Page 1

INFORMATOR PROMOCYJNY / NR 5 01.08.2018 – 31.08.2018

37,55 19 Z VAT 4 6 , RUSSIAN D S TA N D A R L ,7 4 0 % VO L . 0 LI D ER C EN

OWY

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.08.2018–31.08.2018. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.


INFORMATOR PROMOCYJNY / NR 5 01.08.2018–31.08.2018

A K D Ó W C Z Y S TA 25,09

6 Z VAT 9 , 6

11 Z VAT 2 0 ,

86 Z VAT 3 0 ,

H U S A R IA L ,2 40% VOL. 0

H U S A R IA L ,5 40% VOL. 0

H U S A R IA L ,7 40% VOL. 0

CE DC

CE DC

CE DC

3,82

7,29

0 Z VAT 4 , 7

7 Z VAT 8 , 9

S O P L IC A ,1 L 40% VOL. 0

S O P L IC A ,2 L 40% VOL. 0

CE DC

CE DC

16,29

23,79

6,65

04 Z VAT 2 0 ,

26 Z VAT 2 9 ,

Z VAT 8 , 1 8

S O P L IC A ,5 L 40% VOL. 0

S O P L IC A ,7 L 40% VOL. 0

NT A B S O LW E L ,2 0 L. O V 40%

CE DC

CE DC

CE DC

WÓDKA / KOLOROWA

16,35

WÓDKA / CZYSTA

7,85

CI O WARTOŚ

150 ZŁ

H U S A R IA L ,2–0,7 40% VOL. 0

+1 SZT. GRATIS H U S A R IA L ,2 40% VOL. 0

WHISKY / BRANDY

KUP MIX

CE DC

GIN / RUM / LIKIER WINO PIW0 NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.08.2018–31.08.2018. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

3


3,32

6,09

13,50

8 Z VAT 4 , 0

Z V A T 7, 4 9

1 Z VAT 1 6 , 6

KA Ż Y T N IÓ W L ,1 40% VOL. 0

KA Ż Y T N IÓ W L ,2 40% VOL. 0

KA Ż Y T N IÓ W L ,5 40% VOL. 0

CE DC

CE DC

CE DC

3,82

6,83

22,69

0 Z VAT 4 , 7

0 Z VAT 8 , 4

1 Z V A T 2 7, 9

A ŻUBRÓWK B IA Ł A ,1 L 40% VOL. 0

A ŻUBRÓWK B IA Ł A ,2 L 40% VOL. 0

A ŻUBRÓWK B IA Ł A ,7 L 40% VOL. 0

CE DC

CE DC

CE DC

2,99

5,69

12,99

8 Z VAT 3 , 6

Z V A T 7, 0 0

8 Z VAT 1 5 , 9

JOKER ,1 L 38% VOL. 0

JOKER ,2 L 38% VOL. 0

JOKER ,5 L 38% VOL. 0

EU RO CA SH

EU RO CA SH

EU RO CA SH

NAPOJE

PIW0

WINO

GIN / RUM / LIKIER

WHISKY / BRANDY

WÓDKA / KOLOROWA

WÓDKA / CZYSTA

A K D Ó W C Z Y S TA

4


INFORMATOR PROMOCYJNY / NR 5 01.08.2018–31.08.2018

A K D Ó W C Z Y S TA 7,09

21,35

1 Z VAT 4 , 9

2 Z VAT 8 , 7

26 Z VAT 2 6 ,

VODKA K R U P N IK 0,1 L L. 4 0 % VO

VODKA K R U P N IK 0,2 L L. 4 0 % VO

VODKA K R U P N IK 0,7 L L. 4 0 % VO

MA RI E BR IZ

AR D

MA RI E BR IZ

AR D

MA RI E BR IZ

WÓDKA / CZYSTA

3,99

AR D

WÓDKA / KOLOROWA

5,84

6,17

7 Z VAT 3 , 8

Z V A T 7, 1 8

Z V A T 7, 5 9

KA K R A K O W S,1 L 0 L. O V % 40

KA K R A KOWS L ,2 0 L. O V % 40

19 0 6 ,2 L 40% VOL. 0

MA RI E BR IZ

AR D

MA RI E BR IZ

AR D

ST OC K PO LS

WHISKY / BRANDY

3,15

KA

GIN / RUM / LIKIER

21,59

6 Z VAT 1 5 , 7

9 Z VAT 8 , 3

56 Z VAT 2 6 ,

19 0 6 ,5 L 40% VOL. 0

WA ŻO Ł Ą D KO A K GORZ LU X E C Z Y S TA D E ,2 L 0 L. 4 0 % VO

WA ŻO Ł Ą D KO A K Z GOR LU X E C Z Y S TA D E ,7 L 0 L. 4 0 % VO

ST OC K PO LS

KA

ST OC K PO LS

KA

Y D O ST Ę P N P R O D U K T Z AC I E S W N OW EJ U I R PA N P O W YC Z E PA S U O ZA B I E Ż ĄC EG

ST OC K PO LS

PIW0

6,82

WINO

12,81

KA

Y D O ST Ę P N P R O D U K T Z AC I E S W N OW EJ R PA N I U P O W YC Z E PA S U O ZA B I E Ż ĄC EG

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.08.2018–31.08.2018. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

