Page 1

Gymnastikförbundet Syds verksamhet hela året!

KURSER OCH LÄGER 2013

1


Svensk Gymnastik siktar på framgång! Målet är tydlig; framgångsrika medlemsföreningar och fortsatt utveckling av Svensk Gymnastik i alla dess många varianter. Rörelseglädje och gemenskap! I strävan mot Målen i Gymnastikförbundets Vision 2020 kommer här den verksamhet Gymnastikförbundet Syd vill ge alla föreningar som redskap i deras strävan mot målen! I år har vi gjort många förtydligande i vår planerade verksamhet så att ni lättare skall förstå alla delar i Gymnastikförbundets stora, mångfacetterade verksamhet. Hoppas detta kan vara till god nytta för er när ni planerar och utvecklar er verksamhet! Vi hoppas på ett fantastiskt 2013 tillsammans med er alla! Gymnastikförbundet Syd

2


Innehållsförteckning BARN sid. 4-6 ALLA KAN GYMPA

sid. 7-8

BAMSEGYMPA sid. 9-12 HJÄLPLEDAREUTBILDNING

sid. 13-14

BASKURS BARN och UNGDOM

sid. 15-17

UNGDOM sid 18-21 TÄVLING sid. 22-33 DEMOGYMNASTER sid. 30 GYMMIX sid. 34-39 BODYMINDCONCEPTS

sid. 40-41

FÖRENINGSUTVECKLING

sid.42-43

LÄGER sid.44-51 IDROTTSSKOLA sid. 47 3


BARN Verksamhetsmål 2013-2014 * Vi ska bli BRA på att nå nya målgrupper * Vi ska bli BÄTTRE på att ge förutsättningar för föreningen att växa * Vi ska fortsätta vara BÄST på barngymnastik

Barnledarutbildningar För ledare som tränar flickor och pojkar 3-12 år. Barngymnastik ska vara allsidig, varierande, lekfull och utgå från barnens individuella förutsättningar. På sidan 5-6 följer utbildningar, inspiration och andra event för Barnledare!

4


Familjegympa Datum 25 augusti Plats Lingvallen, Skälderviken, Ängelholm Kurslängd 1 dag Krav inga Syfte Att få inspiration och kunskap för ledare som har familje- gympa! Pris 1250:- i priset ingår lunch och kursmaterial Sista anm.dag 25 juli Tema Fantasi Äventyr (barn 4-7 år) Datum Plats Kurslängd Krav Syfte Pris Sista anm.dag

1 september Lingvallen, Skälderviken, Ängelholm 1 dag Baskurs BoU att ge fördjupande kunskaper och verktyg för att du själv ska kunna utveckla kul och varierande gympapass med fokus på tema, fantasi och äventyr. 1250:- i priset ingår lunch och kursmaterial 1 augusti

Barnkonvent och Gympa Kidz on Tour Datum Plats Kurslängd Krav Syfte Pris Sista anm.dag

24 augusti Lingvallen, Skälderviken, Ängelholm 1 dag inga! Att få en heldag fylld med inspiration för alla barn och ungdomsledare! Program kommer till våren 850:- i priset ingår lunch 24 juli 5


Inspiration DANS! I sommar kommer en fantastisk dag för alla er som har dansgrupper och för alla er som vill starta upp dansgruper! I samarbetet med Abs Show Kidz kommer här en fantastisk inspirationsdag med massor av dans! Abs SHOW Kidz är ett danskoncept framtaget av professionella dansare, pedagoger och koreografer som jobbar med specialkomponerad musik! Programet för dagen är! 10.00-12.00 4-5 års programmet! 13.00-13.30 6-8 års programmet Mer information kommer framöver på www.gymnastik.se/syd

6


ALLA KAN GYMPA

Alla kan Gympa är för alla ledare som leder gympa för barn med olika funktionsnedsättningar. Alla kan gympa vill; *

Upptäcka gymnastiken och visa på dess möjligheter!

*

Utvidga verksamheten! Gymnastik för alla överallt!

*

Uppleva kamratskap, musik- och rörelseglädje, träning, läger och mycket mer!

*

Utbilda och inspirera nya och gamla ledare!

*

Utveckla gymnastiken så att den blir anpassad efter var och en som vill vara med!

*

Uppsöka föreningar och andra verksamheter för att tillsammans kunna utvecklas!

*

Uppmuntra ALLA att få uppleva glädjen i att röra på sig!

7


Alla Kan Gympautbildningar Alla kan Gympa kurs Datum Kurslängd Plats Krav Syfte Pris Sista anm.dag

19 maj 3 timmar Lingvallen, Skälderviken, Ängelholm inga att få tips och idéer om allt roligt man kan träna med barn som har olika funktionsnedsättningar. En kurs för er som redan håller på eller som vill starta en grupp eller bara vill ha lite inspiration! 550:- i priset ingår lunch och kursmaterial 1 februari Alla kan Gympakonvent

Datum 25 augusti Kurslängd 1 dag Plats Lingvallen, Skälderviken, Ängelholm Krav inga Syfte En härlig dag med massor av inspiration för alla som trä- nar barn med olika funktionsnedsättningar. Program kommer till våren! Pris 850:- i priset ingår lunch Sista anm. dag 25 juli

8


BAMSEGYMPA Bamsegympa är rolig och allsidig motorisk träning för de allra minsta. I Bamsegympan får barnen prova på olika sätt att röra sig och använda kropp och knopp! Att krypa, åla, rulla och kanske uppleva lyckan i att göra sin första kullerbytta - det är Bamsegympa! Bamsegympan vänder sig till barn mellan 3-6 år men kan också användas i Familjegympan! Bamsegympan är också ett mycket bra sätt att rekrytera nya ledare då konceptet är enkelt och materialet tydligt! Licensierade Bamsegympaföreningar För att ha Bamsegympa i föreningen måste man vara en Licensierad Bamsegympaförening. Licens söker man hos Gymnastikförbundet – se www. gymnastik.se Rekrytera nya ledare! Vem kan bli Bamsegympa-ledare? Rekommenderad lägsta ålder är 16 år! Inga särskilda krav på förkunskaper krävs på ledare vilket gör att det blir lätt att bli ny ledare i Bamsegympa och ett fantastiskt sätt att rekrytera och utbildar nya ledare. 9


