Page 1

INFORMATOR PROMOCYJNY / NR 2 01.02.2019–28.02.2019

61,99 25 Z VAT 7 6 , I E L’S JACK DAN F IR E ,7 L 35% VOL. 0 LIDER CENO

WY

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.02.2019–28.02.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.


INFORMATOR PROMOCYJNY / NR 2 01.02.2019–28.02.2019

A K D Ó W C Z Y S TA ZAPYTAJ ICIELA PRZEDSTAW A ŻUBRÓWK A Ł B IA ,7 L 40% VOL. 0

CE DC

CE DC

CE DC

3,99

7,11

21,35

1 Z VAT 4 , 9

5 Z VAT 8 , 7

26 Z VAT 2 6 ,

VODKA K R U P N IK 0,1 L L. O V % 0 4

VODKA K R U P N IK 0,2 L L. O V % 0 4

K R U P N IK EEVE C L E A R S L ,7 L 0 L. O 40% V

WÓDKA / KOLOROWA

ZAPYTAJ ICIELA PRZEDSTAW A ŻUBRÓWK A Ł B IA ,2 L 40% VOL. 0

WÓDKA / CZYSTA

ZAPYTAJ ICIELA PRZEDSTAW A ŻUBRÓWK A Ł B IA ,1 L 40% VOL. 0

AR D

MA RI E BR IZ

AR D

MA RI E BR IZ

WHISKY / BRANDY

MA RI E BR IZ

AR D

ZNOŚĆ EC NA WYŁĄC

GIN / RUM / LIKIER

5,59

12,99

Z VAT 3 , 74

8 Z VAT 6 , 8

8 Z VAT 1 5 , 9

JOKER ,1 L 38% VOL. 0

JOKER ,2 L 38% VOL. 0

JOKER ,5 L 38% VOL. 0

EU RO CA SH

EU RO CA SH

EU RO CA SH

WINO

3,04

PIW0 NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.02.2019–28.02.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

5


ZAPYTAJ ICIELA ZE R P DSTAW

ZAPYTAJ ICIELA PRZEDSTAW

ZAPYTAJ ICIELA PRZEDSTAW

S O P L IC A ,1 L 40% VOL. 0

S O P L IC A ,2 L 40% VOL. 0

S O P L IC A ,5 L 40% VOL. 0

CE DC

CE DC

CE DC

ZAPYTAJ ICIELA PRZEDSTAW

ZAPYTAJ ICIELA ZE PR DSTAW

ZAPYTAJ ICIELA ZE PR DSTAW

S O P L IC A ,7 L 40% VOL. 0

WA ŻO Ł Ą D KO A K Z R GO LU X E C Z Y S TA D E ,2 L 0 L. O V 40%

WA ŻO Ł Ą D KO A K Z R O G LU X E C Z Y S TA D E ,7 L 0 L. O V 40%

WHISKY / BRANDY

WÓDKA / KOLOROWA

WÓDKA / CZYSTA

A K D Ó W C Z Y S TA

CE DC

KA

ST OC K PO LS

KA

NAPOJE

PIW0

WINO

GIN / RUM / LIKIER

ST OC K PO LS

6

ZAPYTAJ ICIELA PRZEDSTAW

ZAPYTAJ ICIELA PRZEDSTAW

ZAPYTAJ ICIELA PRZEDSTAW

KA Ż Y T N IÓ W L ,1 0 L. 38% VO

KA Ż Y T N IÓ W L ,2 0 L. 38% VO

KA Ż Y T N IÓ W L ,5 0 L. 38% VO

CE DC

CE DC

CE DC


INFORMATOR PROMOCYJNY / NR 2 01.02.2019–28.02.2019

A K D Ó W C Z Y S TA ZAPYTAJ ICIELA PRZEDSTAW NT A B S O LW E L ,7 40% VOL. 0

CE DC

CE DC

CE DC

3,25

6,17

12,81

0 Z VAT 4 , 0

Z V A T 7, 5 9

6 Z VAT 1 5 , 7

19 0 6 ,1 L 40% VOL. 0

19 0 6 ,2 L % 0 4 VOL. 0

19 0 6 OL. 0,5 L V % 0 4

WÓDKA / KOLOROWA

ZAPYTAJ ICIELA PRZEDSTAW NT A B S O LW E L ,5 0 L. 4 0 % VO

WÓDKA / CZYSTA

ZAPYTAJ ICIELA ZE R P DSTAW NT A B S O LW E L ,2 40% VOL. 0

KA

ST OC K PO LS

KA

ST OC K PO LS

WHISKY / BRANDY

ST OC K PO LS

KA

GIN / RUM / LIKIER

13,99

ZAPYTAJ ICIELA PRZEDSTAW

Z V A T 7, 2 6

1 Z V A T 1 7, 2

A WA L IG Ó R L ,2 0 L. O V 40%

A WA L IG Ó R L ,5 0 L. O 40% V

PA L A C E ,5 L 40% VOL. 0

BZ K AL CO

BZ K AL CO

WINO

5,90

CE DC

PIW0 NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.02.2019–28.02.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

7


WÓDKA / CZYSTA

A K D Ó W C Z Y S TA 3,90

3,94

2,60

0 Z VAT 4 , 8

5 Z VAT 4 , 8

0 Z VAT 3 , 2

Y S TA S A S K A C Z 9-0,1 L ,0 40% VOL. 0

B O WA S A S K A D Ę 9-0,1 L ,0 40% VOL. 0

ONG Ż U B R S T R ,09 L 0 37,5% VOL.

KA

ST OC K PO LS

KA

ST OC K PO LS

KA

WHISKY / BRANDY

WÓDKA / KOLOROWA

ST OC K PO LS

5,85

ZAPYTAJ ICIELA ZE R P DSTAW

36,99

Z V A T 7, 2 0

S P IR Y T U S I LSK S TA R O P O ,5 L 0 L. 9 5 % VO

50 Z VAT 4 5 ,

ONG Ż U B R S T R ,2 L 0 L. O V % ,5 37 ST OC K PO LS

CE DC

KA

S P IR Y T U S Y O WA N K R E T Y F IK 0,5 L L. O V 95% AR SZ AWA

NAPOJE

PIW0

WINO

GIN / RUM / LIKIER

PO LM OS W

8

7,29

14,49

33,79

7 Z VAT 8 , 9

2 Z V A T 1 7, 8

6 Z VAT 4 1 , 5

S P IR Y T U S Y O WA N K E R T Y F IK 0,1 L L. O V % 95

S P IR Y T U S Y O WA N R E K T Y F IK 0,2 L L. O V % 5 9

S P IR Y T U S Y O WA N R E K T Y F IK 0,5 L 95% VOL.

EU RO CA SH

EU RO CA SH

EU RO CA SH


WÓDKA / CZYSTA

A K D Ó WP R E M I U M 17,99

25,49

17,99

3 Z VAT 2 2 , 1

5 Z VAT 3 1 , 3

3 Z VAT 2 2 , 1

C IA N B IA ŁY B O ,5 L 40% VOL. 0

C IA N B IA ŁY B O ,7 L 0 40% VOL.

