EBS Printed Digest | Issue 17

Page 1

#17

on s es n i bus

leadership лідерство

legality законність

a

l a sm

l

pl

motivation мотивація

a

t e n

transparency прозорістьГ

T

лобалізація і дігіталізація сьогодні це не питання майбутнього, це вже скоріше за все питання минулого і бізнес повинен бути готовий адаптуватися до нових трендів, правил, а також бар'єрів.

he Globalization and digitalization are not in some far away future, we have already faced them, and the business must be ready to adapt to the new trends, rules and obstacles.

“Ви не можете зупинити хвилі, але ви можете навчитися серфінгу” Джон Кабат-Зинн

“You can’t stop the waves but you can learn to surf” Jon Kabat-Zinn

У зв'язку з інтенсивним розвитком сучасного світу технологій стираються кордони між країнами, локальними і глобальними культурами, трендами і віяннями. Маючи амбітні бажання розвиватися, сьогодні для бізнесу не існує кордонів, лише можливості рухатися вперед. Безумовно, в будь-якому процесі еволюції ми не будемо позбавлені свого історичного багажу, який інколи може грати не на нашу користь, тому повинні бути готові подолати недосконалості і архаїзм законодавчої бази, застарілі процедури, неефективні процеси. Проте, ми впевнені, що варто сприймати це як можливість поліпшити умови майбутнього, а не як черговий бар’єр на шляху до успіху. У 17 випуску дайджесту ми зібрали всі найактуальніші аспекти, які допоможуть підготуватися до можливих складнощів сучасного бізнесу.

Due to fast development of the modern world of technologies, borders between the countries, cultures, local and global trends become blurred. The business, which intends to develop, has no borders and can easily move forward. Of course our historical luggage will follow us in every evolution process, it does not always help us, and we must be ready to overcome all imperfections and archaisms of the legislation, some obsolete procedures, inefficient processes, treating them as an opportunity to improve our future rather than a stumbling rock on our way to success. In the 17th issue of our Digest we have gathered the most relevant topics, which can help you to get ready for possible difficulties, which can be faced by the modern business.

Олена Вольська Керуючий партнер та директор

Helen Volska Managing Partner and DirectorH AVE A VISION? MAKE THE RIGHT DECISION — МАЄШ БАЧЕННЯ? ПРИЙМАЙ ПРАВИЛЬНЕ РІШЕННЯ

JADE HONG, UX Designer at Ogilvy in New York.


ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ В СУЧАСНОМУ СВІТІ DIGITAL TRANSFORMATION AND ITS IMPACT ON DOING BUSINESS IN THE MODERN WORLD

7

УКРАЇНСЬКИЙ АГРОБІЗНЕС. ПЕРСПЕКТИВИ ЕКСПАНСІЇ НА ГЛОБАЛЬНОМУ РИНКУ ПРОДОВОЛЬСТВА UKRAINIAN AGRIBUSINESS. PROSPECTS OF EXPANSION AT THE GLOBAL FOOD MARKET

17

ПРОФЕСІЙНІ ІННОВАТОРИ І ДЕ ЇХ ШУКАТИ PROFESSIONAL INNOVATORS AND WHERE TO FIND THEM

25


Дайджест #17

ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ В СУЧАСНОМУ СВІТІ З НАСТАННЯМ 21 СТОЛІТТЯ СВІТ НЕ ПРОСТО ВСТУПИВ В ЕПОХУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ, ЗАВДЯКИ ЦИФРОВИМ ТЕХНОЛОГІЯМ, РОЗВИТКУ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ СВІТОВА ЕКОНОМІКА ТРАНСФОРМУЄТЬСЯ З НЕЙМОВІРНОЮ ШВИДКІСТЮ.

З

а останні 18 років з'явилися цілі галузі, про які в кінці минулого століття ніхто не чув. Інновації, розвиток інжиніринг у та інформаційних технологій прийшли на зміну традиційним бізнес моделям, побудованим на значних інвестиціях у виробничу інфраструктуру. У результаті, ми бачимо абсолютно нових лідерів серед провідних світових гравців. Якщо ще 8 років тому в топ-5 найдорожчих брендів світу входили виробничі гіганти з більш ніж сторічною історією, то у 2018 році топ-5 провідних позицій міцно зайняли молоді компанії, які розробляють або активно використовують у своєму бізнесі інформаційні технології.

7

DIGITAL TRANSFORMATION AND ITS IMPACT ON DOING BUSINESS IN THE MODERN WORLD AS THE 21ST CENTURY SET IN, THE WORLD HAS NOT MERELY ENTERED THE GLOBALIZATION ERA. DUE TO DIGITAL TECHNOLOGIES, EVOLUTION OF MOBILE COMMUNICATION AND SOCIAL NETWORKS, THE WORLD ECONOMY IS BEING TRANSFORMED INCREDIBLY FAST.

I

n the last 18 years completely new industries unheard of at the end of last century has emerged. Innovations, progress in engineering and IT have come to replace traditional business models based on significant investments into the production infrastructure. As a result, we see absolutely new leaders among the key world players. If only 8 years ago the top 5 most expensive world brands were industrial giants with over a hundred years of history, by 2018 the leading positions in the top 5 were firmly taken by young companies developing or actively using IT in their business.


8 2010: ТОП-10 БРЕНДІВ ЗА ГАЛУЗЯМИ

/

2010: TOP-10 BRANDS BY INDUSTRY

2018: ТОП-10 БРЕНДІВ ЗА ГАЛУЗЯМИ

/

2018: TOP-10 BRANDS BY INDUSTRY Автомобілі / Automotive

Напої / Beverages Технології / Technology

Напої / Beverages

Бізнес послуги / Business services

Ресторани / Restaurants

Роздрібна торгівля / Retail

Різне / Diversifies

Ресторани / Restaurants

Технології / Technology

Медіа / Media

ТОП-20 Брендів (2010) / TOP 20 Brands (2010)

ТОП-20 Брендів (2018) / TOP 20 Brands (2018)

Позиція / Rank

Бренд / Brand

Сектор / Sector

Питома вага / Brand Value

Позиція / Rank

Бренд / Brand

Сектор / Sector

Питома вага / Brand Value

1

Coca-Cola

Beverages

70,452 $m

1

Apple

Technology

214,480 $m

2

IBM

Business Services

64,727 $m

2

Google

Technology

155,506 $m

3

Microsoft

Technology

60,895 $m

3

Amazon

Retail

100,764 $m

4

Google

Technology

43,557 $m

4

Microsoft

Technology

92,715 $m

5

GE

Diversified

42,808 $m

5

Coca-Cola

Beverages

66,341 $m

6

McDonald's

Restaurants

33,578 $m

6

Samsung

Technology

59,890 $m

7

Intel

Technology

32,015 $m

7

Toyota

Automotive

53,404 $m

8

Nokia

Technology

29,495 $m

8

Mercedes-

Automotive

48,601 $m

9

Disney

Media

28,731 $m

10

HP

Technology

26,867 $m

11

Toyota

Automotive

26,192 $m

12

Mercedes-

Automotive

25,179 $m

Benz

Benz 9

Facebook

Technology

45,168 $m

10

McDonald's

Restaurants

43,417 $m

11

Intel

Technology

43,293 $m

12

IBM

Business Services

42,972 $m

13

Gillette

FMCG

23,298 $m

13

BMW

Automotive

41,006 $m

14

Cisco

Technology

23,219 $m

14

Disney

Media

39,874 $m

15

BMW

Automotive

22,322 $m

15

Cisco

Technology

34,575 $m

16

Louis Vuitton

Luxury

21,860 $m

16

GE

Diversified

32,757 $m

17

Apple

Technology

21,143 $m

17

Nike

Sporting Goods

30,120 $m

18

Marlboro

Tobacco

19,961 $m

18

Louis Vuitton

Luxury

28,152 $m

19

Samsung

Technology

19,491 $m

19

Oracle

Technology

26,133 $m

20

Honda

Automotive

18,506 $m

20

Honda

Automotive

23,682 $m


Дайджест #17 Лідерство інноваційних компаній не випадкове, на сьогодні інтернет є ключовим каналом для «донесення» інформації про свою продукцію кінцевому споживачу. По суті, в ТОП5 світових брендів входять компанії, які активно використовують свої сервіси або продукти як спосіб комунікації з кінцевими споживачами через інтернет. Швидкість розповсюдження інтернету і зростання користувачів мобільного зв'язку досить високі і тільки сприяють зміцненню їхнього успіху. Так, звіти We Are Social і Hootsuite говорять про наступне:  У 2019 році аудиторія інтернету налічує 4,39 мільярда чоловік, що на 366 мільйонів (9%) більше, ніж в січні 2018 року  В соціальних мережах зареєстровано 3,48 мільярда користувачів. У порівнянні з даними на початок 2018 року цей показник зріс на 288 мільйонів (9%)  Станом на початок 2019 року в світі 5,11 мільярдів унікальних мобільних користувачів, що на 100 мільйонів (2%) більше, ніж в минулому році  3,26 мільярда чоловік заходять в соціальні мережі з мобільних пристроїв. Це на 10% більше, ніж в минулому році, коли з мобільних пристроїв у соцмережах було на 297 мільйонів чоловік менше. Сьогоднішня цифра в 4,39 мільярда інтернеткористувачів вдвічі вища показника 2012 року, який дорівнював 2,08 мільярда. Знадобилося 16 років, щоб досягти першого мільярда інтернеткористувачів. Наступний мільярд приєднався до мережі всього за 6 років. Сьогодні ж інтернет зростає зі швидкістю 1 мільярд нових користувачів в 2,7 роки. Також статистика говорить про щорічне підвищення швидкості інтернету. Середня швидкість мобільного з'єднання за рік зросла на 18% (до 54,3 Мбіт / с), а середня швидкість фіксованого інтернет-зв'язку на 30% (до 25,1 Мбіт / с). Зростання швидкості мобільного інтернету спричинило збільшення часу в інтернеті з мобільних пристроїв. Сьогодні з 6,5 годин загального онлайн-часу середньостатистичний інтернет-користувач 3 години 14 хвилин проводить з мобільних телефонів і планшетів.

9 It is not by chance that innovative companies have taken the lead, nowadays internet is the key channel to reach the end consumers bringing them information about the respective product. Actually, the TOP 5 of the world brands comprises the companies that are actively using their services or products as the means to communicate with the end consumers through the internet. The rate of internet penetration as well as the rate of growth of mobile communications users remain quite high and further promote their success. Thus, the reports by We Are Social and Hootsuite state as follows:  In 2019 the internet users amount to 4.39 bln. people, which is 366 mln. (9%) more than in January 2018.  3.48 bln. users have been registered in social networks. This number has grown by 288 mln. (8%) compared to the data as of the beginning of 2018.  As of the early 2019 in the world there have been 5.11 bln. unique mobile users, which is 100 mln. (2%) more than last year.  3.26 bln. people enter social networks from mobile devices. This is 10% more than last year, when 297 mln. people less browsed social networks from their mobile devices. Today’s number of internet users that amounts to 4.39 bln. is twice as big as in 2012, when there were 2.08 bln. internet users. It took 16 years to build the first billion of internet users. The next billion joined the network within six years. Today internet is expanding at a rate of one billion new users every 2.7 years. Statistics also tells us about annual increase in internet speed. The average mobile connection speed has shown 18% annual growth, having increased to 54.3 Mbps, and the average speed of landline internet has grown by 30% (up to 25.1 Mbps). Higher mobile internet speed has led to more time spent in the internet from mobile devices. Today an average internet user spends 3 hours and 14 minutes online from a mobile phone or a tablet PC, out of 6.5 hours of their daily internet time.


10 Таким чином виходить, що більше половини населення планети, тобто потенційних покупців - споживачів продукції, чверть часу проводять в мережі, з них - половина через мобільні пристрої.

Thus, over half of the world’s population, i. e. prospective buyers and users of the products, spend a quarter of a day online, with half of them browsing from mobile devices.

E-COMMERCE

E-COMMERCE

Така цифрова трансформація безумовно абсолютно змінила вигляд світової економіки і спосіб комунікації компаній зі своїми споживачами, так само як і купівельні звички останніх. Зокрема, останні 8 років інтернет-торгівля зростає в середньому на 30%. Компанії, що використовують бізнес-модель B2C, яка є найпоширенішою бізнес-моделлю в світі, також змушені пройти цифрову трансформацію. Статистика говорить про постійне зростання популярності торгових онлайнмайданчиків. Минулий рік не став винятком. За даними Alexa, в рейтингу 20 найбільш відвідуваних ресурсів на початок 2019 року п'ять місць дісталося e-commerce сайтів.

This digital transformation has undoubtedly totally changed the layout of the global economy and the way how the companies communicate with their consumers, as well as the latter’s buying patterns. In particular, in the last 8 years internet trade has been annually gaining around 30% at the average. The companies using the B2C business model, which is the world’s most widely used business model, also have to undergo digital transformation. Statistics shows continuous growth of the appeal of e-commerce websites. Last year was no exception. According to Alexa, e-commerce websites have taken five positions among the top 20 most visited resources as of the beginning of 2019.

Позиція / Rank

Сайт / Website

Категорія / Category

Позиція / Rank

Сайт / Website

Категорія / Category

1

Google.com

Search

11

Twitter

Social

2

youtube.com

video

12

Sohu.com

Portal

3

facebook.com

Social

13

Jd.com

Shopping

4

baidu.com

Search

14

live.com

Email

5

wikipedia.org

Reference

15

Reddit.com

Social

6

QQ.com

Portal

16

vk.com

Social

7

Taobao

Shopping

17

Instagram.com

Social

8

tmall.com

Shopping

18

weibo.com

Social

9

Amazon.com

Shopping

19

sina.com.cm

Portal

10

Yahoo.com

Portal

20

Yandex.ru

Portal

It’s worth noting that this year the Chinese platforms are especially widely represented among the TOP-20. For example, Taobao and Tmall have outsailed such giant as Amazon by the volume of global traffic. China has altogether firmly ranked first in the amount of e-commerce.

Потрібно відзначити, що в цьому році китайські платформи представлені в ТОП-20 особливо широко. Наприклад, Taobao і Tmall за обсягом глобального трафіку обійшли такого гіганта, як Amazon. Китай взагалі вийшов на стійке 1 місце за рівнем Інтернет-торгівлі.

РЫНОК E-COMMERCE 2017 (МЛРД. ДОЛЛ. США)

800

/

E-COMMERCE MARKET 2017 (BLLION USD)

672 340

600 400

99

200

79

74

43

37

Франція / France

Південна Корея / South Korea

30

20

19

Росія / Russia

Бразилія / Brasil

0 Китай / China

США / USA

Великобританія / Японія / Great Britain Japan

Німеччина / Germany

Канада / Canada


Дайджест #17

11

Український сегмент e-commerce також активно розвивається. Незважаючи на те, що обсяг продажів товарів і послуг склав 2,41 млрд дол. США (65 млрд. Грн.), що істотно менше, ніж в ТОП-10, але темпи зростання (30% за 2018 рік) говорять самі за себе. Якщо говорити про топ-20 сайтів, які відвідують українські користувачі інтернету, то серед них є в тому числі 4 торгових онлайнмайданчики (olx.ua, rozetka.сom.ua, prom.ua, а також aliexpress.com). Таким чином можна говорити про високу популярність e-commerce в українському сегменті інтернет. І така тенденція буде тривати і далі. Причому, якщо раніше товари шукали через пошукові сайти, то зараз тенденція зсувається в бік прямого пошуку через маркетплейс. Цю статистику також підтверджує EVO. ЧАСТКА ПРЯМОГО ТРАФІКУ В УКРАЇНСЬКОМУ СЕГМЕНТІ

60

50%

50

Ukrainian segment of e-commerce is also actively advancing. Although sales of goods and services have only amounted to USD 2.41 bln. (UAH 65 bln.) , which is much less than in TOP-10, the growth rate (30% in 2018) speaks for itself. When it comes to the top-20 websites visited by the Ukrainian internet users, these include, among others, four e-commerce platforms (olx.ua, rozetka.сom.ua, prom.ua and aliexpress.com). Thus, we can speak of popularity of e-commerce in the Ukrainian internet segment. And this tendency is here to stay. Notably, if in the past goods were looked for through search websites, now there is a drift towards direct search via a marketplace. This statistics has also been confirmed by EVO.

/

PERCENTAGE OF DIRECT TRAFFIC IN UKRAINIAN SEGMENT

44% 30%

40

19%

30 20 10 0 Aliexpress

OLX

Цифрова трансформація крім розвитку електронної та мобільної комерції багато в чому визначила ще кілька трендів, характерних в другому десятилітті 21 століття: Аgile-філософія. Проникнення інформаційних технологій в усі аспекти життєдіяльності людського суспільства, його цифрова трансформація привели до того, що швидкість розвитку і зміни ринку стала вищою за швидкість традиційних методів управління. Завдяки цьому на початку 21 століття виникала так звана Аgile-філософія. Основні ідеї Аgile:  Взаємодія важливіша за процеси;  Готовий продукт важливіший за документацію;  Співпраця з клієнтом важливіша узгодженості умов контракту;  Готовність до змін важливіша за дотримання попереднього плану.

Rozetka

Prom

Besides development of e-commerce and m-commerce, digital transformation has also greatly determined a few other trends indicative of the second decade of the 21st century. Аgile philosophy. Penetration of IT into all daily aspects of the human society, its digital transformation have resulted in a situation, where the rate of the market’s development and change has exceeded the rate of conventional management techniques. Due to this the socalled Agile-philosophy has emerged in early 21st century. Here are the main ideas of Аgile:  Individuals and interactions over processes and tools;  Working product over comprehensive documentation;  Customer collaboration over contract negotiation;  Responding to change over following a plan.


12 Гнучкість і адаптивність привнесені Аgile полягають у тому, що тепер замовник ставить мету, а Agile-команда думає, як цю задачу вирішити. Команда може змінювати шлях до мети і займатися реалізацією планів клієнта будь-яким зручним для себе способом. Методології, закладені в Аgile-філософії, зародилися в сфері виробництва програмного продукту як альтернатива традиційним методам управління. А зі сфери ІТ agileметодології поширилися на всі індустрії, де використовуються принципи проектного управління, починаючи від будівництва, і закінчуючи Консалтингом. Agile-модель управління дала новий поштовх розвитку аутсорсингової моделі в сфері ІТ технологій. Команд а повинна бу ти з лагод жена, кваліфікована і компетентна, а цифрові технології дозволяють досягати мети, при цьому виконуючи роботу, перебуваючи на різних кінцях земної кулі. Відмова від інвестицій в основні фонди у необоротні активи і виробничі потужності. Зараз на перше місце виходить інжиніринг, дослідження і розробка технологій, створення конкурентного на міжнародному ринку продукту. Можливість використовувати виробничі пот ужності, розташовані в південно-східній Азії і, зокрема, в Китаї дозволяє практично повністю відмовитися від дорогих інвестицій у власне виробництво.

Flexibility and adaptability brought about by Аgile lie in the fact that now the customer sets the goal and the Agile-team thinks how to solve this problem. The team can change the way to the goal and implement the customer’s plans in any way convenient for the team. Methodologies at the core of Аgile philosophy emerged in the area of software development as an alternative to traditional management techniques. Consequently the agile methodologies spread from IT to all industries that utilize the project management principles, from construction to consulting. Agile management model has given new momentum to development of the outsourcing model in the IT sphere. A team should be well-coordinated, skilled and competent, and digital technologies allow to achieve the goal and do the job, while the team members may be located at opposite ends of the earth. No investment into fixed assets, long-term assets and production facilities. Now the center stage is being taken by engineering, research and development of technologies, creation of a product competitive in the global market. The opportunity to use production facilities located in the South-East Asia and, in particular in China, allows to almost fully give up costly investment into one’s own manufacture. Moreover, business is actively abandoning not only its own production facilities, but administrative ones, too. This trend

Команда повинна бути злагоджена, кваліфікована і компетентна, а цифрові технології дозволяють досягати мети, при цьому виконуючи роботу, перебуваючи на різних кінцях земної кулі.


Дайджест #17

13

A team should be wellcoordinated, skilled and competent, and digital technologies allow to achieve the goal and do the job, while the team members may be located at opposite ends of the earth.