Nedan följer information om alla olika Bamsegympautbildningar! Bamsegympa förening Detta är grundkursen i Bamsegympa som alla Bamsegympaledare måste gå! Mera Bamsegympa Här kommer mer inspiration för Bamsegympaledarna. Detta säljs fritt men finns även som inspirationskurs. Mentorskap i Ännu mera Bamsegympa Detta är kurs för dig som är Basutbildad samt utbildade i Bamsegympa. Du kan gå denna kurs och bli mentor i din förening och utbilda de andra Bamsegympaledarna! Du får också en utbildning i hur du kan använda ditt mentorskap för att ordna lärgrupp i Bamsegympa och mycket annan inspiration för föreningen! Ännu mera Bamsegympa Har du inte någon mentor i din förening som håller utbildning hemma kan du gå för vår utbildade mentor. Här kommer ännu mera inspiration för Bamsegympaledarna. Härlig ny musik och massor av ny inspiration! Missat inte detta nya material! Bamse i Förskolan För förskolor finns det ett specialanpassat Bamsegympa material. Detta kan även användas i föreningen om man vill ha inspiration till sin Barngympa även om man inte är en Bamsegympaförening! Har man en ledare eller anställd i föreningen som skulle vilja jobba med att gå ut på förskolorna och hålla kurs i ”Bamse i Förskolan” kan man ha en utbildad instruktör som utför detta uppdrag. Detta är både ett sätt att få in en inkomst till föreningen, ett sätt att få god kontakt med förskolorna och på ett sätt att kunna värva nya medlemmar. Ambulerande Bamsegympaledare Skulle ni vilja prova på ett roligt Bamsegympapass i er förening finns det ambulerande Bamsegympaledare att hyra in! Priset för detta är 650:för en timme! 10


Bamsegympautbildningar Bamsegympa - förening Plats Lingvallen, Skälderviken, Ängelholm Datum 19 januari samt 28 juli Kurslängd 1 dag Krav 16 år samt att bli /eller vara en licensierad Bamsegympa- förening Syfte Utbilda ledare i grundkursen för Bamsegympa. Pris 1750:- i priset ingår lunch och kursmaterial Sista anm.dag 19 december respektive 28 juni Mera Bamsegympa Datum Plats Kurslängd Krav Syfte Pris Sista anm.dag

20 januari Lingvallen, Skälderviken, Ängelholm ½ dag - fm. Bamsegympa ledare Att fylla på med inspiration 1050:- i priset ingår kursmaterial 20 december

Mentorskap i Bamsegympa med Ännu Mera Bamsegympa Datum 20 januari Plats Lingvallen, Skälderviken, Ängelholm Kurslängd 1 dag Krav Baskursutbildad Bamsegympaledare Syfte Att utbilda en egen mentor i föreningen som kan utbilda de andra Bamsegympaledarna i ” Ännu mera Bamsegym pa. Även en utbildning i mentorskap för att kunna hålla i lärgrupper Pris 1950:- i priset ingår lunch och kursmaterial Sista anm.dag 20 december 11


Ännu Mera Bamsegympa Datum 20 januari samt15 september Plats Lingvallen, Skälderviken, Ängelholm Kurslängd ½ dag - em. Krav Bamsegympaledare Syfte Ännu mera inspiration till ny rolig musik och ett fantas- tiskt material Pris 1350:- i priset ingår lunch och kursmaterial Sista anm.dag 20 december respektive 15 augusti Bamsegympa i förskolan Datum 9 februari Plats Lingvallen, Skälderviken, Ängelholm Kurslängd ½ dag Krav inga Syfte att bli utbildad så att man kan köra Bamsegympa i för- skolan. Att bli utbildad så att man kan utbilda förskole- personal i Bamsegympa Pris 1350:- i priset ingår lunch och kursmaterial Sista anm.dag 9 januari!

Samtliga utbildningar går även att arrangera hemma i föreningen. Se sid. 42

12


HJÄLPLEDARE Från det år du fyller 13 år kan du gå denna första ledarutbildning som skapar ett intresse och ger en introduktion av ledaruppdraget. Du får ett första övningsförråd av lekar, musik-rörelse och grundträning som du kan ha nytta av i rollen som hjälpledare! Kursen finns som endagskurs men också som kurs på läger där du tränar själva halva dagen och går på kurs halva dagen! Perfekt för dig som är gymnast och väg in i ledarrollen!

Ledare på gång - Hjälpledareutbildning Hjälpledareutbildning Datum 1 september Plats Lingvallen, Skälderviken, Ängelholm Kurslängd 1 dag Krav 13 år Syfte Att skapa ett intresse och ge en introduktion av ledaruppdraget Pris: 850:- i priset ingår lunch och kursmaterial Sista anm.dag 1 augusti 13


Hjälpledareutbildning – på läger – Ung Kaxig Framåt! Datum 17-20 juni Plats Lingvallen, Skälderviken, Ängelholm Kurslängd 4 dagar Krav 13 år Syfte Att skapa ett intresse och ge en introduktion av ledar uppdraget samtidigt som du utvecklas som gymnast på läger. Pris 3250:- i priset ingår mat, logi och kursmaterial Sista anm.dag 17 maj

14


BASKURSER

Barn och Ungdom Baskursen ger alla som skall träna Barn och Ungdomar en bred och stabil grund för ett framtida ledaruppdrag. Baskursen består av två delar: en grunddel som är gemensam för alla oavsett verksamhet/disciplin. Denna grunddel är på 2 dagar. Efter Baskurs Barn och Ungdom Grund finns det ett antal inriktningsdelar som riktar sig till olika verksamheter/discipliner. Inriktningarna är följande: Barn och Ungdom, Trupp, Kvinnlig Artistisk Gymnastik, Manlig Artistisk Gymnastik,Trampolin, Hopprep samt Rytmisk Gymnastik. Gymnastikförbundet arrangerar kontinuerligt inriktning Barn och Ungdom samt Trupp. Övriga inriktningar arrangeras efter behov. Baskurs Barn och Ungdom Grund på läger är till för de ledare som även är gymnaster. Här får man träna på läger samtidigt som man går utbildning.

