L 40% VOL. 0 UN IT ED BE

A

,85 Z VAT 1 0 0

,27 Z VAT 1 8 3

IE L’S JACK DAN + PUSZKA KI + 2 SZKLAN L ,7 0 L. O V % 0 4

IE L’S JACK DAN CK A P R A IT GU ,7 L 40% VOL. 0

BR OW

BR OW N- FO

PO LS KA N- FO RM AN

RM AN PO LS

KA

79,99 39 Z VAT 9 8 , IE L’S JACK DAN R IE F IR E L IK I + 2 KIELISZK ,7 L 35% VOL. 0 BR OW N- FO

RM AN PO LS

KA

44,99

72 Z VAT 6 2 ,

34 Z VAT 5 5 , L IE R L E C H E VA D Y N A R N O IR B + KIELISZEK ,7 L 36% VOL. 0

A

PIW0

W YB OR OW

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

50,99 S TA R S A R A R AT 5 Y D N BRA A + SZKL ANK L ,7 0 L. O V 40%

BRANDY / KONIAK

149,00

WHISKY

81,99

VE RA GE S

WÓDKA / KOLOROWA

W YB OR OW

WÓDKA / CZYSTA

57,86

HE NK EL L

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.07.2018 – 31.07.2018. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

65


15,99

32,99

43,99

7 Z VAT 1 9 , 6

58 Z VAT 4 0 ,

11 Z VAT 5 4 ,

* M E TA X A 5 L ,2 38% VOL. 0

* M E TA X A 5 L ,5 0 L. 38% VO

CE DC

CE DC

* M E TA X A 5 C L A S S IC HONEY L L. 0,7 38 – 30 % VO

WÓDKA / KOLOROWA

WÓDKA / CZYSTA

BR

K A I N O K / Y D N A

BRANDY / KONIAK

WHISKY

CE DC

268,99

46,59

56,55

1 Z V A T 5 7, 3

56 Z VAT 6 9 ,

* M E TA X A 5 IK N O T R A +K KI + 2 SZKLAN L ,7 0 L. O V 38%

* M E TA X A 5L 38% VOL. 1

* M E TA X A 5L 38% VOL. 3

CE DC

CE DC

17,99

48,99

25,99

3 Z VAT 2 2 , 1

26 Z VAT 6 0 ,

7 Z VAT 3 1 , 9

,86 Z VAT 3 3 0

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

CE DC

PIW0

VS O P O R Y G IN A L Y D N A BR ,5 L 36% VOL. 0

NAPOJE

WINO

ST OC K PO LS

66

KA

P IC E D T O R R E S S ,7 L 0 L. O V 35%

B R A N DY IM P E R IA L 0,5 L L. O V 36%

CE DC

MV PO LA ND


KATALOG PRODUKTÓW / NR 6 01.07.2018 – 31.07.2018

BRA

K A I N N DY / K O 44,32

38,59

87 Z VAT 4 0 ,

51 Z VAT 5 4 ,

7 Z V A T 4 7, 4

S TA R S A R A R AT 3 Y BRAND ,5 L 40% VOL. 0 A

S TA R S A R A R AT 5 Y D N A R B ,7 L 40% VOL. 0 W YB OR OW

A

W YB OR OW

A

23,99

37,99

51 Z VAT 2 9 ,

73 Z VAT 4 6 ,

VS O P STO C K 8 4 B R A N DY L ,35 38% VOL. 0 ST OC K PO LS

KA

VS O P STO C K 8 4 B R A N DY ,7 L 38% VOL. 0 ST OC K PO LS

KA

63,99

72 Z VAT 6 2 ,

79 Z VAT 7 3 ,

71 Z VAT 7 8 ,

VS O P STO C K 8 4 D N BRA Y L 38% VOL. 1

XO STO C K 8 4 Y D N BRA ,7 L 40% VOL. 0

ST OC K PO LS

KA

ST OC K PO LS

KA

ST OC K PO LS

PIW0

59,99

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

50,99 VS O P STO C K 8 4 Y D N A BR NKI A L K Z S 2 + ,7 L 0 L. O V 38%

BRANDY / KONIAK

72 Z VAT 6 2 ,

A

WHISKY

50,99

W YB OR OW

S TA R S A R A R AT 5 Y BRAND ,5 L 40% VOL. 0

WÓDKA / KOLOROWA

W YB OR OW

S TA R S A R A R AT 3 Y BRAND ,7 L 40% VOL. 0

WÓDKA / CZYSTA

33,23

KA

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.07.2018 – 31.07.2018. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

67


WÓDKA / CZYSTA

BRA 9,99

21,99

9 Z VAT 1 2 , 2

5 Z V A T 2 7, 0

R A N DY P L IS K A B S S C L A IC COFFE HONEY L . 0 ,2 L 3 2- 3 6 % V O

WÓDKA / KOLOROWA

K A I N N DY / K O R A N DY P L IS K A B F COF E ,5 L 3 2% V O L . 0 AM BR A

WHISKY BRANDY / KONIAK GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER PIW0 WINO

R A N DY P L IS K A B C L A S S IC HONEY O L . 0 ,5 L % 6 3 2- 3 % V

55,99

8,49

20,99

87 Z VAT 6 8 ,

4 Z VAT 1 0 , 4

82 Z VAT 2 5 ,

R A N DY P L IS K A B XO ,7 L 40% VOL. 0

Y BRZEG SŁONECZN Y D N A R B ,2 L 36% VOL. 0

Y BRZEG SŁONECZN Y BRAND ,5 L 36% VOL. 0

AM BR A

AM BR A

AM BR A

24,99

31,99

21,99

74 Z VAT 3 0 ,

35 Z VAT 3 9 ,

5 Z V A T 2 7, 0

NCE R E N A IS S A O P S V Y BRAND ,7 L 38% VOL. 0

N DY 18 0 4 B R A IK N O T R + KA ,7 L 36% VOL. 0

N DY DAOS BRA L ,5 0 . L 36% VO

MA RI E BR IZ

NAPOJE

28 Z VAT 2 8 ,

AM BR A

AM BR A

68

22,99

AR D

HE NK EL L

CE RV IL LE


KATALOG PRODUKTÓW / NR 6 01.07.2018 – 31.07.2018

BRA

K A I N N DY / K O 29,99

43,99

59 Z VAT 2 4 ,

89 Z VAT 3 6 ,

11 Z VAT 5 4 ,

B R A N DY B U D A F O K 0,5 L 36% VOL.

B R A N DY B U D A F O K 0,7 L 36% VOL.

BA RT EX

BA RT EX

WÓDKA / CZYSTA

19,99

WÓDKA / KOLOROWA

YO TO R R ES 5 N O + K A R T IK YO T O R R E S 10 IK N O + K A RT ,7 L 38% VOL. 0 CE DC

B R A N DY L E C U V IE R 0,7 L 36% VOL.

8,99

04 Z VAT 4 3 ,

6 Z VAT 1 1 , 0 N N A P O L EO DY N A R B E M A X IM 0,1 L 40% VOL.

HE NK EL L

HE NK EL L

24,99

25,99

4 Z VAT 1 8 , 4

74 Z VAT 3 0 ,

7 Z VAT 3 1 , 9

N N A P O L EO DY RAN B E IM X A M ,2 L 40% VOL. 0

W IN IA K WY LU K S U S O L ,5 0 . 40% VOL

W IN IA K KI FRANCUS L ,5 0 . 36% VOL

HE NK EL L

14,99

MA RI E BR IZ

AR D

PO LM OS BI

EL SK O- BI AŁ

PIW0

HE NK EL L

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

E JEREZ R O M AT E D Y D N A R B ,7 L 36% VOL. 0

BRANDY / KONIAK

88 Z VAT 5 2 ,

34,99

WHISKY

42,99

A

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.07.2018 – 31.07.2018. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

69


WÓDKA / CZYSTA

BRA 89,99

109,99

,69 Z VAT 1 1 0

,29 Z VAT 1 3 5

WÓDKA / KOLOROWA

COGNAC VS G A U T IE R IK N O T R A K + ,7 L 40% VOL. 0

WHISKY

MA RI E BR IZ

BRANDY / KONIAK

K A I N N DY / K O

AR D

A U T IE R COGNAC G VS O P + K A R T O N IKL ,7 40% VOL. 0 MA RI E BR IZ

AR D

GIN

44,99

15,99

23,99

34 Z VAT 5 5 ,

7 Z VAT 1 9 , 6

51 Z VAT 2 9 ,

LONDON G O R D O N ’S IN D RY G + T O N IC 1 L O N LOND G O R D O N ’S IN G D RY L. 0,7 L 37,5-40% VO

LONDON G O R D O N ’S IN D RY G 0,2 L 37,5% VOL.

H E R ’S M R . S TA C 0,7 L L. O V % ,5 37 MA RI E BR IZ

AR D

DI AG EO

DI AG EO

PIW0

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

NOWOŚĆ

26,99

35,55

20 Z VAT 3 3 ,

73 Z VAT 4 3 ,

11 Z VAT 5 4 ,

S T O C K G INL ,7 38% VOL. 0

F IN S B U R Y L 0,7 37,5% VOL.

BOSFORD ROSE RY LONDON D L 0,7 L. O V % ,5 37

ST OC K PO LS

KA

CE DC

43,99

NAPOJE

WINO

DI AG EO

70


WÓDKA / CZYSTA

RUM 15,99

29,99

17,26

7 Z VAT 1 9 , 6

89 Z VAT 3 6 ,

3 Z VAT 2 1 , 2

’S SEAGRAM 5 L ,3 38% VOL. 0

’S SEAGRAM L ,7 38% VOL. 0

’S SEAGRAM E M LI ,35 L 38% VOL. 0

A

W YB OR OW

A

W YB OR OW

BRANDY / KONIAK

WHISKY

WÓDKA / KOLOROWA

W YB OR OW

32,99

19,99

27,99

58 Z VAT 4 0 ,

59 Z VAT 2 4 ,

’S SEAGRAM LIME ,7 L 38% VOL. 0

SKI G IN L U B U ,5 L 0 L. O V % ,5 37

43 Z VAT 3 4 ,

GIN / RUM / TEQUILA / LIKIER

W YB OR OW

A

44,99

NAPOJE

WINO

PIW0

34 Z VAT 5 5 ,

72

A

HE NK EL L

NOWOŚĆ

44,99

SKI G IN L U B U IC S S A L C L IM E M IN T 0,7 L 37,5% VOL. HE NK EL L

NOWOŚĆ

27,99 43 Z VAT 3 4 ,

SKI G IN L U B U O 7Y ,7 L 40% VOL. 0

34 Z VAT 5 5 , G O R D O N ’S PINK 0,7 L % 37,5 VOL.

P IN K G IN RY STRAWBER L 0,5 L. O V % ,5 37

HE NK EL L

DI AG EO

HE NK EL L


KATALOG PRODUKTÓW / NR 6 01.07.2018 – 31.07.2018

GIN WÓDKA / CZYSTA WÓDKA / KOLOROWA WHISKY BRANDY / KONIAK GIN / RUM / TEQUILA / LIKIER PIW0 WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.07.2018 – 31.07.2018. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

73


WÓDKA / CZYSTA

RUM 15,99

43,99

45,99

7 Z VAT 1 9 , 6

11 Z VAT 5 4 ,

57 Z VAT 5 6 ,

MORGAN C A P TA IN O L D S P IC E D G L ,7 35% VOL. 0

WÓDKA / KOLOROWA

DI AG EO

MORGAN C A P TA IN O L D S P IC E D G BL ACK W H IT E L. 0,7 L 35–40% VO DI AG EO

MORGAN C A P TA IN O L D S P IC E D G S + P R IN G L E W H IT E S + P R IN G L E ,7 L OL. 0 V % ,5 37 – 35 DI AG EO

WHISKY

NOWOŚĆ

45,99

BRANDY / KONIAK

57 Z VAT 5 6 ,

MORGAN C A P TA IN U F E L + E W H IT K L FE GOLD + KU FEL U K + A IC JAMA L. 0,7 L 35–38% VO DI AG EO

NAPOJE

WINO

PIW0

GIN / RUM / TEQUILA / LIKIER

NOWOŚĆ

74

54,99

19,99

19,99

4 Z V A T 6 7, 6

MORGAN C A P TA IN IC E D S BL ACK P L ,7 40% VOL. 0

59 Z VAT 2 4 ,

59 Z VAT 2 4 ,

AY P IR AT E B K R DA 0,5 L 37,5% VOL.

AY P IR AT E B E IT WH 0,5 L 37,5% VOL.

DI AG EO

DI AG EO

DI AG EO

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ


KATALOG PRODUKTÓW / NR 6 01.07.2018 – 31.07.2018

RUM WÓDKA / CZYSTA WÓDKA / KOLOROWA WHISKY BRANDY / KONIAK

59,99

58 Z VAT 4 0 ,

34 Z VAT 5 5 ,

79 Z VAT 7 3 ,

BACA R D I NCA C A R TA B L A C A R TA O R O,5 L L. 0 37,5-40% VO

BACA R D I NCA C A R TA B L A O R O A T R A C A R G E N C A R TA 0,7 L L. O V % 0 -4 37,5

BACA R D I NCA C A R TA B L A O R O A T R A C A R G E N C A R TA L. 1 L O V % 0 -4 ,5 37

BA CA RD I MA

RT IN I PO LS

KA

RT IN I PO LS

KA

BA CA RD I MA

RT IN I PO LS

KA

WINO

BA CA RD I MA

PIW0

44,99

GIN / RUM / TEQUILA / LIKIER

32,99

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.07.2018 – 31.07.2018. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

75


WÓDKA / CZYSTA

RUM 29,99

41,99

51,99

89 Z VAT 3 6 ,

5 Z VAT 5 1 , 6

95 Z VAT 6 3 ,

BACA R D I RUM O A K H E A R T ,5 L 0 L. O V % 35

BACA R D I T OAKHEAR IC S S A L C C IN N A M O N COLA C H E R RY ,7 L 35% VOL. 0

BACA R D I RAZZ ,7 L V 32% OL. 0

WÓDKA / KOLOROWA

BA CA RD I MA

RT IN I PO LS

KA

BRANDY / KONIAK

WHISKY

BA CA RD I MA

GIN / RUM / TEQUILA / LIKIER PIW0 WINO

KA

KA

9,59

9,59

95 Z VAT 6 3 ,

0 Z VAT 1 1 , 8

0 Z VAT 1 1 , 8

BACA R D I L IM O N ,7 L 32% VOL. 0

ON RUM GALE BL ACK 0,2 L 37,5% VOL.

ON RUM GALE GOLD 0,2 L 37,5% VOL.

RT IN I PO LS

KA

PO LM OS BI

EL SK O- BI AŁ

A

PO LM OS BI

EL SK O- BI AŁ

A

19,99

27,99

59 Z VAT 2 4 ,

43 Z VAT 3 4 ,

ON RUM GALE K C A BL GOLD S ILV E R E C U B A L IB R O IT J MO L. 0,5 L 24-37,5% VO

ON RUM GALE K C A L B GOLD S ILV E R 0,7 L 37,5% VOL.

PO LM OS BI

NAPOJE

RT IN I PO LS

51,99

BA CA RD I MA

76

RT IN I PO LS

BA CA RD I MA

EL SK O- BI AŁ

A

PO LM OS BI

EL SK O- BI AŁ

A


KATALOG PRODUKTÓW / NR 6 01.07.2018 – 31.07.2018

RUM 36,39

8,99

88 Z VAT 5 2 ,

76 Z VAT 4 4 ,

6 Z VAT 1 1 , 0

AS O L D PA S C M BLANCO RU M U R O R NEG M S P IC E D R U ,7 L 0 L. O V % 35-37,5

GOLDEN L 0,2 37,5% VOL.

LU B R U M H AVA N A C 3 YO ,7 L 40% VOL. 0 A

W YB OR OW

A

WÓDKA / KOLOROWA

W YB OR OW

WÓDKA / CZYSTA

42,99

CE DC

51,99

36 Z VAT 2 3 ,

1 Z VAT 9 1 , 0

95 Z VAT 6 3 ,

GOLDEN L 0,5 37,5% VOL.

UM K R A K E N R,7 L 40% VOL. 0

BRUGAL ANEJO E X T R A D RY L ,7 38% VOL. 0

W YB OR OW

A

UN IT ED BE

VE RA GE S

UN IT ED BE

VE RA GE S

87 Z VAT 8 4 ,

96 Z VAT 6 3 ,

95 Z VAT 7 9 ,

ST R O H 8 0 L ,5 80% VOL. 0

RA A N G O ST U E R T IT B IC T AROMA 0,2 L 44,7% VOL.

RA A N G O ST U 5 YO ,7 L 40% VOL. 0

MV PO LA ND

MV PO LA ND

TO OR AN K

PIW0

65,00

GIN / RUM / TEQUILA / LIKIER

52,00

69,00

BRANDY / KONIAK

73,99

WHISKY

18,99

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.07.2018 – 31.07.2018. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

77


WÓDKA / KOLOROWA

WÓDKA / CZYSTA

A L I U Q TE 58,95

54,69

53,99

1 Z VAT 7 2 , 5

7 Z V A T 6 7, 2

41 Z VAT 6 6 ,

SIERRA GOLD R E P O SA D O A IL U Q E T ,7 L 38% VOL. 0

S IE R R A U IL A V S IL E R T E Q ,7 L 0 L. O V 38%

OLMECA BLANCO ,7 L 38% VOL. 0

CE DC

W YB OR OW

A

WHISKY

CE DC

59,49

BRANDY / KONIAK

17 Z VAT 7 3 , OLMECA GOLD ,7 L 38% VOL. 0

PIW0

GIN / RUM / TEQUILA / LIKIER

W YB OR OW

A

59,99

59,99

79 Z VAT 7 3 ,

79 Z VAT 7 3 ,

S AU Z A IL A GOLD TEQU L ,7 0 L. O V 40%

SAU Z A U IL A IT W H E T E Q ,7 L 0 L. O 40% V

ST OC K PO LS

WINO

KA

65,99

59,99

79 Z VAT 7 3 ,

7 Z VAT 8 1 , 1

79 Z VAT 7 3 ,

OR E L J IM A D A U IL Q E T B L A N C O ,7 L 0 L. O V % 38

OR E L J IM A D D A REPOS O T E Q U IL A ,7 L 38% VOL. 0

C A M IN O BLANCO GOLD ,7 L 35% VOL. 0

RM AN PO LS

KA

BR OW N- FO

NAPOJE

ST OC K PO LS

59,99

BR OW N- FO

78

KA

RM AN PO LS

KA

BA CA RD I-M

AR TI NI PO

LS KA


KATALOG PRODUKTÓW / NR 6 01.07.2018 – 31.07.2018

Y R E I K I L 55,29

37,49

95 Z VAT 5 2 ,

01 Z VAT 6 8 ,

11 Z VAT 4 6 ,

APEROL O A P E R IT IV L ,7 0 L. O V 11%

APEROL O A P E R IT IV L 1 L. O V 11%

CE DC

CE DC

49,05

64,85

35,99

33 Z VAT 6 0 ,

77 Z VAT 7 9 ,

27 Z VAT 4 4 ,

WÓDKA / CZYSTA

43,05

B IT T E R C A M PA R I 0,5 L L. 25% VO CE DC

WÓDKA / KOLOROWA

SER G O L D WA S ,5 L 0 L. O V % 38

CE DC

CE DC

KO ME RS

BRANDY / KONIAK

B IT T E R C A M PA R I 1 L 25% VOL.

WHISKY

B IT T E R C A M PA R I 0,7 L L. O V % 25

NOWOŚĆ

26,55

95 Z VAT 7 9 ,

5 Z VAT 1 1 , 5

66 Z VAT 3 2 ,

SER G O L D WA S R E IG Z N DA ,5 L 40% VOL. 0

IS T E R J Ä G E R M E ,1 L 0 L. O V 35%

IS T E R J Ä G E R M E ,35 L 0 L. O V 35%

CE DC

CE DC

PIW0

9,39

GIN / RUM / TEQUILA / LIKIER

65,00

TO OR AN K

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.07.2018 – 31.07.2018. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

79


WÓDKA / CZYSTA

Y R E I K LI 36,75

48,95

47,99

20 Z VAT 4 5 , IS T E R J Ä G E R M E ,5 L 0 L. 35% VO

21 Z VAT 6 0 ,

03 Z VAT 5 9 ,

IS T E R J Ä G E R M E ,7 L 0 35% VOL.

