Page 1

INFORMATOR PROMOCYJNY / NR 4 01.07.2018 – 31.07.2018

16,95 85 Z VAT 2 0 , SOPLICA J A B Ł K O WA L ,5 3 0 % VO L . 0 LI D ER C EN

OWY

7,75

3,88

3 Z VAT 9 , 5

7 Z VAT 4 , 7

SOPLICA J A B Ł K O WA L ,2 3 0 % VO L . 0

SOPLICA J A B Ł K O WA L ,1 3 0 % VO L . 0

LI D ER C EN

OWY

LI D ER C EN

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.07.2018 - 31.07.2018. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

OWY


INFORMATOR PROMOCYJNY / NR 4 01.07.2018–31.07.2018

A K D Ó W C Z Y S TA 25,09

6 Z VAT 9 , 6

11 Z VAT 2 0 ,

86 Z VAT 3 0 ,

H U S A R IA L ,2 40% VOL. 0

H U S A R IA L ,5 40% VOL. 0

H U S A R IA L ,7 40% VOL. 0

CE DC

CE DC

CE DC

3,82

7,29

16,29

0 Z VAT 4 , 7

7 Z VAT 8 , 9

04 Z VAT 2 0 ,

S O P L IC A ,1 L 40% VOL. 0

S O P L IC A ,2 L 40% VOL. 0

S O P L IC A ,5 L 40% VOL. 0

CE DC

CE DC

CE DC

23,79

6,82

21,59

26 Z VAT 2 9 ,

9 Z VAT 8 , 3

56 Z VAT 2 6 ,

S O P L IC A ,7 L 40% VOL. 0

WA ŻO Ł Ą D KO A K Z GOR LU X E C Z Y S TA D E ,2 L 0 L. 4 0 % VO

WA ŻO Ł Ą D KO A K Z GOR LU X E C Z Y S TA D E ,7 L 0 L. O 40% V

WÓDKA / KOLOROWA

16,35

WÓDKA / CZYSTA

7,85

WHISKY / BRANDY GIN / RUM / LIKIER

KA

Y D O ST Ę P N P R O D U K T Z AC I E S W N OW EJ U I N R PA P O W YC Z E PA S U O ZA B I E Ż ĄC EG

ST OC K PO LS

PIW0

ST OC K PO LS

WINO

CE DC

KA

Y D O ST Ę P N P R O D U K T Z AC I E S W N OW EJ U R PA N I P O W YC Z E PA S U O ZA B I E Ż ĄC EG

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.07.2018–31.07.2018. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

3


3,32

6,09

13,50

8 Z VAT 4 , 0

Z V A T 7, 4 9

1 Z VAT 1 6 , 6

KA Ż Y T N IÓ W L ,1 40% VOL. 0

KA Ż Y T N IÓ W L ,2 40% VOL. 0

KA Ż Y T N IÓ W L ,5 40% VOL. 0

CE DC

CE DC

CE DC

3,82

6,83

22,69

0 Z VAT 4 , 7

0 Z VAT 8 , 4

1 Z V A T 2 7, 9

A ŻUBRÓWK B IA Ł A ,1 L 40% VOL. 0

A ŻUBRÓWK B IA Ł A ,2 L 40% VOL. 0

A ŻUBRÓWK B IA Ł A ,7 L 40% VOL. 0

CE DC

CE DC

CE DC

2,99

5,69

12,99

8 Z VAT 3 , 6

Z V A T 7, 0 0

8 Z VAT 1 5 , 9

JOKER ,1 L 38% VOL. 0

JOKER ,2 L 38% VOL. 0

JOKER ,5 L 38% VOL. 0

EU RO CA SH

EU RO CA SH

EU RO CA SH

NAPOJE

PIW0

WINO

GIN / RUM / LIKIER

WHISKY / BRANDY

WÓDKA / KOLOROWA

WÓDKA / CZYSTA

A K D Ó W C Z Y S TA

4


INFORMATOR PROMOCYJNY / NR 4 01.07.2018–31.07.2018

A K D Ó W C Z Y S TA 7,09

21,35

1 Z VAT 4 , 9

2 Z VAT 8 , 7

26 Z VAT 2 6 ,

VODKA K R U P N IK 0,1 L L. 4 0 % VO

VODKA K R U P N IK 0,2 L L. 4 0 % VO

VODKA K R U P N IK 0,7 L L. 4 0 % VO

MA RI E BR IZ

AR D

MA RI E BR IZ

AR D

MA RI E BR IZ

WÓDKA / CZYSTA

3,99

AR D

WÓDKA / KOLOROWA

5,84

6,65

7 Z VAT 3 , 8

Z V A T 7, 1 8

Z VAT 8 , 1 8

KA K R A K O W S,1 L 0 L. O V % 40

KA K R A KOWS L ,2 0 L. O V % 40

NT A B S O LW E L ,2 40% VOL. 0

MA RI E BR IZ

AR D

MA RI E BR IZ

AR D

WHISKY / BRANDY

3,15

CE DC

GIN / RUM / LIKIER

12,81

33,79

Z V A T 7, 5 9

6 Z VAT 1 5 , 7

6 Z VAT 4 1 , 5

19 0 6 ,2 L 40% VOL. 0

19 0 6 ,5 L 40% VOL. 0

S P IR Y T U S Y O WA N R E K T Y F IK 0,5 L 95% VOL.

ST OC K PO LS

KA

ST OC K PO LS

KA

WINO

6,17

PIW0

EU RO CA SH

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.07.2018–31.07.2018. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

