Page 1

150zł

Nowy kierunek studiów w Kolegium UMCS w Biłgoraju s. 8

0% VAT

NIEBIESKA

Biuro redakcji: Biłgoraj, ul. Kościuszki 73, tel. 84 539 99 99, e-mail redakcja@bilgorajska.pl ISSN: 2081-058X

R E K L A M A

17 września - 23 września 2010

Nr 36/036

Redaktor wydania: Joanna Tujak

bilgorajska.pl 37 37

9 772081 058003 9 772081 058003

Pomóżmy chorej Angelice! czytaj na stronie 16 4

W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych

Trwają prace Komisji Rewizyjnej

czytaj na stronie 6 4

Przejęcie biłgorajskiego PKS

czytaj na stronie 4 4

fot. Piotr Skura

BIŁGORAJSKI SZPITAL JAK POLE MINOWE W ubiegłym tygodniu pojawiła się informacja, jakoby Arion, czyli spółka medyczna utworzona przez lubelskich lekarzy i przedsiębiorców, miała wycofać się z dzierżawy biłgorajskiego szpitala. Wtedy nikt nie chciał potwierdzić ani zaprzeczyć tej sensacyjnej wiadomości. Ale ta plotka to nie jedyny problem jaki pojawił się z związku z dzierżawą. czytaj na stronie 7 4

Tesco zatrudni 85 osób Dla mieszkańców Biłgoraja i okolic czeka aż 85 nowych miejsc pracy, a to za sprawą kolejnego marketu, który powstaje w naszym mieście. Kolejny sklep wielkopowierzchniowy, który powstaje w Biłgoraju przy ul. Komorowskiego, da mieszkańcom Biłgoraja i okolic nowe miejsca pracy. Na zainteresowanych zatrudnieniem w markecie Tesco czekają m.in. stanowiska pracownika punktu obsługi klienta, działu kontroli zapasów, przyjęcia towaru, kasjera-sprzedawcy i wiele innych. czytaj na stronie 5 4 R E K L A M A

czytaj na stronie 3 4

Potrącenie na skrzyżowaniu Uhonorowani w Czechach

strona 3 4

strona 4 4

Spotkanie z wybitną poetką strona 9 4 VI Dni Singera

strona 10 4

Inwestycje w Gminie Frampol strona 17 4 Zarobki radnych z Łukowej strona 18 4 Olender odbił się od dna

strona 22 4


2

Nr 36 (036) 17 września - 23 września 2010

fot. M. Zwolak

Szanowni Czytelnicy!

Jarosław Bury redaktor naczelny

Gazety Biłgorajskiej

Brak krzyża na pomniku upamiętniającym niemiecki obóz przejściowy w Biłgoraju tak poruszył mieszkańców, że burmistrz nie miał wyjścia i sam sfinansował budowę krzyża. Mówiąc krótko - nie było krzyża, jest krzyż. A w Warszawie odwrotnie. Cały czas się kłócą, zwłaszcza teraz, gdy krzyż został przeniesiony: - To dobra decyzja, przez wielu Polaków, szczególnie warszawiaków, oczekiwana - mówi premier Donald Tusk. - To skandaliczna decyzja - mówi poseł Jarosław Zieliński z PiS. Kłótnia o krzyż trwa już kilka miesięcy i wciągnęła wielu Polaków. Na pytanie: „Co dalej z krzyżem?”, padały skrajnie różne opinie nawet z ust duchownych katolickich. Lecz na tym ta historia się nie kończy. Co zrozumiałe, za sprawą mediów ogólnopolskich, przeniosła się i na nasz grunt. Niestety w lokalnym wydaniu dyskusje o krzyżu sprzed Pałacu Prezydenckiego wydają się być bardziej politycznymi niż merytorycznymi. Są to dyskusje, które wprowadzając zamęt - dzielą nas. Podczas uroczystości poświęconych 71. rocznicy walk 5 Pułku Strzelców Konnych z Tarnowa pod Tarnawatką (I Bitwa Tomaszowska), poseł Wojciech Żukowski kończąc swoje wystąpienie nawiązał do przeniesienia krzyża do kaplicy w Pałacu Prezydenckim. Tyle tylko, że poseł mówił o zbirach wynajętych przez PO, którzy trzymają go (krzyż) w jakimś magazynie. O co tak naprawdę posłowi chodziło? Chyba nie o obronę symboliki krzyża.

Czas na media lokalne

Co tydzień ponad 56 tysięcy egzemplarzy nakładu Gazeta

od redakcji

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Regionalna Grupa Medialna

Zasięg: Zamojszczyzna, powiat zamojski Zamość, ul. Szczebrzeska 21, tel. 785-773-937, www.zamojska.com Reklama: redakcja@zamojska.com, tel. 785-647-357 Zasięg: powiat biłgorajski Biłgoraj, ul. Kościszki 73, tel. 84 539-99-99, www.bilgorajska.pl Reklama: redakcja@bilgorajska.pl, tel. 84 539-99-99 Zasięg: powiat tomaszowski Tomaszów Lubelski, ul. Króla Zygmunta 2 Reklama: tel. 84 664-44-90, www.tygodniktomaszowski.pl

Telewizja Kablowa Zamość „Video Kadr” Zasięg: Zamość Zamość, ul. Okrzei 2 tel.: 84 530-33-40 redakcja@tvkzamosc.pl www.tvkzamosc.pl

Wspólnota Bialska, Wspólnota Lubartowska, Wspólnota Łukowska, Wspólnota Międzyrzecka, Wspólnota Radzyńska, Wspólnota Parczewska, Wspólnota Regionalna, www.e-wspolnota.com Reklama: tel. 791-193-007 Redakcja: tel. 660-661-093 Wydawca: tel. 604-877-093 Zasięg: Lublin, Chełm, powiaty: lubelski ziemski, łęczyński, świdnicki, chełmski, włodawski, krasnostawski Redakcja: Lublin, ul. Świętoduska 10, tel. 81 534-87-71 Reklama: tel. 691-344-088, 691-344-018, www.nowytydzien.pl

In PRESS www.inpress.com.pl

<- automatyczne systemy: składu, zarządzania redakcją, ogłoszeniami drobnymi i reklamami -> informatyczne rozwiązania usprawniające pracę redakcji

Gromada 10a, 23-400 Biłgoraj Biuro redakcji: ul. Kościuszki 73, 23-400 Biłgoraj redakcja@bilgorajska.pl, 84 539 99 99

In PRESS www.inpress.com.pl

REDAKTOR NACZELNY: Jarosław Bury, jaroslaw.bury@bilgorajska.pl DZIENNIKARZE: Katarzyna Ferens - Paczwa, Ewa Nizio, Joanna Tujak, Grzegorz Różański, Jerzy Kamieński współpracownicy: Paweł Furmanek, Artur Habza, Kamil Wolanin, Dawid Czura, Piotr Skura, Paweł Kurzyna, Mariusz Zwolak, Kinga Wolanin, Zenon Łój, Andrzej Lachowicz Wydawca: EBALL - Damian Wolanin, Gromada 10A, 23-400 Biłgoraj BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ: ul. Kościuszki 73, 23-400 Biłgoraj, reklama@bilgorajska.pl, tel. 668 043 283 DRUK: MEDIA REGIONALNE SP. Z O. O. W WARSZAWIE, ODDZIAŁ W KIELCACH - DRUKARNIA w Tarnobrzegu ul. Zakładowa 50 NAKŁAD: 1500 szt., cena 1,50 zł

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania niezamówionych tekstów, listów i informacji. Za treść reklam, ogłoszeń, listów i polemik (jak również za treść dodatku telewizyjnego), redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Wzory reklam i innych projektów graficznych wykorzystywanych w gazecie są chronione prawem autorskim. Jako pracownicy redakcji dokładamy wszelkich starań, aby gazeta ukazywała się terminowo i bez błędów. Niestety mogą zdarzyć się drobne pomyłki i opóźnienia - często są one wynikiem działania czynników od nas niezależnych. Za tego rodzaju sytuacje, z góry przepraszamy.

moim zdaniem

74 dni do wyborów

21 listopada to optymalny termin na wybory samorządowe. Wyborcy wybiorą swoich przedstawicieli do rad gmin, miast, powiatów i sejmiku województwa lubelskiego, a także wójtów, burmistrzów i prezydentów w wyborach bezpośrednich. Niestety, według obowiązującej ordynacji, której grzechem głównym jest upolitycznienie samorządów. Uważam, iż aby samorządy skuteczniej mogły realizować swoje zadania należy dokonać niezbędnych zmian legislacyjnych, m.in. w miastach do 50 tys. mieszkańców przywrócić okręgi wyborcze jednomandatowe, czy zaprzestać finansowania partii politycznych. Za rezygnacją z dotowania partii przemawiają co najmniej dwa powody: ekonomiczny - te fundusze lepiej przeznaczyć na najważniejsze potrzeby społeczne oraz polityczny osoby pełniące najważniejsze funkcje w państwie nie przywiązują należytej wagi do problemów natury lokalnej i nie udzielają samorządom należytej pomocy. Więź z wyborcami nawiązywana jest w czasie kampanii wyborczych oraz z okazji różnych świąt czy uroczystości typu wmurowanie kamienia węgielnego, przecięcie wstęgi. Zmiany dotyczyć winny również wielu kluczowych sfer funkcjonowania samorządów m.in. należy określić udział samorządów w podatku VAT, a także w pełni rekompensować skutki zmian ustawowych, bo teraz przekazywane są tylko zadania bez przesunięcia środków. Zapewnić trzeba równowagę pomiędzy organami stanowiącymi i wykonawczymi. Wprowadzić kadencyjność dla burmistrzów, kontynuować decentralizację zarządzania państwem przekazując niektóre kompetencje gminom, ponieważ one najlepiej znają i realizują oczekiwania obywateli. Doskonalić należy również funkcjonowanie samorządu miasta Biłgoraj, zwłaszcza w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji oraz koordynacji i nadzoru nad funkcjonowaniem jednostek pracujących na rzecz Zygmunt Dechnik miasta. przewodniczący Rady Miasta Biłgoraj

Termin wyborów samorządowych premier Tusk wyznaczył na 21 listopada i 5 grudnia. Tym razem w trakcie wyborów będziemy bezpośrednio wybierać wójtów, burmistrzów i prezydentów, a także członków rad gmin, powiatów, sejmików wojewódzkich oraz rad miejskich. Czy to dobry termin zapytaliśmy obecnych samorządowców.

Andrzej Miazga radny Rady Miasta, Komisja Sportu

Data wyborów samorządowych, w których wybierzemy wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, a także radnych: gmin, powiatów i sejmików województw nie powinna zaskoczyć nikogo, a szczególnie zainteresowanych tym tematem. Termin 21 listopada funkcjonował w mediach przynajmniej od kilku tygodni, a premier Donald Tusk w środę (15.09) tylko go potwierdził. Jak wynika z kalendarza, kampania wyborcza - ta oficjalna potrwa krótko, ale sztaby wyborcze partii politycznych czy stowarzyszeń zajmowały się tym tematem od dawna. Wybory samorządowe to bardzo ważny moment dla społeczności lokalnej, bowiem właściwy wybór przedstawicieli zapewni jej mieszkańcom realizację zadań, które ciążą na samorządach, bo najbliżej mieszkańca znajduje się władza szeroko rozumianej gminy, która odpowiada za rozwiązywanie problemów, z którymi spotykają się na co dzień ludzie. Gmina dba m.in. o ulice, chodniki czy dostawę wody, ale utrzymuje także szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola czy żłobki, dba o rozwój sportu. Dlatego zachęcam mieszkańców miasta do zapoznania się z ofertami programowymi, które pomogą dokonać właściwego wyboru. Termin listopadowych wyborów wydaje się dobry i jestem przekonany, że frekwencja nie będzie niższa niż cztery lata temu.


3

Nr 36 (036) 17 września - 23 września 2010

BIŁGORAJ Rozmowa z Jackiem Patro, dyrektorem Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Biłgoraju

Przejęcie biłgorajskiego PKS W najbliższych dniach biłgorajski PKS przejmie Marszałek Województwa Lubelskiego. Co to oznacza dla biłgorajskiego PKS - u, oraz jakie zmiany się z tym wiążą. O to zapytraliśmy dyrektora biłgorajskiego PKS. Gazeta Biłgorajska: - Co dla biłgorajskiego PKS oznacza, przejęcie go przez Marszałka Województwa Lubelskiego? Jacek Patro: -Przede wszystkim jest to zmiana właściciela udziałów. We wrześniu 2009 roku zostaliśmy przekształceni z przedsiębiorstwa państwowego w spółkę skarbu państwa poprzez komercjalizację. W obecnej sytuacji przeprowadzana jest komunalizacja na rzecz samorządu wojewódzkiego. Jest to przede wszystkim formalność. Po oficjalnym przejęciu przez Marszałka dowiemy się czy będziemy samodzielnym przedsiębiorstwem, czy też zostaniemy włączeni do PKS - WSCHÓD”. - Czy w związku z tym szykują się jakieś zmiany? - O ewentualnych zmianach zadecyduje nowy właściciel przedsiębiorstwa w porozumieniu z zarządami spółek. Chcemy również jako Regionalny Oddział Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji mieć na te decyzje wpływ. - Czy planowane są zwolnienia wśród pracowników? - Zmiana właściciela nie spowoduje większych ruchów kadrowych niż planowane przed tą zmianą. - Czy oprócz biłgorajskiego PKS Marszałek przejmie inne PKS, jeśli tak to czy będą one połączone w jedną spółkę? - Urząd Marszałkowski zamierza

przejąć PKS w Zamościu, Biłgoraju, Białej Podlaskiej i Międzyrzecu. Przejęte przez Marszałka Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej prawdopodobnie nie zostaną połączone w jedną spółkę, ale decyzji w tym zakresie jeszcze nie ma. - Co biłgorajskiemu PKS da restrukturyzacja przedsiębiorstwa? - Restrukturyzacja przedsiębiorstwa pozwoli na dostosowanie funkcjonowania firmy w obecnych realiach. PKS-y są przedsiębiorstwami opar-

reklama

Biłgoraj Wypadek drogowy

Potrącenie na skrzyżowaniu W minioną środę, na jednym z biłgorajskich skrzyżowań, doszło do potrącenia. Poszkodowanym został 78-latek, który przez pasy przechodził na czerwonym świetle.

Do zdarzenia doszło 15 września, o godz. 15.40 w Biłgoraju na skrzyżowaniu ulic Lubelskiej i Kościuszki. - 20-latka z gminy Frampol kierując samochodem marki Daewoo, na skrzyżowaniu ulic, potrąciła przechodzącego po przejściu dla pieszych na czerwonym świetle 78-latka z Biłgoraja - informuje mł. asp. Milena Wardach,

rzecznik KPP w Biłgoraju. Kierująca autem była trzeżwa. 78letni mężczyzna w organizmie miał 1,20 promila alkoholu. W wyniku potrącenia mężczyzna doznał skręcenia kręgosłupa i przebywa w szpitalu.

tymi na starych zasadach. Rynek się zmienił i żeby na nim móc działać z zyskiem, trzeba się do niego dostosować. Restrukturyzacja majątkowa, finansowa i kadrowa została przygotowana na okres pięciu lat. Po tym czasie spółka powinna stać mocno na nogach. Dywersyfikacja usług świadczonych przez Spółkę pozwoli na uzyskanie dodatkowych dochodów, a zmiana taboru na nowszy pozwoli obniżyć koszty utrzymania gotowości taborowej.

En

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

- Czy w związku z przejęciem PKS otrzyma jakąś kwotę? - W poniedziałek, 13 września br., złożony został wniosek o pomoc publiczną. Pomocy tej udziela Minister Skarbu Państwa. Zamierzamy realizować plan inwestycji na poziomie 8 mln w ciągu najbliższych 5 lat. Myślę, że zmiana właściciela niczego nie zmieni w tej kwestii i będzie możliwa dalsza realizacja planu restrukturyzacyjnego. - Czy planowany jest w tym roku

remont dworca głównego, gdyż jego wygląd nie jest najlepszy? - Chcemy odnowić i nieco wyremontować dworzec główny na bieżąco, tak by przestał straszyć, a w późniejszym etapie gdy firma stanie już na nogi odnowić go całkowicie. Niestety plan restrukturyzacji nie przewiduje możliwości inwestycji w dworzec, ponieważ nie są z tym związane bezpośrednie dochody dla działalności. - Czy w związku z przejęciem biłgorajskiego PKS wzrosną ceny biletów? - Ceny biletów dla podróżnych nie są uzależnione od tego, kto jest właścicielem przedsiębiorstwa. Jeżeli koszty działania spółki będą rosły to i ceny biletów będą wzrastać. Ma na to wpływ cena paliwa, podatków i wiele innych czynników, na które PKS niestety nie ma wpływu. - Czy zmienią się trasy autobusów? - Rentowność kursów jest monitorowana na bieżąco, trasy nie rentowne ulegają skróceniu lub są likwidowane. Jest to podyktowane względami ekonomicznymi, ponieważ Spółka jest z tego rozliczana. Zmiana właściciela nie ma wpływu na zmianę tras autobusów. - Dziękuję za rozmowę. - Dziękuję.

En

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl


4

Nr 36 (036) 17 września - 23 września 2010

o g ł o szenie

Biłgoraj Postępowanie w sprawie skargi

Trwają prace Komisji Rewizyjnej Komisja Rewizyjna prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie skargi, jaką do Regionalnej Izby Obrachunkowej, na działania Zarządu Powiatu w związku z dzierżawą biłgorajskiego szpitala, złożyły Związki Zawodowe Pielęgniarek i Położnych. Komisja czas na rozpatrzenie skargi ma do 30 września b.r.

Biłgoraj Wyróżnienie dla biłgorajskich samo-

rządowców

Uhonorowani w Czechach

Przypomnijmy, pierwsze spotkanie komisji w sprawie wyjaśnienia złożonej przez ZZPiP w Biłgoraju skargi, miało miejsce 2 września. Zaproszono na nie przewodniczącą ZZPiP, która na posiedzeniu pojawiła się, jednak na nim nie pozostała. Zostawiła jedynie pismo, o treści, którego pisaliśmy w ubiegłym tygodniu. Wówczas, informowaliśmy także o tym, iż Zarząd w związku z otrzymanym od przewodniczącej pismem, będzie prosił ją, o wyjaśnienie kilku kwestii, które zawarte były w skardze. Takie pismo przewodnicząca od Komisji Rewizyjnej otrzymała 6 września. W wysłanym piśmie komisja wnosi o wyjaśnienie kilku kwesti. Chodzi m.in. o  - Przedstawienie dokumentu sporządzonego przez ostatniego dyrektora SP ZOZ

na spotkaniu z Zarządem Powiatu w dniu 15 lutego 2010, a także o wyjaśnienie głębokich interwencji w zarządzaniu SP ZOZ i obciążeniu swoich działań dyrekcję SP ZOZ czytamy w piśmie. Komisja prosi także, aby przewodnicząca wyjaśniła na czym, według niej polega utajnienie negocjacji ze spółką ARION, dotyczących przetargów na dzierżawę szpitala, oraz fakt zniechęcenia innych podmiotów do negocjacji. Pyta również o to, na czym polegają korupcyjne działania Zarządu Powiatu, przy dzierżawie SP ZOZ w Biłgoraju, a także na jakich dokumentach przewodnicząca Flor opiera stwierdzenie braku zdolności kredytowej powiatu. W wysłanym dokumencie czytamy również, iż odpowiedzi udzielone przez przewodnicząca pozwolą

Komisji na dogłębne zbadanie sprawy. Odpowiedzi przewodnicząca miała udzielić do 10 września i tak też zrobiła. W wysłanym przez nią piśmie apeluje, aby komisja zapoznała się ze Statutem Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, a przede wszystkim z kilkoma zawartymi w nim punktami, m.in. z zadaniami jakie należą do Komisji Rewizyjnej, a także o tym, że Komisja może powoływać rzeczoznawców, ekspertów, i biegłych. W związku z tym przewodnicząca prosi o powołanie właśnie tych osób, lub oddanie sprawy do organów kontrolnych, mających w swoich zadaniach badanie przedstawionych zagadnień - pisze w odpowiedzi przewodnicząca.

En

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

Biłgoraj Remont jednej z głównych ulic miasta

W miniony weekend burmistrz Janusz Rosłan oraz radny Tadeusz Ferens zostali Honorowymi Obywatelami Biliny, partnerskiego miasta Biłgoraja. Wyróżnienie to Czesi przyznali doceniając ich zaangażowanie we współpracę, w rocznicę 15 lat od podpisania porozumienia. Od tego czasu samorządy obu miast organizowały wiele wspólnych przedsięwzięć, wymianę młodzieży, wizyty oficjane. Współpracę z położonym w Czechach miastem Bilina rozpoczął w 1995 roku ówczesny burmistrz Stefan Oleszczak. Współpraca ta polegała głównie na wymianie w obszarach kultury i sportu. Biłgoraj odwiedzały wtedy zespoły i drużyny z Biliny, natomiast z Biłgoraja wyjeżdzały zespoły takie jak Tanew, Wygibusy, Kompani i orkiestra dęta, a także zespoły działające w Młodzieżowym Domu Kultury. Także sportowcy z naszego miasta sprawdzali się na pięknych obiektach Biliny odnosząc wiele ciekawych zwycięstw. Inna formą współpracy była wakacyjna wymiana dzieci i młodzieży. Dzieci z Biliniy spedzały wakacje na ziemii biłgorajskiej, a młodzi biłgorajanie w mieście partnerskim Bilina. Te 15 lat współpracy zostało podkreślone przez uhonorowanie burmistrza naszego miasta Janusza Rosłana, oraz radnego Tadeusza Ferensa tytułem Honorowy Obywatel Miasta Biliny. - Jestem zadowolony i dumny, że otrzymalem to wyróżnienie. Uroczystość była bardzo elegancka i dobrze przygotowana, podobała mi sie zwłaszcza część artystyczna w której

wystąpił chór z Biliny - stwierdził burmistrz Rosłan. W czasie tych lat współpracy nawiązały się bliższe kontakty między samorządowcami obydwu miast. - Dla mnie Bilina to miasto szczególne, ponieważ odwiedzając je starałem się podpatrywać i przenosić na biłgorajski grunt różne ciekawe rozwiązania, do takich należy wykonany w roku 2000 monitoring miasta. Na 10 - lecie współpracy przygotowałem wystawę fotografii Biliny, aby przybliżyć naszym mieszkańcom to urocze miasteczko - mówi radny Tadeusz Ferens. Uroczyste wręczenie honorowego obywatelstwa odbyło się w Ratuszu Miejskim, 11 września br. W sumie nadano tytuły trzem osobom. Oprócz Rosłana i Ferensa otrzymał je jeszcze burmistrz Nowowołyńska Wiktor Sapożnikow. - Gospodarze przygotowali nam niespodziankę w postaci przelotu samolotem nad Biliną, który odbył się przy pięknej słonecznej pogodzie i dostarczył wielu wrażeń. Samorządy wyprzedziły czas, gdyż zanim weszliśmy do współnoty państw europejskich mielismy już wypracowane bliskie kontakty z kilkoma miastami - stwierdza radny Ferens. Sama idea miast partnerskich nie jest nowa. Ma ona swoje korzenie i uwarunkowania historyczne. Zauważono, że największą rolę w kontaktach między narodami będą odgrywać społeczności lokalne, a nie rządowe elity. Idea miast partnerskich rozkwitła na nowo po przemianach społeczno gospodarczo - politycznych początku lat dziewięćdziesiątych.

Kp

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

Zamojska doczeka się przebudowy? Na początku września zostało wydane obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na: przebudowie i rozbudowie ul. Zamojskiej w Biłgoraju - od ul. Długiej do granic administracyjnych miasta Biłgoraj, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 858. Samo postępowanie administracyjne rozpoczęte zostało już 23 lipca br. Niestety nie ma pewności co do realizacji tego zadania. - Na ten moment ulica nie jest zapisana w budżecie województwa lubelskiego. Jeśli realizacja inwestycji dojdzie do skutku, to będzie to wspólna inwestycja. Chociaż wszystkie nasze wspólne działania miasta Biłgoraj, Zarządu Dróg Wojewódzkich i Marszałka Województwa idą w takim kierunku, żeby doprowadzić do uzyskania pozwoleń na budowę - powiedział, z-ca burmistrza Biłgoraja, Michał Dec. Cała inwestycja będzie kosztowała ok. 15 mln. zł, 30% tej kwoty miasto będzie musiało dołożyć ze środków własnych. Jeśli inwestycja nie zostanie wykonana w tym roku, a na to praktycznie nie ma szans - Nasze środki przejdą na rok kolejny, a jak podejdzie do tego Zarząd Woje-

wództwa nie wiemy, ale klimat jest sprzyjający, do tego, by tą inwestycje wprowadzić do budżetu w przyszłym roku - dodał Dec. Zakres prac przewiduje wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni drogi o nawierzchni bitumicznej, poszerzenie istniejącej jezdni, przebudowę i budowę skrzyżowań zwykłych i skanalizowanych. Planowana jest także przebudowa już istniejących i budowa nowych zatok autobusowych przeznaczonych dla obsługi pojazdów komunikacji zbiorowej. W ramach inwestycji zostaną przebudowane istniejące i wykonane nowe ciągi piesze i pieszo-rowerowe. Na realizację czeka też budowa parkingu, przebudowę istniejącego mostu na kanał dla projektowanej kanalizacji deszczowej, zabezpieczenie i przełożenie kolidujących urządzeń uzbrojenia terenu z projektowanym zakresem robót drogowych oraz wykonanie

kanalizacji teletechnicznej miejskiej przeznaczonej pod sieć internetową. Zadanie obejmuje również budowę kanalizacji deszczowej, zabezpieczenie i przełożenie istniejącego wodociągu, gazociągu, kanału sanitarnego, budowę oświetlenia ulicznego, zabezpieczenie i przełożenie kolidujących urządzeń uzbrojenia terenu z projektowanym zakresem robót drogowych, jak również wycinkę drzew kolidujących z projektowanym zakresem robót oraz nasadzenia nowych drzew i krzewów. Wykonanie tych prac znacząco poprawiłoby komfort podróżowania ul. Zamojską. Wpłynęło by także estetykę trasy. Miejmy więc nadzieję, że Zarząd Województwa znajdzie środki na tą inwestycję, np. przeznaczając na ten cel oszczędności poprzetargowe.

Jt

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl


5

Nr 36 (036) 17 wrzeĹ&#x203A;nia - 23 wrzeĹ&#x203A;nia 2010

BiĹ&#x201A;goraj UroczystoĹ&#x203A;ci nadania imienia Gimnazjum Nr 2

BiĹ&#x201A;goraj Kolejny market daje pracÄ&#x2122;

Uczniowie wybrali patrona Tesco zatrudni 85 osĂłb PiÄ&#x2026;tek, 10 wrzeĹ&#x203A;nia, byĹ&#x201A; wyjÄ&#x2026;tkowym dniem w historii Gimnazjum Nr 2 w BiĹ&#x201A;goraju. Tego dnia szkoĹ&#x201A;a otrzymaĹ&#x201A;a imiÄ&#x2122; krĂłla Stefana Batorego. Wydarzenie byĹ&#x201A;o poĹ&#x201A;Ä&#x2026;czone z uroczystÄ&#x2026; sesja Rady Miasta i wrÄ&#x2122;czeniem tytuĹ&#x201A;Ăłw â&#x20AC;&#x17E;Honorowy Obywatel Miasta BiĹ&#x201A;gorajâ&#x20AC;?. KaĹźda szkoĹ&#x201A;a, otrzymuje imiÄ&#x2122; na mocy uchwaĹ&#x201A;y Rady Miasta, podczas jednej z sesji. Tym razem radni z sali konferencyjnej przenieĹ&#x203A;li siÄ&#x2122; do sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 2, od teraz Gimnazjum im. Stefana Batorego. Uroczyste obrady rozpoczÄ&#x2026;Ĺ&#x201A; przewodniczÄ&#x2026;cy Zygmunt Dechnik, ktĂłry mĂłwiĹ&#x201A; o wyjÄ&#x2026;tkowym charakterze tego dnia, nie tylko ze wzglÄ&#x2122;du na wielkie Ĺ&#x203A;wiÄ&#x2122;to szkoĹ&#x201A;y, ale takĹźe Ĺ&#x203A;wiÄ&#x2122;to caĹ&#x201A;ego miasta. - WĹ&#x201A;aĹ&#x203A;nie 10 wrzeĹ&#x203A;nia 1578 roku, krĂłl Stefan Batory we Lwowie nadaĹ&#x201A; akt lokacyjny miastu BiĹ&#x201A;goraj. Od tej daty rozpoczyna siÄ&#x2122; nowy rozdziaĹ&#x201A; w historii naszego miasta. ChcieliĹ&#x203A;my wzbogaciÄ&#x2021; jubileusz zwiÄ&#x2026;zany z lokalizacjÄ&#x2026; Ĺ abÄ&#x2122;dziego Grodu poprzez nadanie Gimnazjum Nr 2 imienia krĂłla Stefana Batorego - powiedziaĹ&#x201A; przewodniczÄ&#x2026;cy. A wybĂłr patrona nie byĹ&#x201A; Ĺ&#x201A;atwym zadaniem. WpĹ&#x201A;yw na ostatecznÄ&#x2026; decyzjÄ&#x2122; miÄ&#x2122;li zarĂłwno rodzice, nauczyciele jak i najbardziej zainteresowani, czyli uczniowie szkoĹ&#x201A;y. - Od kilku lat myĹ&#x203A;leliĹ&#x203A;my o nadaniu imienia naszej placĂłwce. JesieniÄ&#x2026; 2009 roku zespĂłl do spraw promocji szkoĹ&#x201A;y zainicjowaĹ&#x201A; caĹ&#x201A;a procedurÄ&#x2122;. Uczniowie kaĹźdej klasy zapoznali siÄ&#x2122; z kryteriami wyboru patrona i przedstawili swoje kandydatury. Przygotowali takĹźe prezentacje postaci lub instytucji, ktĂłre chcieliby widzieÄ&#x2021; w nazwie swojej szkoĹ&#x201A;y. ByĹ&#x201A;o osiem róşnych kandydatur. WĹ&#x203A;rĂłd nich Irena Sendlerowa, Unia Europejska, czy Ĺ&#x203A;w. Franciszek z AsyĹźu. Ostatecznie jednak patronem zostaĹ&#x201A; krĂłl Stefan Batory - powiedziaĹ&#x201A;a Gazecie BiĹ&#x201A;go-

rajskiej MaĹ&#x201A;gorzata WĂłjcik, dyrektor Gimnazjum Nr 2w BiĹ&#x201A;goraju. NiewÄ&#x2026;tpliwÄ&#x2026; atrakcjÄ&#x2026; caĹ&#x201A;ej uroczystoĹ&#x203A;ci, ktĂłrÄ&#x2026; zaproszeni goĹ&#x203A;cie oglÄ&#x2026;dali z uwagÄ&#x2026;, byĹ&#x201A; wystÄ&#x2122;p mĹ&#x201A;odzieĹźy szkolnej z kabaretu â&#x20AC;&#x17E;JaĹ&#x203A;â&#x20AC;?, ktĂłry wielokrotnie byĹ&#x201A; juĹź laureatem przeglÄ&#x2026;du teatrĂłw dzieciÄ&#x2122;cych i mĹ&#x201A;odzieĹźowych. Przedstawili oni w humorystyczny sposĂłb zalety nowego patrona szkoĹ&#x201A;y i uzasadnili swĂłj wybĂłr. - ChcieliĹ&#x203A;my to zrobiÄ&#x2021; w konwencji spotkania z krĂłlem, dlatego pojawiĹ&#x201A; siÄ&#x2122; sam krĂłl, a scenariusz do przedstawienia przygotowaĹ&#x201A;a Danuta SkĂłra - dodaĹ&#x201A;a dyrektor Gimnazjum. Tego dnia dokonano rĂłwnieĹź odsĹ&#x201A;oniÄ&#x2122;cia i poĹ&#x203A;wiÄ&#x2122;cenia tablicy upamiÄ&#x2122;tniajÄ&#x2026;cej nowego patrona szkoĹ&#x201A;y. OdbyĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; to przy wspĂłĹ&#x201A;udziale zaproszonych goĹ&#x203A;ci. ByĹ&#x201A; m.in. Jan Lelonek z ramienia kuratorium oĹ&#x203A;wiaty w Lublinie, przedstawiciel Wojewody

Lubelskiego Jacek Grabek, kierownik WydziaĹ&#x201A;u Edukacji Starostwa Powiatowego w BiĹ&#x201A;goraju Jan Koman oraz dyrektorzy jednostek funkcjonujÄ&#x2026;cych na terenie miasta. Gratulacje i şyczenia w tym niezwykle waĹźnym dla szkoĹ&#x201A;y dniu, w imieniu nauczycieli zĹ&#x201A;oĹźyĹ&#x201A; rĂłwnieĹź Marian Klecha, dyrektor ZSO im. ONZ w BiĹ&#x201A;goraju. Istotnym punktem uroczystoĹ&#x203A;ci byĹ&#x201A;o wrÄ&#x2122;czenie, nadanych kilka miesiÄ&#x2122;cy temu, tytuĹ&#x201A;Ăłw â&#x20AC;&#x17E;Honorowy Obywatel Miasta BiĹ&#x201A;gorajâ&#x20AC;?, znanej poetce Urszuli KozioĹ&#x201A; oraz sportowcowi Kazimierzowi WÄ&#x2122;grzynowi. - Stresu byĹ&#x201A;o bardzo duĹźo, nie mieliĹ&#x203A;my zbyt wiele czasu na przygotowanie uroczystoĹ&#x203A;ci, ale uwaĹźam Ĺźe bardzo siÄ&#x2122; udaĹ&#x201A;a i wszystko przebiegĹ&#x201A;o zgodnie z planem - podsumowaĹ&#x201A;a dyrektor WĂłjcik.