CE DC

CE DC

IS T E R JÄGERME KI + 2 K IE L IS Z L ,7 35% VOL. 0

GIN / RUM / TEQUILA / LIKIER

BRANDY / KONIAK

WHISKY

WÓDKA / KOLOROWA

CE DC

66,29

109,99

28,05

4 Z VAT 8 1 , 5

50 Z VAT 3 4 ,

IS T E R JÄGERME 1 L L. O V % 35

,29 Z VAT 1 3 5 IS T E R J Ä G E R M E 75 L 1, L. O V % 35

VKA B E C H E R O ,5 L 0 L. O V % 38

CE DC

CE DC

W YB OR OW

38,99

20,99

54,99

6 Z V A T 4 7, 9

82 Z VAT 2 5 ,

4 Z V A T 6 7, 6

PIW0

VKA B E C H E R O ,7 L 0 L. O 38% V

NAPOJE

WINO

W YB OR OW

80

A

H E R BA L R O S O L IS 0,5 L L. O 32% V MA RI E BR IZ

AR D

A

OFFEE K A H L U A C0,7 L L. 20% VO W YB OR OW

A


KATALOG PRODUKTÓW / NR 6 01.07.2018 – 31.07.2018

Y R E I K LI 25,00

99 Z VAT 4 5 ,

44,15

75 Z VAT 3 0 ,

30 Z VAT 5 4 ,

B IA N C A S A M B U C A 0,7 L L. 4 0 % VO

S TA R K A S T U M B R O 0,5 L 43% VOL.

CE DC

MV PO LA ND

CE DC

38,99

58,99

77,99

6 Z V A T 4 7, 9

6 Z VAT 7 2 , 5

93 Z VAT 9 5 ,

’S S H E R ID A N,5 L 0 L. O V % 15,5

’S S H E R ID A N,7 L 0 L. O V % 15,5

’S S H E R ID A N L 1 L. O V % ,5 15

DI AG EO

DI AG EO

DI AG EO

31,29

40,49

40,89

LS L IK IE R B O E U L B L 21% VOL. 0,5

80 Z VAT 4 9 ,

29 Z VAT 5 0 ,

LS L IK IE R B O H C A K W 17 S M A 0,7 L L. O V % 17–24

LS L IK IE R B O A M A R E T TO L ,7 38% VOL. 0

CE DC

CE DC

CE DC

WÓDKA / CZYSTA

37,39

PA S S O A L % 15 VOL. 0,7

WÓDKA / KOLOROWA WHISKY BRANDY / KONIAK GIN / RUM / TEQUILA / LIKIER

49 Z VAT 3 8 ,

PIW0 WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.07.2018 – 31.07.2018. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

81


Y R E I K LI WÓDKA / CZYSTA

47,49 41 Z VAT 5 8 , LS L IK IE R B O SEC LE IP R T O C U R ACA ,7 L 38% VOL. 0 CE DC

28,99

18,99

66 Z VAT 3 5 ,

36 Z VAT 2 3 ,

E BOLS G R E N A D IN SY R U P 0,75 L

WÓDKA / KOLOROWA

CE DC

BA B U N I NALEWKA A GRUSZK M A L IN A P IG WA W IŚ N IA L 18% VOL. 0,5

BRANDY / KONIAK

WHISKY

HE NK EL L

6,99

15,79

14,99

0 Z VAT 8 , 6

2 Z VAT 1 9 , 4

4 Z VAT 1 8 , 4

T ADVOCAA I K S W O K DAL L ,2 0 16% VOL.

T ADVOCAA KI S W O K L A D C L A S S IC LA H C O C OT E L RY R E B S T R AW VA N IL L A L 16% VOL. 0,5

T ADVOCAA GDAŃSKI L ,5 20% VOL. 0

HE NK EL L

MA RI E BR IZ

AR D

PIW0

GIN / RUM / TEQUILA / LIKIER

HE NK EL L

6,99

16,59

15,99

0 Z VAT 8 , 6

41 Z VAT 2 0 ,

7 Z VAT 1 9 , 6

T ADVOCAA L ,2 0 L. O V 20%

T ADVOCAA IC S S CLA O C A P P U C C IN O IN D R B O M BA U IS M A IR T ,5 L 20% VOL. 0

T ADVOCAA T R E S D ES L 16% VOL. 0,5

WINO

PO LM OS BI

EL SK O- BI AŁ

A

NAPOJE

PO LM OS BI

82

EL SK O- BI AŁ

PO LM OS BI

A

EL SK O- BI AŁ

A


KATALOG PRODUKTÓW / NR 6 01.07.2018 – 31.07.2018

Y R E I K I L 13,00

6,59

0 Z VAT 8 , 0

9 Z VAT 1 5 , 9

Z VAT 8 , 1 1

K R U P N IK A D V O K AT K AW O W Y MEL O Ł S N Y K A R,2 L 0 L. O V 16%

K R U P N IK A D V O K AT K AW O W Y MEL O Ł S N Y K A R,5 L 0 L. O V 16%

K R U P N IK A D V O K AT L 16% VOL. 0,2

MA RI E BR IZ

AR D

AR D

13,99

30,99

16,19

1 Z V A T 1 7, 2

12 Z VAT 3 8 ,

1 Z VAT 1 9 , 9

MA RI E BR IZ

AR D

EMA 84 S T O C K C R 0,7 L L. O V % 17 ST OC K PO LS

KA

BRANDY / KONIAK

NOWOŚĆ

WHISKY

NOWOŚĆ

K R U P N IK A D V O K AT L 16% VOL. 0,5

WÓDKA / KOLOROWA

AR D

MA RI E BR IZ

MA RI E BR IZ

WÓDKA / CZYSTA

6,50

ÓWKA TA L K A K R A N Z C E L M L 17% VOL. 0,5 PO LM OS BI

EL SK O- BI AŁ

A

69,99

27 Z VAT 4 4 ,

26 Z VAT 6 0 ,

09 Z VAT 8 6 ,

IR IS H B A IL E Y ’S M A E CR L 17% VOL. 0,5

IR IS H B A IL E Y ’S M A E CR L 17% VOL. 0,7

IR IS H B A IL E Y ’S M A E CR 17% VOL. 1 L

DI AG EO

DI AG EO

DI AG EO

PIW0

48,99

GIN / RUM / TEQUILA / LIKIER

35,99

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.07.2018 – 31.07.2018. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

83


WÓDKA / CZYSTA

Y R E I K LI 59,99

48,99

15,99

79 Z VAT 7 3 ,

26 Z VAT 6 0 ,

7 Z VAT 1 9 , 6

IR IS H B A IL E Y ’S CREAM + K AWA B A IL E Y ’S E T LU X C H O C O L A 0,7 L 17% VOL.

O AMARETT L ,5 25% VOL. 0

WÓDKA / KOLOROWA

IR IS H B A IL E Y ’S M CREA KI + 2 SZKLAN K E Z + K IE L IS L 17% VOL. 0,7 DI AG EO

MA RI E BR IZ

AR D

BRANDY / KONIAK

WHISKY

DI AG EO

14,99

24,99

4 Z VAT 1 8 , 4

74 Z VAT 3 0 ,

60 Z VAT 4 3 ,

CE DC

O AMARETT E C N E R FLO ,7 L 28% VOL. 0

O AMARETT O T T E IL D L 21% VOL. 0,5

O V E N IC E A M A R E T T 0,7 L 21% VOL.

PIW0

GIN / RUM / TEQUILA / LIKIER

BA RT EX

WINO NAPOJE

84

CE DC

31,99

40,99

35 Z VAT 3 9 ,

42 Z VAT 5 0 ,

M A L IB U N RUM C A R IB B E A0,5 L 18% VOL.

M A L IB U N RUM C A R IB B E A0,7 L 18% VOL.

W YB OR OW

35,45

A

W YB OR OW

A

43,99 11 Z VAT 5 4 ,

PEACH A R C H E R `S P S P A N H SC ,7 L 18 % V O L . 0 DI AG EO


KATALOG PRODUKTÓW / NR 6 01.07.2018 – 31.07.2018

Y R E I K LI 33,99

9 Z VAT 1 3 , 8

04 Z VAT 4 3 ,

1 Z VAT 4 1 , 8

CANARI M IL K C O C ONUT H C A P IS T IO T IR A M IS U VA N IL L A KY IT W H W H IS 5 L ,3 0 L. O 15% V

C H O P IN SOLĄ R KA MEL Z W O K AW O OWY -C Z E K O L A D,5 L 0 L. O 18% V

WEDEL OWY CZ E KO L A D A B U T + C H IL L I OWY CZ E KO L A D KO R Z E N N Y W IŚ N IO W Y L 18% VOL. 0,5

PO LM OS SI

ED LC E

HE NK EL L

PO LM OS SI

ED LC E

19 Z VAT 4 9 ,

7 Z VAT 1 9 , 6

1 Z V A T 1 7, 2

WEDEL OWY E CZ KO L A D A N A + SZKL K L ,5 0 L. O V % 18

IK IE R F IN E Z J A L Y W IŚ N IO W L ,5 25% VOL. 0

IK IE R F IN E Z J A L Y W O N Y R T Y C KO KO S OW Y W Y OLADO KREM CZEK OWY A KREM K W Y ORZECHOW TO F F I ZOWY P O M A R A Ń C ,5 L 0 L. 18% VO

MA RI E BR IZ

AR D

MA RI E BR IZ

AR D

5,29

59 Z VAT 2 4 ,

2,49

1 Z VAT 6 , 5

6 Z VAT 3 , 0

H E R B ATA A GÓRALSK Z RUMEM ,5 L 36% VOL. 0

IE L’S JACK DAN A L & CO 3L 6% VOL. 0,3

ER H IG H L A N D A & COL 3L 6% VOL. 0,3

SK O- BI AŁ A

BR OW N- FO

RM AN PO LS

KA

PIW0

19,99

EL PO LM OS BI

GIN / RUM / TEQUILA / LIKIER

13,99

BRANDY / KONIAK

15,99

WHISKY

39,99

ED LC E PO LM OS SI

WÓDKA / KOLOROWA

34,99

WÓDKA / CZYSTA

11,29

EU RO CA SH

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.07.2018 – 31.07.2018. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

85


Y R E I K LI WÓDKA / CZYSTA

2,49 6 Z VAT 3 , 0

WÓDKA / KOLOROWA

EMON L E E M O N D LON E WATERM LEMON R H U BA R B GRAPEFRUIT L ,275 ,5 4 % VOL. 0 JA NT OŃ

BRANDY / KONIAK

WHISKY

NOWOŚĆ

KUP 7 SZT. EMON L E E M O N D LON E M WATER LEMON R H U BA R B GRAPEFRUIT L ,275 ,5 4 % VOL. 0

+1 SZT. GRATIS

EMON L E E M O N D LON E M R E T A W ,275 L 4,5% VOL. 0

JA NT OŃ

59,99

3,39

4,29

79 Z VAT 7 3 ,

Z VAT 4 , 1 7

8 Z VAT 5 , 2

D Ę B O WA RY GOLD CHER EK D A L O + 12 C Z E K ,7 L 0 L. O V % 30

LO K A L ES L ,33 % 4,4 VOL. 0

DĘ BO WA PO

MI X

LS KA

BREEZER BACA R D I L IM E ORANGE ON W AT E R M E L L P P P IN E A E L 75 4% VOL. 0,2

GIN / RUM / TEQUILA / LIKIER

BA CA RD I MA

2,69

2,69

1 Z VAT 3 , 3

1 Z VAT 3 , 3

WINO

PIW0

D R IN K IM P R E S S Y E CRANB RR T RAN B L AC KC U R A K A M IK Z E M O J IT O COLA W H IS K Y & ,25 L 0 L. O V 4,4%

NAPOJE

AR D MA RI E BR IZ

86

RT IN I PO LS

KA

D R IN K IM P R E S S O L A C & Y W H IS K M O J IT O K A M IK A Z E PUSZKA ,25 L 4,4% VOL. 0 MA RI E BR IZ

AR D


WÓDKA / CZYSTA

PIWO 2,89

2,89

2,89

5 Z VAT 3 , 5

5 Z VAT 3 , 5

5 Z VAT 3 , 5

Ż Y W IE C IPA L BUT. ZW. 0,5

Ż Y W IE C A PA L BUT. ZW. 0,5

Ż Y W IE C S K IE E M A RY K A Ń E N Z IC N PSZE L BUT. ZW. 0,5

WÓDKA / KOLOROWA

GR UPA ŻY W

IE C

GR UPA ŻY W

IE C

GR UPA ŻY W

BRANDY / KONIAK

WHISKY

NOWOŚĆ

1,77

2,89

2,19

Z VAT 2 , 1 8

5 Z VAT 3 , 5

9 Z VAT 2 , 6

Ż Y W IE C B IA Ł E L BUT. ZW. 0,5

Ż Y W IE C P O RT E R L BUT. ZW. 0,5

Ż Y W IE C E LOW BEZALKOHO L 0 . BUT. ZW ,5

PIW0

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

GR UPA ŻY W

IE C

GR UPA ŻY W

WINO

GR UPA ŻY W

IE C

2,24

10,39

Z VAT 2 , 2 0

Z VAT 2 , 7 6

8 Z VAT 1 2 , 7

LEŻAJSK E P IL S C H M IE L O W . 0,5 L W ZZ E B T. BU

H E IN E K E N E OLOW B E Z A L KO H N E K E IN E H 3 H E IN E K E N ,5 L 0 . W ZZ E B . BUT

H E IN E K E N 4 -PA C K L PUSZKA 0,5

IE C

GR UPA ŻY W

NAPOJE

IE C

1,79

GR UPA ŻY W

88

IE C

IE C

GR UPA ŻY W

IE C


WÓDKA / CZYSTA

PIWO 1,86

9,69

9,69

Z VAT 2 , 2 9

2 Z VAT 1 1 , 9

2 Z VAT 1 1 , 9

ADLER W A R K A R TA IĘ J A B Ł K O -M T U R F R P GREJ ŃCZĄ A R A M O P Z CY T RY N A 4 -PA C K L PUSZKA 0,5

ADLER WA R K A R S Z K A U JA B Ł KO G R RY N Ą T Y C Z M A L IN A ZECZKA R O P A N R CZA 4 -PA C K L PUSZKA 0,5

WÓDKA / KOLOROWA

ADLER W A R K A R TA IĘ J A B Ł K O -M T U R F R P J GRE ŃCZĄ A R A M O P Z CY T RY N A USZKA Ł B JA KO G R RY N Ą T Y C Z M A L IN A ZECZKA R O P A N R CZA L BUT. ZW. 0,5 GR UPA ŻY W

IE C

BRANDY / KONIAK

WHISKY

NOWOŚĆ

GR UPA ŻY W

IE C

GR UPA ŻY W

IE C

NOWOŚĆ

2,19

10,99

2,39

9 Z VAT 2 , 6

2 Z VAT 1 3 , 5

4 Z VAT 2 , 9

WA R K A ST R O N G L BUT. ZW. 0,5

WA R K A ST R O N G 4 -PA C K L PUSZKA 0,5

D Z IK I S A D CZEREŚNIA CL ASSIC ŚLIWKA . 0,4 L BUT. BEZZW

GR UPA ŻY W

IE C

GR UPA ŻY W

IE C

GR UPA ŻY W

IE C

PIW0

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

NOWOŚĆ

7,68

2,89

2,89

5 Z VAT 9 , 4

5 Z VAT 3 , 5

5 Z VAT 3 , 5

EB 4 -PA C K L PUSZKA 0,5

DOS D ES P E R A IC S S A L C . 0,4 L BUT. BEZZW

DOS D ES P E R A O N R U T NOC RED . 0,4 L BUT. BEZZW

GR UPA ŻY W

IE C

GR UPA ŻY W

IE C

NAPOJE

WINO

GR UPA ŻY W

90

IE C


KATALOG PRODUKTÓW / NR 6 01.07.2018 – 31.07.2018

PIWO WÓDKA / CZYSTA WÓDKA / KOLOROWA WHISKY BRANDY / KONIAK GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER PIW0 WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.07.2018 – 31.07.2018. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

91


WÓDKA / CZYSTA

PIWO 2,09

10,49

1,75

7 Z VAT 2 , 5

0 Z VAT 1 2 , 9

Z VAT 2 , 1 5

RG CARLSBE BUT. 0,5 L

RG CARLSBE 4 -PA C K L PUSZKA 0,5

N KASZTEL A ANE W O Z Y R E T N IE PA S . 0,5 L BUT. ZW

CA RL SB ER

G

BRANDY / KONIAK

WHISKY

WÓDKA / KOLOROWA

CA RL SB ER

G

CA RL SB ER

8,39

2,09

9,69

2 Z VAT 1 0 , 3

7 Z VAT 2 , 5

2 Z VAT 1 1 , 9

N KASZTEL A ANE ZOW Y R E T S A P N IE 4 -PA C K L PUSZKA 0,5

N KASZTEL A ANE ZOW Y R E T S A P N IE E P S Z E N IC Z N L BUT. ZW. 0,5

N KASZTEL A ANE W O Z Y N IE PA S T E R Z N E P S Z E N IC 4 -PA C K L S PU ZKA 0,5

CA RL SB ER

G

CA RL SB ER

G

PIW0

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

CA RL SB ER

WINO NAPOJE

G

2,09

2,09

2,09

7 Z VAT 2 , 5

7 Z VAT 2 , 5

7 Z VAT 2 , 5

N KASZTEL A E Ł IA B L BUT. ZW. 0,5

N KASZTEL A E W O L IE CHM L BUT. ZW. 0,5

N KASZTEL A E N A W O N IE F ILT R ,5 L 0 . ZW T. U B

CA RL SB ER

92

G

G

CA RL SB ER

G

CA RL SB ER

G


KATALOG PRODUKTÓW / NR 6 01.07.2018 – 31.07.2018

PIWO 7,99

1,99

Z VAT 2 , 2 8

3 Z VAT 9 , 8

5 Z VAT 2 , 4

Z AT E C K Y ZAK S V E T LY L E L ,5 0 . ZW T. BU

Z AT E C K Y ZAK S V E T LY L E K C A -P 4 L PUSZKA 0,5

O K O C IM POLSKIE ALE L BUT. ZW. 0,5

G

CA RL SB ER

G

CA RL SB ER

G

2,89

Z VAT 2 , 2 9

3 Z VAT 1 0 , 6

5 Z VAT 3 , 5

O K O C IM NE A J SNE PEŁ L ,5 0 . ZW BUT.

O K O C IM NE A J SNE PEŁ K C A 4 -P L PUSZKA 0,5

O K O C IM E S P Z E N IC Z N L ,5 0 . ZW BUT.

CA RL SB ER

G

G CA RL SB ER

CA RL SB ER

G

3,15

2 Z VAT 2 , 3

6 Z VAT 1 2 , 1

7 Z VAT 3 , 8

O K O C IM MOCNE L BUT. ZW. 0,5

O K O C IM MOCNE 4 -PA C K L PUSZKA 0,5

O K O C IM P O RT E R L BUT. ZW. 0,5

G

CA RL SB ER

G

CA RL SB ER

PIW0

9,89

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

1,89

CA RL SB ER

BRANDY / KONIAK

8,64

WHISKY

1,86

WÓDKA / KOLOROWA

CA RL SB ER

WÓDKA / CZYSTA

1,85

G

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.07.2018 – 31.07.2018. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

93


WÓDKA / CZYSTA

PIWO 1,99

9,49

1,99

5 Z VAT 2 , 4

7 Z VAT 1 1 , 6

5 Z VAT 2 , 4

ADLER O K O C IM R Z L IPĄ A T R U S K AW K . 0,5 L BUT. BEZZW

ADLER O K O C IM R Z L IPĄ A T R U S K AW K 4 -PA C K L PUSZKA 0,5

ADLER O K O C IM R T GREJPFRU L IM E E L EŚ N E C O W O L ZW BUT. . 0,5

WÓDKA / KOLOROWA

CA RL SB ER

G

BRANDY / KONIAK

WHISKY

NOWOŚĆ

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER PIW0

NOWOŚĆ

CA RL SB ER

2,99

11,89

7 Z VAT 1 1 , 6

8 Z VAT 3 , 6

ADLER O K O C IM R T RU F P J E R G L IM E NE OWO C E L EŚ K C 4 -PA L PUSZKA 0,5

2 Z VAT 1 4 , 6

Y SOMERSB N O L E M R E T WA L ,4 0 BUT.

