Page 1

Röster från föreningar som medverkat i projektet! Karlstads Universitet

Årjängs OK

Christinehamns Badmintonsällskap

Spydeberg Rideklubb

Målgrupp

Invandrarkvinnor

Invandrare/flyktingar

Mammor på läktaren

Damer over 60.

Varför nya målgrupper?

Vi ville marknadsföra och öppna upp vår verksamhet för andra målgrupper.

Vi ville vända oss till invandrare i samverkan med SFI eftersom denna målgrupp blir inaktiv på grund av att de inte känner till svenskt föreningsliv.

Under motionstiden tränade nästan bara män, mammorna fanns sällan med. Vi startade en motionstid för kvinnor eftesom vi visste att intresse fanns.

Vi ville engasjere bestemødrene til de barna som rir på vår rideskole.

Typ av aktivitet?

Vi ville ge dem en introduktion i vår verksamhet som innehåller flera olika former av fysisk aktivitet, gympa, spinning med mera.

Vår tanke var att visa målgruppen svensk natur, friluftsliv med inslag av naturkunskap, orientering och simundervisning.

Badminton som motionsidrott.

Være med som leier av hest , og samtididg få litt trim.

Mål?

Målet var att locka till fysisk aktivitet på deras villkor och att de efter det ville bli medlemmar i föreningen.

Målet var att ungdomar och vuxna som läser svenska för invandrare skulle få delta i olika fysiska aktiviteter.

Att genom fler aktiva öka intresset för sporten och vår förening.

Få større tilknytning til rideklubben , og samtidig gjøre noe morsomt med familien, og fålitt trim på kjøpet.

Vad är ni mest nöjda med?

Att så många deltog och att man såg att de gjorda framsteg såväl fysisk, psykiskt och socialt.

Att deltagarna och vi har lärt oss mer om varandra och våra kulturer. Att de som medverkat har varit glada och att det blivit så uppskattat, av både målgruppen och andra.

Resultatet har inte bara varit fler glada badmintonspelare, utan även skapat en starkare känsla för klubben hos medverkande mammor. Det har också stärkt vitsorden för klubben.

At vi har det hyggelig og sosialt samtidig med trim .

Kontaktuppgifter Tomas Engblom Värmlands Idrottsförbund E-post: tomas.engblom@varmland.rf.se

André Hansen Østfolds Idrettskrets E-post: andre.hansen@idrettsforbundet.no

Projektet finansieras av: Europeiska Unionen, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Värmland, Hedmarks-, Østfolds- och Akershus Fylkes kommuner. Projektet genomförs av: Värmlands Idrottsförbund, Akerhus- Østfold- och Hedmarks Idrottskrets.

Idrott för alla Så många som möjligt, så länge som möjligt

Världens Bästa Idrottsregion är ett Interregprojekt (2009-2011) mellan Sverige och Norge. I ett av projektets delområden arbetade man, tillsammans med idrottsföreningar, med att få fram ”nya modeller” för hur man skulle kunna aktivera fler inaktiva människor. I den här foldern presenteras erfarenheter från både norsk och svensk sida. Det här är en folder för dig som vill öppna dörrarna för fler!


Så många som möjligt, så länge som möjligt

Idrottens roll i folkhälsoarbetet

Idrotten i både Norge och Sverige bidrar till en förbättrad folkhälsa eftersom den aktiverar en mycket stor andel av alla barn under deras uppväxt. Emellertid har tendensen under de senaste tio åren varit att många slutar i tonåren och att målgruppen vuxna söker sig till aktiviteter som ligger utanför den traditionella idrotten. Några av de mest grundläggande skälen till att vara med i en idrottsförening är att man vill ha roligt tillsammans med andra. Det kan i sig ses som en utmaning för idrotten, när prestationen många gånger står alltför mycket i fokus och andra motiv inte får tillräckligt med utrymme. Frågor som vi inom idrotten kan ställa oss är: Kan idrotten öppna dörrarna och få fler fysiskt aktiva? Kan föreningarna tänka sig att erbjuda nya aktiviteter för målgrupper som står utanför idrotten och bidra till att fler stannar kvar inom idrotten?

Under de senaste åren har flera rapporter som påvisat fysisk ohälsa bland både barn, unga och vuxna. Ett sätt att få bukt med problemet är att hjälpas åt med att locka fler till att bli mer fysiskt aktiva. Varför är det så viktigt att vara fysiskt aktiv och vad vinner man på det? Människokroppen är byggd för rörelse. Kroppens alla vävnader och vår arvsmassa ser i stort sett likadana ut som hos våra förfäder för tiotusentals år sedan. Både kropp och själ mår bra av fysisk aktivitet. De flesta organ och vävnader påverkas av arbete och anpassar sig till regelbunden fysisk aktivitet.

Flera idrottsföreningar som har medverkat i projektet Världens Bästa Idrottsregion (VBI) har ställt sig dessa frågor och även försökt prova att aktivera nya målgrupper. Här följer lite tankar och tips till föreningar som vill öppna dörrarna för nya målgrupper. De är hämtade från föreningar som medverkat i projektet.

