Page 1

Zwolnieni z płacenia abonamentu RTV s. 7

1

50 zł

HURT

KONKURS - Wygraj bilety na koncert zespołu HURT s. 9

Program telewizyjny s. 11 - 14 R E K L A M A

Biuro redakcji: Biłgoraj, ul. Kościuszki 73, tel. 84 539 99 99, e-mail redakcja@bilgorajska.pl ISSN: 2081-058X

0% VAT

5 lutego - 11 lutego 2010

Nr 4/004

Redaktor wydania: Jarosław Bury

www.bilgorajska.pl 04

04 9 772081 058003

HISTORIA

Biłgoraj Uchwała w sprawie obniżenia diet biłgorajskich radnych 9 772081 058003

Obrońcy diet

Okupacyjne zdrady Pomimo upływu lat nie można zapomnieć, tego co wryło się głęboko w pamięć.

KULTURA

Radni z klubu Biłgoraj XXI wystąpili z propozycją zmniejszenia wysokości diet o 10 procent. Oszczędności wynikające z takiego projektu miały zostać przeznaczone na inne potrzeby miasta. Jednak większość radnych głosowała za odrzuceniem uchwały. Inicjatywa, którą w imieniu klubu Biłgoraj XXI zaprezentował radny Mirosław Tujak zawierała nowe stawki jakie w przypadku podjęcia uchwały otrzymywaliby zasiadający w radzie. Według tego projektu przewodniczący miałby dostawać 95 proc. (obecnie jest to 105 proc.) kwoty bazowej, która wynosi ok. 1800 zł, wiceprzewodniczący 55 proc., przewodniczący komisji jedynie połowę, czyli 50 proc.

kwoty bazowej, 40 proc. należałoby się członkom komisji, natomiast 20 proc. tej kwoty dostaliby radni, którzy nie są członkami żadnej komisji. Wszystkie stawki miałyby też zostać zaokrąglone do pełnych złotych. –Obniżka nie byłaby znacząca dla pojedynczego radnego, natomiast skumulowana przez kilka miesięcy dałaby oszczędności na poziomie 23 tys. zł – mówił Mirosław Tujak, szef klubu Biłgoraj XXI. Innego zdania byli radni opozycji, którzy zarzucali inicjatorom uchwały działanie uwarunkowane zbliżającymi się wyborami. – Ci którzy zarzucają nam działanie populistyczne nie przyjmują do wiadomości faktu, że w czasach kryzysu oszczędzanie należy

zacząć od siebie – odpowiadał Tujak. Radny Zbigniew Kita zaproponował poprawki do tej uchwały. Postulował, by zwiększyć do 30 proc. kwotę odejmowaną z comiesięcznych diet za nieobecność radnego na posiedzeniach. – To nie jest kara, tylko obniżenie diety o pewien wskaźnik procentowy dla osób, które nie uczestniczą w pracach, czy komisji, czy sesji Rady Miasta. To uzasadnione, żeby

Rozmowa tygodnia

BIŁGORAJ

BIŁGORAJ

s. 16 4

Kolędy jednoczą kultury...

W lutym może Biłgorajskie świetlice Studniówki 2010 zabraknąć pieniędzy przykładem w kraju klasy ZSB i O na utrzymanie dróg z gminy Świetnie działające świetlice Sezon na studniówki w pełBiłgoraj, będą przykładem ni. Uczniowie oraz nauczycieW cyklu Rozmowa Tygodniawywiad z Ryszardem Kostrubcem, Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Biłgoraju

do stworzenia i dalszego funkcjonowania tego typu placówek w całym kraju. W środę, 4 lutego, Biłgoraj odwiedził Krzysztof Hetman.

le Zespołu Szkół Budowlanych iOgólnokształcącychbawilisię16stycznia w Gospodzie w Różańcu. Studniówkę tradycyjnie rozpoczęto polonezem , a potem ponad 500 osób tańczyło do białego rana.

czytaj na stronie 3 4

czytaj na stronie 5 4

czytaj na stronie 15 4

R E K L A M A

s. 10 4

obniżyć komuś dietę dlatego, że nie pracuje – powiedział radny. Był to wniosek formalny, więc Przewodniczący Zygmunt Dechnik, musiał poddać go pod głosowanie. Poprawki zaproponowane przez radnego Kitę zostały przyjęte. Nie zmieniło to jednak losów całej uchwały, która została odrzucona. Stawki radnych nie ulegną żadnym zmianom.

Jt

R E K L A M A

W ostatni weekend 29 i 30 stycznia w Państwowej Szkole Muzycznej I Stopnia w Biłgoraju odbył się koncert kolęd.

SPORT

s. 22 4

Próba sił przed fazą play-off Nie było taryfy ulgowej dla czwartej drużyny ligi w meczu ostatniej kolejki rundy zasadniczej.


(C 2

Nr 4 (004) 5 lutego - 11 lutego 2010

trudne słowo

od redakcji

fot. M. Zwolak

Szanowni Czytelnicy!

Jarosław Bury REDAKTOR NACZELNY

GAZETA BIŁGORAJSKA

O co potrafią spierać się radni? Obserwując samorządowe sesje łatwo stwierdzić, że najwyraźniej o wszystko. Jednak zawsze, szczególne emocje budzi temat wynagradzania radnych za ich pracę. Pamiętam, jak swego czasu tereszpolskim radnym przedstawiony został projekt uchwały, w którym proponowano podwyżkę ich diet. I co na to radni? Oburzyli się! Uchwała nie znalazła się nawet w porządku obrad sesji. Biłgorajskim radnym zaproponowano zgoła odmienną uchwałę, a finał był niemal identyczny. I jeśli na podstawie tych dwóch skrajnych przykładów można cokolwiek wnioskować, to tyle, że dieta radnego to świętość. Lepiej jej nie naruszać – co ludzie powiedzą? A „ludzie” na pewno nie mieliby nic przeciw temu, by więcej funduszy trafiało na przykład na utrzymanie dróg powiatowych. Ryszard Kostrubiec przyznaje, że niestety nie jest różowo, a jeśli spełnią się czarne scenariusze synoptyków, to prędko może nas ogarnąć prawdziwe białe szaleństwo i połączeniowy paraliż.

Znaczenie słowa atawizm Termin atawizm pojawia się w kontekście biologicznym, gdzie oznacza „występowanie u osobnika cechy jego odległych przodków, od dawna już nie dziedziczonej, uwarunkowane genetycznie lub spowodowane zaburzeniami rozwoju zarodkowego. Słownik wyrazów bliskoznacznych podaje następujące synonimy przymiotnika atawistyczny: wrodzony , przyrodzony, odziedziczony. Gromada 10a, 23-400 Biłgoraj Biuro redakcji: ul. Kościuszki 73, 23-400 Biłgoraj redakcja@bilgorajska.pl, 84 539 99 99 REDAKTOR NACZELNY: Jarosław Bury, jaroslaw.bury@bilgorajska.pl DZIENNIKARZE: Katarzyna Ferens - Paczwa, Ewa Nizio, Joanna Tujak, Grzegorz Różański współpracownicy: Agnieszka Tomaszewska-Skiba, Zenon Łój, Paweł Furmanek, Mariusz Zwolak, Przemysław Czarnek, Artur Habza, Tomasz Książek, Dawid Czura, Piotr Skura, Paweł Kurzyna, Damian Małyszek Wydawca: EBALL - Damian Wolanin, Gromada 10A, 23-400 Biłgoraj BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ: Katarzyna Ferens-Paczwa, ul. Kościuszki 73, 23-400 Biłgoraj, reklama@bilgorajska.pl, tel. 84 539 99 99 DRUK: MEDIA REGIONALNE SP. Z O. O. W WARSZAWIE, ODDZIAŁ W KIELCACH - DRUKARNIA w Tarnobrzegu ul. Zakładowa 50 NAKŁAD: 2000 szt., cena 1,50 zł

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania niezamówionych tekstów, listów i informacji. Za treść reklam, ogłoszeń, listów i polemik (jak również za treść dodatku telewizyjnego), redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Wzory reklam i innych projektów graficznych wykorzystywanych w gazecie są chronione prawem autorskim. Jako pracownicy redakcji dokładamy wszelkich starań, aby gazeta ukazywała się terminowo i bez błędów. Niestety mogą zdarzyć się drobne pomyłki i opóźnienia - często są one wynikiem działania czynników od nas niezależnych. Za tego rodzaju sytuacje, z góry przepraszamy.

moim zdaniem

Czy faktycznie radni szukają sposobów zasilenia miejskiej kasy? Począwszy od I kadencji Rady Miasta do IV kadencji włącznie, diety radnych ustalone były w oparciu o pracę w strukturach Rady, czyli określona wysokość diety za obecność i pracę na posiedzeniach. Dopiero w V kadencji Rady Miasta, to jest obecnej na wniosek obecnej koalicji SLD – Biłgoraj XXI, uchwalone zostały diety w formie ryczałtowej (tzw. za miesiąc). Obecnie, w żadnym samorządzie nie słyszałem jakichkolwiek propozycji zmian w tym zakresie, bo to nie ta pora. Mamy koniec kadencji, sytuacja finansowa miasta jest bardzo trudna i pracy będzie bardzo dużo. Sam projekt uchwały zawierał dużo braków, był to po prostu bubel prawa miejscowego. Wnioskodawcy, biorąc się za to zagadnienie, winni dołożyć więcej starań i skutecznie bronić swojej propozycji uchwały. W praktyce okazało się, że tak przygotowany projekt nie jest do przyjęcia przez Radę Miasta. Jeżeli już szukamy pieniędzy w budżecie miasta, to należy zastanowić się, czy w naszym mieście jest potrzeba zatrudniania trzech burmistrzów? Ograniczając o jednego, to oszczędność rzędu 12 tysięcy złotych miesięcznie!

Zbigniew Kita radny Biłgoraja z ramienia Prawa i Sprawiedliwości

Na ostatniej, burzliwej sesji miasta, radni spierali się o to jak wysokie powinny być diety radnego. Jedni chcieli zmniejszenia wysokości diet, inni utrzymania na niezmienionym poziomie. Czy ten spór to zwykły przedwyborczy populizm?

Klub radnych Fundacja Biłgoraj XXI zaproponował obniżenie diet. Jest to następstwo wniosku jaki złożyliśmy przy konstruowaniu budżetu miasta na rok bieżący. Radni naszego klubu zadecydowali, iż w okresie kryzysu należy podjąć wszelkie możliwe działania, aby w naszym mieście jak najwięcej pieniędzy przeznaczyć na cele inwestycyjne. Postanowiliśmy zacząć od siebie i stąd propozycja zmniejszenia wysokości diet. Pragnę nadmienić, iż jest to pierwsza taka inicjatywa przeprowadzona zgodnie z procedurą – od wniosku do uchwały. Wcześniej pojedynczy radni rzucali niezobowiązujące hasła na temat obniżek diet, jednak nie kończyli swojej inicjatywy projektem uchwały. Jakież było nasze zdziwienie, gdy podczas pracy nad uchwałą niektórzy radni zarzucili nam populistyczne działanie przed wyborami. Myślę że w roku wyborczym każdą inicjatywę można w ten sposób zinterpretować. Ale tu nasuwa się inny wniosek. Otóż niektórzy radni, nie chcąc rozstawać się z częścią swojej diety, rzucili do boju ciężkie, choć fałszywe argumenty, aby nie doprowadzić do podjęcia uchwały. Jak inaczej można zrozumieć fakt składania wniosków formalnych, pozytywnego przegłosowania ich, a następnie głosowania przeciw całej uchwale. Wystarczyło spojrzeć na salę obrad podczas głosowania, by zobaczyć tych którzy jak lwy walczyli o swoje apanaże. Przegraliśmy głosowanie do kasy miejskiej nie wpłynie dodatkowe 23 tys. zł. Jednak to nie jest nasze ostatnie słowo, postaramy się ponownie wystąpić z inicjatywą obniżenia wysokości diet. Mirosław Tujak radny miejski członek klubu Biłgoraj XXI


3 (C

Nr 4 (004) 5 lutego - 11 lutego 2010

Rozmowa tygodnia Wywiad z Ryszardem Kostrubcem, Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Biłgoraju

W lutym może zabraknąć pieniędzy na utrzymanie dróg Gazeta Biłgorajska: – Drogowców znowu zaskoczyła zima. To prawda? Ryszard Kostrubiec: – Jest to popularne stwierdzenie, przy każdym ataku zimy. Wszyscy tak twierdzą, jednak zima zaskakuje nas wszystkich, pracowników resortu drogownictwa, kierowców, oraz pracowników innych służb. Zima ma swoje prawa i rygorystycznie ich przestrzega. – Co jest najtrudniejsze w utrzymaniu dobrego stanu dróg zimą? – Działania Zarządu Dróg Powiatowych polegają na zapewnieniu warunków komunikacyjnych w czasie ataków zimy. Obsługę akcji zimowej prowadzimy przy użyciu sprzętu własnego i sprzętu jednostek wyłonionych z przetargu. Dotychczas nie było różniących przypadków zakłóceń komunikacji, zdarzały się jedynie drobne awarie sprzętów. Chciałbym zaznaczyć, że jest duże zrozumienie ze strony społeczeństwa praw zimy, ale również zdarzają się przypadki tzw. marudzenia i żądań. Nie chcemy nikogo różnicować. Naszym obowiązkiem jest zapewnić przejezdność i funkcjonalność dróg. Najpierw obsługujemy te drogi o znaczeniu gospodarczym i ciągi główne, po usunięciu skutków przechodzimy na drogi mniejszego znaczenia. Mieszkańcy, którzy mieszkają przy drogach mniej używanych mają niestety czasem pretensje i żal dlaczego do nich sprzęt dojechał trochę później. Niestety na dzień dzisiejszy mamy za małe ilości sprzętu. Nie byliśmy w stanie pozyskać więcej sprzętu w drodze przetargu z uwagi na ograniczone środki i możliwości finansowe. Nie mieliśmy przypadku zamknięcia drogi, ani zablokowania komunikacji, jedynie był przypadek autobusu, który zatarasował drogę. – Czy śnieżna zima pokrzyżowała plany inwestycyjne ZDP? – W ciągu całego okresu zimowego w roku 2009-2010 wzorem lat ubiegłych zabezpieczone zostały środki finansowe w wysokości około R E K L A M A

500 tys. zł, są to środki na zakup materiałów do likwidacji skutków gołoledzi czyli piasku i soli, są to środki na zapłacenie usługodawcom, od których wynajmujemy sprzęt, oraz środki, które muszą nam wystarczyć na remont sprzętu. Kwota ta jest bardzo skromna i musimy racjonalnie prowadzić gospodarkę, by jak najdłużej nam wystarczyła. Do tej pory udało nam się odeprzeć skutki zimy, w miesiącu styczniu zima pokazała swoje możliwości, koszty wyniosły 260 tys. zł. Jeżeli miesiąc luty również taki będzie to niestety środków nam zabraknie. Wydatki na akcję zimową nie mogą wpłynąć na wykonanie planowanych inwestycji. Zarząd powiatu corocznie analizuje nasze wydatki zimowe, oraz nasze możliwości inwestycyjno remontowe. Praca drogowców jest dobrze rozumiana przez zarząd powiatu. – Jakie plany ma do zrealizowania w bieżącym roku Zarząd Dróg Powiatowych? Czy udało się pozyskać unijne fundusze?

– Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju jako jednostka organizacyjna Starostwa Powiatowego działalność realizuje w oparciu o środki budżetowe powiatu, zewnętrzne środki pozabudżetowe pozyskane z różnych programów i resortów, oraz pomoc rzeczowo finansową gmin. Rok 2010 będzie przełomowym w zakresie uzyskania efektów rzeczowych i pozyskania zewnętrznych środków finansowych. Sądzę, że oprócz podstawowych prac utrzymania sieci drogowej i jej infrastruktury wykonamy około 30 km nowych nawierzchni asfaltowych. Łączne nakłady na drogownictwo wyniosą około 32 mln zł, w tym środki, które planujemy pozyskać to kwota około 25 mln zł. Ogłoszono przetarg na przebudowę nawierzchni ciągu drogowego łączącego drogę nr 835 z drogą nr 848 o łącznej długości 6,6 km w gminie Turobin w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wartość zadania wyniesie 2,8 mln zł, w tym 1,4 mln

to dotacja z Budżetu Państwa, oraz 1,1 mln to udział gminy Turobin. Również przygotowujemy dokumentację przetargową na przebudowę drogi powiatowej Księżpol – Łukowa, która łączy drogę nr 835 z drogą 849. Długość odcinka przebudowy wynosi 15,5 km. Koszt całego zadania wyniesie 21 mln. z czego 85 proc. stanowić będzie dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pozostałe 15 proc. pokryją samorządy gminy Księżpol, Łukowa i powiat biłgorajski. – Jak w Pana ocenie układa się współpraca z samorządami? – Jedne samorządy są zadowolone z naszej pracy, drugie mniej. Jednak nie mamy żadnych skarg od wójtów czy jakiś większych pretensji. Jeśli występuje jakieś drobne zachwianie w komunikacji bo większych nie było to wójtowie są z nami w kontakcie. Chciałbym zaznaczyć, że są wójtowie, którzy intensywnie nam pomagają przy prowadzeniu akcji zimowych i przy odpieraniu ataku

zimy. Z całą satysfakcją chciałbym wymienić wójta gminy Tereszpol, który tej zimy pomagał nam własnym sprzętem. – Pana zdaniem biłgorajscy drogowcy dobrze się spisują? Jak wypadamy na tle innych powiatów? – Jestem zadowolony z pracy naszych służb drogowych, jednostek, które prowadzą u nas usługi. Moje zadowolenie wynika z tego, że nie wystąpiły rażące blokady w momencie dużych ataków zimy, zamieci śnieżnych, nasi pracownicy potrafili pracować profesjonalnie nie dopuszczając do paraliżu komunikacji. Sytuacja w innych powiatach jest podobna do naszej. Każdy z nas w okresie zimy musi patrzeć na wydatki i mieć je pod kontrolą. W naszym mieście oczyszczanie parkingów stanowi duży problem. Próbujemy je odśnieżać nocami jednak sprawia to trudności. W tej sytuacji o pomoc mogę prosić służby miejskie, aby udzieliły nam wsparcia, myślę że wtedy na pewno damy radę to zrobić. Na razie jesteśmy zdani tylko na siebie i ma to mały skutek. Dużym utrudnieniem dla nas jest wyrzucanie przez właścicieli nieruchomości śniegu na ulice. Nasze pługi odśnieżają ulice o godzinie 3-4 rano, niestety często tuż po godzinie 6 rano śnieg znajduje się z powrotem na ulicy. – Czy Pan jako kierowca narzeka na stan dróg, czy jest wprost przeciwnie? – Osobiście nie narzekam na stan dróg i uważam, że trzeba dostosować się do warunków atmosferycznych na drodze oraz przestrzegać przepisów. Jeśli mam być z czegoś niezadowolony to z brawury kierowców, którzy jadą za szybko nie umieją dostosować prędkości do warunków panujących na drodze. Jednak na to nie mam wpływu. – Dziękuję za rozmowę. Z Ryszardem Kostrubcem rozmawiała Ewa Nizio.


(C 4

Nr 4 (004) 5 lutego - 11 lutego 2010

Biłgoraj Bal przebierańców w MDK

Biłgoraj Spotkanie opłatkowe PiS

Niech żyje bal...

Wspominając świąteczną atmosferę

W niedzielę, 30 stycznia, Zarząd Powiatowy Prawa i Sprawiedliwości zorganiW środowy wieczór, 27 stycznia, w Młodzieżowym zował spotkanie opłatkowe. Uroczystość miała miejsce w internacie Zespołu Domu Kultury na balu przebierańców bawili się Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju, a poprzedziła ją Msza najmłodsi wychowankowie wraz z nauczycielami. św. w intencji Ojczyzny, odprawiona w kościele p.w. Najświętszej Marii Panny.

Impreza, organizowana jak co roku przez Samorząd Wychowanków MDK, cieszy się ogromną popularnością, zwłaszcza wśród młodszych uczestników zajęć prowadzonych w placówce. I tym razem dzieci licznie przybyły na zabawę, przebrane za różnorodne postacie z bajek, filmów. Oprócz tańców na parkiecie, czekały na nie inne atrakcje – konkursy, zabawy zręcznościowe. Wybrano także królewską parę – królową balu została dziewczynka przebrana za piratkę, a królem chłopiec w przebraniu Indianina. Z wychowankami bawili się nauczyciele MDK, czuwając R E K L A M A

jednocześnie nad bezpieczeństwem najmłodszych. Oprócz świetnej zabawy na parkiecie, impreza miała także charakter charytatywny. W trakcie trwania balu w sąsiedniej sali można było kupić sobie smaczne ciasta, sprzedawane przez wolontariuszy z grupy „Inicjatywa”. Uzyskany w ten sposób dochód, w kwocie 500 złotych zostanie w całości przekazany na leczenie i rehabilitację Dominiki Bulińskiej. Pomysłodawczynią tej akcji jest pani Ingrida Sokołowska, opiekunka grupy wolontariuszy.

Joanna Łukaszczyk

Na spotkanie przybyli zarówno członkowie, jak i sympatycy partii. Zgromadzonych gości powitał Przewodniczący Zarządu Powiatowego Prawa i Sprawiedliwości Mirosław Poźniak. Odniósł się on do wartości katolickich i narodowych z jakimi utożsamia się PiS. – Partia ta wskazując na swój narodowościowy charakter, ma potrzebę odnoszenia się do każdego człowieka podmiotowo – mówił Przewodniczący. Na zakończenie swojego wystąpienia stwierdził, że jeśli narodowe rozumienie słowa ojczyzna i filozofia działania PiS jest komuś bliska, to zaprasza do współpracy. Nie można było jednak uniknąć tematu zbliżających się wyborów prezydenckich. Między innymi do tego nawiązał w swoim przemówieniu obecny na spotkaniu senator RP, Jerzy Chróścikowski. Mówił on o zbliżających się wyborach, chwaląc prezydenta Kaczyńskiego. – Myślę, że jedynym, branym pod uwagę kandydatem, będzie obecny prezydent. Żaden z poprzednich rządzących nie zrobił tyle co on dla polskich rolników, gospodarki i polityki zagranicznej – stwierdził Chróścikowski. Senator zwrócił także uwagę na informacje przekazywane

przez komercyjne media. Uznał, że zwykle nie odzwierciedlają prawdziwego obrazu sytuacji. – Dobrze, że są takie media jak Radio Maryja, TV Trwam i Nasz Dziennik, które chcą przekazywać prawdziwe informacje – stwierdził senator. Głównym punktem uroczystości były życzenia. Zebrani, łamali się opłatkiem, słuchając pieśni i kolęd w

wykonaniu zespołu z Dereźni. Wśród zaproszonych gości poza wspomnianym już senatorem Chróśckiowskim, znaleźli się: poseł RP Sławomir Zawiślak, starosta Marek Onyszkiewicz, wicestarosta Stanisław Schodziński, a także członkowie i sympatycy PiS. Obecność 80 gości potwierdziła sporą popularność tej partii w naszym regionie.

Jt

Biłgoraj Koncert w BCK

BCK zaprasza na koncerty W sobotni wieczór, 13 lutego, w „sali pod sceną” z repertuarem ciepłych, lirycznych piosenek wystąpi Robert Kasprzycki. W Walentynki, 14 lutego, w sali widowiskowej odbędzie się koncert zespołów skupionych wokół BCK. Rozpoczęcie koncertu planowane jest na godz. 17.00. Robert Kasprzycki od lat występuje z koncertami na terenie całej Polski. Plastyczny repertuar Kasprzyckiego sprawdza się zarówno na festiwalach piosenki poetyckiej, imprezach folkowych, solowych recitalach, jak i koncertach o rockowym charakterze. Jest poetą, kompozytorem, gitarzystą oraz autorem tekstów piosenek, pisze także dla artystów Piwnicy pod Baranami. Wydał trzy płyty autorskie. Jego debiutancka płyta „Niebo do wynajęcia” , wydana w 1997 roku spotkała R E K L A M A

się z bardzo przychylnym przyjęciem słuchaczy i została nominowana w kategorii „Album Roku”- Piosenka Poetycka” do nagrody Fryderyka, zaś piosenka tytułowa albumu stała się przebojem. Koncert w BCK będzie dla świetną okazją do przypomnienia sobie repertuaru autora „Nieba do wynajęcia”, który w Biłgoraju wystąpi po raz pierwszy. Koncert rozpocznie się o godz. 17.00. Cena biletu: 5 zł.

Ats


5 (C

Nr 4 (004) 5 lutego - 11 lutego 2010

Biłgoraj Nowy projekt Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

o g ł o szenie

Biłgorajskie świetlice przykładem w kraju

OGŁOSZENIE NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO

Świetnie działające świetlice z gminy Biłgoraj, będą przykładem do stworzenia i dalszego funkcjonowania tego typu placówek w całym kraju. W środę, 4 lutego, Biłgoraj odwiedził Krzysztof Hetman, podsekretarz stanu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, odpowiedzialny za sprawy związane z wdrażaniem Programu Rozwój Polski Wschodniej.

W SPRAWIE OBSŁUGI ZEZNAŃ PODATKOWYCH ZA 2009 ROK w Urzędzie Skarbowym w Biłgoraju

W kancelarii premiera zapadła decyzja, by wdrożyć tego typu program rozwoju palcówek świetlicowych w gminach całego kraju. Zadanie stworzenia i wdrożenia tego programu powierzono Ministrowi Rozwoju Regionalnego stąd wizyta ich przedstawiciela w Biłgoraju – Chcemy ten pomysł wójta Różyńskiego przenieść na cały kraj, dlatego musimy zobaczyć, jak to funkcjonuje w życiu realnym. Jestem zauroczony zaangażowaniem pań, które tu pracują. Jestem także zachwycony wspaniałym podejściem i pokazaniem, że można wspaniale pracować na linii samorząd – organizacje pozarządowe. Trzeba to podkreślić bo nie tylko gmina to prowadzi, ale zadanie realizuje stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce – mówi podsekretarz Krzysztof Hetman. Świetlice finansowane są przy wsparciu środków z budżetu państwa i budżetu gminy. Pierwsza świetlica na terenie gminy powstała w 2007 roku w Bukowej. Udało się pozyskać środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, które dofinansowało 50 proc. kosztów kwalifikowanych. Pomysł spodobał się i rozpoczęły się starania o uruchomienie kolejnych tego typu miejsc. Założenia były proste – stworzyć miejsce dla dzieci i młodzieży w małych miejscowościach, w którym będą mogły się spotkać, pograć w gry, rysować. Wszystko pod okiem wykwalifikowanych pedagogów. Powstały placówki w Gromadzie i Woli Dereźniańskiej. Wójt Różyński przypomniał, że od samego początku, gdy powstał ten pomysł starał się go promować na różnych spotkaniach w kraju i województwie. – Od wielu lat próbujemy przebić

1. Wydawanie formularzy zeznań oraz przyjmowanie zeznań podatkowych: • odbywa się na Sali Obsługi Interesanta (parter) poniedziałek – godz. 8.00 – 18.00 wtorek - piątek – godz. 7.00 – 15.00 • oraz drogą elektroniczną: interaktywny formularz, za pomocą którego będzie można wypełnić i wysłać zeznanie roczne należy pobrać ze strony http://www.e-deklaracje.gov.pl.