O G IŃ S K I ,5 L 40% VOL. 0

EL SK O- BI AŁ

A

PO LM OS BI

EL SK O- BI AŁ

A

PO LM OS BI

EL SK O- BI AŁ

A

WHISKY / BRANDY

WÓDKA / KOLOROWA

PO LM OS BI

25,49

7,39

16,99

5 Z VAT 3 1 , 3

9 Z VAT 9 , 0

90 Z VAT 2 0 ,

O G IŃ S K I ,7 L % 0 4 VOL. 0

A WYBOROW L ,2 0 L. O V % 0 4

A WYBOROW L ,5 0 L. O V % 0 4

EL SK O- BI AŁ

A

W YB OR OW

A

W YB OR OW

A

GIN / RUM / LIKIER

PO LM OS BI

WINO

24,99 74 Z VAT 3 0 , A WYBOROW L ,5 0 L. O 40% V W YB OR OW

A

KUP

1 SZT.

K A H LUA ,7 L % 20 VOL. 0

+ 15 SOZWAT.

PIW0

WYBOR ,5 L 40% VOL. 0

NAPOJE

W YB OR OW

10

A

+1 SZT. GRATIS A W Y B O R OW L ,5 0 L. 4 0 % VO W YB OR OW

A

KUP

3 SZT.

O S T O YA ,7 L % 0 4 VOL. 0

+ 15 SOZWAT. WYBOR ,5 L 40% VOL. 0 W YB OR OW

A

+1 SZT. GRATIS A W Y B O R OW L ,5 0 L. 4 0 % VO W YB OR OW

A


INFORMATOR PROMOCYJNY / NR 2 01.02.2019–28.02.2019

A K D Ó W CRZEYMSITUAM P

CE DC

ZAPYTAJ ICIELA PRZEDSTAW T IN U M BOLS PL A ONYX ,7 L 40% VOL. 0 CE DC

A I M I TO WA N E D Y C J AE RLPA N I A Z A PA S U ) ( D O W YC Z

K

OD 40 SZTU

WÓDKA / CZYSTA

ZAPYTAJ ICIELA PRZEDSTAW T IN U M B O L S P L A 0,5 L L. 4 0 % VO

16,99 90 Z VAT 2 0 , PONIŻEJ 40

SZTUK

WÓDKA / KOLOROWA

18,28 8 Z VAT 2 2 , 4 USZ PA N TA D E ,5 L 0 L. 4 0 % VO W YB OR OW

A

ZAPYTAJ ICIELA ZE R P DSTAW

ZAPYTAJ ICIELA ZE R P DSTAW

H U S A R IA L ,2 40% VOL. 0

H U S A R IA L ,5 40% VOL. 0

H U S A R IA L ,7 40% VOL. 0

CE DC

CE DC

CE DC

WHISKY / BRANDY

ZAPYTAJ ICIELA PRZEDSTAW

GIN / RUM / LIKIER

17,31

24,38

9 Z VAT 1 0 , 3

9 Z VAT 2 1 , 2

99 Z VAT 2 9 ,

E S T IG E S T O C K P R 0,2 L L. 4 0 % VO ST OC K PO LS

KA

E S T IG E S T O C K P R 0,5 L L. O 40% V ST OC K PO LS

KA

WINO

8,45

E S T IG E S T O C K P R 0,7 L L. O V 40% ST OC K PO LS

KA

PIW0 NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.02.2019–28.02.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

11


A K D Ó WP R E M I U M WÓDKA / CZYSTA

ZAPYTAJ ICIELA PRZEDSTAW F IN L A N D IAL ,5 40% VOL. 0 BR OW N- FO

RM AN PO LS

KA

32,49

49,49

96 Z VAT 3 9 ,

87 Z VAT 6 0 ,

F IN L A N D IAL ,7 40% VOL. 0

F IN L A N D IAL 40% VOL. 1

RM AN PO LS

KA

BR OW N- FO

RM AN PO LS

KA

WHISKY / BRANDY

WÓDKA / KOLOROWA

BR OW N- FO

21,49

16,25

23,73

43 Z VAT 2 6 ,

9 Z VAT 1 9 , 9

19 Z VAT 2 9 ,

S ST U M B R A Y R A N E T N CE L ,5 0 L. O 40% V

E P O L O N A IS A K D Ó W A K S POL L ,5 0 L. O 40% V

E P O L O N A IS A K D Ó W A K S POL L ,7 0 L. O 40% V

MA RI E BR IZ

AR D

MA RI E BR IZ

AR D

TA NOWA SZA

TA NOWA SZA

ZAPYTAJ ICIELA PRZEDSTAW

ZAPYTAJ ICIELA PRZEDSTAW

A ŻUBRÓWK CZARNA ,5 L 40% VOL. 0

A ŻUBRÓWK CZARNA ,7 L 40% VOL. 0

CE DC

CE DC

GIN / RUM / LIKIER

MV PO LA ND

WINO

KUP 24 SZT.

Z W IE L K I K A Z IM IE R 0,5 L 40% VOL.

PIW0

BZ K AL CO

15,69

CENA ZA SZT.

0 Z VAT 1 9 , 3

NAPOJE

ATIS + 1 S Z T . GR

12


INFORMATOR PROMOCYJNY / NR 2 01.02.2019–28.02.2019

A K D Ó W C Z Y S TA 24,79

03 Z VAT 2 8 ,

49 Z VAT 3 0 ,

BJÖRN ,5 L 40% VOL. 0

BJÖRN ,5 L 45% VOL. 0

BZ K AL CO

BZ K AL CO

KUP MIX +1 SZT. TIS A R G 24 SZT. BJÖRN 40% VOL. 0

,5 L

WÓDKA / KOLOROWA

BJÖRN ,5 L % 0 4 VOL. 0 + BJÖRN ,5 L 45% VOL. 0

WÓDKA / CZYSTA

22,79

BZ K AL CO

31,29

03 Z VAT 3 6 ,

49 Z VAT 3 8 ,

BJÖRN ,7 L 40% VOL. 0

BJÖRN ,7 L 45% VOL. 0

BZ K AL CO

BZ K AL CO

KUP MIX +1 SZT. GRATIS . T Z 24 S BJÖRN BJÖRN ,7 L 40% VOL. 0 + BJÖRN ,7 L 45% VOL. 0

40% VOL. 0

WHISKY / BRANDY

29,29

,7 L

BZ K AL CO

GIN / RUM / LIKIER

15,54

22,29

90 Z VAT 3 5 ,

1 Z VAT 1 9 , 1

2 Z V A T 2 7, 4

SOAR S O B IE S K I ,5 L 0 L. O V 40%

SOAR S O B IE S K I ,7 L 0 L. O V 40%

D Ę B O WA ,5 L 40% VOL. 0 DĘ BO WA PO

LS KA

MA RI E BR IZ

AR D

MA RI E BR IZ

WINO

29,19

AR D

PIW0 NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.02.2019–28.02.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

13


A K D Ó W O L O R O WA K

WÓDKA / CZYSTA

KUP

12 SZAT. S O P L IC JA B Ł KO ,1 L 30% VOL. 0

+ 11 SZT.