5


2,66

5,09

12,17

7 Z VAT 3 , 2

6 Z VAT 6 , 2

7 Z VAT 1 4 , 9

J A N O S IK A GORZAŁK L ,1 0 L. O V 35%

J A N O S IK A GORZAŁK L ,2 0 L. O V 35%

J A N O S IK A GORZAŁK L ,5 0 L. O V 35%

BZ K AL CO

BZ K AL CO

BZ K AL CO

3,09

5,76

13,69

0 Z VAT 3 , 8

Z V A T 7, 0 8

4 Z VAT 1 6 , 8

A WA L IG Ó R L ,1 0 L. O V % 0 4

A WA L IG Ó R L ,2 0 L. O V % 0 4

A WA L IG Ó R L ,5 0 L. O V % 40

BZ K AL CO

BZ K AL CO

BZ K AL CO

+2 SZT. GRATIS

18,99

GIN / RUM / LIKIER

WHISKY / BRANDY

WÓDKA / KOLOROWA

WÓDKA / CZYSTA

A K D Ó W C Z Y S TA

WINO

19,39 85 Z VAT 2 3 , A WA L IG Ó R L ,7 0 L. O V 40%

PIW0

BZ K AL CO

KUP MIX CI O WARTOŚ

600 ZŁ

A WA L IG Ó R ,7 L 0 i ,5 0 L. O 40% V

NAPOJE

BZ K AL CO

6

A WA L IG Ó R L ,5 0 L. O V % 0 4

36 Z VAT 2 3 , C IA N B IA ŁY B O ,5 L 0 L. O V 40% PO LM OS BI

EL SK O- BI AŁ

A


WHISKY / BRANDY

WÓDKA / KOLOROWA

WÓDKA / CZYSTA

A K D Ó W C Z Y S TA 17,15

17,15

17,15

9 Z VAT 2 1 , 0

9 Z VAT 2 1 , 0

9 Z VAT 2 1 , 0

PA L A C E Z IE M N IA K Z O R K IS Z E ML ,5 40% VOL. 0

PA L A C E Z IE M N IA K Z OWSEM ,5 L 40% VOL. 0

PA L A C E ,5 L 40% VOL. 0

CE DC

CE DC

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

29,26

31,86

99 Z VAT 3 5 ,

19 Z VAT 3 9 ,

BJÖRN ,7 L % 40 VOL. 0

BJÖRN ,7 L % 45 VOL. 0

BZ K AL CO

BZ K AL CO

CE DC

KUP MIX 23 SZT. BJÖRN ,7 L % 0 4 VOL. 0 + BJÖRN ,7 L 45% VOL. 0

WINO

GIN / RUM / LIKIER

BZ K AL CO

18,99

3,69

36 Z VAT 2 3 ,

4 Z VAT 4 , 5

O G IŃ S K I ,5 L 40% VOL. 0

PIW0

PO LM OS BI

EL SK O- BI AŁ

A

Z W IE L K I K A Z IM IE R 0,1 L L. O V 40% BZ K AL CO

KUP 23 SZT.

Z W IE L K I K A Z IM IE R 0,5 L 40% VOL. BZ K AL CO

14,96

CENA ZA SZT.

0 Z VAT 1 8 , 4

NAPOJE

ATIS + 1 S Z T . GR

8

+1 SZT. GRATIS

BJÖRN ,7 L 40% VOL. 0


INFORMATOR PROMOCYJNY / NR 5 01.08.2018–31.08.2018

A K D Ó W C Z Y S TA 25,79

16,99

90 Z VAT 2 0 ,

2 Z VAT 3 1 , 7

90 Z VAT 2 0 ,

T IN U M B O L S P L A 0,5 L 40% VOL.

T IN U M B O L S P L A 0,7 L 40% VOL.

CE DC

CE DC

24,38

7,14

15,99

99 Z VAT 2 9 ,

8 Z VAT 8 , 7

7 Z VAT 1 9 , 6

S O B IE S K I L ,2 40% VOL. 0

SOAR S O B IE S K I ,5 L 0 L. O V 40%

WÓDKA / CZYSTA

16,99

E S T IG E S T O C K P R 0,5 L L. 4 0 % VO ST OC K PO LS

KA

WÓDKA / KOLOROWA

ST OC K PO LS

KA

MA RI E BR IZ

AR D

MA RI E BR IZ

WHISKY / BRANDY

E S T IG E S T O C K P R 0,7 L L. O V 40%

AR D

GIN / RUM / LIKIER

24,99

18,28

90 Z VAT 2 0 ,

74 Z VAT 3 0 ,

8 Z VAT 2 2 , 4

A WYBOROW L ,5 0 L. O 40% V

A WYBOROW L ,7 0 L. O 40% V

USZ PA N TA D E ,5 L 0 L. O 40% V

W YB OR OW

A

W YB OR OW

A

W YB OR OW

WINO

16,99

A

PIW0 NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.08.2018–31.08.2018. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

9


10


INFORMATOR PROMOCYJNY / NR 5 01.08.2018–31.08.2018

A K D Ó W C Z Y S TA 42,27

45,52

83 Z VAT 2 6 ,

9 Z VAT 5 1 , 9

99 Z VAT 5 5 ,

S ST U M B R A RY CENTENA L ,5 40% VOL. 0

S E N AT O R SKI KO M O R OW IC N A G R O ,7 L 40% VOL. 0

S E N AT O R SKI KO M O R OW IC N A G R O + K A R T O N IK L ,7 40% VOL. 0

MV PO LA ND

BZ K AL CO

WÓDKA / CZYSTA

21,81

32,99

31,89

12 Z VAT 3 0 ,

58 Z VAT 4 0 ,

22 Z VAT 3 9 ,

F IN L A N D IAL ,5 40% VOL. 0

F IN L A N D IAL ,7 40% VOL. 0

A ŻUBRÓWK CZARNA ANA L E Ż A KOW J E S IO N DĄB ,7 L V % 40 OL. 0

BR OW N- FO

RM AN PO LS

KA

BR OW N- FO

RM AN PO LS

KA

Y D O ST Ę P N P R O D U K T Z AC I E S W N OW EJ U I N R PA P O W YC Z E PA S U O ZA B I E Ż ĄC EG

WHISKY / BRANDY

24,49

WÓDKA / KOLOROWA

BZ K AL CO

CE DC

33,79

7 Z VAT 8 , 9

2 Z V A T 1 7, 8

6 Z VAT 4 1 , 5

S P IR Y T U S Y O WA N R E K T Y F IK 0,1 L 95% VOL.

S P IR Y T U S Y O WA N R E K T Y F IK 0,2 L 95% VOL.

S P IR Y T U S Y O WA N R E K T Y F IK 0,5 L 95% VOL.

EU RO CA SH

EU RO CA SH

EU RO CA SH

PIW0

14,49

WINO

7,29

GIN / RUM / LIKIER

NOWOŚĆ

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.08.2018–31.08.2018. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

11


INFORMATOR PROMOCYJNY / NR 5 01.08.2018–31.08.2018

A K D Ó W O L O R O WA K

3 Z VAT 9 , 5

85 Z VAT 2 0 ,

S O P L IC A J A B Ł K O WA L ,1 30% VOL. 0

S O P L IC A J A B Ł K O WA L ,2 30% VOL. 0

S O P L IC A J A B Ł K O WA L ,5 30% VOL. 0

CE DC

CE DC

CE DC

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

3,88

7,75

16,95

7 Z VAT 4 , 7

3 Z VAT 9 , 5

85 Z VAT 2 0 ,

S O P L IC A WIŚNIOWA ,1 L 30% VOL. 0

S O P L IC A W IŚ N IO WA L 0,2 3 0 % VOL.

S O P L IC A W IŚ N IO WA L 0,5 3 0 % VOL.