â&#x20AC;˘

Jt

wypowiedz siÄ&#x2122; i oceĹ&#x201E; na www.bilgorajska.pl

Dla mieszkaĹ&#x201E;cĂłw BiĹ&#x201A;goraja i okolic czeka aĹź 85 nowych miejsc pracy, a to za sprawÄ&#x2026; kolejnego marketu, ktĂłry powstaje w naszym mieĹ&#x203A;cie.

Kolejny sklep wielkopowierzchniowy, ktĂłry powstaje w BiĹ&#x201A;goraju przy ul. Komorowskiego, da mieszkaĹ&#x201E;com BiĹ&#x201A;goraja i okolic nowe miejsca pracy. Na zainteresowanych zatrudnieniem w markecie Tesco czekajÄ&#x2026; m.in. stanowiska pracownika punktu obsĹ&#x201A;ugi klienta, dziaĹ&#x201A;u kontroli zapasĂłw, przyjÄ&#x2122;cia towaru, kasjera-sprzedawcy i wiele innych. Firma Tesco poszukuje takĹźe doĹ&#x203A;wiadczonych handlowcĂłw, m.in. lidera zespoĹ&#x201A;u przyjÄ&#x2122;cia towaru oraz lidera kas. Aplikacje moĹźna skĹ&#x201A;adaÄ&#x2021; na stronie tesco.rekrutacja. net lub bezpoĹ&#x203A;rednio w Centrum Rekrutacyjnym przy ul. GeneraĹ&#x201A;a Andersa 5. Warto zabraÄ&#x2021; ze sobÄ&#x2026; na miejsce CV oraz list motywacyjny. Na pracÄ&#x2122; w nowym sklepie ma szansÄ&#x2122; kaĹźdy, takĹźe osoby bezrobotne, czy bez doĹ&#x203A;wiadczenia w handlu. WczeĹ&#x203A;niejsze rekrutacje pokazujÄ&#x2026;, iĹź w wybranych lokalizacjach nawet 40% nowych pracownikĂłw Tesco to osoby, ktĂłre wczeĹ&#x203A;niej przez dĹ&#x201A;ugi czas pozostawaĹ&#x201A;y bez pracy. Tesco poszukuje zarĂłwno osĂłb mĹ&#x201A;odych, ktĂłre dopiero rozpoczynajÄ&#x2026; swojÄ&#x2026; karierÄ&#x2122;, jak i tych, ktĂłrym do emerytury pozostaĹ&#x201A;o jeszcze tylko kilka lat. Sprawa kierunkowego wy-

   ramach 

realizujewwramachprojektu realizuje projektu â&#x20AC;&#x17E;Nowe kwalifiw kacje szansÄ&#x2026; dobrej pracyâ&#x20AC;? realizuje ramach projektu â&#x20AC;&#x17E;Nowe kwalifikacje szansÄ&#x2026; dobrej pracyâ&#x20AC;? â&#x20AC;&#x17E;Nowe kwalifikacje szansÄ&#x2026; dobrej pracyâ&#x20AC;?

BezpĹ&#x201A;atne ZajÄ&#x2122;cia dydaktyczno - specjalistyczne

CzÄ&#x2122;sto zdarza siÄ&#x2122;, Ĺźe idÄ&#x2026;c chodnikiem moĹźna zauwaĹźyÄ&#x2021; Ĺ&#x203A;mieci leĹźÄ&#x2026;ce w rowach i na trawnikach. SÄ&#x2026; to zazwyczaj butelki, opakowania po chipsach, papierosach, czy foliowe woreczki. Najbardziej dziwi jednak fakt, Ĺźe kilka metrĂłw od tych odpadĂłw znajdujÄ&#x2026; siÄ&#x2122; prawie puste kosze na Ĺ&#x203A;mieci. Rocznie jest to nawet 200 ton odpadĂłw. Po kaĹźdej takiej akcji nadleĹ&#x203A;nictwo samo wywozi zebrane Ĺ&#x203A;mieci, koszty transportu pokrywajÄ&#x2026;c z wĹ&#x201A;asnych Ĺ&#x203A;rodkĂłw. A suma nie jest maĹ&#x201A;a, bo wynosi 30 tys. zĹ&#x201A;. Czasem warto zwrĂłciÄ&#x2021; uwagÄ&#x2122; na to, czy nasz kawaĹ&#x201A;ek ziemi jest czysty i doceniÄ&#x2021; trud tych, ktĂłrych niezaleĹźnie od pogody postanowili posprzÄ&#x2026;taÄ&#x2021; swojÄ&#x2026; okolicÄ&#x2122;. W czasie spaceru zauwaĹźmy, Ĺźe ktoĹ&#x203A; zatroszczyĹ&#x201A; siÄ&#x2122; o porzÄ&#x2026;dek i my rĂłwnieĹź o niego dbajmy, wrzucajÄ&#x2026;c kaĹźdy papierek do Ĺ&#x203A;mietnika. PrzecieĹź lepiej Ĺźyje siÄ&#x2122; w czystym otoczeniu.

â&#x20AC;˘

Gb

wypowiedz siÄ&#x2122; i oceĹ&#x201E; na www.bilgorajska.pl

Projekt wspóåfinansowany przez UniÄ&#x160; EuropejskÄ&#x2026; w ramach Europejskiego Projekt SpoĂĄecznego wspĂłĹ&#x201A;finansowany przezIX. UniÄ&#x2122; EuropejskÄ&#x2026; w ramach Europejskiego Funduszu Priorytet RozwĂłj wyksztaĂĄcenia w Projekt wspóåfinansowany przez UniÄ&#x160; EuropejskÄ&#x2026; w ramachi kompetencji Europejskiego Funduszu SpoĹ&#x201A;ecznego Priorytet IX. RozwĂłj wyksztaĹ&#x201A;cenia i kompetencji w regionach, Funduszu SpoĂĄecznego Priorytetregionach, IX. RozwĂłj wyksztaĂĄcenia i kompetencji w dziaĹ&#x201A;anie PodniesienieatrakcyjnoÄ&#x17E;ci atrakcyjnoĹ&#x203A;ci i jakoĹ&#x203A;ci zawodowego dziaĂĄanie 9.29.2 Podniesienie jakoÄ&#x17E;ciszkolnictwa szkolnictwa zawodowego regionach, dziaĂĄanie 9.2 Podniesienie atrakcyjnoÄ&#x17E;ci i jakoÄ&#x17E;ci szkolnictwa zawodowego 

PosprzÄ&#x2026;tali kawaĹ&#x201A;ek ziemi mocy przyĹ&#x201A;Ä&#x2026;czyĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; dzieci ze SzkoĹ&#x201A;y Podstawowej w HedwiĹźynie - mĂłwiĹ&#x201A; leĹ&#x203A;niczy Andrzej Rapkiewiczi dodaĹ&#x201A;, Ĺźe niestety, z biĹ&#x201A;gorajskich szkĂłĹ&#x201A; nikt nie zgĹ&#x201A;osiĹ&#x201A; chÄ&#x2122;ci uczestnictwa w akcji, a obszar do sprzÄ&#x2026;tania byĹ&#x201A; bardzo duĹźy, bo obejmowaĹ&#x201A; teren caĹ&#x201A;ego leĹ&#x203A;nictwa BiĹ&#x201A;goraj. SprzÄ&#x2026;tany teren podzielony zostaĹ&#x201A; na 13 obszarĂłw: BiĹ&#x201A;goraj, Wola, Bojary, UchodĂłw, Huta, SĂłl i Ciosmy, LuchĂłw, Zagumnie, Rogóşnianka, Biszcza, Nadrzecze, UjĹ&#x203A;cie i Potok, a kaĹźdym z nich koordynowaĹ&#x201A; leĹ&#x203A;niczy. Jak powiedziaĹ&#x201A; nadleĹ&#x203A;niczy Marian KudeĹ&#x201A;ka- Akcja sprzÄ&#x2026;tania Ĺ&#x203A;wiata organizowana jest od wielu lat i nasze nadleĹ&#x203A;nictwo zawsze zbiera duĹźÄ&#x2026; iloĹ&#x203A;Ä&#x2021; odpadĂłw.

â&#x20AC;˘

R E K L A M A

BiĹ&#x201A;goraj NadleĹ&#x203A;nictwo kontra Ĺ&#x203A;mieci

Taki widok nie jest miĹ&#x201A;y dla oka, dlatego 11 wrzeĹ&#x203A;nia 2010 roku NadleĹ&#x203A;nictwo BiĹ&#x201A;goraj zorganizowaĹ&#x201A;o akcjÄ&#x2122; spoĹ&#x201A;ecznÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E; SprzÄ&#x2026;tanie Ĺ&#x203A;wiataâ&#x20AC;?, w ktĂłrÄ&#x2026; mĂłgĹ&#x201A; wĹ&#x201A;Ä&#x2026;czyÄ&#x2021; siÄ&#x2122; kaĹźdy chÄ&#x2122;tny, chcÄ&#x2026;cy zadbaÄ&#x2021; o Ĺ&#x203A;rodowisko. Jak zapewniajÄ&#x2026; organizatorzy, nie polega ona tylko na zbieraniu Ĺ&#x203A;mieci, ale przede wszystkim na uĹ&#x203A;wiadamianiu, Ĺźe Ĺ&#x203A;mieciÄ&#x2021; nie naleĹźy. Do udziaĹ&#x201A;u w tej akcji zachÄ&#x2122;cano przez ogĹ&#x201A;oszenia w mediach oraz plakaty rozwieszane szczegĂłlnie w szkoĹ&#x201A;ach. Niestety, w tym roku nie byĹ&#x201A;o wielu chÄ&#x2122;tnych do pomocy, co, jak uwaĹźyĹ&#x201A; jeden z ochotnikĂłw, mogĹ&#x201A;o byÄ&#x2021; spowodowane deszczowÄ&#x2026; pogodÄ&#x2026;. - W piÄ&#x2026;tek, 10 wrzeĹ&#x203A;nia, do po-

ksztaĹ&#x201A;cenia jest drugoplanowa. - Dla nas liczy siÄ&#x2122; przede wszystkim czĹ&#x201A;owiek - mĂłwi MichaĹ&#x201A; Sikora z biura prasowego Tesco Polskai dodaje, Ĺźe - NajwaĹźniejsze kryteria, ktĂłre decydujÄ&#x2026; o przyjÄ&#x2122;ciu to zaangaĹźowanie i sumiennoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, a nie przykĹ&#x201A;adowo wiek kandydata. DziÄ&#x2122;ki sprawdzonemu, szerokiemu systemowi szkoleĹ&#x201E;, pracownicy szybko uzupeĹ&#x201A;niÄ&#x2026; wiedzÄ&#x2122; i pozyskajÄ&#x2026; wszelkie niezbÄ&#x2122;dne umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;ci. Tesco oferuje swoim pracownikom m.in. pakiet Ĺ&#x203A;wiadczeĹ&#x201E; socjalnych, stabilnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; zatrudnienia, oraz szerokie moĹźliwoĹ&#x203A;ci rozwoju i awansu. WiÄ&#x2122;kszoĹ&#x203A;Ä&#x2021; kierownikĂłw sklepĂłw Tesco, oraz kadry menedĹźerskiej pochodzi z awansu wewnÄ&#x2122;trznego. Centrum Rekrutacyjne Tesco w BiĹ&#x201A;goraju otwarte jest od poniedziaĹ&#x201A;ku do piÄ&#x2026;tku w godzinach od 9 do 17. PowstajÄ&#x2026;cy wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ni supermarket jest czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciÄ&#x2026; jednÄ&#x2026;ejz najwiÄ&#x2122;kszych sieci detalicznych w Polsce. Przez ostatnie 14 lat firma zainwestowaĹ&#x201A;a w kraju ponad 9 miliardĂłw zĹ&#x201A;otych, otwierajÄ&#x2026;c prawie 350 sklepĂłw. Tesco posiada rĂłwnieĹź 3 centra dystrybucyjne w Teresinie pod WarszawÄ&#x2026; oraz 27 stacji paliw zlokalizowanych w 22 polskich miastach. Tesco zatrudnia ponad 27 tys. pracownikĂłw, a co tydzieĹ&#x201E; w sklepach sieci zakupy robi ponad 4 miliony klientĂłw.

Ks

wypowiedz siÄ&#x2122; i oceĹ&#x201E; na www.bilgorajska.pl

 

uczniĂłw szkoĹ&#x201A;y z zakresu: DladlauczniĂłw szkoĂĄy z zakresu: t%FLBS[ Dla  t"VUP$"% uczniĂłw szkoĂĄy z zakresu: x Dekarz, x AutoCAD t#SVLBS[  t,PT[UPSZTPXBOJF

x Dekarz, x AutoCAD Brukarz, Kosztorysowanie, Rekrutacja od 13 wrzeĹ&#x203A;nia 2010 roku ! x Brukarz, x Kosztorysowanie, Rekrutacja od 13 wrzeÄ&#x17E;nia 2010 roku !

WiÄ&#x2122;cej informacji i ankiety uczestnictwa w projekcie moĹźna pobraÄ&#x2021; w biurze Rekrutacja od 13 wrzeÄ&#x17E;nia 2010 roku ! :LÄ&#x160;FHMLQIRUPDFMLLDQNLHW\XF]HVWQLFWZDZSURMHNFLHPRÄŞQDSREUDĂźZELXU]HSURMHNWX projektu w Zespole SzkĂłĹ&#x201A; Budowlanych i OgĂłlnoksztaĹ&#x201A;cÄ&#x2026;cych w BiĹ&#x201A;goraju, Z =HVSROH 6]NyĂĄ %XGRZODQ\FK L 2JyOQRNV]WDĂĄFÄ&#x2026;F\FK Z %LĂĄJRUDMX         XO :LÄ&#x160;FHMLQIRUPDFMLLDQNLHW\XF]HVWQLFWZDZSURMHNFLHPRÄŞQDSREUDĂźZELXU]HSURMHNWX ul. Cegielniana 24, tel: 084 6860636, lub na stronie internetowej www.zsbio.lbl.pl &HJLHOQLDQDWHOOXEQDVWURQLHLQWHUQHWRZHMZZZ]VELROEOSO Z =HVSROH 6]NyĂĄ %XGRZODQ\FK L 2JyOQRNV]WDĂĄFÄ&#x2026;F\FK Z %LĂĄJRUDMX         XO &HJLHOQLDQDWHOOXEQDVWURQLHLQWHUQHWRZHMZZZ]VELROEOSO


6

Nr 36 (036) 17 września - 23 września 2010

Ukradł sosny warte 2 tys. zł Potrącił starszą panią i uciekł Biłgoraj Ruszyła akcja „Bezpieczna Droga z Radami SpongeBoba” Mieszkaniec powiatu leżajskiego ukradł drzewo sosnowe warte 2 tys. zł. Teraz mężczyzna za kradzież odpowie przed sądem. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Do kradzieży doszło 8 września w miejscowości Lipiny Górne, gmina Potok Górny. - 25 letni mężczyzna z Woli Zarzyckiej dokonał wyrębu i kradzieży 11 sztuk drzewa sosnowego o wartości 2 tys. zł. Poszkodowanym w wyniku kradzieży został mieszkaniec gminy Potok Górny - informuje mł. asp. Milena Wardach, rzecznik KPP w Biłgoraju. Za nielegalny wyrąb i kradzież drzewa z lasu przewidziane są surowe kary. Kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do nawet 5 lat.

R E K L A M A

Mowa o nieznanyn sprawcy, który w minioną sobotę jadąc rowerem po przejściu dla pieszych potrącił 72 letnią kobietę. Do zdarzenia doszło 11 września na ul. Komorowskiego o godz. 8.15. - Nieznany sprawca kierując rowerem po przejściu dla pieszych potrącił idącą po tym samym przejściu 72 letnią mieszkankę Biłgoraja - informuje mł. asp. Milena Wardach, rzecznik KPP w Biłgoraju. Sprawca odjechał z miejsca zdarzenia nie udzielając pomocy kobiecie, która w wyniku potrącenia upadła na ziemie doznając złamania przedramienia. Trwają ustalenia mężczyzny.

W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych W ubiegłym tygodniu pisaliśmy o organizowanej przez biłgorajską policję kampanii „Bezpieczna Droga z Radami SpongeBoba”. W związku z nią policjanci z Biłgoraja 9 września rozpoczęli w szkołach podstawowych i przedszkolach szereg spotkań z uczniami. Pierwsze takie spotkanie odbyło się w czwartek, 9 września. Wówczas funkcjonariusze zawitali do kilku placówek w Biłgoraju. - Podczas pogadanek policjanci ruchu drogowego opowiadali dzieciom, jak należy bezpiecznie zachować się na drodze i co zrobić, żeby uniknąć niebezpieczeństwa. Ponadto funkcjonariusze podczas wizyty, przedstawili najmłodszym postać z bajki SpongeBoba Kanciastoportego, który jest głównym bohaterem całej kampanii. W trakcie prelekcji mundurowi rozdawali dzieciakom również odblaskowe naklejki i plakaty z wizerunkiem Pana Gąbki. Dzięki temu najmłodsi

w humorystyczny sposób uczą się i jednocześnie dobrze bawią - mówi mł. asp. Milena Wardach, rzecznik KPP w Biłgoraju.Podczas spotkań szkoły otrzymały także naklejki, odblaski, oraz plakaty. - Dodatkowo do wszystkich placówek niebawem trafi film edukacyjny wyprodukowany dla najmłodszych, również w ramach naszej kampanii - dodaje rzecznik Wardach. W ramach przeprowadzanej

kampani policjanci odwiedzili już Miejski Zespół Szkół w Biłgoraju, Szkołę Podstawową i Przedszkole w Gromadzie, Szkołę Podstawową Nr 1 w Biłgoraju, Szkołę Podstawową nr 3 w Biłgoraju, oraz Przedszkole nr 3 w Biłgoraju. Spotkania w szkołach powiatu biłgorajskiego potrwają do listopada.

En

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

Biłgoraj Konkurs na najlepszego dzielnicowego

Wybierz Najlepszego Dzielnicowego! Od października Komenda Powiatowa Policji w Biłgoraju, po raz kolejny organizuje konkurs na „Najlepszego Dzielnicowego”. Gazeta Biłgorajaka również włączyła się do konkursu. Doskonale znają teren, który im podlega, zamieszkujących go mieszkańców i ich problemy. W powiecie biłgorajskim jest ich 25. Mowa o dzielnicowych, którzy na co dzień sprawują opiekę nad powierzoną sobie grupą mieszkańców. Jednak czy dobrze wykonują swoją pracę, to będą Państwo mogli ocenić oddając na nich głos w konkursie na najlepszego dzielnicowego. Głosować można będzie za pośrednictwem Gazety Biłgorajskiej, oraz strony internetowej.

W każdym numerze październikowego wydania Gazety Biłgorajskiej przedstawiać będziemy sylwetki 25 dzielnicowych, rejony, które patrolują, oraz numery telefonów służbowych. A wszystko po to, aby ułatwić Państwu wybór najlepszego z nich. Już od października w każdym wydaniu Gazety Biłgorajskiej znajdą państwo kupon. Każdy, kto będzie chciał pochwalić wybranego dzielnicowego, wyróżnić go za wykonywaną pracę, będzie mógł to zrobić wypełniając anonimowo zamieszczony w niej kupon konkursowy, który później wystarczy przynieść do redakcji Gazety Biłgorajskiej, która mieści się przy ul. Kościuszki 73. Głos na wybranego policjanta będzie można również oddać za pośrednictwem strony internetowej

www.bilgorajska.pl. Na początku listopada przedstawimy wyniki. - Organizowany konkurs służy wyróżnieniu policjanta, który w szczególny sposób działa na rzecz osób potrzebujących, oraz osobiście angażuje się w powierzone mu zadania, skutecznie je wykonując - mówi mł. asp. Milena Wardach, rzecznik KPP w Biłgoraju. W roku ubiegłym najlepszym dzielnicowym wybrany został asp. sztabowy Mirosław Polak, który za zwycięstwo otrzymał nagrodę pieniężną od Komendanta powiatowego policji w Biłgoraju. Jaka w tym roku czeka nagroda na zwycięzcę, tego organizatorzy jeszcze nie zdradzają.

En

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

Powiat Kradzieże w ostatnich dniach

Kradli na potęgę

Motorower warty 2,5 tys. zł, a także rower górski o wartości 600 zł to tylko kilka łupów, jakie w ostatnich dniach zostały skradzione mieszkańcom powiatu. Do pierwszej kradzieży doszło 9 września w Biłgoraju przy ul. Nadstawnej. Tam nieznany sprawca włamał się do budynku, w którym znajdowały się sklepy spożywcze. Złodziej z ich wnętrza ukradł różne artykuły spożywcze, oraz telefon komórkowy. - Na chwile obecną szacowane są straty. Policjanci poszukują sprawcy, któremu za kradzież z włamaniem grozi do 10 lat pozbawienia wolności - informuje

mł. asp. Milena Wardach, rzecznik KPP w Biłgoraju. Policjanci poszukują także złodzieja, który dzień później, 10 września, w miejscowości Józefów ukradł motorower wart 2,5 tys. zł. Sprawca, dokonał kradzieży, z niezabezpieczonego garażu znajdującego się na terenie jednej z posesji. Poszkodowany to 42-letni mieszkaniec gminy Józefów. Policjanci ustalają sprawcę, za kradzież grozi mu do 5

lat pozbawienia wolności. Do kolejnej kradzieży doszło 12 września w Biłgoraju przy ul Dąbrowskiego. Tym razem łupem złodzieja padł rower górski o wartości 600 zł, należący do 29-latka z Biłgoraja. Skradzione mienie udało się jednak odzyskać, a sprawcę zatrzymano. Okazał się nim 55-latek również z Biłgoraja.

En

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl


7

Nr 36 (036) 17 września - 23 września 2010

Biłgoraj Historii szpitala ciąg dalszy

Biłgorajski szpital jak pole minowe Informacja o odstąpieniu od umowy dzierżawy pojawiła się w ostatni piątek. Na wszystkich, zwłaszcza pracowników placówki, padł blady strach, rezygnacja z dzierżawy oznaczałaby niemałe kłopoty biłgorajskiego szpitala. Na szczęście ten czarny scenariusz się nie sprawdzi, przynajmniej nie teraz. - Na tą chwilę nie uzyskałem informacji od żadnej ze stron umowy dzierżawy o tym, żeby któraś planowała się z tejże umowy wycofać - powiedział Gazecie Biłgorajskiej Mariusz Sadurski, pełniący funkcję likwidatora szpitala. Skąd więc plotki o odstąpieniu od umowy przez Spółkę Arion Szpitale? Jak to zwykle bywa, tam gdzie nie ma pełnej informacji pojawiają się domysły. - Nie ma w szpitalu prezesów spółki, którzy do tej pory urzędowali w budynku. Nie wiemy co się dzieje, nie dostaliśmy żadnej oficjalnej informacji, wszystkie które mamy opierają się na fakcie, że została zdjęta tabliczka z drzwi pokoju, w którym do tej pory pracowali prezesi Arionu - powiedziała Dorota Flor, przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnychi dodała Chciałam uzyskać informacje na ten temat w Starostwie, ale niestety nie mogłam się skontaktować z nikim kompetentnym. Nie dziwi więc fakt, że pracownicy szpitala zastanawiali się nad dalszym, funkcjonowaniem jednostki. Prawdopodobnie to brak informacji spowodował dyskusje na temat dalszego procesu likwidacji szpitala. Dlaczego więc prezesi Arionu „wyprowadzili” się z zajmowanych pomieszczeń? - Zgodnie z moją decyzją dzierżawca miał prawo przebywać na terenie szpitala. Miał wydzielone pomieszczenie, co wynikało z umowy

fot. Piotr Skura

W ubiegłym tygodniu pojawiła się informacja, jakoby Arion, czyli spółka medyczna utworzona przez lubelskich lekarzy i przedsiębiorców, miała wycofać się z dzierżawy biłgorajskiego szpitala. Wtedy nikt nie chciał potwierdzić ani zaprzeczyć tej sensacyjnej wiadomości. Ale ta plotka to nie jedyny problem jaki pojawił się z związku z dzierżawą.

dzierżawy. Przepisy wprost mówią, że dzierżawca ma prawo zapoznać się z sytuacją szpitala i w tym celu prezesi Arionu przebywali na terenie jednostki - wyjaśnił Mariusz Sadurski. Szefowie spółki nie mieli obowiązku przebywania na terenie biłgorajskiej placówki, aż do czasu zakończenia procesu jej likwidacji, więc - W czwartek, tydzień temu, zwrócili się do mnie z informacją, że opuszczają budynek szpitala i proszą o zdjęcie tablic informacyjnych z drzwi pomieszczeń, które zajmowali - dodał likwidator. To, że plotka o wycofaniu się Ariony z dzierżawy szpitala nie znalazła potwierdzenia, nie oznacza wcale, że to koniec kłopotów związanych z biłgorajską placówką. - Cały czas pojawiają się kolejne problemy, ani samorząd ani nasza firma nie wie co

nas czeka w przyszłości - powiedział Karol Stpiczyński, prezes spółki Arion Szpitale. Jedną z niedopowiedzianych kwestii, które utrudniają rozmowy jest fakt, że poprzednie władze szpitala zaciągnęły kredyt w wysokości 2 mln. zł pod zastaw sprzętu medycznego. To jest tylko jeden z wielu problemów, ale nie jedyny i najważniejszy. Pojawiły się bowiem nieporozumienia dotyczące spraw z rozliczeniem bieżącego roku. Ale oprócz tego niezałatwioną kwestią są również zaciągane kredyty, poręczane umowami z NFZ. - Lichwiarze, którzy pożyczali te pieniądze zostaną zaspokojeni, a ten obowiązek wzięło na siebie Starostwo. Pojawiły się problemy, których się nie spodziewaliśmy, ale trzeba szukać kompromisu, zlokalizowaliśmy wiele zagrożeń i dlatego na razie nie jeste-

o g ł o szenie

LOKALNY PUNKT KONSULTACYJNY DZIAŁAJCY PRZY BIŁGORAJSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

  z zakresu: - podejmowania i wykonywania oraz rezygnacji z prowadzenia działalnoci gospodarczej -

moliwoci uzyskania wsparcia na realizacj projektów w latach 2007-2013 ze rodków publicznych

-

dostpnej oferty finansowania zewntrznego (fundusze poyczkowe, porczeniowe, inne)

-

moliwoci i zasad korzystania z usług specjalistycznych (m.in. doradczych proinnowacyjnych, proeksportowych) oraz szkole

-

dane teleadresowe instytucji otoczenia biznesu 

 www.barr.org.pl;

e-mail; pk@barr.org.pl,

śmy w stanie przesądzić jak potoczy się dalej cała sprawa, na którą stronę przechyli się szala. Rozmowy, które teraz się toczą są wyjątkowo trudne, wkroczyliśmy na pole minowe, ale Starostwo deklaruje, że jest w stanie tę minę rozbroić - wyjaśnia prezes Arion. Na razie nie muszą się także obawiać pacjenci szpitala. Świadczenia medyczne, w toku całego procesu likwidacyjnego SP ZOZ, są zabezo g ł o szenie

pieczone. Nie będzie on wpływał na jakość, zakres, świadczeń medycznych udzielanych przez szpital - Nawet jeśli byłaby taka sytuacja, że strony dzierżawy prowadzą między sobą jakieś negocjacje, to one także nie wpływają na zapewnienie pełnych świadczeń dla mieszkańców powiatu biłgorajskiego - podsumował Mariusz Sadurski.

Red.

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl


8 ar t y k u ł

Nr 36 (036) 17 września - 23 września 2010 sp o ns o r o w an y

Nowy kierunek studiów w Kolegium UMCS w Biłgoraju

Wydział Politologii UMCS

W roku akad. 2010/2011 rusza nowy kierunek studiów w biłgorajskim Kolegium UMCS - politologia ze specjalnością administracja publiczna. Studia powstały jako odpowiedź na lokalne zapotrzebowanie na kierunki o profilu administracyjnym. Nauka prowadzona będzie w bezpłatnym systemie stacjonarnym oraz w trybie zaocznym z czesnym wynoszącym 1. 650,00 zł/ semestr. Absolwenci specjalności administracja publiczna poza ogólnym, politologicznym wykształceniem uzyskują praktyczne umiejętności i kwalifikacje, dzięki którym są przygotowani do podjęcia pracy na stanowiskach urzędniczych w administracji rządowej i samorządowej, w administracji gospodarczej (banki, towarzystwa ubezpieczeniowe) czy obsłudze infrastruktury społecznej (ochrona zdrowia, zabezpieczenie społeczne, edukacja, kultura, organizacje społeczne itp.) oraz w różnego typu firmach i instytucjach, także tych związanych z obecnością Polski w strukturach Unii Europejskiej. Program studiów obejmuje m.in. takie zakresy nauki jak: prawo administracyjne, organizacja i zarządzanie, polityka społeczna i gospodarcza, R E K L A M A

stosunki międzynarodowe, finanse publiczne, marketing polityczny, techniki mediacji i negocjacji. Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli akademickich z UMCS w Lublinie. Kierunek koordynuje Wydział Politologii, który należy do najlepszych Wydziałów na UMCS. Jego studenci mają możliwość uczestnictwa w różnego rodzaju spotkaniach, konferencjach i panelach dyskusyjnych dotyczących różnych sfer życia społecznego, gospodarczego i politycznego. Zgodnie z deklaracjami władz dziekańskich organizacja tego typu przedsięwzięć planowana jest również w Biłgoraju. Kandydaci, którzy już zdecydowali się na studia argumentują swój wybór przede wszystkim prestiżem uczelni, niskimi kosztami studiowania oraz

możliwością kontynuacji nauki na studiach magisterskich w uczelni macierzystej w Lublinie, bez dodatkowego postępowania kwalifikacyjnego. Sporym zainteresowaniem przyszłych studentów cieszy się bogaty pakiet pomocy materialnej w postaci stypendiów socjalnych, na wyżywienie, mieszkaniowych, naukowych i innych. Dla przyszłych studentów duże znaczenie ma również wysoki standard bazy Kolegium, szczególnie biblioteka i nowoczesny akademik. Rekrutacja na politologię prowadzona będzie do 23 września. Szczegółowe informacje dostępne są pod nr tel. 84 686 23 11 oraz na stronie internetowej uczelni: www.umcs.bilgoraj.pl

Goraj Zajęcia dziennikarskie w GOK

Dziennikarski wrzesień Przez cały miesiąc, w Gminnym Ośrodku Kultury w Goraju, młodzież bierze udział w zajęciach fotograficzno - dziennikarskich. Prowadzone są one w ramach Programu Integracji Społecznej, finansowanego przez Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich. Młodzi ludzie zainteresowani propozycją GOK-u mogą skorzystać z warsztatów dziennikarskich i szkolenia fotograficznego oraz pleneru fotograficznego w Okunince nad jeziorem Białym. Zajęcia prowadzone są przez profesjonalistów. Zajęcia z dziennikarstwa prowadzi Ewa Stępień, która pracowała z takimi mediami jak: „Dziennik Wschodni”, Katolickie Radio Lublin, miesięcznik „Na przykład”, Radio „Wawa”, dwutygodnik „Puls Medycyny”, czy magazyn „Służba Zdrowia”. Warsztaty fotograficzne prowadzone są natomiast przez Michała Książka, pasjonata fotografii, zajmującego się fotografią analogową i cyfrową. - Już od pierwszego dnia młodzież zapoznawała się z zagadnieniami z zakresu dziennikarstwa: poznawała gatunki dziennikarskie, pracowała nad budową newsa, sposobami przeprowadzania wywiadu. Drugiego dnia wszyscy brali udział w tworzeniu gazety w specjalnym programie komputerowym tzw. qmam. Efektem działań było złożenie gazety „Szybka codzienna”, którą opublikowano w internecie na stronie Fundacji Nowe Media - powiedziała Marta Miszczak, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju. Kolejnym spotkaniem mającym na celu wzbogacenie wiedzy z zakresu

dziennikarstwa było szkolenie fotograficzne przeprowadzone przez Michała Książka. Obejmowało ono zagadnienia z zakresu historii fotografii, terminologii specjalistycznej, fotografii portretowej, macro, architektury i przyrody, prawa publicznego wykorzystania wizerunku. Wiedzę zdobytą na szkoleniu - pokazie multimedialnym, młodzież mogła wykorzystać podczas dwudniowego pleneru fotograficznego w Okunince nad jeziorem Białym. - Na zrealizowanie warsztatów została pozyskana kwota 5 tys. zł., a skorzystała nich młodzież z terenu gminy Goraj, w wieku 15 - 18 lat - dodała dyrektor GOK. Zajęcia fotograficzno - dziennikarskie pozwoliły młodym ludziom na rozwi-

nięcie zainteresowań i pasji, które są mało popularne w środowisku wiejskim. Poprzez wspólne tworzenie gazety lokalnej, zajęcia z doświadczonymi dziennikarzami i fotografami, młodzież poznała nowe możliwości rozwoju intelektualnego, poszerzyła swoją wiedzę z zakresu dziennikarstwa i fotografii, uczyła się i utrwalała umiejętności wykonywania zdjęć, zdobyła nowe doświadczenia w zakresie pisania, czy kreowania wizerunku medialnego. Zajęcia zostały zorganizowane dla młodzieży, która nierzadko ma kontakt z mediami, takimi jak internet, prasa, telewizja, ale bardzo rzadko ma możliwość poznania specyfiki pracy w mediach.

Red.