5


2,66

5,00

12,17

7 Z VAT 3 , 2

Z VAT 6 , 1 5

7 Z VAT 1 4 , 9

J A N O S IK A GORZAŁK L ,1 0 L. O V 35%

J A N O S IK A GORZAŁK L ,2 0 L. O V 35%

J A N O S IK A GORZAŁK L ,5 0 L. O V 35%

BZ K AL CO

BZ K AL CO

BZ K AL CO

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

3,07

5,76

13,69

8 Z VAT 3 , 7

Z V A T 7, 0 8

4 Z VAT 1 6 , 8

A WA L IG Ó R L ,1 0 L. O V % 0 4

A WA L IG Ó R L ,2 0 L. O V % 0 4

A WA L IG Ó R L ,5 0 L. O V % 40

BZ K AL CO

BZ K AL CO

BZ K AL CO

+2 SZT. GRATIS

18,99

GIN / RUM / LIKIER

WHISKY / BRANDY

WÓDKA / KOLOROWA

WÓDKA / CZYSTA

A K D Ó W C Z Y S TA

WINO

19,38 84 Z VAT 2 3 , A WA L IG Ó R L ,7 0 L. O V 40%

PIW0

BZ K AL CO

KUP MIX CI O WARTOŚ

600 ZŁ

A WA L IG Ó R ,7 L 0 i ,5 0 L. O 40% V

NAPOJE

BZ K AL CO

6

A WA L IG Ó R L ,5 0 L. O V % 0 4

36 Z VAT 2 3 , C IA N B IA ŁY B O ,5 L 0 L. O V 40% PO LM OS BI

EL SK O- BI AŁ

A


INFORMATOR PROMOCYJNY / NR 4 01.07.2018–31.07.2018

A K D Ó W C Z Y S TA 25,79

16,99

90 Z VAT 2 0 ,

2 Z VAT 3 1 , 7

90 Z VAT 2 0 ,

T IN U M B O L S P L A 0,5 L L. 4 0 % VO

T IN U M B O L S P L A 0,7 L L. 4 0 % VO

CE DC

CE DC

24,38

7,14

15,99

99 Z VAT 2 9 ,

8 Z VAT 8 , 7

7 Z VAT 1 9 , 6

S O B IE S K I L ,2 40% VOL. 0

SOAR S O B IE S K I ,5 L 0 L. O V % 40

WÓDKA / CZYSTA

16,99

E S T IG E S T O C K P R 0,5 L L. O 40% V ST OC K PO LS

KA

WÓDKA / KOLOROWA

ST OC K PO LS

KA

MA RI E BR IZ

AR D

MA RI E BR IZ

WHISKY / BRANDY

E S T IG E S T O C K P R 0,7 L L. O V % 40

AR D

GIN / RUM / LIKIER

24,99

18,49

90 Z VAT 2 0 ,

74 Z VAT 3 0 ,

4 Z VAT 2 2 , 7

A WYBOROW L ,5 0 L. O V 40%

A WYBOROW L ,7 0 L. O V 40%

USZ PA N TA D E ,5 L 0 L. O V 40%

W YB OR OW

A

W YB OR OW

A

W YB OR OW

WINO

16,99

A

PIW0 NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.07.2018–31.07.2018. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

7


INFORMATOR PROMOCYJNY / NR 4 01.07.2018–31.07.2018

A K D Ó W C Z Y S TA 17,15

18,99

9 Z VAT 2 1 , 0

9 Z VAT 2 1 , 0

36 Z VAT 2 3 ,

PA L A C E ,5 L 40% VOL. 0

PA L A C E Z IE M N IA K Z O R K IS Z E M Z IE M N IA K Z OWSEM ,5 L 40% VOL. 0

O G IŃ S K I ,5 L 40% VOL. 0

CE DC

PO LM OS BI

EL SK O- BI AŁ

WÓDKA / CZYSTA

17,15

A

WÓDKA / KOLOROWA

CE DC

NOWOŚĆ

31,86

99 Z VAT 3 5 ,

19 Z VAT 3 9 ,

BJÖRN ,7 L % 40 VOL. 0

BJÖRN ,7 L % 45 VOL. 0

BZ K AL CO

BZ K AL CO

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

KUP MIX +1 SZT. TIS A R G 23 SZT. BJÖRN BJÖRN ,7 L % 0 4 VOL. 0 + BJÖRN ,7 L 45% VOL. 0

40% VOL. 0

WHISKY / BRANDY

29,26

,7 L

BZ K AL CO

GIN / RUM / LIKIER

N IE Z B Ę D N

IK

4 Z VAT 4 , 4

Z W IE L K I K A Z IM IE R 0,1 L L. O V 40% BZ K AL CO

KUP 23 SZT.

Z W IE L K I K A Z IM IE R 0,5 L 40% VOL. BZ K AL CO

16,16

PIW0

CENA ZA SZT.

8 Z VAT 1 9 , 8 ATIS + 1 S Z T . GR

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.07.2018–31.07.2018. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

NAPOJE

ZN LA MĘŻCZY D A K D Ó W B J Ö R N TO WA Ł A . D ŁU G OT R C O M H C Y C E N IĄ C N KOW E S O K O G AT U Y W , A J C A D EST Y L TA N O W IĄ NA WODA S A L D Ó R Ź I KU. ZBOŻE TEGO TRUN I C Ś O K A J J O W Y S O K IE

3,61

WINO

LIDERA

9


A KO L E KC J W KO R D I A Ł Ó S E N ATO R I SK KO M O R O W

BZK Alco wprowadziła nowość rynkową – kolekcję Kordiałów Senator Komorowski. To wyśmienite nalewki ultra premium, które nawiązują do wielowiekowej tradycji polskiej gościnności. Senator Komorowski to jedna z kilku marek, które BZK Alco systematycznie wprowadza na rynek począwszy od połowy 2017 roku. Nowe nalewki – kordiały zostały zainspirowane tradycją polskiej gościnności, od wieków wpisaną w naszą kulturę. Półsłodkie, intensywnie owocowe alkohole, które można podać na każdym przyjęciu towarzyskim, powstają na bazie dojrzałych owoców ze szlachetnym dodatkiem aromatycznych przypraw. Ich receptura nawiązuje do tradycji staropolskichnalewek wytwarzanych w Polsce od XVI wieku. Kordiał śliwkowy zawiera nutę cynamonu, pigwowy gorzkiej pomarańczy i trawy cytrynowej, wiśniowy kardamonu, żurawinowy tymianku. Kolekcja kordiałów dostępna jest

10

w butelkach o pojemności 500 ml, zawiera 37,5% alkoholu. Liczba sztuk w kartonie: 6. BZK Alco jest spółką w stu procentach polską i dlatego nawiązuje do rodzimych tradycji częstowania przybyłych najlepszymi specjałami. Kordiały były niegdyś wizytówkami każdego szanującego się domu. Każda rodzina miała własne, pilnie strzeżone receptury, na bazie których wytwarzane były wyjątkowe nalewki zachwycające biesiadników swym smakiem. Tradycją było wspólne kosztowanie kilku rodzajów kordiałów oraz długie celebrowanie spotkań przy suto zastawionych stołach i gorących dyskusjach. Kordiały Senator Komorowski wytwarzane są wyłącznie z naturalnych składników – owoców i przypraw, które charakteryzuje bogaty smak i aromat. Misją BZK Alco jest dostarczanie najwyższej jakości trunków stworzonych z najlepszych dostępnych surowców. Oferowane produkty stanowią odpowiedź na oczeki-

wania konsumentów i detalistów, którzy poszukują produktów polskich, szczególnie tych o charakterze premium.

N IE Z B Ę D N

IK

LIDERA K O R D IA Ł Ó W KO L E KC JA NA IN S P IR O WA Z O S TA Ł A Z A ĄCY M I I N AW IĄ Z U J M A R U T P E REC L S K IC H J I S TA R O P O C Y D A R T O D YC H Y T WA R Z A N NALEWEK W D X V I W. W POLSCE O

BZK Alco wchodzi w skład jednej z największych w Polsce grup specjalizujących się w przetwórstwie produktów rolnych, do której należą: Bakoma, Polskie Młyny, Komagra, Bioagra, Bioagra-Oil, Bakoma-Bis. Jest to firma ze stuprocentowym polskim kapitałem.


INFORMATOR PROMOCYJNY / NR 4 01.07.2018–31.07.2018

A K D Ó W C Z Y S TA 92 Z VAT 3 5 ,

S E N AT O R SKI KO M O R OW Ł IA D R KO P IG W O W Y Ś L IW K O W Y L 0,5 37,5% VOL.

S E N AT O R SKI KO M O R OW Ł IA D R KO W IŚ N IO W Y WY Ż U R AW IN O ,5 L 0 37,5% VOL.