ZAPYTAJ ICIELA PRZEDSTAW

ZAPYTAJ ICIELA PRZEDSTAW

ZAPYTAJ ICIELA PRZEDSTAW

S O P L IC A ACH 15 W S M A K 0,2 L L. O V 30-36%

S O P L IC A ACH 15 W S M A K 0,5 L L. O V 30-36%

CE DC

CE DC

ZAPYTAJ ICIELA PRZEDSTAW

ZAPYTAJ ICIELA PRZEDSTAW

ZAPYTAJ ICIELA ZE PR DSTAW

NT A B S O LW E H C A K A M S W9 ,1 L 30% VOL. 0

NT A B S O LW E H C A K A M W9S ,2 L 30% VOL. 0

CE DC

CE DC

KA Ż Y T N IÓ W A K Z R O G C L A S S IC Z M IĘ TĄ Z P IG WĄ Z CY T RY N Ą ŃCZĄ P Z O M A R A 0,1 L L. O V 30-32%

S O P L IC A ACH 15 W S M A K 0,1 L L. O V 30-36% CE DC

WÓDKA / KOLOROWA

SOPLICA MORELA ,1 L 30% VOL. 0

12 SZAT.

S O P L IC JA B Ł KO ,2 L 30% VOL. 0

+ 11 SZT. SOPLICA MORELA ,2 L 30% VOL. 0

CE DC

CE DC

ATIS + 1 S Z T . GRA S O P L IC

ATIS + 1 S Z T . GRA S O P L IC

MORELA ,1 L 30% VOL. 0

WHISKY / BRANDY

KUP

MORELA ,2 L 30% VOL. 0

PIW0

WINO

GIN / RUM / LIKIER

CE DC

ZAPYTAJ ICIELA PRZEDSTAW

ZAPYTAJ ICIELA PRZEDSTAW

KA Ż Y T N IÓ W A K GORZ C L A S S IC Z M IĘ TĄ Z P IG WĄ Z CY T RY N Ą ŃCZĄ Z P O M A R A 0,2 L L. 30-32% VO

32,99

F IN L A N D IA L IM E Y A CR NBERR Y R R REDBE 0,5 L 37,5% VOL.

58 Z VAT 4 0 ,

CE DC

BR OW N- FO

RM AN PO LS

KA

F IN L A N D IA L IM E Y A CR NBERR Y R R REDBE COCONUT RANT A L B C K C U R 0,7 L L. O V % 37,5

NAPOJE

BR OW N- FO

14

RM AN PO LS

KA


INFORMATOR PROMOCYJNY / NR 2 01.02.2019–28.02.2019

A K D Ó W O L O R O WA K

3 Z VAT 3 , 4

Z VAT 5 , 1 9

ŻUBR W IŚ N IO W Y Y CY T RY N OW L ,09 30% VOL. 0

WA ŻO Ł Ą D KO GORZKA NA T R A D Y C YJ Z M IĘ TĄ W IŚ N IĄ Z CZARNĄ Z F IG Ą 30-36% VOL. 0,09-0,1 L

ST OC K PO LS

KA

KA

ST OC K PO LS

8,12

Z V A T 7, 4 9

9 Z VAT 9 , 9

ŻUBR IŚ W N IO W Y Y CY T RY N OW L ,2 0 L. O V % 30

WA ŻO Ł Ą D KO GORZKA NA T R A D Y C YJ Z M IĘ TĄ W IŚ N IĄ Z CZARNĄ Z F IG Ą 0,2 L 30-36% VOL.

KA

KA

63 Z VAT 2 9 ,

79 Z VAT 2 0 ,

WA ŻO Ł Ą D KO A K Z GOR NA T R A D Y C YJ Ą T Z M IĘ 0,7 L 30-36% VOL.

WA ŻO Ł Ą D KO A K Z GOR NA T R A D Y C YJ Ą T Z M IĘ W IŚ N IĄ Z CZARNĄ Z F IG Ą 0,5 L % 6 30-3 VOL.

ST OC K PO LS

KA

ST OC K PO LS

PIW0

16,90 WINO

24,09

GIN / RUM / LIKIER

ST OC K PO LS

WHISKY / BRANDY

6,09

ST OC K PO LS

WÓDKA / KOLOROWA

4,22

WÓDKA / CZYSTA

2,79

KA

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.02.2019–28.02.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

15


A K D Ó W O L O R O WA K

WÓDKA / CZYSTA

3,29 5 Z VAT 4 , 0

WÓDKA / KOLOROWA

LU B E LS K A KA CY T RY N ÓW KA W Ó K Z GRUS A JEŻYNÓWK A K W IÓ W IŚ N T O WA GREJPFRU KA W Ó IN Ż U R AW ÓWKA Z C Ń A R A POM A O S A ANAN W WA O K Z C E Z R PO ,1 L 30% VOL. 0 ST OC K PO LS

KA

WHISKY / BRANDY

6,58 9 Z VAT 8 , 0

GIN / RUM / LIKIER

LU B E LS K A KA CY T RY N ÓW KA W Ó GRUSZK A K W Ó N Y Ż JE A W IŚ N IÓ W K A TOW GREJPFRU KA W Ż U R AW IN Ó K A ÓW Z C Ń A POMAR A ANANASOW A W O K Z C E PORZ ,2 L 30% VOL. 0 ST OC K PO LS

KA

WINO

15,51 8 Z VAT 1 9 , 0

NAPOJE

PIW0

LU B E LS K A KA CY T RY N ÓW KA W Ó K Z S U GR A K W Ó JEŻYN A K W IÓ N IŚ W T O WA GREJPFRU KA W Ó IN W A ŻUR ZÓWKA C Ń A R A M O P A ANANASOW O WA PORZECZK L ,5 30% VOL. 0 ST OC K PO LS

16

KA


INFORMATOR PROMOCYJNY / NR 2 01.02.2019–28.02.2019

A K D Ó W O L O R O WA K

WÓDKA / CZYSTA

3,94 5 Z VAT 4 , 8

ST OC K PO LS

WÓDKA / KOLOROWA

SASKA G IE R K A K IW ŚL A WĘ RUMU Ą T U N W IŚ N IA Z A P IG W S KOW Y O R Z EC H L A E LU RM Z N U TĄ K A Z A C Ń A R POMA BONA R U O B Ą T Z NU TĄ U N Z K AWA B R A N DY Z CZARNY BE A Ż Ó R A IK Z D ,09-0,1 L 30% VOL. 0 KA

WHISKY / BRANDY

7,15 9 Z VAT 8 , 7

ST OC K PO LS

GIN / RUM / LIKIER

SASKA G IE R K A K Ś L IW A W Ę R U M U Ą T U W IŚ N IA Z N A P IG W S KOW Y O R Z EC H L A E LU M R A K Ą Z NUT ZA POMARAŃC NA O B R U O B Z N U TĄ TĄ K AWA Z N U B R A N DY Z CZARNY BE A Ż Ó R A D Z IK ,2 L 30% VOL. 0 KA

15,79 WINO

2 Z VAT 1 9 , 4

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.02.2019–28.02.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

NAPOJE

ST OC K PO LS

PIW0

SASKA G IE R K A Ś L IW K A W Ę R U M U U TĄ W IŚ N IA Z N A P IG W S KOW Y O R Z EC H L A E LU M R A Z N U TĄ K Z A C Ń A R A M PO URBONA Z N U TĄ B O TĄ NU Z A W KA B R A N DY Z CZARNY BE A Ż Ó D Z IK A R L ,5 30% VOL. 0 KA

