Page 1


BLÄNDAD AV SKÖNHET Dikter om Vänern, Kinnekulle och Kållandsö


ARNE APPELQVIST

BLÄNDAD AV SKÖNHET DIKTER OM VÄNERN, KINNEKULLE OCH KÅLLANDSÖ Fotograf: Alexander Berglund


www.ebesforlag.se Bländad av skönhet - Dikter om Vänern, Kinnekulle och Kållandsö Copyright ©2014, Arne Appelqvist Illustrationer Copyrigt ©2014, Alexander Berglund Ansvarig utgivare: Ebes förlag Tryckt hos PBtisk, Tjeckien ISBN: 978-91-981367-0-8


Innehåll FÖRORD 7 Hyllning till Blomberg 9 Maria och Johannes i Ullered 11 I Kinnekullebygd - ett Gerissim 13 Förundrans glöd i uppbrottstid 15 Kinneviken - en pilgrimsvisa 17 Pilgrimsstigen 19 Stora Salen på Kinnekulle 21 Ekens skärgård 23 Söndag vid Ullersund 25 Munkängarna 27 Om farfar 29 Carolus Linnaeus - inbjudan till Kinnekulle 31 I stilla veckan vid myren 33 Vänerland - Nocturne i Blomberg 35 Det flög en fågel till Kinda berg 37 Sjöråsviken - En vitsippsnatt 39 En lägereld för längesen 41 Vårvinter i Varan 43 Kungadopet i Husaby 45 Om Johan 47 Vattnet och Berget 49 Bergets saga 51 Vår kyrka vid hed och vall - en augustifantasi 53 Under Djurgårdens ekar - en dikt om Torsten Rudenschöld 55 Läckö - sagornas slott 57

En höstdröm 59 Utblick över Vänern - Lurö 61 Pilgrimshöst vid Kålland 63 Örnekulla - en jul för längesen 65 De grundade en kyrka 67 Forshemsviken i pingsttid 69 En pilgrims farväl till Stora Eken 71 Veneration till Vänern 73 Midsommar i Vänerland 75 Hastings kors på Kinnekulle 77 Hastings stavkyrka - Benediktinernas arv 79 EPILOG 81 APPENDIX 83


Vy från Karen, Spiken Kållandsö


FÖRORD I vårt mäktiga innanhav Vänerns - Europas tredje största insjös - sydöstra delar ligger Kinneviken mellan Kinnekulle och Kållandsö. Viken avskiljer inte ön från platåberget utan är snarare en förenande länk mellan dem. Från berget kan man under vackra sommarkvällar se solen sänka sig ner över ön och så småningom sätta horisonten vid Lurö-arkipelagen i brand. Från ön kan man ibland nattetid se hur fullmånen över berget speglar sig i Kinnevikens skurbrädesmönster. De två rymmer skilda ekosystem, alla bedövande vackra, det har vi Olaus Magnus och Carl von Linnés tungt vägande ord på. Linné såg vid sin västgötaresa 1746 att Skaparens manifest tog sig särskilt fina uttryck i bygden kring Kinneviken! Kinnekulle och Kållandsö har en unik kristen historia. Här döptes i början av 1000-talet svearnas kung, Olof Skötkonung, av anglosaxiska eller tyska munkar i en källa nära kungens gård i Husaby. Hit kom vid samma tid missionärer och grundade en stavkyrka nära Kinnekulles Gammelrike vid den plats där Hastings kors står idag på Västerplana storäng. Många 1100-talskyrkor i trakten byggdes av sandsten och kalksten från Kinnekulle, bl a Den Heliga Gravens kyrka i Forshem. Att Den Heliga Elin, helgonförklarad 1164, hade sitt ursprung i trakten framgår av att källor i Götene och Medelplana uppkallats efter henne.   Över Kålland och Kållandsö kom så småningom en ström av pilgrimer söderifrån för att ta sig vidare med båtar via Lurö till Värmlandsnäs på väg till Sankt Olofs grav i Nidaros (Trondheim). En kyrka och ett kloster anlades på Lurö för att härbärgera och tjäna alla resenärer. Skara stift omfattade vid denna tid även delar av Dalsland och Värmland varifrån kyrkobåtar kom över Vänern till kyrkorna på Kålland och i Skeby. “Dalbodörrn” stod öppen för dessa sjöresenärer, som längtade efter att höra och ta till sig det kristna budskapet. I slutet av 1200-talet byggdes en biskops-borg på en klippudde nära vårt Eden, Ekens skärgård på Kållandsö. Den borgen kom senare att byggas ut successivt för att under stormaktstiden, närmare bestämt 1600-talets mitt, få sin nuvarande status som ett av Sveriges absolut vackraste slott, Läckö slott. Ytterligare en

