Page 1

Broaden your horizon! Apply Now: EBF Board 2013-2014


Voorwoord Beste student, Wil jij meer uit je studententijd halen en je een jaar lang inzetten voor de EBF? Ben je enthousiast, gedreven en op zoek naar een nieuwe uitdaging? Solliciteer dan voor het EBF Bestuur 2013-2014! Gedurende een EBF Bestuursjaar heb je de unieke kans om veel ervaring op te doen op het gebied van het maken van strategische beslissingen, het aansturen van commissies, het managen van projecten en het uitvoeren van team werk. Je zult een jaar lang intensief samenwerken met je bestuur en je zult de kans krijgen om jezelf op allerlei vlakken te ontplooien. Daarnaast zul je natuurlijk ook veel interessante activiteiten organiseren en bezoeken. Deze informatiebrochure is bedoeld om je een beeld te geven wat het EBF Bestuur precies inhoudt. Er zal informatie te vinden zijn over de zeven verschillende functies, het bestuur in het algemeen en de selectieprocedure. Een aantal functies zijn ten opzichte van vorig jaar veranderd. Naast de functies zijn er een aantal losstaande modules die worden verdeeld over het gehele bestuur. Er zal dus meer flexibiliteit in de verdeling komen.

Mocht je na het lezen van deze informatiebrochure nog vragen hebben kijk dan op de EBF Website (www.ebfgroningen.nl) voor meer informatie. Hier staat ook een specifieke taakverdeling per functie. Daarnaast zal er een informatiebijeenkomst plaatsvinden op dinsdag 19 maart om 17.00 uur in gebouw 5412.0025. Ook kun je natuurlijk altijd contact opnemen met het huidige bestuur, door te mailen naar j.sloote@ebfgroningen.nl of te bellen op 050-3633371. Je kunt ook langskomen bij de EBF Bestuurskamer in gebouw 5414.0046. Daarnaast kun je een afspraak maken met ĂŠĂŠn van de huidige bestuursleden om uitgebreider informatie te krijgen over de inhoud van de functies en een EBF Bestuursjaar. Kortom: neem contact met ons op, we delen graag onze bestuurservaring met jou!

Foto: Danny Dutch Photography

Inhoudsopgave Over de EBF

3

We zien je sollicitatie graag tegemoet!

EBF Bestuur

5

Namens het EBF Bestuur 2013-2014,

Algemene informatie Beleid Commissiebegeleiding Functionele begeleiding Tijdsbesteding en vergoeding

5 5 5 6 6

Jerrel Sloote HR Officer

Chairman Vice-chairman & Secretary Treasurer Marketing & IT Officer Commercial Officer HR Officer Public Affairs & Study Officer Selectieprocedure

7 9 11 13 15 17 19 21

2


Over de EBF De EBF (Economische en Bedrijfskundige Faculteitsvereniging) is de faculteitsvereniging voor alle studenten aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. De EBF organiseert allerlei inhoudelijke en informele activiteiten als aanvulling op de theoretische studie. De EBF is opgericht in 2007 en heeft momenteel ongeveer 4300 leden, waarvan rond de 180 actieve leden in 30 commissies. De EBF zorgt ervoor dat je je studie in praktijk kan brengen. Bovendien worden de leden voorbereid op hun toekomst, omdat de EBF de link legt tussen de studie en het bedrijfsleven en studenten aan zichzelf en hun CV werken. Daarnaast is de EBF ook een gezellige vereniging en zijn er meerdere mogelijkheden om op informeel vlak in contact te komen met studiegenoten en docenten.

De activiteiten van de EBF hebben als doel: het ondersteunen en bevorderen van de academische, professionele en persoonlijke ontwikkeling van de student. De activiteiten zijn op te delen in elk van de vier pijlers, namelijk Studie, Internationaal, Carrière en Ontspanning. Een bestuursjaar bij de EBF betekent een jaar vol nieuwe ervaringen en nieuwe inzichten. Als bestuurder van de EBF zul je in één jaar veel ervaring opdoen en uitgedaagd worden op het gebied van strategisch denken, in teamverband werken en het motiveren van anderen. Een bestuursjaar van de EBF is veelzijdig, uitdagend en erg leerzaam. Na het bestuursjaar kun je al deze opgedane kennis meenemen in je verdere carrière en beleef je een ervaring die je nooit zult vergeten!