Till exempel: Energiförbrukningen vid en vanlig promenad är cirka fyra gånger högre än när man sitter stilla i en stol eller ligger och vilar i en soffa! Några av de föreningar som deltagit i projektet har samarbetat med andra organisationer och man har också erbjudit en eller flera för föreningen nya aktiviteter, för att locka nya deltagare.

Visionär: Det är bra om man är en visionär, att man förstår och tror på idén ”så många som möjligt så länge som möjligt”. Det är viktigt att kunna se helheten, det positiva med nya medlemmar och vikten av fysisk aktivitet ur ett folkhälsoperspektiv. Berätta om era tankar på årsmötet, styrelsemötet, ledar/medlemsträffar etc.

Idrottens roll kommer ur ett samhällsperspektiv att bli viktigare i framtiden. Idrottens utbud ses som en mycket viktig del i folkhälsoarbetet. Föreningar som i framtiden är villiga att tänka nytt och arbeta för att öppna dörrarna för fler kommer få fler medlemmar, kanske också mer resurser. I Norge ska man genom samverkansreformen försöka bidra till att nå den norska välfärdsstatens viktigaste och svåraste mål, att säkerställa en god och lättillgänglig hälsovård och omsorg för alla som behöver det, helst i den egna närmiljön.

Aktiviteter/Målgrupp: Man måste våga prova och utveckla verksamheten, erbjuda inte bara föreningens grenspecifika idrott utan också helt andra aktiviteter. Aktiviteter som lockar nya målgrupper i alla åldersgrupper till rörelse och glädje där själva prestationen får en mer undanskymd plats. Tips: Börja i liten skala, med en målgrupp som ni känner att ni verkligen kan erbjuda en, för er förening, ny aktivitet. Exempel på aktiviteter: Gymnastik, stavgång, promenad, simning, jogging, boule mfl. Exempel på potentiella ledare för verksamheten: Man kan höra om det är någon bland de nya deltagarna (ungdomar/vuxna) som kan tänka sig att vara ledare? Marknadsföring: Det är viktigt att vara stolt över sin förening och på ett positivt sätt förmedla vad föreningen bedriver för verksamhet och till vilken målgrupp man vänder sig. Tips: - Gör en enkel broschyr/flyer som beskriver föreningen, eventuella policys och det ”nya” aktivitetsutbud ni erbjuder. En affisch att sätta upp är en annan bra idé. - Arbeta aktivt med medlemsrekrytering. Erbjud en dag där föreningen har öppet hus och bjuder in poten tiella nya medlemmar. Detta kan ske tillsammans med flera föreningar. - Var inte främmande för att ta kontakt med media och berätta om er förening. Mun till mun, arbeta för glada och nöjda medlemmar och få dem till att berätta för andra hur trevligt det är att vara med i just er förening. Mervärde: Många som är med i en förening är inte bara med för den fysiska aktiviteten. Det är mycket viktigt för många att det finns ett mervärde. Den sociala gemenskapen inom idrotten är en stark drivkraft och därför inte att förringa. Tips: - Skapa mötesplatser där det ges möjlighet för social samvaro till exempel temaföreläsningar om kost och hur man vallar sina skidor etc. Samarbete: Flera föreningar tillsammans kan t.ex. bedriva en idrottsskola för vuxna. Där er förening medverkar i en helhet och bidrar med er aktivitet lämpad för målgruppen. Medlemsavgifen: Försök håll nere kostnaderna för de nya aktiviteterna således också medlemsavgiften för era nya medlemmar. Det är avgörande för att fler ska välja att vara med. Utbildning: Utbilda nya ledare. Erbjud nya medlemmar ledarutbildning. Ta kontakt med Värmlands Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna Värmland när det gäller utbildningsinsatser och om ni i er förening vill erbjuda aktiviteter för fler målgrupper, de kan hjälpa er med er process.

Aktivitetstrappen – är en norsk modell som visar hur flera aktörer, offentliga (sjukvården) och frivilliga, dit idrotten räknas, kan bidra till en bättre folkhälsa för alla. Modellen innehåller ett utbud av fysisk aktivitet för alla som vill bli mer aktiva, oavsett vilken nivå man befinner sig på.

APD=Aktiv på dagtid är ett erbjudande av olika former av fysisk aktivitet där alla ska kunna vara med. APD organiseras av ett distriktsidrottsförbund i samarbete med lokala Idrottsföreningar.

Aktivitetstrappen - i samsvar med Samhandlingsreformen Ordinære tilbud APD friluftsliv

- nøkkel til bedre helse..

Frisklivssentral Treningskontakt Vedtak, NAV Lege/ sykehus Motivasjon/ Treningsklinikken

endringsfokus

Resept 12 uker Helsesamtalen fysisk aktivitet tobakk mat

Idretten - 65 Frifo

Idretten Kommunale tilbud Kommersielle tilbud Egen aktivitet

- varierte, organiserte opplegg

helseforetak, kommune, frivillige organisasjoner Aktivitetsnivået

Samfunnsøkonomiske kostnader

*Träningskontakt (person som följer en annan person som stöd för att komma igång med fysisk aktivitet).

Nya modeller  
Nya modeller  

Om Nya modeller i Interreg-projektet Världens bästa idrottsregion.

Advertisement