2. Udzielanie informacji o sposobie składania zeznań podatkowych:

• stanowisko informacyjne na Sali Obsługi Interesanta (parter) • informacja telefoniczna tel. 84 6868731 poniedziałek – godz. 8.00 – 18.00 wtorek - piątek – godz. 7.00 – 15.00 • Krajowa Informacja Podatkowa udziela informacji na temat stosowania przepisów podatkowych z tel. stacjonarnego 0 801 055 055 z tel. komórkowego (22) 3300330

3. Przyjmowanie wpłat podatkowych:

• przelewem na konto Urzędu; nr konta : 52 1010 1339 0224 7722 2300 0000 • oraz w Banku Spółdzielczym w Biłgoraju przy ul. Pocztowej 3 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 17.00, w soboty w godz. 8.00 – 14.00 się z naszą inicjatywą i koncepcją na zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci z terenów wiejskich poprzez organizację pracy świetlic środowiskowych. Moim marzeniem jest, aby w każdej miejscowości, gdzie jest budynek który można zaadoptować, powstała świetlica prowadzona przez stowarzyszenie. Takie miejsca pozwalają dzieciom na realizację swoich dziecięcych pasji i wspólnego spędzania czasu z koleżankami i kolegami pod opieką pedagogów w placówce wsparcia dziennego. Jest to wspaniała możli-

wość, żeby dzieci i młodzież zamiast siedzieć na przystankach, przyszła do takiego miejsca i tu spędziła swój czas w sposób kreatywny – mówi wójt Wiesław Różyński. Dodaje także, że jest bardzo dumny, że to właśnie z działania świetlic gminy Biłgoraj będzie brany przykład na cały kraj. Podsekretarz Hetman zapewnił, że tworzenie tego typu placówek rozpocznie się już w tym roku. W pierwszej kolejności projekt utworzenia świetlic będzie adresowany do najbiedniejszych gmin i regionów Polski.

Kfp

4. Nadpłata z zeznania podatkowego podlega zwrotowi w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego w formie : • na wskazany rachunek bankowy podatnika obowiązanego do posiadania rachunku bankowego lub na rachunek bankowy zgłoszony przez podatnika na druku NIP-3 • w gotówce - przekazem pocztowym (nadpłata pomniejszana jest o koszty jej zwrotu) lub w kasie Urzędu ( siedziba Banku Spółdzielczego – po uprzednim ustaleniu terminu wypłaty ).

W celu uniknięcia kosztów zwrotu nadpłaty dokonywanej przekazem pocztowym należy zgłosić do Urzędu Skarbowego rachunek bankowy na druku NIP-3.

Dotacje w dziedzinie turystyki, część I Turystyka jest tą dziedziną gospodarki, która w ostatnich latach rozwija się w bardzo szybkim tempie. Wraz ze zwiększającą się liczbą typowo turystycznych przedsiębiorstw, np. restauracji czy miejsc oferujących noclegi, rośnie ilość małych firm zabezpieczających usługi dodatkowe. Artur Habza specjalista ds. pozyskiwania funduszy UE

Jest to widoczne także na terenie powiatu biłgorajskiego, gdzie na przestrzeni ostatnich lat praktycznie w każdej gminie pojawiły się nowe restauracje, domy weselne czy też miejsca oferujące zakwaterowanie. Coraz częściej oferowane są dodatkowe usługi takie jak organizacja spływów kaja-

kowych, przejażdżek konnych, gier paintball i innych wydarzeń, które odpowiadają na zróżnicowane potrzeby klientów. Tego typu działalność może być przedmiotem wsparcia ze środków unijnych. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego zabezpiecza możliwość wsparcia branży turystycznej poprzez realizację Działania 1.5 Dotacje inwestycyjne w dziedzinie turystyki. Podstawowym założeniem tego działania z punktu rozwoju regionu jest wzrost atrakcyjności turystycznej woje-

wództwa. Osiągnięcie tego założenia będzie możliwe między innymi poprzez poprawę bazy noclegowej i gastronomicznej, dostosowanie obiektów zabytkowych na cele turystyczne, a także szybki rozwój infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej. Beneficjentami wsparcia w ramach tego działania mogą być mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, a możliwość wsparcia inwestycji kierowana jest zarówno dla tych przedsiębiorstw, które wzmacniają swoją ofertę turystyczną, jak również takich, które rozpoczynają działalność w tej dziedzinie.

Instytucją organizującą konkursy ofert dotyczących Działania 1.5 jest Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (www.lawp.lubelskie.pl). Zgodnie z obowiązującym na 2010 rok harmonogramem naboru wniosków konkurs na to działanie zostanie ogłoszony w marcu br. W kolejnych artykułach przedstawione zostaną szczegóły dotyczące konkursu, zakresu inwestycji, przykładowych kosztów oraz analiza rodzajów projektów składanych przez przedsiębiorców w poprzednich naborach.


(C 6 Ukradł sprzęt z tartaku 29 stycznia w Smólsku Dużym nieznany sprawca wyłamał drzwi w jednym z tartaków, skąd ukradł 4 silniki elektryczne, ostrzałkę do pił wraz z silnikiem elektrycznym. Poszkodowany 54 letni mieszkaniec gminy Biłgoraj wartość strat wycenił na kwotę 3800 zł. Policjanci ustalają sprawców. Sprawcom kradzieży grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Pijany nad ranem Nietrzeźwego kierowcę przyłapali na gorącym uczynku policjanci dnia 31 stycznia o godz. 4.20 w miejscowości Obsza. Nietrzeźwym okazał się 41 letni mieszkaniec Obszy. Kierował on samochodem marki Skoda mając w organizmie 1,16 promila alkoholu.

Ukradł telefon komórkowy 30 stycznia po godz. 22 w Biłgoraju, na ul. Dąbrowskiego nieznany sprawca ukradł telefon komórkowy wartości 1000 zł. Poszkodowana to 15 letnia mieszkanka Biłgoraja. Policjanci ustalają sprawcę, za kradzież grodzi do 5 lat pozbawienia wolności.

Kierował po pijaku ładowarką. 1 lutego nietrzeźwy kierowca w gminie Księżpol kierował pojazdem mechanicznym ładowarką. Po zbadaniu okazało się, że ma w organizmie aż 2,54 promila.

Ukradli akumulatory W Tarnogrodzie nieznani sprawcy, 1 lutego, przy ul. Targowej dokonali kradzieży dwóch używanych akumulatorów z samochodu ciężarowego marki Volvo o łącznej wartości około 1000 zł. Poszkodowany to 35 letni mieszkaniec Tarnogrodu. Policjanci ustalają sprawców okoliczności kradzieży. Za kradzież grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.

Zderzyły się 2 samochody 2 lutego o godz. 11.15 w miejscowości Wola Mała na drodze wojewódzkiej nr 858 doszło do zderzenia dwóch samochodów. Kierujący samochodem marki Volkswagen 20 letni mieszkaniec gminy Księżpol stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwny pas ruchu i doprowadził do zderzenia z samochodem marki Peugeot, którym kierował 30 latek z miejscowości Szczytniki. W wyniku zderzenia obrażeń ciała w postaci rany twarzy i stłuczenia barku doznał 20 letni kierowca Volkswagena. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Policjanci ustalają dokładne okoliczności wypadku drogowego.

Prowadził z promilami Biłgorajscy policjanci 2 lutego po godz. 22 w Biłgoraju na ulicy Krzeszowskiej zatrzymali 50 latka. Mężczyzna z gminy Biłgoraj kierował po drodze publicznej w stanie nietrzeźwości. Miał w organizmie 2,52 promila alkoholu.

Jechał bez prawka 2 lutego około godz. 11 w Tarnogrodzie na rynku policjanci zatrzymali 21 letniego mieszkańca Tarnogrodu. Mężczyzna kierował samochodem osobowym marki Renault pomimo prawomocnego zakazu orzeczonego przez sąd rejonowy. R E K L A M A

Nr 4 (004) 5 lutego - 11 lutego 2010 ar t y k u ł

s p o ns o r o w an y

Poznaj siłę EM

Patogenom mówimy nie Jak pomóc sobie nie niszcząc bardziej otoczenia? Najrozsądniejszym rozwiązaniem jest powrót do natury. Technologię EM stosuje dzisiaj 140 krajów, w tym Stany Zjednoczone i Niemcy. Wprowadzając EM do środowiska regenerujemy nie tylko glebę i otoczenie, ale również spożywając doskonałej jakości pożywienie sami uodporniamy się na nieprzyjazne zjawiska i czynniki. Produkty EM nie zawierają substancji modyfikowanych genetycznie, są ekologiczne. Z mikroorganizmami spotykamy się na każdym kroku. Są wszędzie. W powietrzu,glebie w wodzie, na skórze. Zewsząd atakują nas te pożyteczne jak i szkodliwe organizmy. Aby zminimalizować niekorzystne skutki wywoływane przez mikroorganizmy, należy podjąć działania w celu unieszkodliwienia lub pozbycia się niechcianych gości. Jak to zrobić? Nad tym problemem pracował profesor japoński prof. dr Teruo Higa, który na drodze eksperymentów wyselekcjonował pożyteczne mikroorganizmy sprzyjające otoczeniu i ludziom. Nazwał je Efektywnymi Mikroorganizmami (EM). Czym są Efektywne Mikroorganizmy? Są kompozycją złożoną z kultur bakterii kwasu mlekowego, bakterii fototroficznych oraz drożdży. Wszystkie te „szczepy” fenomenalnie współpracują, by przywrócić środowisku potencjał naturalnej samoodnowy.

Gdzie znalazły zastosowanie i jakie przynoszą korzyści? Obecnie znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach działalności człowieka, przede wszystkim w rolnictwie, do użyźniania gleby i hodowli zwierząt, w gospodarstwach domowych, jako środek do utrzymania higieny w pomieszczeniach, zwalczania pleśni, przykrych zapachów, a także w leśnictwie, budownictwie. Najbardziej znanym na rynku preparatem jest EM Naturalnie Aktywny. Preparat w formie płynnego koncentratu znalazł uznanie u rolników, ogrodników, działkowców, sadowników, pszczelarzy. EM Naturalnie Aktywny poprzez rozkład materii organicznej (słomy, obornika, resztek pożniwnych) na łatwo przyswajalne związki pokarmowe dla roślin użyźnia i spulchnia glebę. Stosując EM przyczyniamy się do podniesienia zawartości próchnicy, a wzrost próchnicy tylko o 1 proc. zatrzymuje dodatkowo w glebie od 90 do 140 ton wody na 1 ha. Rośliny z dobrze rozwiniętym systemem korzeniowym łatwiej przetrwają powtarzające się ostatnio okresy suszy. Systematyczne stosowanie EM daje dodatkowe korzyści, takie jak: hamowanie procesów gnilnych i przenoszenie chorób odglebowych, wiązanie wolnego azotu z powietrza, lepsze i szybsze przyswajanie nawozów sztucznych. EM stosujemy w ilości 40 litrów na 1 hektar, rozcieńczając w minimum 400 litrach wody. Oprysk można

wykonać przed deszczem, EM wejdą głębiej w glebę lub podczas typowych prac polowych w których występuje wymieszanie z glebą. Niemal każdy obserwuje zachodzące w środowisku zmiany, słyszy, że są one niekorzystne, widzimy jak następuje degradacja przyrody i pojawianie się nowych nieznanych dotychczas chorób. Patogeny zaczynają dominować zagrażając zdrowiu własnym i przyszłych pokoleń. Czy ten proces można odwrócić? Czy nie ma wyjścia z pułapki? Zdrowie to najwyższa wartość człowieka, składając życzenia wymieniamy je na pierwszym miejscu. Jak pomóc sobie nie niszcząc bardziej otoczenia? Jedynie powrót do natury wydaje się takim rozwiązaniem. Technologię EM stosuje dzisiaj 140 krajów, w tym Stany Zjednoczone i Niemcy. Wprowadzając EM do środowiska regenerujemy nie tylko glebę i otoczenie, ale również spożywając doskonałej jakości pożywienie sami uodporniamy się na nieprzyjazne zjawiska i czynniki. Produkty EM nie zawierają substancji modyfikowanych genetycznie, są ekologiczne. W następnych publikacjach przedstawimy inne produkty z rodziny EM. Szczegółowych informacji o technologii dowiemy się dzwoniąc do dystrybutora lokalnego PPH EMPLON Robert Kimak pod numer telefonu 695048999 lub wysyłając zapytanie e-mail: emplon@interia.pl

Frampol Udusił się dymem

Kolejna ofiara zatrucia czadem 69 letni mieszkaniec Radzięcina zmarł w wyniku zatrucia tlenkiem węgla. Do tragedii doszło 28 stycznia. – Do jednostki PSP w Biłgoraju zadzwonił sąsiad, który rano wychodząc do pracy zauważył, że pali się budynek drewniany w Radzięcinie koło Frampola - informuje Milena Wardach rzecznik biłgorajskiej policji. – Otrzymaliśmy zgłoszenie o godz. 5.36, nasza jednostka była na miejscu już 12 minut później. W

akcji gaszenia pożaru uczestniczyły 2 jednostki PSP i 2 jednostki OSP. Z żywiołem wałczyło 23 strażaków. Działania polegały na ewakuowaniu osoby z budynku – informuje kpt. Albert Kloc rzecznik komendy powiatowej PSP w Biłgoraju. Niestety nie udało się uratować mężczyzny. Lekarze, którzy przyjechali na miejsce zdarzenia stwierdzili zgon. Wszystko wskazuje na to, że pożar powstał w wyniku zwarcia instalacji elektrycznej podgrze-

wacza wody. – Spaleniu uległ dach budynku, kuchnia, przepalone zostały meble oraz przepalone na wylot ściany przy ogrzewaczu wody. Mężczyzna mieszkał samotnie – dodaje Albert Kloc. Nieostrożność osób dorosłych, nieprawidłowo prowadzona przez nich eksploatacja urządzeń grzewczych a także wady urządzeń elektrycznych, to główne przyczyny zatruć tlenkiem węgla.

En


7 (C

Nr 4 (004) 5 lutego - 11 lutego 2010

Biłgoraj Sprzedaż miejskich nieruchomości

Biłgoraj Interpelacje radnych miejskich

Działki ratują budżet

Czego chcą radni?

Sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe stała się powodem dyskusji radnych podczas sesji Rady Miasta, która odbyła się w ostatni piątek stycznia. Przedłożony przez Burmistrza projekt uchwały w tej sprawie napotkał na zdecydowany opór części radnych. Rozpoczęły się długie i burzliwe obrady. Burmistrz zaproponował sprzedaż 14 działek należących do miasta, położonych przy ul. Wiśniowej oraz ul. Polnej. Łączna powierzchnia tych nieruchomości to 10 264m2. Burmistrz Janusz Rosłan uzasadniając swoją propozycję powiedział – Biorąc pod uwagę ceny rynkowe, ze sprzedaży działek można uzyskać dochód do budżetu w wysokości ok. 1,5 mln zł. To pozwoliłoby na sfinansowanie wielu zadań, które zostały ujęte w budżecie na 2010 rok. O podjęcie stanowiska w tej sprawie została poproszona także komisja budżetu, która nie potrafiła jednak jednoznacznie ustosunkować się do projektu uchwały. Zbycie wyżej wymienionych działek

nie byłoby konieczne, gdyby istniała pewność, co do pomyślnej sprzedaży innych, zaakceptowanych już przez Radę działek. – Dla ratowania budżetu, po to, żeby można było wykonać inwestycje zapisane w budżecie na 2010 rok przeznaczyłem do sprzedaży działki przy ul. Sikorskiego, przy ul. Pocztowej, Placu Wolności i dwie nieruchomości przeznaczone pod usługi przy ul. Polnej. Gdyby one zostały sprzedane, to w zupełności wystarczyłyby żeby ten budżet zrealizować – powiedział Rosłan. Wobec braku pewności, co do szans na sprzedaż tych gruntów, a tym samym pozyskania z transakcji funduszy Burmistrz przedłożył projekt nowej uchwały, dotyczący

kolejnych działek. Z tym pomysłem nie zgodził się m. in. radny Andrzej Łęcki. Stwierdził, że miasto musi sprzedawać działki, żeby załatać dziurę w budżecie powstałą z powodu nierozważnych posunięć inwestycyjnych. Za takie, radny Łęcki, uważa wybudowanie hali sportowej, która pochłonęła 22 mln zł. – Jedną inwestycją zahamowaliśmy wszystkie inne w mieście, a sprzedaż działek jest tylko i wyłącznie ratowaniem tego co się da. Następuje wyprzedaż majątku, żeby ratować własny budżet i własne stołki – stwierdził radny Łęcki. Ostatecznie większość radnych sprzeciwiła się wystawianiu kolejnych działek na sprzedaż.

Jt

powiat Ulgi w abonamencie

Zwolnieni z płacenia abonamentu RTV W zawiązku z podpisaniem, przez Lecha Kaczyńskiego ustawy abonamentowej, poszerzyła się grupa osób, które zwolnione są z płacenia abonamentu za radio i TV. Zgodnie z rekomendacją Sejmu nowelizacja została podpisana z pominięciem przepisów zakwestionowanych przez Trybunał Konstytucyjny. Do tej pory z opłacania abonamentu zwolnieni byli tylko inwalidzi I grupy oraz osoby w powyżej 75 lat. Teraz dołączyli do nich emeryci, którzy ukończyli 60 lat, których

emerytura nie przekracza 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia; trwale niezdolni do pracy renciści; bezrobotni oraz osoby uprawnione do świadczeń socjalnych i przedemerytalnych. Nowe przepisy o abonamencie mają wejść w życie po upływie 30 dni od dnia, w którym zostaną one ogłoszone w Dzienniku Ustaw.

Przyszłość finansowa

Nie jest to dobra wiadomość dla Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Po wejściu w życie ustawy, TVP i Polskie Radio za abonament otrzyma 124 mln zł mniej. Cała kwota wpływów z abonamentu w 2010 roku jest szacowana poniżej 350 mln zł wobec 650 mln zł w roku 2009.

Jednym ze stałych punktów sesji Rady Miasta są interpelacje i zapytania radnych. Dotyczą one problemów miasta i okolic czekających na rozwiązanie. Na ostatniej sesji, która odbyła się 29 stycznia radni mięli wiele ważnych spraw do poruszenia. Pierwszą interpelację złożył radny Jerzy Serafin. Prosił on o usunięcie śniegu i błota pośniegowego, zalegającego na moście przy ul. Lubelskiej. Według radnego śnieg znacznie zwęża, i tak dość ciasny most, stanowiąc zagrożenie dla przejeżdżających pojazdów. Następnie głos zabrał radny Zbigniew Kita. Zwrócił on uwagę na problemy istniejące na skrzyżowaniu ul. Długiej z ul. Zamojską. Wąskie skrzyżowanie znacznie komplikuje ruch w tym miejscu. Radny mówił także, że na chodniku zauważył kosz na śmieci zawieszony tak, że utrudnia poruszanie się pieszym. Zwrócił uwagę na fakt, że tak zamocowane kosze znajdują się w różnych częściach miasta, zwłaszcza w okolicach przejść dla pieszych. Radny zasugerował, by zastanowić się nad lokalizacją tego niezbędnego elementu miejskiego krajobrazu i zawiesić kosze tak, by nie przeszkadzały pieszym w swobodnych poruszaniu się po chodnikach. Kolejną interpelację radny Kita przedstawił na prośbę mieszkańców miasta. Zaproponował

budowę ścieżki rowerowej na trasie Biłgoraj – Zwierzyniec. Ważnym problemem poruszanym przez tego radnego była sprawa boiska na osiedlu Rapy. Obiekt, który był miejscem sportowych rozgrywek obecnie nie może służyć takim celom. Dlatego też Zbigniew Kita zasugerował starania o odzyskanie boiska od Nadleśnictwa w formie darowizny lub wykupu. Ostatnim radnym występującym z interpelacją był Krzysztof Żbikowski. Poruszył on problem parkowania w okolicach szpitala. Samochody zatrzymujące się na chodniku utrudniają przejście do szpitala. Zaproponował postawienie słupków tak, by uniemożliwić parkowanie auta w tym miejscu. Radny zapytał także o atrakcje jakie miasto będzie mogło zaoferować młodzieży w trakcie zbliżających się ferii zimowych. Nie są to wszystkie wnioski i zapytania złożone przez radnych. Niektórzy zamiast publicznego zgłaszania interpelacji podczas sesji, korzystają z możliwości złożenia wniosku na piśmie do protokołu.

reklama

En

Jak wybrać OFE? Osoby urodzone po 31 grudnia 1968 roku, które rozpoczęły pierwszą pracę lub działalność, powinny w ciągu 7 dniu wybrać Otwarty Fundusz Emerytalny. W przeciwnym wypadku wybór instytucji zarządzającej aktywami mającymi zapewnić świadczenia emerytalne, pozostawiony zostanie ślepemu losowi.

Damian Małyszek

Konsultant Do Spraw Funduszy Emerytalnych i Inwestycyjnych 10 stycznia oraz 10 lipca każdego roku ZUS dokonuje losowania funduszy emerytalnych dla wszystkich zapominalskich. W losowaniu nie biorą jednak udziału fundusze, mające większy niż 10 proc. udział w rynku emerytalnym pod względem wysokości zarządzanych aktywów. Oznacza to, iż nie decydując się na wybór konkretnego OFE - automatycznie

tracimy możliwość pozostania klientem największych funduszy zarabiających na emeryturę. Osoba wybierająca fundusz emerytalny powinna zwrócić szczególną uwagę na: wyniki, dotychczas osiągane przez fundusz, wysokość aktywów OFE, koszty - jakie będzie ponosiła z tytułu członkostwa. Wyniki inwestycyjne pokazują, jak skutecznie dany fundusz pomnaża oddawaną mu w zarządzanie składkę. W celu prawidłowej oceny możliwości funduszy w tym zakresie, należy przyjrzeć się stopom zwrotu poszczególnych OFE w różnych okresach czasowych.

Podobne kryteria, jak nowo przystępujący, powinny brać pod uwagę osoby niezadowolone z dotychczasowego funduszu, które chcą zmienić go na bardziej efektywny. Decyzja o zmianie OFE nie powinna być jednak zbyt pochopna. Po pierwsze, ważnym jest, aby porównać wyniki naszego funduszu z pozostałymi OFE w różnych przedziałach czasowych. Zmiana funduszu emerytalnego może wiązać się z dodatkowymi kosztami. Jeżeli zdecydujemy się na ten krok przed upływem 12 miesięcy od wpływu na nasz rachunek w OFE pierwszych środków z ZUS – opłata

wyniesie 160 zł. Natomiast 80 zł będziemy zmuszeni zapłacić, gdy postanowimy zmienić fundusz przed upływem 24 miesięcy. Żadnych natomiast kosztów nie poniosą osoby, które postanowią zmienić fundusz po okresie 24 miesięcy od momentu wpływu pierwszych środków na konto w OFE. Jeżeli podejmiemy decyzję o zmianie funduszu jesteśmy zobligowani do podpisania umowy z nowym OFE oraz poinformowaniu o tym kroku dotychczasowego. W roku są cztery okresy transferowe, w których możemy zmienić OFE: luty, maj, sierpień i listopad.

Jt


(C 8

Nr 4 (004) 5 lutego - 11 lutego 2010

Biłgoraj Spektakl „Spisek Czerwonych Kapturków” powiat Przedsiębiorczy powiat Edukolandia

Kompromis Kapturków z Wilkami W piątkowy wieczór Galeria MDK zamieniła się w minisalę teatralną z minisceną i miniwidownią.

Tam bowiem miała miejsce premiera spektaklu „Spisek Czerwonych Kapturków”, przygotowanego przez Dziecięcą Grupę Teatralną „Motylek”. Autorem scenariusza i reżyserem przedstawienia jest Joanna Łukaszczyk, opiekun grupy. „Spisek...” to parafraza popularnej bajki o małej dziewczynce zjadanej przez groźnego wilka. Tu jednak sytuacja jest zupełnie odwrotna. To właśnie Kapturki, a jest ich aż dziewięć, postanowiły ukrócić samowolę wilka i powstrzymać go przed atakiem na babcię. Bynajmniej nie zamierzały go pożreć, ale uwięzić i wymóc obietnicę, że już nigdy nikoR E K L A M A

go nie skrzywdzi. Ku ich zaskoczeniu okazało się, że sam wilk, a w zasadzie wilki, bo w przedstawieniu jest ich dwóch, postanowiły zmienić menu i zamiast pożerać schorowaną Babcię i chudzielca Kapturka, stołować się w „dobrej restauracji”. Na spektakl przybyli rodzice, dziadkowie i znajomi małych aktorów. Po skończonym spektaklu miał miejsce minibankiet, podczas którego można było wymienić się uwagami na temat przedstawienia i pochwalić grę aktorską dzieci stawiających pierwsze kroki na scenie teatralnej.

Joanna Łukaszczyk

Sklep inny niż wszystkie Dewiza Edukolandii, pierwszej firmy przedstawianej w cyklu „Przedsiębiorcza Biłgorajszczyzna”, zawiera się w słowach „Bawiąc-uczyć, ucząc-bawić”. Właścicielką sklepu zabaw www.edukolandia.pl jest Patrycja Bartosik. Edukolandia to niedawno powstały sklep internetowy, oferujący zabawki, które uczą i pomagają rozwijać naturalne zdolności dzieci. – Sam pomysł stworzenia Krainy Edukolandii zrodził się w mojej głowie, gdy sama zostałam mamą i musiałam wybierać dla mojego synka zabawki, które nie tylko będą odpowiadać jego upodobaniom ale również spełnią funkcję edukacyjną. W wyniku własnych spostrzeżeń oraz obserwacji otoczenia zauważyłam, że nie ma takiego sklepu, który zajmowałby się sprzedażą produktów dla dzieci wyłącznie pod kątem ich rozwoju i edukacji. Istnieje dużo sklepów handlujących zabawkami, jednak skupiają się one na sprzedaży ogólnej. Asortyment w przeciętnym sklepie zabawkowym dla dzieci jest z reguły zdominowany przez typowe produkty: pistolety, roboty, samochody, lalki itp. I te właśnie zabawki są najbardziej eksponowane w sklepach i wysuwane na pierwszy plan stając się dla każdego dziecka punktem odniesienia już przy samym wejściu do sklepu. A przecież jest tyle fantastycznych dziecięcych produktów do zabawy, które niosą ze sobą o wiele głębsze treści typu: gry, puzzle, układanki, klocki, książki, zestawy kreatywne, artykuły plastyczne czy muzyczne. Jestem przekonana, że tak naprawdę każdy rodzic chce aby zabawki, z którymi ich pociecha spędza przecież tak dużo chwil, były motywacją do odnajdywania nowych zasobów własnych możliwości. By rozwijały i umożliwiały wykorzystanie potencjału tkwiącego w każdym dziecku. Bo niewątpliwie takie powinny być zabawki – wciągające bez reszty i edukujące dziecko w sposób zupełnie przez niego nieświadomy – wyjaśnia R E K L A M A

Patrycja Bartosik. Dzieci większą część swojego czasu spędzają na zabawie. Służy ona nie tylko rozrywce, ale też nauce, poznawaniu rzeczywistości, przyczynia się do ich wszechstronnego rozwoju. Umysł każdego malucha jest niezwykle plastyczny, ambicje poznawcze są olbrzymie, a przy prawidłowo dobranych zabawkach nauka i poznawanie praw rządzących światem mogą stać się przyjemnością i świetną zabawą. Oferta produktowa sklepu skupia się wokół zabawek edukacyjnych, różnego rodzaju zestawów kreatywnych, pomocy dydaktycznych oraz ciekawych pozycji książkowych dla dzieci. Aby ułatwić poszukiwanie właściwych produktów, asortyment w sklepie został podzielony na odpowiednie kategorie: bajkolandia, logikolandia, muzykolandia, naukolandia, plastykolandia, technikolandia. Możliwość zrealizowania zakupów w sieci, w dogodnym dla siebie czasie i bez wychodzenia z domu jest dodatkowym atutem. Sklep prowadzi dowóz produktów na terenie Biłgoraja. – Każdy produkt w sklepie, jest

przeze mnie osobiście wybierany. Profil sklepu określa handel mądrymi, rozwojowymi i kreatywnymi produktami dla dzieci powyżej dwóch lat. Dlatego też zakup każdej pozycji jest starannie przemyślany i odpowiednio przypisany do jednego z sześciu działów Edukolandii. Przynosząc uśmiech, radość i zadowolenie chciałabym nie tylko pokazać jak dziecko świetnie może się bawić, ale jednocześnie podpowiedzieć jak poprzez zabawę uczyć i wychowywać, rozwijać wyobraźnię dziecka i umiejętności manualne a także rozbudzać ciekawość i wrażliwość na świat. Czy nie lepiej zamiast ulegać przyzwyczajeniu i kupować kolejną ładnie zapakowaną zabawkę, potraktować zabawę jak inwestycję w przyszłość dziecka i poszukać zabawek, które bawiąc – jednocześnie uczą i rozwijają? Każde dziecko to sekretna „walizka”. Co do niej włożymy teraz – wyjmiemy z niej w przyszłości. Zaś na ile wartościowy będzie to wkład zależy wyłącznie od nas samych, od rodziców - podsumowuje pani Patrycja.

