Page 1

KATALOG PRODUKTÓW / NR 4 01.04.2019–30.04.2019

22,75 8 Z V A T 2 7, 9 A FINLANDI L ,5 40% VOL. 0 LIDER CENO

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.04.2019–30.04.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

WY


TAM, GDZIE

SŁOŃCE

NIE ZACHODZI

Finlandia® Vodka Classic 0,5 l, 40% alk.

POWSTAJE

WÓDKA

NIEZWYCZAJNA

Finlandia® Vodka Classic 0,7 l, 40% alk.

NOWA BUTELKA

Finlandia® Vodka , Lime, Cranberry, Redberry, Grapefruit 0,5 l, 37,5% alk.

Finlandia® Vodka Lime, Coconut, Cranberry, Redberry, Grapefruit, Blackcurrant, Mango 0,7 l, 37,5% alk.

Czy wiesz, że dzięki takim samym cenom Finlandia® Vodka Czysta oraz Finlandia® Vodka Smakowa, sprzedaż wariantów smakowych może wzrosnąć aż o 48%?* Żyj niezwyczajnie. Pij odpowiedzialnie. www.pijodpowiedzialnie.pl www.finlandia.com

©2018 Finlandia® Vodka Worldwide Ltd., Helsinki, Finland. Finlandia® Vodka.

* Rekomendacja poziomu cen. Rekomendacja ma charakter niewiążący dla sprzedawcy. Sprzedawca ma pełną swobodę w dowolnym ustaleniu cen sprzedaży. Niniejszy dokument zawiera estymację potencjalnego wzrostu sprzedaży na podstawie wskazanych danych sprzedażowych. Sprzedawca podejmuje we własnym zakresie oraz na własną odpowiedzialność własne decyzje gospodarcze. Żadna z informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie może być traktowana jako zapewnienie ze strony Brown-Forman Polska Sp. z o.o. osiągnięcia określonych rezultatów gospodarczych. Dane zawarte w niniejszym dokumencie są przekazywane wyłącznie dla celów informacyjnych. Niniejszy dokument zawiera informacje stanowiące własność Brown-Forman Polska Sp. z o.o. W związku z tym, zabronione jest przekazywanie, powielanie, kopiowanie oraz jakiekolwiek inne tego typu czynności dotyczące informacji. Brown-Forman za Nielsen: dane scanningowe Supermarkety (300-1000m2), cała Polska, Finlandia czysta vs Finlandia smakowa w pojemności 0,7l, maj – sierpień 2017, wzrost udziałów wolumenowych w sklepach z wyrównaną ceną Finlandii smakowej i Finlandii czystej vs sklepy z ceną wyższą wódek smakowych.


KATALOG PRODUKTÓW / NR 4 01.04.2019 – 30.04.2019

A K D Ó W C Z Y S TA 6,88

6 Z VAT 8 , 4

A ŻUBRÓWK B IA Ł A ,1 L 40% VOL. 0

A ŻUBRÓWK B IA Ł A ,2 L 40% VOL. 0

CE DC

CE DC

3,99

7,11

A ŻUBRÓWK B IA Ł A ,5 L 40% VOL. 0 CE DC

22,69

1 Z V A T 2 7, 9 A ŻUBRÓWK B IA Ł A ,7 L 40% VOL. 0

WÓDKA / KOLOROWA

6 Z VAT 4 , 7

Z A P Y TA J WICIELA E Z P R D S TA

WÓDKA / CZYSTA

3,87

CE DC

WHISKY

VODKA K R U P N IK 0,1 L 40% VOL. MA RI E BR IZ

AR D

5 Z VAT 8 , 7

VODKA K R U P N IK 0,2 L L. O V % 0 4 MA RI E BR IZ

VODKA K R U P N IK 0,5 L L. O V 40% MA RI E BR IZ

AR D

AR D

21,49

BRANDY / KONIAK

1 Z VAT 4 , 9

Z A P Y TA J WICIELA P R Z E D S TA

43 Z VAT 2 6 , K R U P N IK EEVE E C L A R S L ,7 L 0 L. O 40% V MA RI E BR IZ

AR D

ZNOŚĆ EC NA WYŁĄC

6 Z VAT 4 , 8

KA

E LU X E C Z Y S TA D A K D ŻOŁ Ą OW GORZKA Z P IE P R Z E M OL. 3 7, 5 – 40% V L 0,2 ST OC K PO LS

E LU X E C Z Y S TA D A ŻO Ł Ą D KOW GORZKA Z P IE P R Z E M OL. 3 7, 5 – 40% V 0,5 L ST OC K PO LS

56 Z VAT 2 6 ,

E LU X E C Z Y S TA D A K D ŻOŁ Ą OW GORZKA ,7 L 40% VOL. 0

KA

ST OC K PO LS

KA

WINO

ST OC K PO LS

9 Z VAT 8 , 3

21,59

Z A P Y TA J WICIELA

P R Z E D S TA

PIW0

E LU X E C Z Y S TA D A K D ŻOŁ Ą OW GORZKA ,1 L 40% VOL. 0

6,82

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

3,95

KA

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.04.2019 – 30.04.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI. Z OFERTY FOLDEROWEJ DOTYCZĄCEJ PRODUKTÓW STOCK POLSKA WYKLUCZENI SĄ ODBIORCY OZNACZENI PRZEZ FIRMĘ STOCK POLSKA JAKO ODBIORCY HURTOWI.

3


WÓDKA / CZYSTA

A K D Ó W 7,29

16,29

23,79

6 Z VAT 4 , 7

7 Z VAT 8 , 9

04 Z VAT 2 0 ,

26 Z VAT 2 9 ,

S O P L IC A ,1 L 40% VOL. 0

S O P L IC A ,2 L 40% VOL. 0

S O P L IC A ,5 L 40% VOL. 0

S O P L IC A ,7 L 40% VOL. 0

CE DC

CE DC

CE DC

CE DC

16,29

16,29

17,09

24,99

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

BRANDY / KONIAK

WHISKY

WÓDKA / KOLOROWA

3,87

04 Z VAT 2 0 ,

04 Z VAT 2 0 ,

S O P L IC A A T N IO N USZL ACHE K Ś L IW Ą 0,5 L % 37,5 VOL.

S O P L IC A A T N IO N USZL ACHE M J A B Ł K IE L 0,5 37,5% VOL.

CE DC

CE DC

3,90

7,15

0 Z VAT 4 , 8

PIW0

Y S TA S A S K A C Z L. O V % 40 0,09–0,1 L

NAPOJE

WINO

KA ST OC K PO LS

4

9 Z VAT 8 , 7

Y S TA S A S K A C Z ,2 L 0 L. O V 40% ST OC K PO LS

KA

2 Z VAT 2 1 , 0

MA B IA Ł A D A L ,5 0 L. O V % 0 4 MA RI E BR IZ

AR D

14,95

9 Z VAT 1 8 , 3

Y S TA S A S K A C Z ,5 L 0 L. O V 40% ST OC K PO LS

KA

74 Z VAT 3 0 ,

MA B IA Ł A D A L ,7 0 L. O V % 0 4 MA RI E BR IZ

AR D

22,15

4 Z V A T 2 7, 2

Y S TA S A S K A C Z ,7 L 0 L. O V 40% ST OC K PO LS

KA


KATALOG PRODUKTÓW / NR 4 01.04.2019 – 30.04.2019

A K D Ó W C Z Y S TA Z VAT 4 , 1 7

MA RI E BR IZ

AR D

Z V A T 7, 8 1

RDZKA S TA R O G A T C Z YS A ,2 L % 40 VOL. 0 MA RI E BR IZ

AR D

14,19

5 Z V A T 1 7, 4

RDZKA S TA R O G A T C Z YS A 0,5 L 37,5% VOL. MA RI E BR IZ

18,99

36 Z VAT 2 3 , A TO R U Ń S K C Z Y S TA ,5 L 40% VOL. 0

AR D

WÓDKA / KOLOROWA

RDZKA S TA R O G A C Z Y S TA ,1 L 40% VOL. 0

6,35

WÓDKA / CZYSTA

3,39

CH EM IR OL

WHISKY

3,07

5,49

12,65

7 Z VAT 3 1 , 9

8 Z VAT 3 , 7

5 Z VAT 6 , 7

6 Z VAT 1 5 , 5

A TO R U Ń S K C Z Y S TA ,7 L 40% VOL. 0

JOKER ,1 L 38% VOL. 0

JOKER ,2 L 38% VOL. 0

JOKER ,5 L 38% VOL. 0

EU RO CA SH

EU RO CA SH

EU RO CA SH

BRANDY / KONIAK

25,99

CH EM IR OL

6,09

13,50

Z V A T 7, 4 9

1 Z VAT 1 6 , 6

KA Ż Y T N IÓ W L ,1 0 L. O 38% V

KA Ż Y T N IÓ W L ,2 0 L. O 38% V

KA Ż Y T N IÓ W L ,5 0 L. O 38% V

CE DC

CE DC

CE DC

IK

LIDERA

ANA P R O D U KOW A K W IÓ N T ŻY C Z N IE Z E J EST W Y Ł Ą O, W Y B R A N EG STA R A N N IE Ż Y TA . P O L S K IE G O Y E R YST YC Z N T K A R A H C J EJ W Y N IK IE M S M A K J EST A ŁYC H IA D O S KO N N E Z C Ą Ł O P SJI W O R A Z PA S K Ł A D N IKÓ C Z E N IA . I D O Ś W IA D

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.04.2019 – 30.04.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI. Z OFERTY FOLDEROWEJ DOTYCZĄCEJ PRODUKTÓW STOCK POLSKA WYKLUCZENI SĄ ODBIORCY OZNACZENI PRZEZ FIRMĘ STOCK POLSKA JAKO ODBIORCY HURTOWI.

PIW0

8 Z VAT 4 , 0

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

3,32

N IE Z B Ę D N

5


WÓDKA / CZYSTA

A K D Ó W C Z Y S TA 6,65

14,72

22,39

0 Z VAT 4 , 7

Z VAT 8 , 1 8

1 Z VAT 1 8 , 1

NT A B S O LW E L ,1 0 L. 4 0 % VO

NT A B S O LW E L ,2 0 L. 4 0 % VO

NT A B S O LW E L ,5 0 L. 4 0 % VO

NT A B S O LW E L ,7 0 L. 4 0 % VO

CE DC

CE DC

CE DC

CE DC

3,25

6,19

12,81

20,24

4 Z V A T 2 7, 5

BRANDY / KONIAK

WHISKY

WÓDKA / KOLOROWA

3,82

0 Z VAT 4 , 0

Z V A T 7, 6 1

6 Z VAT 1 5 , 7

90 Z VAT 2 4 ,

19 0 6 ,1 L 40% VOL. 0

19 0 6 ,2 L % 0 4 VOL. 0

19 0 6 OL. 0,5 L V % 0 4

19 0 6 ,7 L % 0 4 VOL. 0

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

ST OC K PO LS

KA

NAPOJE

WINO

PIW0

3,12

6

ST OC K PO LS

KA

5,90

ST OC K PO LS

KA

13,99

ST OC K PO LS

KA

19,99

4 Z VAT 3 , 8

Z V A T 7, 2 6

1 Z V A T 1 7, 2

59 Z VAT 2 4 ,

A WA L IG Ó R L ,1 0 L. O V 40%

A WA L IG Ó R L ,2 0 L. O V 40%

A WA L IG Ó R L ,5 0 L. O V 40%

A WA L IG Ó R L ,7 0 L. O V 40%

BZ K AL CO

BZ K AL CO

BZ K AL CO

BZ K AL CO


KATALOG PRODUKTÓW / NR 4 01.04.2019 – 30.04.2019

A K D Ó W C Z Y S TA 7 Z VAT 1 9 , 6

1 Z V A T 2 7, 9

WA LU K S U S O L ,2 0 L. 4 0 % VO

WA LU K S U S O L ,5 0 L. 4 0 % VO

WA LU K S U S O L ,7 0 L. 4 0 % VO

A

W YB OR OW

A

W YB OR OW

A R EC E PT U R U N IK A L N A S IĘ E J O P IE R A W O S U S K U L CH K LU CZOW Y NA DWÓCH K IE J C H – W YS O E L E M E N TA P IR Y T U S IE JA KO Ś C I S Z ANYM ORA Z IE M N IA C Z IE SZEJ WODZ N A J C Z YST DNI C EJ Z E ST U POCHODZĄ YC H . G Ł Ę B IN O W

A

WÓDKA / KOLOROWA

W YB OR OW

WÓDKA / CZYSTA

0 Z VAT 8 , 6

IK

LIDERA

22,69

15,99

6,99

N IE Z B Ę D N

WHISKY

9 Z VAT 4 , 4

XTRA Ż Y T N IA E RETRO ,1 L 40% VOL. 0 PO LM OS BI

EL SK O- BI AŁ

A

0 Z VAT 8 , 3

XTRA Ż Y T N IA E RETRO ,2 L 40% VOL. 0 PO LM OS BI

EL SK O- BI AŁ

7,15

A

21,89

6 Z VAT 1 8 , 5

XTRA Ż Y T N IA E RETRO ,5 L 40% VOL. 0 PO LM OS BI

EL SK O- BI AŁ

14,50

A

92 Z VAT 2 6 ,

XTRA Ż Y T N IA E RETRO ,7 L 40% VOL. 0 PO LM OS BI

EL SK O- BI AŁ

22,26

9 Z VAT 8 , 7

4 Z V A T 1 7, 8

8 Z V A T 2 7, 3

LU B E LS K A A TRZY ZBOŻ L ,1 40% VOL. 0

LU B E LS K A A TRZY ZBOŻ L ,2 0 L. O V % 0 4

LU B E LS K A A TRZY ZBOŻ L ,5 0 L. O V % 0 4

LU B E LS K A A TRZY ZBOŻ L ,7 0 L. O V % 0 4

KA

ST OC K PO LS

KA

ST OC K PO LS

KA

ST OC K PO LS

PIW0

0 Z VAT 4 , 8

ST OC K PO LS

A

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

3,90

15,09

6,75

BRANDY / KONIAK

3,65

KA

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.04.2019 – 30.04.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI. Z OFERTY FOLDEROWEJ DOTYCZĄCEJ PRODUKTÓW STOCK POLSKA WYKLUCZENI SĄ ODBIORCY OZNACZENI PRZEZ FIRMĘ STOCK POLSKA JAKO ODBIORCY HURTOWI.

7


WÓDKA / CZYSTA

A K D Ó W C Z Y S TA 3,79

6,69

15,79

6 Z VAT 4 , 6

3 Z VAT 8 , 2

2 Z VAT 1 9 , 4

K J A R Z Ę B IA S KSU U L Y T S Y CZ ,1 L 40% VOL. 0

K J A R Z Ę B IA S KSU U L Y T S Y CZ ,2 L 40% VOL. 0

K J A R Z Ę B IA S KSU U L Y T S Y CZ ,5 L 40% VOL. 0

BRANDY / KONIAK

WHISKY

WÓDKA / KOLOROWA

WAW RZ YN IA

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER PIW0 WINO

K

WAW RZ YN IA

K

5,90

12,47

0 Z VAT 3 , 2

Z V A T 7, 2 6

4 Z VAT 1 5 , 3

ONG Ż U B R S T R ,09 L 0 L. O V % 37,5

ONG Ż U B R S T R ,2 L 0 L. O V % 37,5

ONG Ż U B R S T R ,5 L 0 L. O V % 37,5

KA

ST OC K PO LS

KA

2,94

5,70

2 Z VAT 3 , 6

Z V A T 7, 0 1

IA ŁY B A L S A M B ,09 L 0 L. O 37,5% V

IA ŁY B A L S A M B0,2 L L. O V 37,5%

ST OC K PO LS

NAPOJE

WAW RZ YN IA

2,60 ST OC K PO LS

8

K

KA

ST OC K PO LS

KA

ST OC K PO LS

N IE Z B Ę D N

KA

IK

LIDERA

KA ŁY T O W Ó D IA B M A S L A B UG ANA WEDŁ P R O D U KOW E PT U RY L S K IE J R E C O P J E N J Y WY T R A DYC J W YJ ĄT K O Ó W S . % ,5 7 T N IE M U O M O CY 3 A W IE L O L E Z C IĘ Z D W A JI SMAK Z Z E N IU , PA S D O Ś W IA D C WA N E J I DOPRACO H B N IE J S Z Y C W NAJDRO ZE. R EC E PT U R H C A Ł Ó G E SZCZ


KATALOG PRODUKTÓW / NR 4 01.04.2019 – 30.04.2019

A K D Ó W 7,15

15,78

5 Z VAT 4 , 8

9 Z VAT 8 , 7

1 Z VAT 1 9 , 4

B O WA S A S K A D Ę L. O V 40% 0,09–0,1 L KA

ST OC K PO LS

KA

B O WA S A S K A D Ę0,5 L L. 4 0 % VO ST OC K PO LS

KA

WÓDKA / KOLOROWA

ST OC K PO LS

B O WA S A S K A D Ę0,2 L L. O V % 0 4

14,79

6 Z VAT 4 , 7

6 Z VAT 8 , 4

9 Z VAT 1 8 , 1

A B IA Ł A Ż U B R Ó W K IĘ T Y Z N U TĄ M C A ŁOW Z N U TĄ J A 0,5 L L. O V % ,5 37

CE DC

CE DC

CE DC

3,89

7,19

15,29

1 Z VAT 4 , 9

4 Z VAT 8 , 8

1 Z VAT 1 8 , 8

VODKA K R U P N IK T Z M IĘ Ą I T R AWĄ O Z L IM N K Ą WĄ N CY T RY O L 0,1 37,5% VOL.

VODKA K R U P N IK T Z M IĘ Ą I T R AWĄ O Z L IM N K Ą WĄ N CY T RY O L 0,2 37,5% VOL.

VODKA K R U P N IK T IĘ ZM Ą I T R AWĄ O Z L IM N K Ą WĄ N CY T RY O L 0,5 37,5% VOL.

MA RI E BR IZ

AR D

MA RI E BR IZ

AR D

WINO

AR D

PIW0

A B IA Ł A Ż U B R Ó W K IĘ T Y Z N U TĄ M C A ŁOW Z N U TĄ J A 0,2 L L. O V % ,5 37

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

A B IA Ł A Ż U B R Ó W K IĘ T Y Z N U TĄ M C A ŁOW Z N U TĄ J A 0,1 L L. O V % ,5 37

BRANDY / KONIAK

6,88

WHISKY

3,87

MA RI E BR IZ

WÓDKA / CZYSTA

3,94

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.04.2019 – 30.04.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI. Z OFERTY FOLDEROWEJ DOTYCZĄCEJ PRODUKTÓW STOCK POLSKA WYKLUCZENI SĄ ODBIORCY OZNACZENI PRZEZ FIRMĘ STOCK POLSKA JAKO ODBIORCY HURTOWI.

9


7,37

14,59

34,16

7 Z VAT 9 , 0

5 Z V A T 1 7, 9

02 Z VAT 4 2 ,

S P IR Y T U S Y O WA N K R E T Y F IK 0,1 L L. O V % 95

S P IR Y T U S Y O WA N K R E T Y F IK 0,2 L L. O V % 95

S P IR Y T U S Y O WA N K R E T Y F IK 0,5 L L. O V % 95

EU RO CA SH

EU RO CA SH

EU RO CA SH

WHISKY

WÓDKA / KOLOROWA

WÓDKA / CZYSTA

S U T Y SPIR

3 Z VAT 9 , 8

14,99

4 Z VAT 1 8 , 4

33,99 1 Z VAT 4 1 , 8

2 Z VAT 3 1 , 9

S P IR Y T U S I LSK T S A R O P O ,1 L 0 L. O V 95%

S P IR Y T U S I LSK T S A R O P O ,2 L 0 L. O V 95%

S P IR Y T U S I LSK T S A R O P O ,5 L 0 L. O V 95%

S P IR Y T U S WY N A L E W KO L ,5 0 L. O 60% V

CE DC

CE DC

CE DC

CE DC

PIW0

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

BRANDY / KONIAK

7,99

8,99

17,79

36,99

6 Z VAT 1 1 , 0

8 Z VAT 2 1 , 8

50 Z VAT 4 5 ,

S P IR Y T U S Y O WA N R E K T Y F IK 0,1 L L. O V % 5 9

S P IR Y T U S Y O WA N R E K T Y F IK 0,2 L L. O V % 5 9

S P IR Y T U S Y O WA N R E K T Y F IK 0,5 L L. O V % 5 9

NAPOJE

WINO

PO LM OS W

10

25,95

AR SZ AWA

PO LM OS W

AR SZ AWA

PO LM OS W

AR SZ AWA


KATALOG PRODUKTÓW / NR 4 01.04.2019 – 30.04.2019

A K D Ó WP R E M I U M 25,79

8 Z VAT 9 , 7

90 Z VAT 2 0 ,

2 Z VAT 3 1 , 7

T IN U M B O L S P L A 0,2 L L. 4 0 % VO

T IN U M B O L S P L A 0,5 L L. 4 0 % VO

T IN U M B O L S P L A 0,7 L 40% VOL.

CE DC

CE DC

CE DC

37,39

16,25

23,73

99 Z VAT 4 5 ,

9 Z VAT 1 9 , 9

T IN U M BOLS PL A 1 L 40% VOL.

19 Z VAT 2 9 ,

E P O L O N A IS L ,5 40% VOL. 0

E P O L O N A IS L ,7 0 L. O V % 40

WÓDKA / KOLOROWA

16,99

WÓDKA / CZYSTA

7,95

ST OC K PO LS

KA

TA NOWA SZA

TA NOWA SZA

22,89

29,42

15 Z VAT 2 8 ,

19 Z VAT 3 6 ,

N AMUNDSE L ,5 0 L. O 40% V

N AMUNDSE L ,7 0 L. O 40% V

ST OC K PO LS

KA

ST OC K PO LS

PIW0

4

O R K IS Z L % 0 VOL. 0,7

AR D

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

35 Z VAT 6 2 ,

MA RI E BR IZ

BRANDY / KONIAK

50,69

AR D

WHISKY

MA RI E BR IZ

CE DC

KA

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.04.2019 – 30.04.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI. Z OFERTY FOLDEROWEJ DOTYCZĄCEJ PRODUKTÓW STOCK POLSKA WYKLUCZENI SĄ ODBIORCY OZNACZENI PRZEZ FIRMĘ STOCK POLSKA JAKO ODBIORCY HURTOWI.

11


A K D Ó WP R E M I U M 15,99

WÓDKA / CZYSTA

7,49

1 Z VAT 9 , 2

SOAR S O B IE S K I ,2 L 0 L. O V 40% AR D

SOAR S O B IE S K I ,5 L 0 L. O V 40% MA RI E BR IZ

AR D

28 Z VAT 2 8 ,

SOAR S O B IE S K I ,7 L 0 L. O V 40% MA RI E BR IZ

AR D

WHISKY

WÓDKA / KOLOROWA

MA RI E BR IZ

7 Z VAT 1 9 , 6

22,99

32,99

BRANDY / KONIAK

58 Z VAT 4 0 ,

SOAR S O B IE S K I 1 L L. O 40% V

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

MA RI E BR IZ

AR D

PIW0 WINO NAPOJE

96 Z VAT 3 9 ,

F IN L A N D IAL ,5 40% VOL. 0

F IN L A N D IAL ,7 40% VOL. 0

RM AN PO LS

KA

17,31

87 Z VAT 6 0 ,

9 Z VAT 2 1 , 2

F IN L A N D IAL 40% VOL. 1

STO C K G S PA R K L IN L 0,5 37,5% VOL.

BR OW N- FO

RM AN PO LS

KA

32,49

8 Z V A T 2 7, 9

BR OW N- FO

49,49

12

22,75

KA ST OC K PO LS

BR OW N- FO

RM AN PO LS

KA

7,80

9 Z VAT 9 , 5

E S T IG E S T O C K P R 0,2 L L. O V 40% ST OC K PO LS

KA


KATALOG PRODUKTÓW / NR 4 01.04.2019 – 30.04.2019

A K D Ó WP R E M I U M WÓDKA / CZYSTA WÓDKA / KOLOROWA WHISKY BRANDY / KONIAK

9 Z VAT 2 1 , 2

ST OC K PO LS

KA

99 Z VAT 2 9 ,

E S T IG E S T O C K P R 0,7 L L. O V 40% ST OC K PO LS

KA

36,09

39 Z VAT 4 4 ,

E S T IG E STO C K P R 1 L L. O V % 0 4 ST OC K PO LS

PIW0

E S T IG E S T O C K P R 0,5 L L. O V 40%

24,38

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

17,31

KA

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.04.2019 – 30.04.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI. Z OFERTY FOLDEROWEJ DOTYCZĄCEJ PRODUKTÓW STOCK POLSKA WYKLUCZENI SĄ ODBIORCY OZNACZENI PRZEZ FIRMĘ STOCK POLSKA JAKO ODBIORCY HURTOWI.

13


A K D Ó WP R E M I U M 16,99

WÓDKA / CZYSTA

7,39

9 Z VAT 9 , 0

90 Z VAT 2 0 ,

A WYBOROW L ,2 0 L. O V 40%

A WYBOROW L ,5 0 L. O V 40%

A

W YB OR OW

A

WÓDKA / KOLOROWA

W YB OR OW

CENA OD 1 2 S Z T.

23,99

51 Z VAT 2 9 ,

24,99

33,99 1 Z VAT 4 1 , 8 A W Y B O R O WL 1 L. O V 40% W YB OR OW

A

74 Z VAT 3 0 , A WYBOROW L ,7 0 L. O V 40%

WHISKY

W YB OR OW

PAKIET I

BRANDY / KONIAK

1 SZT.

A W Y B O R OW EXQUISITE CL ASSIC LUB A W Y B O R OW E IT IS U Q X E + KARTONIK ,7 L 40% VOL. 0

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

+3 SZTE’S. BALL ANTIN FINEST L 40% VOL. 1 W YB OR OW

PAKIET II

2 SZT.

OSTOYA ,5 L % 0 4 VOL. 0

+2 SZT. OSTOYA CL ASSIC LUB S O TOYA + KARTONIK ,7 L 40% VOL. 0 W YB OR OW

4 Z V A T 2 7, 5

PIW0

A WYBOROW A Z R T IS M OD L ,5 0 L. 4 0 % VO

WINO

W YB OR OW

NAPOJE

16,99

+1 SZT.

GRATIS A WYBOROW L ,5 40% VOL. 0

16,99

90 Z VAT 2 0 ,

90 Z VAT 2 0 ,

A WYBOROW K IA N M IE P O L S K I Z ,5 L 0 L. O V % 0 4

A WYBOROW A IC N E Z S P O L S K A P 0,5 L L. O V % 0 4

W YB OR OW

A

W YB OR OW

A

A

A

22,39

14

O

DO KAŻDEUG PAKIET

A

A

30,59

3 Z V A T 3 7, 6 A WYBOROW A Z R T IS M OD L ,7 0 L. O 40% V W YB OR OW

A

23,89

38 Z VAT 2 9 ,

B LU E A B S O L U T ,5 L 0 L. O V % 0 4 W YB OR OW

A

31,79

10 Z VAT 3 9 ,

B LU E A B S O L U T ,7 L 0 L. O V % 0 4 W YB OR OW

A


KATALOG PRODUKTÓW / NR 4 01.04.2019 – 30.04.2019

A K D Ó WP R E M I U M 3 Z VAT 2 2 , 1

5 Z VAT 3 1 , 3

O G IŃ S K I ,5 L 40% VOL. 0

O G IŃ S K I ,7 L 40% VOL. 0

PO LM OS BI

EL SK O- BI AŁ

A

PO LM OS BI

EL SK O- BI AŁ

25,79

CENA OD 1 2 S Z T.

17,39

9 Z VAT 2 1 , 3 A

2 Z VAT 3 1 , 7

USZ PA N TA D E ,7 L 0 L. O V 40% W YB OR OW

A

WÓDKA / KOLOROWA

18,28

WÓDKA / CZYSTA

25,49

17,99

8 Z VAT 2 2 , 4

USZ PA N TA D E ,5 L 0 L. O V 40% W YB OR OW

17,15

17,15

24,09

9 Z VAT 2 1 , 0

9 Z VAT 2 1 , 0

63 Z VAT 2 9 ,

PA L A C E ,5 L 40% VOL. 0

PA L A C E ZI E M N IA K Z O R K IS ZE M L ,5 40% VOL. 0

PA L A C E Z OWSEM N M Z IE IA K 0,5 L L. O V 40%

PA L A C E ,7 L 40% VOL. 0

BRANDY / KONIAK

9 Z VAT 2 1 , 0

CE DC

WHISKY

17,15

A

CE DC

CE DC

CE DC

16,35

25,09

33,49

6 Z VAT 9 , 6

11 Z VAT 2 0 ,

86 Z VAT 3 0 ,

H U S A R IA L ,2 40% VOL. 0

H U S A R IA L ,5 40% VOL. 0

H U S A R IA L ,7 40% VOL. 0

H U S A R IA L 40% VOL. 1

CE DC

CE DC

CE DC

CE DC

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

7,85

9 Z VAT 4 1 , 1

PIW0 WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.04.2019 – 30.04.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI. Z OFERTY FOLDEROWEJ DOTYCZĄCEJ PRODUKTÓW STOCK POLSKA WYKLUCZENI SĄ ODBIORCY OZNACZENI PRZEZ FIRMĘ STOCK POLSKA JAKO ODBIORCY HURTOWI.

15


A K D Ó WP R E M I U M WÓDKA / CZYSTA

101,09

KUP 2x dowolny mix Beluga (Noble 0,7L, Transatlantic Racing 0,7L, Celebration 0,7L)

,34 Z VAT 1 2 4

A otrzymasz 1x Amundsen 0,7L za 10 gr

OBLE B E L U G A N ,7 L 0 L. O 40% V 2x

+1x

poj. 0,7L poj. 0,7L poj. 0,7L

za 10 gr

KA

WÓDKA / KOLOROWA

ST OC K PO LS

=

RABAT 15%*

poj. 0,7L

*maksymalna wysokość rabatu; liczba pakietów na jeden sklep ograniczona

BRANDY / KONIAK

WHISKY

pakiety obowiązują w dniach 1-30.04.2019

122,74

28,99

36,99

,97 Z VAT 1 5 0

66 Z VAT 3 5 ,

50 Z VAT 4 5 ,

KI VODKA B A C Z E W S 0,5 L 40% VOL.