BZ K AL CO

BZ K AL CO

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

42,27

45,52

9 Z VAT 5 1 , 9

99 Z VAT 5 5 ,

S E N AT O R SKI KO M O R OW IC ORGAN ,7 L 40% VOL. 0

S E N AT O R SKI KO M O R OW IC ORGAN + K A R T O N IK L ,7 40% VOL. 0

BZ K AL CO

BZ K AL CO

S E N AT O R SKI O K MOROW Ł IA D R KO 0,5 L 37,5% VOL. R O T A SEN SKI W O R O M O K IC N A G OR ,5 L 40% VOL. 0

IG W O W K O R D IA Ł P 0,5 L L. 37,5% VO

BZ K AL CO

PAKIET I PAKIET II ZT.

ZT.

S KUP MIX 3

S KUP MIX 9

OROWSKI S E N . K O M IC ORGAN ,7 L 40% VOL. 0

OROWSKI S E N . KO M Ł K O R D IA L 0,5 37,5% VOL. OWSKI R O M O SEN. K IC N ORGA ,5 L 40% VOL. 0

ATIS + 1 S Z T . GR

BZ K AL CO

ATIS + 1 S Z T . GR

GIN / RUM / LIKIER

J A N O S IK A GORZAŁK L ,5 35% VOL. 0

WHISKY / BRANDY

92 Z VAT 3 5 ,

KUP MIX +1 SZT. ATIS R G . 9 SZT SEN. KOMOROWSKY I

WÓDKA / KOLOROWA

29,20

WÓDKA / CZYSTA

29,20

OROWSKI S E N . KO M WOW Y IG K O R D IA Ł P 0,5 L L. O V % 37,5 BZ K AL CO

32,99

21,81

12 Z VAT 3 0 ,

58 Z VAT 4 0 ,

82 Z VAT 2 6 ,

F IN L A N D IAL ,5 40% VOL. 0

F IN L A N D IAL ,7 40% VOL. 0

S ST U M B R A Y R A N E CENT ,5 L 0 L. O V % 0 4

BR OW N- FO

RM AN PO LS

KA

BR OW N- FO

RM AN PO LS

KA

MV PO LA ND

PIW0

Y D O ST Ę P N P R O D U K T Z AC I E S W N OW EJ R PA N I U P O W YC Z E PA S U O ZA B I E Ż ĄC EG

WINO

24,49

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.07.2018–31.07.2018. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

11


INFORMATOR PROMOCYJNY / NR 4 01.07.2018–31.07.2018

A K D Ó W O L O R O WA K

6,58

15,51

5 Z VAT 4 , 0

9 Z VAT 8 , 0

8 Z VAT 1 9 , 0

LU B E LS K A KA G R U S Z KÓW A K W Ó N Y JEŻ ,1 L 30% VOL. 0

LU B E LS K A KA G R U S Z KÓW A K W Ó N Y JEŻ ,2 L 30% VOL. 0

LU B E LS K A KA G R U S Z KÓW A K W Ó N Y JEŻ ,5 L 30% VOL. 0

ST OC K PO LS

KA

ST OC K PO LS

KA

ST OC K PO LS

KA

NOWOŚĆ

3,29

6,58

2,79

5 Z VAT 4 , 0

9 Z VAT 8 , 0

3 Z VAT 3 , 4

LU B E LS K A KA CY T RY N ÓW A K W W IŚ N IÓ ,1 L 0 L. O V % 30

LU B E LS K A KA CY T RY N ÓW L ,2 0 L. O 30% V

ŻUBR Y T CY RY N OW W IŚ N IO W Y L ,09 30% VOL. 0

ST OC K PO LS

KA

ST OC K PO LS

WHISKY / BRANDY

NOWOŚĆ

WÓDKA / KOLOROWA

NOWOŚĆ

KA ST OC K PO LS

WÓDKA / CZYSTA

3,29

KA

8,12

Z V A T 7, 4 9

Z VAT 5 , 1 9

9 Z VAT 9 , 9

ŻUBR W IŚ N IO W Y Y CY T RY N OW L ,2 30% VOL. 0

WA ŻO Ł Ą D KO A K Z GOR Z M IE TĄ ,1 L 34% VOL. 0

WA ŻO Ł Ą D KO A K Z GOR Z M IE TĄ ,2 L 34% VOL. 0

ST OC K PO LS

KA

ST OC K PO LS

KA

ST OC K PO LS

PIW0

4,22

WINO

6,09

GIN / RUM / LIKIER

NOWOŚĆ

KA

NOWOŚĆ

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.07.2018–31.07.2018. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

13


A K D Ó W O L O R O WA 3,88

7,75

16,95

7 Z VAT 4 , 7

3 Z VAT 9 , 5

85 Z VAT 2 0 ,

S O P L IC A J A B Ł K O WA L ,1 30% VOL. 0

S O P L IC A J A B Ł K O WA L ,2 30% VOL. 0

S O P L IC A J A B Ł K O WA L ,5 30% VOL. 0

CE DC

CE DC

CE DC

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

3,88

7,75

16,95

7 Z VAT 4 , 7

3 Z VAT 9 , 5

85 Z VAT 2 0 ,

S O P L IC A WIŚNIOWA ,1 L 30% VOL. 0

S O P L IC A W IŚ N IO WA L 0,2 3 0 % VOL.

S O P L IC A W IŚ N IO WA L 0,5 3 0 % VOL.

CE DC

CE DC

CE DC

2,99

5,69

13,99

8 Z VAT 3 , 6

Z V A T 7, 0 0

1 Z V A T 1 7, 2

SADÓWKA A CY T RY N OW P IG W O WA Ś L IW K O WA W IŚ N IO WA ,1 L 32% VOL. 0

SADÓWKA A CY T RY N OW P IG W O WA Ś L IW K O WA W IŚ N IO WA A B O R Ó W K O W,2 L 0 L. O V 2% -3 30

SADÓWKA A CY T RY N OW P IG W O WA Ś L IW K O WA W IŚ N IO WA A B O R ÓW KOW A W O K Ł B A J KO R Z E N N A L 0,5 30-32% VOL.