15


Baskurser Baskurs Barn och Ungdom Grund Datum 5-6 januari samt 15-16 juni Plats Lingvallen, Skälderviken, Ängelholm Kurslängd 2 dagar Krav 15 år Syfte Att lära sig praktisera ledarskap och få kunskap om barn och ungdomars utveckling och träning. Pris 1950:- i priset ingår mat, logi och kursmaterial Sista anm.dag 5 december respektive 15 maj Baskurs Barn och Ungdom Grund på läger Datum 17-20 juni Plats Lingvallen, Skälderviken, Ängelholm Kurslängd 4 dagar Krav 15 år Syfte Att lära sig praktisera ledarskap och få kunskap om barn och ungdomars utveckling och träning och samti- digt med detta få utvecklas som gymnast på läger! Pris 3250:- i priset ingår mat, logi och kursmaterial Sista anm.dag 17 maj Baskurs inriktning Barn och Ungdom Datum 19-20 januari samt 27-28 juli samt 14-15 sept Plats Lingvallen, Skälderviken, Ängelholm Kurslängd 2 dagar Krav 15 år Syfte Detta är inriktningskursen för dig som skall arbeta med barn och ungdomsverksamhet i din förening. Pris 1950:- i priset ingår mat, logi och kursmaterial Sista anm.dag 19 december respektive 27 juni och 14 augusti! 16


Baskurs inriktning Trupp Datum Plats Kurslängd Krav Syfte Pris

13 januari Hittarp 9.00-16.00 1 dag 15 år Detta är inriktningskursen för dig som skall arbeta med truppgymnaster i din förening. ca 900:- i priset ingå kursmaterial, matsäck medtages! Baskurs inriktning Trupp

Datum 27 juli samt14 september Plats Lingvallen, Skälderviken, Ängelholm Kurslängd 1 dag Krav 15 år Syfte Detta är inriktningskursen för dig som skall arbeta med truppgymnaster i din förening. Pris 1250:- i priset ingår mat och kursmaterial Sista anm.dag 27 juni respektive den 14 augusti!

Samtliga utbildningar går även att arrangera hemma i föreningen. Se sidan 42.

17


UNGDOM Verksamhetsmål 2013-2014 * Vi ska bli BRA på att nå nya målgrupper * Vi ska bli BÄTTRE på att få killar att stanna länre inom gymnastiken och på att utveckla uppvisnings- och showgymnastik * Vi ska fortsätta vara BÄST på allsidig fysisk träning för unga Inspiration DANS! I sommar kommer en fantastisk dag för alla er som har dansgrupper och för alla er som vill starta upp dansgruper! I samarbetet med Abs Show Kidz kommer här en fantastisk inspirationsdag med massor av dans! Abs SHOW Kidz är ett danskoncept framtaget av professionella dansare, pedagoger och koreografer som jobbar med specialkomponerad musik! Programet för dagen är! 13.45-15.15 9-12 års programmet Mer information kommer framöver på www.gymnastik.se/syd 18


Inspiration Hopprep Datum 15 juni Plats Lingvallen, Skälderviken, Ängelholm Kurslängd 1 dag Krav inga Syfte att under en dag få massor av inspiration hur man kan träna hopprep och hur de enklaste tävlingarna i detta redskap fungerar! Pris 950:-. Lunch ingår i priset Sista anm.dag 16 maj Gympa Kidz Dagen Datum Plats Kurslängd Krav Syfte Pris Sista anm.dag

19 maj Lingvallen, Skälderviken, Ängelholm 1 dag kl.13.00-16.00 7-12 år med dispens för ett par år uppåt och nedåt! Att under en heldagsträning få prova på alla de delar som Gympa Kidz innehåller! Yoga, mini Power, Show and Dance, Performance är något av de roliga man får lov att prova på! 250:-/gymnast. Lunch ingår i priset 16 februari Gympa Kidz Mini Power

Datum 9-10 mars Plats Lingvallen, Skälderviken, Ängelholm Kurslängd 2 dagar Krav Baskurs BoU Syfte Att ge fördjupade kunskaper, en övningsbank och idéer på redskapsbanor, trampett, matta/airtrack samt inspira- tion i Parkour. På lördagen deltager du i Parkour inspira- tionen och på söndagen blir det fortsatt utbildning. Detta är också breddkursen för att få licens i trampett upp till volt! Pris 1950:- ; i priset ingår mat, logi och kursmaterial Sista anm.dag 9 februari 19


Parkour inspiration Datum 9 mars Plats Lingvallen, Skälderviken, Ängelholm Instruktör Sebastian Alman Kurslängd 2 timmar Krav inga Syfte Att ledare tillsammans med gymnaster kommer och kör ett två timmarspass med parkour. Uppvärmningstips, teknik, metodik och övningar gås igenom så att man har gott om inspiration att fortsätta träna hemma! 10.00-12.00 är alla 10-12 åringar välkomna! 13.00-15.00 är alla 13-uppåt välkomna! Pris 150:-/ gymnast! Tränare kommer fritt på denna inspirationsdag! OBS! Det finns endast plats för 25 deltagare/ pass! Så bokar plats omgående om ni vill vara med! Sista anm.dag 9 februari Gympa Kidz Performance Datum 23-24 mars Plats Lingvallen, Skälderviken, Ängelholm Kursläng 2 dagar Krav Baskurs Syfte Att få inspiration och kunskap hur man enkelt kan arbe taför att sätta ihop uppvisningsprogram! En kurs för dig som laddar inför våruppvisningen eller inför Eurogym 2014 i Helsingborg!! Pris 1750:- i priset ingår mat, logi och kursmaterial Sista anm.dag 23 februari Inspiration Aerobic Gymnastics Är din förening intresserad av att prova på Aerobic Gymnatics? Tag kontakt med syd@gymnastik.se så hjälper vi er att få ut instruktörer som kan inspirerar gymnaster och ledare i er förening! 20