Kfp


9 (C

Nr 4 (004) 5 lutego - 11 lutego 2010

co za tydzień

Frampol Dotacje na informatyzację

Frampol się informatyzuje

luty

We Frampolu ruszył projekt, którego głównym celem jest udostępnienie internetu w rejonach gminy, które do tej pory były pozbawione tej usługi. Bezpłatny dostęp do sieci wpłynie w znacznym stopniu na życie mieszkańców. Wniosek Gminy Frampol na realizację projektu został wybrany do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.1. Projekt jest udaną kontynuacją starań z 2007 roku, gdy gmina Frampol ubiegała się o środki z MSWiA. Najważniejszym celem projektu, będzie zapewnienie bezpłatnego i powszechnego dostępu do informacji publicznej dzięki bezprzewodowej sieci dostępowej do Internetu. Ponadto w projekcie przewidziano utworzenie w każdej miejscowości w gminie, infrastruktury technicznej pozwalającej na korzystanie z technologii informatycznych osobom najuboższym oraz przyjezdnym. – Dostęp do Internetu dla wszystkich mieszkańców gminy w dalszej perspektywie czasowej podniesie wartość miejscowego kapitału ludzkiego i zwiększy wartość inwestycyjną

obszaru. Zostanie także wdrożone i udostępnione za pomocą strony WWW oprogramowanie do przeglądania i edycji map z terenu gminy. Przyniesie to oszczędności dla mieszkańców Gminy, wynikające z braku konieczności dojazdów do siedziby Starostwa – wyjaśnia Marek Marczak z Urzędu Miasta we Frampolu, współautor wniosku. Dzięki projektowi zmieni się także wiele w samym Urzędzie. Stanowiska robocze wyposażone zostaną w wysokiej klasy energooszczędne komputery dysponujące nowoczesnym oprogramowaniem biurowym i specjalistycznym. Zaplanowano także zakup oraz integrację elektronicznego obiegu dokumentów, elektronicznego archiwum, bazy danych pism i wniosków, Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) oraz Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) w ramach jednego, kompleksowego systemu

zarządzania danymi i dokumentami pozostającymi w dyspozycji urzędu. Przewidziano uruchomienie telefonii internetowej w oparciu o centralę telefoniczną VoIP, co pozwoli na uzyskanie znacznych oszczędności. – Inną ważną korzyścią będzie uruchomienie portalu turystycznego, który zaplanowano w ramach umowy partnerskiej z organizacją LOT „Zamość i Roztocze”. Serwis pozwoli na rozpropagowanie walorów turystycznych Gminy, czego konsekwencją będzie zwiększenie liczby turystów i co za tym idzie rozwoju branży usługowej i stworzenie warunków do dalszego rozwoju infrastruktury agroturystycznej – informuje Marczak. Realizacja projektu już się rozpoczęła i jest w fazie opracowywania programu funkcjonalno-użytkowego. Zakończenie projektu zaplanowano na koniec roku 2010.

Kfp

Muzyka Rockowa „ostatki” w Janowie Lubelskim

Będzie głośno i rockowo

luty

Hala sportowa ZSZiO w Biłgoraju w najbliższą niedzielę będzie gościła popularną piosenkarkę Eleni. Rozpoczęcie koncertu planowane jest na godz. 16. Bilety w cenie 30 zł, można kupić w kancelarii sióstr biłgorajskiej parafii WNMP.

XXXV Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich

5-7 Zespołów Teatralnych Tarnogród

W dniach od 5 do 7 lutego br. w Tarnogrodzie odbędzie się XXXV Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych. Impreza rozpocznie się w piątek o godz. 14, po czym zaprezentują się m. in. zespoły z Hańska, Rejowca, Jamnicy i Świeciechowa. W sobotę nastąpi ciąg dalszy prezentacji spektakli, które będą przerywane spotkaniami ze specjalistami z Rady Artystycznej. Będą to zajęcia warsztatowe. Natomiast w niedzielny poranek, o godz. 9:30, będzie można obejrzeć ostatnią część przygotowanych prezentacji. Imprezę zakończy wysyęp zespołu z Kowalina po czym nastąpi uroczyste zakończenie sejmiku. Podczas trwającego trzy dni wydarzenia będzie można także zobaczyć wystawy fotograficzne, ustawione będzie także stoisko z wydawnictwami lokalnymi.

luty

7

Koncert grup tanecznych BIŁGORAJ

W Biłgorajskim Centrum Kultury, w niedzielę 7 lutego, odbędzie się koncert w którym wystąpią grupy taneczne prowadzone przez Panią Edytę Buczek. Na tej corocznej imprezie szansę na zaprezentowanie się przed szerszą publicznością będą miały grupy Ada I, Ada II oraz Ada III, na co dzień działające w MDK. Koncert rozpocznie się o godz. 15.

luty

6

Rockowymi koncertami zespołów Totentanz i Jackknife w sobotę, 6 lutego zabrzmi klub Awangarda w Janowie Lubelskim. Już dawno fani zespołu Totentanz upominali się o koncert w naszym regionie i teraz w ramach promocji płyty „Live” doczekaliśmy się koncertu gwiazdy w Janowie. Totentanz należy do objawień polskiej sceny rockowej ostatnich trzech lat. Ich pierwsza płyta „Nieból” zdobyła tytuł Płyty Roku w Antyrdiu, a płyta „Zimny Dom” dała zespołowi status gwiazdy. Ich koncerty to niezwykłe przeżycie muzyczne i duchowe gdyż oprócz gitarowego przekazu niezwykłe ważne są teksty, które najczęściej widownia odśpiewuje razem z zespołem. Podobny charakter muzyczny prezentuje suportujący zespół Jackknife, który zaliczany jest do najmłodszego powiewu polskiego rocka i świetnie

7

Koncert Eleni BIŁGORAJ

20-lecie Automobilklubu Biłgorajskiego BIŁGORAJ

Zarząd Automobilklubu Biłgorajskiego informuje członków i wszystkich sympatyków Klubu, że uroczystość z okazji 20-lecia tej organizacji odbędzie się 6 lutego w Zajeździe Nadrzecze. Zaproszeni zostali przedstawicieli władz województwa lubelskiego, powiatu biłgorajskiego i miasta Biłgoraj.

luty

Spotkanie dotyczące finansowania firmy BIŁGORAJ

8

W poniedziałek 8 lutego w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Biłgoraju o godz. 13 odbędzie się spotkanie dotyczące możliwości finansowania rozwoju działalności gospodarczej w rejonie Biłgoraja. Do uczestnictwa w spotkaniu zapraszają Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości i Burmistrzem Miasta Biłgoraj. R E K L A M A

rozgrzeje zebraną publiczność. Bilety ze względu na ograniczoną ilość miejsc można już rezerwować telefonicznie lub przez stronę klubu Awangarda.

W trakcie koncertu rozlosowane zostaną pamiątki zespołu Totentanz. Cena biletu wynosi 15zł.

Wylosowany kupon z poprzedniego numeru został nadesłany przez Panią Martynę Strzałkę. Gratulujemy!

Red.


(C 10

Nr 4 (004) 5 lutego - 11 lutego 2010

Historia Relacja Stefana Krzaczka „Grudy”

Okupacyjne zdrady Pomimo upływu lat nie można zapomnieć, tego co wryło się głęboko w pamięć i pozostanie w niej na zawsze. 15 sierpnia 1943 roku gestapowcy z Biłgoraja zastrzelili dowódcę plutonu Tereszpol, Czesława Jóźwiakowskiego „Mosta”, sierżanta zawodowego WP, oraz jego żonę Marię. Mordu dokonano przed ich mieszkaniem w Tereszpolu Zaorendzie. Jóźwiakowscy przygotowali się do przeprowadzki z Tereszpola w okolice Radecznicy. W krytycznym dniu Franciszek Łubiarz przyszedł z butelką wódki pożegnać sąsiada, przyniósł kolejną butelkę, przedłużając pożegnanie, do czasu aż nadjechali gestapowcy. W tym czasie przybył rowerem do Jóźwiakowskiego mieszkający w Lipowcu Kazimierz Olkiewicz „Kozioł”, żołnierz AK. Niemcy zaskoczyli wszystkich. Zatrzymanych ustawili w szeregu przed domem. Sytuacja była krytyczna. Nagle „Most” rzucił się do ucieczki, gestapowiec strzelił, Jóźwiakowski padł. W chwilę później zastrzelono Marię Jóźwiakowską. Kazimierza Olkiewicza i Franciszka Łubiarza zabrano do gestapo w Biłgoraju. Tego samego dnia wieczorem zostali oni zwolnieni. Relacje Kazimierza Olkiewicza mówią o tym że Łubiarz w gestapo zachowywał się dość swobodnie, zwracano się do niego po imieniu, a zwolniono ich dlatego by nie zdekonspirować Łubiarza w przypadku uwolnienia tylko jednego. Siedem tygodni później, 4 października 1943 roku, Stefan Litwin szedł o świcie z kosą w pole po zielonkę dla krów. W sporej odległości od zabudowań zauważył idących przez pola w kierunku wsi Niemców. Natychmiast zawrócił zawiadomił najbliższych sąsiadów ukierunkowując ucieczkę na wschód. Nie wszystkim udało się uciec. Część Tereszpola zwana Zaorendą, miała około trzech kilometrów długości. Efektem obławy były masowe aresztowania. – 1 listopada – relacjonuje Stefan Krzaczek – o g ł o szenie

30 mkw z przeznaczeniem pod sklep , biuro, lub usługi. Wysoki standard wykończenia, atrakcyjna lokalizacja, w nowoczesnym obiekcie handlowym w Biłgoraju. tel 601 806793 R E K L A M A

zostałem mianowany adiutantem komendanta obwodu zamojskiego AK, Stanisława Książka „Wyrwa” i skierowany do wyjaśnienia aresztowań w Tereszpolu. Przyjąłem wówczas pseudonim „Gruda”. Tak wiec 7 grudnia udałem się do Tereszpola w celu rozpoznania przyczyn tych aresztowań. Po wielu rozmowach jeden ze starszych gospodarzy zapytany o to, kto sypie?, odpowiedział: „...a może to Górski”. Nie bardzo w to wierzyłem przecież Górski był powstańcem śląskim, z drugiej strony wiedziałem, że mój rozmówca to człowiek poważny i odpowiedzialny. Należało to podejrzenie sprawdzić. Postanowiłem Górskiego zabrać nocą do lasu przesłuchać go, a co dalej, to się okaże. Wysłałem Pieczykolana „Broda” do Józefowa do Konrada Bartoszewskiego „Wira” z prośbą pomoc i przysłanie dwóch ludzi. „Brodzie” podałem cel mojego zamierzenia zastrzegając tajemnicę. Nie chciałem narażać miejscowych na ewentualne rozpoznanie w czasie wykonywania zadania. Z Józefowa przybyli Edmund Maśko „Jastrząb’ i „Desant”. Przystąpiliśmy do działań. Razem z Pieczykolanem ubezpieczałem akcję, dwaj pozostali obudzili Górskiego i zażądali odwiezienia ich do Aleksandrowa. Górska nie chciała puścić męża samego i także wsiadła na furmankę. Na furmance siedziałem na tym samym siedzeniu tyłem do Górskich. W pewnym momencie usłyszałem cichy szept Górskiej „A nie mówiłam ci że będzie źle”. W Tereszpolu-Kukiełkach zatrzymał nas ubezpieczający wieś patrol, w którym był Władysław Łazarczyk „Sosna”, brat aresztowanego Józefa

„Jesion”. „To macie tego szpicla co wydał mego brata?” - z tymi słowami na ustach wskoczył na furmankę. W lesie „Sosna” uderzył dwukrotnie Górskiego w twarz. Przerwałem to odciągając Łazarczyka. Górskiemu poleciłem usiąść kilkanaście kroków dalej, Górską - „Broda” i „Jastrząb” - na moje polecenie odprowadzili jeszcze dalej. Zapytałem jak należy rozumieć, że on żołnierz i powstaniec, mógł pójść na współpracę z mordercami. Niech się zastanowi i zrzuci z siebie ten grzech długo milczał zanim zaczął mówić. Słuchałem cierpliwie. Meldunek z przesłuchania napisałem 12 grudnia 1943 roku i wysłałem do oficera wywiadu. „Dnia 4.10.43 roku Schutz-policja, w sile 3 kompanii, otoczyła Tereszpol-Zaorendę spędzając ludzi na plac tartaczny. Zabrali 28 mężczyzn odczytanych z listy. Sprawę prowadzi gestapo. Aresztowani osadzeni zostali na zamku w Lublinie. Dnia 8.10.43 roku Schutz-policja w sile 2 kompanii otoczyła Tereszpol-Kukiełki, zabrała 16 mężczyzn, 11.10.43 r zwolniono 12.W obu przypadkach prowadzono przesłuchania na miejscu wymuszając zeznania katowaniem. Dnia 2.12.43 roku gestapo i kryminalna w sile około 20 ludzi, zaaresztowali o północy 9 mężczyzn i 1 kobietę z terenu całego

Tereszpola. Górski Jan przyznał się do współpracy, do sporządzania list aresztowanych, do wskazywania kryjówek ludzkich. Za współpracę dostał 3 m towaru tekstylnego. Do współpracy z Niemcami jak wyznała Górska namówił go rolnik, Kadamus Piotr (s. Józefa i Agnieszki). Jak informował Górski to Kadamus wydal Jóźwiakowskiego Czesława „Mosta” wysyłając do niego z wódką Franciszka Łubiarza. To Kadmus zestawiał listy osób do aresztowania. Miał również w planie oskarżyć nauczycieli pracowników gminy i światlejszych gospodarzy z gminy Tereszpol. Za współpracę otrzymał konia z wozem. Zofia Górska przyznała ze jeździła w czwartki na targ do Biłgoraja i tam przekazywała Niemcom oskarżenia na piśmie. W miniony czwartek przekazała listę, na której było 14 nazwisk, w tym moje.” Górscy zostali rozstrzelani. Tej nocy nie mogliśmy zabrać Kadamusa i Łubiarza. Należało ostrzec pozostałych oskarżonych z listy. „Broda” zrobił to w Zaorendzie, „Sosna” w Kukiełkach, ja w Szozdach. Kadamus rano ulotnił się, od tego czasu przebywał w pomieszczeniach żandarmerii w Biłgoraju, palił w piecach rąbał drewno. W połowie czerwca 1944 został ujęty prawdopodobnie w okolicy Bu-

dziarzy i zamordowany, pozostałych spotkał podobny los. W lipcu 1952 roku byłem aresztowany przez UB, wspomina „Gruda”, miedzy innymi byłem oskarżony o zamordowanie Zofii i Jana Górskich za ich poglądy lewicowe, o co obwiniała mnie ich córka. Kapitan UB Florczak, po złożonych przeze mnie wielu zeznaniach, pojechał do Szozdów, Tereszpola i Zamościa. Po powrocie dał mi do przeczytania pismo UB w Zamościu stwierdzające, że Jan Górski współpracował z okupantem, był widziany w innych miejscowościach w trakcie aresztowań w mundurze żandarma. Ponadto kpt. Florczak poinformował mnie również, że po zlikwidowaniu Górskich ich córka i córka Kadamusa, kontynuowały proceder rodziców, ale sprawa uległa umorzeniu ponieważ w 1944 roku były niepełnoletnie. W relacji tej ograniczyłem się poniektórych faktów w trakcie wyjaśniania przyczyn aresztowań ludności z terenu Tereszpola w 1943 roku, które moim zdaniem są wiarygodne i prawdziwe - podsumował Stefan Kraczek „Gruda”. Przedstawione wydarzenia opracowane zostały w oparciu o materiały inż. Jerzego Jóźwiakowskiego autora książki „Armia Krajowa na Zamojszczyźnie”.

Tomasz Książek


11 (C

Nr 4 (004) 5 lutego - 11 lutego 2010

Program telewizyjny od 5.02 do 11.02.2010

PIĄTEK PIĄTEK TVP 1

TVP 2

POLSAT

Kawa czy herbata? Kwadrans po ósmej Koszmarny Karolek, odc. 22 Moliki książkowe - magazyn Sięgnij po medal, odc. 9 Narciarstwo alpejskie - felieton 9.15 Sięgnij po medal, odc. 10 Skoki narciarskie - felieton 9.25 Powrót do przyszłości - Żeglarze Układu Słonecznego, odc. 10 - serial 9.55 Biblia - Estera - film fabularny, USA, Niemcy, Francja, Włochy, reż. Raffaele Mertes, wyk. Louise Lombard, Thomas Kretschmann, Juergen Prochnow 11.25 Kabaretowa alternatywa, odc. 3 12.00 Wiadomości 12.10 Agrobiznes 12.20 Kurs na zysk 12.40 Plebania, odc. 1441 13.05 Klan, odc. 1829 - telenowela 13.35 Faceci do wzięcia - Ku chwale Ojczyzny - serial 14.15 Miejsce z historią 14.30 Hurtownia książek - magazyn 15.00 Wiadomości 15.05 Pogoda 15.10 Bonanza, odc. 22 - serial 16.05 Moda na sukces - serial 17.00 Teleexpress 17.20 Celownik 17.35 Klan, odc. 1830 - telenowela 18.05 Plebania, odc. 1442 18.35 Jaka to melodia? 19.05 Wieczorynka 19.30 Wiadomości 19.55 Sport 20.10 Pogoda 20.25 Gwiezdne wrota - film science fiction, USA, reż. Roland Emmerich, wyk. Kurt Russel, James Spader, Jaye Davidson 22.35 Miecz prawdy, odc. 21, Gorączka - serial 23.30 Życzenie śmierci 5 - film sensacyjny, USA, reż. Allan Goldsteib, wyk. Charles Bronson, Lesley - Anne Down, Michael Parks, Saul Rubinek 1.05 Zagadka z przeszłości - thriller, USA, reż. Penelope Buitenhuis, wyk. Paula Trickey, Alexia Fast, Miachela Rogers 2.45 Zakończenie dnia

5.50 6.20 6.55

Telezakupy Ziemia nieznana - Templariusze Dwójka Dzieciom - Harry i Hendersonowie, odc. 24 Mama - serial komediowy 7.20 Dwójka Dzieciom - Kropelka - przygody z wodą, odc. 19 Pijmy wodę - serial 7.55 Barwy szczęścia, odc. 215 8.30 Pytanie na śniadanie 10.55 Gilotyna, odc. 19 - teleturniej 11.25 Paryż - Miasto marzeń - serial 12.35 Szwedzi w Warszawie - film przygodowo - historyczny, Polska, reż. Włodzimierz Gołaszewski, wyk. Bogdan Ferenc, Marian Klein, Dominik Łoś, Ryszard Pietruski, Bożena Dykiel, Piotr Fronczewski, Henryk Talar, Eugeniusz Priwieziencew, Jerzy Turek, Anna Seniuk 14.05 Córki McLeoda, odc. 199 Zobaczyć znaczy uwierzyć - serial 15.05 Wideoteka dorosłego człowieka, cz. I 15.30 Pejzaż z Europą w tle 15.40 Kabaretowa Noc Listopadowa Gdynia 2009 - widowisko 16.35 Czarne chmury, odc. 5 - Czarna sakwa - serial 17.30 Program lokalny 18.00 Kabaretowy Klub Dwójki 19.00 Tak to leciało! - 43 - teleturniej 20.05 Na dobre i na złe, odc. 395 21.05 Śmiercionośny rój - thriller, Kanada, reż. David Winning, wyk. Robert Englund, Sebastien Roberts, Sarah Allen 22.45 Panorama 23.10 Sport Telegram 23.15 Pogoda 23.25 Czas na miłość - Magia muzyki - film obyczajowy, USA, reż. Jeffrey Hornaday, wyk. John Travolta, Jamie Walters, Heather Graham 1.00 Plaga - film fabularny, Kanada, reż. Paul Ziller, wyk. Maria Brooks, Michael Shanks, Ellen Dubin 2.35 Zakończenie dnia

5.15 6.00 7.00 7.15 8.00 8.25 8.50 10.00 11.00 11.30 12.00 13.00 14.00 14.45 15.50 16.15 16.30 17.00 18.00 18.50 19.30 20.00

Wstawaj! Gramy! Nowy dzień z Polsat News TV Market Fortuna Wiedzy, odc. 670 Zasady gry, odc. 11 Zasady gry, odc. 12 Świat według Kiepskich Szpital na perypetiach, odc. 17, 18 Malanowski i Partnerzy, 41 Samo życie, odc. 1403 Rodzina zastępcza, odc. 308 Zasady gry, odc. 13, 14 Pierwsza miłość, odc. 1042 Stan wyjątkowy, odc. 1 Wydarzenia, Pogoda Interwencja, odc. 263 Malanowski i Partnerzy, 42 Świat według Kiepskich Pierwsza miłość, odc. 1043 Wydarzenia, Sport, Pogoda Samo życie, odc. 1404 Dziewięć miesięcy - komedia romantyczna, USA, 1995, reż. Chris Columbus, wyk. Hugh Grant, Julianne Moore, Tom Arnold, Joan Cusack, Jeff Goldblum Sam Faulkner, Anglik mieszkający w San Francisco ma wszystko o czym marzył. atrakcyjną, kochającą i cierpliwie znoszącą jego niechęć do poważnych zobowiązań dziewczynę Rebekę, doskonałą pracę, luksusowy apartament i sportowe porsche. Dlatego też nie widzi powodu, by cokolwiek zmieniać. Jednak pewnego dnia jego perfekcyjny świat zburzy wiadomość o tym, że jego dziewczyna jest w ciąży. Sam wpada w panikę… 22.05 Inni - horror, Hiszpania / Francja/USA, 2001, reż. Alejandro Amenábar, wyk. Nicole Kidman, Alakina Mann, Christopher Eccleston, Fionnula Flanagan 0.15 Requiem dla snu - dramat, USA, 2000, reż. Darren Aronofsky, wyk. Ellen Burstyn, Christopher McDonald, Jennifer Connelly, Marlon Wayans 2.25 Zagadkowa noc, odc. 393 3.40 Tajemnice losu, odc. 421

TVN

TVN 7

TV 4

8.00 8.30 11.00 11.35 12.35 13.35 14.10 14.50 15.45 16.55 17.55 18.25 19.00 19.50 20.00

7.50 8.55 10.50 12.30 13.30 14.30 15.25 15.55 18.00 19.05 19.35

4.00

Drogówka

4.20

Saint Tropez - serial

6.00 8.05 8.45 9.00 9.10

Ze śmiercią jej do twarzy TVN, sobota, godz. 21.05

Beverly Hills, świat piękna i ludzi sukcesu. Tam dla wielu wygląd stanowi najcenniejszą wartość, szczególnie dla gwiazd filmu. Piękna, narcystyczna i wpływowa Madeline (Meryl Streep) traci urodę, a jej kariera zaczyna blednąć. Tymczasem jej serdeczna przyjaciółka właśnie zaczyna wchodzić w najlepszy okres swego życia. Helen ma ponadto narzeczonego, o którym marzy wiele kobiet w Los Angeles. Ernest nie tylko jest przystojny i bogaty, ma jeszcze jedną wielką zaletę - jest chirurgiem plastycznym. Podstępna Madeline uwodzi narzeczonego Helen. Odtąd ma wszystko, czego jej do szczęścia potrzeba. Tymczasem nieszczęsna Helen przeżywa załamanie nerwowe, trafia do zakładu i na domiar złego zaczyna obsesyjnie się obżerać. Mijają lata. Pewnego dnia Madeline przypadkiem spotyka Helen, nie grubą i otępiałą, ale wspaniałą, szczupłą i uwodzicielską. Madeline musi teraz mieć się na baczności, być może jej dawna przyjaciółka postanowiła wyrównać rachunki i odbić jej Ernesta. Madeline podejmuje kolejną walkę z upływającym czasem. Tym razem oddaje się w ręce specjalistki od czarnej magii, która sporządza dla niej miksturę wiecznej młodości. Czarownica stawia wszakże jeden warunek, Madeline musi ściśle przestrzegać jej zaleceń co do dozowania. Pal licho ostrożność, gdy w grę wchodzi rywalizacja o względy Ernesta i wieczną młodość!

Firma - CIA - odc. 1

TVP 1, sobota, godz. 22.40 Trwa zimna wojna między dwoma największymi mocarstwami. Agenci KGB i CIA próbują osaczyć się wzajemnie i rozgryźć przeciwnika, tocząc podstępną grę. Pełna sensacyjnych zwrotów akcji historia obejmuje 40 lat z życia tajnych agentów i ich szefów, w którą zostały wplecione wątki miłosne. Akcja pierwszego odcinka rozgrywa się w USA, Berlinie i Moskwie. Jest rok 1950. Trzej przyjaciele z prestiżowego uniwersytetu Yale: Jack McAuliffe, Leo Kitzky i Jewgienij Tsipin, po zwycięskich regatach wioślarskich otrzymują od swego trenera propozycję nie do odrzucenia. Przed nimi świetlana przyszłość i służba w Centralnej Agencji Wywiadowczej. Przystojny Leo Kitzky wkrótce żeni się z Adelle, córką bliskiego współpracownika prezydenta Trumana. Niebawem też awansuje w strukturze CIA. Kiedy w 1954 roku umiera matka Jewgienija, ten jedzie na pogrzeb do Moskwy, gdzie spotyka generała KGB, Pawła Żyłowa, pseudonim „Starik”. To dzięki jego protekcji chłopak mógł wyjechać do Ameryki: najpierw trafił do dobrego liceum w Nowym Jorku, a potem na prestiżową uczelnię. Trochę szantażem Żyłow werbuje Jewgienija do służby wywiadowczej, wspominając zasługi jego ojca, który pracował dla KGB i ofiarnie walczył o słuszną sprawę.