CE DC

CE DC

CE DC

2,99

5,69

13,99

8 Z VAT 3 , 6

Z V A T 7, 0 0

1 Z V A T 1 7, 2

SADÓWKA A CY T RY N OW P IG W O WA Ś L IW K O WA W IŚ N IO WA L ,1 30% VOL. 0

SADÓWKA A CY T RY N OW P IG W O WA Ś L IW K O WA W IŚ N IO WA A B O R ÓW KOW L ,2 0 L. O V % 30

SADÓWKA A CY T RY N OW P IG W O WA Ś L IW K O WA W IŚ N IO WA A B O R ÓW KOW A W O K Ł B JA KO R Z E N N A L ,5 30% VOL. 0

GIN / RUM / LIKIER

7 Z VAT 4 , 7

WHISKY / BRANDY

16,95

WÓDKA / KOLOROWA

7,75

WÓDKA / CZYSTA

3,88

PIW0

EU RO CA SH

WINO

EU RO CA SH

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.08.2018–31.08.2018. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

NAPOJE

EU RO CA SH

13


A K D Ó W O L O R O WA

WINO

GIN / RUM / LIKIER

WHISKY / BRANDY

WÓDKA / KOLOROWA

WÓDKA / CZYSTA

K

2,79

2,79

6,09

3 Z VAT 3 , 4

3 Z VAT 3 , 4

Z V A T 7, 4 9

ŻUBR W IŚ N IO W Y L ,09 30% VOL. 0

ŻUBR Y CY T RY N OW L ,09 30% VOL. 0

ŻUBR W IŚ N IO W Y Y CY T RY N OW L ,2 0 L. O V 30%

PIW0

ST OC K PO LS

KA

NAPOJE

NOWOŚĆ

14

ST OC K PO LS

KA

NOWOŚĆ

ST OC K PO LS

KA

NOWOŚĆ


INFORMATOR PROMOCYJNY / NR 5 01.08.2018–31.08.2018

A K D Ó W O L O R O WA K

6,58

15,51

5 Z VAT 4 , 0

9 Z VAT 8 , 0

8 Z VAT 1 9 , 0

LU B E LS K A KA G R U S Z KÓW A K W Ó N Y Ż JE ,1 L 30% VOL. 0

LU B E LS K A KA G R U S Z KÓW A K W Ó N Y Ż JE ,2 L 30% VOL. 0

LU B E LS K A KA G R U S Z KÓW A K W Ó N Y Ż JE ,5 L 30% VOL. 0

ST OC K PO LS

KA

ST OC K PO LS

KA

ST OC K PO LS

KA

NOWOŚĆ

3,29

6,58

4,22

5 Z VAT 4 , 0

9 Z VAT 8 , 0

Z VAT 5 , 1 9

LU B E LS K A KA CY T RY N ÓW A K W IÓ W IŚ N ,1 L 0 L. O V % 30

LU B E LS K A KA CY T RY N ÓW L ,2 0 L. O 30% V

WA ŻO Ł Ą D KO GORZKA Z M IĘ TĄ ,1 L 34% VOL. 0

ST OC K PO LS

KA

ST OC K PO LS

WHISKY / BRANDY

NOWOŚĆ

WÓDKA / KOLOROWA

NOWOŚĆ

KA ST OC K PO LS

WÓDKA / CZYSTA

3,29

KA

GIN / RUM / LIKIER

5,94

9 Z VAT 9 , 9

0 Z VAT 3 , 8

Z V A T 7, 3 1

WA ŻO Ł Ą D KO A K Z R GO Z M IĘ TĄ ,2 L 34% VOL. 0

KA BA R M A Ń S A W IO W IŚ N L 21% VOL. 0,2

KA BA R M A Ń S A W IO W IŚ N L 21% VOL. 0,5

JA NT OŃ

JA NT OŃ

ST OC K PO LS

PIW0

3,09

WINO

8,12

KA

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.08.2018–31.08.2018. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

15


A K D Ó W O L O R O WA 3,15

6,12

7 Z VAT 3 , 8

Z V A T 7, 5 3

KA Ż Y T N IÓ W GORZKA Z H E R B ATĄ Z Z IO Ł A M I ,1 L 32% VOL. 0

KA Ż Y T N IÓ W GORZKA Z H E R B ATĄ Z Z IO Ł A M I ,2 L 32% VOL. 0

CE DC

CE DC

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

KUP

11 SZT.

KA Ż Y T N IÓ W GORZKA Z H E R B ATĄ L ,1 32% VOL. 0

KUP

11 SZT.

KA Ż Y T N IÓ W GORZKA Z Z IO Ł A M I ,1 L 32% VOL. 0

+ 6 SZTA .

+ 6 SZTA .