Barn och Ungdomskonvent Datum Plats Kurslängd Krav Syfte Pris Sista anm.dag

24 augusti Lingvallen, Skälderviken, Ängelholm 1 dag inga! Att få en heldag fylld med inspiration för alla barn och ungdomsledare! Program kommer till våren 850:- i priset ingår lunch 24 juli

21


TÄVLING Verksamhetsmål 2013-2014 * Vi ska bli BRA på att samverka mellan olika tävlingsdicipliner * Vi ska bli BÄTTRE på att samverka centralt och regional inom täv- lingsgymnastiken * Vi ska bli BÄST på att arbeta med ett helhetstänkande från nybörjare till yppersta elit. Teori Steg 1 Datum 5-6 januari samt 29-30 juni Plats Lingvallen, Skälderviken, Ängelholm Kurslängd 2 dagar samt visst för och efter arbete Krav Baskurs BoU Syfte Ge fördjupade kunskaper inom områden som är viktiga i din roll som tränare och kompletterar de praktiska kunskaper som du får i de disciplinspecificerade stegut bildningarna. Pris 3150:- i priset ingår mat, logi och kursmaterial Sista anm.dag 5 december respektive 29 maj 22


Teori Steg 2 Datum 19-20 januari samt 17-18 augusti Plats Lingvallen, Skälderviken, Ängelholm Kurslängd 2 dagar samt visst för och efter arbete Krav Teori Steg 1 Syfte att ge dig ytterligare fördjupade kunskaper för att kunna gå vidare till Steg 2 Pris 3150:- i priset ingår mat, logi och kursmaterial Sista anm.dag 19 december respektive 17 juli. Teori Steg 3 Datum Plats Kurslängd Krav Syfte Pris Sista anm.dag

16 mars Lingvallen, Skälderviken, Ängelholm 1 dag Teori Steg 2 att ge dig ytterligare fördjupade kunskaper för att kunna gå vidare till Steg 3 2150:- i priset ingår mat och kursmaterial 16 februari

Åldersanspassad fysisk träning för barn och Ungdom Datum Plats Kurslängd Krav Syfte Pris Sista anm.dag

21 september Lingvallen, Skälderviken, Ängelholm 1 dag inga Denna utbildning vänder sig till dig som vill träna barn och ungdomar med rätt allsidig fysisk uppbyggnadsträ ning för långsiktig utveckling. Styrketräning, uthållighets träning, motorik och rörlighetsträning är några delar av utbildningen. Kurser bygger på Michail Tonkonogis forsk ning i ämnet. 950:- lunch och kursmaterial ingår i priset 21 augusti 23


EFIT Effektiv Funktionell Intensiv Träning) Datum 9-10 februari Plats Lingvallen, Skälderviken, Ängelholm Instruktör Viktor von Bothmer Kurslängd 2 dagar Krav Baskurs eller liknande utbildning Syfte Kursen ger grundläggande kunskaper i att utföra EFIT- Pass samt redskap i att kunna instruera grupper och individer i EFIT! Är perfekt som styrketräning för gym- naster och därför ligger kursen både under Tävling och Gymmix! Pris 2750:- i priset ingår mat, logi och kursmaterial Sista anm.dag 9 januari

24


TRUPPGYMNASTIK

Omlicensiering Samtliga utbildningar med licens varar endast i 5 år sedan måste de uppdateras! För att uppdatera en licens skickar du namn och personnr på personen/personerna som behöver en uppdaterad licens till ; syd@ gymnastik.se Implementering av kravprofilen i Trupp Datum 22 september Plats Lingvallen, Skälderviken, Ängelholm Krav inga Syfte Att presentera och gå igenom kravprofil för truppgym- naster Pris 250:- lunch ingår i priset Sista anm.dag 22 augusti

25


Trampett Steg 1 Datum Plats Kurslängd Krav Syfte Pris Sista anm.dag

9-10 februari, 15-16 juni samt 24-25 augusti Lingvallen, Skälderviken, Ängelholm 2 dagar Baskurs BoU Ge metodik och teknik i övningarna som ingår i Steg 1 2750:- i priset ingår mat, logi och kursmaterial 9 januari respektive15 maj och 24 juli.

Se demogymnaster sidan 30

Trampett Steg 2 Datum: Plats: Kurslängd: Krav: Syfte: Pris: Sista anm.dag

2-3 mars samt 7-8 september Lingvallen, Skälderviken, Ängelholm 2 dagar Teori Steg 1 och Trampett Steg 1 Ge metodik och teknik i övningarna som ingår i Steg 2 2750:- i priset ingår mat, logi och kursmaterial 2 februari respektive 7 augusti

Se demogymnaster sidan 30

Trampett Steg 3 – arrangeras ej i Syd under året! Tumbling Steg 1 hos Kämpinge Datum 12-13 januari Kurslängd 2 dagar Kursinstruktör Jimmy Ekstedt Krav Baskurs Syfte Ge metodik och teknik i övningarna som ingår i Steg 2. Pris ca 1700:- (beror på hur många som anmäler sig) Sista anm. dag 1 januari 26


Tumbling Steg 1 Datum 16-17 mars,15-16 juni samt 17-18 augusti Plats Lingvallen, Skälderviken, Ängelholm Kurslängd 2 dagar Krav Baskurs BoU Syfte Ge metodik och teknik i övningarna som ingår i Steg 1 Pris 2750:- i priset ingår mat, logi och kursmaterial Sista anm.dag 16 februari respektive 15 maj och17 juli Se demogymnaster sidan 30

Tumbling Steg 1 hos Lugi i LUND Datum 2-3 februari Kurslängd 2 dagar Kursinstruktör Linus Hjertonsson Krav Baskurs BoU Syfte Ge metodik och teknik i övningarna som ingår i Steg 2. Pris ca 1700:- (beror på hur många som anmäler sig) Sista anm. dag 15 januari Tumbling Steg 2 Datum 9-10 februari samt 14-15 september Plats Lingvallen, Skälderviken, Ängelholm Kurslängd 2 dagar Krav Teori Steg 1 och Tumbling steg 1 Syfte Ge metodik och teknik i övningarna som ingår i Steg 2 Pris 2750:- i priset ingår mat, logi och kursmaterial Sista anm.dag 9 januari respektive 14 augusti Se demogymnaster sidan 30