Majka - serial Dzień dobry TVN Na Wspólnej - serial Granie na ekranie Mango Telezakupy Detektywi - serial W - 11 Wydział Śledczy Bez śladu - serial sensacyjny Rozmowy w toku Sędzia Anna Maria Wesołowska Majka - serial Detektywi - serial Fakty, Sport, Pogoda Uwaga! Władca pierścieni. Dwie wieże - film przygodowy, Nowa Zelandia/USA/Niemcy 2002, reż. Peter Jackson, wyk. Elijah Wood, Ian McKellen, Viggo Mortensen 23.30 Kiss Kiss Bang Bang - komedia, USA 2005, reż. Shane Black, wyk. Robert Downey Jr., Val Kilmer, Michelle Monaghan, Corbin Bernsen, Dash Mihok

Poniedziałek - piątek

Z kraju i ze świata: 0.02, 3.00, 4.00, 5.00, 9.00, 12.05, 18.00, 20.00, 22.00, 23.00, Nocne spotkania 0.07, Prognoza pogody: 2.59, 3.59, 4.59, 14.58, 18.58, 19.58, 20.58, 21.58, 22.58, 23.59. 3.05 Magazyn Polskiego Radia dla Zagranicy, 4.05 W środku nocy, 4.56 Myśli na dzień dobry, 5.05 Poranne rozmaitości rolnicze, 5.57 Sygnały dnia, 9.00 Lato z Radiem, 11.57 Komunikaty, 12.00 Sygnał czasu i Hejnał z Wieży Mariackiej, 12.30 Muzyczna Jedynka, 15.00 Popołudnie z Jedynką, Informacje sportowe: 18.05, 20.07. 18.07 Rozmowy w Jedynce, 18.43 Dziennik Radia Watykańskiego, 19.04 EURANET, 19.10 Reportaż, 19.30 Radio Dzieciom, 20.05 Prognoza pogody dla rybaków, 21.00 Polska i świat, 21.30 Kronika sportowa, Magazyn: 22.05, 23.05

Sobota

Z kraju i ze świata: 0.02, 3.00, 4.00, 5.00, 9.00, 12.05, 13.00, 17.00, 18.00,19.00, 20.00, 21.00 22.00, 23.00, Nocne spotkania 0.07, Prognoza pogody: 2.59, 3.59, 4.59, 14.58, 16.58, 18.58, 19.58, 20.58, 21.58, 22.58, 23.59. 3.05 Magazyn Polskiego Radia dla Zagranicy, 4.05 W środku nocy, 4.56 Myśli na dzień dobry - felieton Redakcji Katolickiej, 5.05 Poranne rozmaitości rolnicze, 5.30 Prosto z kraju, 5.50 Moje Twoje Nasze 5.57 Sygnały dnia, 9.00 Lato z Radiem, 11.57 Komunikaty, 12.00 Sygnał czasu i Hejnał z Wieży Mariackiej, 12.30 Świat w Jedynce, Sobota z Jedynką: 13.05, 17.30, 17.05 Matysiakowie, 18.07 Rozmowy w Jedynce, 18.43 Dziennik Radia Watykańskiego, 19.05 Magazyn poradniczy, 19.30 Radio Dzieciom, 20.05 Prognoza pogody dla rybaków, 20.07 Informacje sportowe, 20.09 Magazyn 21.05 Polska i świat, 21.30 Kronika sportowa, 22.05 Reportaż, Tak to jest: 22.15, 23.05

Niedziela

Z kraju i ze świata: 0.02, 3.00, 4.00, 6.00, 10.00, 12.05, 14.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 Nocne spotkania 0.07, Prognoza pogody: 2.59, 12.58, 13.58, 19.58. 20.58, 21.58, 22.58, 23.58. 3.05 Kiermasz pod Kogutkiem, 6.05 Familijna Jedynka, 9.00 Mszą święta, Muzyczna Jedynka: 10.05, 12.12. 12.00 Sygnał czasu i Hejnał z Wieży Mariackiej, 12.10 EKO Radio, 13.05 Ciasto Drożdżowe - Kabarety, 13.30 W Jezioranach, 14.05 Niedziela z Jedynką, 18.43 Dziennik Radia Watykańskiego, 19.05 Notatnik kulturalny, 19.30 Radio Dzieciom, 20.05 Prognoza pogody dla rybaków, 20.07 Informacje sportowe, 20.09 Od słowa do słowa, 20.30 Mijają lata, zostają piosenki, 21.05 KITY-HITY, 21.30 Kronika sportowa, 22. 10 Wieczór z Jedynką. 23.05 Koncert Chopinowski

RADIO MARYJA Poniedziałek - niedziela

Serwis informacyjny: 4.00, 6.05, 8.00, 10.00, 11.00, 12.05, 13.00, 14.00, 17.00, 18.05, 23.45. Czytasz i więcej wiesz: 4.05, 9.45, 18.10. Aktualności dnia: 4.10, 13.10. Godzinki: 5.10, 8.05. Pytania o Słowo Boże: 5.30, 7.50, 17.50. 5.45 Rozpoczęcie programu, Anioł Pański: 6.00, 12.00, 18.00. 6.15 Jutrznia, Różaniec: 6.30, 12.30, 20.20.7.00 Eucharystia, W Rodzinie Radia Maryja: 9.15, 11.05, 14.20, 16.00. 9.50 Mogę, chcę pomóc, Audycja dla dzieci: 10.05, 19.30. 10.30 Porady pedagoga i psychologa, 11.45 Medytacja przy pracy, 12.10 Spotkania z Biblią, 14.05 Modlitwa Popołudniowa z Liturgii Godzin, 14.30 Radiowa lektura, 14.45 Muzyka Mistrzów, 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia, 15.30 Czas pozdrowień, 15.50 W nurcie nauczania Ojca św. Jana Pawła II, 16.15 Serwis informacyjny Radia Watykańskiego, 16.30 Audycja dla młodzieży, 18.15 Wakacje - zakończenie czy początek..., 19.45 Modlitwy dzieci, 20.00 Informacje dnia, 20.50 Felieton 21.00 Transmisja Apelu z Jasnej Góry, 21.40 Audycja dla małżonków i rodziców

RMF FM Poniedziałek - piątek

6.00 Wstawaj Szkoda Lata, Fakty co godzinę oraz o: 6.30, 7.30, 8.30, Prognoza pogody w Faktach: 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, Prognoza pogody poza Faktami: 9.35, 10.35, Fakty sportowe: 6.30, 7.30, 8.30, 20.00, 21.00, 22.00, Fakty kulturalne 11.00. 17.30 POPlista, 21.30 Miasto Muzyki

Sobota

6.00 Wstawaj Szkoda Lata, Fakty co godzinę, Prognoza pogody w Faktach o: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, Prognoza pogody poza Faktami o: 6.35; 7.35, 8.35, 9.35, 10.35, Fakty sportowe: 9.00, 10.00, 19.00, 20.00, 21.00, Fakty kulturalne 11.00. 18.00 Przebój Lata, 21.30 Miasto Muzyki

Niedziela

7.00 Wstawaj Szkoda Lata, Fakty co godzinę, Prognoza pogody w Faktach o: 6.00, 7.00, 8.00, 09.00, 10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, Prognoza pogody poza Faktami o: 07.35, 8.35, 9.35, 10.35, Fakty sportowe: 8.00, 9.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00. 18.00 Przebój Lata, 21.30 Miasto Muzyki

B jak Brzydula - telenowela Kobra. Druga zmiana - serial Mango - Telezakupy Apetyt na kasę Prawo pożądania - telenowela Kuba Wojewódzki Diabli nadali - serial B jak Brzydula - telenowela Kobra. Druga zmiana - serial Przyjaciele - serial komediowy Diabli nadali - serial

5.15

Muzyczne listy

6.10

TV Market

6.45

Zbuntowani - serial

7.45

Dziewczyny z fortuną

8.45

Nie igraj z aniołem - serial

9.45

Zaklęta miłość - serial

10.45

Benny Hill

11.25

Big Brother V

12.25

Muzyczne listy

13.30

Być jak ona - program

14.00

Dziewczyny z fortuną

15.00

Zbuntowani - serial

16.00

Big Brother V

17.00

Idiotki nie idą do nieba - serial

18.00

Zaklęta miłość - serial

19.00

Nie igraj z aniołem - serial

20.00 Spadkobiercy

PROGRAM RADIOWY NA CAŁY TYDZIEŃ JEDYNKA PR

5.02 5.02

1.30 2.30 2.50 4.10 5.05

Kuba Wojewódzki Uwaga! Po co spać jak można grać Rozmowy w toku Nic straconego

20.05 Pancho Villa we własnej osobie - film obyczajowy, USA 2003, reż. Bruce Beresford, wyk. Antonio Banderas, Eion Bailey, Alan Arkin, Jim Broadbent 22.25 Bez skazy - serial 23.25 Dom obłąkanych - horror, USA 2001, reż. Gregory Gieras, wyk. Paulina Porizkova, Judd Nelson, Jürgen Prochnow, Larry Drake, Jake Eberle 1.20 Laski na czacie 3.50 Koniec programu

TV POLONIA

TVP Info

6.00 Kawa czy herbata? 8.05 Kwadrans po ósmej 8.25 Kawa czy herbata? 8.50 Ala i As - Grająca szafa 9.15 W krainie władcy smoków, odc. 10 - serial 9.45 Światowiec 10.10 Mikołaja Iwanowa Przypadki na Wschodzie - Stanisław Szuszkiewicz 10.35 Szansa na Sukces - Ania Dąbrowska 11.30 Plebania, odc. 1434 12.00 Wiadomości 12.10 Klan, odc. 1810 12.35 Z daleka, a z bliska 13.20 Egzamin z życia, odc. 5 - serial 14.05 Hity satelity 14.25 dekalog… po Dekalogu - Czwarte - cykl dokumentalny 14.50 Zagadkowa blondynka - zabawa quizowa 15.50 Album chopinowski 16.25 Portrety twórców - Malarz snów 17.00 Teleexpress 17.15 Ala i As - Znaki drogowe 17.40 La Divina, cz. 1 18.05 Mikołaja Iwanowa Przypadki na Wschodzie - Stanisław Szuszkiewicz 18.30 Hity satelity 18.45 Plebania, odc. 1434 - telenowela 19.15 Dobranocka 19.30 Wiadomości 19.55 Sport 20.10 Pogoda 20.15 Klan, odc. 1810 - telenowela 20.40 Wideoteka dorosłego człowieka, cz. I 21.10 Na dobre i na złe, odc. 391 Obca w mieście - serial 22.05 Koniec starych czasów - komedia, Czechosłowacja, reż. Jirí Menzel, wyk. Josef Abrham, Jan Hrušínský, Jaromír Hanzlík, Marián Labuda 23.40 Włodek Pawlik Trio „Anhelli” 0.10 Serwis Info 0.20 Pogoda 0.20 Skarby nieodkryte - teleturniej 0.50 Plebania, odc. 1434 1.15 Dobranocka za oceanem

8.45 OTV - Pasmo lokalne 9.00 Serwis Info 9.08 Pogoda 9.12 Gość poranka 9.30 Serwis Info 9.36 Pogoda 9.40 Serwis sportowy 9.45 Info Traffic 9.51 Bruksela od kuchni 10.00 Serwis Info 10.06 Pogoda 10.10 Gość poranka 10.30 Serwis Info 10.41 Pogoda 10.43 Serwis sportowy 10.50 Gość poranka 11.00 Serwis Info 11.11 Serwis sportowy 11.15 Info Świat 11.25 Pogoda 11.30 Serwis Info 11.50 Pogoda 11.55 Serwis sportowy 12.00 Serwis Info 12.11 Pogoda 12.15 Biznes 12.30 Serwis Info 12.50 Pogoda 12.55 Serwis sportowy 13.00 Serwis Info 13.10 Raport z Polski 13.26 Pogoda 13.30 Serwis Info 13.50 Pogoda 13.55 Serwis sportowy 14.00 Serwis Info 14.10 Pogoda 14.15 Biznes 14.30 Serwis Info 14.50 Pogoda 14.55 Serwis sportowy 15.00 Serwis Info 15.10 Raport z Polski 15.30 Serwis Info 15.50 Pogoda 15.55 Serwis sportowy 16.00 Rozmowa dnia 16.15 Info Świat 16.30 Dla niesłyszących - Serwis Info 16.43 Pogoda 16.45 OTV - Pasmo lokalne 17.15 Raport z Polski 17.30 OTV - Pasmo lokalne 19.28 Plus - minus 19.31 Pogoda 19.35 Plus - minus 20.00 Serwis Info 20.10 Forum 21.00 Pogoda 21.07 Telekurier - Bliżej Ciebie 21.30 Serwis Info 21.42 Pogoda 21.45 OTV - Pasmo lokalne 22.15 Info Dziennik - zdarzyło się dziś 22.58 Pogoda 23.03 Sportowy Wieczór 23.30 Serwis Info 23.40 Pogoda 23.45 Ballada o lekkim zabarwieniu erotycznym - serial 0.17 Dokument zagranica 1.18 Forum 1.58 Telekurier - Bliżej Ciebie 2.15 Info Dziennik - zdarzyło się dziś 2.52 Plus - minus

TVPInfo

21.00

Włatcy móch - serial

21.30

Sex FM

22.05 Jazda Figurowa - program Michała Figurskiego 23.05 Film erotyczny 1.05

Big Brother V - Extra

1.35

Benny Hill

2.10

Muzyczne listy

3.15

Drogówka

EUROSport 8.30 Biathlon. Mistrzostwa świata juniorów Szwecja 10.00 Lekka Atletyka. Halowy mityng Dusseldorf 11.30 Skoki narciarskie. Puchar Świata Klingenthal 13.00 Lekka Atletyka. Halowy mityng Dusseldorf 14.30 Bowls. Welsh International Open Walia Finał 17.30 Skoki narciarskie. Puchar Świata Willingen 18.30 Biegi narciarskie. Puchar Świata Canmore. 19.30 Eurogole 19.40 Skoki narciarskie. Puchar Świata Willingen 20.15 Biegi narciarskie. Puchar Świata Canmore. 15km mężczyzn stylem dowolnym 21.45 Timbersport. Mistrzostwa Świata Szwajcaria Program 1 22.45 Strongman. Super Grand Prix Szwecja 23.45 Sporty ekstremalne. YOZ

HBO 6.00 Opowieści na dobranoc - komedia familijna 7.40 Na planie 8.10 Podróż do wnętrza ziemi - film przygodowy 9.45 Kopciuszek Roztańczona historia - komedia muzyczna, 11.20 Chłopiec w pasiastej piżamie - dramat 12.55 Otello - dramat 14.55 Nasza osiemnastka - komedia 16.30 Chile potrafi - komedia sci - fi 17.55 Filmy i gwiazdy, odc. 58 18.20 Narodziny w słońcu - dramat 20.30 Cel - horror 22.00 Californication III, odc. 6 - serial 22.30 Na stojaka! odc. 245 Katarzyna Zielińska 22.55 Cierń - thriller 0.20 Uwikłani - dramat 1.55 Anakonda 3 Potomstwo - horror 3.25 Reguła WAZ - thriller


(C 12

Nr 4 (004) 5 lutego - 11 lutego 2010

SOBOTA SOBOTA TVP 1 6.05 6.20 7.15 7.30 8.00 8.15 8.40 9.10 11.30 12.00 12.10 12.50

Telezakupy Najlepsze lata, odc. 5 - serial Schudnij - program poradnikowy Rok w ogrodzie Wiadomości, Pogoda Pod prasą Ziarno Walt Disney w Jedynce Hurtownia książek - magazyn Wiadomości Ostry dyżur Jedynki Zwierzęta świata - Ssaki morskie, cz. 10. Zwierzęta przed obiektywem 13.25 Faceci do wzięcia - Za długi - serial 13.50 Hotel Paradiso - komedia, USA, reż. Peter Glenville, wyk. Alec Guiness, Gina Lollobrigida, Robert Morley 15.45 Skoki Narciarskie - Puchar Świata - Willingen 16.50 Teleexpress 17.05 Skoki Narciarskie - Puchar Świata - Willingen 18.05 Komisarz Rex X, odc. 3, Szkoła strachu - serial 19.00 Wieczorynka 19.30 Wiadomości 19.50 Sport 20.05 Pogoda 20.20 Hit na sobotę - Śmierć nadejdzie jutro, USA, Wielka Brytania, reż. Lee Tamahori, wyk. Pierce Brosnan, Halle Berry, Judi Dench, John Cleese 22.40 Męska rzecz… - Firma - CIA, odc. 1 - film sensacyjny, Niemcy, reż. Mikael Salomon, wyk. Chris O’Donnell, Michael Keaton, Natascha McElhone, Alfred Molina, Rory Cochrane 0.20 Weekendowy magazyn filmowy 0.45 Stan wyjątkowy, odc. 3 - serial 1.45 Stan wyjątkowy, odc. 4 - serial 2.45 Kino nocnych marków - Don Matteo V, odc. 9, Ostatnia zdobycz - serial 3.45 Kino nocnych marków - Don Matteo V, odc. 10, Taka spokojna niedziela - serial 4.40 Telezakupy 5.00 Zakończenie dnia

6.02 6.02 TVP 2 5.50 6.25 6.50

7.20 7.35 8.25 9.00 9.30 10.30 12.00

14.00 14.30 15.05

17.00 17.20 17.25 17.30 18.00 19.05 20.05 20.55 21.55 22.45 23.10 23.15 23.25

1.25

3.10

Dla niesłyszących - Echa Panoramy Spróbujmy razem Dwójka Dzieciom - Rozalka Olaboga, odc. 5 Panna z kozą - serial przygodowy Poezja łączy ludzi M jak miłość, odc. 719 - serial Barwy szczęścia, odc. 381 Barwy szczęścia, odc. 382 Czarna Strzała, odc. 3 - serial Kocham Cię Polsko - zabawa quizowa Gwiazdy w południe - Pieniądze albo miłość - komedia romantyczna, USA, reż. Michael Gordon, wyk. Edy Williams, Alvy Moore, Thelma Ritter, Kirk Douglas Familiada - teleturniej Złotopolscy, odc. 1084 Aniela radzi - telenowela Doborowa jednostka - film fabularny, USA, reż. Bryan Spicer, wyk. Tod Arnold, Dean Stockwell, Debra Messing Program rozrywkowy Słowo na niedzielę Pejzaż z Europą w tle Program lokalny Program rozrywkowy - kabarety Zagadkowa blondynka - zabawa quizowa Laskowik & Malicki Kabaretowy Klub Dwójki Kryminalne zagadki Las Vegas - s. VII, odc. 23 - serial Panorama Sport Telegram Pogoda Weekendowe Kino Dwójki - Klucz do Apokalipsy - film fabularny, Wielka Brytania, reż. Stuart Urban, wyk. Natasha Wightman, Udo Kier Weekendowe Kino Dwójki - Antidotum - dramat, Francja, reż. Vincent De Brus, wyk. Christian Clavier, Jacuqes Villaret, Agnes Soral Zakończenie dnia

NIEDZIELA NIEDZIELA

7.02 7.02

POLSAT

TVP 1

TVP 2

POLSAT

Wstawaj! Gramy! Nowy dzień z Polsat News Kaczor Donald przedstawia Produkcje Myszki Miki Ewa gotuje, odc. 89 Się kręci, odc. 152 Miodowe Lata, odc. 121, 122 Światowe Rekordy Guinnessa 2009 90210, odc. 21 Dom nie do poznania, odc. 179 Chirurdzy, odc. 96, 97 Journeyman - podróżnik w czasie, odc. 7 - serial 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda 19.25 Cud w Sokółce - dokument 20.00 Firma - thriller, USA, 1993, reż. Sydney Pollack, wyk. Tom Cruise, Ed Harris, Holly Hunter, Terry Kinney, Wilford Brimley, Jeanne Tripplehorn Bohaterem filmu jest Mitch McDeere młody absolwent Harvardu, który obejmuje świetną posadę w doskonale prosperującej firmie prawniczej. Razem z żoną przenoszą się do Memphis, gdzie znajduje się siedziba firmy. Opiekę nad Mitchem przejmuje doświadczony prawnik Avery Tolar. Wkrótce giną w niewyjaśnionych okolicznościach dwaj pracownicy kancelarii. Do Mitcha zgłasza się agent FBI Wayne Tarrance i informuje go, że firma w której pracuje jest powiązana z mafią. FBI proponuje mu współpracę. Mitch musi wybrać. czy zostanie lojalny wobec firmy, czy złamie zasadę adwokacką i rozpocznie współpracę ze służbami federalnymi. 23.15 Gala boksu Zawodowego z Rzeszowa. Dawid Kostecki 0.15 Piękny bokser - dramat, Tajlandia, 2003, reż. Ekachai Uekrongtham, wyk. Asanee Suwan, Keagan Kang, Nukkid Boonthong, Orn - Anong Panyawong 2.40 TV MARKET 3.00 Gala boksu Zawodowego z New Jersey. Adamek vs Estrada

5.55 6.10 6.40 7.00

Telezakupy Dwie strony medalu, odc. 59 Na pięciolinii, Chorwacja Transmisja Mszy Świętej z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach 8.00 Tydzień 8.30 Domisie - Domisiowa loteria 9.10 Historie Starego Testamentu - Młody prorok Samuel, odc. 6 - serial 9.45 Czterej pancerni i pies odc. 8, 9 - serial 11.45 Piłka nożna - Losowanie EURO 2012 12.50 Anioł Pański 13.10 Wiadomości 13.25 Między ziemią a niebem 13.55 Kabaretowa alternatywa, odc. 3 14.15 Skoki Narciarskie - Puchar Świata - Willingen 16.45 EUROexpress - magazyn 17.00 Teleexpress 17.20 Ojciec Mateusz, odc. 19 - Osaczony - serial kryminalny 18.15 Jaka to melodia? 19.00 Wieczorynka 19.30 Wiadomości 19.50 Sport 20.05 Pogoda 20.20 Ranczo, odc. 48 - serial 21.20 Ranczo, odc. 49 - serial 22.20 Zakochana Jedynka - Ta jedyna - komedia, USA, reż. Edward Burns, wyk. Jennifer Aniston, Maxine Bahns, Edward Burns, Cameron Diaz, John Mahoney 0.05 Uczta kinomana - Boskie jak diabli - film fabularny, Hiszpania, Francja, Włochy, Meksyk, reż. Agustin Diaz Yanes, wyk. Penelope Cruz, Victoria Abril, Gael Garcia Bernal 2.00 Mistrz i Małgorzata, odc. 9 - serial 2.55 Mistrz i Małgorzata, odc. 10 - serial 3.45 Telezakupy 4.05 Zakończenie dnia

5.50 5.55

Dla niesłyszących - Słowo na niedzielę Nie tylko dla pań - Bijące serce Chin - Anhui, odc. 5 - serial 6.50 Sto tysięcy bocianów, odc. 19 - serial 7.20 M jak miłość, odc. 720 - serial 8.10 Barwy szczęścia, odc. 383 8.45 Barwy szczęścia, odc. 384 9.15 Zacisze gwiazd - Maryla Rodowicz 9.50 Rodzinne oglądanie - Ekstremalne wędrówki, odc. 1 - serial 11.00 Wojciech Cejrowski - boso przez świat - Życie codzienne Indian 11.30 Makłowicz w podróży 12.00 Gwiazdy w południe - Zdobywca - film fabularny, USA, reż. Dick Powell, wyk. John Wayne, Agnes Moorehead, Susan Hayward 14.00 Familiada - teleturniej 14.30 Złotopolscy odc. 1085 - Mama zrozumie - telenowela 15.05 Szansa na Sukces - T. Love 16.05 Na dobre i na złe, odc. 395 17.05 Wstęp Wolny! - magazyn aktualności kulturalnych 17.30 Program lokalny 18.00 Świat bez tajemnic - Jak Beatlesi zachwiali Kremlem 19.05 Tak to leciało! - teleturniej 20.05 Człowiek z miasta - komedia, USA, reż. Mike Binder, wyk. Ben Affleck, Rebecca Romijn, MIchael Calder 21.50 Program rozrywkowy 22.45 Panorama, Sport, Pogoda 23.25 Lang Lang w Chinach - film dokument. 0.30 Na imię mi Earl, odc. 16 - serial 0.55 Na imię mi Earl, odc. 17 - serial 1.25 Załoga - film fabularny, USA, reż. Carl Colpaert, wyk. Viggo Mortensen, Ray Wise, Donal Logue, Jeremy Sisto 3.05 Zakończenie dnia

7.15 7.45 8.45 9.45 10.45

5.15 6.00 7.15 7.50 10.15 10.45 11.15 12.45 13.45 14.45 15.45 17.45

Produkcje Myszki Miki Gumisie, odc. 10, 11 Kacze opowieści, odc. 39, 40 90210, odc. 22 Ania z Zielonego Wzgórza - nowy początek, cz. 1 12.30 Rzeczpospolita Babska 14.45 Jerycho, odc. 19, 20 16.45 Gala boksu Zawodowego z New Jersey Adamek vs Estrada 17.45 Wojna i pokój, odc. 6 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda 19.25 13 Posterunek, odc. 36 20.00 Bestia, odc. 10 21.00 Kości, odc. 10 22.00 Układy, odc. 11 Ellen szuka pracy - zwraca się z prośbą do swojego byłego wykładowcy i jednego z najlepszych prawników w Nowym Jorku, ale Hollis Nye odmawia. Ona jednak nie martwi się tym, bo zbliża się jej ślub z Davidem… Osiem dni późnej jej życie dramatycznie się odmieniło, a jedyna osoba, która może ją oczyścić z zarzutu zamordowania narzeczonego, Patty Hewes zniknęła. Jej była szefowa ucieka, ale nawet osoba tak apodyktyczna i pewna siebie nie potrafi wyrzucić z pamięci wydarzeń minionego tygodnia, a szczególnie zapomnieć sytuacji, w której na jej bucie pojawiła się ta kropla krwi… Patty bez zapowiedzi odwiedza Ellen w jej mieszkaniu, bo zaintrygowało ją ostatnie odkrycie jej protegowanej - Ellen dotarła do kobiety, która pracowała w Komisji Nadzoru Finansowego, której przewodził Moore, a która miała zbadać nadużycia Frobishera, ale wszelkie jej starania były torpedowane. Ellen zdobyła też dowody, że to właśnie Moore był na Florydzie pamiętnej nocy przed pięciu laty. 23.00 Bractwo - film fabularny, Kanada / USA, 2001, reż. Sidney J. Furie, wyk. Treat Williams, Daniel Enright, Dylan Trowbridge, Gianpaolo Venuta 0.55 Magazyn sportowy 3.00 Tajemnice losu, odc. 422 4.55 TV MARKET

TVN

TVN 7

TV 4

TVN

TVN 7

TV 4

5.35 5.55 8.00 8.30 10.55 11.30 12.00 13.45 14.45

5.40 6.05 7.00 9.05 9.40 10.40

4.50

Wet Wet Wet - Playing Away From Home - koncert 5.40 Drogówka 6.05 Kinomaniak 6.35 V - max 7.05 Jazda Figurowa - program Michała Figurskiego 8.05 Eureko, ja to wiem! 9.05 Szefowa - komedia, USA, 2004, reż. Stuart Gillard, wyk. Angelo Celeste, Megan Fox, Dominic Chianese, Kaley Cuoco, Louis Di Bianco, Pat Kelly 11.00 Galileo 12.00 V - max 12.30 Kinomaniak 13.00 Allegra 13.30 Ikony popkultury 14.30 SPORT 16.55 Eureko, ja to wiem! 17.55 Prawda o wilkach, cz. 1 19.00 Galileo 20.00 Stepujący mistrz - film muzyczny, USA, 1989, reż. Nick Castle, wyk. Gregory Hines, Sammy Davis Jr., Suzzanne Douglass, Terrence E. McNally 22.20 Spadkobiercy 23.20 Ich oczy oglądały Boga - dramat, USA, 2005, reż. Darnell Martin, wyk. Halle Berry, Ealy Michael, Lorraine Toussaint, Nicki Micheaux 1.45 Przygody w siodle: Ratujmy Pine Hollow - film przygodowy, Australia, 2005, reż. Arnie Custo, Steve Mann, wyk. Brett Tucker, Heli Simpson 3.30 Wet Wet Wet - Playing Away From Home - koncert 4.20 TV Market 4.35 Zakończenie programu