ATIS + 1 S Z T . GR

ATIS + 1 S Z T . GR

KA Ż Y T N IÓ W GORZKA Z H E R B ATĄ L ,1 32% VOL. 0

KA Ż Y T N IÓ W GORZKA Z Z IO Ł A M I ,1 L 32% VOL. 0

K Ż Y T N IÓ W GORZKA Z H E R B ATĄ L ,2 32% VOL. 0

K Ż Y T N IÓ W GORZKA Z Z IO Ł A M I ,2 L 32% VOL. 0

3,15

6,12

3,39

7 Z VAT 3 , 8

Z V A T 7, 5 3

Z VAT 4 , 1 7

KA Ż Y T N IÓ W GORZKA Z M IĘ TĄ ,1 L 32% VOL. 0

KA Ż Y T N IÓ W GORZKA Z M IĘ TĄ ,2 L 32% VOL. 0

K R U P N IK Y CY T RY N OW L ,1 30% VOL. 0

CE DC

CE DC

6,69

15,89

18,99

3 Z VAT 8 , 2

4 Z VAT 1 9 , 5

36 Z VAT 2 3 ,

K R U P N IK Y CY T RY N OW L ,2 0 L. O V % 30

K R U P N IK Y CY T RY N OW L ,5 0 L. O V % 30

K R U P N IK L IK IE R ,5 L 38% VOL. 0

MA RI E BR IZ

AR D

WINO

GIN / RUM / LIKIER

WHISKY / BRANDY

WÓDKA / KOLOROWA

WÓDKA / CZYSTA

K

NAPOJE

PIW0

MA RI E BR IZ

16

AR D

MA RI E BR IZ

AR D

MA RI E BR IZ

AR D


INFORMATOR PROMOCYJNY / NR 5 01.08.2018–31.08.2018

A K D Ó W O L O R O WA K

3,14

7 Z VAT 3 , 8

Z V A T 7, 5 3

6 Z VAT 3 , 8

NT A B S O LW E KA CY T RY N ÓW L ,1 0 L. O V 30%

NT A B S O LW E KA W Ó N Y R T Y C L ,2 0 L. O V 30%

CE DC

CE DC

SZNAPS J A N O S IK W Y O K Z S U GR JA B Ł KOW Y Ś L IW K O W Y MORELOWY L ,1 30% VOL. 0

WÓDKA / KOLOROWA

6,12

WÓDKA / CZYSTA

3,15

BZ K AL CO

28,49

Z V A T 7, 6 1

0 Z VAT 6 1 , 8

SZNAPS J A N O S IK W Y G R U S Z KO JA B Ł KOW Y Ś L IW K O W Y MORELOWY L ,2 30% VOL. 0

04 Z VAT 3 5 ,

J A N O S IK K I) IX M (4 S M A 0,1 L x 16 L. 30% VO

S E N AT O R SKI O K MOROW Ł IA D KO R P IG W O W Y Ś L IW K O W Y W IŚ N IO W Y WY Ż U R AW IN O ,5 L 0 L. O V % ,5 37

BZ K AL CO

BZ K AL CO

GIN / RUM / LIKIER

50,24

WHISKY / BRANDY

6,19

BZ K AL CO

BZ K AL CO

32,99

12 Z VAT 3 0 ,

58 Z VAT 4 0 ,

F IN L A N D IA L IM E Y A R C NBERR Y R R E REDB IT GRAPEFRU L ,5 0 L. O V 37,5%

F IN L A N D IA L IM E Y A R C NBERR Y R R E REDB IT GRAPEFRU T U N COCO RANT B L AC KC U R O G MAN 0,7 L 37,5% VOL.

BR OW N- FO

RM AN PO LS

KA

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.08.2018–31.08.2018. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

RM AN PO LS

KA

NAPOJE

BR OW N- FO

PIW0

S E N AT O R SKI KO M O R OW K O R D IA Ł L 0,5 37,5% VOL.

,5 40% VOL. 0

24,49

WINO

KUP MIX +1 SZT. ATIS R G . 6 SZT A WA L IG Ó R L

17


WÓDKA / CZYSTA

Y K S I H W 29,99

37,99

89 Z VAT 3 6 ,

73 Z VAT 4 6 ,

IN E ’S BA L L A N T S F IN E T ,5 L % 40 VOL. 0

IN E ’S BA L L A N T S F IN E T ,7 L % 40 VOL. 0

A

W YB OR OW

A

4 SZT.

IN E ’S BA L L A N T T S E F IN ,7 L 40% VOL. 0

+ 1 SZTE’S.

+1 SZT. GRATIS A WYBOROW L ,5 0 L. O V 40%

BALLANTIN HARD FIREDL ,7 40% VOL. 0

WÓDKA / KOLOROWA

W YB OR OW

KUP

+ 1 SZTE’S.

BALLANTIN BRASIL ,7 L 35% VOL. 0 W YB OR OW

W CZAS NA DLA KLIENTÓ

WHISKY

WHISKY / BRANDY

61,79

00 Z VAT 7 6 , POZA CZAS NA

WHISKY

64,88 80 Z VAT 7 9 ,

69,99 09 Z VAT 8 6 , EGAL C H IVA S R K Y H IS W H C S C OT 12 Y O ,7 L 40% VOL. 0 W YB OR OW

A

GIN / RUM / LIKIER

W CZAS NA DLA KLIENTÓ

45,69

20 Z VAT 5 6 , POZA CZAS NA

47,97

CE RV IL LE IN

WINO

87 Z VAT 3 4 ,

HISKY GRANT’S W ,5 L 0 L. O 40% V

PIW0

CE DC

W CZAS NA DLA KLIENTÓ

WHISKY

34,55

49 Z VAT 4 2 , POZA CZAS NA

WHISKY

36,27

62 Z VAT 4 4 ,

HISKY GRANT’S W ,7 L 0 40% VOL.

NAPOJE

CE DC

18

WHISKY

RY GLENGAR LT A M E L S IN G + K A R T O N IK L ,7 40% VOL. 0

A

28,35

WHISKY

01 Z VAT 5 9 ,

IN E ’S BA L L A N T O Y 12 ,7 L 40% VOL. 0 W YB OR OW

A

VE ST ME NT

S

47,25 12 Z VAT 5 8 ,

HISKY GRANT`S W 1 L L. O V 40% CE DC


INFORMATOR PROMOCYJNY / NR 5 01.08.2018–31.08.2018

Y K S I H W WHISKY

17,25

2 Z VAT 2 1 , 2 POZA CZAS NA

WHISKY

W CZAS NA DLA KLIENTÓ

WHISKY

23,49

89 Z VAT 2 8 , POZA CZAS NA

WHISKY

W CZAS NA DLA KLIENTÓ

WHISKY

31,78

09 Z VAT 3 9 , POZA CZAS NA

WHISKY

33,37

8 Z VAT 2 2 , 2

34 Z VAT 3 0 ,

4 Z VAT 4 1 , 0

ER H IG H L A N D L ,5 0 L. O V % 40

ER H IG H L A N D L ,7 0 L. O V % 40

ER H IG H L A N D L 1 L. O V % 0 4

EU RO CA SH

EU RO CA SH

EU RO CA SH

43,99

55,99

11 Z VAT 5 4 ,

87 Z VAT 6 8 ,

WHISKY

37,16

71 Z VAT 4 5 , POZA CZAS NA

WHISKY

43,99 11 Z VAT 5 4 ,

WA L K E R J O H N N IE E L B A L D RE S + P R IN G E L L ,7 0 L. O V % 40

WHISKY / BRANDY

24,66

WÓDKA / KOLOROWA

18,11

W CZAS NA DLA KLIENTÓ

WÓDKA / CZYSTA

W CZAS NA DLA KLIENTÓ

WA L K E R J O H N N IE E L B A L D RE L 40% VOL. 1 DI AG EO

DI AG EO

GIN / RUM / LIKIER

WA L K E R J O H N N IE E L A RED L B L ,7 0 4 % VOL. 0 DI AG EO

W CZAS NA DLA KLIENTÓ

WHISKY

77 Z VAT 9 2 , POZA CZAS NA

WHISKY

,29 Z VAT 1 3 5

95 Z VAT 6 3 ,

WA L K E R J O H N N IE B E L A L K C BLA L 40% VOL. 1

JA M ES O N L ,7 40% VOL. 0 W YB OR OW

A

DI AG EO

PIW0

79,96

51,99 WINO

75,42

109,99

36 Z VAT 9 8 ,

NAPOJE

WA L K E R J O H N N IE B E L BL ACK L A L ,7 40% VOL. 0 DI AG EO

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.08.2018–31.08.2018. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