Y SOMERSB N O L E M R E T WA K C 4 -PA L PUSZKA 0,5

G

CA RL SB ER

G

NOWOŚĆ

CA RL SB ER

NOWOŚĆ

11,89

2,29

8 Z VAT 3 , 6

2 Z VAT 1 4 , 6

2 Z VAT 2 , 8

Y SOMERSB IC S S CLA E R L IM E E L D E R F LOW R RY E B BL ACK BUT. 0,4 L

Y SOMERSB IC S S CLA E R L IM E E L D E R F LOW R RY E B BL ACK 4 -PA C K L PUSZKA 0,5

KARMI C L A S S IC T-P O M E L O P J GRE FRU A W A Ż U R IN BUT. 0,4 L KARMI C L A S S IC L BUT. ZW. 0,5

G

CA RL SB ER

G

CA RL SB ER

NAPOJE

G

2,99

CA RL SB ER

94

G

9,49

CA RL SB ER

WINO

G

CA RL SB ER

G


KATALOG PRODUKTÓW / NR 6 01.07.2018 – 31.07.2018

PIWO 2,39

2,39

0 Z VAT 3 , 8

4 Z VAT 2 , 9

4 Z VAT 2 , 9

K S IĄ Ż Ę C E IPA P O RT E R L BUT. ZW. 0,5

K S IĄ Ż Ę C E R L AGE E C Z R W O N Y ,5 L 0 . ZW BUT.

K S IĄ Ż Ę C E E E N IC Z N T O Z Ł E P S Z 0,5 L . ZW T. BU

SK A

KO MPAN IA

PI W OWAR SK

A

KO MPAN IA

PI W OWAR SK

A

WÓDKA / KOLOROWA

PI W OWAR KO MPAN IA

WÓDKA / CZYSTA

3,09

NOWOŚĆ

3,99

5 Z VAT 3 , 5

4 Z VAT 2 , 9

1 Z VAT 4 , 9

K S IĄ Ż Ę C E E GOLDEN AL L ,5 0 . ZW BUT.

K S IĄ Ż Ę C E E GODN M C IE N E Ł A ,5 L 0 . ZW BUT.

PI W OW KO MPAN IA

AR SK A

PI W OW KO MPAN IA

AR SK A

RQUELL P IL S N E R U,5 L BUT. 0 KO MPAN IA

PI W OWAR SK

8,79

3 Z VAT 5 , 0

0 Z VAT 1 2 , 9

1 Z VAT 1 0 , 8

GROLSCH BUT. 0,45 L

OCNE DĘBOWE M K C A 4 -P L PUSZKA 0,5

PRAŻUBR 4 -PA C K L S U P ZKA 0,5

PI W OWAR SK

A

KO MPAN IA

PI W OWAR SK

A

KO MPAN IA

PI W OWAR SK

PIW0

10,49

A

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

4,09 KO MPAN IA

BRANDY / KONIAK

2,39

WHISKY

2,89

A

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.07.2018 – 31.07.2018. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

95


NAPOJE

WINO

PIW0

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

BRANDY / KONIAK WHISKY

WÓDKA / KOLOROWA

WÓDKA / CZYSTA

PIWO

96


KATALOG PRODUKTÓW / NR 6 01.07.2018 – 31.07.2018

PIWO 1,99

Z VAT 2 , 2 0

5 Z VAT 1 1 , 5

5 Z VAT 2 , 4

T Y S K IE Y Z O WA N E S N IE PA T E R. 0,5 L ZW BUT.

T Y S K IE Y Z O WA N E S N IE PA T E R K 4 -PA C L S U P ZKA 0,5

T Y S K IE RADLER L T. BU ZW. 0,5

KO MPAN IA

PI W OWAR SK

A

KO MP

AR SK AN IA PI W OW

A

KO MPAN IA

PI W OWAR SK

9,39

9 Z VAT 1 2 , 2

2 Z VAT 2 , 3

5 Z VAT 1 1 , 5

T Y S K IE RADLER 4 -PA C K L S U P ZKA 0,5

LECH P IL S ,5 L BUT. ZW. 0

LECH P IL S 4 -PA C K L PUSZKA 0,5

KO MP

AR SK AN IA PI W OW

A

KO MPAN IA

PI W OWAR SK

A

KO MPAN IA

PI W OWAR SK

A

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

2,09

10,29

5 Z VAT 1 3 , 1

7 Z VAT 2 , 5

6 Z VAT 1 2 , 6

LECH FREE NKA E F R E L IM O K C 4 -PA 3L PUSZKA 0,3

LECH Y ORANGE D O O L B . 0,5 L ZW T. BU

LECH ANGE B LO O DY O R 4 -PA C K L PUSZKA 0,5

A

A

KO MPAN IA

PI W OWAR SK

A

WINO

KO MP

AR SK AN IA PI W OW

PI W OWAR SK

PIW0

10,69

KO MPAN IA

BRANDY / KONIAK

1,89

WHISKY

9,99

A

WÓDKA / KOLOROWA

9,39

WÓDKA / CZYSTA

1,79

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.07.2018 – 31.07.2018. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

97


NAPOJE

WINO

PIW0

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

BRANDY / KONIAK WHISKY

WÓDKA / KOLOROWA

WÓDKA / CZYSTA

PIWO

98


KATALOG PRODUKTÓW / NR 6 01.07.2018 – 31.07.2018

PIWO 10,49

7 Z VAT 2 , 5

6 Z VAT 1 2 , 6

0 Z VAT 1 2 , 9

LECH IC E M O J IT O Y IC E S H A N D L BUT. ZW. 0,5

LECH IC E M O J IT O Y IC E S H A N D 4 -PA C K L PUSZKA 0,5

G IN G E R S C L A S S IC 4 -PA C K L PUSZKA 0,5

KO MPAN IA

PI W OWAR SK

A

KO MPAN

SK A IA PI W OWAR

KO MPAN IA

PI W OWAR SK

2,65

6 Z VAT 3 , 2

9 Z VAT 1 3 , 8

6 Z VAT 3 , 2

R E D D ’S B IA N C O BUT. 0,4 L

R E D D ’S B IA N C O 4 -PA C K L PUSZKA 0,5

R E D D ’S APPLE BUT. 0,4 L

KO MPAN IA

PI W OWAR SK

A KO

W OWAR SK MPAN IA PI

A

KO MPAN IA

PI W OWAR SK

2,65

9 Z VAT 1 3 , 8

6 Z VAT 3 , 2

6 Z VAT 3 , 2

R E D D ’S APPLE 4 -PA C K L PUSZKA 0,5

R E D D ’S Y CRANBERR BUT. 0,4 L

R E D D ’S Y RASPBERR BUT. 0,4 L

PI KO MPAN IA

W OWAR SK

A

KO MPAN IA

PI W OWAR SK

A

KO MPAN IA

PI W OWAR SK

PIW0

2,65

A

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

11,29

BRANDY / KONIAK

11,29

A

WHISKY

2,65

WÓDKA / KOLOROWA

10,29

WÓDKA / CZYSTA

2,09

A

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.07.2018 – 31.07.2018. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

99


WÓDKA / KOLOROWA

WÓDKA / CZYSTA

PIWO 11,29

11,29

3,19

9 Z VAT 1 3 , 8

9 Z VAT 1 3 , 8

2 Z VAT 3 , 9

R E D D ’S Y CRANBERR K C A -P 4 L PUSZKA 0,5

R E D D ’S Y RASPBERR K C A -P 4 L PUSZKA 0,5

CORONA BUT. 0,35 L

BRANDY / KONIAK

WHISKY

KO MPAN IA

PI W OWAR SK

A

KO MPAN IA

PI W OWAR SK

7,69

2,49

Z VAT 2 , 2 8

6 Z VAT 9 , 4

6 Z VAT 3 , 0

W P IL S N A M YS Ł Ó 4 -PA C K L PUSZKA 0,5

CHOJRAK MOCNE PET 1 L

BR OWAR NA

MY SŁ ÓW

WINO

PIW0

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

BR OWAR NA

NAPOJE

A

1,85 W P IL S N A M YS Ł Ó L ,5 BUT. 0

100

UD H- UN IT ED

MY SŁ ÓW

VA N PU R

1,39

1,19

1,39

Z VAT 1 , 7 1

Z VAT 1 , 4 6

Z VAT 1 , 7 1

CHOJRAK MOCNE L PUSZKA 0,5

FOX JASNE L PUSZKA 0,5

FOX MOCNE L PUSZKA 0,5

VA N PU R

VA N PU R

VA N PU R


KATALOG PRODUKTÓW / NR 6 01.07.2018 – 31.07.2018

WÓDKA / CZYSTA WÓDKA / KOLOROWA WHISKY BRANDY / KONIAK GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER PIW0 WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.07.2018 – 31.07.2018. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

101


OŁ O D K I E I/ P N W KIE ÓŁS

WÓDKA / KOLOROWA

WÓDKA / CZYSTA

SŁOD

5,97

5,99

6,63

Z V A T 7, 3 4

Z V A T 7, 3 7

Z VAT 8 , 1 5

KADARKA Z RÓŻĄ R E D C /P S R O S E R /P S 0,75 L

S O P H IA B /P S R A P S K L IN G 0,75 L

KADARKA C /P S ,75 L O V 11% L. 0AR IA

KR AJ : BU ŁG

KR AJ : BU ŁG

AR IA

KR AJ : BU ŁG

AR IA

WHISKY

LEKKIE I PRZYJEMNE W SMAKU WINO Z DELIKATNĄ SŁODYCZĄ

6,64

7,97

7,97

0 Z VAT 9 , 8

0 Z VAT 9 , 8

MERO BA R O N R O C /P S B /P S 0,75 L V % 10,5 OL.PA NI A

S A N G R IA N D O N S IM O S C /P 0,75 L 10,5% VOL.PA NI A

LEKKIE, OWOCOWE

ŚWIEŻY SMAK I ZAPACH OWOCÓW

9,96

9,96

9,96

5 Z VAT 1 2 , 2

5 Z VAT 1 2 , 2

5 Z VAT 1 2 , 2

S IM IG LY K O S /P B E IT APHROD 0,75 L

S IM IG LY K O S /P C O APOLL 0,75 L

REAL GRE C /P S 0,75 L

AROMAT BANANÓW I SŁODKAWY POSMAK

INTENSYWNY KOLOR I KUSZĄCY SMAK, LEKKO BANANOWY I PRZYJEMNY AROMAT

BRANDY / KONIAK

Z VAT 8 , 1 7 S O P H IA , B /S Ł R /P S , C /S Ł 5 L ,7 0 L. O V % 11 ŁG AR IA KR AJ : BU

KR AJ : HI SZ

PIW0

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

RÓŻOWE - PRZYJEMNE I ŚWIEŻE W SMAKU Z AROMATAMI DOJRZAŁYCH TRUSKAWEK I MALIN CZERWONE - ZBALANSOWANE Z PRZYJEMNYMI NUTAMI JEŻYN, WIŚNI I CZEREŚNI BIAŁE - PRZYJEMNY, OWOCOWY AROMAT O WYCZUWALNYCH NUTACH MIODU I MELONA

JA

KR AJ : GR EC

JA

KR AJ : PO RT

I

UG AL IA

NAPOJE

WINO

KR AJ : GR EC

KR AJ : HI SZ

102

SŁODKIE, WYCZUWALNE GOTOWANE OWOCE, DŻEMOWE AROMATY

NA PREZENT

DO POSIŁKU

Z PRZYJACIÓŁMI

SAŁATKI

PRZYSTAWKI

CZERWONE MIĘSO

CIASTA

NA RANDKĘ

DO RELAKSU

RYBY

DRÓB

MAKARON

GRILL

OWOCE MORZA


KATALOG PRODUKTÓW / NR 6 01.07.2018–31.07.2018

WYTRA

OY T R AW N E IPN W W N E / Ó ŁW 8,64

Z VAT 8 , 1 5

Z VAT 8 , 1 7

3 Z VAT 1 0 , 6

KADARKA C /P W ,75 L 11% VOL. 0AR IA

S O P H IA B /P W, C /P W L ,75 11% VOL. 0AR IA

CAMBRAS B /P W C /P W 0,75 L

KR AJ : BU ŁG

KR AJ : BU ŁG

KR AJ : FR AN

CJ A

10,62

10,62

10,62

6 Z VAT 1 3 , 0

6 Z VAT 1 3 , 0

6 Z VAT 1 3 , 0

NA C O R T E V IG /P W B Y A N N O D CHAR L 5 0,7 KR AJ : FR AN

CJ A

E G R I B IK A C /W Y 0,75 L KR AJ : W ĘG

VÉR

RY

BRANDY / KONIAK

DOSŁADZANE ŚCIŚLE WEDŁUG RYGORYSTYCZNYCH FRANCUSKICH PRZEPISÓW ŚWIEŻO WYCIŚNIĘTYM SOKIEM WINOGRONOWYM

IA N C O LOVELLI B B /W Y 0,75 L Y KR AJ : W ŁO

CH

10,62

11,29

11,29

6 Z VAT 1 3 , 0

9 Z VAT 1 3 , 8

9 Z VAT 1 3 , 8

RA VA L B U T E SE E V IO SANG E N O IC B U R W C /P 0,75 L

M IR A N D A RDE V IN H O V E B /P W, R /P W 0,75 L

VOL A N E R O D ’A N T E A L A G S IC IL IA C /P W 0,75 L Y

KR

KR AJ : PO RT

UG AL IA

KR AJ : W ŁO

PIW0

CHARAKTERYSTYCZNY AROMAT ŚLIWKI Z LEKKĄ, KWASKOWĄ NUTĄ

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

WYCZUWALNE BIAŁE OWOCE, ŚWIEŻE, ŁAGODNE

LEKKIE, PRZYJEMNE, CHARAKTERYZUJE SIĘ JASNĄ SŁOMKOWĄ BARWĄ I PRZYJEMNYM AROMATEM BIAŁYCH KWIATÓW

Y AJ : W ŁO CH

WHISKY

SUBTELNA OWOCOWA SŁODYCZ I NIEZWYKLE PRZYJEMNY AROMAT

BIAŁE - OWOCOWO-KWIATOWY AROMAT, DOSKONAŁE NA CHWILE CODZIENNEGO RELAKSU CZERWONE ZBALANSOWANY SMAK O WYCZUWALNYCH NUTACH CIEMNYCH OWOCÓW, RÓWNOWAŻONY DELIKATNYMI TANINAMI

WÓDKA / KOLOROWA

6,64

WÓDKA / CZYSTA

6,63

CH

WINO

LEKKIE I RZEŚKIE, INTENSYWNIE OWOCOWE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.07.2018–31.07.2018. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

103

NAPOJE

DOJRZAŁE CZERWONE OWOCE, ŁAGODNE WINO

WINO O PEŁNEJ STRUKTURZE, WYCZUWALNE DOJRZAŁE, CZERWONE OWOCE, AKSAMITNE I CIEPŁE


OŁ O D K I E I/ P N W KIE ÓŁS

WÓDKA / CZYSTA

SŁOD

10,62

11,29

11,29

6 Z VAT 1 3 , 0

9 Z VAT 1 3 , 8

9 Z VAT 1 3 , 8

U L IA KAGOR ET C /S Ł 0,75 L

RAH CHERNI V C /S Ł , B /S Ł L ,75 17,5% VOL. 0

WÓDKA / KOLOROWA

KR AJ : M OŁ

DAW IA

KR AJ : BU ŁG

WHISKY BRANDY / KONIAK

KR AJ : W ŁO

CH Y

OWOCOWO-BĄBELKOWE, WYCZUWALNE AROMATY TRUSKAWKI I POZIOMKI

11,29

11,29

9 Z VAT 1 3 , 8

9 Z VAT 1 3 , 8

9 Z VAT 1 3 , 8

S W E IN L IE B L IN G B /P S ,75 L 10% VOL. 0

PENASOL ET M -S W E R E D M E D IU C /P S 0,75 L

TO K A J I /P S F U R M IN T B L 5 0,7

WINO DLA SPRAGNIONYCH, Z KWIATOWĄ NUTĄ, OKRĄGŁE I ŁATWE DO PICIA

DELIKATNE, Z WYCZUWALNĄ SŁODYCZĄ TRUSKAWKI I MALIN

CHARAKTERYSTYCZNA SZLACHETNIE ŻÓŁTA BARWA ORAZ RZEŚKI OWOCOWY AROMAT

11,95

15,29

12,62

0 Z VAT 1 4 , 7

1 Z VAT 1 8 , 8

2 Z VAT 1 5 , 5

PAT R IA B /S Ł , C /S Ł 0,75 L

A L A DY LO L O S M IO IG R P IN O T G B /P 0,75 L Y

CAST E L ON B E A U V IL L B /P S R /P S C /P S 1L

KR AJ : PO RT

CJ A

KR AJ : HI SZ

UG AL IA

KR AJ : W ĘG

PA NI A

KR AJ : W ŁO

CH

KR AJ : FR AN

WINO

CO

11,29 KR AJ : FR AN

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

AR IA

CZERWONE - WZMACNIANE, ALKOHOLOWE, DOŚĆ POTĘŻNE WINO BIAŁE - WZMACNIANE, ALKOHOLOWE, PRZYJEMNIE OWOCOWE, MOŻNA JE DŁUGO KONTEMPLOWAĆ

DESEROWE, CIEMNORUBINOWE OWOCOWY BUKIET ŚLIWKI, CZEKOLADY I MIODU

PIW0

LAMBRUS E M IL IA C /P S 0,75 L

RY

CJ A

NAPOJE

BIAŁE - CZYSTA, CYTRYNOWA BARWA I WYRAŹNIE WYCZUWALNE OWOCOWE AROMATY CZERWONE - ZBALANSOWANE I CHARAKTERYZUJĄCE SIĘ BOGATYMI AROMATAMI SŁODKICH, DOJRZAŁYCH OWOCÓW

104

NA PREZENT

DO POSIŁKU

Z PRZYJACIÓŁMI

SAŁATKI

PRZYSTAWKI

CZERWONE MIĘSO

CIASTA

NA RANDKĘ

DO RELAKSU

RYBY

DRÓB

MAKARON

GRILL

OWOCE MORZA


KATALOG PRODUKTÓW / NR 6 01.07.2018–31.07.2018

WYTRA

OY T R AW N E I/ PN W W N E Ó ŁW 11,29

9 Z VAT 1 3 , 8

9 Z VAT 1 3 , 8

S L IN G R O YA L R IE B /W Y 0,75 L

9 Z VAT 1 3 , 8

P O R TA LLO D O CAST E C /W Y 0,75 L

SAN RUBE TA N N AT C /P W 0,75 L

KR AJ : W ĘG

RY

KR AJ : PO RT

UG AL IA

KR AJ : UR UG

N

WAJ

11,29

11,29

11,95

9 Z VAT 1 3 , 8

9 Z VAT 1 3 , 8

0 Z VAT 1 4 , 7

MINERALNE O SUBTELNEJ BUDOWIE, DOBRZE WYWAŻONE

DOJRZAŁE CZERWONE OWOCE, AKSAMITNE, CIEPŁE

11,95

11,95

0 Z VAT 1 4 , 7

0 Z VAT 1 4 , 7

O B A R D O L IN A R T S V IT IS N O C /W Y 0,75 L

P O R TA LLO D O CAST E C /W Y 0,75 L IA

KR AJ : W ŁO

KR AJ : W ŁO

CH Y

CH Y

KR AJ : W ŁO

KR AJ : PO RT

CH Y

UG AL

O B A R D O L IN O T T E R IA CH R /W 0,75 L KR AJ : W ŁO

CH Y

WINO O LEKKIEJ BUDOWIE, OWOCOWE I WSZECHSTRONNE

11,95 0 Z VAT 1 4 , 7 O L A R IA S O C IO S SELECCAO Y C /W Y, B /W 0,75 L IA KR AJ : PO RT

UG AL

PIW0

IL IA N E T E R R E S IC T MERLO C /W 0,75 L

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

S O AV E TRA V IT IS N O S Y B /W 0,75 L

BRANDY / KONIAK

PRZYJEMNE WINO, Z LEKKIM POSMAKIEM SŁODKICH OWOCÓW

WHISKY

EWOLUUJE Z KAŻDYM ROKIEM, MOCNY AROMAT MORELI, BRZOSKWIŃ, OWOCÓW EGZOTYCZNYCH

DOBRZE ZBALANSOWANE, UJMUJE NIETUZINKOWYM AROMATEM WIŚNI, MALIN ORAZ RODZYNEK, A TAKŻE NIEZWYKŁĄ HARMONIĄ TANIN I WINOGRONOWEJ SŁODYCZY

WÓDKA / KOLOROWA

11,29

WÓDKA / CZYSTA

11,29

WINO

PRZYJEMNE WINO, Z LEKKIM POSMAKIEM SŁODKICH OWOCÓW

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.07.2018–31.07.2018. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