5.30 5.50 7.55 8.30 10.55 11.45 12.15

7.10 9.15 9.45

4.35

19.00 Fakty, Sport, Pogoda 19.45 Uwaga! 20.00 Komedia małżeńska - komedia, Polska 1993, reż. Roman Załuski, wyk. Ewa Kasprzyk, Jan Englert, Ewa Dałkowska, Krzysztof Kolberger, Zdzisław Wardejn 22.00 Agenci NCIS V - serial 23.00 Druga strona medalu 23.30 39 i pół - serial 0.30 Bez skazy - serial 1.25 Uwaga! 1.45 Po co spać jak można grać 3.05 Nic straconego

19.05 Detektyw Monk 20.05 Mad Max II - film S - F, Australia 1981, reż. George Miller, wyk. Mel Gibson, Bruce Spence, Vernon Wells, Emil Minty 22.00 Krok od domu - serial 23.00 Joint Venture - komedia, Wielka Brytania 2000, reż. Nigel Cole, wyk. Brenda Blethyn, Craig Ferguson, Martin Clunes 0.55 Arkana Magii 2.55 Koniec programu

Quincy Jones and Friends, Live at Montreux 1996 - koncert 5.35 Kinomaniak 6.00 VIP 6.30 Dekoratornia 7.00 Spadkobiercy 8.00 Eureko, ja to wiem! 9.00 Przygody w siodle: Ratujmy Pine Hollow - film przygodowy, Australia, 2005, reż. Arnie Custo, Steve Mann, wyk. Brett Tucker, Heli Simpson 10.55 Galileo 11.55 VIP 12.25 Dekoratornia 12.55 Spadkobiercy 13.55 Nieposkromiona Australia - serial 14.30 SPORT 16.50 Eureko, ja to wiem! 17.50 Prawda o wilkach, cz. 2 19.00 Galileo 20.00 Włatcy móch - serial 20.35 Sex FM 21.05 Rozwiązanie siłowe - film fabularny, USA, 2002, reż. Joseph Zito, wyk. Dylan Walsh, Alison Eastwood, Brixton Karnes, Jan Munroe, Mark Hutter 23.15 Geneza - serial 0.30 Geneza - serial 1.40 Quincy Jones and Friends, Live at Montreux 1996 - koncert 3.00 Komenda 3.25 TV Market 3.40 Zakończenie programu

EUROSport

TV POLONIA

TVP Info

EUROSport

8.30 Sanki. Puchar Świata Oberhof 9.00 Sanki. Mistrzostwa Europy 10.00 Skoki narciarskie. Puchar Świata Willingen 10.30 Biathlon. Mistrzostwa świata juniorów Szwecja 12.00 Skoki narciarskie. Mistrzostwa świata juniorów Hinterzarten 13.00 Biegi narciarskie. Puchar Świata Canmore 15.00 Skoki narciarskie. Puchar Świata Willingen 17.40 Wintersports 17.45 Biegi narciarskie. Puchar Świata Canmore 19.15 Skoki narciarskie. Puchar Świata Willingen 20.00 Gwiazdy sportów zimowych Justyna Kowalczyk 20.15 Biegi narciarskie. Puchar Świata Canmore. 21.45 Gala boksu 23.45 Sporty walki. Fight Club. Rumble of the Kings / Collizion Final 1.00 Skoki narciarskie. Puchar Świata Willingen 1.55 Wintersports

6.00 Klan, odc. 1806 - 1810 - telenowela 7.50

HBO

- Karnawał 15.25 Doktor Niewo 16.00 Skarby

6.47 Planeta według Kreta 7.05 Transporter - magazyn 7.30 Serwis Info 7.41 Pogoda 7.45 OTV - Pasmo lokalne 8.30 Serwis Info 8.41 Pogoda 8.45 OTV - Pasmo lokalne 9.00 Światowiec 9.30 Serwis Info 9.50 Pogoda 9.55 Serwis sportowy 10.00 Antysalon Ziemkiewicza 10.30 Serwis Info 10.50 Pogoda 10.55 Serwis sportowy 11.00 Piosenka jest też dokumentem 11.30 Serwis Info 11.50 Pogoda 11.55 Serwis sportowy 12.00 Reportaże z prawdziwego zdarzenia 12.30 Serwis Info 12.50 Pogoda 12.55 Serwis sportowy 13.00 Teleplotki 13.30 Serwis Info 13.50 Pogoda 13.55 Serwis sportowy 14.00 Wierzę, wątpię, szukam 14.30 Serwis Info 14.50 Pogoda 14.55 Serwis sportowy 15.00 Plus - minus 15.30 Serwis Info 15.50 Pogoda 16.00 W stronę świata - magazyn 16.30 Dla niesłyszących - Serwis Info 16.43 Pogoda 16.45 OTV - Pasmo lokalne 17.15 Stadion Narodowy 17.30 OTV - Pasmo lokalne 20.00 Tydzień Jacka Żakowskiego 20.40 Serwis Info 20.47 Pogoda 20.51 Młodzież kontra 21.30 Serwis Info 21.41 Pogoda 21.45 OTV - Pasmo lokalne 22.30 Serwis Info 22.54 Pogoda 23.00 Sportowa niedziela 0.03 Ballada o lekkim zabarwieniu erotycznym, odc. 3 - serial 0.35 Dotknięci - film dokumentalny 1.11 Teleplotki 1.35 Światowiec 1.59 Serwis Info 2.21 Pogoda 2.24 Antysalon Ziemkiewicza 2.49 Prawda Ekranu 3.13 Tydzień Jacka Żakowskiego 3.48 Plus - minus 4.13 Wierzę, wątpię, szukam 4.37 Sportowa niedziela 5.32 Piosenka jest też dokumentem

Uwaga! Mango Telezakupy Multikino Dzień dobry TVN alleZIMA! Pascal. po prostu gotuj Na Wspólnej Omnibus 39 i pół - serial Miłość jak narkotyk - komedia, USA 1997, reż. Griffin Dunne, wyk. Meg Ryan, Matthew Broderick, Kelly Preston, Tcheky Karyo, Maureen Stapleton 16.45 Majka omnibus 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 19.45 Uwaga! 20.00 Niania - serial 21.05 Ze śmiercią jej do twarzy - komedia, USA 1992, reż. Robert Zemeckis, wyk. Meryl Streep, Bruce Willis, Goldie Hawn, Isabella Rossellini, Ian Ogilvy 23.10 Statek miłości - komedia, USA 2003, reż. Mort Nathan, wyk. Cuba Gooding Jr., Horatio Sanz, Roselyn Sanchez, Vivica A. Fox, Maurice Godin, Roger Moore

1.10 1.40 2.00 3.20

Randka w ciemno - kulisy Uwaga! Po co spać jak można grać Nic straconego

Misja Martyna Extra Chwila Prawdy - program rozrywkowy Mango - Telezakupy Pascal. po prostu gotuj Klan Walkerów - serial Książę i surfer - film przygodowy, USA 1999, reż. Arye Gross, wyk. Sean Kellman, Robert Englund, Vincent Schiavelli, Jennifer O’Neill, Jason Strickland 12.35 Frasier - serial komediowy 15.05 Wojna guzików - film rodzinny, Francja/ Wielka Brytania 1994, reż. John Roberts, wyk. Liam Cunningham, Gregg Fitzgerald, Colm Meaney, John Coffey 17.00 Przyjaciele - serial komediowy 19.30 Z pamiętnika wściekłej żony - komedia, USA 2005, reż. Darren Grant, wyk. Tyler Perry, Kimberly Elise, Steve Harris, Shemar Moore, Tamara Taylor 21.50 Joint Venture - komedia, Wielka Brytania 2000, reż. Nigel Cole, wyk. Brenda Blethyn, Craig Ferguson, Martin Clunes, Tcheky Karyo, Jamie Foreman 23.45 Mad Max II - film S - F, Australia 1981, reż. George Miller, wyk. Mel Gibson, Bruce Spence, Vernon Wells, Emil Minty

1.35 2.05 4.05

Inwazja porywaczy jaj Arkana Magii Koniec programu

TV POLONIA

TVP Info

6.00 Plebania, odc. 1430 - 1434 - telenowela 8.00 Dla niesłyszących - Echa Panoramy 8.30 Pamiętaj o mnie 8.45 Na weekend 9.00 Tam, gdzie spadają gwiazdy, odc. 4 - serial 9.30 Makłowicz w podróży - Chorwacja Nad Dunajem 10.00 Wideoteka dorosłego człowieka 10.30 Dzika Polska - serial 11.00 Złotopolscy, odc. 1073 - telenowela 11.30 Wojciech Cejrowski - boso przez świat - Recykling 12.00 Wiadomości 12.10 Wielka gra - na bis 13.15 Na dobre i na złe, odc. 391 - serial 14.05 Studio Polonia 14.20 Hurtownia książek - magazyn 14.40 Made in Poland - teleturniej 15.10 Siostry, odc. 3 - serial 16.00 Śniadanie na podwieczorek 17.00 Teleexpress 17.05 Pamiętaj o mnie 17.20 Ręka fryzjera - film dok. 18.10 Kabaretowe kawałki z przeglądarki - program rozrywkowy 18.25 M jak miłość, odc. 705 - serial 19.15 Dobranocka 19.30 Wiadomości 19.50 Sport 20.05 Pogoda 20.10 Dom nad rozlewiskiem, odc. 10 - serial 21.05 Kino Mistrzów - Popioły, cz. I - dramat, Polska, reż. Andrzej Wajda, wyk. Daniel Olbrychski, Bogusław Kierc, Piotr Wysocki, Beata Tyszkiewicz, Pola Raksa, Władysław Hańcza 22.50 XI Mazurska Noc Kabaretowa 2009 „Hello Poland” 23.35 Studio Polonia 23.45 Na weekend 24.00 Wideoteka dorosłego człowieka, cz. I 0.30 M jak miłość, odc. 705 - serial 1.15 Dobranocka za oceanem

8.45 OTV - Pasmo lokalne 9.00 Serwis Info 9.07 Pogoda 9.10 Infonuta 9.30 Serwis Info 9.42 Pogoda 10.00 Info Kultura 10.30 Serwis Info 10.45 Pogoda 10.50 Dżungla polityczna 11.30 Serwis Info 11.50 Pogoda 11.55 Serwis sportowy 12.00 Na rozkaz 12.30 Serwis Info 12.50 Pogoda 12.55 Serwis sportowy 13.00 Debata Trójstronna 13.30 Serwis Info 13.50 Pogoda 13.55 Serwis sportowy 14.00 Telenowyny 14.30 Serwis Info 14.50 Pogoda 14.55 Serwis sportowy 15.00 Było, nie minęło 15.30 Serwis Info 15.50 Pogoda 15.55 Serwis sportowy 16.00 Studio Wschód 16.30 Dla niesłyszących - Serwis Info 16.43 Pogoda 16.45 OTV - Pasmo lokalne 17.15 Planeta według Kreta 17.30 OTV - Pasmo lokalne 19.30 Potrzebni - magazyn 20.00 Prawda Ekranu 20.30 Serwis Info 20.52 Pogoda 21.00 Patrol 21.30 Serwis Info 21.41 Pogoda 21.45 OTV - Pasmo lokalne 22.22 Bruksela od kuchni - magazyn 22.30 Serwis Info 22.55 Pogoda 23.00 Sportowy Wieczór 23.17 Nostalgia 0.10 Ballada o lekkim zabarwieniu erotycznym, odc. 2 - serial 0.41 Arizona - film dok. 1.36 Studio Wschód 2.00 Prawda Ekranu 2.24 Serwis Info 2.48 Pogoda 2.51 Dżungla polityczna 3.26 Patrol 3.48 Na rozkaz 4.13 Info Kultura 4.38 Nostalgia 5.28 Telenowyny 5.50 Debata Trójstronna 6.18 Było, nie minęło

TVPInfo

6.00 21 - dramat sensacyjny 8.00 Filmy i gwiazdy, odc. 58 8.30 Miłość ma dwie twarze - komedia romantyczna 10.35 Króliczek - komedia 12.10 Złoty kompas - film przygodowy 14.00 Na planie 14.30 Koń wodny Legenda głębin - film familijny 16.20 Miłość o smaku Orientu - komedia 18.00 21 - dramat sensacyjny 20.00 Dom

13.20 14.25 16.00

18.00

Uwaga! Mango Telezakupy Maja w ogrodzie Dzień dobry TVN Kawa na ławę Co za tydzień Siłacze - Mistrzostwa Świata Malta 2009 Szymon Majewski Show Mam talent Odlotowe dzieciaki - film rodzinny, USA 2006, reż. Paul Feig, wyk. Lewis Black, Wilmer Valderrama, Tyler James Williams, Dyllan Christopher Niania - serial

Śniadanie na podwieczorek 8.50 M jak miłość, odc. 705 - serial 9.35 Ziarno - Tylko w chorobie ceni się zdrowie 10.00 Milusiaki - serial 10.20 Słownik polsko@polski 10.45 Złotopolscy, odc. 1074 - telenowela 11.15 Pamiętaj o mnie 11.25 Zacisze gwiazd - Mariusz Banaszewski i Dorota Landowska 11.55 Polonia Sopocka - film dok. 12.55 Kronika waw.pl 13.00 Transmisja Mszy Świętej - z kościoła pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Michniowcu 14.15 Królowie śródmieścia, odc. 8 - serial 15.00 Smak tradycji nieodkryte - teleturniej 16.25 Zaproszenie 16.45 Polskie Korzenie odc. 3 - Jasia Reichardt 17.00 Teleexpress 17.15 Pamiętaj o mnie 17.30 Szansa na Sukces - Monika Brodka 18.25 M jak miłość, odc. 706 - serial 19.15 Dobranocka 19.30 Wiadomości 19.50 Sport 20.05 Pogoda 20.10 Sfora, odc. 7 - serial 21.10 Zagadkowa blondynka - zabawa

- film dokumentalny 22.00 Czysta krew II, odc.

quizowa 22.00 Album chopinowski 22.30 Czas

11 - serial 22.55 Trzy igły - dramat 1.00 Połowicz-

dla kibica - Koszykówka mężczyzn - PLK, 20. ko-

ny rozpad Timofieja Bierezina - dramat 2.35 Jak

lejka 24.00 M jak miłość, odc. 706 - serial 0.45

świetnie - komedia 4.05 Sweeney Todd Demo-

Ziarno - Tylko w chorobie ceni się zdrowie - ma-

niczny golibroda z Fleet Street - musical

gazyn 1.15 Dobranocka za oceanem

Mango - Telezakupy Klan Walkerów - serial Wojna guzików - film rodzinny, Francja/ Wielka Brytania 1994, reż. John Roberts, wyk. Liam Cunningham, Gregg Fitzgerald, Colm Meaney, John Coffey 11.40 Plotkara II 12.40 Podniebna fantazja - film przygodowy, USA 2000, reż. Noel Quinones, wyk. Dean Cain, Talisa Soto, Miguel Sandoval 14.40 Z pamiętnika wściekłej żony - komedia, USA 2005, reż. Darren Grant, wyk. Tyler Perry, Kimberly Elise, Steve Harris 16.59 Columbo - serial kryminalny

TVPInfo

8.30 Wintersports 8.35 Sanki. Puchar Świata Turyn 9.00 Skoki narciarskie. Puchar Świata Willingen 10.30 Biathlon. Mistrzostwa świata juniorów Szwecja 12.00 Piłka nożna. Mistrzostwa Europy, Euro 2012. Losowanie 12.45 Kolarstwo. Planeta Armstronga 13.00 Kolarstwo. Wyścig Dookoła Kataru 13.30 Skoki narciarskie. Puchar Świata Willingen 16.25 Wintersports 16.30 Biegi narciarskie. Puchar Świata Canmore 17.30 Gwiazdy sportów zimowych 17.45 Łyżwiarstwo figurowe. Mistrzostwa Europy 19.15 Skoki narciarskie. Puchar Świata Willingen 20.30 Gala boksu 22.00 Bowls. Welsh International Open Walia. Finał 23.00 Skoki narciarskie. Puchar Świata Willingen. Konkurs skoków 0.30 Biegi narciarskie. Puchar Świata Canmore 1.25 Wintersports

HBO 6.00 O Angliku, który wszedł na wzgórze, a zszedł z góry - komedia 7.35 Droga nr. 30 - komedia 9.00 Szalona impreza - komedia 10.40 Rolling Stones w blasku świateł - film dokumentalny12.40 Dom z koszmarnego snu - komedia 14.10 Dorwać Smarta - komedia akcji 16.00 Manuela i Manuel - komedia 17.35 Zabójstwo Jesse’ego Jamesa przez tchórzliwego Roberta Forda - dramat 20.10 Bracia przyrodni - komedia 21.50 Transfer - thriller 23.50 Matka łez - horror 1.35 Quo Vadis - film historyczny 4.20 Straceni chłopcy 2 - horror


13 (C

Nr 4 (004) 5 lutego - 11 lutego 2010

PONIEDZIAŁEK PONIEDZIAŁEK

8.02 8.02

WTOREK WTOREK

9.02 9.02

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVP 1

TVP 2

POLSAT

6.00 8.05 8.45 9.00 9.30

6.05 6.35

5.15 6.00 7.00 7.15 8.00 8.55 10.00 11.00 11.30 12.00 13.00 14.00 14.45 15.50 16.15 16.30 17.00 18.00 18.50 19.30 20.00

6.00 8.05 8.45 9.00 9.30

6.10 6.45

5.15 6.00 7.00 7.15 8.00 8.55 10.00 11.00 11.30 12.00 13.00 14.00 14.45 15.50 16.15 16.30 17.00 18.00 18.50 19.30 20.00

Kawa czy herbata? Kwadrans po ósmej Mila - Skarb karła, odc. 11 Budzik - Grzeczność Rodzina Rabatków I - Stokrotek i mały świstak, odc. 14 10.00 Powrót do przyszłości - Rodzina Klary, odc. 11 - serial 10.30 Szkoła złamanych serc, odc. 183 - serial 11.20 Telezakupy 12.00 Wiadomości, Agrobiznes 12.20 Taki pomysł - cykl reportaży 12.40 Plebania, odc. 1442 13.10 Klan, odc. 1830 - telenowela 13.35 Faceci do wzięcia - Orły Temidy - serial 14.05 Eurowizja 2010 - Kto do Oslo? 14.25 Zwierzęta świata - Pustynne lwy 15.00 Wiadomości, Pogoda 15.13 Bonanza, odc. 22 - serial 16.05 Moda na sukces - serial 17.00 Teleexpress 17.20 Celownik - magazyn 17.35 Klan, odc. 1831 - telenowela 18.05 Plebania, odc. 1443 18.35 Jaka to melodia? 19.05 Wieczorynka 19.30 Wiadomości, Sport 20.05 Gwiazdy Pedro’s Cup 20.20 Teatr Telewizji - Ballada o kluczu - spektakl teatralny, Polska, reż. Waldemar Krzystek, wyk. Zbigniew Zamachowski, Marian Opania, Edyta Olszówka, Jerzy Łapiński, Maria Maj, Rafał Mohr, Waldemar Barwiński, Jerzy Słonka, Michał Sitarski, Krzysztof Dracz 21.45 Konwój - film fabularny, USA, reż. Sam Peckinpah, wyk. Kris Kristoferson, Ali MacGraw, Ernest Borgnine, Burt Young 23.40 Lawrence z Arabii, cz. 2 - film fabularny, USA, reż. David Lean, wyk. Peter O’Toole, Alec Guiness, Anthony Quinn, Omar Sharif, Anthony Quayle 1.30 Marzyciele - dramat, Wielka Brytania, Włochy, reż. Bernardo Bertolucci, wyk. Michael Pitt, Eva Green, Louis Garrel 3.30 Zakończenie dnia

7.10 7.35 7.55 8.30 10.55 11.25 12.05 12.55 13.25 13.55 14.55 16.20 16.30 17.30 18.00 19.05 19.35 20.05 20.40 21.30 21.40 22.45 23.10 23.15 23.25

1.00 1.50

Telezakupy Skarby przeszłości - Rozdroże, odc. 11 - serial Dwójka Dzieciom - Harry i Hendersonowie, odc. 25 Powrót brata - serial Dwójka Dzieciom - Pomocnik św. Mikołaja, odc. 37 Tajemnica reniferów - serial Barwy szczęścia, odc. 216 Pytanie na śniadanie MASH, odc. 47 - serial Oblicza Ziemi - Życie dzięki pustynnym wiatrom, odc. 5 Austin Stevens w dolinie węży - film dokumentalny, USA Sto tysięcy bocianów, odc. 20 - serial Znaki czasu - Znaki Czasu - magazyn Córki McLeoda, odc. 200 Jeszcze jedna szansa- serial Kocham Cię Polsko - zabawa quizowa Pejzaż z Europą w tle Dla niesłyszących - Na dobre i na złe, odc. 395 Bierne zabijanie - serial Program lokalny Stawka większa niż życie, odc. 5 - Ostatnia szansa - serial Jeden z dziesięciu - teleturniej Skarby przeszłości - Rozdając uśmiechy, odc. 12 - serial Barwy szczęścia, odc. 385 M jak miłość, odc. 721 - serial Kulisy serialu Tomasz Lis na żywo Panorama Sport Telegram Pogoda Alibi na poniedziałek - Ostatnia jazda - dramat, USA, reż. Guy Norman Bee, wyk. Dennis Hopper, Will Patton, Fred Ward Z bliska i z daleka - Wrogowie rozumu - Niewolnicy przesądów, odc. 1 - serial Zakończenie dnia

21.30

0.25 1.30 2.30

Wstawaj! Gramy! Nowy dzień z Polsat News TV Market Fortuna Wiedzy, odc. 671 Zasady gry, odc. 13, 14 Świat według Kiepskich Szpital na perypetiach, odc. 19, 20 Malanowski i Partnerzy, 42 Samo życie, odc. 1404 Rodzina zastępcza, odc. 309 Zasady gry, odc. 15, 16 Pierwsza miłość, odc. 1043 Stan wyjątkowy, odc. 2 Wydarzenia, Pogoda Interwencja, odc. 264 Malanowski i Partnerzy, 43 Świat według Kiepskich Pierwsza miłość, odc. 1044 Wydarzenia, Sport, Pogoda Samo życie, odc. 1405 MEGA HIT - Telefon - thriller, USA, 2002, reż. Joel Schumacher, wyk. Colin Farrell, Arian Waring Ash, Paula Jai Parker, Radha Mitchell, Kiefer Sutherland Stu Shepard jest aroganckim specjalistą od reklamy, który odnosi sukcesy dzięki umiejętności manipulowania ludźmi. Pewnego dnia Stu dzwoni z budki telefonicznej na jednej z nowojorskich ulic do swojej kochanki. Po skończonej rozmowie przypadkowo odbiera telefon, który zmieni jego życie. „Odłóż słuchawkę, a będziesz trupem” - mówi mu tajemniczy rozmówca. Na poparcie swoich słów ukrywający się snajper jednym celnym strzałem zabija przypadkowego przechodnia. Policja otacza budkę telefoniczną, w której został uwięziony Stu, sądząc że to on jest mordercą. Dowodzący akcją kapitan Ramey próbuje go przekonać, by się poddał. Na miejscu pojawiają się też żona Stu, Kelly i jego kochanka Pamela… Pan i władca. Na krańcu świata - film przygodowy, USA, 2003, reż. Peter Weir, wyk. Russell Crowe, Chris Larkin, Max Benitz, Max Pirkis, Paul Bełtany Ekipa, odc. 12 Zagadkowa noc, odc. 394 Tajemnice losu, odc. 423

10.00 10.30 11.20 11.50 12.00 12.20 12.40 13.05 13.35 14.05 14.25 15.00 15.10 15.13 16.05 17.00 17.20 17.35 18.05 18.35 19.05 19.30 20.05 20.25

22.05 23.05 23.45

1.30 2.25

Kawa czy herbata? Kwadrans po ósmej Mila - Aureli kpiarz, odc. 12 Jedynkowe Przedszkole Rodzina Rabatków I - Klucz do szczęścia, odc. 15 Powrót do przyszłości - Wyprawa na ryby, odc. 12 - serial Szkoła złamanych serc, odc. 184 - serial Telezakupy ZUS dla ciebie Wiadomości, Agrobiznes Wójt roku 2009 - sylwetki Plebania, odc. 1443 Klan, odc. 1831 - telenowela Faceci do wzięcia - Czy leci z nami? Najgorszy tydzień, odc. 13 Errata do biografii - Artur Międzyrzecki Wiadomości Pogoda Bonanza, odc. 23 - serial Moda na sukces - serial Teleexpress Celownik - magazyn Klan, odc. 1832 - telenowela Plebania, odc. 1444 Jaka to melodia? Wieczorynka Wiadomości, Sport Gwiazdy Pedro’s Cup Wysokie napięcie - Zakładniczki - film fabularny, USA, reż. David Jackson, wyk. Veronica Hamel, Bonnie Root, Cress Williams, Joe Ivy Budząc zmarłych - Zabójcze słowo, odc. 10 - serial Bronisław Wildstein przedstawia Kino nocnych marków - Obietnica - dramat, Hiszpania, reż. Hector Carre, wyk. Carmen Maura, Ana Fernandez, Juan Margallo, Santiago Barón Kojak - Dama w oddziale - serial Zakończenie dnia

7.05

7.35 7.55 8.30 10.55 11.30 12.00 14.00 14.55 15.35 16.25 16.35 17.30 18.00 19.05 19.35 20.05 20.40 21.35 21.45 22.45 23.25

1.20

3.30

Telezakupy Szpital ewangelicki - enklawa współczucia Dwójka Dzieciom - Harry i Hendersonowie, odc. 26 Odrodzenie Georga - serial komediowy Dwójka Dzieciom - Pomocnik św. Mikołaja, odc. 38 Szczęściarz - serial Barwy szczęścia, odc. 217 Pytanie na śniadanie MASH, odc. 48 - serial komediowy Świat według Bindi, odc. 5 Gwiazdy tańczą na lodzie - widowisko rozrywkowe Córki McLeoda, odc. 201 Niepewność jutra - serial Święta wojna Fort Boyard - reality show Pejzaż z Europą w tle Dla niesłyszących - M jak miłość, odc. 721 - serial Program lokalny Stawka większa niż życie, odc. 6 - Żelazny krzyż - serial Gilotyna - teleturniej Magazyn filmowy Kocham Kino Barwy szczęścia, odc. 386 M jak miłość, odc. 722 - serial Kulisy serialu Magazyn Ekspresu Reporterów Panorama, Sport, Pogoda Wieczór filmowy Kocham Kino - Noce Harlemu - dramat, USA, reż. Eddie Murphy, wyk. Eddie Murphy, Richard Pryor, Redd Foxx, Michael Lerner, Della Reese, Berlinda Tolbert, Stan Shaw Kocham kino na bis - Kraina szczęścia - dramat, USA, Norwegia, reż. Hans Petter Moland, wyk. Nick Nolte, Damien Nguyen, Bai Ling, Tim Roth Zakończenie dnia

