Page 1

www.ebshelsinki.fi

Kansainvälinen kauppatieteiden tutkinto Estonian Business Schoolissa Yksi yliopisto – kaksi pääkaupunkia Estonian Business School on vuonna 1988 Tallinnassa perustettu yksityinen yliopisto, joka avasi vuonna 2011 sivutoimipisteen Helsingin Ruoholahteen


Yksi yliopisto – kaksi pääkaupunkia EBS Tallinna Estonian Business School on vuonna 1988 perustettu yksityinen yliopisto Virossa, joka on kehitetty amerikkalaisen esimerkin pohjalta. Näiden vuosien aikana EBS on kasvanut yhdeksi Baltian maiden suurimmista yksityisistä yliopistoista. Estonian Business Schoolissa on yhteensä 1500 opiskelijaa suorittamassa kandi-, maisteri- ja tohtoritason opintoja. Tallinnan pääkampukselle saapuu vuosittain lähes sata vaihto-

opiskelijaa. EBS:lla on yli 70 partneriyliopistoa, jotka sijaitsevat Euroopassa, Amerikassa, Australiassa sekä Aasiassa tarjoten laajat vaihtomahdollisuudet sekä opiskelijoille että luennoitsijoille. Tallinnassa tarjotaan kahta englanninkielistä kandidaatti- sekä kolmea maisteriohjelmaa. Akateemiselle uralle tähtäävät voivat jatkaa EBS:n tohtoriohjelmaan. EBS Tallinnan kandidaattiohjelmissa luennot ovat päiväsaikaan ja maisteriohjelmassa luennot ovat iltaisin tai moduuleittain.

EBS Tallinnassa

Helsingin sivutoimipiste EBS perusti sivutoimipisteen Helsingin Ruoholahteen vuonna 2011. Helsingin kampuksella opiskelu antaa mahdollisuuden asua Suomessa ja opiskella Estonian Business Schoolissa. Englanninkielinen tutkinto on erityisen sopiva valinta, mikäli kansainvälinen ura kiinnostaa. Helsingissä tarjottava moduulimuotoinen opiskelu mahdollistaa työskentelyn opintojen ohella.

Technopolis Ruoholahti

Kontaktiopetusta, eli luentoja ja seminaareja on noin kolmena päivänä viikossa, joka toinen viikko; moduuliopinnot vaativat perinteistä opiskelua enemmän, sillä omatoiminen työskentely ja vastuunkanto korostuvat tässä opiskelumuodossa. Opiskelijat vierailevat EBS Tallinnassa kerran lukukaudessa, muutoin opiskelu tapahtuu Helsingin kampuksella Technopolis Ruoholahden tiloissa. Helsingissä voi opiskella International Business Administration kandidaatti- sekä maisteritutkinnon.


Väylä kansainväliselle uralle

Akkreditointi Vuosina 2009-2011 tehdyn Viron korkeakoulu-uudistuksen myötä EBS:sta on tullut ainoa yksityinen yliopisto Virossa. Kaikki EBS:n opinto-ohjelmat ovat akkreditoituja Viron koulutus- ja tiedeministeriön alaisuuteen EU-standardien mukaisesti. EBS:n opinto-ohjelmista valmistuville opiskelijoille myönnetään Viron tasavallan hyväksymä EBS:n virallinen tutkintotodistus.

Hakuprosessi EBS:n kandidaattiohjelmiin voi hakea sekä ylioppilas- että ammattikoulututkinnolla. Maisteriohjelmaan hakevalla tulee olla liiketalouden tai taloustieteen kandidaatin- tai ammakorkeakoulun tutkinto. Haku tapahtuu kahdesti vuodessa: tammikuussa ja kesä-elokuussa. Suomessa asuvat hakijat hakevat Helsingissä tai Tallinnassa suoritettaviin kandidaatti- ja maisteriopintoihin EBS Helsingin sivutoimipisteessä pidettävien valintahaastatteluiden kautta. Opintoihin ei ole sisäänpääsykoetta. Opiskelu alkaa tavallisesti syyskuussa uuden lukuvuoden alkaessa.