Більш того, йде активна відмова не тільки від власних виробничих, а й від адміністративних потужностей. Цьому сприяє розвиток так званих гнучких-офісів: HUBіб, «просторів», коворкінгів. Гнучкі офіси, до речі, також абсолютно новий тренд і бізнес-модель, яка отримала розвиток завдяки цифровій трансформації міжнародної економіки. Завдяки дігіталізаціі основне, що необхідно для ведення бізнесу - це доступ в інтернет і наявність пристрою, що дозволяє до нього підключитися. Саме цей сервіс, а також рівень зручності, достатній для якісного виконання роботи, створює стійку тенденцію відмови бізнесу від власного «жорсткого» офісу і переїзд в коворкінг. Розвиток Бізнес-інк убаторів та акселераторів. Бізнес-інкубатор - це спеціалізована організація, яка надає підтримку починаючим підприємцям допомагає виростити успішний проект. Зазвичай вони працюють зі стартапами. Стартап - це, перш за все, компанія, націлена на високі темпи зростання. Головне завдання команди - знайти бізнес-модель, яку можна буде легко і швидко масштабувати. А мета бізнес-інкубатора - допомогти стартапу міцно стати на ноги. Основне, що дає бізнес-інкубатор підприємцям це приміщення під офіс (знову ж схема гнучкого офісу), поштово-секретарські

is promoted by the emergence of the so-called flexible offices: HUBs, spaces, co-workings. By the way, flexible offices are also a completely new trend and a business model that has gained momentum due to digital transformation of the global economy. Thanks to digitalization, the main thing needed to do business is internet access and a device that allows you to do this. This particular service, as well as the convenience level sufficient for working to a high standard, creates a sustained tendency for a business to abandon its own “hard” office and move to co-workings. Evolvement of busine s s incubator s and accelerators. A business incubator is a specialized organization geared toward helping beginner entrepreneurs to nurture a successful business project. Business incubators usually work with startups. A startup is in the first place a company targeted at high growth rates. The core task of the team is to discover an easily- and fast-scalable business model. And the business incubator’s aim is to help a startup to have both feet on the ground. The main thing that a business incubator provides to businessmen is an office space (here again we can mention the flexible office scheme), mailing and secretarial services, business consulting, assistance in investment generation, informational support as well as backing participation in tender and


14 послуги, бізнес-консультації, сприяння в залученні інвестицій, інформаційну підтримку, а також підтримку при участі в тендерах і залученні грантів з різних джерел . Фактично функція бізнес-інкубатора - це надання послуг зі створення та просування нових компаній. Кардинальна зміна ролі логістики в ланцюжку поставок. Логістична функція вже давно перетворилася в окремий самостійний бізнес, але саме цифрова трансформація і відмова від інвестиції в основні фонди, в тому числі і складські, а також значне зростання електронної комерції призвело до того, що швидкість доставки стала одним з ключових факторів у сьогоднішньому висококонкурентному середовищі. Побудова власної високоефективної логістичної функції

attract grants from various sources. Actually a business incubator’s function is granting services on establishment and promotion of new companies. Fundamental change of the role of logistics in the supply chain. The logistic function has long ago turned into a separate independent business, but it’s the digital transformation and refusal to invest into fixed assets, including warehouses, as well as significant growth of e-commerce, that has led to the situation where the delivery speed became one of the key factors in today’s highly competitive environment. Building one’s own highly efficient logistic function is a rather costly and time-consuming scheme; on the other hand, as mentioned above, without it one can quickly lose their positions at the market. That is why the market of logistical services and logistics-related technologies is flourishing now. Not least due to development of robotic technologies, Amazon which only eight years ago wasn’t even one of the TOP 20 biggest companies, now firmly holds third place in the world in capitalization. More


Дайджест #17 - досить витратний і тривалий захід, з іншого боку, як було сказано вище, без неї можна швидко поступитися своїми позиціями на ринку. Саме тому ринок логістичних послуг і технології, пов'язані з логістикою, сьогодні так активно розвиваються. Багато в чому завдяки розвитку роботизованих технологій Amazon, ще 8 років тому не входив навіть у ТОП-20 найбільших компаній, сьогодні міцно займає 3 місце за капіталізацією в світі. Більш того, демонструє фантастичне зростання в абсолютних значеннях, який за минулий рік склав 56%. Завдяки зміні парадигми поведінки споживачів і, як наслідок, зростання інтернет торгівлі спостерігається тенденція щодо розвитку кур'єрських служб. Тепер для покупців зручне місце, де вони могли б забрати куплений товар - це поріг їх власного будинку. І підприємці вже зрозуміли це. Перше покоління компаній, які здійснюють кур'єрську доставку, було пов'язане з виникненням маркетплейсов, і набуло особливої популярності в США і країнах Західної Європи. Саме ці компанії формували споживчу звичку замовляти їжу додому. Наприклад, компанія GrubHub, заснована в 2004 році в США, до 2018 року є однією з найбільших в світі web-платформ для замовлення і доставки їжі додому. За 2018 рік прибуток компанії склав 288 млн. Доларів США, а обсяг замовлень, реалізованої через платформу виріс на 21% до 1,4 млрд дол. США. Компанія має 14,5 мільйона активних користувачів і виконує більше 13 мільйонів замовлень на місяць в США. Компанія є публічною і її акції котируються на ньюйоркській фондовій біржі. США є основним ринком, на якому оперує дана компанія. Але, якщо в 2013 році ринок кур'єрської доставки становив 1,3 млрд. Дол. США (90% з яких належали GrubHub), то до 2019 року він виріс до 9,5 млрд. Дол. США. Багато в чому це сталося через другу хвилю компанійстартапів, що з'явилися на ринку за останні 5 років. Вони змінили ринок, перш за все через розвиток власної кур'єрської служби

15 than that, it shows fantastic growth in absolute figures, which constituted as much as 56% during the previous year. Thanks to changes in consumer behavior paradigm that has led to growth of e-commerce, there is a courier delivery services development trend. Now the convenient place for buyers to receive their purchased goods is at the door of their own house. And this has already been realized by business. The first generation of courier companies was tied to emergence of marketplaces and has got a lot of play in the U.S. and Western European countries. These companies were the ones that shaped the consumers’ habit to order meals delivered home. For instance, the company GrubHub founded in the U.S. in 2004 has by 2018 become one of the world’s biggest web-platforms for ordering and door-to-door delivery of meals. During 2018 the company’s earnings amounted to USD 288 mln., while the amount of orders through the platform grew by 21% up to USD 1.4 bln. The company has 14.5 mln. active users and carries out over 13 mln. orders every month in the USA. This is a public company, its shares are listed at New York Stock Exchange. U.S. is the main market where this company operates. However, while in 2013 the courier delivery market amounted to USD 1.3 bln. (of which 90% were owned by GrubHub), by 2019 it has grown up to USD 9.5 bln. It has largely happened due to the second wave of startup companies that emerged in the market in the last 5 years. They have changed the market, in the first place by way of developing their own delivery services and ensuring quicker delivery. An example of these is Uber Eats, whose market share by the end of 2018 amounted to almost 20%. This tendency was well-received in many countries including Ukraine. A Spanish startup Glovo, that has opened its office in Kyiv as recently as in the second half of 2018, now is maybe one of the fastest-growing businesses in the country. The company established in 2016 is now represented in 24 countries and


16 та підвищення швидкості доставки. Таким, наприклад, як Uber Eats, що займає майже 20% ринку на кінець 2018 року. Ця тенденція отримала істотний відгук в тому числі і в Україні. Іспанський стартап Glovo, який тільки в другій половині 2018 року відкрив своє представництво в Києві на сьогодні є, напевно, одним з найбільш швидко зростаючих бізнесів в країні. Заснована в 2016 році, компанія має представництво у 24 країнах, понад 1,3 мільйона замовлень на місяць. До травня 2019 року в Україні онлайн сервіс працює вже в 5 містах, співпрацює з більш ніж 1000 локацій і має понад 500 тисяч завантажень мобільного додатка. Цифрова трансформація дає можливість істотно підвищити операційну ефективність будь-якої компанії. Підвищується прозорість процесів, швидкість прийняття рішень, дост упність і повнота інформації д ля аналізу. Можливість прямої комунікації зі споживачами, відстеження і реакція на зміни на ринку в режимі реального часу. Крім того, можливість безпосереднього впливу на споживчу поведінку, формування трендів і тенденцій і їх повноцінна монетизація - все це ті явища, які завдяки цифровій трансформації визначають успіх при веденні бізнесу в сучасному світі.

has over 1.3 orders monthly. By May 2019 in Ukraine an online service is available in five cities, cooperating with over 1000 locations, and its mobile app has been downloaded over 500 thousand times. Digital transformation enables considerable growth in operational efficiency of any company. This increases transparency of processes, speed of decision-taking, accessibility and completeness of information to be analyzed. The possibility of direct communication with consumers, real-time tracking market changes and reacting to them, as well as the opportunity to directly influence consumer behavior, shape trends and tendencies and their full-scale monetization — all these are the phenomena that, thanks to digital transformation, determine business success in the modern world.

ДАВІД ТЕТРУАШВІЛІ

Керівник практики управлінського консалтингу DAVID TETRUASHVILI

Head of Management Consulting Practice


Дайджест #17

УКРАЇНСЬКИЙ АГРОБІЗНЕС. ПЕРСПЕКТИВИ ЕКСПАНСІЇ НА ГЛОБАЛЬНОМУ РИНКУ ПРОДОВОЛЬСТВА КОЖЕН ІЗ НАС ХОЧА Б РАЗ ЧУВ ПРО ТЕ, ЩО УКРАЇНА - ЖИТНИЦЯ СНД І ЄВРОПИ. І ЦЕ НЕ ДИВНО, ВАРТО НАМ ВИБРАТИСЯ ЗА МЕЖІ МІСТА В ЧЕРГОВУ ПОЇЗДКУ - ПО ОБИДВА БОКИ ШОСЕ ПЕРЕД НАМИ ВІДКРИВАЮТЬСЯ БЕЗМЕЖНІ ПОЛЯ, ЩО РЯБІЮТЬ РІЗНИМИ ФАРБАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР, БЕЗКРАЇ ПАСОВИЩА І РИБНІ УГІДДЯ.

С

ьогодні світ став набагато тісніше, глобалізація наполегливо стукає в двері. Тому зараз ми вже можемо говорити про те, що Україна значною мірою забезпечує продовольством не тільки географічних сусідів, - це вагомий світовий експортер сільськогосподарської продукції. Так, за даними Міністерства аграрної політики, Україна щорічно експортує продукцію агропромислового комплексу в більш, ніж 190 країн світу. І з кожним роком ця цифра зростає. Ми розуміємо, що з ростом чисельності населення планети попит на продовольство буде стрімко збільшуватися. За оцінками FАО (Продовольча і сільськогосподарська організація

17

UKRAINIAN AGRIBUSINESS. PROSPECTS OF EXPANSION AT THE GLOBAL FOOD MARKET EACH OF US HAS AT LEAST ONCE HEARD OF UKRAINE AS BEING A BREADBASKET OF THE CIS AND EUROPE. NO WONDER, FOR AS SOON AS WE LEAVE THE CITY, ON BOTH SIDES OF THE ROAD WE SEE VAST FIELDS SPECKLED WITH VARIEGATED COLORS OF CROPS, BOUNDLESS PASTURES AND FISHERIES.

N

owadays the world is becoming ever more crowded, globalization is knocking hard at our front door. Thus, now we can say that Ukraine provides food products to a great extent not only to its geographical neighbors, it is a significant world exporter of agricultural produce. So, according to the Ministry of Agrarian Policy, Ukraine annually exports products of agrifood industry to over 190 countries of the world. And this figure is growing year by year. We are aware that with the growing planet’s population demand for food will be increasing fast. Estimates by FAO (UN Food and Agriculture Organisation of the United


18 Об'єднаних Націй), щоб задовольнити попит на продовольство населення планети, протягом наступних 40 років світове виробництво продовольства повинно збільшитися на 60%. У зв'язку зі зростаючим попитом на продовольство, на Україну покладаються особливі очікування і відповідальність за збільшення виробництва. Сьогодні наша країна є надійним гарантом продовольчої безпеки в світі. У цій статті ми поговоримо про місце українського агропромислового комплексу країни на світовому ринку продовольства, перспективи розвитку агробізнесу та про передумови, на яких цей розвиток базується. Агропромисловий комплекс завжди, без сумніву, був одним із локомотивів української економіки. Це одна з небагатьох галузей в Україні, яка навіть в кризу демонструє стабільне зростання. Так, частка виробництва і переробки сільськогосподарської продукції у структурі ВВП України за 6 останніх років виросла в два рази і в 2018 році склала більше, ніж 18% - у 2012 році цей показник ледь перевищував 9%. Величезну роль агропромисловий комплекс грає в структурі експорту України. Станом на кінець 2018 року агросектор приносить країні майже 40% валютної виручки, демонструючи стабільність протягом останніх трьох років, незважаючи на доволі турбулентні економічні та політичні чинники:

Nations) show that if we are to satisfy the world population’s demand for food, within the next 40 years the global food production will have to be increased by 60%. Due to the growing demand for food, Ukraine is especially expected to raise production and is held responsible for this increase. Today our country is a reliable warrantor of the global food security. This article discusses the ranking of the Ukrainian agroindustry at the world food market, prospects of agribusiness development and background for its growth. Agricultural sector has undoubtedly always been one of the drivers of the Ukrainian economy. This is one of Ukraine’s few sectors that even in crisis shows sustainable growth. Thus, the share of production and processing of agricultural products in Ukraine’s GDP structure within the last 6 years has doubled, amounting to over 18% in 2018, compared to only slightly more than 9% in 2012. Agroindustry plays a huge role in Ukraine’s export structure. As of the end of 2018 its agricultural sector has been responsible for around 40% of foreign currency revenues, having shown stability within the last three years, despite quite turbulent economic and political factors:

Період/ Period

2013 р

2014 р

2015 р

2016 р

2017 р

2018 р

Загальний експорт, млрд. долл. США

63,3

53,9

38,1

36,4

43,3

47,3

17,0

16,7

14,6

15,3

17,8

18,6

26,9%

31,0%

38,3%

42,0%

41,1%

39,3%

/ Total export (billion USD) Агропродовольчий експорт, млрд. долл. США / Agro-food export (billion USD) Частка АПК в експорті,% / Share of agro in exports 70

45%

60

40%

50 40

35$

30

30$

20

25%

10

20%

0 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2013

2014

2015 2016

2017

2018

http://www.ukrstat.gov.ua/


Дайджест #17

19 High achievements of our agriculture have become possible in the first place due to our great natural resource, the extremely productive soil. Especially fertile soils can be found in the southern and central parts of Ukraine, where around 50% of the territory is black soil. This places Ukraine among the world’s top producers and exporters of agricultural products, ranking as follows:  Top producer of sunflower seeds and sunflower seed oil, and the biggest exporter of the latter product;  Fourth largest barley producer;  Fifth largest honey producer and third largest honey exporter;  Seventh largest rapeseed producer and world’s No. 3 rapeseed exporter. Besides, Ukraine ranks world’s 4th largest exporter of corn and barley, 5th largest exporter of wheat and 7th largest exporter of soybeans. https://agribusinessinukraine.com Unfortunately, the efficiency of modern production in the country’s agricultural industry is not its strength area: nowadays Ukraine ranks below the top ten or even below the top 20 countries rated by grain crop yield. The major share of export is raw materials and not end products. Nevertheless, within the last few years we have been witnessing significant innovative transformation of agricultural industry. This is considerably due to the persistently high foreign investment into agribusiness:

Досягненням сільського господарства ми зобов'язані, в першу чергу, багатому природному ресурсу: незвичайно сприятливому ґрунту. Особливо плодючою є південна і центральна частини України - близько 50% території становить чистий чорнозем. Завдяки цьому зараз Україна займає перші місця в світі за обсягами виробництва та експорту сільськогосподарських продуктів:  1 місце в світі з виробництва соняшнику і соняшникової олії та 1 місце в світі з експорту останньої;  4 місце в світі з виробництва ячменю;  5 місце в світі з виробництва меду та 3 місце - з експорту;  7 місце в світі з виробництва ріпаку та 3 місце - з експорту;. Крім того Україна займає 4 місце в світі з експорту кукурудзи та ячменю, 5 місце - з експорту пшениці та 7 місце - з експорту сої. https://agribusinessinukraine.com Але нажаль ефективність сучасного виробництва в агробізнесі країни не є сильною стороною - Україна на сьогодні перебуває в другому-третьому десятку в рейтингах країн за показниками врожайності зернових культур. Більша частка експорту - це сировина, а не готова продукція. Однак, в останні роки ми є свідками того, що український агропромисловий комплекс переживає значні інноваційні трансформації. Даним фактом ми значною мірою зобов'язані стабільно високим показникам іноземних інвестицій в агробізнес: Період / Period

2013 р

2014 р

2015 р

2016 р

2017 р

2018 р

Прямі інвестиції в АПК, млн. дол. США /

717,8

776,9

617,0

502,2

586,2

578,6

Direct investments in Agricalture (billion USD) http://ucab.ua/ua/doing_agribusiness/umovi_vedennya_agrobiznesu/investitsii_finansuvannya http://www.ukrstat.gov.ua/

Лідерами країн походження інвестицій протягом тривалого часу залишається Кіпр, Британські віргінські острови, Німеччина, Данія, Великобританія, Польща, Франція та США. Левова частка інвестицій спрямовані на вирощування однорічних та дворічних культур.

Cyprus, British Virgin Islands, Germany, Denmark, Great Britain, Poland, France and the USA for a long time stay in the lead among the investing countries. The lion’s share of investment is aimed at cultivating non-perennial and biennial crops. The


20 Друге і третє місце відповідно займає тваринництво, післяврожайна і допоміжна сільськогосподарська діяльність. Відмінною та виключно позитивною особливістю у розвитку агросектору України останніх років є значне зростання саме капітальних інвестицій (витрати на придбання довгострокових активів: початкова вартість будівель та споруд, нових машин та механізмів, нематеріальних активів (патентів, ліцензій, «ноу-хау»): Період / Period

2013 р

2014 р

second and third places belong, respectively, to animal husbandry, post-harvest and supporting farming activities. A specific and an absolutely positive feature in development of Ukraine’s agricultural sector in the latest years is the significant growth of capital investments (expenditures for purchasing longterm assets, initial cost of buildings and facilities, new machinery and engineering facilities, soft assets (patents, licenses, know-how). 2015 р

2016 р

2017 р

Cічень-грудень 2018 р. January-December 2018

Капітальні інвестиції в агросектор України, млрд. дол. США / Capital investments in the

2,33

1,58

1,38

1,98

2,41

2,42

agricultural sector of Ukraine (billion USD) http://www.ukrstat.gov.ua/

Цей фактор дозволяє нам стверджувати, що в українського агробізнесу є всі фінансові підстави для того, щоб в найближчі роки стати більш високотехнологічним, що в свою чергу значно підвищить ефективність сільськогосподарського виробництва. Для цього необхідне подальше зростання інвестицій. Однак інвестиційний клімат України на сьогодні не є досить сприятливим. Причина - величезна кількість обтяжливих і застарілих регуляторних процедур, які створюють додаткове навантаження на бізнес. Бізнес змушений нести додаткові витрати на подолання цих процедур, а в деяких випадках просто не може розвивати виробництво. Однак, в цьому напрямку є значні позитивні зрушення. Яскравим свідченням цього є динаміка поліпшення інвестиційної привабливості країни за останні роки - 71 місце в рейтингу Doіng Busіness у 2019 році в порівнянні з 137 місцем у 2013 році. http://www.doingbusiness.org/content/dam/ doingBusiness/country/u/ukraine/UKR.pdf http://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=ukUA&id=232ba380 - 67ec- 4689 -a90e f67da7840f9e&title=DoingBusiness Тож, не дивлячись на значні ризики ведення бізнесу в аграрному секторі України та значний регуляторний тиск, є підстави говорити про те,

This factor allows us to state that Ukrainian agribusiness has all financial grounds to go hitech within the next few years, which, in its turn, will make agricultural production much more efficient. Further investment growth is essential to make this true. However, Ukraine’s investment climate is nowadays not favorable enough. The reason for this is a great many cumbersome and outdated regulatory procedures that create excessive load on business. The latter has to incur additional costs to overcome these procedures, and in some cases it’s just impossible to develop production. Nevertheless, considerable positive changes to this end have been observed. A clear example of this is the dynamics of improvement of the country’s investment attractiveness within the previous years: 71st position in the Doіng Busіness ranking in 2019 compared to 137th position in 2013. http://www.doingbusiness.org/content/dam/ doingBusiness/country/u/ukraine/UKR.pdf http://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=ukUA&id=232ba380 - 67ec- 4689 -a90e f67da7840f9e&title=DoingBusiness Thus, regardless of significant business risks in the agricultural sector of Ukraine and substantial regulatory pressure, there are


Дайджест #17 що вигоди в агробізнесі перевищують витрати, пов'язані з цими ризиками і тиском. Зростаючий попит на продовольство в світі не дає українському АПК вибору – ми повинні розвиватися і заробляти на цьому. На нашу думку, продовження державної політики в частині поліпшення інвестиційного клімату в агропромисловому комплексі - головна запорука подальшого зростання ваги України на глобальному продовольчому ринку. І ця теза є одною із найголовніших напрямків розвитку АПК відповідно до Єдиної комплексної стратегії розвитку сільського господарства та сільських територій на 2015-2020. http://minagro.gov.ua/ Другий важливий фактор - ефективна зовнішньоекономічна політика. Зокрема - налагодження і розвиток торговельних відносин. В останні роки Україна зробила величезні кроки у цьому напрямку. Найзначнішою подією останніх років, безперечно, стало підписання між Україною і Європейським союзом угоди про асоціацію. Перші пункти угоди, що стосуються створення зони вільної торгівлі, почали діяти з 1 січня 2016 року, решта - з 1 вересня 2017 року. Головна перевага - можливість експортувати продукцію в Євросоюз без мита. Угода не передбачає моментальну лібералізацію, але після його вступу в силу велика частина мит на експорт української сільгосппродукції була знята. Результат не змусив себе довго чекати Україна посіла третє місце в списку головних постачальників агропродовольчої продукції в Європейський Союз (ЄС) за період з лютого 2018 року по січень 2019 року включно. http://www.ukragroconsult.com. Однак ЄС - не єдиний ринок збуту української сільськогосподарської продукції. Значну частку агропродукції Україна експортує до Азії. І тут ми маємо теж дуже позитивну динаміку. У 2018 році Азія посилила свої позиції основного імпортера вітчизняної агропродукції. Вартісні обсяги вітчизняного експорту до країн цього регіону в 2018 збільшилися до 8 млрд. дол. Частка азіатських країн склала в минулому

21 grounds to say, that benefits in agribusiness are higher than expenditures tied to these risks and pressure. The growing global demand for food offers no other choice to the Ukrainian agricultural industry, we have to develop and make money out of it. In our opinion, continuing state policy in the part of improvement of the investment climate in the agroindustrial sector is the key for Ukraine’s further growth at the global food market. And this point is one of the main growth areas for the country’s agricultural industry, according to the Single and Comprehensive Strategy for Agriculture and Rural Development in Ukraine for 2015–2020. http://minagro.gov.ua/ The second major factor is the efficient foreign economic policy, in particular, establishing and developing trade relations. Ukraine has lately made huge steps in this direction. The most significant event over the past few years has certainly been signing of the Association Agreement between Ukraine and the EU. The first points of the Agreement regarding establishment of the free trade area entered into force since January 1st, 2016, the other provisions took effect from September 1st, 2017. The main advantage is the possibility of taxfree export of products to the European Union. The Agreement does not provide for immediate liberalization, but since it has come into effect, a large part of export taxes has been taken off Ukrainian agricultural products. The result was quick to come: for the period between February 2018 and January 2019 inclusive, Ukraine has been the third biggest supplier of agricultural food products into the European Union. http://www.ukragroconsult.com. But the EU is not the only market for Ukrainian agricultural products. Ukraine exports a big part of its agricultural produce to Asia, and here the dynamics is very positive, too. In 2018 Asia has strengthened its positions of the main importer of Ukraine’s agricultural products. The total worth of sales of


22 році 42,6% від загального експорту української сільгосппродукції. Це майже на 4% перевищило рекордний показник поставок в цей регіон в 7,7 млрд дол., встановлений в 2017 році. Наша країна за час незалежності стала набагато ближче до світової економіки, особливо це спостерігається в умовах глобалізації, коли стираються бюрократичні кордони і відкриваються величезні можливості для налагодження ефективних торговельних відносин. Україна має значні досягнення підвищення ефективності торгівлі за допомогою підписання угод про лібералізацію торгівлі не тільки з ЕС, а із заокеанськими країнами. Яскраві приклади останніх років - угода про створення зони вільної торгівлі з Канадою (2016 р.), Ізраїлем (2019 р.). Ці факти в черговий раз підтверджують зближення України з глобальним продовольчим ринком. Також інтеграції зі світовою економікою, і зокрема з ринком продовольства, значно сприяє розвитоку нових технологій у сфері комунікацій та логістики. Можемо зазначити, що агропромисловий комплекс України має великі шанси на значне та стабільне зростання у найближчі роки. Але для цього, на нашу думку мають бути виконані щонайменше дві умови: По перше: подальше покращення інвестиційного клімату, що в свою чергу дозволить агробізнесу мати достатньо коштів, аби стати інноваційним та високоефективним. По друге: подальше налагодження торгівельних зв'язків, які дозволять Україні щорічно нарощувати об'єми реалізації сільскогосподарської продукції.

domestic export to the countries in that region in 2018 has increased to 8 bln. USD. Last year the share of the Asian countries amounted to 42.6% of the overall agricultural export. This is almost 4% higher than the record set in 2017, when supplies to this region amounted to 7.7 bln. USD. During the years of independence our country has become much closer to the world economy; this is especially observed in the context of globalization, with the elimination of bureaucratic boundaries and opening the immense opportunities to establish efficient trade relationships. Ukraine has significant achievements in boosting trade efficiency by signing trade liberalization agreements not only with the EU, but with overseas countries as well. Bright examples within the last few years are the agreement on the establishment of the free trade area with Canada (2016), Israel (2019). These facts are yet one more proof of Ukraine opening to the global food market. Besides, integration with the world economy and, in particular, with the food market, boosts development of new technologies in the sphere of communications and logistics. We can state that Ukraine’s agricultural industry has high chances for considerable and sustainable growth in the coming years. However, in our opinion, there are at least two prerequisite conditions for this: Firstly, further improvement of the investment climate, which in its turn will enable the agribusiness to have sufficient means to become innovative and highly efficient. Secondly, further establishment of trade ties that will allow Ukraine to annually upscale its sales of agricultural products.