17


A K D Ó W O L O R O WA K

WÓDKA / CZYSTA

3,35 Z VAT 4 , 1 2

WÓDKA / KOLOROWA

K R U P N IK Y CY T RY N OW A K IW L Ś P IG WA W IŚ N IA ORZECH CZERWONA A PORZECZK Z E B Y N CZAR ,1 L 30% VOL. 0

GIN / RUM / LIKIER

WHISKY / BRANDY

MA RI E BR IZ

6,59

15,99

Z VAT 8 , 1 1

7 Z VAT 1 9 , 6

K R U P N IK Y CY T RY N OW A K Ś L IW P IG WA W IŚ N IA ORZECH CZERWONA A PORZECZK Z CZARNY BE L ,2 0 L. O V 30%

K R U P N IK Y CY T RY N OW A K Ś L IW P IG WA W IŚ N IA ORZECH CZERWONA A PORZECZK Z CZARNY BE L ,5 0 L. O V 30%

NAPOJE

PIW0

WINO

MA RI E BR IZ

18

AR D

AR D

MA RI E BR IZ

AR D

2,79

5,49

12,29

3 Z VAT 3 , 4

5 Z VAT 6 , 7

2 Z VAT 1 5 , 1

A WA L IG Ó R A W O N CY T RY W IŚ N IO WA P IG W O WA T O WA GREJPFRU W O M A L IN A Ą M IĘ T L IM O N K A Z ,1 L 0 L. 28% VO

A WA L IG Ó R A W O N CY T RY A W IO N IŚ W P IG W O WA T O WA GREJPFRU W O M A L IN A Ą M IĘ T L IM O N K A Z ,2 L 0 L. 28% VO

A WA L IG Ó R A W O N CY T RY A W IO N IŚ W ,5 L 28% VOL. 0

BZ K AL CO

BZ K AL CO

BZ K AL CO


INFORMATOR PROMOCYJNY / NR 2 01.02.2019–28.02.2019

A K D Ó W O L O R O WA K

ZAPYTAJ ICIELA ZE R P DSTAW A Z Ł O TA ŻUBRÓWK BU KO R A D Ę NU L IŚ C IE K L O Y P Ę DY S O S N L ,2 0 L. O V 37,5%

CE DC

CE DC

KUP

+1 SZT. S ZA 20KA0ZŁZOTŁA GRATI A OT ÓW ŻUBR KO R A D Ę B U NU L IŚ C IE K L O Y N S O P Ę DY S 37,5% NOŚCI MIX POJEM

WÓDKA / CZYSTA

ZAPYTAJ ICIELA ZE R P DSTAW A Z Ł O TA ŻUBRÓWK BU KO R A D Ę NU L IŚ C IE K L O Y P Ę DY S O S N L ,1 0 L. O V 37,5%

A ZŁ Ż U B R Ó W K RODZAJ Y DOWOLN L. 0,5 L 3 7, 5 % VO

WÓDKA / KOLOROWA

CE DC

CE DC

2,86

5,73

2 Z VAT 3 , 5

Z V A T 7, 0 5

KA BA R M A Ń S A W IO N IŚ W A CY T RY N OW A W O W P IG Ś L IW K O WA L 21% VOL. 0,2

KA BA R M A Ń S A W IO N IŚ W A CY T RY N OW A W O W IG P A A N TO N ÓW K A W O K IW ŚL L 21% VOL. 0,5

JA NT OŃ

WHISKY / BRANDY

ZAPYTAJ ICIELA PRZEDSTAW A Z Ł O TA ŻUBRÓWK BU KO R A D Ę NU L IŚ C IE K L O Y N S O S Y D Ę P L ,5 0 L. O V 37,5%

14,09

0 Z VAT 3 , 8

Z V A T 7, 1 2

3 Z V A T 1 7, 3

SADÓWKA A CY T RY N OW A W O W IG P Ś L IW K O WA W IŚ N IO WA L ,1 30% VOL. 0

SADÓWKA A CY T RY N OW A W O W IG P Ś L IW K O WA W IŚ N IO WA L ,2 30% VOL. 0

SADÓWKA A CY T RY N OW A W O W IG P Ś L IW K O WA W IŚ N IO WA L ,5 30% VOL. 0

EU RO CA SH

EU RO CA SH

EU RO CA SH

PIW0

5,79

WINO

3,09

GIN / RUM / LIKIER

JA NT OŃ

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.02.2019–28.02.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

19


INFORMATOR PROMOCYJNY / NR 2 01.02.2019–28.02.2019

Y K S I H W 35,99

43 Z VAT 3 4 ,

27 Z VAT 4 4 ,

IN E ’S BA L L A N T F IN E S T ,5 L 40% VOL. 0

IN E ’S BA L L A N T F IN E S T B R A S IL OL. 0,7 L % 0 35-4 % V

W YB OR OW

A

A W YB OR OW

WHISKY

WÓDKA / CZYSTA

27,99

W CZAS NA DLA KLIENTÓ

61,79

00 Z VAT 7 6 , POZA CZAS NA

WHISKY

64,99 WÓDKA / KOLOROWA

94 Z VAT 7 9 , IN E ’S BA L L A N T 12 Y O ,7 L 40% VOL. 0 W YB OR OW

KUP

IN E ’S BA L L A N T T S E F IN ,7 L 40% VOL. 0

+ 1 SZTE’S.

A WYBOROW L ,5 40% VOL. 0

W CZAS NA DLA KLIENTÓ

WHISKY

45,69

W H IS K Y D E WA R `S B E L A L E IT WH L 40% VOL. 1

WHISKY

47,97

01 Z VAT 5 9 ,

BALLANTIN BRASIL ,7 L 35% VOL. 0

RY GLENGAR LT A M E L S IN G + K A R T O N IK L ,7 40% VOL. 0

+ 1 SZTE’S. + 1 SZT.

CE RV IL LE IN

W CZAS NA DLA KLIENTÓ

WHISKY

W CZAS NA DLA KLIENTÓ

RT IN I PO LS

KA

S

WHISKY

23,49

2 Z VAT 2 1 , 2

89 Z VAT 2 8 ,

Y AS NA WHISK

Y AS NA WHISK

W CZAS NA DLA KLIENTÓ

WHISKY

31,78

09 Z VAT 3 9 , WHISKY

POZA CZ

18,11

24,66

POZA CZAS NA

8 Z VAT 2 2 , 2

34 Z VAT 3 0 ,

4 Z VAT 4 1 , 0

ER H IG H L A N D L ,5 40% VOL. 0

ER H IG H L A N D L ,7 40% VOL. 0

ER H IG H L A N D L 40% VOL. 1

EU RO CA SH

EU RO CA SH

EU RO CA SH

POZA CZ

WINO

17,25

VE ST ME NT

BA CA RD I MA

GIN / RUM / LIKIER

BALLANTIN PASSION ,7 L 35% VOL. 0

E’S BALLANTIN HARD FIRED L ,7 40% VOL. 0

80 Z VAT 5 2 ,

20 Z VAT 5 6 , POZA CZAS NA

42,93

WHISKY / BRANDY

4 SZT.

+1 SZT. GRATIS

A

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.02.2019–28.02.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