27


Tumbling Steg 3 – OBS! Troligtvis den enda Tumbling Steg 3 kurs som arrangeras i år inom Svensk Gymnastik! Datum 1- 2-3 mars Plats Lingvallen, Skälderviken, Ängelholm Kurslängd 2 dagar Krav Teori Steg 2 och Tumbling steg 2 Syfte Ge metodik och teknik i övningarna som ingår i Steg 3 Pris 3150:- i priset ingår mat, logi och kursmaterial Sista anm.dag 2 februari Se demogymnaster sidan 30

Fristående Steg 1 Datum 9-10 mars, 7-8 september Plats Lingvallen, Skälderviken, Ängelholm Kurslängd 2 dagar Krav Baskurs BoU Syfte Ge metodik och teknik i övningarna som ingår i Steg 1 Pris 2750:- i priset ingår mat, logi och kursmaterial Sista anm.dag 9 februari, 7 augusti Fristående Steg 2 Datum 21-22 september Plats Lingvallen, Skälderviken, Ängelholm Kurslängd 2 dagar Krav Fristående Steg 1 Syfte Ge metodik och teknik i övningarna som ingår i Steg 2 Pris 2750:- i priset ingår mat, logi och kursmaterial Sista anm.dag 21 augusti Fristående Steg 3 – arrangeras ej i Syd under året 28


Tränarutvecklingskurs Datum 29-30 juni Kurslängd 2 dagar Plats Lingvallen, Skälderviken, Ängelholm Krav inga Syfte Vill du utvecklas som ledare, vill du diskutera teknik och metodik med andra, häng då på dessa 2 dagar som följer gymnasterna som är på läger samtidigt som man diskuterar hur och varför man gör som man gör! Kvälls- mys och trevligt umgänge ingår i priset! Pris 650:- i priset ingår mat, logi Sista anm.dag 29 juni Regionsdomarkurs – Trupp I mars månad kommer Region Väst arrangera en Regionsdomarkurs i trupp som Sydsföreningar är mycket välkomna att gå. Till hösten kommer den hos oss i Region Syd Datum 13-15 september Plats Lingvallen, Skälderviken, Ängelholm Kurslängd 2,5 dagar Krav 16 år Syfte att utbilda regionsdomare som kan döma på trupptäv- lingar i Regionen Pris Utbildningen är gratis om man blir godkänd och sedan dömmer minst 4 ggr under första året. Kost och logi ingår ej utan måste bokas och betalas. Sista anm.dag 6 augusti

29


DEMOGYMNASTER

Till samtliga trampett och tumblingkurse behövs det demonstrationgymnaster som kan visa och som kursdeltagarna kan passa på! Detta är ett roligt och bra sätt att få extra träning och ett extra läger på Lingvallen. Som demogymnast får man mat och logi på Lingvallen som tack för att man ställer upp! Är du intresserad av att ha dina gymnaster som demogymnaster under årets utbildningar så meddelar du detta till syd@gymnastik.se. DEMO GYMNAST

30


Manlig och Kvinnlig

ARTISTISK GYMNASTIK

Summercamp 2013 Sommaren 2013 sätter Gymnastikfabriken återigen Lingvallen på AG kartan. Summercamp 2013 syftar till att förena Sveriges kvinnliga och manliga AG gymnaster genom att göra det vi är bäst på dvs. träna fokuserat och målinriktat samtidigt som vi tar del av varandras kunskap och umgås utanför träningshallen! Lägret kommer att vara den 5-11 augusti och mer information kommer från Gymnastikfabriken framöver! info@gymnastikfabriken.se www.gymnastikfabriken.se

31


Foto: Bernt Thirerolf

RYTMISK GYMNASTIK RG Steg 1 Datum

21-22 september

Mer information kommer på www.gymnastik.se/syd under utbildning Regionsdomarkurs RG Datum 31 augusti – 1 september Plats Lingvallen, Skälderviken, Ängelholm Kurslängd 2 dagar Sista anm.dag 31 juli Mer information kommer på www.gymnastik.se/syd under utbildning

32


AEROBIC GYMNASTICS

Regionsdomarkurs Aerobic Gymnastics Datum Plats Kurslängd Sista anm.dag

13-14 april (även för ledare och gymnaster) Lingvallen, Skälderviken, Ängelholm 2 dagar 13 mars

Mer information kommer på www.gymnastik.se/syd under utbildning

33


© Mårten Neiman

GYMMIX Gruppträning

Gymmix är gymnastikförbundets varumärke för all gruppträning. Alla föreningar som håller på med gruppträning är mycket välkomna på samtliga utbildningar.Vill man som gruppträningsförening bli en certifierad Gymmixförening är man mycket välkommen att hör av sig om detta! * Vi ska bli BRA på att öka antalet Gymmix föreningar * Vi ska bli BÄTTRE på att synas med Gymmix på en konkurrensutsatt gruppträningsmarknad * Vi ska vara BÄST på att säkerställa kvalitén i Gymmixverksamheten i certifierade föreningar.

34


EFIT (Effektiv Funktionell Intensiv Träning) Datum 9-10 februari Plats Lingvallen, Skälderviken, Ängelholm Instruktör Viktor von Bothmer Kurslängd 2 dagar Krav Baskurs eller liknande utbildning Syfte Kursen ger grundläggande kunskaper i att utföra EFIT- Pass samt redskap i att kunna instruera grupper och individer i EFIT! Är perfekt som styrketräning för gym- naster och därför ligger kursen både under Tävling och Gymmix! Pris 2750:- i priset ingår mat, logi och kursmaterial Sista anm.dag 9 januari

Gymmix Baskurs Datum 27-28 juni Plats Lingvallen, Skälderviken, Ängelholm Kurslängd 2 dagar Krav inga Syfte att ge dig grundläggande kunskaper om hur kroppen fungerar, om hur musiken används inom gruppträning och förberedande kunskaper som ligger till grund för vidare utbildningar. Pris 2750:- ( går du även Gymmix Gympa eller Gymmix Aerobic / Step blir priset endast 5000:- för båda utbild- ningarna) i priset ingår mat, logi och kursmaterial Sista anm.dag 27 maj