Україна має значні досягнення підвищення ефективності торгівлі за допомогою підписання угод про лібералізацію торгівлі не тільки з ЕС, а із заокеанськими країнами.


Дайджест #17

23

Ukraine has significant achievements in boosting trade efficiency by signing trade liberalization agreements not only with the EU, but with overseas countries as well. Окрім того, сьогодні дуже актуальним є питання щодо нарощування частки готової продукції в структурі експорту продовольчих товарів країни. І для цього також є значне підґрунтя – в Україні все частіше з'являються агрокомпанії із замкненим циклом виробництва. Тобто компанії, які здійснюють повний спектр виробництва готової продукції – від поля до прилавку. Такі компанії займаються вирощування культурних рослин на власних полях, худоби на власних пасовищах, риби на власних угіддях, використовують власну сировину для виробництва готової продукції та субпродуктів, здійснюють реалізацію продукції на внутрішній та зовнішній ринки. Такий підхід дозволяє значно знизити операційні витрати, та , відповідно, отримати на виході більшу рентабельність. Також такий спосіб організації сільськогосподарського виробництва дозволяє значно підвищити якість готової продукції, тому що компанії можуть прослідкувати за якістю виробництва на кожному етапі – від виробництва сировини (вирощування агрокультур, тваринництво) до кінцевої переробки. Ми з вами є свідками того, як в Україні ефективно та динамічно впроваджуються європейські стандарти якості продукції. Масове впровадження виробництва із замкненим циклом може значно підвищити конкурентоспроможність української сільськогосподарської продукції.

Besides, as of today the key point is increasing the share of processed products in the structure of the country’s export of food products. There’s a good background for this, too, since there is a growing number of agricultural production companies with complete production cycle emerging in Ukraine. In other words, these are the companies that have the full production cycle of a processed product, from field to market. Such companies grow crops in their own fields, cattle in their own pastures, fish in their own fisheries, use their own raw materials to produce processed products and by-products, market their produce domestically and on the foreign markets. This approach allows to considerably reduce operational costs, which in the end results in higher cost-effectiveness. This arrangement of agricultural production also allows to significantly increase quality of the end product, as the companies can control production quality at every stage, from production of raw materials (cultivating crops, rearing livestock) to final processing. We all are now witnessing the efficient and dynamic implementation of the European product quality standards in Ukraine. Mass-scale introduction of the closed cycle production can boost competitiveness of the Ukrainian agricultural produce. Besides, such approach can ramp up demand for the agricultural products made in Ukraine, as


24 Окрім того такий підхід може значно підвищити попит на українські сільгосп товари, тому що рівень культури споживання невпинно зростає, в особливості на Європейському ринку, але ця тенденція поширюється і на інші ринки. Зростання культури споживання в Україні – це окрема велика тема, але вона дуже тісно пов'язана із розвитком АПК на внутрішньому ринку. Сьогодні все більше українців віддають перевагу якісній продукції, яку нажаль не завжди можуть запропонувати вітчизняні виробники. Підвищення якості готової продукції українських виробників – це прямий шлях до зменшення імпорту. У підсумку маємо зазначити: Україна вже є дуже важливим гравцем на глобальному світовому ринку. Але збільшення попиту на продовольство відкриває для нашої країни величезні подальші перспективи для зміцнення позиції сильного експортера сільськогосподарської продукції. В України на сьогоднішній день є всі передумови для того, щоб скористатися цими перспективами. Однак існує і ряд областей для розвитку та вдосконалення - державна підтримка та державне регулювання АПК, міжнародна торгова політика, і звичайно - питання ефективності виробництва. У разі ефективного вдосконалення зазначених вище напрямків, ми з вами можемо стати свідками «квантового стрибка» в розвитку АПК України по відношенню до глобального ринку продовольства.

the culture of consumption is sustainably growing, which is especially true for the European market, but the tendency is scaling up to other markets as well. The growing culture of consumption in Ukraine is a separate big theme, however, it is closely connected to the development of agricultural industry on the domestic market. Nowadays more and more Ukrainians give preference to high quality products that, regretfully, not always can be offered by domestic producers. Increasing quality of the finished products by Ukrainian producers is the direct way towards zooming out importation. Summing up, we have to state that Ukraine is a key player at the global market. But increase in demand for food opens up further huge prospects for our country to enhance positions of a strong exporter of agricultural produce. As of today Ukraine has all prerequisites to take advantage of these perspectives. But there’s also room for improvement and development: state support and state control of the agroindustrial sector, international trade policy and certainly the issue of production efficiency. If the above areas are efficiently improved, we can see a “quantum leap” in development of Ukraine’s agricultural industry in relation to the global food market.

ОЛЕКСІЙ НЕСКОРОВНИЙ

Консультант

OLEKSII NESKOROVNYI

Consultant


Дайджест #17

25

ПРОФЕСІЙНІ ІННОВАТОРИ

PROFESSIONAL INNOVATORS AND

І ДЕ ЇХ ШУКАТИ

WHERE TO FIND THEM

РЕАЛІЇ ЖИТТЯ ТАКІ, ЩО ЗМІНИ ВІДБУВАЮТЬСЯ ПОВСЯКЧАС. ДАТИ КЛІЄНТУ БІЛЬШЕ СЕРВІСУ І ЯКОСТІ, АЛЕ ПРИ ЦЬОМУ ОПТИМІЗУВАТИ ПРОЦЕСИ І ВИТРАТИ – МРІЯ БУДЬ-ЯКОГО ТОПМЕНЕДЖЕРА.

П

ри роботі з клієнтами ми часто бачимо, що у співробітників різного рівня є багато робочих ідей, як зробити комфортнішим для клієнта або співробітника (внутрішнього клієнта) той чи інший процес, або навести порядок там, куди давно «не доходили руки». Та довести доцільність навіть невеликої зміни, а вже, тим більше, об’єднати колег з різних підрозділів, щоб впровадити удосконалення – в багатьох компаніях «квест» з великою кількістю етапів, який не всі проходять до кінця. Завантаження поточною роботою і опір колег дуже швидко гасять вогонь в очах. Зазвичай для впровадження глобальних змін в компанії залучають зовнішніх

OUR LIFE IS CONSTANTLY CHANGING. EVERY TOP-MANAGER DREAMS TO PROVIDE BETTER SERVICE AND QUALITY TO THE CLIENT AND OPTIMIZE PROCESSES AND EXPENDITURES.

W

orking with the clients, we often see that the employees of different level have a lot of ideas relating to work: how to make certain process more comfortable for the client or colleague (internal client) or how to put things right in the area, for which no one has had time for ages. But to prove necessity even of a small change, let alone to unite colleagues from different departments in order to introduce improvements, you need to complete a real “quest” in many companies, and not everyone manages to do this. Excessive current work load and resistance of the colleagues very often nip the initiative in the bud. Usually the companies involve external


26 консультантів. Але консалтингові проекти зазвичай ресурсовитратні – більше часу на старт проекту і впровадження консультантів, бюджет, залучаються і відволікаються співробітники. І кожен проект має необхідність завершуватися. Найчастіше клієнти, з метою економії грошей, не залучають консультантів до моніторингу запущених процесів змін і їх розвитку. І, завершуючи проект з клієнтом, ми завжди запитуємо себе: «А чи будуть продовжуватися ті зміни, які ми ініціювали? Чи будуть співробітники розвивати розпочате? Або рутина поглине всі ініціативи, й наші спільні напрацювання ляжуть на полицю?» У компаніях постійно виникає певна кількість внутрішніх проектів, залучення на які консультанта просто не виправдане. Але їх необхідно робити. Внутрішня проектна команда, проектний офіс – це якраз ті сміливці, які будуть щодня «довбати стіну», впроваджуючи зміни в компанії. Це їхні основні посадові обов’язки. Це професійні бізнес-аналітики і менеджери проектів. Розробити стратегію змін, розставити пріоритети, спланувати, запустити, вести і, головне, довести до кінця маленькі і великі проекти – це те, чим ця команда займається щодня. Це їхня основна робота і для її виконання необхідні знання та відповідна кваліфікація. І не важливо, який проект компанія ініціює, завдання проектного офісу – організувати процес. Якщо компанія планує одночасно кілька проектів (більше, ніж 5) із залученням співробітників різних підрозділів, не можна давати управління проектами в якості навантаження до основної роботи лінійному менеджеру. Страждатиме основна робота і проект може «не злетіти». Також неправильно віддавати управління проектами в службу ІТ, як це часто прийнято. Так, ця служба найчастіше будує свою роботу в форматі проектів. Але як бути з проектами, які безпосередньо не стосуються ІТ? Позаяк менеджер проектів повинен володіти специфічними знаннями, то правильно

advisors in order to introduce global changes. But consulting projects usually require a lot of resources — more time to start the project and introduce advisors, budget, involvement and distraction of the employees. And every project must be completed. Very often the clients in order to save money do not involve advisors into monitoring of the launched processes and their development. And completing the project with the client, we always ask ourselves: “Will the changes initiated by us continue? Will the employees develop the started project? Or maybe routine will swallow all the initiatives and our common achievement will be kept on a back burner?” Companies always have some internal projects, for which involvement of the advisor is simply not reasonable. But they must be made. Internal design team and design office are those brave hearts that will be introducing changes in the company drop by drop. Those are their main tasks. They are professional business analysts and project managers. Every day this team develops strategy of changes, prioritizes, plans, launches, manages and completes small and big projects. This is their main task, and in order to perform it, they need knowledge and corresponding qualification. It is not important which project is initiated by the company, the design office has to organize the process. If company plans several projects (more than 5) involving employees from different departments, one cannot entrust line managers with project management in addition to their main work. The main work can suffer, and the project is likely to be unsuccessful. Also it is not correct to entrust the project management to the IT department, as it is often done. Yes, this department usually performs its work in the form of projects. But what shall be done with the projects, which are not directly connected with IT? Since the project manager must have specific knowledge, it is correct to employ a person,


Дайджест #17 найняти співробітника, здатного очолити і розвинути цей напрямок у компанії. Подальший підбір бізнес-аналітиків і менеджерів проектів може бути як наймом готових фахівців, так і з використанням кадрового резерву – перекваліфікацією співробітників інших підрозділів, що володіють системним мисленням і вирішили змінити «амплуа». В наявності внутрішньої відповідальної за управління проектом команди є свої переваги і недоліки в порівнянні з залученням консультантів.

ПОЧНЕМО З ПЕРЕВАГ

1

Внутрішня команда знає бізнес із середини. Відповідно, розбиратися в нюансах бізнесу буде легше. Скорочується час на запуск проекту і етап діагностики. Практично завжди безумовна підтримка команди ТОПменеджером. «Зелене світло» дається і зовнішнім консультантам. Але внутрішня проектна команда може трохи швидше використовувати його. Може детально опрацювати стратегію змін в компанії і послідовність проектів. Бачить великі і малі проекти в цілому, тому правильно розставить пріоритети. Якщо в команді є співробітники, які давно працюють в компанії, то відторгнення з боку колег буде значно меншим, ніж при наймі зовнішньої команди. Може залучати співробітників для реалізації кількох проектів. Економія бюджету при реалізації проектів. Залучені консультанти дорожчі, ніж вартість внутрішніх ресурсів. Вища ефективність комунікацій в рамках проекту. Неформальні комунікації допоможуть вирішувати складні моменти в проектах і виявляти саботажників.

2

3

4 5 6 7

27 who can be at the head of this direction and develop it. Further choice of business analysts and project managers can be in the form of employment of professionals or usage of staff reserve — change of qualification of the personnel from other departments, who have systemic thinking and want to put on a different hat. Availabilit y o f the inter nal pr oje c t management team has its own advantages and disadvantages in comparison with involvement of the advisors.

LET’S START WITH ADVANTAGES

1

Internal team knows the business from inside. So, it will be easier to understand all nuances of the business. Less time is needed to launch the project and complete diagnostics stage. Almost all the time the team is supported by the top-management. “Green light” is also given to the external advisors. But internal design team can use it a bit faster. It can process the strategy of the changes in the company in detail and review order of the projects. It sees big and small projects as a whole and can prioritize correctly. If the team includes employees, who have been working for the company for a long time, rejection on the part of colleagues will be smaller, than in case of employment of the external team. It can involve employees for implementation of some projects. Cost saving during project implementation. Involved advisors are more expensive than internal resources. Higher communication efficiency in the framework of the project. Informal communication can help to resolve complex issues in the projects and find “diversionists”.

2

3

4 5 6 7


28

АЛЕ Є І МІНУСИ Внутрішня команда знає бізнес із середини. Ця перевага може бути і недоліком. Співробітники інтуїтивно будуть підлаштовувати зміни під внутрішні процеси. Тому, змінити щось кардинально, якщо це необхідно, може бути проблематично.  Швидкість змін може бути нижчою. Внутрішня команда може не захотіти сваритися з колегами. Завжди знайдуться ті, кому ніколи (не хочуть і т.д.) і саботажники.  Вузькі знання, якщо це команда, набрана із співробітників компанії. Команда не має або має мало досвіду впровадження змін.  Команді можуть бути нав’язані інші завдання, не пов’язані з розвитком.  З часом ризик втрати вузькокваліфікованого фахівця. Незважаючи на недоліки, переваг у власній проектній команді набагато більше. І багато проектів така команда може зробити власними ресурсами. А на «великовагові» проекти, що вимагають унікального досвіду, залучати консалтингові компанії. Згодом «проектний офіс» стане необхідною складовою успішної компанії, для якої зміни – це постійний процес. Більше того, саме внутрішня «рідна» команда формує культуру інновацій в компанії. 

BUT ALSO THERE ARE DISADVANTAGES Internal team knows the business from inside. This advantage can also be a disadvantage. The employees will intuitively adjust changes to internal processes. That is why it can be problematic to make significant changes, if they are necessary.  Speed of the changes can be lower. Internal team is likely to be unwilling to argue with the colleagues. There are always people who have no time (no desire, etc.) and “diversionists”.  Narrow knowledge, if this is a team made of the company’s employees. The team does not have experience in introduction of changes, or its experience is not enough.  The team can also have some other tasks, which are not connected with development.  In some time there is a risk to lose the professional with narrow qualification. Putting aside the disadvantages, the own design team has more advantages. And such a team can implement many projects using its own resources. But it is better to involve consulting companies for big projects. Soon design office will be an important component of the successful company, where changes take place constantly. Moreover, this is the internal team which forms culture of innovations in the company. 

НАТАЛЬЯ ПАСІЧНИК

Старший консультант NATALIYA PASICHNYK,

Senior consultant


IF YOU WAIT FOR PERFECT CONDITIONS – YOU’LL NEVER GET ANYTH ING DONE — ЯКЩО ВИ ЧЕКАЄЕТЕ ІДЕАЛЬНИХ УМОВ ВИ НІКОЛИ НІЧОГО НЕ ЗРОБИТЕ BRENNEN HODGE Founder & CEO of @CitizenHealthio.


ПОДАТКОВИЙ РАКУРС ПЕРЕХОДУ НА МСФЗ TAX PERSPECTIVE OF TRANSITION TO IFRS

31

ЯК НЕ ПЕРЕПЛАЧУВАТИ ПОДАТОК ПРИ ІМПОРТІ HOW NOT TO OVERPAY TAX AT IMPORT TRANSACTIONS

39

РИЗИКИ НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЩОДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗОБОВ’ЯЗАННЯМИ RISKS OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS RELATING TO THEIR LIABILITIES FOR OBLIGATIONS

43


Дайджест #17

31

ПОДАТКОВИЙ РАКУРС ПЕРЕХОДУ НА МСФЗ СВІТ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ДИКТУЄ СВОЇ ПРАВИЛА І ПИТАННЯ УНІФІКАЦІЇ ЗВІТНОСТІ ДОСИТЬ АКТИВНО ПРОСУВАЄТЬСЯ. НЕ ЗВАЖАЮЧИ НА ТЕ, ЩО ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ВЖЕ ЗНАЧНО РОЗШИРИЛО ПЕРЕЛІК КОМПАНІЙ, ЯКІ ЗОБОВ’ЯЗАНІ ПЕРЕЙТИ НА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ, ДОБРОВІЛЬНИЙ ПЕРЕХІД ТАКОЖ МОЖЕ ВРЕШТІ РЕШТ СТАТИ ПРАВИЛОМ ХОРОШОГО ТОНУ ДЛЯ ПРОГРЕСИВНОГО БІЗНЕСУ І ДАТИ ПОШТОВХ ДЛЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ.

П

ерехід з національних на міжнародні стандарти є досить т рудоміс т ким пр оце с ом, підготовка до якого займає місяці, а інколи й роки. Часто стратегія такого переходу, в розумінні менеджменту, стосується виключно перегляду облікових оцінок, налаштування процесів і автоматизації, в той час як питанню впливу на оподаткування не приділяється достатня увага. Основним вик ликом при першому застосуванні іншої концептуальної основи ведення обліку є законодавча неврегульованість, відсутність чітких позицій контролюючих органів, а також відсутність практики застосування.

TAX PERSPECTIVE OF TRANSITION TO IFRS THE WORLD IN THE AGE OF GLOBALIZATION DICTATES ITS OWN RULES, AND THE ISSUE OF ACCOUNTING UNIFICATION IS BEING ACTIVELY PROMOTED. REGARDLESS OF THE FACT THAT UKRAINE'S LEGISLATION HAS ALREADY CONSIDERABLY EXTENDED THE LIST OF COMPANIES BOUND TO ADOPT INTERNATIONAL FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS, VOLUNTARY TRANSITION CAN ALSO FINALLY BECOME AN ELEMENT OF GOOD STYLE FOR A PROGRESSIVE BUSINESS AND GIVE MOMENTUM TO DEVELOPMENT OF UKRAINIAN ENTERPRISES.

M

oving from the national to international standards is a timeconsuming process, it can take months or even years to get ready to do this. Often the strategy of such transition from the managerial point of view lies merely in the revision of accounting estimates, setting up processes and automation, while neglecting the question, how this will affect taxation. The major challenge at the first application of a different conceptual accounting basis is the lack of proper regulations and clear position of the control bodies, as well as zero past application. We often see the situations where tax advisors are involved into the process at the final


32 Ми часто зустрічаємо ситуації, коли податкові консультанти залучаються до процесу на фінальному етапі і проводять аналіз вже по слідах фактично прийнятих рішень. Стає очевидно, що при такому підході виникають певні податкові пастки і чорні плями на карті оподаткування. В даній статті розглянемо лише деякі з них.

НАРАХУВАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕНЬ Одним з трансформаційних коригувань, яке як правило зустрічається на практиці, є нарахування зобов’язань та забезпечень на дату переходу. Фактично, якщо нарахування (accruals) не були відображені в минулих періодах у фінансовій звітності за П(С) БО, такі витрати можуть загубитись при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток, як в минулих, так і поточному періоді. Фактично існує дві опції для врахування таких минулорічних витрат. Перша опція полягає у відображенні у складі податкових різниць зменшення забезпечень у декларації з податку на прибуток, що базується на фінансовому результаті визначеному за МСФЗ. На мою думку, такий підхід є дещо ризиковим, оскільки формально нарахування забезпечень помилково не вплинуло на задекларований фінансовий результат у минулих деклараціях і відповідно не було знівельовано через податкові різниці. Друга опція – це виправлення помилок минулих періодів у фінансовій звітності за національними стандартами з відповідним уточненням декларацій з податку на прибуток. З виправленням помилок погоджуються і фіскальні органи, які у своїх листах розмежовують коригування у зв’язку з некоректним застосуванням національних стандартів та коригуванням у зв’язку з переходом на МСФЗ, що не потребує подання уточнюючих декларацій за минулі періоди. Од н і є ю з п р о б л е м н е к о р е к т н о г о застосування національних стандартів є занадто формальне та вузьке трактування,

stage and perform a follow-up analysis after the decisions have already been taken. It becomes obvious that this approach brings about certain additional traps and black spots at the taxation map. In this article we shall only consider a few of them.

ACCRUING LIABILITIES AND SECURITIES One of the transformational adjustments that, as a rule, is encountered in practice, is accrual of liabilities and securities as of the date of adoption. In fact, if accruals have not been shown in the previous periods in the financial statements according to Ukrainian accounting standards, such expenditures can be lost when determining the item subject to profit tax, both in the previous periods and in the current one. Actually there are two options for taking such last-year expenditures into account. The first option is to show in the differences in taxes reduction of securities in the income tax statement, which is based on the financial result determined according to IFRS. I consider this approach somewhat risky, as formally accrual of securities has not, by mistake, affected the declared financial result in the previous declarations and therefore has not been counterbalanced through tax differences. The second option is to correct the previous mistakes in the financial statements according to the national standards, with the respective rectification of the income tax statements. Fiscal authorities agree to correction of mistakes, too, and in their letters they differentiate between the adjustment due to incorrect application of the national standards and adjustment due to adoption of IFRS that does not require filing the amendment declarations for the previous periods. One of the problems of the incorrect application of national standards is a too formal and narrow interpretation, regardless of the availability of codified principles, such as the concept of accrual or prevalence of substance over form.


Дайджест #17 незважаючи на наявність законодавчо зафіксованих принципів, як то принцип нарахування або принцип превалювання сутності над формою. При проведенні аудиту фінансової звітності як за національними так і міжнародними стандартами аудитори часто звертають увагу на так званий “cut off”, тобто перенесення витрат з одного періоду в інший з відповідним відображенням зобов’язань або забезпечень на дату балансу. Однак, з точки зору оподаткування важливо розділити нарахування забезпечень і зобов’язань. Це пов’язано з тим, що забезпечення на відміну від зобов’язань є різницями, які коригують фінансовий результат в декларації з податку на прибуток. Такий розподіл може бути здійснений, наприклад, базуючись на достовірності оцінки. Ті витрати, що фактично понесені і є договірними зобов’язаннями, незважаючи на тимчасову відсу тніс ть первинних документів, слід трактувати в якості поточних зобов’язань, і , відповідно, не слід трактувати як податкові різниці. У разі неможливості провести достовірну оцінку “accruals”, доцільно все ж відобразити тимчасову податкову різницю, як витрати на створення резервів та забезпечень. На практиці часто виникають суперечки між аудиторами та податковими консультантами щодо частини зобов’язань, які в фінансовій звітності мають бути відображені в складі поточних зобов’язань, проте в декларації з податку на прибуток помилково потрапили до складу різниць на формування резервів та забезпечень. Зрозуміло, що такий підхід вбачається більш консервативним у періоді їх нарахування, а така, здавалося б несуттєва, невідповідність в сумі забезпечень між даними декларації та фінансової звітності не призводить до податкових ризиків. Однак, зазначена позиція вже не виглядає обережною в наступних періодах, коли різниці щодо використання/зменшення

33 While carr ying out financial audit in accordance with either national or international standards, the auditors often look at the socalled "cut off", i. e. carrying expenditures forward to the next period, respectively showing liabilities and securities as of the balance sheet date. However, from the taxation point of view it is important to separate accrual of securities and liabilities. This is due to the fact that, unlike liabilities, securities are the differences that adjust the fiscal result in the income tax statement. Such allocation can be performed, for instance, based on the estimate reliability. Those expenditures that have been actually incurred and are the contractual obligations, despite temporary lack of source documents, should be interpreted as current liabilities and, respectively, should not be treated as tax differences. If it is impossible to reliably estimate the accruals, it is still appropriate to show temporary tax difference as expenditures for accumulation of reserves and securities. As a matter of practice, there often arise disputes between the auditors and tax advisors as regards the part of liabilities that have to be shown in the financial statements as part of current liabilities, but have been erroneously entered into the differences for accumulation of reserves and securities in the income tax statement. Such approach is certainly considered more conservative in the period of their accrual, and such seemingly insignificant discrepancy in the amount of securities between the data from the declaration and the financial statements does not lead to tax risks. However, the above position does not look safe in the next periods, when the differences as regards the use/reduction of the previously accumulated securities will reduce the taxable item in the income tax statement, and such reduction of securities in the declaration will contradict the financial statements, where formally only the current liabilities have been reduced, but not the securities.