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl


9

Nr 36 (036) 17 września - 23 września 2010

co za tydzień

Biłgoraj Poezja na wysokim poziomie

Spotkanie z wybitną poetką Nie często mieszkańcy Biłgoraja mają możliwość spotkania z wybitnymi ludźmi. A taka nadarzyła się w piątek, 10 września br. W auli Kolegium UMCS Biłgorajska Plejada Literacka zorganizowała wieczór autorski znanej poetki Urszuli Kozioł.

wrzesień

17

Integracyjny Dzień Sportu Teodorówka

Zespół Szkolno - Rewalidacyjny w Teodorówce zaprasza na Integracyjny Dzień Sportu, który odbędzie się 16 września 2010r. w Teodorówce. Program imprezy: 9:30 - Przyjazd drużyn, powitanie i zapoznanie się z programem i regulaminem Integracyjnego Dnia Sportu Trening praktyczny konkurencji objętych programem 10:15 - Indywidualny udział w konkurencjach 11:30 - Mecz piłki nożnej uczestników i opiekunów Wybór losowy uczestników i opiekunów do drużyn 12:00 - Dekoracja medalowa uczestników 12:30 - Ognisko i grill Zakończenie spotkania. wrzesień

17

71 rocznica Agresji Sowieckiej Biłgoraj

Starosta Biłgorajski oraz Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgorajuzapraszająna obchody uroczystości 71 rocznicy Agresji Sowieckiej na Polskę. Uroczystość odbędzie się na cmentarzu przy ulicy Lubelskiej w dniu 17 września o godz. 11.00Program uroczystości:11.00 - Msza Święta 12.00 - Wystapienia Starosty Biłgorajskiego i zaproszonych gości 12.20 - Montaż słowno - muzyczny w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących 12.40 - Złożenie wiązanek kwiatów. wrzesień

19

Spotkanie otworzył dyrektor Kolegium, Zygmunt Dechnik, a poprowadziła je związana z BTL, poetka Halina Olszewska. Zgromadziło się wiele osób, nie tylko związanych, lub zafascynowanych tą dziedziną sztuki. Osiągnięcia bohaterki wieczoru przypomniała inna członkini Biłgorajskiej Plejady Literackiej, Danuta Startek, a o twórczości poetki, zwłaszcza tej związanej z naszym miastem, mówiła Ewa Bordzań. Można było także wysłuchać wierszy Urszuli Kozioł, recytowanych przez biłgorajską młodzież. Sama poetka wiele mówiła o kraju swojego dzieciństwa, i związanych z nim wspomnieniach. Mówiła także o doświadczeniach podczas wojny, o ludziach, na których w tak ciężkim czasie można był zawsze liczyć, o zaufaniu jakiego dziś już nie ma wśród ludzi. - Nie umiem powiedzieć, nie pamiętam na której to było ulicy, kim była kobieta, która w środku nocy widząc gromadkę wystraszonych uchodźców, uciekinierów, rozpaliła pod kuchnią, zrobiła zbożową kawę R E K L A M A

Piknik „Pożegnanie lata” Biłgoraj

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Biłgoraju zaprasza na Piknik Rekreacyjny „Pożegnanie lata” który odbędzie się w niedzielę, 19 września na Stadionie Miejskim. W programie festynu znajdą się między innymi: - występy zespołów artystycznych MDK Biłgoraj - charytatywny mecz piłki nożnej: Księża-Policjanci - inscenizacja akcji ratowniczej straży pożarnej - pokaz sprzętu policyjnego - pokazy laserowe - zabawa taneczna - zespół SYNDROM, a także wesołe miasteczko dla dzieci ( zjeżdżalnia dmuchana, trampolina, symulator rodeo, kręgle plenerowe, dart - rzutki i inne). Początek o godz. 14 00 - wstęp bezpłatny. wrzesień

22

i narażając sama siebie pomagała w biedzie. Dzisiaj izolujemy się od innych, oddalamy relacje, kiedyś ludzie podchodzili do siebie ufniej opowiadała Gazecie Biłgorajskiej. Urszula Kozioł jest wybitną polską poetka, ale także prozaikiem, autorką felietonów i utworów dramatycznych dla dzieci i dorosłych. W swojej twórczości wielokrotnie wspominała krainę własnej młodości. W wierszach Biłgoraj i Biłgorajszczyzna to świat

cudownie zielony, wielobarwny. Można go sobie doskonale zrekonstruować poprzez lekturę jej wiersza „ Pejzaż z pamięci”. Za wszystkie swoje osiągnięcia otrzymała wiele wyróżnień, także tytuł Honorowego Obywatela Miasta Biłgoraj, który został poetce wręczony podczas piątkowej, uroczystej sesji Rady Miasta.

Jt

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

Wmurowanie kamienia węgielnego Biłgoraj

Społeczność Katolickiego Liceum Ogólnokształcące im. papieża Jana Pawła II w Biłgoraju zaprasza na uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod rozbudowę szkoły, które odbędzie się 22 września 2010 r. Program uroczystości: godz. 10:00 - Msza św. w kościele p.w. św. Marii Magdaleny w Biłgoraju, godz. 11:30 - Wmurowanie kamienia węgielnego; godz. 11:45 - Program artystyczny i poczęstunek. wrzesień

24

XXII Biłgorajskie Spotkania z Poezją Śpiewaną i Piosenką Autorską Biłgoraj

W ostatni weekand września odbędą się XXII Biłgorajskie Spotkania z Poezją Śpiewaną i Piosenką Autorską. Ostatniego dnia Spotkań z recitalem wystąpi Jarosław Chojnacki. Pierwszego dnia biłgorajskich spotkań zaprezentują się gospodarze oraz Przyjaciele Spotkań, czyli zespół Czerwony Tulipan. Koncert inauguracyjny rozpocznie się o godz. 20.00 w sali widowiskowej BCK. Sobotni wieczór upłynie natomiast pod znakiem koncertu konkursowego, podczas którego zaprezentują się kandydaci z całej Polski, w tym ubiegłoroczny laureat Spotkań Łukasz Jemioła. Również w sobotę na biłgorajskiej scenie zaprezentuje się dobrze znany biłgorajskiej publiczności Fałkiewicz Band. Rozpoczęcie drugiego dnia spotkań o godz. 18.00. W niedzielę, o godz. 17.00, zapraszamy wszystkich na koncert finałowy z udziałem laureatów XXII Spotkań. Gwiazdą niedzielnego wieczoru będzie Jarosław Chojnacki.

Zgłoś imprezę lub wydarzenie: tel. do redakcji: 84 539 99 99 e-mail: redakcja@bilgorajska.pl

repertuar kina BCK tytuł

data

godz.

STEP UP 3-D

17, 18, 19

17.00

WENECJA

17, 18, 19

19.00


10

Nr 36 (036) 17 września - 23 września 2010

Biłgoraj Festyn Osiedlowy

Biłgoraj Z Singerem po raz szósty

Zabawa z pomocą w tle

VI Dni Singera

Festyn zaplanowany był na ubiegłą niedzielę, 5 września, wtedy przegrał z pogodą. Deszczowa aura zmusiła organizatorów do przełożenia imprezy. Tym razem się udało. 12 września, „Babie lato” zgromadziło na boiskach osiedlowych - Sitarska - Kępy przy ul. Gorajskiego, wiele osób, nie tylko mieszkających w tej okolicy.

Festyn pod wdzięczną nazwą „Babie lato”, który zorganizowany został już po raz czwarty, rozpoczął się o godz. 13. Na początek odbyły się, przeznaczone dla najmłodszych, konkurencje sportowe. Uczniowie szkól podstawowych i gimnazjów rywalizowali biegając, jak również jeżdżąc na rowerach. Następnie rozstrzygnięto konkurs rzutów do kosza, a później zebranym na festynie gościom, organizatorzy zaproponowali zawody zręcznościowe. Już nie sportowym punktem programu był występ Seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, działającego w Kolegium UMCS w Biłgoraju. Na zakończenie zaplanowano mecz piłki nożnej, w którym rywalizowały ze sobą drużyny młodzieży i starszych. Tuż po nim wszyscy chętni mogli pobawić się na dyskotece, która miała miejsce na jednym z boisk. Organizatorem festynu była Rada Osiedla „Sitarska” i „Kępy” oraz Stowarzyszenie Rodzin z Dzieckiem Niepełnosprawnym w Biłgoraju. Podczas imprezy, każdy mógł wspomóc finansowo instytucję, kupując chociażby kawałek ciasta. Cała kwota zostanie przeznaczona na funkcjonowanie Stowarzyszenia. - Zbieramy pieniądze na prowadzenie świetlicy, w której odbywa się rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych. Środki te są niezbędne, gdyż jesteśmy organizacją non profit, a pod opieką mamy 42 rodziny, w tym dzieci w różnym wieku i z różnymi schorzeniami - powiedziała Wiesława Małysa, przewodnicząca zarządu Stowarzyszenia. Wyniki zmagań sportowych na Festynie Osiedlowym „Babie Lato 2010” z dn.12.09.2010r Szkoła Podstawowa: biegi na 60m R E K L A M A

Dziewczęta: 8 uczestniczek I miejsce - Kornik Karolina II - Struk Gabriela III - Struk Marcelina Chłopcy: 8 uczestników I miejsce - Madej Adrian II - Kościelski Jakub III - Olekszyk Adrian Gimnazja - biegi na 120m Chłopcy: 6 uczestników I miejsce - Herda Damian II - Olech Mateusz III - Szaganiec Piotr Szkoła Podstawowa-wyscigi rowerowe Dziewczeta;5 uczestniczek I miejsce - Kornik Karolina II - Struk Gabriela III - Jamroz Adrianna Chłopcy:8 uczestników I miejsce - Madej Adrian II - Oszajca Dawid III - Sankiewicz Filip Gimnazja Dziewczęta:1 uczestniczka I miejsce - Okoń rażyna Chłopcy:5 uczestników I miejsce Ćwiek Jakub II - Olech Mateusz III - Przytuła Damian Szkoły Podstawowe: Rzyty do kosza Dziewczęta: 10 uczestniczek I miejsce - Struk Marcelina II - Rudy Ewa III - Okoń Grażyna Chlopcy: 15 uczestników I miejsce - Ćwiek Jakub II - Madej Jakub III - Kościelski Daniel Gimnazja Chłopcy: 9 uczestników I miejsce Bielak Andrzej II - Wojciechowski Wojciech III - Kołodziej Paweł Rzuty lotką do tarczy: 34 uczestników I miejsce - Zdybel Kamil II Szaganiec Piotr III - Olech Mateusz Biegi w workach: Dziewczeta: 6 uczestników I miejsce - Okoń Grazyna II - Struch Marcelina III Jamroz Adrianna Chłopcy: 17 uczestników I miejsce - Szaganiec Piotr II - Obszyński Paweł III - Krzeszowiec Adam Nagrody zawodnikom wręczyli Stanisław Ćwikła Przewodniczący Rady Osiedla Sitarska - Kępy oraz Mirosław Tujak Radny Miasta Biłgoraj

Red.

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

W miniony weekend, w dniach od 10 - 12 września, w Biłgoraju obchodzono Dni Singera. Podczas ich trwania przygotowano wiele atrakcji. Odbyły się m.in. warsztaty plastyczne, przegląd filmów izraelskich, a także pokaz kuchni kresowej i żydowskiej, w wykonaniu Piotra Bikonta z udziałem Restauracji „Sitarska”. Uroczystości mające na celu promocję twórczości laureata nagrody Nobla odbyły się w naszym mieście już po raz VI. Dni Singera rozpoczęto w piątek, 10 września o godz. 16:30, w siedzibie Biłgorajskiego Centrum Kultury, warsztatami plastycznymi dla dzieci, które zorganizowane zostały przy współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury. Udział w nich wzięło dziesięcioro dzieci, a poprowadziła je Anna Świca z MDK. Uczestnicy warsztatów, dowolną techniką, wykonali prace na temat „Jak wyobrażam sobie dawny Biłgoraj?” - Na początku pani Anna Świca przeczytała dzieciom fragment prozy Izaaka Baszewisa Singera o Biłgoraju, z jego książki pt. „Urząd mojego ojca”. Po krótkiej chwili dzieci rozpoczęły malowanie prac opowiada Anna Wujec, organizator warsztatów plastycznychi dodaje, że -Po zakończeniu warsztatów, dzieci wraz z wykonanymi przez siebie pracami, przeszły do „Ławeczki Singera”, mieszczącej się w parku przy kościele św. Jerzego, gdzie wykonane zostało pamiątkowe zdjęcie. Drugi dzień Dni Singera upłynął pod znakiem przeglądu filmów izraelskich. - Wyświetlone filmy były wielokrotnie nagradzane, są to nowe filmy, które poruszają wiele ważnych tematów i które ciężko spotkać w normalnym rozpowszechnieniu mówi Artur Bara, z Biłgorajskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. I.B.Singera. Jako pierwszy wyświetlono „Walc z Bashirem” w reżyserii Ariego Folmana, z 2008 r., drugi to debiutancki dramat Haima Tabakmana „ Oczy szeroko otwarte „. Można było obejrzeć także film pt. „ Twarze” w reżyserii Gerarda Maximina z 2007 r., oraz „Dzieci słońca” również z 2007 r., którego reżyserem jest Ran Tal. Tego dnia w Restauracji „Sitarska”, odbyła się również wystawa plastyczna architektów Rudolfa Buchalika i Reginy Koszel, pt. „Nastroje Biłgorajskie”, którą uświetnił występ Zespołu Wokalnego Uniwersytetu III Wieku z Biłgoraja. Na zakończenie Dni Noblisty 12 września na placu przy BCK, odbył się jarmark kresowy, podczas którego na scenie letniej zaprezentowali się m.in. wychowankowie MDK. Można było obejrzeć także spektakl teatralny przygotowany przez instruktora muzykoterapii Adama Kozyrę, w wykonaniu grupy integracyjnej

„Przyjaciele pewnej stokrotki” z DPS w Teodorówce, oraz w wykonaniu grupy wsparcia „Mamy wyjście”, działającej przy MOPS w Biłgoraju. W niedzielne popołudnie odbył się również pokaz kuchni kresowej i żydowskiej. Piotr Bikont, oraz kucharze Restauracji „Sitarska” wykonali cztery potrawy. Były to „Piróg biłgorajski”, „Cymes z marchwi z rodzynkami”, „Hamantasze”, oraz „Kulebiak”. Po przygotowaniu potraw wszyscy przybyli mogli ich zasmakować. Na zakończenie, jednak już nie w ramach Dni Singera, ale w ramach festynu rodzinnego, który zorganizowany został także w niedzielne popołudnie na placu przy BCK, wystąpił znany zespół rockowo-bluesowego „EXCES”, którego organizatorem było Stowarzyszenie Trzeźwości „ISKRA”. Organizatorem VI Dni Singera było Biłgorajskie Stowarzyszenie Kulturalne im. I. B. Singera. Projekt dofinansowany był ze środków Programu „Działaj Lokalnie VII” Polsko-Amerykańskiej

Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej, przy współpracy organizacyjnej Biłgorajskiego Centrum Kultury, oraz pomocy finansowej Urzędu Miasta Biłgoraj.

En

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl


11

Nr 36 (036) 17 września - 23 września 2010

Biłgoraj Wywiad z Pawłem Jednaczem założycielem Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Biłgoraju

Kolegium kształcące prowadzi nabór na studia Gazeta Biłgorajska - Już od 5 lat kształcicie Państwo w zawodzie pracownika socjalnego, proszę powiedzieć o genezie powstania Kolegium. Paweł Jednacz - W roku 2006, kiedy uruchamialiśmy Kolegium funkcjonowała już od 7 lat Zaoczna Policealna Szkoła Pracowników Służb Społecznych w Biłgoraju (ZPSPSS). Widząc zainteresowanie tym kierunkiem wśród mieszkańców naszego regionu, postanowiliśmy powołać kolegium pracowników służb społecznych, co stanowiło niejako kontynuację kształcenia na tym kierunku w Biłgoraju. - Czy nauczyciele z poprzedniej szkoły weszli w skład kadry Kolegium? - Tak, wszyscy dydaktycy podjęli z nami współpracę a dyrektor ZPSPSS Henryk Borsuk został dyrektorem naszego Kolegium. - Współpracujecie z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, może pan coś powiedzieć o tej współpracy? - Zgodnie z rozporządzeniem ministra polityki społecznej wszystkie kolegia nawiązują współpracę z uczelnią wyższą, która stanowi nad nimi opiekę naukowo-dydaktyczną. My zdecydowaliśmy się na UMCS uważając, że to jedna z najbardziej prestiżowych uczelni w regionie. W rozmowach z Rektorem uczest-

niczył dyrektor Kolegium UMCS w Biłgoraju Zygmunt Dechnik, który bardzo pomógł w podpisaniu porozumienia z Uniwersytetem. Ponadto nasze Kolegium ma swoją siedzibę przy ulicy „Wira” Bartoszewskiego 10 w budynku Kolegium UMCS w Biłgoraju. - Czy w związku z tym jakiś pracownik UMCS zasiada we władzach Kolegium? - Funkcję opiekuna naukowo-dydaktycznego sprawuje pani dr Ewa Sarzyńska, która jest prodziekanem na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie. - Jak wygląda nauka w Kolegium? - Nauka trwa 6 semestrów, oprócz nauczycieli z ZPSPSS większość kadry stanowią wykładowcy z UMCS. Studenci zdobywają wiedzę ogólną, socjologiczną, psychologiczną, pedagogiczną oraz specjalistyczną w zakresie polityki społecznej i pracy socjalnej oraz poradnictwa wychowawczego, rodzinnego, zawodowego. Na trzecim roku słuchacze Kolegium zostają wpisani w poczet studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, piszą pracę licencjacką pod kierunkiem nauczyciela akademickiego, która bronią przed komisją powołaną przez dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS. Dzięki takiemu rozwiązaniu

otrzymują tytuł licencjata na kierunku praca socjalna wystawiony na dyplomie UMCS. - Czyli na koniec kształcenia absolwenci otrzymują dyplom UMCS? - Tak, dokładnie taki sam jak studenci studiujący w Lublinie. Oprócz tego Kolegium wydaje absolwentom dyplom zawodowy pracownika socjalnego uprawniający do pracy w zawodzie zarówno w Polsce jak i w krajach Unii Europejskiej. - Czy studenci mogą kontynuować studia na drugim stopniu? - Tak, zgodnie z porozumieniem z UMCS absolwenci Kolegium mogą kształcić się dalej w Lublinie na studiach magisterskich na kierunku pedagogika, UMCS przyjmuje ich bez egzaminów wstępnych. - Dlaczego nie kontynuują nauki na kierunku praca socjalna? - Nie ma studiów magisterskich na tym kierunku. Maksymalnie można uzyskać licencjat. To powoduje, że po 5 latach kształcenia można zdobyć dwa cenione zawody: pracownika socjalnego i pedagoga, co jest bardzo korzystne dla studiujących ten kierunek. - Czy można kontynuować studia również na innych uczelniach, czy tylko w UMCS? - Oczywiście że można, czego dowodem są nasi absolwenci. Część z nich podjęła studia na innych uczelniach

i na innych kierunkach. - Do jakich osób adresujecie studia na kierunku praca socjalna? - Przede wszystkich do tych, którzy w przyszłości chcą pomagać innym ludziom. Zarówno do tegorocznych maturzystów jak i osób pracujących w instytucjach zajmujących się pomocą społeczną chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. - Czy absolwenci Kolegium odnajdą się na obecnym rynku pracy? - Jestem przekonany, że tak. Obecnie na Lubelszczyźnie ze świadczeń pomocy społecznej korzysta blisko 300 tysięcy osób. Codziennie pomoc wielu z nich niesie ponad 1100 pracowników socjalnych. Jednak ze świadczeń pomocy społecznej będzie korzystało coraz więcej osób w związku z czym coraz więcej profesjonalistów będzie potrzebnych na rynku pracy a niedobory kadrowe występują już dziś. - W jaki sposób można się zapisać do Kolegium? - Należy wypełnić podanie dostępne na stronie internetowej www.kpssbilgoraj.edu.pl, dołączyć świadectwo maturalne, zdjęcia, orzeczenie lekarskie oraz wnieść stosowne opłaty rekrutacyjne. Można również zadzwonić pod numer (84) 686-07-67 lub zgłosić się do sekretariatu gdzie można otrzymać niezbędne informacje. Nabór trwa do końca września, ale nim wcześniej złoży

PIĄTEK 17.09.2010

się dokumenty, tym opłaty rekrutacyjne są niższe. - Czy oprócz studiów prowadzicie jakąś inną działalność? - Od 3 lat prowadzimy kursy przedmaturalne pod nazwą Akademickie Centrum Edukacji College. Kursy przygotowują do egzaminów maturalnych i są organizowane w niewielkich grupach, co znacznie obniża koszty nauki. - Kto prowadzi te kursy i jakie przedmioty są nauczane? - Większość nauczycieli pochodzi z Lublina. Mają wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu maturzystów. Są to często nauczyciele uniwersyteccy, egzaminatorzy maturalni oraz nauczyciele z najlepszych liceów województwa lubelskiego. Wszystkie przedmioty, które są wybierane przez maturzystów są realizowane na naszych kursach - Do kiedy trwają zapisy na kursy i w jaki sposób się zapisać? - Żeby się zapisać należy wypełnić ankietę i złożyć ją w sekretariacie. Rozpoczęliśmy już rekrutację i planujemy ją prowadzić do połowy października, ale jeżeli uzbiera się odpowiednia liczba osób to nie wykluczamy zakończenia rekrutacji wcześniej. Wszelkie informacje można znaleźć na stronie internetowej www.college.mikrowitryna.pl.

Red.

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

Franciszka, Anety

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

POLONIA

TV4

TVN 7

06:00 Kawa czy herbata? 08:10 Polityka przy kawie - publicystyka, Polska 2010 08:25 Wściekłe gary 08:50 Rodzina Rabatków (37) serial, Francja 2005 09:25 Kyle XY (20) - serial, USA 2007 10:20 Kyle XY (21) - serial, USA 2007 11:05 Wędrówki z europlecakiem 11:20 Telezakupy 12:00 Wiadomości 12:10 Agrobiznes 12:40 Zadziwiające życie bezkręgowców (5) - dokument, Wielka Brytania 2005 13:10 Plebania (1532) - serial, Polska 2010 13:40 Klan (1921) - serial, Polska 2010 14:10 Jaka to melodia? - rozrywka, Polska 2010 14:45 31. Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry - rozrywka, Polska 2010 15:00 Wiadomości 15:10 Pogoda 15:15 Polityka przy kawie - publicystyka, Polska 2010 15:35 Moda na sukces (5140) serial, USA 2007 16:05 Moda na sukces (5141) serial, USA 2007 16:30 Plebania (1533) - serial, Polska 2010 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:25 Celownik 17:55 Klan (1922) - serial, Polska 2010 18:35 Jaka to melodia? - rozrywka, Polska 2010 19:05 Tomek i przyjaciele (2) - serial, Wielka Brytania 2007 19:15 Skarby Małgosi (11) - serial, Kanada 2006 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:05 Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski - Rajd Koszyc 20:10 Pogoda 20:30 Park jurajski - film fabularny, USA 1993 22:45 Tajemnica skarbu Troi (1) film fabularny, Niemcy 2007 00:25 Glina (15) - serial, Polska 2008 01:25 Glina (16) - serial, Polska 2008 02:20 Zagadkowa Jedynka - rozrywka, Polska 2010

06:10 Opowiedz nam swoją historię (8) - publicystyka, Polska 2010 06:55 Telezakupy 07:30 Na dobre i na złe (10) - serial, Polska 1999 08:30 Pytanie na śniadanie 10:50 Aleja gwiazd - rozrywka, Polska 2010 11:55 Córki McLeoda (130) - serial, Australia 2005 12:50 Licencja na wychowanie (30) - serial, Polska 2010 13:30 Kabaretowy Klub Dwójki rozrywka, Polska 2010 14:30 Barwy szczęścia (456) - serial, Polska 2010 15:05 Tancerze (21) - serial, Polska 2010 16:00 Program lokalny 16:30 Kabaretowa Scena Dwójki - rozrywka, Polska 2006 17:25 Gilotyna - rozrywka, Polska 2010 18:00 Panorama 18:30 Gorący temat - publicystyka, Polska 2010 18:40 Sport-telegram 18:50 Pogoda 19:00 Kabaretożercy (2) - rozrywka, Polska 2010 19:55 Kocham cię, Polsko! (40) rozrywka, Polska 2010 20:05 Na dobre i na złe (412) - serial, Polska 2010 21:10 Kocham cię, Polsko! (40) rozrywka, Polska 2010 22:40 Kocham cię, Polsko! (40) rozrywka, Polska 2010 22:45 Ed TV - film fabularny, USA 1999 00:55 Obca krew - film fabularny, Wielka Brytania/USA 2001 02:50 Apetyt na życie (3) - serial, Polska 2010 03:20 Apetyt na życie (4) - serial, Polska 2010 03:50 Fuks - film fabularny, Polska 1999

06:00 Nowy dzień z Polsat News 07:25 Wojownicze żółwie Ninja II: Sekrety przeszłości film fabularny, USA/Hongkong 1991 09:00 Świat według Kiepskich (32) - serial, Polska 2000 09:30 Świat według Kiepskich (33) - serial, Polska 1999 10:00 Daleko od noszy (31) - serial, Polska 2004 10:30 Daleko od noszy (32) - serial, Polska 2003 11:00 Malanowski i Partnerzy (191) - serial, Polska 2010 11:30 Samo życie (1505) - serial, Polska 2010 12:00 Rodzina zastępcza plus (166) - serial, Polska 2004 13:00 Zamieńmy się żonami (66) - rozrywka, USA 2007 14:00 Pierwsza miłość (1144) serial, Polska 2010 14:45 Tak, kochanie (22) - serial, USA 2001 15:15 Tak, kochanie (23) - serial, USA 2001 15:50 Wydarzenia 16:10 Pogoda 16:15 Interwencja 16:30 Malanowski i Partnerzy (192) - serial, Polska 2010 17:00 Dlaczego ja? (69) - serial, Polska 2010 18:00 Pierwsza miłość (1145) serial, Polska 2010 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Samo życie (1506) - serial, Polska 2010 20:00 Mój przyjaciel Marsjanin film fabularny, USA 1999

06:00 Mango - Telezakupy 07:00 Granie na śniadanie - rozrywka, Polska 2010 08:00 Majka (122) - serial, Polska 2010 08:30 Dzień dobry TVN 11:00 Na Wspólnej (1310) - serial, Polska 2010 11:30 Granie na ekranie - rozrywka, Polska 2010 12:10 Mango - Telezakupy 12:40 Sąd rodzinny (152) - serial, Polska 2010 13:40 W-11 wydział śledczy - serial, Polska 2010 14:20 Detektywi - serial, Polska 2010 14:55 Hela w opałach (25) - serial, Polska 2007 15:25 Hela w opałach (26) - serial, Polska 2007 15:55 Rozmowy w toku - talk show, Polska 2009 16:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska (559) - serial, Polska 2010 17:55 Majka (123) - serial, Polska 2010 18:25 Detektywi - serial, Polska 2010 19:00 Fakty 19:30 Sport 19:40 Pogoda 19:50 Uwaga! 20:00 Shrek - film fabularny, USA 2001 22:00 Batman: Początek - film fabularny, USA/Wielka Brytania 2005

06:05 Znaki szczególne (2) - serial, Polska 1977 07:00 Co nam w duszy gra (2) rozrywka, Polska 2010 07:55 I kudłate, i łaciate (2) - dla dzieci, Polska 2009 08:05 Buli (4) - serial, Kanada 1989 08:30 Pytanie na śniadanie 10:55 Smaki polskie 11:05 Doręczyciel (2) - serial, Polska 2009 12:00 Wiadomości 12:15 Plebania (1523) - serial, Polska 2010 12:45 Polska 24 13:10 Czarne chmury (1) - serial, Polska 1973 14:05 Światowiec 14:35 Laskowik & Malicki - Niedziela wieczór - rozrywka, Polska 2009 15:30 Smaki czasu z Karolem Okrasą 16:00 Złote przeboje - rozrywka, Polska 2010 16:30 Bulionerzy (75) - serial, Polska 2004 17:00 Teleexpress 17:20 M jak miłość (740) - serial, Polska 2010 18:15 Wojciech Cejrowski - boso przez świat (67) - dokument, Polska 2009 18:45 Plebania (1523) - serial, Polska 2010 19:15 Film pod strasznym tytułem (13) - serial, Polska 1996 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:15 Wideoteka dorosłego człowieka (99) - rozrywka, Polska 2010 20:45 Na dobre i na złe (407) - serial, Polska 2010 21:45 Pora umierać - film fabularny, Polska 2007 23:35 Festiwal Dialogu Czterech Kultur - muzyka, Polska 2004 00:25 Złote przeboje - rozrywka, Polska 2010 00:45 Słownik polsko@polski 01:15 Film pod strasznym tytułem (13) - serial, Polska 1996

06:00 Muzyczne listy - muzyka 07:15 Słoneczny patrol (12) - serial, USA 1989 08:20 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 09:20 Mała czarna - talk show, Polska 2010 10:20 Osaczona (12) - serial, USA 2007 11:20 Nie igraj z aniołem (23) serial, Meksyk 2008 12:20 Muzyczne listy - muzyka 13:30 AlleGra 14:00 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 15:00 Nie igraj z aniołem (24) serial, Meksyk 2008 16:00 Zbuntowani (195) - serial, Meksyk 2004 17:00 Mała czarna - talk show, Polska 2010 18:00 Słoneczny patrol (13) - serial, USA 1989 19:00 Morze miłości (14) - serial, Meksyk 2009 20:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami (5) - serial, USA 2006 21:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami (6) - serial, USA 2006 22:00 Śmierć na talerzu (3) - dokument, Singapur 2009 23:05 Slutty, Busty and Bad - film fabularny, USA 2009 01:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami (5) - serial, USA 2006 02:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami (6) - serial, USA 2006

06:20 Na Wspólnej (741) - serial, Polska 2007 06:50 Kuba Wojewódzki talk show, Polska 07:50 Życie przede wszystkim (17) - serial, USA 2001 08:50 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze (12) - serial, USA 2004 09:50 BrzydUla (23) - serial, Polska 2008 10:25 BrzydUla (24) - serial, Polska 2008 10:55 Telezakupy 12:35 Apetyt na kasę rozrywka, Polska 2009 13:35 Marina (21) - serial, Meksyk/USA 2006-2007 14:35 Kuba Wojewódzki - talk show, Polska 15:35 Dwóch i pół (3) - serial, USA 2009 16:05 Życie przede wszystkim (18) - serial, USA 2001 17:05 BrzydUla (25) - serial, Polska 2008 17:35 BrzydUla (26) - serial, Polska 2008 18:05 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze (13) - serial, USA 2004 19:05 Teoria wielkiego podrywu (5) - serial, USA 2009 19:35 Dwóch i pół (4) - serial, USA 2009 20:05 Krzysztof Kolumb (3) - serial, Włochy/USA/Francja/RFN 1985 22:15 Luzacy - film fabularny, USA 2002 00:00 Sześć stóp pod ziemią (10) - serial, USA 2005 01:10 Arkana magii - rozrywka, Polska 2010

21:59 Konfrontacja Sztuk Walki - News 22:00 Człowiek widmo - film fabularny, USA 2000 00:20 Cały ten zgiełk - film fabularny, USA 1979

00:55 Kuba Wojewódzki (2) - talk show, Polska 2010 01:55 Po co spać, jak można grać? - rozrywka, Polska 2010 03:10 Telesklep 03:35 Śmiertelna gorączka - film fabularny, USA 2002

EUROSPORT PL 08:35 Rajd Jedwabnego Szlaku Sankt Petersburg - Soczi 08:45 Mistrzostwa Świata kobiet do lat 17 w Trynidadzie i Tobago 10:00 Mistrzostwa Świata w Mont-Sainte-Anne 11:00 Vuelta a Espańa 12:00 Mistrzostwa Świata kobiet do lat 17 w Trynidadzie i Tobago 13:45 Mistrzostwa Świata kobiet do lat 17 w Trynidadzie i Tobago 15:00 Vuelta a Espańa 16:00 Vuelta a Espańa 17:45 Mistrzostwa Świata kobiet do lat 17 w Trynidadzie i Tobago 19:00 Eurogole Flesz 19:10 Mistrzostwa Świata w Antalyi 21:00 PBA Tour w USA 22:00 Mistrzostwa Świata kobiet do lat 17 w Trynidadzie i Tobago 00:00 Rajd Jedwabnego Szlaku Sankt Petersburg - Soczi 00:15 Vuelta a Espańa 00:45 Mistrzostwa Świata w Antalyi

PULS 06:00 Stacja Porankowo - dla dzieci 08:30 Burza uczuć (534) - serial, Niemcy 2005 09:30 Pustynna miłość (14) - serial, USA/Kolumbia/Brazylia 2010 10:30 Gdzie jest Elisa? (14) - serial, USA 2010 11:30 Sędzia Judy (14) - rozrywka, USA 2006 12:00 Dyżur (32) - dokument, Polska 2009 12:30 31. Międzynarodowy Festiwal Cyrkowy w Monte Carlo (2) - dokument 14:30 Burza uczuć (535) - serial, Niemcy 2005 15:30 Pustynna miłość (15) - serial, USA/Kolumbia/Brazylia 2010 16:30 Gdzie jest Elisa? (15) - serial, USA 2010 17:30 Sędzia Judy (15) - rozrywka, USA 2006 18:00 Z archiwum policji (3) - dokument, Polska 2010 18:30 Pan Andersen opowiada (15) - serial, Dania 2002 19:00 Piotruś Pan i piraci (15) - serial, USA 1990 19:30 Tom i Jerry (40) - serial, USA 1966 20:00 Flintstonowie (23) serial, USA 1960 20:30 Wyspa piratów - film fabularny, USA 1998 22:30 Goło i wesoło (86) - rozrywka 23:00 Dziewczyny na ekran (3) - rozrywka, Polska 2010 23:30 Niebezpieczna terapia III - film fabularny, USA 1998 01:30 Z archiwum policji (3) - dokument, Polska 2010