105

NAPOJE

WINO O LEKKIEJ BUDOWIE, OWOCOWE I WSZECHSTRONNE

CZERWONE - GŁADKIE O SMAKU CZERWONYCH JAGÓD Z DŁUGIM FINISZEM BIAŁE - ZRÓWNOWAŻONY, LEKKI, ŚWIEŻY SMAK


OŁ O D K I E I/ P N W KIE ÓŁS

WÓDKA / CZYSTA

SŁOD

12,62

12,62

13,28

2 Z VAT 1 5 , 5

2 Z VAT 1 5 , 5

3 Z VAT 1 6 , 3

DAOS S O N N AY B /P D R A CH 0,75 L

DAOS N O N C /P S IG V U SA AY B /P S N CHARDO N L 0,75

ER ALEXAND T THE GREA Ł /S B , Ł C /S 1L

WÓDKA / KOLOROWA

KR AJ : M OŁ

DAW IA

BRANDY / KONIAK

WHISKY

KR AJ : M OŁ

KR AJ : BU ŁG

CZERWONE - AROMAT PRZYPRAW, CZERWONEJ PAPRYCZKI I OWOCÓW, DOBRZE ZBUDOWANE BIAŁE - INTENSYWNIE OWOCOWY, SŁODKI AROMAT CHARAKTERYSTYCZNY DLA SZCZEPU MUSCAT

PEŁNA, CZERWONA BARWA, AROMATY JAGÓD, SZAFRANU Z NUTAMI JEŻYN I GOŹDZIKÓW

13,28

13,28

13,28

3 Z VAT 1 6 , 3

3 Z VAT 1 6 , 3

3 Z VAT 1 6 , 3

KR AJ : HI SZ

BAC K D R A G O N ’S IN A T N U O M B /S Ł 0,75 L

E P R IN C E S S F D V IE R MA C /P S B /P S 0,75 L

KR AJ : RPA

PA NI

KR AJ : FR AN

KWIATOWE, NIESKOMPLIKOWANE, PÓŁSŁODKIE WINO DO PICIA NA CO DZIEŃ

PIW0

AR IA

ORZEŹWIAJĄCO-OWOCOWY SMAK, NUTA MIGDAŁÓW, AROMATY KWIATÓW I OWOCÓW EGZOTYCZNYCH

R IG N A C B A R O N D ’A L L E U X E BLANC MO B /P S C /P S ,75 L 10% VOL. 0 A

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

DAW IA

CJ A

GŁADKIE, DELIKATNE W SMAKU, KRĄGŁE I RÓWNE

13,28

14,61

15,28

3 Z VAT 1 6 , 3

7 Z V A T 1 7, 9

9 Z VAT 1 8 , 7

ON R E LU M B R D E L N A F IN W H IT E Z R /P S 0,75 L

L A S S IC O C A N E PA C T O C MOS A B /S Ł 0,75 L

ŁAGODNE, PRZYJEMNE, ŚWIEŻE, AROMATYCZNE

SUBTELNE AROMATY ŚWIEŻYCH OWOCÓW, KWIATÓW ORAZ MIODU

L E PA R IS IE B /P S , C /P S 0,75 L KR AJ : FR AN

E KR AJ : CH IL

CJ A

NAPOJE

WINO

KR AJ : US A

N

106

DELIKATNE, ZACHWYCAJĄCE NUTĄ CZERWONYCH OWOCÓW

NA PREZENT

DO POSIŁKU

Z PRZYJACIÓŁMI

SAŁATKI

PRZYSTAWKI

CZERWONE MIĘSO

CIASTA

NA RANDKĘ

DO RELAKSU

RYBY

DRÓB

MAKARON

GRILL

OWOCE MORZA


KATALOG PRODUKTÓW / NR 6 01.07.2018–31.07.2018

WYTRA

OY T R AW N E I/ PN W W N E Ó ŁW 12,62

12,62

2 Z VAT 1 5 , 5

2 Z VAT 1 5 , 5

2 Z VAT 1 5 , 5

O C A R P IN C H C /P W 0,75 L 12,5% VOL. YN A

Y F U EG O BA E L FA N D IN Z E IT H W R /W Y ,75 L 11,5% VOL. 0

CJ KR AJ : FR AN

KR AJ : AR GE

NT

KR AJ : US A

A

WÓDKA / KOLOROWA

S T IG N Y B A R O N D ’E VDF B /P W C /P W 0,75 L

WÓDKA / CZYSTA

12,62

13,28

13,28

2 Z VAT 1 5 , 5

3 Z VAT 1 6 , 3

IN V IN O ROSE FA Z IN N D E L Y R /W 0,75 L

COOK C A P TA IN /W Y B D R A H C SEM 0,75 L A

3 Z VAT 1 6 , 3

KR AJ : W ŁO

CH Y

KR AJ : AU ST

RA LI

BRANDY / KONIAK

12,62

WHISKY

WYCZUWALNE AROMATY TRUFLI I JAGÓD TWORZĄ TO DELIKATNE I „DŁUGIE” WINO

E R R IA CARPENT Z A IR H S C /P W 0,75 L KR AJ : AU ST

RA LI A

13,28

13,28

13,28

3 Z VAT 1 6 , 3

3 Z VAT 1 6 , 3

3 Z VAT 1 6 , 3

ME C AVA J A U A R R SE B /P W SEMI SECO Y /W B BRUT 0,75 L

CRUSE N G E N E R AT IO Y /W C X U A E D R BO 5L 12% VOL. 0,7 A

C H IA N T I NO T O R FA G IA C /W Y 0,75 L Y

DELIKATNY BUKIET CZERWONYCH OWOCÓW, DOJRZAŁE TANINY Z DYMNYM ZAKOŃCZENIEM

ŚREDNIO SKONCENTROWANE, DOJRZAŁE CZERWONE OWOCE, AKSAMITNE, LEKKO TORFOWE

KR AJ : HI SZ

PA NI A

KR AJ : FR AN

CJ

KR AJ : W ŁO

PIW0

OWOCOWE, DELIKATNE

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

TROPIKALNY AROMAT Z LEKKIM BANANOWO-MELONOWYM POSMAKIEM

CH

WINO

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.07.2018–31.07.2018. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

107

NAPOJE

SEMI SECCO - ŚWIEŻE, WYCZUWALNE BĄBELKI, Z WYCZUWALNĄ SŁODYCZĄ BRUT - ORZEŹWIAJĄCE, ŚWIEŻE Z DELIKATNYMI BĄBELKAMI, ZBALANSOWANE


OŁ O D K I E I/ P N W KIE ÓŁS

WÓDKA / CZYSTA

SŁOD

15,93

16,60

9 Z VAT 1 9 , 5

42 Z VAT 2 0 ,

42 Z VAT 2 0 ,

I O L D T B IL IS ALAZANI C /P S OL. 0,75 L V % ,5 11

7 7 0 M IL E S C /P S B /P S 0,75 L

ET J .P. C H E N S /P B E IT H W L 5 ,7 0 A

BRANDY / KONIAK

WHISKY

WÓDKA / KOLOROWA

KR AJ : GR UZ

KR AJ : FR AN

LEKKO DŻEMOWE NUTY DOJRZAŁYCH OWOCÓW Z WYCZUWALNĄ TANINĄ PRZY KOŃCU

16,60

19,26

19,92

42 Z VAT 2 0 ,

69 Z VAT 2 3 ,

50 Z VAT 2 4 ,

N PA U L B A R G IN L S IE R B /P S 0,75 L

N B G BA RTO R IE T S E U G C /P S 0,75 L

OLD R E D F IR E . IN Z E V IN C /P S 0,75 L

ZBALANSOWANY SMAK POMIĘDZY SŁODYCZĄ, A KWASOWOŚCIĄ

PRZYJEMNE OWOCOWE PODNIEBIENIE Z WANILIOWĄ NUTĄ

SKOMPONOWANY TRUNEK O AROMACIE CZERWONYCH OWOCÓW, W SZCZEGÓLNOŚCI DOJRZAŁYCH CZEREŚNI

CY

KR AJ : FR AN

PIW0

KR AJ : W ŁO

76 Z VAT 3 6 ,

AV IVA /S Ł B LU E S K Y B Ł /S R E S O R R /S P IN K G O L D /S R O R E Z ,75 L 5,5% VOL. 0

RY

WINO

KR AJ : HI SZ

J O L IM E T C O M T E D E B /S Ł T MUSCA 0,75 L KR AJ : FR AN

CJ A

PA NI A

BLUE SKY - WINO MUSUJĄCE O KWIATOWO-OWOCOWEJ ŚWIEŻOŚCI ROSE - ŚWIEŻE AROMATY BIAŁYCH KWIATÓW, GREJPFRUTA I SKÓRKI POMARAŃCZOWEJ PINK GOLD - SŁODKIE, Z BIAŁYMI KWIATAMI, POMARAŃCZĄ AROMATEM GREJFRUTA

POŁĄCZENIE AROMATÓW KWIATOWYCH Z EGZOTYCZNYMI OWOCAMI

CH Y

29,89

68 Z VAT 3 2 ,

SZOLLOSI I CSERSZEG S E R E Z S FU B /P S 0,75 L KR AJ : W ĘG

CJ A

26,57

40 Z VAT 2 9 ,

NAPOJE

CJ

SŁODKIE, OWOCOWE, DOBRZE SKONCENTROWANE

23,90

108

KR AJ : FR AN

CJ A

CZYSTY BLADOŻÓŁTY KOLOR Z ZIELONKAWYMI REFLEKSAMI, DOSTOJNY I ZRÓWNOWAŻONY SMAK O AROMACIE OWOCÓW TROPIKALNYCH I BIAŁYCH KWIATÓW

KR AJ : NI EM

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

JA

16,60

SŁODKIE, DESEROWE, ZŁOCISTY KOLOR Z BUKIETEM AROMATÓW MORELI, PIGWY, MANDARYNEK I MIODU, SZLACHETNE WINO

NA PREZENT

DO POSIŁKU

Z PRZYJACIÓŁMI

SAŁATKI

PRZYSTAWKI

CZERWONE MIĘSO

CIASTA

NA RANDKĘ

DO RELAKSU

RYBY

DRÓB

MAKARON

GRILL

OWOCE MORZA


KATALOG PRODUKTÓW / NR 6 01.07.2018–31.07.2018

WYTRA 3 Z VAT 1 6 , 3

KR AJ : M OŁ

DAW IA

3 Z VAT 1 6 , 3 IL L H A R DYS M R A L L E C AY B /P W C H A R D O N N /P W C Z A S H IR 0,75 L KR AJ : AU ST

RA LI A

13,28 3 Z VAT 1 6 , 3

L C IA N O MONTEPU ZO D ’A B R U Z GAL ANTE C /W Y 0,75 L Y KR AJ : W ŁO

WÓDKA / KOLOROWA

ASURE D A O S T R E Y B /W A C H A R D O N N V. C /W U A S . N CABER 0,75 L

13,28

WÓDKA / CZYSTA

13,28

OY T R AW N E I/ PN W W N E Ó ŁW CH

INTENSYWNY KOLOR, NISKA KWASOWOŚĆ I ZRÓWNOWAŻONY POZIOM TANINY

13,28

13,28

13,28

3 Z VAT 1 6 , 3

3 Z VAT 1 6 , 3

RAND S O P H IA G T IO N C E L L E S W IN E B /W Y C /W Y 0,75 L

3 Z VAT 1 6 , 3

IA TO R R E O R A V R E S E R N GRA Y C /W 0,75 L

U C C IO V IL L A B R O IV IT IM PR C /W 0,75 L

INTENSYWNE TYTONIOWE TONY, LEKKO TOSTOWE AROMATY Z PRZYPRAWAMI W TLE

CHARAKTERYZUJE SIĘ WYRAZISTYMI AROMATAMI JEŻYN, WIŚNI ORAZ WANILII

14,61

15,28

15,28

7 Z V A T 1 7, 9

9 Z VAT 1 8 , 7

9 Z VAT 1 8 , 7

PA NI A

FRANCE B R IS E D E Y B C /W Y, /W 5 L 0,7 L. O V 3% -1 12,5 AN CJ A KR AJ : FR

KR AJ : W ŁO

CH Y

AV E JONAS W T E N R E CAB /W Y C N O N IG V SAU L 5 ,7 0 A KR AJ : AU ST

PIW0

KR AJ : HI SZ

PA NI A

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

RA PATA N E G S A N E VA L D E P C /W Y 0,75 L

KR AJ : HI SZ

BRANDY / KONIAK

AR IA KR AJ : BU ŁG

WHISKY

JASNY SŁOMKOWY KOLOR ORAZ BOGATY OWOCOWY SMAK

BIAŁE - JASNY SŁOMKOWY KOLOR Z AROMATAMI BRZOSKWINI, MELONA I ANANASA CZERWONE - WYRAŹNY AROMAT MALIN, WANILII ORAZ DĘBU, A TAKŻE SŁODKI SMAK DOJRZAŁYCH MALIN I JEŻYN

RA LI

WINO CIEMNO-CZERWONA BARWA ORAZ PEŁEN, DOBRZE ZHARMONIZOWANY OWOCOWY BUKIET Z WYCZUWALNĄ OBECNOŚCIĄ TANINY

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.07.2018–31.07.2018. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

109

NAPOJE

JASNORUBINOWA BARWA I DELIKATNY OWOCOWY AROMAT Z NUTĄ DĘBU

LEKKO TANICZNE, DŁUGO PO OTWARCIU NIE TRACI SMAKU, WYCZUWALNE CHARAKTERYSTYCZNE CZARNE PORZECZKI I KORZENNE ZAPACHY


WÓDKA / CZYSTA

WYTRA

15,28

15,28

15,93

9 Z VAT 1 8 , 7

9 Z VAT 1 8 , 7

9 Z VAT 1 9 , 5

REFOSCO C /W Y 0,75 L

S A C H IN O C /P W, B /P W5 L 0,7 10,5% VOL. JA

I O L D T B IL IS I D R A L AV E C /P W ,75 L 11,5% VOL. 0

WHISKY

WÓDKA / KOLOROWA

KR AJ : W ŁO

BRANDY / KONIAK

OY T R AW N E I/ PN W W N E Ó ŁW

CH Y

KR AJ : GR UZ

JASNOCZERWONY KOLOR Z FIOLETOWYMI REFLEKSAMI, PEŁNY AROMAT I BOGATY SMAK

OWOCOWE, LEKKIE, PRZYJEMNE DO PICIA NA CO DZIEŃ

16,60

16,60

16,60

42 Z VAT 2 0 ,

42 Z VAT 2 0 ,

42 Z VAT 2 0 ,

A N TA N O C /W Y R IO J A R E D L 5 ,7 0 A

R C IA CASAL GA DE R E V O H V IN B /W Y, R /P W 0,75 L

C A S T IL L O N S A N S IM O A V R E S E GRAN R C /W Y 5L 13% VOL. 0,7 A

PA NI

KR AJ : PO RT

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

JA

CZERWONE - GRANATOWE W KOLORZE, OFERUJE BOGATY BUKIET OWOCOWYCH AROMATÓW BIAŁE - LEKKO SŁOMKOWY KOLOR Z DOMINUJĄCYMI AROMATAMI SUSZONYCH OWOCÓW I ORZECHÓW WŁOSKICH

KR AJ : HI SZ

PIW0

KR AJ : GR UZ

UG AL IA

KR AJ : HI SZ

PA NI

JASNOCZERWONY KOLOR Z FIOLETOWYMI REFLEKSAMI, PEŁNY AROMAT I BOGATY SMAK

PRZYJEMNE W SMAKU, ŚWIEŻE WINO O DELIKATNYM, OWOCOWYM AROMACIE

TOSTOWE, LEKKO PIKANTNE

16,60

16,60

15,93

42 Z VAT 2 0 ,

42 Z VAT 2 0 ,

9 Z VAT 1 9 , 5

IN D E S IO IO B /W P IN O T G R IGL 0,75

G U IL D S H IR A Z C /W 0,75 L

PA Z V A C /W Y 0,75 L

CH Y

KR AJ : AU ST

RA LI A

KR AJ : BU ŁG

AR IA

NAPOJE

WINO

KR AJ : W ŁO

CZEKOLADOWE, DOBRZE ZBALANSOWANE, PRAWDZIWE, BUŁGARSKIE WINO WYTRAWNE

ORZEŹWIAJĄCE WINO O WYKWINTNYM BUKIECIE OWOCÓW TROPIKALNYCH I CYTRUSOWYCH

110

NA PREZENT

DO POSIŁKU

Z PRZYJACIÓŁMI

SAŁATKI

PRZYSTAWKI

CZERWONE MIĘSO

CIASTA

NA RANDKĘ

DO RELAKSU

RYBY

DRÓB

MAKARON

GRILL

OWOCE MORZA


KATALOG PRODUKTÓW / NR 6 01.07.2018–31.07.2018

WYTRA

OY T R AW N E I/ PN W W N E Ó ŁW 16,60

16,60

42 Z VAT 2 0 ,

42 Z VAT 2 0 ,

42 Z VAT 2 0 ,

INTENSYWNE TYTONIOWE TONY, LEKKO TOSTOWE AROMATY Z PRZYPRAWAMI W TLE

DELIKATNIE WYTRAWNE Z WYRAŹNYMI NUTAMI MINERALNYMI I ŁAGODNĄ KWASOWOŚCIĄ

KR AJ : HI SZ

PA NI A

17,26 ER THUMMER EE V U C A T E R BOK Y B /W 0,75 L KR AJ : W ĘG

RY

CY

KR AJ : W ŁO

CH Y

17,93

17,93

5 Z VAT 2 2 , 0

5 Z VAT 2 2 , 0

CRUSE N N G E E R AT IO Y C /W X U A E D R O B 5L 12% VOL. 0,7 CJ A

PROSECC AMANTI B /W Y 0,75 L

KR AJ : FR AN

KR AJ : W ŁO

O

CH Y

PERLISTE, ORZEŹWIAJĄCE, WYCZUWALNE SMAKI GRUSZKI, JABŁEK I BRZOSKWIŃ

17,93

17,93

18,59

5 Z VAT 2 2 , 0

5 Z VAT 2 2 , 0

7 Z VAT 2 2 , 8

T B ILV IN O LI R K AT S IT E B /W Y 0,75 L

V IT E M IA O R G A N IC B /W Y 0,75 L Y

H IL L PA S S IO N R DE L E DORNF C /P W 0,75 L

JA

KR AJ : W ŁO

CH

KR AJ : NI EM

PIW0

DELIKATNY BUKIET CZERWONYCH OWOCÓW, DOJRZAŁE TANINY Z DYMNYM ZAKOŃCZENIEM

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

ELEGANCKIE, PEŁNE CHARAKTERU, LEKKO KWASOWE Z AROMATEM TYPOWYM DLA SZCZEPU MUSCAT

KR AJ : GR UZ

BRANDY / KONIAK

3 Z VAT 2 1 , 2

KR AJ : NI EM

V IN U VA VOL A R E N O D ’A C /W Y 0,75 L

WHISKY

. ZENZEN VEGAN DR ER S ILVA N B /W Y 0,75 L

WÓDKA / KOLOROWA

IA TO R R E O R A ERV S E R N A R G C /W Y 0,75 L

WÓDKA / CZYSTA

16,60

CY

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.07.2018–31.07.2018. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