PIW0

33,37

21


Y K S I H W WÓDKA / CZYSTA

31,99 35 Z VAT 3 9 ,

WA L K E R J O H N N IE BEL A L RED ,5 L 40% VOL. 0 DI AG EO

W CZAS NA DLA KLIENTÓ

WHISKY

37,16

71 Z VAT 4 5 , ISKY

WH POZA CZAS NA

38,69

49,99 9 Z VAT 6 1 , 4

WA L K E R J O H N N IE E L RED LAB L 40% VOL. 1 DI AG EO

WÓDKA / KOLOROWA

9 Z V A T 4 7, 5

WA L K E R J O H N N IE E L RED LAB L ,7 40% VOL. 0 DI AG EO

W CZAS NA DLA KLIENTÓ

WHISKY

WHISKY / BRANDY

75,42

77 Z VAT 9 2 , POZA CZAS NA

WHISKY

78,69

104,19 ,15 Z VAT 1 2 8

WA L K E R J O H N N IE B E L L K BL AC A L 40% VOL. 1

ZAPYTAJ ICIELA PRZEDSTAW HISKY GRANT’S W ,5 L 0 40% VOL. CE DC

DI AG EO

79 Z VAT 9 6 ,

GIN / RUM / LIKIER

WA L K E R J O H N N IE B E L BL ACK L A L ,7 40% VOL. 0 DI AG EO

W CZAS NA DLA KLIENTÓ

WHISKY

ZAPYTAJ IELA RZEDSTAWIC

WINO

P

POZA CZAS NA

WHISKY

PIW0

ZAPYTAJ ICIELA PRZEDSTAW HISKY GRANT’S W ,7 L 0 L. O 40% V

NAPOJE

CE DC

22

ZAPYTAJ ICIELA PRZEDSTAW HISKY GRANT`S W 1 L L. O V 40%

ZAPYTAJ ICIELA PRZEDSTAW RE DEW T U L L A M O 0,7 L L. O V 40%

CE DC

CE DC


WH

KUP

WÓDKA / CZYSTA

51,67 55 Z VAT 6 3 , JA M ES O N L ,7 40% VOL. 0 W YB OR OW

Y D N A R B / Y K IS 3 SZT.

IN E ’S BA L L A N T T S E F IN ,7 L 40% VOL. 0

+1 SZT. GRATIS

W CZAS NA DLA KLIENTÓ

42,99

88 Z VAT 5 2 ,

A WYBOROW L ,5 0 L. O V 40%

POZA CZAS NA

WÓDKA / KOLOROWA

JA M E ,7 L 40% VOL. 0

27 Z VAT 5 6 , IE L’S JACK DAN C L A S S IC HONEY 0,5 L 0 35-4 % VOL. BR OW N- FO

WHISKY / BRANDY

WHISKY

45,75

+ 2 SSZONT.

A

WHISKY

RM AN PO LS

KA

61,99

61,99

83,19

25 Z VAT 7 6 ,

25 Z VAT 7 6 ,

,32 Z VAT 1 0 2

IE L’S J A C K D A N ,7 L 0 L. O V % 0 4

IE L’S JACK DAN R IE IK L E IR F HONEY ,7 L % 35 VOL. 0

IE L’S JACK DAN 1 L 40% VOL.

BR OW N- FO

RM AN PO LS

KA

RM AN PO LS

RM AN PO LS

KA

KA

PIW0

WINO

GIN / RUM / LIKIER

BR OW N- FO

BR OW N- FO

ZAPYTAJ ICIELA PRZEDSTAW

ZAPYTAJ ICIELA PRZEDSTAW

J IM B E A M BOURBON KI + 2 SZKLAN N O B R BOU R E D S TA G ,7 L 40% VOL. 0

* M E TA X A 5 L ,7 0 L. O V 38%

NAPOJE

ST OC K PO LS

24

KA

CE DC

KUP

ZA 120 Z* Ł M E TA X A 5 38% VOL. I NOŚC P MIX OJEM CE DC

+1 SZT. GRATIS S O P L IC A S M A K O WA L ,2 30% VOL. 0


INFORMATOR PROMOCYJNY / NR 2 01.02.2019–28.02.2019

BRA

N I G / M U R / Y D N 19,99

42,49

54 Z VAT 4 3 ,

59 Z VAT 2 4 ,

26 Z VAT 5 2 ,

ST OC K PO LS

MORGAN C A P TA IN W H IT E LD S P IC E D G O BL ACK 0,7 L 37,5% VOL.

Y BRZEG SŁONECZN Y BRAND ,5 L 36% VOL. 0

STO C K 8 4 L ,7 38% VOL. 0 KA

WÓDKA / CZYSTA

35,40

AM BR A

9 Z V A T 6 7, 3

MORGAN C A P TA IN IC E D P S K C BLA ,7 L 40% VOL. 0 DI AG EO

KUP MIX 6 SZT.

BACA R D I NCA C A R TA B L A A R G E N C A R TA O R O A T R A C CA N A L C A R TA B + S P R IT E L L. 0,7 37,5-40% VO RT IN I BA CA RD I MA

BOSFORD R O S E G IN R Y G IN L O N D O N D 0,7 L L. O V % ,5 37 BA CA RD I MA

KA

CENA ZA SZT.

GIN / RUM / LIKIER

CENA ZA SZT.

11 Z VAT 5 4 , ATIS + 1 S Z T . GRD R O BOSF

26 Z VAT 5 2 ,

R O S E G IN R Y G IN N O L D O N D 0,7 L L. O V % 37,5

ATIS + 1 S Z T . GRD I R A C BA NCA C A R TA B L A ,7 L 0 L. O V 37,5%

RT IN I PO LS

43,99

PO LS KA

42,49

WHISKY / BRANDY

54,79

KUP MIX 8 SZT.

25,99

45 Z VAT 4 8 ,

81 Z VAT 3 3 ,

7 Z VAT 3 1 , 9

G IN G O R D O N `S0,7 L L. O V 37,5%

`S G IN S E A G R A M0,7 L L. O V 38%

SKI G IN L U B U ,7 L 0 L. O V 37,5%

DI AG EO

W YB OR OW

A

WINO

27,49

39,39

WÓDKA / KOLOROWA

DI AG EO

HE NK EL L

PIW0 NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.02.2019–28.02.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

25


INFORMATOR PROMOCYJNY / NR 2 01.02.2019–28.02.2019

L

I K N I R D / Y R E IKI

CE DC

KUP MIX 2L

IS T E R J Ä G E R M E L. O V % 35 NOŚCI MIX POJEM

+1 SZT. GRATIS S O P L IC A WIŚNIOWA ,2 L 30% VOL. 0

ZAPYTAJ ICIELA PRZEDSTAW P E R IT IV O A P E R O L A 0,7 L 11% VOL.

WÓDKA / CZYSTA

ZAPYTAJ ICIELA PRZEDSTAW IS T E R J Ä G E R M E ,7 L 0 35% VOL.