12

Nr 36 (036) 17 września - 23 września 2010

SOBOTA 18.09.2010

Irmy Józefa

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

POLONIA

TV4

TVN 7

06:00 Moda na sukces (5140) serial, USA 2007 06:25 Moda na sukces (5141) serial, USA 2007 06:50 Trzeba się dobrze spisać (6) - dokument, Polska 2010 07:20 Spis rolny na Plebanii - dokument, Polska 2010 07:30 Rok w ogrodzie 08:00 Wiadomości 08:10 Pogoda 08:15 Weekendowy magazyn filmowy - kultura, Polska 2010 08:40 Ssaki morskie (8) - dokument, Francja 1996 09:20 Ziarno 09:45 Britannia High (2) - serial, Wielka Brytania 2008 10:45 Stawka większa niż życie (2) - serial, Polska 1966 11:55 Wielka wędrówka ludzkości (2) - dokument, Wielka Brytania 2009 13:00 Wiadomości 13:10 Zacisze gwiazd (77) - rozrywka, Polska 2010 13:45 Czarodziejskie chwile film fabularny, Wielka Brytania 1989 15:30 Małe dranie 16:00 Miłość nad rozlewiskiem (1) - serial, Polska 2010 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:20 Wściekłe gary 17:55 Jaka to melodia? - wydanie specjalne - rozrywka, Polska 2010 18:50 Jaka to melodia? - wydanie specjalne - rozrywka, Polska 2010 19:00 Moi przyjaciele: Tygrys i Kubuś (21) - serial, USA 2005 19:30 Wiadomości 19:50 Sport 20:00 Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski - Rajd Koszyc 20:05 Pogoda 20:20 Opowieści z Narnii: Książę Kaspian - film fabularny, USA/Wielka Brytania 2008 23:00 Zabójczy szept - film fabularny, USA/Kanada 2007 00:45 Ucieczka w kosmos i wojny Rozjemców (1) - film fabularny, USA/Australia 2004 02:20 Instynkt zabijania: Z archiwum agentki Candice DeLong - film fabularny, USA 2003

06:00 Trzeba się dobrze spisać (5) - dokument, Polska 2010 06:35 Człowiek wśród ludzi 07:05 Maszyna zmian (4) - serial, Polska 1995 07:35 Poezja łączy ludzi (49) kultura, Polska 2008 07:50 M jak miłość (755) - serial, Polska 2010 08:45 M jak miłość (756) - serial, Polska 2010 09:40 Barwy szczęścia (453) - serial, Polska 2010 10:10 Barwy szczęścia (454) - serial, Polska 2010 10:45 Licencja na wychowanie (27) - serial, Polska 2010 11:15 Licencja na wychowanie (28) - serial, Polska 2010 11:50 Wojciech Cejrowski - boso przez świat (66) - dokument, Polska 2007 12:20 Smaki czasu z Karolem Okrasą 12:50 Licencja na wychowanie (29) - serial, Polska 2010 13:20 Licencja na wychowanie (30) - serial, Polska 2010 14:00 Familiada - rozrywka, Polska 2010 14:35 Wideoteka dorosłego człowieka (100) - rozrywka, Polska 2010 15:10 Kocham cię, Polsko! (40) rozrywka, Polska 2010 16:35 Lew o imieniu Christian dokument, Wielka Brytania 2009 17:30 Słowo na niedzielę 17:35 Wstęp wolny! - kultura, Polska 2010 18:00 Panorama 18:30 Sport-telegram 18:35 Pogoda 18:50 Wielka draka o dzieciaka kulisy (1) - dokument, Polska 2010 19:00 Wielka draka o dzieciaka (1) - rozrywka, Polska 2010 20:05 U Pana Boga w ogródku (1) - serial, Polska 2008 20:55 Laskowik & Malicki (12) rozrywka, Polska 2010 22:05 Annapolis - film fabularny, USA 2006 23:55 Europejskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych w Warszawie 01:00 Honor nade wszystko (2) film fabularny, USA 1993 02:45 Psy II. Ostatnia krew - film fabularny, Polska 1994

06:00 Nowy dzień z Polsat News 07:15 Scooby Doo, gdzie jesteś? (1) - serial 07:45 Przygody w siodle: ratujmy Pine Hollow - film fabularny, Australia 2005 09:45 Magazyn UEFA Champions League 10:15 Ewa gotuje 10:45 Czarodziejki (5) - serial, USA 1998 11:45 Czarodziejki (6) - serial, USA 1998

08:00 Biała i Strzała podbijają kosmos (3D) - kulisy filmu - dokument 08:30 Dzień dobry TVN 10:55 Na Wspólnej (1307) - serial, Polska 2010 11:20 Na Wspólnej (1308) - serial, Polska 2010 11:50 Na Wspólnej (1309) - serial, Polska 2010 12:15 Na Wspólnej (1310) - serial, Polska 2010 12:40 Szymon Majewski Show (2) - rozrywka, Polska 2010 13:40 Shrek - film fabularny, USA 2001 15:45 Majka (119) - serial, Polska 2010 16:15 Majka (120) - serial, Polska 2010 16:40 Majka (121) - serial, Polska 2010 17:15 Majka (122) - serial, Polska 2010 17:35 Majka (123) - serial, Polska 2010 18:00 Kuchenne rewolucje (3) rozrywka, Polska 2010 19:00 Fakty 19:25 Sport 19:35 Pogoda 19:45 Uwaga! 20:00 Mam talent (3) - rozrywka, Polska 2010 21:40 Tylko mnie kochaj - film fabularny, Polska 2006

07:00 Bulionerzy (71) - serial, Polska 2006 07:25 Bulionerzy (72) - serial, Polska 2006 07:50 Bulionerzy (73) - serial, Polska 2004 08:15 Bulionerzy (74) - serial, Polska 2004 08:40 Bulionerzy (75) - serial, Polska 2004 09:15 Ranczo pod Zieloną Siódemką (14) - serial, Czechy 1998 09:50 Dzika Polska (27) - dokument, Polska 2007 10:20 Czterej pancerni i pies (19) - serial, Polska 1970 11:25 Makłowicz w podróży 11:55 Czterdziestolatek (1) - serial, Polska 1974 13:00 Wiadomości 13:15 Czarodziejski świat Łazienek - dokument, Polska 2006 14:10 Twoje złote przeboje - muzyka, Polska 2010 14:25 Skarby nieodkryte 14:55 Więzy krwi (15) - serial, Polska 2001 15:35 Złote przeboje - rozrywka, Polska 2010 16:00 Kulturalni PL (1) - kultura, Polska 2010 17:00 Teleexpress 17:20 M jak miłość (741) - serial, Polska 2010 18:10 Barwy szczęścia (232) - serial, Polska 2008 18:40 Barwy szczęścia (233) - serial, Polska 2008 19:15 Olimpiada Bolka i Lolka (1) - serial, Polska 1984 19:30 Wiadomości 19:50 Sport 20:10 Sprawiedliwi (1) - serial, Polska 2010 21:00 Warszawa Singera 2010 Kadysz - muzyka, Polska 2010 22:55 Nowy Jork, czwarta rano film fabularny, Polska 1988 00:25 M jak miłość (741) - serial, Polska 2010 01:15 Olimpiada Bolka i Lolka (1) - serial, Polska 1984 01:30 Wiadomości 01:50 Sport

06:20 V-Max 06:50 AlleGra 07:20 Mała czarna - talk show, Polska 2010 08:20 Rajd Japonii 09:20 Patrz, czuwaj, ucz się - film fabularny, USA 1994 11:00 Galileo 12:00 Mała czarna (238) - talk show, Polska 2010 13:00 Kinomaniak - kultura, Polska 2005 13:35 AlleGra 14:05 V-Max 14:40 Polska - Chorwacja 16:55 Gliniarze z Melbourne (3) serial, Australia 2009 17:55 Podróż do wnętrza wulkanu - dokument, USA 2006 19:00 Galileo 20:00 Kantata dla Hitlera - film fabularny, Niemcy 2005 22:40 Spadkobiercy (29) - rozrywka, Polska 2010 23:40 Chłopaki z taśmy - rozrywka, Polska 2010 00:40 Szkoła uwodzenia II - film fabularny, USA 2000 02:30 Mała czarna - talk show, Polska 2010 03:25 Kinomaniak - kultura, Polska 2005

06:55 Telezakupy 09:00 Jej cały świat (5) - serial, USA 1998 09:30 Frasier (15) - serial, USA 2001 10:00 Frasier (16) - serial, USA 2001 10:35 Flipper - film fabularny, USA 1996 12:30 Diabli nadali (18) - serial, USA 2001 13:00 Diabli nadali (19) - serial, USA 2001 13:30 Diabli nadali (20) - serial, USA 2001 14:00 Diabli nadali (21) - serial, USA 2001 14:30 Diabli nadali (22) - serial, USA 2001 15:00 Paulie, gadający ptak - film fabularny, USA 1998 17:00 Teoria wielkiego podrywu (1) - serial, USA 2009 17:30 Teoria wielkiego podrywu (2) - serial, USA 2009 18:00 Teoria wielkiego podrywu (3) - serial, USA 2009 18:30 Teoria wielkiego podrywu (4) - serial, USA 2009 19:00 Teoria wielkiego podrywu (5) - serial, USA 2009 19:30 Orły Temidy - film fabularny, USA 1986 21:55 Wszystko zostaje w rodzinie - film fabularny, Wielka Brytania 2005 00:00 Godzina zemsty - film fabularny, USA 1999 02:05 Arkana magii - rozrywka, Polska 2010

12:45 Przygody Merlina (3) - serial, Wielka Brytania 2009 13:45 Dom nie do poznania (184) - rozrywka, USA 2009 14:45 Się kręci (187) - rozrywka, Polska 2010 15:45 Rodzina zastępcza plus (261) - serial, Polska 2007 16:45 Ludzie Chudego (3) - serial, Polska 2010 17:45 Światowe rekordy Guinnessa (1) - rozrywka, Polska 2010 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Daleko od noszy (15) - serial, Polska 2010 20:00 Mariusz Pudzianowski Eric Esch,

00:00 Todd rzeźnik - film fabularny, Irlandia/USA 1997 01:45 Zagadkowa Noc (539) rozrywka, Polska 2010

23:45 Śmiertelna gorączka - film fabularny, USA 2002 01:45 Po co spać, jak można grać? - rozrywka, Polska 2010 03:00 Telesklep 03:25 Słoneczny wojownik - film fabularny, USA 1986

NIEDZIELA 19.09.2010

EUROSPORT PL 08:30 Rajd Jedwabnego Szlaku Sankt Petersburg - Soczi 08:45 FIA WTCC 09:15 Mistrzostwa Świata kobiet do lat 17 w Trynidadzie i Tobago 10:15 Vuelta a Espańa 11:00 Londyn wzywa 11:05 Mistrzostwa Świata kobiet do lat 17 w Trynidadzie i Tobago 12:00 Mistrzostwa Świata kobiet do lat 17 w Trynidadzie i Tobago 13:00 Wyścigi w Walencji 14:00 World Series by Renault w Silverstone 15:00 Wyścigi w Walencji 15:45 Vuelta a Espańa 17:45 Mistrzostwa Świata w Antalyi 19:00 World Open w Glasgow 20:00 World Open w Glasgow 23:00 Rajd Jedwabnego Szlaku Sankt Petersburg - Soczi 23:15 Fight Club 01:00 World Open w Glasgow

PULS 06:00 Will i Grace (13) - serial, USA 1998-2006 06:30 Koń, który mówi (7) - serial, USA 1961 07:00 Niebezpieczne spotkania (3) - dokument, USA 2008 08:00 Hi Hi TV (33) - rozrywka, Polska 2010 08:30 Stacja Porankowo - dla dzieci 09:30 Pan Andersen opowiada (11) - serial, Dania 2002 10:30 Flintstonowie (19) - serial, USA 1960 11:30 Tom i Jerry (28) - serial, USA 1966 12:30 Duszek głuptasek - film fabularny, Niemcy 2006 14:30 Mali spryciarze - film fabularny, USA 2000 16:30 32. Międzynarodowy Festiwal Cyrkowy w Monte Carlo (2) - dokument 18:30 Egzekutorzy (3) - rozrywka, USA 19:00 Hi Hi TV (35) - rozrywka, Polska 2010 19:30 Ale numer! (5) - rozrywka, Kanada 2002-2005 20:00 Jadowita cisza - film fabularny, USA 2009 22:00 Wojownicy wszech czasów (3) - rozrywka, USA 2009 23:00 W kręgu MMA 00:00 Medium (3) - serial, USA 2005 01:00 Nocne hity - muzyka

Januarego, Konstancji

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

POLONIA

TV4

TVN 7

06:00 Mały rycerz El Cid (2) - serial, Hiszpania 1980 06:30 Powszechny spis rolny 2010 07:00 Transmisja mszy św. z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach 08:00 Tydzień 08:35 Klub przyjaciół Myszki Miki (33) - serial, USA 2008 09:10 Toy Story II - film fabularny, USA 1999 10:50 Czarodzieje z Waverly Place (2) - serial, USA 2008 11:20 Bronisław Wildstein przedstawia - talk show, Polska 2010 11:50 Między ziemią a niebem 12:00 Anioł Pański 12:15 Między ziemią a niebem 13:00 Wiadomości 13:20 Dożynki prezydenckie w Spale 14:20 Siara w kuluarach (2) - rozrywka, Polska 2010 14:50 Winnetou i Old Firehand (10) - film fabularny, Jugosławia/Włochy/RFN 1966 16:35 Ratownicy. Na górskim planie - dokument, Polska 2010 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:30 Ojciec Mateusz (46) - serial, Polska 2010 18:25 Jaka to melodia? - rozrywka, Polska 2010 19:00 Chip i Dale (29) - serial, USA 1989-1990 19:30 Wiadomości 19:50 Sport 20:00 Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski - Rajd Koszyc 20:05 Pogoda 20:20 Miłość nad rozlewiskiem (2) - serial, Polska 2010 21:20 Wszystko gra - film fabularny, Wielka Brytania/USA/Irlandia 2005 23:35 Ślicznotki - film fabularny, USA 1995 01:35 Wymyśleni bohaterowie film fabularny, USA/Belgia/ Niemcy 2004 03:35 Krew z krwi, kość z kości film fabularny, USA 1993

06:30 Sto tysięcy bocianów (26) dokument, Polska 2008 07:00 M jak miłość (757) - serial, Polska 2010 07:55 Barwy szczęścia (455) - serial, Polska 2010 08:25 Barwy szczęścia (456) - serial, Polska 2010 09:05 ZOO story - dokument, Polska 2010 09:30 Łagodna na drodze 09:45 Krokodyle olbrzymy (2) dokument, Wielka Brytania 2006 10:50 Wojciech Cejrowski - boso przez świat (91) - dokument, Polska 2009 11:25 Makłowicz w podróży 12:00 Bez baterii nie działa - film fabularny, USA 1987 14:00 Familiada - rozrywka, Polska 2010 14:35 Złotopolscy (1106) - serial, Polska 2010 15:10 Szansa na sukces - rozrywka, Polska 2010 16:15 Na dobre i na złe (412) - serial, Polska 2010 17:15 XII Mazurska Noc Kabaretowa - Mrągowo 2010 (1) rozrywka, Polska 2010 18:00 Panorama 18:30 Sport-telegram 18:40 Pogoda 18:45 Tak to leciało! - kulisy - dokument, Polska 2010 18:55 Tak to leciało! - rozrywka, Polska 2010 20:05 Kabaretowy Klub Dwójki (23) - rozrywka, Polska 2010 21:05 Czas honoru (27) - serial, Polska 2010 22:05 XI Mazurska Noc Kabaretowa - Hello Poland - rozrywka, Polska 2009 22:40 Magazyn Ekstraklasy Szybka piłka 23:10 Kocham kino - kultura, Polska 2010 23:45 Tu, gdzie śpiewał Jan Kiepura - muzyka, Polska 2010 00:40 Kabaretożercy (2) - rozrywka, Polska 2010 01:35 Tele PRLe (17) - rozrywka, Polska 2005 02:25 Czy jest tu panna na wydaniu? - film fabularny, Polska 1977 03:35 Książę z bajki - film telewizyjny, USA 2001

06:00 Nowy dzień z Polsat News 07:10 Co nowego u Scooby’ego? (12) - serial, USA 2004 07:45 Kaczor Donald przedstawia (52) - dla dzieci, USA 1983 08:15 Scooby Doo, gdzie jesteś? (2) - serial 08:45 Gumisie (8) - serial, USA 1985 09:15 Gumisie (1) - serial, USA 1985 09:45 Kacze opowieści (25) - serial, USA 1987 10:15 Kacze opowieści (26) - serial, USA 1987 10:45 Syn prezydenta - film fabularny, USA 1996 12:55 Policyjna opowieść II - film fabularny, Hongkong 1988 15:10 Stary, gdzie moja bryka? film fabularny, USA 2000 16:45 Szpilki na Giewoncie (3) serial, Polska 2010 17:45 Hotel 52 (16) - serial, Polska 2010 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Świat według Kiepskich (234) - serial, Polska 2005 20:00 Ludzie Chudego (4) - serial, Polska 2010 21:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami (2) - serial, USA 2009 22:00 Kości (3) - serial, USA 2009 23:00 Psychopata - film fabularny, USA 1995

08:00 Maja w ogrodzie 08:25 Akademia ogrodnika 08:30 Dzień dobry TVN 10:55 Co za tydzień 11:20 Kuchenne rewolucje (3) rozrywka, Polska 2010 12:20 Usta usta (2) - serial, Polska 2010 13:20 Top Model. Zostań modelką (2) - rozrywka, Polska 2010 14:20 Mam talent (3) - rozrywka, Polska 2010 15:55 Zebra z klasą - film fabularny, USA/RPA 2005

06:35 Złote przeboje - rozrywka, Polska 2010 07:00 Plebania (1519) - serial, Polska 2010 07:20 Plebania (1520) - serial, Polska 2010 07:40 Plebania (1521) - serial, Polska 2010 08:00 Plebania (1522) - serial, Polska 2010 08:25 Plebania (1523) - serial, Polska 2010 08:55 Tam, gdzie spadają gwiazdy (1) - serial, Czechy 1996 09:25 Słownik polsko@polski 09:55 Czterej pancerni i pies (20) - serial, Polska 1970 11:00 Smaki czasu z Karolem Okrasą 11:30 Twoje złote przeboje - muzyka, Polska 2010 11:50 Między ziemią a niebem 12:00 Anioł Pański 12:15 Między ziemią a niebem 12:45 Pozytywnie zakręceni 13:00 Msza święta z kościoła pw. św. Kazimierza, św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Stróży 14:15 Dożynki prezydenckie w Spale 15:05 Kabaretowy Alfabet Dwójki (20) - rozrywka, Polska 2005 15:30 Filmówka (2) - dokument, Polska 1996 15:55 Złotopolscy (1094) - serial, Polska 2009 16:25 Gra w miasta - rozrywka, Polska 2010 17:00 Teleexpress 17:20 M jak miłość (742) - serial, Polska 2010 18:10 Barwy szczęścia (234) - serial, Polska 2008 18:40 Barwy szczęścia (235) - serial, Polska 2009 19:10 Baśnie i bajki polskie (15) serial, Polska 2008 19:30 Wiadomości 19:50 Sport 20:10 Czarne chmury (2) - serial, Polska 1973 21:05 Kocham cię, Polsko! (40) rozrywka, Polska 2010 22:35 Akwarium, czyli samotność szpiega (3) - serial, Polska/Niemcy/Ukraina 1995 23:45 Zacisze gwiazd (72) - rozrywka, Polska 2010 00:15 M jak miłość (742) - serial, Polska 2010 01:10 Baśnie i bajki polskie (15) serial, Polska 2008

06:25 Dekoratornia - film telewizyjny, Polska 2009 06:55 Miliony Baileya - film fabularny, Kanada 2005 08:50 Nowicjusz - film fabularny, USA 1990 11:00 Galileo 12:00 Mała czarna (239) - talk show, Polska 2010 13:00 Dekoratornia - film telewizyjny, Polska 2009 13:35 Spadkobiercy (29) - rozrywka, Polska 2010 14:40 Polska - Serbia 17:00 Grand Prix Włoch 17:30 VIP - kultura, Polska 18:00 Gliniarze z Melbourne (4) serial, Australia 2009 19:00 Galileo 20:00 Galileo Extra 21:00 STOP Drogówka 22:00 Spadkobiercy (30) - rozrywka, Polska 2010 23:00 Chłopaki z taśmy - rozrywka, Polska 2010 00:05 Gliniarze z Melbourne (3) serial, Australia 2009 01:05 Gliniarze z Melbourne (4) serial, Australia 2009 02:05 Mała czarna - talk show, Polska 2010 03:05 VIP - kultura, Polska 03:25 Duran Duran - Extraordinary World - muzyka

07:00 Telezakupy 09:05 Jej cały świat (6) - serial, USA 1998 09:35 Frasier (17) - serial, USA 2001 10:05 Frasier (18) - serial, USA 2001 10:35 Paulie, gadający ptak - film fabularny, USA 1998 12:35 Plotkara (22) - serial, USA 2009 13:30 Krzysztof Kolumb (3) - serial, Włochy/USA/Francja/RFN 1985 15:40 Orły Temidy - film fabularny, USA 1986 18:00 Miasteczko Twin Peaks (12) - serial, USA 1990 19:05 Uwaga, faceci! (16) - serial, USA 2006 20:05 Godzina zemsty - film fabularny, USA 1999 22:10 Dowody zbrodni (6) - serial, USA 2007 23:10 Mężczyźni o tym nie mówią - film fabularny, USA 1993 01:10 Arkana magii - rozrywka, Polska 2010

01:45 Miedź Legnica - Wisła Płock 02:30 Tajemnice losu

18:00 Milionerzy (138) - rozrywka, Polska 2010 19:00 Fakty 19:25 Sport 19:35 Pogoda 19:45 Uwaga! 20:00 Taniec z gwiazdami (3) rozrywka, Polska 2010 22:40 Słoneczny wojownik - film fabularny, USA 1986

00:45 Klub szalonych dziewic (13) - serial, Polska 2010 01:40 Po co spać, jak można grać? - rozrywka, Polska 2010 02:55 Telesklep 03:20 Zebra z klasą - film fabularny, USA/RPA 2005

EUROSPORT PL 08:30 Wyścigi w Walencji 09:00 Mistrzostwa Europy w Ostrawie 10:00 Mistrzostwa Europy w Ostrawie 11:45 Mistrzostwa Świata w Hiszpanii 12:45 Wyścigi w Walencji 13:45 Wyścigi w Walencji 14:45 Wyścigi w Walencji 16:00 Vuelta a Espańa 17:45 Mistrzostwa Świata w Antalyi 19:00 Mistrzostwa Europy w Ostrawie 20:00 World Series by Renault w Silverstone 20:30 Weekend w sportach motorowych 20:45 World Open w Glasgow 23:00 Andre Ward - Allan Green 00:15 Vuelta a Espańa 01:00 Rajd Jedwabnego Szlaku Sankt Petersburg - Soczi 01:15 Weekend w sportach motorowych

PULS 06:00 Will i Grace (14) - serial, USA 1998-2006 06:30 Koń, który mówi (8) - serial, USA 1961 07:00 Najgroźniejsze zwierzęta świata (3) - dokument, USA 2007 08:00 Hi Hi TV (34) - rozrywka, Polska 2010 08:30 Stacja Porankowo - dla dzieci 09:30 Pan Andersen opowiada (13) - serial, Dania 2002 10:30 Flintstonowie (21) - serial, USA 1960 11:30 Tom i Jerry (37) - serial, USA 1966 12:30 Magiczna lampa - film fabularny, USA/Rumunia 1999 14:30 Manatu - film fabularny, Niemcy 2007 16:30 Wyspa piratów - film fabularny, USA 1998 18:30 Taki jest świat 19:00 Hi Hi TV (36) - rozrywka, Polska 2010 19:30 Ale numer! (6) - rozrywka, Kanada 2002-2005 20:00 Szpital - nagłe przypadki - dokument, USA 2005 21:00 Szok wideo - rozrywka 22:00 Podniebny horror (3) - dokument, USA 2003 23:00 Goło i wesoło (85) - rozrywka 23:30 Dziewczyny na ekran (3) - rozrywka, Polska 2010 00:00 Strach się bać! (3) - rozrywka, USA 2003 00:30 Goło i wesoło (86) rozrywka 01:00 Nocne hity - muzyka


13

Nr 36 (036) 17 września - 23 września 2010

PONIEDZIAŁEK 20.09.2010

Filipiny, Eustachego

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

POLONIA

TV4

TVN 7

06:00 Kawa czy herbata? 08:05 Polityka przy kawie - publicystyka, Polska 2010 08:20 Życie na cieplejszej planecie (2) - dokument, Polska 2009 08:40 Legenda Nezha (44) - serial, Chiny 2003 09:15 Toy Story II - film fabularny, USA 1999 11:00 Vacansoleil Grand Prix MTB w Szczawnie-Zdroju 11:20 Telezakupy 12:00 Wiadomości 12:10 Agrobiznes 12:40 Życie ptaków (1) - dokument, Wielka Brytania 1998 13:15 Plebania (1533) - serial, Polska 2010 13:40 Klan (1922) - serial, Polska 2010 14:10 Jaka to melodia? - rozrywka, Polska 2010 14:45 31. Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry - rozrywka, Polska 2010 15:00 Wiadomości 15:10 Pogoda 15:15 Polityka przy kawie - publicystyka, Polska 2010 15:35 Moda na sukces (5142) serial, USA 2007 16:00 Moda na sukces (5143) serial, USA 2007 16:30 Plebania (1534) - serial, Polska 2010 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:25 Celownik 17:55 Klan (1923) - serial, Polska 2010 18:35 Jaka to melodia? - rozrywka, Polska 2010 19:05 Przygody rozbójnika Rumcajsa (3) - serial, Czechosłowacja 1967 19:10 Bajki z mchu i paproci (17) - serial, Czechosłowacja 1968 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:05 Europejskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych 20:10 Pogoda 20:30 Ranczo (33) - serial, Polska 2008 21:30 W roli Boga - teatr, Polska 2010 23:00 1941 - film fabularny, USA 1979 01:05 Gwiezdne wojny IV - Nowa nadzieja - film fabularny, USA 1977 03:15 Boża podszewka (9) - serial, Polska 1997

06:00 Trzeba się dobrze spisać (7) - dokument, Polska 2010 06:30 Żydzi z Nowego Targu dokument, Polska 2010 06:55 Spełnione proroctwa - dokument, Polska 2010 07:20 ZUS dla ciebie! 07:30 Na dobre i na złe (11) - serial, Polska 1999 08:30 Pytanie na śniadanie 10:50 Aleja gwiazd - rozrywka, Polska 2010 11:15 Familiada - rozrywka, Polska 2010 11:45 Jak dzieci zawiesiły słońce na niebie - dokument, Polska 2009 12:20 Pytając o Boga (3) - dokument, Polska 2010 12:45 Potrzebna od zaraz 13:20 Książę z bajki - film telewizyjny, USA 2001 15:05 Czas honoru (27) - serial, Polska 2010 16:00 Program lokalny 16:35 Opowiedz nam swoją historię (5) - publicystyka, Polska 2010 17:25 Jeden z dziesięciu - rozrywka, Polska 2010 18:00 Panorama 18:30 Gorący temat - publicystyka, Polska 2010 18:40 Sport-telegram 18:50 Pogoda 19:00 Licencja na wychowanie (31) - serial, Polska 2010 19:35 Bulionerzy (56) - serial, Polska 2004 20:10 Barwy szczęścia (457) - serial, Polska 2010 20:45 M jak miłość (758) - serial, Polska 2010 21:35 Kulisy serialu „M jak miłość” - dokument, Polska 2010 21:50 Tomasz Lis na żywo - publicystyka, Polska 2010 22:55 Zabójczy układ (1) - film fabularny, Kanada 2004 00:35 Saudyjskie królestwo od środka - dokument, Wielka Brytania 2008 01:45 Ostatnie zdjęcia - Andrzej Munk - dokument, Polska 2000 02:35 Wojenna narzeczona (3) serial, Polska/Wielka Brytania 1997

06:00 Nowy dzień z Polsat News 07:20 Franklin i skarb jeziora film fabularny, Kanada/Francja 2006 08:55 Świat według Kiepskich (34) - serial, Polska 1999 09:30 Świat według Kiepskich (35) - serial, Polska 2000 10:00 Daleko od noszy (33) - serial, Polska 2004 10:30 Daleko od noszy (34) - serial, Polska 2004 11:00 Malanowski i Partnerzy (192) - serial, Polska 2010 11:30 Samo życie (1506) - serial, Polska 2010 12:00 Rodzina zastępcza plus (167) - serial, Polska 2004 13:00 Zamieńmy się żonami (67) - rozrywka, USA 2008 14:00 Pierwsza miłość (1145) serial, Polska 2010 14:45 Tak, kochanie (24) - serial, USA 2001 15:15 Tak, kochanie (1) - serial, USA 2001 15:50 Wydarzenia 16:10 Pogoda 16:15 Interwencja 16:30 Malanowski i Partnerzy (193) - serial, Polska 2010 17:00 Dlaczego ja? (70) - serial, Polska 2010 18:00 Pierwsza miłość (1146) serial, Polska 2010 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Samo życie (1507) - serial, Polska 2010 20:00 Transporter II - film fabularny, Francja/USA 2005

06:00 Mango - Telezakupy 07:00 Granie na śniadanie - rozrywka, Polska 2010 08:00 Majka (123) - serial, Polska 2010 08:30 Dzień dobry TVN 11:00 Co za tydzień 11:30 Granie na ekranie - rozrywka, Polska 2010 12:10 Mango - Telezakupy 12:40 Sędzia Anna Maria Wesołowska (560) - serial, Polska 2010 13:40 W-11 wydział śledczy - serial, Polska 2010 14:20 Detektywi (703) - serial, Polska 2010 14:55 Hela w opałach (27) - serial, Polska 2007 15:25 Hela w opałach (28) - serial, Polska 2007 15:55 Rozmowy w toku - talk show, Polska 2010 16:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska (560) - serial, Polska 2010 17:55 Majka (124) - serial, Polska 2010 18:25 Detektywi (704) - serial, Polska 2010 19:00 Fakty 19:30 Sport 19:40 Pogoda 19:50 Uwaga! 20:05 Na Wspólnej (1311) - serial, Polska 2010 20:45 W-11 wydział śledczy - serial, Polska 2010 21:30 Szymon Majewski Show (3) - rozrywka, Polska 2010

06:25 Więzy krwi (15) - serial, Polska 2001 07:00 Studio Gama (7) - kultura, Polska 1981 07:55 Awantura o Basię (12) - serial, Polska 1996 08:30 Pytanie na śniadanie 10:55 Smaki polskie 11:10 M jak miłość (740) - serial, Polska 2010 12:00 Wiadomości 12:15 Plebania (1524) - serial, Polska 2010 12:40 Sto tysięcy bocianów - dokument, Polska 2010 13:10 Sprawiedliwi (1) - serial, Polska 2010 14:00 Spełnione proroctwa - dokument, Polska 2010 14:30 Barwy szczęścia (232) - serial, Polska 2008 15:00 Tygrysy Europy (3) - serial, Polska 1999 16:00 Złote przeboje - rozrywka, Polska 2010 16:30 Złotopolscy (1) - serial, Polska 1997 17:00 Teleexpress 17:20 Gala piosenki familijnej (2) - rozrywka, Polska 1996 18:15 Gra w miasta - rozrywka, Polska 2010 18:45 Plebania (1524) - serial, Polska 2010 19:15 Dziwne przygody koziołka Matołka (21) - serial, Polska 1974 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:15 Dom nad rozlewiskiem (7) - serial, Polska 2009 21:05 Polska 24 21:35 Jan Serce (3) - serial, Polska 1981 22:35 Kabaretowa Jedynka (7) rozrywka, Polska 2010 22:55 Tomasz Lis na żywo (100) publicystyka, Polska 2010 23:50 Dziewczyny - dokument, Polska 2009 00:25 Złote przeboje - rozrywka, Polska 2010 00:45 Skarby nieodkryte 01:15 Dziwne przygody koziołka Matołka (21) - serial, Polska 1974 01:30 Wiadomości

06:05 Muzyczne listy - muzyka 07:15 Słoneczny patrol (13) - serial, USA 1989 08:20 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 09:20 Morze miłości (14) - serial, Meksyk 2009 10:20 Mała czarna - talk show, Polska 2010 11:20 Nie igraj z aniołem (24) serial, Meksyk 2008 12:20 Muzyczne listy - muzyka 13:30 V-Max 14:00 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 15:00 Nie igraj z aniołem (25) serial, Meksyk 2008 16:00 Zbuntowani (196) - serial, Meksyk 2004 17:00 Osaczona (13) - serial, USA 2007 18:00 Słoneczny patrol (14) - serial, USA 1989 19:00 Morze miłości (15) - serial, Meksyk 2009 20:00 STOP Drogówka 21:00 Podróż do wnętrza wulkanu - dokument, USA 2006 22:05 Galileo 23:05 Galileo 00:05 CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku (7) - serial, USA/Kanada 2006 01:05 Mała czarna - talk show, Polska 2010 02:05 Muzyczne listy - muzyka

06:20 Na Wspólnej (741) - serial, Polska 2007 06:50 Kuba Wojewódzki (4) - talk show, Polska 2006 07:50 Życie przede wszystkim (18) - serial, USA 2001 08:50 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze (13) - serial, USA 2004 09:50 BrzydUla (25) - serial, Polska 2008 10:25 BrzydUla (26) - serial, Polska 2008 10:55 Telezakupy 12:35 Apetyt na kasę - rozrywka, Polska 2009 13:30 Marina (22) - serial, Meksyk/USA 20062007 14:30 Kuba Wojewódzki (5) talk show, Polska 2006 15:30 Dwóch i pół (4) - serial, USA 2009 16:00 Życie przede wszystkim (19) - serial, USA 2001 17:00 BrzydUla (27) - serial, Polska 2008 17:30 BrzydUla (28) - serial, Polska 2008 18:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze (14) - serial, USA 2004 19:00 Teoria wielkiego podrywu (6) - serial, USA 2009 19:35 Dwóch i pół (5) - serial, USA 2009 20:05 Mężczyźni o tym nie mówią - film fabularny, USA 1993 22:05 Kobra - oddział specjalny (1) - serial, Niemcy 2003 23:05 Egzekutor - film fabularny, USA 1976 01:05 Arkana magii - rozrywka, Polska 2010

