Page 1

KATALOG PRODUKTÓW / NR 3 01.03.2019–31.03.2019

19,99 59 Z VAT 2 4 , N MAD QUEE G IN 0 ,5 L 3 7, 5 % V O L . LIDER CENO

WY

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.03.2019–31.03.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.


KATALOG PRODUKTÓW / NR 3 01.03.2019 – 31.03.2019

A K D Ó W C Z Y S TA 6,88

6 Z VAT 8 , 4

A ŻUBRÓWK B IA Ł A ,1 L 40% VOL. 0

A ŻUBRÓWK B IA Ł A ,2 L 40% VOL. 0

CE DC

CE DC

3,99

7,11

A ŻUBRÓWK B IA Ł A ,5 L 40% VOL. 0 CE DC

22,69

1 Z V A T 2 7, 9 A ŻUBRÓWK B IA Ł A ,7 L 40% VOL. 0

WÓDKA / KOLOROWA

6 Z VAT 4 , 7

Z A P Y TA J WICIELA E Z P R D S TA

WÓDKA / CZYSTA

3,87

CE DC

WHISKY

VODKA K R U P N IK 0,1 L 40% VOL. MA RI E BR IZ

AR D

5 Z VAT 8 , 7

VODKA K R U P N IK 0,2 L L. O V % 0 4 MA RI E BR IZ

VODKA K R U P N IK 0,5 L L. O V 40% MA RI E BR IZ

AR D

AR D

20,99

BRANDY / KONIAK

1 Z VAT 4 , 9

Z A P Y TA J WICIELA P R Z E D S TA

82 Z VAT 2 5 , K R U P N IK EEVE E C L A R S L ,7 L 0 L. O 40% V MA RI E BR IZ

AR D

ZNOŚĆ EC NA WYŁĄC

6 Z VAT 4 , 8

KA

E LU X E C Z Y S TA D A K D ŻOŁ Ą OW GORZKA Z P IE P R Z E M OL. 3 7, 5 – 40% V L 0,2 ST OC K PO LS

E LU X E C Z Y S TA D A ŻO Ł Ą D KOW GORZKA Z P IE P R Z E M OL. 3 7, 5 – 40% V 0,5 L ST OC K PO LS

56 Z VAT 2 6 ,

E LU X E C Z Y S TA D A K D ŻOŁ Ą OW GORZKA ,7 L 40% VOL. 0

KA

ST OC K PO LS

KA

WINO

ST OC K PO LS

9 Z VAT 8 , 3

21,59

Z A P Y TA J WICIELA

P R Z E D S TA

PIW0

E LU X E C Z Y S TA D A K D ŻOŁ Ą OW GORZKA ,1 L 40% VOL. 0

6,82

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

3,95

KA

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.03.2019 – 31.03.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI. Z OFERTY FOLDEROWEJ DOTYCZĄCEJ PRODUKTÓW STOCK POLSKA WYKLUCZENI SĄ ODBIORCY OZNACZENI PRZEZ FIRMĘ STOCK POLSKA JAKO ODBIORCY HURTOWI.

3


WÓDKA / CZYSTA

A K D Ó W C Z Y S TA 7,29

16,29

23,79

6 Z VAT 4 , 7

7 Z VAT 8 , 9

04 Z VAT 2 0 ,

26 Z VAT 2 9 ,

S O P L IC A ,1 L 40% VOL. 0

S O P L IC A ,2 L 40% VOL. 0

S O P L IC A ,5 L 40% VOL. 0

S O P L IC A ,7 L 40% VOL. 0

CE DC

CE DC

CE DC

CE DC

16,29

16,29

17,09

24,99

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

BRANDY / KONIAK

WHISKY

WÓDKA / KOLOROWA

3,87

04 Z VAT 2 0 ,

04 Z VAT 2 0 ,

S O P L IC A A T N IO N USZL ACHE K Ś L IW Ą 0,5 L % 37,5 VOL.

S O P L IC A A T N IO N USZL ACHE M J A B Ł K IE L 0,5 37,5% VOL.

CE DC

CE DC

3,90

7,15

0 Z VAT 4 , 8

PIW0

Y S TA S A S K A C Z L. O V % 40 0,09–0,1 L

NAPOJE

WINO

KA ST OC K PO LS

4

9 Z VAT 8 , 7

Y S TA S A S K A C Z ,2 L 0 L. O V 40% ST OC K PO LS

KA

2 Z VAT 2 1 , 0

MA B IA Ł A D A L ,5 0 L. O V % 0 4 MA RI E BR IZ

AR D

14,95

9 Z VAT 1 8 , 3

Y S TA S A S K A C Z ,5 L 0 L. O V 40% ST OC K PO LS

KA

74 Z VAT 3 0 ,

MA B IA Ł A D A L ,7 0 L. O V % 0 4 MA RI E BR IZ

AR D

22,15

4 Z V A T 2 7, 2

Y S TA S A S K A C Z ,7 L 0 L. O V 40% ST OC K PO LS

KA


KATALOG PRODUKTÓW / NR 3 01.03.2019 – 31.03.2019

A K D Ó W C Z Y S TA Z V A T 7, 8 1

MA RI E BR IZ

AR D

RDZKA S TA R O G A T C Z YS A 0,5 L 37,5% VOL. MA RI E BR IZ

AR D

36 Z VAT 2 3 ,

7 Z VAT 3 1 , 9

A TO R U Ń S K C Z Y S TA ,5 L 40% VOL. 0

A TO R U Ń S K C Z Y S TA ,7 L 40% VOL. 0

CH EM IR OL

CH EM IR OL

12,65

5 Z VAT 6 , 7

6 Z VAT 1 5 , 5

JOKER ,1 L 38% VOL. 0

JOKER ,2 L 38% VOL. 0

JOKER ,5 L 38% VOL. 0

EU RO CA SH

EU RO CA SH

EU RO CA SH

3,32

6,09

13,50

IK

LIDERA B IA N A KER WYRA WÓDKA JO WYŻSZEJ J EST Z N A J OŻA. S K IE G O Z B L O P I C Ś O JAK NY O W TA R Z A L S W Ó J N IE P D Z IĘ C Z A S M A K Z AW JI D EST Y L AC 6 -K R O T N E J TA L IC Z N IE O R A Z K RYS O D Z IE . C Z YST E J W

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

8 Z VAT 3 , 7

N IE Z B Ę D N

BRANDY / KONIAK

5,49

25,99

WHISKY

3,07

5 Z V A T 1 7, 4

18,99

WÓDKA / KOLOROWA

RDZKA S TA R O G A T C Z YS A ,2 L % 40 VOL. 0

14,19

WÓDKA / CZYSTA

6,35

20,25

Z V A T 7, 4 9

1 Z VAT 1 6 , 6

91 Z VAT 2 4 ,

KA Ż Y T N IÓ W ,1 L 0 L. O V 38-40%

KA Ż Y T N IÓ W ,2 L 0 L. O V 38-40%

KA Ż Y T N IÓ W ,5 L 0 L. O V 38-40%

KA Ż Y T N IÓ W ,7 L 0 L. O V 38-40%

CE DC

CE DC

CE DC

CE DC

PIW0

8 Z VAT 4 , 0

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.03.2019 – 31.03.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI. Z OFERTY FOLDEROWEJ DOTYCZĄCEJ PRODUKTÓW STOCK POLSKA WYKLUCZENI SĄ ODBIORCY OZNACZENI PRZEZ FIRMĘ STOCK POLSKA JAKO ODBIORCY HURTOWI.

5


WÓDKA / CZYSTA

A K D Ó W C Z Y S TA 6,65

14,69

7 Z VAT 1 8 , 0

22,39

4 Z V A T 2 7, 5

0 Z VAT 4 , 7

Z VAT 8 , 1 8

NT A B S O LW E L ,1 0 L. 4 0 % VO

NT A B S O LW E L ,2 0 L. 4 0 % VO

NT A B S O LW E L ,5 0 L. 4 0 % VO

NT A B S O LW E L ,7 0 L. 4 0 % VO

CE DC

CE DC

CE DC

CE DC

3,25

6,19

12,81

20,24

BRANDY / KONIAK

WHISKY

WÓDKA / KOLOROWA

3,82

0 Z VAT 4 , 0

Z V A T 7, 6 1

6 Z VAT 1 5 , 7

90 Z VAT 2 4 ,

19 0 6 ,1 L 40% VOL. 0

19 0 6 ,2 L % 0 4 VOL. 0

19 0 6 OL. 0,5 L V % 0 4

19 0 6 ,7 L % 0 4 VOL. 0

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

ST OC K PO LS

KA

NAPOJE

WINO

PIW0

3,12

6

ST OC K PO LS

KA

5,90

ST OC K PO LS

KA

13,99

ST OC K PO LS

KA

19,99

4 Z VAT 3 , 8

Z V A T 7, 2 6

1 Z V A T 1 7, 2

59 Z VAT 2 4 ,

A WA L IG Ó R L ,1 0 L. O V 40%

A WA L IG Ó R L ,2 0 L. O V 40%

A WA L IG Ó R L ,5 0 L. O V 40%

A WA L IG Ó R L ,7 0 L. O V 40%

BZ K AL CO

BZ K AL CO

BZ K AL CO

BZ K AL CO


KATALOG PRODUKTÓW / NR 3 01.03.2019 – 31.03.2019

A K D Ó W C Z Y S TA 7 Z VAT 1 9 , 6

1 Z V A T 2 7, 9

WA LU K S U S O L ,2 0 L. 4 0 % VO

WA LU K S U S O L ,5 0 L. 4 0 % VO

WA LU K S U S O L ,7 0 L. 4 0 % VO

A

W YB OR OW

A

W YB OR OW

A R EC E PT U R U N IK A L N A S IĘ E J O P IE R A W O S U S K U L CH K LU CZOW Y NA DWÓCH K IE J C H – W YS O E L E M E N TA P IR Y T U S IE JA KO Ś C I S Z ANYM ORA Z IE M N IA C Z IE SZEJ WODZ N A J C Z YST DNI C EJ Z E ST U POCHODZĄ YC H . G Ł Ę B IN O W

A

WÓDKA / KOLOROWA

W YB OR OW

WÓDKA / CZYSTA

0 Z VAT 8 , 6

IK

LIDERA

22,69

15,99

6,99

N IE Z B Ę D N

WHISKY

9 Z VAT 4 , 4

XTRA Ż Y T N IA E RETRO ,1 L 40% VOL. 0 PO LM OS BI

EL SK O- BI AŁ

A

0 Z VAT 8 , 3

XTRA Ż Y T N IA E RETRO ,2 L 40% VOL. 0 PO LM OS BI

EL SK O- BI AŁ

7,15

A

21,89

6 Z VAT 1 8 , 5

XTRA Ż Y T N IA E RETRO ,5 L 40% VOL. 0 PO LM OS BI

EL SK O- BI AŁ

14,50

A

92 Z VAT 2 6 ,

XTRA Ż Y T N IA E RETRO ,7 L 40% VOL. 0 PO LM OS BI

EL SK O- BI AŁ

22,26

9 Z VAT 8 , 7

4 Z V A T 1 7, 8

8 Z V A T 2 7, 3

LU B E LS K A A TRZY ZBOŻ L ,1 40% VOL. 0

LU B E LS K A A TRZY ZBOŻ L ,2 0 L. O V % 0 4

LU B E LS K A A TRZY ZBOŻ L ,5 0 L. O V % 0 4

LU B E LS K A A TRZY ZBOŻ L ,7 0 L. O V % 0 4

KA

ST OC K PO LS

KA

ST OC K PO LS

KA

ST OC K PO LS

PIW0

5 Z VAT 4 , 8

ST OC K PO LS

A

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

3,94

15,09

6,75

BRANDY / KONIAK

3,65

KA

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.03.2019 – 31.03.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI. Z OFERTY FOLDEROWEJ DOTYCZĄCEJ PRODUKTÓW STOCK POLSKA WYKLUCZENI SĄ ODBIORCY OZNACZENI PRZEZ FIRMĘ STOCK POLSKA JAKO ODBIORCY HURTOWI.

7


WÓDKA / CZYSTA

A K D Ó W C Z Y S TA 3,79

6,69

15,79

6 Z VAT 4 , 6

3 Z VAT 8 , 2

2 Z VAT 1 9 , 4

K J A R Z Ę B IA S KSU U L Y T S Y CZ ,1 L 40% VOL. 0

K J A R Z Ę B IA S KSU U L Y T S Y CZ ,2 L 40% VOL. 0

K J A R Z Ę B IA S KSU U L Y T S Y CZ ,5 L 40% VOL. 0

BRANDY / KONIAK

WHISKY

WÓDKA / KOLOROWA

WAW RZ YN IA

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER PIW0 WINO

K

WAW RZ YN IA

K

5,90

12,47

0 Z VAT 3 , 2

Z V A T 7, 2 6

4 Z VAT 1 5 , 3

ONG Ż U B R S T R ,09 L 0 L. O V % 37,5

ONG Ż U B R S T R ,2 L 0 L. O V % 37,5

ONG Ż U B R S T R ,5 L 0 L. O V % 37,5

KA

ST OC K PO LS

KA

2,94

5,70

2 Z VAT 3 , 6

Z V A T 7, 0 1

IA ŁY B A L S A M B ,09 L 0 L. O 37,5% V

IA ŁY B A L S A M B0,2 L L. O V 37,5%

ST OC K PO LS

NAPOJE

WAW RZ YN IA

2,60 ST OC K PO LS

8

K

KA

ST OC K PO LS

KA

ST OC K PO LS

N IE Z B Ę D N

KA

IK

LIDERA

KA ŁY T O W Ó D IA B M A S L A B UG ANA WEDŁ P R O D U KOW E PT U RY L S K IE J R E C O P J E N J Y WY T R A DYC J W YJ ĄT K O Ó W S . % ,5 7 T N IE M U O M O CY 3 A W IE L O L E Z C IĘ Z D W A JI SMAK Z Z E N IU , PA S D O Ś W IA D C WA N E J I DOPRACO H B N IE J S Z Y C W NAJDRO ZE. R EC E PT U R H C A Ł Ó G E SZCZ


KATALOG PRODUKTÓW / NR 3 01.03.2019 – 31.03.2019

A K D Ó W C Z Y S TA 7,15

15,78

5 Z VAT 4 , 8

9 Z VAT 8 , 7

1 Z VAT 1 9 , 4

B O WA S A S K A D Ę L. O V 40% 0,09–0,1 L KA

ST OC K PO LS

KA

B O WA S A S K A D Ę0,5 L L. 4 0 % VO ST OC K PO LS

KA

WÓDKA / KOLOROWA

ST OC K PO LS

B O WA S A S K A D Ę0,2 L L. O V % 0 4

14,49

6 Z VAT 4 , 7

6 Z VAT 8 , 4

2 Z V A T 1 7, 8

A B IA Ł A Ż U B R Ó W K IĘ T Y Z N U TĄ M C A ŁOW Z N U TĄ J A 0,5 L L. O V % ,5 37

CE DC

CE DC

CE DC

3,89

7,19

15,29

1 Z VAT 4 , 9

4 Z VAT 8 , 8

1 Z VAT 1 8 , 8

VODKA K R U P N IK T Z M IĘ Ą I T R AWĄ O Z L IM N K Ą WĄ N CY T RY O L 0,1 37,5% VOL.

VODKA K R U P N IK T Z M IĘ Ą I T R AWĄ O Z L IM N K Ą WĄ N CY T RY O L 0,2 37,5% VOL.

VODKA K R U P N IK T IĘ ZM Ą I T R AWĄ O Z L IM N K Ą WĄ N CY T RY O L 0,5 37,5% VOL.

MA RI E BR IZ

AR D

MA RI E BR IZ

AR D

WINO

AR D

PIW0

A B IA Ł A Ż U B R Ó W K IĘ T Y Z N U TĄ M C A ŁOW Z N U TĄ J A 0,2 L L. O V % ,5 37

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

A B IA Ł A Ż U B R Ó W K IĘ T Y Z N U TĄ M C A ŁOW Z N U TĄ J A 0,1 L L. O V % ,5 37

BRANDY / KONIAK

6,88

WHISKY

3,87

MA RI E BR IZ

WÓDKA / CZYSTA

3,94

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.03.2019 – 31.03.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI. Z OFERTY FOLDEROWEJ DOTYCZĄCEJ PRODUKTÓW STOCK POLSKA WYKLUCZENI SĄ ODBIORCY OZNACZENI PRZEZ FIRMĘ STOCK POLSKA JAKO ODBIORCY HURTOWI.

9


7,39

14,59

34,16

9 Z VAT 9 , 0

5 Z V A T 1 7, 9

02 Z VAT 4 2 ,

S P IR Y T U S Y O WA N K R E T Y F IK 0,1 L L. O V % 95

S P IR Y T U S Y O WA N K R E T Y F IK 0,2 L L. O V % 95

S P IR Y T U S Y O WA N K R E T Y F IK 0,5 L L. O V % 95

EU RO CA SH

EU RO CA SH

EU RO CA SH

WHISKY

WÓDKA / KOLOROWA

WÓDKA / CZYSTA

S U T Y SPIR

3 Z VAT 9 , 8

14,99

4 Z VAT 1 8 , 4

33,99 1 Z VAT 4 1 , 8

2 Z VAT 3 1 , 9

S P IR Y T U S I LSK T S A R O P O ,1 L 0 L. O V 95%

S P IR Y T U S I LSK T S A R O P O ,2 L 0 L. O V 95%

S P IR Y T U S I LSK T S A R O P O ,5 L 0 L. O V 95%

S P IR Y T U S WY N A L E W KO L ,5 0 L. O 60% V

CE DC

CE DC

CE DC

CE DC

PIW0

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

BRANDY / KONIAK

7,99

8,99

17,79

36,99

6 Z VAT 1 1 , 0

8 Z VAT 2 1 , 8

50 Z VAT 4 5 ,

S P IR Y T U S Y O WA N R E K T Y F IK 0,1 L L. O V % 5 9

S P IR Y T U S Y O WA N R E K T Y F IK 0,2 L L. O V % 5 9

S P IR Y T U S Y O WA N R E K T Y F IK 0,5 L L. O V % 5 9

NAPOJE

WINO

PO LM OS W

10

25,95

AR SZ AWA

PO LM OS W

AR SZ AWA

PO LM OS W

AR SZ AWA


KATALOG PRODUKTÓW / NR 3 01.03.2019 – 31.03.2019

A K D Ó WP R E M I U M 16,99

25,79

8 Z VAT 9 , 7

90 Z VAT 2 0 ,

2 Z VAT 3 1 , 7

T IN U M B O L S P L A 0,2 L L. 4 0 % VO

T IN U M B O L S P L A 0,5 L L. 4 0 % VO

T IN U M B O L S P L A 0,7 L 40% VOL.

CE DC

CE DC

CE DC

WÓDKA / CZYSTA

7,95

WÓDKA / KOLOROWA

T IN U M BOLS PL A 1 L 40% VOL. CE DC

99 Z VAT 19, E P O L O N A IS L ,5 0 L. O V 40% MA RI E BR IZ

AR D

23,73 19 Z VAT 2 9 ,

BRANDY / KONIAK

11 Z VAT 4 6 ,

WHISKY

37,49

KUP 12 SZT. 16,25

E P O L O N A IS L ,7 0 L. O V % 40 MA RI E BR IZ

AR D

TA NOWA SZA

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

+1 SZT. GRATIS

TA NOWA SZA

29,42

29,26

15 Z VAT 2 8 ,

19 Z VAT 3 6 ,

99 Z VAT 3 5 ,

N AMUNDSE L ,5 0 L. O 40% V

N AMUNDSE L ,7 0 L. O 40% V

W ATA H A ,7 L 40% VOL. 0

ST OC K PO LS

KA

ST OC K PO LS

KA

PIW0

22,89

BZ K AL KO

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.03.2019 – 31.03.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI. Z OFERTY FOLDEROWEJ DOTYCZĄCEJ PRODUKTÓW STOCK POLSKA WYKLUCZENI SĄ ODBIORCY OZNACZENI PRZEZ FIRMĘ STOCK POLSKA JAKO ODBIORCY HURTOWI.

11


WÓDKA / CZYSTA

A K D Ó WP R E M I U M 15,99

7,49

1 Z VAT 9 , 2

SOAR S O B IE S K I ,2 L 0 40% VOL. AR D

SOAR S O B IE S K I ,5 L 0 40% VOL. MA RI E BR IZ

AR D

28 Z VAT 2 8 ,

SOAR S O B IE S K I ,7 L 0 L. 4 0 % VO MA RI E BR IZ

AR D

32,99

58 Z VAT 4 0 ,

SOAR S O B IE S K I 1 L L. O 40% V MA RI E BR IZ

AR D

WHISKY

WÓDKA / KOLOROWA

MA RI E BR IZ

7 Z VAT 1 9 , 6

22,99

BRANDY / KONIAK

22,75

9 Z VAT 6 1 , 4

93 Z VAT 9 5 ,

F IN L A N D IAL ,5 40% VOL. 0

F IN L A N D IAL ,7 40% VOL. 0

F IN L A N D IAL 40% VOL. 1

F IN L A N D IA L 75 0 4 % VOL. 1,

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

RM AN PO LS

9 Z VAT 9 , 5

KA

E S T IG E S T O C K P R 0,2 L L. O V 40% ST OC K PO LS

KA

BR OW N- FO

RM AN PO LS

WINO

KA

17,31

9 Z VAT 2 1 , 2

E S T IG E STO C K P R C STO K G S PA R K L IN ,5 L 0 L. O V 37,5-40% ST OC K PO LS

NAPOJE

77,99

96 Z VAT 3 9 ,

7,80

12

49,99

8 Z V A T 2 7, 9

BR OW N- FO

PIW0

32,49

KA

BR OW N- FO

RM AN PO LS

KA

24,38

99 Z VAT 2 9 ,

E S T IG E S T O C K P R 0,7 L L. O 40% V ST OC K PO LS

KA

BR OW N- FO

RM AN PO LS

KA

36,09

39 Z VAT 4 4 ,

E S T IG E STO C K P R 1 L L. O V 40% ST OC K PO LS

KA


KATALOG PRODUKTÓW / NR 3 01.03.2019 – 31.03.2019

A K D Ó WP R E M I U M 9 Z VAT 9 , 0 A WYBOROW L ,2 40% VOL. 0 A

JA M ES O N ,7 L 40% VOL. 0

+15 SZT.

74 Z VAT 3 0 ,

A WYBOROW L ,5 40% VOL. 0

A WYBOROW L ,7 40% VOL. 0

W YB OR OW

A

+1 SZT. GRATIS A WYBOROW L ,5 0 L. O V 40%

A W Y B O R O WL 1 L. O V 40% W YB OR OW

A

16,99

A

16,99

90 Z VAT 2 0 ,

90 Z VAT 2 0 ,

A WYBOROW K IA N M IE Z I K S POL L ,5 0 L. O 40% V

A WYBOROW A N IC E Z S P A K S POL ,5 L 40% VOL. 0

W YB OR OW

A WYBOROW L ,5 0 L. O V 40% W YB OR OW

W YB OR OW

50 Z VAT 4 5 ,

A

W YB OR OW

A

BRANDY / KONIAK

2 SZT.

90 Z VAT 2 0 ,

36,99

WHISKY

KUP MIX

24,99

WÓDKA / KOLOROWA

W YB OR OW

16,99

WÓDKA / CZYSTA

7,39

A

4 Z V A T 2 7, 5

30,59

3 Z V A T 3 7, 6 A WYBOROW A Z R T IS M OD ,7 L 40% VOL. 0

A W YB OR OW

W YB OR OW

A

95 Z VAT 2 8 ,

B LU E A B S O L U T ,5 L 0 L. O V 40% W YB OR OW

31,49

73 Z VAT 3 8 ,

B LU E A B S O L U T ,7 L 0 L. O V 40%

A

W YB OR OW

PIW0

A WYBOROW A Z R T IS OD M ,5 L 40% VOL. 0

23,54

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

22,39

A

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.03.2019 – 31.03.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI. Z OFERTY FOLDEROWEJ DOTYCZĄCEJ PRODUKTÓW STOCK POLSKA WYKLUCZENI SĄ ODBIORCY OZNACZENI PRZEZ FIRMĘ STOCK POLSKA JAKO ODBIORCY HURTOWI.

13


WÓDKA / CZYSTA

A K D Ó WP R E M I U M 25,49

17,99

3 Z VAT 2 2 , 1

5 Z VAT 3 1 , 3

O G IŃ S K I ,5 L 40% VOL. 0

O G IŃ S K I ,7 L 40% VOL. 0

WÓDKA / KOLOROWA

PO LM OS BI

EL SK O- BI AŁ

A

PO LM OS BI

EL SK O- BI AŁ

CENA OD 4 0 S Z T.

16,99

A

90 Z VAT 2 0 ,

18,28

25,79

2 Z VAT 3 1 , 7

USZ PA N TA D E ,7 L 0 L. 4 0 % VO W YB OR OW

A

8 Z VAT 2 2 , 4

USZ PA N TA D E ,5 L 0 L. 4 0 % VO A

WHISKY

W YB OR OW

BRANDY / KONIAK

50,69

32,49

17,15

24,09

35 Z VAT 6 2 ,

96 Z VAT 3 9 ,

9 Z VAT 2 1 , 0

63 Z VAT 2 9 ,

O R K IS Z ,7 L % 0 4 VOL. 0

R U S S IA N D S TA N D A R L ,7 0 L. O 40% V

PA L A C E C L A S S IC ZI E M N IA K Z O R K IS ZE M E M Z OWS Z IE M N IA K 0,5 L L. O V % 0 4

PA L A C E ,7 L % 0 4 VOL. 0

ST OC K

CE DC

CE DC

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

CE DC

NAPOJE

WINO

PIW0

7,85

14

16,35

25,09

33,49

6 Z VAT 9 , 6

11 Z VAT 2 0 ,

86 Z VAT 3 0 ,

H U S A R IA L ,2 40% VOL. 0

H U S A R IA L ,5 40% VOL. 0

H U S A R IA L ,7 40% VOL. 0

H U S A R IA L 40% VOL. 1

CE DC

CE DC

CE DC

CE DC

9 Z VAT 4 1 , 1


KATALOG PRODUKTÓW / NR 3 01.03.2019 – 31.03.2019

A K D Ó WP R E M I U M 43 Z VAT 2 6 ,

66 Z VAT 3 5 ,

S ST U M B R A M E S O Ł ZK ,2 L 40% VOL. 0

S ST U M B R A M E S O Ł K Z ,5 L 40% VOL. 0

S ST U M B R A Z KŁOSEM ,7 L 40% VOL. 0

MV PO LA ND

MV PO LA ND

MV PO LA ND

8,39

21,49

27,99

2 Z VAT 1 0 , 3

43 Z VAT 2 6 ,

S ST U M B R A PURE ,2 L 40% VOL. 0

S ST U M B R A PURE ,5 L 40% VOL. 0

S ST U M B R A PURE ,7 L 40% VOL. 0

MV PO LA ND

MV PO LA ND

MV PO LA ND

33,99

45,99

47,99

1 Z VAT 4 1 , 8

57 Z VAT 5 6 ,

03 Z VAT 5 9 ,

YE C H O P IN R N O T + KAR ,5 L 40% VOL. 0

YE C H O P IN R N O T + KAR ,7 L 40% VOL. 0

YE C H O P IN R I K Z IS + K IE L ,7 L 0 L. O V % 0 4

ED LC E

PO LM OS SI

PIW0

PO LM OS SI

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

ED LC E

43 Z VAT 3 4 ,

BRANDY / KONIAK

PO LM OS SI

WHISKY

4 Z VAT 1 0 , 4

WÓDKA / KOLOROWA

21,49

WÓDKA / CZYSTA

28,99

8,49

ED LC E

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.03.2019 – 31.03.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI. Z OFERTY FOLDEROWEJ DOTYCZĄCEJ PRODUKTÓW STOCK POLSKA WYKLUCZENI SĄ ODBIORCY OZNACZENI PRZEZ FIRMĘ STOCK POLSKA JAKO ODBIORCY HURTOWI.

15


WÓDKA / KOLOROWA

WÓDKA / CZYSTA

A K D Ó WP R E M I U M 22,55

30,69

31,89

4 Z V A T 2 7, 7

5 Z V A T 3 7, 7

22 Z VAT 3 9 ,

A ŻUBRÓWK CZARNA ,5 L 40% VOL. 0

A ŻUBRÓWK CZARNA ,7 L 40% VOL. 0

CE DC

CE DC

A ŻUBRÓWK CZARNA ANA L E Ż A KOW DĄB J E S IO N ,7 L 40% VOL. 0

BRANDY / KONIAK

WHISKY

CE DC

49,99

28,99

37,49

9 Z VAT 6 1 , 4

66 Z VAT 3 5 ,

11 Z VAT 4 6 ,

A ŻUBRÓWK A N R A CZ + T U BA ,7 L 40% VOL. 0

KI VODKA B A C Z E W S 0,5 L 40% VOL.