CE DC

CE DC

WÓDKA / KOLOROWA

35,49

58,79

4 Z VAT 1 8 , 4

65 Z VAT 4 3 ,

1 Z VAT 7 2 , 3

T ADVOCAA L ,5 0 L. O V % 20

B A IL E Y ’S AM IR IS H C R E L ,5 0 L. O 17% V

’S S H E R ID A N,7 L 0 L. O V % ,5 15

PO LM OS BI

EL SK O- BI AŁ

A

WHISKY / BRANDY

14,99

DI AG EO

DI AG EO

GIN / RUM / LIKIER

2,64

39 Z VAT 5 0 ,

4 Z VAT 6 , 6

5 Z VAT 3 , 2

M A L IB U BEAN RUM IB R A C L V % 18 OL. 0,7

IE L `S JACK DAN A L O &C 3L 6% VOL. 0,3

ER & H IG H L A N D N O M LE N G IN & M A D Q U E E IM E & T O N IC L M & AY R U P IR AT E B COLA AY R U M T P IR A E B IT MOJ O 3L % 6 VOL. 0,3

W YB OR OW

A

BR OW N- FO

RM AN PO LS

KA

PIW0

5,40

WINO

40,97

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.02.2019–28.02.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

NAPOJE

EU RO CA SH

27


WÓDKA / CZYSTA

SPE

A T R E F O C JA L N A OBIET K Ń E I Z D NA

9,49

5,79

15,99

7 Z VAT 1 1 , 6

Z V A T 7, 1 2

7 Z VAT 1 9 , 6

Z RÓŻĄ KADARKA S C /P R /P S L. 0,75 L 10,5-11% VO

SSI CARLO RO ET E W S IN T E N S E D R O C N CO 5L 11% VOL. 0,7

BA RT EX

CE DC

32,99

7,29

12,49

58 Z VAT 4 0 ,

7 Z VAT 8 , 9

6 Z VAT 1 5 , 3

AST I M A R T IN I I ZK IS L IE +K ,75 L 7,5% VOL. 0

F R ES C O E F R IZ Z A N T A ES C P & O G N A M R /P S ,75 L 5,5% VOL. 0

C IN & C IN H RMOUT B IA N C O V E 1 L L. 14% VO

C OT E RED W H IT E 0,75 L IA NT SI PO LA

ND

WHISKY / BRANDY

WÓDKA / KOLOROWA

VI NE X- SL AV

BA CA RD I MA

RT IN I PO LS

KA

AM BR A

PIW0

WINO

GIN / RUM / LIKIER

AM BR A

23,99

45,69

37,99

51 Z VAT 2 9 ,

20 Z VAT 5 6 ,

73 Z VAT 4 6 ,

SKI G IN L U B U R R Y E B W A P IN K S T R 0,5 L L. O V % ,5 37

B A IL E Y ’S AM IR IS H C R E L 17% VOL. 0,7

`S S H E R ID A N,5 L 0 L. O V 15,5%

HE NK EL L

DI AG EO

NAPOJE

I M I TO WA EDYCJA L

28

DI AG EO

NA


INFORMATOR PROMOCYJNY / NR 2 01.02.2019–28.02.2019

WINO 3 Z VAT 1 6 , 3 ER ALEXAND T THE GREA Ł /S C , B /S Ł 1L KR AJ : BU ŁG

AR IA

2 Z VAT 1 5 , 5 DAOS A C BERNET S N C /P S A U V IG N O B /P S AY N N O CHARD 0,75 L

AV IVA /S Ł E B LU S K Y B Ł /S R D P IN K G O L Ł /S R E S O R ,75 L 5,5% VOL. 0 KR AJ : HI SZ

PA NI A

BLUE SKY - WINO MUSUJĄCE O KWIATOWO-OWOCOWEJ ŚWIEŻOŚCI PINK GOLD - SŁODKIE, Z WYCZUWALNYMI BIAŁYMI KWIATAMI, POMARAŃCZĄ I AROMATEM GREJPFRUTA ROSE - AROMATY BIAŁYCH KWIATÓW, GREJPFRUTA I SKÓRKI POMARAŃCZY

15,28 9 Z VAT 1 8 , 7

FRANCE B R IS E D E Y C /W Y, B /W 5 L ,7 0 L. O V 3% 12,5-1 CJ A KR AJ : FR AN

LEKKO TANICZNE, DŁUGO PO OTWARCIU NIE TRACI SMAKU, WYCZUWALNE CHARAKTERYSTYCZNE CZARNE PORZECZKI I KORZENNE ZAPACHY

13,28

11,29

3 Z VAT 1 6 , 3

9 Z VAT 1 3 , 8

WHISKY / BRANDY

12,62

59 Z VAT 2 8 ,

WÓDKA / KOLOROWA

CZERWONE - AROMAT PRZYPRAW, CZERWONEJ PAPRYCZKI I OWOCÓW, DOBRZE ZBUDOWANE BIAŁE - INTENSYWNIE OWOCOWY, SŁODKI AROMAT CHARAKTERYSTYCZNY DLA SZCZEPU MUSCAT

23,24

WÓDKA / CZYSTA

13,28

DAW IA KR AJ : M OŁ

ASURE DAOS TRE T E N R E B A C N C /W Y S A U V IG N O B /W Y AY CHARDONN L 0,75

PEŁNA, CZERWONA BARWA, AROMATY JAGÓD, SZAFRANU Z NUTAMI JEŻYNY I GODZIKÓW

JASNY SŁOMKOWY KOLOR ORAZ BOGATY OWOCOWY SMAK

CHARAKTERYSTYCZNY AROMAT ŚLIWKI Z LEKKĄ, KWASKOWĄ NUTĄ

10,62

11,29

16,60

6 Z VAT 1 3 , 0

9 Z VAT 1 3 , 8

42 Z VAT 2 0 ,

S IM IG LY K O S /P C O L L APO E B /P S IT D O R H P A 0,75 L

TO K A J I /P S F U R M IN T B 0,75 L

I O L D T B IL IS W /P C I D A L AV E R /P S ALAZANI C 5 L ,7 0 L. O 11,5% V

RY

DAW IA

KR AJ : W ĘG

RY

NAPOJE

CHARAKTERYSTYCZNA SZLACHETNIE ŻÓŁTA BARWA ORAZ RZEŚKI OWOCOWY AROMAT

JA

PIW0

KR AJ : GR UZ

WINO

APOLLO - INTENSYWNY KOLOR I KUSZĄCY SMAK, LEKKO BANANOWY I PRZYJEMNY AROMAT APHRODITE - SŁODKIE, WYRAŹNE OWOCOWE NUTY, POSMAK BANANÓW, PODAWAĆ SCHŁODZONE

KR AJ : W ĘG

VÉR

OWOCOWE, LEKKIE, PRZYJEMNE DO PICIA NA CO DZIEŃ

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.02.2019–28.02.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

GIN / RUM / LIKIER

JA KR AJ : GR EC

KR AJ : M OŁ

E G R I B IK A C /W Y 0,75 L

29


WINO WÓDKA / CZYSTA

7,30

17,93

8 Z VAT 8 , 9

5 Z VAT 2 2 , 0

S O P H IA , B /S Ł R /P S , C /S Ł W /P C , W /P B 5L ,7 0 L. 11% VO KR AJ : BU ŁG

PROSECC AMANTI B /W Y 0,75 L

AR IA

WÓDKA / KOLOROWA

KR AJ : W ŁO

O

CH Y

KR AJ : W ŁO

RÓŻOWE - PRZYJEMNE I ŚWIEŻE W SMAKU Z AROMATAMI TRUSKAWEK I MALIN CZERWONE - ZBALANSOWANE Z PRZYJEMNĄ NUTĄ JEŻYN, WIŚNII CZEREŚNI BIAŁE - PRZYJEMNY, OWOCOWY AROMAT O WYCZUWALNEJ NUCIE MIODU I MELONA

WHISKY / BRANDY

ZAPYTAJ ICIELA PRZEDSTAW SE DARK HOR CABERNET Y N C /W S A U V IG N O B /W Y AY N N O D CHAR Y M E R L O T C /W N C A L B N O N IG SAU V B /W Y 0,75 L CH Y

CE DC

PERLISTE, ORZEŹWIAJĄCE, WYCZUWALNE SMAKI GRUSZKI, JABŁEK I BRZOSKWIŃ

ZAPYTAJ ICIELA ZE PR DSTAW

ZAPYTAJ ICIELA ZE R P DSTAW

ZAPYTAJ ICIELA ZE PR DSTAW

A P O T H IC R E D C /W Y Y W H IT E B /W Y /W C DARK 0,75 L ,5-14% VOL.