21:50 Klient - film fabularny, USA 1994 00:30 Zagadkowa Noc (540) rozrywka, Polska 2010 02:30 Tajemnice losu

22:35 Mentalista (3) - serial, USA 2008 23:35 Superwizjer 00:10 Nie z tego świata (3) - serial, USA 2008 01:10 Co za tydzień 01:35 Uwaga! 01:55 Po co spać, jak można grać? - rozrywka, Polska 2010 03:10 Telesklep 03:35 Mentalista (3) - serial, USA 2008

PULS

EUROSPORT PL 08:30 Weekend w sportach motorowych 08:45 Wyścigi w Walencji 09:30 Wyścigi w Walencji 10:30 Vuelta a Espańa 11:30 Mistrzostwa Świata w Antalyi 12:30 World Open w Glasgow 13:30 World Open w Glasgow 18:00 Eurogole 18:45 Champions Club 20:15 Mistrzostwa Świata w Antalyi 21:00 Clash Time - Spotkanie z gwiazdami 21:05 Tydzień z World Wrestling Entertainment 21:35 Vintage Collection 22:30 Watts 22:40 Clash Time - Spotkanie z gwiazdami 22:45 Champions Club 00:15 World Open w Glasgow

WTOREK 21.09.2010

06:00 Stacja Porankowo - dla dzieci 08:30 Burza uczuć (535) - serial, Niemcy 2005 09:30 Pustynna miłość (15) - serial, USA/Kolumbia/Brazylia 2010 10:30 Gdzie jest Elisa? (15) - serial, USA 2010 11:30 Sędzia Judy (15) - rozrywka, USA 2006 12:00 Taki jest świat 12:30 Duszek głuptasek - film fabularny, Niemcy 2006 14:30 Burza uczuć (536) - serial, Niemcy 2005 15:30 Pustynna miłość (16) - serial, USA/Kolumbia/Brazylia 2010 16:30 Gdzie jest Elisa? (16) - serial, USA 2010 17:30 Sędzia Judy (16) - rozrywka, USA 2006 18:00 Dyżur (32) - dokument, Polska 2009 18:30 Pan Andersen opowiada (16) - serial, Dania 2002 19:00 Piotruś Pan i piraci (16) - serial, USA 1990 19:30 Tom i Jerry (43) - serial, USA 1966 20:00 Flintstonowie (24) - serial, USA 1960 20:30 Szok wideo - rozrywka 21:30 SWAT (4) - rozrywka, USA 2006 22:30 Goło i wesoło (87) - rozrywka 23:00 Jadowita cisza - film fabularny, USA 2009 01:00 Taki jest świat 01:30 Programy powtórkowe

Jonasza, Mateusza

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

POLONIA

06:00 Kawa czy herbata? 08:10 Polityka przy kawie - publicystyka, Polska 2010 08:20 Małe dranie 08:45 Owocowe ludki (38) - serial, Hiszpania 2002 09:20 Jedynkowe przedszkole (15) - dla dzieci, Polska 2008 09:50 Dlaczego? Po co? Jak? 10:15 Koszmarny Karolek (60) serial, Wielka Brytania 2008 10:25 Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie... - publicystyka, Polska 2010 10:55 Laboratorium europejskie 11:20 Telezakupy 12:00 Wiadomości 12:10 Agrobiznes 12:35 Jaka to melodia? - rozrywka, Polska 2010 13:10 Plebania (1534) - serial, Polska 2010 13:35 Relacja z greckokatolickiej liturgii święta Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy 14:25 Klan (1923) - serial, Polska 2010 15:00 Wiadomości 15:10 Pogoda 15:15 Polityka przy kawie - publicystyka, Polska 2010 15:35 Moda na sukces (5144) serial, USA 2007 16:00 Moda na sukces (5145) serial, USA 2007 16:30 Plebania (1535) - serial, Polska 2010 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:25 Celownik 17:55 Klan (1924) - serial, Polska 2010 18:35 Jaka to melodia? - rozrywka, Polska 2010 19:05 Magiczne przygody misia Ruperta (3) - serial, Wielka Brytania 2006 19:15 Bunio i Kimba (5) - serial, Wielka Brytania 2007 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:05 Europejskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych 20:10 Pogoda 20:30 Gwiezdne wojny IV - Nowa nadzieja - film fabularny, USA 1977 22:40 Misja specjalna 23:20 Ucieczka gangstera - film fabularny, USA 1994 01:25 Bracia i siostry (5) - serial, USA 2006 02:10 Notacje - dokument, Polska 2010

06:05 Opowiedz nam swoją historię - publicystyka, Polska 2010 06:55 Telezakupy 07:25 Na dobre i na złe (12) - serial, Polska 1999 08:30 Pytanie na śniadanie 10:50 Aleja gwiazd - rozrywka, Polska 2010 11:10 Familiada - rozrywka, Polska 2010 11:45 Pod lodami Antarktyki dokument, Wielka Brytania 2005 12:50 Licencja na wychowanie (31) - serial, Polska 2010 13:25 Wielka draka o dzieciaka rozrywka 2010 14:30 Barwy szczęścia (457) - serial, Polska 2010 15:05 M jak miłość (758) - serial, Polska 2010 16:00 Program lokalny 16:35 Opowiedz nam swoją historię - publicystyka, Polska 2010 17:25 Jeden z dziesięciu - rozrywka, Polska 2010 18:00 Panorama 18:30 Gorący temat - publicystyka, Polska 2010 18:40 Sport-telegram 18:50 Pogoda 19:00 Licencja na wychowanie (32) - serial, Polska 2010 19:35 Bulionerzy (57) - serial, Polska 2004 20:10 Barwy szczęścia (458) - serial, Polska 2010 20:40 Barwy życia (3) - dokument, Polska 2010 20:55 M jak miłość (759) - serial, Polska 2010 21:50 Magazyn Ekspresu Reporterów 22:55 Mama, tata, Bóg i szatan dokument, Polska 2008 23:50 Rzeka - film fabularny, USA 1984 02:00 07 zgłoś się (12) - serial, Polska 1981 03:10 Wiedźmin (3) - serial, Polska 2002

06:00 Nowy dzień z Polsat News 07:25 Alosza - film fabularny, Rosja 2004 09:00 Świat według Kiepskich (36) - serial, Polska 2000 09:25 Świat według Kiepskich (37) - serial, Polska 1999 10:00 Daleko od noszy (35) - serial, Polska 2004 10:30 Daleko od noszy (36) - serial, Polska 2004 11:00 Malanowski i Partnerzy (193) - serial, Polska 2010 11:30 Samo życie (1507) - serial, Polska 2010 12:00 Rodzina zastępcza plus (168) - serial, Polska 2004 13:00 Zamieńmy się żonami (68) - rozrywka, USA 2008 14:00 Pierwsza miłość (1146) serial, Polska 2010 14:45 Tak, kochanie (2) - serial, USA 2001 15:15 Tak, kochanie (3) - serial, USA 2001 15:50 Wydarzenia 16:10 Pogoda 16:15 Interwencja 16:30 Malanowski i Partnerzy (194) - serial, Polska 2010 17:00 Dlaczego ja? (71) - serial, Polska 2010 18:00 Pierwsza miłość (1147) serial, Polska 2010 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Samo życie (1508) - serial, Polska 2010 20:00 Sprawiedliwość ulicy - film fabularny, USA 2007

06:00 Mango - Telezakupy 07:00 Granie na śniadanie - rozrywka, Polska 2010 08:00 Majka (124) - serial, Polska 2010 08:30 Dzień dobry TVN 11:00 Na Wspólnej (1311) - serial, Polska 2010 11:30 Granie na ekranie - rozrywka, Polska 2010 12:10 Mango - Telezakupy 12:40 Sędzia Anna Maria Wesołowska (561) - serial, Polska 2010 13:40 W-11 wydział śledczy - serial, Polska 2010 14:20 Detektywi (704) - serial, Polska 2010 14:55 Hela w opałach (29) - serial, Polska 2007 15:25 Hela w opałach (30) - serial, Polska 2007 15:55 Rozmowy w toku - talk show, Polska 2010

06:05 Tomasz Lis na żywo (100) publicystyka, Polska 2010 07:00 Gala piosenki familijnej (2) - rozrywka, Polska 1996 07:55 Klasa na obcasach (3) - serial, Polska 2000 08:30 Pytanie na śniadanie 10:55 Smaki polskie 11:10 M jak miłość (741) - serial, Polska 2010 12:00 Wiadomości 12:15 Plebania (1525) - serial, Polska 2010 12:45 Polska 24 13:10 Egzamin z życia (36) - serial, Polska 2006 14:00 Zoo bez tajemnic (3) - dokument, Polska 2008 14:30 Barwy szczęścia (233) - serial, Polska 2008 15:00 Tomasz Lis na żywo (100) publicystyka, Polska 2010 16:00 Złote przeboje - rozrywka, Polska 2010 16:30 Złotopolscy (2) - serial, Polska 1997 17:00 Teleexpress 17:20 Szansa na sukces (159) rozrywka, Polska 2010 18:20 Filmówka (3) - dokument, Polska 1996 18:45 Plebania (1525) - serial, Polska 2010 19:15 Proszę słonia (5) - serial, Polska 1969 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:15 Ojciec Mateusz (39) - serial, Polska 2010 21:05 Polska 24 21:30 Wilnoteka (57) - dokument, Litwa 2010 21:40 Wydział zabójstw (29) - serial, Polska 2008 22:05 Wydział zabójstw (30) - serial, Polska 2008 22:35 Kabaretowy Klub Dwójki (20) - rozrywka, Polska 2010 23:25 Tygrysy Europy (3) - serial, Polska 1999 00:25 Złote przeboje - rozrywka, Polska 2010 00:45 Gra w miasta - rozrywka, Polska 2010 01:15 Proszę słonia (5) - serial, Polska 1969 01:30 Wiadomości 01:55 Sport

22:10 CSI: Kryminalne zagadki Miami (5) - serial, USA 2008 23:10 CSI: Kryminalne zagadki Miami (6) - serial, USA 2008 00:10 Rącze konie - film fabularny, USA 2000

16:55 Sąd rodzinny (153) - serial, Polska 2010 17:55 Majka (125) - serial, Polska 2010 18:25 Detektywi (705) - serial, Polska 2010 19:00 Fakty 19:30 Sport 19:40 Pogoda 19:50 Uwaga! 20:05 Na Wspólnej (1312) - serial, Polska 2010 20:45 W-11 wydział śledczy - serial, Polska 2010 21:30 Usta usta (3) - serial, Polska 2010 22:30 Kuba Wojewódzki (3) - talk show, Polska 2010 23:30 Kuchenne rewolucje (3) rozrywka, Polska 2010 00:30 Superwizjer 01:05 Uwaga! 01:25 Po co spać, jak można grać? - rozrywka, Polska 2010

TV4 06:05 Muzyczne listy - muzyka 07:15 Słoneczny patrol (14) - serial, USA 1989 08:20 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 09:20 Morze miłości (15) - serial, Meksyk 2009 10:20 Osaczona (13) - serial, USA 2007 11:20 Nie igraj z aniołem (25) serial, Meksyk 2008 12:20 Muzyczne listy - muzyka 13:30 VIP - kultura, Polska 14:00 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 15:00 Nie igraj z aniołem (26) serial, Meksyk 2008 16:00 Zbuntowani (197) - serial, Meksyk 2004 17:00 Osaczona (14) - serial, USA 2007 18:00 Słoneczny patrol (15) - serial, USA 1989 19:00 Morze miłości (16) - serial, Meksyk 2009 20:00 CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku (8) - serial, USA/Kanada 2006 21:00 CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku (7) - serial, USA/Kanada 2006 22:00 Zwycięzcy i grzesznicy film fabularny, Hongkong 1983 00:20 CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku (8) - serial, USA/Kanada 2006 01:20 Mała czarna - talk show, Polska 2010 02:20 Muzyczne listy - muzyka

EUROSPORT PL 08:30 Watts 08:45 Eurogole 09:30 Mistrzostwa Świata w Antalyi 10:15 World Open w Glasgow 11:45 Eurogole 12:30 Champions Club 14:00 World Open w Glasgow 18:30 Mistrzostwa Świata w Antalyi 19:00 Eurogole Flesz 19:10 Mistrzostwa Świata w Antalyi 21:00 World Open w Glasgow 23:00 Mistrzostwa Świata kobiet do lat 17 w Trynidadzie i Tobago 00:00 FIA WTCC 00:30 World Series by Renault w Silverstone 01:00 Mistrzostwa Świata w Antalyi

TVN 7 06:20 Na Wspólnej (742) - serial, Polska 2007 06:50 Kuba Wojewódzki (5) - talk show, Polska 2006 07:50 Życie przede wszystkim (19) - serial, USA 2001 08:50 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze (14) - serial, USA 2004 09:50 BrzydUla (27) - serial, Polska 2008 10:25 BrzydUla (28) - serial, Polska 2008 10:55 Telezakupy 12:35 Apetyt na kasę - rozrywka, Polska 2009 13:30 Marina (23) - serial, Meksyk/USA 20062007 14:30 Kuba Wojewódzki (6) talk show, Polska 2006 15:30 Dwóch i pół (5) - serial, USA 2009 16:00 Życie przede wszystkim (20) - serial, USA 2001 17:00 BrzydUla (29) - serial, Polska 2008 17:30 BrzydUla (30) - serial, Polska 2008 18:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze (15) - serial, USA 2004 19:00 Teoria wielkiego podrywu (7) - serial, USA 2009 19:35 Dwóch i pół (6) - serial, USA 2009 20:05 Egzekutor - film fabularny, USA 1976 22:05 Agenci NCIS (1) - serial, USA 2006 23:00 Simone - film fabularny, USA 2002 01:20 Arkana magii - rozrywka, Polska 2010

PULS 06:00 Stacja Porankowo - dla dzieci 08:30 Burza uczuć (536) - serial, Niemcy 2005 09:30 Pustynna miłość (16) - serial, USA/Kolumbia/Brazylia 2010 10:30 Gdzie jest Elisa? (16) - serial, USA 2010 11:30 Sędzia Judy (16) - rozrywka, USA 2006 12:00 Z archiwum policji (3) - dokument, Polska 2010 12:30 Mali spryciarze - film fabularny, USA 2000 14:30 Burza uczuć (537) - serial, Niemcy 2005 15:30 Pustynna miłość (17) - serial, USA/Kolumbia/Brazylia 2010 16:30 Gdzie jest Elisa? (17) - serial, USA 2010 17:30 Sędzia Judy (17) - rozrywka, USA 2006 18:00 Taki jest świat 18:30 Pan Andersen opowiada (17) - serial, Dania 2002 19:00 Piotruś Pan i piraci (17) serial, USA 1990 19:30 Tom i Jerry (46) - serial, USA 1966 20:00 Flintstonowie (25) - serial, USA 1960 20:30 Strach się bać! (4) - rozrywka, USA 2003 21:00 Egzekutorzy (4) - rozrywka, USA 21:30 Podniebny horror - dokument, USA 2003 22:30 Goło i wesoło (88) rozrywka 23:00 Jerry Springer Show (61) - talk show, USA 2007 00:00 Goło i wesoło (87) - rozrywka 00:30 Dziewczyny na ekran (3) - rozrywka, Polska 2010 01:00 Dyżur (32) - dokument, Polska 2009


14

Nr 36 (036) 17 września - 23 września 2010

ŚRODA 22.09.2010

Tomasza, Maurycego

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

POLONIA

TV4

TVN 7

06:00 Kawa czy herbata? 08:05 Polityka przy kawie - publicystyka, Polska 2010 08:20 Siara w kuluarach (2) - rozrywka, Polska 2010 08:40 Owocowe ludki (39) - serial, Hiszpania 2002 09:15 Budzik (325) - dla dzieci, Polska 2010 09:45 Moliki książkowe 10:00 Miejsce z historią - dokument, Polska 2010 10:20 Raj 10:50 Szerokie tory - dokument, Polska 2010 11:15 Telezakupy 12:00 Wiadomości 12:10 Agrobiznes 12:40 Życie ptaków (2) - dokument, Wielka Brytania 1998 13:10 Plebania (1535) - serial, Polska 2010 13:40 Klan (1924) - serial, Polska 2010 14:10 Jaka to melodia? - rozrywka, Polska 2010 14:45 31. Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry - rozrywka, Polska 2010 15:00 Wiadomości 15:10 Pogoda 15:15 Polityka przy kawie - publicystyka, Polska 2010 15:35 Moda na sukces (5146) serial, USA 2007 16:00 Moda na sukces (5147) serial, USA 2007 16:30 Plebania (1536) - serial, Polska 2010 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:25 Celownik 17:55 Klan (1925) - serial, Polska 2010 18:35 Jaka to melodia? - rozrywka, Polska 2010 19:05 Proszę słonia (3) - serial, Polska 1969 19:15 Nouky i przyjaciele (12) serial, Luksemburg 2008 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:10 Europejskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych 20:15 Pogoda 20:30 Ranczo (34) - serial, Polska 2008 21:30 Ratownicy (1) - serial, Polska 2010 22:25 Niepokonani. Niezwykłe historie (3) - talk show, Polska 2010 23:00 Warto rozmawiać - talk show, Polska 2010 23:55 Wojna światów - dokument, Polska 2010 00:25 W kręgu tajemnicy (5) - serial, Francja 2007

06:10 Opowiedz nam swoją historię - publicystyka, Polska 2010 06:55 Telezakupy 07:30 Na dobre i na złe (13) - serial, Polska 1999 08:30 Pytanie na śniadanie 10:50 Aleja gwiazd - rozrywka, Polska 2010 11:15 Gilotyna - rozrywka, Polska 2010 11:50 Córki McLeoda (131) - serial, Australia 2005 12:50 Licencja na wychowanie (32) - serial, Polska 2010 13:25 Tak to leciało! - rozrywka, Polska 2010 14:30 Barwy szczęścia (458) - serial, Polska 2010 15:00 M jak miłość (759) - serial, Polska 2010 16:00 Program lokalny 16:35 Opowiedz nam swoją historię - publicystyka, Polska 2010 17:25 Jeden z dziesięciu - rozrywka, Polska 2010 18:00 Panorama 18:30 Gorący temat - publicystyka, Polska 2010 18:40 Sport-telegram 18:50 Pogoda 19:00 Licencja na wychowanie (33) - serial, Polska 2010 19:35 Bulionerzy (58) - serial, Polska 2004 20:10 Barwy szczęścia (459) - serial, Polska 2010 20:45 M jak miłość (760) - serial, Polska 2010 21:40 Kulisy serialu „M jak miłość” - dokument, Polska 2010 21:50 Ojciec panny młodej II film fabularny, USA 1995 23:45 Kryminalne zagadki Las Vegas (3) - serial, Kanada/ USA 2007 00:40 Dr House (114) - serial, USA 2009 01:30 Pitbull (5) - serial, Polska 2005 02:25 Pitbull (6) - serial, Polska 2007

06:00 Nowy dzień z Polsat News 07:25 Smocze wzgórze - film fabularny, Hiszpania 2002 09:00 Świat według Kiepskich (38) - serial, Polska 2000 09:30 Świat według Kiepskich (39) - serial, Polska 2000 10:00 Daleko od noszy (37) - serial, Polska 2004 10:30 Daleko od noszy (38) - serial, Polska 2004 11:00 Malanowski i Partnerzy (194) - serial, Polska 2010 11:30 Samo życie (1508) - serial, Polska 2010 12:00 Rodzina zastępcza plus (169) - serial, Polska 2004 13:00 Zamieńmy się żonami (69) - rozrywka, USA 2008 14:00 Pierwsza miłość (1147) serial, Polska 2010 14:45 Tak, kochanie (4) - serial, USA 2001 15:15 Tak, kochanie (5) - serial, USA 2001 15:50 Wydarzenia 16:10 Pogoda 16:15 Interwencja 16:30 Malanowski i Partnerzy (195) - serial, Polska 2010 17:00 Dlaczego ja? (72) - serial, Polska 2010 18:00 Pierwsza miłość (1148) serial, Polska 2010 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Samo życie (1509) - serial, Polska 2010 20:00 Świat według Kiepskich (340) - serial, Polska 2010 20:30 Supersamiec - film fabularny, USA 2007

06:00 Mango - Telezakupy 07:00 Granie na śniadanie - rozrywka, Polska 2010 08:00 Majka (125) - serial, Polska 2010 08:30 Dzień dobry TVN 11:00 Na Wspólnej (1312) - serial, Polska 2010 11:30 Granie na ekranie - rozrywka, Polska 2010 12:10 Mango - Telezakupy 12:40 Sąd rodzinny (153) - serial, Polska 2010 13:40 W-11 wydział śledczy - serial, Polska 2010 14:20 Detektywi (705) - serial, Polska 2010 14:55 Hela w opałach (31) - serial, Polska 2007 15:25 Hela w opałach (32) - serial, Polska 2007 15:55 Rozmowy w toku - talk show, Polska 2010 16:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska (561) - serial, Polska 2010

06:05 Twoje złote przeboje - muzyka, Polska 2010 06:25 Dziewczyny - dokument, Polska 2009 07 07:00 Szansa na sukces (159) rozrywka, Polska 2010 07:55 Do przerwy 0:1 (3) - serial, Polska 1968 08 08:30 Pytanie na śniadanie 10 10:55 Smaki polskie 11 11:10 M jak miłość (742) - serial, Polska 2010 12 12:00 Wiadomości 12:15 Plebania (1526) - serial, Polska 2010 12:40 Polska 24 13 13:05 Wilnoteka (57) - dokument, Litwa 2010 13:15 Dom nad rozlewiskiem (7) - serial, Polska 2009 14 14:00 Ostoja 14:30 Barwy szczęścia (234) - serial, Polska 2008 15 15:00 Jan Serce (3) - serial, Polska 1981 16 16:05 Złote przeboje - rozrywka, Polska 2010 16:30 Złotopolscy (3) - serial, Polska 1997 17 17:00 Teleexpress 17:20 XXII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Jazzowej Jazz Jamboree ‚79 - SBB muzyka, Polska 1979 18 18:15 Skarby nieodkryte 18:45 Plebania (1526) - serial, Polska 2010 19 19:15 Dziwny świat kota Filemona (1) - serial, Polska 1972 19:30 Wiadomości 20 20:00 Sport 20:15 Nie ma mocnych - film fabularny, Polska 1974 21 21:50 Pojednanie doktora Bekkera - dokument, Polska 2008 22 22:25 Laskowik & Malicki (12) rozrywka, Polska 2010 23 23:30 Warto rozmawiać (225) talk show, Polska 2010 00 00:25 Złote przeboje - rozrywka, Polska 2010 00:50 Filmówka (3) - dokument, Polska 1996 01 01:15 Dziwny świat kota Filemona (1) - serial, Polska 1972 01:30 Wiadomości 01:55 Sport

06:05 Muzyczne listy - muzyka 07:15 Słoneczny patrol (15) - serial, USA 1989 08:20 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 09:20 Morze miłości (16) - serial, Meksyk 2009 10:20 Osaczona (14) - serial, USA 2007 11:20 Nie igraj z aniołem (26) serial, Meksyk 2008 12:20 Muzyczne listy - muzyka 13:30 Kinomaniak - kultura, Polska 2005 14:00 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 15:00 Nie igraj z aniołem (27) serial, Meksyk 2008 16:00 Zbuntowani (198) - serial, Meksyk 2004 17:00 Osaczona (15) - serial, USA 2007 18:00 Słoneczny patrol (16) - serial, USA 1989 19:00 Morze miłości (17) - serial, Meksyk 2009 20:00 Senator Bulworth - film fabularny, USA 1998 22:20 Prześladowca - film fabularny, USA 2003 00:20 Interes na kółkach - film fabularny, Hongkong/Hiszpania 1984 02:40 Muzyczne listy - muzyka

06:20 Na Wspólnej (743) - serial, Polska 2007 06:50 Kuba Wojewódzki (6) - talk show, Polska 2006 07:50 Życie przede wszystkim (20) - serial, USA 2001 08:50 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze (15) - serial, USA 2004 09:50 BrzydUla (29) - serial, Polska 2008 10:25 BrzydUla (30) - serial, Polska 2008 10:55 Telezakupy 12:35 Apetyt na kasę - rozrywka, Polska 2009 13:30 Marina (24) - serial, Meksyk/USA 20062007 14:30 Kuba Wojewódzki (7) talk show, Polska 2006 15:30 Dwóch i pół (6) - serial, USA 2009 16:00 Życie przede wszystkim (21) - serial, USA 2001 17:00 BrzydUla (31) - serial, Polska 2008 17:30 BrzydUla (32) - serial, Polska 2008 18:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze (16) - serial, USA 2004 19:00 Teoria wielkiego podrywu (8) serial, USA 2009 19:35 Dwóch i pół (7) - serial, USA 2009 20:05 Simone - film fabularny, USA 2002 22:25 Bez śladu (2) - serial, USA 2002 23:25 Gnijąca panna młoda - film fabularny, Wielka Brytania/USA 2005 00:55 Arkana magii - rozrywka, Polska 2010

23:00 Austin Powers i Złoty Członek - film fabularny, USA 2002 01:00 Mężowie i żona - film fabularny, USA 1996

17:55 Majka (126) - serial, Polska 2010 18:25 Detektywi (706) - serial, Polska 2010 19:00 Fakty 19:30 Sport 19:40 Pogoda 19:50 Uwaga! 20:05 Na Wspólnej (1313) - serial, Polska 2010 20:45 W-11 wydział śledczy - serial, Polska 2010 21:30 Top Model. Zostań modelką (3) - rozrywka, Polska 2010 22:30 Ocean strachu II - film fabularny, Niemcy 2006 00:25 Szymon Majewski Show (3) - rozrywka, Polska 2010 01:25 Uwaga! 01:45 Po co spać, jak można grać? - rozrywka, Polska 2010

EUROSPORT PL 08:30 World Series by Renault w Silverstone 09:00 Mistrzostwa Świata w Antalyi 10:15 Eurogole 11:00 Mistrzostwa Świata kobiet do lat 17 w Trynidadzie i Tobago 13:30 World Open w Glasgow 18:00 Wednesday Selection 18:05 Gość Wednesday Selection 18:15 Riders Club 18:20 Europejska seria turniejów PGA - Austrian Open 18:50 Europejski turniej kobiet - Spanish Open 19:00 Golf Club 19:05 Trofeum Clairefontaine 19:35 Yacht Club 19:40 Eurogole Flesz 19:50 Mistrzostwa Świata w Antalyi 21:00 World Open w Glasgow 23:00 Eurosport dla Planety

CZWARTEK 23.09.2010

PULS 06:00 Stacja Porankowo - dla dzieci 08:30 Burza uczuć (537) - serial, Niemcy 2005 09:30 Pustynna miłość (17) - serial, USA/Kolumbia/Brazylia 2010 10:30 Gdzie jest Elisa? (17) - serial, USA 2010 11:30 Sędzia Judy (17) - rozrywka, USA 2006 12:00 JRG w akcji (4) - rozrywka, Polska 2010 12:30 Magiczna lampa - film fabularny, USA/Rumunia 1999 14:30 Burza uczuć (538) - serial, Niemcy 2005 15:30 Pustynna miłość (18) - serial, USA/Kolumbia/Brazylia 2010 16:30 Gdzie jest Elisa? (18) - serial, USA 2010 17:30 Sędzia Judy (18) - rozrywka, USA 2006 18:00 Martha Stewart: Inspiracje 18:30 Pan Andersen opowiada (18) - serial, Dania 2002 19:00 Piotruś Pan i piraci (18) - serial, USA 1990 19:30 Tom i Jerry (49) - serial, USA 1966 20:00 Flintstonowie (26) - serial, USA 1960 20:30 WWE Superstars (29) - rozrywka, USA 2010 21:30 W kręgu MMA 22:30 Goło i wesoło (89) - rozrywka 23:00 Szpital - nagłe przypadki - dokument, USA 2005 00:00 Goło i wesoło (88) - rozrywka 00:30 Hi Hi TV (35) - rozrywka, Polska 2010 01:00 Z archiwum policji (3) - dokument, Polska 2010 01:30 Programy powtórkowe

Bogusława, Tekli

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

POLONIA

TV4

TVN 7

06:00 Kawa czy herbata? 08:05 Polityka przy kawie - publicystyka, Polska 2010 08:20 Między mamami 08:40 Przyjaciele z podwórka (34) - serial, Kanada 2005 09:15 Psie opowieści, czyli ochy i fochy (3) - dla dzieci, Polska 2010 09:30 Domisie (224) - dla dzieci, Polska 2009 09:55 Chopin2010.pl - muzyka, Polska 2010 10:25 My, wy, oni 10:50 Zacisze gwiazd (77) - rozrywka, Polska 2010 11:20 Telezakupy 12:00 Wiadomości 12:10 Agrobiznes 12:40 Życie ptaków (2) - dokument, Wielka Brytania 1998 13:10 Plebania (1536) - serial, Polska 2010 13:40 Klan (1925) - serial, Polska 2010 14:10 Jaka to melodia? - rozrywka, Polska 2010 14:45 31. Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry - rozrywka, Polska 2010 15:00 Wiadomości 15:10 Pogoda 15:15 Polityka przy kawie - publicystyka, Polska 2010 15:35 Moda na sukces (5148) serial, USA 2007 16:00 Moda na sukces (5149) serial, USA 2007 16:30 Plebania (1537) - serial, Polska 2010 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:25 Celownik 17:55 Klan (1926) - serial, Polska 2010 18:35 Jaka to melodia? - rozrywka, Polska 2010 19:05 Kraina elfów (27) - serial, Australia 2005 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:05 Europejskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych 20:10 Pogoda 20:30 Ojciec Mateusz (47) - serial, Polska 2010 21:30 Sprawa dla reportera - dokument, Polska 2010 22:15 Byłem gangsterem (3) dokument, Polska 2010 22:50 Łowcy absurdów - dokument, Polska 2010 23:15 Czarna wdowa - film fabularny, USA 2008 00:50 Mój irański raj - dokument, Dania 2007

06:10 Opowiedz nam swoją historię - publicystyka, Polska 2010 07:00 Telezakupy 07:30 Na dobre i na złe (14) - serial, Polska 1999 08:30 Pytanie na śniadanie 10:50 Aleja gwiazd - rozrywka, Polska 2010 11:15 Gilotyna - rozrywka, Polska 2010 11:50 Córki McLeoda (132) - serial, Australia 2005 12:50 Licencja na wychowanie (33) - serial, Polska 2010 13:30 Laskowik & Malicki (12) rozrywka, Polska 2010 14:30 Barwy szczęścia (459) - serial, Polska 2010 15:05 M jak miłość (760) - serial, Polska 2010 16:00 Program lokalny 16:35 Opowiedz nam swoją historię - publicystyka, Polska 2010 17:25 Gilotyna - rozrywka, Polska 2010 18:00 Panorama 18:30 Gorący temat - publicystyka, Polska 2010 18:40 Sport-telegram 18:45 Pogoda 19:00 Licencja na wychowanie (34) - serial, Polska 2010 19:35 Bulionerzy (59) - serial, Polska 2004 20:10 Barwy szczęścia (460) - serial, Polska 2010 20:45 Dr House (114) - serial, USA 2009 21:40 Tancerze (22) - serial, Polska 2010 22:40 997 23:15 Punkt widzenia - publicystyka, Polska 2010 00:10 Dzienniki motocyklowe film fabularny, USA/WB/ Niem./Arg./Chile/Fr. 2004 02:20 Jam Osjan (2) - dokument, Polska 1998 03:10 Tulipan (3) - serial, Polska 1986

06:00 Nowy dzień z Polsat News 07:30 Podróż Kota w Butach film fabularny, Japonia 1976 08:50 Świat według Kiepskich (40) - serial, Polska 2000 09:20 Świat według Kiepskich (41) - serial, Polska 2000 10:00 Daleko od noszy (39) - serial, Polska 2004 10:30 Daleko od noszy (40) - serial, Polska 2004 11:00 Malanowski i Partnerzy (195) - serial, Polska 2010 11:30 Samo życie (1509) - serial, Polska 2010 12:00 Rodzina zastępcza plus (170) - serial, Polska 2004 13:00 Zamieńmy się żonami (70) - rozrywka, USA 2008 14:00 Pierwsza miłość (1148) serial, Polska 2010 14:45 Tak, kochanie (6) - serial, USA 2001 15:15 Tak, kochanie (7) - serial, USA 2001 15:50 Wydarzenia 16:10 Pogoda 16:15 Interwencja 16:30 Malanowski i Partnerzy (196) - serial, Polska 2010 17:00 Dlaczego ja? (73) - serial, Polska 2010 18:00 Pierwsza miłość (1149) serial, Polska 2010

06:00 Mango - Telezakupy 07:00 Granie na śniadanie - rozrywka, Polska 2010 08:00 Majka (126) - serial, Polska 2010 08:30 Dzień dobry TVN 11:00 Na Wspólnej (1313) - serial, Polska 2010 11:30 Granie na ekranie - rozrywka, Polska 2010 12:10 Mango - Telezakupy 12:40 Sędzia Anna Maria Wesołowska (562) - serial, Polska 2010 13:40 W-11 wydział śledczy - serial, Polska 2010 14:20 Detektywi (706) - serial, Polska 2010 14:55 Hela w opałach (33) - serial, Polska 2007 15:25 Hela w opałach (34) - serial, Polska 2007 15:55 Rozmowy w toku - talk show, Polska 2010 16:55 Sąd rodzinny (154) - serial, Polska 2010 17:55 Majka (127) - serial, Polska 2010 18:25 Detektywi (707) - serial, Polska 2010 19:00 Fakty 19:30 Sport 19:40 Pogoda 19:50 Uwaga! 20:05 Na Wspólnej (1314) - serial, Polska 2010 20:45 W-11 wydział śledczy - serial, Polska 2010 21:30 Torque. Jazda na krawędzi - film fabularny, USA/Australia 2004