PIW0

WINO

GIN / RUM / LIKIER

WHISKY / BRANDY

WÓDKA / KOLOROWA

WÓDKA / CZYSTA

K

EU RO CA SH

EU RO CA SH

NAPOJE

EU RO CA SH

14


A K D Ó W O L O R O WA WÓDKA / CZYSTA

K

3,15

6,12

3,15

7 Z VAT 3 , 8

Z V A T 7, 5 3

7 Z VAT 3 , 8

KA Ż Y T N IÓ W GORZKA Z H E R B ATĄ Z Z IO IŁ A M I L ,1 32% VOL. 0

KA Ż Y T N IÓ W GORZKA Z H E R B ATĄ Z Z IO IŁ A M I Z M IĘ TĄ ,2 L 32% VOL. 0

KA Ż Y T N IÓ W GORZKA Z M IĘ TĄ ,1 L 32% VOL. 0

WÓDKA / KOLOROWA

CE DC

WHISKY / BRANDY

NOWOŚĆ

CE DC

CE DC

NOWOŚĆ

3,35

6,69

15,89

Z VAT 4 , 1 2

3 Z VAT 8 , 2

4 Z VAT 1 9 , 5

K R U P N IK Y CY T RY N OW L ,1 30% VOL. 0

K R U P N IK Y CY T RY N OW L ,2 30% VOL. 0

K R U P N IK Y CY T RY N OW L ,5 30% VOL. 0

AR D

MA RI E BR IZ

AR D

MA RI E BR IZ

AR D

WINO

GIN / RUM / LIKIER

MA RI E BR IZ

18,99

3,19

5,99

36 Z VAT 2 3 ,

2 Z VAT 3 , 9

Z V A T 7, 3 7

K R U P N IK L IK IE R ,5 L 38% VOL. 0

KA BA R M A Ń S A W IO W IŚ N L 21% VOL. 0,2

KA BA R M A Ń S A W IO W IŚ N L 21% VOL. 0,5

JA NT OŃ

JA NT OŃ

NAPOJE

PIW0

MA RI E BR IZ

16

AR D


INFORMATOR PROMOCYJNY / NR 4 01.07.2018–31.07.2018

A K D Ó W O L O R O WA K

6,12

3,14

7 Z VAT 3 , 8

Z V A T 7, 5 3

6 Z VAT 3 , 8

NT A B S O LW E KA CY T RY N ÓW L ,1 0 L. O V 30%

NT A B S O LW E KA W Ó N Y R T Y C L ,2 0 L. O V 30%

CE DC

CE DC

SZNAPS J A N O S IK W Y O K Z S U GR JA B Ł KOW Y L ,1 30% VOL. 0

WÓDKA / CZYSTA

3,15

BZ K AL CO

6,19

6 Z VAT 3 , 8

Z V A T 7, 6 1

SZNAPS J A N O S IK Y K IW ŚL OW MORELOWY L ,1 30% VOL. 0 BZ K AL CO

IK

LIDERA

SZNAPS J A N O S IK W Y G R U S Z KO JA B Ł KOW Y Ś L IW K O W Y MORELOWY L ,2 30% VOL. 0 BZ K AL CO

NOWOŚĆ

I S IĘ ” WYWODZ IK S O N A J „ KÓW KO L E KC JA E N IA T R U N Z D Ę P I J C Z T R A DY CH C Z N IE J S Z Y Z NAJSMA O W O C Ó W. P O L S K IC H ERECH EST W CZ T J A N P Ę T S KO , DO YC H : JA B Ł W O K A M S A. WERSJACH L A I Ś L IW K E R O M , A K GRUSZ

32,99

0 Z VAT 6 1 , 8

74 Z VAT 3 0 ,

58 Z VAT 4 0 ,

J A N O S IK K I) M IX (4 S M A 0,1 L x 16 L. O V % 30

F IN L A N D IA L IM E Y A R C NBERR Y R R E REDB IT GRAPEFRU L ,5 0 L. O V 37,5%

F IN L A N D IA L IM E Y A R C NBERR Y R R E REDB IT GRAPEFRU T U N COCO RANT B L AC KC U R O G MAN 0,7 L 37,5% VOL.

BZ K AL CO

NOWOŚĆ

BR OW N- FO

RM AN PO LS

KA

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.07.2018–31.07.2018. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

RM AN PO LS

KA

NAPOJE

BR OW N- FO

PIW0

24,99

WINO

50,24

GIN / RUM / LIKIER

NOWOŚĆ

N IE Z B Ę D N

WHISKY / BRANDY

3,14

WÓDKA / KOLOROWA

NOWOŚĆ

17


WÓDKA / CZYSTA

Y K S I H W 31,99

37,99

35 Z VAT 3 9 ,

73 Z VAT 4 6 ,

IN E ’S BA L L A N T S F IN E T ,5 L % 40 VOL. 0

IN E ’S BA L L A N T S F IN E T ,7 L % 40 VOL. 0

A

W YB OR OW

A

4 SZT.

IN E ’S BA L L A N T T S E F IN ,7 L 40% VOL. 0

+ 1 SZTE’S.

+1 SZT. GRATIS A WYBOROW L ,5 0 L. O V 40%

BALLANTIN HARD FIREDL ,7 40% VOL. 0

WÓDKA / KOLOROWA

W YB OR OW

KUP

+ 1 SZTE’S.

BALLANTIN BRASIL ,7 L 35% VOL. 0 W YB OR OW

W CZAS NA DLA KLIENTÓ

WHISKY

WHISKY / BRANDY

61,79

00 Z VAT 7 6 , POZA CZAS NA

WHISKY

64,88 80 Z VAT 7 9 ,

70,59 83 Z VAT 8 6 , EGAL C H IVA S R K Y H IS W H C S C OT 12 Y O ,7 L 40% VOL. 0 W YB OR OW

A

GIN / RUM / LIKIER

W CZAS NA DLA KLIENTÓ

45,69

20 Z VAT 5 6 , POZA CZAS NA

47,97

CE RV IL LE IN

WINO

87 Z VAT 3 4 ,

HISKY GRANT’S W ,5 L 0 L. O 40% V

PIW0

CE DC

W CZAS NA DLA KLIENTÓ

WHISKY

34,55

49 Z VAT 4 2 , POZA CZAS NA

WHISKY

36,27

62 Z VAT 4 4 ,

HISKY GRANT’S W ,7 L 0 40% VOL.

NAPOJE

CE DC

18

WHISKY

RY GLENGAR LT A M E L S IN G + K A R T O N IK L ,7 40% VOL. 0

A

28,35

WHISKY

01 Z VAT 5 9 ,

IN E ’S BA L L A N T O Y 12 ,7 L 40% VOL. 0 W YB OR OW

A

VE ST ME NT

S

47,25 12 Z VAT 5 8 ,

HISKY GRANT`S W 1 L L. O V 40% CE DC


INFORMATOR PROMOCYJNY / NR 4 01.07.2018–31.07.2018

Y K S I H W WHISKY

17,25

2 Z VAT 2 1 , 2 POZA CZAS NA

WHISKY

W CZAS NA DLA KLIENTÓ

WHISKY

23,49

89 Z VAT 2 8 , POZA CZAS NA

WHISKY

W CZAS NA DLA KLIENTÓ

WHISKY

31,78

09 Z VAT 3 9 , POZA CZAS NA

WHISKY

33,37

8 Z VAT 2 2 , 2

33 Z VAT 3 0 ,

4 Z VAT 4 1 , 0

ER H IG H L A N D L ,5 0 L. O V % 40

ER H IG H L A N D L ,7 0 L. O V % 40

ER H IG H L A N D L 1 L. O V % 0 4

EU RO CA SH

EU RO CA SH

EU RO CA SH

38,99

50,99

6 Z V A T 4 7, 9

72 Z VAT 6 2 ,

WHISKY

37,16

71 Z VAT 4 5 , POZA CZAS NA

WHISKY

39,40 46 Z VAT 4 8 ,

WA L K E R J O H N N IE E L B A L D RE S + P R IN G E L L ,7 0 L. O V % 40

WHISKY / BRANDY

24,66

WÓDKA / KOLOROWA

18,11

W CZAS NA DLA KLIENTÓ

WÓDKA / CZYSTA

W CZAS NA DLA KLIENTÓ

WA L K E R J O H N N IE E L B A L D RE L 40% VOL. 1 DI AG EO

DI AG EO

GIN / RUM / LIKIER

WA L K E R J O H N N IE E L A RED L B L ,7 0 4 % VOL. 0 DI AG EO

W CZAS NA DLA KLIENTÓ

WHISKY

77 Z VAT 9 2 , POZA CZAS NA

WHISKY

,29 Z VAT 1 3 5

95 Z VAT 6 3 ,

WA L K E R J O H N N IE B E L A L K C BLA L 40% VOL. 1

JA M ES O N L ,7 40% VOL. 0 W YB OR OW

A

DI AG EO

PIW0

79,96

51,99 WINO

75,42

109,99

35 Z VAT 9 8 ,

NAPOJE

WA L K E R J O H N N IE B E L BL ACK L A L ,7 40% VOL. 0 DI AG EO

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.07.2018–31.07.2018. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