O DEL C A S IL L E R L B D IA O V. C /W Y E C A B . S A U C /W Y E R E C A R M E N Y B/WY A N N O D R A CH 5L MERLOT 0,7NI A

T BA R E FO O T E N R E CAB N C /P W S A U V IG N O W T M E R L O C /P Ł /S M O S C AT O B R /S Ł O T A C P IN K M O S IO B /P W P IN O T G R IG N D E L FA W H IT E Z IN R /P W 0,75 L

12

KR AJ : US A

KR AJ : HI SZ

CE DC

PA

CE DC

GIN / RUM / LIKIER

KR AJ : US A CE DC

8,49

WINO

4 Z VAT 1 0 , 4

NAPOJE

PIW0

F R ES C O S B IA N C O B /P W /P B O C N B IA S R O S S O R /P W /P R O S S RO /P S RÓŻOWE R Ł C /S E N O W CZER E F R IZ Z A N T S /P B E Ł B IA R E D C /P S /P S RÓŻOWE R FRAGOL A L ,75 10% VOL. 0 KA

9,99

8,99

9 Z VAT 1 2 , 2

6 Z VAT 1 1 , 0 D O R AT O G A R K L IN C N B IA O S P L IN G RK A P S ROSE R K L IN G A P S O S S RO ,75 L 0 L. O V 10% CH Y

C OT E I SWEET E W H IT S E M E E T W I RED SEM S ROSE U IT S F O R E S T F R YA A P A P T E SWE 0,75 L

KR AJ : W ŁO

AM BR A

AR IA KR AJ : BU ŁG

VI NE X- SL AV

IA NT SI PO LA

ND

KR AJ : PO LS AM BR A

30

NA PREZENT

DO POSIŁKU

Z PRZYJACIÓŁMI

SAŁATKI

PRZYSTAWKI

CZERWONE MIĘSO

CIASTA

NA RANDKĘ

DO RELAKSU

RYBY

DRÓB

MAKARON

GRILL

OWOCE MORZA


INFORMATOR PROMOCYJNY / NR 2 01.02.2019–28.02.2019

WINO 7 Z VAT 3 1 , 9

KR AJ : W ŁO

BA CA RD I MA

CH

RT IN I PO LS

KA

CENA ZA SZT.

ATIS + 1 S Z T . GRI IN T R MA PROSECCO L ,75 11,5% VOL. 0

KR AJ : W ŁO

CH

I PO LS KA RD I MA RT IN

NA W

KA

10,99 2 Z VAT 1 3 , 5 G R Z A N IE C KI G A L IC YJ S E IT H V IP W C L A S S IC OLOWY A Z E B L KO H Y W O D IO M VOL. 1 L JA NT OŃ

GIN / RUM / LIKIER

74 Z VAT 3 0 ,

M A R T IN I NERO ,75 L 8,5% VOL. 0 Y

OŚĆEC NOYW ŁĄCZNOŚĆ

NTI MONTE SA Ł /S C L A O R IG IN B /P W L A IN IG R O R Y C /S Ł BL ACKBER Y P IN E B E R R Ł W. C /S W IL D S T R A C O EC IS T T U FR MANGO P IN E B E R R Y ON W AT E R M E L MDOLCE MSECCO TER S P R IT Z B IT E G ORAN 0,75 L 10-11% VOL.LS KA

KA

6 Z V A T 2 7, 6

WHISKY / BRANDY

24,99

RT IN I PO LS

22,49

BA CA

2 Z VAT 1 3 , 5

M A R T IN I PROSECCO L ,75 11,5% VOL. 0 RT IN I PO LS

BA CA RD I MA

M A R T IN I H RMOUT B IA N C O V E L. 1 L O 14,4% V

10,99

KUP 11 SZT. BA CA RD I MA

M A R T IN I H RMOUT B IA N C O V E O U T H M R E V O S ROS RMOUTH E V O T A S O R E X T R A D RY VERMOUTH TH RMOU B IA N C O V E 1 L IC + TO N L. 1 L 14,4-18% VO

+1 SZT. GRATIS

WÓDKA / KOLOROWA

M A R T IN I H RMOUT N B IA C O V E O U T H M R E V ROSSO MOUTH R E V O T A ROS RY D A R T EX VERMOUTH RMOUTH B IA N C O V E 1 L + T O N IC 1 L L. 14,4-18% VO Y

KUP MIX 11 SZT.

WÓDKA / CZYSTA

25,99

KR AJ : PO

JA NT OŃ

3,19

3 Z VAT 9 , 8

8 Z VAT 4 , 7

ELSKI CY D R LU B Y Z C Y KL AS N L 4,5% VOL. 1

ECZKA JA N TO Ń B K Z GOR A SU W O OCE LA IA N W IŚ 12% VOL. 1 L

2 Z VAT 3 , 9 FA J R A N T M A L IN O W Y W IŚ N IO W Y Z IO Ł O W Y ,9 L 13% VOL. 0KA

JA NT OŃ

EU RO CA SH

KR AJ : PO LS AM BR A

KA

KR AJ : PO LS

KA

PIW0

3,89

WINO

7,99

KR AJ : PO LS

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.02.2019–28.02.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