Wstawaj! Gramy! Nowy dzień z Polsat News TV Market Fortuna Wiedzy, odc. 672 Zasady gry, odc. 15, 16 Świat według Kiepskich Szpital na perypetiach, odc. 21, 22 Malanowski i Partnerzy, 43 Samo życie, odc. 1405 Rodzina zastępcza, odc. 310 Zasady gry, odc. 17, 18 Pierwsza miłość, odc. 1044 Stan wyjątkowy, odc. 3 Wydarzenia, Pogoda Interwencja, odc. 265 Malanowski i Partnerzy, 44 Świat według Kiepskich Pierwsza miłość, odc. 1045 Wydarzenia, Sport, Pogoda Samo życie, odc. 1406 Nikomu ani słowa - thriller kryminalny, USA/Australia, 2001, reż. Gary Fleder, wyk. Michael Douglas, Famke Janssen, Jennifer Esposito, Sean Bean Córka cenionego, nowojorski psychiatry Dr Nathana Conrada zostaje porwana. Brutalni kidnaperzy dowodzeni przez Patricka Kostera nie chcą pieniędzy, w zamian za uwolnienie dziecka żądają, aby Nathan skłonił osiemnastoletnią Elisabeth, od dziesięciu lat pogrążoną w katatonii, by wyjawiła pewien sześciocyfrowy kod. Jeśli nie dostaną tego, czego chcą - zabiją córkę Nathana. Nathan zdaje sobie sprawę, że porywacze śledzą każdy jego ruch, może więc liczyć wyłącznie na siebie. Nie ma innego wyjścia, jak w pojedynkę stawić czoła największemu koszmarowi w całym swym dotychczasowym życiu… 22.20 CSI. Kryminalne zagadki Miami, odc. 115 23.15 CSI. Kryminalne zagadki Miami, odc. 116 0.15 Ślepe naboje - czarna komedia, Wielka Brytania, 2000, reż. Edward Thomas, wyk. Joseph Fiennes, Rhys Ifans, Tara Fitzgerald, Sadie Frost, Steven Berkoff 2.00 Zagadkowa noc, odc. 395 3.00 Tajemnice losu, odc. 424

TVN

TVN 7

TV 4

TVN

TVN 7

TV 4

6.05 7.00 8.00 8.30 11.00 11.35 12.35 13.35 14.10 14.50 15.45 16.55 17.55 18.25 19.00 19.50 20.05 20.45 21.30

5.30 6.25 6.55 7.50 8.55 9.50 10.50 12.30 13.30 14.30 15.25 15.55 17.00 18.00 19.05 19.35 20.05

4.00

V - max

4.20

Saint Tropez - serial

5.15

Muzyczne listy

8.00 8.30 11.00 11.35 12.35 13.35 14.10 14.50 15.45 16.55 17.55 18.25 19.00 19.30 19.40 19.50 20.05 20.45 21.30

Majka - serial Dzień dobry TVN Na Wspólnej - serial Granie na ekranie Mango Telezakupy Detektywi - serial W - 11 Wydział Śledczy Bez śladu - serial sensacyjny Rozmowy w toku Sąd rodzinny Majka - serial Detektywi - serial Fakty Sport Pogoda Uwaga! Na Wspólnej - serial W - 11 Wydział Śledczy Bez śladu - serial sensacyjny

6.25 6.55 7.50 8.55 9.50 10.50 12.30 13.30 14.30 15.25 15.55 17.00 18.00 19.05 19.35 20.05

4.00 4.20 5.15 6.10 6.45 7.45 8.45 9.45 10.45 11.25 12.25 13.30 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.15 23.30 0.00 0.40

22.30 23.30 0.30 1.05 1.25 2.45 3.40

Kuba Wojewódzki Generał Superwizjer Uwaga! Po co spać jak można grać Rozmowy w toku Nic straconego

Sędzia Anna Maria Wesołowska Granie na śniadanie Majka - serial Dzień dobry TVN Pascal. po prostu gotuj Granie na ekranie Mango Telezakupy Detektywi - serial alleZIMA! Bez śladu - serial sensacyjny Rozmowy w toku - talk show Sędzia Anna Maria Wesołowska Majka - serial Detektywi - serial Fakty, Sport, Pogoda Uwaga! Na Wspólnej - serial W - 11 Wydział Śledczy Dowody zbrodni - serial

112 - na każde wezwanie Na Wspólnej - serial Kuba Wojewódzki B jak Brzydula - telenowela Kobra. Druga zmiana - serial JAG - Wojskowe Biuro Śledcze VII Mango - Telezakupy Apetyt na kasę Prawo pożądania - telenowela Kuba Wojewódzki Diabli nadali - serial B jak Brzydula - telenowela JAG - Wojskowe Biuro Śledcze VII Kobra. Druga zmiana - serial Przyjaciele - serial komediowy Diabli nadali - serial Rodzinne kłamstwa - film obyczajowy, USA 1991, reż. William A. Graham, wyk. Susan Dey, Chris Cooper, G.W. Bailey, John Anderson, Tom Nolan 22.00 Bullitt - film sensacyjny, USA 1968, reż. Peter Yates, wyk. Steve McQueen, Jacqueline Bisset, Robert Vaughn, Don Gordon, Robert Duvall, Simon Oakland

6.10

TV Market

6.45

Zbuntowani - serial

7.45

Dziewczyny z fortuną

8.45

Nie igraj z aniołem - serial

9.45

Zaklęta miłość - serial

10.45

Benny Hill

11.25

Big Brother V

12.25

Muzyczne listy

13.30

V - max

14.00

Dziewczyny z fortuną

15.00

Zbuntowani - serial

16.00

Big Brother V

17.00

Idiotki nie idą do nieba - serial

18.00

Zaklęta miłość - serial

19.00

Nie igraj z aniołem - serial

Na Wspólnej - serial Kuba Wojewódzki B jak Brzydula - telenowela Kobra. Druga zmiana - serial JAG - Wojskowe Biuro Śledcze VII Mango - Telezakupy Apetyt na kasę Prawo pożądania - telenowela Kuba Wojewódzki Diabli nadali - serial B jak Brzydula - telenowela JAG - Wojskowe Biuro Śledcze VII Kobra. Druga zmiana - serial Przyjaciele - serial komediowy Diabli nadali - serial Bullitt - film sensacyjny, USA 1968, reż. Peter Yates, wyk. Steve McQueen, Jacqueline Bisset, Robert Vaughn, Don Gordon, Robert Duvall, Simon Oakland 22.25 Empire Falls - miniserial

20.00 Galileo 21.00

Prawda o wilkach, cz. 1

22.05 Prawda o wilkach, cz. 2 22.30 23.15 23.50 0.20 1.15 1.40 2.00 3.20 4.15

Teraz my! Superwizjer alleZIMA! nocą Tajemnice Smallville - serial Co za tydzień Uwaga! Po co spać jak można grać Rozmowy w toku - talk show Nic straconego

23.15

0.25 2.30 4.30

Empire Falls - miniserial Arkana Magii Koniec programu

TV POLONIA

TVP Info

6.00 Kawa czy herbata? 8.05 Kwadrans po

8.45 OTV - Pasmo lokalne 9.00 Serwis Info 9.08 Pogoda 9.12 Gość poranka 9.30 Serwis Info 9.36 Pogoda 9.40 Serwis sportowy 9.46 Info Traffic 10.00 Serwis Info 10.06 Pogoda 10.10 Gość poranka 10.30 Serwis Info 10.41 Pogoda 10.43 Serwis sportowy 10.50 Gość poranka 11.00 Serwis Info 11.11 Serwis sportowy 11.15 Info Świat 11.25 Pogoda 11.30 Serwis Info 11.50 Pogoda 11.55 Serwis sportowy 12.00 Serwis Info 12.11 Pogoda 12.15 Biznes 12.30 Serwis Info 12.50 Pogoda 12.55 Serwis sportowy 13.00 Serwis Info 13.10 Raport z Polski 13.26 Pogoda 13.30 Serwis Info 13.50 Pogoda 13.55 Serwis sportowy 14.00 Serwis Info 14.10 Pogoda 14.15 Biznes 14.30 Serwis Info 14.50 Pogoda 14.55 Serwis sportowy 15.00 Serwis Info 15.10 Raport z Polski 15.30 Serwis Info 15.50 Pogoda 15.55 Serwis sportowy 16.00 Rozmowa dnia 16.15 Info Świat 16.30 Dla niesłyszących - Serwis Info 16.43 Pogoda 16.45 OTV - Pasmo lokalne 17.15 Raport z Polski 17.30 OTV - Pasmo lokalne 19.28 Plus - minus 19.31 Pogoda 19.35 Plus - minus 20.00 Serwis Info 20.10 Minęła 20ta 21.00 Pogoda 21.07 Telekurier - Bliżej Ciebie 21.30 Serwis Info 21.42 Pogoda 21.45 OTV - Pasmo lokalne 22.15 Info Dziennik - zdarzyło się dziś 22.58 Pogoda 23.03 Sportowy Wieczór 23.30 Serwis Info 23.40 Pogoda 23.45 Rewolucja, której nie było, , cz. II - film dokumentalny, Estonia 0.45 Minęła 20ta 1.30 Telekurier - Bliżej Ciebie 1.45 Info Dziennik - zdarzyło się dziś 2.25 Plus - minus 2.45 Sportowy Wieczór 3.05 Info Świat 3.15 Raport z Polski 3.30 Młodzież kontra 4.05 Info Świat

ósmej 8.25 Kawa czy herbata? 8.50 Jedynkowe Przedszkole 9.15 My Wy Oni - magazyn 9.45 Ręka fryzjera 10.35 Notacje - Jan Karski. Moje młode latay 10.45 Siostry, odc. 3 - Marzenia Matyldy - serial 11.30 Plebania, odc. 1435 - telenowela 12.00 Wiadomości 12.10 Klan, odc. 1811 - telenowela 12.35 Doktor Niewo - reportaż 13.10 M jak miłość, odc. 706 - serial 14.00 Doktor Ewa - Stawka o życie - serial 14.45 Forum 15.30 Program rozrywkowy 16.00 My Wy Oni - magazyn 16.30 Zacisze gwiazd - Mariusz Banaszewski i Dorota Landowska 17.00 Teleexpress 17.20 Jedynkowe Przedszkole 17.45 Słownik polsko@polski 18.10 Smaki polskie 18.20 Najlepszy z najlepszych - teleturniej 18.50 Plebania, odc. 1435 - telenowela 19.15 Dobranocka 19.30 Wiadomości 19.55 Sport 20.10 Pogoda 20.20 Klan, odc. 1811 - telenowela 20.45 Z archiwum IPN - magazyn 21.15 Barwy szczęścia, odc. 181 - serial 21.40 Hokej na lodzie - PLH. Stoczniowiec Gdańsk - Unia Oświęcim 23.30 Forum 0.15 Serwis Info 0.25 Pogoda 0.30 Słownik polsko@polski 0.55 Plebania, odc. 1435 - telenowela 1.15 Dobranocka za oceanem

Big Brother V - Extra

23.45 Benny Hill

TVPInfo

0.20

Ikony popkultury

1.20

Alicia Keys - Diaries - koncert

2.40

Muzyczne listy

3.35

Drogówka

4.00

Zakończenie programu

0.45

2.25 4.25

Rodzinne kłamstwa - film obyczajowy, USA 1991, reż. William A. Graham, wyk. Susan Dey, Chris Cooper, G.W. Bailey, John Anderson, Tom Nolan Arkana Magii Koniec programu

EUROSport

TV POLONIA

TVP Info

8.30 Wintersports 8.35 Skoki narciarskie. Puchar Świata Willingen 10.00 Biegi narciarskie. Puchar Świata Canmore 12.00 Skoki narciarskie. Puchar Świata Willingen 13.00 Kolarstwo. Wyścig Dookoła Kataru 14.00 Bowls. Welsh International Open Walia. Finał 15.30 Biegi narciarskie. Puchar Świata Canmore 16.30 Skoki narciarskie. Puchar Świata Willingen 18.00 Eurogole 18.45 Piłka nożna. Rytm mistrzostw świata 19.15 Piłka nożna. Giganci mistrzostw świata 19.45 Eurogole Jeden na Jednego 20.45 Clash Time 20.50 Watts 21.00 Pro wrestling. Tydzień z WWE 21.30 Pro wrestling. Vintage Collection 22.25 Clash Time 22.30 Eurogole 23.15 Skoki narciarskie. Puchar Świata Willingen 0.00 Biegi narciarskie. Puchar Świata Canmore. 0.45 Eurogole

6.00 Kawa czy herbata? 8.05 Kwadrans po ósmej 8.25 Kawa czy herbata? 8.50 Domisie - Boję się ciemności 9.20 Akademia Domu i Wnętrza - Elewacje - magazyn 9.35 Najlepszy z najlepszych - teleturniej 10.00 Polskie Korzenie, odc. 3 - Jasia Reichardt 10.15 Misja Gryf - Tajemnice Bornego Sulinowa 10.40 Dom nad rozlewiskiem, odc. 10 - serial 11.30 Plebania, odc. 1436 - telenowela 12.00 Wiadomości 12.10 Klan, odc. 1812 - telenowela 12.35 Z archiwum IPN 13.05 Barwy szczęścia, odc. 181 - serial 13.30 Warto rozmawiać 14.20 Hokej na lodzie - PLH. Stoczniowiec Gdańsk - Unia Oświęcim 16.10 Saga rodów - Ród Dobrzyńskich 16.30 Makłowicz w podróży - Chorwacja Nad Dunajem 17.00 Teleexpress 17.15 Domisie - Boję się ciemności 17.45 Wielka gra - na bis 18.50 Plebania, odc. 1436 - telenowela 19.15 Dobranocka 19.30 Wiadomości 19.55 Sport 20.10 Pogoda 20.20 Klan, odc. 1812 - telenowela 20.45 Miejsca Przeklęte 21.10 Barwy szczęścia, odc. 182 - serial 21.40 Wilnoteka - magazyn, Litwa 21.55 Nasz reportaż - 1388 - kroniki afgańskie 22.25 Sprint przez historię Przemysława Babiarza - Telewizja i sport 22.50 Saga rodów - Ród Dobrzyńskich 23.10 Warto rozmawiać 24.00 Serwis Info 0.10 Pogoda 0.12 Makłowicz w podróży - Chorwacja Nad Dunajem 0.35 Magazyn Medyczny - Szpital medyczny im. E. Szczeklika w Tarnowie 0.50 Plebania, odc. 1436 - telenowela 1.15 Dobranocka za oceanem

8.45 OTV - Pasmo lokalne 9.00 Serwis Info 9.08 Pogoda 9.12 Gość poranka 9.30 Serwis Info 9.36 Pogoda 9.40 Serwis sportowy 9.46 Info Traffic 10.00 Serwis Info 10.06 Pogoda 10.10 Gość poranka 10.30 Serwis Info 10.41 Pogoda 10.43 Serwis sportowy 10.50 Gość poranka 11.00 Serwis Info 11.11 Serwis sportowy 11.15 Info Świat 11.25 Pogoda 11.30 Serwis Info 11.50 Pogoda 11.55 Serwis sportowy 12.00 Serwis Info 12.11 Pogoda 12.15 Biznes 12.30 Serwis Info 12.50 Pogoda 12.55 Serwis sportowy 13.00 Serwis Info 13.10 Raport z Polski 13.26 Pogoda 13.30 Serwis Info 13.50 Pogoda 13.55 Serwis sportowy 14.00 Serwis Info 14.10 Pogoda 14.15 Biznes 14.30 Serwis Info 14.50 Pogoda 14.55 Serwis sportowy 15.00 Serwis Info 15.10 Raport z Polski 15.30 Serwis Info 15.50 Pogoda 15.55 Serwis sportowy 16.00 Rozmowa dnia 16.15 Info Świat 16.30 Dla niesłyszących - Serwis Info 16.43 Pogoda 16.45 OTV - Pasmo lokalne 17.15 Raport z Polski 17.30 OTV - Pasmo lokalne 19.28 Plus - minus 19.31 Pogoda 19.35 Plus - minus 20.00 Serwis Info 20.10 Minęła 20ta 21.00 Pogoda 21.07 Telekurier - Bliżej Ciebie 21.30 Serwis Info 21.42 Pogoda 21.45 OTV - Pasmo lokalne 22.22 Info Dziennik - zdarzyło się dziś 22.58 Pogoda 23.03 Sportowy Wieczór 23.30 Serwis Info 23.40 Pogoda 23.45 Szykowany na króla - Książe Karol po sześćdziesiątce - film dok. 0.46 Minęła 20ta 1.30 Telekurier - Bliżej Ciebie 1.47 Info Dziennik - zdarzyło się dziś

HBO 6.00 Dom z koszmarnego snu - komedia, Włochy 7.30 Dorwać Smarta - komedia akcji 9.15 Manuela i Manuel - komedia 10.50 Zabójstwo Jesse’ego Jamesa przez tchórzliwego Roberta Forda - dramat 13.25 Druh mama - komedia familijna 14.50 Opowieści na dobranoc - komedia familijna 16.30 Ca$h - Pojedynek oszustów - komedia kryminalna 18.10 Hancock - film akcji 19.40 Na planie 20.10 Amerykańska dziewczynka - dramat 21.45 Ojcze nasz Krew z krwi - dramat 23.40 Trujący Bluszcz Tajne bractwo - thriller 1.10 Śliski interes - komedia 2.30 Amerykańska dziewczynka - dramat 4.05 Ojcze nasz Krew z krwi - dramat

TVPInfo

2.25 3.20 3.45

VIP Saint Tropez - serial Muzyczne listy TV Market Zbuntowani - serial Dziewczyny z fortuną Nie igraj z aniołem - serial Zaklęta miłość - serial Benny Hill Big Brother V Muzyczne listy VIP Dziewczyny z fortuną Zbuntowani - serial Big Brother V Idiotki nie idą do nieba - serial Zaklęta miłość - serial Nie igraj z aniołem - serial Galileo Geneza - serial Geneza - serial Big Brother V - Extra Benny Hill Dziewczyny za kratkami - czarna komedia, USA, 1987, reż. Chuck Vincent, wyk. Devon Jenkin, Pachard Henri, Tally Chanel, Veronica Hart, Jeff Eagle Muzyczne listy Komenda Zakończenie programu

EUROSport 8.30 Watts 8.45 Eurogole 9.30 Piłka nożna. Rytm mistrzostw świata 10.00 Skoki narciarskie. Puchar Świata Willingen 12.00 Eurogole 12.30 Piłka nożna. Giganci mistrzostw świata 13.00 Kolarstwo. Wyścig Dookoła Kataru14.00 Tenis. Turniej WTA Paryż 19.00 Eurogole 19.10 Piłka nożna. Giganci mistrzostw świata 19.40 Piłka nożna. Rytm mistrzostw świata 20.10 Boks Walka w wadze ciężkiej N. Wałujew - D. Haye 21.00 Gala boksu 23.00 Sporty ekstremalne. Freeride Spirit. Soczi 23.30 Wyścigi samochodowe. Daytona 24 godziny 0.30 Eurogole 1.15 Watts

HBO 6.00 Druh mama - komedia familijna 7.20 Filmy i gwiazdy, odc. 58 7.45 Opowieści na dobranoc - komedia familijna 9.25 Ca$h - Pojedynek oszustów - komedia kryminalna 11.05 Hancock - film akcji 12.35 Narodziny w słońcu - dramat 14.40 Uzi w Alamo - komedia 16.10 Marzenia Loli - dramat 18.05 Miłość ma dwie twarze - komedia romantyczna 20.10 Wolny ptak - komedia 21.40 Californication III, odc. 6 - serial 22.10 Drużyna marzeń? - komedia 23.50 Czysta krew II, odc. 11 - serial 0.45 Krzyk sowy - thriller 2.25 Boski chillout - komedia akcji 4.20 Wolny ptak - komedia


(C 14

Nr 4 (004) 5 lutego - 11 lutego 2010

ŚRODA ŚRODA

10.02 10.02

CZWARTEK CZWARTEK

11.02 11.02

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVP 1

TVP 2

POLSAT

6.00

Kawa czy herbata?

8.05

Kwadrans po ósmej Koszmarny Karolek - Koszmarny Karo-

9.00

Wirtul@ndia - Po drugiej stronie Świata

9.30

Rodzina Rabatków I - W światłach ram-

5.15 6.00 7.00 7.15 8.00 8.55 10.00 11.00 11.30 12.00 13.00 14.00 14.45 15.50 16.15 16.30 17.00 18.00 18.50 19.30 20.00 20.30

Wstawaj! Gramy! Nowy dzień z Polsat News TV Market Fortuna Wiedzy, odc. 673 Zasady gry, odc. 17, 18 Świat według Kiepskich Szpital na perypetiach, odc. 23, 24 Malanowski i Partnerzy, 44 Samo życie, odc. 1406 Rodzina zastępcza, odc. 311 Zasady gry, odc. 19, 20 Pierwsza miłość, odc. 1045 Stan wyjątkowy, odc. 4 Wydarzenia, Pogoda Interwencja, odc. 266 Malanowski i Partnerzy, 45 Świat według Kiepskich Pierwsza miłość, odc. 1046 Wydarzenia, Sport, Pogoda Samo życie, odc. 1407 Świat według Kiepskich Z księżyca spadłeś? - komedia, USA, 2000, reż. Mike Nichols, wyk. Garry Shandling, Linda Fiorentino, Annette Bening, John Goodman, Greg Kinnear Miliony lat świetlnych od Ziemi znajduje się planeta, której mieszkańcami są wyłącznie mężczyźni. Pozbawieni uczuć i rozmnażający się przez klonowanie kosmici chcą zawładnąć wszechświatem. W tym celu ich najlepszy agent przybywa na Ziemię i wciela się w postać bankowca Harolda Andersona. Jego misją jest znalezienie partnerki i pozostawienie po sobie potomka. Harold szybko poznaje kobietę swoich marzeń, uroczą Susan. Jednak na drodze do realizacji jego zadania staje jej mąż Perry… 22.45 Mężowie i żona - komedia fantastyczna, USA, 1996, reż. Harold Ramis, wyk. Andie McDowell, Ann Cussack, Katie Schlossenberg, Michael Keaton 1.20 Zagadkowa noc, odc. 396 2.20 Tajemnice losu, odc. 425

6.00 8.10 8.45 9.00 9.10 9.30 10.00

5.45 6.20

8.45

6.10 6.40 7.05

5.15 6.00 7.00 7.15 8.00 8.55 10.00 11.00 11.30 12.00 13.00 14.00 14.45 15.50 16.15 16.30 17.00 18.00 18.50 19.30 20.00

lek w potrzasku, odc. 23 - serial

py, odc. 16 10.00

Powrót do przyszłości - Myśleć, czy nie myśleć, odc. 13 - serial

10.30

Szkoła złamanych serc, odc. 185 - serial

11.20

Telezakupy

12.00

Wiadomości, Agrobiznes

12.20

Wójt roku 2009 - sylwetki

12.40

Plebania, odc. 1444

13.05

Klan, odc. 1832 - telenowela

13.35

Faceci do wzięcia - Metro miłości - serial

14.00

Najgorszy tydzień, odc. 14 - serial

14.30

Raj - magazyn

15.00

Wiadomości

15.10

Pogoda

15.13

Bonanza, odc. 24 - serial

16.05

Moda na sukces - serial

17.00

Teleexpress

17.20

Celownik - magazyn

17.35

Klan, odc. 1833 - telenowela

18.05

Plebania, odc. 1445 - telenowela

18.35

Jaka to melodia?