19


WH WÓDKA / CZYSTA

48,85 09 Z VAT 6 0 , RE DEW T U L L A M O 0,7 L L. 4 0 % VO CE DC

Y D N A R B / Y K IS W CZAS NA DLA KLIENTÓ

WHISKY

42,99

88 Z VAT 5 2 , Y

WHISK POZA CZAS NA

45,51

58,99 6 Z VAT 7 2 , 5 IE L’S J A C K D A N ,7 L 0 40% VOL. BR OW N- FO

RM AN PO LS

KA

WÓDKA / KOLOROWA

98 Z VAT 5 5 , IE L’S J A C K D A N ,5 L 0 L. O V % 0 4

WHISKY / BRANDY

BR OW N- FO

RM AN PO LS

KA

65,00

82,99

41,96

95 Z VAT 7 9 ,

,08 Z VAT 1 0 2

1 Z VAT 5 1 , 6

IE L’S JACK DAN FIRE HONEY ,7 L % 35 VOL. 0

IE L’S JACK DAN 1 L 40% VOL.

J IM B E A M BOURBON R E D S TA G ,7 L 40% VOL. 0

RM AN PO LS

RM AN PO LS

KA

KA

ST OC K PO LS

KA

WINO

GIN / RUM / LIKIER

BR OW N- FO

BR OW N- FO

43,99

20,99

37,99

11 Z VAT 5 4 ,

82 Z VAT 2 5 ,

73 Z VAT 4 6 ,

* M E TA X A 5 L ,7 0 L. O V 38% CE DC

Y BRZEG SŁONECZN Y N BRA D ,5 L 36% VOL. 0

NAPOJE

PIW0

AM BR A

20

STO C K 8 4 L ,7 38% VOL. 0 ST OC K PO LS

KA


INFORMATOR PROMOCYJNY / NR 4 01.07.2018–31.07.2018

R E I K I L / M U R / GIN 45,99

43,99

57 Z VAT 5 6 ,

57 Z VAT 5 6 ,

11 Z VAT 5 4 ,

MORGAN C A P ITA N R IN G E L S W H IT E + P 0,7 L L. O V 38%

MORGAN C A P TA IN BL ACK ,7 L 40% VOL. 0

DI AG EO

DI AG EO

DI AG EO

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

WÓDKA / KOLOROWA

MORGAN C A P ITA N O L D S P IC E D G S + P R IN G E L L ,7 38% VOL. 0

44,99

44,99

11 Z VAT 5 4 ,

34 Z VAT 5 5 ,

34 Z VAT 5 5 ,

BACA R D I NCA C A R TA B L A ,7 L 0 L. 37,5% VO

BACA R D I RA C A R TA N E G L ,7 0 L. 4 0 % VO

DI AG EO

BA CA RD I MA

RT IN I PO LS

KA

BA CA RD I MA

RT IN I PO LS

WHISKY / BRANDY

43,99 MORGAN C A P TA IN O L D S P IC E D G L ,7 35% VOL. 0

WÓDKA / CZYSTA

45,99

KA

GIN / RUM / LIKIER

29,99

44,99

34 Z VAT 5 5 ,

89 Z VAT 3 6 ,

34 Z VAT 5 5 ,

BACA R D I C A R TA O R O L 0,7 ,5 37 % VOL.

`S G IN S E A G R A M0,7 L L. O V 38%

GORDONS + T O N IC L 38% VOL. 1

KA

W YB OR OW

A

DI AG EO

PIW0

BA

IN I PO LS CA RD I MA RT

WINO

44,99

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.07.2018–31.07.2018. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

21


WÓDKA / CZYSTA

R E I K I L / M U R / GIN 27,99

48,95

16,59

43 Z VAT 3 4 ,

21 Z VAT 6 0 ,

41 Z VAT 2 0 ,

P IN K G IN RY S T R AW B E R L ,5 0 L. O V % 37,5

IS T E R J Ä G E R M E ,7 L 0 35% VOL.

T ADVOCAA L ,5 20% VOL. 0

CE DC

PO LM OS BI

HE NK EL L

EL SK O- BI AŁ

A

WHISKY / BRANDY

WÓDKA / KOLOROWA

NOWOŚĆ

48,99

58,99

5,29

26 Z VAT 6 0 ,

6 Z VAT 7 2 , 5

1 Z VAT 6 , 5

B A IL E Y ’S AM IR IS H C R E L ,7 0 L. O 17% V

’S S H E R ID A N,7 L 0 L. O V % ,5 15

IE L `S JACK DAN & COLA 3L 6% VOL. 0,3

DI AG EO

DI AG EO

RM AN PO LS

KA

GIN / RUM / LIKIER

BR OW N- FO

WINO

2,49 6 Z VAT 3 , 0

PIW0

EMON LEEMON D ON E M W AT E R L LEMON R H U BA R B IT GRAPEFRU 5 L 7 ,2 0 L. 4,5% VO

NAPOJE

JA NT OŃ

22

KUP 7 SZT.

EMON LEEMON D ON L E M R E W AT LEMON R H U BA R B IT GRAPEFRU 5 L 7 ,2 0 L. O 4,5% V JA NT OŃ

+1 SZT. GRATIS

EMON LEEMON D ON W AT E R M E L 7 5 L ,2 4,5% VOL. 0


INFORMATOR PROMOCYJNY / NR 4 01.07.2018–31.07.2018

WINO 3 Z VAT 1 6 , 3 ER ALEXAND T THE GREA Ł /S C , B /S Ł 1L KR AJ : BU ŁG

AR IA

2 Z VAT 1 5 , 5 DAOS A C BERNET S N C /P S A U V IG N O B /P S AY N N O CHARD 0,75 L

AV IVA /S Ł E B LU S K Y B Ł /S R D P IN K G O L Ł /S R E S O R ,75 L 5,5% VOL. 0 KR AJ : HI SZ

PA NI A

BLUE SKY - WINO MUSUJĄCE O KWIATOWO-OWOCOWEJ ŚWIEŻOŚCI PINK GOLD - SŁODKIE, Z WYCZUWALNYMI BIAŁYMI KWIATAMI, POMARAŃCZĄ I AROMATEM GREJPFRUTA ROSE - AROMATY BIAŁYCH KWIATÓW, GREJPFRUTA I SKÓRKI POMARAŃCZY

