Page 1

Ernst Bjerke

Tor Ivar Hansen

Norske forlagsbind 1845-1865 En foreløbig undersøkelse

Andreas Munch-selskapet Oslo 2012

Norske forlagsbind 1845-1865. En foreløbig undersøkelse  

Om de første norske forlagsbokbindene i sjirting, av Ernst Bjerke og Tor Ivar Hansen. Skriftet er et forsøk på å skape en oversikt over noen...