Page 1

Business Advisory Services (BAS) Moldova Oficiul BAS în Republica Moldova Business Centru ”Sky Tower”, et. 10 Str. Vlaicu Parcalab 63, Chisinau MD-2012, Republica Moldova Tel.: +373 22 211614, 235224 Fax: +373 22 211585 Email: basmoldova@ebrd.com www.ebrd.com/sbs/moldova

Formular de aplicare Informaţie despre întreprindere Denumirea deplină a întreprinderii: Adresa (inclusiv cod poştal):

Număr de înregistrare:

Tel: Email: Numele Directorului:

Fax: Pagina Web: Funcţia oficială a conducătorului (în caz că diferă):

Anul înfiinţării:

Cifra de afaceri anuală (EUR):

Angajaţi: Nr. total de angajaţi:

TVA/ Cod fiscal (după caz):

Nr. total al angajaţilor de sex feminin:

Industria: Descrierea întreprinderii (istoria creării, etape de dezvoltare, produse, servicii, clienţi, volume şi direcţii/tendinţe de dezvoltare):

Structura proprietăţii (distribuţia acţiunilor sau contribuţiei în capital social în %): Capital local % Capital străin % Capital în proprietatea femeilor % Produse sau servicii şi ponderea acestora în structura venitului: % % % % %

Ponderea exportului din total vînzări: Istoria înfiinţării întreprinderii (ultimii 5-10 ani): Anul Nr. de Cifra de afaceri angajaţi anuală

Etape importante de dezvoltare (privatizare, restructurare, implementare standarde specifice industriei, etc)


Investiţii (vă rugăm să oferiţi informaţie privind credite utilizate de întreprindere sau privind necesităţi de investiţii): Anul Denumirea instituţiei creditoare Suma Rata dobânzii Statut (activ, rambursat, necesar)

Descrierea proiectului Descrierea problemei în afaceri (definirea principalelor probleme ce urmează a fi soluţionate în cadrul proiectului):

Tipul de serviciu de consultanţă solicitat:

Rezultate/Efecte economice scontate în urma serviciilor de consultanţă în afaceri:

Consultantul propus (În caz că cunoaşteţi un consultant competent pentru implementarea lucrărilor de consultanţă susmenţionate, vă rugăm indicaţi denumirea companiei, detalii de contact, persoana responsabilă)

Data de începere a proiectului:

Durata:

Persoana responsabilă pentru implementarea proiectului din partea întreprinderii Dvs: Nume, prenume şi funcţie: Adresa (inclusiv cod poştal): Tel: Email: Notă: Oferirea unei subsidii este subiectul deciziei discreţionare a BERD şi rămâne subiectul încheierii unui acord între BERD şi Întreprindere, în format şi conţinut acceptat de BERD; Toată informaţia privind proiectele BAS (inclusiv dar care nu se limitează doar la descrierea generală a proiectului şi descrierea consultantului), întreprinderi şi activităţile desfăşurate, obţinută de BERD pe parcursul şi/sau drept rezultat al acestor proiecte poate fi pusă la dispoziţia publicului (prin intermediul paginii web al BERD spre exemplu).

Semnat de: Data:

Semnătura:

Cum aţi aflat despre BAS? Pagina Web Referinţe al oficiului BERD Consultant Echipa BAS Client precedent BAS Alte (vă rugăm specificaţi) Evenimente organizate de BAS A beneficiat întreprinderea Dvs. anterior de servicii de consultanţă, dacă da, vă rugăm specificaţi: Notă: Orice şi toată informaţia solicitată mai jos de către BERD şi prezentată de către client în cadrul proiectului BAS este strict confidenţială.

Lista de verificare a documentelor pentru a aplica către BAS: Formularul de aplicare BAS Copia certificatului înregistrării de stat al întreprinderii Copia extrasului din registrul de stat privind capitalul majoritar (extras din Statut sau Memorandum de înfiinţare a întreprinderii) Copiile Rapoartelor Financiare anuale pentru ultimii DOI ani (raport privind rezultate financiare, raport privind fluxul mijloacelor băneşti, bilanţ contabil), cu aplicarea ştampilei întreprinderii

Formular de aplicare  
Formular de aplicare  

Formular de aplicare pentru a fi beneficiar EBRD BAS Moldova Programme

Advertisement