KI VODKA B A C Z E W S 0,7 L 40% VOL.

AM BR A

AM BR A

33,99

45,49

47,99

1 Z VAT 4 1 , 8

95 Z VAT 5 5 ,

03 Z VAT 5 9 ,

YE C H O P IN R N O T R + KA ,5 L 40% VOL. 0

YE C H O P IN R N O T R + KA ,7 L 40% VOL. 0

YE C H O P IN R I K Z IS L + K IE ,7 L 40% VOL. 0

B E LU GA L A N T IC N T R A S AT IN RAC G ,7 L % 0 4 VOL. 0

PIW0

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

ST OC K PO LS

NAPOJE

WINO

PO LM OS SI

16

KA

ED LC E

PO LM OS SI

ED LC E

PO LM OS SI

ED LC E


KATALOG PRODUKTÓW / NR 4 01.04.2019 – 30.04.2019

A K D Ó WP R E M I U M 31,89

4 Z V A T 2 7, 7

5 Z V A T 3 7, 7

22 Z VAT 3 9 ,

A ŻUBRÓWK CZARNA ,5 L 40% VOL. 0

A ŻUBRÓWK CZARNA ,7 L 40% VOL. 0

CE DC

CE DC

A ŻUBRÓWK A N R A Z C ANA L E Ż A KOW DĄB J E S IO N ,7 L % 40 VOL. 0

WÓDKA / KOLOROWA

30,69

WÓDKA / CZYSTA

22,55

CE DC

R U S S IA N D S TA N D A R L ,7 40% VOL. 0

A ŻUBRÓWK CZARNA + T U BA ,7 L 40% VOL. 0

CE DC

CE DC

BRANDY / KONIAK

96 Z VAT 3 9 ,

9 Z VAT 6 1 , 4

WHISKY

32,49

49,99

KUP 20 SZT. 8,12 9 Z VAT 9 , 9 C IA N B IA ŁY B O ,2 L 0 L. O V % 40 PO LM OS BI

EL SK O- BI AŁ

A

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

+1 SZT. GRATIS NOWOŚĆ

17,99 3 Z VAT 2 2 , 1

PO LM OS BI

EL SK O- BI AŁ

A

PA S S O V E R Z S L IV O V IT L ,7 70% VOL. 0 PO LM OS BI

EL SK O- BI AŁ

+1 SZT. GRATIS C IA N B IA ŁY B O ,5 L 40% VOL. 0

25,49 5 Z VAT 3 1 , 3 C IA N B IA ŁY B O ,7 L 0 L. O V 40% PO LM OS BI

EL SK O- BI AŁ

PIW0

C IA N B IA ŁY B O ,5 L 0 L. O 40% V

KUP 3 SZT.

A

A

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.04.2019 – 30.04.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI. Z OFERTY FOLDEROWEJ DOTYCZĄCEJ PRODUKTÓW STOCK POLSKA WYKLUCZENI SĄ ODBIORCY OZNACZENI PRZEZ FIRMĘ STOCK POLSKA JAKO ODBIORCY HURTOWI.

17


24,79

22,79

49 Z VAT 3 0 ,

03 Z VAT 2 8 ,

BJÖRN ,5 L 45% VOL. 0

BJÖRN ,5 L 40% VOL. 0

BZ K AL CO

BZ K AL CO

WÓDKA / KOLOROWA

WÓDKA / CZYSTA

A K D Ó WP R E M I U M KUP MIX +1 SZT. ATIS R G . T Z S 24 BJÖRN BJÖRN L. 4 0 – 4 5 % VO 0,5; 0,7 L

B IA ŁY ,5 L 40% VOL. 0

BRANDY / KONIAK

WHISKY

BZ K AL CO

31,29

29,29

20,79

49 Z VAT 3 8 ,

03 Z VAT 3 6 ,

57 Z VAT 2 5 ,

BJÖRN ,7 L % 5 4 VOL. 0

BJÖRN ,7 L % 40 VOL. 0

BZ K AL CO

BZ K AL CO

N E M IR O F F O R IG IN A L ,5 L 40% VOL. 0

PIW0

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

UN IT ED BE

20,49

29,99

29,99

20 Z VAT 2 5 ,

89 Z VAT 3 6 ,

89 Z VAT 3 6 ,

N E M IR O F F AT WHE U K R A IN IA N 0,5 L L. O V % 0 4

N E M IR O F F O R IG IN A L ,7 L 40% VOL. 0

N E M IR O F F AT WHE U K R A IN IA N 0,7 L L. O V % 0 4

NAPOJE

WINO

UN IT ED BE

18

VE RA GE S

VE RA GE S

UN IT ED BE

VE RA GE S

UN IT ED BE

VE RA GE S


KATALOG PRODUKTÓW / NR 4 01.04.2019 – 30.04.2019

A K D Ó WP R E M I U M 31,39

43,99

03 Z VAT 2 8 ,

61 Z VAT 3 8 ,

11 Z VAT 5 4 ,

BL ACK S M IR N O F F 0,7 L 40% VOL.

BL ACK S M IR N O F FL. 1 L 4 0 % VO

DI AG EO

DI AG EO

DI AG EO

33,99

33,49

WÓDKA / KOLOROWA

BL ACK S M IR N O F F 0,5 L 40% VOL.

WÓDKA / CZYSTA

22,79

WHISKY

0 Z VAT 1 9 , 3

9 Z VAT 4 1 , 1

Z W IE L K I K A Z IM IE R 0,5 L 40% VOL.

BL ACK S M IR N O F F O S S E R P S E 0,7 L 37,5% VOL.

BL ACK S M IR N O F F T IN M E L IM 0,7 L 37,5% VOL.

DI AG EO

DI AG EO

29,26

22,49

29,99

99 Z VAT 3 5 ,

6 Z V A T 2 7, 6

89 Z VAT 3 6 ,

W ATA H A ,7 L 40% VOL. 0

NORVEGIA ,5 L 40% VOL. 0

NORVEGIA ,7 L 40% VOL. 0

EL SK O- BI AŁ

A

PO LM OS BI

EL SK O- BI AŁ

PIW0

PO LM OS BI

BZ K AL CO

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

BZ K AL KO

BRANDY / KONIAK

1 Z VAT 4 1 , 8

15,69

A

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.04.2019 – 30.04.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI. Z OFERTY FOLDEROWEJ DOTYCZĄCEJ PRODUKTÓW STOCK POLSKA WYKLUCZENI SĄ ODBIORCY OZNACZENI PRZEZ FIRMĘ STOCK POLSKA JAKO ODBIORCY HURTOWI.

19


WÓDKA / CZYSTA

A K D Ó WP R E M I U M 29,19

36,29

90 Z VAT 3 5 ,

64 Z VAT 4 4 ,

D Ę B O WA ,5 L 40% VOL. 0

D Ę B O WA ,7 L 0 4 % VOL. 0

LS KA

DĘ BO WA PO

LS KA

BRANDY / KONIAK

WHISKY

WÓDKA / KOLOROWA

DĘ BO WA PO

45,35

54,19

78 Z VAT 5 5 ,

65 Z VAT 6 6 ,

D Ę B O WA BOWE + U C H O D Ę ,5 L 40% VOL. 0

D Ę B O WA BOWE + U C H O D Ę ,7 L 0 L. 4 0 % VO

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

DĘ BO WA PO

43,99 11 Z VAT 5 4 ,

PIW0

D Ę B O WA + T U BA ,7 L 40% VOL. 0

NAPOJE

WINO

DĘ BO WA PO

20

LS KA

LS KA

DĘ BO WA PO

LS KA

85,49

111,49

,15 Z VAT 1 0 5

,13 Z VAT 1 3 7

XTRA DĘBOWA E A W TA + HUŚ K ,7 L 40% VOL. 0 DĘ BO WA PO

LS KA

XTRA DĘBOWA E A W TA + HUŚ K L 40% VOL. 1 DĘ BO WA PO

LS KA


KATALOG PRODUKTÓW / NR 4 01.04.2019 – 30.04.2019

A K D Ó WP R E M I U M 83,49

00 Z VAT 9 9 ,

,69 Z VAT 1 0 2

D Ę B O WA SKRZYPCE L ,5 40% VOL. 0

D Ę B O WA + BUKŁAK L ,7 40% VOL. 0

LS KA

DĘ BO WA PO

LS KA

89,99

,51 Z VAT 1 5 2

4 Z V A T 6 7, 6

,69 Z VAT 1 1 0

D Ę B O WA + KUFEREK L ,7 40% VOL. 0

W D Ę B O WA D R E W N IE L ,7 40% VOL. 0

D Ę B O WA KA MAPA POLS L ,7 0 L. O V 40%

DĘ BO WA PO

LS KA

DĘ BO WA PO

LS KA

DĘ BO WA PO

LS KA

124,99

08 Z VAT 5 6 ,

24 Z VAT 6 9 ,

, 74 Z VAT 1 5 3

D Ę B O WA T EXCELLEN G A Ś N IC A IA P R A G N IE N L ,5 40% VOL. 0

D Ę B O WA T EXCELLEN G A Ś N IC A IA P R A G N IE N L ,7 40% VOL. 0

D Ę B O WA ARNE BECZKA CZ OBRĘCZE L 40% VOL. 1

LS KA DĘ BO WA PO

LS KA DĘ BO WA PO

PIW0

56,29

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

45,59

DĘ BO WA PO

BRANDY / KONIAK

54,99

WHISKY

123,99

WÓDKA / KOLOROWA

DĘ BO WA PO

WÓDKA / CZYSTA

80,49

LS KA

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.04.2019 – 30.04.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI. Z OFERTY FOLDEROWEJ DOTYCZĄCEJ PRODUKTÓW STOCK POLSKA WYKLUCZENI SĄ ODBIORCY OZNACZENI PRZEZ FIRMĘ STOCK POLSKA JAKO ODBIORCY HURTOWI.

21


KATALOG PRODUKTÓW / NR 4 01.04.2019 – 30.04.2019

A K D Ó W O L O R O WA K

12 Z VAT 2 0 ,

A ŻUBRÓWK S S A R G N O B IS A B Ł KO R A J S K IE J M K A IO Z O P A L EŚ N R E Ś N IA E Z C A IK Z D ,1 L 32% VOL. 0

A ŻUBRÓWK S S A R G N O B IS A B Ł KO R A J S K IE J M K A IO Z O P A L EŚ N R E Ś N IA E Z C A IK Z D ,2 L 32% VOL. 0

A ŻUBRÓWK S S A R G N O B IS A B Ł KO R A J S K IE J M K A IO Z O P A L EŚ N R E Ś N IA E Z C A IK Z D ,5 L 32% VOL. 0

CE DC

CE DC

CE DC

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

43,25

3,15

6,12

20 Z VAT 5 3 ,

7 Z VAT 3 , 8

Z V A T 7, 5 3

S O P L IC A LSKA A T S ROPO A A IN O RYG L N A ŻYN Z C ARNA JE A W IO N E DER G Ł O G O WA L OL. 0,7 37,5–38% V

NT A B S O LW E K A W Ó N CY T R Y OW Y GREJPFRUT WY O K N Y M A N DA R A IN W A R ŻU WIŚNIOWY LIMONKA Y POZIOMKOW JEŻYNA ŚLIWKA ,1 L 30% VOL. 0

NT A B S O LW E K A W Ó N CY T R Y OW Y GREJPFRUT WY O K N Y M A N DA R A IN W A R ŻU WIŚNIOWY LIMONKA Y POZIOMKOW JEŻYNA ŚLIWKA ,2 L 30% VOL. 0

CE DC

CE DC

CE DC

7 Z VAT 3 , 8

Z V A T 7, 5 3

KA Ż Y T N IÓ W GORZKA Z PIGWĄ Z MIĘTĄ CLASSIC Z CY TRYNĄ CZĄ Z POMARAŃ ,1 L L. 0 O V % 32 – 30

KA Ż Y T N IÓ W GORZKA Z PIGWĄ Z MIĘTĄ CLASSIC Z CY TRYNĄ CZĄ Z POMARAŃ ,2 L L. 0 O V % 32 – 30

CE DC

CE DC

WINO

6,12

PIW0

3,15

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

8 Z VAT 9 , 7

BRANDY / KONIAK

7 Z VAT 4 , 7

WHISKY

16,36

WÓDKA / KOLOROWA

7,95

WÓDKA / CZYSTA

3,88

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.04.2019 – 30.04.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI. Z OFERTY FOLDEROWEJ DOTYCZĄCEJ PRODUKTÓW STOCK POLSKA WYKLUCZENI SĄ ODBIORCY OZNACZENI PRZEZ FIRMĘ STOCK POLSKA JAKO ODBIORCY HURTOWI.

23


A K D Ó W O L O R O WA K

WÓDKA / CZYSTA

3,93 3 Z VAT 4 , 8 S O P L IC A ACH W 15 S M A K ,1 L 30% VOL. 0

WHISKY

WÓDKA / KOLOROWA

CE DC

7,75

BRANDY / KONIAK

3 Z VAT 9 , 5 S O P L IC A ACH W 15 S M A K ,2 L 30% VOL. 0

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

CE DC

16,95 85 Z VAT 2 0 ,

PIW0

S O P L IC A ACH 15 W S M A K ,5 L 0 L. O V 30%

NAPOJE

WINO

CE DC

24


KATALOG PRODUKTÓW / NR 4 01.04.2019 – 30.04.2019

A K D Ó W O L O R O WA K

A ZŁOTA Ż U B R ÓW K B U KO R A D Ę NU L IŚ C IE K L O Y N S O S Y D PĘ 0,1 L 37,5% VOL.

A ZŁOTA Ż U B R ÓW K B U KO R A D Ę NU L IŚ C IE K L O Y N S O S Y D PĘ 0,2 L 37,5% VOL.

A ZŁOTA Ż U B R ÓW K B U KO R A D Ę NU L IŚ C IE K L O Y N S O S Y D PĘ 0,5 L 37,5% VOL.

CE DC

CE DC

CE DC

8,29

16,95

23,79

0 Z VAT 1 0 , 2

85 Z VAT 2 0 ,

26 Z VAT 2 9 ,

A ŻUBRÓWK L ,2 0 L. O V 37,5%

A ŻUBRÓWK L ,5 0 L. O V 37,5%

A ŻUBRÓWK L ,7 0 L. O V 37,5%

CE DC

CE DC

CE DC

3,32

6,09

13,50

8 Z VAT 4 , 0

Z V A T 7, 4 9

1 Z VAT 1 6 , 6

KA Ż Y T N IÓ W A W O B LE CH A CHRZANOW L ,1 0 L. O V 37,5%

KA Ż Y T N IÓ W A W O B LE CH A CHRZANOW L ,2 0 L. O V 37,5%

KA Ż Y T N IÓ W A W O B LE CH A CHRZANOW L ,5 0 L. O V 37,5%

CE DC

CE DC

CE DC

PIW0

90 Z VAT 2 0 ,

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

3 Z VAT 9 , 8

BRANDY / KONIAK

7 Z VAT 4 , 7

WHISKY

16,99

WÓDKA / KOLOROWA

7,99

WÓDKA / CZYSTA

3,88

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.04.2019 – 30.04.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI. Z OFERTY FOLDEROWEJ DOTYCZĄCEJ PRODUKTÓW STOCK POLSKA WYKLUCZENI SĄ ODBIORCY OZNACZENI PRZEZ FIRMĘ STOCK POLSKA JAKO ODBIORCY HURTOWI.

25


A K D Ó W O L O R O WA WÓDKA / KOLOROWA

WÓDKA / CZYSTA

K

3,97

2,79

8 Z VAT 4 , 8

3 Z VAT 3 , 4

WA ŻO Ł Ą D KO A K Z R O G CL ASSIC Z MIĘTA IŚNIĄ Z CZARNĄ W Z FIGĄ L. 30–36% VO L ,1 0 – 9 ,0 0

ŻUBR IŚ W N IO W Y Y CY T RY N OW L 9 ,0 0 L. O V 30%

BRANDY / KONIAK

WHISKY

ST OC K PO LS

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER PIW0 WINO

KA

6,04

9 Z VAT 9 , 5

Z V A T 7, 4 3

WA ŻO Ł Ą D KO A K Z R GO CL ASSIC Z MIĘTA IŚNIĄ ZA C Z RNĄ W Ą G FI Z L. 0,2 L 30–36% VO

ŻUBR W IŚ N IO W Y Y CY T RY N OW L ,2 0 L. O V 30% ST OC K PO LS

KA

KA

16,25

24,15

9 Z VAT 1 9 , 9

70 Z VAT 2 9 ,

WA ŻO Ł Ą D KO GORZKA CL ASSIC Z MIĘTA IŚNIĄ Z CZARNĄ W Ą Z FIG L. 0,5 L 30–36% VO

WA ŻO Ł Ą D KO GORZKA CL ASSIC Z MIĘTĄ L. 0,7 L 30–36% VO

ST OC K PO LS

NAPOJE

KA

7,80

ST OC K PO LS

26

ST OC K PO LS

KA

ST OC K PO LS

KA


KATALOG PRODUKTÓW / NR 4 01.04.2019 – 30.04.2019

A K D Ó W O L O R O WA K

WÓDKA / CZYSTA

3,29 5 Z VAT 4 , 0

ST OC K PO LS

WÓDKA / KOLOROWA

L U B E L S K AA K CY T R Y N Ó W KA W Ó ZK S GRU A JEŻYNÓWK A K W IÓ N WIŚ OWA GREJPRFUT A K W Ó IN ŻURAW WKA ZÓ C Ń A R A PAM A A N A N AS OW WA O ZK C ZE R O P ,1 L 30% VOL. 0 KA

WHISKY

6,58

BRANDY / KONIAK

9 Z VAT 8 , 0

ST OC K PO LS

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

L U B E L S K AA K CY T R Y N Ó W KA GRUSZKÓW A K W Ó N ŻY JE WIŚNIÓWKA OWA GREJPRFUT A K W Ó ŻURAWIN KA W ZÓ C Ń A PAMAR A W O A N A N AS WA PORZECZKO L ,2 0 L. O V % 30 KA

15,51 8 Z VAT 1 9 , 0

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.04.2019 – 30.04.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI. Z OFERTY FOLDEROWEJ DOTYCZĄCEJ PRODUKTÓW STOCK POLSKA WYKLUCZENI SĄ ODBIORCY OZNACZENI PRZEZ FIRMĘ STOCK POLSKA JAKO ODBIORCY HURTOWI.

WINO

ST OC K PO LS

PIW0

L U B E L S K AA K CY T R Y N Ó W KA W Ó ZK S U GR A K W JEŻYNÓ A K W IÓ N WIŚ OWA GREJPRFUT A K W Ó IN W ŻURA WKA ZÓ C Ń A R A M PA A A N A N AS OW WA O ZK C ZE R O P ,5 L 30% VOL. 0 KA

27


A K D Ó W O L O R O WA K

WÓDKA / CZYSTA

3,94 5 Z VAT 4 , 8

WÓDKA / KOLOROWA

SAS K A IERKA K ŚLIW A WĘG RUMU TĄ U WIŚNIA Z N PIGWA S KO W Y Z ORZECH L A ELU M R A K NUTĄ Z NUTĄ ZA C Ń A R A M PO A N O B R U BO B R A N DY TĄ U N Z A KAW Z CZARNY BE DZIKA RÓŻA 30% VOL. 0,09–0,1 L

WHISKY

ST OC K PO LS

KA

7,15

BRANDY / KONIAK

9 Z VAT 8 , 7

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

SAS K A IERKA K ŚLIW A WĘG RUMU TĄ U WIŚNIA Z N PIGWA L AS KO W Y Z H C ZE R O ELU K NUTĄ ARM UTĄ ZN ZA C Ń A R A M PO B O U R B O N A DY TĄ BRAN A KAW Z NU BEZ N R CZA Y DZIKA RÓŻA ,2 L 30% VOL. 0 ST OC K PO LS

KA

15,78 1 Z VAT 1 9 , 4

NAPOJE

WINO

PIW0

SAS K A IERKA ŚLIWKA WĘG RUMU TĄ U N Z WIŚNIA PIGWA S KO W Y Z H C ORZE L A ELU R NUTĄ KA M UTĄ ZA Z N POMARAŃC NA BOURBO TĄ BRANDY KAWA Z NU BEZ CZARNY DZIKA RÓŻA ,5 L 30% VOL. 0 ST OC K PO LS

28

KA


KATALOG PRODUKTÓW / NR 4 01.04.2019 – 30.04.2019

A K D Ó W O L O R O WA K

WÓDKA / CZYSTA

3,35 Z VAT 4 , 1 2

MA RI E BR IZ

WÓDKA / KOLOROWA

K R U P N IK CY T R Y N A ŚLIWKA PIGWA WIŚNIA ORZECH CZERWONA PORZECZKA Z CZARNY BE MALINA RZECZKA CZARNA PO IA N EŚ R ZE C JEŻYNA 0,1 L 28–32% VOL. AR D

WHISKY

6,64

BRANDY / KONIAK

Z VAT 8 , 1 7

MA RI E BR IZ

16,14 5 Z VAT 1 9 , 8

22,75

32,99

8 Z V A T 2 7, 9

58 Z VAT 4 0 ,

F IN L A N D IA L IM E Y CRANBERR Y R R E B D RE 0,5 L 37,5% VOL.

F IN L A N D IA L IM E Y CRANBERR R E D B E R RY COCONUT T RAN A L B C KC U R L 0,7 L. O V 37,5%

BR OW N- FO

RM AN PO LS

KA

BR OW N- FO

RM AN PO LS

WINO

KA

NAPOJE

MA RI E BR IZ

AR D

PIW0

K R U P N IK A, LIWK CY TRYNA, Ś IA, N IŚ W , A W PIG RNY BEZ, ZA C , H C ZE R O CZERWONA , PORZECZKA I, AM K T A Ł P Z GOLD NOWY, ZŁOTA, MALI CZKA, ZE R O P CZARNA WA , CZEREŚNIO DOWY IO -M O W CY TRYNO RZANIEC, G Y, W O N JEŻY 0,5 L 28–32% VOL.

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

K R U P N IK CY T R Y N A ŚLIWKA PIGWA WIŚNIA ORZECH CZERWONA PORZECZKA Z CZARNY BE A ZK C ZE R O P A CZARN IA N CZEREŚ JEŻYNA 0,2 L 32 – 28 % VOL.

AR D

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.04.2019 – 30.04.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI. Z OFERTY FOLDEROWEJ DOTYCZĄCEJ PRODUKTÓW STOCK POLSKA WYKLUCZENI SĄ ODBIORCY OZNACZENI PRZEZ FIRMĘ STOCK POLSKA JAKO ODBIORCY HURTOWI.

29


A K D Ó W O L O R O WA WÓDKA / CZYSTA

K

4,59

8,99

18,99

5 Z VAT 5 , 6

6 Z VAT 1 1 , 0

36 Z VAT 2 3 ,

K R U P N IK LIKIER ,1 L % 38 VOL. 0

K R U P N IK LIKIER ,2 L 38% VOL. 0

K R U P N IK LIKIER ,5 L 38% VOL. 0

BRANDY / KONIAK

WHISKY

WÓDKA / KOLOROWA

MA RI E BR IZ

AR D

MA RI E BR IZ

14,89

8 Z VAT 4 , 4

Z V A T 7, 9 8

1 Z VAT 1 8 , 3

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

AR D

28 Z VAT 2 0 ,

PIW0

C IA N B IA ŁY B O D Z IE M IO A N CY T RY N A A Ś L IW K RZECZKA C Z A R N A P O 0,5 L 30% VOL. PO LM OS BI

EL SK O- BI AŁ

OMORSKI BALSAM P ,2 L 36% VOL. 0 MA RI E BR IZ

16,49

WINO

AR D

6,49

MA RI E BR IZ

NAPOJE

MA RI E BR IZ

3,64 OMORSKI BALSAM P 0,1 L 36% VOL.

30

AR D

A

AR D

Z A P Y TA J L A WICIE E P R Z D S TA KA BA R M A Ń S PIGWA CY T R Y N A ŚLIWKA WIŚNIA L 21% VOL. 0,2 JA NT OŃ

OMORSKI BALSAM P ,5 L 36% VOL. 0 MA RI E BR IZ

AR D

Z A P Y TA J L A WICIE E P R Z D S TA KA BA R M A Ń S PIGWA CY T R Y N A ŚLIWKA WIŚNIA A T A N O N ÓW K L 21% VOL. 0,5 JA NT OŃ


KATALOG PRODUKTÓW / NR 4 01.04.2019 – 30.04.2019

A K D Ó W O L O R O WA K

24,38

7,19

9 Z VAT 2 1 , 2

99 Z VAT 2 9 ,

E S T IG E STO C K P R N O CITR Y CRANBERR IT U FR GRAPE R LEMON SOU L ,5 0 L. 37,5% VO

E S T IG E STO C K P R N O CITR Y CRANBERR IT U FR GRAPE 0,7 L 37,5% VOL.

4 Z VAT 8 , 8

ST OC K PO LS

KA

A WYBOROW AG R EST RZECZKA CZARNA PO A GRUSZK Ś L IW K A W IŚ N IA ,2 L 30% VOL. 0 W YB OR OW

A

34,99

90 Z VAT 2 0 ,

41 Z VAT 4 3 ,

04 Z VAT 4 3 ,

A WYBOROW T S AGRE RZECZKA CZARNA PO A GRUSZK Ś L IW K A W IŚ N IA ,5 L 30% VOL. 0

A B S O LU T EXTRAKT ,7 L % 35 VOL. 0

A B S O LU T KU R A N T LIME ,7 L 40% VOL. 0

W YB OR OW

A

W YB OR OW

BRANDY / KONIAK

35,29

WHISKY

16,99

W YB OR OW

WÓDKA / KOLOROWA

KA ST OC K PO LS

WÓDKA / CZYSTA

17,31

A

A

2 Z VAT 3 , 9

Z V A T 7, 3 7

2 Z V A T 1 7, 8

SADÓWKA A CY T RY N OW A W O P IG W Ś L IW K O WA W IŚ N IO WA L ,1 30% VOL. 0

SADÓWKA A CY T RY N OW P IG W O WA Ś L IW K O WA W IŚ N IO WA L ,2 30% VOL. 0

SADÓWKA A CY T RY N OW P IG W O WA Ś L IW K O WA W IŚ N IO WA L ,5 30% VOL. 0

EU RO CA SH

EU RO CA SH

EU RO CA SH

WINO

14,49

PIW0

5,99

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

3,19

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.04.2019 – 30.04.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI. Z OFERTY FOLDEROWEJ DOTYCZĄCEJ PRODUKTÓW STOCK POLSKA WYKLUCZENI SĄ ODBIORCY OZNACZENI PRZEZ FIRMĘ STOCK POLSKA JAKO ODBIORCY HURTOWI.

31


KATALOG PRODUKTÓW / NR 4 01.04.2019 – 30.04.2019

Y K S I H W SZKOCKA 56,59

85 Z VAT 3 0 ,

61 Z VAT 6 9 ,

EGAL C H IVA S R K Y H IS S C O T C H W0,2 L L. O V % 40 A

66,49

EGAL C H IVA S R K Y H IS W S C O T C H 0,5 L L. O V % 0 4 W YB OR OW

A

8 Z VAT 8 1 , 7 POZA CZAS NA

WHISKY

69,97

WÓDKA / KOLOROWA

W YB OR OW

WÓDKA / CZYSTA

25,08

ISKY

W CZAS NA WH DLA KLIENTÓ

06 Z VAT 8 6 ,

EGAL C H IVA S R K Y H IS W H C S C OT ,7 L 40% VOL. 0 W YB OR OW

W YB OR OW

A WYBOROW L ,5 40% VOL. 0 W YB OR OW

A

74,79

84,99

9 Z VAT 9 1 , 9

,54 Z VAT 1 0 4

EGAL C H IVA S R K Y H IS W H C T SCO IK N O T R + KA ,7 L 0 L. O V % 0 4 W YB OR OW

A

A

EGAL C H IVA S R K Y H IS S C OTC H W A R T EX ,7 L 40% VOL. 0 W YB OR OW

A

42,93

91,49

9 Z VAT 5 1 , 8

80 Z VAT 5 2 ,

53 Z VAT 1 1 2 ,

RT IN I PO LS

KA

BA CA RD I MA

RT IN I PO LS

KA

N OF S IN G L E T O N W O T F DUF 12 Y O ,7 L 40% VOL. 0

PIW0

BA CA RD I MA

W H IS K Y D E WA R ’S B E L L E W H IT A L 40% VOL. 1

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

42,19 W H IS K Y D E WA R ’S B E L L E W H IT A ,7 L 40% VOL. 0

BRANDY / KONIAK

EGAL C H IVA S R K Y H IS W H S C O T C 0,7 L 40% VOL.

+1 SZT. GRATIS

WHISKY

KUP 2 SZT.

A

DI AG EO

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.04.2019 – 30.04.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

33


Y K S I H W SZKOCKA ISKY

WÓDKA / CZYSTA

W CZAS NA WH DLA KLIENTÓ

82,99

,08 Z VAT 1 0 2

34,09

87 Z VAT 3 4 ,

3 Z VAT 4 1 , 9

W H IS K Y G R A N T ’S 0,5 L 40% VOL.

W H IS K Y G R A N T ’S 0,7 L 40% VOL.