06:10 Warto rozmawiać (225) talk show, Polska 2010 07:00 Muzyka lekka, łatwa i przyjemna (7) - rozrywka, Polska 1970 07:55 Dlaczego? Po co? Jak? 08:10 Buli (5) - serial, Kanada 1989 08:30 Pytanie na śniadanie 10:55 Smaki polskie 11:10 Więzy krwi (15) - serial, Polska 2001 11:35 Kabaretowa Jedynka (7) rozrywka, Polska 2010 12:00 Wiadomości 12:15 Plebania (1527) - serial, Polska 2010 12:45 Chopin2010.pl - muzyka, Polska 2010 13:10 Ojciec Mateusz (39) - serial, Polska 2010 14:00 Makłowicz w podróży 14:30 Barwy szczęścia (235) - serial, Polska 2009 15:00 Warto rozmawiać (225) talk show, Polska 2010 16:00 Złote przeboje - rozrywka, Polska 2010 16:30 Złotopolscy (4) - serial, Polska 1997 17:00 Teleexpress 17:20 Kabaretowy Klub Dwójki (20) - rozrywka, Polska 2010 18:15 Słownik polsko@polski 18:45 Plebania (1527) - serial, Polska 2010 19:15 Miś Uszatek (50) - serial, Polska 1977 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:15 Egzamin z życia (37) - serial, Polska 2006 21:05 Polska 24 21:35 Dom (3) - serial, Polska 1980 22:55 Zakopower (1) - muzyka, Polska 2008 23:25 Szafa polska 1945-89 - dokument, Polska 2006 00:25 Złote przeboje - rozrywka, Polska 2010 00:45 Dzika Polska - dokument, Polska 2010 01:15 Miś Uszatek (50) - serial, Polska 1977 01:30 Wiadomości 01:55 Sport

06:05 Muzyczne listy - muzyka 07:15 Słoneczny patrol (16) - serial, USA 1989 08:20 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 09:20 Morze miłości (17) - serial, Meksyk 2009 10:20 Osaczona (15) - serial, USA 2007 11:20 Nie igraj z aniołem (27) serial, Meksyk 2008 12:20 Muzyczne listy - muzyka 13:30 Dekoratornia - film telewizyjny, Polska 2009 14:00 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 15:00 Nie igraj z aniołem (28) serial, Meksyk 2008 16:00 Zbuntowani (199) - serial, Meksyk 2004 17:00 Osaczona (16) - serial, USA 2007 18:00 Słoneczny patrol (17) - serial, USA 1989 19:00 Morze miłości (18) - serial, Meksyk 2009 20:00 Głębia oceanu - film fabularny, USA 1999 22:20 Galileo Extra 23:20 CSI: Kryminalne zagadki Miami (7) - serial, USA 2006 00:20 CSI: Kryminalne zagadki Miami (8) - serial, USA 2006 01:20 Wielka niedźwiedzica film fabularny, Kanada/USA/ Wielka Brytania 1999

06:20 Na Wspólnej (744) - serial, Polska 2007 06:50 Kuba Wojewódzki (7) - talk show, Polska 2006 07:50 Życie przede wszystkim (21) - serial, USA 2001 08:50 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze (16) - serial, USA 2004 09:50 BrzydUla (31) - serial, Polska 2008 10:25 BrzydUla (32) - serial, Polska 2008 10:55 Telezakupy 12:35 Apetyt na kasę - rozrywka, Polska 2009 13:30 Marina (25) - serial, Meksyk/USA 20062007 14:30 Kuba Wojewódzki (8) talk show, Polska 2006 15:30 Dwóch i pół (7) - serial, USA 2009 16:00 Życie przede wszystkim (22) - serial, USA 2001 17:00 BrzydUla (33) - serial, Polska 2008 17:30 BrzydUla (34) - serial, Polska 2008 18:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze (17) - serial, USA 2004 19:00 Teoria wielkiego podrywu (9) - serial, USA 2009 19:35 Dwóch i pół (8) - serial, USA 2009 20:05 2010: Odyseja kosmiczna - film fabularny, USA 1984 22:30 Jedenasta godzina (8) serial, USA 2008 23:25 Atak pająków - film fabularny, USA/Australia 2002 01:20 Arkana magii - rozrywka, Polska 2010

18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Samo życie (1510) - serial, Polska 2010 20:00 CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku (121) - serial, USA 2009 21:00 Hotel 52 (17) - serial, Polska 2010 22:00 Szpilki na Giewoncie (4) serial, Polska 2010 23:00 Zakazany owoc - film fabularny, USA 2000 01:50 Zagadkowa Noc (542) rozrywka, Polska 2010

23:15 Fringe: Na granicy światów (3) - serial, USA 2008 00:15 Multikino (518) - kultura, Polska 2010 00:40 Taniec z gwiazdami (3) rozrywka, Polska 2010 03:05 Po co spać, jak można grać? - rozrywka, Polska 2010

EUROSPORT PL 08:35 World Open w Glasgow 09:30 Mistrzostwa Świata kobiet do lat 17 w Trynidadzie i Tobago 10:30 Mistrzostwa Świata kobiet do lat 17 w Trynidadzie i Tobago 11:30 Mistrzostwa Świata w Antalyi 12:30 World Open w Glasgow 13:30 World Open w Glasgow 18:00 Mistrzostwa Świata w Antalyi 18:55 Londyn wzywa 19:00 Eurogole Flesz 19:10 Mistrzostwa Świata w Antalyi 21:00 World Open w Glasgow 23:00 Clash Time - Spotkanie z gwiazdami 23:05 Watts 23:10 Tydzień z World Wrestling Entertainment 23:40 Vintage Collection 00:40 Clash Time - Spotkanie z gwiazdami 00:45 Mistrzostwa Świata w Antalyi

PULS 06:00 Stacja Porankowo - dla dzieci 08:30 Burza uczuć (538) - serial, Niemcy 2005 09:30 Pustynna miłość (18) - serial, USA/Kolumbia/Brazylia 2010 10:30 Gdzie jest Elisa? (18) - serial, USA 2010 11:30 Sędzia Judy (18) - rozrywka, USA 2006 12:00 Martha Stewart: Inspiracje 12:30 Manatu - film fabularny, Niemcy 2007 14:30 Burza uczuć (539) - serial, Niemcy 2005 15:30 Pustynna miłość (19) serial, USA/Kolumbia/Brazylia 2010 16:30 Gdzie jest Elisa? (19) - serial, USA 2010 17:30 Sędzia Judy (19) rozrywka, USA 2006 18:00 JRG w akcji (4) - rozrywka, Polska 2010 18:30 Pan Andersen opowiada (19) - serial, Dania 2002 19:00 Piotruś Pan i piraci (19) - serial, USA 1990 19:30 Tom i Jerry (52) - serial, USA 1966 20:00 Flintstonowie (27) - serial, USA 1960 20:30 Wojownicy wszech czasów - rozrywka, USA 2009 21:30 Z archiwum policji (4) - dokument, Polska 2010 22:00 Dyżur (33) - dokument, Polska 2009 22:30 Goło i wesoło (90) - rozrywka 23:00 Jerry Springer Show (62) - talk show, USA 2007 00:00 Goło i wesoło (89) - rozrywka 00:30 Hi Hi TV (36) - rozrywka, Polska 2010 01:00 JRG w akcji (4) - rozrywka, Polska 2010


Nr 36 (036) 17 września - 23 września 2010 R E K L A M A

15


16

Nr 36 (036) 17 września - 23 września 2010

Aleksandrow Powstają dwa przedszkola

Biłgoraj Pomoc dla chorej 18-latki

Przedszkolaki na swoim

Pomóżmy chorej Angelice!

Każdy rodzic dziecka w wieku przedszkolnym wie, jak dużym problemem jest zapisanie malucha do placówki. Pół roku przed 1 września, trzeba starać się o miejsce, a i to nie zawsze przynosi spodziewany efekt. Tym większy kłopot mają mieszkańcy wsi, w których przedszkoli nie ma w ogóle. Ale rodzice z Aleksandrowa już niedługo nie będą mieli na co narzekać. Rozpoczęła się bowiem budowa dwóch przedszkoli w tej gminie. Powstaną one w trakcie tego roku szkolnego. A jak zapewniają władze już we wrześniu 2011 roku, zostaną przyjęte pierwsze przedszkolaki. Koszt budowy ma zamknąć się w kwocie 700 tys. zł. Placówki usytuowane będą na działkach należących do gminy, w Aleksandrowie Pierwszym i Aleksandrowie Czwartym. Jeśli wszystko będzie szło zgodnie z planem, to jeszcze jesienią tego roku budynki będzie można obejrzeć tyle, że w stanie surowym. Wykończone zostaną do września następnego roku. Być może przedszkola zostaną wydzierżawione prywatnym osobom, ale nie muszą się tym martwić rodzice przyszłych przedszkolaków. A to dlatego, że gmina w części pokryje koszty funkcjonowania dziecka w placówce. R E K L A M A

- Budowa tych przedszkoli była koniecznością ze względu na fakt, że od przyszłego roku wszystkie pięciolatki muszą trafić do placówki, a w Aleksandrowie do tej pory nie mieliśmy przedszkola. W każdym z przedszkoli miejsce dla siebie znajdzie ok. 30 dzieci - informuje Józef Biały, wójt Aleksandrowa. Na pewno nowa inwestycja ułatwi życie wszystkim, którzy do tej pory wozili pociechy do przedszkoli znajdujących się w innych gminach naszego powiatu, o ile w ogóle zdołali zapisać do nich swoje dzieci. Jest bowiem zasada, według której, w pierwszej kolejności do placówki przyjmowane są maluchy zameldowane w gminie, na terenie której stoi przedszkole. Teraz mali mieszkańcy Aleksandrowa będą mięli własne przedszkole, a nawet dwa.

Red.

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

W najbliższą niedzielę, 19 września, podczas festynu na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Biłgoraju, odbędzie się mecz charytatywny, podczas którego policjanci z powiatu biłgorajskiego, zagrają z księżmi z diecezji zamojsko - lubaczowskiej. W trakcie rozgrywanego meczu, jak i przebiegu całego festynu, wolontariusze będą zbierać pieniądze dla chorej na raka 18-letniej Angeliki Żelazko. Angelika Żelazko, córka jednego z biłgorajskich policjantów od 3 lat choruje na raka. Jest to nowotwór złośliwy III stopnia o nazwie neuroblastoma. Choć po wycięciu Angelice guza wszystko miało być dobrze, to jednak w roku ubiegłym nastąpił nawrót choroby. Od tamtej pory nastolatka przeszła już kilka chemioterapii. Choroba jednak dalej postępuje. Bezradni w tej sprawie są lekarze, według których dalsze leczenie dziewczyny w Polsce jest niemożliwe. Rodzice 18-latki nie poddali się i na własną rękę postanowili poszukać szpitala, w którym Angelika mogłaby się leczyć. Na odzew nie musieli długo czekać. Zgłosiła się do nich klinika w Hamburgu, która zadeklarowała, że jest gotowa podjąć się leczenia dziewczyny. Jednak, aby tak się stało

potrzebna jest kwota w wysokości 20 tys. euro. W związku z tym policjanci z Biłgoraja postanowili zorganizować zbiórkę pieniędzy na leczenie chorej dziewczyny i w najbliższą niedzielę, podczas organizowanego na stadionie OSiR Pikniku Rekreacyjnego o godz. 16.00, rozegrają wspólnie z księżmi charytatywny mecz, podczas którego będą zbierane pieniądze na leczenie Angeliki. - W trakcie meczu jak i podczas trwania całego festynu wolontariusze z fundacji „Krzyk”, oraz Młodzieżowego Domu Kultury, będą zbierać pieniądze dla chorej na raka córki naszego kolegi. Podczas festynu zorganizowana zostanie również akcja przedmiotów podarowanych przez różne roganizacje. Będzie także

pokaz sprzętu policyjnego, pokaz ratownictwa drogowego, który zaprezentują błgorajscy strażacy, pokaz tresury psa policyjnego, oraz loteria fantowa - mówi Jan Rybak, Przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Biłgoraju. Piknik Rekreacyjny rozpocznie sie o godz. 14.00. Podczas jego trwania zaplanowano także występy wychowanków MDK, pokazy laserowe, zabawę taneczną, najmłodsi także znajda coś dla siebie, będzie bowiem wesołe miasteczko. Wszystkich mieszkańców zapraszamy, jednocześnie informujemy, że każdy, kto chciałby pomóc Angelice, może wpłacać pieniądze na konta: Fundacja Dorośli Dzieciom, Deutshe Bank S.A. o/Kielce, numer konta: 53 1910 1019 2402 7236 3121 0001 z dopiskiem „Darowizna dla Angeliki Żelazko.” lub Marek Żelazko, Bank BPH o/Biłgoraj, numer konta: 17 1060 0076 0000 3070 0032 3172.

Pamiętajmy, liczy się każda pomoc!!!

En

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

Powiat Rajd rowerowy

Roztoczański weekend rowerowy Impreza dla miłośników rowerowych wycieczek rozpoczęła się 11 września br. i trwała 2 dni. Organizatorem był prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Roztocza Jastrzębia Zdebrz - Florian Kapica. W sobotę rozegrano I Ogólnopolskie Zawody MTB na terenie Roztocza Zachodniego mające na celu promowanie naszych niedocenionych turystycznie i krajoznawczo okolic. Pomysł narodził się przy okazji realizacji, przez członków stowarzyszenia, dwóch ogólnopolskich rajdów rowerowych oraz wytyczenia i wyznakowania nowych szlaków rowerowych. W niedziele natomiast odbyła się III edycja rajdu „Jastrzębie Zdebrz”. Nad prawidłowym przebiegiem wyścigów czuwali sędziowie ze stosownymi licencjami do nadzorowania zawodów tego typu. Stowarzyszenie zapewniło odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie trasy wyścigu, przebiegającej po pętli o długości ok. 35 km. Wyodrębniono różne kategorie wiekowe, oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. - Ilość uczestników tegorocznego rajdu była rekordowa i przewyższyła poprzedni rok o ok. 100 członków. Uczestniczyło ok. 830 osób w wieku od 5 do 86 lat - mówi Florian Kapica. Rajd był bezpłatny, otwarty dla wszystkich chętnych, którzy czuli się na siłach pokonać daną trasę. Organizatorzy zapewnili pomoc medyczną, pomoc policji na trudnych trasach

z możliwością kolizji, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz serwis techniczny. - Nie zabrakło również smacznych posiłków i napojów chłodzących, okolicznościowych emblematów, tradycyjnych koszulek, nagród a także występów zespołów artystycznych i niezapomnianych wrażeń - dodaje pan Kapica. Organizacja wyścigów rowerów górskich to kolejny krok Stowarzyszenia w kierunku idei rozwoju aktywnych form wypoczynku, a jednocześnie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w oparciu o walory przyrodniczo-krajoznawcze Roztocza Zachodniego. Poszerzenie dotychczasowego rajdu o rywalizację sportową zawodników uprawiających kolarstwo górskie, zwiększyło zainteresowanie społeczności regionu. Była to, bowiem pierwsza tego typu impreza sportowa organizowana na Roztoczu. Zaprezentowano uroki tego terenu i pokazano,

że tutejsze trasy można wykorzystać zarówno do aktywnego wypoczynku, jak i rywalizacji sportowej na profesjonalnym poziomie. W rajdzie brała udział młodzież ze szkół w Bodaczowie, Chłopkowie, Czarnym Stoku, Gorajcu, Goraju, Frampolu, Turobinie i Szczebrzeszynie. Rajd obejmował kilka tras. Prowadziły one z Biłgoraja, Frampola, Goraja, Szczebrzeszyna, Radecznicy, Jędrzejówki, Turobina, Bodaczowa, Janowa Lubelskiego. Wszystkie kończyły się w Hoszni Ordynackiej, gdzie odbyło się uroczyste podsumowanie rajdu oraz festyn rodzinny, podczas którego zaprezentowano dorobek i występy ludowych zespołów artystycznych. Odbył się tam również konkurs wiedzy przyrodniczej, krajoznawczej i turystycznej o Roztoczu i Ziemi Biłgorajskiej.

Dl

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl


17

Nr 36 (036) 17 września - 23 września 2010

Powiat Czas do lasu

Frampol Co się dzieje w gminach?

Bezpieczne grzybobranie Inwestycje w Gminie Frampol

Tegoroczny wrzesień dla większości z nas nie był zadowalający pod względem pogody. Intensywne deszcze i niskie temperatury przyśpieszyły zakończenie wakacji oraz powrót do codziennych obowiązków. Są jednak także Ci, których fakt ten ucieszył. Należą do nich między innymi osoby, dla których ulubioną formą aktywnie spędzonego wolnego czasu jest grzybobranie. Lasy Lubelszczyzny są bogate w ten jakże smaczny składnik wielu potraw serwowanych na polskich stołach, powinniśmy jednak pamiętać, że ta przyjemność może spowodować tragiczne skutki. Tego roku w naszym kraju w skutek nieostrożności i nieznajomości gatunków grzybów dochodzi do licznych zatruć, w tym również śmiertelnych. Zbierający często mylą grzyby trujące z jadalnymi, a co najgorsze również je sprzedają, narażając zdrowie oraz życie konsumentów. Pani sprzedająca „leśne skarby” przy jednej z biłgorajskich ulic - Henryka S. Mówi - Grzyby zbieram od wielu lat, jadam je ja, moja rodzina oraz inni ludzie i nigdy nikt się nie zatruł. Wiem, które są jadalne, a które nie. Pani Henryka nie postarała się jednak o atest, którego posiadanie jest obowiązkiem każdego sprzedającego grzyby. - Zezwolenia nie są mi potrzebne. Wiem, co zbieram i co sprzedaję - dodaje grzybiarka stanowczo domagając się zakończenia rozmowy. Czy takie zapewnienie może nas przekonać, że spożycie ulubionego sosu grzybowego będzie dla nas bezpieczne? Odpowiedzi udzielił grzyboznawca, a zarazem kierownik Sekcji Nadzoru P/Epidemicznego Wiesława Lorenc.Najwięcej przypadków zatruć zdarza się wśród osób uważających się za znawców grzybów, spożywających gatunki, do których podobne są tzw. trujące sobowtóry - mówi kierownik Lorenc. Dodaje również, że kupując grzyby mamy prawo zapytać sprzedającego o atest. Jest on wydawany bezpłatnie, na daną partię świeżych grzybów, które należy przynieść i pokazać. - Zezwolenia na wprowadzenie do obrotu wydajemy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 10.00. Niestety nie wszyscy się R E K L A M A

po nie zgłaszają, jednak osób zainteresowanych uzyskaniem atestu jest coraz więcej - dodaje Wiesława Lorenc. Atest obejmuje partię badaną, której maksymalny okres przechowywania wynosi 48h w temperaturze do 10&#730;C. W bieżącym roku biłgorajski sanepid nie otrzymał zgłoszeń o zatruciach grzybami na naszych terenach, jednak nie możemy wykluczyć takich przypadków w przyszłości. Osoby zbierające grzyby dla własnych potrzeb również mogą zasięgnąć bezpłatnej porady w sanepidzie. Nawet jadalne grzyby (w szczególności gąski) mogą stać się przyczyną zatrucia pokarmowego, dlatego też nie powinny

być spożywane w dużych ilościach oraz przez dzieci i osoby starsze. W przypadku podejrzenia zatrucia grzybami należy natychmiast opróżnić żołądek oraz zapewnić pomoc lekarza. Następnie zabezpieczyć resztki grzybów oraz poddać kontroli pozostałe osoby spożywające to samo danie. W ramach zapobiegania zatruciom pracownicy sanepidu zorganizowali 9 września br. wystawę grzybów zarówno jadalnych, jak i trujących. Prowadzone są również kontrole punktów, w których można nabyć leśne zdobycze, przede wszystkim targowiska.

Dl

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

W gminie Frampol trwa wiele inwestycji służących polepszeniu życia mieszkańców. Budowane są nowe drogi, place zabaw, boiska. Trwa również informatyzacja gminy polegająca na zapewnieniu bezpłatnego i powszechnego dostępu do informacji publicznej dzięki bezprzewodowej sieci dostępowej do Internetu, a także utworzenie sieci PIAP-ów i aktywnych Telecentrów, co pozwoli na korzystanie z technologii IT osobom najuboższym oraz przyjezdnym. Gmina Frampol, dzięki funduszom pozyskanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego i Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, mogła rozpocząć budowę hali sportowej, położonej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum we Frampolu. Prace zostały podzielone na dwa etapy. Jednym z nich jest budowa pełnowymiarowej sali sportowej, która będzie trwała przez okres 3 lat. Na budynku hali zostanie zamieszczony system paneli słonecznych, który będzie ogrzewać cały obiekt i wodę. Drugi etap inwestycji zawiera zespół boisk oraz plac zabaw wraz z nową drogą dojazdową. Obecnie trwają również prace przy budowie dwóch kortów do gry w tenisa pokrytych sztuczną nawierzchnią. Znajdzie się tam również boisko typu Orlik, na którym będzie można grać w piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę. Dla najmłodszych natomiast powstanie plac zabaw. Cały obiekt będzie bezpieczny, także dlatego, że będzie monitorowany. Inwestycja zostanie oddana do użytku w 2011 roku. Jak informuje sekretarz Urzędu Miasta we Frampolu, Józef Rudy- Do końca września br., ma zostać ukończona budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej, która finansowana jest ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Dzięki tej inwestycji zostanie wybudowane ponad R E K L A M A

2,5 km głównej sieci kanalizacyjnej we Frampolu oraz wymieniona zostanie stara sieć wodociągowa, ulegająca częstym awariom, na nową zbudowaną z bardzo dobrych materiałów i praktycznie bezawaryjną. Kolejnym realizowanym projektem jest „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w Gminie Frampol poprzez budowę drogi gminnej Frampol - Sokołówka oraz remont dróg gminnych w mieście Frampol. W wyniku zrealizowania inwestycji powstało bezpośrednie i krótsze połączenie Sokołówki z Frampolem, co skraca czas dojazdu pomiędzy tymi miejscowościami, a remont dróg gminnych w zdecydowany sposób przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego w gminie. Zadanie to realizowane jest w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008 - 2011”. Wartość tej inwestycji wynosi ponad 900 tys. złotych. Dzięki środkom pozyskanym w części z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w miejscowościach Rzeczyce, Karolówka, Wola Radzięcka i Wola Kątecka wybudowano nowe, asfaltowe drogi. Również we Frampolu trwa budowa drogi na ul. Cichej, której koszt wynosi ponad 225 tys. zł i jest realizowany ze środków własnych gminy. Z MSWiA pozyskano środki na wykonanie prac budowlanych zabezpieczających przed erozją wąwóz w Komodziance, w ciągu drogi gminnej w miejscowości Komodzianka. W planach gmina ma również zakup dwóch samochodów ratowniczo - pożarniczych typu średniego i lekkiego, w ramach otrzymanego dofinansowania z RPO WL oraz przeprowadzenie remontów remiz i świetlic wiejskich w gminie, ze środków tzw. funduszu sołeckiego. Zostanie tam wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, nastąpi wymiana pokryć dachowych, a także malowanie oraz inne niezbędne prace.

Red.

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

WIELKA WRZEŚNIOWA PROMOCJA BANEROWA promocja ważna dla nowych klientów

Banery już od 25 zł 50% taniej


18

Nr 36 (036) 17 września - 23 września 2010

Łukowa Oświadczenia majątkowe

Zarobki radnych z Łukowej W tym tygodniu przedstawiamy oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Łukowa. Tadeusz Michał Kraczek(ur. 29 września 1956r.) jest przewodniczącym Rady Gminy Łukowa. Zatrudniony jest w AR i MR BP w Biłgoraju na stanowisku - specjalista. W ubiegłym roku radnemu udało się zaoszczędzić 110 tys. zł. Jest właścicielem domu, którego powierzchnia to 160 m2, a wartość 150 tys. zł. Posiada również gospodarstwo o powierzchni 19,84 ha, i wartości 250 tys. zł, na którym usytuowana jest obora, stodoła oraz dwie suszarnie. Z tego tytułu w 2009 r. nie uzyskał dochodu. Kraczek za swoją pracę w AR i MR otrzymał kwotę 53 292 zł, a jako radny zarobił 11 118 zł. Inne źródła to kwoty 511 zł i 2 tys zł.. Żona przewodniczącego w ubiegłym roku zarobiła 57 180 zł. Radny jest w posiadaniuciągnikówrolniczychZetor: typu C-360 z 1982 roku, oraz C-330 z 1980 roku. Przewodniczący posiada także ciągnik rolniczy Zetor t2-45 z 1995 roku. Ma również samochód osobowy Toyota Yaris z 1995 roku. Wszystkie pojazdy to współwłasność majątkowa. Kraczek spłaca kredyt w wysokości 42 tys. zł. Józef Ćwik(ur. 17 marca 1957r.) pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Rady Gminy. W ubiegłym roku radny zaoszczędził 25 480 zł. Jest współwłaścicielem domu, którego powierzchnia to 220 m2, a wartość została oszacowana na 150 tys. zł. Ćwik jest także w posiadaniu gospodarstwa ogólnorolnego o powierzchni 10,08 ha, którego wartość, jak wynika z oświadczenia majątkowego, to 200 tys. zł. Na tym terenie znajduje się dom, budynek gospodarczy oraz wiata na sprzęt rolniczy. Z tego tytułu osiągnął w ubiegłym roku dochód w wysokości 60 tys. zł. Radny jest również współwłaścicielem działki siedliskowej z zabudową. Jej wartość to 100 tys. zł. Z tytułu pełnienia funkcję zastępcy przewodniczącego Rady Gminy zarobił w ubiegłym roku 1 955 zł. Józef Ćwik jest ponadto właścicielem ciągników rolniczych: Zetor z 1990 roku i C-328 z 1984 roku. Ma także kombajn zbożowy Bizon i samochód osobowy Volkswagen Passat z 1995 roku. Józef Kuszka(ur. 15 marca 1949r.) również jest zastępcą przewodniczącego Rady Gminy. Radny posiada własne gospodarstwo rolne, prowadzi także działalność gospodarczą. W ubiegłym

roku nie udało mu się zgromadzić żadnych oszczędności. Jest za to współwłaścicielem domu o powierzchni 200 m2 i wartości 180 000 zł. Wraz z żoną jest także właścicielem 124 ha gospodarstwa wielokierunkowego, którego wartość została oszacowana na 900 tys. zł. Z tego tytułu osiągnął u ubiegłym roku dochód w wysokości 85 tys. zł. Prowadząc działalność gospodarczą z zakresu transportu samochodowego oraz robót ziemnych, radny w 2009 r. zarobił 19 156 zł. Pozostałe dochody osiągnięte przez radnego Kuszkę, wymienione w jego oświadczeniu majątkowym to: diety radnego - 1 495 zł, dochód żony z tytułu emerytury z KRUS - 2 246 zł. Radny wśród składników mienia ruchomegowymieniłkombajn„Holmer” do buraków cukrowych, którego rok produkcji to 1994 roku, swa ciągniki siodłowe z naczepą z 1999 r oraz równarkę drogową z 1990r.. Ma także samochód osobowy marki Mercedes z 1996r. Radny Józef Kuszka spłaca kredyt zaciągnięte w BS w Łukowej na budowę magazynu w wysokości 72 tys. zł. Stan zadłużenia radnego to kwota 50 tys. zł. Ma także kredyty zaciągnięte w BS na zakup ciągników siodłowych w wysokości 44 i 28 tys. zł. MarianBieg(ur. 29 sierpnia 1948r.) jest radnymRadyGminyw Łukowej.Pracuje jakorolnik,posiadawłasnegospodarstwo rolne o powierzchni 7,79 ha i wartości 60 tys. zł. Z tego tytułu radny osiągnął u ubiegłym roku dochód w wysokości 35 tys. zł. Jak wynika z oświadczenia majątkowego udało mu się w 2009 r. zaoszczędzić 6 tys. zł. Marian Bieg jest także właścicielem domu o powierzchni 180 m2, którego wartość została oszacowana na 65 tys. zł. Jako radny gminy zarobił 1 955 zł, za sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łukowej otrzymał 320 zł. Renta rolnicza to natomiast dochód w wysokości 5 335 zł. Radny nie wykazał w oświadczeniu żadnych składników mienia ruchomego, nie ma także zobowiązań pieniężnych. Henryk Dąbrowski(ur. 17 stycznia 1946r.) jest radnym Rady Gminy. W 2009 r. udało mu się zaoszczędzić 6 tys. zł. Jak wynika z oświadczenia majątkowego, radny nie posiada domu, mieszkania ani innej nieruchomości. Główny dochód stanowi renta rolnicza z KRUS w wysokości 9 227 zł. Dieta radnego to kwota 1 380 zł. Radny jeździ Dąbrowski jeździ samochodem osobowym marki Fiat

Punto z 1999 r. Jest także w posiadaniu ciągnika Ursus C - 360 z 1982 r. Nieznana jest wartość żadnego z pojazdów. Mieczysław Dzikoń(ur. 17 maja 1958r.) w ubiegłym roku zaoszczędził 50 tys. zł. Posiada dom o pow. 150 m2, którego wartość to 150 tys. zł. Ma również gospodarstwo ogólnorolne o pow. 16ha, i wartości 100 tys. zł, na terenie którego usytuowany jest dom mieszkalny, obora i garaż. Z tego tytułu uzyskał w ubiegłym roku dochód w wysokości 50 tys. zł. Mieczysław Dzikoń jest właścicielem ciągnika rolniczego marki Ursus z 1988 r., wartego 11 tys. zł, ciągnika Ferguson również z 1988r. oraz samochodu osobowego Ford Mondeo, którego rok produkcji to 2002, a wartość 15 tys. zł. Adolf Jan Iwaniec(ur. 16 czerwiec 1953r.)jest radnym rady Gminy. Nie udało mu się zgromadzić w ubiegłym roku żadnych oszczędności. Jest za to właścicielem domu o pow. 140 m2 i wartości 80 000 zł. Nie posiada gospodarstw rolnego, ani innej nieruchomości. Radny Iwaniec prowadzi pośrednictwo w skupie mleka. Z tego tytułu osiągnął w 2009 r. dochód w wysokości 7 169 zł. Dieta radnego wyniosła 2 090zł, renta natomiast to kwota 8 023 zł. Radny Iwaniec spłaca kredyt zaciągnięty na przebudowę domu mieszkalnego w wysokości 18 tys. zł. Józef Jabłoński(ur. 22 marca 1939r.) zgromadził 16 138 zł oszczędności. Radny, jak wynika z jego oświadczenia majątkowego, nie posiada domu, mieszkania, gospodarstwa rolnego ani innej nieruchomości. Jego emerytura wyniosła w ubiegłym roku 9 467 zł. Prowizja sołtysa, którą otrzymuje radny Józef Jabłoński z UG w Łukowej to kwota 2 358 zł. Z tytułu sprawowania funkcji radnego, Jabłoński dostał 1 645 zł, 277 zł to prowizja z Gminnej Spółki Wodnejw Łukowej,a 200,00złz Gminnej Spółdzielni w Łukowej. Janusz Kozyra(ur. 4 października 1960r.) jest radnym Rady Gminy. W 2009r. udało mu się zaoszczędzić kwotę 60 tys. zł. Radny Kozyra posiada dom o pow. 180 m2. którego wartość została oszacowana na 150 tys. zł. Jest również współwłaścicielem gospodarstwa ogólnoużytkowego, o pow. 9,58 ha i wartości 120 tys. zł. Z tego tytułu osiągnął dochód w wysokości 50 tys. zł.. Prowadzi działalność gospodarczą - transport ciężarowy. Nie podał jaki uzyskał z tego tytułu dochód. Za pełnienie funkcji radnego otrzymał natomiast 920 zł.

Radny Kozyra jest w posiadaniu trzech ciągników oraz dwóch samochodów osobowych: Renault Premium z 2001r. i renault Laguna z 2003r. Spłaca kredyt inwestycyjny rolniczy w wysokości 18 tys. zł, oraz kredyt inwestycyjny z działalności gospodarczej w wysokości 28 tys. zł. Zbigniew Kubaj(ur. 9 marca 1968r.) jest bezrobotny. Radnemu nie udało mu się zgromadzić żadnych oszczędności. Jest natomiast współwłaścicielem domu o pow.127,5m2,któregowartość,podana w oświadczeniu majątkowym to 100 tys. zł. Jest także współwłaścicielem mieszkania o pow. 50m2 i wartości 20 tys. zł. Radny Kubaj wraz z żoną jest również współwłaścicielem nieruchomości o pow. 0,11 ha i wartości 7 000 zł. Radny napisał, że w 2000 r. nabył od samorządu działkę pod zabudowę o pow. 0,11 ha, natomiast w 1999 r. działkę ogrodową o pow. 0,10 ha. Dochody, które osiągnął Kubaj to: 600 zł z tytułu umowy o dzieło i zlecenia oraz 1 840 zł z tytułu wykonywania obowiązków radnego. Żona radnego zarobiła w ubiegłym roku 18 622 zł. Zbigniew Kubaj posiada RenaultMeganez 2000r.,któregowartość to10 tys. zł. Jego żona na wykończenie mieszkania zaciągnęła kredyt hipoteczny w wysokości 80 tys. zł. Krzysztof Kuszka(ur. 1 maja 1966r.) pracuje jako stolarz - Produkcja Mebli Stelmach Stanisław. Radny posiada 30 tys. zł oszczędności. Ma też dom, którego pow. to 133 m2, a wartość oszacowana została na 100 tys. zł. Radny jest także właścicielem gospodarstwa wielokierunkowego o pow. 9,72 ha. Wartość tej nieruchomości, jak podał w oświadczeniu majątkowym, to 300 tys. zł. Z tytułu pracy radny Kuszka w ubiegłym roku otrzymał kwotę 17 578 zł. Za pełnienie funkcji radnego dostał natomiast 1 150 zł. Janusz Łysiak(ur. 29 kwietnia 1962r.) pracuje na stanowisku mistrza serwisu w PUPTECHNIKA.Radnyzaoszczędził w 2009r. 2 500 zł. Jest współwłaścicielem domu o pow. 236 m2 i wartości 182 000 zł, ma także działkę rolną, której pow. to 0,32 ha, a wartość 3 tys. zł., jak również mieszkanie o pow. 64 m. i wartości 34 tys. zł Radny jest właścicielem gospodarstwa ogólnorolnego, o pow. 9,41ha i wartości 90 tys. zł. Z tego tytułu otrzymał w ubiegłym roku dochód w wysokości 4,5 tys. zł. W ubiegłym roku radny w PUP TECHNIKA zarobił 55 744 zł. Żona radnego z tytułu zatrudnienia w ZUS otrzymała kwotę 46 190 zł.