19


WH WÓDKA / CZYSTA

48,85 09 Z VAT 6 0 , RE DEW T U L L A M O 0,7 L L. 4 0 % VO CE DC

Y D N A R B / Y K IS W CZAS NA DLA KLIENTÓ

WHISKY

42,99

88 Z VAT 5 2 , Y

WHISK POZA CZAS NA

56,99

75,00 25 Z VAT 9 2 , IE L’S J A C K D A N ,7 L 0 40% VOL. BR OW N- FO

RM AN PO LS

KA

WÓDKA / KOLOROWA

10 Z VAT 7 0 , IE L’S J A C K D A N ,5 L 0 L. O V % 0 4

WHISKY / BRANDY

BR OW N- FO

RM AN PO LS

KA

75,00

99,00

41,96

25 Z VAT 9 2 ,

77 Z VAT 1 2 1 ,

1 Z VAT 5 1 , 6

IE L’S JACK DAN FIRE HONEY ,7 L % 35 VOL. 0

IE L’S JACK DAN 1 L 40% VOL.

J IM B E A M BOURBON R E D S TA G ,7 L 40% VOL. 0

RM AN PO LS

RM AN PO LS

KA

KA

ST OC K PO LS

KA

WINO

GIN / RUM / LIKIER

BR OW N- FO

BR OW N- FO

43,99

19,99

37,99

11 Z VAT 5 4 ,

59 Z VAT 2 4 ,

73 Z VAT 4 6 ,

* M E TA X A 5 L ,7 0 L. O V 38% CE DC

Y BRZEG SŁONECZN Y N BRA D ,5 L 36% VOL. 0

NAPOJE

PIW0

AM BR A

20

STO C K 8 4 L ,7 38% VOL. 0 ST OC K PO LS

KA


INFORMATOR PROMOCYJNY / NR 5 01.08.2018–31.08.2018

R E I K I L / M U R / GIN 45,99

43,99

57 Z VAT 5 6 ,

57 Z VAT 5 6 ,

11 Z VAT 5 4 ,

MORGAN C A P ITA N R IN G E L S W H IT E + P 0,7 L L. O V 38%

MORGAN C A P TA IN BL ACK ,7 L 40% VOL. 0

DI AG EO

DI AG EO

DI AG EO

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

WÓDKA / KOLOROWA

MORGAN C A P ITA N O L D S P IC E D G S + P R IN G E L L ,7 38% VOL. 0

44,99

44,99

11 Z VAT 5 4 ,

34 Z VAT 5 5 ,

34 Z VAT 5 5 ,

BACA R D I NCA C A R TA B L A ,7 L 0 L. 37,5% VO

BACA R D I RA C A R TA N E G L ,7 0 L. 4 0 % VO

DI AG EO

BA CA RD I MA

RT IN I PO LS

KA

BA CA RD I MA

RT IN I PO LS

WHISKY / BRANDY

43,99 MORGAN C A P TA IN O L D S P IC E D G L ,7 35% VOL. 0

WÓDKA / CZYSTA

45,99

KA

GIN / RUM / LIKIER

29,99

45,99

34 Z VAT 5 5 ,

89 Z VAT 3 6 ,

57 Z VAT 5 6 ,

BACA R D I C A R TA O R O L 0,7 ,5 37 % VOL.

`S G IN S E A G R A M0,7 L L. O V 38%

GORDONS + T O N IC L 38% VOL. 1

KA

W YB OR OW

A

DI AG EO

PIW0

BA

IN I PO LS CA RD I MA RT

WINO

44,99

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.08.2018–31.08.2018. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

21


WÓDKA / CZYSTA

R E I K I L / M U R / GIN 27,99

48,95

16,59

43 Z VAT 3 4 ,

21 Z VAT 6 0 ,

41 Z VAT 2 0 ,

P IN K G IN RY S T R AW B E R L ,5 0 L. O V % 37,5

IS T E R J Ä G E R M E ,7 L 0 35% VOL.

T ADVOCAA L ,5 20% VOL. 0

CE DC

PO LM OS BI

HE NK EL L

EL SK O- BI AŁ

A

WHISKY / BRANDY

WÓDKA / KOLOROWA

NOWOŚĆ

48,99

60,99

5,99

26 Z VAT 6 0 ,

02 Z VAT 7 5 ,

Z V A T 7, 3 7

B A IL E Y ’S AM IR IS H C R E L ,7 0 L. O 17% V

’S S H E R ID A N,7 L 0 L. O V % ,5 15

IE L’S JACK DAN & COLA 3L 6% VOL. 0,3

DI AG EO

DI AG EO

RM AN PO LS

KA

GIN / RUM / LIKIER

BR OW N- FO

WINO

2,69 1 Z VAT 3 , 3

PIW0

EMON LEEMON D ON E M W AT E R L LEMON R H U BA R B IT GRAPEFRU 5 L 7 ,2 0 L. 4,5% VO

NAPOJE

JA NT OŃ

22

KUP 21 SZT.

EMON LEEMON D ON L E M R E W AT LEMON R H U BA R B IT GRAPEFRU 5 L 7 ,2 0 L. O 4,5% V JA NT OŃ

+3 SZT. GRATIS

EMON LEEMON D ON W AT E R M E L 7 5 L ,2 4,5% VOL. 0


INFORMATOR PROMOCYJNY / NR 5 01.08.2018–31.08.2018

WINO 3 Z VAT 1 6 , 3 ER ALEXAND T THE GREA Ł /S C , B /S Ł 1L KR AJ : BU ŁG

AR IA

2 Z VAT 1 5 , 5 DAOS A C BERNET S N C /P S A U V IG N O B /P S AY N N O CHARD 0,75 L

AV IVA /S Ł E B LU S K Y B Ł /S R D P IN K G O L Ł /S R E S O R ,75 L 5,5% VOL. 0 KR AJ : HI SZ

PA NI A

BLUE SKY - WINO MUSUJĄCE O KWIATOWO-OWOCOWEJ ŚWIEŻOŚCI PINK GOLD - SŁODKIE, Z WYCZUWALNYMI BIAŁYMI KWIATAMI, POMARAŃCZĄ I AROMATEM GREJPFRUTA ROSE - AROMATY BIAŁYCH KWIATÓW, GREJPFRUTA I SKÓRKI POMARAŃCZY