CE DC

CE DC

47,29

40,99

61,79

17 Z VAT 5 8 ,

42 Z VAT 5 0 ,

00 Z VAT 7 6 ,

W H IS K Y G R A N T ’S 1 L L. O V % 40

G R A N T ’S ALE CASK SK H S E R RY CA K S A C RUM ,7 L 40% VOL. 0

8 YO G R A N T ’S F IN IS H K S A C S H E R RY L ,7 0 L. 4 0 % VO

Y

WHISK POZA CZAS NA

89,24

WÓDKA / KOLOROWA

28,35

,76 Z VAT 1 0 9

N OF S IN G L E T O N W O T F F DU 12 Y O A + K R T O N IKL ,7 40% VOL. 0

BRANDY / KONIAK

WHISKY

DI AG EO

CE DC

CE DC

NAPOJE

WINO

PIW0

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

CE DC

34

45,49

77,79

64,29

95 Z VAT 5 5 ,

68 Z VAT 9 5 ,

08 Z VAT 7 9 ,

G R A N T ’S SMOKY ,7 L % 0 4 VOL. 0

W H IS K Y G R A N T ’S 12 Y O ,7 L % 0 4 VOL. 0

S E L ECT G R A N T ’S E R R ES E V ,7 L 0 4 % VOL. 0

CE DC

CE DC

CE DC


KATALOG PRODUKTÓW / NR 4 01.04.2019 – 30.04.2019

Y K S I H W SZ K O C K A 25,59

30,54

9 Z VAT 1 3 , 3

8 Z VAT 3 1 , 4

6 Z V A T 3 7, 5

T PA S S P O R Y IS K H W H C T O SC ,2 L 40% VOL. 0

T PA S S P O R Y IS K H W H C T SCO ,5 L 40% VOL. 0

T PA S S P O R Y H IS K W H C T O C S ,7 L 40% VOL. 0

A

W YB OR OW

A

W YB OR OW

A

42,49

6 Z V A T 2 7, 6

35 Z VAT 3 9 ,

26 Z VAT 5 2 ,

B E L L’S O R IG IN A L ,5 L 40% VOL. 0

B E L L’S O R IG IN A L S P IC E D L ,7 0 4 – % VOL. 0

DI AG EO

35

BRANDY / KONIAK

31,99

WHISKY

22,49

WÓDKA / KOLOROWA

W YB OR OW

WÓDKA / CZYSTA

10,89

IG IN A L B E L L’S O R 1 L L. O V % 0 4 DI AG EO

DI AG EO

14,90

95 Z VAT 7 9 ,

TTLE B L AC K B O Y K IS H W ,7 L 40% VOL. 0

72 Z VAT 6 2 ,

3 Z VAT 1 8 , 3

J&B RARE ,7 L 40% VOL. 0

IN E ’S BA L L A N T T S E F IN ,2 L 40% VOL. 0

MV PO LA ND

DI AG EO

W YB OR OW

PIW0

50,99

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

65,00

A

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.04.2019 – 30.04.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

35


KATALOG PRODUKTÓW / NR 4 01.04.2019 – 30.04.2019

Y K S I H W SZKOCKA 43 Z VAT 3 4 , IN E ’S BA L L A N T T F IN E S ,5 L 40% VOL. 0 A

IN BA L L A N T F IN E S T ,5 L 40% VOL. 0

+1 SZT. GRATIS A WYBOROW L ,5 0 L. O V 40% A W YB OR OW

+2 SZU T.

A WYBOROW L ,5 0 L. O 40% V W YB OR OW

A

+1 SZFTFE.E

35,99 IN E ’S BA L L A N T F IN E S T ,7 L 40% VOL. 0

A

W YB OR OW

ISKY

W CZAS NA WH DLA KLIENTÓ

44,89

21 Z VAT 5 5 , POZA CZAS NA

WHISKY

45,99

A

38,29 0 Z V A T 4 7, 1 IN E ’S BA L L A N T A K N A L K Z S + ,7 L 40% VOL. 0 W YB OR OW

A

57 Z VAT 5 6 ,

A

W YB OR OW

A

45,79

61,99

35,99

32 Z VAT 5 6 ,

25 Z VAT 7 6 ,

27 Z VAT 4 4 ,

W YB OR OW

A

E’S BALL ANTIN 12YO ,7 L 40% VOL. 0 W YB OR OW

A

IN E ’S BA L L A N T N IO S S PA ,7 L 35% VOL. 0 W YB OR OW

PIW0

IN E ’S BA L L A N T D IR F HARD E L ,7 40% VOL. 0

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

IN E ’S BA L L A N T T S E IN F L 40% VOL. 1

O K A H LUA C L 0,7 L. O V 40% W YB OR OW

WHISKY

BRANDY / KONIAK

IN BA L L A N T T S E IN F ,7 L 40% VOL. 0

+1 SZT. GRATIS

POZA CZAS NA

WHISKY

KUP MIX 3 SZTE.’S

30 Z VAT 4 2 ,

27 Z VAT 4 4 ,

MALIB RUM R CA IBBEAN L ,7 0 L. O 18% V W YB OR OW

34,39

WÓDKA / KOLOROWA

W YB OR OW

KUP MIX 3 SZTE.’S

WÓDKA / CZYSTA

27,99

ISKY

W CZAS NA WH DLA KLIENTÓ

A

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.04.2019 – 30.04.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

37


GAME OF THRONES ™ © 2018 HOME BOX OFFICE, INC. ALL RIGHTS RESERVED. UNDER LICENSE TO DIAGEO BRANDS B.V.


KATALOG PRODUKTÓW / NR 4 01.04.2019 – 30.04.2019

Y K S I H W SZKOCKA Y

DODATKOW

RABAT

Z A P Y TA J L A WICIE P R Z E D S TA

DI AG EO

100,99

CENA ZA SZT.

50,99

46,99

72 Z VAT 6 2 ,

0 Z V A T 5 7, 8

WA L K E R J O H N N IE B AT C H B L E N D E R ’S IK + K A RTO N L ,7 40% VOL. 0

WA L K E R J O H N N IE B AT C H B L E N D E R ’S 1L + C A P PY B AT C H B L E N D E R ’S K I A L + 2 SZK N L ,7 40% VOL. 0

WÓDKA / KOLOROWA

WA L K E R J O H N N IE L K E R W H IT E WA ,7 L 0 41,7% VOL.

OTRZYMASZ

WÓDKA / CZYSTA

KUP 2 SZT.

DI AG EO

DI AG EO

,22 Z VAT 1 2 4

I M I TO W A O F E RT A L

NA

WA L K E R J O H N N IE E L RED LAB L ,2 40% VOL. 0 DI AG EO

75 Z VAT 2 9 , WHISKY POZA CZAS NA

30,81

9 Z V A T 3 7, 8

DI AG EO

10 SZLTKE.R

WA J O H N N IE E L RED LAB RODZAJE W Y B R A N E 0,7 L 40% VOL.

+1 SZT. GRATIS

WA L K E R J O H N N IE E L A L RED B RODZAJE R W Y B A N E 0,7 L L. O V 40% DI AG EO

DI AG EO

38,49

CENA ZA SZT.

4 Z V A T 4 7, 3 I M I TO W A O F E RT A L

NA

49,99

95,99

78,49

9 Z VAT 6 1 , 4

,07 Z VAT 1 1 8

54 Z VAT 9 6 ,

WA L K E R J O H N N IE E L A RED L B L 75 40% VOL. 1,

DI AG EO

DI AG EO

WA L K E R J O H N N IE B E L BL ACK L A EE FEEVER TR L ,7 40% VOL. 0

PIW0

WA L K E R J O H N N IE E L A RED L B L 40% VOL. 1

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

WA L K E R J O H N N IE E L A L RED B L ,5 40% VOL. 0

KUP

BRANDY / KONIAK

0 Z VAT 1 9 , 3

24,19

WHISKY

15,69

ISKY

W CZAS NA WH DLA KLIENTÓ

DI AG EO

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.04.2019 – 30.04.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

39


Y K S I H W SZ K O C K A WÓDKA / CZYSTA

56,99 10 Z VAT 7 0 ,

WA L K E R J O H N N IE B E L BL ACK L A L ,5 40% VOL. 0

WÓDKA / KOLOROWA

DI AG EO

ISKY

W CZAS NA WH DLA KLIENTÓ

75,45

80 Z VAT 9 2 , POZA CZAS NA

WHISKY

78,49 54 Z VAT 9 6 ,

WA L K E R J O H N N IE B E L A L K C A BL ,7 L 40% VOL. 0

KUP 2 SZT.

Y DODATKOW OTRZYMASZ

RABAT 10%

WA L K E R J O H N N IE B E L L BL ACK A AJE RODZ W Y B R A N E 0,7 L L. O 40% V DI AG EO I M I TO W A O F E RT A L

NA

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

BRANDY / KONIAK

WHISKY

DI AG EO

99,99

93,99

11,19

,99 Z VAT 1 2 2

,61 Z VAT 1 1 5

6 Z VAT 1 3 , 7

WA L K E R J O H N N IE B E L A L K C BLA L 40% VOL. 1

ALKER JOHNNIE W ACK DOUBLE BL L ,7 40% VOL. 0

DI AG EO

DI AG EO

22,49

30,39

35,76

6 Z V A T 2 7, 6

8 Z V A T 3 7, 3

98 Z VAT 4 3 ,

PIW0

EEL WILLIAM P L ,5 0 L. O V 40% MA RI E BR IZ

AR D

EEL WILLIAM P IC S S A L C EEL WILLIAM P A K W IÓ S R + PIE ,7 L 40% VOL. 0

NAPOJE

WINO

AR D MA RI E BR IZ

40

EEL WILLIAM P L ,2 0 40% VOL. MA RI E BR IZ

AR D

EEL WILLIAM P E E FF O C HONEY ,7 L 35% VOL. 0 MA RI E BR IZ

AR D


KATALOG PRODUKTÓW / NR 4 01.04.2019 – 30.04.2019

Y K S I H W SZKOCKA 51,99

50 Z VAT 4 5 ,

95 Z VAT 6 3 ,

EEL WILLIAM P TION A R U T DOUBLE MA ,7 L 0 L. O V % 40 AR D

AM BR A

ISKY

2 Z VAT 2 1 , 2

26 Z VAT 2 9 ,

17,25

POZA CZAS NA

WHISKY

23,79 POZA CZAS NA

WHISKY

CE RV IL LE IN

VE ST ME NT

33,37 4 Z VAT 4 1 , 0 ER HIGHL AND WHISKY L 40% VOL. 1

18,11

24,66

8 Z VAT 2 2 , 2

34 Z VAT 3 0 ,

EU RO CA SH

EU RO CA SH

29,99

39,99

49,99

89 Z VAT 3 6 ,

19 Z VAT 4 9 ,

9 Z VAT 6 1 , 4

EU RO CA SH

ER HIGHL AND Y K IS H W ,7 L 40% VOL. 0

E R 5 YO H IG H L A N D 0,7 L L. O V 40%

E R 7 YO H IG H L A N D 0,7 L L. O V 40%

EU RO CA SH

EU RO CA SH

EU RO CA SH

PIW0

E R 5 YO H IG H L A N D 0,5 L L. O V 40%

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

ER HIGHL AND Y K IS H W ,5 L 40% VOL. 0

S

BRANDY / KONIAK

W CZAS NA WH DLA KLIENTÓ

N CLANSMA D E D BLEN ISKY S C OTC H W H L 1 L. 4 0 % VO

WHISKY

ISKY

W CZAS NA WH DLA KLIENTÓ

Z A P Y TA J L A WICIE P R Z E D S TA

WÓDKA / KOLOROWA

MA RI E BR IZ

EWSKI J.A. BACZ K WHIS Y ,7 L 43% VOL. 0

WÓDKA / CZYSTA

36,99

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.04.2019 – 30.04.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

41


WÓDKA / CZYSTA

Y K S I H W SZKOCKA 29,99

38,99

34,99

89 Z VAT 3 6 ,

6 Z V A T 4 7, 9

04 Z VAT 4 3 ,

AWSON’S WILLIAM L Y WHISK ,5 L 40% VOL. 0

BRANDY / KONIAK

WHISKY

WÓDKA / KOLOROWA

BA CA RD I-M

AR TI NI PO

LS KA

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER PIW0

LS KA

BA CA RD I-M

AR TI NI PO

LS KA

35,76

15 Z VAT 3 9 ,

25 Z VAT 7 6 ,

98 Z VAT 4 3 ,

KA

E R ’S GLEN ROG 8 YO ,7 L 40% VOL. 0 AR MA RI E BR IZ

D

RSON S IR P IT T E ,7 L 0 L. O V % 0 4 MA RI E BR IZ

AR D

5,19

29,99

28,65

8 Z VAT 6 , 3

89 Z VAT 3 6 ,

24 Z VAT 3 5 ,

IS K Y D A R K W H ,1 L 0 L. O V 40%

IS K Y D A R K W H ,7 L 0 L. O V 40%

GLER OLD SMUG L ,7 0 L. O V 40%

W YB OR OW

WINO

AR TI NI PO

61,99

ST OC K PO LS

NAPOJE

BA CA RD I-M

AWSON’S WILLIAM L ICED SUPERSP L ,7 40% VOL. 0

31,83 WHISKY TEACHER’S ,7 L 40% VOL. 0

42

AWSON’S WILLIAM L Y WHISK ,7 L 40% VOL. 0

A

W YB OR OW

A

CE DC


KATALOG PRODUKTÓW / NR 4 01.04.2019 – 30.04.2019

Y K S I H W SKZAK/ OI RCLKAAN D Z K A

SZKOC

45,69

20 Z VAT 5 6 ,

45,00

33,99

35 Z VAT 5 5 ,

1 Z VAT 4 1 , 8

47,97

MV PO LA ND

01 Z VAT 5 9 ,

ROUSE FAMOUS G K WHIS Y ,5 L 40% VOL. 0 UN IT ED BE

VE RA GE S

WÓDKA / KOLOROWA

LEADER S C O T T IS H URE T A SIGN + KARTONIK ,7 L 40% VOL. 0

Y

WHISK POZA CZAS NA

WÓDKA / CZYSTA

ISKY

W CZAS NA WH DLA KLIENTÓ

Y G L E N GA R R LT A M LE G IN S + KARTONIK ,7 L 40% VOL. 0 CE RV IL LE IN

VE ST ME NT

S

59,99

11 Z VAT 5 4 ,

5 Z V A T 6 7, 6

79 Z VAT 7 3 ,

ROUSE FAMOUS G WHISKY ,7 L 40% VOL. 0 UN IT ED BE

VE RA GE S

ROUSE FAMOUS G WHISKY L 40% VOL. 1 UN IT ED BE

VE RA GE S

BRANDY / KONIAK

55,00

WHISKY

43,99

RE DEW TULLAMO SK A C R E C ID F IN IS H S K F IN IS H X O R U M C A 0,5 L L. 4 0 % VO CE DC

61,99

09 Z VAT 6 0 ,

,63 Z VAT 1 4 9

25 Z VAT 7 6 ,

RE DEW T U L L A M O 0,7 L L. 4 0 % VO

RE DEW T U L L A M O M A LT E L 14 Y O S IN G 0,7 L L. O V % 40

RE DEW TULLAMO 1 L L. 4 0 % VO

CE DC

PIW0

121,65

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

48,85

CE DC

CE DC

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.04.2019 – 30.04.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

43


Y K S I H W RSLZAKNO DC ZKKAA WÓDKA / KOLOROWA

WÓDKA / CZYSTA

I

46,31

17,62

38,49

96 Z VAT 5 6 ,

7 Z VAT 2 1 , 6

4 Z V A T 4 7, 3

IRISH DUBLINER E WHISK Y LIQUEUR L. 0,7 L 0 4 – 30 % VO

JA M ES O N L ,2 40% VOL. 0

JA M ES O N L ,5 40% VOL. 0

ST OC K PO LS

W YB OR OW

A

W YB OR OW

A

KA

WHISKY

NOWOŚĆ

ISKY

W CZAS NA WH DLA KLIENTÓ

BRANDY / KONIAK

48,39

52 Z VAT 5 9 , POZA CZAS NA

WHISKY

48,59

64,61

57,79

47 Z VAT 7 9 ,

8 Z VAT 7 1 , 0

JA M ES O N L 40% VOL. 1

JA M ES O N ES CASKMAT IC S S CLA IPA ,7 L 40% VOL. 0

W YB OR OW

A

77 Z VAT 5 9 ,

W YB OR OW

A

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

JA M ES O N L ,7 40% VOL. 0

PIW0

W YB OR OW

A

154,99

36,81

44,85

,64 Z VAT 1 9 0

28 Z VAT 4 5 ,

16 Z VAT 5 5 ,

B H A IN BUNNAHA 12YO 0,7 L 46,3% VOL.

S B U S H M IL L L A IN O R IG ,5 L 40% VOL. 0

S B U S H M IL L L A IN O R IG ,7 L 40% VOL. 0

NAPOJE

WINO

MV PO LA ND

44

UN IT ED BE

VE RA GE S

UN IT ED BE

VE RA GE S


KATALOG PRODUKTÓW / NR 4 01.04.2019 – 30.04.2019

Y K S I H W KSAZ/KAOMCEKRAY K A Ń S K A

IRLANDZ

63,63

72 Z VAT 6 2 ,

93 Z VAT 7 0 ,

27 Z VAT 7 8 ,

S B U S H M IL L L A IN IG R O + T U BA ,7 L % 40 VOL. 0

S B U S H M IL L L A IN IG R O L 40% VOL. 1

S B U S H M IL L H S U B K C A BL L ,7 0 L. O 40% V

UN

RA GE S IT ED BE VE

UN IT ED BE

IE L’S J A C K D A N,05 L 0 L. O V % 40 KA

88 Z VAT 5 2 , POZA CZAS NA

WHISKY

45,99

Z A P Y TA J L A E D S TAW I C I E Z R P IE L’S J A C K D A N 0,7 L L. O V % 5 -4 40 BR OW N- FO

RM AN PO LS

BRANDY / KONIAK

42,99

VE RA GE S

WHISKY

ISKY

3 Z VAT 9 , 8

RM AN PO LS

VE RA GE S

W CZAS NA WH DLA KLIENTÓ

7,99 BR OW N- FO

UN IT ED BE

WÓDKA / KOLOROWA

57,67

WÓDKA / CZYSTA

50,99

KA

57 Z VAT 5 6 ,

BR OW N- FO

Z A P Y TA J L A WICIE E P R Z D S TA

BR OW N- FO

RM AN PO LS

KA

KA

65,99 7 Z VAT 8 1 , 1 IE L’S JACK DAN K Z S + PU A ,7 L 0 4 % VOL. 0 BR OW N- FO

RM AN PO LS

Z A P Y TA J L A WICIE E P R Z D S TA IE L’S JACK DAN 1 L L. O V % 40 BR OW N- FO

RM AN PO LS

KA

PIW0

IE L’S JACK DAN R IE F IR E L IK HONEY ,7 L 35% VOL. 0

RM AN PO LS

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

IE L’S JACK DAN L A IN IG OR HONEY 0,5 L 35-40% VOL.

KA

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.04.2019 – 30.04.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

45


Y Y E K K S I S I H H WWA MSEZRKYOKCAKŃAS K A WÓDKA / CZYSTA

145,99 ,57 Z VAT 1 7 9 IE L’S J A C K D A N 75 L 40% VOL. 1, BR OW N- FO

RM AN PO LS

KA

71,19 6 Z V A T 8 7, 5 IE L’S JACK DAN LER IL T IS D M A S T E R 0,7 L 43% VOL.

WÓDKA / KOLOROWA

BR OW N- FO

RM AN PO LS

KA

ISKY

W CZAS NA WH DLA KLIENTÓ

32,92

49 Z VAT 4 0 , POZA CZAS NA

WHISKY

32,99 58 Z VAT 4 0 , J IM B E A M BOURBON A + SZKLANK L ,5 0 L. O 40% V ST OC K PO LS

KA

BRANDY / KONIAK

WHISKY

ZNOŚĆ EC NA WYŁĄC

46,10

55,09

46,10

70 Z VAT 5 6 ,

7 Z V A T 6 7, 7

70 Z VAT 5 6 ,

J IM B E A M W H IT E A + SZKLANK L ,7 0 L. O V % 40

J IM B E A M BOURBON L 40% VOL. 1

J IM B E A M APPLE HONEY ,7 L 35% VOL. 0

PIW0

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

ST OC K PO LS

WINO NAPOJE

ST OC K PO LS

KA

ST OC K PO LS

KA

46,10

53,93

53,93

70 Z VAT 5 6 ,

34 Z VAT 6 6 ,

34 Z VAT 6 6 ,

J IM B E A M R E D S TA G ,7 L 40% VOL. 0

J IM B E A M T D E V IL’S C U L ,7 0 L. O V % 45

J IM B E A M RY E OL. 0,7 L V % 0 4

ST OC K PO LS

46

KA

KA

ST OC K PO LS

KA

ST OC K PO LS

KA


KATALOG PRODUKTÓW / NR 4 01.04.2019 – 30.04.2019

Y Y E K K S I S I H H W W JSKA Y D A N A K C / OA R Y K A SŃZSKK

AME

53,93

25,69

34 Z VAT 6 6 ,

34 Z VAT 6 6 ,

0 Z VAT 3 1 , 6

J IM B E A M BL ACK ,7 L 43% VOL. 0

J IM B E A M K DOUBLE OA L ,7 0 L. 43% VO

KA

ST OC K PO LS

KA

N CASK A M E R IC A IL D C A N A D A W,5 L 40% VOL. 0

WÓDKA / KOLOROWA

ST OC K PO LS

WÓDKA / CZYSTA

53,93

EU RO CA SH

47,99

58 Z VAT 4 0 ,

06 Z VAT 8 8 ,

03 Z VAT 5 9 ,

KEY 81 WILD TUR ,7 L 0 L. O V % 40,5

EU RO CA SH

CE DC

CE DC

59,34

69,99

40,19

9 Z VAT 7 2 , 9

09 Z VAT 8 6 ,

43 Z VAT 4 9 ,

KEY WILD TUR EY ON H N A AMERIC ,7 L 0 L. O V % 35,5

KEY WILD TUR E Y R 0,7 L 40,5% VOL.

N C A N A D IA LD O L IA C SPE L ,7 0 L. 4 0 % VO

CE DC

CE DC

W YB OR OW

PIW0

KEY 101 WILD TUR ,7 L 0 L. O V % 50,5

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

N CASK A M E R IC A 0,7 L L. O V % 40

BRANDY / KONIAK

71,59

WHISKY

32,99

A

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.04.2019 – 30.04.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

47


NOWE ROZDANIE

KONKURENCYJNE CENY NA WHISKY REKOMENDACJA ASORTYMENTU

WYRÓŻNIENIE PRODUKTÓW NA PÓŁCE ODPOWIEDŹ NA RYNKOWE TRENDY

JUŻ DZIŚ PRZYSTĄP DO PROGRAMU!

www.czasnawhisky.pl

O SZCZEGÓŁY ZAPYTAJ PRZEDSTAWICIELA EUROCASH ALKOHOLE


Nowy asortyment w ofercie Highlander 0,5 l

Johnnie Walker 0,5 l

Highlander 0,7 l

cena zakupu netto: CznW poza CznW

cena zakupu netto: CznW poza CznW

cena zakupu netto: CznW poza CznW

maksymalna cena detaliczna brutto:

maksymalna cena detaliczna brutto:

maksymalna cena detaliczna brutto:

Oferta

Oferta

Oferta

17 25 18 11 24

99

MINI

24 19 30 81 34

99

MINI

2379 24 66 34 49

MINI

Jim Beam 0,5 l

Ballantine's Finest 0,7 l

cena zakupu netto: CznW poza CznW

cena zakupu netto: CznW poza CznW

maksymalna cena detaliczna brutto:

maksymalna cena detaliczna brutto:

Oferta

Oferta

3439 3599

3292 3292

49 99

49 99

MINI

MIDI

Jameson 0,7 l

Chivas Regal 12YO 0,7 l

Jack Daniel’s 0,5 l

cena zakupu netto: CznW poza CznW

cena zakupu netto: CznW poza CznW

cena zakupu netto: CznW poza CznW

maksymalna cena detaliczna brutto:

maksymalna cena detaliczna brutto:

maksymalna cena detaliczna brutto:

Oferta

Oferta

Oferta

48 39 51 67 69 99

MIDI

66 49 69 99 99 99

MIDI

42 99 45 99 65 99

MIDI

Ballantine's Finest 1l

Glengarry Single Malt 0,7 l

Singleton 12YO 0,7 l

cena zakupu netto: CznW poza CznW

cena zakupu netto: CznW poza CznW

cena zakupu netto: CznW poza CznW

maksymalna cena detaliczna brutto:

maksymalna cena detaliczna brutto:

maksymalna cena detaliczna brutto:

Oferta

Oferta

Oferta

44 89 45 99 64

99

MAXI

45 69 47 97 69

99

MAXI

82 99 89 24 11999

MAXI

Johnnie Walker Black Label 0,7 l

Johnnie Walker Red Label 0,7 l

Jack Daniel's Honey 0,5 l

cena zakupu netto: CznW poza CznW

cena zakupu netto: CznW poza CznW

cena zakupu netto: CznW poza CznW

maksymalna cena detaliczna brutto:

maksymalna cena detaliczna brutto:

maksymalna cena detaliczna brutto:

Oferta

Oferta

75 45 79 96 114

99

EXTRA

36 99 39 40 49

99

EXTRA

Oferta handlowa skierowana do podmiotów gospodarczych posiadających aktualną koncesję na alkohol mocny. Oferta handlowa obowiązuje od 1 marca 2019 r. do odwołania.

Szczegółowa oferta na www.czasnawhisky.pl

42 99 45 99 65 99 Oferta

EXTRA


WÓDKA / KOLOROWA

WÓDKA / CZYSTA

Y K S I H W 37,99

30,39

73 Z VAT 4 6 ,

8 Z V A T 3 7, 3

IN E ’S BA L L A N T T S F IN E + K A R T O N IKL ,7 40% VOL. 0

PEEL W IL L IA M KA N A L + SZK ,7 L 40% VOL. 0

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

BRANDY / KONIAK

WHISKY

W YB OR OW

A

95,99

0 Z V A T 5 7, 8

,07 Z VAT 1 1 8

WA L K E R J O H N N IE E L RED LAB + PUSZKA ,7 L 0 4 % VOL. 0

WA L K E R J O H N N IE B E L BL ACK L A A DOW + K U L A L O ,7 L 0 L. O V % 0 4

DI AG EO

DI AG EO

49,99

42,99

9 Z VAT 6 1 , 4

88 Z VAT 5 2 ,

PIW0 WINO

UN IT ED BE

NAPOJE

AR D

46,99

S B U S H M IL L I K + 2 SZKL AN ,7 L 40% VOL. 0

50

MA RI E BR IZ

VE RA GE S

L IE R L E C H E VA D Y N A R N O IR B + KIELISZEK ,7 L 36% VOL. 0 HE NK EL L


KATALOG PRODUKTÓW / NR 4 01.04.2019 – 30.04.2019

BRA

K A I N N DY / K O 43,99

7 Z VAT 1 9 , 6

58 Z VAT 4 0 ,

11 Z VAT 5 4 ,

* M E TA X A 5 L ,2 0 L. O V % 38

* M E TA X A 5 L ,5 38% VOL. 0

CE DC

CE DC

* M E TA X A 5 C L A S S IC ,7 L 38% VOL. 0

WÓDKA / KOLOROWA

32,99

WÓDKA / CZYSTA

15,99

CE DC

WHISKY

46,59

56,55

11 Z VAT 5 4 ,

1 Z V A T 5 7, 3

56 Z VAT 6 9 ,

* M E TA X A 5 Y E N O H ,7 L 30% VOL. 0

* M E TA X A 5 IK N O T R + KA ,7 L 38% VOL. 0

* M E TA X A 5L 1 L. O V % 38

CE DC

CE DC

17,26

42,99

32,99

3 Z VAT 2 1 , 2

88 Z VAT 5 2 ,

58 Z VAT 4 0 ,

VS O P O R IG IN A L Y D N A BR ,5 L 36% VOL. 0

L E C U V IE R L ,7 36% VOL. 0

N DY 18 0 4 B R A IK N O T R A K + ,7 L 36% VOL. 0

CE DC

PIW0

KA ST OC K PO LS

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

HE NK EL L

BRANDY / KONIAK

43,99

HE NK EL L

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.04.2019 – 30.04.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

51


WÓDKA / CZYSTA

B

K A I N O K / Y D N RA

31,94

42,59

38,59

29 Z VAT 3 9 ,

39 Z VAT 5 2 ,

7 Z V A T 4 7, 4

A R A R AT 3 S TA R S ,5 L 40% VOL. 0

A R A R AT 3 S TA R S ,7 L 40% VOL. 0

A R A R AT 5 S TA R S ,5 L 40% VOL. 0

BRANDY / KONIAK

WHISKY

WÓDKA / KOLOROWA

W YB OR OW

A

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER PIW0 WINO

W YB OR OW

A

23,69

35,49

72 Z VAT 6 2 ,

14 Z VAT 2 9 ,

65 Z VAT 4 3 ,

A R A R AT 5 S TA R S ,7 L 40% VOL. 0

VS O P STO C K 8 4 B R A N DY L ,35 38% VOL. 0

VS O P STO C K 8 4 B R A N DY ,7 L 38% VOL. 0

A

ST OC K PO LS

KA

ST OC K PO LS

KA

41,03

56,61

60,47

63 Z VAT 6 9 ,

8 Z VAT 74 , 3

46 Z VAT 5 0 ,

STO C K 8 4 VS O P L 38% VOL. 1

STO C K 8 4 XO L. 0,7 L O V % 0 4

STO C K 8 4 Y AND C H E R RY B R L ,7 0 . L O V % 4 3

ST OC K PO LS

NAPOJE

A

50,99

W YB OR OW

52

W YB OR OW

KA

ST OC K PO LS

KA

ST OC K PO LS

KA


KATALOG PRODUKTÓW / NR 4 01.04.2019 – 30.04.2019

BRA

K A I N N DY / K O 21,99

51,99

9 Z VAT 1 2 , 2

5 Z V A T 2 7, 0

95 Z VAT 6 3 ,

P L IS K A C L A S S IC COFFEE HONEY L . 0 ,2 L 3 2- 3 6 % V O

P L IS K A C L A S S IC COFFEE HONEY ,5 L 36% VOL. 0

P L IS K A XO ,7 L 40% VOL. 0

AM BR A

AM BR A

24,99

8,99

19,99

6 Z VAT 1 1 , 0

59 Z VAT 2 4 ,

Y SŁONECZN BRZEG ,2 L 36% VOL. 0

Y SŁONECZN BRZEG ,5 L 36% VOL. 0

AM BR A

AM BR A

19,11

28,15

5 Z VAT 2 3 ,

63 Z VAT 3 4 ,

BUDAFOK L ,5 36% VOL. 0

BUDAFOK L ,7 36% VOL. 0

BA RT EX

BA RT EX

AR D

DAOS ,5 L 36% VOL. 0

PIW0

CE RV IL LE

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

Z A P Y TA J L A WICIE P R Z E D S TA

BRANDY / KONIAK

MA RI E BR IZ

WHISKY

NCE R E N A IS S A P O S V ,7 L 38% VOL. 0

AM BR A

WÓDKA / KOLOROWA

74 Z VAT 3 0 ,

WÓDKA / CZYSTA

9,99

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.04.2019 – 30.04.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

53


B

K A I N O K / Y D N RA

BRANDY / KONIAK

WHISKY

WÓDKA / KOLOROWA

WÓDKA / CZYSTA

39,69 82 Z VAT 4 8 ,

43,29

43,29

25 Z VAT 5 3 ,

25T Z VAT 5 3 ,

YO TO R R ES 5 IK N O T R A +K ,7 L 38% VOL. 0

YO T O R R E S 10 IK N O T + KAR ,7 L 38% VOL. 0

P IC E D T O R R E S S ,7 L 0 L. O V % 35

CE DC

CE DC

33,69

7,99

14,99

4 Z VAT 4 1 , 4

3 Z VAT 9 , 8

4 Z VAT 1 8 , 4

HE NK EL L

N NAPOLEO M A X IM E ,1 L 40% VOL. 0

N NAPOLEO M A X IM E ,2 L 40% VOL. 0

E JEREZ R O M AT E D 0,7 L 36% VOL.