34 раніше сформованих забезпечень зменшать об’єкт оподаткування в декларації з податку на прибуток, а таке зменшення забезпечень в декларації буде суперечити показникам фінанс ової звітно с ті, де ф орма льно зменшились лише поточні зобов’язання, а не забезпечення. Виникає дивна ситуація, коли коректне відображення зобов’язань в фінансовій звітно с ті потенційно призводить до виникнення податкових ризиків в майбутньому, а некоректне - до кваліфікації в аудиторському звіті. В такому разі менеджмент знаходиться в пошуку балансу при оцінці пріоритетів, де з одного боку важливо не викривити фінансову звітність, а з іншого боку не сісти на порохову діжку податкових штрафів. В будь якому разі, з метою збереження права на витрати при переході на міжнародні стандарти, доцільно провести оцінку забезпечень і зобов’язань в локальній звітності на перехідну дату.

РЕКЛАМНІ ВІДЕО ТА АУДІО РОЛИКИ Як правило, за національними стандартами рекламні ролики обліковуються в якості н е ма т е ріа льни х ак т ивів, т о ді як з а міжнародними стандартами такі рекламні витрати підлягають відображенню в складі поточних витрат. Оскільки амортизація нематеріальних активів є різницею, яка коригує фінансовий результат, постає питання, чи слід відображати податкову амортизацію тих активів, які фактично списані при переході на МСФЗ. Ускладнюється питання ще й тим, що Податковий кодекс України (далі - ПКУ) більше не містить визначення поняття нематеріальний актив. На мою думку, продовження нарахування податкової амортизації об’єкта, що не вважається нематеріальним активом (як в бухгалтерському обліку так і згідно ПКУ), є досить агресивною позицією. Якщо не нараховувати податкову амортизацію, то

Now we have a strange situation, where correct presentation of liabilities in the financial statements potentially leads to future tax risks, while incorrect presentation will lead to qualification in the audit report. In this case the management seeks balance in evaluating priorities, where it is important on the one part not to distort financial statements, while on the other part not to sit down on a tinderbox of tax penalties. In any case, with the view to preserve the right to expenditures when adopting the international standards, it is practical to estimate securities and liabilities in the local statements as of the date of adoption.

COMMERCIALS As a rule, under the national standards commercials are accounted for as intangible as set s, while under the international standards such expenditures for advertising should be shown as current expenditures. Since amortization of intangible assets is the difference that adjusts the fiscal result, the question arises, whether or not one should show the tax depreciation of those assets that have actually been written off at transition to IFRS. The problem is further complicated by the fact that the Tax Code of Ukraine (hereinafter TCU) no longer contains a definition of the term "intangible asset". In my opinion, accrual of tax depreciation of the item not viewed as an intangible asset (both in accounting and according to TCU), is quite an aggressive position. If no tax depreciation is accrued, expenses for making the commercial will not affect the taxable item subject to income tax in any accounting reference period, as expenses for their writing off will be shown on the date of transition, so to say, "on December 32nd".

DISCOUNTING Experts argue on the need to discount a longterm debt on which no interests are being accrued. While lately tax authorities strongly recommend to discount any long-term debt,


Дайджест #17 витрати на створення ролику не вплинуть на об’єкт оподаткування податком на прибуток в жодному звітному періоді, оскільки витрати на їх списання будуть відображені в перехідну дату, як кажуть “ 32 грудня”.

ДИСКОНТУВАННЯ Серед експертів точаться суперечки щодо необхідності дисконтування довгострокової заборгованості, на яку не нараховуються відсотки. Хоча податкові органи останнім часом наполегливо рекомендують дисконтувати будьяку довгострокову заборгованість, у фінансовій звітності українських компанії, складеній за національними стандартами, це є скоріше виключенням ніж правилом. Проблематика переходу з національних на міжнародні стандарти полягає в тому, що наявність довгострокової заборгованості на дату такого переходу призводить або до подвійного оподаткування фінансової складової, або до неврахування фінансових витрат. Очевидно, що податкові органи будуть не проти відображення фінансового доходу у звітності за МСФЗ при тому, що фінансові витрати в минулих періодах не були відображені

35 this is rather an exception than a rule in financial statements of Ukrainian companies drawn up under the national standards. The problem of transition from national to international standards is that long-term indebtedness as of the date of such transition causes either double taxation of the financial component, or failure to take account of financial expenditures. It is obvious that tax authorities will not oppose to financial income being shown in the financial statements in compliance with the IFRS, where financial expenditures in the previous periods have not been shown in the local financial statements. But it is easy to figure out how their position will change in a reverse situation, when after transition to IFRS "virtual" financial expenditures will reduce the taxable item subject to income tax, while financial income has not been taxed in the previous periods, as such indebtedness has not been discounted according to Ukrainian accounting standards.


36 в складі локальної фінансової звітності. Проте не важко здогадатись, як зміниться позиція у разі зворотної ситуації, коли після переходу на МСФЗ “віртуальні” фінансові витрати зменшать об’єкт оподаткування податком на прибуток, а фінансові доходи не були оподатковані в минулих звітних періодах, оскільки за П(С)БО така заборгованість не дисконтувалась.

ЗНЕЦІНЕННЯ ЗАПАСІВ Одним з найсуттєвіших трансформаційних коригувань є знецінення вартості запасів, що як правило здійснюється шляхом створення так званого “резерву на знецінення” (obsolete reserve). У разі знецінення запасів на перехідну дату, такі витрати не вплинуть на об’єкт оподаткування податком на прибуток в жодному звітному періоді. В даному контексті важливо розуміти, що положення міжнародних та національних стандартів не передбачають су т тєвих відмінностей в оцінці запасів на дату балансу, а саме запаси оцінюються за найменшою з оцінок – за собівартістю або за чистою вартістю реалізації. Хоча положення ПКУ не передбачають податкових різниць щодо знецінення активів, на практиці досить складно аргументувати перед податковими органами правомірність відображення витрат на знецінення, що

BACKLOG DEPRECIATION One of the most important transformational adjustments is the backlog depreciation which, as a rule, is performed by way of creation of the so-called obsolete reserve. In case of backlog depreciation as of the date of transition, such expenses will not affect the taxable item subject to income tax in any reference period. In this context it is important to understand that provisions of the international and national standards do not provide for significant discrepancies in valuation of inventory as of the balance sheet date, and the inventory itself is valuated by the lowest of the two estimates: either by cost, or by net realizable value. Although provisions of the TCU do not envisage dif ference in taxes as regards depreciation of assets, in practice it is quite hard to give the tax authorities convincing reasons to justify showing depreciation expenses that have been formed based on managerial valuation as regards turnover of inventory, market situation, etc. Tax authorities have assumed an interesting and quite a formal attitude, where backlog depreciation by way of forming an obsolete reserve is considered a difference for the formation of reserves and securities, which increases the fiscal result for determining the taxable item subject to income tax.

Одним з найсуттєвіших трансформаційних коригувань є знецінення вартості запасів, що як правило здійснюється шляхом створення так званого “резерву на знецінення”.


Дайджест #17

37

One of the most important transformational adjustments is the backlog depreciation which, as a rule, is performed by way of creation of the so-called obsolete reserve. сформовані базуючись на оцінці менеджменту щодо оборотності запасів, ринковій кон’юнктурі тощо. Цікавою і доволі формальною є позиція податкових органів, де проведення знецінення запасів шляхом створення резерву на їх знецінення вважається різницею на створення резервів та забезпечень, що збільшує фінансовий результат з метою визначення об’єкту оподаткування з податку на прибуток. На мою думку, формування резерву на знецінення запасів по своїй суті не є резервом, а є лише механізмом приведення їх вартості до чистої вартості реалізації, що вважається загальноприйнятою світовою практикою. Незважаючи на те, що підхід податкових органів до таких “резервів” є досить дискусійним, з метою збереження податкових витрат є доцільним проведення знецінення запасів у фінансовій звітності, складеній за національними стандартами, в тому числі шляхом коригування помилок минулих періодів. При такому підході витрати на знецінення зменшать оподатковуваний прибуток минулого звітного періоду, якщо належним чином аргументувати, що такі витрати пов’язані з приведенням вартості запасів до чистої вартості реалізації. В іншому випадку ці витрати можуть бути відображені в складі

In my opinion, creation of an obsolete reserve is actually not a reserve but a tool to account their cost as the net realizable value, which is considered a common world practice. Despite the tax authorities' approach to such "reserves" being quite disputable, with the view to preserve tax expenses it looks appropriate to record backlog depreciation in financial statements drawn up in compliance with the national standards, including by way of correcting mistakes for the previous periods. With this approach, expenses for depreciation will decrease the taxable income for the previous reference period, if one duly reasons that such expenses are connected with accounting the cost of reserves as net realizable value. Otherwise these expenditures can be shown in tax differences, which will lower the risk of their use in the future. Surprisingly, one of the efficient tools to avoid the majority of arguable tax issues when adopting the IFRS, is the financial statements that have been drawn up correctly under the national standards. In fact, the national standards provide for (or are fine with) a large number of accounting aspects that historically have not been considered important for local accounting. Complex analysis of each transformation amendment


38 податкових різниць, що зменшить ризик їх використання в майбутньому. Парадоксально, але одним з дієвих механізмів для уникнення більшості спірних податкових питань при переході на МСФЗ, є коректно складена фінансова звітність за національними стандартами. Насправді національні стандарти передбачають (або не заперечують) значну кількість облікових аспектів, які історично не вважалися важливими для локальної звітності. Комплексний аналіз кожного трансформаційного коригування може не тільки дозволити мінімізувати майбутні податкові ризики, а і позбавити від несправедливого подвійного оподаткування, що виникає у зв’язк у з не дос татнім законодавчим регулюванням. Тож, обираючи консультанта для супроводу переходу на МСФЗ, не забудьте поцікавитись, чи буде забезпечена достатня податкова експертиза в рамках даного процесу.

can not only allow to minimize future tax risks, but also safeguard from unfair double taxation that arises due to inadequate legislative regulation. Thus, choosing an advisor to accompany your transition to IFRS, remember to ask if they will provide for the due tax assessment as part of the process.

ЄГОР СІНІЦИН

Старший податковий консультант IEGOR SINITSYN,

Senior Tax Consultant


Дайджест #17

39

ЯК НЕ ПЕРЕПЛАЧУВАТИ ПОДАТОК ПРИ ІМПОРТІ ПЛАТНИКИ ПОДАТКІВ, ЯКІ ІМПОРТУЮТЬ ТОВАРИ АБО КУПУЮТЬ РОБОТИ АБО ПОСЛУГИ У НЕРЕЗИДЕНТІВ З НИЗЬКОПОДАТКОВИХ ЮРИСДИКЦІЙ, ДЛЯ ЦІЛЕЙ ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ МАЮТЬ ПРАВО ВРАХУВАТИ У ВИТРАТАХ ТІЛЬКИ 70% ВАРТОСТІ ТАКИХ ТОВАРІВ (РОБІТ, ПОСЛУГ), ЗГІДНО З ПП. 140.5.4 П.140.5 СТ. 140 ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ (ДАЛІ - «140.5 ПКУ»).

Т

HOW NOT TO OVERPAY TAX AT IMPORT TRANSACTIONS TAX PAYERS THAT IMPORT GOODS OR PURCHASE LABOR OR SERVICES FROM NONRESIDENTS REGISTERED AT LOW-TAX JURISDICTIONS, ARE ENTITLED, ACCORDING TO SUBPOINT 140.5.4 OF POINT140.5 OF CLAUSE 140 OF THE TAX CODE OF UKRAINE (HEREINAFTER "140.5 PCU") TO SHOW ONLY 70% OF THE VALUE OF SUCH GOODS (LABOR OR SERVICES) AS EXPENSES.

Т

е ж саме стосується операцій з нерезидентами, які мають організаційно-правову форму, внесену до Переліку, затвердженого Наказом Кабінету Міністрів України №480. Але платник податків має право цього не робити. У даній статті ми поговоримо про те, чи варто скористатися цим правом і як це зробити.

he same is true for operations with non-residents whose type of business is included into the List approved by the Ordinance of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 480. However, a tax payer has the right not to do this. In the present article we will discuss the question, whether or not it's worthwhile to exercise this right and how to do it.

У ЧОМУ РІЗНИЦЯ МІЖ 140.5 ПКУ І КОНТРОЛЬОВАНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ?

WHAT'S THE DIFFERENCE BETWEEN 140.5 PCU AND THE CONTROLLED TRANSACTIONS?

Для наочності давайте уявимо статтю 39 і підпункт 140.5.4 пункту 140.5 статті 140 Податкового кодексу України у вигляді двох

Let's make a point by imagining the clause 39 and subpoint 140.5.4 of point 140.5 of clause


40 кімнат. В кімнату №39 потрапляють платники податків, у яких є контрольовані операції. Вони подають звіти про контрольовані операції, готують документацію з трансфертного ціноутворення та зберігають таку документацію протягом 7 років після року здійснення операції. В кімнату №140.5 потрапляють платники податків, які купують товари, роботи або послуги від контрагентів з низькоподаткових юрис дикцій аб о від контрагентівнерезидентів, що мають певні організаційноправові форми. Вони не потрапили в кімнату №39 тільки тому, що обсяг їх доходів за підсумками року не перевищив 150 млн грн, або тому що сума операцій з таким нерезидентом не перевищила 10 млн грн. Потрапивши в кімнату №140.5, платники податків мають право вибрати одну з двох опцій: або а) скорегувати свій фінансовий результат на 30% вартості таких товарів, робіт або послуг, або б) підготувати документацію для обґрунтування відповідності цін в таких операціях ринкового рівня, аналогічну тій, що готують платники податків з кімнати №39. Як правило, платники податків бояться потрапити в кімнат у №39, але варто відзначити, що ризики отримати запит на документацію в кімнаті №140.5 навіть вищі. Наприклад, запит на надання документації по ст. 140.5 ПКУ можна отримати за підсумками камеральної перевірки податкової декларації з податку на прибуток і для цього достатньо лише одного факту - мали місце такі операції і не був скоректований фінансовий результат на 30% вартості товарів (робіт, послуг). Ніякі ризики невідповідності цін (рентабельності) принципу «витягнутої руки», які повинні бути виявлені контролюючим органом для направлення запиту щодо контрольованих операцій, в даному випадку не потрібні. Терміни надання документації д ля платників податків в кімнаті №39 - 30 календарних днів, в той час як платнику податку з кімнати №140.5 надається лише 15 робочих днів, значить на 1-1,5 тижні менше.

140 of the Tax Code of Ukraine as two rooms. Tax payers that have controlled transactions enter the room No. 39. They submit reports on controlled transactions, draw up documents on transfer pricing and keep such documents for 7 years after the year of transaction. Tax payers that purchase goods, labor or services from contractors registered at low-tax jurisdictions or from non-resident contractors that have a certain type of business, enter the room No. 140.5. They haven't entered the room No. 39 only because their annual income has been lower than 150 mln. UAH, or because the amount of business with this non-resident has been below 10 mln. UAH. Having entered the room No. 140.5, the tax payers are entitled to choose one of two options: either (a) adjust their fiscal result by 30% of the value of such goods, labor or services, or (b) prepare documents to substantiate adequacy of prices in such operations at the market rate, similar to the one being prepared by the taxpayers from the room No. 39. As a rule, taxpayers are afraid to enter the room No. 39, but it's worth noting that the risks to receive a request to submit documents in room No. 140.5 are even higher. For example, one can be requested to submit documents under the clause 140.5 TCU following the results of the office audit of the income tax statement, and only one fact will be enough to make this happen: such transactions did take place but the fiscal result of the value of goods (labor, services) has not been adjusted by 30%. In this case there is no need to be at a risk of prices (cost-efficiency) not complying with the arm's length principle, that has to be discovered by a controlling body, for forwarding an enquiry as regards controlled transactions. The period for submitting documents by taxpayers in room No. 39 is 30 consecutive days, whereas a taxpayer from room No. 140.5 will be granted only 15 consecutive days, which is 1–1.5 weeks less. In case of a failure to submit or timely submit documents in room No. 39 there is a danger of


Дайджест #17 У разі ненадання або несвоєчасного надання документації в кімнаті №39 загрожують істотні штрафи, а в кімнаті №140.5 штрафи не загрож ують, але платника податків позбавляють права не збільшувати фінансовий результат на 30% вартості товарів (робіт, послуг), що може привести до податкових донарахувань, які часто перевершують суму штрафу за ненадання документації з трансфертного ціноутворення в кілька разів. В тім, ризик отримання запит у на надання документації по ст. 140.5 ПКУ становить три роки, а не сім, як у випадку з контрольованими операціями.

ЧИ ВАРТО ГОТУВАТИ ДОКУМЕНТАЦІЮ АБО КРАЩЕ ВІДРАЗУ СКОРИГУВАТИ? При прийнятті рішення про підготовку документації для цілей ст. 140.5 ПКУ, платники податків керуються, перш за все, двома моментами:  ймовірність, що ціна буде обґрунтована (інакше навіщо платити за послуги з підготовки такої документації?)  співвідношенні вартості документації та суми податку, яку можна, таким чином, заощадити Отже, якщо говорити про ймовірність того, що ціна в такій угоді буде обґрунтована, то варто відзначити, з одного боку, що, мабуть, жоден консультант, який не володіє екстрасенсорними здібностями, не зможе достовірно спрогнозувати, чи зможе він обґрунтувати ціну в тій або іншої операції, ще до того, як він таку угоду почав аналізувати. З іншого боку, ймовірність того, що за підсумками такого аналізу необхідно буде скорегувати ціну в угоді на все ті ж 30% від вартості імпортованих товарів (робіт, послуг), вкрай низька. З нашого досвіду, у 80% випадків коригування були не потрібні, оскільки було встановлено, що ціна відповідає принципу «витягнутої руки» (як за ст. 140.5 ПКУ, так і в контрольованих

41 significant penalties, while in room No. 140.5 penalties will not be charged, but the taxpayer will loose the right not to increase its fiscal result by 30% of the value of goods (labor, services), which can lead to additional tax accruals that are often several times higher than the amount of the penalty for non-submission of documents on transfer pricing. However, the risk to get a request to present documents under the clause 140.5 TCU exists for three years and not seven, as is the case with controlled transactions.

IS IT WORTHWHILE TO PREPARE THE DOCUMENTS, OR IS IT BETTER TO ADJUST RIGHT OFF? When taking a decision to prepare documents for the purposes of clause 140.5 TCU, taxpayers think of two issues in the first place, namely:  the likelihood of the justified price (otherwise why pay for the services on preparation of such documents?)  correlation between the cost of documents and the amount of tax that can thus be saved. Therefore, when speaking of the probability of the price in this agreement to be grounded, it's worth noting that, on the one hand, it is unlikely to find a consultant who, without any extrasensory abilities, would be able to reliably forecast whether or not they would be able to substantiate the price within a specific transaction, before they have commenced to analyse such an agreement. On the other hand, it is very unlikely that after this analysis the price adjustment in the agreement by 30% of the value of the imported goods (labor, services) will still be necessary. Our experience shows that in 80% of cases no adjustment has been necessary, as it has been established that the price complied with the arm's length principle (both according to clause 140.5 TCU and in controlled transactions). In the remaining 20% of cases fiscal results have been adjusted for profit taxation purposes, but


42 операціях). У решти 20% випадків проводились коригування фінансового результату для цілей оподаткування прибутку, але вони були значно менш суттєвими. У випадку з застосуванням безпосередньо ст. 140.5 ПКУ нам вдавалося заощадити нашим клієнтам до 1,5 млн. Грн., Навіть з урахуванням витрат, понесених клієнтом на оплату консультаційних послуг. Що стосується вартості послуг консультантів з підготовки таких документацій, то хотілося б звернути увагу платників податків, що пряма кореляція між вартістю підготовки документації та сумою заощадженого таким чином податку відсутня. Вартість послуг консультантів в цьому випадку залежить не від того, скільки клієнт заощаджує на податках, а від трудовитрат, на які доведеться піти консультантам для підготовки такої документації. Тому, найчастіше, може бути невигідно готувати таку документацію, якщо у платника податків багато операцій по ст. 140.5 ПКУ, а обсяги операцій несуттєві. У той же час, таке рішення може бути рекомендовано приймати індивідуально, з урахуванням всіх обставин. Головне пам'ятати, що в той момент, коли буде прийняте рішення скористатися своїм правом не переплачувати податок за ст. 140.5 ПКУ і фінансовий результат на 30% вартості товарів (робіт, послуг) скоригований не буде, підготовка документації стає обов'язком платника податків. В цьому випадку зайнятися підготовкою такої документації краще завчасно.

these adjustments were much lower. Where the clause 140.5 TCU has been applied directly, we were able to save up to 1.5 mln. UAH for our clients, even including the costs incurred by the customer to pay for the consulting services. As regards the cost of the consultants' services to prepare such documents, we'd like to draw the taxpayers' attention to the fact that there is no direct correlation between the cost of documents preparation and the tax amount thus saved. In this case the cost of the consultants' services depends not on the amount saved by the customer on taxes, but on the consultants' time input to prepare such documents. Thus, in most cases it can be inexpedient to prepare such documents, if a taxpayer has a lot of transactions under the clause 140.5 TCU, while the amounts of these transactions are relatively low. At the same time, it can be recommended to take the respective decision on a case-by-case basis, having considered all the circumstances. The main thing is to remember, that as soon as the decision is taken to exercise one's right not to overpay taxes under the clause 140.5 TCU and not to adjust the fiscal result by 30% of the value of the goods (labor, services), it becomes the taxpayer's liability to prepare the respective documents. In this case it's better to start drawing up these documents well in advance.

АЛІНА БАКУЛІНА

Партнер, Керівник практики ТЦУ ALINA BAKULINA,

Partner, Head of Transfer Pricing Group


Дайджест #17

43

РИЗИКИ НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

RISKS OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS

ЩОДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗОБОВ’ЯЗАННЯМИ

RELATING TO THEIR LIABILITIES FOR OBLIGATIONS

НЕПРИБУТКОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У СУСПІЛЬНИХ ПРОЦЕСАХ І ВИСТУПАЮТЬ ПОМІТНИМ ЕЛЕМЕНТОМ РИНКОВОЇ СИСТЕМИ. ТИМ НЕ МЕНШЕ, ПРАВОВИЙ СТАТУС НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ, ОСОБЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ ТА РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ ЗУМОВЛЮЮТЬ ВИНИКНЕННЯ ПЕВНИХ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ У ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МЕНЕДЖМЕНТУ ВАРТО ВРАХОВУВАТИ ТА СВОЄЧАСНО ВЖИВАТИ ЗАХОДИ, З МЕТОЮ ЇХ НІВЕЛЮВАННЯ.