15,28 9 Z VAT 1 8 , 7

FRANCE B R IS E D E Y C /W Y, B /W 5 L ,7 0 L. O V 3% 12,5-1 CJ A KR AJ : FR AN

LEKKO TANICZNE, DŁUGO PO OTWARCIU NIE TRACI SMAKU, WYCZUWALNE CHARAKTERYSTYCZNE CZARNE PORZECZKI I KORZENNE ZAPACHY

13,28

10,62

3 Z VAT 1 6 , 3

6 Z VAT 1 3 , 0

WHISKY / BRANDY

12,62

68 Z VAT 3 2 ,

WÓDKA / KOLOROWA

CZERWONE - AROMAT PRZYPRAW, CZERWONEJ PAPRYCZKI I OWOCÓW, DOBRZE ZBUDOWANE BIAŁE - INTENSYWNIE OWOCOWY, SŁODKI AROMAT CHARAKTERYSTYCZNY DLA SZCZEPU MUSCAT

26,57

WÓDKA / CZYSTA

13,28

DAW IA KR AJ : M OŁ

ASURE DAOS TRE T E N R E B A C N C /W Y S A U V IG N O B /W Y AY CHARDONN L 0,75

PEŁNA, CZERWONA BARWA, AROMATY JAGÓD, SZAFRANU Z NUTAMI JEŻYNY I GODZIKÓW

JASNY SŁOMKOWY KOLOR ORAZ BOGATY OWOCOWY SMAK

CHARAKTERYSTYCZNY AROMAT ŚLIWKI Z LEKKĄ, KWASKOWĄ NUTĄ

9,96

5,97

11,29

5 Z VAT 1 2 , 2

Z V A T 7, 3 4

9 Z VAT 1 3 , 8

S IM IG LY K O S /P C O L L APO E B /P S IT D O R H P A 0,75 L

KADARKA Z RÓŻĄ R E D C /P S R O S E R /P S 0,75 L

TO K A J I /P S F U R M IN T B 0,75 L

RY

DAW IA

KR AJ : W ĘG

WINO

RY

PIW0

KR AJ : BU ŁG

AR IA

NAPOJE

APOLLO - INTENSYWNY KOLOR I KUSZĄCY SMAK, LEKKO BANANOWY I PRZYJEMNY AROMAT APHRODITE - SŁODKIE, WYRAŹNE OWOCOWE NUTY, POSMAK BANANÓW, PODAWAĆ SCHŁODZONE

KR AJ : W ĘG

VÉR

GIN / RUM / LIKIER

JA KR AJ : GR EC

KR AJ : M OŁ

E G R I B IK A C /W Y 0,75 L

CHARAKTERYSTYCZNA SZLACHETNIE ŻÓŁTA BARWA ORAZ RZEŚKI OWOCOWY AROMAT

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE01.08.2018–31.08.2018. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

23


WÓDKA / CZYSTA

WINO 15,93

15,93

9 Z VAT 1 9 , 5

9 Z VAT 1 9 , 5

I O L D T B IL IS W /P C I A L AV E R D ,75 L 11,5% VOGRL.UZ0JA

I O L D T B IL IS S /P C I N ALAZA 5L ,7 0 L. O V % 11,5 KR AJ : GR UZ

WHISKY / BRANDY

WÓDKA / KOLOROWA

KR AJ :

GIN / RUM / LIKIER

S O P H IA , B /S Ł R /P S , C /S Ł W /P C , W /P B 5L ,7 0 L. 11% VO KR AJ : BU ŁG

JA

AR IA

RÓŻOWE - PRZYJEMNE I ŚWIEŻE W SMAKU Z AROMATAMI TRUSKAWEK I MALIN CZERWONE - ZBALANSOWANE Z PRZYJEMNĄ NUTĄ JEŻYN, WIŚNII CZEREŚNI BIAŁE - PRZYJEMNY, OWOCOWY AROMAT O WYCZUWALNEJ NUCIE MIODU I MELONA

SŁODKIE, OWOCOWE, DOBRZE SKONCENTROWANE

17,93

24,49

33,55

5 Z VAT 2 2 , 0

12 Z VAT 3 0 ,

7 Z VAT 4 1 , 2

SE DARK HOR CABERNET Y N C /W S A U V IG N O B /W Y AY N N O D R CHA Y M E R L O T C /W N C LA B N O N IG V SAU B /W Y 0,75 L

A P O T H IC R E D C /W Y Y W H IT E B /W Y /W C K R A D L. 0,75 L 12,5-14% VO

KR AJ : W ŁO

O

CH Y

KR

KUP MIX 6 SZT.

CE DC

Y AJ : W ŁO CH

KUP MIX 10 SZT.

19,99 59 Z VAT 2 4 , JO C A M P O V IE O L IL N A R TEMP W H IT E 0,75 L

RO DEL C A S IL L E R D IA B L O RODZAJE R B Y W A N E L. 0,75 L 13-13,5% VOCH IL E

KR AJ : HI SZ

KR AJ :

CREEK J A C O B ’S J O V O C A M P IE 0,75 L

PA NI A

W YB OR OW

CE DC

23,99

KR AJ : US A

CE DC

PERLISTE, ORZEŹWIAJĄCE, WYCZUWALNE SMAKI GRUSZKI, JABŁEK I BRZOSKWIŃ

WINO

Z VAT 8 , 1 7

OWOCOWE, LEKKIE, PRZYJEMNE DO PICIA NA CO DZIEŃ

PROSECC AMANTI B /W Y 0,75 L

PIW0

6,64

W YB OR OW

A

+1 SZT. GRATIS

CREEK J A C O B ’S AY N N O D R A CH 0,75 L

A

CENA ZA SZT.

NAPOJE

51 Z VAT 2 9 ,

ATIS + 1 S Z T . GR

24

NA PREZENT

DO POSIŁKU

Z PRZYJACIÓŁMI

SAŁATKI

PRZYSTAWKI

CZERWONE MIĘSO

CIASTA

NA RANDKĘ

DO RELAKSU

RYBY

DRÓB

MAKARON

GRILL

OWOCE MORZA


INFORMATOR PROMOCYJNY / NR 5 01.08.2018–31.08.2018

WINO 6 SZT.

T BA R E FO O J E DZA O R E N A R B WY 0,75 L KR AJ : US A CE DC

16 Z VAT 2 0 ,

11,29

9 Z VAT 1 3 , 8

9 Z VAT 1 3 , 8

C OT E W H IT E I SWEET W H IT E S E M RED WEET RED SEMI S E ROS 0,75 L

C OT E U IT S F O R E S T F R YA A P A P T E SWE 0,75 L

KR AJ : BU ŁG

VI NE X- SL AV

KR AJ : BU ŁG

VI NE X- SL AV

AR IA

IA NT SI PO LA

ND

WÓDKA / KOLOROWA

16,39

CENA ZA SZT.