PIW0

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

DĘ BO WA PO

LS KA

WINO

LS KA

89,99

109,99

7 Z VAT 3 1 , 9

,69 Z VAT 1 1 0

,29 Z VAT 1 3 5

IM P E R IA L L ,5 36% VOL. 0

COGNAC VS G A U T IE R + KARTONIK ,7 L 40% VOL. 0 MA RI E BR IZ

NAPOJE

DĘ BO WA PO

25,99 MV PO LA ND

54

CE DC

AR D

A U T IE R COGNAC G P O VS + K A R T O N IKL ,7 40% VOL. 0 MA RI E BR IZ

AR D


KATALOG PRODUKTÓW / NR 4 01.04.2019 – 30.04.2019

GIN 39,39

43,49

59 Z VAT 2 4 ,

45 Z VAT 4 8 ,

49 Z VAT 5 3 ,

N G IN M A D Q U E E 0,5 L L. O V 37,5%

G O R D O N ’S R Y G IN LONDON D L 1 IC N O T + 0,7 L 37,5% VOL.

G O R D O N ’S R Y G IN L O N D O N D 0,7 L L. O V % ,5 37

EU RO CA SH

WÓDKA / CZYSTA

19,99

WÓDKA / KOLOROWA

DI AG EO

DI AG EO

WHISKY

23,09

25,10

3 Z VAT 1 8 , 9

40 Z VAT 2 8 ,

88 Z VAT 3 0 ,

G O R D O N ’S R Y G IN N L O D O N D 0,2 L L. O V 37,5%

H E R ’S M R . S TA C 0,7 L 37,5% VOL.

S T O C K G INL ,7 38% VOL. 0

MA RI E BR IZ

AR D

ST OC K PO LS

BRANDY / KONIAK

15,39

KA

DI AG EO

73 Z VAT 4 3 ,

CE DC

11 Z VAT 5 4 , BOSFORD ROSE 0,7 L 37,5% VOL.

5 Z VAT 5 1 , 6

BOSFORD ROSE RY N LO DON D L ,7 0 L. O 37,5% V BA CA RD I MA

RT IN I PO LS

+1 SZT. GRATIS BOSFORD J ODZA W DO OLNY R ,7 L 0 L. O V 37,5% BA CA RD I MA

RT IN I PO LS

KA

KA

WINO

41,99

KUP MIX 5 SZT.

PIW0

F IN S B U R Y L 0,7 37,5% VOL.

43,99

GIN / RUM / TEQUILA / LIKIER

35,55

BA CA RD I MA

RT IN I PO LS

NAPOJE

BOSFORD RY O L NDON D L ,7 0 L. O V 37,5%

KA

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.04.2019 – 30.04.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

55


WÓDKA / CZYSTA

GIN 14,89

28,39

16,29

1 Z VAT 1 8 , 3

92 Z VAT 3 4 ,

04 Z VAT 2 0 ,

’S SEAGRAM 5 L ,3 38% VOL. 0

’S SEAGRAM L ,7 38% VOL. 0

’S SEAGRAM E M LI ,35 L 38% VOL. 0

A

W YB OR OW

A

W YB OR OW

BRANDY / KONIAK

WHISKY

WÓDKA / KOLOROWA

W YB OR OW

A

30,79

18,69

25,99

7 Z V A T 3 7, 8

9 Z VAT 2 2 , 9

7 Z VAT 3 1 , 9

’S SEAGRAM LIME ,7 L 38% VOL. 0

SKI G IN L U B U ,5 L 0 L. O V % ,5 37

SKI G IN L U B U C L A S S IC L IM E M IN T 0,7 L 37,5% VOL.

W YB OR OW

HE NK EL L

A

NAPOJE

WINO

PIW0

GIN / RUM / TEQUILA / LIKIER

HE NK EL L

56

40,99

49,49

25,99

42 Z VAT 5 0 ,

87 Z VAT 6 0 ,

7 Z VAT 3 1 , 9

SKI G IN L U B U O 7Y ,7 L 40% VOL. 0

G O R D O N ’S PINK 0,7 L % ,5 37 VOL.

P IN K G IN RY STRAWBER L 0,5 L. O V % ,5 37

HE NK EL L

DI AG EO

HE NK EL L


KATALOG PRODUKTÓW / NR 4 01.04.2019 – 30.04.2019

N RGUI M 5 Z VAT 1 9 , 0

42,49

42,49

26 Z VAT 5 2 ,

26 Z VAT 5 2 ,

DI AG EO

DI AG EO

DI AG EO

42,49

42,49

51,99

26 Z VAT 5 2 ,

95 Z VAT 6 3 ,

26 Z VAT 5 2 ,

MORGAN C A P TA IN IC E D BL ACK SP L ,7 40% VOL. 0

DI AG EO

DI AG EO

DI AG EO

69,99

44,99

58,99

09 Z VAT 8 6 ,

34 Z VAT 5 5 ,

6 Z VAT 7 2 , 5

UM K R A K E N R,7 L 40% VOL. 0

RA A N G O ST U E R T IT B IC T A AROM L ,2 0 L. O 44,7% V

RA A N G O ST U 5 YO ,7 L 40% VOL. 0

MV PO LA ND

MV PO LA ND

UN IT ED BE

VE RA GE S

PIW0

MORGAN C A P TA IN R IN G L E S W H IT E + P 0,7 L L. O V 37,5%

GIN / RUM / TEQUILA / LIKIER

MORGAN C A P TA IN W H IT E 0,7 L % 37,5 VOL.

BRANDY / KONIAK

MORGAN C A P TA IN BL ACK ,7 L 40% VOL. 0

WHISKY

MORGAN C A P TA IN O L D S P IC E D G L ,7 35% VOL. 0

WÓDKA / KOLOROWA

MORGAN C A P TA IN O L D S P IC E D G L ,2 35% VOL. 0

WÓDKA / CZYSTA

15,49

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.04.2019 – 30.04.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

57


N RGUIM 29,99

WÓDKA / CZYSTA

6,99

89 Z VAT 3 6 ,

0 Z VAT 8 , 6 BACA R D I NCA C A R TA B L A 5 L ,0 0 L. O 40% V

WHISKY

WÓDKA / KOLOROWA

BA CA RD I MA

42,49

BRANDY / KONIAK

26 Z VAT 5 2 , BACA R D I NCA C A R TA B L A R O C A R TA O RA C A R TA N E G A C N A L C A R TA B E IT R P S + L. 0,7 L 37,5-40% VO

PIW0

GIN / RUM / TEQUILA / LIKIER

BA CA RD I MA

RT IN I PO LS

KA

BACA R D I NCA C A R TA B L A R O C A R TA O ,5 L VOL. 0 3 7, 5 -4 0 % BA CA RD I MA

RT IN I PO LS

NAPOJE

BACA R D I S P IC E D ,7 L % 35 VOL. 0 BA CA RD I MA

RT IN I PO LS

56,99

26,99

10 Z VAT 7 0 ,

20 Z VAT 3 3 ,

BACA R D I S P IC E D ,7 L % 35 VOL. 0

BACA R D I NCA C A R TA B L A O R O A CA RT A R G E N A T R CA L 1 L. O V 40%

BACA R D I OA K H E A RT L ,5 35% VOL. 0

TIS +1 SZT. GRA

BA CA RD I MA

RT IN I PO LS

KA

BA CA RD I MA

RT IN I PO LS

BA CA RD I MA

RT IN I PO LS

KA

KA

KA

KA

39,99

39,99

51,99

19 Z VAT 4 9 ,

19 Z VAT 4 9 ,

95 Z VAT 6 3 ,

BACA R D I OA K H E A RT L ,7 35% VOL. 0

BACA R D I T OAKHEAR N O M A N IN C COLA C H E R RY ,7 L 35% VOL. 0

BACA R D I RAZZ L IM O N R U M L ,7 32% VOL. 0

RT IN I PO LS

KA

BA CA RD I MA

58

KA

26 Z VAT 5 2 ,

KUP MIX 8 SZT.

BA CA RD I MA

WINO

RT IN I PO LS

42,49

RT IN I PO LS

BA CA RD I MA KA

RT IN I PO LS

KA


KATALOG PRODUKTÓW / NR 4 01.04.2019 – 30.04.2019

RGUI NM 19,99 59 Z VAT 2 4 ,

GALEON BL ACK GOLD S ILV E R 0,5 L 37,5% VOL.

AY P IR AT E B K R A D W H IT E 0,5 L 37,5% VOL. EU RO CA SH

SK O- BI AŁ A

8,49

83 Z VAT 5 2 ,

76 Z VAT 4 4 ,

4 Z VAT 1 0 , 4

AS O L D PA S C M U R BLANCO M U R O R NEG 0,7 L 37,5% VOL.

GOLDEN L 0,2 ,5 37 % VOL.

W YB OR OW

A

W YB OR OW

BRANDY / KONIAK

36,39

WHISKY

42,95 LU B H AVA N A C 3 YO ,7 L 40% VOL. 0

WÓDKA / KOLOROWA

90 Z VAT 2 0 ,

EL PO LM OS BI

WÓDKA / CZYSTA

16,99

A

CE DC

47,86

9 Z VAT 2 2 , 3

86 Z VAT 5 8 ,

86 Z VAT 5 8 ,

GOLDEN L 0,5 ,5 37 % VOL.

BRUGAL ANEJO ,7 L 38% VOL. 0

BRUGAL E X T R A D RY L ,7 40% VOL. 0

W YB OR OW

A

UN IT ED BE

VE RA GE S

UN IT ED BE

PIW0

47,86

GIN / RUM / TEQUILA / LIKIER

18,20

VE RA GE S

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.04.2019 – 30.04.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

59


BRANDY / KONIAK

WHISKY

WÓDKA / KOLOROWA

WÓDKA / CZYSTA

A L I N I U G Q TE 54,99

1 Z VAT 7 2 , 5

4 Z V A T 6 7, 6

4 Z VAT 7 1 , 1

SIERRA GOLD R E P O SA D O L ,7 0 L. O V 38%

S IE R R A S ILV E R ,7 L 38% VOL. 0

OLMECA BLANCO ,7 L % 38 VOL. 0

CE DC

CE DC

W YB OR OW

63,69

64,32

61,49

33 Z VAT 7 8 ,

12 Z VAT 7 9 ,

63 Z VAT 7 5 ,

OLMECA GOLD ,7 L 38% VOL. 0

S AU Z A GOLD ,7 L 40% VOL. 0

S AU Z A W H IT E ,7 L 40% VOL. 0

GIN / RUM / TEQUILA / LIKIER

W YB OR OW

PIW0

57,84

58,95

A

ST OC K PO LS

KA

ST OC K PO LS

64,99

56,99

87 Z VAT 6 8 ,

94 Z VAT 7 9 ,

10 Z VAT 7 0 ,

OR E L J IM A D O C N A L B ,7 L 38% VOL. 0

OR E L J IM A D O D A S O P RE ,7 L 38% VOL. 0

C A M IN O BLANCO GOLD L. 0,7 L 35–40% VO

RM AN PO LS

KA

BR OW N- FO

RM AN PO LS

KA

WINO

BA CA RD I MA

NAPOJE

KA

55,99

BR OW N- FO

60

A

RT IN I PO LS

KA


KATALOG PRODUKTÓW / NR 4 01.04.2019 – 30.04.2019

Y R E I K LI APEROL A P E R IT IV O 11% VOL. 1 L

C A M PA R I B IT T E R ,04 L 25% VOL. 0

CE DC

CE DC

CE DC

37,49

49,05

11 Z VAT 4 6 ,

33 Z VAT 6 0 ,

64,85 77 Z VAT 7 9 ,

C A M PA R I B IT T E R ,5 L 25% VOL. 0

C A M PA R I B IT T E R ,7 L 25% VOL. 0

C A M PA R I B IT T E R L 25% VOL. 1

CE DC

CE DC

CE DC

21,49

9,39

43 Z VAT 2 6 ,

26,55

5 Z VAT 1 1 , 5

ST U M B R O S TA R K A ,5 L 3% 4 VOL. 0

IS T E R J Ä G E R M E ,1 L L. 35% VO 0

66 Z VAT 3 2 ,

IS T E R J Ä G E R M E ,35 L 0 35% VOL.

CE DC

CE DC

MV PO LA ND

PIW0

APEROL A P E R IT IV O L 11% VOL. 0,7

GIN / RUM / TEQUILA / LIKIER

6 Z VAT 6 , 7

BRANDY / KONIAK

01 Z VAT 6 8 ,

WHISKY

85 Z VAT 5 4 ,

WÓDKA / KOLOROWA

5,50

WÓDKA / CZYSTA

55,29

44,59

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.04.2019 – 30.04.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

61


Y R N E I I G K LI WÓDKA / CZYSTA

36,75 20 Z VAT 4 5 ,

48,99 26 Z VAT 6 0 ,

IS T E R J Ä G E R M E ,5 L 0 35% VOL.

IS T E R J Ä G E R M E ,7 L 0 L. O V % 35

CE DC

CE DC

59,29 3 Z VAT 7 2 , 9 IS T E R JÄGERME KI + 2 K IE L IS Z L ,7 35% VOL. 0

BRANDY / KONIAK

WHISKY

WÓDKA / KOLOROWA

CE DC

66,99

109,99

40 Z VAT 8 2 ,

,29 Z VAT 1 3 5

IS T E R JÄGERME 1 L L. O V 35%

IS T E R J Ä G E R M E 75 L 1, L. O V 35%

CE DC

CE DC

28,99 66 Z VAT 3 5 ,

E BOLS G R E N A D IN U R SY P 0,75 L

PIW0

GIN / RUM / TEQUILA / LIKIER

CE DC

27,99

38,99

43 Z VAT 3 4 ,

49,99

6 Z V A T 4 7, 9

VKA B E C H E R O ,5 L 0 L. O V 38%

9 Z VAT 6 1 , 4

VKA B E C H E R O ,7 L 0 L. O V 38%

OFFEE K A H L U A C0,7 L L. O V % 20

NAPOJE

WINO

W YB OR OW

62

A

W YB OR OW

A

W YB OR OW

A


KATALOG PRODUKTÓW / NR 4 01.04.2019 – 30.04.2019

Y R E I K LI 36,59

99 Z VAT 4 5 ,

01 Z VAT 4 5 ,

SAMBUCA B IA N C A ,7 L 40% VOL. 0

PA S S O A L 15% VOL. 0,7 CE DC

’S S H E R ID A N –1 L ,5 0 L. O V % 15,5 B A IL E Y ’S M IR IS H C R E A ,7 L 0 – ,5 0 17% VOL.

+1 SZT. GRATIS

B L AC K SMIRNOFF ,5 L 0 L. 4 0 % VO DI AG EO

WÓDKA / KOLOROWA

CE DC

KUP MIX 3,5 L

WÓDKA / CZYSTA

37,39

DI AG EO

6 Z V A T 4 7, 9

4 Z VAT 7 1 , 9

54 Z VAT 9 6 ,

’S S H E R ID A N,5 L 0 L. O 15,5% V

’S S H E R ID A N,7 L 0 15,5% VOL.

’S S H E R ID A N L 1 15,5% VOL.

DI AG EO

DI AG EO

DI AG EO

31,29

40,49

49 Z VAT 3 8 ,

80 Z VAT 4 9 ,

LS L IK IE R B O B LU E L 21% VOL. 0,5

LS L IK IE R B O H AC K A M S 16 W 0,7 L 15–24% VOL.

CE DC

CE DC

GIN / RUM / TEQUILA / LIKIER

78,49

BRANDY / KONIAK

58,49

WHISKY

38,99

60,99 02 Z VAT 7 5 ,

PIW0

LS L IK IE R B O D Y N A R B Y CHERR ON L E M R E T A W 0,7 L 17–24% VOL. CE DC

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.04.2019 – 30.04.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

63


WÓDKA / CZYSTA

Y R E I K I L 47,49

17,99

6,99

41 Z VAT 5 8 ,

3 Z VAT 2 2 , 1

0 Z VAT 8 , 6

LS L IK IE R B O SEC IPLE R T O A C A R CU ,7 L 38% VOL. 0

WÓDKA / KOLOROWA

CE DC

BA B U N I NALEWKA A GRUSZK M A L IN A P IG WA W IŚ N IA L 18% VOL. 0,5

T ADVOCAA KI DA L KOWS L 16% VOL. 0,2 HE NK EL L

BRANDY / KONIAK

WHISKY

HE NK EL L

15,49

14,99

6,99

5 Z VAT 1 9 , 0

4 Z VAT 1 8 , 4

0 Z VAT 8 , 6

T ADVOCAA KI DA L KOWS C L A S S IC LA H C O C OT E L RY R E B W ST R A VA N IL L A L 0,5 15-16% VOL.

T ADVOCAA GDAŃSKI L ,5 20% VOL. 0

T ADVOCAA L ,2 0 L. O V % 20

MA RI E BR IZ

PO LM OS BI

AR D

EL SK O- BI AŁ

A

PIW0

GIN / RUM / TEQUILA / LIKIER

HE NK EL L

15,49

15,49

5 Z VAT 1 9 , 0

5 Z VAT 1 9 , 0

T ADVOCAA L ,5 0 L. O 20% V

T ADVOCAA O IN D R B O M BA O IN C U P P A C D ESS E RT T IR A M IS U ,5 L 20% VOL. 0

WINO

PO LM OS BI

EL SK O- BI AŁ

A

PO LM OS BI

EL SK O- BI AŁ

KUP MIX +1 SZTS. RATI G T 12 SZT. ADVOCAA AJ Z A

NAPOJE

PO LM OS BI

64

ROD D O W O L N Y 0,5 L L. O V 20%

T ADVOCAA C L A S S IC O B O M B A R D IN O IN C U P P A C D ESS E RT T IR A M IS U ,5 L 20% VOL. 0 EL SK O- BI AŁ

PO LM OS BI

A

EL SK O- BI AŁ

A


KATALOG PRODUKTÓW / NR 4 01.04.2019 – 30.04.2019

PO LM OS BI

EL SK O- BI AŁ

A

14,99

6,50

12,99

0 Z VAT 8 , 0

8 Z VAT 1 5 , 9

K R U P N IK A D V O K AT K AW O W Y MEL SŁONY KAR C L A S S IC L 16% VOL. 0,2

K R U P N IK A D V O K AT K AW O W Y MEL S Ł O N Y K A R,5 L 16% VOL. 0

MA RI E BR IZ

AR D

MA RI E BR IZ

WÓDKA / KOLOROWA

TA L K A LECZNA KRÓWKA M MEL SŁONY KAR Ś L IW K A D Z IE Z C W E KO L A M IA L IL W FO RT EAM R C Y K IS H W 0,5 L 16-17% VOL.

WÓDKA / CZYSTA

KUP MIX 5 SZT.

Y R E I K LI

AR D

4 Z VAT 1 8 , 4

28,29

35,49

8 Z VAT 1 5 , 9

80 Z VAT 3 4 ,

65 Z VAT 4 3 ,

K R U P N IK A D V O K AT C L A S S IC L 16% VOL. 0,5

STO C K 8 4 CREMA L % 17 VOL. 0,7

B A IL E Y ’S M IR IS H C R E A L ,5 0 L. O V % 17

AR MA RI E BR IZ

D

ST OC K PO LS

KA

DI AG EO

51,99

8 Z V A T 5 7, 1

95 Z VAT 6 3 ,

95 Z VAT 6 3 ,

B A IL E Y ’S M IR IS H C R E A L ,7 0 L. O V 17%

B A IL E Y ’S M IR IS H C R E AI ZK S LI IE +K L 17% VOL. 0,7

B A IL E Y ’S M IR IS H C R E AL 1 L. O V 17%

PIW0

51,99

GIN / RUM / TEQUILA / LIKIER

46,49

DI AG EO

BRANDY / KONIAK

12,99

WHISKY

TIS +1 SZT. GRA

DI AG EO

DI AG EO

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.04.2019 – 30.04.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

65


WÓDKA / CZYSTA

Y R N E I G K LI 46,49

20,81

15,99

8 Z V A T 5 7, 1

60 Z VAT 2 5 ,

7 Z VAT 1 9 , 6

B A IL E Y ’S LU X E O C H C O L AT ,5 L 0 L. O V 17%

H E R BA L R O S O L IS 0,5 L 32% VOL. MA RI E BR IZ

AR D

O AMARETT L ,5 25% VOL. 0 MA RI E BR IZ

AR D

PIW0

GIN / RUM / TEQUILA / LIKIER

BRANDY / KONIAK

WHISKY

WÓDKA / KOLOROWA

DI AG EO

13,76

24,99

3 Z VAT 1 6 , 9

74 Z VAT 3 0 ,

O AMARETT O T T E IL D L 21% VOL. 0,5

O AMARETT V E N IC E L 21% VOL. 0,7

BA RT EX

CE DC

CE DC

31,43

40,97

43,99

WINO NAPOJE

60 Z VAT 4 3 , O AMARETT E C N E R O FL ,7 L 28% VOL. 0

66 Z VAT 3 8 ,

39 Z VAT 5 0 ,

11 Z VAT 5 4 ,

M A L IB U RUM C A R IB B E A N,5 L 18% VOL. 0

M A L IB U RUM R A C IB B E A N,7 L 0 L. O V 18%

A R C H E R ’S S NAPP P E A C H S C H ,7 L 0 . 18 % V O L

W YB OR OW

66

35,45

A

W YB OR OW

A

DI AG EO


KATALOG PRODUKTÓW / NR 4 01.04.2019 – 30.04.2019

Y R N E I I G K LI 33,99

9 Z VAT 1 3 , 0

90 Z VAT 2 0 ,

1 Z VAT 4 1 , 8

CANARI M IL K COCONUT IO H C A T P IS T IR A M IS U VA N IL L A KY W IT H W H IS Y R R E H C O CHOC 5L 15% VOL. 0,3

L IA M F O R T W IL A M E R W H IS K Y C ,5 L 0 L. O V 17%

WEDEL OWY CZ E KO L A D Y N N E Z R KO W IŚ N IO W Y C H IL L I C H O P IN SOLĄ KARMEL Z K AW O W O OWY -C Z E K O L A D,5 L 18% VOL. 0

PO LM OS BI

EL SK O- BI AŁ

A

HE NK EL L

PO LM OS SI

ED LC E

15,99

12 Z VAT 3 8 ,

6 Z V A T 4 7, 9

7 Z VAT 1 9 , 6

WEDEL OWY E Z C KO L A D A B U +T L 18% VOL. 0,5

WEDEL OWY E CZ KO L A D A N A L + SZK K L 18% VOL. 0,5

E

ED LC E PO LM OS SI

IK IE R F IN E Z J A L Y W IŚ N IO W L ,5 25% VOL. 0 MA RI E BR IZ

AR D

29,99

4 Z VAT 1 6 , 8

4 Z V A T 6 7, 6

89 Z VAT 3 6 ,

IK IE R F IN E Z J A L Y O N Y CY T R W KO KO S OW Y W Y OLADO KREM CZEK OWY W A K M E KR Y ORZECHOW TO F F I ZOWY P O M A R A Ń C ,5 L 0 L. O V % 18

D Ę B O WA RY GOLD CHER EK AD L O K E Z C + 12 ,7 L 30% VOL. 0

O V O V IT ECZNY L IK IE R J A J ,5 L 0 16% VOL. AM BR A

LS KA

WINO

MA RI E BR IZ

PIW0

54,99

GIN / RUM / TEQUILA / LIKIER

13,69

DĘ BO WA PO

BRANDY / KONIAK

38,99

WHISKY

30,99

ED LC PO LM OS SI

WÓDKA / KOLOROWA

16,99

WÓDKA / CZYSTA

10,64

AR D

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.04.2019 – 30.04.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

67


WÓDKA / KOLOROWA

WÓDKA / CZYSTA

I K N I R D 2,64

2,64

2,49

5 Z VAT 3 , 2

5 Z VAT 3 , 2

N MAD QUEE E IM L & IC G IN & T O N Y A B E T A P IR RUM&COLA AY P IR AT E B M O J IT O 3L 6% VOL. 0,3

ER H IG H L A N D N O & LEM L 3 6% VOL. 0,3

6 Z VAT 3 , 0 ER H IG H L A N D & COLA 3L 6% VOL. 0,3

EU RO CA SH

EU RO CA SH

5,59

2,29

3,49

8 Z VAT 6 , 8

2 Z VAT 2 , 8

9 Z VAT 4 , 2

EMON L E E M O N D LON E M R E WAT LEMON R H U BA R B GRAPEFRUIT L ,275 4,5% VOL. 0

LO K A L ES L ,33 % 4,4 VOL. 0

BRANDY / KONIAK

WHISKY

EU RO CA SH

IE L’S JACK DAN & COLA 3L 6% VOL. 0,3 RM BR OW N FO

AN

MI X

GIN / RUM / TEQUILA / LIKIER

JA NT OŃ

4,19

2,59

2,59

Z VAT 5 , 1 5

Z VAT 3 , 1 9

Z VAT 3 , 1 9

D R IN K IM P R E S S Y E B CRAN RR T RAN B L AC KC U R A K A M IK Z E M O J IT O COLA W H IS K Y & ,25 L 0 L. O V % 4,4

D R IN K IM P R E S S O L A C & W H IS K Y M O J IT O K A M IK A Z E L ,25 % 4,4 VOL. 0

PIW0

BREEZER BACA R D I L IM E ORANGE ON W AT E R M E L 5 L 7 ,2 0 L. O V 4%

WINO

BA CA RD I MA

RT IN I PO LS

KA

NAPOJE

MA RI E BR IZ

68

AR D

MA RI E BR IZ

AR D


WÓDKA / CZYSTA

PIWO 2,59

2,59

Z VAT 3 , 1 9

Z VAT 3 , 1 9

DOS D ES P E R A MOJITO . 0,4 L BUT. BEZZW

DOS D ES P E R A CL ASSIC N O CT U R N O RED . 0,4 L BUT. BEZZW

WÓDKA / KOLOROWA

GR UPA ŻY W

IE C

WHISKY

NOWOŚĆ

KO WA O D 4 O PA

Ń

BRANDY / KONIAK

1,97 2 Z VAT 2 , 4 Ż Y W IE C C L A S S IC 0 ,0 % W. BUTELKA Z 0,5 L

PIW0

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

GR UPA ŻY W

IE C

WINO NAPOJE

IE C

1,97

2,42

2 Z VAT 2 , 4

8 Z VAT 2 , 9

Ż Y W IE C B IA Ł E 0 ,0 %L BUT. ZW. 0,5

Ż Y W IE C B IA Ł E L BUT. ZW. 0,5

GR UPA ŻY W

IE C

GR UPA ŻY W

IE C

NOWOŚĆ

3,09

2,73

3,15

0 Z VAT 3 , 8

6 Z VAT 3 , 3

7 Z VAT 3 , 8

Ż Y W IE C IPA A PA L BUT. ZW. 0,5

Ż Y W IE C A 0 ,0 % YJ S S E N E IP ,5 L 0 . ZW T. BU

Ż Y W IE C P O RT E R L T. U B ZW. 0,5

IE GR UPA ŻY W

70

GR UPA ŻY W

C

GR UPA ŻY W

IE C

NOWOŚĆ

GR UPA ŻY W

IE C


KATALOG PRODUKTÓW / NR 4 01.04.2019 – 30.04.2019

PIWO Z A P Y TA J L A WICIE P R Z E D S TA

5 Z VAT 1 2 , 2

WA R K A NE JASNE PEŁ L ,5 0 . ZW T. BU

Ż Y W IE C 4 -PA C K L PUSZKA 0,5

IE C

IE C

8 Z VAT 1 0 , 5 WA R K A NE JASNE PEŁ K 4 -PA C L PUSZKA 0,5 GR UPA ŻY W

IE C

2,07

Z VAT 2 , 7 7

5 Z VAT 2 , 5

5 Z VAT 2 , 5

GR UPA ŻY W

IE C

DLER WARKA RA % DA R K 0 L BUT. ZW. 0,5 GR UPA ŻY W

IE C

NOWOŚĆ

2 Z VAT 1 3 , 5

GR UPA ŻY W

IE C

GR UPA ŻY W

IE C

8,44

9 Z VAT 1 2 , 2

8 Z VAT 1 0 , 3

DLER WARKA RA % 0 K DA R 4-PACK L PUSZKA 0,5

ADLER WA R K A R % A CY T RY N 0 A IĘ T J A B Ł K O -M T U R F GREJPR CZĄ Ń A R A M Z PO K C 4 -PA L PUSZKA 0,5

GR UPA ŻY W

IE C

NOWOŚĆ

GR UPA ŻY W

WINO

9,99

PIW0

WA R K A ST R O N G 4 -PA C K L PUSZKA 0,5

DLER WARKA RA CY T R Y N A % CY T R Y N A 0 TA IĘ -M O K Ł B JA T U FR R GREJP ZĄ C Ń A R A M O ZP L BUT. ZW. 0,5

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

10,99

BRANDY / KONIAK

2,07

WHISKY

2,25 WA R K A ST R O N G L BUT. ZW. 0,5

WÓDKA / KOLOROWA

GR UPA ŻY W

GR UPA ŻY W

8,60

WÓDKA / CZYSTA

9,96

IE C

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.04.2019 – 30.04.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

