Page 27

SZTUKA UWODZENIA KOBIET NA PARKIECIE TANECZNYM

Adept & Solid

● str. 27

4. Rozpoczęcie znajomości z kobietą Możesz podejść do kobiety na parkiecie i rozpocząć z nią znajomość na kilka sposobów. Oto przykłady, które później zostaną przez nas szczegółowo opisane: 1. podejście

bezpośrednie

z silnym złamaniem stanu

emocjonalnego kobiety, 2. podejście bezpośrednie z wystawieniem rąk wnętrzem do góry, komunikujące „chcę z Tobą zatańczyć” i rozpoczęcie tańca z trzymaniem kobiety za ręce, 3. podejście pośrednie z przodu, z boku lub od tyłu do kobiety, 4. podejście pośrednie (praca nad całym klubem). Omówmy je teraz po kolei.

Podejście bezpośrednie z silnym złamaniem stanu emocjonalnego kobiety.

Rysunek i opis poniżej obrazuje podejście bezpośrednie z silnym złamaniem stanu.

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Adept i Solid

Sztuka uwodzenia kobiet na parkiecie tanecznym / Adept & Solid  

Co robić, by odnieść sukces na parkiecie i zdobyć piękną kobietę?

Sztuka uwodzenia kobiet na parkiecie tanecznym / Adept & Solid  

Co robić, by odnieść sukces na parkiecie i zdobyć piękną kobietę?

Advertisement