111


WÓDKA / CZYSTA

WYTRA

OY T R AW N E I/ PN W W N E Ó ŁW

19,26

19,92

19,92

69 Z VAT 2 3 ,

50 Z VAT 2 4 ,

50 Z VAT 2 4 ,

RA PATA N E G Y R IO J A C /W 0,75 L

TS B E A U X A R /P W B Y A CHARDONN L 0,75

UVRE C H E F D ’O E W M E R L O T C /P 0,75 L

JASNORUBINOWA BARWA I DELIKATNY OWOCOWY AROMAT Z NUTĄ DĘBU

BEZPIECZNE W SMAKU, OWOCOWE I ŚWIEŻE

19,92

19,92

19,92

50 Z VAT 2 4 ,

50 Z VAT 2 4 ,

50 Z VAT 2 4 ,

PA NI A

KR AJ : FR AN

CJ A

KR AJ : FR AN

CJ A

BRANDY / KONIAK

WHISKY

WÓDKA / KOLOROWA

KR AJ : HI SZ

KR AJ : FR AN

CJ A

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

KR AJ : NO W

A ZE LA ND

IA

KR AJ : W ŁO

CH Y

SŁOMKOWA BARWA KRYJE W SOBIE INTENSYWNY AROMAT OWOCÓW LICZI I PRZYPRAW

EKSPRESYJNE WINO O UDERZAJĄCYM AROMACIE AGRESTU, BOGATO UROZMAICONYM NUTAMI CYTRUSÓW I ROŚLIN ZIELONYCH

19,92

22,71

23,24

50 Z VAT 2 4 ,

3 Z V A T 2 7, 9

59 Z VAT 2 8 ,

A B A C H V IN T O IN T A E X T R IS IM C /W Y 0,75 L A

BA L N IC H E B O Y C /W 0,75 L

S E N S B IO TERRE DE C /W Y 0,75 L

PIW0

T IC O PA S S O A N N E IG V IE H C C VE C /W Y 0,75 L

OUGH MARLBOR B AY B /W Y 0,75 L

WURZT L E VA L G E B /W Y 0,75 L

CJ A

KR AJ : HI SZ

PA NI KR AJ : HI SZ

PA NI A

WINO

KR AJ : FR AN

NAPOJE

ORGANICZNE WINO Z EKOLOGICZNYCH UPRAW, NIEZWYKLE GRANATOWY KOLOR, INTENSYWNY AROMAT CZERWONYCH OWOCÓW ORAZ TRUSKAWEK

112

NA PREZENT

DO POSIŁKU

Z PRZYJACIÓŁMI

SAŁATKI

PRZYSTAWKI

CZERWONE MIĘSO

CIASTA

NA RANDKĘ

DO RELAKSU

RYBY

DRÓB

MAKARON

GRILL

OWOCE MORZA


KATALOG PRODUKTÓW / NR 6 01.07.2018–31.07.2018

WYTRA

OY T R AW N E I/ PN W W N E Ó ŁW 23,24

59 Z VAT 2 8 ,

59 Z VAT 2 8 ,

59 Z VAT 2 8 ,

S PA L M E S Z A R O /W Y R P IN O T N O IR 0,75 L

S PA L M ES Z A R O Y C U V E E C /W 0,75 L

T B ILV IN O I S A P E R AV C /W Y 5L 12% VOL. 0,7

KR AJ : W ĘG

RY

KR AJ : W ĘG

RY

KR AJ : GR UZ

JA

PINOT NOIR - ORZEŹWIAJĄCE, WYTRAWNE O ZAPACHU CYTRUSÓW I ZIÓŁ Z NUTĄ POZIOMKI CUVEE - ZAPACH CZERWONYCH OWOCÓW, WCIĄŻ ŻYWE, MŁODE WINO

24,58

24,58

26,57

23 Z VAT 3 0 ,

23 Z VAT 3 0 ,

68 Z VAT 3 2 ,

IT IS L IG N U M V IR A H S O T A FRAPP C /W Y 0,75 L

CA R IN A IA N V IO I R G A T R ES Y B /W 0,75 L

C H AT E A U 2 0 12 BRASSAC Y C /W 0,75 L

CH Y

KR AJ : W ŁO

CH Y

KR AJ : FR AN

BRANDY / KONIAK

KR AJ : W ŁO

WYCZUWALNE DĘBOWE NUTY POŁĄCZONE ZE ŚWIEŻYMI GRONOWYMI AROMATAMI Z DOMIESZKĄ WIŚNI

CJ A

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

WINO ZE ZŁOTYM MEDALEM NA PIERSI KONKURSU WIN W PARYŻU

33,21

33,23

45 Z VAT 3 8 ,

85 Z VAT 4 0 ,

87 Z VAT 4 0 ,

C O D O R N IU T BRU C L A S IC O B /W Y 0,75 L A

AT IC O A R IS T O C R A R IP. L L E VA L P O L IC C /W Y 0,75 L

KR AJ : HI SZ

PA NI

KR AJ : W ŁO

CH Y

V E R D IE R C A Z E L L E S O IS V M IN E R C /W Y 0,75 L KR AJ : FR AN

PIW0

31,26

WHISKY

PINOT NOIR - ORZEŹWIAJĄCE, WYTRAWNE O ZAPACHU CYTRUSÓW I ZIÓŁ Z NUTĄ POZIOMKI CUVEE - ZAPACH CZERWONYCH OWOCÓW, WCIĄŻ ŻYWE, MŁODE WINO

WÓDKA / KOLOROWA

23,24

WÓDKA / CZYSTA

23,24

CJ A

WINO NAPOJE

INTENSYWNE WINO Z BUKIETEM DOJRZAŁYCH OWOCÓW WIŚNI ORAZ MORELI

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.07.2018–31.07.2018. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

113


WÓDKA / KOLOROWA

WÓDKA / CZYSTA

WYTRA

OY T R AW N E I/ PN W W N E Ó ŁW

33,55

24,49

19,55

7 Z VAT 4 1 , 2

12 Z VAT 3 0 ,

05 Z VAT 2 4 ,

A P O T H IC R E D C /W Y Y W H IT E B /W Y /W C K R A D L. 0,75 L 12,5–14% VO

SE DARK HOR CABERNET Y N C /W S A U V IG N O B /W Y AY N N O D CHAR Y M E R L O T C /W N C A L B N O N IG SAU V B /W Y L. 0,75 L % ,5 13–13 VOUSA

SANGRE D E TO R O C /W Y BLANCO L 0,75 13,5% VOL. NI A

KR AJ : US A CE DC

KR AJ : HI SZ

PA

CE DC

KR AJ :

BRANDY / KONIAK

WHISKY

CE DC

23,99

5,59

7,99

51 Z VAT 2 9 ,

8 Z VAT 6 , 8

3 Z VAT 9 , 8

RO DEL C A S IL L E R O L B IA D . C /W Y V U A S . E B CA /W Y C T O MERL B /W Y Y A N N O D R CHA /W Y C E R E C A R M E N 0,75 L L. 13-13,5% VO

S B U L G A R IU E IG T S E R P B /P S C /P S C /P W R /P S 5L 11% VOL. 0,7

CE DC

JA NT OŃ

F R ES C O Ł B IA N C O P /S Y /W P B IA N C O S /P R O S S RO W R O S S O R /P S /P R E W O RÓŻ Ł /S C E CZERWON 5 L ,7 0 L. O V 10% KA

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

KR AJ : CH IL

E

KR AJ : BU ŁG

AR IA

KR AJ : PO LS

WINO

PIW0

AM BR A

8,19

8,99

8,99

7 Z VAT 1 0 , 0

6 Z VAT 1 1 , 0

6 Z VAT 1 1 , 0

KADARKA P R E S T IG E B /P S C /P S C /P W C /S Ł R /P S /S Ł P E R L IS TA R L 11% VOL. 1

KA M O Ł D AW S A IC N W IN C /P W C A B E R N E T B /P W Y A N C H A R D O N /P S M U S C AT B S C /P P IN O T N O IR R /P S 5L 11% VOL. 0,7

KA BUŁGARS A IN DOL CABERNET N S A U V IG N O A K R A D A K M E R LOT M IS K E T 0,75 L

PL AT IN UM

JA NT OŃ

AR KR AJ : BU ŁG

KR AJ : M OŁ

IA

DAW IA

KR AJ : BU ŁG

AI RA

NAPOJE

JA NT OŃ

114

NA PREZENT

DO POSIŁKU

Z PRZYJACIÓŁMI

SAŁATKI

PRZYSTAWKI

CZERWONE MIĘSO

CIASTA

NA RANDKĘ

DO RELAKSU

RYBY

DRÓB

MAKARON

GRILL

OWOCE MORZA


KATALOG PRODUKTÓW / NR 6 01.07.2018–31.07.2018

WINO 10,99

9 Z VAT 1 2 , 2

9 Z VAT 1 2 , 2

2 Z VAT 1 3 , 5

GELO M IC H E L A N S IC O S A B IA N C O C L P /S Ł 0,75 L

GELO M IC H E L A N S IC O S A ROSSO CL P /S Ł 0,75 L

AM BR A

AM BR A

C OT E W H IT E I SWEET W H IT E S E M E ROS RED MI SWEET E S D E R 0,75 L

KR AJ : W ŁO

CH Y

KR AJ : W ŁO

CH Y

KR AJ : BU ŁG

VI NE X- SL AV

AR IA

IA NT SI PO LA

11,49

9 Z VAT 1 2 , 2

3 Z VAT 1 4 , 1

3 Z VAT 1 4 , 1

H L A B Y R IN T R E D C /P W R O S E R /P W W W H IT E B /P L 5 ,7 0 IA

L A B Y R IN T B /S Ł C /S Ł 0,75 L

KR AJ : M OŁ

DAW

BA RT EX

AR KR AJ : BU ŁG

IA NT VI NE X- SL AV

SI PO LA ND

KR AJ : BU ŁG

VI NE X- SL AV

H

AR IA

IA NT SI PO LA

ND

12,99

2 Z VAT 1 3 , 5

8 Z VAT 1 5 , 9

8 Z VAT 1 5 , 9

K W IAT Y K IE M O Ł D AW S S /P C T O L R E M S M U S C AT B /P R O S E R /P S 0,75 L IA

K A Z AYA K CABERNET S N C /P S A U V IG N O ,75 L L. O 11,5% V 0 DAW IA

K A Z AYA K S AY B /P C H A R D O N N C /P S IR O N T O P IN 5L 11% VOL. 0,7 W IA

DAW

PA RT NE R CE

KR AJ : PO LS

BA RT EX

KA /M OŁ DA

BA RT EX

WINO

KR AJ : M OŁ

KA /M OŁ

PIW0

12,99

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

10,99

KR AJ : PO LS

BRANDY / KONIAK

11,49

ND

WHISKY

9,99 NACHOR CZARNY Z C /P S 0,75 L IA

WÓDKA / KOLOROWA

9,99

WÓDKA / CZYSTA

9,99

NT ER

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.07.2018–31.07.2018. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

115


PIW0

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

BRANDY / KONIAK

WHISKY

WÓDKA / KOLOROWA

WÓDKA / CZYSTA

WINO

12,99

11,49

9,99

8 Z VAT 1 5 , 9

3 Z VAT 1 4 , 1

9 Z VAT 1 2 , 2

C IN & C IN Ł B IA N C O B /S Ł /S C O S S O R R O S E R /S Ł 0,75 L

A UMBRELL T EE W S I M RED SE SWEET I M E S E IT WH 0,75 L

O C O N C E RT S /P B C /P S OL. 0,75 L 11,5-14,5% V IA

WINO

KR AJ : PO LS

NAPOJE

AM BR A

116

KA

KR AJ : M OŁ PA

DAW IA

ER RT NE R CE NT

KR AJ : BU ŁG

AR

PL AT IN UM


KATALOG PRODUKTÓW / NR 6 01.07.2018–31.07.2018

WINO 11,19

10,99

6 Z VAT 1 3 , 7

6 Z VAT 1 3 , 7

2 Z VAT 1 3 , 5

KA M O Ł D AW S D O L IN A . C /P W CA B . SAU V A L BA . T E F & . R CHA Y /W C AY B /P W CHARDONN L 5 ,7 0

KA M O Ł D AW S D O L IN A W M E R L O T C /P R A RA & . V A S . B CA N E A . C /W Y S C /P P IN O T N O IR L 5 ,7 0

I B R A N EST S /P C T O L R ME S /P B T MUSCA 0,75 L

PA RT

DAW IA

NE R CE NT ER

KR AJ : M OŁ

DAW IA

PA RT NE R CE

WÓDKA / KOLOROWA

KR AJ : M OŁ

KR AJ : M OŁ

WÓDKA / CZYSTA

11,19

NT ER

DAW IA

PA RT NE R CE

NT ER

WHISKY

12,99

BRANDY / KONIAK

8 Z VAT 1 5 , 9 W IN E F R U IT S & R R Y E B P S A R D RE E F R U IT ROSE GRAP LE W H IT E A P P IA GR W H IT E S A N ,75 L 0 L. O V % ,5 7-8 AN CJ A KR AJ : FR

MA RI E BR IZ

AR D

8 Z VAT 1 5 , 9

9 Z VAT 1 6 , 5

9 Z VAT 1 6 , 5

E C IA L E M IN E S P VE R E S RE C /W Y IR O N T O P IN Y /W C Z A S H IR S C AT U M & . R A CH 0,75 L 13,5% VOL. IA

I H E A RT Y AY B /W C H A R D O N N /P W M E R LOT C IO P IN O T G R IG B /W Y R O S E R /P S W H S IR A Z C /P0,75 L L. O V % 11,5–13,5 ZPAN IA

RA F IN IS T E R E E T W S I M E W H IT E S RY D I M E S D E R L 5 ,7 0 IA KR AJ : PO RT

VI NE X- SL AV

UG AL

IA NT SI PO LA

ND

KR AJ : BU ŁG

VI NE X- SL AV

AR

IA NT SI PO LA

ND

KR AJ : W ĘG

WINO

13,49

PIW0

13,49

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

12,99

RY /H IS

HE NK EL L

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.07.2018–31.07.2018. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

117


WÓDKA / KOLOROWA

WÓDKA / CZYSTA

WINO 7,99

14,99

12,99

3 Z VAT 9 , 8

4 Z VAT 1 8 , 4

8 Z VAT 1 5 , 9

BRASCO RED W H IT E L. 0,75 L 10,5–11% VO

TC H E R GA C /P W C /W Y B /W Y 0,75 L 12–13% VOL. AR IA

NE C O M PA N IO /P S C IR P IN O T N O N S A U V IG N O R /P S 1L 11% VOL.AR IA

KR AJ : BU ŁG

AR IA

MA RI E BR IZ

AR D

KR AJ : BU ŁG

BRANDY / KONIAK

WHISKY

MA

13,99

1 Z V A T 1 7, 2

1 Z V A T 1 7, 2

1 Z V A T 1 7, 2

W IT O S H A RED W H IT E ,75 L 17,5% VOL. 0AR IA

SE TA L L H O R /P W B Y A N N O D CHAR L 5 ,7 0 L. 14% VO

SE TA L L H O R W /P C E G A T O P IN 0,75 L 13,5% VOL.

MV PO LA ND

MV PO LA ND

14,65

14,65

14,39

2 Z VAT 1 8 , 0

2 Z VAT 1 8 , 0

0 Z V A T 1 7, 7

A FRONTER T E N R E CAB N C /W Y S A U V IG N O B /W Y AY N C H A R D O N T B /S Ł S E V R A H L AT E 0,75 L 12–13% VOL.IL E

A FRONTER Y /W C T O MERL C /S Ł D E R T E E SW H C /S Ł CA B . B LU S N C O LA B O T A C MOS Ł B /S L. 0,75 L 9,5–12% V: OCH IL E

EL SOL B /P W A U S T R A L IA W /P C E IL H C S E S PA N A B /P S /P C A N A P ES S /P R E S PA N A ,75 L 0 L. O V 3% 10,5-1 A/ CH IL E/

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER PIW0

IA NT SI PO LA

KR AJ : CH CE DC

ND

KR AJ : RPA

KR AJ

CE DC

NAPOJE

PL AT IN UM

13,99

VI NE X- SL AV

118

KR AJ : BU ŁG

13,99

KR AJ : BU ŁG

WINO

D RI E BR IZ AR

KR AJ : RPA

PA NI KR AJ : HI SZ A AU ST RA LI AM BR A


KATALOG PRODUKTÓW / NR 6 01.07.2018–31.07.2018

WINO 14,99

5 Z VAT 1 9 , 0

Z V A T 7, 0 0

4 Z VAT 1 8 , 4

SSI CARLO RO T E E W W H IT E S Ł /S B O T A C MOS Ł /S C T R E D S W E E R /S Ł O T A C S O P IN K M 87 L 9% VOL. 0,1

SSI CARLO RO W /P W H IT E B W /P C D RE R O S E R /P S 5 L OL. 0,7 8,5-11,5% V

MEZZEK CABERNET N S A U V IG N O AY N N O D R A H C D U R V MA B /P S C /P S AY CHARDONN W /P B T A & MUSC ABERNET M E R L O T & C C /P W N O S A U V IG N 0,75 L L. O V % 4 12,5-1 AR IA

WÓDKA / KOLOROWA

5,69

WÓDKA / CZYSTA

15,49

KR AJ : US A

KR AJ : US A

CE DC

CE DC

KR AJ : BU ŁG

15,49

15,85

5 Z VAT 1 9 , 0

5 Z VAT 1 9 , 0

0 Z VAT 1 9 , 5

SSI CARLO RO T E E W S E IT WH Ł /S B O M O S C AT /S Ł C T E E W S RED AT O R /S Ł P IN K M O S C0,75 L L. O V 9% A

SSI CARLO RO R E F R ES H R Y R /S Ł S T R AW B E R H R /S Ł EAC R E F R E S H P 0,75 L 10% VOL.

SSI CARLO RO ET E W S E S N E IN T D R O C CON 0,75 L

KR AJ : US

BRANDY / KONIAK

15,49

WHISKY

PL AT IN UM

KR AJ : US A

KR AJ : US A

CE DC

CE DC

CE DC

16 Z VAT 2 0 ,

44 Z VAT 3 3 ,

4 Z VAT 2 1 , 1

SSI CARLO RO E N R CABE T Y N C /W S A U V IG N O B /W Y AY N CHARDON NDEL FA IN Z E W H IT R /P S L. 0,75 L 2% 10,5-1 VO A

SSI CARLO RO W /P RED C W W H IT E B /P Ł /S RED C R O S E R /P S 5 L OL. 1, 8,5-11,5% V

EAK T B IL IS I P R Y ID M E W H IT E S B /P W R Y C /P W RED SEMI D SWEET I M E S W H IT E B /P S WEET RED SEMI S S C /P 0,75 L

KR AJ : US CE DC

CE DC

KR AJ : GR UZ

JA

ER RT NE R CE NT

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.07.2018–31.07.2018. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

NAPOJE

PA

WINO

17,19

PIW0

27,19

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

16,39

119


WÓDKA / KOLOROWA

WÓDKA / CZYSTA

WINO 15,92

18,08

16,39

5 Z VAT 1 9 , 8

4 Z VAT 2 2 , 2

16 Z VAT 2 0 ,

T R IV E N T O Y L B . C /W S H IR A Z M A H E N IN C ./ R B IV C H A 0,75 L L. O V % ,5 11 GE NT YN A

T R IV E N T O L URA U D L C E N AT B /S Ł . L B . E TO R . C H Ł /S C C E B L A M 5L ,7 0 L. O V 8–10,5% YN A

T BA R E FO O E L ND FA IN Z E IT WH R /P W W L R E M O T C /P /P W B IO IG P IN O T G R 0,75 L L. 9-13,5% VO: US A

KR AJ : AR

KR AJ : AR GE

CE DC

NT

KR AJ

CE DC

BRANDY / KONIAK

WHISKY

CE DC

16,39

18,99

27,99

16 Z VAT 2 0 ,

36 Z VAT 2 3 ,

43 Z VAT 3 4 ,

T BA R E FO O Ł /S B O T A C MOS /S Ł R O T A P IN K M O S C E T N R E B CA N C /P W S A U V IG N O 0,75 L L. O V % 5 8,5-13, US A

CREEK J A C O B ’S B /W Y AY N N O CHARD C B /P W N A L B . V U SA H IT E W O T A MOSC B /S Ł IR A Z C /P S M E R L O T S H . C /W Y B S H IR A Z C A . C /P W EN S H IR A Z G R L. 0,75 L O 7,2-13,3% VST RA LI A

KR AJ :

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

CE DC

CREEK J A C O B ’S VE R E S E R AY B /W Y N N O D R A H C Y S H IR A Z B /W5 L ,7 0 L. 12% VO RA LI A KR AJ : AU ST

W YB OR OW

A

KR AJ : AU

WINO

PIW0

W YB OR OW

17,99

17,99

17,99

3 Z VAT 2 2 , 1

3 Z VAT 2 2 , 1

3 Z VAT 2 2 , 1

U N IA CASA PEC S /P C I T C H IA N /P S C O IV IT IM PR C /P S A L O V N E R O D ’A S S IC O LA O R V IE T O C B /P S 0,75 L 12-13% VOL. ŁO CH Y

I BA DAG O N E Y L L A V I ALAZAN C /P S B /P S 0,75 L V % 10 OL. UZ JA

I BA DAG O N I N A M P IR O S B /P W C /P W 0,75 L % 11–12 VOL.UZ JA

PL AT IN UM

PL AT IN UM

KR AJ : W

NAPOJE

PA RT NE R CE

120

A

NT ER

KR AJ : GR

KR AJ : GR


WÓDKA / KOLOROWA

WÓDKA / CZYSTA

WYTRA

OY T R AW N E I/ PN W W N E Ó ŁW

19,99

26,52

33,17

59 Z VAT 2 4 ,

62 Z VAT 3 2 ,

80 Z VAT 4 0 ,

JO C A M P O V IE O L IL N A R P M E T W H IT E 0,75 L

JO C A M P O V IE A V R E S E R D E R 0,75 L A

JO C A M P O V IE VA R E S E R N A GR 0,75 L A

KR AJ : HI SZ

KR AJ : HI SZ

PA NI A

W

BRANDY / KONIAK

WHISKY

A W YB OR OW

PA NI

KR AJ : HI SZ

YB OR OWA

PA NI

W YB OR OW

A

19,99

19,99

19,99

59 Z VAT 2 4 ,

59 Z VAT 2 4 ,

59 Z VAT 2 4 ,

OME SUTTER H Y A N N O D R CHA M E R LOT M O S C AT O C N BLAN V U S A IG N O 0,75 L L. O V 12,5% A

OME SUTTER H D E R T E E SW FA N D E L IN Z E IT H W 0,75 L 12,5% VOL. A KR AJ : US

OME SUTTER H EL D N FA Z IN ATO PINK MOSC L ,75 0 L. O V 12,5% A

AM BR A

AM BR A

30,29

36,85

35,99

6 Z V A T 3 7, 2

32 Z VAT 4 5 ,

27 Z VAT 4 4 ,

E R A M IC BROWN C E T B OT L C /P S P S A E R AV I M IC A R E GREEN C B OT T L E C /P S S A P E R AV I ,75 L 0 L. O V % 11,5 UZ JA

L IL L E T BLANC 5L V % 17 OL. 0,7

L IL L E T ROSE 5L V % 17 OL. 0,7

KR AJ : US

KR AJ : US

WINO

PIW0

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

AM BR A

KR AJ : FR AN

CJ A

W YB OR OW

KR AJ : FR AN

A

CJ A

W YB OR OW

A

KR AJ : GR

NT ER

NAPOJE

PA RT NE R CE

122

NA PREZENT

DO POSIŁKU

Z PRZYJACIÓŁMI

SAŁATKI

PRZYSTAWKI

CZERWONE MIĘSO

CIASTA

NA RANDKĘ

DO RELAKSU

RYBY

DRÓB

MAKARON

GRILL

OWOCE MORZA


KATALOG PRODUKTÓW / NR 6 01.07.2018–31.07.2018

WYTRA

OY T R AW N E I/ PN W W N E Ó ŁW WÓDKA / CZYSTA WÓDKA / KOLOROWA WHISKY BRANDY / KONIAK GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

16,99 90 Z VAT 2 0 ,

AR IA

PL AT IN UM

WINO

KR AJ : BU ŁG

PIW0

C H E VA L ZYNA D E K ATA R Y B/WY A N N O D R A CH C/WY CA B E R N E T Y MAVRUD C/W ,75 L VOL. 0 13,3–14,5%

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.07.2018–31.07.2018. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

123


KATALOG PRODUKTÓW / NR 6 01.07.2018–31.07.2018

H T U O M VER 27,99

90 Z VAT 2 0 ,

90 Z VAT 2 0 ,

43 Z VAT 3 4 ,

M A R T IN I B IA N C O 0,5 L % ,4 14 VOL.