35


Gymmix Gympa Datum 29-30 juni Plats Lingvallen, Skälderviken, Ängelholm Kurslängd 2 dagar Krav Gymmix Bas Syfte Att ge dig grunderna för att kunna utforma egna gympa- pass i din förening. Pris 2750:- ( går du även Gymmix Bas blir priset endast 5000:- för båda utbildningarna) i priset ingår mat, logi och kursmaterial Sista anm.dag 29 maj Gymmix Aerobic Step Datum 29-30 juni Plats Lingvallen, Skälderviken, Ängelholm Kurslängd 2 dagar Krav Gymmix Bas Syfte att ge dig grunderna för att kunna utforma egna pass och säkra stegkombinationer i Aerbic och Step up! Pris 2750:- ( går du även Gymmix Bas blir priset endast 5000:- för båda utbildningarna) i priset ingår mat, logi och kursmaterial Sista anm.dag 29 maj Gymmix Kondition Datum 27 juli Plats Lingvallen, Skälderviken, Ängelholm Kurslängd 1 dag Krav Gymmix Baskurs eller likvärdig utbildning Syfte att ge dig som gruppträningsledare fördjupade kunskaper kring vad kondition är och hur du tränar och mäter konditionsförmågan Pris 1250:- lunch och kursmaterial ingår i priset! Sista anm.dag 27 juni

36


Gymmix Box Datum 24-25 augusti Plats Lingvallen, Skälderviken, Ängelholm Kurslängd 2 dagar Krav Gymmix Bas el likv utb. Syfte att gå igenom box som motionsform och ge dig verktyg att skapa säkra boxklasser i din förening. Pris 2750:- kursmaterial och lunch ingår i priset Sista anm.dag 24 juli

© Mårten Neiman

Gymmix Funktionell styrketräning med Core Datum 3-4 augusti Plats Lingvallen, Skälderviken, Ängelholm Kurslängd 2 dag Krav Gymmix Baskurs el likv utb Syfte att ge kunskap om hur du skapar säkra och effektiva corepass och andra typer av funktionella styrkepass med och utan redskap. Pris 2750:- mat logi samt kursmaterial ingår i kurspriset! Sista anm.dag 1 juli

37


Gymmix licensiering Datum 28 juli Plats Lingvallen, Skälderviken, Ängelholm Kurslängd 1 dag Krav För att kunna licensiera dig krävs Gymmix Baskurs, en Gymmix inriktning, Gymmix kondition samt Gymmix Styrka och rörlighet. Syfte Licensiering är en kvalitetssäkring av våra grupptränings ledare som innebär att du har fått en utbildning med bred och djup kunskap genom Gymnastikförbundet Sista anm.dag 28 juni

Gymmix Seniorkonvent - vår Datum 12 maj Plats Lingvallen, Skälderviken, Ängelholm Kurslängd 1 dag Krav inga Syfte Att redan på våren få 3 härliga program presenterade så att man har hela sommaren på sig att lära sig pro grammet och på så sätt vara redo för höstens termins start! Programmet kommer under våren! Pris 850:- i priset ingår lunch Sista anm.dag 12 april

38


© Mårten Neiman

Gymmix on Tour Datum 17 augusti Plats Lingvallen, Skälderviken, Ängelholm Kurslängd 1 dag Krav inga Syfte inspiration i Gymmix många former! Program kommer under våren Pris 850:- lunch ingår i priset! Sista anm.dag 17 juli Gymmix Seniorkonvent – höst Datum 18 augusti Plats Lingvallen, Skälderviken, Ängelholm Kurslängd 1 dag Krav inga Syfte inspirerande seniorprogram i olika former! Program kommer under våren Pris 750:- lunch ingår i priset Sista anm.dag 17 juli

39


BODYMINDCONCEPTS

Inspirationsdag med flöde Dag Lördagen den 20 april; 9.00-17.00 Instruktör Tina Hedrén Kurslängd 1 dag Krav Baskurs eller liknande utbildning Syfte Kursen ger grundläggande kunskaper i att utveckla den gruppträning man är aktiv med. Dagen ger ett brett ut- bud under Bodymind och Core genren och har som tema flöde och att länka rörelser för rörlighet, funktion och grace Pris 995:- i priset ingår lunch och fika Sista anm.dag 20 maj 9.00 Pilates för sommaren 10.oo Flow Tonic för rörlighet och stryka 11.00 Body Bow introduktion (teori och praktik) 12.00 Lunch 13.00 Lite information om att variera träning efter årstiderna 13.30 Spirals – dynamiskt Pilates program 14.30 Eftermiddags fika 15.00 Utbud 15.30 Flödande hatha yoga för den tidiga sommaren 17.00 Inspirationsdagen avslutas

40


Flow Tonic Dag Söndagen den 21 april; 9.00-17.00 Instruktör Tina Hedrén Kurslängd 1 dag Krav Baskurs eller liknande utbildning Syfte Kursen ger grundläggande kunskaper i att använda det smidiga redskapet FlowTonic inom gruppträning, Core och Pilates. FlowTonic ger funktionell styrka, tränar ba- lans och koordination och utmanar muskelkedjorna på nytt sätt! Under utbildningsdagen presenterar vi möjlig heter med dessa ”pads. Du får prova på 2 färdiga le dektioner ett mer atletiskt och ett Pilates-pass.Vi går genom ett stort övningsförråd och förklarar fördelarna och effekterna av denna typ av träning. Pris 1850:- i priset ingår ett set FlowTonic pads och en kurs manual samt lunch Sista anm.dag 21 mars 9.00 incheckning 9.30 inledning och introduktion 10.00 Flow Tonic Pass- atletiskt 11.15 Effekter av Flow Tonic Träning 12.15 Lunch 13.15 Genomgång av övningar 15.00 Fika 15.15 Flow Tonic Pilates-klass 16.00 Övningar fortsättning 17.00 Dagen avslutas!