• Hakijan tulee täytää sähköinen hakulomake osoitteessa: www.ebshelsinki.fi • Hakemuksen täyttänyt henkilö kutsutaan valintahaastatteluun • Hakija osallistuu valintahaastatteluun ja mahdollisiin tasokokeisiin/esseeseen. Alkuperäiset todistukset on otettava mukaan. • Tulokset ilmoitetaan sähköpostitse kahden viikon sisällä

Opiskelijapalvelu ja –edut EBS:n opiskelijat ovat oikeutettuja hakemaan: EBS:n opiskelijoilla on apunaan henkilökohtainen opintokonsultti, joka auttaa opinto-ohjelman suunnittelussa sekä toimii yhteyshenkilönä opiskelijan ja yliopiston välillä. Opintokonsultin kanssa voi keskustella opintojen etenemisestä ja kurssivalinnoista tai vaihto-opiskelun aikana käytävien kurssien soveltuvuudesta opinto-ohjelmaan.

• Kelan opintotukea ja –lainaa, sekä asumistukea • Kansainvälisen ISIC-opiskelijakortin • Suomen pääkaupunkiseudulla asuvat: HSL:n opiskelijaalennusta • Tallinnan joukkoliikenne on ilmaista Tallinnassa asuville • VR:n ja Matkahuollon opiskelija-alennusta • HOAS:n opiskelija-asuntoja

Lukukausimaksut Estonian Business School on yksityinen voittoa tavoittelematon yliopisto, jossa lukuvuosi koostuu kevät- ja syyslukukaudesta. Opiskelijoilta kerättävät lukukausimaksut käytetään yliopiston toimintaan ja sen kehittämiseen.

Lukukausimaksu kattaa opetuksen ja opiskelija-palveluiden lisäksi kaikki kursseilla tarvittavat opinto-materiaalit.

Lukukausimaksut lukuvuonna 2016/2017 Kandidaattiohjelmat International Business Administration

Business Administration and Languages

EBS Helsingissä

EBS Tallinnassa

EBS Tallinnassa

2 810 € per lukukausi

2040 € per lukukausi

1 920 € per lukukausi

Valmistumiseen johtava lukukausi 1/2 hintaan

Maisteriohjelmat International Business Administration

Business Innovation

EBS Helsingissä

EBS Tallinnassa

EBS Tallinnassa

3 300 € per lukukausi

2 070 € per lukukausi

1. lukukausi 4 000 € 2. ja 3. lukukausi 3 500 € (per lukukausi) 4. lukukausi 1 000 €

Valmistumiseen johtava lukukausi 2 100€


Englanninkieliset kandidaattiohjelmat Estonian Business Schoolissa International Business Administration

Business Administration and Languages

Kandidaattiohjelma on suunnattu taloustieteestä ja liiketoiminnasta kiinnostuneille opiskelijoille, jotka haluavat valmistuttuaan työskennellä liiketoiminnan tehtävissä kansainvälisissä yrityksissä tai julkisella sektorilla. Opinnoissa erikoistutaan joko yritystoiminnan rahoitukseen, tai markkinointiin ja viestintään. Taloustieteellisen ja liiketoiminnallisen osaamisen lisäksi ohjelma kehittää opiskelijan liike-elämän englannin kielen taitoa.

Kandidaattiohjelma yhdistää kieli- ja liiketoimintaopinnot toisiaan täydentäväksi kokonaisuudeksi. Ohjelmaan kuuluu kolmen vieraan kielen opintoja: englanti, saksa sekä yksi valinnainen kieli. Kieliopintojen lisäksi ohjelmassa keskitytään taloustieteen ja liiketoiminnan perusteisiin. Opiskelijoilla on mahdollisuus erikoistua joko markkinointiin ja viestintään tai palvelumuotoiluun.

Kandidaattiohjelmasta on mahdollisuus jatkaa suoraan EBS:n omaan maisteriohjelmaan Helsingin tai Tallinnan kampuksella. EBS:n kandidaattitutkinnolla voi myös hakea suorittamaan ylempää korkeakoulututkintoa muihin yliopistoihin ympäri maailmaa.

Kieliopintojen painotuksen vuoksi opinto-ohjelmassa on vähemmän kansantaloustieteen kursseja kuin International Business Administration- kandidaattiohjelmassa. Opiskelija voi halutessaan sisällyttää myös kansantaloustieteen kursseja tutkintoonsa valinnaisina aineina.

EBS Helsingin opiskelijoilla on tarjolla mahdollisuus suorittaa kaksoistutkinto EBS:stä ja ja Lancaster University Management Schoolista (LUMS). Yhdistelmä antaa etulyöntiaseman työmarkkinoilla, sillä opiskelija pääsee hankkimaan arvokasta kokemusta kolmessa eri maassa: Suomen ja Viron lisäksi Englannissa.