M A R T IN I R O S AT O ROSSO E X T R A D R Y,5 L L. 0 14,4-18% VO CH Y

M A R T IN I B IA N C O R O S AT O ROSSO E X T R A D RY O N IC IA B N C O + TL. 1 L O V % 8 14,4-1 Y

KR AJ : W ŁO

BA CA RD I MA

CH Y

RT IN I PO LS

KA

KR AJ : W ŁO

BA CA RD I MA

RT IN I PO LS

KA

KR AJ : W ŁO

BA CA RD I MA

CH

RT IN I PO LS

KA

20,99

9 Z VAT 1 6 , 5

8 Z VAT 1 5 , 9

82 Z VAT 2 5 ,

N C IO C IO S A RED W H IT E L IM O N E 1L 14,5% VOL. IA

IS T R A RED W H IT E L 16% VOL. 1

IS T R A S P R IT Z IT A P E R IV O 1 L L. O 11% V

KR AJ : BU ŁG

VI NE X- SL AV

AR

IA NT SI PO LA

ND

KA

KR AJ : PO LS

KA

BA RT EX

BA RT EX

9,99

6 Z VAT 1 1 , 0

2 Z VAT 1 6 , 7

9 Z VAT 1 2 , 2

C IN & C IN B IA N C O ROSSO I L E M O N C IN I IN C N A R O C H E R RY ,5 L % 14 VOL.LS0KA

C IN & C IN B IA N C O ROSSO I L E M O N C IN I IN C N A R O L 14% VOL. 1

C IN & C IN F R ES H ANGE T B IT E R O R T E A N A R POMEG 1L KR AJ : PO LS

KA

WINO

KA KR AJ : PO LS

PIW0

13,59

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

8,99

KR AJ : PO

BRANDY / KONIAK

12,99

WHISKY

13,49

KR AJ : PO LS

WÓDKA / KOLOROWA

16,99

WÓDKA / CZYSTA

16,99

AM BR A

AM BR A

AM BR A

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.07.2018–31.07.2018. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

125


WÓDKA / CZYSTA

H T U O M VER 16,75

16,75

6,99

60 Z VAT 2 0 ,

60 Z VAT 2 0 ,

0 Z VAT 8 , 6

C IN Z A N O B IA N C O ROSSO 1L 14,4% VOL.

C IN Z A N O ROSE E X T R A D R YL 1 14,4% VOL.

GELO M IC H E L A N O IV IT R E P A B IA N C O ROSSO 12% VOL. 1 L

CE DC

CE DC

WÓDKA / KOLOROWA

KR AJ : W ŁO

CH Y

KR AJ : W ŁO

CH Y

KR AJ : PO LS

KA

BRANDY / KONIAK

WHISKY

AM BR A

9,99

9,99

9,99

9 Z VAT 1 2 , 2

9 Z VAT 1 2 , 2

9 Z VAT 1 2 , 2

T O T IN O B IA N C O ROSSO % 15 VOL.1KAL

T O T IN O C H E R RY L IM E R O ANGE PEACH L.1 L -1 14,5 5% VOKA

T O T IN O IT IO N M U S IC E D G R A N AT MANGO M O J IT O 1L 14,5% VOL.KA

HE NK EL L

HE NK EL L

5,99

9,99

6,99

Z V A T 7, 3 7

9 Z VAT 1 2 , 2

0 Z VAT 8 , 6

MARCONI B IA N C O ROSSO 13% VOL. 1 L

BAC C H U S RED W H IT E L. 1 L 14,5–16% VO

C AVA L IE R B IA N C O ROUGE 1L

MI X

BA RT EX

JA NT OŃ

KR AJ : PO LS

PIW0

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

HE NK EL L

NAPOJE

WINO

KR AJ : PO LS

126

KR AJ : PO LS

KA

KR AJ : PO LS

KA

KR AJ : PO LS

KR AJ : PO LS

KA


WÓDKA / CZYSTA

IS UNJ Ą COE W MU 27,99

28,99

20,89

43 Z VAT 3 4 ,

66 Z VAT 3 5 ,

69 Z VAT 2 5 ,

M A R T IN I PROSECCO L ,75 11,5% VOL. 0 Y

M A R T IN I K L IN G T S A I S PA R IN G KL R A P S BRUT L IN G K R A P S E S RO ,75 L 0 L. O V % 7,5-11,5 Y

C IN Z A N O Ł E B /S A G R N D O L C,75 L 0 L. O 9% V Y

WÓDKA / KOLOROWA

KR AJ : W ŁO

BA CA

CH

I PO LS KA RD I MA RT IN

KR AJ : W ŁO

BRANDY / KONIAK

WHISKY

BA CA RD I MA

82 Z VAT 2 5 ,

3 Z VAT 2 2 , 1

36 Z VAT 2 3 ,

C IN Z A N O K L IN G R O S E S PA R Y R /W ,75 L 9,5% VOL. 0CH Y

O DOC PROSECC O IS V E R T 0,75 L 10,5% VOL.

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

KR AJ : W ŁO

VI NE X- SL AV

CH Y

ND IA NT SI PO LA

OSECCO STO C K P R O IS V E R T 5L 11% VOL. 0,7 KR AJ : W ŁO

CH Y

ST OC K PO LS

KA

7,99

21,99

30,99

3 Z VAT 9 , 8

5 Z V A T 2 7, 0

12 Z VAT 3 8 ,

M IO N E T T O O T R E V IS P R O S E C C O T IG E S E R P T U BR 0,2 L

M IO N E T T O O T R E V IS P R O S E C C O T IG E S E R P T U BR GRAN PROSECCO ROSE 0,75 L Y

M IO N E T T O PROSECCO A DR B IO L . E X T R D R Y A R T X DOCG E 0,75 L

CH Y

HE NK EL L

CH KR AJ : W ŁO HE NK EL L

NAPOJE

KA

18,99

KR AJ : W ŁO

128

CE DC

17,99

CE DC

PIW0

RT IN I PO LS

CH

20,99

KR AJ : W ŁO

WINO

CH

KR AJ : W ŁO

KR AJ : W ŁO

CH Y

HE NK EL L


WÓDKA / CZYSTA

IS UNJ Ą COE W MU 7,59

24,39

24,89

4 Z VAT 9 , 3

00 Z VAT 3 0 ,

61 Z VAT 3 0 ,

G A N C IA GLERA S O R P ECCO B /P W ,2 L 11,5% VOL. 0

G A N C IA GLERA S O R P ECCO B /P W L. 0,75 L 7,5-11,5% VO

G A N C IA AT O AST I M O S C Ł /S B O C N B IA L. 0,75 L 7,5-11,5% VO

CE DC

CE DC

CE DC

3,99

8,99

16,49

1 Z VAT 4 , 9

6 Z VAT 1 1 , 0

28 Z VAT 2 0 ,

D O R AT O G A R K L IN C B IA N O S P 0,2 L L. O 10% V Y

D O R AT O G A R K L IN B IA N C O S P L IN G K R O S E S PA R L IN G K R A P S ROSSO ,75 L 10% VOL. 0

D O R AT O G A R K L IN C N B IA O S P K L IN G R A P R O S S O S 1,5 L 10% VOL.

BRANDY / KONIAK

WHISKY

WÓDKA / KOLOROWA

KR AJ : W ŁO

CH Y

KR AJ : W ŁO

CH

AM BR A

KR AJ : W ŁO

CH Y

KA KR AJ : PO LS

KR AJ : W ŁO

CH Y

KR AJ : PO LS

KA

AM BR A

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

AM BR A

21,99

12,99

16,99

5 Z V A T 2 7, 0

8 Z VAT 1 5 , 9

90 Z VAT 2 0 ,

C IN & C IN G S PA R K L IN S /P B O C N IA B W /P B O B IA N C MANTE R O S S O S P U B /W Y E S S E C C O R O 0,75 L 10-11% VOL.LS KA

C IN & C IN B /W Y PROSECCO 5 L ,7 0 L. O V % 11 ŁO CH Y

PIW0

CREEK J A C O B ’S A C S M O TO B /S Ł S M U U J Ą C E /W Y B IR O P IN O T N 0,75 L L. O V 2% -1 9 ST RA LI A

WINO

KR AJ : AU

W YB OR OW

A

KR AJ : PO

NAPOJE

AM BR A

130

KR AJ : W

AM BR A


KATALOG PRODUKTÓW / NR 6 01.07.2018–31.07.2018

WM U SIUNJ Ą COE 11,99

11,99

1 Z VAT 1 8 , 8

5 Z VAT 1 4 , 7

5 Z VAT 1 4 , 7

V ID MOGEN DA S /P B O T A C S O M 5L ,7 0 L. O 10% V

NTI MONTE SA O C C F R U T T IS E O G N MA ON W AT E R M E L 5 L ,7 0 L. O 11% V

NTI MONTE SA Ł /S B E C L O D M S M S E C C O B /P 0,75 L

KR AJ : US A

KA KR AJ : PO LS

KR AJ : PO LS

KA

WÓDKA / KOLOROWA

BA RT EX

WÓDKA / CZYSTA

15,29

JA NT OŃ

JA NT OŃ

16,49

9 Z VAT 1 2 , 2

9 Z VAT 1 2 , 2

GELO M IC H E L A N K L IN G R A P S O B IA N C B /P S ,75 L V 10% OL. 0 KA

GELO M IC H E L A N K L IN G R A P S O B IA N C B /S Ł ,75 L V 10% OL. 0 KA

28 Z VAT 2 0 , GELO M IC H E L A N K L IN G R A P S B IA N C O B /S Ł 5L 10% VOL. 1,KA

AM BR A

AM BR A

AM BR A

10,99

12,99

8,19

2 Z VAT 1 3 , 5

8 Z VAT 1 5 , 9

7 Z VAT 1 0 , 0

KA M O Ł D AW S A IN DOL BLANC S PA R K L IN GL 5 0,7

CO LAMBRUS O C B IA N ROSSO 5L 8% VOL. 0,7

KADARKA P R E S T IG E B /S Ł MUSUJĄCA L 5 0,7

KR AJ : PO LS

NT ER

VI NE X- SL AV

CH Y

KR AJ : PO LS

ND IA NT SI PO LA

KA

JA NT OŃ

WINO

PA RT NE R CE

KR AJ : W ŁO

PIW0

DAW IA

KR AJ : PO LS

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

KR AJ : M OŁ

KR AJ : PO LS

BRANDY / KONIAK

9,99

WHISKY

9,99

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.07.2018–31.07.2018. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

131


WÓDKA / CZYSTA

IS UNJ Ą COE W MU 8,99

8,99

7,99

6 Z VAT 1 1 , 0

6 Z VAT 1 1 , 0

3 Z VAT 9 , 8

F IO R E E F R IZ Z A N T Y R R E B W A ST R 5L 7% VOL. 0,7

Y F IO R E J U IC H PEAC RY S T R AW B E R GRAPE 5L 7% VOL. 0LS,7KA

WÓDKA / KOLOROWA

KR AJ : W ŁO

CH Y

R IZ Z A N T E F R E S C O F /P S B IA Ł E B L ,75 10% VOL. 0 KA KR AJ : PO LS AM BR A

KR AJ : PO

AM BR A

BRANDY / KONIAK

WHISKY

AM BR A

7,99

9,99

3,49

3 Z VAT 9 , 8

9 Z VAT 1 2 , 2

9 Z VAT 4 , 2

T O T IN O NCE & L AT IN O D A IT MOH O CE & PA R T Y D A N O G MAN H IT E Z U M BA & W R E FLOW ,75 L 11,5% VOL. 0

O R A F FA E L L Ł /S B T E E SW T B /P S S E M I S W E E IK O T R + KA N L 0,2 9-10% VOL.

R IZ Z A N T E F R ES C O F S D R E C /P /P S RÓŻOWE R 5 L ,7 0 L. O V 10% KA KR AJ : PO LS AM BR A

KR AJ : PO LS

KA

HE NK EL L

PIW0

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

HE NK EL L

6,99

3,99

3,59

0 Z VAT 8 , 6

1 Z VAT 4 , 9

2 Z VAT 4 , 4

O R A F FA E L L Ł /S B T SWEE T B /P S S E M I S W E E 0,75 L L. O 9-10% V KA

OJE S O W IE T S K E J O T IG R IS B /P S L 9% VOL. 0,7

OJE S IE W IE R N E J O T IG R IS L 9% VOL. 0,7

HE NK EL L

HE NK EL L

KA

AG RO PO L

NAPOJE

WINO

KR AJ : PO LS

A KR AJ : RO SJ

KR AJ : PO LS

132

NA PREZENT

DO POSIŁKU

Z PRZYJACIÓŁMI

SAŁATKI

PRZYSTAWKI

CZERWONE MIĘSO

CIASTA

NA RANDKĘ

DO RELAKSU

RYBY

DRÓB

MAKARON

GRILL

OWOCE MORZA


KATALOG PRODUKTÓW / NR 6 01.07.2018–31.07.2018

IT YNZ O WOA N E W OMA

AR

WÓDKA / CZYSTA

11,99 5 Z VAT 1 4 , 7 MEZZEK IT GRAPEFRU Ł /S R E T S TA ,75 L 7,5% VOL. 0 AR IA

WÓDKA / KOLOROWA

KR AJ : BU ŁG

PL AT IN UM

WHISKY

11,99

BRANDY / KONIAK

5 Z VAT 1 4 , 7 MEZZEK Ł T E R /S L E M O N TA S0,75 L L. 7,5% VO KR AJ : BU ŁG

AR IA

PL AT IN UM

15,29

3 Z VAT 1 8 , 9

1 Z VAT 1 8 , 8

1 Z VAT 1 8 , 8

UNI W IN O B A B A K Z S U GR A T R U S K AW K IA N W IŚ 5L 13% VOL. 0LS,7KA

V ID MOGEN DA S /P C D R CONCO S /P B O T A C S MO S /P R L E Z IN FA N D 0,75 L L. O V % ,5 11–12 US A

HE NK EL L

V ID M O G E N D A /S Ł C Y R R B L A C K B E E C /S Ł T A N A R G POME S P E A C H B /P S /P C Y R R E B W ST R A L 5 ,7 0 L. O 10–11% V

BA RT EX

KR AJ : PO

KR AJ :

PIW0

15,29

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

15,39

WINO

KR AJ : US A BA RT EX

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.07.2018–31.07.2018. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

133


IT YNZ O WOA N E W OMA

WÓDKA / KOLOROWA

WÓDKA / CZYSTA

AR

12,49

11,99

3,99

6 Z VAT 1 5 , 3

5 Z VAT 1 4 , 7

1 Z VAT 4 , 9

CAST E L LO OLO D I M IR A C P /S Ł B IA N C O ROSE ,75 L 10% VOL. 0 Y

CH E D E L K IR S H C A EDELPE Y R R E B L EDE 1L 14,5% VOL.

NTI MONTE SA L A O R IG IN R Y C /S Ł B L A C K B E R .C /S Ł W W IL D S T R A ,2 L 0 L. O V 11% KA

KR AJ : PO LS

KA /W ŁO CH

KR AJ : PO LS

KA

KR AJ : PO LS

BA RT EX

JA NT OŃ

BRANDY / KONIAK

WHISKY

HE NK EL L

11,99

8,99

5 Z VAT 1 4 , 7

6 Z VAT 1 1 , 0

NTI MONTE SA Ł /S C L A IN IG OR W /P B L A O R IG IN C /S Ł Y R R E B K C BLA W.C /S Ł W IL D S T R A Y R R E B E IN P 0,75 L 10-11% VOL.

IN E CANELLI F C H E R RY COCO PEACH L 12% VOL. 0,7

KR AJ : PO LS

KA

KR AJ : PO LS

KA

AM BR A

PIW0

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

JA NT OŃ

12,99

7,39

9,29

8 Z VAT 1 5 , 9

9 Z VAT 9 , 0

3 Z VAT 1 1 , 4

C O L L IN A RED SWEET S R R IE R FO EST B E E T W S W H IT E E PA PAYA 0,75 L IA

S P E C IA L M A L IN A C H E R RY 13% VOL.1 L

S A N G R IA 8% VOL. 1 L

WINO

KR AJ : BU ŁG

NAPOJE

VI NE X- SL AV

134

AR

IA NT SI PO LA

ND

KR AJ : PO LS HE NK EL L

KA

KR AJ : PO LS BA RT EX

KA


KATALOG PRODUKTÓW / NR 6 01.07.2018–31.07.2018

E C Ń A Z R G WINO TA N I E

3,49

3 Z VAT 1 0 , 6

2 Z VAT 1 3 , 5

9 Z VAT 4 , 2

G R Z A N IE C Z IM O W Y C /S Ł 1L

G R Z A N IE C KI G A L IC YJ S Y OW L O H O K BEZAL C L A S S IC M IO D D O W Y L L. 1 0–13,5% VO

IE ZBÓJECK GRZANE KO R Z E N N E M A L IN O W E L 5 13% VOL. 0,2KA

KR AJ : PO LS

KA

EU RO CA SH

KR AJ : PO LS

KA

WÓDKA / KOLOROWA

10,99

WÓDKA / CZYSTA

8,64

KR AJ : PO LS JA NT OŃ

JA NT OŃ

WHISKY

14,30

3,09

4 Z VAT 1 0 , 4

9 Z V A T 1 7, 5

0 Z VAT 3 , 8

IE ZBÓJECK GRZANE KO R Z E N N E M A L IN O W E 13% VOL. 1 LA

IE ZBÓJECK GRZANE KO R Z E N N E T L PE 13% VOL. 2LS KA

AGROPOL WY OHOLO N A P. A L K Z E C Z K A R C Z A R N A P O IP O W Y -L O W O M IO D W IŚ N IO W Y K A A GORZ Ż O Ł Ą D K O W 0,9 L 9% VOL.