15,28 9 Z VAT 1 8 , 7

FRANCE B R IS E D E Y C /W Y, B /W 5 L ,7 0 L. O V 3% 12,5-1 CJ A KR AJ : FR AN

LEKKO TANICZNE, DŁUGO PO OTWARCIU NIE TRACI SMAKU, WYCZUWALNE CHARAKTERYSTYCZNE CZARNE PORZECZKI I KORZENNE ZAPACHY

13,28

10,62

3 Z VAT 1 6 , 3

6 Z VAT 1 3 , 0

WHISKY / BRANDY

12,62

68 Z VAT 3 2 ,

WÓDKA / KOLOROWA

CZERWONE - AROMAT PRZYPRAW, CZERWONEJ PAPRYCZKI I OWOCÓW, DOBRZE ZBUDOWANE BIAŁE - INTENSYWNIE OWOCOWY, SŁODKI AROMAT CHARAKTERYSTYCZNY DLA SZCZEPU MUSCAT

26,57

WÓDKA / CZYSTA

13,28

DAW IA KR AJ : M OŁ

ASURE DAOS TRE T E N R E B A C N C /W Y S A U V IG N O B /W Y AY CHARDONN L 0,75

PEŁNA, CZERWONA BARWA, AROMATY JAGÓD, SZAFRANU Z NUTAMI JEŻYNY I GODZIKÓW

JASNY SŁOMKOWY KOLOR ORAZ BOGATY OWOCOWY SMAK

CHARAKTERYSTYCZNY AROMAT ŚLIWKI Z LEKKĄ, KWASKOWĄ NUTĄ

9,96

5,97

11,29

5 Z VAT 1 2 , 2

Z V A T 7, 3 4

9 Z VAT 1 3 , 8

S IM IG LY K O S /P C O L L APO E B /P S IT D O R H P A 0,75 L

KADARKA Z RÓŻĄ R E D C /P S R O S E R /P S 0,75 L

TO K A J I /P S F U R M IN T B 0,75 L

RY

DAW IA

KR AJ : W ĘG

WINO

RY

PIW0

KR AJ : BU ŁG

AR IA

NAPOJE

APOLLO - INTENSYWNY KOLOR I KUSZĄCY SMAK, LEKKO BANANOWY I PRZYJEMNY AROMAT APHRODITE - SŁODKIE, WYRAŹNE OWOCOWE NUTY, POSMAK BANANÓW, PODAWAĆ SCHŁODZONE

KR AJ : W ĘG

VÉR

GIN / RUM / LIKIER

JA KR AJ : GR EC

KR AJ : M OŁ

E G R I B IK A C /W Y 0,75 L

CHARAKTERYSTYCZNA SZLACHETNIE ŻÓŁTA BARWA ORAZ RZEŚKI OWOCOWY AROMAT

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.07.2018–31.07.2018. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

23


WÓDKA / CZYSTA

WINO 15,93

15,93

9 Z VAT 1 9 , 5

9 Z VAT 1 9 , 5

I O L D T B IL IS W /P C I A L AV E R D ,75 L 11,5% VOGRL.UZ0JA

I O L D T B IL IS S /P C I N ALAZA 5L ,7 0 L. O V % 11,5 KR AJ : GR UZ

WHISKY / BRANDY

WÓDKA / KOLOROWA

KR AJ :

Z VAT 8 , 1 7 S O P H IA , B /S Ł R /P S , C /S Ł W /P C , W /P B 5L ,7 0 L. 11% VO KR AJ : BU ŁG

JA

AR IA

RÓŻOWE - PRZYJEMNE I ŚWIEŻE W SMAKU Z AROMATAMI TRUSKAWEK I MALIN CZERWONE - ZBALANSOWANE Z PRZYJEMNĄ NUTĄ JEŻYN, WIŚNII CZEREŚNI BIAŁE - PRZYJEMNY, OWOCOWY AROMAT O WYCZUWALNEJ NUCIE MIODU I MELONA

OWOCOWE, LEKKIE, PRZYJEMNE DO PICIA NA CO DZIEŃ

SŁODKIE, OWOCOWE, DOBRZE SKONCENTROWANE

17,93

24,49

33,55

5 Z VAT 2 2 , 0

12 Z VAT 3 0 ,

7 Z VAT 4 1 , 2

SE DARK HOR CABERNET Y N C /W S A U V IG N O B /W Y AY N N O D R CHA Y M E R L O T C /W N C LA B N O N IG V SAU B /W Y 0,75 L

A P O T H IC R E D C /W Y Y W H IT E B /W Y /W C K R A D L. 0,75 L 12,5-14% VO

PROSECC AMANTI B /W Y 0,75 L KR AJ : W ŁO

GIN / RUM / LIKIER

6,64

O

CH Y

KR

KR AJ : US A CE DC

Y AJ : W ŁO CH CE DC

WINO

PERLISTE, ORZEŹWIAJĄCE, WYCZUWALNE SMAKI GRUSZKI, JABŁEK I BRZOSKWIŃ

23,99

19,99

51 Z VAT 2 9 ,

59 Z VAT 2 4 ,

PIW0

RO DEL C A S IL L E R O L B IA D V. C /W Y U A S . R E B CA E C /W Y C A R M E N E R B /W Y AY C H A R D O N N /W Y T O M E R L C ,75 L L. 0 -1 13 3,5% VO KR AJ : CH IL

KUP MIX 10 SZT.

JO C A M P O V IE O L IL N A R TEMP W H IT E 0,75 L KR AJ : HI SZ

CREEK J A C O B ’S J O V O C A M P IE 0,75 L

PA NI A

W YB OR OW

W YB OR OW

A

+1 SZT. GRATIS

CREEK J A C O B ’S AY N N O D R A CH 0,75 L

A

E

NAPOJE

CE DC

24

NA PREZENT

DO POSIŁKU

Z PRZYJACIÓŁMI

SAŁATKI

PRZYSTAWKI

CZERWONE MIĘSO

CIASTA

NA RANDKĘ

DO RELAKSU

RYBY

DRÓB

MAKARON

GRILL

OWOCE MORZA


INFORMATOR PROMOCYJNY / NR 4 01.07.2018–31.07.2018

WINO 16 Z VAT 2 0 ,

KR AJ : US A

10,99

2 Z VAT 1 3 , 5

2 Z VAT 1 3 , 5

C OT E W H IT E I SWEET W H IT E S E M RED WEET RED SEMI S E ROS 0,75 L

C OT E U IT S F O R E S T F R YA A P A P T E SWE 0,75 L

KR AJ : BU ŁG

VI NE X- SL AV

KR AJ : BU ŁG

VI NE X- SL AV

AR IA

IA NT SI PO LA

ND

WÓDKA / KOLOROWA

T BA R E FO O CABERNET N C /P W S A U V IG N O W M E R L O T C /P Ł /S M O S C AT O B R /S Ł TO A C S O M K P IN IO B /P W P IN O T G R IG N D E L FA W H IT E Z IN R /P W 0,75 L