KI VODKA B A C Z E W S 0,7 L 40% VOL.

AM BR A

AM BR A

17,99

25,49

3 Z VAT 2 2 , 1

5 Z VAT 3 1 , 3

C IA N B IA ŁY B O ,5 L 0 L. O 40% V

C IA N B IA ŁY B O ,7 L 0 L. O V 40%

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

CE DC

KUP 19 SZT. 8,12

PIW0

9 Z VAT 9 , 9 C IA N B IA ŁY B O ,2 L 0 L. O 40% V PO LM OS BI

EL SK O- BI AŁ

A

NAPOJE

WINO

+1 SZT. GRATIS NOWOŚĆ 16

PO LM OS BI

EL SK O- BI AŁ

A

PO LM OS BI

EL SK O- BI AŁ

A


KATALOG PRODUKTÓW / NR 3 01.03.2019 – 31.03.2019

A K D Ó W 22,79

49 Z VAT 3 0 ,

03 Z VAT 2 8 ,

BJÖRN ,5 L 45% VOL. 0

BJÖRN ,5 L 40% VOL. 0

BZ K AL CO

BZ K AL CO

KUP MIX +1 SZT. ATIS R G . T Z S 24 BJÖRN BJÖRN L. 4 0 – 4 5 % VO 0,5; 0,7 L

WÓDKA / CZYSTA

24,79

B IA ŁY ,5 L 40% VOL. 0

WÓDKA / KOLOROWA

BZ K AL CO

20,79

49 Z VAT 3 8 ,

03 Z VAT 3 6 ,

57 Z VAT 2 5 ,

BJÖRN ,7 L % 5 4 VOL. 0

BJÖRN ,7 L % 40 VOL. 0

BZ K AL CO

BZ K AL CO

N E M IR O F F O R IG IN A L ,5 L 40% VOL. 0 UN IT ED BE

20 Z VAT 2 5 ,

89 Z VAT 3 6 ,

N E M IR O F F AT WHE U K R A IN IA N 0,5 L L. O V % 0 4

N E M IR O F F O R IG IN A L T WHEA A U K R IN IA N 0,7 L L. O V 40%

UN IT ED BE

VE RA GE S

UN IT ED BE

VE RA GE S

50,99 72 Z VAT 6 2 ,

E S TAT E S O B IE S K I A B U +T ,7 L 40% VOL. 0 MA RI E BR IZ

PIW0

29,99

VE RA GE S

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

20,49

BRANDY / KONIAK

29,29

WHISKY

31,29

AR D

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.03.2019 – 31.03.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI. Z OFERTY FOLDEROWEJ DOTYCZĄCEJ PRODUKTÓW STOCK POLSKA WYKLUCZENI SĄ ODBIORCY OZNACZENI PRZEZ FIRMĘ STOCK POLSKA JAKO ODBIORCY HURTOWI.

17


WÓDKA / CZYSTA

A K D Ó W 29,19

36,29

90 Z VAT 3 5 ,

64 Z VAT 4 4 ,

D Ę B O WA ,5 L 40% VOL. 0

D Ę B O WA ,7 L 40% VOL. 0

LS KA

DĘ BO WA PO

LS KA

BRANDY / KONIAK

WHISKY

WÓDKA / KOLOROWA

DĘ BO WA PO

45,49

54,19

95 Z VAT 5 5 ,

65 Z VAT 6 6 ,

D Ę B O WA BOWE + U C H O D Ę ,5 L 0 40% VOL.

D Ę B O WA BOWE C + U H O D Ę ,7 L 0 L. O 40% V

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

DĘ BO WA PO

43,99

PIW0

11 Z VAT 5 4 ,

4

D Ę B O WA + T U BA L % 0 VOL. 0,7

NAPOJE

WINO

DĘ BO WA PO

18

LS KA

LS KA

DĘ BO WA PO

LS KA

85,49

111,49

,15 Z VAT 1 0 5

,13 Z VAT 1 3 7

XTRA DĘBOWA E A K W TA Ś + HU ,7 L 40% VOL. 0 DĘ BO WA PO

LS KA

XTRA DĘBOWA E A K W TA Ś + HU L 40% VOL. 1 DĘ BO WA PO

LS KA


KATALOG PRODUKTÓW / NR 3 01.03.2019 – 31.03.2019

A K D Ó WP R E M I U M 83,49

39 Z VAT 9 8 ,

,69 Z VAT 1 0 2

D Ę B O WA SKRZYPCE L ,5 40% VOL. 0

D Ę B O WA + BUKŁAK L ,7 40% VOL. 0

LS KA

DĘ BO WA PO

LS KA

87,99

,51 Z VAT 1 5 2

2 Z V A T 6 7, 0

,23 Z VAT 1 0 8

D Ę B O WA + KUFEREK L ,7 40% VOL. 0

W D Ę B O WA IE N W E R D ,7 L 40% VOL. 0

D Ę B O WA KA A M PA POLS L ,7 0 L. 4 0 % VO

DĘ BO WA PO

LS KA

DĘ BO WA PO

LS KA

DĘ BO WA PO

LS KA

124,99

08 Z VAT 5 6 ,

87 Z VAT 6 8 ,

, 74 Z VAT 1 5 3

D Ę B O WA T EXCELLEN A IC N Ś A G IA P R A G N IE N L ,5 0 L. O V % 40

D Ę B O WA T EXCELLEN A IC N Ś A G IA P R A G N IE N L ,7 0 L. O V % 40

D Ę B O WA ARNE BECZKA CZ E Z C Ę R B O L 40% VOL. 1

DĘ BO WA PO

LS KA

DĘ BO WA PO

LS KA

WINO

LS KA

PIW0

55,99

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

45,59

DĘ BO WA PO

BRANDY / KONIAK

54,49

WHISKY

123,99

WÓDKA / KOLOROWA

DĘ BO WA PO

WÓDKA / CZYSTA

79,99

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.03.2019 – 31.03.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI. Z OFERTY FOLDEROWEJ DOTYCZĄCEJ PRODUKTÓW STOCK POLSKA WYKLUCZENI SĄ ODBIORCY OZNACZENI PRZEZ FIRMĘ STOCK POLSKA JAKO ODBIORCY HURTOWI.

19


22,79

31,39

43,99

03 Z VAT 2 8 ,

61 Z VAT 3 8 ,

11 Z VAT 5 4 ,

BL ACK S M IR N O F F 0,5 L 40% VOL.

BL ACK S M IR N O F F 0,7 L 40% VOL.

BL ACK S M IR N O F FL. 1 L 4 0 % VO

DI AG EO

DI AG EO

DI AG EO

33,49

15,69

16,79

9 Z VAT 4 1 , 1

0 Z VAT 1 9 , 3

65 Z VAT 2 0 ,

BRANDY / KONIAK

WHISKY

WÓDKA / KOLOROWA

WÓDKA / CZYSTA

A K D Ó WP R E M I U M

Z W IE L K I K A Z IM IE R 0,5 L 40% VOL.

J A G IE Ł Ł O L ,5 0 4 % VOL. 0

BZ K AL CO

MV PO LA ND

21,99

22,49

29,99

5 Z V A T 2 7, 0

6 Z V A T 2 7, 6

89 Z VAT 3 6 ,

P O L O N IA 10 0 -L E C IE ,5 L 0 4 % VOL. 0

NORVEGIA ,5 L 40% VOL. 0

NORVEGIA ,7 L 40% VOL. 0

BL ACK S M IR N O F F O S S E R P S E L IM E M IN T L 0,7 37,5% VOL.

PIW0

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

DI AG EO

NAPOJE

WINO

PO LM

20

O- BI AŁ A OS BI EL SK

PO LM OS BI

EL SK O- BI AŁ

A

PO LM OS BI

EL SK O- BI AŁ

A


KATALOG PRODUKTÓW / NR 3 01.03.2019 – 31.03.2019

A K D Ó W O L O R O WA K

WÓDKA / CZYSTA WÓDKA / KOLOROWA WHISKY BRANDY / KONIAK GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER PIW0 WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.03.2019 – 31.03.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI. Z OFERTY FOLDEROWEJ DOTYCZĄCEJ PRODUKTÓW STOCK POLSKA WYKLUCZENI SĄ ODBIORCY OZNACZENI PRZEZ FIRMĘ STOCK POLSKA JAKO ODBIORCY HURTOWI.

21


A K D Ó W O L O R O WA

BRANDY / KONIAK

WHISKY

WÓDKA / KOLOROWA

WÓDKA / CZYSTA

K

3,88

7,95

16,36

7 Z VAT 4 , 7

8 Z VAT 9 , 7

12 Z VAT 2 0 ,

A ŻUBRÓWK S S A R B IS O N G A B Ł KO R A J S K IE J M K A IO Z L E Ś N A P O Ś N IA E R E Z C D Z IK A ,1 L 32% VOL. 0

A ŻUBRÓWK S S A R B IS O N G A B Ł KO R A J S K IE J M K A IO Z L E Ś N A P O Ś N IA E R E Z C D Z IK A ,2 L 32% VOL. 0

A ŻUBRÓWK S S A R B IS O N G A B Ł KO R A J S K IE J M K A IO Z L E Ś N A P O Ś N IA E R E Z C D Z IK A ,5 L 32% VOL. 0

CE DC

CE DC

CE DC

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

43,25

3,15

6,12

20 Z VAT 5 3 ,

7 Z VAT 3 , 8

Z V A T 7, 5 3

S O P L IC A LSKA S TA R O P O A LN A IN G Y R O ŻYNA E J A CZARN A W IO N E R E D A W O G GŁO OL. 0,7 L 37,5–38% V

NT A B S O LW E K A W Ó N Y R T CY OW Y GREJPFRUT WY O K N Y R A D MAN ŻURAWINA WIŚNIOWY LIMONKA Y POZIOMKOW JEŻYNA ŚLIWKA ,1 L 30% VOL. 0

NT A B S O LW E K A W Ó N Y R T CY OW Y GREJPFRUT WY O K N Y R A D MAN ŻURAWINA WIŚNIOWY LIMONKA Y POZIOMKOW JEŻYNA ŚLIWKA ,2 L 30% VOL. 0

CE DC

CE DC

3,15

6,12

28,49

7 Z VAT 3 , 8

Z V A T 7, 5 3

04 Z VAT 3 5 ,

KA Ż Y T N IÓ W A K Z R O G Z PIGWĄ Z MIĘTĄ CLASSIC Z CY TRYNĄ CZĄ P Z OMARAŃ ,1 L 0 L. O V 30–32%

KA Ż Y T N IÓ W A K Z R O G Z PIGWĄ Z MIĘTĄ CLASSIC Z CY TRYNĄ CZĄ P Z OMARAŃ ,2 L 0 L. O V 30–32%

SENATOR SKI KO M O R O W Ł KORDIA PIGWOWY ŚLIWKOWY WIŚNIOWY Y ŻURAWINOW L ,5 0 L. O 37,5% V

CE DC

CE DC

BZ K AL CO

NAPOJE

WINO

PIW0

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

CE DC

22


KATALOG PRODUKTÓW / NR 3 01.03.2019 – 31.03.2019

A K D Ó W O L O R O WA K

WÓDKA / CZYSTA

3,93 3 Z VAT 4 , 8 S O P L IC A ACH W 15 S M A K ,1 L 0 L. 30% VO

WÓDKA / KOLOROWA

CE DC

WHISKY

7,75

BRANDY / KONIAK

3 Z VAT 9 , 5 S O P L IC A ACH W 15 S M A K ,2 L 0 L. 30% VO CE DC

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

16,95 85 Z VAT 2 0 ,

PIW0

S O P L IC A ACH W 15 S M A K ,5 L 0 L. O V % 30 CE DC

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.03.2019 – 31.03.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI. Z OFERTY FOLDEROWEJ DOTYCZĄCEJ PRODUKTÓW STOCK POLSKA WYKLUCZENI SĄ ODBIORCY OZNACZENI PRZEZ FIRMĘ STOCK POLSKA JAKO ODBIORCY HURTOWI.

23


A K D Ó W O L O R O WA

NAPOJE

WINO

PIW0

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

BRANDY / KONIAK

WHISKY

WÓDKA / KOLOROWA

WÓDKA / CZYSTA

K

24

2,79

5,49

12,29

3 Z VAT 3 , 4

5 Z VAT 6 , 7

2 Z VAT 1 5 , 1

A WA L IG Ó R A CY T RY N OW A W IO N IŚ W P IG W O WA T O WA GREJPFRU W M A L IN O A Ą M IĘ T L IM O N K A Z 0,1 L 28% VOL.

A WA L IG Ó R A CY T RY N OW A W IO N IŚ W P IG W O WA T O WA GREJPFRU W M A L IN O A Ą M IĘ T L IM O N K A Z ,2 L 0 28% VOL.

A WA L IG Ó R A CY T RY N OW A W IO N IŚ W ,5 L 28% VOL. 0

BZ K AL CO

BZ K AL CO

3,32

6,09

13,50

8 Z VAT 4 , 0

Z V A T 7, 4 9

1 Z VAT 1 6 , 6

KA Ż Y T N IÓ W CHLEBOWA A CHRZANOW L 0,1 L. O V % ,5 37

KA Ż Y T N IÓ W CHLEBOWA A CHRZANOW L 0,2 L. O V % ,5 37

KA Ż Y T N IÓ W CHLEBOWA A CHRZANOW L 0,5 L. O V % ,5 37

CE DC

CE DC

CE DC

8,29

16,95

23,79

0 Z VAT 1 0 , 2

85 Z VAT 2 0 ,

26 Z VAT 2 9 ,

A ŻUBRÓWK L 0,2 37,5% VOL.

A ŻUBRÓWK L 0,5 37,5% VOL.

A ŻUBRÓWK L 0,7 37,5% VOL.

CE DC

CE DC

CE DC

BZ K AL CO


KATALOG PRODUKTÓW / NR 3 01.03.2019 – 31.03.2019

A K D Ó W O L O R O WA K

8 Z VAT 4 , 8

3 Z VAT 3 , 4

WA ŻO Ł Ą D KO GORZKA CL ASSIC Z MIĘTA IŚNIĄ Z CZARNĄ W Ą Z FIG 30-36% VOL. 0,09–0,1 L

ŻUBR W IŚ N IO W Y Y CY T RY N OW L ,09 30% VOL. 0

ST OC K PO LS

ST OC K PO LS

KA

KA

9 Z VAT 9 , 5

Z V A T 7, 5 0

WA ŻO Ł Ą D KO GORZKA CL ASSIC Z MIĘTA IŚNIĄ Z CZARNĄ W Z FIGĄ 0,2 L 30-36% VOL.

ŻUBR IŚ W N IO W Y Y CY T RY N OW L ,2 0 L. O V % 30 ST OC K PO LS

KA

KA

9 Z VAT 1 9 , 9

75 Z VAT 2 9 ,

WA ŻO Ł Ą D KO A K Z GOR CL ASSIC Z MIĘTA IŚNIĄ ZA Z C RNĄ W Ą G FI Z 0,5 L 30-36% VOL.

WA ŻO Ł Ą D KO A K Z GOR CL ASSIC Z MIĘTĄ 0,7 L 6 -3 30 % VOL. KA

WINO

ST OC K PO LS

PIW0

24,19

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

16,25

ST OC K PO LS

BRANDY / KONIAK

6,10

WHISKY

7,80

ST OC K PO LS

WÓDKA / KOLOROWA

2,79

WÓDKA / CZYSTA

3,97

KA

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.03.2019 – 31.03.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI. Z OFERTY FOLDEROWEJ DOTYCZĄCEJ PRODUKTÓW STOCK POLSKA WYKLUCZENI SĄ ODBIORCY OZNACZENI PRZEZ FIRMĘ STOCK POLSKA JAKO ODBIORCY HURTOWI.

25


A K D Ó W O L O R O WA K

WÓDKA / CZYSTA

3,29 5 Z VAT 4 , 0

WÓDKA / KOLOROWA

L U B E L S K AA K CY T R Y N Ó W KA W Ó ZK S U GR A K W Ó JEŻYN A K W IÓ N IŚ W OWA GREJPRFUT A K W Ó IN W A ŻUR ZÓWKA C Ń A R A M A P A A N A N AS OW WA PORZECZKO L ,1 30% VOL. 0

WHISKY

ST OC K PO LS

KA

6,58

BRANDY / KONIAK

9 Z VAT 8 , 0

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

L U B E L S K AA K CY T R Y N Ó W KA W Ó ZK GRUS A JEŻYNÓWK A K W IÓ WIŚN OWA GREJPRFUT A K W Ó IN ŻURAW WKA ZÓ C Ń A R A PAM A A N A N AS OW A W O ZK C ZE R PO L ,2 0 L. 30% VO ST OC K PO LS

KA

15,51 8 Z VAT 1 9 , 0

NAPOJE

WINO

PIW0

L U B E L S K AA K CY T R Y N Ó W KA W Ó ZK S U R G A K W Ó N JEŻY WIŚNIÓWKA OWA GREJPRFUT A K W Ó IN W A R ŻU KA W ZÓ C PAMARAŃ A W O S A N A AN WA PORZECZKO L ,5 0 L. O V 30% ST OC K PO LS

26

KA


KATALOG PRODUKTÓW / NR 3 01.03.2019 – 31.03.2019

A K D Ó W O L O R O WA K

WÓDKA / CZYSTA

3,94 5 Z VAT 4 , 8

ST OC K PO LS

WÓDKA / KOLOROWA

SAS K A A A WĘGIERK K W LI Ś UMU R TĄ U N Z WIŚNIA PIGWA S KO W Y Z ORZECH L A ELU NUTĄ KARM UTĄ ZA Z N POMARAŃC NA BOURBO TĄ BRANDY KAWA Z NU BEZ CZARNY DZIKA RÓŻA 30-32% VOL. 0,09–0,1 L KA

WHISKY

7,15

BRANDY / KONIAK

9 Z VAT 8 , 7

ST OC K PO LS

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

SAS K A A A WĘGIERK K W LI Ś UMU R TĄ U N Z WIŚNIA PIGWA S KO W Y Z ORZECH L A ELU NUTĄ KARM UTĄ ZA Z N POMARAŃC NA BOURBO TĄ BRANDY KAWA Z NU BEZ CZARNY DZIKA RÓŻA L 0,2 30-32% VOL. KA

15,78 1 Z VAT 1 9 , 4

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.03.2019 – 31.03.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI. Z OFERTY FOLDEROWEJ DOTYCZĄCEJ PRODUKTÓW STOCK POLSKA WYKLUCZENI SĄ ODBIORCY OZNACZENI PRZEZ FIRMĘ STOCK POLSKA JAKO ODBIORCY HURTOWI.

WINO

ST OC K PO LS

PIW0

SAS K A IERKA K ŚLIW A WĘG RUMU TĄ U WIŚNIA Z N PIGWA S KO W Y Z ORZECH L A ELU M R A K NUTĄ Z NUTĄ ZA C Ń A R A M PO A N O B R U BO B R A N DY TĄ U N Z A KAW Z CZARNY BE DZIKA RÓŻA L 0,5 30-32% VOL. KA

27


A K D Ó W O L O R O WA WÓDKA / CZYSTA

K

3,35 Z VAT 4 , 1 2

WÓDKA / KOLOROWA

K R U P N IK CY T R Y N A ŚLIWKA PIGWA WIŚNIA ORZECH CZERWONA PORZECZKA Z CZARNY BE A N MALI RZECZKA CZARNA PO IA CZEREŚN JEŻYNA 0,1 L 28–32% VOL. MA RI E BR IZ

AR D

WHISKY

6,64 Z VAT 8 , 1 7

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

BRANDY / KONIAK

K R U P N IK CY T R Y N A ŚLIWKA PIGWA WIŚNIA ORZECH CZERWONA PORZECZKA Z CZARNY BE A ZK C ZE R O P CZARNA CZEREŚNIA JEŻYNA 0,2 L 32 28– % VOL. MA RI E BR IZ

AR D

16,14 5 Z VAT 1 9 , 8

NAPOJE

WINO

PIW0

K R U P N IK CY T R Y N A ŚLIWKA PIGWA WIŚNIA ORZECH Z CZARNY BE CZERWONA PORZECZKA I Z PŁ ATKAM LD O G ZŁOTA MALINOWY A RZECZK CZARNA PO WA IO N EŚ R ZE C O-MIODOWY W O N Y R T Y C JEŻYNOWY GRZANIEC 0,5 L 32 28– % VOL. MA RI E BR IZ

28

AR D


KATALOG PRODUKTÓW / NR 3 01.03.2019 – 31.03.2019

A K D Ó W O L O R O WA K

8,99

18,99

5 Z VAT 5 , 6

6 Z VAT 1 1 , 0

36 Z VAT 2 3 ,

K R U P N IK LIKIER ,1 L % 38 VOL. 0

K R U P N IK LIKIER ,2 L 38% VOL. 0

K R U P N IK LIKIER ,5 L 38% VOL. 0

AR D

MA RI E BR IZ

AR D

MA RI E BR IZ

AR D

14,89

8 Z VAT 4 , 4

Z V A T 7, 9 8

1 Z VAT 1 8 , 3

OMORSKI BALSAM P 0,1 L L. 36% VO MA RI E BR IZ

AR D

OMORSKI BALSAM P ,2 L L. 36% VO 0 MA RI E BR IZ

AR D

OMORSKI BALSAM P ,5 L L. 36% VO 0 MA RI E BR IZ

AR D

16,49

8 Z V A T 2 7, 9

58 Z VAT 4 0 ,

28 Z VAT 2 0 ,

F IN L A N D IA L IM E Y CRANBERR R E D B E R RY L 0,5 37,5% VOL.

F IN L A N D IA L IM E Y A R C NBERR Y R R E REDB COCONUT T RAN B L AC KC U R L 0,7 L. O V % 37,5

C IA N B IA ŁY B O D Z IE M IO A N CY T RY N A A Ś L IW K RZECZKA C Z A R N A P O 0,5 L 30% VOL.

KA

BR OW N- FO

RM AN PO LS

PO LM OS BI

EL SK O- BI AŁ

A

WINO

RM AN PO LS

PIW0

32,99

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

22,75

BR OW N- FO

BRANDY / KONIAK

6,49

WHISKY

3,64

WÓDKA / KOLOROWA

MA RI E BR IZ

WÓDKA / CZYSTA

4,59

KA

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.03.2019 – 31.03.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI. Z OFERTY FOLDEROWEJ DOTYCZĄCEJ PRODUKTÓW STOCK POLSKA WYKLUCZENI SĄ ODBIORCY OZNACZENI PRZEZ FIRMĘ STOCK POLSKA JAKO ODBIORCY HURTOWI.

29


A K D Ó W O L O R O WA WÓDKA / KOLOROWA

WÓDKA / CZYSTA

K

17,31

24,38

7,59

9 Z VAT 2 1 , 2

99 Z VAT 2 9 ,

E S T IG E STO C K P R N O R CIT Y CRANBERR IT U FR E GRAP R LEMON SOU L ,5 0 L. O 37,5% V

E S T IG E STO C K P R N O R CIT Y CRANBERR IT U FR E GRAP 0,7 L 37,5% VOL.

4 Z VAT 9 , 3

KA ST OC K PO LS

ST OC K PO LS

KA

A WYBOROW AG R EST RZECZKA CZARNA PO A GRUSZK Ś L IW K A W IŚ N IA ,2 L 30% VOL. 0

BRANDY / KONIAK

WHISKY

W YB OR OW

16,99

35,29

34,99

90 Z VAT 2 0 ,

41 Z VAT 4 3 ,

04 Z VAT 4 3 ,

A WYBOROW AG R EST RZECZKA CZARNA PO A K Z S U R G Ś L IW K A W IŚ N IA ,5 L 30% VOL. 0

A B S O LU T EXTRAKT ,7 L 35% VOL. 0

A B S O LU T KU R A N T LIME ,7 L V % 40 OL. 0

NAPOJE

WINO

PIW0

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

W YB OR OW

30

A

W YB OR OW

A

W YB OR OW

A

A

3,09

5,79

14,09

0 Z VAT 3 , 8

Z V A T 7, 1 2

3 Z V A T 1 7, 3

SADÓWKA A CY T RY N OW P IG W O WA Ś L IW K O WA W IŚ N IO WA L ,1 30% VOL. 0

SADÓWKA A CY T RY N OW A W O W IG P Ś L IW K O WA W IŚ N IO WA L ,2 30% VOL. 0

SADÓWKA A CY T RY N OW A W O W IG P Ś L IW K O WA W IŚ N IO WA L ,5 30% VOL. 0

EU RO CA SH

EU RO CA SH

EU RO CA SH


KATALOG PRODUKTÓW / NR 3 01.03.2019 – 31.03.2019

A K D Ó W O L O R O WA K

20,69

7 Z VAT 4 , 7

3 Z VAT 9 , 5

45 Z VAT 2 5 ,

A ZŁOTA Ż U B R ÓW K B U KO R A D Ę NU L IŚ C IE K L O Y N S O S Y PĘD 0,1 L 37,5% VOL.

A ZŁOTA Ż U B R ÓW K B U KO R A D Ę NU L IŚ C IE K L O Y N S O S Y PĘD 0,2 L 37,5% VOL.

A ZŁOTA Ż U B R ÓW K B U KO R A D Ę NU L IŚ C IE K L O Y N S O S Y PĘD 0,5 L 37,5% VOL.

CE DC

CE DC

CE DC

36 Z VAT 2 3 ,

82 Z VAT 2 5 ,

S ST U M B R A POTATO ,5 L 40% VOL. 0

S ST U M B R A Y CRANBERR E C IN QU R AS P B E R RY ,5 L 40% VOL. 0

MV PO LA ND

BRANDY / KONIAK

20,99

WHISKY

18,99

WÓDKA / KOLOROWA

7,75

WÓDKA / CZYSTA

3,88

MV PO LA ND

Z VAT 2 , 1 3

2 Z VAT 3 , 5

Z V A T 7, 0 5

KA BA R M A Ń S IA N IŚ W CY T R Y N A ŚLIWKA A A N TO N Ó W K L ,1 0 L. O 21% V

KA BA R M A Ń S A W IG P CY T R Y N A ŚLIWKA WIŚNIA L 21% VOL. 0,2

JA NT OŃ

JA NT OŃ

KA BA R M A Ń S A W IG P CY T R Y N A ŚLIWKA WIŚNIA A A N TO N Ó W K L ,5 0 L. O V % 21

WINO

5,73

PIW0

2,86

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

1,73

JA NT OŃ

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.03.2019 – 31.03.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI. Z OFERTY FOLDEROWEJ DOTYCZĄCEJ PRODUKTÓW STOCK POLSKA WYKLUCZENI SĄ ODBIORCY OZNACZENI PRZEZ FIRMĘ STOCK POLSKA JAKO ODBIORCY HURTOWI.

31


KATALOG PRODUKTÓW / NR 3 01.03.2019 – 31.03.2019

Y K S I H W SZKOCKA 56,59

69,99

85 Z VAT 3 0 ,

61 Z VAT 6 9 ,

09 Z VAT 8 6 ,

EGAL C H IVA S R K Y H IS W S C O T C H 0,5 L L. O V % 0 4

EGAL C H IVA S R K Y H IS W S C O T C H 0,7 L L. O V % 0 4

EGAL C H IVA S R K Y H IS S C O T C H W0,2 L L. O V % 40

W

+1 SZT. GRATIS A WYBOROW L ,5 40% VOL. 0 W YB OR OW

A

A

W YB OR OW

A

74,79

84,59

9 Z VAT 9 1 , 9

,05 Z VAT 1 0 4

EGAL C H IVA S R K Y H IS W H C T SCO IK N O T R + KA ,7 L 0 L. O V % 0 4 W YB OR OW

A

BRANDY / KONIAK

EGAL C H IVA S R K Y H IS W H S C OTC EXTRA ,7 L 40% VOL. 0

W YB OR OW

WHISKY

KUP 2 SZT.