О

тже, які основні ризики в частині виконання своїх зобов’язань притаманні практично кожній неприбутковій організації, яка працює в Україні?

РИЗИК СПЛАТИ ШТРАФНИХ САНКЦІЙ? Д л я в ик о нанн я пр о е к т ни х з ав д ань організація залучає виконавців по трудовому договору, по договору цивільно правового характеру чи договору, ук ладеному з фізичною особою-підприємцем (ФОП), які надають послуги. Все це по суті винагороди за виконані функції. Витрати на виплату

THE NON-PROFIT ORGANIZATIONS PARTICIPATE IN THE SOCIAL PROCESSES AND ARE A SIGNIFICANT PART OF THE MARKET SYSTEM. BUT THEIR LEGAL STATUS IN UKRAINE, SPECIFICS OF FUND RAISING AND REALITIES OF THE MODERN LIFE INFLUENCE OCCURRENCE OF CERTAIN FINANCIAL RISKS IN THEIR ACTIVITIES. THE MANAGEMENT SHALL TAKE THEM INTO ACCOUNT AND TIMELY TAKE MEASURES TO MINIMIZE THEM.

S

o, which major risks, relating to fulfillment of the liabilities, are faced by every non-profit organization, working in Ukraine?

RISK OF PENALTY In order to per form de sign tasks, the organization attracts people, who can perform them under the labor contract, civil law contract or contract, concluded with the private entrepreneur, who can provide services. This is remuneration for the performed functions. The remuneration usually accounts for the significant part in the budget, that is why explanation of the remuneration rate is more


44 винагород зазвичай займають найбільшу питому вагу в бюджеті, тому для донора більш актуальним є питання обґрунтування застосовних ставок винагород, ніж юридична форма укладеного договору. Пр о пи т а н н я пр а в о в і д н о с ин мі ж неприбутковими організаціями та ФОП, а також ризики їх перекваліфікації у «приховані» трудові відносини уже достатньо багато написано і сказано. Зазначимо лише, що за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати Єдиного соціального внеску передбачений штраф у 30-кратному розмірі мінімальної заробітної плати, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення. Аналогічна ситуація виникає у випадку порушення умов господарських договорів, укладених з постачальниками та підрядникам. Наприклад, за несвоєчасну сплату за товари, роботи, послуги передбачено нарахування пені.

РИЗИК НЕОБХІДНОСТІ ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ ДОНОРУ У випа дк у, коли кошти донора були використані на виконання проек т у з порушенням вимог грантових угод (відсутні аб о нена ле жно о ф ормлені первинні документи, які підтверджують витрати; порушення порядку проведення закупівель товарів, робіт, послуг тощо), вони зазвичай повинні бути повернені донору.

РИЗИК ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПЕРЕД ПРАЦІВНИКАМИ Що стосується штатних працівників, то існує ризик того, що у разі звільнення працівників, які мають накопичені у попередніх періодах дні невикористаних відпусток, організація

important for the donor, than legal form of the concluded agreement. A lot of information was provided and written about the legal relations between non-profit organizations and private entrepreneurs, and risks of their transformation into the «hidden» legal relations. We shall mention that actual performance of work without execution of the labor contract, part-time employment, if the employee works full-time, and payment of salary (remuneration) without payment of the Unified Social Contribution, can result in penalty amounting to 30 minimum salaries for each employee, affected by such violation. The same situation takes place in case of breach of civil contracts, concluded with the suppliers and contractors. For example, delayed payment for goods, works and services results in penalty.

RISK RELATING TO NEED TO RETURN MONEY TO THE DONOR In case if the donor funds were used for the project, violating grant contracts (absence or unduly executed documents, confirming expenditures; violation of the procedure relating to purchase of the goods, works, services etc.), they usually must be returned to the donor.

RISK RELATING TO FULFILLMENT OF OBLIGATIONS TO ITS EMPLOYEES Speaking about employees, there is a risk, that in case of dismissal of the employees, who have not used all their vacation days, organization must pay corresponding compensation in accordance with the legislation. Since such compensation relates to the previous projects, organization can suffer from lack of money, which must be paid to the employees, or it will have to use funds of ongoing grants. Usage of the funds to cover expenditures, relating to the previous projects, can be treated as prohibited expenditures and the funds must be returned to the donor.


Дайджест #17 буде зобов’язана виплатити відповідну грошову компенсацію, відповідно до вимог законодавства. Оскільки дані виплати відносяться до попередніх проектів, в організації може виникнути нестача коштів для виплат працівникам або вона буде змушена використовувати грошові фонди діючих грантів. Використання грошових коштів на витрати, що відносяться до попередніх проектів, можуть бути розцінені як недозволені витрати та відповідно підлягати поверненню донору. Міжнародні організації, які надають значні суми грантів, зацікавлені у тому, щоб неприбуткові організації-реципієнти не лише звіт ува лися пере д ними за використані кошти і виконані завдання, але й періодично проходили зовнішній аудит. В свою чергу, кожна організація зацікавлена в тому, щоб за результатами аудиту було якнайменше зауважень, оскільки від цього залежить одержання подальшого фінансування проектів. Для потенційних та існуючих донорів Звіт незалежного аудитора є своєрідним знаком якості, який свідчить про те, що організація спроможна забезпечити належний облік та контроль за використанням їх коштів. Звіт незалежного аудитора є гарантією того, що кошти йдуть саме на реалізацію задекларованої мети. Власне тому більшість грантових угод містять норму щодо обов’язковості проведення незалежного аудиту. У в сі х нав е д е ни х в ищ е в ипа д к а х накладення фінансових санкцій, виникає питання їх сплати. Зокрема, якщо організація фінансується лише за рахунок коштів донорів і не має інших джерел фінансування. Діяльність неприбуткових організацій, спрямована на досягнення економічних, соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку. При цьому, його отримання є правом неприбуткових суб’єктів господарювання для ведення основної діяльності. Таких джерел фінансування як членські внески і добровільні пожертви

45 International organizations, which provide significant grants, want recipient non-profit organizations to provide reports on the used funds and performed tasks, and also to undergo the external audit. In its turn each organization is interested to have minimum amount of remarks as a result of the audit, because this influences further financing of the projects. For the potential and existing donors the report of the independent auditor constitutes a quality sign, which shows that the organization can ensure relevant accounting and control of funds. Report of the independent auditor is a guarantee, that funds are used to achieve the set aim. That is why majority of grant agreements contain a provision about the obligatory independent audit. In the above mentioned cases, relating to the financial sanctions, there is a problem connected with their payment. In particular if the organization is financed only by the donors and has no other sources of finance. Activities of the non-profit organizations are aimed at achievement of economic, social and other results, without the aim to generate profit. Meanwhile, non-profit organizations are entitled to receive it, in order to perform their main activities. Such financing sources as membership fee and voluntary contributions are not sufficient. But, nowadays a lot of non-profit organizations in Ukraine ignore such way to receive income and implement their projects only at the expense of donors, including international organizations. The Ukrainian legislation does not stipulate any mitigations and limitations relating to the responsibility of the non-profit organizations for their obligations, due to the absence of the sources for their financing. In particular nonprofit organizations can become a subject of the bankruptcy case in the order, set forth by the current legislation. But we shall mention that there were no such precedents in Ukraine. Though the managers must take into account existing risks and circumstances and attract funds using all the means, which are allowed


46 об’єктивно недостатньо. Проте, в сучасних умовах неприбуткові організації в Україні найчастіше ігнорують такий спосіб одержання доходу та реалізують свої проекти виключно за рахунок коштів донорів, в тому числі міжнародних організацій. Законодавство України не передбачає будь-яких пом’якшень чи обмежень стосовно відповідальності неприбуткових організацій за своїми зобов’язаннями, у зв’язку з відсу тністю джерела їх фінансування. Зокрема, проти неприбуткової організації, у разі неспроможності сплати заборгованості може бути порушено справу про банкрутство в установленому законодавством порядку. З азначим о, щ о п о діб ні пр е ц е д е н т и в Укр аїні д о сі не виник а ли. Пр о т е, управлінському персоналу варто брати до уваги існуючі ризики і обставини та здійснювати залучення фінансування усіма дозволеними законодавством шляхами, з метою забезпечення наявності коштів для покриття непередбачених зобов’язань перед донорами, працівниками чи державними органами.

by the legislation, in order to ensure availability of the funds to meet their obligations to the donors, employees and state institutions.

ОКСАНА ЛОЗОВА

Менеджер проектів, Сертифікований аудитор OKSANA LOZOVA,

Project Manager, Certified Auditor


WH E N YO U WA NT TO G IV E U P, JU ST T H I N K OF THE PEOPLE WHO WO U L D LOV E T O SE E YOU R FA L L — К ОЛИ ВИ Х О Ч Е Т Е З Д АТИС Я , П Р О С Т О П ОД У МА Й Т Е П Р О Л Ю Д Е Й , ЯК І Х О Т І Л И Б БАЧИТ И В А Ш Е П АД І Н Н Я BRENNEN HODGE Founder & CEO of @CitizenHealthio.


ВИКОНАВЦІ ПРОЕКТІВ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ НЕПІЗНАНИЙ ПОДАТКОВИЙ СУБ’ЄКТ? IMPLEMENTING AGENCIES OF INTERNATIONAL TECHNICAL ASSISTANCE PROJECTS — AN UNRECOGNIZED TAX ENTITY?

49

ОСОБЛИВОСТІ УМОВ ВИПЛАТИ РОБОТОДАВЦЕМ ЗАРПЛАТИ ІНОЗЕМНИМ ПРАЦІВНИКАМ SPECIAL ASPECTS OF SALARY PAYMENT BY THE EMPLOYER TO THE FOREIGN EMPLOYEES

55

НОВЕ ВАЛЮТНЕ ЗАКОНОДАВСТВО: ПЕРШІ ПІДСУМКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ МАЙБУТНЬОГО NEW CURRENCY LAW: FIRST OUTPUTS AND PROSPECTS FOR FUTURE

59


Дайджест #17

ВИКОНАВЦІ ПРОЕКТІВ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ НЕПІЗНАНИЙ ПОДАТКОВИЙ СУБ’ЄКТ? ЗА ОФІЦІЙНИМИ ДАНИМИ МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ СТАНОМ НА «31» СІЧНЯ 2018 РОКУ В УКРАЇНІ РЕАЛІЗОВУВАЛОСЬ 618 ПРОЕКТІВ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ ЗАГАЛЬНОЮ КОШТОРИСНОЮ ВАРТІСТЮ 6,6 МЛРД. ДОЛАРІВ США. У ПОРІВНЯННІ З 2017 РОКОМ В 2018 РОЦІ МІЖНАРОДНА ТЕХНІЧНА ДОПОМОГА ЗБІЛЬШИЛАСЬ НА 109 ПРОЕКТІВ ТА, ВІДПОВІДНО, МАЙЖЕ НА 1 МЛРД. ДОЛАРІВ США.

З

м е т ою ак т ивног о за л у чення міжнародної технічної допомоги, Україна повинна удосконалювати національне право та створювати сприятливі умови для реалізації проектів міжнародної технічної допомоги. Як відомо, до липня 2018 року Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв (надалі - ГДІП) мала виключне повноваження на ведення трудових книжок громадян, які працюють за трудовими договорами в іноземних представництвах, в тому числі працевлаштовані виконавцями проектів міжнародної технічної допомоги (надалі – Виконавці проектів). З набранням чинності

49

IMPLEMENTING AGENCIES OF INTERNATIONAL TECHNICAL ASSISTANCE PROJECTS — AN UNRECOGNIZED TAX ENTITY? ACCORDING TO THE OFFICIAL DATA OF THE UKRAINIAN MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT, AS OF JANUARY 31, 2018 618 INTERNATIONAL TECHNICAL ASSISTANCE PROJECTS WERE BEING IMPLEMENTED IN UKRAINE FOR A TOTAL AMOUNT OF USD 6.6 BLN. IN 2018 AS COMPARED TO 2017 INTERNATIONAL TECHNICAL ASSISTANCE INCREASED BY 109 PROJECTS AND, RESPECTIVELY, BY ALMOST USD 1 BLN.

W

ith the view to actively mobilize international technical assistance Ukraine has to improve its national legislation and create favorable conditions for implementation of the international technical assistance projects. As we know, up to July 2018 the Directorate General for Rendering Services to Diplomatic Missions (hereinafter the "GDIP") had exclusive authority to keep and file employment record books of the citizens working under labor agreements at foreign representative offices, including those employed by the implementing agencies of international technical assistance projects (hereinafter the "Implementing Agencies",


50

НАЙБІЛЬШИМИ ДОНОРАМИ У 2018 РОЦІ ДЛЯ УКРАЇНИ СТАЛИ:

/

THE BIGGEST DONORS FOR UKRAINE IN 2018 BECAME

понад 2 млрд. доларів США (124 проекти)/ over USD 2 bln. (124 projects);

США USA

759,7 млн. доларів США (44 проекти)/ USD 759.7 mln. (44 projects);

ЄС 522,3 млн. доларів США (235 проектів)/ USD 522.3 mln. (235 projects);

ЄБРР EBRD

ЄС EU

змін до Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, ГДІП було позбавлено такого виключного права. Більше того, змінами до постанови Кабінету Міністрів України «Про трудові книжки працівників» було встановлено, що трудові книжки зберігаються на підприємствах, в установах і організаціях, у представництвах іноземних суб’єктів господарювання. Трудові книжки працівників, які працюють у Виконавців проектів, можуть зберігатися і вестися на підставі цивільно-правового договору з юридичними особами - резидентами, які вносять відомості до трудових книжок відповідно до довідок, виданих Виконавцями проектів. Відповідальність

Німеччина - 386,9 млн доларів США (39 проектів)/ USD 386.9 mln. (39 projects);

Німеччина Germany

Канада - 152,3 млн доларів США (18 проектів)/ USD 152.3 mln. (18 projects).

Канада Canada

IA). After the Instruction on the rules as regards keeping employment record books of the employees, this exclusive right has been taken away from the GDIP. Moreover, it has been established by the changes to the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On employment record books of the employees" that the employment record books should be kept and filed at the enterprises, institutions and organizations, in the representative offices of foreign business entities. The employment record books of the IA employees can be kept and filed on the basis of a civil law contract with the resident legal entities that make records in the employment record

Трудові книжки працівників, які працюють у Виконавців проектів, можуть зберігатися і вестися на підставі цивільно-правового договору з юридичними особами - резидентами, які вносять відомості до трудових книжок відповідно до довідок, виданих Виконавцями проектів.


Дайджест #17

51

The employment record books of the IA employees can be kept and filed on the basis of a civil law contract with the resident legal entities that make records in the employment record books according to verification letters issued by the IAs.

за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на керівника підприємства, установи, організації, пре дставництва іноземного суб’єк та господарювання. Крім ведення трудових книжок ГДІП також надавала Виконавцям проектів бухгалтерські послуги, що полягали у сплаті всіх податків та зборів, які повинні бути сплачені роботодавцем, з використанням податкового номеру ГДІП. Надання таких послуг було зумовлено тим, що Виконавці проектів не перебували на обліку у контролюючих органах як платники податків та, відповідно, не мали податкового номеру. Але «24» серпня 2018 року наказом Міністерства Фінансів України № 1588 було внесено зміни до Порядку обліку платників податків і зборів. Відтепер податковий номер надається, крім інших, і Виконавцям проектів (юридичним особам - нерезидентам). Порядок взяття на облік Виконавців проектів доволі простий. Виконавець проекту повинен подати до контролюючого органу за місцем реєстрації, який зазначається у Свідоцтві про акредитацію Виконавця проекту, лист-звернення та копію свідоцтва про акредитацію, або відомості про державну реєстрацію проекту та/або копію реєстраційної картки проекту, отримані від Мінекономрозвитку. На наступний робочий

books according to verification letters issued by the IAs. Heads of the enterprise, institution, organization or representative office of a foreign business entity are responsible for arranging and making records, keeping and handing out the employment record books. Besides keeping the employment record books, GDIP also granted accounting services to the IAs, that consisted in payment of all taxes and levies payable by the employer, using the GDIP’s tax ID. These services were granted because the IAs were not registered with control authorities as taxpayers and therefore had no tax ID. But on August 24, 2018 changes were introduced into the Procedure of Registration of Taxpayers and Levy Payers by the Ordinance of the Ministry of Finance of Ukraine No. 1588. Henceforth the tax ID is assigned, among others, to IAs (nonresident legal entities). The IA’s registration procedure is quite simple. The Implementing Agency has to submit to the control body at the place of registration stated in the IA's Accreditation Certificate an application letter and a copy of the Accreditation Certificate or information on the state registration of the project, and/or a copy of the project's registration card received from the Ministry of Economic Development. On the workday following the registration the control body sends to the IA's


52 день після взяття на облік контролюючий орган направляє на адресу Виконавця проекту листповідомлення про взяття на облік із зазначенням податкового номера, а також довідку про взяття на облік платника податків за формою № 34-ОПП. Оскільки в Україні у Виконавців, як правило, зареєстровано декілька проектів міжнародної технічної допомоги, вважаємо за необхідне одразу зазначити, що з грудня 2018 року по квітень 2019 року контролюючі органи вносили в графу «повне найменування або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)» довідки 34-ОПП назву проекту, а не Виконавця, та стверджували, що кожен проект Виконавця повинен бути взятий на облік як платник податків в окремому порядку. Проте в кінці квітня 2019 року контролюючий орган відкликав видані довідки 34-ОПП з метою їх заміни, повідомивши, що в графі «повне найменування або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)» повинна зазначатися назва Виконавця проекту, а також назва проекту. Наразі зазначена вище позиція контролюючого органу щодо взяття на облік кожного окремого проекту залишилася незмінною. Виконавці проектів, які мають працівників та здійснюють виплату заробітної плати, після взяття на облік як платника податків подають до

address the letter of notification as regards its registration, stating the tax ID, as well as the tax registration certificate, form No. 34-ОПП. As in Ukraine the IAs usually have more than one registered international technical assistance project, we deem it necessary to note right away that from December 2018 to April 2019 the control bodies showed in the field "full description or name (for a natural person)" of the 34-ОПП registration certificate form the name of the project and not of the IA, saying that every project implemented by the IA had to be registered as a separate taxpayer. However, at the end of April 2019 the control body revoked the 34-ОПП certificates issued before with the view to replace them, having sent the information that the field "full description or name (for a natural person)" should contain the IA name as well as the project name. To date the above mentioned position of the control body as regards registration of each project remains unaltered. The IAs that have employers and pay salaries, should, after being registered as taxpayers, submit to the control body at the place of registration an application form 1-ЄСВ to be registered as a Unified Social Tax (UST) payer; based on this the control body issues the notification, form 2-ЄСВ, as regards registration of the UST payer. Here


Дайджест #17 контролюючого органу за місцем реєстрації заяву про взяття на облік платника єдиного внеску за формою 1-ЄСВ, на підставі якої контролюючий орган видає повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску за формою 2-ЄСВ. Тут варто зазначити, що у Фонді соціального страхування України взяття Виконавця проекту на облік здійснюється автоматично з дня його взяття на облік як платника єдиного внеску. Що ж змінилось для Виконавців проектів після набрання чинності змінами в законодавстві? Після розірвання договірних відносин з ГДІП та після реєстрації Виконавця проекту платником податку, фактично, законодавством не передбачено будь-яких змін щодо правил ведення бухгалтерського та податкового обліку, оподаткування доходу працівників Виконавця проекту та подання відповідної звітності до контролюючих органів. Таким чином, зазначена діяльність з кадрового діловодства, бухгалтерського та податкового обліку буде здійснюватися Виконавцем проекту чи уповноваженою аутсорсинговою організацією в тому самому порядку, як здійснювалася ГДІП, якщо раніше така діяльність здійснювалася у відповідності до норм чинного законодавства України. Кадровий та податковий облік Виконавця проекту передбачає: (і) формування та підписання наказів про прийняття, переведення та звільнення працівників Виконавця проекту, (іі) зберігання трудових книжок працівників за юридичною адресою Виконавця проекту в Україні та внесення змін в трудові книжки, (ііі) ведення обліку військовозобов’язаних, (iv) оформлення наказів на відрядження працівників Виконавця проекту, (v) складання авансових звітів та пакету документів, що підтверджують понесені працівниками витрати у відряджені, (vi) формування та подання до контролюючих органів звітів з ПДФО – форми 1ДФ, (vii) формування та подання до контролюючих органів звітів ЄСВ, (viii) виконання інших передбачених законодавством операцій щодо бухгалтерського та кадрового обліку та звітності, в залежності від діяльності Виконавця проекту.

53 it should be noted that the IA is automatically registered at the Social Security Fund of Ukraine on the date of its registration as a UST payer. What has actually changed for the IAs after the changes to legislation came into effect? After breaking the contractual relations with the GDIP and after the IA registration as a taxpayer, in fact, the legislation makes no provisions for any changes as regards the rules of accounting and record-keeping for tax purposes, taxation of the IA employees' incomes and respective reporting to the control bodies. Thus, the IA or the authorized outsourcing organization shall do the staff record management, accounting and record-keeping for tax purposes in the same way as was performed by the GDIP, if previously this activity was performed in compliance with the Ukrainian legislation in force. Staff and tax record-keeping by the IA involves: (i) drafting and signing the IA's staff employment, transfer and employment termination orders; (ii) filing the employers' employment record books at the IA's registered address in Ukraine and making amendments in the employment record books; (iii) keeping records of the persons bound to military service; (iv) drawing orders as regards business trips of the IA's employees; (v) preparing the expense reports and document packages that confirm expenses incurred by the employees in their business trips; (vi) preparing and submitting to the control bodies personal income tax reports, form 1DF; (vii) preparing and submitting to the control bodies UST reports; (viii) performing other statutorily required operations as regards accounting, staff record-keeping and reporting, depending on the activity of the IA. This being said, the question remains open, whether or not it is expedient for the IAs to keep accounts and submit any reports (including tax and financial reporting) in the meaning of the Ukrainian legislation in force. With the view to receive additional clarification as regards practical implementation of the current legislation in relation to Implementing Agencies, we have sent the respective enquiries to the State Fiscal Service of Ukraine, Ministry of Finance of


54 При цьому питання щодо доцільності ведення бухгалтерського обліку та подання будь-якої звітності (в тому числі податкової та фінансової звітності) в розумінні чинного законодавства України Виконавцями проектів залишається відкритим. З метою отримання додаткових роз’яснень щодо практичного застосування норм чинного законодавства до Виконавців проектів ми звернулися з відповідними запитами до Державної фіскальної служби України, Міністерства Фінансів України та Державної служби статистики України. Державна служба статистики України надала відповідь на наш запит, в якій зазначила, що згідно із затвердженою статистичною методологію проекти міжнародної технічної допомоги не включені до переліку респондентів державних статистичних спостережень та, відповідно, не повинні подавати форми державної статистичної звітності. Нажаль, на дату написання цієї статті відповідей від Державної фіскальної служби України та Міністерства Фінансів України ми не отримали. Але, виходячи з того, що за своєю сутністю та формою проекти не є суб’єктами господарювання, не є юридичними особами, а також не є підприємствами, на нашу думку положення Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» не повинні застосовуватися до Виконавців проектів. Якщо ж наша думка буде спростована роз’ясненнями уповноважених державних органів, або змінами до чинного законодавства, ми обов’язково повідомимо про це додатково.