11,29

WÓDKA / CZYSTA

KUP MIX

AR IA

IA NT SI PO LA

ND

ATIS + 1 S Z T . GR

3,39

7,99

3 Z VAT 9 , 8

Z VAT 4 , 1 7

3 Z VAT 9 , 8

F R ES C O Ł IA B N C O P /S Y /W P O B IA N C S /P R O S S O R W R O S S O R /P S /P R E W O Ż RÓ Ł /S C E N CZERWO ,75 L 0 L. O V % 10 LS KA

F R ES C O E F R IZ Z A N T R E D P /S Ł R O S E P /S Ł Ł W H IT E P /S A L O G A FR ES CA MANGO&P 5 L ,2 0 L. O V 10% KA

F R ES C O E F R IZ Z A N T S /P B B IA Ł E R E D C /P S /P S RÓŻOWE R A L O G A FR ES CA M A N G O & P ,75 L 0 L. O V % 5,5-10 KA

AM BR A

AM BR A

AM BR A

27,99

27,99

9,99

43 Z VAT 3 4 ,

43 Z VAT 3 4 ,

9 Z VAT 1 2 , 2

M A R T IN I ROSSO B IA N C O R O S AT O 1L 14,4% VOL.

M A R T IN I E X T R A D RY O N IC B IA N C O + TL. 1 L O V % 8 14,4-1 Y

GELO M IC H E L A N S IC O S A L C B IA N C O P /S Ł S S IC O ROSSO CLA P /S Ł 0,75 L Y

I PO LS KA RD I MA RT IN

KR AJ : W ŁO

BA CA RD I MA

CH

RT IN I PO LS

KA

KR AJ : W ŁO

PIW0

BA CA

CH Y

KR AJ : PO LS

WINO

KR AJ : W ŁO

KR AJ : PO LS

GIN / RUM / LIKIER

KR AJ : PO

WHISKY / BRANDY

7,99

CH

AM BR A

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE01.08.2018–31.08.2018. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

25


WHISKY / BRANDY

WÓDKA / KOLOROWA

WÓDKA / CZYSTA

WINO 3,99

13,99

3,99

1 Z VAT 4 , 9

1 Z V A T 1 7, 2

1 Z VAT 4 , 9

NTI MONTE SA CO C E S M O OT H S B E L L IN I R O S S IN I M IM O S A S P R IT Z ANGE B IT T E R O R ,2 L 0 10% VOL.

NTI MONTE SA CO C E S M O OT H S B E L L IN I R O S S IN I M IM O S A S P R IT Z ANGE B IT T E R O R 5 L ,7 0 10% VOL.

NTI MONTE SA L A O R IG IN RY B L A C K B E R R RY BE WILD STRAW L 11% VOL. 0,2

JA NT OŃ

JA NT OŃ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

12,99

3,09

3,49

8 Z VAT 1 5 , 9

0 Z VAT 3 , 8

9 Z VAT 4 , 2

GIN / RUM / LIKIER

NTI MONTE SA Ł /S C L A IN IG OR W /P B L O R IG IN A /S Ł C Y R R E B K BL AC W. C /S Ł W IL D S T R A Y E B E P IN R R CCO F R U T T IS E N O L E M R E T WA E B E R RY IN P , O G N MA Ł M D O L C E B /S W M S E C C O B /P 5 L 0,7 10-11% VOL. KA

ELSKI CY D R LU B Y K L ASYCZ N M IO D O W Y L ,4 ,5 4 % VOL.LS0KA KR AJ : PO

JA NT OŃ

ELSKI CY D R LU B A N Y W O R T IL F N IE ,4 L 4,5% VOL. 0 KR AJ : PO LS

KA

AM BR A

AM BR A

KR AJ : PO LS

WINO

JA NT OŃ

7,49

4,05

3,19

1 Z VAT 9 , 2

8 Z VAT 4 , 9

2 Z VAT 3 , 9

ELSKI CY D R LU B Y Z C Y KL AS N L 4,5% VOL. 1

ECZKA JA N TO Ń B K Z GOR A SU W O OCE LA IA N W IŚ 12% VOL. 1 L

FA J R A N T M A L IN O W Y W IŚ N IO W Y Z IO Ł O W Y ,9 L % 13 VOL.LS0KA

JA NT OŃ

EU RO CA SH

PIW0

KR AJ : PO LS

NAPOJE

AM BR A

26

KA

KR AJ : PO LS

KA

KR AJ : PO


INFORMATOR PROMOCYJNY / NR 5 01.08.2018–31.08.2018

PIWO 7,96

1,86

8 Z VAT 1 2 , 7

9 Z VAT 9 , 7

Z VAT 2 , 2 9

RG CARLSBE K AC -P 4 A K Z S U P L ,5 0 x 4

Z AT E C K Y ZAK S V E T LY L E K AC -P 4 A K PUSZ 4 x 0,5 L

O K O C IM NE JASNE PEŁ . W Z A K L E BUT 0,5 L

CA RL SB ER

G

CA RL SB ER

G

CA RL SB ER

WÓDKA / CZYSTA

10,39

G

WÓDKA / KOLOROWA

2,25

9 Z VAT 2 , 3

3 Z VAT 1 1 , 4

Z VAT 2 , 7 7

ADLER O K O C IM R WĄ IG W IŚ N IA Z P L IPĄ AZ T R U S K AW K U T GREJPFR L IM E NE C O OW E L EŚ K C A -P 4 PUSZKA L 4 x 0,5

KARMI C L A S S IC W. BUTELKA Z 0 ,5 0 L KARMI C L A S S IC T POMELO GREJPFRU A Ż U R AW IN . EZZW BUTELKA B 0,4 L

ADLER O K O C IM R WĄ IG P Z IA W IŚ N Z L IPĄ A K W A K S U TR T U R F P J GRE L IM E NE OWO C E L EŚ . W BUTELKA Z 0,5 L CA RL SB ER

G

CA RL SB ER

G

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

2,89

11,69

8,99

5 Z VAT 3 , 5

8 Z VAT 1 4 , 3

6 Z VAT 1 1 , 0

Y SOMERSB N O L E M W AT E R C L A S S IC RY BL ACKBER R E W O L F R E ELD Z W. Z E B BUTELKA 0,4 L

Y SOMERSB N O L E M W AT E R C L A S S IC RY BL ACKBER R E W O L F R E ELD CK A -P 4 PUSZKA L 4 x 0,5

EB ACK P U S Z K A 4 -PL 4 x 0,5

CA RL SB ER

IE C

PIW0

G

GR UPA ŻY W

G

WINO

CA RL SB ER

CA RL SB ER

GIN / RUM / LIKIER

9,29

WHISKY / BRANDY

1,94

G

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.08.2018–31.08.2018. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