19.05

Wieczorynka

19.30

Wiadomości, Sport, Pogoda

20.25 Bananowy doktor, odc. 6 - serial 21.20

Okruchy życia - Dziecko ze śmietnika - film obyczajowy, Wielka Brytania, reż. Juliet May, wyk. Dakota Blue Richards, Juliet Stevenson, David Haig

23.00 Misja specjalna - magazyn śledczy 23.35 Na własne oczy - Kruzenshtern - film

7.30

7.50 8.30 10.50 11.30 12.05 14.05 14.55 15.35 16.25 16.35 17.30 18.00 19.05 20.05 20.40

22.15 22.45 23.10 23.15 23.25 0.20

dokumentalny 0.40

Kino nocnych marków - Pręgi - dramat

2.15

Zakończenie dnia

1.30 3.00

Telezakupy Program katolicki Dwójka Dzieciom - Harry i Hendersonowie, odc. 27 Wszyscy do pracy - serial Dwójka Dzieciom - Pomocnik św. Mikołaja, odc. 39 Zabawki jak prawdziwe - serial Barwy szczęścia, odc. 218 - serial Pytanie na śniadanie Dzieciaki górą - teleturniej Świat według Bindi, odc. 6 6 - serial Gwiazdy tańczą na lodzie - widowisko rozrywkowe Córki McLeoda, odc. 202 Cicha noc Silent night - serial Święta wojna Zagadkowa blondynka - zabawa quizowa Pejzaż z Europą w tle Dla niesłyszących - M jak miłość, odc. 722 - serial Program lokalny Stawka większa niż życie, odc. 7 - Podwójny Nelson - serial Lekkoatletyka - Halowy Mityng Pedros Cup - Bydgoszcz Barwy szczęścia, odc. 387 - serial C. K. Dezerterzy, cz. I - komedia, Polska, Węgry, reż. Janusz Majewski, wyk. Marek Kondrat, Zoltan Bezerdy, Wiktor Zborowski, Jacek Sas - Uhrynowski, Robert Koltai, Anna Gornostaj, Kalina Jędrusik, Krzysztof Kowalewski, Wojciech Pokora Po prostu miłość - film dokumentalny Panorama Sport Telegram Pogoda Bionic Woman - Agentka przyszłości, odc. 6 - serial Czy świat oszalał? - Czy można zamknąć Guantanamo? - cykl dokumentalny, Wielka Brytania Dr House, odc. 75, 76 - serial Zakończenie dnia

10.30 11.20 12.00 12.20 12.40 13.10 13.35 14.05 14.30 15.00 15.13 16.05 17.00 17.20 17.35 18.05 18.35 19.05 19.30 19.55 20.05 20.10 20.25 21.15 22.00 22.50 23.50

1.25

3.05

Kawa czy herbata? Kwadrans po ósmej Koszmarny Karole, odc. 24 - serial I kudłate i łaciate Dlaczego? Po co? Jak? - magazyn Rodzina Rabatków, odc. 19 - film anim. Powrót do przyszłościI - Jak Verne wysiedział jajko, odc. 1 - serial Szkoła złamanych serc, odc. 186 - serial Telezakupy Wiadomości, Agrobiznes Wójt roku 2009 - sylwetki Plebania, odc. 1445 - telenowela Klan, odc. 1833 - telenowela Vancouver 2010 - Igrzyska z przesłaniem - reportaż Najgorszy tydzień, odc. 15 - serial My Wy Oni - magazyn Wiadomości, Pogoda Bonanza, odc. 25 - serial Moda na sukces - serial Teleexpress Celownik - magazyn Klan, odc. 1834 - telenowela Plebania, odc. 1446 - telenowela Jaka to melodia? Wieczorynka Wiadomości Sport Gwiazdy Pedro’s Cup Pogoda Nieustraszony, odc. 6 - serial Sprawa dla reportera Szminka w wielkim mieście II, odc. 4 - serial Warto rozmawiać Kino nocnych marków - Kropka nad i - film fabularny, Wielka Brytania, Hiszpania, USA, reż. Matthew Parkhill, wyk. Natalia Verbeke, Gael Garcia Bernal, Tom Hardy Kino nocnych marków - Pisane na wietrze - melodramat, USA, reż. Douglas Sirk, wyk. Rock Hudson, Lauren Becall, Dorothy Malone Zakończenie dnia

6.50 7.20 7.55 8.30 10.55 11.25 12.15

13.50 14.45 15.25 16.20 16.30 17.30 18.00 19.00 19.30 20.05 20.45 22.45 23.10 23.15 23.25

1.15 2.15 3.10

Telezakupy Ziemia nieznana - Prawdziwa historia Św. Mikołaja - cykl dokumentalny Dwójka Dzieciom - Harry i Hendersonowie, odc. 28 Maska miłości - serial Dwójka Dzieciom - Kropelka - przygody z wodą, odc. 20 Na pustyni - serial Barwy szczęścia, odc. 219 - serial Pytanie na śniadanie Dzieciaki górą - teleturniej Lasy deszczowe Malezji - Strumienie życia - serial Wakacyjne przypadki w dolinie Wachau - film obyczajowy, Niemcy, reż. Hans - Juergen Togel, wyk. Rene Steinke, Ulrike Kriener, Gerit Kling Córki McLeoda, odc. 203 Następstwa Aftermath - serial Święta wojna Szansa na Sukces - IRA Pejzaż z Europą w tle Czarne chmury, odc. 6 - Intryga - serial Program lokalny Stawka większa niż życie, odc. 8 - Wielka wsypa - serial Dzieciaki górą - teleturniej Nieznana Afryka - Archipelag Komorów - serial Barwy szczęścia, odc. 388 - serial Dr House, odc. 75, 76 - serial Panorama Sport Telegram Pogoda Markiza Pompadour, cz. 2 - dramat, Francja, reż. Robin Davis, wyk. Helene de Fougerolles, Vincent Perez Mafijny klan, odc. 6 - film sensacyjny, Francja Wieczór artystyczny - Bo we mnie jest seks - piosenki Kaliny Jędrusik - koncert Zakończenie dnia

Wstawaj! Gramy! Nowy dzień z Polsat News TV Market Fortuna Wiedzy, odc. 674 Zasady gry, odc. 19, 20 Świat według Kiepskich Szpital na perypetiach, odc. 25, 26 Malanowski i Partnerzy, 45 Samo życie, odc. 1407 Rodzina zastępcza, odc. 312 Zasady gry, odc. 21, 22 Pierwsza miłość, odc. 1046 Stan wyjątkowy, odc. 5 Wydarzenia, Pogoda Interwencja, odc. 267 Malanowski i Partnerzy, 46 Świat według Kiepskich Pierwsza miłość, odc. 1047 Wydarzenia, Sport, Pogoda Samo życie, odc. 1408 CSI. Kryminalne zagadki Nowego Jorku, odc. 52 - serial 21.00 Porwany, odc. 11, 12 23.00 Droga do raju - dramat wojenny, USA, 1997, reż. Bruce Beresford, wyk. Glenn Close, Jennifer Ehle, Frances McDormand, Pauline Collins, Cate Blanchett II wojna światowa. W japońskim obozie koncentracyjnym przebywa grupa kobiet z różnych stron świata. Dzieli je nie tylko narodowość, ale także wiek, pochodzenie i podejście do życiowych doświadczeń. Susan Macarthy jest młodą Australijką, Rosemary Leighton jej rówieśnicą pochodzącą z Wielkiej Brytanii. Dr Verstak to amerykańska lekarka, a Adrienne Pargiter jest muzykiem, absolwentką brytyjskiej Royal Academy of Music. Jest też wśród nich młoda zakonnica, siostra Wilhelminia. Kobiety muszą znosić upał, skąpe racje żywnościowe, choroby i nieludzkie traktowanie przez japońskich żołnierzy. Aby dodać im ducha, Adrienne organizuje obozowy chór. Ten pomysł nie do końca jednak podoba się Japończykom obawiającym się buntu… 1.40 Zagadkowa noc, odc. 397 3.00 Tajemnice losu, odc. 426

TVN

TVN 7

TV 4

TVN

TVN 7

TV 4

5.45 6.00 7.00 8.00 8.30 11.00 11.35 12.35 13.35 14.10 14.50 15.45 16.55 17.55 18.25 19.00 19.50 20.05 20.45 21.30

6.55 7.50 8.55 9.50 10.50 12.30 13.30 14.30 15.25 15.55 17.00 18.00 19.05 19.35 20.05

4.00

Kinomaniak

4.20

Saint Tropez - serial

5.15

Muzyczne listy

8.00 8.30 11.00 11.35 12.35 13.35 14.10 14.50 15.45 16.55 17.55 18.25 19.00

5.30 6.25 6.55 7.50 8.55 9.50 10.50 12.30 13.30 14.30 15.25 15.55 17.00 18.00 19.05 19.35 20.05

4.00 4.20 5.15 6.10 6.45 7.45 8.45 9.45 10.45 11.25 12.25 13.30 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00

0.10

Uwaga! Generał Granie na śniadanie Majka - serial Dzień dobry TVN Na Wspólnej - serial Granie na ekranie Mango Telezakupy Detektywi - serial W - 11 Wydział Śledczy Bez śladu - serial sensacyjny Rozmowy w toku - talk show Sędzia Anna Maria Wesołowska Majka - serial Detektywi - serial Fakty, Sport, Pogoda Uwaga! Na Wspólnej - serial W - 11 Wydział Śledczy Wróg u bram - film wojenny, USA reż. Jean - Jacques Annaud, wyk. Jude Law, Ed Harris, Joseph Fiennes, Rachel Weisz Szymon Majewski Show

Kuba Wojewódzki B jak Brzydula - telenowela Kobra. Druga zmiana - serial JAG - Wojskowe Biuro Śledcze VII Mango - Telezakupy Apetyt na kasę Prawo pożądania - telenowela Kuba Wojewódzki Diabli nadali - serial B jak Brzydula - telenowela JAG - Wojskowe Biuro Śledcze VII Kobra. Druga zmiana - serial Przyjaciele - serial komediowy Diabli nadali - serial Daleka północ - film obyczajowy, USA 2005, reż. Niki Caro, wyk. Charlize Theron, Frances McDormand, Sean Bean, Woody Harrelson, Jeremy Renner

6.10

TV Market

6.45

Zbuntowani - serial

7.45

Dziewczyny z fortuną

8.45

Nie igraj z aniołem - serial

10.45

Benny Hill

11.25

Big Brother V

12.25

Muzyczne listy

13.30

Kinomaniak

14.00

Dziewczyny z fortuną

15.00

Zbuntowani - serial

16.00

Big Brother V

17.00

Idiotki nie idą do nieba - serial

18.00

Zaklęta miłość - serial

19.00

Nie igraj z aniołem - serial

20.00 Galileo 21.00

Dorwać Cartera - film sensacyjyn, USA

23.10

Big Brother V - Extra

Majka - serial Dzień dobry TVN Na Wspólnej - serial Granie na ekranie Mango Telezakupy Detektywi - serial W - 11 Wydział Śledczy Bez śladu - serial sensacyjny Rozmowy w toku - talk show Sąd rodzinny Majka - serial Detektywi - serial Fakty, Sport, Pogoda

112 - na każde wezwanie Na Wspólnej - serial Kuba Wojewódzki B jak Brzydula - telenowela Kobra. Druga zmiana - serial JAG - Wojskowe Biuro Śledcze VII Mango - Telezakupy Apetyt na kasę Prawo pożądania - telenowela Kuba Wojewódzki Diabli nadali - serial B jak Brzydula - telenowela JAG - Wojskowe Biuro Śledcze VIII Ostry dyżur - serial Przyjaciele - serial komediowy Diabli nadali - serial Miejski obłęd - film sensacyjny, USA 1998, reż. Costa Gavras, wyk. John Travolta, Dustin Hoffman, Mia Kirshner, Alan Alda, Robert Prosky, Blythe Danner

Uwaga! Na Wspólnej - serial W - 11 Wydział Śledczy Masa krytyczna - film sensacyjny, USA 2003, reż. Eric Laneuville, wyk. Katherine Heigl, Kerr Smith, Michael Beach, J. August Richards, Jeff Roop 23.15 Wszystkie wcielenia Tary - serial 23.50 Multikino 0.15 Randka w ciemno - kulisy 0.45 Uwaga! 1.05 Po co spać jak można grać 2.25 Rozmowy w toku - talk show 3.20 Nic straconego

22.25 Podróżnik - serial sensacyjny 23.15 Dom obłąkanych - horror, USA 2001, reż. Gregory Gieras, wyk. Paulina Porizkova, Judd Nelson, Jürgen Prochnow, Larry Drake, Jake Eberle 1.10 Arkana Magii 3.10 Koniec programu

Dekoratornia Saint Tropez - serial Muzyczne listy TV Market Zbuntowani - serial Dziewczyny z fortuną Nie igraj z aniołem - serial Zaklęta miłość - serial Benny Hill Big Brother V Muzyczne listy Dekoratornia Dziewczyny z fortuną Zbuntowani - serial Big Brother V Idiotki nie idą do nieba - serial Zaklęta miłość - serial Nie igraj z aniołem - serial Galileo Quiz Show - dramat, USA, 1994, reż. Robert Redford, wyk. Ralph Fiennes, John Turturro, Rob Morrow, Allan Rich, David Paymer, Hank Azaria 23.50 Big Brother V - extra 0.20 Benny Hill 1.00 Sex FM - serial komediowy 1.30 Sex FM - serial komediowy 2.00 Coldplay - Live in Sydney - koncert 3.05 Muzyczne listy 4.00 Zakończenie programu

EUROSport

19.50 20.05 20.45 21.30

22.40 Miejski obłęd - film sensacyjny, USA 1998, reż. Costa Gavras, wyk. John Travolta, Dustin Hoffman, Mia Kirshner, Alan Alda, Robert Prosky, Blythe Danner 1.00 Arkana Magii 3.00 Koniec programu

23.40 Benny Hill

TV POLONIA

TVP Info

EUROSport

TV POLONIA

TVP Info

6.00 Kawa czy herbata? 8.05 Kwadrans po ósmej 8.25 Kawa czy herbata? 8.50 Jedyneczka - Cienie odc. 268 9.20 Laboratorium XXI wieku 9.40 Schudnij 10.00 Made in Poland - teleturniej 10.30 Afisz - Afisz - Klikon, Kayah, Krajewski 10.55 Polska z bocznej drogi 11.10 Zaproszenie 11.30 Plebania, odc. 1437 - telenowela 12.00 Wiadomości 12.10 Klan, odc. 1813 - telenowela 12.35 Miejsca Przeklęte 13.00 Barwy szczęścia, odc. 182 - serial 13.30 Tomasz Lis na żywo 14.25 XI Mazurska Noc Kabaretowa 2009 „Hello Poland” 15.15 Sprint przez historię Przemysława Babiarza - magazyn 15.40 Nasz reportaż - 1388 - kroniki afgańskie 16.05 Studio Polonia 16.20 Wilnoteka - magazyn, Litwa 16.35 Podróżnik - Nowy Agadir 17.00 Teleexpress 17.15 Jedyneczka - Cienie odc. 268 17.45 Hurtownia książek - magazyn 18.05 Polska z bocznej drogi 18.20 Dzika Polska - serial 18.50 Plebania, odc. 1437 - telenowela 19.15 Dobranocka 19.30 Wiadomości 19.55 Sport 20.10 Pogoda 20.20 Klan, odc. 1813 - telenowela 20.45 Tydzień Polski - magazyn 21.15 Łączy nas Polska - Sąsiedzi - Rodacy - felieton 21.35 Barwy szczęścia, odc. 183 - serial 22.05 Kobiety, gazety i łzy - film dokumentalny 22.55 Kronika waw.pl 23.05 Tomasz Lis na żywo 24.00 Serwis Info 0.10 Pogoda 0.13 Dzika Polska - serial 0.35 Szansa na życie - magazyn dla seniorów - Sandomierskie dziewczęta odc. 96 0.50 Plebania, odc. 1437 - telenowela 1.15 Dobranocka za oceanem

8.45 OTV - Pasmo lokalne 9.00 Serwis Info 9.08 Pogoda 9.12 Gość poranka 9.30 Serwis Info 9.36 Pogoda 9.40 Serwis sportowy 9.46 Info Traffic 10.00 Serwis Info 10.06 Pogoda 10.10 Gość poranka 10.30 Serwis Info 10.41 Pogoda 10.43 Serwis sportowy 10.50 Gość poranka 11.00 Serwis Info 11.11 Serwis sportowy 11.15 Info Świat 11.25 Pogoda 11.30 Serwis Info 11.50 Pogoda 11.55 Serwis sportowy 12.00 Serwis Info 12.11 Pogoda 12.15 Biznes 12.30 Serwis Info 12.50 Pogoda 12.55 Serwis sportowy 13.00 Serwis Info 13.10 Raport z Polski 13.26 Pogoda 13.30 Serwis Info 13.50 Pogoda 13.55 Serwis sportowy 14.00 Serwis Info 14.10 Pogoda 14.15 Biznes 14.30 Serwis Info 14.50 Pogoda 14.55 Serwis sportowy 15.00 Serwis Info 15.10 Raport z Polski 15.30 Serwis Info 15.50 Pogoda 15.55 Serwis sportowy 16.00 Rozmowa dnia 16.15 Info Świat 16.30 Dla niesłyszących - Serwis Info 16.43 Pogoda 16.45 OTV - Pasmo lokalne 17.15 Raport z Polski 17.30 OTV - Pasmo lokalne 19.28 Plus - minus 19.31 Pogoda 19.35 Plus - minus 20.00 Serwis Info 20.10 Minęła 20ta 21.00 Pogoda 21.07 Telekurier - Bliżej Ciebie 21.30 Serwis Info 21.42 Pogoda 21.45 OTV - Pasmo lokalne 22.15 Info Dziennik - zdarzyło się dziś 22.58 Pogoda 23.03 Sportowy Wieczór 23.30 Serwis Info 23.40 Pogoda 23.45 Płomień pod śniegiem - film dokumentalny, USA 0.45 Minęła 20ta 1.30 Telekurier - Bliżej Ciebie 1.45 Info Dziennik - zdarzyło się dziś 2.25 Plus - minus 2.45 Sportowy Wieczór 3.05 Info Świat 3.15 Raport z Polski 3.30 Planeta według Kreta

8.30 Sporty ekstremalne 9.00 Wyścigi samochodowe. Daytona 24 godziny 10.00 Tenis. Turniej WTA Paryż 16.45 Skoki narciarskie. Puchar Świata Willingen 17.45 Magazyn Olimpijski 18.15 Magazyn. Prosto do celu. Vancouver 18.45 Olimpijskie odliczanie 19.00 Eurogole 19.10 Wednesday Selection 19.20 Jeździectwo. Puchar Świata Bordeaux. Skoki 20.20 Jeździectwo. Riders Club 20.25 Golf. Turniej z cyklu US PGA - Northern Trust Open 21.25 Golf. Europejska Seria Turniejów PGA Dubai Desert Classic 21.55 Golf Club 22.00 Żeglarstwo. Rolex Sydney Hobart 22.30 Żeglarstwo. Yacht Club 22.35 Wednesday Selection 22.45 Tenis. Turniej WTA Paryż 0.00 Łyżwiarstwo figurowe. Mistrzostwa Europy 1.15 Olimpijskie odliczanie

6.00 Kawa czy herbata? 8.10 Kwadrans po ósmej 8.25 Kawa czy herbata? 8.50 Budzik - Ufoludki nadciągają 9.15 W krainie władcy smoków, odc. 11 - serial 9.45 Raj - magazyn 10.15 Skarby nieodkryte - teleturniej 10.40 Rozmowy istotne - Krzysztof Penderecki 11.10 Pomorskie krajobrazy 11.30 Plebania, odc. 1438 12.00 Wiadomości 12.10 Klan, odc. 1814 - telenowela 12.35 Tydzień Polski - magazyn 13.05 Łączy nas Polska - Sąsiedzi - Rodacy - felieton 13.25 Barwy szczęścia, odc. 183 - serial 13.50 Kobiety, gazety i łzy - film dok. 14.45 Laboratorium XXI wieku 15.05 Bronisław Wildstein przedstawia 15.35 Szpital ewangelicki - enklawa współczucia 16.00 Raj 16.30 Wojciech Cejrowski - boso przez świat - Recykling 17.00 Teleexpress 17.20 Budzik - Ufoludki nadciągają 17.45 Moliki książkowe - Andrzej Grabowski i jego książki 17.55 Rozmowy istotne - Krzysztof Penderecki 18.25 Pomorskie krajobrazy 18.50 Plebania, odc. 1438 19.15 Dobranocka 19.30 Wiadomości 19.55 Sport 20.10 Pogoda 20.20 Klan, odc. 1814 - telenowela 20.45 Z daleka, a z bliska 21.25 Egzamin z życia, odc. 6 - serial 22.15 dekalog… po Dekalogu - Piąte - cykl dokumentalny 22.45 Pitbull, odc. 22 - serial 23.30 Bronisław Wildstein przedstawia 0.05 Serwis Info 0.15 Pogoda 0.20 Made in Poland - teleturniej 0.50 Plebania, odc. 1438 1.15 Dobranocka za oceanem

8.45 OTV - Pasmo lokalne 9.00 Serwis Info 9.08 Pogoda 9.12 Gość poranka 9.30 Serwis Info 9.36 Pogoda 9.40 Serwis sportowy 9.46 Info Traffic 10.00 Serwis Info 10.06 Pogoda 10.10 Gość poranka 10.30 Serwis Info 10.41 Pogoda 10.43 Serwis sportowy 10.50 Gość poranka 11.00 Serwis Info 11.11 Serwis sportowy 11.15 Info Świat 11.25 Pogoda 11.30 Serwis Info 11.50 Pogoda 11.55 Serwis sportowy 12.00 Serwis Info 12.11 Pogoda 12.15 Biznes 12.30 Serwis Info 12.50 Pogoda 12.55 Serwis sportowy 13.00 Serwis Info 13.10 Raport z Polski 13.26 Pogoda 13.30 Serwis Info 13.50 Pogoda 13.55 Serwis sportowy 14.00 Serwis Info 14.10 Pogoda 14.15 Biznes 14.30 Serwis Info 14.50 Pogoda 14.55 Serwis sportowy 15.00 Serwis Info 15.10 Raport z Polski 15.30 Serwis Info 15.50 Pogoda 15.55 Serwis sportowy 16.00 Rozmowa dnia 16.15 Info Świat 16.30 Dla niesłyszących - Serwis Info 16.43 Pogoda 16.45 OTV - Pasmo lokalne 17.15 Raport z Polski 17.30 OTV - Pasmo lokalne 19.28 Plus - minus 19.31 Pogoda 19.35 Plus - minus 20.00 Serwis Info 20.10 Minęła 20ta 21.00 Pogoda 21.07 Telekurier - Bliżej Ciebie 21.30 Serwis Info 21.42 Pogoda 21.45 OTV - Pasmo lokalne 22.22 Info Dziennik - zdarzyło się dziś 22.58 Pogoda 23.03 Sportowy Wieczór 23.30 Serwis Info 23.40 Pogoda 23.45 Ceausescu kontra Radio Wolna Europa - film dokumentalny, Luksemburg 0.45 Minęła 20ta 1.30 Telekurier - Bliżej Ciebie 1.45 Info Dziennik - zdarzyło się dziś 2.25 Plus - minus 2.45 Sportowy Wieczór 3.05 Info Świat 3.15 Raport z Polski

1.15 1.35 2.55 3.50

Uwaga! Po co spać jak można grać Rozmowy w toku - talk show Nic straconego

TVPInfo

0.20

Viva Las Gdzieśtam - film fabularny

2.25

Muzyczne listy

3.20

Drogówka

3.45

Zakończenie programu

HBO 6.00 Narodziny w słońcu - dramat 8.10 Uzi w Alamo - komedia 9.35 Marzenia Loli - dramat 11.30 Miłość ma dwie twarze - komedia romantyczna 13.35 Chile potrafi - komedia sci - fi 15.00 O Angliku, który wszedł na wzgórze, a zszedł z góry - komedia 16.35 Ich dwóch i Paryż - komedia 18.10 Otello - dramat 20.10 Bracia przyrodni - komedia 21.45 Ostatnia wola - komedia 23.15 Na stojaka! odc. 245 Katarzyna Zielińska 23.40 Połowiczny rozpad Timofieja Bierezina - dramat 1.15 Cel - horror 2.45 Bracia przyrodni - komedia 4.20 Ostatnia wola - komedia

TVPInfo

8.30 Olimpijskie odliczanie 8.45 Biegi narciarskie. Puchar Świata Canmore 10.00 Skoki narciarskie. PŚ - Turniej Czterech Skoczni Oberstdorf 11.00 Skoki narciarskie. PŚ - Turniej Czterech Skoczni Garmisch Partenkirchen 12.00 Kolarstwo. Wyścig Dookoła Kataru 14.00 Tenis. Turniej WTA Paryż 18.45 Olimpijskie odliczanie 19.00 Eurogole 19.10 Tenis. Turniej WTA Paryż 21.15 Sporty walki. Fight Club. Finał K1 World Grand Prix Tokio 23.30 Pro wrestling. Vintage Collection 0.30 Pro wrestling. Tydzień z WWE 1.00 Eurogole 1.15 Olimpijskie odliczanie

HBO 6.00 Chile potrafi - komedia sci - fi 7.25 Na planie 7.55 O Angliku, który wszedł na wzgórze, a zszedł z góry - komedia 9.30 Ich dwóch i Paryż - komedia 11.10 Otello - dramat 13.10 Dom - film dokumentalny 15.10 Wszyscy wyjeżdżają z Brisbane - komedia 16.30 21 - dramat sensacyjny 18.30 Miłość o smaku Orientu - komedia 20.10 Z miłości do gwiazd - komedia 21.35 Kolej transsyberyjska - thriller 23.25 Uwikłani - dramat 1.00 Cierń - thriller 2.25 Trzy igły - dramat 4.30 Z miłości do gwiazd - komedia


15 (C

Nr 4 (004) 5 lutego - 11 lutego 2010

BIŁGORAJ Studniówka uczniów Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących

Studniówki 2010 Sezon na studniówki w pełni. Uczniowie oraz nauczyciele Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących bawili się 16 stycznia w Gospodzie w Różańcu. Studniówkę tradycyjnie rozpoczęto polonezem , a potem ponad 500 osób tańczyło do białego rana.

zdjęcia: Tomasz Hałasa

Uczniowie Liceum - klasa A

Uczniowie Liceum - klasa B

Uczniowie Liceum - klasa C

Uczniowie Liceum - klasa D

Uczniowie Liceum - klasa E

Uczniowie Liceum - klasa F

Uczniowie Technikum

Uczniowie Technikum uzupełniającego


(C 16

Nr 4 (004) 5 lutego - 11 lutego 2010

Biłgoraj Koncert kolęd

Kolędy jednoczą kultury, narodowości, wyznania W ostatni weekend 29 i 30 stycznia w Państwowej Szkole Muzycznej I Stopnia w Biłgoraju odbył się koncert kolęd. Festiwal ten, to druga co wielkości impreza duchowo - kulturalna organizowana przez Stowarzyszenie Chrześcijańska Godność oraz Parafię Prawosławną p.w. św. Jerzego w Biłgoraju. Wydarzenie ma swoje stale miejsce w kalendarzu imprez. Odbywa się rok rocznie od czterech lat. Koncert tym bardziej wyjątkowy, że organizowany jest w okresie tak szczególnym dla wszystkich chrześcijan jakim jest Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Mottem tegorocznego Tygodnia Modlitw są słowa „Wy jesteście tego świadkami”. W ciągu dwóch dni wystąpiło pięć chórów. W sobotę zaprezentował się chór WIDYMO, śpiewają w nim zarówno prawosławni, katolicy oraz ludzie innych wyznań i narodowości. Jest to muzyka ludzi z gór Słonych. Nazwa zespołu pochodzi z języka starosłowiańskiego i oznacza „wiemy”, „znamy”. „Świat zaklinamy wielogłosem osobowości, kultur i obrządków. Widymo, bo wiedamy, wiemy, że sztuka R E K L A M A

rodzi się w spotkaniu” – można przeczytać na oficjalnej stronie chóru. Drugim zespołem prezentującym swoje umiejętności był Chór IRMOS. Chór diecezji Przemysko – Nowosądeckiej istnieje od 1992 roku, a jego głównym celem jest śpiewanie na nabożeństwach sprawowanych przez ordynariusza diecezji. W skład zespołu wchodzi młodzież, która charytatywnie zbiera się na próbach i nabożeństwach. Poza tym, pomimo wielu niesprzyjających warunków, chór koncertuje w Polsce i za granicą. Na swoim koncie ma również udział w międzynarodowych festiwalach. Oba Chóry wykonały 16 kolęd, w różnych językach: cerkiewnosłowiańskim, łemkowskim, ukraińskim i polskim. Pozostałe zespoły zaprezentowały się drugiego dnia festiwalu. Jako pierw-

szy wystąpił Chór Ziemi Zamojskiej „CONTRA” działający przy Klubie Garnizonowym w Zamościu. Chór działa zaledwie od czterech miesięcy, a mimo to pokazał wysoki poziom śpiewając 7 kolęd w języku polskim. Kolejnym wykonawcą był Kameralny Chór Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Na co dzień śpiewa podczas nabożeństw liturgicznych w Kaplicy Akademickiej św. Trójcy w Warszawie. Podczas biłgorajskiego festiwalu zaśpiewał kolędy w trzech językach: cerkiewnosłowiańskim, ukraińskim oraz łemkowskim. Jako ostatni zaśpiewał chór Klucz z Majdanu Starego. Istnieje od ponad 20 lat i jest chórem wiejskim, jednak nie przeszkadza mu to w zdobywaniu licznych nagród i wyróżnień. W niedzielny wieczór chór ten wykonał 5 kolęd

w języku polskim. Festiwal zakończył się wspólnym odśpiewaniem kolędy „Gdy się Chrystus Rodzi”. – Myślę, że takie koncerty oddają  ducha jedności wspólnie nas łącząc i mobilizując do wspólnego działania na Chwała Bożą. Dzisiejszy występ to przykład ekumenicznego i międzykulturowego

dialogu na szczeblu wspólnotowym. Miejmy nadzieję że podobne spotkania przyczynią się do kulturalnego rozwoju miasta i będą znakiem jego kulturowej różnorodności – podsumował wydarzenie ks. Jarosław Biryłko, proboszcz parafii prawosławnej w Biłgoraju.