KR AJ : PO LS

KA

KR AJ : PO

JA NT OŃ

JA NT OŃ

KA

KR AJ : PO LS

3,69

6,70

2 Z VAT 3 , 9

4 Z VAT 4 , 5

4 Z VAT 8 , 2

FA J R A N T M A L IN O W Y W IŚ N IO W Y GORZKI ,9 L % 13 VOL.LS0KA

ECZKA JA N TO Ń B K Z GOR A SU W O OCE LA IA N W IŚ 12% VOL. 1 L

ECZKA JA N TO Ń B IA N W IŚ L 12% VOL. 2

EU RO CA SH

JA NT OŃ

KR AJ : PO

KR AJ : PO LS

KA

PIW0

3,19

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

AG RO PO L

KR AJ : PO LS

BRANDY / KONIAK

8,49

KA

JA NT OŃ

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.07.2018–31.07.2018. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

135


WÓDKA / CZYSTA

CWYIDNRO 3,69

3,29

7,49

4 Z VAT 4 , 5

5 Z VAT 4 , 0

1 Z VAT 9 , 2

ELSKI C Y D R L U B 0,5 L L. 4,5% VO LS KA

ELSKI CY D R LU B K PUSZ A ,5 L % 4,5 VOL.LS0KA

ELSKI CY D R LU B IC CL ASS Z M IO D E M L 4,5% VOL. 1

KR AJ : PO

KR AJ : PO

WÓDKA / KOLOROWA

AM BR A

KR AJ : PO LS

AM BR A

KA

BRANDY / KONIAK

WHISKY

AM BR A

16,99

8,99

8,99

90 Z VAT 2 0 ,

6 Z VAT 1 1 , 0

6 Z VAT 1 1 , 0

ELSKI CY D R LU B LODOWY ,5 L 8,5% VOL. 0

ELSKI CY D R LU B P E R RY L 4,5% VOL. 1

CY D R WA N Y IL N IE F T R O 1 L L. O 4,5% V

AM BR A

AM BR A

AM BR A

6,99

2,19

5,99

0 Z VAT 8 , 6

9 Z VAT 2 , 6

Z V A T 7, 3 7

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

KR AJ : PO LS

KA

KR AJ : PO LS

PIW0

OWSKI CY D R SA DL 0,75 KR AJ : PO LS

KA

BA RT EX

KA

KR AJ : PO LS

KA

ROŃSKI CY D R D O B S S A C L IC P E R RY NEM Z C Y N A M O 75 L ,2 0 L. O V % 4,5 LS KA

ROŃSKI CY D R D O B S S C L A IC P E R RY NEM Z CY N A M O 5 L ,7 0 L. O V % 4,5 LS KA

JA NT OŃ

JA NT OŃ

KR AJ : PO

NAPOJE

WINO

KR AJ : PO

136

NA PREZENT

DO POSIŁKU

Z PRZYJACIÓŁMI

SAŁATKI

PRZYSTAWKI

CZERWONE MIĘSO

CIASTA

NA RANDKĘ

DO RELAKSU

RYBY

DRÓB

MAKARON

GRILL

OWOCE MORZA


KATALOG PRODUKTÓW / NR 6 01.07.2018–31.07.2018

M I O DY 12,99

17,99

6 Z VAT 1 1 , 0

8 Z VAT 1 5 , 9

3 Z VAT 2 2 , 1

J N IA K M IÓ D T R Ó S K I Ń Y D R A N R BE KI P IA S T O W S 0,75 L

J N IA K M IÓ D T R Ó S K I S TA R O P O L 5 L 13% VOL. 0,7

Ó R N IA K M IÓ D C Z W N Y N E Z R O K 0,75 L KA

KR AJ : PO LS

AP IS

KR AJ : PO LS

KA

KA

WÓDKA / KOLOROWA

KR AJ : PO LS

AP IS

AP IS

WHISKY

19,99

12,99

8 Z VAT 1 5 , 9

59 Z VAT 2 4 ,

J N IA K M IÓ D T R Ó N L S T O IK 5L % 13 VOL. 0LS,7KA

J N IA K M IÓ D D W Ó K I W IO KURP S 5 L 0,7 -1 15 7% VOPOL.LS KA

8 Z VAT 1 5 , 9 J N IA K M IO D T R Ó Z Y A PODCZ S L 5 16% VOL. 0LS,7KA

AP IS

AP IS

AP IS

24,99

59,99

33,99

74 Z VAT 3 0 ,

79 Z VAT 7 3 ,

1 Z VAT 4 1 , 8

J N IA K M IÓ D D W Ó K I W K U R P IO S CE W K A M IO N L 16% VOL. 0,5

W IG A M IÓ D J A D A N K A M IO K A + SKRZYNK I + 2 CZARK 5 L 0,7 15-17% VOL. KA

TO R A K M IÓ D P Ó Ł IG JADW A L 0,75 15-17% VOL. KA

KR AJ : PO LS

KR AJ : PO LS

PIW0

AP IS

WINO

AP IS

KA

KR AJ : PO

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

KR AJ : PO LS

KR AJ :

BRANDY / KONIAK

12,99 KR AJ : PO

WÓDKA / CZYSTA

8,99

AP IS

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.07.2018–31.07.2018. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

137


KUP 11 SZT.

KA M O Ł D AW S W IN N IC A C /P W C A B E R N E T /P S C IR O N T O P IN S /P B T A MUSC B /P W Y A N N O D R CHA R /P S L. 0,75 L O V % 11 DAW IA

+1 SZT. GRATIS KA M O Ł D AW S A IC N IN W C /P S P IN O T N O IR

BRANDY / KONIAK

KR AJ : M OŁ

KA MOŁDAWS A IN L DO AY B/PW CHARDONN

PIW0 WINO

KR AJ : M OŁ PA RT

DAW IA

NE R CE NT ER

10,99

CENA ZA SZT.

NAPOJE

2 Z VAT 1 3 , 5

138

+1 SZT. GRATIS

KA M O Ł D AW S A IN DOL BLANC S PA R K L IN G

DAW IA NT ER

10,99

CENA ZA SZT.

2 Z VAT 1 3 , 5

6 Z VAT 1 3 , 7

I B R A N EST S /P C T O MERL S /P B T A C S U M 0,75 L

CENA ZA SZT.

KA M O Ł D AW S D O L IN A BLANC S PA R K L IN GL 0,75 PA RT NE R CE

CENA ZA SZT.

KUP 6 SZT.

NT ER

KUP 6 SZT. KR AJ : M OŁ

NT ER

11,19

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

+1 SZT. GRATIS

DAW IA

PA RT NE R CE

K W IAT Y K IE M O Ł D AW S S M U S C AT C /P

2 Z VAT 1 3 , 5

6 Z VAT 1 1 , 0

KA M O Ł D AW S D O L IN A RODZAJ DOWOLNY L 0,75

+1 SZT. GRATIS

DAW IA

10,99

CENA ZA SZT.

KUP 6 SZT.

K W IAT Y K IE M O Ł D AW S S /P C T O L R ME S M U S C AT B /P S /P R E S O R 0,75 L PA RT NE R CE

PL AT IN UM

8,99

KUP 6 SZT.

KR AJ : M OŁ

KR AJ : M OŁ

WHISKY

WÓDKA / KOLOROWA

WÓDKA / CZYSTA

Y T E I K PA

+1 SZT. GRATIS B R A N EST I S MUSCAT B/P

KUP 5 SZT. A UMBRELL T EE W S I RED SEM WEET S I M E S E W H IT 0,75 L IA KR AJ : M OŁ

DAW

PA RT NE R CE

NT ER

11,49

CENA ZA SZT.

3 Z VAT 1 4 , 1

+1 SZT. GRATIS A UMBRELL T EE W S I M E S RED


KATALOG PRODUKTÓW / NR 6 01.07.2018–31.07.2018

Y T E I K PA

KR AJ : BU ŁG

C O M PA N IO C /S Ł

NE

CREEK J A C O B ’S D Z A J O R D O W O L N Y 0,75 L L. O V % 7,2-13,3 LI A KR AJ : AU ST

CENA ZA SZT.

CREEK J A C O B ’S B /W Y AY N N CHARDO

A

18,99

PL AT IN UM

+1 SZT. GRATIS

RA

W YB OR OW

AR IA

12,99

KUP 10 SZT.

WÓDKA / KOLOROWA

NE C O M PA N IO IR O N P IN O T N S A U V IG N O S R /P C /S Ł 11% VOL. 1 L

+1 SZT. GRATIS

WÓDKA / CZYSTA

KUP 6 SZT.

CENA ZA SZT.

36 Z VAT 2 3 ,

8 Z VAT 1 5 , 9

I BA DAG O N W /P C I N A M PIROS

JO C A M P O V IELO IL N TEMPRA WHITE 0,75 L KR AJ : HI SZ

CENA ZA SZT.

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

CENA ZA SZT.

CREEK J A C O B ’S B /W Y AY N CHARDON

A

19,99

PL AT IN UM

+1 SZT. GRATIS

PA NI A

W YB OR OW

KR AJ :

17,99

KUP 10 SZT.

BRANDY / KONIAK

I B A D A G O N B/PS LLEY VA I N ZA A L A LLEY C/PS AL AZANI VA B/PW N PIROSMA I W C/P PIROSMANI 5 L 0,7 L. O V 2% -1 10 GR UZ JA

+1 SZT. GRATIS

WHISKY

KUP 5 SZT.

59 Z VAT 2 4 ,

3 Z VAT 2 2 , 1

KUP 5 SZT.

AR

PL AT IN UM

KR AJ : BU ŁG

C O N C E RT B /P S

O

AR

PL AT IN UM

9,99

CENA ZA SZT.

9 Z VAT 1 2 , 2

NAPOJE

16,99

CENA ZA SZT.

O C O N C E RT C /P S B /P S OL. 0,75 L 11,5-14,5% V IA

+1 SZT. GRATIS

WINO

KR AJ : BU ŁG

C H E VA L ZYNA D E K ATA R C/WY T E CA B E R N

KUP 5 SZT.

PIW0

C H E VA L ZYNA D E K ATA R Y B/WY A N CHARDON /WY C CA B E R N E T Y MAVRUD C/W ,75 L VOL. 0 13,3–14,5% IA

+1 SZT. GRATIS

90 Z VAT 2 0 , OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.07.2018–31.07.2018. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

139


WÓDKA / KOLOROWA

WÓDKA / CZYSTA

Y T E I K PA KUP 11 SZT. MEZZEK RODZAJ O W D O L N Y 0,75 L L. O V % 12,5-14 IA KR AJ : BU ŁG

+1 SZT. GRATIS MEZZEK C /P S

AR

PL AT IN UM

15,49

KUP 6 SZT. MEZZEK IT GRAPEFRU Ł /S R E T S TA T E R /S Ł S A T N O M E L ,75 L 7,5% VOL. 0AR IA

+1 SZT. GRATIS MEZZEK E IT TA S T GRAPEFRU

KR AJ : BU ŁG

CENA ZA SZT.

PL AT IN UM

11,99

5 Z VAT 1 9 , 0

CENA ZA SZT.

BRANDY / KONIAK

WHISKY

5 Z VAT 1 4 , 7

KUP 10 SZT.

EAK T B IL IS I P R Y ID M E S E IT H W W /P B R Y C /P W R E D S E M I D S . B /P S I M E W H IT E S . C /P S RED SEMI S L 5 ,7 0 KR AJ : GR UZ

EAK T B IL IS I P /P W C Y R D RED SEMI

KUP 5 SZT.

N GEM B U L G A R IA W B /P S , B /P C /P S , C /P W,75 L OL. 0 11,5-12,5% V KR AJ : BU ŁG

+1 SZT. GRATIS B U L G A R IA C /P S

N GEM

AR IA

PL AT IN UM

JA

9,29

NT ER

17,19

CENA ZA SZT.

CENA ZA SZT.

3 Z VAT 1 1 , 4

4 Z VAT 2 1 , 1

KUP 10 SZT.

U N IA CASA PEC S /P C I T N C H IA C /P S O IV IT IM R P O L A C /P S N E R O D `AV S . B /P S LA O R V IE T O C 0,75 L 12-13% VOL. ŁO CH Y KR AJ : W

PA RT NE R CE

NT ER

17,99

NAPOJE

WINO

PIW0

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

PA RT NE R CE

+2 SZT. GRATIS

CENA ZA SZT.

3 Z VAT 2 2 , 1

140

+2 SZT. GRATIS U N IA C A S A P E C /P S C O IV IT P R IM

KUP 6 SZT. PAT E CABERNET N C /P W S A U V IG N O B /P W AY C H A R D O N N /P W C T O L R ME 5L 13% VOL. 0,7 PA RT NE R CE

NT ER

9,99

CENA ZA SZT.

9 Z VAT 1 2 , 2

+1 SZT. GRATIS PAT E W M E R L O T C /P


KATALOG PRODUKTÓW / NR 6 01.07.2018–31.07.2018

Y T E I K PA

KR AJ : GR UZ

E R A M IC BROWN C E T T BO L C /P S P S A E R AV I

JA

30,29

PA RT NE R CE

6 Z V A T 3 7, 2

NT ER

CENA ZA SZT.

6 Z V A T 3 7, 2

R IZ Z A N T E F R E S C O F E R/PS W RÓŻO

AM BR A

KUP 5 SZT.

R IZ Z A N T E F R E S C O F R /P S F R A G O L A B /P S ES CA MANGO&P R O S E R /P S 5 L L. 0,7 5,5-10% VO KA

+1 SZT. GRATIS

R IZ Z A N T E F R E S C O F C A B /P S ES MANGO&P

KR AJ : PO LS

CENA ZA SZT.

AM BR A

7,99

CENA ZA SZT.

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

9 Z VAT 4 , 2

3 Z VAT 9 , 8

KUP 4 SZT. KR AJ : W ŁO

CH Y

AM BR A

Y F IO R E J U IC H C A E P RY S T R AW B E R E P A R G 5L 7% VOL. 0,7 KR AJ : PO LS

+1 SZT. GRATIS F IO R E J U IC PEACH

Y

KA

AM BR A

8,99

CENA ZA SZT.

NAPOJE

6 Z VAT 1 1 , 0

ZANTE F IO R E F R IZ R R Y E B W A ST R

KUP 4 SZT.

WINO

8,99

CENA ZA SZT.

+1 SZT. GRATIS

PIW0

ZANTE F IO R E F R IZ R R Y E B W A ST R 5L 7% VOL. 0,7

BRANDY / KONIAK

+1 SZT. GRATIS

KR AJ : PO LS

3,49

R A M IC GREEN CE E L T T BO /P S C I V A R E P SA

WHISKY

R IZ Z A N T E F R ES C O F O DZ A J R D O W O L N Y ,25 L 10% VOL. 0 KA

+1 SZT. GRATIS

JA

30,29

CENA ZA SZT.

KUP 5 SZT.

R A M IC GREEN CE L B OT T E C /P S S A P E R AV I L 5 0,7 KR AJ : GR UZ

NT ER

PA RT NE R CE

KUP 5 SZT.

WÓDKA / KOLOROWA

E R A M IC BROWN C E B OT T L C /P S S A P E R AV I L 5 0,7

+1 SZT. GRATIS

WÓDKA / CZYSTA

KUP 5 SZT.

6 Z VAT 1 1 , 0

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.07.2018–31.07.2018. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

141


Y T E I K PA WÓDKA / CZYSTA

KUP 5 SZT.

WÓDKA / KOLOROWA

NTI MONTE SA Ł /S C L O R IG IN A C /S Ł Y R R E B BL ACK /S Ł .C W W IL D S T R A ,75 L 0 L. O V 11% KA

+1 SZT. GRATIS NTI MONTE SA O C C E IS T FRUT P IN E B E R R Y

KR AJ : PO LS

11,99

WHISKY BRANDY / KONIAK

KUP 3 SZT.

NTI MONTE SA Ł /S MDOLCE B W M S E C C O B /P W /P B L A IN IG OR P IN E B E R R Y 0,75 L

+1 SZT. GRATIS NTI MONTE SA O C C E F R U T T IS MANGO

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

NTI MONTE SA C E S H T SMOO R O S S IN I

CH Y

12,99

CENA ZA SZT.

NTI MONTE SA Z IT R P S ANGE B IT T E R O R ,2 L 0 L. O V 10% Y

PIW0

NTI MONTE SA C E S S M O OT H A S O IM M B E L L IN I R O S S IN I ,75 L 10% VOL. 0

+1 SZT. GRATIS

JA NT OŃ

KUP 7 SZT. CH

JA NT OŃ

WINO

KUP 6 SZT.

KR AJ : W ŁO

CENA ZA SZT.

8 Z VAT 1 5 , 9

5 Z VAT 1 4 , 7

+1 SZT. GRATIS NTI MONTE SA S P R IT Z ANGE B IT T E R O R

KUP 6 SZT.

NTI MONTE SA Z IT R P S ANGE B IT T E R O R 5 L ,7 0 L. O V 10% CH Y KR AJ : W ŁO

JA NT OŃ

CENA ZA SZT.

1 Z VAT 4 , 9

NAPOJE

CENA ZA SZT.

5 Z VAT 1 4 , 7

KA

11,99

142

NTI MONTE SA O C C E IS T FRUT ON W AT E R M E L

AR IA

11,99

JA NT OŃ

3,99

+1 SZT. GRATIS

JA NT OŃ

CENA ZA SZT.

5 Z VAT 1 4 , 7

KR AJ : W ŁO

NTI MONTE SA O C C E F R U T T IS Y R R E B E P IN MANGO ON W AT E R M E L 5 L 11% VOL. 0,7 KR AJ : BU ŁG

JA NT OŃ

KR AJ : PO LS

KUP 6 SZT.

11,99

CENA ZA SZT.

5 Z VAT 1 4 , 7

+1 SZT. GRATIS NTI MONTE SA S P R IT Z ANGE B IT T E R O R


KATALOG PRODUKTÓW / NR 6 01.07.2018–31.07.2018

Y T E I K PA

KR AJ : BU ŁG

AR IA

PA RT NE R CE

NT ER

8,29

S O L E IL K A D A R K A Y R /S Ł R R E B W ST R A

CE DC

12,99

0 Z VAT 1 0 , 2

8 Z VAT 1 5 , 9

I

CY D R D O B

ROŃSKI

PA RT NE R CE

NT ER

3,49

CENA ZA SZT.

ATIS + 1 S Z T . GR

KUP 6 SZT. IE ZBÓJECK E N A GRZ KO R Z E N N E M A L IN O W E 13% VOL. 1 L KR AJ : PO LS

PA RT NE R CE

KA

NT ER

8,49

CENA ZA SZT.

4 Z VAT 1 0 , 4 ATIS + 1 S Z T . GR

KUP 6 SZT. IE ZBÓJECK GRZANE KO R Z E N N E M A L IN O W E L 13% VOL. 2 KR AJ : PO LS

PA RT NE R CE

KA

NT ER

14,30

CENA ZA SZT.

9 Z V A T 1 7, 5

NAPOJE

9 Z VAT 4 , 2

Z V A T 7, 3 7

WINO

PA RT NE R CE

CENA ZA SZT.

PIW0

KR AJ : PO

ROŃSKI

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

9 Z VAT 2 , 6

IE ZBÓJECK GRZANE KO R Z E N N E L 5 % 13 VOL. 0LS,2KA

CY D R D O B

I

NT ER

5,99

CENA ZA SZT.

KUP 6 SZT.

ROŃSK CY D R D O B P E R RY C L A S S IC NEM Y C Z NAMO 5 L ,7 0 L. O V 4,5% KA

+1 SZT. GRATIS

KR AJ : PO LS

ER RT NE R CE NT

2,19

KUP 6 SZT.

BRANDY / KONIAK

+1 SZT. GRATIS

KR AJ : PO LS

PA

CENA ZA SZT.

WHISKY

ROŃSK CY D R D O B P E R RY C L A S S IC NEM Y C Z N A M O 75 L ,2 0 L. O V 4,5% KA

C IN & C IN Ł B IA N C O B /S

C IN & C IN Ł B IA N C O B /S R O S E C /S Ł Ł R O S S O R /S L ,75 0 % ,5 0 -1 9 ,5 PO LS KA KR AJ :

CENA ZA SZT.

KUP 5 SZT.

+1 SZT. GRATIS

WÓDKA / KOLOROWA

S O L E IL K A D A R K A Y R /S Ł R R S T R AW B E Ł P E A C H R /S L 5 ,7 0 L. 10% VO

KUP 5 SZT.

WÓDKA / CZYSTA

+1 SZT. GRATIS

KUP 12 SZT.