Z tytułu pełnienia mandatu radnego Janusz Łysiak dostał 1 725 zł. Z tytułu umowy o dzieło w GOK Łukowa zarobił 467 zł, a w AG Serwis 96 zł. Radny spłaca kredyt hipoteczny w PKO BP w wysokości 42 tys. zł, zaciągnięty na budowędomuorazpożyczkęgotówkową w wysokości 11 tys. zł. Ryszard Ostasz(ur. 28 lipca 1955r.) zatrudniony jest na stanowisku konserwatora w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Łukowej. W ubiegłym roku radny zaoszczędził kwotę 25 340 zł. Jest współwłaścicielem domu o pow. 120 m2 i wartości 90 tys. zł, ma także gospodarstwo wielokierunkowe o pow. 1,3 ha. Jego wartość radny oszacował na 10 tys. zł. Z tytułu prowadzenia gospodarstwa radny Ostasz osiągnął dochód w wys. 1 tys. zł. Za pracę w Zakładzie Gospodarki Komunalnej otrzymał natomiast 28 338 zł. Z tytułu diety radnego osiągnął dochód w wysokości 1 630 zł. Bogusław Antoni Rój(ur. 17 stycznia 1961r.) pracuje jako inspektor kredytowy w Banku Spółdzielczym w Łukowej. Radnemu udało się zaoszczędzić w 2009 r. 17 436 zł. Jest współwłaścicielem domu o pow. 140 m2, którego wartość, jak podaje w oświadczeniu majątkowym, to 106 tys. zł. Jest także współwłaścicielem gospodarstwa ogólnorolnego pow. 10,34 ha i wartości 125 tys. zł. Z prowadzenia gospodarstwa radny uzyskał w ubiegłym roku dochód w wysokości 50 tys. zł. Inne dochody jakie radny Rój wyszczególnił w oświadczeniu to: 29 833 - z tytułu zatrudnienia w banku, 1 035 - dieta radnego. Rój spłaca kredyt inwestycyjny w kwocie 14 664 zł oraz kredyt na zakup ziemi w wysokości 35 800 zł. Radny posiada ciągnik z 1987 r. o wartości 20 tys. zł. Józef Szostak(ur. 20 maja 1959r.) posiadagospodarstworolne.W ubiegłym roku zgromadził 25 tys. zł oszczędności. Radny jest właścicielem domu jednorodzinnego o pow. 220 m2 i wartości 135 tys. zł. Jak wynika z oświadczenia majątkowego, radny Szostak posiada także gospodarstwo rolne mieszane o pow.12,40 ha, którego wartość to 350 tys. zł. Z tego tytułu uzyskał w 2009 r. dochód w wysokości 42 tys. zł. Radny otrzymał prowizję w wysokości 2 371 zł, a dieta, jaką pobrał w ubiegłym roku to kwota 1 725 zł. Posiada samochód osobowy marki Honda Accord z 1997r. oraz ciągnik C-360 z 1978 r. i Zetor 7245 z 1989 r.

Red.


19

Nr 36 (036) 17 września - 23 września 2010

ogłoszenia drobne Biznes Sprzedam krowę Krowa czarno-biała do dalszej hodowli, lat 9, zacielona. cena 3200 zł tel. 846856101 osoba kontaktowa Wlaź Halina świadectwa energetyczne szybko i tanio świadectwa energetyczne szybko i tanio Partyzantów 44 Biłgoraj tel. 601434267 Wykonam usługi remontowo - budowlane Atrakcyjne ceny. Szybkie terminy. Tel. 603-497-162 tel. 603-497-162 świadectwa energetyczne szybko i tanio świadectwa energetyczne, audyty, pomiary tel. 601434267 Minikoparka Wykopy fundamentowe, przyłącza (energetyczne, wodociągowe, gazowe, kanalizacyjne) niwelacja terenu, drenaż, kompleksowo tel. 794 444 777 REGALY I LADY SKLEPOWE Sprzedam regaly i lady sklepowe cena do uzgodnienia, wiecej informacji pod nr telefonu 668 075 820 Zapraszam - tanio tel. 668075820

Komputery Naprawa komputerów Naprawa, oczyszczanie komputera z wirusów, lub formatowanie dysków i instalacja systemów operacyjnych. W Biłgoraju i okolicach możliwy przyjazd do domu. Naprawie komputer na pewno taniej i szybciej niż to zrobi serwis. tel. 513866193

Motoryzacja Renault Master SPRZEDAM Renault Master, 2000r., 2.8 DTI, furgon zielony, tel. 785602150 lub 691823281 tel. 785602150 Renault Master SPRZEDAM, Renault Master, 2000r., 2.8 DTI, furgon zielony, tel. 691823281 lub 785602150 tel. 691823281 Renault Master Sprzedam Renault Master, blaszak, maksymalnie długi i wysoki, rok 2000, silnik 2,8 DTI tel. 785 602 150 Sprzedam BMW e36 coupe 320i 97r, 120tys przebiegu, stan idealny, pełne wyposażenie, pełny m - pakiet tel. 501 035 715

Golf III 1,9 TDI GT Sprzedam Golfa III 1.9 TDI kolor czarny, Przebieg 170 tys km. Wyposarzenie: alufelgi (nowe 15’), wspomaganie, radio, 2 poduszki powietrzne. Komplet opon zimowych nowe zakupione pod koniec zimy jeżdzone jeden miesiąć 14 calowe + do tego 4 alusy używane do jazdy w zimie. cena 5600 zł tel. 792121036 części seat cordoba 1.6 95r posiadam części do seata cordoba 1.6 95r jest silnik skrzynia zawieszenie wnętrze auta drzwi szyby wydech i wiele innych części tel. 602-619-946 części opel astra II 1.4 16v 99r posiadam wiele części do opla astra II 1.4 16v 99r jest osprzęt silnika głowica zawieszenie wnętrze el. blacharskie elektryczne i wiele innych tel. 602-619-946 części mercedes 190 2.0 bęzyna automat posiadam wiele części do mercedesa 190 2.0 bęzyna skrzynia automatyczna silnik osprzęt maska zderzaki most szyby wnętrze zawieszenie iwiele innych tel. 602-619-946 Sprzedam Toyotę Starlet - sport!!! Sprzedam Toyotę Sterlet - sport - silnik 1,3 B+LPG 75km.Przebieg 175 tyś. Tylko 20 tyś. na LPG. Rocznik 1992. Dwa komplety alufelg z oponami + opony zimowe. 750kg masy - leciutka i zarazem szybka. Pierwszy właściciel w Polsce LPG butla w kole zapasowym (dwa lata temu założona) 7l. gazu na 100km. Bez śladów korozji, trzecie światło stopu w spojlerze, sportowy wydech i wygląd itd.nr. aukcji na allegro 1217343861. cena 6000 zł tel. 606805232 Parownik LPG gaz zwykły nie sekwencja 50zł Witam sprzedam parownik do auta LPG (gaz) zwykły nie sekwencja, tanio. Kontakt gg: 544342 tel kom. 886 647 147. cena 50 zł tel. 886 647 147

Dwa głośniki„DAX 60w w rms 120w normalnie” Do sprzedania dwa głośniki„DAX 60w w rms 120w normalnie”stan b.Dobry, brak tylko dwóch uchwytów, ale na dwóch pozostałych też będzie trzymać. cena 40 zł tel. 886 647 147 Komputery do samochodu ( vw polo, skoda... ) Do sprzedania dwa komputery samochodowe, jeden jest z vw polo 1.0... Drugi pasuje do skoda 1.4 i wiele innych modeli o takiej pojemności. Tanio odsprzedam. cena 50 zł tel. 886 647 147

Nauka Korepetycje, kursy przedmaturalne. Profesjonalne u nauczycieli z Lublina. Wszystkie przedmioty. Kursy prowadzone są w małych grupach. Niskie ceny. Zapisy trwają. Zapraszamy. tel. (84) 686-07-67, www.college.mikrowitryna.pl

Korepetycje z języka angielskiego Korepetycje z języka angielskiego. tel. 668 210 217 Korepetycje z j. angielskiego na wszystkich poziomach, atrakcyjne ceny Absolwent UMCS udzieli korepetycji młodzieży szkolnej i osobom dorosłym. Kontakt w godzinach 9-22 KOREPETYCJE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Absolwentka KUL udzieli korepetycji z języka angielskiego:- przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego/maturalnego, - pomoc w odrabianiu prac domowych, - pomoc osobom wyjeżdżającym za granice w przyswojeniu języka, - przygotowanie do certyfikatów FCE, CAE, TELC, TOEFLDostarczam własne urozmaicone materiały. Oferuje miłą i owocną współpracę. cena 25 zł tel. 511489268 Korepetycje z j. angielskiego tel. 668 210 217

Nieruchomości Diałki budowlano-rekreacyjne w sąsiedztwie zalewu Biszcza-Żary!!!!!! Sprzedam działki budowlano-rekreacyjne w sąsiedztwie zalewu Biszcza-Żary 300m od rzeki Tanwi i 300m od zalewu (patrząc w lini prostej) o wym. 1000 m2 i 3000 m2. Działki położone są w malowniczym i spokojnym miejscu nieopodal przystani kajakowej Żary. Media - droga dojazdowa, prąd i woda, Cena 30 zł za 1 m2 (do negocjacji) tel. 502 308 300,798 373 030 i 846867378. cena 30 zł tel. 502308300 Działka budowlana, Tereszpol pow. 15 a Działka pod zabudowę mieszkaniową lub letniskową o pow. 1500 m2, (15 a), szer. 31 m. Bardzo atrakcyjna lokalizacja - Roztocze Środkowe Tereszpol (5 km od Zwierzyńca) w pobliżu Roztoczańskiego Parku Narodowego, ciekawe szlaki turystyczne (piesze i rowerowe). Najbliższe otoczenie to zabudowa mieszkaniowa i las. Blisko szkoła, urząd gminy, poczta, kościół, sklepy, dobry dojazd. Dostępne wszystkie media (prąd, wodociąg, kanalizacja). Tel 602-271-231. Działka budowlana o pow. 500 m2, Tereszpol Działka budowlana o pow. 500 m2, szer.16 m. Tereszpol (5 km od Zwierzyńca). Idealne miejsce na dom, sklep, usługi itp. Możliwość dokupienia sąsiednich działek Najbliższe otoczenie to zabudowa mieszkaniowa. Uzbrojenie: prąd, wodociąg, kanalizacja, telefon. Działka położona w centrum Tereszpola, blisko szkoła, urząd gminy, poczta, kościół, sklepy, dobry dojazd. Atrakcyjna lokalizacja na Roztoczu Środkowym w pobliżu Roztoczańskiego Parku Narodowego, ciekawe szlaki turystyczne. Tel 602-271-231. cena 25000 zł tel. 602 271 231 Mieszkanie Obsza Sprzzedam mieszkanie w Obszy wyremontowane z garażem i piwnicą. Tel 792 888 777 cena 107000 zł tel. 792 888 777 osoba kontaktowa Zbyszek Sprzedam mieszkanie w centrum Sprzedam mieszkanie w centrum Biłgoraja, 3 pokojowe, powierzchnia 63m2. Cena 3000 za m2. cena 189000 zł tel. 791596977 Pomieszczenia biurowe Mam do wynajęcia pomieszczenia biurowe w Biłgoraju na I piętrze. tel. 507 843 213 Mieszkanie 3-pokojowe Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe 64 m2 plus garaż. tel. 600 681 232

Sprzedam kawalerkę Sprzedam kawalerkę 25 m2 w Biłgoraju, Plac Wolności 10, wysoki parter. tel. 663 050 052 Działka budowlana Sprzedam działke budowlaną w Biłgoraju przy ulicy Granicznej 3000 m, uzbrojona. Cena 79 za m2 do niewielkiej negocjacji. tel. 883 910 340 Gospodarstwo rolnicze Sprzedam gospodarstwo rolnicze o pow. 1,5 ha, dom murowany 200 m2, garaże w okolicach Goraja. tel. 693 289 164 Działka z domem Sprzedam działkę z domem budowlanogospodarczą, o pow. 2467 m2 we Frampolu. tel. 791 061 981 Działka inwestycyjna Lublin Sprzedam działkę budowlanorolna o pow. 1,09 ha, przy ul. Mełgiewskiej w Lublinie.Cena do uzgodnienia - 600000 zł tel. 81 75-65-815 Sprzedam działke budowlaną w Biłgoraju o pow. 34 ary uzbrojona przy ulicy tarnogrodzkiej. Cena 120 za m2 do niewielkiej negocjacji. Tel.kontaktowy 507 160 519 stancja dla dziewcząt stancja dla dziewcząt tel. 601424999 Działka budowlana, Tereszpol pow.1000 m2 Działka pod zabudowę mieszkaniową lub letniskową o pow. 1000 m2, (10 a), szer. 26 m. Bardzo atrakcyjna lokalizacja - Roztocze Środkowe Tereszpol (5 km od Zwierzyńca) w pobliżu Roztoczańskiego Parku Narodowego, ciekawe szlaki turystyczne (piesze i rowerowe). Najbliższe otoczenie to zabudowa mieszkaniowa i las. Blisko szkoła, urząd gminy, poczta, kościół, sklepy, dobry dojazd. Dostępne wszystkie media (prąd, wodociąg, kanalizacja). Tel 602-271-231. tel. 602271231 Poszukuję do wynajęcia lokalu Poszukuje do wynajecia lokalu handlowego w Biłgoraju. Min 8-40m2, witryna. cena 1500 zł tel. 693623693 kawalerka kawalerka 25m biłgoraj plac wolnosci 10 cena 77000 zł tel. 663050052 stancja dla dziewcząt stancja dla dziewcząt tel. 601424999 DZIAŁKA nad rzeką Sprzedam 32 arową działkę nad rzeką na Roztoczu w Ciotuszy Nowej.Możliwość zabudowy, cena; 25 tys.zł. cena 25 zł tel. 502 428 721 Sprzedam kawalerkę 25 m2 w Biłgoraju, Plac Wolności 10, wysoki parter, tel. 663 050 052 Mam do wynajęcia pomieszczenia biurowe w Biłgoraju na I piętrze, tel. 507 843 213 Sprzedam działkę budowlana przy ul. Jana Pawła II w atrakcyjnymmiejscu, tel. 84 686 46 80, bądź 84 686 25 85 Hala do wynajęcia Do wynajęcia hala około 470 m2 stan b. dobry 2 rampy plac manewrowy, na cele usługowe, magazynowe lub produkcyjne. Tel 604 069 271. cena 3,22 zł tel. 604 069 271 Sprzedam dzialkę budowlaną Sprzedam działkę budowlaną w Woli Dużej koło Biłgoraja, o pow. 1100 m/kw tel. 888316087 Dzialka przy Jana Pawla II Dzialka polozona przy obwodnicy miasta(Jana Pawla II), z dostepem do drogi asfaltowej, szerokosc dzialki 36m. Powierzchnia calkowita ok 1,8 ha. Dzialka polozona ok 75 m od skrzyzowania Al. Jana Pawla II z ul. Lubelska. Polecam! cena 650000 zł tel. 509367350 Sprzedam działkę w Lublinie Działka budowlano-rolna o pow. 1.09 ha bezpośrednio przy drodze asfaltowej ul.Mełgiewskiej lublinie. Położona w cichej i spokojnej okolicy. Działka w kształcie prostokąta. Wjazd znajduje się bezpośrednio od drogi głównej. Dobry dojazd - doskonała komunikacja z centrum. Piękna działka, która nadaje się na inwestycje rekreacyjne, usługi hotelarskie - w pobliżu planowanego lotniska w Świdniku (6 km). TEL. 81 75-65-815 (po godz. 20) Cena do uzgodnienia. cena 600000 zł tel. 81 75-65-815 Lokal do wynajęcia Wynajmę lokal w centrum Biłgoraja, parter, 46m2 tel. 669-909-323 Wynajmę garaż w centrum Wynajmę garaż w centrum biłgoraja ul 3-go maja. garazy jest 5 do wynajęca cena okolo 200zł/msc do negocjacji. tel. 796729860

Praca Dam prowizję Dam prowizję za znalezienie osób chętnych do zmiany bądź wstąpienia do funduszu emerytalnego. Płatne od

ręki do 120zł od osoby. tel. 698-330-310 Przedstawiciel Handlowy Praca dodatkowa w charakterze handlowca. Osoby zainteresowany prosimy o złożenie CV na adres: praca7@o2.pl tel. 84 530 16 77 Zatrudnię KIEROWCĘ Firma zatrudni przewoźnika, kierowcę kat.B do krajowych i międzynarodowych przewozów ładunków do 3.5t. Cv proszę przesłać na adres zbyszek@bim-meble.pl Dam prowizję Dam prowizję za znalezienie osób chętnych do zmiany bądź wstąpienia do funduszu emerytalnego. Płatne od ręki do 120zł od osoby. tel. 698-330-310 tynki Chętnie podjmę się wytynkowana powierzchni wewnątrz budynku tynki tradycyjne - solidnie, niedrogo lub podejmę współpracę z ekipą tynkarską - Biłgoraj i okolice. tel. (84) 687 05 54 Przymę do pracy od zaraz Przyjmę kobietę do pracy dorywczej ( 4-5 godzin dziennie) w Biłgoraju do firmy produkcyjno - handlowej. Możliwość zatrudnienia na pełny etat. Mile widziana umiejętność obsługi komputera. Osoby zainteresowane CV proszę przesyłać na adres biuro@delkon.pl, Tel. 728128780 tel. 728128780 Chełmski Cement Spółka Z.O.O Skład Handlowy w Biłgoraju zatrudni: - pracownik na stanowisko kierowca - magazynier z uprawnieniami na HDS - pracownik na stanowisko sprzedawca magazynier ze znajomością obsługi komputera CV należy składać w Składzie Handlowym w Biłgoraju ul. Krzeszowska 68 E w razie pytań kontakt: 84 686 58 15

firma remontowo-budowlana Usługi remontowobudowlane:kompleksowe wykończenia wnentsz, docieplenia, SPRZEDAŻ I MONTAŻ OKIEN PCV, AL, DRZWI, ROLETY, PARAPETY. Troszczymy sie nie tylko o dobrze wykonaną prace ale takrze o dobre samopoczucie klijenta, dla tego pracujemy szybko, czysto, solidnie i tanio, posiadamy swój sprzęt, zapraszamy do współpracy, POLECAM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! tel. 605592451 WYKOŃCZENIA WNĘTRZ Malowanie, gładź, panele, płytki, płyta g-k.Tanio i solidnie! tel. 660-402-883 Rozniosę korespondencję Rozniosę korespondencję poleconą w Biłgoraju i okolicach w cenie około 4zł za list. tel. 513866193 Szukam pracy dorywczej Szukam pracy dorywczej w Biłgoraju w godzinach od 5 do 7.30 lub po godzinie 16. tel. 513866193 SZUKAM PRACY 22lat prawko„B” Witam mam na imie Daniel, mam 22lat, pracowałem w niemczech w ogrodnictwie i przy drzewkach, pracowałem również na budowie. Posiadam też spore doświadczenie w naprawach samochodów, komputerów, układania paneli, płytek płyt gipsowych itp... i ogólnie szybko się uczę jestem tzw.„złota rączka”:) sprawdź mnie.... Kontakt: tel kom. 886 647 147 gg:544342 tel. 886 647 147

Rozrywka NOWO OTARTY CLUB FLESHEN FRAMPOL UL> FABRYKA 3 Nowo otarty Club Fleshen zaprsza na Mega Impezy z Największymi gwiazdami oraz DJami z całej Polski w każdą sobote wstęp 10 PLN do godziny 23:00 dziewczyny wstęp za free. Najbliższa sobota 11-09 zespoł Baflo & DJ Presto + grorące Hostessy. Dwa bary, Catering, Profesjonalna Ochrona. Zapraszamy. cena 10 zł tel. 504452963

Sony PlayStation 2 silver slim przerobiona Witam, mam do sprzedania Sony PlayStation 2 silver slim przerobiona stan bardzo dobry. Orginalny pad z pełnym okablowaniem i ok 25 gier. Cena 300 zł. Zainteresowanych prosze o kontakt, pozdrawiam. cena 300 zł tel. 795988447

Wesele Odstąpię termin na wesele Odstąpię termin na wesele w Nadrzeczu w październiku 2010 r. w zamian za zaliczkę. tel. 693 098 021

suknia ślubna Sprzedam suknię ślubną, biała, jednoczęściowa z podpinanym trenem, rozmiar 42, zainteresowanym zdjęcia mogę przesłać na maila. cena 1000 zł tel. 501155650 SAVERS POLECAMY PROFESJONALNĄ OBSŁUGĘ MUZYCZNĄ WSZELKICH IMPREZ tel. 663331561 DEKORACJE-MARZEŃ Dekoracje ślubne oraz komunijne. Dekoracje świątyń, sal, lokali, dekoracje samochodów, bukiety oraz butonierki. Wynajem pawilonów ogrodowych na imprezy plenerowe. tel. 662 181 963 Ślub z klimatem Posiadam do wynajęcia starą Warszawę z 1964 r. Chętnie wynajmę na śluby, lub inne imprezy okolicznościowe. Auto w czarnej blacharce, a w środku biała skórzana tapicerka. Zachwycająca! tel. 607-719-895 wideofilmowanie Wideofilmowanie imprez okolicznościowych.Szybka realizacja zamówionej usługi.Nie trać czasu zadzwoń. tel. 607915926

Inne Oddam pieski w dobre ręce Pilnie poszukuję opiekunów dla 1,5mies szczeniaczka i jej matki. Pieski są malutkie i bardzo przyjazne. Osobom zainteresowanym mogę przesłać zdjęcia. tel. 697594240 osoba kontaktowa Danuta TANIE PRANIE TAPICERKI, MEBLOWEJ SAMOCHODOWEJ I DYWANÓW TEL. 661-475-390 PROFESJONALNE PRANIE I- CZYSZCZENIE tapicerki samochodowej, meblowej, kanap, krzeseł, puf, wykładzin, dywanów, - również u klienta. Do prac używam profesjonalnego sprzętu i środków firmy Kärcher. Gwarantuję wysoką jakość usług, szybki czas realizacji oraz konkurencyjne ceny. Dla Mnie najważniejszy jest klient. samochód od - 120zł. Dywany - od 5,50zł. za m2 dywanu Dla osób sprowadzających samochody z zagranicy atrakcyjne ceny!!!!! Zapraszam...... DOJAZD DO KLIENTA GRATIS!!!(powyżej 40 z tel. 661-475-390 Nowe odmiany czarnej porzeczki Nowe odmiany czarnej porzeczki, duży wybór. tel. 504 292 127 Prawnik od spraw rodzinnych, pomc prawna, porady, pisma, alimenty, rozwód separacja Udzielamy porad z zakresu prawa rodzinnego dotyczących m.in.:* unieważnienie uznania dziecka, * ustalenie/zaprzeczenia pochodzenia dziecka, * rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka w razie braku porozumienia między rodzicami, * ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa, * ustalenie kontaktów z małoletnim, * odpowiedzialność małżonka za zobowiązania współmałżonka, * obowiązki alimentacyjne * wspólność ustawowa * rozdzielność majątkowa. P tel. 792033955 RODZINNY DOM OPIEKI DLA SENIORÓW„DOM S. C” W ofercie: - Całodobowa opieka pielęgniarska - wyżywienie - stały dostęp do kuchni - wizyty u lekarza, spotkania rodzinne - dostęp do TV internetu oraz telefon w każdym pokoju - samochód do dyspozycji - organizacja czasu wolnego - spokojna i cicha okolica w pobliżu kościół p. w. Chrystusa Króla - miła i rodzinna atmosfera tel. 603131824 Kupie ziemię Przyjmę lub kupię ziemię oraz gruz do utwardzenia i wyrównania terenu wokół domu. tel. 660998224 osoba kontaktowa Tomasz Horecki Nowe odmiany czarnej porzeczki, duży wybór, tel. 504 292 127 Sprzedam wyposarzenie sklepowe! Regały, lady, waga sklepowa, butla gazowa + piecyk, szafa na odzież ochronną, reklama świetlna. TANIO! tel. 692-345-172 pomiary elektryczne, instalacje pomiary elektryczne, instalacje tel. 601434267 OKNA DREWNIANE Z DEMONTAZU Oddam okna drewniane bez futryn, same ramki z szybami ok. 70 szt tel. 725052204 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - powiat biłgorajski nowe instalacje, naprawa, remonty instalacji. Wynoszenie liczników na zewnatrz. Pomiary ochronne. Posiadamy wszystkie uprawnienia. wiecej na www.ipinstal.pl tel. 514-385-728 USŁUGI ELEKTRYCZNE Instalacje elektryczne - nowe oraz modernizacja istniejących. Pomiary ochronne. Kompleksowo, solidnie. tel. 513 838 226 SPRZEDAM KANAPĘ MŁODZIEŻOWĄ Mam do sprzedania kanapę rozkładaną, bordową w bardzo dobrym stanie. cena 300 zł tel. 669-909-323


20

Nr 36 (036) 17 września - 23 września 2010

krzyżówka Gagatek, ananas

Bumelka ucznia

W nim nasiona

Jzor krasuli

Plaa bez ratownika Gatunek kaczki

18

Bracia w habitach

6

26

w. Piotra w Rzymie

Forma zaliczki

Trzyma Dozorca si z serialu spodni

Atrybut kelnera

13

Nie rodzi plonu

ROR w banku

22

Długotrwałe deszcze

Kurze - to piciornik

Odpoczynek dla koni

Profit, intrata

9

4

Beczka tokaju Kielich goryczy

16

23

24

Mierzony w ryzach

Gruby, ciepły koc

Człowiek lub kot

Wodnik 20.01–18.02

Masz przed sobą bardzo dobry tydzień. Jeśli w ostatnim czasie nie wiodło Ci się najlepiej, teraz możesz liczyć na pozytywne rozwiązanie spraw i wyjście z kłopotów obronną ręką. Zaczniesz realizować swoje plany, zwłaszcza te na polu uczuciowym i zawodowym.

Zakaz kultowy Łczy krokwie

Klocki dla dzieci

5

Rodzaj amortyzatora

2

Kalosz

Sklep pełen leków

7

14

10

17

Coco ze Budywiata nek mody targowy

12 Rzut na boisku

11

Bałtycki kurort Płynna magma

Aktor, Robert de …

Masz przed sobą tydzień zmian. Będziesz zabiegany, czekają Cię niedalekie, krótkotrwałe podróże. Coś co w ostatnim czasie nie dawało Ci spokoju, w tym tygodniu zaakceptujesz i przyjmiesz takim jakim jest. Nie wykluczony powrót do byłych związków.

21

Wałko

Rzadkie imi mskie

Ma jadalne kwiaty

Ryby 19.02–20.03

Golec, hołysz

Rodzaj spoiwa

19

20

Dzida ułana

1

Kanapa z wałkami Higashi, jap. skoczek Przypada ~ 21 marca

15

3

25 Inaczej o kartoflu

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24 25 26

Krzyżówka NUMER 36 Imię:........................................... Nazwisko: ..................................... Telefon: ...................................... Rozwiązanie z wyciętym i wypełnionym kuponem prosimy nadsyłac na adres redakcji: Gazeta Biłgorajska, ul. Kościuszki 73 (IIp), 23-400 Biłgoraj. Autor wylosowanego kuponu dostanie talon na Pizzę, ufundowany przez Pizzerię COUNTRY. Na rozwiązania czekamy do ukazania się następnego numeru Gazety Biłgorajskiej. UWAGA! Nagrodę - talon, można odebrać do 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zwycięzcy! Wśród nadesłanych rozwiązań z poprzedniego numeru wylosowaliśmy kupon nadesłany przez Pana Piotra Kulińskiego . Gratulujemy i zapraszamy po odbiór kuponu. Wypełniony kupon dostarcz do redakcji gazety biłgorajskiej

Zaznacz właściwą kategorię ogłoszenia

Nieruchomości - DO WYNAJĘCIA

Praca

Nieruchomości - CHCĘ WYNAJĄĆ

Usługi

Rzeczy używane - SPRZEDAM

Towarzyskie

Rzeczy używane - KUPIĘ

Nauka

Auto-moto - SPRZEDAM

Komunikat

Auto-moto - KUPIĘ

Różne

KUPON 36

Nieruchomości - KUPIĘ

Możesz liczyć na pomyślną realizację planów, to co sobie na ten tydzień zaplanowałeś, uda Ci się wykonać w 100%. Czekają Cię ważne wiadomości, związane będą z dolegliwościami zdrowotnymi jakie nękały Cię w ostatnim czasie, poznasz ich przyczynę. Obecny tydzień może okazać się przełomowym. Najprawdopodobniej wejdziesz w nowy etap na płaszczyźnie zawodowej, co wiązać się może z podwyżką lub ewentualnym awansem. Zostaniesz doceniony, dzięki czemu nabierzesz większej wiary w siebie.

Panna 23.08–22.09

Masz przed sobą wspaniały czas, sprzyjający miłości i związkom. Czeka Cię ożywienie i wzmocnienie uczuć. W pracy czeka Cię wysiłek, który przyczyni się do uzyskania jeszcze lepszych wyników, rezultatów. Zanim je osiągniesz zostaniesz poddana krytyce.

Waga 23.09–22.10

W tym tygodniu pojawią się przed Tobą możliwości ustabilizowania Twojej sytuacji materialnej. To czy skorzystasz z tej szansy zależało będzie tylko i wyłącznie od Ciebie. Masz szansę zwiększyć wpływy na konto ale tylko dzięki swojej ciężkiej pracy i zaangażowaniu.

Skorpion 23.10–21.11

Jeśli jesteś Skorpionem w związku, w najbliższych dniach możesz odczuwać pokusę flirtu. Możesz odczuwać niepokój związany z niezaspokojoną miłością. Jeśli się nie wykażesz się rozwagą, staniesz przed trudnym wyborem, Twój obecny partner może odejśc.

Strzelec 22.11–21.12

Niestety ten tydzień może przynieść trudności, które spowodowane będą błędami popełnionymi w przeszłości. Większość przedsięwzięć jakie w tym tygodniu miałeś wykonać, będziesz musiał przełożyć a działanie ograniczysz tylko do snucia planów.

Koziorożec 22.12–19.01

Rak 22.06–22.07

Choć możesz mieć wrażenie, że ogarnął Cię niesprzyjający zastój, szybko się przekonasz, że okaże się on dla Ciebie korzystny. Nie szukaj drogi na skróty. W ważnych dla Ciebie sprawach wykaż cierpliwość, tylko cierpliwość i rozwaga mogą zagwarantować Ci pomyślny obrót tych spraw.

Ogłoszenia

T WOJE OGŁOSZENIE DROBNE Wpisz treść ogłoszenia

Nieruchomości - SPRZEDAM

Najbliższy czas może przynieść sporo rozczarowań, dlatego zachowaj szczególną ostrożność, zwłaszcza w interesach. Uważaj na wszystkie formalne sprawy, niczego nie podpisuj, jeśli nie jesteś tego w 100% pewien, wszystkie umowy przed podpisaniem przeczytaj dwa razy! Pośpiech okaże się złym doradcą.

Masz przed sobą wspaniały okres, zwłaszcza na polu uczuciowym. Jeśli jesteś w związku czeka Cię w nim spełnienie. Niezdecydowane Lwy w końcu zdobędą się na miłosne deklaracje. W kwestiach finansowych czeka Cię poprawa sytuacji, nie wykluczony spadek lub wygrana.

Bliźnięta 22.05–21.06

8

Litery z pól ponumerowanych utworz rozwizanie - znane okrelenie. 1

Baran 21.03–19.04

Lew 23.07–22.08

Byk 20.04–20.05

Trójktne poletko

Podkrelona czerni

horoskop 16.09 - 23.09

Cena (zł)*

Twoje ostatnie niekoniecznie pozytywne doświadczenia, zwłaszcza te w kwestiach zawodowo - finansowych okażą się dobrą nauką na przyszłość. Wyciągniesz z nich słuszne wnioski. Przed Tobą nowy etap, długotrwała zmiana miejsca i podróże, które okażą się korzystne dla kariery zawodowej. Los będzie Ci sprzyjał.