A

WÓDKA / KOLOROWA

W YB OR OW

WÓDKA / CZYSTA

25,08

EGAL C H IVA S R K Y H IS S C OTC H W A R T EX ,7 L 40% VOL. 0 W YB OR OW

A

YB OR OWA

42,93

99,99

35 Z VAT 5 2 ,

80 Z VAT 5 2 ,

,99 Z VAT 1 2 2

BA CA RD I MA

RT IN I PO LS

KA

W H IS K Y D E WA R ’S B E L L E W H IT A L 40% VOL. 1 BA CA RD I MA

RT IN I PO LS

KA

N OF S IN G L E T O N W O T F DUF 12 Y O ,7 L 40% VOL. 0

PIW0

W H IS K Y D E WA R ’S B E L L E W H IT A ,7 L 40% VOL. 0

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

42,56

DI AG EO

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.03.2019 – 31.03.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

33


Y K S I H W SZKOCKA WÓDKA / CZYSTA

119,00 ,37 Z VAT 1 4 6

WÓDKA / KOLOROWA

N OF S IN G L E T O N W D U F F TO 12 Y O PUSZKA ,7 L 40% VOL. 0

Z A P Y TA J L A WICIE P R Z E D S TA W H IS K Y G R A N T ’S 0,5 L L. 4 0 % VO CE DC

Z A P Y TA J L A WICIE P R Z E D S TA W H IS K Y G R A N T ’S 0,7 L 40% VOL. CE DC

WHISKY

DI AG EO

BRANDY / KONIAK

Z A P Y TA J L A WICIE E P R Z D S TA W H IS K Y G R A N T ’S 1 L L. O V % 40

PIW0

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

CE DC

Z A P Y TA J L A WICIE P R Z E D S TA

Z A P Y TA J L A WICIE P R Z E D S TA

G R A N T ’S ALE CASK SK S H E R RY CA L ,7 0 L. O V % 0 4

8 YO G R A N T ’S F IN IS H K S A C Y R R SHE L ,7 0 L. O V 40% CE DC

CE DC

Z A P Y TA J L A WICIE E Z P R D S TA

Z A P Y TA J L A WICIE E P R Z D S TA

Z A P Y TA J L A WICIE E P R Z D S TA

G R A N T ’S RUM CASK L ,7 40% VOL. 0

G R A N T ’S SMOKY ,7 L 40% VOL. 0

CE DC

CE DC

S E L ECT G R A N T ’S E V R E S RE H IS K Y W ’S T N A GR O Y 12 ,7 L 40% VOL. 0

NAPOJE

WINO

CE DC

34


KATALOG PRODUKTÓW / NR 3 01.03.2019 – 31.03.2019

Y K S I H W SZ K O C K A WÓDKA / CZYSTA

9 Z VAT 1 3 , 3 T PA S S P O R Y IS K H W H C T O SC ,2 L 40% VOL. 0

WÓDKA / KOLOROWA WHISKY BRANDY / KONIAK

A

A

T PA S S P O R Y H IS K W H C T O C S ,7 L 40% VOL. 0 W YB OR OW

A

24,79

30,89

42,99

49 Z VAT 3 0 ,

9 Z V A T 3 7, 9

88 Z VAT 5 2 ,

B E L L’S O R IG IN A L ,5 L 40% VOL. 0

B E L L’S O R IG IN A L ,7 L 40% VOL. 0

IG IN A L B E L L’S O R 1 L L. O V % 0 4

DI AG EO

DI AG EO

30,89

65,00

50,99

9 Z V A T 3 7, 9

95 Z VAT 7 9 ,

72 Z VAT 6 2 , J&B RARE ,7 L 40% VOL. 0

MV PO LA ND

DI AG EO

NAPOJE

NAPOJE

WINO

WINO

TTLE B L AC K B O Y K IS H W ,7 L 40% VOL. 0

PIW0

DI AG EO

DI AG EO

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

35

B E L L’S S P IC E D L % VOL. 0,7

BRANDY / KONIAK

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

W YB OR OW

6 Z V A T 3 7, 5

WHISKY

PIW0

T PA S S P O R Y IS K H W H C T O SC ,5 L 40% VOL. 0

30,54

WÓDKA / KOLOROWA

W YB OR OW

Z A P Y TA J L A WICIE P R Z E D S TA

WÓDKA / CZYSTA

10,89

35

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.03.2019 – 31.03.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

35


WÓDKA / CZYSTA

Y K S I H W SZKOCKA WÓDKA / KOLOROWA WHISKY BRANDY / KONIAK

27,99

35,99

3 Z VAT 1 8 , 3

43 Z VAT 3 4 ,

27 Z VAT 4 4 ,

IN E ’S BA L L A N T T S E F IN ,2 L 40% VOL. 0

IN E ’S BA L L A N T T S E F IN ,5 L 40% VOL. 0

IN E ’S BA L L A N T T S E F IN B R A S IL L L. 0,7 35–40% VO

W YB OR OW

A

W YB OR OW

A

W YB OR OW

KUP MIX 3 SZTE.’S IN BA L L A N T N IO S S A P ,7 L 35% VOL. 0

+1 SZT. GRATIS A WYBOROW L ,5 0 L. O 40% V W YB OR OW

A

A

46,29

37,99

94 Z VAT 5 6 ,

73 Z VAT 4 6 ,

IN E ’S BA L L A N T F IN E S T L 40% VOL. 1

IN E ’S BA L L A N T A K N A L K Z S + ,7 L 40% VOL. 0

W YB OR OW

+3 SZTE’S.

A

W YB OR OW

A

IN BA L L A N T IL S A R B ,7 L 35% VOL. 0 W YB OR OW

A

45,79

61,99

35,99

32 Z VAT 5 6 ,

25 Z VAT 7 6 ,

27 Z VAT 4 4 ,

IN E ’S BA L L A N T D IR F HARD E L ,7 40% VOL. 0

PIW0

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

14,90

W YB OR OW

A

E’S BALL ANTIN 12YO ,7 L 40% VOL. 0 W YB OR OW

A

IN E ’S BA L L A N T N IO S S PA ,7 L 35% VOL. 0 W YB OR OW

A

NAPOJE

WINO

NOWOŚĆ

36


KATALOG PRODUKTÓW / NR 3 01.03.2019 – 31.03.2019

Y K S I H W SZKOCKA WÓDKA / CZYSTA WÓDKA / KOLOROWA WHISKY BRANDY / KONIAK GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER PIW0 WINO NAPOJE

GAME OF THRONES ™ © 2018 HOME BOX OFFICE, INC. ALL RIGHTS RESERVED. UNDER LICENSE TO DIAGEO BRANDS B.V.

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.03.2019 – 31.03.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

37


Y K S I H W SZKOCKA WÓDKA / CZYSTA

100,99 ,22 Z VAT 1 2 4

47 Z VAT 6 2 ,

41 Z VAT 6 6 ,

WA L K E R J O H N N IE L K E R W H IT E WA ,7 L 0 41,7% VOL.

WA L K E R J O H N N IE B AT C H B L E N D E R ’S IK + K A RTO N L ,7 40% VOL. 0

WA L K E R J O H N N IE B AT C H B L E N D E R ’S 1L + C A P PY B AT C H B L E N D E R ’S K I A L + 2 SZK N L ,7 40% VOL. 0

DI AG EO

WÓDKA / KOLOROWA

50,79

53,99

DI AG EO

WHISKY

DI AG EO

15,59

BRANDY / KONIAK

8 Z VAT 1 9 , 1

WA L K E R J O H N N IE E L RED LAB L ,2 40% VOL. 0 DI AG EO

KUP 6 SZT.

OTRZYMASZ

RABAT 8%

DI AG EO

CENA ZA SZT.

10 SZLTKE.R

+1 SZT. GRATIS

WA L K E R J O H N N IE E L A L RED B RODZAJ D O W O L N Y 0,7 L L. O V 40% DI AG EO

DI AG EO

35 Z VAT 3 9 ,

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

KUP

WA J O H N N IE E L RED LAB C L A S S IC RED LABEL S + P R IN G L E RED LABEL L + S P R IT E 1 L ,7 40% VOL. 0

WA L K E R J O H N N IE E L RED LAB L ,5 40% VOL. 0

31,99

Y

DODATKOW

38,49

CENA ZA SZT.

PIW0

4 Z V A T 4 7, 3

49,99

79,99

82,99

9 Z VAT 6 1 , 4

WA L K E R J O H N N IE E L A RED L B L 40% VOL. 1

39 Z VAT 9 8 ,

WA L K E R J O H N N IE E L A RED L B L 75 40% VOL. 1,

,08 Z VAT 1 0 2

DI AG EO

DI AG EO

WA L K E R J O H N N IE B E L BL ACK L A EE FEEVER TR L ,7 40% VOL. 0 DI AG EO

WINO

OŚĆĆEC NOYW ŁĄCZNOŚ

NAPOJE

NA W

38


KATALOG PRODUKTÓW / NR 3 01.03.2019 – 31.03.2019

Y K S I H W SZ K O C K A 79,99

79 Z VAT 7 3 ,

39 Z VAT 9 8 ,

WA L K E R J O H N N IE B E L BL ACK L A L ,7 40% VOL. 0

DI AG EO

DI AG EO

Y DODATKOW OTRZYMASZ

RABAT 10%

WA L K E R J O H N N IE B E L L BL ACK A C L A S S IC EE FEEVER TR L ,7 0 L. O V % 0 4

WÓDKA / KOLOROWA

WA L K E R J O H N N IE B E L BL ACK L A L ,5 40% VOL. 0

KUP 2 SZT.

WÓDKA / CZYSTA

59,99

DI AG EO

11,19

,99 Z VAT 1 2 2

,12 Z VAT 1 1 5

6 Z VAT 1 3 , 7

WA L K E R J O H N N IE B E L A L K C BLA L 40% VOL. 1

ALKER JOHNNIE W ACK DOUBLE BL L ,7 40% VOL. 0

DI AG EO

DI AG EO

22,49

30,39

35,76

6 Z V A T 2 7, 6

8 Z V A T 3 7, 3

98 Z VAT 4 3 ,

AR D

AR D

EEL WILLIAM P E E FF O C HONEY ,7 L 35% VOL. 0 MA RI E BR IZ

AR D

WINO

AR D MA RI E BR IZ

MA RI E BR IZ

PIW0

MA RI E BR IZ

EEL WILLIAM P IC S S A L C EEL WILLIAM P A K W IÓ S R + PIE ,7 L 40% VOL. 0

EEL WILLIAM P L ,2 0 40% VOL.

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

EEL WILLIAM P L ,5 0 L. O V 40%

BRANDY / KONIAK

93,59

WHISKY

99,99

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.03.2019 – 31.03.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

39


WÓDKA / CZYSTA

Y K S I H W SZKOCKA 36,99

51,99

35,49

50 Z VAT 4 5 ,

95 Z VAT 6 3 ,

65 Z VAT 4 3 ,

AM BR A

N CLANSMA D E D BLEN ISKY S C OTC H W H L 1 L. 4 0 % VO

EEL WILLIAM P TION A R U T DOUBLE MA ,7 L 0 L. O V % 40

WÓDKA / KOLOROWA

MA RI E BR IZ

AR D

EWSKI J.A. BACZ K WHIS Y ,7 L 43% VOL. 0

BRANDY / KONIAK

WHISKY

CE RV IL LE IN

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER PIW0 WINO NAPOJE

S

33,37

18,11

24,66

8 Z VAT 2 2 , 2

34 Z VAT 3 0 ,

4 Z VAT 4 1 , 0

ER HIGHL AND Y K IS H W ,7 L 40% VOL. 0

ER HIGHL AND WHISKY L 40% VOL. 1

EU RO CA SH

EU RO CA SH

EU RO CA SH

29,99

39,99

49,99

89 Z VAT 3 6 ,

19 Z VAT 4 9 ,

9 Z VAT 6 1 , 4

ER HIGHL AND WHISKY ,5 L 40% VOL. 0

40

VE ST ME NT

E R 5 YO H IG H L A N D 0,5 L L. O V 40%

E R 5 YO H IG H L A N D 0,7 L L. O V 40%

E R 7 YO H IG H L A N D 0,7 L L. O V 40%

EU RO CA SH

EU RO CA SH

EU RO CA SH


KATALOG PRODUKTÓW / NR 3 01.03.2019 – 31.03.2019

Y K S I H W SZKOCKA 38,99

34,19

89 Z VAT 3 6 ,

6 Z V A T 4 7, 9

05 Z VAT 4 2 ,

AWSON’S WILLIAM L Y WHISK ,5 L 40% VOL. 0 AR TI NI PO

LS KA

BA CA RD I-M

AR TI NI PO

LS KA

AWSON’S WILLIAM L ICED SUPERSP L ,7 40% VOL. 0 BA CA RD I-M

AR TI NI PO

LS KA

WÓDKA / KOLOROWA

BA CA RD I-M

AWSON’S WILLIAM L Y WHISK ,7 L 40% VOL. 0

WÓDKA / CZYSTA

29,99

OŚĆĆEC NOYW Z C ŁĄ NOŚ NA W

WHISKY

61,99

35,76

05 Z VAT 3 9 ,

25 Z VAT 7 6 ,

98 Z VAT 4 3 ,

WHISKY TEACHER’S ,7 L 40% VOL. 0 ST OC K PO LS

KA

E R ’S GLEN ROG 8 YO ,7 L 40% VOL. 0 AR MA RI E BR IZ

D

RSON S IR P IT T E ,7 L 0 L. O V % 0 4 MA RI E BR IZ

AR D

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

29,99

25,89

Z VAT 6 , 1 4

89 Z VAT 3 6 ,

4 Z VAT 3 1 , 8

IS K Y D A R K W H ,1 L 0 L. O V 40%

IS K Y D A R K W H ,7 L 0 L. O V 40%

L IA M F O R T W IL A K F A R KA ,5 L 40% VOL. 0

A

W YB OR OW

A

PO LM OS BI

EL SK O- BI AŁ

PIW0

4,99 W YB OR OW

BRANDY / KONIAK

31,75

A

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.03.2019 – 31.03.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

41


Y K S I H W SKZAK/OI RCLKAAN D Z K A

WÓDKA / CZYSTA

SZKOC

47,97

45,00

01 Z VAT 5 9 ,

35 Z VAT 5 5 ,

WÓDKA / KOLOROWA

Y G L E N GA R R LT A M LE SING + KARTONIK ,7 L 40% VOL. 0

BRANDY / KONIAK

WHISKY

CE RV IL LE IN

VE ST ME NT

S

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

MV PO LA ND

55,00

1 Z VAT 4 1 , 8

11 Z VAT 5 4 ,

5 Z V A T 6 7, 6

VE RA GE S

ROUSE FAMOUS G WHISKY ,7 L 40% VOL. 0 UN IT ED BE

VE RA GE S

UN IT ED BE

VE RA GE S

Z A P Y TA J L A WICIE P R Z E D S TA

Z A P Y TA J L A WICIE P R Z E D S TA

RE DEW T U L L A M O 0,7 L L. O V 40%

RE DEW T U L L A M O M A LT E L G 14 Y O S IN 0,7 L 40% VOL.

RE DEW TULLAMO 1 L L. O V 40%

CE DC

WINO

ROUSE FAMOUS G WHISKY L 40% VOL. 1

Z A P Y TA J L A WICIE P R Z E D S TA

CE DC

NAPOJE

CE DC

43,99

UN IT ED BE

42

GLER OLD SMUG L ,7 0 L. O 40% V

33,99 ROUSE FAMOUS G WHISKY ,5 L 40% VOL. 0

PIW0

LEADER S C O T T IS H URE T A SIGN + KARTONIK ,7 L 40% VOL. 0

Z A P Y TA J L A WICIE P R Z E D S TA

CE DC


KATALOG PRODUKTÓW / NR 3 01.03.2019 – 31.03.2019

Y K S I H W RSLZAKNODCZKKAA I

17,62

Z A P Y TA J L A WICIE P R Z E D S TA

RE DEW TULLAMO SK C C ID E R A F IN IS H H C A S K F IN IS M U R XO L ,5 40% VOL. 0

7 Z VAT 2 1 , 6

JA M ES O N L ,5 40% VOL. 0

JA M ES O N L ,2 40% VOL. 0 W YB OR OW

W YB OR OW

WÓDKA / CZYSTA

Z A P Y TA J L A WICIE P R Z E D S TA

A

A

WÓDKA / KOLOROWA

CE DC

40% VOL. 0 W YB OR OW

,5 L

A

Z A P Y TA J L A WICIE P R Z E D S TA

33 Z VAT 6 3 ,

JA M ES O N L 40% VOL. 1

JA M ES O N L ,7 40% VOL. 0 W YB OR OW

W YB OR OW

BRANDY / KONIAK

JA M ES O N ES CASKMAT L ,7 0 40% VOL.

51,49

WHISKY

KUP MIX +1 SZT. RATIS G . T 1 SZ A WYBOROW

A

A

+ 1 SZT. W YB OR OW

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

JA M ES O N ES CASKMAT A IP ,7 L 40% VOL. 0 A

36,81

154,99

3 Z VAT 7 1 , 3

,64 Z VAT 1 9 0

28 Z VAT 4 5 ,

JA M ES O N ES CASKMAT CL ASSIC IPA ,7 L 40% VOL. 0

B H A IN BUNNAHA 12YO 0,7 L 46,3% VOL.

S B U S H M IL L O R IG IN A L L ,5 40% VOL. 0 UN IT ED BE

VE RA GE S

A

WINO

W YB OR OW

MV PO LA ND

PIW0

57,99

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.03.2019 – 31.03.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

43


Y K S I H W KSAZ /KAOMCEKRAY K A Ń S K A

WÓDKA / CZYSTA

IRLANDZ

44,85 16 Z VAT 5 5 ,

WÓDKA / KOLOROWA

S B U S H M IL L O R IG IN A L L ,7 40% VOL. 0

BRANDY / KONIAK

WHISKY

UN IT ED BE

VE RA GE S

50,99

57,67

72 Z VAT 6 2 ,

93 Z VAT 7 0 ,

S B U S H M IL L L A IN IG R O + T U BA ,7 L % 40 VOL. 0

S B U S H M IL L L A IN IG R O L 40% VOL. 1

UN

RA GE S IT ED BE VE

63,63

48,99

27 Z VAT 7 8 ,

26 Z VAT 6 0 ,

S B U S H M IL L H S U B K C A BL L ,7 0 L. O 40% V

IE L’S JACK DAN O R IG IN A L HONEY 0,5 L 0 -4 35 % VOL.

UN IT ED BE

VE RA GE S

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

BR OW N- FO

Z A P Y TA J L A WICIE E P R Z D S TA

PIW0

IE L’S JACK DAN R IE F IR E L IK HONEY ,7 L 35% VOL. 0

NAPOJE

WINO

BR OW N- FO

44

RM AN PO LS

KA

RM AN PO LS

7 Z VAT 8 1 , 1 IE L’S JACK DAN K Z S + PU A ,7 L 0 4 % VOL. 0 RM AN PO LS

VE RA GE S

Z A P Y TA J L A E D S TAW I C I E Z R P IE L’S J A C K D A N ,7 L 0 L. O V % 0 4 BR OW N- FO

RM AN PO LS

KA

KA

65,99

BR OW N- FO

UN IT ED BE

KA

Z A P Y TA J L A WICIE E P R Z D S TA IE L’S JACK DAN 1 L L. O V % 40 BR OW N- FO

RM AN PO LS

KA


KATALOG PRODUKTÓW / NR 3 01.03.2019 – 31.03.2019

Y K S I H W SZKOCKA WÓDKA / CZYSTA WÓDKA / KOLOROWA WHISKY BRANDY / KONIAK GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER PIW0 WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.03.2019 – 31.03.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

45


Y Y E K K S I S I H H WWA MSEZRKYOKCAKŃAS K A WÓDKA / CZYSTA

145,99 ,57 Z VAT 1 7 9 IE L’S J A C K D A N 75 L 40% VOL. 1, BR OW N- FO

RM AN PO LS

KA

69,99

Z A P Y TA J L A WICIE P R Z E D S TA

09 Z VAT 8 6 ,

J IM B E A M BOURBON L ,5 40% VOL. 0

IE L’S JACK DAN LER IL T IS D M A S T E R 0,7 L 43% VOL.

WHISKY

WÓDKA / KOLOROWA

BR OW N- FO

45,46

BRANDY / KONIAK

92 Z VAT 5 5 , J IM B E A M W H IT E A + SZKLANK L ,7 0 L. O V % 40

PIW0

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

ST OC K PO LS

WINO NAPOJE

KA

KA

Z A P Y TA J L A WICIE P R Z E D S TA

Z A P Y TA J L A WICIE P R Z E D S TA

J IM B E A M BOURBON L 40% VOL. 1

J IM B E A M APPLE ,7 L 35% VOL. 0

ST OC K PO LS

KA

ST OC K PO LS

KA

KA

Z A P Y TA J L A WICIE E P R Z D S TA

Z A P Y TA J L A WICIE E P R Z D S TA

Z A P Y TA J L A WICIE E P R Z D S TA

J IM B E A M HONEY ,7 L 35% VOL. 0

J IM B E A M R E D S TA G ,7 L 40% VOL. 0

J IM B E A M T D E V IL’S C U L ,7 45% VOL. 0

ST OC K PO LS

46

RM AN PO LS

ST OC K PO LS

KA

ST OC K PO LS

KA

ST OC K PO LS

KA


KATALOG PRODUKTÓW / NR 3 01.03.2019 – 31.03.2019

Y Y E K K S I S I H H W W JSKA Y D A N A K C / OA R Y K A SŃZSKK

AME J IM B E A M RY E OL. 0,7 L V % 0 4

25,69

25,69

0 Z VAT 3 1 , 6

0 Z VAT 3 1 , 6

N CASK A M E R IC A 0,5 L 40% VOL.

IL D C A N A D A W,5 L 0 L. O 40% V

EU RO CA SH

EU RO CA SH

Z A P Y TA J L A WICIE P R Z E D S TA KEY 101 WILD TUR ,7 L 0 L. O 50,5% V

Z A P Y TA J L A WICIE P R Z E D S TA KEY 81 WILD TUR ,7 L 0 40,5% VOL.

CE DC

CE DC

Z A P Y TA J L A WICIE E P R Z D S TA

Z A P Y TA J L A WICIE E P R Z D S TA

42,99

KEY WILD TUR EY ON H N A IC AMER 0,7 L L. O V % ,5 35

KEY WILD TUR RY E 0,7 L 40,5% VOL.

CE DC

CE DC

ST OC K PO LS

KA

WÓDKA / CZYSTA

Z A P Y TA J L A WICIE P R Z E D S TA

WÓDKA / KOLOROWA

N CASK A M E R IC A 0,7 L L. O V % 40

BRANDY / KONIAK

58 Z VAT 4 0 ,

WHISKY

32,99 EU RO CA SH

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

88 Z VAT 5 2 ,

W YB OR OW

PIW0

N C A N A D IA LD O L IA C SPE L ,7 0 L. 4 0 % VO A

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.03.2019 – 31.03.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

47


WÓDKA / KOLOROWA

WÓDKA / CZYSTA

Y K S I H W 39,99

30,39

19 Z VAT 4 9 ,

8 Z V A T 3 7, 3

IN E ’S BA L L A N T T S F IN E + K A R T O N IKL ,7 40% VOL. 0

PEEL W IL L IA M KA N A L + SZK ,7 L 40% VOL. 0

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

BRANDY / KONIAK

WHISKY

W YB OR OW

A

95,99

87 Z VAT 6 0 ,

,07 Z VAT 1 1 8

WA L K E R J O H N N IE E L RED LAB + PUSZKA ,7 L 0 4 % VOL. 0

WA L K E R J O H N N IE B E L BL ACK L A A DOW + K U L A L O ,7 L 0 L. O V % 0 4

DI AG EO

DI AG EO

59,40

42,99

06 Z VAT 7 3 ,

88 Z VAT 5 2 ,

PIW0 WINO

UN IT ED BE

NAPOJE

AR D

49,49

S B U S H M IL L I K + 2 SZKL AN ,7 L 40% VOL. 0

48

MA RI E BR IZ

VE RA GE S

L IE R L E C H E VA D Y N A R N O IR B + KIELISZEK ,7 L 36% VOL. 0 HE NK EL L


KATALOG PRODUKTÓW / NR 3 01.03.2019 – 31.03.2019

BRA

K A I N N DY / K O Z A P Y TA J L A WICIE P R Z E D S TA

Z A P Y TA J L A WICIE P R Z E D S TA

* M E TA X A 5 L ,2 0 L. O 38% V

* M E TA X A 5 L ,5 0 L. O 38% V

CE DC

CE DC

* M E TA X A 5 IC S CL AS ,7 L 38% VOL. 0

WÓDKA / CZYSTA

Z A P Y TA J L A WICIE P R Z E D S TA

CE DC

WÓDKA / KOLOROWA Z A P Y TA J L A WICIE P R Z E D S TA

* M E TA X A 5 HONEY ,7 L 30% VOL. 0

* M E TA X A 5 IK N O T R A K + ,7 L 38% VOL. 0

* M E TA X A 5L 38% VOL. 1

CE DC

CE DC

17,09

42,99

30,99

2 Z VAT 2 1 , 0

88 Z VAT 5 2 ,

12 Z VAT 3 8 ,

VS O P O R IG IN A L Y D N A BR ,5 L 36% VOL. 0

L E C U V IE R L ,7 36% VOL. 0

N DY 18 0 4 B R A IK N O T R A K + ,7 L 36% VOL. 0

CE DC

PIW0

KA ST OC K PO LS

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

HE NK EL L

BRANDY / KONIAK

Z A P Y TA J L A WICIE P R Z E D S TA

WHISKY

Z A P Y TA J L A WICIE P R Z E D S TA

HE NK EL L

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.03.2019 – 31.03.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

49


33,59

Z A P Y TA J L A WICIE P R Z E D S TA

38,59

2 Z VAT 4 1 , 3

A R A R AT 3 S TA R S L % 0 V O L . 0 ,7

7 Z V A T 4 7, 4

A R A R AT 3 S TA R S ,5 L 40% VOL. 0

BRANDY / KONIAK

WHISKY

WÓDKA / KOLOROWA

W YB OR OW

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER PIW0 WINO

A

A R A R AT 5 S TA R S ,5 L 40% VOL. 0 W YB OR OW

A

50,99

23,99

35,49

72 Z VAT 6 2 ,

51 Z VAT 2 9 ,

65 Z VAT 4 3 ,

A R A R AT 5 S TA R S ,7 L 40% VOL. 0

VS O P STO C K 8 4 B R A N DY L ,35 38% VOL. 0

VS O P STO C K 8 4 B R A N DY ,7 L 38% VOL. 0

A

ST OC K PO LS

KA

ST OC K PO LS

KA

56,47

60,32

24,99

46 Z VAT 6 9 ,

9 Z VAT 74 , 1

74 Z VAT 3 0 ,

STO C K 8 4 VS O P L 38% VOL. 1

STO C K 8 4 XO L. 0,7 L O V % 0 4

ST OC K PO LS

NAPOJE

W YB OR OW

A

W YB OR OW

50

4

KA

ST OC K PO LS

KA

NCE R E N A IS S A VS O P ,7 L 38% VOL. 0 MA RI E BR IZ

AR D

WÓDKA / CZYSTA

WÓDKA / CZYSTA

B

K A I N O K / Y D N RA


KATALOG PRODUKTÓW / NR 3 01.03.2019 – 31.03.2019

BRA

K A I N N DY / K O 21,99

9 Z VAT 1 2 , 2

5 Z V A T 2 7, 0

5 Z V A T 2 7, 0

P L IS K A C L A S S IC COFFEE HONEY L . 0 ,2 L 3 2- 3 6 % V O

P L IS K A C L A S S IC ,5 L 36% VOL. 0

P L IS K A COFFEE HONEY ,5 L 2% 3 VOL. 0

AM BR A

WÓDKA / KOLOROWA

21,99

WÓDKA / CZYSTA

9,99

AM BR A

AM BR A

6 Z VAT 1 1 , 0

59 Z VAT 2 4 ,

P L IS K A XO ,7 L 40% VOL. 0

Y SŁONECZN BRZEG ,2 L 36% VOL. 0

Y SŁONECZN BRZEG ,5 L 36% VOL. 0

AM BR A

AM BR A

AM BR A

21,99

19,99

25,99

5 Z V A T 2 7, 0

59 Z VAT 2 4 ,

7 Z VAT 3 1 , 9

DAOS ,5 L 36% VOL. 0

BUDAFOK L ,5 36% VOL. 0

BUDAFOK L ,7 36% VOL. 0

CE RV IL LE

BA RT EX

BA RT EX

PIW0

41 Z VAT 6 6 ,

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

19,99

BRANDY / KONIAK

8,99

WHISKY

53,99

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.03.2019 – 31.03.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

51


Z A P Y TA J L A WICIE P R Z E D S TA

Z A P Y TA J L A WICIE P R Z E D S TA

Z A P Y TA J L A WICIE P R Z E D S TA

YO TO R R ES 5 IK N O T R A K + L ,7 0 . L 38% VO

YO T O R R E S 10 IK N O T R A K + ,7 L 38% VOL. 0

P IC E D T O R R E S S ,7 L 0 35% VOL.