27


WÓDKA / CZYSTA

PIWO 1,77

9,99

3,09

Z VAT 2 , 1 8

9 Z VAT 1 2 , 2

0 Z VAT 3 , 8

Ż Y W IE C OLOWE A Z E B L K O H W. Z A K L E BUT 0,5 L

Ż Y W IE C OLOWE A Z E B L KO H AC K -P 4 A K PUSZ 4 x 0,5 L

Ż Y W IE C S K IE A M E RY K A Ń E N Z IC N E PSZ A PA IPA W. BUTELKA Z 0,5 L

GR UPA ŻY W

IE C

GR UPA ŻY W

IE C

WHISKY / BRANDY

WÓDKA / KOLOROWA

NOWOŚĆ

8,24

2,22

2 Z VAT 1 3 , 5

4 Z VAT 1 0 , 1

Z VAT 2 , 7 3

WA R K A ST R O N G ACK P U S Z K A 4 -PL 4 x 0,5

ADLER WA R K A R O M A R . /P T U R F GREJP IĘ TA J A B Ł K O /M A N Y R T Y C ZERO RZECZKA CZARNA PO USZKA R J A B Ł K O /G R Y N Ą YT M A L IN A Z C A C K -P 4 A K Z S U P 4 x 0,5 L

D Z IK I S A D C Z E R E Ś N IA C L A S S IC Ś L IW K A E Z Z W. BUTELKA B 0,4 L

GIN / RUM / LIKIER

IE C

PIW0

WINO

GR UPA ŻY W

GR UPA ŻY W

IE C

IE C

2,59

8,79

10,49

Z VAT 3 , 1 9

1 Z VAT 1 0 , 8

0 Z VAT 1 2 , 9

DOS D ES P E R A A IN O R IG L N O CT U R N O RED E Z Z W. K L E BUT A B L ,4 0

PRAŻUBR ACK P U S Z K A 4 -PL 4 x 0,5

OCNE DĘBOWE M ACK -P 4 A PUSZK 4 x 0,5 L

GR UPA ŻY W

NAPOJE

IE C

10,99

GR UPA ŻY W

28

GR UPA ŻY W

IE C

KO MPAN IA

PI W OWAR SK

A

KO MPAN IA

PI W OWAR SK

A


INFORMATOR PROMOCYJNY / NR 5 01.08.2018–31.08.2018

PIWO 2,39

9,99

3 Z VAT 5 , 0

4 Z VAT 2 , 9

9 Z VAT 1 2 , 2

GROLSCH 0,45 L

K S IĄ Ż Ę C E E GODN M C IE N E Ł A A G E R L Y N O CZERW IC Z N E N E Z S P E T ZŁO 0,5 L

E LECH FRE C L A S S IC L IM O N K A ACK S P U Z K A 4 -PL 3 ,3 0 4x

KO MPAN IA

PI W OWAR SK

A

PI W OWAR SK

A

KO MPAN IA

PI W OWAR SK

A

WÓDKA / KOLOROWA

KO MPAN IA

2,65

11,29

7 Z VAT 2 , 5

6 Z VAT 3 , 2

9 Z VAT 1 3 , 8

L E C H IC E ANGE B LO O DY O R O IT MOJ S H A N DY W. BUTELKA Z 0,5 L

R E D D ’S B IA N C O APPLE Y A CR NBERR Y RASPBERR 0,4 L

R E D D ’S B IA N C O APPLE Y A CR NBERR Y RASPBERR K AC P U S Z K A 4 -PL 4 x 0,5

PI W OWAR SK

A

KO MPAN IA

PI W OWAR SK

A

PI W OWAR SK

A

1,39

2,99

Z VAT 1 , 7 1

Z VAT 1 , 7 1

8 Z VAT 3 , 6

FOX MOCNE PUSZKA 0,5 L

CHOJRAK MOCNE PUSZKA 0,5 L

CORONA . EZZW BUTELKA B 0,33 L

EU RO CA SH

EU RO CA SH

WINO

1,39

GIN / RUM / LIKIER

KO MPAN IA

WHISKY / BRANDY

2,09

KO MPAN IA

WÓDKA / CZYSTA

4,09

PIW0

UD H- UN IT ED

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.08.2018–31.08.2018. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

29


WÓDKA / CZYSTA

E J O P A N 1,29

2,89

1,15

Z VAT 1 , 5 9

5 Z VAT 3 , 5

Z VAT 1 , 4 1

A

LA PEPSI CO M IR IN D A ORANGE SEVEN UP PUSZKA 0,33 L

WÓDKA / KOLOROWA

C O C A -C O L C L A S S IC C H E R RY L IM E ZERO F A N TA ORANGE 0,33 L CO CA -C OL

A

A

C O C A -C O L C L A S S IC L IM E ZERO F A N TA ORANGE S P R IT E PET 1,5 L

WHISKY / BRANDY

CO CA -C OL

FR IT O- LAY

A

2,35

2,39

3,25

9 Z VAT 2 , 8

4 Z VAT 2 , 9

1 Z VAT 3 , 4

LA PEPSI CO A D IN IR M ORANGE SEVEN UP PET 1L

HOOP COL PET 2L HO OP PO LS

A

KA

FR IT O- LAY

T Y M BA R K IŚ N IA J A B Ł K O /W S K W Z R O J A B Ł K O /B TA IĘ /M O K JABŁ PET 2L

PIW0

WINO

GIN / RUM / LIKIER

MA SP EX

2,25

1,75

1,65

Z VAT 2 , 7 7

Z VAT 2 , 1 5

3 Z VAT 2 , 0

N EST E A A BL ACK TE A IO W IN W K S O Z BR A CY T RY N OW A GREEN TE C L A S S IC IĘ TA O L IM N K A -M T E P 0,5 L

E R GY BL ACK EN K IN DR PUSZKA 0,25 L

E POWERAD IC N O IS O T DA COCO JAGO N O M LE COCO PET 0,25 L

NAPOJE

HO OP PO LS

30

KA

GE LLW E

CO CA -C OL

A


KO N TA K T INFOLINIA 0 801 006 069 / Z TEL. KOMÓRKOWYCH 61 674 03 30 WWW.ALKOHOLE.EUROCASH.PL

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.08.2018–31.08.2018. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

5_eca_informator_sierpien_2018  
5_eca_informator_sierpien_2018