Ogłoszenia

Cena (zł)*

Drobne do 15 słów

0,-

Kolor

12,-

Drobne powyżej 15 słów

5,-

Własny projekt

12,-

Drobne (firma)

12,-

Branżowe

12,-

Pogrubienie

12,-

Towarzyskie

12,-

Dam pracę

12,-

Ramka

12,-

Usługi (firma)

12,-

Grafika

12,-

* Cena brutto


21

Nr 36 (036) 17 września - 23 września 2010

TURYSTYKA Cykl artykułów związanych z turystyką

Kieszonkowe dla dziecka Młodsze dzieci rzadko kiedy umieją rozsądnie rozporządzać swoim budżetem. Kieszonkowe dziecka najlepiej spakować do koperty i przekazać ją wychowawcy na zbiórce. Koperta powinna być podpisana z podaniem kwoty jaka znajduje się w środku. Bardzo pomocne jest, gdy rodzic napisze na kopercie jaką kwotę dziennie wychowawca ma dziecku wypłacać Podajemy Państwu przykład podpisanej koperty: Jaś Kowalski 50 zł 10 zł codziennie *kalkulacja dla wycieczki 5-dniowej Bardzo ważne jest, aby w kopercie znajdowała się rozmieniona kwota pieniędzy. Dla przykładu powyżej, najlepiej jest gdy są to same banknoty 10 zł. Podczas wycieczki swoje kieszonkowe dzieci najczęściej wydają na słodycze i napoje, a także na pamiątki i zabawki. Podczas wycieczek wychowawca stara się pomagać dzieciom w zakupach, dbając aby dziecko nie zostało oszukane (niestety bywało tak w wielu punktach z pamiątkami). Jeśli dziecko kierowane emocjami bardzo nastawi się na zakup drogiej i bardzo tandetnej pamiątki, wychowawca stara się pomóc, często odradzając wydawanie całych kwot na rzeczy, które w opinii wychowawcy są za drogie. Jednak to mały turysta finalnie decyduje co kupuje, więc niemal na pewno

po powrocie do domu w bagażach znajdą się tanie i tandetne przedmioty. Chyba każdy z nas w życiu przez to przechodził. Już na początku wycieczki informujemy dzieci, że wszelkie zakupione gadżety, które mogą być potencjalnym zagrożeniem dla współuczestników zimowiska (na myśli mamy wszelkie urządzenia miotające, czyli pistolety, łuki, proce, itp. oraz inne narzędzia typu miecze (nawet zabawkowe), kapiszony, bomby śmierdzące, itp) wędrują do depozytu wychowawcy i spakowane zostaną do bagażu głównego przed wyjazdem do domu. Staramy się również kontrolować spożywanie słodyczy, szczególnie przed posiłkami i bywa, że blokujemy zakup słodkości na jakiś czas, gdy zastępują one niemal w całości normalne menu podczas dnia lub gdy w wyniku ich nadmiernego spożywania zdarzą się dolegliwości związane z układem pokarmowym. Odradzamy również dzieciom zakup napojów gazowanych i blokujemy ich zakup w przypadku wystąpienia problemów z gardłem. Podczas całego turnusu

zabraniamy spożywania napojów energetycznych (zawierających w składzie taurynę i kofeinę). Zakazujemy jakiegokolwiek handlu pomiędzy dziećmi. Niemal zawsze prowadzi to do nieporozumień i niepotrzebnych napięć pomiędzy dziećmi. Trudno jest podpowiedzieć w jaką kwotę pieniążków wyposażyć dziecko podczas wycieczki, gdyż to rodzic decyduje jaka kwota wystarczy i będzie „wychowawcza”. Poza dniami wycieczkowymi, kieszonkowe wydawane jest w sklepiku ze słodyczami, więc wystarczają drobne kwoty. Zapraszamy do skorzystania z oferty na www.SwiatTurystykiDzieciecej.pl

Mateusz Korpal

„Piłkareczki” na start Dziewczęta z Józefowa w powiecie biłgorajskim potrafią się wykazać nie lada uporem. Dzięki temu powstała w pierwsza w gminie... dziewczęca drużyna piłkarska.

stereotypy, według których w piłkę grają tylko chłopcy” - chwali futbolistki prezes stowarzyszenia „Podaj dłoń” Barbara Wojciechowska. „Piłkareczki”to jeden z elementów, realizowanego przez stowarzyszenie projektu „Na czasie”. Oprócz dziewczęcej drużyny piłkarskiej jego autorzy organizują m.in.: rajdy rowerowe,

Gabinet Rehabilitacji Masażu i Fizykoterapii Strzałka Sabina Biłgoraj, ul. Kościuszki 77 Tel. 509 478 705 Rehabilitacja funkcjonalna (PNF) w chorobach neurologicznych, reumatycznych i ortopedycznych (skrzywienia kręgosłupa, wady postawy) • Masaż • Terapia manualna stawów kręgosłupa i kończyn • Prądy średniej częstotliwości (prądy interferencyjne, Träberta, Tens, galwanizacja)- GRATIS! • MOŻLIWOŚĆ REHABILITACJI W DOMU PACJENTA!

APTEKA DYŻURNA 16.09.2010 - 23.09.2010 - Biłgoraj, ul. Polna 2a

Specjalistyczny Gabinet GinekologicznoPołożniczy Lek. Med. Henryk Dyś SPECJALISTA GINEKOLOG - POŁOŻNIK Laserowe leczenie nadżerek Przyjmuję: poniedziałek 13.00 – 17.00 czwartek 13.00 – 17.00 ul. Nadstawna 56 B ( z tyłu za sklepem Biedronka ) TEL. 607 220 757 Specjalistyczny Gabinet Reumatologiczny Lek. Med. Urszula Bentkowska – Dyś Lekarz Chorób Wewnętrznych SPECJALISTA REUMATOLOG Przyjmuję: Piątek 15.00 – 17.00 ul. Nadstawna 56 B ( z tyłu za sklepem Biedronka ) TEL. 607 220 777

oferty pracy PUP W dniu 15.09.2010 r. posiadamy wolne miejsca pracy na stanowiska: barman - 2 barman/kelner – 1 blacharz samochodowy - 1 brukarz – 10 cieśla - 1 diagnosta okręgowej stacji – 1 doradca finansowy – 5 kasjer/sprzedawca - 1 kierowca kat. B- 1 kierowca kat. B – 4 kierowca kat. C - 1 kierowca kat. C + E - 4 kierowca kat. D – 1 kierowca kat. T – 1 operator wózków jezd. – 1 kierownik – 1 kierownik budowy z uprawnieniami na roboty sanitarne - 1 kierownik zmianowy - 1

kucharz – 2 lektor j. angielskiego – 3 logopeda- 1 magazynier – 2 manikiurzystka - 1 mechanik - 1 mechanik samochodów – 1 mechatronik – 2 murarz – 2 nauczyciel przedszkola - 1 operator miksokreta - 1 operator monitoringu – 1 operator równiarki- 1 palacz - 2 pełnomocnik handlowy – 1 piekarz - 1 pomoc kucharza – 1 pomoc w gospodarstwie rolnym – 1 pomoc piekarza – 1 pracownik do zbijania

palet – 1 pracownik gospodarczy - 1 pracownik fizyczny – 3 prasowaczka – 1 przedstawiciel handlowy – 1 recepcjonista hotelowy – 1 robotnik gospodarczy – 1 specjalista ds. sprzedaży art. budowlanych - 2 sprzedawca – 15 sprzedawca materiałów budowlanych - 1 sprzedawca w dziale mięsnym – 1 sprzedawca przez Internet -1 stolarz – 1 stolarz budowlany – 5 szklarz – 1 szlifierz/tokarz – 1 szwaczka – 6

Oferty pochodzą z POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BIŁGORAJU ul. Bohaterów Monte Cassino 38, 23-400 Biłgoraj tel. (084) 685-00-00, fax 686-16-71 E-mail: lubi@praca.gov.pl

Józefów Pierwsza dziewczęca drużyna piłkarska

Przez wiele miesięcy młode futbolistki dopytywały o możliwość utworzenia takiego zespołu swoich nauczycieli wychowania fizycznego. Gdy te próby okazały się nieskuteczne pomysłem zainteresowały Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie „Podaj dłoń”. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom działacze stowarzyszenia wpisali w jeden z projektów powstanie dziewczęcej drużyny pod nazwą... „Piłkareczki”. Pierwsze zajęcia odbyły się w sierpniu. Od tego czasu dziewczęta trenują w każdą sobotę po 3 godziny pod okiem instruktora i fizjoterapeuty Dariusza Wojciechowskiego. Drużyna liczy 17 osób. Najstarsza zawodniczka ma 15 lat, a najmłodsza... 4. „Dziewczyny są wręcz genialne. Sumiennie przychodzą na każdy trening i pracują bez względu na to czy grzeje słońce czy pada deszcz. Przełamują przy tym

gabinety lekarskie

wycieczki oraz spotkania integracyjne z seniorami. Zajęcia, które potrwają do końca roku, są finansowane z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

UM Józefów

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

R E K L A M A


22

Nr 36 (036) 17 września - 23 września 2010

Piłka Nożna III liga grupa lubelsko - podkarpacka

Olender odbił się od dna Solanie jechali do Tomaszowa Lubelskiego po dwóch porażkach, wyjazdowej 1:3 ze Stalą Sanok oraz przegranej 0:2 z Partyzantem Targowiska na własnym boisku. W nieco lepszej sytuacji byli gospodarze. Ekipa Zbigniewa Kuczyńskiego zgromadziła przed tym spotkaniem o dwa punkty więcej od swoich rywali, jednak do starcia z beniaminkiem III - ligowych rozgrywek tomaszowianie przystępowali z minorowymi nastrojami, bo przed tygodniem również przed własną publicznością ograła ich puławska Wisła. - Teraz nie możemy sobie pozwolić na podobną wpadkę. Musimy pokonać Olendra i zamknąć głosy wszystkim krytykom, którzy zamiast mobilizować nasz zespół dolewają oliwy do ognia deprymując naszych piłkarzy - żalił się trener Tomasovii. Niestety jego zawodnicy przez zdecydowaną większość spotkania nie realizowali nakreślonych przez trenera założeń taktycznych i w efekcie po raz drugi z rzędu musieli zejść z własnego stadionu pokonani. Solanie znaleźli patent na ogranych na III - ligowym podwórku rywali, mimo iż w dotychczasowej historii obustronnych konfrontacji graczom Olendra udało się tylko jednokrotnie pokonać Tomasovię. Tyle tylko, że wszystkie potyczki obu

ekip dotychczas miały formę gier kontrolnych, a w oficjalnym spotkaniu oba zespoły mierzyły się wcześniej zaledwie raz. Ekipa Michała Furlepy zaskoczyła rywali konsekwentną grą od pierwszych minut. Już w 12 minucie gry prowadzenie przyjezdnym dał Arkadiusz Kusiak, który strzałem zza pola karnego pokonał interweniującego Piotra Waśkiewicza. Utrata bramki podrażniła miejscowych, ale próby doprowadzenia do wyrównania kończyły się zazwyczaj uderzeniami mijającymi bramkę Tomasza Kozaka. Młodego bramkarza gości próbowali pokonać m.in. Marcin Żurawski czy też Ireneusz Baran, jednak żaden z nich nie potrafił znaleźć sposobu na umieszczenie piłki w siatce rywali. Najlepszą okazję do wyrównania gospodarze zmarnowali trzy minuty przed końcem pierwszej połowy. Właśnie wtedy futbolówkę z prawej strony zacentrował Żurawski, stwarzając świetną sytuację strzelecką Bartoszowi Stefanikowi. Pomocnik tomaszowian nie potrafił z najbliższej odległości pokonać Tomasza Kozaka i do przerwy utrzymywało się jednobramkowe prowadzenie beniaminka. Obraz gry nie uległ zmianie także w drugich 45 minutach. Miejscowi nadal bili głową w mur, ale tego dnia świetną zaporą była

fot. Kamil Kmieć

W ostatnią niedzielę Olender Sól zmierzył się na wyjeździe w Derbach Zamojszczyzny z Tomasovią Tomaszów Lubelski. Przed pierwszym gwizdkiem arbitra w wyniku układu innych ligowych konfrontacji „blacharze” spadli na ostatnie miejsce w ligowej tabeli. Ten fakt nie przeszkodził jednak podopiecznym Michała Furlepy w odniesieniu cennego zwycięstwa.

dobrze zorganizowana defensywa „blacharzy”, która znakomicie rozbijała wszystkie ataki gospodarzy. Solanie nie popełniali błędów ze swoich wcześniejszych spotkań wyjazdowych, kiedy to starali się atakować rywali i grać otwartą piłkę cios za cios. Tym razem wykazali się mądrością w swoich poczynaniach i starali się wyczekiwać na ruch przeciwnika na własnej połowie, wyprowadzać szybkie kontry i szukać swego szczęścia po stałych fragmentach gry. Właśnie po jednym z takich elementów gry drugą bramkę dla Olendra zdobył Piotr Bubiłek, który wykorzystał świetne dośrodkowanie od Sebastiana Skrzypka i mocnym uderzeniem

Piłka Nożna Prezentacja Łady 1945 Biłgoraj

Kibice zgromadzeni w miniony piątek w hali biłgorajskiego OSiR-u mogli podziwiać prezentację nowopowstałej Łady 1945 Biłgoraj, prezentację szczególną, jakiej w historii biłgorajskiej piłki nożnej jeszcze nie było. Zanim na parkiet wybiegli główni aktorzy tego wieczoru czyli piłkarze kilka słów do licznie zgromadzonej publiczności miał jeszcze nowy prezes Łady 1945 Biłgoraj Dariusz Bednarz, który przedstawił pokrótce cele nowego klubu, założenia które będą realizowane, podziękował za wsparcie okazywane przez sponsorów, zapraszając jednocześnie sympatyków na ligowe spotkania z udziałem biłgorajskich piłkarzy. Przemówienie nowego sternika klubu poprzedziło pojawienie się zawodników. Pierwszym, który przedstawił się biłgorajskim kibicom był kapitan zespołu Marcin Dorosz. - Dziękuje kolegom z drużyny za to że obdarzyli mnie zaufaniem i wybrali kapitanem drużyny. Będę starał im się odwdzięczyć dobrą postawą na boisku i oby moja dobra gra przelała się na resztę ekipy. Bycie kapitanem w klubie z takimi

Kura

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

Piłka Nożna Biłgorajska Liga Osiedlowa

Prezentacja jakiej jeszcze nie było Mimo iż nowa Łada rozpoczęła swoje rozgrywki na szczeblu B - klasowym to prezentacji zespołu, zorganizowanej przez zarząd i członków stowarzyszenia klubu, nie mogłoby się powstydzić wiele zespołów występujących nawet na boiskach ekstraklasy. Impreza była pieczołowicie przygotowywana, tak by wszystko było dopięte na ostatni guzik. Zanim zgromadzonym kibicom zaprezentowano kadrę drużyny, która będzie reprezentować Ładę w bieżącym sezonie inicjatywę uświetniły występy i pokazy taneczne. Na parkiecie hali sportowo - widowiskowej można było podziwiać m.in. zespół taneczny ADA i innych adeptów Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju. W tle kibice mogli podziwiać flagi w biało - niebieskich barwach, a całość była okraszona trafnie dobraną oprawą muzyczną.

głową niczym profesor posłał piłkę obok bezradnego Waśkiewicza. Strata drugiego gola wyraźnie przybiła miejscowych, którym ochotę do gry odbierali dodatkowo tamtejsi kibice, bowiem każde nieudane zagranie któregoś z zawodników Tomasovii kwitowane było gwizdami i niecenzuralnymi wyrażeniami pod adresem zawodników - Kibice nie ułatwiają nam zadania. Zamiast nas mobilizować to skutecznie dołują. Na przekór niezadowolonym kibicom gospodarzom udało się zdobyć kontaktowe trafienie. Po błędzie Tomasza Kozaka nadzieję na wywalczenie choćby remisu dał tomaszowianom Łukasz Chwała. Jednak tego dnia gospodarze nie byli

w stanie zdziałać już niczego więcej, choć w końcówce piłkę meczową wybronił Tomasz Kozak. Golkiper Olendra wyciągnął się jak struna i wybił futbolówkę zmierzającą prosto w okienko swojej bramki. - W końcu mogę być zadowolony z postawy swoich zawodników. Dobre zawody rozegrała przede wszystkim linia defensywy, która imponowała świetną organizacją gry od pierwszej do ostatniej minuty. Cieszy zwycięstwo na ciężkim terenie, bo Tomasovia nie zwykła zbyt często przegrywać przed własną publicznością - mówił po meczu trener Michał Furlepa. Tomasovia Tomaszów Lubelski - Zartmet Olender Sól 1:2 (0:1) Bramki: Chwała 78 - Kusiak 13, Bubiłek 61. Tomasovia: Waśkiewicz - Raczkiewicz, Zatorski, Chwała, Sioma - Stefanik, Skiba, Żurawski (50 Wawryca), Słotwiński (57 Kusiak), Baran - Pacholarz (63 Banaś) Olender: Kozak - Dobromilski, Sawczuk, Kukiełka(43 Łukasik), Skrzypek - Bubiłek, Ł. Kusiak, Dorosz, Lalik(67 Albingier) - Wołoszyn (46 Rataj), A. Kusiak(55 Blicharz) Żółte kartki: Raczkiewicz - Sawczuk, Bubiłek Sędziował: Jacek Pawlak, asystenci Krzysztof Rękas, Grzegorz Kasiura (Lublin).

tradycjami jak Łada zobowiązuje dodał po zakończeniu prezentacji. Później zaprezentowali się kolejni gracze poczynając od bramkarzy, a kończąc na napastnikach i trenerze Ireneuszu Zarczuku, który jako ostatni wybiegł by zaprezentować się przybyłym sympatykom. - Nie obiecuję awansu, ale chcę byśmy w każdym meczu przynosili swoimi występami satysfakcję swoim kibicom. Wierzę, że Ci będą licznie przychodzić na nasze mecze i z pewnością będzie to mobilizowało moich podopiecznych do jeszcze lepszej gry - mówił szkoleniowiec. Na koniec na kibiców czekała jeszcze niespodzianka, bowiem wylosowane osoby otrzymały upominki, którymi były klubowe pamiątki „biało - niebieskich”.

Kura

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

Wystartowała Biłgorajska Liga Osiedlowa Pierwszy raz w tym sezonie na miejskie boiska ze sztuczną nawierzchnią wyszli zawodnicy Biłgorajskiej Ligi Osiedlowej. Do tegorocznej edycji zgłosiło się osiem zespołów, które kibice będą mogli oglądać w akcji przez siedem następnych sobót. Pierwsza seria spotkań nie przyniosła kibicom zbyt wielu emocji. Trzy konfrontacje przyniosły bezapelacyjne wygrane silniejszych zespołów. Zawodników znanych z występów w Katedrze - Picollo można w bieżącym sezonie oglądać w ekipie Biłgoraj 2010. - Jeśli chodzi o dobrze znaną kibicom Katedrę - Picollo to zespół się nie rozpadł. Po prostu zmieniliśmy nazwę, a wszyscy zawodnicy którzy reprezentowali drużynę w poprzednich latach będą w niej grać także i w tym sezonie - wyjaśnia jeden z graczy zespołu. Doświadczeni biłgorajanie nie zawiedli i na inaugurację sezonu pokonali 19:3 zespół Milczuk Różnówka, prawdziwych debiutantów, którzy dopiero od tego sezonu rozpoczęli swoją przygodę z biłgorajską „osiedlówką”. Wśród członków kadry Biłgoraj 2010 można było zobaczyć także nowe twarze m.in. obecnego

szkoleniowca Relaxu Księżpol Marcina Murę, czy też byłego trenera Tanwi Majdan Stary Krzysztofa Łuszczaka. Nie zawiodła także solidna RWKS Sparta, która o dziwo lekko, łatwo i przyjemnie ograła Załadunek Team aż 15:0. Zaskakujące wydają się też rozmiary wygranej Fatboys Team nad OKS Sitarska. „Fatboysi” wygrali aż 14:4 nie pozostawiając rywalom żadnych złudzeń, kto był tego dnia lepszy na boisku. Co ciekawe najwięcej kłopotów ze swoimi przeciwnikami mieli zwycięzcy poprzedniej edycji - Blokersi. Obrońcy tytułu długo męczyli się z zawsze groźnymi „młodymi wilkami” z CH.Z.O. i tam losy wygranej ważyły się do samego końca. Ostatecznie więcej zimnej krwi zachowali triumfatorzy z tamtego sezonu, wygrywając 8:6. Liderem klasyfikacji strzelców po 1 kolejce jest jak na razie zawodnik ekipy Biłgoraj 2010 - Jarosław Hasiak, który na inaugurację sezonu wbił swoim rywalom aż sześć bramek. Bramek nie zabraknie z pewnością także w drugiej serii gier, po której rozgrywki o puchar Burmistrza Miasta Biłgoraja rozkręcą się na dobre.

Kura

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl


23

Nr 36 (036) 17 września - 23 września 2010

Piłka Nożna Klasa B Grupa Zamojska

Rozstrzelali się na inaugurację Gospodarze powinni wygrać zdecydowanie wyżej. Niestety zawodnicy Łady razili nieskutecznością i zmarnowali wiele dogodnych okazji do pokonania bramkarza Orionu. Wynik otworzył już w piątej minucie meczu kapitan miejscowych Marcin Dorosz. Nie minęły jednak trzy minuty, a ku zdziwieniu licznie zgromadzonej publiczności przyjezdni doprowadzili do wyrównania. Futbolówka uderzona z rzutu wolnego po nieporozumieniu w defensywie biłgorajskiej Łady znalazła drogę do siatki, a szczęśliwym strzelcem okazał się Monastyrski. Odpowiedź Łady była szybka. Dziesięć minut po stracie bramki na prowadzenie gospodarzy wyprowadził Mariusz Krawczykiewicz, nie dając żadnych szans interweniującemu Szpyrze. I znów w poczynania zawodników Ireneusza Zarczuka wkradła się chwila dekoncentracji, bowiem minutę po objęciu prowadzenia Adrian Miazga po raz drugi musiał wyciągać piłkę z siatki. Kibice nie mogli narzekać na brak emocji, ponieważ nie minęło 60 sekund a biłgorajanie po raz trzeci wyszli na prowadzenie. Drugie trafienie w tym spotkaniu zaliczył aktywny Krawczykiewicz. Od tego momentu na boisku niepodzielnie panowali już tylko piłkarze z Targowej 15. Jeszcze

fot. ladabilgoraj.lbl.pl

Od efektownej wygranej sezon rozpoczęli piłkarze Łady 1945 Biłgoraj. Na inaugurację „biało - niebiescy” pokonali przed własną publicznością Orion Jacnia aż 7:2. Wysokie zwycięstwo może cieszyć, jednak siedem bramek, jakie podopieczni Ireneusza Zarczuka zaaplikowali swoim rywalom było tego dnia najniższym wymiarem kary.

Już w pierwszym meczu formą strzelecką błysnął Marcin Dorosz przed przerwą na 4:2 podwyższył Marcin Dorosz. Kanonadę strzelecką po zmianie stron rozpoczął Maciej Żybura, który pięknym uderzeniem z dystansu podwyższył prowadzenie swojej ekipy. Trzy minuty później przytomnie w polu karnym zachował się Mateusz Obszyński i mocnym strzałem skierował piłkę obok bezradnego golkipera z Jacni. Okazałe zwycięstwo biłgorajskiej drużyny przypieczętował rozgrywający dobre zawody Maciej Żybura. Kibice mogli

być zadowoleni z udanej inauguracji nowego sezonu. Gra Łady mogła się podobać, szczególnie w drugiej części spotkania. Gospodarze praktycznie ani na chwilę nie opuścili połowy rywali zmuszając ich do skomasowanej obrony. Dobrą pracę wykonywali tego dnia skrzydłowi, którzy często uruchamiali precyzyjnymi zagraniami biłgorajskich napastników. Momentami zawodziła skuteczność i jej poprawienie jest priorytetem w kontekście kolejnych ligowych potyczek. Trener Ireneusz

Zarczuk miał także drobne zastrzeżenia do postawy linii defensywnej, przede wszystkim jeśli chodzi o sposób w jaki piłkarze Łady tracili bramki. Za pierwsze ligowe zwycięstwo pochwałę od szkoleniowca dostała jednak cała drużyna. W najbliższą sobotę „biało - niebiescy” mieli na stadionie przy ul. Targowej podejmować zespół BKP Biłgoraj w historycznych, pierwszych derbach miasta Biłgoraja. Niestety do zapowiadanych derbów nie dojdzie, bo borykający się z kłopotami

organizacyjnymi BKP wycofał się z rozgrywek. - Szkoda że nie dojdzie do tego ciekawie zapowiadającego się spotkania, ponieważ mimo iż i tak gramy niewiele spotkań to na dodatek odpadnie nam jeszcze jeden rywal mówią zawodnicy Łady. Nie będzie to jednak przeszkodą w rozegraniu spotkania w ten weekend. Biłgorajanie zmierzą się na wyjeździe z zespołem WKS Majdan Sieniawski. Wyprawa na Podkarpacie to potyczka z rywalami, którzy liderują klasie B w swoim okręgu. Spotkanie odbędzie się w Adamówce o godz. 16:30. Łada Biłgoraj - Orion Jacnia 7:2 (4:2) Bramki: Dorosz 5’, 32’, Krawczykiewicz 18’, 20’, Żybura 66’, 82’. Obszyński 69’ - Monastyrski 8’, M. Paczos 19’. Łada: Miazga - Przybylak, Kuliński, T. Paczos, Jasiński - Obszyński, Żybura, Żerebiec (67 Socha), Krawczykiewicz(70 Hajduk) - Terejko(57 Wołoszyn), Dorosz (77 Róg). Orion: Szpyra - Kniaź, Zbyret, Rój, Kahan(86 Teterycz) - Kolano(52 Wojczuk), Grela (46 Komisarczuk), Kot(76 Pliżga), Skrzyński - M. Paczos, Monastyrski. Żółta kartka: Skrzyński (O). Czerwona kartka: S. Paczos(O) - w 88 minucie za niecenzuralne odzywki pod adresem arbitra. Sędziował: Jarzyna (Zamość). Widzów: 450.

Kura

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

Piłka Nożna Zamojska Klasa Okręgowa

Na czele status quo Ciekawe wyniki padły w ostatniej serii spotkań Zamojskiej Klasy Okręgowej. W meczu na szczycie wicelider tabeli Korona Łaszczów musiała uznać wyższość przewodzącego w tabeli Tura Turobin przegrywając 1:3. Dzięki temu zwycięstwu turobinianie umocnili się na czele ligowej stawki. Zawodnicy Tura ostatnimi czasy zadziwiają chyba nawet samych siebie. Konia z rzędem temu, kto przed startem rozgrywek przewidział by taki scenariusz po pięciu seriach spotkań. Tur na czele ligowej tabeli z 13 zgromadzonymi punktami. To nie jest piękny sen kibiców drugoroczniaka na boiskach zamojskiej „okręgówki”, lecz prawda która jest jeszcze z każdym tygodniem umacniana przez samych piłkarzy Tura. Podopieczni Bartłomieja Kowalika ani myślą spuszczać z tonu. Najlepszym tego przykładem jest ostatnia wygrana na boisku wicelidera z Łaszczowa. Ekipie lidera nie przeszkodził nawet arbiter, który w 38 minucie meczu ukarał drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartką pomocnika Mirosława Brodaczewskiego, przy stanie 1:1. Wcześniej już w 7 minucie meczu wynik spotkania otworzył wyrastający

na jednego z liderów Tura Marek Pyda. Gospodarze wyrównali w 21 minucie gry, ale tego dnia był to kres ich możliwości, bowiem po przerwie na boisku dominowali przyjezdni. W 65 minucie meczu pewnym egzekutorem rzutu karnego okazał się Marek Kowalik. Goście mogli się cieszyć ze zdobytej bramki jeszcze raz, bowiem na 11 minut przed zakończeniem meczu wynik zawodów ustalił Pyda, dla którego było to drugie trafienie tego dnia. Po ostatnim gwizdku sędziego przyjezdni mogli cieszyć się z czwartego w tym sezonie zwycięstwa. - Po raz kolejny zagraliśmy dobre zawody. Nie zawiedli doświadczeni zawodnicy, którzy stanowią o sile zespołu. Przed nami derby powiatu z Victorią Łukowa Chmielek, w których nie ukrywamy że chcemy również powalczyć o zwycięstwo przed własną publicznością.

Do interesującej konfrontacji doszło także w Tarnogrodzie. Tamtejszy Olimpiakos gościł drużynę Gromu Różaniec. Był to pojedynek z podtekstami. To nie tylko zwykłe derby powiatu biłgorajskiego, jak każde inne. W obu ekipach występują dobrze sobie znani zawodnicy, grający w swojej przygodzie z piłką po obu stronach barykady. Prowadzenie w tym spotkaniu objęli miejscowi. Już w 20 minucie gry instynkt strzelecki nie zawiódł Łukasza Karpika, który swoim trafieniem otworzył wynik spotkania. Niestety dla Olimpiakosu później bramki strzelali już tylko goście. Siedem minut później wyrównał skuteczny w tym sezonie Krzysztof Wróbel. Na 2:1 kwadrans po zmianie stron podwyższył 18 - letni Mirosław Podgórski, a wynik derbów ustalił samobójczym golem Ernest Granda. Z lekkiego dołka wyszli natomiast

gracze Relaxu Księżpol. Podopieczni Marcina Mury w trzech wcześniejszych potyczkach zgromadzili zaledwie punkcik i starcie ze Spartą Łabunie było dla nich doskonałą szansą na przełamanie gorszej passy. Niektórzy kibice nie zdążyli jeszcze dotrzeć na boisko w Księżpolu, a bramkarz Sparty już musiał wyjmować futbolówkę z siatki. W 2 minucie prowadzenie Relaxowi dał defensor Marcin Paluch. Kibice spodziewali się, że worek z bramkami się rozwiąże, ale musieli się rozczarować, bo więcej bramek w tym meczu już nie zobaczyli. Na szczęście dla księżpolan wygrana była w niedzielę po ich stronie i po serii słabszych gier mogli sobie dopisać do swojego konta trzy oczka. Niestety po raz trzeci w bieżącym sezonie jako pokonani z boiska schodzili w Majdanie Starym. Tanew podejmowała na własnym boisku Omegę Stary Zamość

i przegrała 1:3. - Nie mogliśmy znaleźć sposobu na rywali, którzy tego dnia byli od nas po prostu lepsi. Przed nami ciężki wyjazd do Skierbieszowa, jednak Ostoja też nie zachwyca i tam będziemy musieli szukać swojej szansy na wywalczenie zdobyczy punktowej - mówił jeden z piłkarzy Tanwi. Srogie lanie zebrał ostatni w tabeli Cosmos Józefów, przegrywając piąty z kolei mecz w tym sezonie. Józefowianie okupują ostatnie miejsce w tabeli z niechlubnym bilansem 0 zdobytych punktów i aż 22 straconych bramek. W miniony weekend na boisko nie wybiegli zawodnicy Victorii Łukowa Chmielek. Nie był to jednak znak protestu, ale efekt obfitych opadów deszczu, które do tego stopnia zalały boisko w Łukowej iż uniemożliwiły rozegranie spotkania.

Kura

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl


24

Nr 36 (036) 17 września - 23 września 2010

Felieton

Biłgoraj kiedyś i dziś

Transplantacja - sposób na biznes „Transplantacja - jestem na TAK. Przyłącz się do nas” - to hasło przewodnie akcji, która ostatnio prowadzona jest na terenie naszego kraju. Wzięło w niej też udział 13 szkół z Lublina i okolic. W sumie ponad 3,5 tysiąca uczniów. Organizatorzy chcą uświadomić młodym ludziom i ich rodzicom, czym jest i jak ważna jest transplantacja, wszak potrzeba przeszczepu może dotyczyć każdego z nas. Brakuje jednak dawców. Aby wszystkim potrzebującym zapewnić przeszczep, należałoby pobierać organy przynajmniej od 60. osób na milion mieszkańców, czyli od 120. dawców w naszym województwie. A mieliśmy ich tylko 25. Sama idea jest szlachetna, ale jak wdzierają się w to statystyki, piękna akcja zaczyna mi czy m ś śmierdzieć. Bo znów mam dowód, że tak naprawdę nie liczą się ludzie, tylko statystyki, liczby, słupki, cyferki, wyniki... Pytam więc, gdzie w tym wszystkim jest człowiek? O ile uważam, że powinniśmy oddawać krew, to z kolei jestem bardzo sceptyczny co do propagandy związanej z transplantacją, w której właśnie liczą się przede wszystkim dane statystyczne. Tylko patrzeć, jak się okaże, że ci, co tak nawołują do oddawania organów, trudnią się handlem nimi. Jakoś dziwnym trafem nie mówi się tu o wartościach moralnych, o których trąbi się w każdym innym przypadku, chociażby o fakcie bezczeszczenia zwłok, a dla mnie, niestety, pobieranie narządów jest rodzajem bezczeszczenia. R E K L A M A

Tak się zastanawiam, kto na tym kręci interes i jaką kasę zarabiają na tym pośrednicy. Przecież powszechnie wiadomo, ile kosztują ludzkie organy do przeszczepów na czarnym rynku - sprzedający nerkę potrafią się nieźle urządzić na całe życie. To w przypadku żywych. Mówiąc o transplantacji narządów od osób zmarłych sprawa jest nieco prostsza, ale jednak niesie ze sobą niepotrzebny stres bliskim zmarłej osoby. Bo gdy tylko w wyniku jakiegoś wypadku służby ratownicze odnajdą w kieszeni ofiary oświadczenie, że osoba ta zgadza się na pobranie narządów - rodzina ofiary długo na ciało się nie doczeka. Jeżeli nie doczekamy się w kwestii transplantacji znormalizowania prawa, to tylko patrzeć, jak wybuchnie kolejna afera, porównywalna do tej łódzkiej z pavulonem w tle... Skoro już tak bardzo chcemy oddawać organy, to powinno być tutaj stworzone prawo, które skutecznie utrudniłoby zarobek pośrednikom. Sam zabieg pobierania organów powinien odbywać się w obecności rodzin dawcy i biorcy, a rodzina biorcy nie powinna nikomu za to płacić.

Wojciech Stepaniuk

J.Serafin R E K L A M A

P.Skura

Gazeta Biłgorajska 36-036  

Gazeta Biłgorajska - Niezależny Tygodnik Powiatu Biłgorajskiego