CE DC

CE DC

33,69

7,99

14,99

4 Z VAT 4 1 , 4

3 Z VAT 9 , 8

4 Z VAT 1 8 , 4

HE NK EL L

N NAPOLEO M A X IM E ,1 L 40% VOL. 0

N NAPOLEO M A X IM E ,2 L 40% VOL. 0

CE DC

BRANDY / KONIAK

WHISKY

WÓDKA / KOLOROWA

WÓDKA / CZYSTA

B

K A I N O K / Y D N RA

E JEREZ R O M AT E D 0,7 L 36% VOL.

PIW0

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

DĘ BO WA PO

LS KA

89,99

109,99

7 Z VAT 3 1 , 9

,69 Z VAT 1 1 0

,29 Z VAT 1 3 5

IM P E R IA L L ,5 36% VOL. 0

COGNAC VS G A U T IE R + KARTONIK ,7 L 40% VOL. 0

WINO

MA RI E BR IZ

NAPOJE

LS KA

25,99 MV PO LA ND

52

DĘ BO WA PO

AR D

A U T IE R COGNAC G P O VS + K A R T O N IKL ,7 40% VOL. 0 MA RI E BR IZ

AR D


KATALOG PRODUKTÓW / NR 3 01.03.2019 – 31.03.2019

GIN 39,39

39,39

59 Z VAT 2 4 ,

45 Z VAT 4 8 ,

45 Z VAT 4 8 ,

N G IN M A D Q U E E 0,5 L L. O V 37,5%

G O R D O N ’S R Y G IN LONDON D L 1 IC N O T + 0,7 L 37,5% VOL.

G O R D O N ’S R Y G IN L O N D O N D 0,7 L L. O V % ,5 37

EU RO CA SH

WÓDKA / CZYSTA

19,99

WÓDKA / KOLOROWA

DI AG EO

DI AG EO

WHISKY

23,09

25,10

3 Z VAT 1 8 , 9

40 Z VAT 2 8 ,

87 Z VAT 3 0 ,

G O R D O N ’S R Y G IN N L O D O N D 0,2 L L. O V 37,5%

H E R ’S M R . S TA C 0,7 L 37,5% VOL.

S T O C K G INL ,7 38% VOL. 0

MA RI E BR IZ

AR D

ST OC K PO LS

BRANDY / KONIAK

15,39

KA

DI AG EO

F IN S B U R Y L 0,7 37,5% VOL.

11 Z VAT 5 4 , BOSFORD ROSE RY LONDON D L ,7 0 L. O V 37,5% BA CA

I PO LS KA RD I MA RT IN

KUP MIX +1 SZT. RATIS G . T 6 SZ BOSFORD J BOSFORD ROSE RY N LO DON D L ,7 0 L. O 37,5% V RT IN I PO LS

BA CA RD I MA

RT IN I PO LS

KA

KA

WINO

BA CA RD I MA

ODZA DOWOLNY R ,7 L 0 L. O 37,5% V

PIW0

CE DC

43,99

GIN / RUM / TEQUILA / LIKIER

Z A P Y TA J L A WICIE E P R Z D S TA

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.03.2019 – 31.03.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

53


WÓDKA / CZYSTA

GIN 14,89

28,19

16,29

1 Z VAT 1 8 , 3

67 Z VAT 3 4 ,

04 Z VAT 2 0 ,

’S SEAGRAM 5 L ,3 38% VOL. 0

’S SEAGRAM L ,7 38% VOL. 0

’S SEAGRAM E M LI ,35 L 38% VOL. 0

A

W YB OR OW

A

W YB OR OW

BRANDY / KONIAK

WHISKY

WÓDKA / KOLOROWA

W YB OR OW

A

30,79

18,69

25,99

7 Z V A T 3 7, 8

9 Z VAT 2 2 , 9

7 Z VAT 3 1 , 9

’S SEAGRAM LIME ,7 L 38% VOL. 0

SKI G IN L U B U ,5 L 0 L. O V % ,5 37

SKI G IN L U B U C L A S S IC L IM E M IN T 0,7 L 37,5% VOL.

W YB OR OW

HE NK EL L

A

NAPOJE

WINO

PIW0

GIN / RUM / TEQUILA / LIKIER

HE NK EL L

54

40,99

42,39

25,99

42 Z VAT 5 0 ,

14 Z VAT 5 2 ,

7 Z VAT 3 1 , 9

SKI G IN L U B U O 7Y ,7 L 40% VOL. 0

G O R D O N ’S PINK 0,7 L % ,5 37 VOL.

P IN K G IN RY STRAWBER L 0,5 L. O V % ,5 37

HE NK EL L

DI AG EO

HE NK EL L


KATALOG PRODUKTÓW / NR 3 01.03.2019 – 31.03.2019

N RGUI M 5 Z VAT 1 9 , 0

42,49

42,49

26 Z VAT 5 2 ,

26 Z VAT 5 2 ,

DI AG EO

DI AG EO

DI AG EO

42,49

42,49

51,99

26 Z VAT 5 2 ,

95 Z VAT 6 3 ,

26 Z VAT 5 2 ,

MORGAN C A P TA IN IC E D BL ACK SP L ,7 40% VOL. 0

DI AG EO

DI AG EO

DI AG EO

69,99

44,99

58,99

09 Z VAT 8 6 ,

34 Z VAT 5 5 ,

6 Z VAT 7 2 , 5

UM K R A K E N R,7 L 40% VOL. 0

RA A N G O ST U E R T IT B IC T A AROM L ,2 0 L. O 44,7% V

RA A N G O ST U 5 YO ,7 L 40% VOL. 0

MV PO LA ND

MV PO LA ND

UN IT ED BE

VE RA GE S

PIW0

MORGAN C A P TA IN R IN G L E S W H IT E + P 0,7 L L. O V 37,5%

GIN / RUM / TEQUILA / LIKIER

MORGAN C A P TA IN W H IT E 0,7 L % 37,5 VOL.

BRANDY / KONIAK

MORGAN C A P TA IN BL ACK ,7 L 40% VOL. 0

WHISKY

MORGAN C A P TA IN O L D S P IC E D G L ,7 35% VOL. 0

WÓDKA / KOLOROWA

MORGAN C A P TA IN O L D S P IC E D G L ,2 35% VOL. 0

WÓDKA / CZYSTA

15,49

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.03.2019 – 31.03.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

55


WÓDKA / KOLOROWA

WÓDKA / CZYSTA

N RGUIM 29,99

42,49

89 Z VAT 3 6 ,

26 Z VAT 5 2 ,

BACA R D I NCA A C R TA B L A O R O A T CAR L. 0,5 L O V % 0 -4 3 7, 5

BACA R D I NCA A C R TA B L A O R O A T CAR RA G E N A T R A C NCA C A R TA B L A + S P R IT E L L. 0,7 37,5-40% VO

BA CA RD I MA

RT IN I PO LS

KA

BRANDY / KONIAK

WHISKY

BA CA RD I MA

GIN / RUM / TEQUILA / LIKIER

RT IN I PO LS

10 Z VAT 7 0 ,

20 Z VAT 3 3 ,

BACA R D I NCA C A R TA B L A 1 L L. O V 37,5%

BACA R D I C A R TA O R O RA C A R TA N E G L 40% VOL. 1

BACA R D I OAKHEAR ,5 L 35% VOL. 0

RT IN I PO LS

KA

BA CA RD I MA

RT IN I PO LS

39,99

KA

CENA ZA SZT.

19 Z VAT 4 9 , ATIS + 1 S Z T . GR

IN I PO LS CA RD I MA RT

KA

KA

KA

10 Z VAT 7 0 ,

BACA R D I OA K H E A RT L ,7 35% VOL. 0

PIW0

BA CA RD I MA

26,99

KUP 4 SZT.

WINO

BACA R D I N CA CARTA BL A L ,7 0 35% VOL.

56,99

BA

NAPOJE

TIS +1 SZT. GRA

56,99

BA CA RD I MA

56

RT IN I PO LS

KUP MIX 8 SZT.

BA CA RD I MA

RT IN I PO LS

KA

39,99

51,99

19 Z VAT 4 9 ,

95 Z VAT 6 3 ,

BACA R D I T OAKHEAR N O M A N IN C COLA C H E R RY ,7 L 35% VOL. 0

BACA R D I RAZZ L IM O N R U M L ,7 32% VOL. 0

BA CA RD I MA

RT IN I PO LS

BA CA RD I MA KA

RT IN I PO LS

KA


KATALOG PRODUKTÓW / NR 3 01.03.2019 – 31.03.2019

RGUI NM 27,99

90 Z VAT 2 0 ,

43 Z VAT 3 4 ,

59 Z VAT 2 4 ,

GALEON BL ACK GOLD S ILV E R 0,5 L 37,5% VOL.

GALEON BL ACK GOLD S ILV E R 0,7 L 37,5% VOL.

AY P IR AT E B K R A D W H IT E 0,5 L 37,5% VOL.

SK O- BI AŁ A

LU B H AVA N A C 3 YO ,7 L 40% VOL. 0 W YB OR OW

A

Z A P Y TA J L A WICIE P R Z E D S TA AS O L D PA S C M U R O C N BLA NEGRO RUM L 0,7 37,5% VOL. CE DC

8,49 4 Z VAT 1 0 , 4 GOLDEN L 0,2 ,5 37 % VOL. W YB OR OW

A

47,86

7 Z VAT 2 2 , 5

86 Z VAT 5 8 ,

86 Z VAT 5 8 ,

GOLDEN L 0,5 ,5 37 % VOL.

BRUGAL ANEJO ,7 L 38% VOL. 0

BRUGAL E X T R A D RY L ,7 40% VOL. 0

A

UN IT ED BE

VE RA GE S

UN IT ED BE

PIW0

47,86

GIN / RUM / TEQUILA / LIKIER

18,35 W YB OR OW

BRANDY / KONIAK

83 Z VAT 5 2 ,

EU RO CA SH

SK O- BI AŁ A

WHISKY

42,95

EL PO LM OS BI

19,99

WÓDKA / KOLOROWA

EL PO LM OS BI

WÓDKA / CZYSTA

16,99

VE RA GE S

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.03.2019 – 31.03.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

57


WÓDKA / CZYSTA

A L I N I U G Q TE Z A P Y TA J L A WICIE P R Z E D S TA

Z A P Y TA J L A WICIE P R Z E D S TA

SIERRA GOLD O P E R SA D O L ,7 0 L. O V 38%

S IE R R A S ILV E R ,7 L 38% VOL. 0

CE DC

CE DC

59,00 7 Z VAT 7 2 , 5 OLMECA BLANCO ,7 L % 38 VOL. 0

BRANDY / KONIAK

WHISKY

WÓDKA / KOLOROWA

W YB OR OW

65,00

64,32

60,83

95 Z VAT 7 9 ,

11 Z VAT 7 9 ,

2 Z VAT 74 , 8

OLMECA GOLD ,7 L 38% VOL. 0

S AU Z A GOLD ,7 L 40% VOL. 0

S AU Z A W H IT E ,7 L 40% VOL. 0

PIW0

GIN / RUM / TEQUILA / LIKIER

W YB OR OW

A

ST OC K PO LS

KA

ST OC K PO LS

64,99

56,99

87 Z VAT 6 8 ,

94 Z VAT 7 9 ,

10 Z VAT 7 0 ,

OR E L J IM A D O C N A L B ,7 L 38% VOL. 0

OR E L J IM A D O D A S O P RE ,7 L 38% VOL. 0

C A M IN O BLANCO GOLD 0,7 L 35-40% VOL.

RM AN PO LS

KA

BR OW N- FO

RM AN PO LS

KA

WINO

BA CA RD I-M

NAPOJE

KA

55,99

BR OW N- FO

58

A

AR TI NI PO

LS KA


KATALOG PRODUKTÓW / NR 3 01.03.2019 – 31.03.2019

Y R E I K LI Z A P Y TA J L A WICIE P R Z E D S TA

APEROL A P E R IT IV O L 11% VOL. 0,7

APEROL A P E R IT IV O 11% VOL. 1 L

CE DC

CE DC

Z A P Y TA J L A WICIE P R Z E D S TA

Z A P Y TA J L A WICIE P R Z E D S TA

Z A P Y TA J L A WICIE P R Z E D S TA

C A M PA R I B IT T E R ,5 L 25% VOL. 0

C A M PA R I B IT T E R ,7 L 25% VOL. 0

C A M PA R I B IT T E R L 25% VOL. 1

CE DC

CE DC

CE DC

21,49

Z A P Y TA J L A WICIE P R Z E D S TA

Z A P Y TA J L A WICIE P R Z E D S TA

IS T E R J Ä G E R M E ,1 L 35% VOL. 0

IS T E R J Ä G E R M E ,35 L 0 35% VOL.

CE DC

CE DC

WÓDKA / CZYSTA

35,99

Z A P Y TA J L A WICIE P R Z E D S TA

27 Z VAT 4 4 , SER G O L D WA S ,5 L 0 L. 38% VO KO ME RS

WÓDKA / KOLOROWA BRANDY / KONIAK GIN / RUM / TEQUILA / LIKIER PIW0

ST U M B R O S TA R K A ,5 L 3% 4 VOL. 0

WHISKY

43 Z VAT 2 6 ,

MV PO LA ND

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.03.2019 – 31.03.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

59


WÓDKA / CZYSTA

Y R N E I I G K LI Z A P Y TA J L A WICIE P R Z E D S TA

Z A P Y TA J L A WICIE P R Z E D S TA

Z A P Y TA J L A WICIE P R Z E D S TA

IS T E R J Ä G E R M E ,5 L 0 L. O 35% V

IS T E R J Ä G E R M E ,7 L 0 L. 35% VO

CE DC

CE DC

IS T E R JÄGERME KI IS + 2 K IE L Z L ,7 35% VOL. 0

BRANDY / KONIAK

WHISKY

WÓDKA / KOLOROWA

CE DC

Z A P Y TA J L A E D S TAW I C I E Z R P

Z A P Y TA J L A E D S TAW I C I E Z R P

Z A P Y TA J L A WICIE P R Z E D S TA

IS T E R JÄGERME 1 L L. O V % 35

IS T E R J Ä G E R M E 75 L 1, L. O V 35%

CE DC

CE DC

E BOLS G R E N A D IN P U R Y S 0,75 L

PIW0

GIN / RUM / TEQUILA / LIKIER

CE DC

27,99

38,99

43 Z VAT 3 4 ,

6 Z V A T 4 7, 9

VKA B E C H E R O ,5 L 0 L. O V 38%

VKA B E C H E R O ,7 L 0 L. O V 38%

NAPOJE

WINO

A W YB OR OW

60

W

YB OR OWA

Z A P Y TA J L A WICIE P R Z E D S TA OFFEE K A H L U A C0,7 L L. 20% VO W YB OR OW

A


KATALOG PRODUKTÓW / NR 3 01.03.2019 – 31.03.2019

Y R E I K LI Z A P Y TA J L A WICIE P R Z E D S TA

SAMBUCA B IA N C A ,7 L 40% VOL. 0

PA S S O A L 15% VOL. 0,7 CE DC

CE DC

KUP MIX +1 SZT. ATIS R G 3,5 L SMIRNOFF BLACK ’S S H E R ID A N,5 L 0 L. O V % ,5 15

40% VOL. 0

WÓDKA / CZYSTA

Z A P Y TA J L A WICIE P R Z E D S TA

,5 L

DI AG EO

WÓDKA / KOLOROWA

ORAZ

B A IL E Y ’S M IR IS H C R E A L ,5 0 L. O V % 17 DI AG EO

4 Z VAT 7 1 , 9

93 Z VAT 9 5 ,

’S S H E R ID A N,5 L 0 L. O 15,5% V

’S S H E R ID A N,7 L 0 15,5% VOL.

’S S H E R ID A N L 1 15,5% VOL.

DI AG EO

DI AG EO

DI AG EO

Z A P Y TA J L A WICIE E Z P R D S TA

Z A P Y TA J L A WICIE E Z P R D S TA

Z A P Y TA J L A WICIE E Z P R D S TA

LS L IK IE R B O E U L B L 21% VOL. 0,5

LS L IK IE R B O H C A K A M S W 17 0,7 L L. O V % 24 – 15

LS L IK IE R B O O T T E R AMA ,7 L 24% VOL. 0

CE DC

CE DC

CE DC

PIW0

6 Z V A T 4 7, 9

GIN / RUM / TEQUILA / LIKIER

77,99

BRANDY / KONIAK

58,49

WHISKY

38,99

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.03.2019 – 31.03.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

61


WÓDKA / CZYSTA

Y R E I K I L Z A P Y TA J L A WICIE P R Z E D S TA LS L IK IE R B O SEC RIPLE T O A C A R U C ,7 L 38% VOL. 0

WÓDKA / KOLOROWA

CE DC

17,99

6,99

3 Z VAT 2 2 , 1

0 Z VAT 8 , 6

BA B U N I NALEWKA A GRUSZK M A L IN A P IG WA W IŚ N IA L 18% VOL. 0,5

T ADVOCAA KI S W O K L A D L 16% VOL. 0,2 HE NK EL L

BRANDY / KONIAK

WHISKY

HE NK EL L

15,39

14,99

6,99

3 Z VAT 1 8 , 9

4 Z VAT 1 8 , 4

0 Z VAT 8 , 6

T ADVOCAA KI DA L KOWS C L A S S IC LA H C O C OT E L RY R E B W ST R A VA N IL L A L 16% VOL. 0,5

T ADVOCAA GDAŃSKI L ,5 20% VOL. 0

T ADVOCAA L ,2 0 L. O V % 20

MA RI E BR IZ

PO LM OS BI

AR D

EL SK O- BI AŁ

A

PIW0

GIN / RUM / TEQUILA / LIKIER

HE NK EL L

14,95

14,99

14,99

9 Z VAT 1 8 , 3

4 Z VAT 1 8 , 4

4 Z VAT 1 8 , 4

T ADVOCAA L ,5 0 L. O V 20%

T ADVOCAA O IN D R A BOMB ,5 L 20% VOL. 0

T ADVOCAA U IS M T IR A ,5 L 20% VOL. 0

PO LM OS BI

EL SK O- BI AŁ

A

NAPOJE

WINO

PO LM OS BI

62

EL SK O- BI AŁ

A

PO LM OS BI

EL SK O- BI AŁ

A


Y R N E I G K LI WÓDKA / CZYSTA

KUP MIX 5 SZT.

WÓDKA / KOLOROWA

TA L K A LECZNA KRÓWKA M MEL SŁONY KAR Ś L IW K A D Z IE Z W C E K O L A0,5 L L. O V 16-17% PO LM OS BI

EL SK O- BI AŁ

A

14,99

6,50

12,99

0 Z VAT 8 , 0

8 Z VAT 1 5 , 9

K R U P N IK A D V O K AT K AW O W Y MEL SŁONY KAR IC S S A L C L 16% VOL. 0,2

K R U P N IK A D V O K AT K AW O W Y MEL S Ł O N Y K A R,5 L 0 L. O V 16%

MA RI E BR IZ

AR D

MA RI E BR IZ

AR D

4 Z VAT 1 8 , 4

BRANDY / KONIAK

WHISKY

TIS +1 SZT. GRA

12,99

28,22

35,49

8 Z VAT 1 5 , 9

71 Z VAT 3 4 ,

65 Z VAT 4 3 ,

K R U P N IK A D V O K AT C L A S S IC L % 16 VOL. 0,5

STO C K 8 4 CREMA L 17% VOL. 0,7

B A IL E Y ’S M IR IS H C R E A L ,5 0 L. O V 17%

PIW0

GIN / RUM / TEQUILA / LIKIER

AR D MA RI E BR IZ

ST OC K PO LS

54,99

65,99

8 Z V A T 5 7, 1

4 Z V A T 6 7, 6

7 Z VAT 8 1 , 1

B A IL E Y ’S M IR IS H C R E A L ,7 0 L. 17% VO

B A IL E Y ’S M IR IS H C R E AI + KIELISZK L 17% VOL. 0,7

B A IL E Y ’S M IR IS H C R E AL 17% VOL. 1

WINO

DI AG EO

NAPOJE

DI AG EO

46,49

DI AG EO

64

KA

DI AG EO


KATALOG PRODUKTÓW / NR 3 01.03.2019 – 31.03.2019

Y R N E I I G K LI 20,81

15,99

8 Z V A T 5 7, 1

60 Z VAT 2 5 ,

7 Z VAT 1 9 , 6

B A IL E Y ’S LU X E O C H C O L AT ,5 L 0 L. O V 17%

H E R BA L R O S O L IS 0,5 L 32% VOL. MA RI E BR IZ

AR D

WÓDKA / CZYSTA

46,49

O AMARETT L ,5 25% VOL. 0 MA RI E BR IZ

AR D

WÓDKA / KOLOROWA

DI AG EO

Z A P Y TA J L A WICIE P R Z E D S TA

1 Z V A T 1 7, 2

O AMARETT V E N IC E L 21% VOL. 0,7

O AMARETT E C N E R O L F ,7 L 28% VOL. 0

CE DC

CE DC

Z A P Y TA J L A WICIE E P R Z D S TA

43,99

O AMARETT O T T E IL D L 21% VOL. 0,5

BRANDY / KONIAK

Z A P Y TA J L A WICIE P R Z E D S TA

WHISKY

13,99

BA RT EX

66 Z VAT 3 8 ,

W YB OR OW

W YB OR OW

A

11 Z VAT 5 4 , A R C H E R ’S S NAPP P E A C H S C H ,7 L 0 . 18 % V O L

A

PIW0

M A L IB U RUM C A R IB B E A N,5 L 18% VOL. 0

M A L IB U RUM C A R IB B E A N,7 L 0 L. O V % 18

GIN / RUM / TEQUILA / LIKIER

31,43

DI AG EO

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.03.2019 – 31.03.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

65


WÓDKA / KOLOROWA

WÓDKA / CZYSTA

Y R N E I G K LI 10,64

16,99

33,99

9 Z VAT 1 3 , 0

90 Z VAT 2 0 ,

1 Z VAT 4 1 , 8

CANARI M IL K C CO ONUT H C A P IS T IO T IR A M IS U VA N IL L A KY IT W H W H IS Y R R E H C CHOCO 5L ,3 0 L. O V % 15

L IA M F O R T W IL A M E R C Y K IS H W L ,5 0 L. O V 17%

WEDEL OWY E Z C KO L A D Y N N E Z KO R W IS N IO W Y C H IL L I C H O P IN SOLĄ KARMEL Z K AW O W O OWY -C Z E K O L A D,5 L 0 L. O V % 18

PO LM OS BI

EL SK O- BI AŁ

A

HE NK EL L

BRANDY / KONIAK

WHISKY

PO LM OS SI

30,99

38,99

15,99

12 Z VAT 3 8 ,

6 Z V A T 4 7, 9

7 Z VAT 1 9 , 6

WEDEL OWY CZ E KO L A D A B + TU L 18% VOL. 0,5

WEDEL OWY CZ E KO L A D A N + SZKLA K L ,5 0 L. O V % 18

WINO

PIW0

GIN / RUM / TEQUILA / LIKIER

ED LC E PO LM OS SI

NAPOJE

PO

LC E LM OS SI ED

IK IE R F IN E Z J A L Y W IO N IŚ W ,5 L 25% VOL. 0 MA RI E BR IZ

AR D

13,69

54,99

29,99

4 Z VAT 1 6 , 8

4 Z V A T 6 7, 6

89 Z VAT 3 6 ,

IK IE R F IN E Z J A L Y O N CY T RY W KO KO S OW Y W Y OLADO M E KR CZEK OWY W A K M KRE Y ORZECHOW TO F F I ZOWY P O M A R A Ń C ,5 L 0 L. O V 18%

D Ę B O WA RY GOLD CHER EK AD L O K E Z C + 12 ,7 L 30% VOL. 0

O V O V IT ECZNY L IK IE R J A J ,5 L 0 L. O V % 16

MA RI E BR IZ

66

ED LC E

AR D

LS DĘ BO WA PO

KA

AM BR A


KATALOG PRODUKTÓW / NR 3 01.03.2019 – 31.03.2019

I K N N I I G R D 2,49

5 Z VAT 3 , 2

5 Z VAT 3 , 2

N MAD QUEE E IM L & IC G IN & T O N Y A B E T A P IR RUM&COLA AY P IR AT E B M O J IT O 3L 6% VOL. 0,3

ER H IG H L A N D N O & LEM L 3 6% VOL. 0,3

6 Z VAT 3 , 0 ER H IG H L A N D & COLA 3L 6% VOL. 0,3

EU RO CA SH

EU RO CA SH

5,59

2,29

3,39

8 Z VAT 6 , 8

2 Z VAT 2 , 8

Z VAT 4 , 1 7

EMON L E E M O N D LON E M R E WAT LEMON R H U BA R B GRAPEFRUIT L ,275 4,5% VOL. 0

LO K A L ES L ,33 % 4,4 VOL. 0

WÓDKA / KOLOROWA

2,64

WÓDKA / CZYSTA

2,64

EU RO CA SH

AN

BRANDY / KONIAK

RM BR OW N FO

WHISKY

IE L’S JACK DAN & COLA 3L 6% VOL. 0,3

MI X

JA NT OŃ

2,59

Z VAT 5 , 1 5

Z VAT 3 , 1 9

Z VAT 3 , 1 9

D R IN K IM P R E S S Y E B CRAN RR T RAN B L AC KC U R A K A M IK Z E M O J IT O COLA W H IS K Y & ,25 L 0 L. O V % 4,4

D R IN K IM P R E S S O L A C & W H IS K Y M O J IT O K A M IK A Z E L ,25 % 4,4 VOL. 0

BREEZER BACA R D I L IM E ORANGE ON W AT E R M E L 5 L 7 ,2 0 L. O V 4% RT IN I PO LS

KA

MA RI E BR IZ

MA RI E BR IZ

AR D

WINO

BA CA RD I MA

PIW0

2,59

GIN / RUM / TEQUILA / LIKIER

4,19

AR D

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.03.2019 – 31.03.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

67


KATALOG PRODUKTÓW / NR 3 01.03.2019 – 31.03.2019

PIWO 2,73

2,42

2 Z VAT 2 , 4

6 Z VAT 3 , 3

8 Z VAT 2 , 9

Ż Y W IE C B IA Ł E 0 % L BUT. ZW. 0,5

Ż Y W IE C A 0% YJ S E S N E IP,5 L 0 . ZW BUT.