Om bepaalde studierichtingen nog beter te kunnen bedienen, heeft de EBF drie onderverenigingen: MARUG voor Marketing, Risk voor Finance en Accountancy & Controlling en VESTING voor Econometrie. Deze verenigingen organiseren activiteiten die zich specifiek richten op de betreffende doelgroepen.

4


EBF Bestuur Algemene informatie

Het bestuur bestaat uit zeven bestuursfuncties. Ook zijn er verschillende modules die onderverdeeld zullen worden over de bestuursleden. Het bestuur heeft wekelijkse vergaderingen waarin alle zaken besproken worden. Verder lopen de taken sterk uiteen per functie, maar er zijn een aantal zaken waar (bijna) elke functie mee te maken krijgt. Deze zijn het jaarlijks beleid, commissiebegeleiding en functionele begeleiding. Tijdens de wekelijkse bestuursvergaderingen worden de lopende zaken besproken en worden bepaalde beslissingen genomen. Ook vinden er functionele overleggen plaats, daarover later meer. Verder zal het bestuur in principe aanwezig zijn bij alle activiteiten van de EBF en ook het merendeel van de activiteiten van de onderverenigingen van de EBF. Daarnaast is er veel contact met (actieve) leden, de Faculteit, andere besturen en bedrijven. Het EBF Bestuur is fulltime, vol mooie uitdagingen.

Beleid

In de zomerperiode zal je samen met je bestuur een uitgebreid beleidsplan schrijven voor het komende jaar, bestaande uit speerpunten en projecten. Speerpunten

zijn aandachtspunten waar je gedurende het bestuursjaar extra rekening mee houdt. Projecten sluiten veelal aan bij deze speerpunten en zijn realiseerbare projecten die je gedurende het bestuursjaar wilt gaan oppakken. Over het algemeen zal één bestuurslid verantwoordelijk zijn per project en hij/zij zal hiermee gedurende het jaar mee bezig gaan. Naast de dagelijkse werkzaamheden zal je dus ook bezig zijn met de lange termijn toekomst van de vereniging.

Commissiebegeleiding

De EBF heeft op het moment 180 actieve leden in 30 commissies. Elk bestuurslid heeft een aantal commissies onder zich die hij/zij zal begeleiden. Het is afhankelijk van de functie en de ervaring van de persoon zelf welke commissies dit zullen zijn. De begeleider zal ongeveer eenmaal per twee/drie weken aanwezig zijn bij vergaderingen. Als begeleider help je de commissie met het opstarten van de activiteit, adviseer je de commissie op de gang van zaken, zorg je ervoor dat de commissie een leuke tijd met elkaar beleeft en dat de organisatie van de activiteit soepel verloopt. Het verschilt per commissie hoeveel tijd de begeleiding kost. Het begeleiden van commissies is een belangrijke taak van het bestuur en daarbij ook erg leuk om te doen.

EBF Commissies

Acquisitie Commissie Activiteiten Commissie Alumni Commissie Bachelor Symposium Business Class Consulting Event (in samenwerking met FMF) Dutch Inhouse Tours (in samenwerking met Aureus en Sefa) EBF Conference European Study Research May & December Honours Forum International Committee International Business Research Board (tweemaal) International Symposium Introductie Commissie Kerstgala Commissie (in samenwerking met de JFV) Lustrum Commissie (eens in de vijf jaar) Mastercommunities Promotie Team Prospect Magazine Recruitment Days (in samenwerking met MARUG) Sprekers Team Spring School of Strategy Support Commissie Trace your Track

Functionele begeleiding

Als je de functie Chairman, Commercial Officer, Marketing & IT Officer of Treasurer bekleedt binnen

het EBF Bestuur, zal je naast de commissies de je begeleidt, ook alle commissieleden die eenzelfde functie hebben als jij nog extra ondersteunen. Zo wordt er bij de start van een commissie een functioneel overleg gepland waarbij jij algemene uitleg geeft over de functie, functie specifieke kennis behandelt, vragen beantwoordt en alle commissieleden met dezelfde functie kennis laat maken met elkaar zodat ze ook elkaar kunnen helpen. Gedurende het jaar zal je vaak vragen krijgen en de functionarissen individueel begeleiden.