10,99

WÓDKA / CZYSTA

16,39

AR IA

IA NT SI PO LA

ND

CE DC

3,49

7,99

3 Z VAT 9 , 8

9 Z VAT 4 , 2

3 Z VAT 9 , 8

F R ES C O Ł IA B N C O P /S Y /W P O B IA N C S /P R O S S O R W R O S S O R /P S /P R E W O Ż RÓ Ł /S C E N CZERWO ,75 L 0 L. O V % 10 LS KA

F R ES C O E F R IZ Z A N T R E D P /S Ł R O S E P /S Ł Ł W H IT E P /S A L O G A FR ES CA MANGO&P 5 L ,2 0 L. O V 10% KA

F R ES C O E F R IZ Z A N T S /P B B IA Ł E R E D C /P S /P S RÓŻOWE R A L O G A FR ES CA M A N G O & P ,75 L 0 L. O V % 5,5-10 KA

AM BR A

AM BR A

AM BR A

27,99

9,99

43 Z VAT 3 4 ,

9 Z VAT 1 2 , 2

M A R T IN I ROSSO B IA N C O R O S AT O X E T R A D RY O N IC B IA N C O + TL. 1 L O V % 8 -1 ,4 14 ŁO CH Y

GELO M IC H E L A N S IC O S A L C B IA N C O P /S Ł S S IC O ROSSO CLA P /S Ł 0,75 L Y

. . KUP 5 SZT KUP 9 SZT R IZ Z A N T E F R ES C O F R O DZ A J D O W O L O N Y0,75 L 10% VOL. LS KA

ATIS + 1 S Z T . GR

ATIS + 1 S Z T . GR

KR AJ : PO

KR AJ : PO

R IZ Z A N T E F R ES C O F ES CA & MANGO P 5 L ,7 5,5% VOL. LS0 KA

AM BR A

AM BR A

KR AJ : PO

BA CA RD I MA

RT IN I PO LS

KA

CH

AM BR A

NAPOJE

R IZ Z A N T E F R E S C O F R /P S RÓŻOWE 5 L ,7 10% VOL. 0LS KA

KR AJ : W ŁO

KR AJ : W

PIW0

R IZ Z A N T E F R ES C O F O DZ A J R D O W O L N Y ,25 L 0 L. O V 10% LS KA

KR AJ : PO LS

WINO

PAKIET I PAKIET II

KR AJ : PO LS

GIN / RUM / LIKIER

KR AJ : PO

WHISKY / BRANDY

7,99

KR AJ : PO

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.07.2018–31.07.2018. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

25


WHISKY / BRANDY

WÓDKA / KOLOROWA

WÓDKA / CZYSTA

WINO 3,99

12,99

3,99

1 Z VAT 4 , 9

8 Z VAT 1 5 , 9

1 Z VAT 4 , 9

NTI MONTE SA CO C E S M O OT H S B E L L IN I R O S S IN I M IM O S A S P R IT Z ANGE B IT T E R O R ,2 L 0 10% VOL.

NTI MONTE SA CO C E S M O OT H S B E L L IN I R O S S IN I M IM O S A S P R IT Z ANGE B IT T E R O R 5 L ,7 0 10% VOL.

NTI MONTE SA L A O R IG IN RY B L A C K B E R R RY BE WILD STRAW L 11% VOL. 0,2

JA NT OŃ

JA NT OŃ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

11,99

3,39

3,99

5 Z VAT 1 4 , 7

Z VAT 4 , 1 7

1 Z VAT 4 , 9

ELSKI CY D R LU B Y K L ASYCZ N M IO D O W Y L ,4 ,5 4 % VOL.LS0KA

ELSKI CY D R LU B A N Y W O R T IL F N IE ,4 L 4,5% VOL. 0

GIN / RUM / LIKIER

NTI MONTE SA Ł /S C L A IN IG OR W /P B L O R IG IN A /S Ł C Y R R E B K BL AC W. C /S Ł W IL D S T R A Y E B E P IN R R CCO F R U T T IS E N O L E M R E T WA E B E R RY IN P , O G N MA Ł M D O L C E B /S W M S E C C O B /P 5 L 0,7 10-11% VOL. KA

KR AJ : PO

JA NT OŃ

KR AJ : PO LS

KA

AM BR A

AM BR A

KR AJ : PO LS

WINO

JA NT OŃ

7,49

3,69

3,19

1 Z VAT 9 , 2

4 Z VAT 4 , 5

2 Z VAT 3 , 9

ELSKI CY D R LU B Y Z C Y KL AS N L 4,5% VOL. 1

ECZKA JA N TO Ń B K Z GOR A SU W O OCE LA IA N W IŚ 12% VOL. 1 L

FA J R A N T M A L IN O W Y W IŚ N IO W Y Z IO Ł O W Y ,9 L % 13 VOL.LS0KA

JA NT OŃ

EU RO CA SH

PIW0

KR AJ : PO LS

NAPOJE

AM BR A

26

KA

KR AJ : PO LS

KA

KR AJ : PO


INFORMATOR PROMOCYJNY / NR 4 01.07.2018–31.07.2018

PIWO 1,85

1,86

Z VAT 2 , 1 5

Z VAT 2 , 2 8

Z VAT 2 , 2 9

N KASZTEL A ANY ZOW Y R E T S A P N IE W. BUTELKA Z 0,5 L

Z AT E C K Y ZAK S V E T LY L E . ZW A K L E BUT 0,5 L

O K O C IM NE JASNE PEŁ . W Z A K L E BUT 0,5 L

CA RL SB ER

G

CA RL SB ER

G

CA RL SB ER

WÓDKA / CZYSTA

1,75

G

WÓDKA / KOLOROWA

2,29

5 Z VAT 2 , 4

7 Z VAT 1 1 , 6

2 Z VAT 2 , 8

ADLER O K O C IM R Z L IPĄ A T R U S K AW K U T GREJPFR L IM E NE OWO C E L EŚ K C A -P 4 A K Z PUS L ,5 0 4x

KARMI C L A S S IC W. BUTELKA Z 0 ,5 0 L KARMI C L A S S IC T POMELO GREJPFRU A Ż U R AW IN . EZZW BUTELKA B 0,4 L

ADLER O K O C IM R Z L IPĄ A K W A TRUSK T GREJPFRU L IM E NE OWO C E L EŚ . W Z A K L E BUT 0,5 L CA RL SB ER

G

CA RL SB ER

G

CA RL SB ER

G

11,89

7,68

8 Z VAT 3 , 6

2 Z VAT 1 4 , 6

5 Z VAT 9 , 4

Y SOMERSB N O L E M W AT E R C L A S S IC RY BL ACKBER R E W O L F R E ELD Z W. Z E B BUTELKA 0,4 L

Y SOMERSB N O L E M W AT E R C L A S S IC RY BL ACKBER R E W O L F R E ELD CK A -P 4 PUSZKA L 4 x 0,5

EB ACK P U S Z K A 4 -PL 4 x 0,5

G

CA RL SB ER

IE C

PIW0

CA RL SB ER

WINO

2,99

GR UPA ŻY W

GIN / RUM / LIKIER

9,49

WHISKY / BRANDY

1,99

G

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.07.2018–31.07.2018. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