Ż Y W IE C B IA Ł E L BUT. ZW. 0,5

IE C

NOWOŚĆ

GR UPA ŻY W

IE C

GR UPA ŻY W

IE C

NOWOŚĆ

WHISKY

3,09 Ż Y W IE C IPA A PA S K IE A M E RY K A Ń E Z P S Z E N IC N L BUT. ZW. 0,5

GR UPA ŻY W

IE C GR UPA ŻY W

IE C

8,96

7 Z VAT 1 0 , 9

Z VAT 2 , 2 1

2 Z VAT 1 1 , 0

H E IN E K E N C L A S S IC 0% 4 -PA C K L PUSZKA 0,5

EB L BUT. ZW. 0,5

EB 4 -PA C K L PUSZKA 0,5

IE C

GR UPA ŻY W

PIW0

1,80

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

8,92

GR UPA ŻY W

BRANDY / KONIAK

Z A P Y TA J L A WICIE E P R Z D S TA K IE KRÓLEWS E N Ł E P E N S A J L A J C SPE NY JASNY PEŁ K S J A LEŻ PEŁNE L BUT. ZW. 0,5

0 Z VAT 3 , 8

IE C

IE C

WINO

GR UPA ŻY W

WÓDKA / KOLOROWA

GR UPA ŻY W

WÓDKA / CZYSTA

1,97

NOWOŚĆ

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.03.2019 – 31.03.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

69


NAPOJE

WINO

PIW0

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

BRANDY / KONIAK WHISKY

WÓDKA / KOLOROWA

WÓDKA / CZYSTA

PIWO

70


KATALOG PRODUKTÓW / NR 3 01.03.2019 – 31.03.2019

PIWO 1 Z VAT 2 , 4

9 Z VAT 1 2 , 2

ADLER WA R K A R DARK 0% L BUT. ZW. 0,5

ADLER WA R K A R DARK 0% 4 -PA C K L PUSZKA 0,5

GR UPA ŻY W

IE C

NOWOŚĆ

GR UPA ŻY W

IE C

NOWOŚĆ

5 Z VAT 2 , 5 ADLER WA R K A R CY T RY N A % CY T RY N A 0 A IĘ T J A B Ł K O -M T U GREJPRFR Ą ŃCZ A R A M O P Z RUSZKA J A B Ł K O -G R Y N Ą YT M A L IN A Z C E C Z K A Z R O P C Z A R N A . 0,5 L BUT. ZW GR UPA ŻY W

WA R K A ST R O N G L BUT. ZW. 0,5 GR UPA ŻY W

IE C

Ń

1,64 2 Z VAT 2 , 0 WA R K A NE JASNE PEŁ L BUT. ZW. 0,5 GR UPA ŻY W

IE C

9,85 2 Z VAT 1 2 , 1

IE C

2,31

2,59

2 Z VAT 1 3 , 5

4 Z VAT 2 , 8

Z VAT 3 , 1 9

WA R K A ST R O N G 4 -PA C K L PUSZKA 0,5

D Z IK I S A D CL ASSIC CZEREŚNIA ŚLIWKA . 0,4 L B T. BU EZZW

DOS D ES P E R A CL ASSIC N O CT U R N O RED . 0,4 L BUT. BEZZW

IE C

GR UPA ŻY W

IE C

WINO

GR UPA ŻY W

PIW0

10,99

IE C

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

ADLER WA R K A R NA Y R T Y C % CY T RY N A 0 A T IĘ -M O K JABŁ UT GREJPRFR Ą ŃCZ Z POMARA ZKA US R -G O K Ł B JA T RY N Ą Y C Z M A L IN A Z R ECZKA C Z A R N A P O 0,5 L A ZK PUS GR UPA ŻY W

GR UPA ŻY W

BRANDY / KONIAK

Z VAT 2 , 7 7

KO WA O D 4 O PA

IE C

WHISKY

2,25

WÓDKA / KOLOROWA

9,99

WÓDKA / CZYSTA

2,07

1,96

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.03.2019 – 31.03.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

71


PIWO WÓDKA / CZYSTA

2,22 Z VAT 2 , 7 3 RG CARLSBE BUT. 0,5 L G

WÓDKA / KOLOROWA

CA RL SB ER

KO WA O D 2 0 O PA

Ń

1,43

7 Z VAT 2 , 5

Z VAT 1 , 7 6 HARNAŚ BUT. 0,5 L CA RL SB ER

2,09

G

ADLER O K O C IM R JA B Ł KO 0% -C Z E R E Ś N IA A Z C Ń A R A M PO A 0% S Y C Y L IJ S K W K A Ó R O -B A M A L IN ,5 L BUT. ZW. 0 CA RL SB ER

G

WHISKY

NOWOŚĆ

8,84

BRANDY / KONIAK

7 Z VAT 1 0 , 8 RG CARLSBE 4 -PA C K L PUSZKA 0,5 CA RL SB ER

G

KO WA O D 5 O PA

Ń

7,00 1 Z VAT 8 , 6 HARNAŚ 4 -PA C K ,5 L S U P ZKA 0 CA RL SB ER

G

9,88 5 Z VAT 1 2 , 1 ADLER O K O C IM R O K Ł B A J 0% -C Z E R E Ś N IA A Z C Ń A R A POM A 0% S Y C Y L IJ S K W K A Ó R O -B M A L IN A 0,5 L PUSZKA

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

CA RL SB ER

G

WINO

PIW0

NOWOŚĆ

2,09

9,88

2,91

7 Z VAT 2 , 5

5 Z VAT 1 2 , 1

ADLER O K O C IM R K A W A K TRUS Z L IPĄ T GREJPFRU L IM E NE OWO C E L EŚ Ą W IG P Z IA N W IŚ L ,5 0 . BUT. ZW

ADLER O K O C IM R K A W A K TRUS Z L IPĄ T GREJPFRU L IM E NE OWO C E L EŚ Ą W IG P Z IA N W IŚ K C 4 -PA ,5 L PUSZKA 0

8 Z VAT 3 , 5

CA RL SB ER

G

NAPOJE

CA RL SB ER

72

G

GARAGE N O D R IN K L E M D R A H BUT. 0,44 L CA RL SB ER

G

NOWOŚĆ


KATALOG PRODUKTÓW / NR 3 01.03.2019 – 31.03.2019

PIWO 7 Z VAT 2 , 8

CA RL SB ER

KO WA O D 2 O PA

1,67

7,60

5 Z VAT 2 , 0

5 Z VAT 9 , 3

O K O C IM NE A J SNE PEŁ L ,5 0 . ZW BUT.

O K O C IM NE A J SNE PEŁ K C A 4 -P L PUSZKA 0,5

CA RL SB ER

G

CA RL SB ER

2 Z VAT 9 , 8

Z AT E C K Y ZAK S V E T LY L E L ,5 0 . BUT. ZW

Z AT E C K Y ZAK S V E T LY L E K 4 -PA C L PUSZKA 0,5

G

ICIELA P R Z E D ST AW I E T Z A PY TA J PA K O O EG W H A N D LO

Ń

7,68 5 Z VAT 9 , 4

N KASZTEL A ANE W O Z Y R E T S N IE PA L BUT. ZW. 0,5 CA RL SB ER

G

3,09

12,29

0 Z VAT 3 , 8

2 Z VAT 1 5 , 1

Y SOMERSB O G N MA C L A S S IC ER ELDERFLOW L IM E RY BL ACKBER N O L E M R E T WA L ,4 0 . W ZZ BUT. BE

Y SOMERSB O G N MA C L A S S IC ER ELDERFLOW L IM E RY BL ACKBER N O L E M R E T WA K C A 4-P L PUSZKA 0,5

CA RL SB ER

G

G

NOWOŚĆ

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.03.2019 – 31.03.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

NAPOJE

NOWOŚĆ

CA RL SB ER

WINO

G

5 Z VAT 2 , 0

PIW0

N KASZTEL A ANE ZOW Y R E T S A P N IE 4 -PA C K L PUSZKA 0,5

G

1,67

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

KO WA O D 3 O PA

CA RL SB ER

Ń

BRANDY / KONIAK

Z VAT 2 , 2 8

KO WA O D 3 O PA

WHISKY

7,98

CA RL SB ER

G

G

1,85

CA RL SB ER

Ń

WÓDKA / KOLOROWA

KARMI C L A S S IC IT P O M E L O GREJPFRU A Ż U R AW IN L BUT. ZW. 0,4 KARMI C L A S S IC L BUT. ZW. 0,5

KO WA Ń O D 5 O PA

WÓDKA / CZYSTA

2,33

73


74

NAPOJE

WINO

PIW0

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

BRANDY / KONIAK WHISKY

WÓDKA / KOLOROWA

WÓDKA / CZYSTA


KATALOG PRODUKTÓW / NR 3 01.03.2019 – 31.03.2019

PIWO 2,96

2,96

4 Z VAT 3 , 6

4 Z VAT 3 , 6

4 Z VAT 3 , 6

K S IĄ Ż Ę C E IPA L BUT. ZW. 0,5

K S IĄ Ż Ę C E P O RT E R L BUT. ZW. 0,5

K S IĄ Ż Ę C E W E IZ E N L T. BU ZW. 0,5

PI W OWAR SK

A

KO MPAN IA

PI W OWAR SK

A

KO MPAN IA

PI W OWAR SK

A

WÓDKA / KOLOROWA

KO MPAN IA

WÓDKA / CZYSTA

2,96

NOWOŚĆ

Z VAT 3 , 1 4

1 Z VAT 4 , 9

K S IĄ Ż Ę C E R L AGE C Z E R W O N Y IC Z N E N E Z Z ŁOT E P S O D N E G C IE M N E Ł A ,5 L BUT. ZW. 0

JACK C A P TA IN L ,5 0 . BUT

KO MPAN IA

PI W OWAR SK

A

PI W OWAR SK

A

RQUELL P IL S N E R U,5 L BUT. 0 KO MPAN IA

PI W OWAR SK

NOWOŚĆ

3 Z VAT 1 3 , 0

3 Z VAT 1 0 , 9

GROLSCH BUT. 0,45 L

OCNE DĘBOWE M K C 4 -PA L PUSZKA 0,5

PRAŻUBR 4 -PA C K L S U P ZKA 0,5

PI W OWAR SK

A

KO MPAN IA

PI W OWAR SK

A

KO MPAN IA

PI W OWAR SK

PIW0

8,89

Z VAT 5 , 1 0

10,59

KO MPAN IA

A

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

4,15

KO MPAN IA

BRANDY / KONIAK

3,99

1 Z VAT 3 , 0

2,55

WHISKY

2,45

A

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.03.2019 – 31.03.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

75


PIWO

WÓDKA / KOLOROWA

WÓDKA / CZYSTA

KO WA O D 3 O PA

1,85

1,85

Z VAT 2 , 2 8

Z VAT 2 , 2 8

N TÓ W DLA KLIE RGGIĄ E N E C A Z PO

N TÓ W DLA KLIE RGGIĄ E N E C A Z PO

2,09

2,09

7 Z VAT 2 , 5

7 Z VAT 2 , 5

KOZ E L LEZAK BUT. 0,5 L

KOZ E L CERNY BUT. 0,5 L

WHISKY BRANDY / KONIAK GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER PIW0

PI W OWAR SK

A

KO MPAN IA

PI W OWAR SK

1,95 0 Z VAT 2 , 4 LECH P IL S L BUT. ZW. 0,5 KO MPAN IA

PI W OWAR SK

9,99

9,99

9 Z VAT 1 2 , 2

9  Z VAT 1 2 , 2

9 Z VAT 1 2 , 2

KOZ E L LEZAK 4 -PA C K L PUSZKA 0,5

KOZ E L CERNY 4 -PA C K L PUSZKA 0,5

LECH P IL S 4 -PA C K L PUSZKA 0,5

PI W OWAR SK

A

KO MPAN IA

PI W OWAR SK

A

A

9,99

A

KO MPAN IA

PI W OWAR SK

A

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

10,39

10,39

2,09

8 Z VAT 1 2 , 7

8 Z VAT 1 2 , 7

7 Z VAT 2 , 5

E LECH FRE IC S CL AS 4 -PA C K L PUSZKA 0,5

E LECH FRE A K N L IM O 4 -PA C K L PUSZKA 0,5

N DY LECH SHA GE N A R B L O O D Y O ,5 L 0 . ZW T. BU

PI W OW KO MPAN IA

WINO

Ń

N TÓ W DLA KLIE II CENERGG

KO MPAN IA

NAPOJE

KO WA O D 3 O PA

N TÓ W DLA KLIE II CENERGG

KO MPAN IA

76

Ń

AR SK A

PI W OW KO MPAN IA

AR SK A

KO MPAN IA

PI W OWAR SK

A


KATALOG PRODUKTÓW / NR 3 01.03.2019 – 31.03.2019

WÓDKA / CZYSTA WÓDKA / KOLOROWA WHISKY BRANDY / KONIAK GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER PIW0 WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.03.2019 – 31.03.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

77


WÓDKA / KOLOROWA

WÓDKA / CZYSTA

PIWO 2,09

10,39

10,39

7 Z VAT 2 , 5

8 Z VAT 1 2 , 7

8 Z VAT 1 2 , 7

N DY LECH SHA LEMON M O J IT O L T. U B ZW. 0,5

N DY LECH SHA LEMON ANGE B LO O DY O R 4 -PA C K L PUSZKA 0,5

KO MPAN IA

PI W OWAR SK

A

BRANDY / KONIAK

WHISKY

KO MPAN IA

2,69

1 Z VAT 3 , 3

1 Z VAT 3 , 3

1 Z VAT 3 , 3

R E D D ’S Y T RY N A G MAN O I C L ,4 0 T. BU

R E D D ’S R AWA Ł JA B KO I T A O N C Y T R Y W AT RAN M A L IN A I G A IN W ŻURA BUT. 0,4 L

R E D D ’S B IA N C O BUT. 0,4 L

PI W OWAR SK

A

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER PIW0

KO MPAN IA

PI W OWAR SK

KO MPAN IA

11,39

1 Z VAT 1 4 , 0

1 Z VAT 1 4 , 0

1 Z VAT 1 4 , 0

R E D D ’S Y T RY N A MANGO I C 4 -PA C K L PUSZKA 0,5

R E D D ’S R AWA JA B Ł KO I T A W O N Y R T Y C R A N AT M A L IN A I G A Ż U R AW IN 4 -PA C K L S U P ZKA 0,5

R E D D ’S B IA N C O 4 -PA C K L PUSZKA 0,5

A

NOWOŚĆ

KO MPAN IA

PI W OWAR SK

A

A

11,39

PI W OWAR SK

A

PI W OWAR SK

11,39

KO MPAN IA

WINO

PI W OWAR SK

2,69

NOWOŚĆ

NAPOJE

KO MPAN IA

2,69

KO MPAN IA

78

A PI W OWAR SK

N DY LECH SHA O M O J IT 4 -PA C K L PUSZKA 0,5

A

KO MPAN IA

PI W OWAR SK

A


KATALOG PRODUKTÓW / NR 3 01.03.2019 – 31.03.2019

PIWO 1,91

7,79

2 Z VAT 3 , 9

5 Z VAT 2 , 3

8 Z VAT 9 , 5

CORONA BUT. 0,35 L UD H- UN IT ED

W P IL S N A M YS Ł Ó L ,5 0 BUT. BR OWAR NA

MY SŁ ÓW

W P IL S N A M YS Ł Ó 4 -PA C K L PUSZKA 0,5 MY SŁ ÓW

6 Z VAT 3 , 0

Z VAT 1 , 7 1

LOWE P IW O K U F N C MO E L PUSZKA 0,5

CHOJRAK MOCNE PET 1 L

CHOJRAK MOCNE L PUSZKA 0,5

EU RO CA SH

EU RO CA SH

1,19

1,35

1,86

Z VAT 1 , 4 6

Z VAT 1 , 6 6

Z VAT 2 , 2 9

FOX JASNE L PUSZKA 0,5

FOX MOCNE L PUSZKA 0,5

ŁOMŻA JASNE L B U T. 0,5

EU RO CA SH

EU RO CA SH

VA N PU R

MY SŁ ÓW

PIW0

Z VAT 1 , 8 9

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

1,39

BRANDY / KONIAK

2,49

WHISKY

1,54

WÓDKA / KOLOROWA

BR OWAR NA

BR OWAR NA

WÓDKA / CZYSTA

3,19

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.03.2019 – 31.03.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

79


I/ P ÓNŁ SOŁ O D K I E W KIE

WÓDKA / CZYSTA

SŁOD

5,99

6,63

Z V A T 7, 3 7

8 Z VAT 8 , 9

S O P H IA B /P S R A P S K L IN G 0,75 L

KADARKA C /P S 5L O V 11% L. 0,7

IA

AR KR AJ : BU ŁG

IA

WÓDKA / KOLOROWA

AR KR AJ : BU ŁG

BRANDY / KONIAK

WHISKY

LEKKIE I PRZYJEMNE W SMAKU WINO Z DELIKATNĄ SŁODYCZĄ

7,30 8 Z VAT 8 , 9 S O P H IA B /S R /P S , C /S , 5 L 11% VOL. 0,7 KR AJ : BU ŁG

AR IA

RÓŻOWE - PRZYJEMNE I ŚWIEŻE W SMAKU Z AROMATAMI DOJRZAŁYCH TRUSKAWEK I MALIN CZERWONE - ZBALANSOWANE Z PRZYJEMNYMI NUTAMI JEŻYN, WIŚNI I CZEREŚNI BIAŁE - PRZYJEMNY, OWOCOWY AROMAT O WYCZUWALNYCH NUTACH MIODU I MELONA

7,97

7,97

8,64

0 Z VAT 9 , 8

0 Z VAT 9 , 8

3 Z VAT 1 0 , 6

MERO BA R O N R O B /P S 0,75 L 10,5% VOL.

MERO BA R O N R O C /P S 0,75 L 10,5% VOL.

S A N G R IA N D O N S IM O C /S 0,75 L 10,5% VOL.PA NI A

KR AJ : HI SZ

PA NI A

KR AJ : HI SZ

PA NI A

PIW0

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

KR AJ : HI SZ

LEKKIE, OWOCOWE

LEKKIE, OWOCOWE

ŚWIEŻY SMAK I ZAPACH OWOCÓW

10,62

10,62

10,62

6 Z VAT 1 3 , 0

6 Z VAT 1 3 , 0

6 Z VAT 1 3 , 0

S IM IG LY K O S /P B E IT A P H R O D ,75 L 11% VOL. 0

S IM IG LY K O S /P C O APOLL 5L ,7 0 L. O V % 11,5 EC JA

REAL GRE C /P S 0,75 L

JA

KR AJ : GR

KR AJ : PO RT

UG AL IA

NAPOJE

WINO

KR AJ : GR EC

I

AROMAT BANANÓW I SŁODKAWY POSMAK

80

INTENSYWNY KOLOR I KUSZĄCY SMAK, LEKKO BANANOWY I PRZYJEMNY AROMAT

SŁODKIE, WYCZUWALNE GOTOWANE OWOCE, DŻEMOWE AROMATY


KATALOG PRODUKTÓW / NR 3 01.03.2019 – 31.03.2019

WYTRA

OY T R AW N E I/ PN W W N E Ó ŁW 7,30

8,64

Z VAT 8 , 1 5

8 Z VAT 8 , 9

3 Z VAT 1 0 , 6

KADARKA C /P W 5L 11% VOL. 0,7 IA

S O P H IA B /P W, C /P W L ,75 11% VOL. 0AR IA

CAMBRAS B /P W C /P W 0,75 L

AR

KR AJ : BU ŁG

KR AJ : FR AN

CJ A

10,62

11,29

10,62

6 Z VAT 1 3 , 0

9 Z VAT 1 3 , 8

6 Z VAT 1 3 , 0

NA C O R T E V IG /P W B Y A N N O CHARD 0,75 L

VÉR E G R I B IK A C /W 5L 12% VOL. 0,7

IA N C O LOVELLI B B /W 0,75 L Y

WYCZUWALNE BIAŁE OWOCE, ŚWIEŻE, ŁAGODNE

CHARAKTERYSTYCZNY AROMAT ŚLIWKI Z LEKKĄ, KWASKOWĄ NUTĄ

LEKKIE, PRZYJEMNE, CHARAKTERYZUJE SIĘ JASNĄ SŁOMKOWĄ BARWĄ I PRZYJEMNYM AROMATEM BIAŁYCH KWIATÓW

10,62

11,95

11,29

6 Z VAT 1 3 , 0

0 Z VAT 1 4 , 7

9 Z VAT 1 3 , 8

RA VA L B U T E SE E V S A N G IO E N O IC B U R C /P W 0,75 L

M IR A N D A RDE V IN H O V E W /P R , W /P B L 5 ,7 0 IA

VOL A N E R O D ’A N T E A L A S IC IL IA G C /P W 0,75 L

LEKKIE I RZEŚKIE, INTENSYWNIE OWOCOWE

WINO O PEŁNEJ STRUKTURZE, WYCZUWALNE DOJRZAŁE, CZERWONE OWOCE, AKSAMITNE I CIEPŁE

KR AJ : W ŁO

KR AJ : PO RT

RY

UG AL

KR AJ : W ŁO

KR AJ : W ŁO

CH

PIW0

CH Y

KR AJ : W ĘG

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

KR AJ : W ŁO

CH Y

BRANDY / KONIAK

DOSŁADZANE ŚCIŚLE WEDŁUG RYGORYSTYCZNYCH FRANCUSKICH PRZEPISÓW ŚWIEŻO WYCIŚNIĘTYM SOKIEM WINOGRONOWYM

WHISKY

SUBTELNA OWOCOWA SŁODYCZ I NIEZWYKLE PRZYJEMNY AROMAT

BIAŁE - OWOCOWO-KWIATOWY AROMAT, DOSKONAŁE NA CHWILE CODZIENNEGO RELAKSU CZERWONE ZBALANSOWANY SMAK O WYCZUWALNYCH NUTACH CIEMNYCH OWOCÓW, RÓWNOWAŻONY DELIKATNYMI TANINAMI

WÓDKA / KOLOROWA

KR AJ : BU ŁG

WÓDKA / CZYSTA

6,63

CH Y

WINO

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.03.2019 – 31.03.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

NAPOJE

DOJRZAŁE CZERWONE OWOCE, ŁAGODNE WINO

81


OŁ O D K I E I/ P N W KIE ÓŁS

WÓDKA / CZYSTA

SŁOD

11,29

11,29

11,29

9 Z VAT 1 3 , 8

9 Z VAT 1 3 , 8

9 Z VAT 1 3 , 8

RAH CHERNI V C /S ,75 L 17,5% VOL. 0

WÓDKA / KOLOROWA

KR AJ : BU ŁG

AR IA

BRANDY / KONIAK

WHISKY

CZERWONE - WZMACNIANE, ALKOHOLOWE, DOŚĆ POTĘŻNE WINO BIAŁE - WZMACNIANE, ALKOHOLOWE, PRZYJEMNIE OWOCOWE, MOŻNA JE DŁUGO KONTEMPLOWAĆ

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

KR AJ : W ŁO

CH Y

WINO

KR AJ : FR AN

CJ

11,29

11,29

11,95

9 Z VAT 1 3 , 8

9 Z VAT 1 3 , 8

0 Z VAT 1 4 , 7

PENASOL ET M -S W E R E D M E D IU C /P S 0,75 L

TO K A J I /P S F U R M IN T B 5 L ,7 0 11% VOL.

PAT R IA B /S 0,75 L

PA NI A

KR AJ : W ĘG

RY

KR AJ : PO RT

UG AL IA

DELIKATNE, Z WYCZUWALNĄ SŁODYCZĄ TRUSKAWKI I MALIN

CHARAKTERYSTYCZNA SZLACHETNIE ŻÓŁTA BARWA ORAZ RZEŚKI OWOCOWY AROMAT

BIAŁE - CZYSTA, CYTRYNOWA BARWA I WYRAŹNIE WYCZUWALNE OWOCOWE AROMATY CZERWONE - ZBALANSOWANE I CHARAKTERYZUJĄCE SIĘ BOGATYMI AROMATAMI SŁODKICH, DOJRZAŁYCH OWOCÓW

11,95

12,62

11,29

0 Z VAT 1 4 , 7

2 Z VAT 1 5 , 5

9 Z VAT 1 3 , 8

PAT R IA C /S 0,75 L

CAST E L ON B E A U V IL L B /P S R /P S C /P S 1L

K AG O R /S C E R KO V N I C 0,75 L

UG AL IA

KR AJ : FR AN

BIAŁE - CZYSTA, CYTRYNOWA BARWA I WYRAŹNIE WYCZUWALNE OWOCOWE AROMATY CZERWONE - ZBALANSOWANE I CHARAKTERYZUJĄCE SIĘ BOGATYMI AROMATAMI SŁODKICH, DOJRZAŁYCH OWOCÓW

NAPOJE

S W E IN L IE B L IN G B /P S ,75 L 10% VOL. 0 A

WINO DLA SPRAGNIONYCH, Z KWIATOWĄ NUTĄ, OKRĄGŁE I ŁATWE DO PICIA

KR AJ : PO RT

82

CO

OWOCOWO-BĄBELKOWE, WYCZUWALNE AROMATY TRUSKAWKI I POZIOMKI

KR AJ : HI SZ

PIW0

LAMBRUS E M IL IA C /P S 0,75 L

CJ A

KR AJ : M OŁ

DAW IA


KATALOG PRODUKTÓW / NR 3 01.03.2019 – 31.03.2019

WN EI/ PNÓ ŁWOY T R AW N E

W Y T R AW

11,95

11,29

9 Z VAT 1 3 , 8

0 Z VAT 1 4 , 7

S L IN G R O YA L R IE B /W 0,75 L

9 Z VAT 1 3 , 8

P O R TA LLO D O CAST E C /W 0,75 L

SAN RUBE TA N N AT C /P W 0,75 L

KR AJ : W ĘG

RY

UG AL IA

KR AJ : UR UG

N

WAJ

11,29

11,29

11,95

9 Z VAT 1 3 , 8

9 Z VAT 1 3 , 8

0 Z VAT 1 4 , 7

KR AJ : W ŁO

CH Y

IL IA N E T E R R E S IC T MERLO C /W 0,75 L KR AJ : W ŁO

CH Y

O B A R D O L IN O T T E R IA H C V IT IS N O ST R A R /W, C /W 0,75 L KR AJ : W ŁO

11,95 0 Z VAT 1 4 , 7

KR AJ : W ŁO

CH

DOJRZAŁE CZERWONE OWOCE, AKSAMITNE, CIEPŁE

WINO O LEKKIEJ BUDOWIE, OWOCOWE I WSZECHSTRONNE

12,62

16,60

2 Z VAT 1 5 , 5

42 Z VAT 2 0 ,

O L A R IA S O C IO S SELECCAO C /W, B /W 0,75 L

GNO CARLOMA L A O V ’A D O R NE /W C Z A S H IR 0,75 L

KR AJ : PO RT

UG AL IA

KR AJ : W ŁO

PIW0

P IN O T BORSARI IO IG GR B /W 0,75 L Y

CH Y

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

MINERALNE O SUBTELNEJ BUDOWIE, DOBRZE WYWAŻONE

BRANDY / KONIAK

PRZYJEMNE WINO, Z LEKKIM POSMAKIEM SŁODKICH OWOCÓW

WHISKY

DOBRZE ZBALANSOWANE, UJMUJE NIETUZINKOWYM AROMATEM WIŚNI, MALIN ORAZ RODZYNEK, A TAKŻE NIEZWYKŁĄ HARMONIĄ TANIN I WINOGRONOWEJ SŁODYCZY

EWOLUUJE Z KAŻDYM ROKIEM, MOCNY AROMAT MORELI, BRZOSKWIŃ, OWOCÓW EGZOTYCZNYCH

S O AV E TRA IS V IT N O S B /W 0,75 L

WÓDKA / KOLOROWA

KR AJ : PO RT

WÓDKA / CZYSTA

11,29

CH Y

WINO

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.03.2019 – 31.03.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

NAPOJE

PRZYJEMNE WINO, Z LEKKIM POSMAKIEM SŁODKICH OWOCÓW

CZERWONE - GŁADKIE O SMAKU CZERWONYCH JAGÓD Z DŁUGIM FINISZEM BIAŁE - ZRÓWNOWAŻONY, LEKKI, ŚWIEŻY SMAK

83


OŁ O D K I E I/ P N W KIE ÓŁS

WÓDKA / KOLOROWA

WÓDKA / CZYSTA

SŁOD

12,62

13,28

13,28

2 Z VAT 1 5 , 5

3 Z VAT 1 6 , 3

3 Z VAT 1 6 , 3

DAOS AY CHARDONN T E N R E CAB B /P S , C /P S L 5 12% VOL. 0,7W IA

ER ALEXAND T THE GREA /S B , C /S 11% VOL. 1 L

DA KR AJ : M OŁ

BRANDY / KONIAK

WHISKY

ORZEŹWIAJĄCO-OWOCOWY SMAK, NUTA MIGDAŁÓW, AROMATY KWIATÓW I OWOCÓW EGZOTYCZNYCH

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

AR IA

KR AJ : FR AN

CZERWONE - AROMAT PRZYPRAW, CZERWONEJ PAPRYCZKI I OWOCÓW, DOBRZE ZBUDOWANE BIAŁE - INTENSYWNIE OWOCOWY, SŁODKI AROMAT CHARAKTERYSTYCZNY DLA SZCZEPU MUSCAT