Tijdsbesteding en vergoeding

Een bestuursjaar bij de EBF betekent dat je een jaar lang fulltime bezig bent met het besturen van een vereniging. Je moet echter wel ingeschreven blijven staan bij de Universiteit. Begin juni wordt het EBF Kandidaatbestuur bekend gemaakt. Vanaf de bekendmaking zal dan de overdrachtsperiode ingaan. Wel is het mogelijk om nog de tentamens te maken van semester 2.2. Vanaf half september zal het bestuur volledig geïnstalleerd worden. Je zal vanaf dan minimaal veertig uur per week bezig zijn, daarnaast zijn er ’s avonds ook vaak nog activiteiten waarbij je aanwezig zult zijn. Voor de opgelopen studievertraging zal je een financiële vergoeding ontvangen.

6


Chairman De voorzitter van het bestuur is eindverantwoordelijk voor de gehele vereniging. Naast het ondersteunen en motiveren van de andere bestuursleden heeft de voorzitter een aantal taken. Een van de taken van een voorzitter is het ontwikkelen en implementeren van het strategisch beleid dat aan het begin van het jaar wordt geformuleerd binnen de kaders van de strategie. Naast de strategische kant is de voorzitter ook eindverantwoordelijk voor de beleidsprojecten van het jaar en zal regelmatig met de verscheidene bestuursleden om tafel zitten om bestuurswerkzaamheden te bespreken. Ook zal je erg veel overleg plegen met de Vice-voorzitter over beleidstechnische zaken en de strategie. Daarnaast ben je als voorzitter van de EBF verantwoordelijk voor het contact en onderhouden van de relatie met de Faculteit. Dit zal dus betekenen dat je betrokken wordt bij bepaalde projecten van de Faculteit en regelmatig in gesprek zal zijn met medewerkers van de Faculteit om bepaalde zaken af te stemmen. Ook ben je als EBF Voorzitter de tussenpersoon tussen de Faculteit en de onderverenigingen en verantwoordelijk voor de onderverenigingen. Dit zal inhouden dat je in de Raad van Toezicht op de onderverenigingen plaatsneemt en met hen zal overleggen over afstemming, activiteiten en toezicht houdt op de naleving van het convenant.

De voorzitter van de EBF zal ook plaatsnemen in het aEB Bestuur (Alumni Economie en Bedrijfskunde) en de uitvoerende alumnicommissie begeleiden. Dit houdt in dat je zowel op strategisch als operationeel niveau bezig zal zijn met het alumnibeleid van de EBF en Faculteit. Naast de taken die horen bij de voorzittersfunctie is het belangrijk kritisch te zijn naar medebestuursleden en regelmatig feedback te geven. Ook zullen er evaluatiegesprekken met andere bestuursleden worden gevoerd. Je houdt het overzicht van de activiteiten en stuurt, waar nodig, aan op verbetering. Verder zal je als EBF Voorzitter de vereniging naar buiten toe moeten vertegenwoordigen, dit betekent dat je zo nu en dan zal moeten speechen of een spreker zal moeten introduceren. Echter, ook naast de formele activiteiten is het belangrijk een representatieve uitstraling te hebben. Eigenschappen die een voorzitter moet bezitten zijn onder andere flexibiliteit, tact, stressbestendigheid, planmatigheid, verantwoordelijkheidsgevoel, strategisch onderlegd, empatisch vermogen tot slot moet hij of zij een goede presentator zijn.

Hoofdtaken

Neventaken

• •

• •

• • •

Initiëren en aansturen van het strategisch beleid, in samenwerking met de Vice-voorzitter; Motiveren en ondersteunen van het bestuur; Coördinator onderverenigingen (MARUG, Risk en VESTING); Contactpersoon voor de Faculteit; Alumnibeleid Adviesorganen van de EBF

• • •

Voorbereiden en voorzitten van bestuursvergaderingen Overzicht houden over activiteiten en planning Verantwoordelijk voor de orde en staat van de huisvesting van de EBF Functionele begeleiding van commissie Voorzitters Representeren van de EBF tijdens formele activiteiten Overzicht houden over de lopende projecten