Ukraine and the State Statistics Service of Ukraine. The State Statistics Service of Ukraine has replied to our enquiry, having stated that according to the approved statistical methodology international technical assistance projects are not included into the list of respondents of the state statistical observations and, respectively, do not have to submit state statistical report forms. Unfortunately, as of the date of writing this article we had no replies from the State Fiscal Service of Ukraine and the Ministry of Finance of Ukraine. But on the assumption that in their nature and form the projects are neither economic entities nor legal persons, nor enterprises, in our opinion, provisions of the Law of Ukraine "On accounting and financial reporting in Ukraine" should not be applied to the Implementing Agencies. In case our opinion is disproved by the explanations of the authorized state authorities or by changes to the legislation in force, we will certainly publish the respective update.

КАТЕРИНА ГАРБУЗ

Керівник юридичної практики KATERYNA HARBUZ,

Head of Legal Practice


Дайджест #17

ОСОБЛИВОСТІ УМОВ ВИПЛАТИ

РОБОТОДАВЦЕМ ЗАРПЛАТИ ІНОЗЕМНИМ ПРАЦІВНИКАМ НА СЬОГОДНІШНІЙ ДЕНЬ ВСЕ БІЛЬШЕ УКРАЇНСЬКИХ РОБОТОДАВЦІВ ЗАЛУЧАЮТЬ У СВОЇ КОМПАНІЇ ІНОЗЕМНИХ ФАХІВЦІВ. ВІДКРИТІСТЬ КОРДОНІВ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ПОСТІЙНОГО РОЗВИТКУ НЕМИНУЧЕ ВПЛИВАЮТЬ НА РЕАЛІЇ НАШОГО ЕКОНОМІЧНОГО ТА СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ, ЩО ТЯГНЕ ЗА СОБОЮ, КРІМ ІНШОГО, І ЛІБЕРАЛІЗАЦІЮ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА. ЯК НАСЛІДОК, 27 ВЕРЕСНЯ 2017 РОКУ НАБРАВ ЧИННОСТІ ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ УКРАЇНИ ЩОДО УСУНЕННЯ БАР'ЄРІВ ДЛЯ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ».

У

рамках змін, які вносяться цим документом, було суттєво спрощено процедуру отримання дозволу на застосування праці іноземців, яка передбачена у Законі України «Про зайнятість населення». Проте, у зв’язку із зазначеними вище змінами актуальним стало питання розміру заробітної плати, яку необхідно виплачувати іноземцям. За новими правилами, роботодавець може отримати дозвіл на застосування праці іноземців (далі - «Дозвіл»), за умови виплати заробітної плати у розмірі не менш як:

55

SPECIAL ASPECTS OF SALARY PAYMENT BY THE EMPLOYER TO THE FOREIGN EMPLOYEES NOWADAYS, INCREASING NUMBER OF THE UKRAINIAN EMPLOYERS IS RECRUITING FOREIGN PROFESSIONALS. OPEN BORDERS AND DEMAND FOR CONSTANT DEVELOPMENT ARE INFLUENCING OUR ECONOMIC AND SOCIAL LIFE, RESULTING, AMONG OTHER THINGS, IN LIBERALIZATION OF THE UKRAINIAN LEGISLATION. AS A RESULT, THE LAW OF UKRAINE ON INTRODUCTION OF CHANGES TO SOME LEGAL ACTS OF UKRAINE RELATING TO ELIMINATION OF OBSTACLES FOR ATTRACTION OF FOREIGN INVESTMENTS WAS ADOPTED ON SEPTEMBER 27, 2017.

T

he changes, introduced by this document, included simplification of the procedure of receipt of a permit to employ foreign workers, which is set forth in the Law of Ukraine on Employment of Population. But in connection with the above mentioned changes, the issue of salary size, which shall be paid to the foreign workers, is becoming more relevant. According to the new rules, the employer can obtain permit to employ foreign workers (further “Permit”), if he/she pays not less than:


56 п’ять мінімальних заробітних плат (станом на 01.01.2019 року - 20 865 грн) - іноземним найманим працівникам у громадських об’єднаннях, благодійних організаціях та навчальних закладах;  десять мінімальних заробітних плат (станом на 01.01.2019 року - 41 730 грн) для всіх інших категорій іноземних громадян. Водночас, законодавством визначаються особливі категорії іноземців, до яких зазначені правила про виплату заробітної плати, не застосовуються, а також можна оформити Дозвіл строком до трьох років. До таких особливих категорій іноземців відносяться:  іноземні високооплачувані професіонали - іноземці, зарплата яких становить не менше 50-ти мінімальних зарплат (станом на 01.01.2019 року - 208 650 грн);  засновники та/або учасники, та/або бенефіціари (контролери) юридичної особи створеної в Україні - такі іноземці повинні бути вказані у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань;  випускники університетів, що входять до першої сотні у світових рейтингах університетів, відповідно до переліку, визначеного Кабінетом Міністрів України - університет повинен входити у першу сотню рейтингу станом на той рік, у якому іноземець отримав диплом про вищу освіту;  іноземні працівники творчих професій - іноземці, основний трудовий обов’язок яких, це створення об’єктів авторського права та/або суміжних прав;  іноземні ІТ-професіонали - іноземці, які займають посади пов’язані з комп’ютерним програмуванням у юридичних особах, що провадять діяльність із комп’ютерного програмування як основний вид економічної діяльності за Національним класифікатором видів економічної діяльності. 

five minimum salaries (as of January 1, 2019 — UAH 20,865) to foreign employees in public organizations, charity organizations and educational institutions;  ten minimum salaries (as of January 1, 2019 — UAH 41,730 ) to all other categories of foreign employees. At the same time the legislation sets forth special categories of the foreigners, to whom these rules, relating to salary, shall not be applied and the Permit can be provided for up to three years. Such special categories of foreigners include:  foreign high-paid professionals — foreigners whose salary exceeds 50 minimum salaries (as of January 1, 2019 — UAH 208,650);  founders and/or members and/or beneficiaries (controllers) of the legal entity, established in Ukraine, such foreigners must be mentioned in the Unified State Registry of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Organizations;  graduates of the universities from the list of top 100 world universities, according to the list, set forth by the Cabinet of Ministers of Ukraine – the university must be among top 100 world universities as of the year, when the foreigner received diploma of higher education;  foreign creative professionals — foreigners, whose main task is to create copyright- and related rights-protected material;  foreign IT-professionals — foreigners, employed in the spheres connected with computer programming by the legal entities, for which computer programming is the main type of economic activity according to the National Classifier of Types of Economic Activities. If there are no reasons to place foreigners into the special category, many employers think that size of the salary, which must be paid to the foreigner, can be reduced using part-time employment for such a foreign worker. Such 


Дайджест #17 Якщо ж підстави віднести іноземця до певної особливої категорії відсутні, багато роботодавців вважають, що розмір заробітної плати, яку необхідно виплачувати іноземцю, можна зменшити, шляхом установлення неповного робочого дня або тижня для такого іноземного працівника. Така позиція роботодавців ґрунтується на листі Мінсоцполітики № 2413/0/101-17 від 18.09.2017 року, де вказано, що оплата праці може проводитися пропорційно відпрацьованому часу чи залежно від виробітку. Але важливо зазначити, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами, за своєю природою вони носять інформаційний, роз'яснювальний та рекомендаційний характер і не повинні встановлювати нових правових норм. Водночас при прийнятті рішення про видачу Дозволу, співробітники Центру зайнятості беруть за основу норму законодавства, а саме пункт 3 статті 42-1 Закону України «Про зайнятість населення», який визначає, що «Роботодавець може отримати Дозвіл, за умови виплати заробітної плати у розмірі не менш як: ...». Суть цього пункту полягає саме у виплаті встановленої законодавством суми, тобто, заробітна плата іноземця не може бути зменшена в залежності від встановленого графіку роботи іноземця або укладенні додаткових угод чи інших умов. Керуючись цією нормою законодавства, при прийнятті документів на оформлення Дозволу, де вказана заробітна плата є меншою встановленого розміру, Центр зайнятості у всіх, без винятку, випадках відмовляє у видачі Дозволу. Саме тому, роботодавці почали використовувати наступну процедуру: подають пакет документів на оформлення Дозволу, в яких вказана заробітна плата у встановленому законодавством розмірі, а після отримання Дозволу, підписують додаткову угоду з іноземцем, якою зменшують тривалість робочого дня та відповідно заробітну плату. А додаткові угоди до трудових контрактів, які не передбачають внесення змін до оформленого Дозволу, не підлягають обов´язковій подачі до Центру зайнятості. Проте, як стверджують керівники служби зайнятості та її представники, така практика

57 position of the employers is based on the letter of the Ministry of Social Policy No 2413/0/10117 of September 18, 2017, mentioning that the salary can be paid proportionally to the time worked or result achieved. But it is necessary to mention that the letters of the Ministry are not legal acts, they have information, clarification and recommendation character and must not set any legal norms. At the same time taking decision relating to issue of the Permit, the employers of the Employment Center use norms of the laws — item 3 of Article 42-1 of the Law of Ukraine on Employment of Population, where it is written: “The employer can receive Permit, if he/she pays the salary not less than: ...». The idea of this item is that the employer must pay the amount, set by the law, salary of the foreigner cannot be reduced depending on the foreigner’s work schedule and conclusion of additional agreement or other conditions. Using this legal norm, when accepting documents for issue of the Permit, in which the mentioned salary is less than the amount, set forth by the law, the Employment Center refuses from issuing the Permit in all the cases, without any exceptions. That is why the employers started using the following procedure: they submit documents for the work permit, mentioning the amount, as set forth by the law, and after receipt of the Permit, sign additional agreement with the foreigner, reducing length of work day and, correspondingly, the salary. The additional agreements to the labor contracts, which do not stipulate introduction of changes to the issued Permit, must not be submitted to the Employment Center. But, as stated by the top-managers of the Employment Center and its representatives, such practice functions only till the moment, when the Employment Center organizes inspection at the enterprise. If the Center becomes aware of such a situation, this can lead to the cancellation of the Permit, issued for the foreigner according to item 3 of Article 42-1 of the Law. As a result, the employer will


58 працює тільки до моменту проведення службою зайнятості перевірки на підприємстві. Виявлення такої ситуації, тягне за собою скасування Дозволу, виданого на ім´я іноземця на підставі пункту 3 статті 42-1 Закону. Як наслідок, роботодавець змушений буде звільнити іноземця із займаної посади та якщо іноземцю було оформлено Посвідку на тимчасове проживання в Україні, вона також підлягає скасуванню. З огляду на вищевикладене, юристи компанії EBS не рекомендують зменшувати рівень заробітної плати іноземцям від встановленого чинним законодавством. На сьогоднішній день єдиним варіантом, що відповідає вимогам чинного законодавства України, є, все ж таки, працевлаштування іноземців в порядку, передбаченому нормами Закону України «Про зайнятість населення».

МАКСИМ ЛЄЩИНСЬКИЙ,

старший юрист

MAKSYM LESCHYNSKYI,

Senior Lawyer

be obliged to dismiss the foreigner, and, if such a foreigner has a temporary residence permit in Ukraine, it shall also be canceled. Taking into account the above mentioned information, the lawyers of EBS company do not recommend to reduce salary for the foreigners below the level, set forth by the current legislation. Nowadays the only option, which complies with the current Ukrainian legislation, is employment of the foreigners in the order stipulated by the Law of Ukraine on Employment of Population.

ЯРОСЛАВ ТИМОЩУК

юрист

YAROSLAV TYMOSCHUK,

Lawyer


Дайджест #17

НОВЕ ВАЛЮТНЕ ЗАКОНОДАВСТВО: ПЕРШІ ПІДСУМКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ МАЙБУТНЬОГО ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ «ПРО ВАЛЮТУ І ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ» (ДАЛІ – ЗАКОН ПРО ВАЛЮТУ) У ЧЕРВНІ 2018 РОКУ СТАЛО ПОЧАТКОМ ПЕРЕБУДОВИ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА, ЩО ТРИМАЛОСЬ НА ДЕКРЕТІ «ПРО СИСТЕМУ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ І ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЮ» ТА ЦІЛОМУ ЗВОДІ ПІДЗАКОННИХ НОРМАТИВНОПРАВОВИХ АКТІВ, ЯКІ ЧАСТО БУЛИ ВАЖКИМИ ДЛЯ РОЗУМІННЯ НАВІТЬ ДЛЯ БАНКІВСЬКИХ ПРАЦІВНИКІВ. ОСНОВНА ПРОБЛЕМА – ЇХ РОЗРІЗНЕНІСТЬ ТА НЕ СИСТЕМНІСТЬ.

Н

аразі вся банківська спільнота активно почала працювати на основі нового валютного законодавства – Закону про валюту та її восьми постанов НБУ, що почали діяти вже 7-го лютого 2019 року. Які ж перші підсумки роботи нових валютних правил та які перспективи їх удосконалення можуть чекати на українські компаній у майбутньому? По-перше, хочемо заспокоїти всіх – гірше не стало. Нове правове регулювання валютних операцій - це дерегуляція та

59

NEW CURRENCY LAW: FIRST OUTPUTS AND PROSPECTS FOR FUTURE ADOPTION IN JUNE 2018OF THE LAW OF UKRAINE “ON CURRENCY AND CURRENCY OPERATIONS” (HEREINAFTER THE "CURRENCY LAW") HAS BECOME THE START OF REALIGNMENT OF THE CURRENCY LEGISLATION BASED ON THE DECREE "ABOUT THE SYSTEM OF CURRENCY REGULATION AND CURRENCY CONTROL" AND THE WHOLE SET OF BY-LAWS THAT OFTEN WERE HARD TO UNDERSTAND EVEN FOR BANKERS. THE MAIN PROBLEM IS THEIR FRAGMENTATION AND LACK OF CONSISTENCY.

A

t pr e s ent the whole banking community has actively started to work on the basis of the new currency legislation — the Currency Law and eight resolutions of the National Bank of Ukraine (NBU) that entered into force on February 7, 2019. What are the first outputs of the new currency rules and what prospects for their improvement can Ukrainian companies await in the future? Firstly, we want to set everyone at ease: things haven't become any worse. New regulatory management of operations with foreign currency


60 трансформація «старого» валютного законодавства, зокрема, і валютних обмежень. Для початку це зміна понять та підходу – НБУ прагне регулювати ринок, а не відносини банків із клієнтами. Тим не менш, не можна не звернути увагу на те, що перший етап змін, що став активний вже у лютому 2019 року – це введення одних понять замість інших, наприклад, замість індивідуальних ліцензій запрацювали ліміти, замість реєстру кредитних договорів із нерезидентами запроваджена інформаційна система, куди банки направляють дані про такі договори. Крім того, для будь-якої компанії, що є учасником ЗЕД, нове валютне законодавство – це 365 днів для розрахунків із нерезидентом, до цього ж діяло «правило 180 днів» для отримання валютної виручки або ж поставки товарів в Україну за умови попередньої оплати нерезиденту-постачальнику. Також НБУ вивів з-під валютного нагляду («старий» валютний контроль) операції до 150 тисяч гривень. За ними для переказу валюти за кордон та її зарахування на рахунок нерезидента клієнт українського банку може подати лише рахунок (інвойс). Тобто дрібні угоди вже можливо оформляти у спрощеній формі, що допускалось і до цього щодо експорту послуг, однак поширеної практики не набуло. В той же час, банки, на практиці, рідко йшли на зустріч клієнтам при зборі документів для проведення платежів і вимагали все більше й більше, аби зібрати дані для контролюючого органу, тобто НБУ, на випадок перевірки. Однак, звертаємо увагу на нове та цікаве правило – складання переліку необхідних документів для банку від клієнта – тепер прерогатива самого банку, переліку чинне законодавство не містить. За правилами НБУ – такі умови та положення є предметом договору між банком і клієнтом. Головне ж правило зберігається – немає підстави для купівлі валюти компанією, тобто зобов’язання перед нерезидентом, тож нема і операцій з купівлі валюти.

is deregulation and transformation of the "old" currency legislation and, in particular, exchange restrictions. To start with, it is the shift in definitions and approach; NBU's objective is to regulate the market, not bank-customer relations. However, we can't but note that the first stage of changes that actively started in February 2019 is merely new concepts replacing the old ones; for instance, limits instead of individual licenses, and the register of loan agreements with non-residents has been replaced by the new information system where banks file information on such agreements. Besides, for any company that is a foreign trade operator, new currency legislation means 365 days for settlements with a non-resident, while before there was the "rule of 180 days" for receiving the foreign currency earnings or for delivery of goods into Ukraine in case of prepayment to a nonresident supplier. Besides, the NBU has moved out of currency control ("old" currency control) operations not exceeding 150 thousand UAH. This means that it is sufficient for a client of a Ukrainian bank to submit an invoice and that enables him to transfer foreign currency abroad or receive a currency payment into his bank account. That is, a simplified form is already possible for small-scale agreements, which was acceptable before with regard to exportation of services but was not widely used. At the same time, in practice banks seldom made advances when collecting documents for making payments and required more and more documents in order to collect data for the control body, i. e. for the NBU, in case of an audit. But we would like to draw your attention to a new and interesting rule: it is now the bank's responsibility to come out with the list of documents required to be provided to the bank by a customer, the current legislation does not impose such list. According to the NBU rules, such terms and provisions are the subject of agreement between the bank and its customer. But the main rule remains in force: if a company has no grounds to buy a foreign currency, i. e. no obligations towards a non-resident, no currency purchase operations are possible.


Дайджест #17 Не слід думати, що задекларований Законом про валюту принцип свободи валютних операцій – це свобода для усіх. Скоріш, це свобода у «розумних межах». НБУ наразі залишив у дії велику частину валютних обмежень, що підтримують стан валютного ринку. Мова йде про заходи, що запроваджені постановою №5 НБУ від 02 січня 2019 року. Це правила гри, що написані все ж таки мовою банків і визначають імперативи та заборони для роботи банків та, відповідно, для проведення валютних операцій їх клієнтами. Додатково зазначимо, що постанова № 5 прийнята на тимчасовій основі, а саме до поки того потребуватиме стан грошово-кредитного та валютного ринків, і окремо наразі діють ще сім (№14 та №6-8) актів НБУ у вигляді постанов Правління цього регулятора. Останні ж є постійно діючими актами і, в майбутньому, вони можу ть змінюватись, однак, за загальним правилом, скасовані НБУ не будуть. Таким чином, що Закон про валюту і разом вісім вказаних постанов – правова оболонка нового валютного законодавства. Станом на травень 2019 року, в Україні залишаються діючими наступні валютні обмеження: частковий продаж валютних надходжень (30% від розміру надходжень в іноземній валюті), ліміти на здійснення окремих валютних операцій резидентами і особливі правила для певних валютних операцій. Хоча верхні граничні суми з 7-го лютого 2019 року для інвестування резидентами України за кордон було збільшено, зокрема для фізичних осіб – це 50 тисяч євро на рік, до цього діяло обмеження на рівні 50 тисяч доларів США. Для юридичних осіб – це 2 мільйони євро замість 2 мільйонів доларів США. Також гарною новиною є те, що інвестиції за кордон дозволено здійснювати у валютах як першої, так і другої груп класифікатора валют. Певні позитивні зміни торкнулись і проведення розрахунків за договорами позики в іноземній валюті із нерезидентами.

61 One shouldn't think that the principle of freedom of currency exchange operations declared by the Currency Law means freedom for everyone. It's rather freedom within "reasonable limits". To date the NBU has left in force a large number of currency restrictions that back the currency market situation. This refers to measures introduced by the Resolution No. 5 of the National Bank of Ukraine dd. January 02, 2019. These are the game rules that have been written by the banking language and determine imperatives and restrictions for banking and, respectively, for currency exchange operations by their customers. We would also like to note that the Resolution No. 5 is temporary, i. e. it will remain in force as long as this is required by the conditions of the monetary and foreign currency markets; besides, at the moment there are seven other NBU acts (Nos. 1—4 and 6–8) adopted as resolutions of the Board of this regulator. The latter are permanent acts and can be amended in the future but, according to a general rule, they will not be repealed by the NBU. Thus, the Currency Law and all eight resolutions together make the legal framework of the new currency legislation. As of May 2019 the currency restrictions as follows remain in force in Ukraine: partial sale of foreign currency returns (30% of the amount of foreign currency returns), limits on certain currency operations for residents and special rules for certain currency operations. However, the ceiling for investment abroad by Ukrainian residents has been increased from February 7, 2019: for natural persons it is now EUR 50 thousand, while before it was restricted to USD 50 thousand. For legal entities it amounts to EUR 2 mln. instead of USD 2 mln. Another good piece of news is, that it is now allowed to invest abroad in currencies belonging to either first or second group of the currency classifier. There are certain positive changes with regard to settlements under loan agreements in foreign currency with non-residents. Before receiving funds under the new rules, a company has to submit to the bank same documents as


62 До отримання коштів за новими правилами компанія має звернутись до банку і подати все ті ж документи, що і раніше. Однак реєстрація таких договорів з боку НБУ була скасована, що, на нашу думку, є позивними змінами. В той же час, база даних про договори позики ведеться НБУ, а тому повноцінний контроль поки що залишається. Сам договір позики розглядається банком, як і зміни до нього. Нове ва лютне р ег улювання с т а ло революційним з точки зору можливості відкриття нових рахунків для компанійнере зидентів в українських банк ах. Отримавши таку можливість, вже сьогодні окремі банки відкрили поточні рахунки компаніям-нерезидентам в національній та іноземній валютах та проводять операції по таким рахункам. Із набранням чинності 04.04.2019 року нової Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банківрезидентів і нерезидентів, затвердженої постановою НБУ №56 від 01.04.2019 року, банк також має вимагати і підтвердження постановлення на обік компанії-нерезидента у контролюючому органі, тобто довідку за формою №34-ОПП. Перше питання, яке закономірно виникає у компанії-нерезидента перед відкриттям

before. However, the obligation to register such agreements has been cancelled by the NBU, and we consider this a positive development. At the same time the loan agreements database is maintained by the NBU, and this means that there is full control anyway for the time being. The loan agreement itself and amendments to it are reviewed by the bank. New currency regulatory management has become revolutionary in the context of the possibility to open new bank accounts with Ukrainian banks for non-resident companies. Having received power to do this, a few banks have already opened current accounts for non-resident companies in home and foreign currencies and perform transactions against such accounts. Since the new instruction on the procedures for opening and closing customer bank accounts and correspondent bank accounts of the resident and non-resident banks, approved by the NBU Resolution No. 56 of 01.04.2019, entered into force on April 04, 2019, banks should also require to confirm registration of a non-resident company with a control body, i.e. submission of the Tax Registration Certificate on form No. 34–ОПП. The first question that a non-resident company shall logically have before opening a bank account in Ukraine is, how functional will this account be, i. e. what transactions can be

До отримання коштів за новими правилами компанія має звернутись до банку і подати все ті ж документи, що і раніше. Однак реєстрація таких договорів з боку НБУ була скасована, що, на нашу думку, є позивними змінами.