ATIS + 1 S Z T . GR

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.07.2018–31.07.2018. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

143


WÓDKA / KOLOROWA

WÓDKA / CZYSTA

Ć Ś O W NO 15,49

11,99

9,00

5 Z VAT 1 9 , 0

5 Z VAT 1 4 , 7

7 Z VAT 1 1 , 0

SSI CARLO RO H S E R F E R R Y R /S Ł M IX E D B E R E R /S Ł T A N A R POMEG ,75 L 10% VOL. 0

A P IN K L A M B /P S C /P S VOL. 0,75 L 3% -1 12,5 CH IL E

IL L S BA L K A N H R E D P /S Ł S W H IT E B /P L 5 11% VOL. 0,7

KR AJ : US A

KR AJ :

MA RI E BR IZ

AR D

JA NT OŃ

BRANDY / KONIAK

WHISKY

CE DC

9,29

14,39

12,99

3 Z VAT 1 1 , 4

0 Z V A T 1 7, 7

8 Z VAT 1 5 , 9

N GEM B U L G A R IA B /P S B /P W C /P S C /P W ,75 L 11,5% VOL. 0 IA

EL SOL S E S PA N A R /P L 5 9% VOL. 0,7

NE C O M PA N IO C /S Ł 11% VOL. 1 LIA

AM BR A

PL AT IN UM

10,99

10,99

9,99

2 Z VAT 1 3 , 5

2 Z VAT 1 3 , 5

9 Z VAT 1 2 , 2

A L ITA E B /W Y B R U T C U V E ,75 L 0 L O V % 11 ŁG AR IA

A L ITA OLOWE B E Z A L KO H R /P W AY P /W Y C H A R D O N N /S Ł B T A C S MU /P W R IE S L IN G B W /P C E S RO 0,75 L 0-11,5% VOL

PAT E N N AY B /P W O D R A H C N C /P W IG SAU V N O W M E R L O T C /P5 L 13% VOL. 0LS,7KA

KR AJ : BU ŁG

KR AJ : HI SZ

PA NI A

KR AJ : BU ŁG

AR

AR

PIW0

GIN / RUM / TEQUILA / LIKIER

PL AT IN UM

KR AJ : BU

WINO

ST UM BR AS

PO LA ND

KR AJ : BU ŁG

NAPOJE

ST UM BR AS

144

AR IA

PO LA ND

KR AJ : PO

JA NT OŃ


KATALOG PRODUKTÓW / NR 6 01.07.2018–31.07.2018

Ć Ś O W NO WÓDKA / CZYSTA

17,99 3 Z VAT 2 2 , 1 NDI B A R R A M U B/WY Y A N CHARDON B/WY G CHARD&VIO 5 L 0,7 13,5% VOL. RA LI A

WÓDKA / KOLOROWA

KR AJ : AU ST

PL AT IN UM

WHISKY

17,99

BRANDY / KONIAK

3 Z VAT 2 2 , 1 NDI BA R R A M U Y /W C CHIRAZ 5L 14% VOL. 0RA,7LI A KR AJ : AU ST

PL AT IN UM

12,99

8 Z VAT 1 5 , 9

8 Z VAT 1 5 , 9

8 Z VAT 1 5 , 9

RE D O L C E F ION C/PS O N IG V U CA B SA VOL. 1 L

RE D O L C E F IO B/PS Y A N N O D CHAR VOL. 1 L

P O R TA /WY C A B S AU V C Y /W C E R CARMENE B/WY Y A N N O CHARD L. 0,75 L 12,5-13% V: OCH IL E

KR AJ : M OŁ

DAW IA

PA RT NE R CE

NT ER

KR AJ : M OŁ

DAW IA

PA RT NE R CE

NT ER

PIW0

12,99

GIN / RUM / TEQUILA / LIKIER

12,99

KR AJ

WINO

PL AT IN UM

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.07.2018–31.07.2018. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

145


PIW0

GIN / RUM / TEQUILA / LIKIER

BRANDY / KONIAK

WHISKY

WÓDKA / KOLOROWA

WÓDKA / CZYSTA

Ć Ś O W NO

3,39

3,99

4,09

Z VAT 4 , 1 7

1 Z VAT 4 , 9

3 Z VAT 5 , 0

ELSKI CY D R LU B Y Z C Y KL AS N M IO D O W Y L ,4 4,5% VOL. 0

ELSKI CY D R LU B A N Y W O R N IE F ILT ,4 L 0 L. O V % ,5 4 US A

V ID MOGEN DA S /P B O T MOSCA /P S C D R O C N CO /P S R L E Z IN FA N D 87 L ,1 0 L. O V % 10 : US A

KR AJ : US A

WINO

AM BR A

KR AJ :

AM BR A

KR AJ

NAPOJE

BA RT EX

146


KATALOG PRODUKTÓW / NR 6 01.07.2018–31.07.2018

Ć Ś O W NO 19,99

9,99

9 Z VAT 1 2 , 2

59 Z VAT 2 4 ,

9 Z VAT 1 2 , 2

M A R T IN I K L IN G T S A I S PA R ,2 L 0 L. O V % 7,5 CH Y

M A R T IN I K L IN G T S A I S PA R 7 5 L ,3 0 L. O V 7,5% CH Y

T O T IN O IO N M U S IC E D IT L O O C E IC 1L 14,5% VOL.

KR AJ : W ŁO

KR AJ : W ŁO

BA CA RD I MA

RT IN I PO LS

KA

KR AJ : PO LS

KA

HE NK EL L

WHISKY

12,99

10,99

82 Z VAT 2 5 ,

8 Z VAT 1 5 , 9

2 Z VAT 1 3 , 5

K IJ A FA C H E R RY L 16% VOL. 0,7

T R Ó J N IA K W ES E L N Y L 5 13% VOL. 0,7

C OT E U IT S E F O R S T F R YA A P A SWEET P 0,75 L

UN IT ED

A

S BE VE RA GE

KR AJ : PO LS

KA

KR AJ : BU ŁG

AP IS

VI NE X- SL AV

AR IA

IA NT SI PO LA

ND

0 Z VAT 1 0 , 2

1 Z VAT 4 , 9

8 Z VAT 1 5 , 9

S O L E IL K A D A R K A /S Ł R H PEAC R Y R /S Ł S T R AW B E R ,75 L 0 L. 10% VO

NTI MONTE SA C E S H T SMOO M IM O S A R O S S IN I B E L L IN I S P R IT Z ANGE B IT T E R O R ,2 L 0 L. O 10% V

NTI MONTE SA Z IT R SP ANGE B IT T E R O R C E H T SMOO S R O S S IN I M IM O S A B E L L IN I ,75 L 10% VOL. 0

JA NT OŃ

JA NT OŃ

AR IA

JA NT OŃ

KR AJ : W ŁO

CH Y

KR AJ : W ŁO

WINO

12,99

PIW0

3,99

GIN / RUM / TEQUILA / LIKIER

8,29

KR AJ : BU ŁG

BRANDY / KONIAK

20,99 KR AJ : DA NI

WÓDKA / KOLOROWA

BA CA

I PO LS KA RD I MA RT IN

WÓDKA / CZYSTA

9,99

CH Y

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.07.2018–31.07.2018. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

147


GIN / RUM / TEQUILA / LIKIER

BRANDY / KONIAK

WHISKY

WÓDKA / KOLOROWA

WÓDKA / CZYSTA

Ć Ś O W NO

3,49

7,99

7,99

9 Z VAT 4 , 2

3 Z VAT 9 , 8

3 Z VAT 9 , 8

WINO

PIW0

R IZ Z A N T E F R E S C O F /P S E W H IT B R O S E R /P S R E D C Z /P S FRAGOL A ES CA MANGO&P 5 L ,2 0 L. O V % 10 LS KA KR AJ : PO

NAPOJE

AM BR A

148

R IZ Z A N T E F R ES C O F L A G FRA O ,75 L % ,5 5 VOL. LS0 KA

R IZ Z A N T E F R ES C O F ES CA & MANGO P 5 L ,7 5,5% VOL. LS0 KA

AM BR A

AM BR A

KR AJ : PO

KR AJ : PO


KATALOG PRODUKTÓW / NR 6 01.07.2018 – 31.07.2018

E J O P NA 2,35

Z VAT 1 , 4 1

5 Z VAT 2 , 4

9 Z VAT 2 , 8

LA PEPSI CO C L A S S IC MAX SEVEN UP M IR IN D A ORANGE ,33 L PUSZKA 0

LA PEPSI CO SEVEN UP M IR IN D A ORANGE IT GRAPEFRU P E T 0,5 L

LA PEPSI CO C L A S S IC MAX SEVEN UP M IR IN D A ORANGE PET 1 L

FR IT O- LAY

FR IT O- LAY

FR IT O- LAY

2,75

OWAŃ KUPIE 2 OPAK

PRZY ZA

2,99

8 Z VAT 3 , 6

Z VAT 1 , 5 9

5 Z VAT 2 , 4

A C O C A -C O L C L A S S IC C H E R RY ZERO L IM E P S R IT E F A N TA ORANGE 3L P U S Z K A 0,3

A C O C A -C O L C H E R RY C L A S S IC ZERO L IM E S P R IT E F A N TA ORANGE S H O K ATA Y W IL D B E R R PET 0,5 L

CO CA -C OL

A

CO CA -C OL

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

LA PEPSI CO C L A S S IC MAX V SE EN UP M IR IN D A ORANGE DEW U O M N TA IN L 8 1, T PE

1,99

BRANDY / KONIAK

8 Z VAT 3 , 3

1,29

WHISKY

ANIA E 1 OPAKOW

PRZY ZAKUPI

WÓDKA / KOLOROWA

1,99

WÓDKA / CZYSTA

1,15

A

FR IT O- LAY

4,39

1 Z VAT 3 , 5

8 Z VAT 3 , 6

0 Z VAT 5 , 4

A

A C O C A -C O L IC S S A CL ZERO S P R IT E F A N TA ORANGE PET 2,25 L

CO CA -C OL

C O C A -C O L C L A S S IC ZERO L IM E S P R IT E F A N TA ORANGE PET 1,5 L CO CA -C OL

CO CA -C OL

A

A

NAPOJE

A C O C A -C O L IC S S A CL C H E R RY L IM E S P R IT E F A N TA ORANGE S H O K ATA Y W IL D B E R R IC N O T K IN L E Y PET 1 L

WINO

2,99

PIW0

2,85

A

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.07.2018 – 31.07.2018. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

149


WÓDKA / CZYSTA

E J O P NA 2,09 7 Z VAT 2 , 5 HOOP COL PET 2 L

WÓDKA / KOLOROWA

HO OP PO LS

A

KA

RZY IĄZUJE P C E N A O B OW 1 0 ZG R Z E W E K . N I M E Z A KU P I

3,15

1,35

7 Z VAT 3 , 8

Z VAT 1 , 6 6

PÓJ CAPRIO NA CZKA ZE R O CZARNA P UIT GRAPEFR JA B Ł KO MINA MULTIWITA ZA Ń POMARA C L 2 N O T R KA

K KU B U Ś S O N BŁ/BA A /J H C R A M BŁ/BRZOS MARCH/JA /MAL MACH/JABŁ L SZKŁO 0,3 MA SP EX

MA SP EX

BRANDY / KONIAK

WHISKY

RZY IĄZUJE P C E N A O B OW 3 ZG R Z E W E K . N I M E I P Z A KU

1,65

1,63

2,25

3 Z VAT 2 , 0

0 Z VAT 2 , 0

Z VAT 2 , 7 7

SOK KU B U Ś G O A B Ł /J H C R A /M BA N BŁ/MAL MARCH/JA PET 0,3 L

T Y M BA R K SKW JABŁ/BRZO IĘ /M JABŁ TA IA JABŁ/WIŚN TA IĘ /M MALINA KW S ZO R /B R A POM L ,5 0 SZKŁO

MA SP EX

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

RZY IĄZUJE P C E N A O B OW 3 ZG R Z E W E K MIN. Z A KU P I E

NAPÓJ T Y M BA R K S K W JABŁ/BRZO JABŁ/MIĘTA IA JABŁ/WIŚN W K S ZO R /B R POMA K A RTO N 1 L MA SP EX

MA SP EX

WINO

PIW0

RZY IĄZUJE P C E N A O B OW 3 ZG R Z E W E K . N I M E Z A KU P I

3,29

4,19

1,75

5 Z VAT 4 , 0

Z VAT 5 , 1 5

Z VAT 2 , 1 5

SOK T Y M BA R K O K JA B Ł K A RTO N 1 L

SOK T Y M BA R K ZA C Ń A POMAR L 1 N O T R A K

MA SP EX

MA SP EX

K C A P PY S O Y W O C O W O WIELO MI Z WITAMINA JA B Ł KO W Y ZOWY M O P ARAŃC L 3 ,3 0 PET

NAPOJE

CO CA -C OL

150

A


KATALOG PRODUKTÓW / NR 6 01.07.2018 – 31.07.2018

E J O P NA 1,19

8 Z VAT 3 , 6

Z VAT 4 , 1 7

Z VAT 1 , 4 6

K C A P PY S O Y W O K JA B Ł PET 1 L

K C A P PY S O Y W O T U GREJPFR ĘTNY M IE LN A R NATU MINA MULTIWITA WY ZO C Ń A R A POM ORZECZKI P EJ N R ZA ZC PET 1 L

FUZE TEA CUS PEACH HIBIS RASS G N O M LE N LEMO 0,33 L

CO CA -C OL

A

CO CA -C OL

CO CA -C OL

A

A

2,19

5 Z VAT 2 , 4

2 Z VAT 3 , 9

9 Z VAT 2 , 6

FUZE TEA CUS PEACH HIBIS RASS G N O M LE LEMON N TEA FUZE GREE S U R IT C LIME MINT MANGO PET 0,5 L

FUZE TEA CUS EA P CH HIBIS RASS G N O M LEMON LE N TEA FUZE GREE CITRUS LIME MINT PET 1,5 L CO CA -C OL

A

L AC K T E A NESTEA B WA CY T R Y N O A IOW BRZOSKWIN TEA EN E R G A E T N ES CL ASSIC OLIMONKOW A W O T -MIĘ PET 0,5 L HO OP PO LS

KA

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

A

BRANDY / KONIAK

3,19

WHISKY

1,99

CO CA -C OL

WÓDKA / KOLOROWA

3,39

WÓDKA / CZYSTA

2,99

3,29 5 Z VAT 4 , 0

WINO

HO OP PO LS

PIW0

L AC K T E A NESTEA B WA Y R T CY N O A IOW BRZOSKWIN TEA N E E R G N EST E A CL ASSIC OLIMONKOW -MIĘTOWA PET 1,25 L KA

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.07.2018 – 31.07.2018. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

151


WÓDKA / CZYSTA

E J O P NA 1,15

1,75

2,49

Z VAT 1 , 4 1

Z VAT 2 , 1 5

6 Z VAT 3 , 0

E TEA LIPTON IC WA IO IN BRZOSKW A W O N Y R CY T EEN LIPTON GR A E T E IC CL ASSIC T LIME & MIN JASMIN PET 0,5 L

E TEA LIPTON IC WA IO IN BRZOSKW A W O N Y R CY T EEN LIPTON GR A E T E IC CL ASSIC T LIME & MIN PET 1,5 L

WÓDKA / KOLOROWA

E TEA LIPTON IC WA IO IN BRZOSKW A W O N Y R T CY 3L PUSZKA 0,3 FR IT O- LAY

BRANDY / KONIAK

WHISKY

FR IT O- LAY

1,72

1,75

Z VAT 2 , 1 2

Z VAT 2 , 1 5

OSHEE 6 MAGNEZ + B AŁY R E IN M I Y WITAMIN 5 L PET 0,5

E O BY O S H E C L A S S IC A C A I/ G O J I S IC ZERO CL AS JI O G I/ A ZERO AC 5 L ,2 0 A ZK S U P

OS HE E

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

OS HE E

4,09

NAPOJE

WINO

PIW0

3 Z VAT 5 , 0

152

FR IT O- LAY RZY IĄZUJE P C E N A O B OW 2 ZG R Z E W E K . N I M E Z A KU P I

1,95

0 Z VAT 2 , 4

D R IN K IS O T O N IC IT R M U LT IF U ORANGE LEMON IF R U IT Z E R O M U LT5 L ,7 PET 0 OS HE E

6,29

Z V A T 7, 7 4

O D A L M AT IN E IO W IN W K S O Z BR JA B Ł KOW E OWE T R U S K AW K W IO W IŚ N E 0,75 L

PICCOLO IA BRZOSKWIN L A IC P O R T A TRUSKAWK WIŚNIA 0,75 L

BA RT EX

AM BR A


KATALOG PRODUKTÓW / NR 6 01.07.2018 – 31.07.2018

E J O P NA 2,89

3 Z VAT 2 , 0

7 Z VAT 2 , 5

5 Z VAT 3 , 5

E POWERAD IS O T O N IC DA COCO JAGO N COCO LEMO L ,5 0 T PE

E POWERAD IS O T O N IC ZERO P E T 0,5 L

E POWERAD IS O T O N IC V ITA M IN P E T 0,5 L

CO CA -C OL

A

CO CA -C OL

A

CO CA -C OL

A

1,35

2,05

1,59

Z VAT 1 , 6 6

2 Z VAT 2 , 5

Z VAT 1 , 9 6

E R GY BL ACK EN D R IN K C L A S S IC M O J IT O SAMURAJ Y SEXENERG L ,25 0 A K Z S U P

E R GY T IG E R E N D R IN K ,25 L PUSZKA 0

BURN O R IG IN A L I A P P L E K IW L ,25 0 A K Z S PU

MA SP EX

CO CA -C OL

BRANDY / KONIAK

RZY IĄZUJE P C E N A O B OW 2 ZG R Z E W E K . N I M E I P Z A KU

WHISKY

RZY IĄZUJE P C E N A O B OW 2 ZG R Z E W E K . N I M E I P Z A KU

RZY IĄZUJE P C E N A O B OW 2 ZG R Z E W E K MIN. E I P KU A Z

WÓDKA / KOLOROWA

2,09

WÓDKA / CZYSTA

1,65

A

GE LLW E

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

2,49 6 Z VAT 3 , 0

WINO

CO CA -C OL

PIW0

E N E R GY M O N ST E R S S C L A IC R H T E D O CTO R O E Z LY E A B S O LU T R IP P E R A S S A U LT U LT R A R E D LH44 ,5 L Z PUS KA 0 A

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.07.2018 – 31.07.2018. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

153


CHCESZ ZARABIAĆ JESZCZE WIĘCEJ? Wybierz kupony i włącz je w swoim sklepie, a staniesz się widoczny dla tysięcy konsumentów w aplikacji Drinco. Za każdy kupon zealizowany w sklepie otrzymasz wynagrodzenie

PRZYKŁADOWE KUPONY NA LIPIEC Kwota wynagrodzenia brutto za każdy zrealizowany kupon w PLN

Produkt

Cena detaliczna w aplikacji brutto w PLN

FINLANDIA 0,5 L 40%

2,25 zł

32,99 zł

FINLANDIA RÓŻNE SMAKI 0,7 L 37,5%

3,80 zł

44,99 zł

SOPLICA 0,2 L 40%

0,22 zł

10,65 zł

JOHNNIE WALKER RED LABEL 0,7 L 40%

6,00 zł

52,99 zł

JACK DANIEL`S 0,7 L 40%

6,50 zł

79,99 zł

JACK DANIEL`S HONEY 0,7 L 35%

6,50 zł

79,99 zł

JACK DANIEL'S FIRE LIKIER 0,7 L 35%

6,50 zł

79,99 zł

MARTINI VERMOUTH RÓŻNE SMAKI 1 L 14,4%

1,65 zł

39,99 zł

TOTINO MUSIC EDITION RÓŻNE SMAKI 1 L 14,5%

1,00 zł

13,99 zł

BACARDI CARTA BLANCA 0,7 L 37,5%

3,50 zł

66,99 zł

MIONETTO PROSECCO TREVISO BRUT PRESTIGE 0,75 L

2,00 zł

29,99 zł

CARLO ROSSI RÓŻNE SMAKI 0,7 L

0,46 zł

22,79 zł

Więcej informacji pod adresem

www.drinco.alkohole.eurocash.pl


1

WEJDŹ NA STRONĘ www.drinco.alkohole.eurocash.pl

JAK WYBRAĆ KUPONY DRINCO?

3

WYBIERZ KUPON, który udostępnisz w swoim sklepie.

4

OKREŚL LICZBĘ KUPONÓW i zapisz zmiany.

2

WEJDŹ W ZAKŁADKĘ „TWOJE SKLEPY” Ustaw godziny otwarcia Twojego sklepu - konsument zobaczy je w aplikacji!

5

W ZAKŁADCE „TWOJE KUPONY” zobaczysz liczbę pobranych kuponów i wysokość retrorabatów.


KO N TA K T INFOLINIA 0 801 006 069 / Z TEL. KOMÓRKOWYCH 61 674 03 30 WWW.ALKOHOLE.EUROCASH.PL

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.07.2018 – 31.07.2018. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

6 eca folder regularny lipiec 2018_02  
6 eca folder regularny lipiec 2018_02