31


WÓDKA / KOLOROWA

WÓDKA / CZYSTA

PIWO KO WA Ń O D 3 O PA Z YC H C R O I ZB

KO WA Ń O D 5 O PA Z YC H C R O I ZB

7,98

7,68

7,00

2 Z VAT 9 , 8

5 Z VAT 9 , 4

1 Z VAT 8 , 6

N KASZTEL A OZ Y R E T S N IE PA WA N E ACK P U S Z K A 4 -P L 4 x 0,5

HARNAŚ ACK P U S Z K A 4 -PL ,5 4x0

WHISKY / BRANDY

CA RL SB ER

3,19

1,67

8 Z VAT 3 , 5

2 Z VAT 3 , 9

ARD GARAGE H K D R IN LEMON 0,44 L

Y SOMERSB ON W AT E R M E L O R IG IN A L RY B L A C K B E R IM E L R E W O E L D E R F L . 0,4 L W Z Z E B . BUT

G

GIN / RUM / LIKIER WINO

G

2,91

CA RL SB ER

PIW0

G

KO WA Ń O D 5 O PA H Z B I O R C Z YC

O K O C IM NE JASNE PEŁ L 0,5 . W Z A K BUTEL

CA RL SB ER

G

NOWOŚĆ

CA RL SB ER

G

12,29

2,33

2,22

2 Z VAT 1 5 , 1

7 Z VAT 2 , 8

Z VAT 2 , 7 3

Y SOMERSB N O L E M R E W AT O R IG IN A L RY B L A C K B E R IM E RL E W O L F R E ELD ACK P U S Z K A 4 -P 4 x 0,5 L

KARMI C L A S S IC W. BUTELKA Z L 0 ,5 0 KARMI C L A S S IC T POMELO P GREJ FRU A W Ż U R A IN . EZZW BUTELKA B L ,4 0

RG CARLSBE . ZW Z B A K L BUTE 0,5 L

CA RL SB ER

G

CA RL SB ER

32

CA RL SB ER

G

5 Z VAT 2 , 0

NAPOJE

CA RL SB ER

Z AT E C K Y ZAK S V E T LY L E K AC -P 4 A K PUSZ 4 x 0,5 L

G

CA RL SB ER

G


INFORMATOR PROMOCYJNY / NR 2 01.02.2019–28.02.2019

PIWO KO WA Ń O D 4 O PA Z YC H C R O ZBI

2,73

Z VAT 2 , 2 9

1,86

6 Z VAT 3 , 3

,0 % Ż Y W IE C 0 L 0,5 . W Z . T U B GR UPA ŻY W

IE C

Z VAT 2 , 2 9

Ż Y W IE C IPA A PA ,5 L B U T. Z W . 0 GR UPA ŻY W

IE C

WÓDKA / KOLOROWA

Ż Y W IE C C L A S S IC B IA Ł E 0,5 L B U T. Z W . IE C

GR UPA ŻY W

8,96

1,66

6 Z VAT 3 , 3

2 Z VAT 1 1 , 0

4 Z VAT 2 , 0

Ż Y W IE C S K IE A M E RY K A Ń E N Z IC N E Z S P P O RT E R ,5 L B U T. Z W . 0

EB ACK K Z S P U A 4 -PL ,5 0 x 4

TAT R A MOCNE 0,5 L B U T. Z W .

GR UPA ŻY W

IE C

GR UPA ŻY W

WHISKY / BRANDY

2,73

GR UPA ŻY W

WÓDKA / CZYSTA

1,86

IE C

IE C

GIN / RUM / LIKIER

8,44

WA R K A ST R O N G ,5 L T U . Z W. 0

8 Z VAT 1 0 , 3

B

GR UPA ŻY W

IE C

GR UPA ŻY W

DOS D E S P E R A Z W. Z E B A BUTELK 0,4 L GR UPA ŻY W

IE C

PIW0

ADLER WA R K A R O M A R . /P T G R E J P F R U IĘ TA /M O K Ł B JA ZERO ACK K Z P U S A 4 -PL ,5 0 4x

ZAPYTAJ ICIELA PRZEDSTAW

WINO

ZAPYTAJ ICIELA PRZEDSTAW

IE C

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.02.2019–28.02.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

33


WÓDKA / CZYSTA

PIWO 2,99

2,45

10,59

8 Z VAT 3 , 6

1 Z VAT 3 , 0

3 Z VAT 1 3 , 0

K S IĄ Ż Ę C E WEIZEN L T. BU ZW. 0,5

K S IĄ Ż Ę C E E GODN M C IE N E Ł A A G E R L Y N CZERWO IC Z N E N E Z S P E Z ŁOT L ,5 0 . ZW BUT.

OCNE DĘBOWE M ACK -P PUSZKA 4 L 4 × 0,5

KO MPAN IA

PI W OWAR SK

A

WHISKY / BRANDY

WÓDKA / KOLOROWA

NOWOŚĆ

KO MPAN IA

PI W OWAR SK

KO MPAN IA

PI W OWAR SK

A

A

4,15

10,99

2,15

Z VAT 5 , 1 0

2 Z VAT 1 3 , 5

4 Z VAT 2 , 6

GROLSCH L 0,45 B U T. Z W .

L E C H L IT E ACK P U S Z K A 4 -PL ,5 0 4x

L E C H IC E ANGE B LO O DY O R O IT MOJ S H A N DY 0,5 L B U T. Z W .

KO MPAN IA

PI W OWAR SK

A

KO MPAN IA

PI W OWAR SK

A

PI W OWAR SK

A

WINO

GIN / RUM / LIKIER

KO MPAN IA

2,55

2,69

11,49

Z VAT 3 , 1 4

1 Z VAT 3 , 3

3 Z VAT 1 4 , 1

JACK C A P TA IN 0,5 L . W Z Z B U T. B E

R E D D ’S B IA N C O APPLE Y CRANBERR Y R R E B P S RA . 0,4 L B U T. B E Z Z W

R E D D ’S B IA N C O APPLE Y CRANBERR Y R R E B P S A R ACK P U S Z K A 4 -PL 4 x 0,5

PIW0

KO MPAN IA

PI W OWAR SK

A

KO MPAN IA

PI W OWAR SK

A

NAPOJE

KO MPAN IA

34

PI W OWAR SK

A


INFORMATOR PROMOCYJNY / NR 2 01.02.2019–28.02.2019

E J O P A N 1,19

Z VAT 1 , 5 9

2 Z VAT 3 , 9

Z VAT 1 , 4 6

A

LA PEPSI CO IC S CL AS M IR IN D A ORANGE SEVEN UP PUSZKA 0,33 L

A C O C A -C O L IC S CL AS C H E R RY L IM E ZERO F A N TA ORANGE S P R IT E 3L P U S Z K A 0,3 CO CA -C OL

C O C A -C O L C L A S S IC L IM E ZERO F A N TA ORANGE S P R IT E P E T 1,5 L CO CA -C OL

WÓDKA / KOLOROWA

3,19

WÓDKA / CZYSTA

1,29

FR IT O- LAY

A

A

1,75

9 Z VAT 2 , 8

5 Z VAT 2 , 4

Z VAT 2 , 1 5

LA PEPSI CO IC S S A L C M IR IN D A ORANGE SEVEN UP PET 1 L

N EST E A A BL ACK TE A W IO IN BRZOSKW A W O N Y R T CY A GREEN TE IC S S A L C O L IM O N K O W A W O T IĘ -M P E T 0,5 L

L IP T O N IC E T E A IO WA B R Z O S K W IN A W O N Y R T CY E TEA G R E E N IC T L IM E & M IN A GREEN TE L ,5 0 T PE

FR IT O- LAY

GIN / RUM / LIKIER

1,99

WHISKY / BRANDY

2,35

FR IT O- LAY

KA HO OP PO LS

1,39

2,59

Z V A T 7, 6 1

Z VAT 1 , 7 1

Z VAT 3 , 1 9

P IC C O L O IA B R Z O S K W IN T R O P IC A L A T R U S K AW K W IŚ N IA MANGO ,75 L A BEZ LK. 0

SON BL ACK T Y OL H O K L A AFTER 0,25 L

E N E R GY M O N S T E R ILT O N A H L E W IS M R IP P E R R T H E D O CTO U LT R A R E D ZERO M IX X D 0,5 L CO CA -C OL

PIW0

AM BR A

GE LLW E

WINO

6,19

A

NAPOJE

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.02.2019–28.02.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

35


KO N TA K T INFOLINIA 0 801 006 069 / Z TEL. KOMÓRKOWYCH 61 674 03 30

OFERTA PROMOCYJNA ALKOHOLI WYŁĄCZNIE DLA PARTNERÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM, WAŻNA W OKRESIE 01.02.2019–28.02.2019. JEŚLI NIE WYSTĄPIŁ BŁĄD W DRUKU I DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY PREZENTOWANYCH PROMOCJI.

Profile for ECA-premium

2_eca_informator_luty_2019  

2_eca_informator_luty_2019