27


WÓDKA / KOLOROWA

WÓDKA / CZYSTA

PIWO 2,24

2,19

2,89

Z VAT 2 , 7 6

Z VAT 2 , 7 6

5 Z VAT 3 , 5

H E IN E K E N C L A S S IC 3 H E IN E K E N 0% N E K E IN E H E Z Z W. BUTELKA B 0,5 L

Ż Y W IE C OLOWE A Z E B L K O H W. Z A K L E BUT 0,5 L

Ż Y W IE C IPA A PA S K IE A M E RY K A Ń E Z IC PSZEN N W. BUTELKA Z L ,5 0

GR UPA ŻY W

GR UPA ŻY W

IE C

IE C

WHISKY / BRANDY

GR UPA ŻY W

10,99

1,86

9,69

2 Z VAT 1 3 , 5

Z VAT 2 , 2 9

2 Z VAT 1 1 , 9

WA R K A ST R O N G ACK P U S Z K A 4 -PL 4 x 0,5

ADLER WA R K A R O M A R . /P T U R F GREJP IĘ TA J A B Ł K O /M A N Y R T Y C ZERO RZECZKA CZARNA PO USZKA R J A B Ł K O /G R Y N Ą YT M A L IN A Z C Z W. BUTELKA 0,5 L

ADLER WA R K A R O M A R . /P T U R F GREJP IĘ TA J A B Ł K O /M A N Y R T Y C ZERO RZECZKA CZARNA PO USZKA R J A B Ł K O /G R Y N Ą YT M A L IN A Z C A C K -P 4 A K Z S U P 4 x 0,5 L

IE C

GIN / RUM / LIKIER

GR UPA ŻY W

PIW0

WINO

GR UPA ŻY W

NAPOJE

IE C

GR UPA ŻY W

IE C

2,89

8,79

10,49

5 Z VAT 3 , 5

1 Z VAT 1 0 , 8

0 Z VAT 1 2 , 9

DOS D ES P E R A A IN O R IG L N O CT U R N O RED BUTELKA 0,4 L

PRAŻUBR ACK P U S Z K A 4 -PL 4 x 0,5

OCNE DĘBOWE M ACK -P 4 A PUSZK 4 x 0,5 L

GR UPA ŻY W

28

IE C

IE C

KO MPAN IA

PI W OWAR SK

A

KO MPAN IA

PI W OWAR SK

A


INFORMATOR PROMOCYJNY / NR 4 01.07.2018–31.07.2018

PIWO 10,69

2,09

1 Z VAT 4 , 9

5 Z VAT 1 3 , 1

7 Z VAT 2 , 5

E LECH FRE C L A S S IC L IM O N K A ACK S P U Z K A 4 -PL ,4 0 x 4

L E C H IC E ANGE O B L O DY O R O IT J MO S H A N DY W. BUTELKA Z 0,5 L

RQUELL P IL S N E R UL 0,5 KO MPAN IA

PI W OWAR SK

A

PI W OWAR SK

A

KO MPAN IA

PI W OWAR SK

A

2,65

11,29

6 Z VAT 1 2 , 6

6 Z VAT 3 , 2

9 Z VAT 1 3 , 8

L E C H IC E ANGE B LO O DY O R O IT J MO S H A N DY ACK P U S Z K A 4 -PL 4 x 0,5

R E D D ’S B IA N C O APPLE Y A CR NBERR Y RASPBERR 0,4 L

R E D D ’S B IA N C O APPLE Y A CR NBERR Y RASPBERR K AC P U S Z K A 4 -PL 4 x 0,5

PI W OWAR SK

A

KO MPAN IA

PI W OWAR SK

A

PI W OWAR SK

A

7,69

Z VAT 1 , 4 6

Z VAT 1 , 7 1

6 Z VAT 9 , 4

FOX JASNE PUSZKA 0,5 L

CHOJRAK MOCNE PUSZKA 0,5 L

W N A M YS Ł Ó S IL P ACK P U S Z K A 4 -P L 8 6 ,5 0 4x

EU RO CA SH

EU RO CA SH

BR OWAR NA

PIW0

1,39

WINO

1,19

GIN / RUM / LIKIER

KO MPAN IA

WHISKY / BRANDY

10,29

KO MPAN IA

WÓDKA / KOLOROWA

KO MPAN IA

WÓDKA / CZYSTA

3,99

MY SŁ ÓW

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.07.2018–31.07.2018. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

29


WÓDKA / CZYSTA

E J O P A N 1,29

2,99

1,15

Z VAT 1 , 5 9

8 Z VAT 3 , 6

Z VAT 1 , 4 1

WÓDKA / KOLOROWA

C O C A -C O L C L A S S IC C H E R RY L IM E ZERO F A N TA ORANGE S P R IT E PUSZKA 0,33 L

A

C O C A -C O L C L A S S IC L IM E ZERO F A N TA ORANGE S P R IT E PET 1,5 L CO CA -C OL

A

LA PEPSI CO AX M A L O C I S P PE A D IN M IR ORANGE SEVEN UP PUSZKA 0,33 L FR IT O- LAY

A

A CO CA -C OL

WHISKY / BRANDY

2,35 9 Z VAT 2 , 8 LA PEPSI CO AX M A L O C I PEPS M IR IN D A ORANGE SEVEN UP PET 1L

GIN / RUM / LIKIER

FR IT O- LAY

E 3 ZG R Z E W CENA OD

K

1,53

2,19

Z VAT 1 , 6 1

9 Z VAT 2 , 6

I Ż EJ CENA PON

3 ZG

RZEWEK

1,63 Z VAT 1 , 7 1 NAPÓJ T Y M BA R K O S K W Z R /B O JABŁK IĘ TA J A B Ł K O /M IA N IŚ /W O K JABŁ IĘ TA M A L IN A /M K W ZOS P O M A R /B R L P E T, 0,5

N EST E A A BL ACK TE A IO W IN W K S O Z R B A CY T RY N OW A GREEN TE C L A S S IC IĘ TA O IM L N K A -M PET 0,5 L HO OP PO LS

KA

PIW0

WINO

MA SP EX

1,72

1,35

2,49

Z VAT 2 , 1 2

Z VAT 1 , 6 6

6 Z VAT 3 , 0

O OSHEE H2 6 .B IT W + Z MAGNE W ITA M IN Y I M IN E R A ŁY PET 0,5 L

E R GY BL ACK EN K IN DR PUSZKA 0,25 L

NAPOJE

OS HE E

GE LLW E

E N E R GY M O N ST E R S S C L A IC A S S A U LT ILT O N L E W IS H A M R IP P E R R T H E D O CTO D E R A R LT U ZERO U P SZKA 0,5 L CO CA -C OL

30

A


NAJLEPSZE CENY NA WHISKY REKOMENDACJA ASORTYMENTU

WYRÓŻNIENIE PRODUKTÓW NA PÓŁCE ODPOWIEDŹ NA RYNKOWE TRENDY

JUŻ DZIŚ PRZYSTĄP DO PROGRAMU!

l .p y k is h w a n s a z .c w w w


KO N TA K T INFOLINIA 0 801 006 069 / Z TEL. KOMÓRKOWYCH 61 674 03 30 WWW.ALKOHOLE.EUROCASH.PL

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.07.2018–31.07.2018. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

4 eca informator lipiec 2018_02  
4 eca informator lipiec 2018_02