CJ A

KWIATOWE, NIESKOMPLIKOWANE, PÓŁSŁODKIE WINO DO PICIA NA CO DZIEŃ

13,28

13,28

13,28

3 Z VAT 1 6 , 3

3 Z VAT 1 6 , 3

3 Z VAT 1 6 , 3

O F R E ES H U IT GRAPEFR S R /P 0,75 L

E P R IN C E S S F D V IE R MA C /P S B /P S 0,75 L

ON R E LU M B R D E L N A F IN Z E W H IT S R /P 0,75 L

KR AJ : FR AN

CJ A

CJ A KR AJ : FR AN

KR AJ : US A

GŁADKIE, DELIKATNE W SMAKU, KRĄGŁE I RÓWNE

ŁAGODNE, PRZYJEMNE, ŚWIEŻE, AROMATYCZNE

14,61

15,28

16,60

7 Z V A T 1 7, 9

9 Z VAT 1 8 , 7

42 Z VAT 2 0 ,

N L E PA R IS IE S /P B C /P S 0,75 L A

I O L D T B IL IS I N A Z ALA C /P S ,75 L 11,5% VOL. 0

ŚWIEŻE I DOBRZE ZBALANSOWANE

SŁODKIE, OWOCOWE, DOBRZE SKONCENTROWANE

L A S S IC O C A N E PA C T O C MOS A B /S 0,75 L

PIW0

KR AJ : BU ŁG

R IG N A C B A R O N D ’A L L E U X E BLANC MO B /P S C /P S ,75 L 10% VOL. 0

E

KR AJ : FR AN

CJ

KR AJ : GR UZ

JA

NAPOJE

WINO

KR AJ : CH IL

SUBTELNE AROMATY ŚWIEŻYCH OWOCÓW, KWIATÓW ORAZ MIODU

84


KATALOG PRODUKTÓW / NR 3 01.03.2019 – 31.03.2019

WN EI/ PNÓ ŁWOY T R AW N E

W Y T R AW

12,62

13,28

5 Z VAT 2 2 , 0

2 Z VAT 1 5 , 5

3 Z VAT 1 6 , 3

KR AJ : NI EM

CY

S T IG N Y B A R O N D ’E VDF B /P W C /P W 0,75 L KR AJ : FR AN

O C A R P IN C H C /P W 0,75 L 12,5% VOL. A KR AJ : AR GE

NT YN

WÓDKA / KOLOROWA

R H A N S B A E /W CB N A L B T O P IN C /W P IN O T N O IR 0,75 L

WÓDKA / CZYSTA

17,93

CJ A

13,28

13,28

2 Z VAT 1 5 , 5

3 Z VAT 1 6 , 3

IN V IN O R O S E R /W Z IN FA N D E L L 5 0,7

COOK C A P TA IN B /W D R A H C SEM B C /W S H IR A Z C A ,75 L 0 L. O V % 13,5 RA LI A

3 Z VAT 1 6 , 3

KR AJ : W ŁO

CH Y

KR AJ : AU ST

E R R IA CARPENT A IR SH Z C /P W 0,75 L KR AJ : AU ST

RA LI A

13,28

13,28

13,28

3 Z VAT 1 6 , 3

3 Z VAT 1 6 , 3

3 Z VAT 1 6 , 3

ME C AVA J A U A R SER B /P W SEMI SECO /W B BRUT 0,75 L

CRUSE R /W MOUSSEUX 5 L ,7 0 L. O V % 12 AN CJ A

C H IA N T I NO T O R FA G IA C /W 0,75 L

PA KR AJ : HI SZ

KR AJ : W ŁO

NI A

PIW0

OWOCOWE, DELIKATNE

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

TROPIKALNY AROMAT Z LEKKIM BANANOWO-MELONOWYM POSMAKIEM

KR AJ : FR

BRANDY / KONIAK

12,62

WHISKY

WYCZUWALNE AROMATY TRUFLI I JAGÓD TWORZĄ TO DELIKATNE I „DŁUGIE” WINO

CH Y

WINO

ŚREDNIO SKONCENTROWANE, DOJRZAŁE CZERWONE OWOCE, AKSAMITNE, LEKKO TORFOWE

ŚREDNIO SKONCENTROWANE, DOJRZAŁE CZERWONE OWOCE, AKSAMITNE, LEKKO TORFOWE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.03.2019 – 31.03.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

NAPOJE

SEMI SECCO - ŚWIEŻE, WYCZUWALNE BĄBELKI, Z WYCZUWALNĄ SŁODYCZĄ BRUT - ORZEŹWIAJĄCE, ŚWIEŻE Z DELIKATNYMI BĄBELKAMI, ZBALANSOWANE

85


OŁ O D K I E I/ P N W KIE ÓŁS

WÓDKA / CZYSTA

SŁOD

16,60

16,60

19,26

42 Z VAT 2 0 ,

42 Z VAT 2 0 ,

69 Z VAT 2 3 ,

ET J .P. C H E N S /P B E IT H W L 5 ,7 0 A

N PA U L B A R R IE S L IN G B /P S 0,75 L

N B G BA RTO G U E S T IE R C /P S 0,75 L

CZYSTY BLADOŻÓŁTY KOLOR Z ZIELONKAWYMI REFLEKSAMI, DOSTOJNY I ZRÓWNOWAŻONY SMAK O AROMACIE OWOCÓW TROPIKALNYCH I BIAŁYCH KWIATÓW

ZBALANSOWANY SMAK POMIĘDZY SŁODYCZĄ, A KWASOWOŚCIĄ

PRZYJEMNE OWOCOWE PODNIEBIENIE Z WANILIOWĄ NUTĄ

19,92

23,90

29,89

50 Z VAT 2 4 ,

40 Z VAT 2 9 ,

76 Z VAT 3 6 ,

OLD R E D F IR E . IN Z E V IN C /P S 0,75 L

SZOLLOSI I CSERSZEG S E R E FUSZ B /P S 0,75 L

BRANDY / KONIAK

WHISKY

WÓDKA / KOLOROWA

KR AJ : FR AN

CJ

PIW0

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

CH KR AJ : W ŁO

KR AJ : NI EM

Y

KR AJ : W ĘG

CY

KR AJ : FR AN

CJ A

J O L IM E T C O M T E D E B /S M U S C AT 0,75 L A KR AJ : FR AN

CJ

RY

SKOMPONOWANY TRUNEK O AROMACIE CZERWONYCH OWOCÓW, W SZCZEGÓLNOŚCI DOJRZAŁYCH CZEREŚNI

POŁĄCZENIE AROMATÓW KWIATOWYCH Z EGZOTYCZNYMI OWOCAMI

INTENSYWNY AROMAT MORELI, PIGWY, MANDARYNEK I MIODU. ZNAKOMITY JAKO DODATEK DO CIAST I DESERÓW

23,24

23,24

23,24

59 Z VAT 2 8 ,

59 Z VAT 2 8 ,

59 Z VAT 2 8 ,

AV IVA /S B LU E S K Y B 5 L 0,7 5,5% VOL. PA NI A

AV IVA R /S P IN K G O L D 5 L ,7 0 L. O V % 5,5 PA NI A

AV IVA R O S E R /S L ,75 5,5% VOL. 0 NI A

BLUE SKY - WINO MUSUJĄCE O KWIATOWO-OWOCOWEJ ŚWIEŻOŚCI

PINK GOLD - SŁODKIE, Z BIAŁYMI KWIATAMI, POMARAŃCZĄ AROMATEM GREJFRUTA

SŁODKIE, NIETUZINKOWE WINO Z WYCZUWALNYMI BIAŁYMI KWIATAMI, POMARAŃCZĄ I DELIKATNYM AROMATEM GREJFRUTA

KR AJ : HI SZ

KR AJ : HI SZ

PA

NAPOJE

WINO

KR AJ : HI SZ

86


KATALOG PRODUKTÓW / NR 3 01.03.2019 – 31.03.2019

WN EI/ PNÓ ŁWOY T R AW N E

W Y T R AW 3 Z VAT 1 6 , 3

KR AJ : M OŁ

DAW IA

3 Z VAT 1 6 , 3 IL L H A R DYS M CELLAR W AY B /P C H A R D O N N /P W C Z A IR SH 0,75 L KR AJ : AU ST

RA LI A

13,28 3 Z VAT 1 6 , 3

L C IA N O MONTEPU ZO D ’A B R U Z GAL ANTE C /W 0,75 L KR AJ : W ŁO

CH Y

13,28

13,28

14,61

3 Z VAT 1 6 , 3

3 Z VAT 1 6 , 3

7 Z V A T 1 7, 9

RAND S O P H IA G T IO N C E L L E S E W IN /W B C /W 0,75 L IA

IA TO R R E O R S H IR A Z LO T E M P R A N IL C /W 0,75 L

RA PATA N E G S A N E P E D L VA /W C 0,75 L

PA NI KR AJ : HI SZ

A

KR AJ : HI SZ

BRANDY / KONIAK

INTENSYWNY KOLOR, NISKA KWASOWOŚĆ I ZRÓWNOWAŻONY POZIOM TANINY

WHISKY

JASNY SŁOMKOWY KOLOR ORAZ BOGATY OWOCOWY SMAK

BIAŁE - JASNY SŁOMKOWY KOLOR Z AROMATAMI BRZOSKWINI, MELONA I ANANASA CZERWONE - WYRAŹNY AROMAT MALIN, WANILII ORAZ DĘBU, A TAKŻE SŁODKI SMAK DOJRZAŁYCH MALIN I JEŻYN

AR KR AJ : BU ŁG

WÓDKA / KOLOROWA

ASURE D A O S T R E Y B /W A N C H A R D O N V. C /W U A S . N CABER 5L 13% VOL. 0,7

13,28

WÓDKA / CZYSTA

13,28

PA NI A

15,28

19,92

15,93

9 Z VAT 1 8 , 7

50 Z VAT 2 4 ,

9 Z VAT 1 9 , 5

PA M PA S ES TO R R O N T B /W 0,75 L A

AV E JONAS W T E N R E CAB C /W N O N IG V U SA 0,75 L

FRANCE B R IS E D E /W B C /W 0,75 L 12,5% VOL. CJA KR AJ : FR AN

KR AJ : AR GE

NT YN

KR AJ : AU ST

PIW0

JASNORUBINOWA BARWA I DELIKATNY OWOCOWY AROMAT Z NUTĄ DĘBU

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

INTENSYWNE TYTONIOWE TONY, LEKKO TOSTOWE AROMATY Z PRZYPRAWAMI W TLE

RA LI A

WINO

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.03.2019 – 31.03.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

NAPOJE

CIEMNO-CZERWONA BARWA ORAZ PEŁEN, DOBRZE ZHARMONIZOWANY OWOCOWY BUKIET Z WYCZUWALNĄ OBECNOŚCIĄ TANINY

87


WÓDKA / CZYSTA

WYTRA

OY T R AW N E I/ PN W W N E Ó ŁW

15,28

15,28

16,60

9 Z VAT 1 8 , 7

9 Z VAT 1 8 , 7

42 Z VAT 2 0 ,

REFOSCO C /W 0,75 L

S A C H IN O B /P W C /P W 0,75 L 10,5% VOL.

I O L D T B IL IS I D R A L AV E C /P W ,75 L 11,5% VOL. 0

KR AJ : W ŁO

CH Y

WÓDKA / KOLOROWA

KR AJ : GR UZ

BRANDY / KONIAK

WHISKY

JASNOCZERWONY KOLOR Z FIOLETOWYMI REFLEKSAMI, PEŁNY AROMAT I BOGATY SMAK

BIAŁE - LEKKO SŁOMKOWY KOLOR Z DOMINUJĄCYMI AROMATAMI SUSZONYCH OWOCÓW I ORZECHÓW WŁOSKICH CZERWONE - GRANATOWE W KOLORZE, OFERUJE BOGATY BUKIET OWOCOWYCH AROMATÓW

JA

OWOCOWE, LEKKIE, PRZYJEMNE DO PICIA NA CO DZIEŃ

16,60

16,60

42 Z VAT 2 0 ,

42 Z VAT 2 0 ,

42 Z VAT 2 0 ,

A N TA N O C /W R IO J A R E D L 5 ,7 0 A

R C IA CASAL GA DE R E V O H V IN B /W, R /P W 0,75 L

C A S T IL L O N S A N S IM O C /W A V R E G R A N R E S 0,75 L 13% VOL. PA NI A

PA NI

KR AJ : PO RT

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

KR AJ : GR UZ

16,60 KR AJ : HI SZ

PIW0

JA

UG AL IA

JASNOCZERWONY KOLOR Z FIOLETOWYMI REFLEKSAMI, PEŁNY AROMAT I BOGATY SMAK

PRZYJEMNE W SMAKU, ŚWIEŻE WINO O DELIKATNYM, OWOCOWYM AROMACIE

17,26

17,93

3 Z VAT 2 1 , 2

5 Z VAT 2 2 , 0

IN D E S IO IO B /W P IN O T G R IGL 0,75

G U IL D S H IR A Z C /W 0,75 L

KR AJ : W ŁO

CH Y

KR AJ : AU ST

RA LI A

KR AJ : HI SZ

TOSTOWE, LEKKO PIKANTNE

33,21 85 Z VAT 4 0 ,

F H ESS E N LANDGRA G R IE S L IN N S A U V IG N O B /P W 0,75 L

NAPOJE

WINO

CY KR AJ : NI EM

ORZEŹWIAJĄCE WINO O WYKWINTNYM BUKIECIE OWOCÓW TROPIKALNYCH I CYTRUSOWYCH

88


KATALOG PRODUKTÓW / NR 3 01.03.2019 – 31.03.2019

WYTRA

OY T R AW N E I/ PN W W N E Ó ŁW 16,60

16,60

42 Z VAT 2 0 ,

42 Z VAT 2 0 ,

42 Z VAT 2 0 ,

IA T O R R E O R C /W VA R E S E R N GRA 0,75 L PA NI A

KR AJ : NI EM

CY

17,93

15,93

5 Z VAT 2 2 , 0

9 Z VAT 1 9 , 5

ER THUMMER EE V U C A T E BOKR B /W 0,75 L

PA Z V A C /W 0,75 L

KR AJ : W ĘG

RY

KR AJ : BU ŁG

AR IA

CH Y

17,93 5 Z VAT 2 2 , 0 O PROSECC I T N A M A B /W ,75 L 11% VOL. 0CH Y KR AJ : W ŁO

PERLISTE, ORZEŹWIAJĄCE, WYCZUWALNE SMAKI GRUSZKI, JABŁEK I BRZOSKWIŃ

17,93

17,93

18,59

5 Z VAT 2 2 , 0

5 Z VAT 2 2 , 0

7 Z VAT 2 2 , 8

T B ILV IN O LI R K AT S IT E B /W 0,75 L

V IT E M IA O R G A N IC B /W 0,75 L

H IL L PA S S IO N R DE L E DORNF C /P W 0,75 L

JA

KR AJ : W ŁO

CH Y

KR AJ : NI EM

PIW0

CZEKOLADOWE, DOBRZE ZBALANSOWANE, PRAWDZIWE, BUŁGARSKIE WINO WYTRAWNE

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

ELEGANCKIE, PEŁNE CHARAKTERU, LEKKO KWASOWE Z AROMATEM TYPOWYM DLA SZCZEPU MUSCAT

KR AJ : GR UZ

BRANDY / KONIAK

DELIKATNIE WYTRAWNE Z WYRAŹNYMI NUTAMI MINERALNYMI I ŁAGODNĄ KWASOWOŚCIĄ

KR AJ : W ŁO

WHISKY

INTENSYWNE TYTONIOWE TONY, LEKKO TOSTOWE AROMATY Z PRZYPRAWAMI W TLE

V IN U VA VOL A R E N O D ’A C /W 0,75 L

WÓDKA / KOLOROWA

KR AJ : HI SZ

. ZENZEN VEGAN DR ER S ILVA N B /W 0,75 L

WÓDKA / CZYSTA

16,60

CY

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.03.2019 – 31.03.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

89


WÓDKA / CZYSTA

WYTRA

OY T R AW N E I/ PN W W N E Ó ŁW

19,26

19,92

19,92

69 Z VAT 2 3 ,

50 Z VAT 2 4 ,

50 Z VAT 2 4 ,

RA PATA N E G R IO J A C /W 0,75 L

TS B E A U X A R /P W B Y A CHARDONN L 0,75

UVRE C H E F D ’O E W M E R L O T C /P 0,75 L

JASNORUBINOWA BARWA I DELIKATNY OWOCOWY AROMAT Z NUTĄ DĘBU

BEZPIECZNE W SMAKU, OWOCOWE I ŚWIEŻE

18,59

19,92

19,92

7 Z VAT 2 2 , 8

50 Z VAT 2 4 ,

50 Z VAT 2 4 ,

CRUSE N N G E E R AT IO C /W B O R D E AU X 5 L 12% VOL. 0,7 CJ A

OUGH MARLBOR B AY B /W 0,75 L

PA NI A

KR AJ : FR AN

CJ A

KR AJ : FR AN

CJ A

BRANDY / KONIAK

WHISKY

WÓDKA / KOLOROWA

KR AJ : HI SZ

PIW0

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

KR AJ : FR AN

KR AJ : W ŁO

CH

EKSPRESYJNE WINO O UDERZAJĄCYM AROMACIE AGRESTU, BOGATO UROZMAICONYM NUTAMI CYTRUSÓW I ROŚLIN ZIELONYCH

19,92

22,71

23,24

50 Z VAT 2 4 ,

3 Z V A T 2 7, 9

59 Z VAT 2 8 ,

SENS TERRE DE /W C B IO 0,75 L

A B A C H V IN T O IN T A E X T R IS IM C /W 0,75 L A

BA L N IC H E B O /W C 0,75 L

WINO

CJ A

ORGANICZNE WINO Z EKOLOGICZNYCH UPRAW, NIEZWYKLE GRANATOWY KOLOR, INTENSYWNY AROMAT CZERWONYCH OWOCÓW ORAZ TRUSKAWEK

NAPOJE

LA ND IA

DELIKATNY BUKIET CZERWONYCH OWOCÓW, DOJRZAŁE TANINY Z DYMNYM ZAKOŃCZENIEM

KR AJ : FR AN

90

A ZE KR AJ : NO W

T IC O PA S S O A N E C /W N IG V IE H VECC 0,75 L Y

PA NI KR AJ : HI SZ

KR AJ : HI SZ

PA NI A


KATALOG PRODUKTÓW / NR 3 01.03.2019 – 31.03.2019

WYTRA

OY T R AW N E I/ PN W W N E Ó ŁW 23,24

24,58

59 Z VAT 2 8 ,

59 Z VAT 2 8 ,

23 Z VAT 3 0 ,

S PA L M E S Z A R O R /W IR O N T O P IN C U V E E C /W 0,75 L

T B ILV IN O I S A P E R AV /W C 5L 12% VOL. 0,7

IT IS L IG N U M V IR A H S O T A P FRAP C /W 0,75 L

RY

JA

KR AJ : W ŁO

CH Y

WYCZUWALNE DĘBOWE NUTY POŁĄCZONE ZE ŚWIEŻYMI GRONOWYMI AROMATAMI Z DOMIESZKĄ WIŚNI

26,57

31,26

23 Z VAT 3 0 ,

68 Z VAT 3 2 ,

45 Z VAT 3 8 ,

CA R IN A IA N V IO I R G T R ESA B /W 0,75 L

C H AT E A U 2 0 12 BRASSAC C /W 0,75 L

C O D O R N IU T BRU C L A S IC O B /W 0,75 L

KR AJ : W ŁO

CH Y

KR AJ : FR AN

CJ A

KR AJ : HI SZ

BRANDY / KONIAK

24,58

WHISKY

PINOT NOIR - ORZEŹWIAJĄCE, WYTRAWNE O ZAPACHU CYTRUSÓW I ZIÓŁ Z NUTĄ POZIOMKI CUVEE - ZAPACH CZERWONYCH OWOCÓW, WCIĄŻ ŻYWE, MŁODE WINO

KR AJ : GR UZ

WÓDKA / KOLOROWA

KR AJ : W ĘG

WÓDKA / CZYSTA

23,24

PA NI A

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

WINO ZE ZŁOTYM MEDALEM NA PIERSI KONKURSU WIN W PARYŻU

33,21

26,57

98,99

85 Z VAT 4 0 ,

68 Z VAT 3 2 ,

76 Z VAT 1 2 1 ,

KR AJ : W ŁO

CH Y

MOSER C H A N GY U T N R CABE E N S A U V IG N O B /W 0,75 L KR AJ : CH IN

Y

UCHÊNE C A N A R D -D IE B R U T N O CUVÉE LÉ B /W 0,75 L A KR AJ : FR AN

PIW0

AT IC O A R IS T O C R L L A E VA L P O L IC /W C . IP R 0,75 L

CJ

WINO NAPOJE

INTENSYWNE WINO Z BUKIETEM DOJRZAŁYCH OWOCÓW WIŚNI ORAZ MORELI

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.03.2019 – 31.03.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

91


WÓDKA / CZYSTA

WINO

WÓDKA / KOLOROWA

ZAPYTAJ ICIELA PRZEDSTAW SE DARK HOR CABERNET N C /W S A U V IG N O B /W AY N N O D CHAR M E R L O T C /W N C N BLA S A U V IG N O B /W L. 0,75 L 13–13,5% VOUSA

ZAPYTAJ ICIELA PRZEDSTAW SANGRE D E TO R O C /W BLANCO L 0,75 13,5% VOL. A KR AJ : HI SZ

PA NI

CE DC

KR AJ :

ZAPYTAJ ICIELA PRZEDSTAW RO DEL C A S IL L E R D IA B L O V. C /W CA B E . SAU M E R L O T C /W /W AY B C H A R D O N N C /W E R E N E M R CA L. 0,75 L 13-13,5% VO KR AJ : CH IL

E

CE DC

BRANDY / KONIAK

WHISKY

CE DC

5,49

8,49

7,49

5 Z VAT 6 , 7

4 Z VAT 1 0 , 4

1 Z VAT 9 , 2

S B U L G A R IU E IG T S E R P B /P S C /P S C /P W R /P S 5L 11% VOL. 0,7

F R ES C O B IA N C O P /S B IA N C O P /W S R O S S O R /P W R O S S O R /P /P S RÓŻOWE R C /S E CZERWON 5 L ,7 0 L. O V 10% KA

KADARKA P R E S T IG E B /P S C /P S C /P W C /S R /P S 1L 11% VOL.AR IA

KR AJ : BU ŁG

AR IA

PIW0

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

JA NT OŃ

JA NT OŃ

7,29

9,18

6,99

7 Z VAT 8 , 9

9 Z VAT 1 1 , 2

0 Z VAT 8 , 6

KADARKA P R E S T IG E /S P E R L IS TA R5 L ,7 0 L. 11% VO

KA M O Ł D AW S A IC N W IN C /P W C A B E R N E T B /P W Y A N C H A R D O N /P S M U S C AT B S C /P P IN O T N O IR R /P S 5L 11% VOL. 0,7

KA BUŁGARS A IN DOL CABERNET N S A U V IG N O A K R A D A K M E R LOT M IS K E T 0,75 L

PL AT IN UM

JA NT OŃ

AR IA

JA NT OŃ

NAPOJE

KR AJ : M OŁ

92

KR AJ : BU ŁG

AM BR A

KR AJ : BU ŁG

WINO

KR AJ : PO LS

DAW IA

KR AJ : BU ŁG

AI RA


KATALOG PRODUKTÓW / NR 3 01.03.2019 – 31.03.2019

WINO 10,99

9,99

3 Z VAT 9 , 8

2 Z VAT 1 3 , 5

9 Z VAT 1 2 , 2

BRASCO RED W H IT E L. 0,75 L 10,5–11% VO

C OT E W H IT E I SWEET W H IT E S E M E ROS RED MI SWEET E S D E R U IT S T S F O R E F R YA A P S W E E T PA 0,75 L L. O V % 11,5–13 AR IA

AR IA

MA RI E BR IZ

AR D

GELO M IC H E L A N S IC O S A L C B IA N C O P /S S S IC O ROSSO CLA P /S 0,75 L Y KR AJ : W ŁO

WÓDKA / KOLOROWA

KR AJ : BU ŁG

WÓDKA / CZYSTA

7,99

CH

AM BR A

KR AJ : BU ŁG

VI NE X- SL AV

IA NT SI PO LA

ND

8,99

2 Z VAT 1 3 , 5

9 Z VAT 1 2 , 2

6 Z VAT 1 1 , 0

H L A B Y R IN T S /P R E S O R W H IT E B /S WHITE B/PW R E D C /P W R E D C /S R O S E R /P W 0,75 L

PAT E AY B /P W O C H A R D N N C /P W N S A U V IG N O W M E R L O T C /P5 L 13% VOL. 0,7

A L ITA AY P /W D R C H A O N N /S T MUSCA B /P W R IE S L IN G B /P C ROSE W E B /W BRUT CUVE OWE L O B E Z A L KO H R /P W 0,75 L 0-11,5% VOL.

KA

JA NT OŃ

BU ŁG AR IA

VI NE X- SL AV

IA NT SI PO LA

KR AJ : BU ŁG

ND

ST UM BR AS

AR IA

PO LA ND

10,39

10,20

2 Z VAT 1 3 , 5

8 Z VAT 1 2 , 7

5 Z VAT 1 2 , 5

K W IAT Y K IE M O Ł D AW S S /P C T O L R E M S M U S C AT B /P R O S E R /P S 0,75 L IA

K A Z AYA K CABERNET S N C /P U S A V IG N O B /P S AY N N CHARDO C /P S IR O N T O P IN ,75 L 0 L. O V 11-11,5% DAW IA

R RY B E R RY B E ET E W S RED ET E W S E IT H W L 5 ,7 0

NT ER

KR

PL AT IN UM

/M OŁ AJ : PO LS KA

WINO

PA RT NE R CE

PIW0

10,99

DAW KR AJ : M OŁ

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

KR AJ :

KR AJ : PO LS

BRANDY / KONIAK

9,99

WHISKY

10,99

BA RT EX

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.03.2019 – 31.03.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

93


WÓDKA / KOLOROWA

WÓDKA / CZYSTA

WINO 12,99

7,99

8,99

8 Z VAT 1 5 , 9

3 Z VAT 9 , 8

C IN & C IN B IA N C O B /S R O S S O C /S R O S E R /S 0,75 L

A SŁONECZN A K R A IN /P S C A B . S AV. C B /P S Y A C H A R D O N NL 0,75

6 Z VAT 1 1 , 0

AM BR A

BA RT EX

9,80

11,26

11,49

5 Z VAT 1 2 , 0

5 Z VAT 1 3 , 8

N GEM B U L G A R IA B /P S B /P W C /P S C /P W ,75 L V % 11,5 OL. 0AR IA

3 Z VAT 1 4 , 1

O C O N C E RT B /P S C /P S VOL. 0,75 L % ,5 4 11,5-1 ŁG AR IA

A UMBRELL T EE W S I M E RED S EET W S I W H IT E S E M L 0,75

BRANDY / KONIAK

WHISKY

KR AJ : PO LS

KA

KR AJ : BU ŁG

KR AJ : M OŁ

DAW IA

KR AJ : BU

PL AT IN UM

IL L S BA L K A N H R E D C /P S S W H IT E B /P L 5 ,7 0 L. O V % 11 JA NT OŃ

KR AJ : M OŁ

DAW IA

PA RT NE R CE

NT ER

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

PL AT IN UM

8,99

13,49

10,99

6 Z VAT 1 1 , 0

9 Z VAT 1 6 , 5

2 Z VAT 1 3 , 5

W IT O S H A RED W H IT E ,75 L 17,5% VOL. 0 IA

TC H E R GA C /P W C /W B /W L. 0,75 L O V % 13

PIW0

NACHOR CZARNY Z C /P S 0,75 L KR AJ : M OŁ

DAW IA

BA RT EX

KR AJ : BU ŁG

NAPOJE

WINO

VI NE X- SL AV

94

AR

IA NT SI PO LA

ND

KR AJ : BU ŁG

AR IA

MA RI E BR IZ

AR D


KATALOG PRODUKTÓW / NR 3 01.03.2019 – 31.03.2019

WINO 12,99

3 Z VAT 9 , 8

2 Z VAT 1 3 , 5

8 Z VAT 1 5 , 9

KA M O Ł D AW S D O L IN A C /P W CABERNET ARA R & . V A S . B CA /W C . A NE T. A L B A CHAR. & FE /W C W M E R L O T C /P /P W B Y A N C H A R D O N C /P S P IN O T N O IR 0,75 L IA

RE DOLCE FIO T E E W SEMI S IGNON V U A S T E N CA B E R T E E W SEMI S AY CHARDONN L VOL. 1

Z RÓŻĄ KADARKA B /P S R /P S C /P S L. 1 L 10 ,5 -1 1% V O IA KR AJ : BU ŁG

AR

BA RT EX

KR AJ : M OŁ

PA RT NE R CE

NT ER

DAW

PA RT NE R CE

NT ER

12,99

2 Z VAT 1 3 , 5

4 Z VAT 1 8 , 4

A P IN K L A M B /P S C /P S VOL. 0,75 L 3% -1 12,5 CH IL E

W IN E F R U IT S & R R Y E B P S A R D RE F R U IT E P A ROSE GR LE P P A E IT H W R IA G N A S W H IT E ,75 L 0 L. O V % ,5 7-8 AN CJ A

