Page 1

TIÊU CHUẨN ĐỂ XÁC ĐỊNH TỐC ĐỘ IN ẤN ISO/IEC 24734 Tiêu chuẩn để xác định tốc độ in ấn Tiêu chuẩn này dành cho các thiết bị in ấn kỹ thuật số (bao gồn cả máy in phun) và áp dụng cho cả máy in màu và máy in trắng đen có khả năng in trên khổ giấy A4/8.5x11". Tiêu chuẩn này còn đưa ra phương pháp để so sánh hiệu quả in ấn ở chế độ sử dụng một loạt các ứng dựng như Word, Excel và PDF. Tiêu chuẩn ISO/IEC 24734 đưa ra các văn bản thử nghiệm, các biện pháp thiết lập thử nghiệm, các biện pháp vận hành thử nghiệm cũng như các yêu cầu báo cáo về việc đo lường hiệu quả in ấn kỹ thuật số. Việc thử nghiệm cho từng hệ thống đòi hỏi sự kết hợp đồng nhất giữa môi trường thử nghiệm, các chế độ vận hành và các quy trình khác. Nguồn: http://www.canon.com.vn/ipm/

Tieu chuan de xac dinh toc do in an  

Tiêu chuẩn ISO/IEC 24734 đưa ra các văn bản thử nghiệm, các biện pháp thiết lập thử nghiệm, các biện pháp vận hành thử nghiệm cũng như các y...

Tieu chuan de xac dinh toc do in an  

Tiêu chuẩn ISO/IEC 24734 đưa ra các văn bản thử nghiệm, các biện pháp thiết lập thử nghiệm, các biện pháp vận hành thử nghiệm cũng như các y...