Дайджест #17

63

Before receiving funds under the new rules, a company has to submit to the bank same documents as before. However, the obligation to register such agreements has been cancelled by the NBU, and we consider this a positive development.

рахунку в Україні, це питання функціоналу такого рахунку, тобто тих операцій, що можуть бути за ним проведені. Варто зауважити, що існує вичерпний перелік типів операцій, що можуть здійснювати за рахунками нер е зидентів-компаній, визначений пунктами 127 та 128 постави НБУ № 5 від 02.01.2019 року. Оскільки цей підзаконний акт є тимчасовим, то цілком ймовірно, що перелік таких операцій буде в подальшому змінено НБУ в бік його розширення до статусу рахунку компанії-резидента. Однак поки варто уважно розглянути кожну операцію нерезидента, що планується, для того, аби визначити, чи така операція можлива. Окремо хочемо зауважити, що оскільки по рахунках нерезидентів є можливим проведення усіх операцій (переказів), що дозволені для здійснення з/на поточних рахунків резидентів та/з рахунки нерезидентів за кордоном, то дуже вірогідно, що використання такого рахунку в межах планованої діяльності буде все ж можливим відповідно до діючої редакції постанови НБУ №5. Наразі ж треба врахувати заборону інвестування та розміщення коштів за кордоном в офшорних зонах, перелік яких міститься в розпорядженні КМУ від 23 лютого 2011 р. №143-р, та на території державиагресора. Якщо питання кредитування

performed against it. It's worth noting that there is a finite list of transaction types that can be performed against the non-resident companies' bank accounts, and this list is determined by points 127 and 128 of the NBU resolution No. 5 dd. 02.01.2019. Since this by-law is temporary, it's quite possible that the list of such transactions will be changed by the NBU in the future by way of expanding it to the status of a resident company's bank account. However, at present it is recommended to thoroughly look at every planned transaction of a non-resident, to see if this type of transaction is possible. We would also like to note that, as against bank accounts of non-residents it is possible to carry out all transactions (transfers) allowed to be performed from and to the residents' current accounts and from/to the non-residents' bank accounts abroad, it's quite likely that it will still be possible to use such an account for the planned activies in compliance with the current version of the NBU Resolution No. 5. But at present one should bear in mind the prohibition to invest and allocate funds abroad in offshore zones listed in the Ordinance of the Cabinet of Ministers of Ukraine of February 23, 2011 No. 143-р, as well as on the territory of the aggressor state. While the issue of loan services for the companies resident in offshore zones does not significantly affect the companies'


64 компанії-резидентів офшорних зон особливо не вливає на планування активності компаній, що також запроваджена постановою НБУ №5, то заборона інвестування в компанії, що зареєстровані в офшорних зонах, вплив має. Тим не менш, наразі в переліку таких зон відсутні Республіка Кіпр, Мальта та певні інші держави, що є зручними для розміщення українських інвестиції. Ми переконані, що заборона інвестування в офшори є обмежувальним заходом з точки зору свободи ведення бізнесу, однак наскільки це є виправданим однозначно відповісти може тільки НБУ. Нові правила валютного регулювання покликані зробити рух капіталу в Україну вільним і в перспективі нерезидентам України буде дозволено проводити ті ж операції, що і українським резидентам. А поки перехідний період триває, ми маємо враховувати всі обмеження в регулюванні валютних операцій при веденні бізнесу в Україні, як того вимагають діючі валютні правила.

activity planning, that has also been set up by the NBU Resolution No. 5, the prohibition to invest into companies registered in offshore zones does have an impact. However, as of today the list of such zones does not include the Republic of Cyprus, Malta and some other states convenient for Ukrainian investments. We are convinced that the prohibition to invest into offshore companies is a restrictive measure from the point of view of business freedom, but only the NBU can give a straight answer to the question, to what extent this measure is reasonable. New currency regulation rules are aimed at ensuring free flow of capital into Ukraine, and in future non-residents of Ukraine will be allowed to carry out the same operations that Ukrainian residents are allowed to perform. And while the transition period continues, we have to consider all restrictions in regulatory management of operations with foreign currency while doing business in Ukraine, as required by the foreign currency rules in force.

ТЕТЯНА ПРИЧЕПА

Старший юрист TETIANA PRYCHEPA,

Senior Lawyer


WANT A FASTER RESULTS – WORK HARDER — ХОЧЕШ ШВИДКИХ РЕЗУЛЬТАТІВ – ПРАЦЮЙ НАПОЛЕГЛИВІШЕ JADE HONG, UX Designer at Ogilvy in New York.


ТРУДОВА МІГРАЦІЯ: ВИКЛИК ДЛЯ БІЗНЕСУ, МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ПЕРСОНАЛУ LABOR MIGRATION, CHALLENGE FOR BUSINESS, OPPORTUNITIES FOR PERSONNEL

67

ПОТЕНЦІАЛ VS ДОСВІД POTENTIAL VS. EXPERIENCE

73

АМОРАЛЬНА ПОВЕДІНКА ПРАЦІВНИКІВ НЕПЕДАГОГІЧНОГО СКЛАДУ АБО ЯК ПРИПИНИТИ ПРИНИЖЕННЯ НА РОБОТІ IMMORAL CONDUCT OF NON EDUCATIONAL STAFF OR HOW TO STOP HARASSMENT AT WORK

79


Дайджест #17

ТРУДОВА МІГРАЦІЯ: ВИКЛИК ДЛЯ БІЗНЕСУ, МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ПЕРСОНАЛУ ЯК ПОКАЗУЮТЬ СТАТИСТИЧНІ ДАНІ СВІТОВОГО БАНКУ, УКРАЇНА РАЗОМ С КИТАЄМ, ІНДІЄЮ, МЕКСИКОЮ, РОСІЙСЬКОЮ ФЕДЕРАЦІЄЮ ВХОДИТЬ ДО ДЕСЯТКИ КРАЇН, ЯКІ Є НАЙБІЛЬШИМИ ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ.

I

хоча трудова міграція є неминучим і досить природним явищем д ля більшості регіонів, її масштаби в нашій країні становлять серйозний виклик для економіки в цілому та для індивідуальних бізнесів. У 2016–2018 рр. кадровий дефіцит почали відчувати майже всі галузі промисловості, а відтак, компанії-роботодавці розробляють свої стратегії утримання працівників, не чекаючи запровадження державних програм із стабілізації відпливу робочої сили. Отже, розглянемо тенденції трудової міграції та

67

LABOR MIGRATION, CHALLENGE FOR BUSINESS, OPPORTUNITIES FOR PERSONNEL ACCORDING TO THE STATISTICAL DATA OF THE WORLD BANK, UKRAINE TOGETHER WITH CHINA, INDIA, MEXICO AND THE RUSSIAN FEDERATION IS AMONG THE TOP TEN COUNTRIES SUPPLYING MIGRANT WORKERS.

T

hough labor migration is an inevitable and natural process for the majority of the regions, its scale in our country presents a serious challenge for the economy as a whole and for the individual businesses. Almost all industries faced staff shortage in 2016–2018, and therefore employing companies are developing their own employee retention strategies not waiting for introduction of the state programs for stabilization of labor outflows. Let’s discuss trends of labor migration and how private business can overcome it.


68 шляхи її подолання з боку приватного бізнесу. Нав е д е ні нижче с т а т и с т ичні д ані базуються на дослідженнях, виконаних в Україні Міжнародною організацією праці (МОП) і Держстатом за методологією ООН. Починаючи з 2012 р. робоча сила з Україні мігрує в такі основні країни — Польщу, Італію, Російську Федерацію, Чеську Республіку, Іспанію. На Угорщину та Порт угалію припадає менш як 2% трудових мігрантів. Перелік країн, що приймають працівників з України, не змінюється, змінився лише відсоток мігрантів до Російської Федерації (зменшився майже на дві третини) і Польщі та Чехії (навпаки, збільшився). Основні сфери, в яких працюють наші співвітчизники в інших країнах: будівництво (понад 45%), домогосподарства (майже 20%), сільське господарство (майже 15%), торгівля, транспорт, готельний бізнес — 2–4%. Більшість мігрантів з України, незважаючи на вік, рівень освіти та досвід, набутий удома, за кордоном усе ще виконують некваліфіковану роботу. Найпопулярнішими професіями є будівельники (різні спеціалізації), збирачі сезонних ягід і фруктів, прибиральники, доглядачі за людьми похилого віку, рідше — водії (таксі, вантажних авто), касири в торговельних залах, продавці. До речі, працевлаштування на такі посади призводить до значного підвищення тривалості робочого дня. Майже дві третини (62,6%) українських мігрантів працювали за кордоном 41–60 годин на тиждень, а майже кожен п'ятий (18,9%) працював іще довше: з них у 14,3% робочий тиждень тривав 61–80 годин, а в решти 4,6% — навіть перевищував 80 годин, що є погіршенням умов праці порівняно з Україною. Станом на 2012 р. лише 4% мігрантів проходили тренінги та навчання, щоб підготуватися до роботи за кордоном, при цьому майже для 74% з них це були курси з вивчення мови країни майбутнього працевлаштування. Не довелося побачити результати таких досліджень МОП після

The following statistical data is based on the survey, conducted in Ukraine by the International Labor Organization (ILO) in collaboration with the State Statistics Service of Ukraine using UN methods. Starting from 2012 the most popular destinations for migrant workers from Ukraine are Poland, Italy, the Russian Federation, the Czech Republic and Spain. Hungary and Portugal attract less than 2% of the migrant workers. The list of the countries, receiving workers from Ukraine, has not changed, the only thing that has changed is the share of migrants, traveling to the Russian Federation (it has reduced almost by two-thirds) and to Poland and the Czech Republic (which has increased). The main sectors, where our compatriots work in other countries, are the following: construction (more than 45%), private households (around 20%), agriculture (around 15%), trade, transport and hotels (2–4%). Sizeable proportion of migrants, irrespective of their age, level of education and experience gained at home, is still employed in elementary occupations. The most popular occupations are construction workers (different specializations), seasonal fruit and berry gatherers, cleaners and care providers; smaller share works as drivers (taxi, trucks), sales workers and shop assistants. By the way, such occupation results in significant increase of the length of the working day. Almost two-thirds (62.6%) of the Ukrainian migrants worked 41–60 hours per week while abroad, and every fifth migrant (18.9%) worked even more: 14.3% of whom worked 61–80 hours per week, and 4.6% even more than 80 hours, which means that labor conditions worsened in comparison with Ukraine. As of 2012 only 4% of migrants were trained to be prepared for the work abroad, 74% of whom learned language of their future host country. We were not able to see the results of such ILO surveys for the period after 2012, but I am sure that this trend remains the same. It means that the majority of migrants understand


Дайджест #17 2012 р., але я впевнена, що тенденція залишається такою ж. Відповідно, більшість мігрантів наперед розуміють, що знайти кваліфіковану роботу буде досить складно. На жаль, менш як 40% наших співвітчизників працюють без підписання трудового договору, тобто неофіційно. Але велику частину підписаних трудових угод становлять угоди з працівниками в будівельній галузі в Польщі та Чехії, яким катастрофічно бракує робочої сили. Лише за 2018 р. 95% дозволів на працевлаштування в Польщі було видано українцям, і це просто вражаюча статистика. Якщо не брати до уваги ці трудові угоди, то виходить, що й досі більшість мігрантів з України працюють без будь-яких гарантій і захисту з боку країни перебування. Чому ж, попри важкі умови праці в інших країнах, ми втрачаємо щороку людський капітал? За даними Світового банку, основні причини трудової міграції та пошуку роботи за кордоном такі: 1 можливості на місткому ринку праці в західних країнах (пропозиції, рівень оплати праці); 2 сталий попит на іноземну робочу силу в країнах Європи; 3 розрив у компенсаційному пакеті між своєю країною та країнами Європи; 4 нес тача пропозиції роботи на батьківщині; 5 соціальна та економічна криза; 6 рецесія в економіці; 7 рівень корупції та неофіційного працевлаштування; 8 ставлення та зловживання владою з боку державних органів, інші. Як бачимо, більшість вищезазначених факторів можливо подолати виключно за умови активної підтримки держави, яка повинна сприяти стабілізації економіки, подоланню корупції тощо. Звісно, зважаючи на реалії, цей процес може бути тривалим, а бізнес уже сьогодні зіштовхується з негативними наслідками дефіциту робочої сили та змушений хоч якось стримувати

69 that it will be difficult to find skilled work. Unfortunately less than 40% of our compatriots work without labor contracts, i.e. their work is not official. Sizeable proportion of the signed labor contracts is in the construction sphere in Poland and the Czech Republic, which suffer from human capital shortage. Only in 2018, 95% of work permits for Ukrainians were issued in Poland, and this is impressive statistics. If we do not take these labor contracts into account, we will see that the majority of migrants from Ukraine still work without any warranties and protection in the host country. Then why do we lose human capital assets every year despite of harsh working conditions in other countries. According to the data of the World Bank, the main reasons to work abroad or to look for work are the following: 1 opportunities on the big labor markets in the Western countries (job offers, wages level); 2 sustainable demand for foreign workers in the European countries; 3 wage gap between the country of origin and the European countries; 4 shortage of job offers in the country of origin; 5 social and economic crisis; 6 economic recession; 7 level of corruption and unreported employment; 8 treatment and misuse of power by the state bodies, etc. As we can see, majority of the above mentioned factors can be overcome only by means of the active state support, which must promote stable economy, help to fight corruption, etc. Of course, taking into account the current circumstances, this process can last for a long time, but business already faces negative results of work force shortage and has to try to reduce staff outflow. So what presents the major risk for the private sector? In 2017 the average age of the majority of migrants did not exceed 37 years, but unfortunately nowadays more and more people


70 відплив кадрів. О т же, що с тановить найбільший ризик для приватного сектору? Ще у 2017 р. середній вік більшості мігрантів не перевищував 37 років, але, на жаль, маємо тенденцію до почастішання випадків виїзду за кордон молоді віком до 27 років. Для бізнесу це є одним із найбільших викликів і загроз, оскільки залучення до роботи молоді дає можливість:  знизити собівартість продукції та послуг, оскільки рівень заробітної плати молодих фахівців нижчий, а на фонд оплати праці для багатьох видів бізнесу припадає значна частка в собівартості;  вивільнити більш досвідчених фахівців для нових проектів, продуктів, стратегічного планування;  сформувати кадровий резерв;  впровадити нові підходи та форми управління проектами, продуктами, сервісами, оскільки молоді працівники здебільшого є прихильниками нових технологій та автоматизації, які допомагають їм знизити рівень ручної праці. Також будемо відвертими: наявність молодих спеціалістів на ринку праці в країні дає змогу впливати на зарплатні очікування та необґрунтовані амбіції решти кандидатів. За нашими даними, очікування щодо рівня заробітної плати в більшості професій (фінанси, управління персоналом, продажі та інше) за останні два роки зросли до 40%. Однією з основних причин такого підвищення очікувань став дефіцит робочої сили, особливо молодих фахівців. Так, звісно, дуже прикро, коли Україну залишають кваліфіковані науковці, наприклад біохіміки, інженери та інші, але нестача молодих спеціалістів набуває дедалі більш масового характеру і відчувається на всіх рівнях організаційної структури. Більш як половина молоді, що виїжджає за кордон, у середньому проводить на заробітках до п'яти місяців і повертається назад, тож можна припустити, що більшість працює на сезонних роботах і має на меті заробити гроші для оренди/

younger than 27 migrate out of the country. This is one of the biggest challenges and threats for the business, since employment of young people enables:  to reduce cost of products and services, since wages of young specialists are lower, and wages account for big share in the production cost in many industries;  to move more experienced professionals to new projects, products and strategic planning;  to create employee pool;  to introduce new approaches and forms of projects, products and services management, as young employees usually prefer new technologies and automation processes, which help to reduce manual work. And let’s be honest: availability of young specialists on the labor market enables to influence wage expectations and unreasonable ambitions of the rest of the candidates. According to our data, wage expectations in the majority of industries (finance, work force management, sales, etc.) have increased by 40% during the last 2 years. One of the major reasons for such an increase was shortage of human capital, mainly young professionals. Of course, it is very bad that professional scientists (e.g. biochemists, engineers, etc.) migrate out of Ukraine, but lack of young professionals has been increasing significantly and is faced at all the levels of organizational structure. More than a half of young people, moving out of Ukraine, work up to five months and return home, so we can assume, that the majority of them have seasonal work and want to earn money in order to rent/buy an apartment and meet their daily needs. Understanding this and also the fact that young people are not sure that they can receive stable and well-paid job at home, private business has started changing approaches to the work with young professionals. For example, if earlier employers involved students in the fourth or fifth year, nowadays increasing number of


Дайджест #17 купівлі квартири та задоволення своїх щоденних потреб. Розуміючи це, а також те, що молодь не впевнена в можливості отримати стабільну та добре оплачувану роботу вдома, приватний бізнес почав дещо змінювати підходи до роботи з молодими фахівцями. Наприклад, якщо раніше роботодавці залучали до роботи студентів четвертого-п'ятого курсів, то наразі дедалі більше компаній починають залучати студентів з другого курсу. Це дає змогу останнім здобути знання та набути досвід. А після закінчення навчального закладу компанія зможе перевести молодого фахівця на більш оплачувану та цікаву роботу і в такий спосіб втримати його на роботі. Також частина компаній, навіть не проектного характеру, створюють робочі групи з розробки нових продуктів, методології роботи, що дозволяє зацікавити молодь, дати їй відчути свою вагомість і можливість впливати на більш стратегічні речі, чого вона не може отримати за кордоном. До того ж у приватному бізнесі значно знизився вік керівного складу, в основному завдяки ІТ-галузі, де непоодинокі випадки, коли керівниками груп (Team Lead) є 19-річні співробітники. За нашими спостереженнями, в інших галузях вік керівника також зменшився десь на 5–7 років порівняно з 2012–2013 рр. А це змушує роботодавців переглядати свої процедури річного оцінювання, показників і KPIs для кар'єрного зростання і таким чином створювати для молоді короткострокові умови для отримання експертних і керівних посад, а відтак, і більшого компенсаційного пакета. За даними Світового банку, понад 60% мігрантів мають бажання повернутися до України, тож завдання бізнесу на його рівні — показати можливості та створити мотивацію для їх повернення. Однак для того, щоб не ображати інших співробітників, які вже не належать до категорії молодих фахівців і мають стаж роботи в компанії вісім і більше років, приватний бізнес також мусить розробляти превентивні заходи для втримання фахівців. В більшості випадків до трудової міграції схильні працівники з досвідом у тих галузях, які перебувають у рецесії, або ж працівники,

71 companies have started involving the secondyear students. It enables the latter to gain knowledge and experience. After graduation the company can provide the young professional with a better-paid job thus retaining him/her. Also some companies (even those which do not belong to the R&D sector) create work groups for development of new products and work methods, which can be of interest for the young people and by means of which they can feel their importance and ability to influence more strategic issues, those are the things that cannot be received abroad. Also the private sector has significantly reduced the age of its managers, mostly due to the IT-industry, where there are cases, when 19 year old employees become team leads. We also see that in other sectors the age of the managers has reduced by 5–7 years in comparison with 2012–2013. This makes employers review their annual assessment procedures, indices and KPIs for promotion in career and create short-term conditions enabling young people to receive managerial and expert positions, and, therefore, higher wages. According to the World Bank data, more than 60% of migrants wish to return to Ukraine, so the task of business is to show opportunities and create motivation for their return. Though in order not to of fend other colleagues, which do not belong to the category of young professionals and have been working for the company for eight and more years, the private business must also develop preventive measures for their retention. In the majority of cases employees with experience in industries, which suffer from recession, and those who can perform various work and do not have specialization, which requires some education, have higher probability of labor migration. Unfortunately we can return such people only after economic growth and improvement of the level of life and welfare. The experienced people, who can find stable work place, are more inclined to change it within the country without moving abroad, even if the


72 що здатні виконувати різноманітну роботу та не мають більш-менш вузької спеціалізації, яка вимагає певної освіти. На жаль, повернути додому такі верстви населення можливо лише за умови покращення економіки, рівня життя та соціально-побутових умов. Співробітники з досвідом, які можуть знайти стабільне робоче місце, схильні змінювати його в межах країни і не виїжджати за кордон навіть за умови, що у країнах ЄС зарплата вища порівняно з Україною. Але в 2017–2018 рр. з'явилася тенденція до зміни робочого місця серед фахівців у підрозділах маркетингу, ІТ, продажів, фінансів, управління персоналом та інших. Приватний бізнес вживає профілактичних заходів саме щодо цієї категорії персоналу, оскільки тривалість їх роботи в компанії залежить здебільшого від стимулюючих програм, можливостей професійного та кар'єрного зростання, можливості роботи в міжнародних проектах, а не від державних програм. Дуже часто для таких співробітників компанія встановлює досить насичений графік навчань і тренінгів, пільги у вигляді додаткових оплачуваних днів відпочинку, додаткових днів відпустки, щоб працівники мали відносний баланс між робочим і приватним життям, а також надає можливість бути наставниками та функціональними керівниками для молоді тощо.

EU countries have higher wages in comparison with Ukraine. But 2017–2018 witnessed a new trend to change work place in the spheres of marketing, IT, sales, finance, workforce management, etc. The private business takes preventive measures with regard to this category of the personnel, since duration of their work in the company depends on business incentives, possible professional promotion, promotion in career and opportunity to work in the international projects, rather than on the state programs. Very often the companies provide such employees with busy schedule of trainings, benefits in the form of additional paid days of rest, additional holidays, enabling employees to have good balance between work and private life, and opportunities to become tutors or functional managers for the young people, etc.

ЄВГЕНІЯ ВОЗНЮК

Партнер, Керівник групи HR послуг

YEVHENIIA VOZNIUK,

Partner, Supervisor of HR Services Group


Дайджест #17

73

ПОТЕНЦІАЛ

VS ДОСВІД РАНО ЧИ ПІЗНО КОЖЕН МЕНЕДЖЕР ЗУСТРІЧАЄТЬСЯ З ПРОБЛЕМОЮ ПОШУКУ ПЕРСОНАЛУ. СЬОГОДНІШНІЙ РОБОТОДАВЕЦЬ ДОСИТЬ ВИМОГЛИВИЙ І ПІДХОДИТЬ ДО ПРЕТЕНДЕНТІВ НА ВІЛЬНІ МІСЦЯ ІЗ СУВОРИМИ КРИТЕРІЯМИ ЩОДО ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА ПРАКТИЧНОГО ДОСВІДУ, ЯКІ ПОСТІЙНО ЗРОСТАЮТЬ. ВІН БАЖАЄ ОТРИМАТИ НЕ ПРОСТО ДИПЛОМОВАНОГО СПЕЦІАЛІСТА, А КВАЛІФІКОВАНОГО ПРАЦІВНИКА, ЯКИЙ ЗАБЕЗПЕЧИТЬ ПОВНОЦІННУ ВІДДАЧУ ТА ПРОЦВІТАННЯ КОМПАНІЇ.