71


KATALOG PRODUKTÓW / NR 4 01.04.2019 – 30.04.2019

PIWO 4 Z VAT 2 , 8

4 Z VAT 2 , 8

D Z IK I S A D MANGO . 0,4 L B BUT. EZZW

D Z IK I S A D CL ASSIC CZEREŚNIA ŚLIWKA . 0,4 L B BUT. EZZW

GR UPA ŻY W

IE C

NOWOŚĆ

GR UPA ŻY W

IE C

Z A P Y TA J L A WICIE P R Z E D S TA

H E IN E K E N 0 ,0 % 3 C L A S S IC L . 0,5 BUT. BEZZW

Z VAT 2 , 2 8

EB L BUT. ZW. 0,5

GR UPA ŻY W

IE C

GR UPA ŻY W

GR UPA ŻY W

IE C

IE C

8,96

7 Z VAT 1 0 , 9

5 Z VAT 1 2 , 2

2 Z VAT 1 1 , 0

H E IN E K E N 4 -PA C K L S U P ZKA 0,5

TAT R A MOCNE 4 -PA C K L PUSZKA 0,5

EB 4 -PA C K L PUSZKA 0,5

IE C

IE C GR UPA ŻY W

GR UPA ŻY W

PIW0

9,96

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

8,92

GR UPA ŻY W

BRANDY / KONIAK

1,85

WHISKY

Z A P Y TA J L A WICIE P R Z E D S TA

TAT R A MOCNE L BUT. ZW. 0,5

WÓDKA / KOLOROWA

2,31

WÓDKA / CZYSTA

2,31

IE C

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.04.2019 – 30.04.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

73


PIWO WÓDKA / CZYSTA

2,22 Z VAT 2 , 7 3 RG CARLSBE BUT. 0,5 L G

WÓDKA / KOLOROWA

CA RL SB ER

KO WA O D 2 0 O PA

2,09

Ń

1,43

7 Z VAT 2 , 5 ADLER O K O C IM R E Ś N IA ER JA B Ł KO CZ 0 ,0 % ZA POMARAŃC % ,0 0 A K S S Y C Y L IJ WKA Ó R O B A IN MAL ,5 L BUT. ZW. 0

Z VAT 1 , 7 6 HARNAŚ BUT. 0,5 L CA RL SB ER

G

CA RL SB ER

G

WHISKY

NOWOŚĆ

8,84

BRANDY / KONIAK

7 Z VAT 1 0 , 8 RG CARLSBE K C A -P 4 L PUSZKA 0,5 CA RL SB ER

G

9,88

KO WA Ń O D 5 O PA H Z B I O R C Z YC

7,00

5 Z VAT 1 2 , 1 ADLER O K O C IM R E Ś N IA R E Z C JA B Ł KO 0 ,0 % ZA POMARAŃC % 0 ,0 A K S IJ L Y C SY RÓWKA M A L IN A B O 4 -PA C K ,5 L PUSZKA 0

1 Z VAT 8 , 6 HARNAŚ 4 -PA C K ,5 L PUSZKA 0 CA RL SB ER

G

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

CA RL SB ER

G

NOWOŚĆ

2,09

9,88

7 Z VAT 2 , 5

5 Z VAT 1 2 , 1

WINO

PIW0

ADLER O K O C IM R K A W A TRUSK Z L IPĄ T GREJPFRU L IM E NE OWO C E L EŚ Ą W IG P Z IA W IŚ N ,5 L BUT. ZW. 0 CA RL SB ER

G

ADLER O K O C IM R K A W A K TRUS Z L IPĄ T GREJPFRU L IM E NE OWO C E L EŚ Ą W IG P Z IA N W IŚ K C 4 -PA ,5 L PUSZKA 0

NAPOJE

CA RL SB ER

74

G

KUP MIX

AŃ 6 OPAKOW ADLER O K O C IM R M A K I S IE K W S Z Y S T 0,5 L BUT. ZW. 4 -PA C K ,5 L S PU ZKA 0 CA RL SB ER

G

NIE +1 OPAKOWA

GRATIS

ADLER O K O C IM R LIME ,5 L BUT. ZW. 0 CA RL SB ER

G


WÓDKA / CZYSTA

PIWO 2,91

5,07

3,80

8 Z VAT 3 , 5

4 Z VAT 6 , 2

7 Z VAT 4 , 6

16 6 4 BLANC BUT. 0,33 L

N B R O O K LY L AGER E IPA L BUT. 0,355

GEN G R IM B E R AMBREE BLANCHE BLONDE BUT. 0,33 L

WÓDKA / KOLOROWA

CA RL SB ER

G

WHISKY

NOWOŚĆ

BRANDY / KONIAK

KO WA O D 5 O PA

Ń

CA RL SB ER

G

NOWOŚĆ

KO WA O D 5 O PA

Ń

1,67

1,67

5 Z VAT 2 , 0

5 Z VAT 2 , 0

O K O C IM NE JASNE PEŁ L ,5 0 . ZW T. U B

O K O C IM N E 0 ,0 % J A S N E P E Ł 0,5 L . ZW T. U B

CA RL SB ER

G

CA RL SB ER

CA RL SB ER

G

NOWOŚĆ

1,99 5 Z VAT 2 , 4 O K O C IM MOCNE ,5 L BUT. ZW. 0 CA RL SB ER

G

G

WINO

PIW0

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

NOWOŚĆ

KO WA Ń O D 2 O PA H Z B I O R C Z YC

KO WA Ń O D 2 O PA H Z B I O R C Z YC

KO WA Ń O D 8 O PA H Z B I O R C Z YC

7,60

7,60

9,99

5 Z VAT 9 , 3

5 Z VAT 9 , 3

9 Z VAT 1 2 , 2

O K O C IM NE JASNE PEŁ 4 -PA C K ,5 L PUSZKA 0

O K O C IM N E 0 ,0 % JASNE PEŁ 4 -PA C K ,5 L PUSZKA 0

O K O C IM MOCNE 4 -PA C K ,5 L PUSZKA 0

CA RL SB ER

G

CA RL SB ER

G

NAPOJE

NOWOŚĆ 76

CA RL SB ER

G


KATALOG PRODUKTÓW / NR 4 01.04.2019 – 30.04.2019

PIWO 7,98

7 Z VAT 2 , 8

Z VAT 2 , 2 8

2 Z VAT 9 , 8

KARMI C L A S S IC IT P O M E L O GREJPFRU A Ż U R AW IN L BUT. ZW. 0,4 KARMI C L A S S IC L BUT. ZW. 0,5

Z AT E C K Y ZAK S V E T LY L E L ,5 0 . ZW T. BU

Z AT E C K Y ZAK S V E T LY L E K C A -P 4 L PUSZKA 0,5

CA RL SB ER

CA RL SB ER

G

CA RL SB ER

G

G

WHISKY

3,09

KO WA Ń O D 3 O PA Z YC H C R O I ZB

1,67

BRANDY / KONIAK

0 Z VAT 3 , 8 Y SOMERSB IC S S A CL ER ELDERFLOW E IM L RY BL ACKBER N O L E M R W AT E MANGO . 0,4 L BUT. BEZZW

5 Z VAT 2 , 0 N KASZTEL A ANE W O Z Y R E N IE PA S T . 0,5 L BUT. ZW CA RL SB ER

WÓDKA / KOLOROWA

1,85

WÓDKA / CZYSTA

2,33

G

G

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

CA RL SB ER

NOWOŚĆ KO WA Ń O D 3 O PA H Z B I O R C Z YC

7,68

CA RL SB ER

G

Y SOMERSB IC S CL AS ER ELDERFLOW E L IM RY BL ACKBER N O L E W AT E R M MANGO 4-PACK L S PU ZKA 0,5 CA RL SB ER

AŃ 6 OPAKOW Y SOMERSB KI A M S IE W S Z Y S T K . 0,4 L W ZZ E B T. BU 4 -PA C K ,5 L S PU ZKA 0 CA RL SB ER

NIE +1 OPAKOWA

GRATIS

ADLER O K O C IM R LIME ,5 L BUT. ZW. 0 CA RL SB ER

G

G

WINO

N KASZTEL A ANE W O Z Y N IE PA S T E R K 4 -PA C L PUSZKA 0,5

2 Z VAT 1 5 , 1

KUP MIX

PIW0

5 Z VAT 9 , 4

12,29

G

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.04.2019 – 30.04.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

NAPOJE

NOWOŚĆ 77


WÓDKA / KOLOROWA

WÓDKA / CZYSTA

PIWO 2,96

2,45

3,99

4 Z VAT 3 , 6

1 Z VAT 3 , 0

1 Z VAT 4 , 9

K S IĄ Ż Ę C E W E IZ E N IPA P O RT E R L BUT. ZW. 0,5

K S IĄ Ż Ę C E E E N IC Z N T O ZŁ E PSZ AGER L Y N O CZERW ODNE G A Ł E N M C IE L ,5 0 . ZW T. BU

WHISKY

KO MPAN IA

PI W OWAR SK

A

PI W OWAR SK

NOWOŚĆ

4,15

N TÓ W DLA KLIE GII G R E N E C

KO MPAN IA

PI W OWAR SK

A

Z VAT 2 , 2 0 PRAŻUBR L BUT. ZW. 0,5

5 Z VAT 2 , 4 A

PI W OWAR SK

1,79

1,99

GROLSCH BUT. 0,45 L

KO MPAN IA

A

NOWOŚĆ

Z VAT 5 , 1 0

BRANDY / KONIAK

KO MPAN IA

RQUELL P IL S N E R U,5 L 0 BUT.

N TÓ W DLA KLIE RGGIĄ E N E C POZA

KO MPAN IA

PI W OWAR SK

A

2,19

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

9 Z VAT 2 , 6 OCNE D Ę B O W E M ,5 L 0 . BUT. ZW KO MPAN IA

N TÓ W DLA KLIE GII G R E N CE

1,36

PIW0

Z VAT 1 , 6 7 N TÓ W DLA KLIE ERGGIĄ POZA CEN

WINO

1,69 8 Z VAT 2 , 0

NAPOJE

WOJAK NY JASNY PEŁ L ,5 0 . ZW T. BU KO MPAN IA

78

PI W OWAR SK

A

PI W OWAR SK

A

10,59

8,89

3 Z VAT 1 3 , 0

3 Z VAT 1 0 , 9

OCNE DĘBOWE M K C 4 -PA L PUSZKA 0,5

PRAŻUBR 4 -PA C K L S U P ZKA 0,5

KO MPAN IA

PI W OWAR SK

A

KO MPAN IA

PI W OWAR SK

A


WÓDKA / KOLOROWA

WÓDKA / CZYSTA

PIWO 6,96

6,96

6,96

6 Z VAT 8 , 5

6 Z VAT 8 , 5

6 Z VAT 8 , 5

B -L IF E M A L IN A 4 -PA C K 3L S U P ZKA 0,3

B -L IF E W K IAT B Z U 4 -PA C K 3L S U P ZKA 0,3

B -L IF E E R B ATA O Z IE L N A H C 4 -PA K 3L S U P ZKA 0,3

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

BRANDY / KONIAK

WHISKY

KO MPAN IA

PIW0

A

N TÓ W DLA KLIE GII G R E N E C

N TÓ W DLA KLIE II CENERGG

1,93

1,93

7 Z VAT 2 , 3

7 Z VAT 2 , 3

N TÓ W DLA KLIE RGGIĄ E N E C POZA

N TÓ W DLA KLIE RGGIĄ E N E C A Z PO

2,15

2,15

4 Z VAT 2 , 6

4 Z VAT 2 , 6

KOZ E L LEZAK BUT. 0,5 L

KOZ E L CERNY BUT. 0,5 L

PI W OWAR SK

A

KO MPAN IA

PI W OWAR SK

KO MPAN IA

PI W OWAR SK

1,95 0 Z VAT 2 , 4 LECH P IL S L BUT. ZW. 0,5 KO MPAN IA

PI W OWAR SK

9,99

6 Z VAT 1 1 , 0

6 Z VAT 1 1 , 0

9 Z VAT 1 2 , 2

KOZ E L LEZAK 4 -PA C K L PUSZKA 0,5

KOZ E L CERNY 4 -PA C K L PUSZKA 0,5

LECH P IL S 4 -PA C K L PUSZKA 0,5

A

KO MPAN IA

PI W OWAR SK

A

A

8,99

PI W OWAR SK

A

NOWOŚĆ

8,99

NOWOŚĆ

NAPOJE

A

PI W OWAR SK

NOWOŚĆ

KO MPAN IA

80

KO MPAN IA

NOWOŚĆ

KO MPAN IA

WINO

PI W OWAR SK

A

NOWOŚĆ

KO MPAN IA

PI W OWAR SK

A


WÓDKA / KOLOROWA

WÓDKA / CZYSTA

PIWO N TÓ W DLA KLIE II MAX G G R E N E C

1,69

1,98

8 Z VAT 2 , 0

4 Z VAT 2 , 4

A N TÓ W P O Z DLA KLIE IĄ MAX CENERGG

A N TÓ W P O Z DLA KLIE MAX Ą I G G R E N CE

1,99

2,09

5 Z VAT 2 , 4

7 Z VAT 2 , 5

E LECH FRE L 3 ,3 0 . ZW T. BU

E LECH FRE L ,5 0 . ZW BUT.

BRANDY / KONIAK

WHISKY

KO MPAN IA

PI W OWAR SK

A

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER PIW0

KO MPAN IA

PI W OWAR SK

7 Z VAT 2 , 5

4 Z VAT 2 , 4

9 Z VAT 1 2 , 2

N DY LECH SHA Y R R E B W A R T S L ,5 0 . ZW BUT.

E LECH FRE G R A N AT POMELO L IM O N K A L BUT. ZW. 0,5

E LECH FRE G R A N AT POMELO 4 -PA C K L PUSZKA 0,5

PI W OWAR SK

A

KO MPAN IA

PI W OWAR SK

A

NOWOŚĆ

KO MPAN IA

PI W OWAR SK

10,99

8 Z VAT 1 2 , 7

2 Z VAT 1 3 , 5

N DY LECH SHA Y R R E B S T R AW 4 -PA C K L PUSZKA 0,5

E LECH FRE T A N GRA POMELO 6 -PA C K BUT. 0,33 L

A

NOWOŚĆ

A

NOWOŚĆ

10,39

PI W OWAR SK

A

A

9,99

KO MPAN IA

WINO

PI W OWAR SK

E LECH FRE C L A S S IC L IM O N K A 4 -PA C K L PUSZKA 0,5

1,98

NOWOŚĆ

NAPOJE

KO MPAN IA

8 Z VAT 1 2 , 7

2,09

KO MPAN IA

82

10,39

N TÓ W DLA KLIE II MAX CENERGG

KO MPAN IA

PI W OWAR SK

A

NOWOŚĆ


KATALOG PRODUKTÓW / NR 4 01.04.2019 – 30.04.2019

PIWO 10,39

7 Z VAT 2 , 5

10,39

8 Z VAT 1 2 , 7

8 Z VAT 1 2 , 7

PI KO MPAN IA

W OWAR SK

A

N DY LECH SHA GE N A B LO O DY O R N O M E L 4 -PA C K L PUSZKA 0,5 PI KO MPAN IA

W OWAR SK

A

N DY LECH SHA M O J IT O 4 -PA C K L S U P ZKA 0,5 KO MPAN IA

PI W OWAR SK

2,69

1 Z VAT 3 , 3

1 Z VAT 3 , 3

1 Z VAT 3 , 3

R E D D ’S Y T RY N A MANGO I C L BUT. 0,4

R E D D ’S R AWA JA B Ł KO I T A W O N Y R T Y C A N AT R G I M A L IN A Ż U R AW IN A BUT. 0,4 L

R E D D ’S B IA N C O BUT. 0,4 L

KO MPAN IA

PI W OWAR SK

A

NOWOŚĆ

KO MPAN IA

PI W OWAR SK

KO MPAN IA

PI W OWAR SK

1 Z VAT 1 4 , 0

R E D D ’S A O I CY T RY N G N A M K C A -P 4 L PUSZKA 0,5

R E D D ’S R AWA Ł B A J KO I T A W O N Y R CY T R A N AT G I A IN L A M Ż U R AW IN A L PUSZKA 0,5

R E D D ’S B IA N C O 4 -PA C K L PUSZKA 0,5

NOWOŚĆ

KO MPAN IA

PI W OWAR SK

KO MPAN IA

PI W OWAR SK

A

WINO

1 Z VAT 1 4 , 0

PIW0

1 Z VAT 1 4 , 0

A

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

11,39

11,39

PI W OWAR SK

A

A

11,39

KO MPAN IA

BRANDY / KONIAK

2,69

A

WHISKY

2,69

WÓDKA / KOLOROWA

N DY L EC H S H A G E N A R O BLOODY MOJITO LEMON L T. BU ZW. 0,5

WÓDKA / CZYSTA

2,09

A

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.04.2019 – 30.04.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

83


WÓDKA / CZYSTA

PIWO 2,55

1,91

7,79

Z VAT 3 , 1 4

5 Z VAT 2 , 3

8 Z VAT 9 , 5

JACK C A P TA IN L ,5 0 . T U B

W P IL S N A M YS Ł Ó L BUT. 0,5

KO MPAN IA

PI W OWAR SK

A

BR OWAR NA

MY SŁ ÓW

BR OWAR NA

BRANDY / KONIAK

WHISKY

WÓDKA / KOLOROWA

NOWOŚĆ

1,39

1,35

Z VAT 1 , 8 9

Z VAT 1 , 7 1

Z VAT 1 , 6 6

LOWE P IW O K U F N C MO E L PUSZKA 0,5

CHOJRAK MOCNE L PUSZKA 0,5

FOX MOCNE L PUSZKA 0,5

EU RO CA SH

EU RO CA SH

1,49

7,12

1,79

Z VAT 1 , 8 3

6 Z VAT 8 , 7

Z VAT 2 , 2 0

ŁOMŻA MOCNE L B U T. 0,5

ŁOMŻA E WYBOROW 4 -PA C K L PUSZKA 0,5

ŁOMŻA JASNE L B U T. 0,5

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER PIW0

MY SŁ ÓW

VA N PU R

WINO

VA N PU R

NAPOJE

MY SŁ ÓW

1,54

BR OWAR NA

84

W P IL S N A M YS Ł Ó 4 -PA C K L PUSZKA 0,5

VA N PU R


I/ P ÓNŁ SOŁ O D K I E W KIE

WÓDKA / CZYSTA

SŁOD

5,99

6,63

Z V A T 7, 3 7

8 Z VAT 8 , 9

S O P H IA B /P S R A P S K L IN G 0,75 L

KADARKA C /P S 5L O V 11% L. 0,7

IA

AR KR AJ : BU ŁG

IA

WÓDKA / KOLOROWA

AR KR AJ : BU ŁG

BRANDY / KONIAK

WHISKY

LEKKIE I PRZYJEMNE W SMAKU WINO Z DELIKATNĄ SŁODYCZĄ

7,30 8 Z VAT 8 , 9 S O P H IA B /S R /P S , C /S , 5 L 11% VOL. 0,7 KR AJ : BU ŁG

AR IA

RÓŻOWE - PRZYJEMNE I ŚWIEŻE W SMAKU Z AROMATAMI DOJRZAŁYCH TRUSKAWEK I MALIN CZERWONE - ZBALANSOWANE Z PRZYJEMNYMI NUTAMI JEŻYN, WIŚNI I CZEREŚNI BIAŁE - PRZYJEMNY, OWOCOWY AROMAT O WYCZUWALNYCH NUTACH MIODU I MELONA

7,97

7,97

8,64

0 Z VAT 9 , 8

0 Z VAT 9 , 8

3 Z VAT 1 0 , 6

MERO BA R O N R O B /P S 0,75 L 10,5% VOL.

MERO BA R O N R O C /P S 0,75 L 10,5% VOL.

S A N G R IA N D O N S IM O C /S 0,75 L 10,5% VOL.PA NI A

KR AJ : HI SZ

PA NI A

KR AJ : HI SZ

PA NI A

PIW0

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

KR AJ : HI SZ

LEKKIE, OWOCOWE

LEKKIE, OWOCOWE

ŚWIEŻY SMAK I ZAPACH OWOCÓW

10,62

10,62

10,62

6 Z VAT 1 3 , 0

6 Z VAT 1 3 , 0

6 Z VAT 1 3 , 0

S IM IG LY K O S /P B E IT A P H R O D ,75 L 11% VOL. 0

S IM IG LY K O S /P C O APOLL 5L ,7 0 L. O V % 11,5 EC JA

REAL GRE C /P S 0,75 L

JA

KR AJ : GR

KR AJ : PO RT

UG AL IA

NAPOJE

WINO

KR AJ : GR EC

I

AROMAT BANANÓW I SŁODKAWY POSMAK

86

INTENSYWNY KOLOR I KUSZĄCY SMAK, LEKKO BANANOWY I PRZYJEMNY AROMAT

SŁODKIE, WYCZUWALNE GOTOWANE OWOCE, DŻEMOWE AROMATY


KATALOG PRODUKTÓW / NR 4 01.04.2019 – 30.04.2019

WN EI/ PNÓ ŁWOY T R AW N E

W Y T R AW

7,30

8,64

Z VAT 8 , 1 5

8 Z VAT 8 , 9

3 Z VAT 1 0 , 6

KADARKA C /P W 5L 11% VOL. 0,7 IA

S O P H IA B /P W, C /P W L ,75 11% VOL. 0AR IA

CAMBRAS B /P W C /P W 0,75 L

AR

KR AJ : BU ŁG

KR AJ : FR AN

CJ A

10,62

11,29

10,62

6 Z VAT 1 3 , 0

9 Z VAT 1 3 , 8

6 Z VAT 1 3 , 0

NA C O R T E V IG /P W B Y A N N O CHARD 0,75 L

VÉR E G R I B IK A C /W 5L 12% VOL. 0,7

IA N C O LOVELLI B B /W 0,75 L Y

WYCZUWALNE BIAŁE OWOCE, ŚWIEŻE, ŁAGODNE

CHARAKTERYSTYCZNY AROMAT ŚLIWKI Z LEKKĄ, KWASKOWĄ NUTĄ

LEKKIE, PRZYJEMNE, CHARAKTERYZUJE SIĘ JASNĄ SŁOMKOWĄ BARWĄ I PRZYJEMNYM AROMATEM BIAŁYCH KWIATÓW

10,62

11,95

11,29

6 Z VAT 1 3 , 0

0 Z VAT 1 4 , 7

9 Z VAT 1 3 , 8

RA VA L B U T E SE E V S A N G IO E N O IC B U R C /P W 0,75 L

M IR A N D A RDE V IN H O V E W /P R , W /P B L 5 ,7 0 IA

VOL A N E R O D ’A N T E A L A S IC IL IA G C /P W 0,75 L

LEKKIE I RZEŚKIE, INTENSYWNIE OWOCOWE

WINO O PEŁNEJ STRUKTURZE, WYCZUWALNE DOJRZAŁE, CZERWONE OWOCE, AKSAMITNE I CIEPŁE

KR AJ : W ŁO

KR AJ : PO RT

RY

UG AL

KR AJ : W ŁO

KR AJ : W ŁO

CH

PIW0

CH Y

KR AJ : W ĘG

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

KR AJ : W ŁO

CH Y

BRANDY / KONIAK

DOSŁADZANE ŚCIŚLE WEDŁUG RYGORYSTYCZNYCH FRANCUSKICH PRZEPISÓW ŚWIEŻO WYCIŚNIĘTYM SOKIEM WINOGRONOWYM

WHISKY

SUBTELNA OWOCOWA SŁODYCZ I NIEZWYKLE PRZYJEMNY AROMAT

BIAŁE - OWOCOWO-KWIATOWY AROMAT, DOSKONAŁE NA CHWILE CODZIENNEGO RELAKSU CZERWONE ZBALANSOWANY SMAK O WYCZUWALNYCH NUTACH CIEMNYCH OWOCÓW, RÓWNOWAŻONY DELIKATNYMI TANINAMI

WÓDKA / KOLOROWA

KR AJ : BU ŁG

WÓDKA / CZYSTA

6,63

CH Y

WINO

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.04.2019 – 30.04.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

NAPOJE

DOJRZAŁE CZERWONE OWOCE, ŁAGODNE WINO

87


OŁ O D K I E I/ P N W KIE ÓŁS

WÓDKA / CZYSTA

SŁOD

11,29

11,29

11,29

9 Z VAT 1 3 , 8

9 Z VAT 1 3 , 8

9 Z VAT 1 3 , 8

RAH CHERNI V C /S ,75 L 17,5% VOL. 0

WÓDKA / KOLOROWA

KR AJ : BU ŁG

AR IA

BRANDY / KONIAK

WHISKY

CZERWONE - WZMACNIANE, ALKOHOLOWE, DOŚĆ POTĘŻNE WINO BIAŁE - WZMACNIANE, ALKOHOLOWE, PRZYJEMNIE OWOCOWE, MOŻNA JE DŁUGO KONTEMPLOWAĆ

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

KR AJ : W ŁO

CH Y

WINO

KR AJ : FR AN

CJ

11,29

11,29

11,95

9 Z VAT 1 3 , 8

9 Z VAT 1 3 , 8

0 Z VAT 1 4 , 7

PENASOL ET M -S W E R E D M E D IU C /P S 0,75 L

TO K A J I /P S F U R M IN T B 5 L ,7 0 11% VOL.