International Business Administration, 180 opintopistetta Tutkintonimike: Bachelor of Arts in Social Sciences (sotsiaalteaduse bakalaureusekraad) Kandidaattitutkinto on rinnastettavissa kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon niin Suomessa, kuin muissa Euroopan Unionin maissa, sekä vastaaviin kansainvälisiin tutkintoihin.

Opiskelupaikka

Opiskelun muoto

Opintojen kesto

EBS Helsinki

päätoiminen moduuliopinnot

3,5 vuotta

EBS Tallinna

päätoiminen päiväopinnot

3 vuotta

Erikoistuminen

Marketing and Communication Finance and Accounting

Business Administration and Languages, 180 opintopistetta Tutkintonimike: Bachelor of Arts in Social Sciences (sotsiaalteaduse bakalaureusekraad) Kandidaattitutkinto on rinnastettavissa kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon niin Suomessa, kuin muissa Euroopan Unionin maissa, sekä vastaaviin kansainvälisiin tutkintoihin.

Opiskelupaikka

Opiskelun muoto

Opintojen kesto

Erikoistuminen

EBS Tallinna

päätoiminen päiväopinnot

3 vuotta

Marketing and Communication

Toni Surakka EBS Helsinki Alumni

“EBS Helsinki tarjosi minulle kauppatieteiden opiskelussa juuri sitä, mitä opintoihin hakeutuessani odotinkin. Loistavat opettajat, mielenkiintoiset ja haastavat kurssit sekä koulussa vallitseva loistava yhteishenki tekivät opiskelusta mielekästä ja kiinnostavaa. Moduulimuotoisesti järjestettävä opetus mahdollisti minulle myös sen, että pystyin suorittamaan tutkintoni kätevästi työni ohessa.”


Kandidaattiopintoihin hakeva: Hakijan tulee TOIMITTAA sähköisen hakemuksen liitteeksi: • Kopiot lukion päättötodistuksesta ja ylioppilastutkintotodistuksesta tai kopio ammattikoulun tutkintotodistuksesta • Kopio passista • 1 passikuvan kokoinen valokuva • Lukion englanninkielen arvosanan ollessa alle Magna cum laude approbatur, tulee hakijan suorittaa englannin kielen tasokoe.

• Lukion käyneellä hakijalla katsotaan olevan riittävä matematiikan taitotaso. • Ammattikoulututkinnolla hakevat suorittavat valintahaastattelun lisäksi englannin ja matematiikan tasokokeet. • Kandidaattiohjelmien opiskelijavalinnoissa otetaan huomioon valintahaastattelu, suullinen englannin kielen taito, ja lukion englannin ja matematiikan arvosanat tai mahdollisten tasokokeiden tulokset. Valinta tapahtuu EBS:n virallisten säädösten mukaan.


Englanninkieliset maisteriohjelmat Estonian Business Schoolissa International Business Administration Maisteriohjelma on suunnattu opiskelijoille, joilla on kauppatieteen tai taloustieteen kandidaatin tai sitä vastaava tutkinto, ja jotka haluavat kehittää edelleen osaamistaan kansainvälisessä liiketoiminnassa. Maisteriohjelma vahvistaa opiskelijoiden tietoja ja taitoja liiketoimintaorganisaatioiden toimintaan liittyvistä teorioista ja niiden käytäntöön soveltamisesta. Erikoistumisopinnot keskittyvät joko organisaatioiden johtamiseen ja muutosjohtamiseen, tai markkinoinnin johtamiseen. Rahoituksen erikoistumisalue alkaa EBS Tallinnassa syksyllä 2016. Opintokokonaisuus tarjotaan moduuliopetuksena, ja se on erikoistunut matemaattisiin aineisiin, joka antaa valmiuksia ymmärtää ja hallita matematiikkaa, tilastotiedettä, yrityksen rahoitusta ja investointeja. Uusi rahoituksen maisteriohjelma hyödyntää EBS:n yhteistyötä CFA Institute:n ja ACCA Association:in kanssa, tarjoten opiskelijoille houkuttelevan laatureferenssin. Ohjelma mahdollistaa valmistautumisen näiden instituuttien sertifikaattiohjelmien suorittamiseen.