8


Vice-chairman & Secretary Als Vice-voorzitter houd je je samen met de voorzitter bezig met het strategisch beleid van de EBF. Dat houdt in dat je aan het begin van het jaar de beleidsplannen formuleert binnen de kaders van de strategie en veel overleg zult hebben met de voorzitter over de invulling van de beleidsplannen. Ook zal je samen met de voorzitter plaats nemen in de Raad van Toezicht op de onderverenigingen, waarin je met hen zal overleggen over afstemming van activiteiten en toezicht houdt op de naleving van het convenant. Daarnaast ben je als Vice-voorzitter verantwoordelijk voor het contact met alle niet-commerciële externe partijen; dat wil zeggen het Faculteits Verenigingen Overlegorgaan Groningen (FVOG), het Centraal Uitvoerings Orgaan voor de Studentenorganisaties (CUOS), het Internationaal Overleg Studievereningen (IOS), andere studieverenigingen in Groningen en zusterverenigingen. Zusterverenigingen zijn studieverenigingen voor Economie en/of Bedrijfskunde in andere steden van het land. Een aantal keer per jaar zal er een SEBO (Stichting Economisch en Bedrijfskundig Overleg) vergadering plaatsvinden waar alle zusterverenigingen kennis met elkaar delen. Als Vice-voorzitter zul jij hier altijd bij aanwezig zijn. Verder zal je samen met de voorzitter het contact onderhouden met de adviesorganen van de EBF.

Minimaal drie keer per jaar zal er een vergadering zijn met deze adviesorganen om de voortgang te bespreken. Als Vice-voorzitter neem je ten slotte de taken van de voorzitter waar, wanneer deze afwezig is. Een ander deel van de functie bestaat uit het ondersteunen van andere bestuursleden binnen het bestuur waar nodig. Als Secretaris heb je veel formele taken. Alle inkomende en uitgaande communicatie is een onderdeel van jouw takenpakket, hier valt overigens de interne communicatie niet onder. Tevens ben je verantwoordelijk voor het notuleren tijdens de Algemene Ledenvergaderingen en het versturen van brieven en mailingen. Verder ben je ook verantwoordelijk voor de Ledenadministratie van de vereniging.

Hoofdtaken

Neventaken

• • • •

• • •

• •

Invulling en voortgang van het strategische beleid Overleg met en ondersteunen van andere bestuursleden Ledenadministratie Inkomende en uitgaande communicatie Planning Raad van Toezicht op onderverenigingen

• • •

Contact onderhouden met FVOG en CUOS Contact onderhouden aangesloten verenigingen IOS Contact onderhouden met zusterverenigingen en bijwonen van SEBO vergaderingen Juridische zaken aangaande de EBF Waar nodig de voorzitter vervangen Notuleren

10


Treasurer De penningmeester is één van de meest invloedrijke personen in het bestuur. De EBF is financieel gezien een grote vereniging, dit betekent dat er een grote verantwoordelijkheid op je schouders rust. Alle geldopdrachten moeten daarom officieel goedgekeurd worden door de penningmeester. In de praktijk betekent dit dat jij bepaalt hoeveel geld er door het jaar beschikbaar is en waar dit geld het best voor gebruikt kan worden. Vervolgens moet je door het jaar heen af en toe beslissen om flexibel te zijn, of je moet juist de begroting verdedigen. Uiteindelijk wil iedereen namelijk wat van jou: geld. Dit betekent dat je aan de ene kant sterk in je schoenen moet staan, maar ook dat je een van breedste functies hebt. Omdat veel beslissingen binnen het bestuur of de commissies een financiële impact hebben word je bij veel zaken betrokken. Verder heb je als penningmeester regelmatig contact met de penningmeester functionarissen van de commissies om te overleggen over de begroting en na een activiteit deze financieel af te ronden. Hiernaast zal je ook regelmatig bezig zijn met het bijwerken van de administratie in het boekhoudsysteem dat de EBF gebruikt. Naast het financiële beleid ben je ook verantwoordelijk voor de verzekeringsportfolio van de EBF.

Kortom, de penningmeester is een functie waarin je veel van de vereniging zult zien op veel verschillende niveaus.