PAT R IA B /S 0,75 L

PA NI A

KR AJ : W ĘG

RY

KR AJ : PO RT

UG AL IA

DELIKATNE, Z WYCZUWALNĄ SŁODYCZĄ TRUSKAWKI I MALIN

CHARAKTERYSTYCZNA SZLACHETNIE ŻÓŁTA BARWA ORAZ RZEŚKI OWOCOWY AROMAT

BIAŁE - CZYSTA, CYTRYNOWA BARWA I WYRAŹNIE WYCZUWALNE OWOCOWE AROMATY CZERWONE - ZBALANSOWANE I CHARAKTERYZUJĄCE SIĘ BOGATYMI AROMATAMI SŁODKICH, DOJRZAŁYCH OWOCÓW

11,95

12,62

11,29

0 Z VAT 1 4 , 7

2 Z VAT 1 5 , 5

9 Z VAT 1 3 , 8

PAT R IA C /S 0,75 L

CAST E L ON B E A U V IL L B /P S R /P S C /P S 1L

K AG O R /S C E R KO V N I C 0,75 L

UG AL IA

KR AJ : FR AN

BIAŁE - CZYSTA, CYTRYNOWA BARWA I WYRAŹNIE WYCZUWALNE OWOCOWE AROMATY CZERWONE - ZBALANSOWANE I CHARAKTERYZUJĄCE SIĘ BOGATYMI AROMATAMI SŁODKICH, DOJRZAŁYCH OWOCÓW

NAPOJE

S W E IN L IE B L IN G B /P S ,75 L 10% VOL. 0 A

WINO DLA SPRAGNIONYCH, Z KWIATOWĄ NUTĄ, OKRĄGŁE I ŁATWE DO PICIA

KR AJ : PO RT

88

CO

OWOCOWO-BĄBELKOWE, WYCZUWALNE AROMATY TRUSKAWKI I POZIOMKI

KR AJ : HI SZ

PIW0

LAMBRUS E M IL IA C /P S 0,75 L

CJ A

KR AJ : M OŁ

DAW IA


KATALOG PRODUKTÓW / NR 4 01.04.2019 – 30.04.2019

WN EI/ PNÓ ŁWOY T R AW N E

W Y T R AW

11,29

9 Z VAT 1 3 , 8

0 Z VAT 1 4 , 7

S L IN G R O YA L R IE B /W 0,75 L

9 Z VAT 1 3 , 8

P O R TA LLO D O CAST E C /W 0,75 L

SAN RUBE TA N N AT C /P W 0,75 L

KR AJ : W ĘG

RY

KR AJ : PO RT

UG AL IA

KR AJ : UR UG

N

WAJ

PRZYJEMNE WINO, Z LEKKIM POSMAKIEM SŁODKICH OWOCÓW

11,29

11,29

11,95

9 Z VAT 1 3 , 8

9 Z VAT 1 3 , 8

0 Z VAT 1 4 , 7

S O AV E TRA IS V IT N O S B /W 0,75 L KR AJ : W ŁO

CH Y

IL IA N E T E R R E S IC T MERLO C /W 0,75 L KR AJ : W ŁO

CH Y

O B A R D O L IN O T T E R IA H C V IT IS N O ST R A R /W, C /W 0,75 L KR AJ : W ŁO

11,95 0 Z VAT 1 4 , 7

KR AJ : W ŁO

CH

DOJRZAŁE CZERWONE OWOCE, AKSAMITNE, CIEPŁE

WINO O LEKKIEJ BUDOWIE, OWOCOWE I WSZECHSTRONNE

12,62

16,60

2 Z VAT 1 5 , 5

42 Z VAT 2 0 ,

O L A R IA S O C IO S SELECCAO C /W, B /W 0,75 L

GNO CARLOMA L A O V ’A D O R NE /W C Z A S H IR 0,75 L

KR AJ : PO RT

UG AL IA

KR AJ : W ŁO

PIW0

P IN O T BORSARI IO IG GR B /W 0,75 L Y

CH Y

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

MINERALNE O SUBTELNEJ BUDOWIE, DOBRZE WYWAŻONE

BRANDY / KONIAK

EWOLUUJE Z KAŻDYM ROKIEM, MOCNY AROMAT MORELI, BRZOSKWIŃ, OWOCÓW EGZOTYCZNYCH

WHISKY

DOBRZE ZBALANSOWANE, UJMUJE NIETUZINKOWYM AROMATEM WIŚNI, MALIN ORAZ RODZYNEK, A TAKŻE NIEZWYKŁĄ HARMONIĄ TANIN I WINOGRONOWEJ SŁODYCZY

WÓDKA / KOLOROWA

11,95

WÓDKA / CZYSTA

11,29

CH Y

WINO

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.04.2019 – 30.04.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

NAPOJE

PRZYJEMNE WINO, Z LEKKIM POSMAKIEM SŁODKICH OWOCÓW

CZERWONE - GŁADKIE O SMAKU CZERWONYCH JAGÓD Z DŁUGIM FINISZEM BIAŁE - ZRÓWNOWAŻONY, LEKKI, ŚWIEŻY SMAK

89


OŁ O D K I E I/ P N W KIE ÓŁS

WÓDKA / KOLOROWA

WÓDKA / CZYSTA

SŁOD

12,62

13,28

13,28

2 Z VAT 1 5 , 5

3 Z VAT 1 6 , 3

3 Z VAT 1 6 , 3

DAOS AY CHARDONN T E N R E CAB B /P S , C /P S L 5 12% VOL. 0,7W IA

ER ALEXAND T THE GREA /S B , C /S 11% VOL. 1 L

DA KR AJ : M OŁ

BRANDY / KONIAK

WHISKY

ORZEŹWIAJĄCO-OWOCOWY SMAK, NUTA MIGDAŁÓW, AROMATY KWIATÓW I OWOCÓW EGZOTYCZNYCH

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

AR IA

KR AJ : FR AN

CZERWONE - AROMAT PRZYPRAW, CZERWONEJ PAPRYCZKI I OWOCÓW, DOBRZE ZBUDOWANE BIAŁE - INTENSYWNIE OWOCOWY, SŁODKI AROMAT CHARAKTERYSTYCZNY DLA SZCZEPU MUSCAT

CJ A

KWIATOWE, NIESKOMPLIKOWANE, PÓŁSŁODKIE WINO DO PICIA NA CO DZIEŃ

13,28

13,28

13,28

3 Z VAT 1 6 , 3

3 Z VAT 1 6 , 3

3 Z VAT 1 6 , 3

O F R E ES H U IT GRAPEFR S R /P 0,75 L

E P R IN C E S S F D V IE R MA C /P S B /P S 0,75 L

ON R E LU M B R D E L N A F IN Z E W H IT S R /P 0,75 L

KR AJ : FR AN

CJ A

CJ A KR AJ : FR AN

KR AJ : US A

GŁADKIE, DELIKATNE W SMAKU, KRĄGŁE I RÓWNE

ŁAGODNE, PRZYJEMNE, ŚWIEŻE, AROMATYCZNE

14,61

15,28

16,60

7 Z V A T 1 7, 9

9 Z VAT 1 8 , 7

42 Z VAT 2 0 ,

N L E PA R IS IE S /P B C /P S 0,75 L A

I O L D T B IL IS I N A Z ALA C /P S ,75 L 11,5% VOL. 0

ŚWIEŻE I DOBRZE ZBALANSOWANE

SŁODKIE, OWOCOWE, DOBRZE SKONCENTROWANE

L A S S IC O C A N E PA C T O C MOS A B /S 0,75 L

PIW0

KR AJ : BU ŁG

R IG N A C B A R O N D ’A L L E U X E BLANC MO B /P S C /P S ,75 L 10% VOL. 0

E

KR AJ : FR AN

CJ

KR AJ : GR UZ

JA

NAPOJE

WINO

KR AJ : CH IL

SUBTELNE AROMATY ŚWIEŻYCH OWOCÓW, KWIATÓW ORAZ MIODU

90


KATALOG PRODUKTÓW / NR 4 01.04.2019 – 30.04.2019

WN EI/ PNÓ ŁWOY T R AW N E

W Y T R AW

12,62

13,28

5 Z VAT 2 2 , 0

2 Z VAT 1 5 , 5

3 Z VAT 1 6 , 3

KR AJ : NI EM

CY

S T IG N Y B A R O N D ’E VDF B /P W C /P W 0,75 L KR AJ : FR AN

O C A R P IN C H C /P W 0,75 L 12,5% VOL. A KR AJ : AR GE

NT YN

WÓDKA / KOLOROWA

R H A N S B A E /W CB N A L B T O P IN C /W P IN O T N O IR 0,75 L

WÓDKA / CZYSTA

17,93

CJ A

13,28

13,28

2 Z VAT 1 5 , 5

3 Z VAT 1 6 , 3

IN V IN O R O S E R /W Z IN FA N D E L L 5 0,7

COOK C A P TA IN B /W D R A H C SEM B C /W S H IR A Z C A ,75 L 0 L. O V % 13,5 RA LI A

3 Z VAT 1 6 , 3

KR AJ : W ŁO

CH Y

KR AJ : AU ST

E R R IA CARPENT A IR SH Z C /P W 0,75 L KR AJ : AU ST

RA LI A

13,28

13,28

13,28

3 Z VAT 1 6 , 3

3 Z VAT 1 6 , 3

3 Z VAT 1 6 , 3

ME C AVA J A U A R SER B /P W SEMI SECO /W B BRUT 0,75 L

CRUSE R /W MOUSSEUX 5 L ,7 0 L. O V % 12 AN CJ A

C H IA N T I NO T O R FA G IA C /W 0,75 L

PA KR AJ : HI SZ

KR AJ : W ŁO

NI A

PIW0

OWOCOWE, DELIKATNE

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

TROPIKALNY AROMAT Z LEKKIM BANANOWO-MELONOWYM POSMAKIEM

KR AJ : FR

BRANDY / KONIAK

12,62

WHISKY

WYCZUWALNE AROMATY TRUFLI I JAGÓD TWORZĄ TO DELIKATNE I „DŁUGIE” WINO

CH Y

WINO

ŚREDNIO SKONCENTROWANE, DOJRZAŁE CZERWONE OWOCE, AKSAMITNE, LEKKO TORFOWE

ŚREDNIO SKONCENTROWANE, DOJRZAŁE CZERWONE OWOCE, AKSAMITNE, LEKKO TORFOWE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.04.2019 – 30.04.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

NAPOJE

SEMI SECCO - ŚWIEŻE, WYCZUWALNE BĄBELKI, Z WYCZUWALNĄ SŁODYCZĄ BRUT - ORZEŹWIAJĄCE, ŚWIEŻE Z DELIKATNYMI BĄBELKAMI, ZBALANSOWANE

91


OŁ O D K I E I/ P N W KIE ÓŁS

WÓDKA / CZYSTA

SŁOD

16,60

16,60

19,26

42 Z VAT 2 0 ,

42 Z VAT 2 0 ,

69 Z VAT 2 3 ,

ET J .P. C H E N S /P B E IT H W L 5 ,7 0 A

N PA U L B A R R IE S L IN G B /P S 0,75 L

N B G BA RTO G U E S T IE R C /P S 0,75 L

CZYSTY BLADOŻÓŁTY KOLOR Z ZIELONKAWYMI REFLEKSAMI, DOSTOJNY I ZRÓWNOWAŻONY SMAK O AROMACIE OWOCÓW TROPIKALNYCH I BIAŁYCH KWIATÓW

ZBALANSOWANY SMAK POMIĘDZY SŁODYCZĄ, A KWASOWOŚCIĄ

PRZYJEMNE OWOCOWE PODNIEBIENIE Z WANILIOWĄ NUTĄ

19,92

23,90

29,89

50 Z VAT 2 4 ,

40 Z VAT 2 9 ,

76 Z VAT 3 6 ,

OLD R E D F IR E . IN Z E V IN C /P S 0,75 L

SZOLLOSI I CSERSZEG S E R E FUSZ B /P S 0,75 L

BRANDY / KONIAK

WHISKY

WÓDKA / KOLOROWA

KR AJ : FR AN

CJ

PIW0

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

CH KR AJ : W ŁO

KR AJ : NI EM

Y

KR AJ : W ĘG

CY

KR AJ : FR AN

CJ A

J O L IM E T C O M T E D E B /S M U S C AT 0,75 L A KR AJ : FR AN

CJ

RY

SKOMPONOWANY TRUNEK O AROMACIE CZERWONYCH OWOCÓW, W SZCZEGÓLNOŚCI DOJRZAŁYCH CZEREŚNI

POŁĄCZENIE AROMATÓW KWIATOWYCH Z EGZOTYCZNYMI OWOCAMI

INTENSYWNY AROMAT MORELI, PIGWY, MANDARYNEK I MIODU. ZNAKOMITY JAKO DODATEK DO CIAST I DESERÓW

23,24

23,24

23,24

59 Z VAT 2 8 ,

59 Z VAT 2 8 ,

59 Z VAT 2 8 ,

AV IVA /S B LU E S K Y B 5 L 0,7 5,5% VOL. PA NI A

AV IVA R /S P IN K G O L D 5 L ,7 0 L. O V % 5,5 PA NI A

AV IVA R O S E R /S L ,75 5,5% VOL. 0 NI A

BLUE SKY - WINO MUSUJĄCE O KWIATOWO-OWOCOWEJ ŚWIEŻOŚCI

PINK GOLD - SŁODKIE, Z BIAŁYMI KWIATAMI, POMARAŃCZĄ AROMATEM GREJFRUTA

SŁODKIE, NIETUZINKOWE WINO Z WYCZUWALNYMI BIAŁYMI KWIATAMI, POMARAŃCZĄ I DELIKATNYM AROMATEM GREJFRUTA

KR AJ : HI SZ

KR AJ : HI SZ

PA

NAPOJE

WINO

KR AJ : HI SZ

92


KATALOG PRODUKTÓW / NR 4 01.04.2019 – 30.04.2019

WN EI/ PNÓ ŁWOY T R AW N E

W Y T R AW 3 Z VAT 1 6 , 3

KR AJ : M OŁ

DAW IA

3 Z VAT 1 6 , 3 IL L H A R DYS M CELLAR W AY B /P C H A R D O N N /P W C Z A IR SH 0,75 L KR AJ : AU ST

RA LI A

13,28 3 Z VAT 1 6 , 3

L C IA N O MONTEPU ZO D ’A B R U Z GAL ANTE C /W 0,75 L KR AJ : W ŁO

CH Y

13,28

13,28

14,61

3 Z VAT 1 6 , 3

3 Z VAT 1 6 , 3

7 Z V A T 1 7, 9

RAND S O P H IA G T IO N C E L L E S E W IN /W B C /W 0,75 L IA

IA TO R R E O R S H IR A Z LO T E M P R A N IL C /W 0,75 L

RA PATA N E G S A N E P E D L VA /W C 0,75 L

PA NI KR AJ : HI SZ

A

KR AJ : HI SZ

BRANDY / KONIAK

INTENSYWNY KOLOR, NISKA KWASOWOŚĆ I ZRÓWNOWAŻONY POZIOM TANINY

WHISKY

JASNY SŁOMKOWY KOLOR ORAZ BOGATY OWOCOWY SMAK

BIAŁE - JASNY SŁOMKOWY KOLOR Z AROMATAMI BRZOSKWINI, MELONA I ANANASA CZERWONE - WYRAŹNY AROMAT MALIN, WANILII ORAZ DĘBU, A TAKŻE SŁODKI SMAK DOJRZAŁYCH MALIN I JEŻYN

AR KR AJ : BU ŁG

WÓDKA / KOLOROWA

ASURE D A O S T R E Y B /W A N C H A R D O N V. C /W U A S . N CABER 5L 13% VOL. 0,7

13,28

WÓDKA / CZYSTA

13,28

PA NI A

15,28

19,92

15,93

9 Z VAT 1 8 , 7

50 Z VAT 2 4 ,

9 Z VAT 1 9 , 5

PA M PA S ES TO R R O N T B /W 0,75 L A

AV E JONAS W T E N R E CAB C /W N O N IG V U SA 0,75 L

FRANCE B R IS E D E /W B C /W 0,75 L 12,5% VOL. CJA KR AJ : FR AN

KR AJ : AR GE

NT YN

KR AJ : AU ST

PIW0

JASNORUBINOWA BARWA I DELIKATNY OWOCOWY AROMAT Z NUTĄ DĘBU

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

INTENSYWNE TYTONIOWE TONY, LEKKO TOSTOWE AROMATY Z PRZYPRAWAMI W TLE

RA LI A

WINO

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.04.2019 – 30.04.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

NAPOJE

CIEMNO-CZERWONA BARWA ORAZ PEŁEN, DOBRZE ZHARMONIZOWANY OWOCOWY BUKIET Z WYCZUWALNĄ OBECNOŚCIĄ TANINY

93


WÓDKA / CZYSTA

WYTRA

OY T R AW N E I/ PN W W N E Ó ŁW

15,28

15,28

16,60

9 Z VAT 1 8 , 7

9 Z VAT 1 8 , 7

42 Z VAT 2 0 ,

REFOSCO C /W 0,75 L

S A C H IN O B /P W C /P W 0,75 L 10,5% VOL.

I O L D T B IL IS I D R A L AV E C /P W ,75 L 11,5% VOL. 0

KR AJ : W ŁO

CH Y

WÓDKA / KOLOROWA

KR AJ : GR UZ

BRANDY / KONIAK

WHISKY

JASNOCZERWONY KOLOR Z FIOLETOWYMI REFLEKSAMI, PEŁNY AROMAT I BOGATY SMAK

BIAŁE - LEKKO SŁOMKOWY KOLOR Z DOMINUJĄCYMI AROMATAMI SUSZONYCH OWOCÓW I ORZECHÓW WŁOSKICH CZERWONE - GRANATOWE W KOLORZE, OFERUJE BOGATY BUKIET OWOCOWYCH AROMATÓW

JA

OWOCOWE, LEKKIE, PRZYJEMNE DO PICIA NA CO DZIEŃ

16,60

16,60

42 Z VAT 2 0 ,

42 Z VAT 2 0 ,

42 Z VAT 2 0 ,

A N TA N O C /W R IO J A R E D L 5 ,7 0 A

R C IA CASAL GA DE R E V O H V IN B /P W, R /P W 0,75 L

C A S T IL L O N S A N S IM O A V R E S GRAN RE B /P W 5L 13% VOL. 0,7 A

PA NI

KR AJ : PO RT

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

KR AJ : GR UZ

16,60 KR AJ : HI SZ

PIW0

JA

UG AL IA

KR AJ : HI SZ

JASNOCZERWONY KOLOR Z FIOLETOWYMI REFLEKSAMI, PEŁNY AROMAT I BOGATY SMAK

PRZYJEMNE W SMAKU, ŚWIEŻE WINO O DELIKATNYM, OWOCOWYM AROMACIE

17,26

17,93

3 Z VAT 2 1 , 2

5 Z VAT 2 2 , 0

IN D E S IO IO B /W P IN O T G R IGL 0,75

G U IL D S H IR A Z C /W 0,75 L

KR AJ : W ŁO

CH Y

KR AJ : AU ST

RA LI A

PA NI

TOSTOWE, LEKKO PIKANTNE

33,21 85 Z VAT 4 0 ,

F H ESS E N LANDGRA G R IE S L IN N S A U V IG N O B /P W 0,75 L

NAPOJE

WINO

CY KR AJ : NI EM

ORZEŹWIAJĄCE WINO O WYKWINTNYM BUKIECIE OWOCÓW TROPIKALNYCH I CYTRUSOWYCH

94


KATALOG PRODUKTÓW / NR 4 01.04.2019 – 30.04.2019

WYTRA

OY T R AW N E I/ PN W W N E Ó ŁW 16,60

16,60

42 Z VAT 2 0 ,

42 Z VAT 2 0 ,

42 Z VAT 2 0 ,

IA T O R R E O R C /W VA R E S E R N GRA 0,75 L PA NI A

KR AJ : NI EM

CY

17,93

15,93

5 Z VAT 2 2 , 0

9 Z VAT 1 9 , 5

ER THUMMER EE V U C A T E BOKR B /W 0,75 L

PA Z V A C /W 0,75 L

KR AJ : W ĘG

RY

KR AJ : BU ŁG

AR IA

CH Y

17,93 5 Z VAT 2 2 , 0 O PROSECC I T N A M A B /W ,75 L 11% VOL. 0CH Y KR AJ : W ŁO

PERLISTE, ORZEŹWIAJĄCE, WYCZUWALNE SMAKI GRUSZKI, JABŁEK I BRZOSKWIŃ

17,93

17,93

18,59

5 Z VAT 2 2 , 0

5 Z VAT 2 2 , 0

7 Z VAT 2 2 , 8

T B ILV IN O LI R K AT S IT E B /W 0,75 L

V IT E M IA O R G A N IC B /W 0,75 L

H IL L PA S S IO N R DE L E DORNF C /P W 0,75 L

JA

KR AJ : W ŁO

CH Y

KR AJ : NI EM

PIW0

CZEKOLADOWE, DOBRZE ZBALANSOWANE, PRAWDZIWE, BUŁGARSKIE WINO WYTRAWNE

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

ELEGANCKIE, PEŁNE CHARAKTERU, LEKKO KWASOWE Z AROMATEM TYPOWYM DLA SZCZEPU MUSCAT

KR AJ : GR UZ

BRANDY / KONIAK

DELIKATNIE WYTRAWNE Z WYRAŹNYMI NUTAMI MINERALNYMI I ŁAGODNĄ KWASOWOŚCIĄ

KR AJ : W ŁO

WHISKY

INTENSYWNE TYTONIOWE TONY, LEKKO TOSTOWE AROMATY Z PRZYPRAWAMI W TLE

V IN U VA VOL A R E N O D ’A C /W 0,75 L

WÓDKA / KOLOROWA

KR AJ : HI SZ

. ZENZEN VEGAN DR ER S ILVA N B /W 0,75 L

WÓDKA / CZYSTA

16,60

CY

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.04.2019 – 30.04.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

95


WÓDKA / CZYSTA

WYTRA

OY T R AW N E I/ PN W W N E Ó ŁW

19,26

19,92

19,92

69 Z VAT 2 3 ,

50 Z VAT 2 4 ,

50 Z VAT 2 4 ,

RA PATA N E G R IO J A C /W 0,75 L

TS B E A U X A R /P W B Y A CHARDONN L 0,75

UVRE C H E F D ’O E W M E R L O T C /P 0,75 L

JASNORUBINOWA BARWA I DELIKATNY OWOCOWY AROMAT Z NUTĄ DĘBU

BEZPIECZNE W SMAKU, OWOCOWE I ŚWIEŻE

18,59

19,92

19,92

7 Z VAT 2 2 , 8

50 Z VAT 2 4 ,

50 Z VAT 2 4 ,

CRUSE N N G E E R AT IO C /W B O R D E AU X 5 L 12% VOL. 0,7 CJ A

OUGH MARLBOR B AY B /W 0,75 L

PA NI A

KR AJ : FR AN

CJ A

KR AJ : FR AN

CJ A

BRANDY / KONIAK

WHISKY

WÓDKA / KOLOROWA

KR AJ : HI SZ

PIW0

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

KR AJ : FR AN

KR AJ : W ŁO

CH

EKSPRESYJNE WINO O UDERZAJĄCYM AROMACIE AGRESTU, BOGATO UROZMAICONYM NUTAMI CYTRUSÓW I ROŚLIN ZIELONYCH

19,92

22,71

23,24

50 Z VAT 2 4 ,

3 Z V A T 2 7, 9

59 Z VAT 2 8 ,

SENS TERRE DE /W C B IO 0,75 L

A B A C H V IN T O IN T A E X T R IS IM C /W 0,75 L A

BA L N IC H E B O /W C 0,75 L

WINO

CJ A

ORGANICZNE WINO Z EKOLOGICZNYCH UPRAW, NIEZWYKLE GRANATOWY KOLOR, INTENSYWNY AROMAT CZERWONYCH OWOCÓW ORAZ TRUSKAWEK

NAPOJE

LA ND IA

DELIKATNY BUKIET CZERWONYCH OWOCÓW, DOJRZAŁE TANINY Z DYMNYM ZAKOŃCZENIEM

KR AJ : FR AN

96

A ZE KR AJ : NO W

T IC O PA S S O A N E C /W N IG V IE H VECC 0,75 L Y

PA NI KR AJ : HI SZ

KR AJ : HI SZ

PA NI A


KATALOG PRODUKTÓW / NR 4 01.04.2019 – 30.04.2019

WYTRA

OY T R AW N E I/ PN W W N E Ó ŁW 23,24

24,58

59 Z VAT 2 8 ,

59 Z VAT 2 8 ,

23 Z VAT 3 0 ,

S PA L M E S Z A R O R /W IR O N T O P IN C U V E E C /W 0,75 L

T B ILV IN O I S A P E R AV /W C 5L 12% VOL. 0,7

IT IS L IG N U M V IR A H S O T A P FRAP C /W 0,75 L

RY

JA

KR AJ : W ŁO

CH Y

WYCZUWALNE DĘBOWE NUTY POŁĄCZONE ZE ŚWIEŻYMI GRONOWYMI AROMATAMI Z DOMIESZKĄ WIŚNI

26,57

31,26

23 Z VAT 3 0 ,

68 Z VAT 3 2 ,

45 Z VAT 3 8 ,

CA R IN A IA N V IO I R G T R ESA B /W 0,75 L

C H AT E A U 2 0 12 BRASSAC C /W 0,75 L

C O D O R N IU T BRU C L A S IC O B /W 0,75 L

KR AJ : W ŁO

CH Y

KR AJ : FR AN

CJ A

KR AJ : HI SZ

BRANDY / KONIAK

24,58

WHISKY

PINOT NOIR - ORZEŹWIAJĄCE, WYTRAWNE O ZAPACHU CYTRUSÓW I ZIÓŁ Z NUTĄ POZIOMKI CUVEE - ZAPACH CZERWONYCH OWOCÓW, WCIĄŻ ŻYWE, MŁODE WINO

KR AJ : GR UZ

WÓDKA / KOLOROWA

KR AJ : W ĘG

WÓDKA / CZYSTA

23,24

PA NI A

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

WINO ZE ZŁOTYM MEDALEM NA PIERSI KONKURSU WIN W PARYŻU

33,21

26,57

98,99

85 Z VAT 4 0 ,

68 Z VAT 3 2 ,

76 Z VAT 1 2 1 ,

KR AJ : W ŁO

CH Y

MOSER C H A N GY U T N R CABE E N S A U V IG N O B /W 0,75 L KR AJ : CH IN

Y

UCHÊNE C A N A R D -D IE B R U T N O CUVÉE LÉ B /W 0,75 L A KR AJ : FR AN

PIW0

AT IC O A R IS T O C R L L A E VA L P O L IC /W C . IP R 0,75 L

CJ

WINO NAPOJE

INTENSYWNE WINO Z BUKIETEM DOJRZAŁYCH OWOCÓW WIŚNI ORAZ MORELI

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.04.2019 – 30.04.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

97


WÓDKA / KOLOROWA

WÓDKA / CZYSTA

WINO 6,56

7,96

8,27

7 Z VAT 8 , 0

0 Z VAT 9 , 8

Z RÓŻĄ KADARKA R /P S C /P S L V O L . 0,75 1% -1 10 ,5 AJ : BU ŁG AR IA

Z RÓŻĄ KADARKA B /P S R /P S C /P S L. 1 L 10 ,5 -1 1% V O IA

8 Z VAT 1 0 , 1 A SŁONECZN K R A IN A /P S C A B . S AV. C B /P S Y A N N O D R A CH 0,75 L

BA RT EX

BA RT EX

5,49

7,99

7,49

5 Z VAT 6 , 7

3 Z VAT 9 , 8

1 Z VAT 9 , 2

S B U L G A R IU E IG T S E R P B /P S C /P S C /P W R /P S 5L 11% VOL. 0,7

F R ES C O B IA N C O P /S B IA N C O P /W S R O S S O R /P W R O S S O R /P /P S RÓŻOWE R C /S E CZERWON 5 L ,7 0 L. O V 10% KA

KADARKA P R E S T IG E B /P S C /P S C /P W C /S R /P S 1L 11% VOL.AR IA

KR

BRANDY / KONIAK

WHISKY

BA RT EX

KR AJ : BU ŁG

AR IA

PIW0

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

JA NT OŃ

KR AJ : PO LS

DAW IA

KR AJ : BU ŁG

7,29

9,18

6,99

7 Z VAT 8 , 9

9 Z VAT 1 1 , 2

0 Z VAT 8 , 6

KADARKA P R E S T IG E /S P E R L IS TA R5 L ,7 0 L. 11% VO

KA M O Ł D AW S A IC N W IN C /P W C A B E R N E T B /P W Y A N C H A R D O N /P S M U S C AT B S C /P P IN O T N O IR R /P S 5L 11% VOL. 0,7

KA BUŁGARS A IN DOL CABERNET N S A U V IG N O A K R A D A K M E R LOT M IS K E T 0,75 L

PL AT IN UM

JA NT OŃ

AR IA

KR AJ : M OŁ

NAPOJE

KR AJ : M OŁ

JA NT OŃ

JA NT OŃ

98

AR

AM BR A

KR AJ : BU ŁG

WINO

KR AJ : BU ŁG

DAW IA

KR AJ : BU ŁG

AI RA


KATALOG PRODUKTÓW / NR 4 01.04.2019 – 30.04.2019

WINO 10,99

9,19

3 Z VAT 9 , 8

2 Z VAT 1 3 , 5

0 Z VAT 1 1 , 3

BRASCO RED W H IT E L. 0,75 L 10,5–11% VO

C OT E W H IT E I SWEET W H IT E S E M E ROS RED MI SWEET E S D E R U IT S T S F O R E F R YA A P S W E E T PA 0,75 L L. O V % 11,5–13 AR IA

AR IA

MA RI E BR IZ

AR D

GELO M IC H E L A N S IC O S A L C B IA N C O P /S S S IC O ROSSO CLA P /S 0,75 L Y KR AJ : W ŁO

WÓDKA / KOLOROWA

KR AJ : BU ŁG

WÓDKA / CZYSTA

7,99

CH

AM BR A

KR AJ : BU ŁG

VI NE X- SL AV

IA NT SI PO LA

ND

8,99

2 Z VAT 1 3 , 5

9 Z VAT 1 2 , 2

6 Z VAT 1 1 , 0

H L A B Y R IN T S /P R E S O R W H IT E B /S WHITE B/PW R E D C /P W R E D C /S 0,75 L

PAT E AY B /P W O C H A R D N N C /P W N S A U V IG N O W M E R L O T C /P5 L 13% VOL. 0,7

A L ITA AY P /W D R C H A O N N /S T MUSCA B /P W R IE S L IN G B /P C ROSE W E B /W BRUT CUVE OWE L O B E Z A L KO H R /P W 0,75 L 0-11,5% VOL.