Business Innovation Maisteriohjelma on suunnattu yrityselämän ammattilaisille ja yrittäjille, jotka haluavat käynnistää ja kehittää uusia liiketoimintaprojekteja tai aloittaa yritystoiminnan. Ohjelma kehittää osallistujien ymmärrystä ja osaamista liiketoimintainnovaatioiden kehittämisestä sekä toteuttamisesta niin start-upeissa, kasvuyrityksissä kuin yritysten sisäisissä innovaatioprojekteissa. Ohjelman erityispiirteenä on todellisten yritysprojektien parissa toimiminen ensimmäisestä opiskelupäivästä alkaen.

Cultural Management Yhteistyössä Viron musiikki- ja teatteriakatemian (EMTA) kanssa järjestettävä Cultural Management -maisteriohjelma keskittyy luovien alojen ja taideorgani-saatioiden johtamiseen. Ohjelma yhdistää paikallisen ja kansainvälisen liiketoiminnan ja kulttuurin näkökulmat käytännöllisten ja teoreettisten opintojen avulla. Opiskelupaikka on Tallinna; haku on joka toinen vuosi ja järjestetty Viron musiikki- ja teatteriakatemian kautta. Päivitettyä tietoa ohjelmasta sekä hausta löytyy akatemian sivuilta www.ema.edu.ee

International Business Administration, 120 opintopistettä Tutkintonimike: Master of Arts in Social Sciences (sotsiaalteaduse magistrikraad) Maisteritutkinto on rinnastettavissa kauppatieteiden maisterin tutkintoon Suomessa ja Euroopan Unionissa, sekä vastaaviin kansainvälisiin Master of Science (MSc) -tutkintonimikkeen tutkintoihin.

Opiskelupaikka

Opiskelun muoto

Opintojen kesto

Erikoistuminen

Organisational Change and Leadership EBS Helsinki

Organisaatioiden kehittämiseen ja johtamiseen erikoistuva opinto-ohjelma yhdistää nykyaikaiset teoriat ja käytännöt sekä kehittää opiskelijoiden kykyä organisaatioiden kehittämisessä, muutoksen hallinnassa, johtamisessa sekä henkilöstöhallinnossa.

moduuliopinnot

Marketing Management päätoiminen 2 vuotta

EBS Tallinna

Markkinoinnin johtamiseen erikoistuva opinto-ohjelma kehittää opiskelijan teoreettisiä ja käytännön taitoja markkinoinnin alalla. Marketing Management -erikoistumissuunta on sisällöllisesti yksi Viron kattavimmista markkinoinnin pääaineista.

Finance Management*

moduuliopinnot

Rahoitukseen erikoistuva opinto-ohjelma tarjoaa kolme erikoistumisaluetta: 1) Investments Analysis and Management, 2) Accounting and Auditing, ja 3) Chief Financial/Executive Officer. Pääaineopintokokonaisuus tarjoaa opiskelijoille yleisen liiketoimintajohtamisen lisäksi vahvan talousosaamisen.

* Huom: Rahoituksen pääaineopinnot järjestetään moduuliopetuksena, joten EBS Helsingin opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua koulutukseen.

Business Innovation 120 opintopistettä Tutkintonimike: Master in Business Administration (ärijuhtimise magistrikraad) Opiskelupaikka

Opiskelun muoto

Opintojen kesto

EBS Tallinna

moduuliopinnot

päätoiminen 2 vuotta

Erikoistuminen Business Innovation:iin erikoistuva opinto-ohjelma kehittää opiskelijoiden taitoja start-up yritysten perustamisessa ja uusien liiketoimintaprojektien toteuttamisessa todellisten innovaatioprojektien avulla.


Maisteriopintoihin hakeva: Hakijan tulee TOIMITTAA sähköisen hakemuksen liitteeksi: • Kopiot korkeakoulun tutkintotodistuksesta ja opintosuoritusotteesta

• Englanninkielinen motivaatiokirje

• Kopio passista

• Maisteriohjelmien opiskelijavalinnoissa otetaan huomioon aiemman koulutuksen lisäksi valintahaastattelu, suullinen englannin kielen taito sekä haastattelun yhteydessä kirjoitettava englanninkielinen essee.

• 1 passikuvan kokoinen valokuva

Valinta tapahtuu EBS:n virallisten säädösten mukaan.

• Englanninkielinen CV


4 PALMES

TOP BUSINESS SCHOOL

Estonian Business School Yhteystiedot Technopolis Ruoholahti Energiakuja 3, 00180 Helsinki Finland Puhelin: +358 40 844 2840 Estonian Business School in Tallinn Lauteri 3, Tallinn

info@ebshelsinki.fi www.ebshelsinki.fi www.ebs.ee

Technopolis Ruoholahti

Estonian Business School International programmes