Page 1

TIÊU CHUẨN ĐỂ XÁC ĐỊNH TỐC ĐỘ SAO CHÉP ISO/IEC 24735 Tiêu chuẩn để xác định tốc độ sao chép Tiêu chuẩn này cung cấp một phương pháp đo lường hiệu quả của việc sao chép và tương thích với những thiết bị sao chép kỹ thuật số, những thiết bị đa chức năng bằng một công cụ truyền tài liệu tự động. Tiêu chuẩn này dành cho các thiết bị sao chép đen trắng và cả sao chép màu. Tiêu chuẩn ISO/IEC 24734 đưa ra các văn bản thử nghiệm, các biện pháp thiết lập thử nghiệm, các biện pháp vận hành thử nghiệm cũng như các yêu cầu báo cáo về việc đo lường hiệu quả sao chép kỹ thuật số. Việc thử nghiệm cho từng hệ thống đòi hỏi sự kết hợp đồng nhất giữa môi trường thử nghiệm, các chế độ vận hành và các quy trình khác. Nguồn: http://www.canon.com.vn/ipm/

Tieu chuan de xac dinh toc do sao chep  

Tiêu chuẩn ISO/IEC 24734 đưa ra các văn bản thử nghiệm, các biện pháp thiết lập thử nghiệm, các biện pháp vận hành thử nghiệm cũng như các y...

Tieu chuan de xac dinh toc do sao chep  

Tiêu chuẩn ISO/IEC 24734 đưa ra các văn bản thử nghiệm, các biện pháp thiết lập thử nghiệm, các biện pháp vận hành thử nghiệm cũng như các y...

Advertisement