KR AJ : BU ŁG

JA NT OŃ

AR IA

IA NT SI PO LA

KA

ND

KR AJ : BU ŁG

ST UM BR AS

AR IA

PO LA ND

10,76

10,20

2 Z VAT 1 3 , 5

4 Z VAT 1 3 , 2

5 Z VAT 1 2 , 5

K W IAT Y K IE M O Ł D AW S S /P C T O L R E M S M U S C AT B /P R O S E R /P S 0,75 L IA

K A Z AYA K CABERNET S N C /P U S A V IG N O B /P S AY N N CHARDO C /P S IR O N T O P IN ,75 L 0 L. O V 11-11,5% DAW IA

R RY B E R RY B E ET E W S RED ET E W S E IT H W L 5 ,7 0

NT ER

KR

PL AT IN UM

/M OŁ AJ : PO LS KA

WINO

PA RT NE R CE

PIW0

10,99

DAW KR AJ : M OŁ

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

VI NE X- SL AV

KR AJ : PO LS

BRANDY / KONIAK

9,99

WHISKY

10,99

BA RT EX

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.04.2019 – 30.04.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

99


WÓDKA / KOLOROWA

WÓDKA / CZYSTA

WINO 8,99

9,80

11,70

6 Z VAT 1 1 , 0

5 Z VAT 1 2 , 0

9 Z VAT 1 4 , 3

IL L S BA L K A N H R E D C /P S S W H IT E B /P L 5 11% VOL. 0,7

N GEM B U L G A R IA B /P S B /P W C /P S C /P W OL. 0,75 L V % ,5 11 ŁG AR IA

KAGOR N Y C /S G A B L O D AT ,75 L 0 L. O V 16% W IA

JA NT OŃ

KR AJ : M OŁ

DA

PL AT IN UM

KR AJ : BU

BRANDY / KONIAK

WHISKY

PL AT IN UM

11,99

11,26

11,49

5 Z VAT 1 4 , 7

5 Z VAT 1 3 , 8

3 Z VAT 1 4 , 1

C IN & C IN B IA N C O B /S R O S S O C /S R O S E R /S 0,75 L

O C O N C E RT B /P S C /P S VOL. 0,75 L % ,5 4 11,5-1 ŁG AR IA

A UMBRELL T EE W S I M E RED S EET W S I W H IT E S E M L 0,75

KA KR AJ : PO LS

KR AJ : BU

PL AT IN UM

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

13,49

10,99

4 Z VAT 1 1 , 7

9 Z VAT 1 6 , 5

2 Z VAT 1 3 , 5

W IT O S H A RED W H IT E ,75 L 17,5% VOL. 0 IA

TC H E R GA C /P W C /W B /W L. 0,75 L O V % 13

PIW0

KR AJ : M OŁ

DAW IA

BA RT EX

KR AJ : BU ŁG

VI NE X- SL AV

WINO

NT ER

9,55 NACHOR CZARNY Z C /P S 0,75 L

NAPOJE

DAW IA

PA RT NE R CE

AM BR A

100

KR AJ : M OŁ

AR

IA NT SI PO LA

ND

KR AJ : BU ŁG

AR IA

MA RI E BR IZ

AR D


KATALOG PRODUKTÓW / NR 4 01.04.2019 – 30.04.2019

WINO 9,48

18,30

2 Z VAT 1 3 , 5

6 Z VAT 1 1 , 6

1 Z VAT 2 2 , 5

KA M O Ł D AW S D O L IN A C /P W CABERNET ARA R & . V A S . B CA /W C . A NE T. A L B A CHAR. & FE /W B W M E R L O T C /P /P W B Y A N C H A R D O N C /P S P IN O T N O IR 0,75 L IA

VÉR E G R I B IK A C /W 5L 12% VOL. 0,7 RY

VÉR E G R I B IK A C /W 5L 12% VOL. 1,RY

BA RT EX

BA RT EX

12,99

10,99

12,02

8 Z VAT 1 5 , 9

2 Z VAT 1 3 , 5

9 Z VAT 1 4 , 7

RE DOLCE FIO T SEMI SWEE ON IGN V U A S T CA B E R N E E E T SEMI SW AY CHARDONN VOL. 1 L

A P IN K L A M B /P S C /P S VOL. 0,75 L 3% -1 12,5 CH IL E

W IN E F R U IT S & R R Y E B P S A R D RE F R U IT E P A ROSE GR LE P P A E IT H W R IA G N A S W H IT E ,75 L 0 L. O V % ,5 7-8 AN CJ A

KR AJ : W ĘG

WÓDKA / KOLOROWA

KR AJ : M OŁ

KR AJ : W ĘG

WÓDKA / CZYSTA

10,99

DAW

PA RT NE R CE

NT ER

AR D

BRANDY / KONIAK

MA RI E BR IZ

WHISKY

KR AJ :

KR AJ : FR

NT ER PA RT NE R CE

MA RI E BR IZ

AR D

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

13,39

8 Z VAT 1 5 , 9

8 Z VAT 1 5 , 9

7 Z VAT 1 6 , 4

RA F IN IS T E R E E T W S I M E W H IT E S RY D I M E S D E R L 5 ,7 0 IA

E C IA L E M IN E S P R E R ES V E C /W P IN O T N O IR /W C Z A S H IR U S C AT C H A R . & M ,75 L 0 L. O 13,5% V

I H E A RT W M E R L O T C /P IO IG R G T O IN P B /W R O S E R /P S W S H IR A Z C /P0,75 L L. O V % ,5 13 IA 11,5– /H IS ZPAN

KR AJ : PO RT

VI NE X- SL AV

UG AL

IA NT SI PO LA

ND

KR AJ : BU ŁG

VI NE X- SL AV

AR IA

IA NT SI PO LA

ND

KR AJ : W ĘG

RY

HE NK EL L

WINO

12,99

PIW0

12,99

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.04.2019 – 30.04.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

101


WÓDKA / CZYSTA

WINO 7,27

12,99

10,89

5 Z VAT 8 , 9

8 Z VAT 1 5 , 9

9 Z VAT 1 3 , 3

KADARKA C /P S 1L % 11 VOL.AR IA

N GOLD B O S TAVA C /P S C A B E R N E T B /P S AY C H A R D O N N ,75 L 11% VOL. 0

WÓDKA / KOLOROWA

KR AJ : BU ŁG

PL AT IN UM

KR AJ : M OŁ

DAW IA

PA RT NE R CE

NT ER

E C H IL E CAMPO D T CABERNE N S A U V IG N O AY CHARDONN T O L R E M 0,75 L 12,5% VO: L.CH IL E KR AJ

BRANDY / KONIAK

WHISKY

TA RPAN

10,41

10,16

12,99

1 Z VAT 1 2 , 8

0 Z VAT 1 2 , 5

8 Z VAT 1 5 , 9

MM EXTRA WNE P Ó ŁW Y T R A E N W A WYTR 5L ,7 0 L. O V % 11 EM CY KR AJ : NI

TA RPAN

GAROO N E X T K A N N AY N O D R A CH M E R LOT BERNET S H IR A Z C A L. 0,75 L O V 13,5-12,5:%AU ST RA LI A KR AJ

TA RPAN

EL SOL C H IL E C /P W S E S PA N A B /P S /P R A N A ES P S E S PA N A C /P 5 L 0,7 9-13% VOL. A/ CH IL E/

PA NI KR AJ : HI SZ A AU ST RA LI

PIW0

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

AM BR A

10,99

13,49

8,96

2 Z VAT 1 3 , 5

9 Z VAT 1 6 , 5

2 Z VAT 1 1 , 0

SE TA L L H O R /P W B Y A N N O CHARD C /P W E G A T O IN P N C B /P W S A U V. B L A 0,75 L L. 12,5-14%AJVO: RPA

NE C O M PA N IO /P S C IR O P IN O T N N S A U V IG N O /S C , R /P S 11% VOL. 1 L

MV PO LA ND

PL AT IN UM

NAPOJE

WINO

KR

102

KR AJ : BU ŁG

AR IA

W IN E R Y A F R IC A N A N C B C H E N IN L P IN O TA G E L L. 1 12-13,5% VO KR AJ : RPA TA RPAN


KATALOG PRODUKTÓW / NR 4 01.04.2019 – 30.04.2019

WINO 15,59

Z V A T 7, 0 0

5 Z VAT 1 8 , 7

8 Z VAT 1 9 , 1

SSI CARLO RO T E E W S E IT WH /S M O S C AT O B 7 L 8 ,1 0 L. O V 9% A

SSI CARLO RO W /P R E S O R ,75 L 8,5% VOL. 0

SSI CARLO RO T E E W S E IT WH /S B O T MOSCA R /S O T A C S O M P IN K /S C T E RED SWE R E F R ES H R Y R /S R T S AW B E R /S R H C A PE R Y R /S R E B D E IX M AT E R /S P O M E G R A N 0,75 L L. 9-10% VO

KR AJ : US

KR AJ : US A CE DC

CE DC

WÓDKA / KOLOROWA

15,24

WÓDKA / CZYSTA

5,69

KR AJ : US A CE DC

27,49

28 Z VAT 2 0 ,

28 Z VAT 2 0 ,

81 Z VAT 3 3 ,

SSI CARLO RO SE N E T IN T SWEE Y BL ACKERR T E E W S E S IN T E N CONCORD 0,75 L

SSI C A R L O R O B /W Y A N N O D CHAR CABERNET N C /W S A U V IG N O 5 L 0 L. 12% VO ,7

SSI CARLO RO R E D C /P W W W H IT E B /P R E D C /S R O S E R /P S 5 L OL. 1, -1 8,5 1,5% V

CE DC

CE DC

16,99

17,19

14,99

90 Z VAT 2 0 ,

4 Z VAT 2 1 , 1

4 Z VAT 1 8 , 4

MEZZEK CABERNET N S A U V IG N O AY N N O CHARD M AV R U D B /P S C /P S AY CHARDONN W /P B T A C S & MU ABERNET M E R L O T & C C /P W N O N IG SAU V L. 0,75 L O V % 4 -1 ,5 12 BU ŁG AR IA

EAK T B IL IS I P R Y ID M E W H IT E S B /P W R Y C /P W RED SEMI D SWEET I M E S E W H IT B /P S WEET RED SEMI S S C /P 0,75 L

KO B L E VO S M U S C AT B /PS /P R T A C S U M R/PS BASTARDO 0,75 L

KR AJ : US A

KR AJ : US A

BRANDY / KONIAK

16,49

WHISKY

16,49

CE DC

PIW0 WINO

JA

NT ER

NAPOJE

PA RT NE R CE

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

KR AJ : GR UZ

AM BR A

KR AJ :

PL AT IN UM

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.04.2019 – 30.04.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

103


WÓDKA / KOLOROWA

WÓDKA / CZYSTA

WINO 22,89

25,19

16,99

15 Z VAT 2 8 ,

98 Z VAT 3 0 ,

90 Z VAT 2 0 ,

T R IV E N T O L B . C /W S H IR A Z M A E N IN H C ./ R B IV C H A 0,75 L L. O V % ,5 11 GE NT YN A

T R IV E N T O L URA D U L C E N AT B /S L. B . E TO R . C H /S C C E B L A M ,75 L 0 L. O V 8–10,5% A

T BA R E FO O E L D N FA IN Z E W H IT W R /P W M E R L O T C /P /P W B IO IG P IN O T G R B /S M O S C AT O R /S AT O IN P K M O S C 0,75 L L. O V % 5 9-13, : US A

KR AJ : AR

KR AJ : AR GE

CE DC

NT YN

CE DC

KR AJ

BRANDY / KONIAK

WHISKY

CE DC

18,99

17,09

27,73

36 Z VAT 2 3 ,

2 Z VAT 2 1 , 0

11 Z VAT 3 4 ,

TO BIO CALLIS MERLOT CA B E R N E T N SAUVIGNIO C AN FR T CA B E R N E 0,75 L

CREEK J A C O B ’S AY B /W N N O D CHAR C B /P W N S A U V. B L A IT E B /S H W O T MOSCA IR A Z C /P S M E R L O T S H B . C /W A C Z S H IR A E N . C /P W S H IR A Z G R L. 0,75 L O V % ,3 7,2-13 RA LI A

PL AT IN UM

CREEK J A C O B ’S R ES E RV E AY B /W C H A R D O N N /W B Z A IR H S 5L 12% VOL. 0,7 A KR AJ : AU ST

RA LI

W YB OR OW

A

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

KR AJ : AU ST

WINO

PIW0

W YB OR OW

A

17,99

19,05

19,49

3 Z VAT 2 2 , 1

43 Z VAT 2 3 ,

97 Z VAT 2 3 ,

U N IA CASA PEC S /P C I T N C H IA C /P S O IV IT IM R P O L A C /P S N E R O D ’AV S S IC O LA O R V IE T O C B /P S 0,75 L 12-13% VOL.

C H E VA L ZYNA D E K ATA R Y B/W A N N O D R A CH C/W CA B E R N E T MAVRUD C/W 5 L VOL. 0,7 13,3–14,5%

I BA DAG O N E Y L L A V I ALAZAN C /P S B /P S NI O IR P SMA W B /P C /P W 0,75 L 10-12% VOL.

KR AJ : W ŁO

CH Y

PA RT NE R CE

NT ER

KR AJ : BU ŁG

AR IA

PL AT IN UM

KR AJ : GR UZ

JA

NAPOJE

PL AT IN UM

104


KATALOG PRODUKTÓW / NR 4 01.04.2019 – 30.04.2019

WINO 19,05

1 Z VAT 1 6 , 9

2 Z VAT 1 9 , 6

43 Z VAT 2 3 ,

P O R TA /W C A B S AU V C /W C E R E N E CA R M /W B Y A CHARDONN ,75 L 0 L. O V 12,5-13% E

A FRONTER T E N R E B A C N C /W S A U V IG N O B /W AY N N O D CHAR E S T B /S V R A H E T A L M E R L O T C /W C /S S W E E T R E D /S C H S U L B CAB. L. 0,75 L O V % 13 – ,5 9

NDI BA R R A M U /W B CHARD G B /W C H A R D & V IO C S H IR A Z /W 5 L L. 0,7 13,5-14% VO RA LI A

KR AJ : CH IL PL AT IN UM

KR AJ : CH IL

WÓDKA / KOLOROWA

15,95

WÓDKA / CZYSTA

13,75

KR AJ : AU ST

PL AT IN UM

E

CE DC

WHISKY

19,99

24,49

Z V A T 7, 3 7

59 Z VAT 2 4 ,

12 Z VAT 3 0 ,

OME SUTTER H Y A N N O D R CHA BLANC N O N IG V U SA CABERNET N S A U V IG N O 7 L 8 ,1 0 L. O V 12,5% A

OME SUTTER H Y A N N O D R CHA M E R LOT M O S C AT O C N BLAN V U S A IG N O E D R T E E SW NDEL FA IN Z E IT WH L E D N FA Z IN AT O C S O M K IN P 0,75 L 12,5% VOL. A

SE DARK HOR T E N R CABE N C /W S A U V IG N O B /W AY N C H A R D O N /W C T O L R E M N BLANC O N IG V U A S B /W L. 0,75 L 13–13,5% VO A

KR AJ : US AM BR A

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

KR AJ : US CE DC

KR AJ : US AM BR A

30,29

71 Z VAT 2 4 ,

12 Z VAT 3 0 ,

6 Z V A T 3 7, 2

SANGRE D E TO R O C /W BLANCO L 0,75 13,5% VOL. A

RO DEL C A S IL L E R D IA B L O V. C /W CA B E . SAU M E R L O T C /W /W AY B C H A R D O N N C /W E R E N E M R CA L. 0,75 L 13-13,5% VO

E R A M IC BROWN C E B OT T L C /P S S A P E R AV I M IC A R GREEN CE E L T T O B C /P S S A P E R AV I ,75 L 0 L. O V 11,5% GR UZ JA

KR AJ : HI SZ

PA NI

CE DC

KR AJ : CH IL CE DC

E

WINO

24,49

PIW0

20,09

KR AJ :

PA RT NE R CE

BRANDY / KONIAK

5,99

NT ER

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.04.2019 – 30.04.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

105


WÓDKA / CZYSTA

WINO 10,99

10,99

10,99

2 Z VAT 1 3 , 5

2 Z VAT 1 3 , 5

2 Z VAT 1 3 , 5

NTI MONTE SA Y R R E S T R AW B 5 L ,7 0 L. O V 10% KA

NTI MONTE SA H C A E SWEET P 5 L ,7 0 L. O V 10% KA

NTI MONTE SA Y R R E BL ACKB 5 L ,7 0 L. O V 10% KA

JA NT OŃ

JA NT OŃ

JA NT OŃ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

10,99

19,99

26,66

2 Z VAT 1 3 , 5

59 Z VAT 2 4 ,

79 Z VAT 3 2 ,

NTI MONTE SA SS O L B Y R R E CH ,75 L 10% VOL. 0

JO C A M P O V IE O L IL N A R P M TE W H IT E 0,75 L

JO C A M P O V IE A V R E S E R D E R 0,75 L A

BRANDY / KONIAK

WHISKY

WÓDKA / KOLOROWA

KR AJ : PO LS

KR AJ : PO LS

KA

KR AJ : HI SZ

JA NT OŃ

PIW0

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

NOWOŚĆ

PA NI A

W YB OR OW

PA NI

W YB OR OW

A

35,64

1 Z VAT 4 1 , 0

7 Z VAT 4 1 , 2

84 Z VAT 4 3 ,

JO C A M P O V IE VA R E S E GRAN R 0,75 L

A P O T H IC R E D C /W W H IT E B /W D A R K C /W 5 L L. 0,7 12,5–14% VO A

L IL L E T ROSE BLANC 5L 17% VOL. 0,7

PA NI A A

KR AJ : US CE DC

NAPOJE

KR AJ : HI SZ

33,55

W YB OR OW

106

A

KR AJ : PO LS

33,34 KR AJ : HI SZ

WINO

KR AJ : PO LS

KR AJ : FR AN

CJ A

W YB OR OW

A


KATALOG PRODUKTÓW / NR 4 01.04.2019 – 30.04.2019

IS UNJ Ą COE W MU 32,99

9 Z VAT 1 2 , 2

59 Z VAT 2 4 ,

58 Z VAT 4 0 ,

M A R T IN I PROSECCO K L IN G A S T I S PA R 0,2 L L. O 7,5-11,5% V

M A R T IN I K L IN G T A S I S PA R 7 5 L ,3 0 L. O 7,5% V Y

M A R T IN I K L IN G T A S I S PA R K I IS L + 2 K IE Z 5 L ,7 7,5% VOL.ŁO0CH Y

KR AJ : W ŁO

CH Y

RT IN I PO BA CA RD I MA

LS KA

KR AJ : W ŁO

BA CA RD I MA

CH

RT IN I PO LS

KA

KR AJ : W

BA CA RD I MA

RT IN I PO LS

KA

WHISKY

24,99

24,99

28 Z VAT 2 8 ,

74 Z VAT 3 0 ,

74 Z VAT 3 0 ,

MARTINI NERO 0,75 L

M A R T IN I PROSECCO L ,75 11,5% VOL. 0 Y

M A R T IN I K L IN G A S T I S PA R IN G KL R A B R U T S P L IN G K R A P S E ROS L. 0,75 L 7,5-11,5% VO Y

RT IN I PO LS

KA

ZNOŚĆ EC NA WYŁĄC

KR AJ : W ŁO

BA CA RD I MA

CH

RT IN I PO LS

KA

KR AJ : W ŁO

BA CA RD I MA

CH

RT IN I PO LS

KA

29,99

3 Z VAT 9 , 8

43 Z VAT 2 6 ,

89 Z VAT 3 6 ,

M IO N E T T O O T R E V IS P R O S E C C O T IG E S E R P T BRU 0,2 L

M IO N E T T O O T R E V IS P R O S E C C O T IG E S E R P T U R B GRAN PROSECCO ROSE 0,75 L Y

M IO N E T T O PROSECCO A DR B IO L . E X T R D R Y A R T DOCG EX 0,75 L

CH Y

CH KR AJ : W ŁO

KR AJ : W ŁO

HE NK EL L

CH Y

WINO

HE NK EL L

PIW0

21,49

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

7,99

KR AJ : W ŁO

BRANDY / KONIAK

22,99

BA CA RD I MA

WÓDKA / KOLOROWA

19,99

WÓDKA / CZYSTA

9,99

HE NK EL L

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.04.2019 – 30.04.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

107


BRANDY / KONIAK

WHISKY

WÓDKA / KOLOROWA

WÓDKA / CZYSTA

IS UNJ Ą COE W MU

17,99

19,99

20,99

3 Z VAT 2 2 , 1

59 Z VAT 2 4 ,

82 Z VAT 2 5 ,

C IN Z A N O E B /S GRAN DOLC 5 L ,7 0 L. O V % 9 ŁO CH Y

C IN Z A N O /W K L IN G R E S R O S PA R 0,75 L L. O V % 9,5 ŁO CH Y

KA ST OC K PO LS

CE DC

CE DC

7,59

22,49

22,49

4 Z VAT 9 , 3

6 Z V A T 2 7, 6

6 Z V A T 2 7, 6

G A N C IA GLERA S O PR ECCO B /P W ,2 L 11,5% VOL. 0

G A N C IA GLERA S O R P ECCO B /P W ,75 L 11,5% VOL. 0

G A N C IA AT O AST I M O S C /S B O C N B IA ,75 L 7,5% VOL. 0

CE DC

CE DC

CE DC

OSECCO STO C K P R O IS V E R T 5L 11% VOL. 0,7

PIW0

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

KR AJ : W ŁO

NAPOJE

WINO

KR AJ : W ŁO

108

CH Y

CH Y

KR AJ : W

KR AJ : W ŁO

CH Y

KR AJ : W

KR AJ : W ŁO

CH Y


KATALOG PRODUKTÓW / NR 4 01.04.2019 – 30.04.2019

IS UNJ Ą COE W MU 7,49

7,49

1 Z VAT 9 , 2

1 Z VAT 9 , 2

1 Z VAT 9 , 2

S O L E IL K A D A R K A /S PEACH R L ,75 10% VOL. 0 KA

S O L E IL K A D A R K A Y R /S R S T R AW B E R ,75 L 0 L. O V 10% KA

S O L E IL KADARKA SU OWOCE L A 0,75 L

JA NT OŃ

JA NT OŃ

JA NT OŃ

3,49

6,99

10,08

9 Z VAT 4 , 2

0 Z VAT 8 , 6

0 Z VAT 1 2 , 4

O R A F FA E L L S W E E T B /S S T B /P S E M I S W E E 0,75 L 9-10% VOL.

MORATTO PW M U S U JĄC E PS E C Ą J U MUS 1L

KR AJ : PO LS

KA

BRANDY / KONIAK

KR AJ : PO LS

KA

WHISKY

KA KR AJ : PO LS

KR AJ : PO LS

WÓDKA / KOLOROWA

O R A F FA E L L /S B T E E SW T B /P S S E M I S W E E IK N O T R A +K 0,2 L 9-10% VOL.

KR AJ : PO LS

WÓDKA / CZYSTA

7,49

PL AT IN UM

HE NK EL L

HE NK EL L

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

12,99

12,99

8 Z VAT 1 5 , 9

8 Z VAT 1 5 , 9

8 Z VAT 1 5 , 9

O F R A G O L IN O C N B IA ,75 L 7,5% VOL. 0

O F R A G O L IN O T A S RO ,75 L 7,5% VOL. 0

O F R A G O L IN O S S RO ,75 L 7,5% VOL. 0

VI NE X- SL AV

IA NT SI PO LA

ND

VI NE X- SL AV

IA NT SI PO LA

ND

VI NE X- SL AV

IA NT SI PO LA

PIW0

12,99

ND

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.04.2019 – 30.04.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

109


WÓDKA / CZYSTA

IS UNJ Ą COE W MU 3,79

8,99

6 Z VAT 4 , 6

6 Z VAT 1 1 , 0

D O R AT O G A R K L IN C N B IA O S P 0,2 L L. O V % 10 CH Y

D O R AT O G A R K L IN C N B IA O S P L IN G K A P R O S E S R L IN G K R A P S O S ROS 5L ,7 0 L. O 10% V

WÓDKA / KOLOROWA

KR AJ : W ŁO

AM BR A

KR AJ : PO LS

KA

BRANDY / KONIAK

WHISKY

AM BR A

15,99

20,29

20,29

7 Z VAT 1 9 , 6

96 Z VAT 2 4 ,

96 Z VAT 2 4 ,

D O R AT O G A R K L IN C B IA N O S P K L IN G R A P R O S S O S 1,5 L 10% VOL.

CREEK J A C O B ’S M O S C AT O B /S MUSUJĄCE 5 L ,7 0 L. O V % 9 RA LI A

CREEK J A C O B ’S B /W IR O N T O P IN 5L 12% VOL. 0,7LI A

AM BR A

W YB OR OW

WINO

PIW0

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

KR AJ : PO LS

A

KR AJ : AU ST

RA

W YB OR OW

A

18,59

3,49

8 Z VAT 1 5 , 9

7 Z VAT 2 2 , 8

9 Z VAT 4 , 2

C IN & C IN G S PA R K L IN S /P B O C N IA B W /P B O B IA N C MANTE R O S S O S P U P /W E S O S E C C O R 0,75 L L. O V 1% -1 10 PO LS KA

C IN & C IN B /W PROSECCO 5 L 11% VOL. 0,7

OJE S O W IE T S K E J O T IS IG R B /P S L 9% VOL. 0,7A

AM BR A

NAPOJE

KR AJ : AU ST

12,99

KR AJ :

110

KA

KR AJ : W ŁO

AM BR A

CH Y

KR AJ : RO SJ HE NK EL L


KATALOG PRODUKTÓW / NR 4 01.04.2019 – 30.04.2019

IS UNJ Ą COE W MU 10,99

10,99

1 Z V A T 1 7, 2

2 Z VAT 1 3 , 5

2 Z VAT 1 3 , 5

V ID MOGEN DA S /P B O T A C S O M 5L ,7 0 L. O V 10% A

NTI MONTE SA 0 C C E F R U T T IS Y R R E B E P IN MANGO ON W AT E R M E L 5 L 11% VOL. 0,7

NTI MONTE SA /S B MDOLCE W M S E C C O B /P5 L 11% VOL. 0,7

KR AJ : US

KR AJ : PO LS

KR AJ : PO LS

KA

WÓDKA / KOLOROWA

BA RT EX

WÓDKA / CZYSTA

13,99

JA NT OŃ

KA

JA NT OŃ

O DOC PROSECC IS TREV O L 0,75 10,5% VOL. CH Y KR AJ : W ŁO

VI NE X- SL AV

IA NT SI PO LA

ND

15,99

9 Z VAT 1 2 , 2

7 Z VAT 1 9 , 6

GELO M IC H E L A N K L IN G R A P S B IA N C O B /P S A R K L IN G B IA N C O S P B /S ,75 L 10% VOL. 0 KA

GELO M IC H E L A N K L IN G R A P S B IA N C O B /S 5L 10% VOL. 1,KA

BRANDY / KONIAK

90 Z VAT 2 0 ,

9,99

WHISKY

16,99

KR AJ : PO LS AM BR A

KR AJ : PO LS AM BR A

9 Z VAT 1 2 , 2

Z VAT 4 , 1 2

9 Z VAT 1 5 , 4

OJE S IE W IE R N E J O T IG R IS L 9% VOL. 0,7

CO LAMBRUS B IA N C O ROSSO 0,75 L V % 8 OL. ŁO CH Y

KR AJ : PO LS

KR AJ : W

KR AJ : PO LS

VI NE

SI PO LA X- SL AV IA NT

KA

AG RO PO L ND

WINO

AM BR A

3,35

12,59

PIW0

GELO M IC H E L A N A N T E M U B IA N C O S P P /W M A N T E P /S U P S E S RO 0,75 L L. O V 10% KA

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

9,99

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.04.2019 – 30.04.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

111


WÓDKA / CZYSTA

IS UNJ Ą COE W MU 3,49

3,49

8,49

9 Z VAT 4 , 2

9 Z VAT 4 , 2

4 Z VAT 1 0 , 4

WÓDKA / KOLOROWA

R IZ Z A N T E F R E S C O F /P S W H IT E B R E D C /P S R O S E R /P S L ,25 10% VOL. 0 KA KR AJ : PO LS

R IZ Z A N T E F R ES C O F L A FRAGO ES CA MANGO&P 5 L ,2 5,5% VOL. 0 KR AJ : PO LS

KA

AM BR A

AM BR A

R IZ Z A N T E F R E S C O F /P S W H IT E B R E D C /P S /P S RÓŻOWE R A L O G A FR ES CA M A N G O & P 0,75 L L. O V % 5,5-10 KA KR AJ : PO LS

WHISKY

AM BR A

13,40

16,76

8 Z VAT 1 6 , 4

62 Z VAT 2 0 ,

KADARKA P R E S T IG E B /S MUSUJĄCA L 5 0,7

PCHEN R OT K A E P DEMI SEC DOUX 0,75 L V % 11 OL. EM CY

JA NT OŃ

TA RPAN

PCHEN R OT K A E P BLANC OLOWE B E Z A L KO H ROSE OLOWE B E Z A L KO H 5 L ,7 0 L. O V % 0 EM CY

7,29

BRANDY / KONIAK

7 Z VAT 8 , 9

KR AJ : PO LS

KA

KR AJ : NI

KR AJ : NI

WINO

PIW0

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

TA RPAN

8,49

11,77

10,99

4 Z VAT 1 0 , 4

8 Z VAT 1 4 , 4

2 Z VAT 1 3 , 5

F IO R E E F R IZ Z A N T Y R R E B W A R ST Y IC U J F IO R E PEACH RY S T R AW B E R GRAPE 5L 7% VOL. 0,7

O C O N C E RT S /P B E T N A SPUM 5L 11% VOL. 0,7

KA M O Ł D AW S A IN DOL BLANC S PA R K L IN G /P S B T MUSCA 0,75 L

KR AJ : W ŁO

NAPOJE

AM BR A

112

CH Y

KRAJ: BUŁG

ARIA

PL AT IN UM

KR AJ : M OŁ

DAW IA

PA RT NE R CE

NT ER


KATALOG PRODUKTÓW / NR 4 01.04.2019 – 30.04.2019

H T U O M VER 26,99

20 Z VAT 3 3 ,

7 Z VAT 1 9 , 6

20 Z VAT 3 3 ,

M A R T IN I F IE R O + T O N IC 1L 14,4% VOL.

M A R T IN I B IA N C O R O S AT O ROSSO E X T R A D R Y,5 L L. 0 14,4-18% VO

M A R T IN I B IA N C O R O S AT O ROSSO E X T R A D RY 1 L O N IC N B IA C O + T OL. 1 L V % 8 -1 14,4 CH Y

KR AJ : W ŁO

BA CA RD I MA

CH Y

RT IN I PO LS

KA

KR AJ : W ŁO

BA CA RD I MA

CH Y

RT IN I PO LS

KA

KR AJ : W ŁO

BA CA RD I MA

RT IN I PO LS

KA

16,75

8 Z VAT 1 5 , 9

60 Z VAT 2 0 ,

60 Z VAT 2 0 ,

N C IO C IO S A RED W H IT E L IM O N E 1L 14,5% VOL. IA

C IN Z A N O B IA N C O ROSSO 1L 14,4% VOL. Y

C IN Z A N O ROSE 1L 14,4% VOL.