Pilates Spirals 8 Datum 10 augusti Plats Lingvallen, Skälderviken, Ängelholm Kurslängd 1 dag Instruktör Sara Afzelius Krav inga Syfte Spirals är en härlig Bodymind träning som baseras på pilatestekniken. Många entusiastiska såväl gympaledare som pilatesinstruktörer har fallit för denna dynamiska och musikaliska upplevelse. Spirals gör det lätt för in- struktören med ett färdigt säkert och effektivt program! När du deltar på Spirals kursen får du en manual, DVD och CD.Vi ger dig också en genomgång av övningarnas teknik, pedagogiska och metodiska tips samt utvärdering av din egen teknik1 Pris 2150:- lunch och kursmaterial ingår i priset! Sista anm.dag 10 juli 41


FÖRENINGSUTVECKLING

Kurser med förening som värd Ingen region utbildare så många ledare som Region Syd. Ni i föreningarna är fantastiska på att se till att era ledare har en god grund att stå på och det ger naturligtvis resultat på många nivåer.Vi i Regionen försöker få ihop så att de flesta utbildningar går minst en gång/år men när ni har behov i föreningen finns det goda möjligheter att skapa fler utbildningstillfällen. Samtliga utbildningar går att arrangerar med föreningen som värd. Regionen är arrangör för samtliga utbildningar men på uppdrag av regionen kan ni som medlemsförening vara värd för en utbildning. Som värdförening åtar man sig att: • Boka en lämplig lokal • Utse och bekosta en kursvärd • Se till att redskap, teknisk utrustning och material som behövs för utbildningen finns på plats • Vid behov ordna demogymnaster till kursen • Se till att komplett sjukvårdslista finns på plats • Ta emot utbildaren och se till att denne får mat (och logi vid behov) 42


Kick off – inspiration mm. Skall ni ha någon föreningsutvecklande träff i föreningen går det naturligvis alltid att få hjälp med föreläsare, kursinstruktör, eller inspiration genom att ta kontakt med regionen! Skåneidrotten Skåneidrotten erbjuder ett stort utbildningsutbud vad gäller idrott och föreningsutveckling. Genom att arbeta i lärgrupp kan du få stöd i utvecklingsarbetet. Läs mer på www. skaneidrotten.se KICK OFF – Vision 2020

Den framgångsrika föreningen - VI BÖRJAR HÄR OCH NU! Gymnastikförbundet Syd i samarbete med SkåneIdrotten/SISU bjuder in alla föreningar i Syd till en gemensam Kick Off den 9/2 på Helsingborgs Arena. En dag med inspiration, föreläsningar, information och spännande diskussioner kring Vision 2020. Mer information finns på www.gymnastik.se/syd Sista anmälningsdag är den 15 januari

Årsmöte - Gymnastikförbundet Syd Varmt Välkomna till Gymnastikförbundet Syds Årsmöte den19 mars kl.18.30 på Lingvallen. Mer information finns på www.gymnastik.se/syd

Idrottslyftet Senast den 24 december kommer informationen ut om vad man kan söka pengar till och den 1 januari börjar den nya ansökningsperioden! Då gäller att vara på hugget. Mer information kommer på www.gymnastik.se 43


LÄGER

LÄGER Pojktåget Datum 6 januari Plats Lingvallen, Skälderviken, Ängelholm Lägerlängd 1 dag Krav Att man är kille! Innehåll Träna och utvecklas i Parkour, trampolin, E-fit, Luftkudde, Hopprep, AG gymnastik och träffa en massa andra killar! Pris 120:- lunch ingår i priset! Sista anm.dag 6 december Jullovsläger Datum Plats Lägerlängd Innehåll Pris Sista anm.dag

2-5 januari Lingvallen, Skälderviken, Ängelholm 4 dagar Truppläger för gymnaster i alla åldrar med ledare utvalda av Gymnastikförbundet Syd. På Lingvallen finns det ledare som kommer att anpassa träningen efter dig och göra ett roligt läger med många olika aktiviteter! 2150:2 december 44


Parkour inspiration – för gymnaster och ledare Datum 9 mars Plats Lingvallen, Skälderviken, Ängelholm Instruktör Sebastian Alman Kurslängd 2 timmar Syfte Att ledare tillsammans med gymnaster kommer och kör ett två timmarspass med parkour. Uppvärmningstips, teknik, metodik och övningar gås igenom så att man har gott om inspiration att fortsätta träna hemma! 10.00-12.00 är alla 10-12 åringar välkomna! 13.00-15.00 är alla 13-uppåt välkomna! Pris 150:-/ gymnast! Tränare kommer fritt på denna inspira tionsdag! OBS! Det finns endast plats för 25 deltagare/pass! Så bokar plats omgående om ni vill vara med! Sista anm.dag 9 februari Gympa Kidz Dagen Datum 16 mars Plats Lingvallen, Skälderviken, Ängelholm Kurslängd 1 dag Krav 7-12 år med dispens för ett par år uppåt och nedåt! Syfte Att under en heldagsträning få prova på alla de delar som Gympa Kidz innehåller! Yoga, mini Power, Show and Dance, Performance är något av de roliga man får lov att prova på! Pris 250:-/gymnast Lunch ingår i priset Sista anm.dag 16 februari Alla kan Gympa läger Datum 18-19 maj Plats: Lingvallen, Skälderviken, Ängelholm Sista anm.dag 25 april 45


AG läger Sommaren 2013 sätter Gymnastikfabriken återigen Lingvallen på AG kartan. Summercamp 2013 syftar till att förena Sveriges kvinnliga och manliga AG gymnaster genom att göra det vi är bäst på dvs. träna fokuserat och målinriktat samtidigt som vi tar del av varandras kunskap och umgås utanför träningshallen! Lägret kommer att vara den 5-11 augusti och mer information kommer från Gymnastikfabriken framöver! info@gymnastikfabriken.se www.gymnastikfabriken.se RG – UC Syd läger Datum 30 aug-1 sept Plats Lingvallen, Skälderviken, Ängelholm Lägerlängd 2,5 dagar Sista anm.dag 30 juli Vårläger Aerobic Gymnastics Datum 18-19 maj Plats Lingvallen, Skälderviken, Ängelholm Lägerlängd 2 dagar Krav för alla som tränar/tävlar Aerobic Gymnastics Innehåll 2 roliga träningsdagar för alla som tränar och tävlar i Aerobic Gymnastics, Sista anm.dag 18 april Höstläger Aerobic Gymnastics Datum 19-20 oktober Lägerlängd 2 dagar Plats Lingvallen, Skälderviken, Ängelholm Krav för alla som tränar/tävlar Aerobic Gymnastics Innehåll 2 roliga träningsdagar för alla som tränar och tävlar i Aerobic Gymnastics, Sista anm.dag 19 september 46