Hoofdtaken

Foto: Danny Dutch Photography

• • • •

Financiën van de vereniging bepalen en controleren Boekhouding bijhouden in Exact Contact met de financiële afdeling van faculteit Begeleiding Penningmeester functionarissen

Neventaken • • •

Bankzaken regelen Verzekeringen Penningmeester stichting IBR

12


Marketing & IT Officer De Marketing & IT Officer is een leuke en uitdagende functie waarin je al jouw creativiteit kwijt kunt in het bedenken en ontwerpen van aansprekende en innovatieve promotie uitingen. Het werk dat je levert en/of waar je verantwoordelijk voor bent is zichtbaar voor de hele vereniging en daar buiten. Hierdoor zul je regelmatig te maken hebben met vragen als: ‘Hoe positioneert de EBF zich binnen Groningen? Hoe bereiken we op een effectieve wijze onze (actieve) leden? Welke promotiekanalen gebruik ik voor het promoten van een evenement?’ Naast de algemene promotie ben je ook verantwoordelijk voor de begeleiding van alle PR Functionarissen van alle commissies van de EBF. Je zult de functionarissen begeleiden en ondersteunen in het maken van promotie uitingen en er zorg voor dragen dat de huisstijl van de EBF bewaakt wordt. Ook zal je met enige regelmaat de algemene promotiezaken overleggen met de onderverenigingen van de EBF. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het contact met de afdeling gebouwenbeheer van de Faculteit met betrekking tot de verscheidende promotie uitingen op Zernike.

Hierdoor heb je regelmatig contact met de webhost en ben je het aanspreek punt binnen de vereniging betreffende alle IT gerelateerde zaken. Kortom heb je als Marketing & IT Officer een gevarieerde en uitdagende functie waarin je vele aspecten van de vereniging zult zien!

Hoofdtaken • • • •

Als Marketing & IT Officer beheer je de EBF Website en ben je verantwoordelijk voor de informatie- en communicatiesystemen van de EBF zoals Social Media. Foto: ING Nederland

Promotie Website & IT gerelateerde zaken Huisstijl bewaken Begeleiden PR Functionarissen & Promotie Team

Neventaken • •

Coördineren van promotiefaciliteiten Voorlichtingsactiviteiten en buluitreikingen

14


Commercial Officer Jouw taak als Commercial Officer is om de relatie tussen de EBF en het bedrijfsleven te onderhouden en waar nodig te verbeteren. Een zeer uitdagende taak waar je tijdens het jaar veel van zal leren en veel voldoening uit zal halen. Bijna elke commissie binnen de EBF heeft één of twee acquisitie-posities. Als Commercial Officer zal je proberen te zorgen aan al deze acquisiteurs ondersteuning te bieden en alle acquisitie in goede banen te leiden. Je zal de acquisiteurs helpen in het proces om bedrijven te benaderen. Al in de zomer begin je met het bezoeken van de meer dan 40 bedrijven, gevestigd door heel Nederland, waar de EBF in de afgelopen jaren mee heeft samengewerkt. Samen met je voorganger maak je tijdens deze tour door de Randstad kennis met de contactpersonen van de bedrijven. Tijdens deze bezoeken wordt er gekeken naar de samenwerkingsmogelijkheden voor het aankomende academische jaar. De wensen variëren van hoofdsponsorschappen tot het afnemen van advertenties in het magazine en van mailingen tot vacatures of banners op de website. Het is de taak aan jou, als Commercial Officer, om gedurende het bestuursjaar aan de wensen van de bedrijven te voldoen en daarnaast voor de EBF genoeg acquisitiegelden binnen te halen om mooie evenementen neer te zetten. Gedurende je bestuursjaar

zullen ook nog tal van verzoeken tot samenwerking binnen stromen. Natuurlijk is het daarnaast ook de bedoeling om actief contact te zoeken met nieuwe bedrijven die relatief onbekend zijn voor de EBF. Verder zorg jij er door middel van recruitment activiteiten voor dat studenten in contact komen met hun potentiële werkgever. Daarnaast is het jouw taak om een aantal specifieke commissies te begeleiden. Bijvoorbeeld de Recruitment Days waarbij je plaats zult nemen in de Raad van Toezicht samen met nog iemand uit je bestuur en daarnaast iemand uit het MARUG Bestuur. Samen met deze commissie ga je aan de slag een van de grootste evenementen van de EBF tot een succes te maken. Kortom een zeer uitdagende en leerzame functie!

Hoofdtaken • • • •

Sponsoring EBF Contact onderhouden met het bedrijfsleven Begeleiding van de acquisiteurs van alle commissies binnen de EBF Begeleiden van evenementen gericht op carrière.