8 Z VAT 1 5 , 9

MA RI E BR IZ

AR D

KR AJ : FR

MA RI E BR IZ

RA F IN IS T E R E E T W S I M E S E W H IT RY RED SEMI D 0,75 L KR AJ : PO RT

VI NE X- SL AV

UG AL IA

IA NT SI PO LA

ND

AR D

13,75

8 Z VAT 1 5 , 9

7 Z VAT 1 6 , 4

E C IA L E M IN E S P R E R ES V E C /W P IN O T N O IR /W C Z A S H IR U S C AT C H A R . & M ,75 L 0 L. O 13,5% V

1 Z VAT 1 6 , 9

I H E A RT W M E R L O T C /P IO IG R G T O IN P B /W R O S E R /P S W S H IR A Z C /P0,75 L L. O V % ,5 13 IA 11,5– /H IS ZPAN

P O R TA /W C A B S AU V C C/W E R E N E M R CA AY B/W CHARDONN ,75 L 0 L. O V 3% 12,5-1 IL E

IA NT SI VI NE X- SL AV

PO LA ND

KR AJ : W ĘG

KR AJ : CH

RY

WINO

AR IA

PIW0

13,39

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

12,99

KR AJ : BU ŁG

BRANDY / KONIAK

14,99

WHISKY

10,99

KR AJ :

WÓDKA / KOLOROWA

10,99

WÓDKA / CZYSTA

7,99

PL AT IN UM

HE NK EL L

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.03.2019 – 31.03.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

95


WÓDKA / CZYSTA

WINO 7,27

12,99

10,89

5 Z VAT 8 , 9

8 Z VAT 1 5 , 9

9 Z VAT 1 3 , 3

KADARKA C /P S 1L % 11 VOL.AR IA

N GOLD B O S TAVA C /P S C A B E R N E T B /P S AY C H A R D O N N ,75 L 11% VOL. 0

WÓDKA / KOLOROWA

KR AJ : BU ŁG

PL AT IN UM

KR AJ : M OŁ

DAW IA

PA RT NE R CE

NT ER

E C H IL E CAMPO D T CABERNE N S A U V IG N O AY CHARDONN T O L R E M 0,75 L 12,5% VO: L.CH IL E KR AJ

BRANDY / KONIAK

WHISKY

TA RPAN

10,41

10,16

13,99

1 Z VAT 1 2 , 8

0 Z VAT 1 2 , 5

1 Z V A T 1 7, 2

MM EXTRA WNE P Ó ŁW Y T R A E N W A WYTR 5L ,7 0 L. O V % 11 EM CY KR AJ : NI

TA RPAN

GAROO N E X T K A N N AY N O D R A CH M E R LOT BERNET S H IR A Z C A L. 0,75 L O V 13,5-12,5:%AU ST RA LI A KR AJ

TA RPAN

EL SOL C H IL E C /P W S E S PA N A B /P S /P R A N A ES P S E S PA N A C /P 5 L 0,7 9-13% VOL. A/ CH IL E/

PA NI KR AJ : HI SZ A AU ST RA LI

PIW0

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

AM BR A

19,05

13,49

8,96

43 Z VAT 2 3 ,

9 Z VAT 1 6 , 5

2 Z VAT 1 1 , 0

NDI BA R R A M U /W B D R CHA G B /W C H A R D & V IO /W C Z A S H IR L. 0,75 L O V % 4 -1 ,5 13 A AU ST RA LI

NE C O M PA N IO /P S C IR O P IN O T N N S A U V IG N O /S C , R /P S 11% VOL. 1 L

PL AT IN UM

PL AT IN UM

NAPOJE

WINO

KR AJ :

96

KR AJ : BU ŁG

AR IA

W IN E R Y A F R IC A N A N C B C H E N IN L P IN O TA G E L L. 1 12-13,5% VO KR AJ : RPA TA RPAN


KATALOG PRODUKTÓW / NR 3 01.03.2019 – 31.03.2019

WINO ZAPYTAJ ICIELA PRZEDSTAW SSI CARLO RO R E F R ES H R Y R /S S T R AW B E R P E A C H R /S R Y R /S M IX E D B E R E R /S T A N A R G E POM ,75 L 10% VOL. 0

CE DC

CE DC

ZAPYTAJ ICIELA PRZEDSTAW

ZAPYTAJ ICIELA ZE R P DSTAW

SSI CARLO RO SE N E T IN SWEET Y R R E K C A L B ET E W S IN T E N S E D R O C N O C 0,75 L

SSI C A R L O R O B /W Y A N N O CHARD CABERNET N C /W S A U V IG N O 5 L 12% VOL. 0,7

ZAPYTAJ ICIELA ZE R P DSTAW SSI CARLO RO W /P C D E R W W H IT E B /P /S C D E R R O S E R /P S 5 L OL. 1, 8,5-11,5% V

KR AJ

CE DC

KR AJ : US A

CE DC

CE DC

16,99

17,19

14,99

90 Z VAT 2 0 ,

4 Z VAT 2 1 , 1

4 Z VAT 1 8 , 4

MEZZEK CABERNET N S A U V IG N O AY N N O CHARD M AV R U D B /P S C /P S AY CHARDONN W /P B T A C S & MU ABERNET M E R L O T & C C /P W N O N IG SAU V L. 0,75 L O V % 4 -1 ,5 12 BU ŁG AR IA

EAK T B IL IS I P R Y ID M E W H IT E S B /P W R Y C /P W RED SEMI D SWEET I M E S E W H IT B /P S WEET RED SEMI S S C /P 0,75 L

KO B L E VO S M U S C AT B /PS /P R T A C S U M R/PS BASTARDO 0,75 L

BRANDY / KONIAK

KR AJ : US A

KR AJ : US A

WHISKY

KR AJ : US A

WÓDKA / KOLOROWA

ZAPYTAJ ICIELA PRZEDSTAW SSI CARLO RO T E E W S E IT H W /S B O T A MOSC R O S E R /P S /S AT O R P IN K M O S C C /S T E E W S D RE 0,75 L 8,5-9% VOL.

WÓDKA / CZYSTA

ZAPYTAJ ICIELA PRZEDSTAW SSI CARLO RO T E E W S E IT H W /S B O T MOSCA 87 L ,1 0 L. O V % 9 : US A

CE DC

PIW0 WINO

JA

NT ER

NAPOJE

PA RT NE R CE

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

KR AJ : GR UZ

AM BR A

KR AJ :

PL AT IN UM

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.03.2019 – 31.03.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

97


WÓDKA / CZYSTA

WINO ZAPYTAJ ICIELA PRZEDSTAW

ZAPYTAJ ICIELA PRZEDSTAW

ZAPYTAJ ICIELA ZE R P DSTAW

T R IV E N T O L B . C /W S H IR A Z M A E N IN H C ./ R B IV C H A 0,75 L L. O V % ,5 11 GE NT YN A

T R IV E N T O L URA D U L C E N AT B /S L. B . E TO R . C H /S C C E B L A M ,75 L 0 L. O V 8–10,5% A

T BA R E FO O E L D N FA IN Z E W H IT W R /P W M E R L O T C /P /P W B IO P IN O T G R IG B /S M O S C AT O R /S AT O IN P K M O S C 0,75 L L. O V % 5 9-13, : US A

KR AJ : AR

KR AJ : AR GE

WÓDKA / KOLOROWA

CE DC

NT YN

CE DC

KR AJ

BRANDY / KONIAK

WHISKY

CE DC

18,99

16,99

28,63

36 Z VAT 2 3 ,

90 Z VAT 2 0 ,

21 Z VAT 3 5 ,

TO BIO CALLIS MERLOT CA B E R N E T N SAUVIGNIO C AN FR T CA B E R N E 0,75 L

CREEK J A C O B ’S AY B /W N N O D CHAR C B /P W N S A U V. B L A IT E B /S H W O T MOSCA IR A Z C /P S M E R L O T S H B . C /W A C Z S H IR A E N . C /P W S H IR A Z G R L. 0,75 L O V % ,3 7,2-13 RA LI A

PL AT IN UM

CREEK J A C O B ’S R ES E RV E AY B /W C H A R D O N N /W B Z A IR H S 5L 12% VOL. 0,7 A KR AJ : AU ST

RA LI

W YB OR OW

A

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

KR AJ : AU ST

WINO

PIW0

W YB OR OW

A

17,99

19,05

19,49

3 Z VAT 2 2 , 1

43 Z VAT 2 3 ,

97 Z VAT 2 3 ,

U N IA CASA PEC S /P C I T N C H IA C /P S O IV IT IM R P O L A C /P S N E R O D ’AV S S IC O LA O R V IE T O C B /P S 0,75 L 12-13% VOL.

C H E VA L ZYNA D E K ATA R Y B/W A N N O D R A CH C/W CA B E R N E T MAVRUD C/W 5 L VOL. 0,7 13,3–14,5%

I BA DAG O N E Y L L A V I ALAZAN C /P S B /P S NI O IR P SMA W B /P C /P W 0,75 L 10-12% VOL.

KR AJ : W ŁO

CH Y

PA RT NE R CE

NT ER

KR AJ : BU ŁG

AR IA

PL AT IN UM

KR AJ : GR UZ

JA

NAPOJE

PL AT IN UM

98


KATALOG PRODUKTÓW / NR 3 01.03.2019 – 31.03.2019

WINO 2 Z VAT 1 3 , 5

A FRONTER CABERNET N C /W S A U V IG N O B /W AY N N O D R CHA S T B /S E V L AT E H A R /W C T O L R E M C /S S W E E T R E D /S C H S U L B . CAB ,75 L 0 L. O V 9,5–13%

SE TA L L H O R /P W B Y A N N O D R CHA W /P C E G P IN O TA /P W B C N A L B . SAU V L. 0,75 L 12,5-14% VO KR AJ : RPA

MV PO LA ND

KR AJ : CH IL

19,99 59 Z VAT 2 4 , JO C A M P O V IE O L IL N A R P M TE W H IT E 0,75 L KR AJ : HI SZ

PA NI A

W YB OR OW

WÓDKA / KOLOROWA

ZAPYTAJ ICIELA PRZEDSTAW

WÓDKA / CZYSTA

10,99

A

E

CE DC

79 Z VAT 3 2 ,

1 Z VAT 4 1 , 0

59 Z VAT 2 4 ,

JO C A M P O V IE A V R E S E R RED 0,75 L

JO C A M P O V IE VA R E S E R GRAN 0,75 L

OME SUTTER H Y A N N O D CHAR M E R LOT M O S C AT O C N BLAN V S A U IG N O E D T SWEE R FA N D E L W H IT E Z IN L N Z IN FA D E AT O P IN K M O S C,75 L 0 L. O 12,5% V

KR AJ : HI SZ

PA NI A

W YB OR OW

A

KR AJ : HI SZ

PA NI A

W YB OR OW

A

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

19,99

BRANDY / KONIAK

33,34

WHISKY

26,66

KR AJ : US A AM BR A

30,29

ZAPYTAJ ICIELA PRZEDSTAW

35,64

6 Z V A T 3 7, 2

A P O T H IC R E D C /W W H IT E B /W D A R K C /W 5 L L. 0,7 12,5–14% VO A

84 Z VAT 4 3 ,

KR AJ : US CE DC

L IL L E T ROSE BLANC 5L 17% VOL. 0,7 KR AJ : FR AN

PIW0

CJ A

W YB OR OW

A

WINO

E R A M IC BROWN C E B OT T L C /P S S A P E R AV I M IC A R GREEN CE E L T T O B C /P S S A P E R AV I ,75 L 0 L. O V 11,5% GR UZ JA KR AJ :

PA RT NE R CE

NT ER

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.03.2019 – 31.03.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

99


KATALOG PRODUKTÓW / NR 3 01.03.2019 – 31.03.2019

IS UNJ Ą COE W MU 32,99

9 Z VAT 1 2 , 2

59 Z VAT 2 4 ,

58 Z VAT 4 0 ,

M A R T IN I PROSECCO K L IN G A S T I S PA R 0,2 L L. O 7,5-11,5% V

M A R T IN I K L IN G T A S I S PA R 7 5 L ,3 0 L. O 7,5% V Y

M A R T IN I K L IN G T A S I S PA R K I IS L + 2 K IE Z 5 L ,7 7,5% VOL.ŁO0CH Y

KR AJ : W ŁO

CH Y

RT IN I PO BA CA RD I MA

LS KA

KR AJ : W ŁO

BA CA RD I MA

CH

RT IN I PO LS

KA

KR AJ : W

BA CA RD I MA

RT IN I PO LS

KA

WHISKY

24,99

24,99

28 Z VAT 2 8 ,

74 Z VAT 3 0 ,

74 Z VAT 3 0 ,

MARTINI NERO 0,75 L

M A R T IN I PROSECCO L ,75 11,5% VOL. 0 Y

M A R T IN I K L IN G A S T I S PA R IN G KL R A B R U T S P L IN G K R A P S E ROS L. 0,75 L 7,5-11,5% VO Y

RT IN I PO LS

KA

ZNOŚĆ EC NA WYŁĄC

KR AJ : W ŁO

BA CA RD I MA

CH

RT IN I PO LS

KA

KR AJ : W ŁO

BA CA RD I MA

CH

RT IN I PO LS

KA

29,99

3 Z VAT 9 , 8

43 Z VAT 2 6 ,

89 Z VAT 3 6 ,

M IO N E T T O O T R E V IS P R O S E C C O T IG E S E R P T BRU 0,2 L

M IO N E T T O O T R E V IS P R O S E C C O T IG E S E R P T U R B GRAN PROSECCO ROSE 0,75 L Y

M IO N E T T O PROSECCO A DR B IO L . E X T R D R Y A R T DOCG EX 0,75 L

CH Y

CH KR AJ : W ŁO

KR AJ : W ŁO

HE NK EL L

CH Y

WINO

HE NK EL L

PIW0

21,49

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

7,99

KR AJ : W ŁO

BRANDY / KONIAK

22,99

BA CA RD I MA

WÓDKA / KOLOROWA

19,99

WÓDKA / CZYSTA

9,99

HE NK EL L

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.03.2019 – 31.03.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

101


KATALOG PRODUKTÓW / NR 3 01.03.2019 – 31.03.2019

IS UNJ Ą COE W MU 7,49

10,08

1 Z VAT 9 , 2

1 Z VAT 9 , 2

S O L E IL K A D A R K A /S PEACH R L ,75 10% VOL. 0 KA

S O L E IL K A D A R K A Y R /S R S T R AW B E R ,75 L 0 L. O V 10% KA

0 Z VAT 1 2 , 4 MORATTO PW M U S U JĄC E PS E C Ą J U MUS 1L

JA NT OŃ

JA NT OŃ

PL AT IN UM

12,99

ZAPYTAJ ICIELA ZE PR DSTAW

ZAPYTAJ ICIELA PRZEDSTAW

8 Z VAT 1 5 , 9

C IN Z A N O E B /S GRAN DOLC 5 L ,7 0 9% VOL.

C IN Z A N O /W K L IN G R E S R O S PA R 0,75 L L. O V % 9,5 ŁO CH Y

CE DC

CE DC

17,19

3,49

6,99

4 Z VAT 2 1 , 1

9 Z VAT 4 , 2

0 Z VAT 8 , 6

O R A F FA E L L /S B T SWEE T B /P S S E M I S W E E IK O T + KAR N L 0,2 9-10% VOL.LS KA

O R A F FA E L L /S B T E SWE T B /P S S E M I S W E E 0,75 L L. O V 9-10% KA

KR AJ : PO LS

ND

ST OC K PO LS

KA

PIW0

CH Y

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

OSECCO STO C K P R O IS V E TR 5L 11% VOL. 0,7 KR AJ : W ŁO

KR AJ : W

BRANDY / KONIAK

IA NT SI PO LA

CH Y

WHISKY

VI NE X- SL AV

KR AJ : W ŁO

WÓDKA / KOLOROWA

O F R A G O L IN B IA N C O R O S AT O ROSSO ,75 L 7,5% VOL. 0

KR AJ : PO LS

WÓDKA / CZYSTA

7,49

KR AJ : PO LS

KR AJ : PO

WINO

HE NK EL L

HE NK EL L

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.03.2019 – 31.03.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

103


WU SIUNJ Ą COE WÓDKA / CZYSTA

M

3,99

8,99

15,99

1 Z VAT 4 , 9

6 Z VAT 1 1 , 0

7 Z VAT 1 9 , 6

D O R AT O G A R K L IN C N B IA O S P 0,2 L L. O V % 10 CH Y

D O R AT O G A R K L IN C N B IA O S P L IN G K A P R O S E S R L IN G K R A P S O S ROS 5L ,7 0 L. O 10% V

D O R AT O G A R K L IN C N B IA O S P K L IN G R A P S ROSSO 5L 10% VOL. 1,

WÓDKA / KOLOROWA

KR AJ : W ŁO

AM BR A

KA KR AJ : PO LS

KR AJ : PO LS

KA

AM BR A

BRANDY / KONIAK

WHISKY

AM BR A

ZAPYTAJ ICIELA ZE R P DSTAW

ZAPYTAJ ICIELA ZE R P DSTAW

20,14

G A N C IA GLERA S PRO ECCO W B /P 0,2 L 11,5% VOL. ŁO CH Y

G A N C IA GLERA S PRO ECCO W B /P AT O AST I M O S C B O B IA N C /S 5 L L. 0,7 7,5-11,5% VOŁO CH Y

77 Z VAT 2 4 ,

KR AJ : W

CE DC

KR AJ : W

CREEK J A C O B ’S M O S C AT O B /S M U S U J Ą C E /W B IR O N T O P IN 5L ,7 0 L. O 9-12% V A KR AJ : AU ST

CE DC

RA LI

WINO

PIW0

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

W YB OR OW

12,99

18,99

3,49

8 Z VAT 1 5 , 9

36 Z VAT 2 3 ,

9 Z VAT 4 , 2

C IN & C IN G S PA R K L IN S /P B O C N IA B W /P B O B IA N C MANTE R O S S O S P U P /W E S O S E C C O R 0,75 L L. O V 1% -1 10 PO LS KA

C IN & C IN B /W PROSECCO 5 L 11% VOL. 0,7

OJE S O W IE T S K E J O T IS IG R B /P S L 9% VOL. 0,7A

KR AJ :

NAPOJE

AM BR A

104

A

KR AJ : W ŁO

AM BR A

CH Y

KR AJ : RO SJ HE NK EL L


KATALOG PRODUKTÓW / NR 3 01.03.2019 – 31.03.2019

IJNĄ COE W MUSU 10,99

10,99

1 Z V A T 1 7, 2

2 Z VAT 1 3 , 5

2 Z VAT 1 3 , 5

V ID MOGEN DA S /P B O T A C S O M 5L ,7 0 L. O V 10% A

NTI MONTE SA 0 C C E F R U T T IS Y R R E B E P IN MANGO ON W AT E R M E L 5 L 11% VOL. 0,7

NTI MONTE SA /S B MDOLCE S M S E C C O B /P5 L 11% VOL. 0,7

KR AJ : US

KR AJ : PO LS

KR AJ : PO LS

KA

WÓDKA / KOLOROWA

BA RT EX

WÓDKA / CZYSTA

13,99

JA NT OŃ

KA

JA NT OŃ

O DOC PROSECC IS TREV O L 0,75 10,5% VOL. CH Y KR AJ : W ŁO

VI NE X- SL AV

IA NT SI PO LA

ND

16,99

9 Z VAT 1 2 , 2

90 Z VAT 2 0 ,

GELO M IC H E L A N K L IN G R A P S B IA N C O B /P S A R K L IN G B IA N C O S P B /S ,75 L 10% VOL. 0 KA

GELO M IC H E L A N K L IN G R A P S B IA N C O B /S 5L 10% VOL. 1,KA

BRANDY / KONIAK

90 Z VAT 2 0 ,

9,99

WHISKY

16,99

KR AJ : PO LS AM BR A

KR AJ : PO LS AM BR A

9 Z VAT 1 2 , 2

Z VAT 4 , 1 2

9 Z VAT 1 5 , 4

OJE S IE W IE R N E J O T IG R IS L 9% VOL. 0,7

CO LAMBRUS B IA N C O ROSSO 0,75 L V % 8 OL. ŁO CH Y

KR AJ : PO LS

KR AJ : W

KR AJ : PO LS

VI NE

SI PO LA X- SL AV IA NT

KA

AG RO PO L ND

WINO

AM BR A

3,35

12,59

PIW0

GELO M IC H E L A N A N T E M U B IA N C O S P P /W M A N T E P /S U P S E S RO 0,75 L L. O V 10% KA

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

9,99

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.03.2019 – 31.03.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

105


KATALOG PRODUKTÓW / NR 3 01.03.2019 – 31.03.2019

IS UNJ Ą COE W MU 3,49

8,49

9 Z VAT 4 , 2

9 Z VAT 4 , 2

4 Z VAT 1 0 , 4

KR AJ : PO LS

R IZ Z A N T E F R ES C O F L A FRAGO ES CA MANGO&P 5 L ,2 5,5% VOL. 0 KR AJ : PO LS

KA

AM BR A

AM BR A

R IZ Z A N T E F R E S C O F /P S W H IT E B R E D C /P S /P S RÓŻOWE R A L O G A FR ES CA M A N G O & P 0,75 L L. O V % 5,5-10 KA KR AJ : PO LS AM BR A

8 Z VAT 1 6 , 4

62 Z VAT 2 0 ,

KADARKA P R E S T IG E B /S MUSUJĄCA L 5 0,7

PCHEN R OT K A E P DEMI SEC DOUX 0,75 L V % 11 OL. EM CY

JA NT OŃ

TA RPAN

PCHEN R OT K A E P BLANC OLOWE B E Z A L KO H ROSE OLOWE B E Z A L KO H 5 L ,7 0 L. O V % 0 EM CY

7 Z VAT 8 , 9

KR AJ : PO LS

KA

KR AJ : NI

BRANDY / KONIAK

16,76

WHISKY

13,40

7,29

WÓDKA / KOLOROWA

R IZ Z A N T E F R E S C O F /P S W H IT E B R E D C /P S R O S E R /P S L ,25 10% VOL. 0 KA

WÓDKA / CZYSTA

3,49

KR AJ : NI

TA RPAN

10,99

7 Z VAT 1 1 , 6

8 Z VAT 1 4 , 4

2 Z VAT 1 3 , 5

F IO R E E F R IZ Z A N T Y R R E B W A R ST Y IC U J F IO R E PEACH RY S T R AW B E R GRAPE 5L 7% VOL. 0,7

O C O N C E RT S /P B E T N A SPUM 5L 11% VOL. 0,7

KA M O Ł D AW S A IN DOL BLANC S PA R K L IN G /P S B T MUSCA 0,75 L

ARIA

PL AT IN UM

KR AJ : M OŁ

DAW IA

PA RT NE R CE

WINO

KR AJ : W ŁO

KRAJ: BUŁG

PIW0

11,77

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

9,49

NT ER

CH Y

AM BR A

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.03.2019 – 31.03.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

107


WÓDKA / KOLOROWA

WÓDKA / CZYSTA

H T U O O N I M V E RW 15,99

26,99

7 Z VAT 1 9 , 6

20 Z VAT 3 3 ,

M A R T IN I B IA N C O R O S AT O ROSSO E X T R A D R Y,5 L L. 0 14,4-18% VO

M A R T IN I B IA N C O R O S AT O ROSSO E X T R A D RY 1 L O N IC N B IA C O + T OL. 1 L V % 8 -1 14,4 CH Y

KR AJ : W ŁO

BA CA RD I MA

CH Y

RT IN I PO LS

KR AJ : W ŁO

KA

BRANDY / KONIAK

WHISKY

BA CA RD I MA

ZAPYTAJ ICIELA PRZEDSTAW

ZAPYTAJ ICIELA ZE R P DSTAW

8 Z VAT 1 5 , 9

C IN Z A N O B IA N C O ROSSO 1L 14,4% VOL.

C IN Z A N O ROSE 1L 14,4% VOL.

KR AJ : BU ŁG

PIW0

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

VI NE X- SL AV

WINO

KR AJ : W ŁO

CH Y

KR AJ : W ŁO

CH Y

CE DC

CE DC

AR

IA NT SI PO LA

ND

8,99

13,49

9,49

6 Z VAT 1 1 , 0

9 Z VAT 1 6 , 5

7 Z VAT 1 1 , 6

C IN & C IN B IA N C O ROSSO I L E M O N C IN L 14% VOL. 0,5

C IN & C IN ROSSO I L E M O N C IN L 1 L. O V 14%

C IN & C IN F R ES H ANGE T B IT E R O R T E A N A R POMEG 1L

KR AJ : PO LS AM BR A

NAPOJE

KA

12,99 N C IO C IO S A RED W H IT E L IM O N E 1L 14,5% VOL. IA

108

RT IN I PO LS

KA

KR AJ : PO LS AM BR A

KA

KR AJ : PO LS AM BR A

KA


KATALOG PRODUKTÓW / NR 3 01.03.2019 – 31.03.2019

H T U O VERM 6,89

5 Z VAT 1 4 , 7

82 Z VAT 2 5 ,

7 Z VAT 8 , 4

IS T R A RED W H IT E L 16% VOL. 1

IS T R A IV O S P R IT Z IT R E P A V % 11 OL. 1KAL

GELO M IC H E L A N O IV A P E R IT B IA N C O ROSSO 12% VOL. 1 L

KR AJ : PO LS

KA

KR AJ : PO LS BA RT EX

BA RT EX

KR AJ : PO LS

WÓDKA / KOLOROWA

20,99

WÓDKA / CZYSTA

11,99

KA

AM BR A

9,99

9 Z VAT 1 2 , 2

9 Z VAT 1 2 , 2

9 Z VAT 1 2 , 2

T O T IN O B IA N C O ROSSO % 15 VOL.1KAL

T O T IN O C H E R RY L IM E ORANGE PEACH L.1 L -1 14,5 5% VOKA

T O T IN O IT IO N M U S IC E D A GRAN T MANGO M O J IT O IC E C O O L 1L 14,5% VOL.

KR AJ : PO LS HE NK EL L

KR AJ : PO LS HE NK EL L

KR AJ : PO LS

BRANDY / KONIAK

9,99

WHISKY

9,99

KA

8,99

6,99

Z V A T 7, 3 7

6 Z VAT 1 1 , 0

0 Z VAT 8 , 6

MARCONI B IA N C O ROSSO 13% VOL. 1 L

BAC C H U S RED W H IT E L. 1 L 14,5–16% VOKA

C AVA L IE R B IA N C O ROUGE 1L

MI X

BA RT EX

JA NT OŃ

KR AJ : PO LS

KA

KR AJ : PO LS

KR AJ : PO LS

PIW0

5,99

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

HE NK EL L

KA

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.03.2019 – 31.03.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

109


WÓDKA / CZYSTA

WAIT YNZ O O ANE W AROM 7,49

8,49

8,49

1 Z VAT 9 , 2

4 Z VAT 1 0 , 4

4 Z VAT 1 0 , 4

S P E C IA L M A L IN A C H E R RY 13% VOL. 1 L

IN E CANELLI F C H E R RY COCO PEACH L 12% VOL. 0,7

S A N G R IA 8% VOL. 1KAL

WÓDKA / KOLOROWA

KR AJ : PO LS

KA

HE NK EL L

KR AJ : PO LS

KR AJ : PO LS BA RT EX

KA

BRANDY / KONIAK

WHISKY

AM BR A

16,99

15,39

3,69

90 Z VAT 2 0 ,

3 Z VAT 1 8 , 9

4 Z VAT 4 , 5

MEZZEK E IT TA S T GRAPEFRU /S R T E R /S L E M O N TA S ,75 L 0 L. 7,5% VO

UNI W IN O B A B A K Z S U R G A T R U S K AW K IA N IŚ W 5L 13% VOL. 0,7

V ID MOGEN DA S /P B O T A C MOS C /P S CONCORD R /P S Z IN FA N D E L 87 L ,1 0 10% VOL.

PL AT IN UM

HE NK EL L

BA RT EX

13,99

13,39

11,99

1 Z V A T 1 7, 2

7 Z VAT 1 6 , 4

5 Z VAT 1 4 , 7

V ID MOGEN DA S /P C D CONCOR S /P B O T A C MOS S /P R L Z IN FA N D E C /S Y R R E B K BL AC AT E C /S POMEGRAN S /P B H C PEA Y C /P S R R E B W A R ST 0,75 L L. O V % 10–12,5 USA

CAST E L LO OLO D I M IR A C P /S B IA N C O ROSE ,75 L 10% VOL. 0 CH Y

CH E D E L K IR S IS S S A EDELC H C A E P L E ED Y EDELBERR L 1 L. O V % ,5 14 LS KA

WINO

PIW0

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

KR AJ : BU ŁG

AR IA

KR AJ :

NAPOJE

BA RT EX

110

KR AJ : PO LS

KR AJ : PO LS

KA

KA /W ŁO

HE NK EL L

KR AJ : US A

KR AJ : PO

BA RT EX


KATALOG PRODUKTÓW / NR 3 01.03.2019 – 31.03.2019

ARO

INNE / EOK O N O M I C Z N E W A M AT Y Z O W 10,99

2 Z VAT 1 3 , 5

2 Z VAT 1 3 , 5

,89 Z VAT 6 7 5

NTI MONTE SA C /S L A IN IG R O B /P W O R IG IN A L C /S Y R R E B K C BLA W.C /S W IL D S T R A Y P IN E B E R R 5 L 0,7 10-11% VOL.