IDROTTSSKOLA Idrottsskola 3-dagar Datum 10-12 juni Plats Lingvallen, Skälderviken, Ängelholm Lägerlängd 3 dagar Krav 6-9 år Innehåll Dagläger för dig som är 6-9 år och vill leka, träna och umgås med andra under sommarlovets första vecka. Dagligen 9.00-16.00 Pris 700:- i priset ingår lunch och fika dagligen Sista anm.dag 10 maj Idrottsskola 5- dagar Datum 10-14 juni Plats Lingvallen, Skälderviken, Ängelholm Lägerlängd 5 dagar Krav 6-9 år Innehåll Dagläger för dig som är 6-9 år och vill leka, träna och umgås med andra under sommarlovets första vecka. Dagligen 9.00-16.00. Pris 1000:- i priset ingår lunch och fika dagligen Sista anm.dag 10 maj 47


LÄGER

UTAN EGNA LEDARE

Läger 1 utan egna ledare Datum 1-4 juli Plats Lingvallen, Skälderviken, Ängelholm Lägerlängd 4 dagar Krav att du är född -00 eller tidigare Innehåll Truppläger för äldre gymnaster med ledare utvalda av Gymnastikförbundet Syd. På Lingvallen finns det ledare som kommer att anpassa träningen efter dig och göra ett roligt läger med många olika aktiviteter! Pris 2150:Sista anm.dag 1 juni Läger 2:1 och 2:2 utan egna ledare Datum Plats Lägerlängd Innehåll Pris Sista anm.dag

8-11 juli alt. 8-12 juli Lingvallen, Skälderviken, Ängelholm 4 dagar alt. 5 dagar Truppläger för gymnaster i alla åldrar med ledare utvalda av Gymnastikförbundet Syd. På Lingvallen finns det ledare som kommer att anpassa träningen efter dig och göra ett roligt läger med många olika aktiviteter! 2150:- alt. 2350:5 juni 48


Läger 3 utan egna ledare Datum 22-26 juli Plats Lingvallen, Skälderviken, Ängelholm Lägerlängd 5 dagar Innehåll Truppläger för gymnaster i alla åldrar med ledare utvalda av Gymnastikförbundet Syd. På Lingvallen finns det ledare som kommer att anpassa träningen efter dig och göra ett roligt läger med många olika aktiviteter! Pris 2350:Sista anm.dag 22 juni Läger 4 utan egna ledare Datum Plats Lägerlängd Innehåll Pris Sista anm.dag

12-16 augusti Lingvallen, Skälderviken, Ängelholm 5 dagar Truppläger för gymnaster i alla åldrar med ledare utvalda av Gymnastikförbundet Syd. På Lingvallen finns det ledare som kommer att anpassa träningen efter dig och göra ett roligt läger med många olika aktiviteter! 2350:12 juli

49


LÄGER

MED EGNA LEDARE Läger 1 med egna tränare Datum 23-26 juli Plats Lingvallen, Skälderviken, Ängelholm Lägerlängd 4 dagar Innehåll Läger som du åker på med egna föreningsledare. Ledarna ansvara för gymnasterna och träningen och tar emot anmälan från gymnasterna och skicka denna vidare till GF Syd. Det går bra att prel. anm. det antal man vill följa med på lägret.Vill man ha fler eller färre dagar går detta också att ordna! Pris 2150:Sista anm.dag 13 juni Läger 2 med egna tränare Datum 13-16 juli Plats Lingvallen, Skälderviken, Ängelholm Lägerlängd 4 dagar Innehåll Läger som du åker på med egna föreningsledare. Ledarna ansvara för gymnasterna och träningen och tar emot anmälan från gymnasterna och skicka denna vidare till GF Syd. Det går bra att prel. anm. det antal man vill följa med på lägret.Vill man ha fler eller färre dagar går detta också att ordna! Pris 2150:Sista anm.dag 13 juni 50


Läger 3 med egna tränare Datum Plats Lägerlängd Innehåll Pris Sista anm.dag

17-21 juli Lingvallen, Skälderviken, Ängelholm 5 dagar Läger som du åker på med egna föreningsledare. Ledarna ansvara för gymnasterna och träningen och tar emot anmälan från gymnasterna och skicka denna vidare till GF Syd. Det går bra att prel. anm. det antal man vill följa med på lägret.Vill man ha fler eller färre dagar går detta också att ordna! 2350:17 juni

GYMPAKONFIRMATIONSLÄGER Gympakonfirmationsläger – 2014!!! Under sommaren 2013 tar vi emot intresseanmälningar för alla de som vill vara med på Gympakonfirmationsläger 2014. Till sommarens läger 2013 har vi 35 deltagare! Lägret kostar ca 8000:-. Plats: Lingvallen, Skälderviken, Ängelholm 51


ANMÄLAN Anmälan gör du på www.gymnastik.se/syd under utbildning MAT OCH LOGI I priset ingår alltid mat och logi för den dag eller de dagar som ni är på kurs eller läger. ÅTERBUD Återbud görs skriftligen senast 31 dagar före kurs/ lägerstart. Observera att anmälan är bindande och endast läkarintyg gäller för återbetalning av kurs/ lägeravgift. Anmälningsavgiften på 250:- återbetalas ej. Faktureras separat vid eventuell avbokning. INFORMATION Välkommenbrev med all information om kurs/läger mailas till dig i god tid före kurs/lägerstart. KURS/LÄGERAVGIFT Vi skickar faktura på kurs/lägeravgiften.

Gymnastikförbundet Syd Lingvägen 19 262 61 Ängelholm Telefon: 0431-20107 E-post: syd@gymnastik.se www.gymnastik.se/syd

52

Kurs och Lägerkatalog ver. 3  
Kurs och Lägerkatalog ver. 3  

Kurs och Lägerkatalog ver 3

Advertisement