historisk tilldragelse tillkom på 1400-talet då Vadstena kloster, ett Birgittinerkloster, förvärvade den stora egendomen Råbäck. Det var då munkarna kontemplerade i Munkängarna nära det stolta säteriet på Kinnekulle. Kan denna vackra natur med unika ekosystem och denna rika kristna historia åskådliggöras i diktform på ett rättvisande sätt? Kanske inte! Men det är värt att göra ett försök! Inte minst för att påvisa vår bygds enorma potential för “andlig turism”, ett Santiago de Compostela vid Vänern. Om och när våra myndigheter investerar i nya och större slussar i Göta älv och Trollhättan kommer näringslivet runt sjön att få en rejäl skjuts framåt, inte minst turistanknutna företag. Stora kryssningsfartyg kommer att kunna angöra våra hamnar på samma sätt som sedan länge sker i De Stora Sjöarna i USA.   De områden, varifrån vårt kristnande utgick, rymmer en stor turismpotential: Niedersachsen, Schleswig-Holstein, södra England (Kent), York och kanske också Irland och Nordirland. Forskningssamarbete med universitet i dessa regioner kan utgöra en bra bas för kunskapsutbyte och turism. I avhandlingar och examensarbeten skulle missions- och  pilgrimsvägarna från Hamburg-Bremens ärkestift och från Britannien till Kinnekulle och Kållandsö kunna ytterligare utforskas och ge underlag för samarbete och turisminitiativ. Kanske behövs ett nytt pilgrimshärbärge i Spiken?   Kristendomens VAGGA bör också vara en plats för KYRKANS FÖRNYELSE OCH UTVECKLING genom konferenser, konserter, forskningsinitiativ etc. Detta i en tid då människors andliga behov kommer att öka under trycket av klimatkatastrofer och flyktingströmmar.   Arne Appelqvist    


Gumsviken, Blomberg Kinnekulle


HYLLNING TILL BLOMBERG Mormor lilla, tänk att ängen blommar, när vi kommer på besök i sommar för att bada i det grunda vattnet invid Kinnevikens långa strand Sitter vid din vik i flera timmar Ser hur stolt den vita svanen simmar Känner hur den ljumma sommarvinden rufsar till ditt vackra, ljusa hår

Farmor lilla, se hur hårda vindar virvlar runt bland sommarns björkar, lindar Tar en sväng ner över Kinneviken Rör upp vattnet, formar vita gäss Våra vindar saknar sina liken Har byggt land och danat våra riken Skapat landets vagga upp vid Gum Format strand och bildat Vänerns skum

Ser du gjusen, hur den svävar Hur den vita båten stävar ut mot skären ner vid småbåtshamnen, håller ut mot Källby ö på slör Ser du klinten, ser du bergen Hur den ljusa sommarfärgen blandas till en akvarell bland molnen, som passar till din nya sommarkjol

Men nu blommar guckuskorna Över nytt och allt det forna sprids en hyllning där syrener står Våran Britta har ju nyss fyllt år Och nu har hon lagat maten Lagt den uppå sommarfaten På terrassen där vi alla hör Hundra leven ifrån fåglars kör


Profile for Ebes förlag

"Bländad av skönhet - dikter om Vänern, Kinnekulle och Kållandsö"  

av Arne Appelqvist

"Bländad av skönhet - dikter om Vänern, Kinnekulle och Kållandsö"  

av Arne Appelqvist

Advertisement