NTI MONTE SA S P R IT Z ANGE B IT T E R O R C SE H T O O SM IN S ROS I M IM O S A B E L L IN I ,75 L % 10 VOL.ŁO0CH Y

NTE S TA N D M O SANTI L M IX 0,75

KA

JA NT OŃ

WÓDKA / KOLOROWA

KR AJ : PO LS

WÓDKA / CZYSTA

549,50

10,99

KR AJ : W

JA NT OŃ

JA NT OŃ

2,85

16 Z VAT 2 4 ,

5 Z VAT 1 4 , 7

1 Z VAT 3 , 5

K IJ A FA C H E R RY L 16% VOL. 0,7

C O L L IN A RED SWEET S R R IE FO R EST B E E T E W S E IT H W PA PAYA 0,75 L

AGROPOL WY OHOLO N A P. A L K Z E C Z K A R C Z A R N A P O IP O W Y -L O W O D M IO W IŚ N IO W Y K A A GORZ Ż O Ł Ą D K O W 0,9 L L. O 9% V KA

KR AJ : DA NI

UN IT ED BE

A

VE RA GE S

KR AJ : BU ŁG

VI NE X- SL AV

AR IA

IA NT SI PO LA

ND

KR AJ : PO LS

3,89

6,99

2 Z VAT 3 , 9

8 Z VAT 4 , 7

0 Z VAT 8 , 6

FA J R A N T M A L IN O W Y W IŚ N IO W Y GORZKI L 13% VOL. 0,9

ECZKA JA N TO Ń B K Z GOR A SU OWOCE L A IA W IŚ N 12% VOL. 1KAL

EU RO CA SH

JA NT OŃ

ECZKA JA N TO Ń B IA N W IŚ L 12% VOL. 2 KR AJ : PO LS

KR AJ : PO LS

PIW0

KA

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

AG RO PO L

3,19

KR AJ : PO LS

BRANDY / KONIAK

11,99

WHISKY

19,64

KA

JA NT OŃ

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.03.2019 – 31.03.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

111


G R Z A N IE C Z IM O W Y C /S 1L

G R Z A N IE C KI G A L IC YJ S IC S S A L C OLOWY B E Z A L KO H Y W O D D M IO 1L

Z A N IE C S TA N D G R S K I J G A L IC Y IO D O W Y C L A S S IC , M N IE C A Z S TA N D G R S K I J Y IC L GA H IT E C L A S S IC , W L 1 IX M

JA NT OŃ

JA NT OŃ

6,99

12,79

3,49

0 Z VAT 8 , 6

3 Z VAT 1 5 , 7

9 Z VAT 4 , 2

G R Z A N IE C G OT YC K I 13% VOL. 1 L

G R Z A N E IE RUŃSK R S TA O T O L. 1 L O V 12%

HE NK EL L

HE NK EL L

WÓDKA / KOLOROWA

KA

WHISKY

EU RO CA SH

KR AJ : PO LS

KA

KR AJ : PO LS

KR AJ : PO LS

KA

KA

,89 Z VAT 6 7 5

GRZANE Z B Ó J E C K IE N E KO R Z E N M A L IN O W E L 5 13% VOL. 0LS,2KA KR AJ : PO

PIW0

15,99

14,11

6 Z VAT 1 1 , 0

7 Z VAT 1 9 , 6

5 Z V A T 1 7, 3

IE ZBÓJECK E N A GRZ KO R Z E N N E M A L IN O W E RUMOWE 13% VOL. 1 LA

IE ZBÓJECK E N A GRZ KO R Z E N N E T L PE 13% VOL. 2

GLINT WEIN 0,75 L

WINO

KA

JA NT OŃ

NAPOJE

NAPOJE

JA NT OŃ

KA KR AJ : PO LS

WINO

KR AJ : PO LS

PL AT IN UM

PIW0

8,99

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

JA NT OŃ

BRANDY / KONIAK

2 Z VAT 1 3 , 5

WHISKY

3 Z VAT 1 0 , 6

WÓDKA / KOLOROWA

10,99

KR AJ : PO LS

BRANDY / KONIAK

549,50

8,64

WÓDKA / CZYSTA

WÓDKA / CZYSTA

E C Ń A Z GR

112


WÓDKA / CZYSTA

D RO CYI N W 1,86

3,29

3,49

Z VAT 2 , 2 9

5 Z VAT 4 , 0

9 Z VAT 4 , 2

ELSKI CY D R LU B C L A S S IC Z M IO D E M L ,4 ,5 4 % VOL.LS0KA

ELSKI CY D R LU B A N Y W O R T IL F N IE ,4 L 4,5% VOL. 0

OCKI CY D R S O P I D PÓŁSŁO K L ,33 4,5% VOL. 0 KA

WÓDKA / KOLOROWA

KR AJ : PO LS

KR AJ : PO

MI X

KR AJ : PO LS

KA

AM BR A

BRANDY / KONIAK

WHISKY

AM BR A

3,29

7,99

7,99

5 Z VAT 4 , 0

3 Z VAT 9 , 8

ELSKI CY D R LU B PUSZKA ,5 L 4,5% VOL. 0

ELSKI CY D R LU B C L A S S IC L 4,5% VOL. 1

3 Z VAT 9 , 8 ELSKI CY D R LU B M E D IO M Z L 4,5% VOL. 1

AM BR A

AM BR A

AM BR A

8,99

12,99

8,99

6 Z VAT 1 1 , 0

8 Z VAT 1 5 , 9

6 Z VAT 1 1 , 0

CY D R WA N Y N IE F ILT R O 1 L 4,5% VOL.

ELSKI CY D R LU B W O LOD Y ,5 L 8,5% VOL. 0

ELSKI CY D R LU B Y R R PE L 4,5% VOL. 1

AM BR A

AM BR A

AM BR A

PIW0

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

KR AJ : PO LS

NAPOJE

WINO

KR AJ : PO LS

114

KA

KA

KR AJ : PO LS

KA

KR AJ : PO LS

KA

KR AJ : PO LS

KA

KR AJ : PO LS

KA


KATALOG PRODUKTÓW / NR 3 01.03.2019 – 31.03.2019

CY

Y N T I P D DR / MIÓ 1,99

5,59

Z V A T 7, 7 4

5 Z VAT 2 , 4

8 Z VAT 6 , 8

OWSKI CY D R SA DL 0,75 KR AJ : PO LS

KA

ROŃSKI C Y D R D O B 0,75 L 4,5% VOL. JA NT OŃ

WÓDKA / KOLOROWA

BA RT EX

ROŃSKI CY D R D O B C L A S S IC P E R RY NEM Y C Z N A M O 75 L ,2 0 L. O V 4,5%

WÓDKA / CZYSTA

6,29

JA NT OŃ

29,83

8 Z VAT 6 , 8

8 Z VAT 6 , 8

68 Z VAT 3 6 ,

ROŃSKI CY D R D O B P E R RY ,75 L 4,5% VOL. 0

ROŃSKI CY D R D O B N E M Z CY N A M O 5 L ,7 4,5% VOL. 0

JA NT OŃ

JA NT OŃ

K D W Ó J N IA N A R O M R O K 0,5 L KR AJ : PO LS

MA ZU RS KI

KA

E MI OD Y

7 Z V A T 1 7, 0

1 Z V A T 5 7, 2

3 Z VAT 1 9 , 6

K D W Ó J N IA IO C A L PA 0,5 L

K P Ó ŁT O R A I K C E S P IA 0,75 L

T R Ó J N IA K I RYC E RS K L 5 ,7 0

MA ZU RS KI

E MI OD Y

KR AJ : PO LS

MA ZU RS KI

KA

E MI OD Y

KR AJ : PO LS

MA ZU RS KI

PIW0

46,51

KA

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

15,96

13,88 KR AJ : PO LS

BRANDY / KONIAK

5,59

WHISKY

5,59

KA

E MI OD Y

WINO NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.03.2019 – 31.03.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

115


WÓDKA / CZYSTA

M I O DY 8,99

11,99

12,99

6 Z VAT 1 1 , 0

Ó R N IA K M IÓ D C Z W N Y N KO R Z E 0,75 L

5 Z VAT 1 4 , 7

8 Z VAT 1 5 , 9

J N IA K M IÓ D T R Ó S K I Ń B E R N A R DY 0,75 L

J N IA K M IÓ D T R Ó K I P IA S T O W S S T O L N IK 5L 13% VOL. 0,7

AP IS

AP IS

WÓDKA / KOLOROWA

KR AJ : PO LS

KA

KR AJ : PO LS

KA

KR AJ : PO LS

KA

BRANDY / KONIAK

WHISKY

AP IS

12,99

17,99

17,99

8 Z VAT 1 5 , 9

3 Z VAT 2 2 , 1

3 Z VAT 2 2 , 1

J N IA K M IO D T R Ó Z Y S A Z C D O P W ES E L N Y Y PODCZASZ I K S L O P GRZANY 5L ,7 0 L. O V % 16 LS KA

J N IA K M IÓ D T R Ó S K I L O P O R S TA 5L 13% VOL. 0,7

J N IA K M IÓ D D W Ó K I K U R P IO W S 5 L 0,7 15-17% VOL. KA

AP IS

AP IS

24,99

59,99

33,99

74 Z VAT 3 0 ,

79 Z VAT 7 3 ,

1 Z VAT 4 1 , 8

J N IA K M IÓ D D W Ó K I W IO KURP S CE W K A M IO N L ,5 0 L. O 16% V

W IG A M IÓ D J A D A N K A M IO K A + SKRZYNK I K R A + 2 CZ 0,75 L 15-17% VOL.LS KA

TO R A K M IÓ D P Ó Ł IG W JAD A L 0,75 7% 15-1 VOL.LS KA

KR AJ : PO LS

KA

KR AJ : PO LS

KR AJ : PO

PIW0

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

AP IS

KR AJ : PO LS

WINO

AP IS

KA

KR AJ : PO

NAPOJE

AP IS

116

KR AJ : PO

AP IS


KATALOG PRODUKTÓW / NR 3 01.03.2019 – 31.03.2019

Y T E I K PA

KR AJ : M OŁ

KA M O Ł D AW S W IN N IC A J RODZA DOWOLNY L 0,75

+2 SZT. GRATIS K W IAT Y K IE M O Ł D AW S Z A J D O R Y N L O DOW 0,75 L

DAW IA

PA RT NE R CE

NT ER

CENA ZA SZT.

CENA ZA SZT.

KUP MIX 10 SZT.

KA M O Ł D AW S D O L IN A C /P W CA B E R N E T L BA A . T E F & . CHAR C /W RARA C A B . S A V. & /W N E A .C S M U S C AT B /P /P W B Y A C H A R D O N N /P W M E R LOT C C /P S IN P O T N O IR 0,75 L KR AJ : M OŁ

KA MOŁDAWS A IN DOL ODZAJ DOWOLNY R L 5 0,7

DAW IA

PA RT NE R CE

NT ER

10,99

2 Z VAT 1 3 , 5

+2 SZT. GRATIS

CENA ZA SZT.

2 Z VAT 1 3 , 5

KUP 10 SZT. KR AJ : M OŁ

NE R CE NT ER

10,99

CENA ZA SZT.

KR AJ : M OŁ

A UMBRELL AJ ODZ R Y N L O W DO 0 ,7 5 L

DAW IA

PA RT NE R CE

NT ER

11,49

CENA ZA SZT.

3 Z VAT 1 4 , 1

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.03.2019 – 31.03.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

NAPOJE

2 Z VAT 1 3 , 5

A UMBRELL T EE W S I M RED SE SWEET I M E S E IT WH 0,75 L

+2 SZT. GRATIS

WINO

PA RT

DAW IA

KA M O Ł D AW S D O L IN A BLANC S PA R K L IN GL 0,75

KUP 10 SZT.

PIW0

KA M O Ł D AW S A IN L DO BLANC S PA R K L IN GL 0,75

+2 SZT. GRATIS

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

10,99

W IN ES

BRANDY / KONIAK

KR AJ : M OŁ

AR IA

WHISKY

9 Z VAT 1 1 , 2

K W IAT Y K IE M O Ł D AW S S /P C T O L R ME S M U S C AT B /P S /P R E S O R 0,75 L

KADARKA C /P S 1L

5 Z VAT 8 , 9

CENA ZA SZT.

KUP MIX 10 SZT.

KR AJ : BU ŁG

7,27

PL AT IN UM

+1 SZT. GRATIS

KADARKA C /P S 11% VOL. 1 L

PL AT IN UM

DAW IA

9,18

KUP 11 SZT.

WÓDKA / KOLOROWA

KA M O Ł D AW S A IC N W IN C /P W C A B E R N E T /P S C IR O P IN O T N S /P B T A C S U M /P W B Y A N CHARDON R /P S 5L 11% VOL. 0,7

+1 SZT. GRATIS

WÓDKA / CZYSTA

KUP MIX 9 SZT.

117


Y T E I K PA WÓDKA / CZYSTA

KUP MIX 6 SZT.

WÓDKA / KOLOROWA

GOLD BOSTAVAN /PS C T E CA B E R N AY B/PS CHARDONN 5 0,7 L KR AJ : M OŁ

+1 SZT. GRATIS

GOLD BOSTAVAN DZAJ O R Y LN D OWO 0 ,7 5 L

DAW IA

PA RT NE R CE

NT ER

12,99

WHISKY BRANDY / KONIAK

KR AJ : BU ŁG

+1 SZT. GRATIS

NE C O M PA N IODZAJ O R Y LN D OWO 1L

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER PIW0 WINO

PA RT

NE R CE NT ER

NAPOJE

17,99

CENA ZA SZT.

3 Z VAT 2 2 , 1

118

EAK T B IL IS I P R Y ID M E S E IT WH W B /P R Y C /P W R E D S E M I D S . B /P S I W H IT E S E M C /P S . RED SEMI S 0,75 L PA RT NE R CE

+1 SZT. GRATIS

EAK T B IL IS I P Z A J D O R Y N DOWOL L 0,75

JA

NT ER

17,19

9 Z VAT 1 6 , 5

KR AJ : W

KUP MIX 6 SZT.

KR AJ : GR UZ

CENA ZA SZT.

U N IA CASA PEC S /P C I T N C H IA C /P S O IV IT IM R P O L A C /P S N E R O D `AV S . B /P S LA O R V IE T O C 0,75 L 12-13% VOL. ŁO CH Y

CENA ZA SZT.

8 Z VAT 1 5 , 9

PL AT IN UM

KUP MIX 10 SZT.

RE DOLCE FIO J ZA D O R Y LN O D OW L 1

NT ER

12,99

AR IA

13,49

+1 SZT. GRATIS

DAW IA

PA RT NE R CE

8 Z VAT 1 5 , 9

NE C O M PA N IO IR O N P IN O T N S A U V IG N O R /P S C /S 11% VOL. 1 L

RE DOLCE FIO T E E W S I SEM VIGNON U A S T E N R CA B E T SEMI SWEE AY N N O D R A H C 1L KR AJ : M OŁ

CENA ZA SZT.

KUP MIX 6 SZT.

KUP MIX 6 SZT.

CENA ZA SZT.

4 Z VAT 2 1 , 1

+2 SZT. GRATIS

U N IA C A S A P E C DZAJ O R Y LN D OWO 0 ,7 5 L

KUP MIX 4 SZT.

IS T O B IO C A L L S /P C T O L MER CABERNET N S A U V IG N IO N C RA F T E N R E B & CA 0,75 L KR AJ : M OŁ

DAW IA

PL AT IN UM

18,99

CENA ZA SZT.

36 Z VAT 2 3 ,

+1 SZT. GRATIS

TO BIO CALLIS J DZA O R Y LN O W DO 0,75 L


KATALOG PRODUKTÓW / NR 3 01.03.2019 – 31.03.2019

Y T E I K PA

KR AJ : BU ŁG

C H E VA L J LNY RODZA O W O D 0,75 L

JO C A M P O V IELO TEMPRANIL 0,75 L KR AJ : HI SZ

IN E ’S BA L L A N T T S F IN E ,5 L 40% VOL. 0 W YB OR OW

A

+1 SZT. GRATIS A WYBOROW L ,5 0 L. O V 40%

PA NI A

JO C A M P O V IE L C E U ID M E S E W H IT 0,75 L

PL AT IN UM

CENA ZA SZT.

KR AJ : HI SZ

43 Z VAT 2 3 ,

PA NI A

W YB OR OW

A

WHISKY

KUP MIX 4 SZT.

BRANDY / KONIAK

+1 SZT. GRATIS MEZZEK RODZAJ DOWOLNY 0 ,7 5 L

MEZZEK RODZAJ O D O W L N Y 0,75 L L. O V 12,5-14% IA KR AJ : BU ŁG

+ 3 SZT.

+ 2 SZT.

AR IA

19,05

KUP MIX 2 SZT.

WÓDKA / KOLOROWA

C H E VA L ZYNA D E K ATA R Y B/W A N N O D R A CH C/W CA B E R N E T /W C D U R V A M 0,75 L L. O V 13,3–14,5%

+1 SZT. GRATIS

WÓDKA / CZYSTA

KUP MIX 4 SZT.

AR

PL AT IN UM

CENA ZA SZT.

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

16,99

90 Z VAT 2 0 ,

KUP 5 SZT. KR AJ : GR UZ

JA

30,29

CENA ZA SZT.

KR AJ : GR UZ

PA RT NE R CE

R A M IC GREEN CE B OT T L E C /P S S A P E R AV I 0 ,7 5 L

JA

NT ER

30,29

CENA ZA SZT.

6 Z V A T 3 7, 2

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.03.2019 – 31.03.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

NAPOJE

6 Z V A T 3 7, 2

R A M IC GREEN CE E L T T BO /P S C I V A R E P SA 0,75 L

+1 SZT. GRATIS

WINO

NT ER PA RT NE R CE

E R A M IC BROWN C E B OT T L C /P S S A P E R AV I L 0 ,7 5

KUP 5 SZT.

PIW0

E R A M IC BROWN C E B OT T L C /P S S A P E R AV I 0,75 L

+1 SZT. GRATIS

119


WÓDKA / KOLOROWA

WÓDKA / CZYSTA

Y T E I K PA KUP MIX 4 SZT. I B A D A G O N B/PS Y E LL VA I AL AZAN LLEY C/PS AL AZANI VA B/PW I N A M PIROS C/PW I N A M S O IR P ,75 L 0 L. O V 10-12% JA KR AJ : GR UZ

PL AT IN UM

19,49

CENA ZA SZT.

+1 SZT. GRATIS

I BA DAG O N J ZA D O R Y DOWOLN 0 ,7 5 L

KUP 4 SZT. M A R T IN I PROSECCO L 0,2 11,5% VOL. CH Y

+1 SZT. GRATIS M A R T IN I PROSECCO 0,2 L

KR AJ : W ŁO

BA CA RD I MA

RT IN I PO LS

9,99

KA

CENA ZA SZT.

8 Z VAT 1 2 , 2

BRANDY / KONIAK

WHISKY

97 Z VAT 2 3 ,

KUP MIX 11 SZT. M A R T IN I PROSECCO LING ASTI SPARK NG LI K R A P S BRUT KLING R A P S E S O R L. 0,75 L 7,5-11,5% VO Y BA CA RD I MA

MARTINI ODZAJ DOWOLNY R 0,75 L

CH

RT IN I PO LS

24,99

KA

CENA ZA SZT.

74 Z VAT 3 0 ,

KUP MIX 11 SZT. M A R T IN I B IA N C O O N IC 1 L B IA N C O + T R Y EXTRA D R O S AT O ROSSO L. 1 L 14,4-18% VO Y KR AJ : W ŁO

BA CA RD I MA

CH

RT IN I PO LS

26,99

NAPOJE

WINO

PIW0

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

KR AJ : W ŁO

+1 SZT. GRATIS

KA

CENA ZA SZT.

20 Z VAT 3 3 ,

120

+1 SZT. GRATIS M A R T IN I B IA N C O 1L


KATALOG PRODUKTÓW / NR 3 01.03.2019 – 31.03.2019

E J O P NA 9 Z VAT 2 , 8

LA PEPSI CO P U N E V E S M IR IN D A ORANGE ,33 L PUSZKA 0

LA PEPSI CO SEVEN UP M IR IN D A ORANGE P E T 0,5 L

LA PEPSI CO SEVEN UP M IR IN D A ORANGE PET 1 L

FR IT O- LAY

FR IT O- LAY

FR IT O- LAY

2,99

3,69

1,29

8 Z VAT 3 , 6

4 Z VAT 4 , 5

Z VAT 1 , 5 9

LA PEPSI CO A D IN IR M ORANGE P E T 1,80 L

LA PEPSI CO IC S S A L C M IR IN D A ORANGE P E T 2,25 L

A C O C A -C O L IC S S A L C C H E R RY ZERO L IM E S P R IT E F A N TA ORANGE 3L P U S Z K A 0,3

FR IT O- LAY

FR IT O- LAY

CO CA -C OL

A

1,99

3,19

4,59

5 Z VAT 2 , 4

2 Z VAT 3 , 9

5 Z VAT 5 , 6

A C O C A -C O L C L A S S IC C H E R RY ZERO L IM E S P R IT E F A N TA ORANGE S H O K ATA Y W IL D B E R R L ,5 0 T PE

C O C A -C O L C L A S S IC ZERO L IM E S P R IT E F A N TA ORANGE PET 1,5 L

A COCA-COL ZERO S P R IT E FANTA ORANGE PET 2,25 L

WINO

CO CA -C OL

PIW0

A

A

NAPOJE

CO CA -C OL

CO CA -C OL

A

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

2 Z VAT 2 , 3

BRANDY / KONIAK

Z VAT 1 , 4 6

WHISKY

2,35

WÓDKA / KOLOROWA

1,89

WÓDKA / CZYSTA

1,19

A

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.03.2019 – 31.03.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

121


WÓDKA / CZYSTA

E J O P NA 0,89

1,09

1,49

Z VAT 1 , 0 9

Z VAT 1 , 3 4

Z VAT 1 , 8 3

A HOOP COL CL ASSIC 5L PUSZKA 0,2

A HOOP COL CL ASSIC PET 0,5 L

A HOOP COL CL ASSIC A CY T R Y N O W PET 1 L

WÓDKA / KOLOROWA

HO OP PO LS

KA

HO OP PO LS

KA

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

BRANDY / KONIAK

WHISKY

HO OP PO LS

1,35

1,45

1,45

Z VAT 1 , 4 2

Z VAT 1 , 5 2

Z VAT 1 , 5 2

SOK KU B U Ś G O A B Ł /J H C R A /M N BA BŁ/MAL MARCH/JA PET 0,3 L

NAPÓJ TARCZYN INA M A IT IW LT MU RZECZKA O P A N R ZA C L SZKŁO 0,3

MA SP EX

MA SP EX

2,19

3,19

2,95

0 Z VAT 2 , 3

5 Z VAT 3 , 3

Z VAT 3 , 1 0

WINO

PIW0

NAPÓJ T Y M BA R K S K W ZO R /B Ł JA B JABŁ/MIĘTA IA JABŁ/WIŚN W SK ZO R /B R A M O P K A RTO N 1 L

NAPOJE

MA SP EX

122

KA

SOK T Y M BA R K O K Ł B A J K A RTO N 1 L MA SP EX

SOK TARCZYN CZA Ń A R A M O P L ,3 0 SZKŁO MA SP EX

T Y M BA R K ŻYCH K SO ZE ŚWIE Ó R O POMID W K A RTO N 1 L MA SP EX


KATALOG PRODUKTÓW / NR 3 01.03.2019 – 31.03.2019

E J O P NA 3,99

3,69

6 Z VAT 3 , 5

Z VAT 4 , 1 9

7 Z VAT 3 , 8

SOK T Y M BA R K ZA C Ń A R POMA L 1 N O T R A K

NEKTAR T YMBARK CZKA RZE CZARNA PO L 1 N O T KAR

MA SP EX

MA SP EX

MA SP EX

3,25

2,19

3,09

1 Z VAT 3 , 4

9 Z VAT 2 , 6

0 Z VAT 3 , 8

FUZE TEA CUS PEACH HIBIS RASS G N O LEMON LEM N TEA FUZE GREE CITRUS LIME MINT MANGO PET 0,5 L

FUZE TEA CUS PEACH HIBIS RASS G N O M LEMON LE N TEA FUZE GREE CITRUS LIME MINT PET 1,5 L CO CA -C OL

A

A

1,99

3,09

1,19

5 Z VAT 2 , 4

0 Z VAT 3 , 8

Z VAT 1 , 4 6

HO OP PO LS

KA

E TEA LIPTON IC WA IO IN W K BRZOS A CY T R Y N O W E IC N E E R G LIPTON TEA CL ASSIC 3L S PU ZKA 0,3

WINO

KA HO OP PO LS

L AC K T E A NESTEA B WA Y R CY T N O A IOW R B ZOSKWIN A E T N E GRE CL ASSIC OLIMONKOW -MIĘTOWA PET 1,25 L

PIW0

L AC K T E A NESTEA B WA CY T R Y N O A IOW BRZOSKWIN TEA EEN R G A E T S NE CL ASSIC OLIMONKOW A W O T -MIĘ PET 0,5 L

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

CO CA -C OL

BRANDY / KONIAK

MA SP EX

WHISKY

NAPÓJ T YMBARK IA JABŁ/WIŚN SKW JABŁ/BRZO JABŁ/MIĘTA PET 2 L

WÓDKA / KOLOROWA

SOK T Y M BA R K A IN M A MULTIWIT L 1 N O T R KA

WÓDKA / CZYSTA

3,39

FR IT O- LAY

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.03.2019 – 31.03.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

123


WÓDKA / CZYSTA

E J O P NA 1,75

2,89

4,29

Z VAT 2 , 1 5

5 Z VAT 3 , 5

8 Z VAT 5 , 2

WÓDKA / KOLOROWA

E TEA LIPTON IC WA IO IN BRZOSKW A W O N Y R CY T EEN LIPTON GR A E T E IC CL ASSIC T LIME & MIN PET 0,5 L

E TEA LIPTON IC WA IO IN BRZOSKW A W O N Y R T Y C EEN LIPTON GR ICE TEA CL ASSIC PET 1,5 L FR IT O- LAY

O D A L M AT IN E IO W IN W K S O Z BR JA B Ł KOW E OWE R T U S K AW K E W IO N W IŚ 0,75 L BA RT EX

PIW0

GIN / RUM / TEQILLA / LIKIER

BRANDY / KONIAK

WHISKY

FR IT O- LAY

6,19

1,59

1,99

Z V A T 7, 6 1

Z VAT 1 , 9 6

5 Z VAT 2 , 4

P IC C O L O T R O P IC A L IA B R Z O S K W IN A K W A K S U R T IA N W IŚ 0,75 L

E POWERAD IC N O T O IS DA COCO JAGO N O M E L O C CO O ZER P E T 0,5 L

T IG E R IN K R E E N GY D R 5 L ,2 0 A PUSZK

AM BR A

CO CA -C OL

A

1,39

1,29

2,59

Z VAT 1 , 7 1

Z VAT 1 , 5 9

SON BL ACK T Y OL H O K L A AFTER ,25 L 0 A K Z S U P

E R GY BL ACK EN K IN R D C L A S S IC M O J IT O SAMURAJ Y SEXENERG L ,25 0 A K Z S U P

Z VAT 3 , 1 9

GE LLW E

WINO

MA SP EX

GE LLW E

E N E R GY M O N ST E R S S C L A IC R H T E D O CTO O R ZE R IP P E R U LT R A R E D LH44 M IX X D ,5 L PUSZKA 0

NAPOJE

CO CA -C OL

124

A


KO N TA K T INFOLINIA 0 801 006 069 / Z TEL. KOMÓRKOWYCH 61 674 03 30 WWW.ALKOHOLE.GRUPAEUROCASH.PL

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.03.2019–31.03.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

Profile for ECA-premium

3_eca_katalog regularny_marzec_2019  

3_eca_katalog regularny_marzec_2019