Д

ля досягнення такої цілі необхідні к ан ди д а т и, які в о ло дію т ь пр о ф е сійними знаннями т а мотивовані до високопродуктивної праці. Традиційно, роботодавець на етапі співбесіди зосереджується на досвіді, уміннях та досягненнях, а не на можливому потенціалі, вважаючи, що кандидат успішний в минулому, буде успішним і в його компанії. Однак, із року в рік можна займатися одним й тим самим не розвиваючись професійно, або працювати багато років, не будучи зацікавленим у якості та результатах своєї

POTENTIAL

VS. EXPERIENCE SOONER OR LATER EACH MANAGER FACES THE PROBLEM OF RECRUITMENT. NOWADAYS THE EMPLOYERS ARE QUITE DEMANDING AND HAVE CONSTANTLY RISING STRICT CRITERIA FOR JOB APPLICANTS REGARDING KNOWLEDGE, SKILLS AND PRACTICAL EXPERIENCE. THEY WISH TO GET NOT ONLY A CERTIFIED SPECIALIST BUT ALSO A QUALIFIED EMPLOYEE, WHO CAN ENSURE FULL-FLEDGED OUTPUT AND PROSPERITY FOR THE COMPANY.

T

hey wish to get not only a certified specialist but also a qualified employee, who can ensure fullfledged output and prosperity for the company. In order to achieve this aim they need candidates, who have professional knowledge and are motivated for highly-efficient work. Traditionally, during the interview the employer focuses on experience, skills and achievements, rather than on possible potential, thinking that the candidate, who was successful in past, will be successful in his/her company. But people can do the same thing for many years


74 роботи. У такому випадку, п'ять років досвіду можна насправді прирівняти до одного року навчання молодого спеціаліста. В сьогоднішньому технологічному, цифровому світі, в нових галузях, що розвиваються, досвід стає менш важливий, ніж творче мислення, здатність до швидкої адаптації і комунікативні навички. То на кому ж зупинитися, на що зробити ставку: на молодість та потенціал, чи досвід? Проникнення в усі галузі високотехнологічних, інформаційних технологій і, відповідно, потреба у нових навичках спонукають роботодавців звертати увагу на молодших за віком працівників та надавати їм перевагу при прийомі на роботу. Так, за ос танніми даними органів статистики Європейського Союзу найвищі показники зайнятості молодих людей у віці 15-24 роки було зафіксовано в Швейцарії (63,1%), далі йдуть Данія (56,3%), Австрія (50,6%) та Великобританія (50,7%). Наймаючи на роботу студента або людину, яка щойно закінчила вищий навчальний заклад і ще не мала серйозного досвіду роботи, ви отримаєте «чистий лист». У нього немає чужої корпоративної культури та шаблонів мислення, закладених в іншій компанії. Такі люди швидко адаптуються і мають над лишок енергії та високий потенціал, що компенсує відсутність досвіду.

without professional development, or work for many years not being interested in quality and results of their work. In such a case five years of experience can be compared with one year of training of a young professional. In current technological, digital world and in new developing industries experience becomes less important than creative thinking, ability for fast adaptation and communication skills. So whom to choose and where to place the bet: on youth and potential or experience? Penetration of advanced information technologies in all the spheres and need to have new skills make the employers pay attention at younger people and employ them. According to the latest data of the statistical offices of the European Union, the biggest share of the employed young people aged 15–24 years is in Switzerland (63.1%) followed by Denmark (56.3%), Austria (50.6%) and Great Britain (50.7%). Employing students or recent graduates without serious work experience you will receive “tabula rasa”. Such people do not have corporate culture and thinking patterns, established in the other company. They have ability to adapt quickly, extra energy and high potential which compensates for the lack of experience. They are distinguished by incredible multi-tasking and creativity.

Наймаючи на роботу студента або людину, яка щойно закінчила вищий навчальний заклад і ще не мала серйозного досвіду роботи, ви отримаєте «чистий лист». У нього немає чужої корпоративної культури та шаблонів мислення, закладених в іншій компанії.


Дайджест #17

75

Employing students or recent graduates without serious work experience you will receive “tabula rasa”. Such people do not have corporate culture and thinking patterns, established in the other company.

Їх відрізняє неймовірна багатозадачність та креативність. Молоді люди вміють творчо вирішувати завдання, проте в той же час володіють глибоким розумінням технологій та їхнього потенціалу. Цей технологічний менталітет сприяє просуванню бізнесу в цифрову епоху, в еру партнерства людини і машини. Вони розглядають технології не тільки як інструмент для людського прогресу, але й як засіб, щоб розширити і вирівняти інформаційні права та можливості. Це покоління – діти інтернету та сучасних технологій, високо потенційні та талановиті особистості, що привносять з собою нові ідеї та інновації для компанії. Вони обожнюють знаходити рішення складних ситуацій та розв'язувати найскладніші задачі. Для отримання найкращого результату необхідно давати їм творчі завдання, максимально цікаві для них. До того ж, вони повинні бути переконані, що їх діяльність насправді корисна для оточуючих. Так, на сьогодні найпопулярнішими сферами реалізації потенціалу молодого покоління є ІТ сфера, FMCG (Fast Moving Consumer Goods), аудит та консалтинг. Однак, у Канаді кількість молодих людей віком від 15 до 24 років, що працюють в ІТ, складає лише 6%, а людей віком старше 55 років

Young people can perform tasks creatively, having at the same time broad understanding of the technologies and their potential. This technological mentality helps to promote business in the digital era, era of partnership between people and machines. They treat technologies not only like an instrument of human progress, but also as a means for enhancement and equalization of information rights and opportunities. This generation includes children of Internet and modern technologies, with high potential and talent, who bring new ideas and innovations to the company. They take pleasure in looking for solution of challenging situations and solving the most complex tasks. In order to receive the best results, they must get creative tasks, which are of maximum interest for them. Also they must be sure that their activities are really useful for the surrounding people. Nowadays the most popular spheres where young generation can achieve the full potential include IT, FMCG (Fast Moving Consumer Goods), audit and consulting. Though in Canada share of the young people aged 15–24 years, employed in IT, amounts only to 6%, and share of people older than 55 years is 13%. It means that employers in Canada are also quite conservative and prefer more experienced employees. The lowest share of young people is in the bank and public sector.


76 – 13%. Тобто, канадські роботодавці також є досить консервативні та надають перевагу більш досвідченим працівникам. Найменше пре дставників молодого покоління у банківській сфері та державному секторі. Однак, компанії необхідно бу ти готовою у тримати ці кадри, оскільки молоде покоління більше цінує в роботі не комфорт і стабільність, а можливість для самореалізації, свободу дій та гідну фінансову винагороду. Тому, серед топ-факторів, що впливають на вибір місця роботи – дохід/ зарплата, можливість досягнути певних цілей та кар’єрні можливості. Слід також пам’ятати про низький рівень лояльності цього покоління до свого роботодавця. Більше половини молодих спеціалістів готові покинути свої робочі місця, якщо матимуть вибір, тому не варто ставити новачка на посаду, де він буде «незамінним». З іншого боку, даючи їм інструменти для постійного зростання всередині компанії, можливість брати участь в унікальних і глобальних проектах, можна виростити дуже цінного фахівця, при цьому утримавши його в компанії надовго. Що ж робити представникам старших поколінь, невже найближчим часом не буде попиту на досвід, вміння, знання, відповідальність? В дійсності, підстав для ігнорування кандидатів більш старшого віку підстав немає. На наш погляд, для створення «команди мрії» трудовий колектив повинен складатися з представників різних поколінь, оскільки кожна компанія потребує досвідчених людей, які можуть гарантувати, що бізнес буде розвиватися і функціонувати навіть в умовах складних ситуацій. Старше покоління цінне своїми фундаментальними знаннями та досвідом, вони вміють системно мислити. Некомпетентний працівник, особливо менеджер, помилковими діями може дез¬орієнтувати колектив компанії, що призведе до фінансових витрат, виникнення ися, вони надійні, мають витримку та

Though the company must be ready to retain this staff, since young generation values opportunity for self-fulfillment, freedom of actions and decent salary rather than comfort and stability. That is why top-factors, influencing choice of work place, include wages/salary, opportunity to reach certain aims and career opportunities. Also one should remember about a low level of this generation’s loyalty to the employer. More than half of the young professionals are ready to leave their work places, if they have a choice, so it is better not to appoint newbies to the positions, where they are “irreplaceable”. On the other hand, providing them with instruments for constant development within a company and opportunity to take part in unique and global projects, can help you to bring up a valuable professional, retaining him/her in the company for a long time. But what about older generations? Does it mean that in the nearest future there will be no demand for experience, skills, knowledge and responsibility? In fact there are no reasons to ignore older candidates. We think that in order to create a “dream team” the staff must include representatives of different generations, because each company requires experienced people, who can guarantee development and functioning of its business even in complex situations. Older generation is valued for its fundamental knowledge, experience and systemic thinking. Wrong actions of the unqualified employee, in particular manager, can disorient company’s personnel, leading to financial losses, conflicts etc. German scientists think that mature and experienced employees will not waste their efforts and time, their experience will show them where to channel efforts and focus attention in order to solve unexpected problems, prevent mistakes, which will cost much for the employer, and receive result with minimum expenses. These very employees drive and develop the company, where they work, since success mostly depends on the professionalism


77 зібраність у критичних ситуаціях, лояльність до роботодавця. Такої думки, скоріше за все, додержуються такі держави Європейського Союзу, як Північна Македонія, Сербія, Чорногорія, Бельгія та Болгарія, де показник зайнятості молодих людей у віці 15-24 роки нижчий за 25,0%. Крім того, зрілі працівники є гарними менторами, оскільки їм є чим поділитися з молодими та креативними колегами. І саме за підтримки більш досвідчених колег молодий працівник швидше розкриється як командний гравець. У свою черг у, прив’язана до цифрових технологій молодь навчає старше покоління виходити за рамки

of the team. They can be relied on, they are trustworthy, cool-headed and concentrated in critical situations, and loyal to the employer. The following EU states are likely to share such an opinion: North Macedonia, Serbia, Montenegro, Belgium and Bulgaria, their share of employed young people aged 15–24 years is lower than 25%. Besides, mature employees are good mentors, since they have something to share with young and creative colleagues. By means of support of more experienced colleagues,


78 стандартів, якщо вони прагнуть залишитися конкурентоспроможними у сучасному мінливому світі. Як бачимо, у кожного з поколінь є свої переваги, з якими не просто можна, а необхідно працювати і використовувати для ефективної та злагодженої роботи компанії ХХІ століття, адже все-таки компанія – це в першу чергу люди.

a young employee will sooner become a good team player. In their turn young people, bound to digital technologies, can teach older generation to push the standard boundaries, if they want to stay competitive in the current changing world. As we can see, each generation has its advantages, with which it is necessary to work and use for efficient and well organized work of the company of the 21st century, because people are still above all in the company.

ЮЛІЯ РУДЕНКО

HR консультант YULIIA RUDENKO,

HR Consultant


Дайджест #17

АМОРАЛЬНА ПОВЕДІНКА ПРАЦІВНИКІВ НЕПЕДАГОГІЧНОГО СКЛАДУ АБО ЯК ПРИПИНИТИ ПРИНИЖЕННЯ НА РОБОТІ «З ПІДСТАВ УЧИНЕННЯ АМОРАЛЬНОГО ПРОСТУПКУ МОЖУТЬ БУТИ ЗВІЛЬНЕНІ ТІЛЬКИ ТІ ПРАЦІВНИКИ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ ВИХОВНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ» ТАКИЙ ВИСНОВОК ЗРОБИВ ВСУ В ПОСТАНОВІ №757/4906/15 Ц ЩОДО ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКА ЗА ВЧИНЕННЯ АМОРАЛЬНОГО ПРОСТУПКУ.

С

ьогодні Україна та бізнес активно т а у с пішн о р о зв ив аю т ь с я у з а х і д н о м у н а п р я м к у, переймають управлінський досвід, намагаються відповідати традиціям, цінностям та звичаям ведення бізнесу в таких економічно високорозвинених країнах світу як Велика Британія, США, Франція, Німеччина, Канада тощо. Розглянемо спосіб ведення бізнесу та регулювання трудових відносин в аспекті аморальної пове дінки працівників в робочому просторі в різних її проявах.

79

IMMORAL CONDUCT OF NON EDUCATIONAL STAFF OR HOW TO STOP HARASSMENT AT WORK “ONLY EDUCATIONAL STAFF CAN BE DISMISSED FOR IMMORAL CONDUCT” — THIS WAS A CONCLUSION OF THE SUPREME COURT OF UKRAINE IN THE RULING NO 757/4906/15 Ц REGARDING DISMISSAL FOR IMMORAL CONDUCT.

N

owadays Ukraine and business are actively developing in the Western direction, adopting managerial experience, and trying to adhere to traditions, values and business practices in such economically developed countries as Great Britain, the USA, France, Germany, Canada, etc. Let’s look at business operations and regulation of labor relations in terms of all types of immoral conduct of the employees in the workplace. No matter that the subject of harassment, bullying and sexual harassment among employees can be very unpleasant


80 Хоч якою б неприємною, та, можливо, незручною здавалась б тема приниження, перес лід ування та домагання сере д працівників, нажаль, від таких випадків не застрахований жоден бізнес, жоден роботодавець, жоден працівник. Оскільки повністю виключити можливість проявів такої поведінки окремих працівників неможна, необхідно приймати превентивні з а х о д и щ о д о в ип а д к ів в ин ик н е н н я приниження в робочому середовищі. І тут нам на допомогу повинно прийти законодавство щодо відповідальності за аморальну поведінку на робочому місці та по відношенню до інших працівників. В таких країнах як, наприклад, Велика Британія, США, Канада з початку ХХІ століття запроваджено законодавство щодо переслідування та приниження на робочому місці у будь-яких його проявах (приниження за расовою, гендерною, віковою, сексуальною чи релігійною ознакою, спілкування чи образа за допомогою ненормативної лексики, сексуальне домагання тощо). У США та Канаді дане питання є сферою регулювання захисту охорони, безпеки та гігієни праці та підпадає під контроль трудового законодавства. Характерною та важливою ознакою такого законодавства у наведених країнах є те, що частково відповідальність за випадки морального приниження та переслідування на робочому місці несе, в

and awkward, unfortunately no business, employer and employee are protected from such cases. Since it is not possible to completely exclude such behavior of some employees, it is necessary to take preventive measures regarding the cases of harassment at work. And here we need help of the legislation on responsibility for immoral conduct at work and with regard to other employees. At the beginning of the XXI century such countries as Great Britain, the USA and Canada introduced legislation on bullying and harassment in the workplace in all their forms (offense for race, gender, age, sexual orientation or religious beliefs, communication or offense using obscene words, sexual harassment etc.). In the USA and Canada this issue belongs to the sphere of labor protection, safety, and health and is regulated by the labor legislation. The specific and important feature of such legislation in the above mentioned countries is the fact that partially responsibility for harassment and bullying in the workplace is born primarily by the employer. Reasoning for such responsibility is the following: if harassment is repeated in the company and is not stopped or takes place from time to time, it shows that the employer is passive and does not take enough efforts to resolve the situation. In Ukraine person’s right to honor and dignity is protected by the Constitution, according

В Україні право людини на повагу до честі та гідності захищається Конституцією, згідно якої кожен громадянин має право на захист особистої честі від приниження.


Дайджест #17

81

In Ukraine person’s right to honor and dignity is protected by the Constitution, according to which each citizen shall have the right to have his/her personal honor protected from harassment.

першу чергу, роботодавець. Логіка такої відповідальності полягає в тому, що у випадку, коли приниження є непоодиноким фактом в компанії та не припиняється або повторюється з певною періодичністю – це свідчить про бездіяльність або недостатність докладених зусиль роботодавця щодо вирішення даної проблеми. В Україні право людини на повагу до честі та гідності захищається Конституцією, згідно якої кожен громадянин має право на захист особистої честі від приниження. Проте даний аспект законодавства відноситься до компетенції цивільного судочинства і захищає саме особу, а не працівника, та не належить до компетенції трудового права. А отже, даний пункт Конституції не може бути підставою для притягнення до дисциплінарної відповідальності працівника, чия поведінка принижує гідність осіб, або роботодавця, який з якихось причин не намагається запобігти або зупинити такі дії. Отже на сьогоднішній день в трудовому законодавстві Україні відсу тня чітка відповідальність за порушення норм і правил ділової етики та спілкування, а відповідальність за аморальну поведінку передбачена лише для працівників, які виконують виховну функцію. Тож, що роботи власникам бізнесу та керівникам підприємств в Україні аби

to which each citizen shall have the right to have his/her personal honor protected from harassment. But this aspect of the legislation refers to the civil proceedings and protects a person, rather than the employee, and is not covered by the labor law. It means that this point of the Constitution cannot be a reason for disciplinary action against an employee, whose behavior humiliates dignity of persons, or the employer, who for some reasons does not try to prevent or stop such actions. So currently labor legislation of Ukraine does not stipulate clear responsibility for violations of norms and rules of business ethics and communication, and responsibility for immoral conduct is stipulated only for the education staff. And what shall be done by business owners and top management of the enterprises in Ukraine in order to prevent bullying and harassment in the workplace? According to Article 147 of the Labor Code of Ukraine, the disciplinary action can be imposed to the employee in the form of reprimand or dismissal for violation of labor discipline. The main internal document at the enterprise, regulating labor discipline, is the Internal Code of Labor Conduct, which is binding for all the company’s employees. The employer determines content and develops the Code of Labor Conduct so that it


82 запобігти випадкам переслідування та приниження на робочому місці. Відповідно до статті 147 КЗпП України працівник може бу ти притягну тий до дисциплінарної відповідальності у вигляді оголошення догани або звільнення за порушення трудової дисципліни. Основним внутрішнім нормативним документом на підприємстві, який регулює трудову дисципліну є Правила внутрішнього трудового розпорядку (ПВТР), дотримання яких є обов’язковим для всіх працівників компанії. Роботодавець самостійно визначає зміст та розробляє ПВТР таким чином, щоб вони максимально відповідали специфіці бізнесу, умовам роботи та не суперечили чинному законодавству про працю. Поряд з ПВТР роботодавець має право розробити та

corresponds to specific features of the business and work conditions and does not contradict current labor legislation. In addition to the Code of Labor Conduct, the employer shall be entitled to develop and approve other internal policies and procedures to regulate labor relations at the enterprise. Such internal documents must define and describe in detail what can be qualified as immoral conduct with regard to other employees, harassment and bullying, as well as specify possible responsibility for such actions. The more detailed is the description of this issue in the Code of Labor Conduct or in a separate policy, the easier it is for the employer to impose disciplinary action to the employee, who is responsible for immoral conduct. In order to stimulate creation of comfortable work environment in the company, it is reasonable to


Дайджест #17 затвердити на підприємстві й інші внутрішні політики і процедури для регулювання трудових відносин. Саме в таких внутрішніх документах і слід визначити та детально описати, що саме вважається фактом вчинення аморального проступку по відношенню до інших працівників, моральним приниженням та переслідуванням, а також конкретизувати можливу відповідальність за такі дії. Чим детальніше буде описано дане питання у ПВТР або в окремо розробленій політиці, тим простіше буде роботодавцю притягнути винного у вчиненні аморального проступку працівника до дисциплінарної відповідальності. А з метою стимулювання створення комфортного робочого середовища в компанії, доцільним буде також включити до посадових інструкцій працівників керівного складу обов’язок проведення превентивних заходів щодо недопущення випадків морального приниження. Переважна кількість міжнародних компаній в Україні вже мають розроблені політики про заборону морального приниження та переслідування (так звані Anti-Harassment Policy). І це, знову ж таки, досвід і вимога материнських компаній, для яких цей документ давно являється обов’язковою нормою. Керівники таких компаній в Україні частіше за все використовують для ознайомлення працівників саме політику, розроблену материнською компанією, не перекладаючи її на українську мову. Слід зважати, що у випадку судових спорів документ, складений не державною мовою може бути не прийнятий судом на розгляд як такий, що регулює трудову дисципліну в компанії та може являтися доказом її порушення. Отже, для того, щоб роботодавець мав змогу та право притягнути працівника до дисциплінарної відповідальності за вчинення аморального проступку, повинні бути виконані наступні умови:  iнаявність затверджених належним чином ПВТР (або відповідної політики про недопущення морального приниження та переслідування) державною мовою;  iознайомлення всіх працівників компанії з ПВТР (політикою) під особистий підпис

83 include into the job description of the managerial personnel responsibility to take preventive measures with regard to harassment. Majority of the international companies in Ukraine have developed the so called AntiHarassment Policies to prevent harassment and bullying. But this is still experience and requirement of the parent companies, for which this document has been an obligatory norm for a long time. Top managers of such companies in Ukraine often familiarize their employees with this policy, developed by the parent company, without its translation into the Ukrainian language. It shall be mentioned that in case of the court hearing, the document, which is written not in an official language, cannot be accepted by the court for consideration as a document regulating labor discipline in the company and cannot be used as an evidence of its violation. To enable and entitle the employer to impose disciplinary action against the employee for immoral conduct, the following requirements must be met:  availability of a duly approved Code of Labor Conduct (or corresponding policy on prevention of harassment and bullying) written in the official language;  all company’s employees must familiarize with the Code of Labor Conduct (policy) and sign a corresponding document;  confirmation of immoral conduct (claim from the employee — this is an important document, without which it is almost impossible to prove the fact of harassment in order to reprimand or dismiss the employee, report of witnesses, clarification, etc.). On the basis of the above mentioned document, the guilty employee can be reprimanded for violation of labor conduct, and in case of repeated offense he/she can be dismissed. Harassment and bullying is a very serious problem, resulting in tense relations and destabilized work, thus influencing fulfillment by the employees of their liabilities, involvement


84 iпідтвердження факт у вчинення аморального проступку (скарга від працівника – важливий документ, без якого практично неможливо довести факт приниження для винесення догани/ звільнення, доповідна записка свідків, пояснення тощо). На підставі зазначених документів винному працівнику може бути оголошена догана за порушення трудової дисципліни, а у випадку повторного порушення – звільнення. Моральне приниження та переслідування являється дуже серйозною проблемою, яка призводить до напружених стосунків та дестабілізує роботу в колективі, і, як наслідок, впливає на якість виконання працівниками своїх обов’язків, їх залученість до процесу роботи та лояльність до компанії в цілому. Також, випадок або низка дій, спрямованих на приниження гідності працівника у будь-який спосіб, хоч і зупинений роботодавцем, накладає певний відбиток на моральний клімат в колективі та, зокрема, на самосприйняття постраждалого працівника. Тож набагато краще застосувати засоби попередження та мінімізації можливості виникнення таких неприємних та неприйнятних ситуацій в межах робочого середовища, ніж потім витрачати безліч часу та зусиль на розслідування, припинення та мінімізацію наслідків морального приниження. Попереджений – означає озброєний. 

into work process and loyalty to the company as a whole. Also one case or a series of events aimed at harassment of the employee in any way, even stopped by the employer, leaves its traces on moral environment among colleagues and self-perception of the affected employee. That is why it is much better to take measures to prevent and minimize such unpleasant and unacceptable situation in the workplace, than spend a lot of time and efforts for investigation, termination and minimization of the consequences of harassment. Forewarned is forearmed.

ОЛЬГА НІКУЛІЧЕВА,

HR консультант

OLHA NIKULICHEVA,

HR-Consultant2019

ЧЕРВЕНЬ/JUNE