KR AJ : BU ŁG

VI NE X- SL AV

AR

IA NT SI PO LA

ND

KR AJ : W ŁO

CH Y

CE DC

CE DC

9,49

6 Z VAT 1 1 , 0

8 Z VAT 1 5 , 9

7 Z VAT 1 1 , 6

C IN & C IN B IA N C O ROSSO I L E M O N C IN L 14% VOL. 0,5

C IN & C IN B IA N C O ROSSO I L E M O N C IN L 14% VOL. 1

C IN & C IN F R ES H ANGE T B IT E R O R T E A N A R POMEG 1L

AM BR A

AM BR A

AM BR A

KA

KR AJ : PO LS

KA

KR AJ : PO LS

PIW0

12,99

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

8,99

KR AJ : PO LS

BRANDY / KONIAK

16,75

WHISKY

12,99

CH KR AJ : W ŁO

WÓDKA / KOLOROWA

15,99

WÓDKA / CZYSTA

26,99

KA

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.04.2019 – 30.04.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

113


WÓDKA / CZYSTA

H T U O VERM 11,88

21,94

6,89

1 Z VAT 1 4 , 6

99 Z VAT 2 6 ,

7 Z VAT 8 , 4

IS T R A RED W H IT E L 16% VOL. 1

IS T R A IV O S P R IT Z IT R E P A V % 11 OL. 1KAL

GELO M IC H E L A N O IV A P E R IT B IA N C O ROSSO 12% VOL. 1 L

WÓDKA / KOLOROWA

KR AJ : PO LS

KA

KR AJ : PO LS BA RT EX

BA RT EX

KR AJ : PO LS

KA

BRANDY / KONIAK

WHISKY

AM BR A

9,99

9,99

9,99

9 Z VAT 1 2 , 2

9 Z VAT 1 2 , 2

9 Z VAT 1 2 , 2

T O T IN O B IA N C O ROSSO % 15 VOL.1KAL

T O T IN O C H E R RY L IM E ORANGE PEACH L.1 L -1 14,5 5% VOKA

T O T IN O IT IO N M U S IC E D A GRAN T MANGO M O J IT O IC E C O O L 1L 14,5% VOL.

KR AJ : PO LS HE NK EL L

KR AJ : PO LS HE NK EL L

KR AJ : PO LS

KA

PIW0

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

HE NK EL L

5,89

9,49

6,99

Z V A T 7, 2 4

7 Z VAT 1 1 , 6

0 Z VAT 8 , 6

MARCONI B IA N C O ROSSO 13% VOL. 1 L

BAC C H U S RED W H IT E L. 1 L 14,5–16% VOKA

C AVA L IE R B IA N C O ROUGE 1L

MI X

BA RT EX

JA NT OŃ

NAPOJE

WINO

KR AJ : PO LS

114

KA

KR AJ : PO LS

KR AJ : PO LS

KA


KATALOG PRODUKTÓW / NR 4 01.04.2019 – 30.04.2019

IT YNZ O O W ANE W A OM

AR

8,49

8,58

1 Z VAT 9 , 2

4 Z VAT 1 0 , 4

6 Z VAT 1 0 , 5

S P E C IA L M A L IN A C H E R RY 13% VOL. 1 L

IN E CANELLI F C H E R RY COCO PEACH L 12% VOL. 0,7

S A N G R IA 8% VOL. 1KAL

KA

HE NK EL L

KR AJ : PO LS

KR AJ : PO LS BA RT EX

WÓDKA / KOLOROWA

KR AJ : PO LS

WÓDKA / CZYSTA

7,49

KA

AM BR A

3,69

90 Z VAT 2 0 ,

3 Z VAT 1 8 , 9

4 Z VAT 4 , 5

MEZZEK E IT TA S T GRAPEFRU /S R T E R /S L E M O N TA S ,75 L 0 L. 7,5% VO

UNI W IN O B A B A K Z S U R G A T R U S K AW K IA N IŚ W 5L 13% VOL. 0,7

V ID MOGEN DA S /P B O T A C MOS C /P S CONCORD R /P S Z IN FA N D E L 87 L ,1 0 10% VOL.

PL AT IN UM

HE NK EL L

BA RT EX

13,99

13,39

10,96

1 Z V A T 1 7, 2

7 Z VAT 1 6 , 4

5 Z VAT 1 4 , 7

V ID MOGEN DA S /P C D CONCOR S /P B O T A C MOS S /P R L Z IN FA N D E C /S Y R R E B K BL AC AT E C /S POMEGRAN S /P B H C PEA Y C /P S R R E B W A R ST 0,75 L L. O V % 10–12,5 USA

CAST E L LO OLO D I M IR A C P /S B IA N C O ROSE ,75 L 10% VOL. 0 CH Y

CH E D E L K IR S IS S S A EDELC H C A E P L E ED Y EDELBERR L 1 L. O V % ,5 14 LS KA

KR AJ : BU ŁG

AR IA

KR AJ : PO LS

PIW0

KR AJ : PO

HE NK EL L

WINO

KA /W ŁO

KR AJ : US A

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

KR AJ : PO LS

KA

BRANDY / KONIAK

15,39

WHISKY

16,99

BA RT EX

KR AJ :

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.04.2019 – 30.04.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

NAPOJE

BA RT EX

115


OE / TA N I E WT Y ZION WA N

WÓDKA / KOLOROWA

WÓDKA / CZYSTA

AROMA

3,29

10,99

10,99

5 Z VAT 4 , 0

2 Z VAT 1 3 , 5

2 Z VAT 1 3 , 5

NTI M O N T E S A C /S Y R BL ACKBER ER T S P R IT Z B IT ORANGE W B E R RY W IL D S T R A C /S 0,2 L 10-11% VOL. KA

NTI MONTE SA /S C O R IG IN A L W /P B L A O R IG IN R Y C /S B L AC K B E R E R RY B W A R W IL D S T C /S P IN E B E R R Y 5 L 0,7 -1 10 1% VOPOL.LS KA

NTI MONTE SA Z S P R IT ANGE B IT T E R O R C E S M O OT H S I IN S S RO M IM O S A B E L L IN I ,75 L % 10 VOL.ŁO0CH Y

JA NT OŃ

JA NT OŃ

11,99

1,89

3,65

5 Z VAT 1 4 , 7

2 Z VAT 2 , 3

9 Z VAT 4 , 4

NTI MONTE SA TE A N A R G E POM 0,75 L

FA J R A N T W IŚ N IO W Y GORZKI 5L % 13 VOL. 0,3

FA J R A N T W IŚ N IO W Y M IÓ D -L IPA L ,9 13% VOL.LS0KA

EU RO CA SH

EU RO CA SH

3,34

3,89

6,99

Z VAT 4 , 1 1

8 Z VAT 4 , 7

0 Z VAT 8 , 6

FA J R A N T M A L IN O W Y W IŚ N IO W Y GORZKI L 13% VOL. 0,9

ECZKA JA N TO Ń B K Z GOR A SU OWOCE L A IA W IŚ N 12% VOL. 1KAL

EU RO CA SH

JA NT OŃ

KR AJ : PO LS

KR AJ :

BRANDY / KONIAK

WHISKY

JA NT OŃ

KR AJ : PO LS

KA

KR AJ : PO LS

PIW0

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

JA NT OŃ

NAPOJE

WINO

KR AJ : PO LS

116

KA

KR AJ : PO LS

KA

KR AJ : W

KR AJ : PO

ECZKA JA N TO Ń B IA N W IŚ L 12% VOL. 2 KR AJ : PO LS JA NT OŃ

KA


KATALOG PRODUKTÓW / NR 4 01.04.2019 – 30.04.2019

WINA

E C Ń A Z R TA N I E / G 2,85

16 Z VAT 2 4 ,

5 Z VAT 1 4 , 7

1 Z VAT 3 , 5

K IJ A FA C H E R RY L 16% VOL. 0,7

C O L L IN A RED SWEET S R R IE FO R EST B E E T E W S E IT H W YA A P PA 0,75 L

AGROPOL WY OHOLO . NAP ALK ZECZKA R P C Z A R N A O IP O W Y -L O W O D M IO W IŚ N IO W Y K A A GORZ D Ż O Ł Ą K O W 0,9 L L. O V 9% KA

KR AJ : DA NI

UN IT ED BE

A

VE RA GE S

KR AJ : BU ŁG

VI NE X- SL AV

AR IA

IA NT SI PO LA

ND

KR AJ : PO LS

AG RO PO L

3,49

2 Z VAT 1 3 , 5

3 Z VAT 1 5 , 7

9 Z VAT 4 , 2

G R Z A N IE C KI G A L IC YJ S IC S S CLA OLOWY B E Z A L KO H Y O D M IO D W V IP W H IT E L L. 1 0-13,5% VO

G R Z A N E IE RUŃSK S TA R O T O L. 1 L O 12% V

KR AJ : PO LS

KR AJ : PO LS

KA

HE NK EL L

GRZANE Z B Ó J E C K IE N E KO R Z E N M A L IN O W E L 5 13% VOL. 0LS,2KA KR AJ : PO

JA NT OŃ

BRANDY / KONIAK

12,79

WHISKY

10,99

WÓDKA / KOLOROWA

11,99

WÓDKA / CZYSTA

19,64

KA

6 Z VAT 1 1 , 0

7 Z VAT 1 9 , 6

IE ZBÓJECK E N A GRZ KO R Z E N N E M A L IN O W E RUMOWE 13% VOL. 1 LA

IE ZBÓJECK E N A GRZ KO R Z E N N E T L PE 13% VOL. 2

KA

KA

JA NT OŃ

WINO

KR AJ : PO LS

KR AJ : PO LS

PIW0

15,99

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

8,99

JA NT OŃ

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.04.2019 – 30.04.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

117


NAPOJE

WINO

PIW0

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

BRANDY / KONIAK WHISKY

WÓDKA / KOLOROWA

WÓDKA / CZYSTA

WYTRA

118

OY T R AW N E I/ PN W W N E Ó ŁW


KATALOG PRODUKTÓW / NR 4 01.04.2019 – 30.04.2019

CY D R 3,29

3,69

3 Z VAT 2 , 4

5 Z VAT 4 , 0

4 Z VAT 4 , 5

ELSKI CY D R LU B C L A S S IC Z M IO D E M L ,4 ,5 4 % VOL.LS0KA

ELSKI CY D R LU B A N Y W O R T IL F N IE ,4 L 4,5% VOL. 0

OCKI CY D R S O P I D PÓŁSŁO K L ,33 4,5% VOL. 0 KA KR AJ : PO LS MI X

KA

WÓDKA / KOLOROWA

KR AJ : PO LS

KR AJ : PO

WÓDKA / CZYSTA

1,98

AM BR A

AM BR A

7,09

5 Z VAT 4 , 0

2 Z VAT 8 , 7

ELSKI CY D R LU B PUSZKA ,5 L 4,5% VOL. 0

ELSKI CY D R LU B C L A S S IC L 4,5% VOL. 1

2 Z VAT 8 , 7 ELSKI CY D R LU B M E D IO M Z L 4,5% VOL. 1

AM BR A

AM BR A

AM BR A

8,39

21,99

8,39

2 Z VAT 1 0 , 3

5 Z V A T 2 7, 0

2 Z VAT 1 0 , 3

CY D R WA N Y N IE F ILT R O 1 L 4,5% VOL.

ELSKI CY D R LU B W O LOD Y ,5 L 8,5% VOL. 0

ELSKI CY D R LU B Y R R PE L 4,5% VOL. 1

AM BR A

AM BR A

AM BR A

KR AJ : PO LS

KA

KR AJ : PO LS

KA

KR AJ : PO LS

KA

KR AJ : PO LS

PIW0

KA

KR AJ : PO LS

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

KR AJ : PO LS

KA

BRANDY / KONIAK

7,09

WHISKY

3,29

KA

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.04.2019 – 30.04.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

119


WÓDKA / CZYSTA

Y N T I P D Ó CY D R / M I 6,45

1,99

5,59

Z V A T 7, 9 4

5 Z VAT 2 , 4

8 Z VAT 6 , 8

ROŃSKI CY D R D O B C L A S S IC P E R RY NEM Y C Z N A M O 75 L ,2 0 L. O V 4,5%

ROŃSKI CY D R D O B C L A S S IC P E R RY NEM Y C Z NAMO 5 L ,7 0 L. O V 4,5%

JA NT OŃ

JA NT OŃ

46,51

68 Z VAT 3 6 ,

13,88 7 Z V A T 1 7, 0

1 Z V A T 5 7, 2

K D W Ó J N IA N A R O M R O K 0,5 L

K D W Ó J N IA IO C A L PA 0,5 L

K P Ó ŁT O R A I K C E S IA P L 5 0,7

Y RS KI E MI OD

KI E MI OD Y

OWSKI CY D R SA DL 0,75 KR AJ : PO LS

KA

WHISKY

WÓDKA / KOLOROWA

BA RT EX

BRANDY / KONIAK

29,83 KR AJ : PO LS

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

MA ZU

KA

PIW0

MA ZU RS

KA

KR AJ : PO LS

MA ZU RS KI

E MI OD Y

8,20

12,24

3 Z VAT 1 9 , 6

9 Z VAT 1 0 , 0

5 Z VAT 1 5 , 0

KR AJ : PO LS

MA ZU RS KI

KA

E MI OD Y

Ó R N IA K M IÓ D C Z W N Y N E Z KO R 0,75 L KR AJ : PO LS AP IS

KA

J N IA K M IÓ D T R Ó S K I Ń Y D R BERNA KI P IA S T O W S IK N L STO 0,75 L KR AJ : PO LS

NAPOJE

AP IS

120

KA

15,96 T R Ó J N IA K I RYC E RS K 0,75 L

WINO

KR AJ : PO LS

KA


KATALOG PRODUKTÓW / NR 4 01.04.2019 – 30.04.2019

Y D O O N I I M W 13,39

29,68

6 Z VAT 1 4 , 3

7 Z VAT 1 6 , 4

J N IA K M IO D T R Ó Z Y A PODCZ S W ES E L N Y L 5 16% VOL. 0,7

J N IA K M IO D T R Ó S K I L GRZANY PO 5 L ,7 0 L. O V 16% KA

50 Z VAT 3 6 ,

J N IA K M IÓ D D W Ó S K I S TA R O P O L 0,75 L

AP IS

AP IS

15,79

13,80

19,93

2 Z VAT 1 9 , 4

7 Z VAT 1 6 , 9

51 Z VAT 2 4 ,

KA

KR AJ : PO LS

KR AJ : PO LS

KA

WÓDKA / KOLOROWA

KR AJ : PO LS

WÓDKA / CZYSTA

11,68

AP IS

J N IA K M IÓ D D W Ó K I K U R P IO W S 5 L 0,7 15-17% VOL. KA

AP IS

AP IS

AP IS

25,11

55,30

33,51

89 Z VAT 3 0 ,

02 Z VAT 6 8 ,

2 Z VAT 4 1 , 2

W IG A M IÓ D J A D A N K A M IO K A + SKRZYNK I K R A + 2 CZ 0,75 L 15-17% VOL.LS KA

TO R A K M IÓ D P Ó Ł IG W JAD A L 0,75 7% 15-1 VOL.LS KA

KR AJ : PO LS

KA

KR AJ : PO

KR AJ : PO

AP IS

WINO

AP IS

KA

KR AJ : PO LS

PIW0

KR AJ : PO LS

KA

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

J N IA K M IÓ D D W Ó K I W IO KURP S CE W K A M IO N L ,5 0 L. O 16% V

KR AJ : PO LS

BRANDY / KONIAK

Ó R N IA K M IÓ D C Z W S K I L O P O R S TA VOL. 0,75 L

WHISKY

J N IA K M IÓ D T R Ó S K I L O P O R S TA 5L 13% VOL. 0,7

AP IS

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.04.2019 – 30.04.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

121


BRANDY / KONIAK

WHISKY

WÓDKA / KOLOROWA

WÓDKA / CZYSTA

Y T E I K PA KUP MIX 6 SZT.

KA M O Ł D AW S A IC N W IN C /P W C A B E R N E T /P S C IR O P IN O T N S /P B T A C S U M /P W B Y A N CHARDON R /P S 5L 11% VOL. 0,7 KR AJ : M OŁ

+1 SZT. GRATIS

KA M O Ł D AW S W IN N IC A J RODZA DOWOLNY L 0,75

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER PIW0 WINO

KR AJ : BU ŁG

+1 SZT. GRATIS KADARKA C /P S 1L

AR IA

W IN ES

7,27

PL AT IN UM

CENA ZA SZT.

5 Z VAT 8 , 9

CENA ZA SZT.

9 Z VAT 1 1 , 2

KUP MIX 6 SZT.

N GEM B U L G A R IA B /P S B /P W C /P S C /P W OL. 0,75 L 11,5-12,5% V IA KR AJ : BU ŁG

+1 SZT. GRATIS

N GEM B U L G A R IA D Z A J O R D O W O L N Y 0,75 L L. O V % 11,5

AR

PL AT IN UM

9,80

KUP MIX 10 SZT.

KA M O Ł D AW S A IN DOL C /P W CA B E R N E T L BA A . T E CHAR. & F C /W RARA C A B . S A V. & /W .C A E N S M U S C AT B /P /P W B Y A N N O CHARD W M E R L O T C /P S /P C IR O N P IN O T 0,75 L DAW IA

PA RT NE R CE

NT ER

10,99

CENA ZA SZT.

2 Z VAT 1 3 , 5

KUP MIX 6 SZT. K W IAT Y K IE O M Ł D AW S S /P C T O MERL S M U S C AT B /P S /P R E ROS 0,75 L KR AJ : M OŁ

CENA ZA SZT.

+1 SZT. GRATIS K W IAT Y K IE M O Ł D AW S Z A J D O R Y N L O DOW 0,75 L

DAW IA

PA RT NE R CE

NT ER

10,99

5 Z VAT 1 2 , 0

KR AJ : M OŁ

NAPOJE

KADARKA C /P S 11% VOL. 1 L

PL AT IN UM

DAW IA

9,18

KUP 12 SZT.

CENA ZA SZT.

2 Z VAT 1 3 , 5

+2 SZT. GRATIS

KA MOŁDAWS DOLINA ODZAJ DOWOLNY R 0,75 L

KUP 10 SZT.

KA M O Ł D AW S A IN L DO BLANC S PA R K L IN GL 0,75 KR AJ : M OŁ

DAW IA

PA RT NE R CE

NT ER

10,99

CENA ZA SZT.

2 Z VAT 1 3 , 5

+2 SZT. GRATIS

KA M O Ł D AW S D O L IN A BLANC S PA R K L IN GL 0,75


KATALOG PRODUKTÓW / NR 4 01.04.2019 – 30.04.2019

Y T E I K PA

KR AJ : M OŁ

A UMBRELL AJ Z D O R Y N DOWOL 0 ,7 5 L

DAW IA

PA RT NE R CE

CENA ZA SZT.

12,99

+2 SZT. GRATIS

RE DOLCE FIO J ZA D O R Y LN D OWO 1L

KUP 12 SZT. KAGOR N Y C /S G A L B O D AT ,75 L 0 L. O V 16% W IA KR AJ : M OŁ

+1 SZT. GRATIS KAGOR N Y C /S B L A G O D AT ,75 L 16% VOL. 0

DA

PL AT IN UM

CENA ZA SZT.

CENA ZA SZT.

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

11,70

NT ER

12,99

CENA ZA SZT.

8 Z VAT 1 5 , 9

DAW IA

PA RT NE R CE

NT ER

BRANDY / KONIAK

RE DOLCE FIO T E E W SEMI S IGNON V U A S T E N CA B E R T E E W SEMI S AY CHARDONN 1L

GOLD BOSTAVAN DZAJ O R Y LN D OWO 0 ,7 5 L

WHISKY

KUP MIX 10 SZT.

+2 SZT. GRATIS

DAW IA

PA RT NE R CE

3 Z VAT 1 4 , 1

KR AJ : M OŁ

GOLD BOSTAVAN /PS C T E CA B E R N AY B/PS CHARDONN 5 0,7 L KR AJ : M OŁ

NT ER

11,49

KUP MIX 10 SZT.

WÓDKA / KOLOROWA

A UMBRELL T EE W S I M E S D RE EET W S I M E W H IT E S L 0,75

+1 SZT. GRATIS

WÓDKA / CZYSTA

KUP MIX 6 SZT.

9 Z VAT 1 4 , 3

8 Z VAT 1 5 , 9

KUP MIX 6 SZT.

AR

PL AT IN UM

9 Z VAT 1 6 , 5

P O R TA RODZAJ O DOW LNY L 5 ,7 0

PL AT IN UM

13,75

CENA ZA SZT.

NAPOJE

13,49

CENA ZA SZT.

P O R TA CA B E R N E T C/W SAUVIGNON /W C E R E N E M R CA B/W Y A N N CHARDO ,75 L 0 L. O V % 13 12,5–

+1 SZT. GRATIS

WINO

KR AJ : BU ŁG

NE C O M PA N IODZAJ O R Y LN O W DO 1L

KUP MIX 6 SZT.

PIW0

NE C O M PA N IO IR O N T O P IN N S A U V IG N O S /P R C /S 11% VOL. 1 LIA

+1 SZT. GRATIS

1 Z VAT 1 6 , 9

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.04.2019 – 30.04.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

123


KUP MIX 10 SZT.

EAK T B IL IS I P R Y ID M W H IT E S E B /P W R Y C /P W R E D S E M I D S . B /P S I M E S W H IT E . C /P S RED SEMI S 0,75 L PA RT NE R CE

+2 SZT. GRATIS

EAK T B IL IS I P Z A J D O R Y N L O DOW L 5 ,7 0

JA

KR AJ : GR UZ

NT ER

17,19

KUP MIX 6 SZT.

U N IA CASA PEC S /P C I T C H IA N /P S C O IV IT P R IM C /P S A L O N E R O D `AV S . B /P S LA O R V IE T O C 0,75 L 12-13% VOL. KR AJ : W ŁO

CH Y

PA RT NE R CE

NT ER

17,99

CENA ZA SZT.

U N IA C A S A P E C DZAJ O R Y DOWOLN 0 ,7 5 L

CENA ZA SZT.

KUP MIX 5 SZT.

+1 SZT. GRATIS MEZZEK RODZAJ DOWOLNY 0 ,7 5 L

MEZZEK RODZAJ O D O W L N Y 0,75 L L. O V 12,5-14% IA KR AJ : BU ŁG

+1 SZT. GRATIS

3 Z VAT 2 2 , 1

4 Z VAT 2 1 , 1

AR

PL AT IN UM

16,99

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

BRANDY / KONIAK

WHISKY

WÓDKA / KOLOROWA

WÓDKA / CZYSTA

Y T E I K PA

CENA ZA SZT.

90 Z VAT 2 0 ,

KUP 6 SZT.

PIW0

E R A M IC BROWN C E B OT T L C /P S S A P E R AV I 0,75 L KR AJ : GR UZ

JA

WINO

NT ER PA RT NE R CE

30,29

CENA ZA SZT.

NAPOJE

6 Z V A T 3 7, 2

124

+1 SZT. GRATIS

E R A M IC BROWN C E B OT T L C /P S S A P E R AV I L 0 ,7 5

KUP 6 SZT.

R A M IC GREEN CE E L T T BO /P S C I V A R E P SA 0,75 L KR AJ : GR UZ

PA RT NE R CE

JA

NT ER

30,29

CENA ZA SZT.

6 Z V A T 3 7, 2

+1 SZT. GRATIS

R A M IC GREEN CE B OT T L E C /P S S A P E R AV I 0 ,7 5 L


KATALOG PRODUKTÓW / NR 4 01.04.2019 – 30.04.2019

Y T E I K PA KUP MIX 5 SZT.

WÓDKA / CZYSTA

+1 SZT. GRATIS

I BA DAG O N J ZA D O R Y DOWOLN 0 ,7 5 L

WÓDKA / KOLOROWA

I B A D A G O N B/PS Y E LL VA I AL AZAN LLEY C/PS AL AZANI VA B/PW I N A M PIROS C/PW I N A M S O IR P ,75 L 0 L. O V 10-12% JA KR AJ : GR UZ

PL AT IN UM

19,49

CENA ZA SZT.

97 Z VAT 2 3 ,

DAW KR AJ : M OŁ PL AT IN UM

M A R T IN I PROSECCO ,75 L 11,5% VOL. 0 KR AJ : W ŁO

BA CA RD I MA

+1 SZT. GRATIS MARTINI NIC FIERO + TO 1L

CH Y

RT IN I PO LS

24,99

KA

CENA ZA SZT.

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

18,99

CENA ZA SZT.

TO BIO CALLIS J ZA D O R Y LN D OWO L 0,75

KUP MIX 8 SZT.

BRANDY / KONIAK

IS T O B IO C A L L S /P C T O MERL CABERNET N S A U V IG N IO N C RA F T E N R E B & CA 0,75 L IA

+1 SZT. GRATIS

WHISKY

KUP MIX 5 SZT.

74 Z VAT 3 0 ,

36 Z VAT 2 3 ,

KUP MIX 8 SZT.

BA CA RD I MA

WINO

KR AJ : W ŁO

M A R T IN I N IC F IE R O + T O 1L

PIW0

M A R T IN I B IA N C O O N IC 1 L C N B IA O + T R Y D A EXTR R O S AT O ROSSO N IC 1 L O F IE R + T O L. 1 L O V % 14,4-18

+1 SZT. GRATIS

CH Y

RT IN I PO LS

CENA ZA SZT.

NAPOJE

26,99

KA

20 Z VAT 3 3 , OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.04.2019 – 30.04.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

125


WÓDKA / KOLOROWA

WÓDKA / CZYSTA

E J O P NA 1,29

1,99

2,59

Z VAT 1 , 5 9

5 Z VAT 2 , 4

Z VAT 3 , 1 9

LA PEPSI CO M IR IN D A ORANGE ,33 L S PU ZKA 0

M IR IN D A ORANGE P E T 0,5 L

LA PEPSI CO M IR IN D A ORANGE PET 1 L

FR IT O- LAY

FR IT O- LAY

BRANDY / KONIAK

WHISKY

FR IT O- LAY

3,99

1,29

1,29

1 Z VAT 4 , 9

Z VAT 1 , 5 9

Z VAT 1 , 5 9

LA PEPSI CO A D IN IR M ORANGE P E T 1,80 L

A C O C A -C O L C L A S S IC ZERO 3L Z P U S K A 0,3

FR IT O- LAY

CO CA -C OL

A C O C A -C O L L IM E S P R IT E F A N TA ORANGE 3L P U S Z K A 0,3

A

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

CO CA -C OL

1,99

3,09

4,59

5 Z VAT 2 , 4

0 Z VAT 3 , 8

5 Z VAT 5 , 6

WINO

PIW0

C O C A -C O L C L A S S IC ZERO L IM E S P R IT E F A N TA ORANGE PET 0,5 L

NAPOJE

CO CA -C OL

126

A

A

A

C O C A -C O L C L A S S IC ZERO S P R IT E F A N TA ORANGE PET 1,5 L A CO CA -C OL

A

A COCA-COL ZERO S P R IT E FANTA ORANGE PET 2,25 L CO CA -C OL

A


KATALOG PRODUKTÓW / NR 4 01.04.2019 – 30.04.2019

E J O P NA 3,99

3,49

9 Z VAT 2 , 6

Z VAT 4 , 1 9

6 Z VAT 3 , 6

HOOP COL CL ASSIC PET 2 L

KA

SOK T Y M BA R K ZA C Ń A R A POM K A RTO N 1 L MA SP EX

NAPÓJ T YMBARK KWINIA ZOS JABŁKO BR IĘTA M O K Ł JA B NIA JABŁKO WIŚ L 2 N O T KAR MA SP EX

WHISKY

1,79

BRANDY / KONIAK

Z VAT 2 , 2 0 FUZE TEA CUS EA P CH HIBIS RASS G N O M LEMON LE N TEA FUZE GREE CITRUS LIME MINT MANGO PET 0,5 L

2,99 8 Z VAT 3 , 6

A

3,49

2 Z VAT 2 , 8

9 Z VAT 4 , 2

L AC K T E A NESTEA B WA CY T R Y N O A IOW BRZOSKWIN TEA EN E R G A E T N ES CL ASSIC OLIMONKOW A W O T -MIĘ PET 0,5 L HO OP PO LS

KA

L AC K T E A NESTEA B WA Y CY T R N O A IOW BRZOSKWIN A E T N GREE CL ASSIC OLIMONKOW -MIĘTOWA PET 1,25 L HO OP PO LS

WINO

CO CA -C OL

2,29

PIW0

FUZE TEA CUS PEACH HIBIS RASS G N O LEMON LEM N TEA FUZE GREE CITRUS LIME MINT PET 1,5 L

A

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

CO CA -C OL

WÓDKA / KOLOROWA

HO OP PO LS

A

WÓDKA / CZYSTA

2,19

KA

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.04.2019 – 30.04.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

127


BRANDY / KONIAK

WHISKY

WÓDKA / KOLOROWA

WÓDKA / CZYSTA

E J O P NA 1,29

1,99

1,99

Z VAT 1 , 5 9

5 Z VAT 2 , 4

5 Z VAT 2 , 4

E TEA LIPTON IC WA IO IN W BRZOSK A W O N Y R T Y C L 3 ,3 0 PUSZKA

E TEA LIPTON IC WA IO IN BRZOSKW A W O N Y R T CY PET 0,5 L

EEN LIPTON GR A E ICE T CL ASSIC PET 0,5 L

FR IT O- LAY

FR IT O- LAY

FR IT O- LAY

2,99

6,19

1,49

8 Z VAT 3 , 6

Z V A T 7, 6 1

Z VAT 1 , 8 3

P IC C O L O T R O P IC A L IA B R Z O S K W IN A K W A K S TRU W IŚ N IA 0,75 L

T IG E R IN K R E N E GY D R 5 L ,2 0 A PUSZK

E TEA LIPTON IC WA IO BRZOSKWIN A W O N Y R CY T EEN LIPTON GR A E T E IC CL ASSIC PET 1,5 L

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

FR IT O- LAY

PIW0

AM BR A

1,39

2,65

Z VAT 1 , 3 9

6 Z VAT 3 , 2

E R GY BL ACK EN K IN DR C L A S S IC ,25 L PUSZKA 0 GE LLW E

WINO

MA SP EX

E N E R GY M O N ST E R S C L A S IC R T H E D O CTO O ZER R IP P E R U LT R A R E D LH44 ,5 L PUSZKA 0

NAPOJE

CO CA -C OL

128

A


KO N TA K T INFOLINIA 0 801 006 069 / Z TEL. KOMÓRKOWYCH 61 674 03 30 WWW.ALKOHOLE.GRUPAEUROCASH.PL

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.04.2019–30.04.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

Profile for ECA-premium

eca_katalog regularny_kwiecień_2019  

eca_katalog regularny_kwiecień_2019