Neventaken • • •

Toezicht houden op uitgaande contracten commissies Onderhouden van het carrière-gedeelte van de website Organiseren van recruitment activiteiten

16


HR Officer Als HR Officer ben je verantwoordelijk voor alles wat met actieve leden, bestuurswerving, de (actieve) leden werving en de ledenbinding te maken heeft. Jij bent het aanspreekpunt voor de leden en organiseert daarnaast verscheidene activiteiten voor hen. De actieve leden werving is een belangrijk onderdeel van je functie, jij maakt studenten enthousiast voor een commissie en zorgt ervoor dat studenten zich aanmelden. Verder ben je verantwoordelijk voor de selectie van de commissieleden. Elk jaar zijn er twee grote wervingsperiodes voor een aantal nieuwe commissies, in september en in februari. Jij bent verantwoordelijk voor de planning van deze periode, verzamelt de binnenkomende sollicitaties, roostert mensen in voor de sollicitatiegesprekken en neemt alle sollicitatiegesprekken af samen met je andere bestuursgenoten. Daarna stel je de commissies samen. Hiernaast ben je actief bezig met het bijhouden van het HR systeem, waarin informatie staat over de leden. Verder organiseer je Actieve Leden Activiteiten, Nieuwe Actieve Leden Weekenden en andere informele activiteiten zodat de actieve leden meer betrokken worden bij de EBF, bij elkaar en het bestuur beter leren kennen. Ook organiseer je een aantal keer in het jaar

trainingenmiddagen voor zowel actieve als niet actieve leden. Voor oud-bestuurders organiseer je de oudbesturen dag en maak je de oud-besturen nieuwsbrief. Ook begeleidt je de jongerejaars commissies van de EBF en zal je een groot deel van de tijd besteden aan het beantwoorden van vragen en algemene ondersteuning van actieve leden.

Hoofdtaken • • •

Werving en Selectie Interne communicatie HRM

Neventaken • • • •

Organisatie Actieve Leden Activiteiten Organisatie van de maandelijkse EBF Borrels en vrijdagmiddag borrels Organisatie trainingenmiddagen Faciliteiten huisvesting

18


Public Affairs & Study Officer Public Affairs & Study Officer is een zeer uitdagende, diverse functie. De basis van de functie is het organiseren van een groot aantal inhoudelijke activiteiten, waarbij de student diepgang wordt geboden, geïnspireerd wordt en tegelijkertijd met het bedrijfsleven in contact komt. Je begeleidt commissies als het International symposium, Bachelor symposium, de Support Commissie, Honours Forum, het Speakersteam en het grootste evenement van de EBF: de EBF Conference.

stichting bestaat uit twee onderwijscommissarissen, ondersteund door jaarvertegenwoordigers die voor de EBF en de Faculteit de onderwijskwaliteit monitoren. Als Study Manager is het zaak om op de hoogte te blijven van de stand van zaken en huidige ontwikkelingen op de universiteit. Je bent de tussenschakel tussen de EBF en Economische en Bedrijfskundige Faculteit. Regelmatig contact met verschillende partijen binnen de faculteit is dan ook een belangrijk onderdeel van je functie.

Het netwerk en contact met grote sprekers uit het bedrijfsleven en de politiek is voor de EBF zeer belangrijk. Jouwtaakisomhetoverzichtendeeindverantwoordelijkheid over het contact met deze sprekers te houden en dit contact te coördineren en te optimaliseren.

Het bijzondere en leuke van deze functie is dat je veel commissies begeleidt en samenwerkt met zeer veel verschillende partijen. De functie is een echte managementfunctie met veel verantwoordelijkheden. Ben jij een motivator, sociaal vaardig en in staat het overzicht te bewaren? Dan is Public Affairs & Study Officer de perfecte functie voor jou!

Naast het sprekersgedeelte van de functie ben je ook verantwoordelijk voor alle studieondersteunende activiteiten van de EBF. Dit betreft onder andere de EBF Booksale, samenvattingen, stichting Quest en het aanbieden van bijlessen. De EBF biedt bijlessen aan in samenwerking met Capita Selecta. Jij zal het contact met hen onderhouden en de contactpersoon zijn voor studenten wat betreft studieondersteuning.

Hoofdtaken • •

Daarnaast faciliteert de EBF de stichting Quest. Deze Foto: Johan Zwart

Begeleiden van alle commissies die met sprekers te maken hebben Begeleiden van alle commissies die met studie ondersteuning te maken hebben Contact houden met sprekers

• •

Contact onderhouden met stichting Quest Contact onderhouden met Capita Selecta

Neventaken •

Bijhouden sprekers in het CRM systeem

20


Selectieprocedure Interesse na het lezen van deze informatie? Herken jij jezelf hierin en wil jij komend jaar de EBF Besturen? Zoek jij een unieke ervaring met praktijk ervaring, persoonlijke ontwikkeling, intensieve samenwerking in een team, strategische beslissingen en het begeleiden van commissies? Ga dan de uitdaging aan en solliciteer voor het EBF Bestuur 2013-2014! De deadline voor het aanmelden is vrijdag 5 april. Je kunt je aanmelden door een e-mail te sturen naar j.sloote@ ebfgroningen.nl met je CV, motivatiebrief en een foto. Na de deadline zullen we je bellen om een afspraak te maken voor een eerste gesprek. Het eerste gesprek zal plaatsvinden in de weken na de aanmeldingsdeadline en zal ingaan op jouw persoonlijkheid. Op 24 april zal je de uitslag krijgen van het eerste gesprek. Als je door bent naar de volgende ronde zal je gevraagd worden om een case te maken, die je een aantal dagen later inlevert. Hierna wordt je voor een tweede gesprek uitgenodigd, dat zal ingaan op de case en jouw specifieke functie keuzes. Op maandag 6 mei wordt de nieuwe EBF Kandidaat Voorzitter bekend gemaakt op de EBF Borrel. Op maandag 3 juni zal het EBF Kandidaat Bestuur zich presenteren op het EBF Eindfeest.

Je motivatiebrief moet het volgende bevatten: • Motivatie voor het EBF Bestuur • Functievoorkeur(en), als je deze al weet, met een motivatie • Een (pas)foto Je CV moet aan de standaard eisen voldoen. Je kunt je motivatiebrief, CV en pasfoto sturen naar j.sloote@ebfgroningen.nl, gericht aan Jerrel Sloote.

Belangrijke Data Vrijdag 5 april, 17.00 uur Aanleveren motivatiebrief, CV en (pas)foto Maandag 8 april Start eerste gespreksronde Woensdag 24 april Bekendmaking eerste ronde sollicitaties Zondag 28 april, 17.00 uur Aanleveren bestuurscase Maandag 6 mei Bekendmaking EBF Kandidaatvoorzitter Maandag 3 juni Bekendmaking EBF Kandidaatbestuur

Vakantieplanning

Tijdens de zomervakantie is de overdrachtsperiode voor het nieuwe bestuur. Daarom is het belangrijk dat beide besturen zoveel mogelijk en ook tegelijkertijd aanwezig is. Daarom zijn er de volgende afspraken gemaakt: • De overdrachtsperiode begint direct na de bekendmaking, maar het is nog wel mogelijk om de tentamens van blok 2.2 te maken. • Je kunt in totaal twee weken op vakantie gaan, dit kan in de periode tussen half juli en half augustus. • In de zomerperiode zal je ongeveer dertig uur per week bezig zijn met kennis deling en voorbereidingen treffen voor het komende jaar.

Meer informatie

Mocht je meer informatie willen over het bestuur en/ of over één van de specifieke functies, dan kun je altijd contact opnemen met het EBF Bestuur. Je kunt altijd langskomen op onze bestuurskamer (gebouw 5414.0046), bellen naar 050-3633371 of mailen naar j.sloote@ebfgroningen.nl, waar we vol enthousiasme vertellen over onze bestuurservaringen!

22


Editorial Office & Design: EBF Board 2012-2013

Website: www.ebfgroningen.nl

Publisher: EBF Groningen

Printer: WM Veenstra

Contact: Jerrel Sloote EBF Board 2012-2013

Photos: Johan Zwart Danny Dutch Photography Promotion Team

Address: Nettelbosje 2 9700 AV Groningen Phone: 050 363 33 71 06 536 93 898 Mail: j.sloote@ebfgroningen.nl

Sub-associations:

Main partner:

EBF Board 2013-2014  
EBF Board 2013-2014  

EBF Board 2013-2014

Advertisement