Jt

Biłgoraj Dzień Babci i Dziadka w MDK

Dla dziadków tanecznie i śpiewająco Mimo, że Dzień Babci i Dziadka mamy już za sobą, dzieci z Młodzieżowego Domu Kultury, w sobotę 29 stycznia przygotowały przedstawienie, które z pewnością zatrzymało atmosferę tego wyjątkowego święta na dłużej. Występy młodych artystów podziwiali nie tylko zaproszeni dziadkowie, ale także rodzice i rodzeństwo. Dziadkowie byli zachwyceni, a dzieci z siebie dumne. Nie bez powodu. Wykonywały najpiękniejsze tańce takie jak kujawiak, czy walczyk biłgorajski. Nad wszystkim czuwała Edyta Buczek, która przygotowała artystów do tego występu. Mimo, że w występie brały udział bardzo małe dzieci, które nie potrafią jeszcze perfekcyjnie wykonać układu tanecznego, przedstawienie było godne pochwały. – Było dużo potknięć, ale to są takie grupy, którym się wszystko wybacza, to są malutkie dzieciaki i dopiero uczą się bycia na scenie – mówiła po występie pani Edyta. R E K L A M A

Jednak jest coś ważniejszego od doskonałego wykonania – intencja. Mali wykonawcy chcieli swoim tańcem i śpiewem przede wszystkim sprawić radość zebranym na sali rodzicom i dziadkom. Udało im się to bezsprzecznie. Uśmiechy malowały się na

ustach życzliwej publiczności. – Bardzo podobały mi się wszystkie tańce dzieci, było bardzo miło i wesoło, a tancerze przygotowali się naprawdę profesjonalnie – powiedziała Danuta Surma, babcia małej artystki. Podczas uroczystości dzieci miały także okazję nauczyć swoich bliskich tańczyć, pokazując im kroki wykonywanych przez siebie układów. Przedstawienie nie ograniczało się jednak tylko do popisów tanecznych, okazję do zaprezentowania wspaniałych głosów miały również małe wokalistki: Madzia Pieczykolan, Kinga Dziduch, Diana Kotuła, Gabrysia Olszowy i Karolina Więcław, które do występu przygotowywał Andrzej Czernik. Dzień Babci i Dziadka w MDK to już tradycja. Podczas tej imprezy szansę zaprezentowania się mają najmłodsze dzieci, które nie wystąpią w koncercie głównym. W tym roku koncert ten zaplanowano na 7 lutego w Biłgorajskim Centrum Kultury.

Jt


17 (C

Nr 4 (004) 5 lutego - 11 lutego 2010

Biłgoraj Historia Automobilklubu Biłgorajskiego, część 1/3

Zanim powstał klub... W przeddzień obchodów jubileuszu 20-lecia, prezentujemy historię biłgorajskiego klubu w odcinkach. Automobilklub Biłgorajski, będący członkiem rzeczywistym Polskiego Związku Motorowego, powstał 30 listopada 1989 roku, a w 19 grudnia 1989 roku został wpisany do rejestru stowarzyszeń. Zanim formalnie doszło do utworzenia samodzielnie działającego klubu motorowego PZM, wcześniej funkcjonowała Delegatura Automobilklubu Zamojskiego w Biłgoraju, która była bardzo ściśle związana z dwoma silnymi ośrodkami szkolnymi, tj. Zespołem Szkół Zawodowych nr 1 w Biłgoraju i Zespołem Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Biłgoraju, w których działały sekcje motocyklowe i kartingowe. Kierowanie Delegaturą w Biłgoraju od 1985 roku zostało powierzone Janowi Żabińskiemu, któremu wsparcia udzielali wybrany zarząd oraz Janusz Usidus, pełniący wówczas funkcję prezesa Automobilklubu Zamojskiego, a także władze Zarządu Okręgowego PZM w Lublinie. W tamtym okresie, grupa entuzjastów sportu motorowegokartingowego, motocyklowego i turystyki motorowej, organizowała na ziemi biłgorajskiej szereg imprez o charakterze masowym, takich jak rajdy motorowe i samochodowe oraz szkolenia na karty rowerowe. Były one przeznaczone głównie dla młodzieży, która uczęszczała do biłgorajskich szkół. Bardzo dynamicznie rozwijał się wtedy w Biłgoraju sport kartingowy i motocyklowy, chociaż nie było jesz-

cze wówczas w mieście prawdziwego toru kartingowego. Organizatorzy zawodów zmuszeni byli przeprowadzać je na mało uczęszczanych ulicach miasta i boiskach szkolnych. W kronice Delegatury można przeczytać, że lata 1983-1987, to bardzo udany okres rozwoju sportu kartingowego w Biłgoraju, głównie dzięki przekazanemu do użytku w 1980 roku torowi kartingowemu, będącego jednym z lepszych w kraju. Stworzono w ten sposób doskonałe warunki do przeprowadzania wszelakich imprez, zawodów kartingowych, motocyklowych, szkolnych turniejów bezpieczeństwa ruchu drogowego, rajdów samochodowych, rajdów dla ratowników drogowych PZM, czy innych imprez motorowych. Odnoszone sukcesy znajdowały wyraz częstego uznania dla biłgorajskich działaczy, zarówno przez władze centralne jak i okręgowe PZM, poprzez powierzanie organizacji zawodów najwyższej rangi - finałów Mistrzostw Polski. W tym okresie także bardzo dużą popularnością biłgorajskich zawodników cieszyła się sekcja motocyklowa „Simson Enduro”, zrzeszająca blisko 130 członków. Zawodnicy tej sekcji byli w okręgu nie do pokonania i wysoko plasowali się szczeblu krajowym. W prasie motoryzacyjnej można było wówczas napotkać artykuły na temat prężności działalności oddziału stowarzyszenia („Duży klub w małym mieście”, „Pasja Jana

Janusz Usidus -prezes A.Zamojskiego, w obecności prezesa Delegatury J.Żabińskiego wręca nagrody kartingowcom -1989r. Żabińskiego”). W jednym z wywiadów udzielonych prasie (”Motor”), prezes Żabiński na pytanie dotyczące jego pasji i wielkiego zaangażowania, odpowiada redaktorowi: – Jeśli już teraz nie zadbamy o następców, dorobek kilku pokoleń działaczy pójdzie w zapomnienie. Mamy świadomość, że dzięki kartingowi i motocyklom, przyciągniemy do klubu młodzież szkolną, spośród której rekrutować się będą nasi następcy - przyszli działacze motoryzacyjni. Dla wielu z nich, nie mających do niedawna żadnych zainteresowań, otworzyły się szerokie horyzonty wiedzy, pole do popisu i wyżycia się. Ci młodzi ludzie zaspakajają u nas swoje ambicje, z czego mają ogromną satysfakcję.

Czyż więc nie warto coś dla nich robić, a przy okazji dla całego środowiska?. Kronika podaje także, że kiedy w 1989 roku rozpoczynał się nowy sezon sportowy, pomimo niezłych wyników, których gratulowali i zazdrościli działacze innych współpracujących klubów, zarząd biłgorajskiej Delegatury z niepokojem patrzył w przyszłość, gdyż brakowało środków na sprzęt, trzeba było oszczędzać na wszystkim. Nikt nie przypuszczał, że będzie to rok transformacji ustrojowej kraju i tak dużych zmian, także jeżeli chodzi o Delegaturę w Biłgoraju. W listopadzie 1989r. działacze biłgorajskiej Delegatury wprowadzają w życie pomysł powołania

w mieście samodzielnie działającego automobilklubu, który działałby w oparciu o własny statut, zarząd i podlegałby władzom okręgu i Zarządu Głównego PZM. Pomysł ten poparł także Roman Pijanowski -ówczesny, długoletni prezes ZG PZM – zmarły w 1993 r, twórca polskiej „motorowej dyplomacji”, który jest Honorowym Członkiem Automobilklubu Biłgorajskiego.Grupa inicjatywna liczyła 10 osób. W skład Komitetu Założycielskiego Automobilklubu Biłgorajskiego weszły następujące osoby: Jan Żabiński, Izydor Waga, Zbigniew Woźny, Janusz Tuzinek, Zbigniew Kot, Tadeusz Gronzio, Janusz Borowiński, Maria Artecka, Artur Łysikowski oraz Ryszard Korniak, który wówczas piastował stanowisko Naczelnika Miasta Biłgoraj. Dnia 10 stycznia 1990 roku, wybrano pierwszy zarząd Automobilklubu Biłgorajskiego, w którego w skład weszli: prezes - Jan Żabiński, v-ce prezesi: Zbigniew Woźny, Zbigniew Kot, Jan Kanty, Janusz Tuzinek, skarbnik – Kacper Knap, sekretarz -Wiesław Krawczykowski, członkowie: Leszek Jagosiak, Janusz Borowiński, Maria Artecka, Eliza Łysikowska, Bolesław Babij, Jan Krzesiński, Izydor Waga, Józef Turczyniak, Ryszard Krawiec, Tadeusz Tujaka i Tadeusz Gronzio. Dalszy ciąg historii Automobilklubu Biłgorajskiego, już za tydzień, w kolejnym numerze „Gazety Biłgorajskiej”.

Zenon Łój -rzecznik klubu

20-lecie Automobilklubu Biłgorajskiego 20 lat z Automobilklubem Zarząd Automobilklubu Biłgorajskiego i zaproszeni goście, okrągły jubileusz klubu, świętować będą 6 lutego w Zajeździe Nadrzecze.

Tor Biłgoraj, rok 1989.Z horągiewką na starcie/mecie -prezes J.Żabiński.

Na uroczystość zostały zaproszone władze Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego, Zarządu Okręgu Lubelskiego PZM, przedstawiciele z zaprzyjaźnionych Automobilklubów i Klubów naszego regionu oraz członkowie założyciele Automobilklubu Biłgorajskiego i członkowie zarządów poprzednich kadencji. Przedstawiciele AB spodziewają się przedstawicieli władz województwa lubelskiego, powiatu biłgorajskiego i miasta Biłgoraj oraz innych urzędów, instytucji publicznych, stowarzyszeń i związków sportowych a także przedstawicieli firm i zakładów lokalnych współpracujących i wspierających Klub W uroczystości udział wezmą osoby, które otrzymały imienne zaproszenia wystosowane przez zarząd klubu. W programie uroczystości m.in.: wystąpienie prezesa i przedstawienie historii Automobilklubu Biłgorajskiego, wręczenie odznaczeń członkom klubu oraz wystąpienia zaproszonych gości. Zainteresowanych minionymi i bieżącymi działaniami Automobilklubu odsyłamy na oficjalną stronę klubu: www.automobilklubbilgorajski.pl.


(C 18

Nr 4 (004) 5 lutego - 11 lutego 2010

nowinka Technologia HSPA

technika Telewizor od LG

Styl retro

Mogłoby się wydawać, że wszyscy producenci telewizorów w swych produktach wykorzystują nowoczesną stylistykę. Koncern LG postanowił jednak iść pod prąd obowiązujących trendów i zaprojektował telewizor w stylu retro, wyposażony w stylizowaną na lata 60 obudowę oraz kineskop w technologii CRT. Najnowszy model telewizora LG Serie 1 nie dość, że wygląda jakby został żywcem przeniesiony z Muzeum Techniki, to w dodatku używa przestarzałej już technologii CRT, posiadając ekran w niemodnym już standardzie obrazu 4:3. Telewizor posiada 14” ekran oraz specjalną domową antenę. Ma też chromowane nogi i stylizowane pokrętła do przełączania kanałów oraz regulacji głośności.

Rekord szybkości transmisji w technologii 3G Technologia HSPA (High Speed Packet Access) 42 Mb/s po raz pierwszy na świecie została zastosowana w produktach komercyjnych, osiągając tym samym nowy rekord transferu danych.

Oczywiście tylko z wyglądu telewizor jest antyczny, posiada bowiem nowoczesny cyfrowy tuner, wejście wideo composite umożliwiające podłączenie konsoli oraz pilot zdalnego sterowania. Najciekawsze jest to, że telewizor może prezentować obraz w pełnym kolorze, w wersji czarno-białej lub w sepii. Telewizor można dostać w wersji pomarańczowej oraz brązowej.

Lc

nowinka Pisak o kolorze natury

Kolorowy pisak Prezentujemy niezwykły pisak, który skanuje kolory pochodzące z natury. Dzięki niemu będzie można pisać w odcieniach trawy, czy owoców. Jest to niezwykły pisak zaprojektowany przez koreańskiego projektanta Jinsuna Parka. Umożliwia on doskonałe odtworzenie kolorów pochodzących prosto z natury. Color Picker to pisak, który potrafi rysować kolorem rozpoznanym wcześniej na wskazanym przedmiocie. Należy przysunąć Color Picker na przykład do jabłka tak, by specjalny skaner wbudowany w pisak odczytał barwę i umożliwił malowanie kolorem sporządzonym w wyniku zmieszania w odpowiednich proporcjach czerR E K L A M A

wonego, zielonego i niebieskiego atramentu.Color Picker jest niezwykle innowacyjnym i nietypowym urządzeniem. Na razie nie jest niestety dostępny w sprzedaży, jednak spotkał się z ogromnym zainteresowaniem i uznaniem wśród wszystkich miłośników oryginalnych projektów.

Mobilne sieci szerokopasmowe z technologią HSPA wciąż się rozwijają. W związku z zapotrzebowaniem na coraz szybszą transmisję danych liderzy branży chętnie modernizują sieci, aby zapewnić klientom jeszcze lepsze usługi. Jednym z nich jest australijski operator Telstra, który uczestniczył w prezentacji mobilnej technologii szerokopasmowej HSPA Evolution z szybkością transmisji danych 42Mb/s, zorganizowanej przez firmę Ericsson w pobliżu Sztokholmu. Po raz pierwszy na świecie osiągnięto taką szybkość transmisji w produktach dostępnych komercyjnie. Dotychczas klienci mogli liczyć najwyżej na 28 Mb/s. Nowa technologia Dual Carrier, którą można wdrożyć tylko w ramach aktualizacji oprogramowania, podwaja szybkość połączeń dla użytkowników znajdujących się w dowolnym miejscu komórki sieci mobilnej, nawet na jej brzegu, gdzie wydajność jest zwykle słabsza. Technologia ta zwiększy również pojemność sieci. Operatorzy mogą

dostarczać więcej gigabajtów na stację bazową, co oznacza niższe koszty dostarczania mobilnych usług szerokopasmowych dla klientów. W dostępnym w handlu sprzęcie i oprogramowaniu zastosowano pierwszy komercyjny zestaw układów obsługujący technologię Dual Carrier z szybkością transmisji 42 Mb/s. W wersjach demonstracyjnych takich rozwiązań przeciętna szybkość transmisji danych po-

bieranych przez użytkowników wyniosła około 41,5Mb/s. 42 Mb/s jest maksymalną szybkością transmisji na łączach odbiorczych (downlink). Rzeczywiste prędkości pobierania danych mogą być niższe i są zależne od poziomu ruchu w sieci, odległości od stacji bazowej, lokalnych warunków, sprzętu, oprogramowania i innych czynników.

Mc/chip

nowinka Z papieru na ekran telewizora

Lupa w myszy

Firma Hammacher-Schlemer wyprodukowała niecodzienny gadżet - Wi-

Lc reless Page To TV Magnifier. Jest to urządzenie, które jest uwspółcześnioną

wersją tradycyjnego szkła powiększającego. Wielokrotnie zdarza się tak, że nie możemy czegoś odczytać z powodu zbyt małej czcionki. Jest sto strasznie irytujące, a żadne lupy i okulary nie zdają egzaminu. Wireless Page To TV Magnifier to urządzenie, dzięki, któremu możemy wyświetlić dowolny tekst lub stronę na ekranie telewizora. Na pierwszy rzut oka nowość swoim wyglądem przypomina komputerową mysz. W rzeczywistości jest to ręczny skaner o rozdzielczości 655 x 488 pikseli, który może pełnić funkcję bezprzewodowego, cyfrowego szkła R E K L A M A

powiększające przeznaczonego do wyświetlania w czasie rzeczywistym tekstu książek na ekranie telewizora. Zasada jego działania jest bardzo prosta. Wystarczy przyłożyć urządzenie do wybranej strony, a jej zawartość zostanie wyświetlona na ekranie naszego telewizora. W przypadku ekranu o przekątnej 32 cali uzyskamy nawet 28-krotne powiększenie tekstu. Urządzenie The Wireless Page To TV Magnifier może okazać się szczególnie przydatne osobom z wadą wzroku.

Lc

o g ł o szenie Odstąpię w pełni wyposażony lokal przystosowany pod działalność gastronomiczną.

Odstąpię od zaraz w pełni wyposażony, zadbany lokal przystosowany pod działalność gastronomiczną ( pizzeria i pub ) o powierzchni ok 150m2 + ogródek letni. Lokal zlokalizowany jest przy ruchliwej trasie - rondo przy ulicy Włosiankarskiej i Jana Pawła w okolicy dużych osiedli mieszkalnych, stacji paliw, KRUSU i dwóch supermarketów. Lokal posiada wszystkie potrzebne zezwolenia oraz licencje na sprzedaż alkoholu. Lokal składa się z 4 pomieszczeń użytkowych, 2 sale jadalne, sala bilardowa, kuchnia, magazyn. Niskie odstępne z możliwością negocjacji. Niski czynsz. Możliwość przystosowania pod inną działalność. Więcej informacji pod nr tel. 606 639 596


19 (C

Nr 4 (004) 5 lutego - 11 lutego 2010

Józefów Konkurs kolędniczy

Pobili zeszłoroczny rekord W tym roku w Międzygminnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Stanisławowie wzięło udział aż 159 osób. W ubiegłym roku było 126 wykonawców. Konkurs odbył się 28 stycznia w ramach V Stanisławowskich Spotkań z kolędą organizowanym przez Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Stanisławowie oraz Caritas Parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Józefowie. Przybyłych gości przywitała dyrektor szkoły w Stanisławowie: – Od 5 lat spotykamy się, aby promować młode talenty, kultywować tradycje ludowe, rozwijać ekspresję artystyczną i na wiele sposobów głosić Tajemnicę Bożego Narodzenia. Chwile spędzone na słuchaniu kolęd i pastorałek wykonywanych przez młodych artystów co roku są czasem niepowtarzalnych wzruszeń – powiedziała Edyta Nieśpiał Dyrektor Szkoły Podstawowej

w Stanisławowie. W konkursie kolędniczym wzięło udział aż 24 solistów oraz 19 zespołów. – Uczestnikami byli młodzi zdolni artyści w wieku od 3 do 16 lat. Reprezentowali swoje przedszkola, szkoły oraz ośrodki kultury z gminy Aleksandrów, Krasnobród i Józefów. Każdy z uczestników miał do wykonania jeden utwór z własnym akompaniamentem lub pół playbeckiem, były to kolęda lub pastorałka – mówi Edyta Nieśpiał. W poszczególnych grupach wiekowych w kategoriach „Soliści” i „Zespoły” zwyciężyli: Grupa wiekowa 3 – 6 lat: „Soliści” – Dominika Radlińska z Przedszkola Samorządowego w Krasnobrodzie, „Zespoły” – Zespół z Przedszkola Samorządowego im. Krasnala Hałabały w Józefowie; grupa wiekowa 7 – 9 lat: „Soliści” – Ewa Wojtowicz ze Szkoły Podstawowej w Józefowie, „Zespoły” Zespół „Mun-

w tym roku podczas konkursu wystąpiło aż 159 wykonawców dzio Junior” z Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie; grupa wiekowa 10 – 12 lat „Soliści” – Maria Maciocha ze Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie, Patrycja Mielniczek z Miejskiego Ośrodka Kultury

uroda

R E K L A M A

i odświeżająco, zapobiega podrażnieniom. Świeża woń olejku eterycznego działa odprężająco. Lawenda – Olejek otrzymywany z kwiatów tego przyjemnie pachnącego ziela dezynfekuje, działa przeciwzapalnie a dzięki przyjemnemu zapachowi także relaksująco. Fiołek Trójbarwny – Ziele fiołka (inaczej bratka polnego) w postaci herbatki pomaga w odtruciu organizmu – poprawia mikrokrążenie, przyspiesza usuwanie szkodliwych produktów przemiany materii. Jest też popularnym naturalnym środkiem do walki z trądzikiem. Mak polny – Jego płatki zawierają przede wszystkim antocyjany czyli rozpuszczalne w wodzie barwniki o właściwościach przeciw zapalnych

En

horoskop 5.02- 11.02

Źródło naturalnego piękna Kwiaty mają wiele zastosowań. Wygładzają i nawilżają skórę, koją podrażnienia, walczą z trądzikiem, łupieżem a także złym nastrojem. Jakie właściwości mają poszczególne gatunki? Bławatek – Ekstrakt z bławatka poprawia koloryt siwych włosów, pomaga pozbyć się łupieżu. Działa łagodząco na skórę, przeciwzapalnie oraz przeciwbakteryjnie. Jaśmin – Działa tonizująco na skórę ale przede wszystkim jego zapach koi zmysły. Olejek jaśminowy można dodawać do balsamu, toniku do twarzy i kąpieli – zmysłowy egzotyczny zapach na pewno zrelaksuje każdego po ciężkim dniu. Lilia wodna – Wyciąg z lilii wodnej ma właściwości głęboko nawilżające. Działa przeciwzapalnie, łagodząco

w Józefowie, „Zespoły” – Zespół „Nepryszki” ze Szkoły Podstawowej w Majdanie Nepryskim, Zespół wokalny ze Szkoły Podstawowej w Kaczórkach; grupa wiekowa 13 – 16 lat, „Soliści” – Karolina Jonik

z Gimnazjum w Józefowie, „Zespoły” – Zespół wokalny z Gimnazjum w Majdanie Nepryskim – Zwycięzcy zostali nagrodzeni pamiątkowymi statuetkami oraz dyplomami. Pozostali wykonawcy otrzymali wyróżnienia i podziękowania za udział w konkursie – dodaje Edyta Nieśpiał. Na Spotkanie z Kolędą przybyli: Burmistrza Józefowa Ireneusz Wilczyński, Radni Gminy Józefów: Krystyna Basińska, Tadeusz Gontarz, oraz Anna Teterycz; Prezes Caritas Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Józefowie Bronisława Momot, Gabriela Gorzandt, dyrektorzy szkół, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich ze Stanisławowa, członkowie jury, uczestnicy w przeglądzie wraz z opiekunami, pracownicy szkoły, uczniowie szkoły i przedszkolaki, oraz niezawodni rodzice.

i przeciw utleniających. Róża – Olejek różany ma właściwości łagodnie ściągające i przeciwzapalne. Ujędrnia cerę, pobudza mikrokrążenie. Zawarta w płatkach witamina C zwalcza wolne rodniki, przedłużając młodość skóry. Słonecznik – To naturalne źródło witaminy E przyspieszające regenerację skóry. Wyciąg ze słonecznika ma wyjątkowe właściwości ochronne dzięki zawartości nienasyconych kasów tłuszczowych – wzmacnia barierę lipidową skóry, chroni(włosy) przed utratą naturalnej wilgotności. Nagietek – Koi cerę wrażliwą, skłonną do podrażnień. Działa przeciwbakteryjnie, poprawia ukrwienie, wygładza szorstką, przesuszoną skórę.

Red.

Wodnik 20.01–18.02

Na horyzoncie widać wiele romantycznych uniesień. Przed niektórymi Wodnikami ważna, niemal decydująca rozmowa z sympatią o dalszych wspólnych losach. Przygotujcie się i nie postępujcie pochopnie. W pracy zostaniesz obarczony dodatkowymi obowiązkami.

Ryby 19.02–20.03

W nadchodzącym tygodniu nie podejmuj ważnych decyzji, dotyczących inwestycji. Pieniądze wydawaj z głową. Jeżeli pragniesz zmian, przemyśl je starannie, abyś później nie musiał niczego naprawiać. Nie odnawiaj starych relacji i znajomości, nie wyjdą Ci one na dobre. W pracy będziesz bardzo aktywny, pełen zaangażowania i nowych pomysłów.

Baran 21.03–19.04

Będziesz skory do kłótni, które nie wyjdą Ci na dobrze. Zacznij panować nad swoimi emocjami, bo miarka może się przebrać. W pracy wykażesz się wybitną aktywnością i będziesz za nią nagrodzony. Przestań myśleć tylko o sobie i zacznij baczniej obserwować, co dzieje się wokół Ciebie. Ktoś bliski potrzebuje twojego wsparcia i rozmowy z Tobą.

Byk 20.04–20.05

W nadchodzącym tygodniu spełni się coś, na co od dawna czekałeś. W Twoim domu zagości spokój i szczęście. Małe niesnaski, jakie wynikną w pracy, rozwiążesz bez większego wysiłku. Nie bądź zbyt gadatliwy, bo narobisz sobie nieprzyjemności i odepchniesz od siebie wartościowych, oddanych Ci ludzi.

Bliźnięta 22.05–21.06

Nie bądź zanadto ambitny, bo możesz się rozczarować. Nadchodzący tydzień nie będzie dla Ciebie łaskawy, dlatego musisz uzbroić się w cierpliwość i pokorę. W pracy szykują się zmiany, ale ich kierunek w największym stopniu będzie zależeć od Ciebie.

Rak 22.06–22.07

Nadchodzi dla Ciebie czas wielkiej pomyślności. Na nowo odnajdziesz się w miłości i pozwolisz sobie na małe szaleństwo. Twoje samopoczucie i zdrowie również ulegnie poprawie, odzyskasz radość życia. W pracy czeka Cię podwyżka lub awans.

Lew 23.07–22.08

W połowie tygodnia czeka Cię mały konflikt w pracy, dlatego nie podejmuj pochopnych decyzji, abyś nie żałował. Zastanów się dobrze, może zmiana pracy bądź otoczenia dobrze Ci zrobi?

Panna 23.08–22.09

Uważaj na swoje zdrowie, mogą doskwierać Ci dolegliwości związane z jelitami. Umów się na spotkanie z dalszymi krewnymi, pomogą Ci rozwiązać ważną dla Ciebie prywatną sprawę. W pracy, przełożeni docenią twoją pracowitość i oddanie sprawom firmy.

Waga 23.09–22.10

Nadchodzi bardzo intensywny okres, tak w pracy jak i w domu. Nie odkładaj ważnych spraw na później. Nie koncentruj się, przynajmniej w najbliższym tygodniu, na planowaniu urlopu. Na to dobry będzie luty. Postępuj odpowiedzialnie w stosunku do współpracowników i pamiętaj o zobowiązaniach wobec nich.

Skorpion 23.10–21.11

Los będzie przychylny dla Ciebie. Poczujesz się spokojny i spełniony, zarówno w pracy jak i w życiu prywatnym. Propozycję szefa dogłębnie rozważ i przemyśl czy będzie dla Ciebie korzystna. Samotne panie spod tego znaku powinny rozejrzeć się za swoją drugą połową.

Strzelec 22.11–21.12

Odnajdziesz wreszcie spokój ducha, a pomoże Ci w tym ktoś z przeszłości, kto nagle pojawi się w twoim życiu. Dzięki temu, nadchodzący tydzień spędzisz w bardzo miłej atmosferze. Drobny prezencik, jaki otrzymasz, nie tyle Cię ucieszy, co da Ci do myślenia. Jeżeli czujesz się zmęczony, bez wahania wybierz się na urlop.

Koziorożec 22.12–19.01

W pierwszych dniach nadchodzącego tygodnia możesz mieć kłopoty zawodowofinansowe, postaraj się jak najszybciej je rozwiązać. Nie bądź uparty, czasami warto jest ustąpić. Nie zawracaj sobie głowy sprawami mało istotnymi i błahymi. Zaufaj swojemu parterowi, jego wskazówki będą bardzo trafne.


(C 20

Nr 4 (004) 5 lutego - 11 lutego 2010

R E K L A M A

PRzEPIsy

Łosoś na cukinii • 3 płaty ciasta francuskiego • 3 cukinie • 1 cebula • 2 łyżki oleju • sól, biały pieprz • 50 dag filetów z łososia Jak przygotować:

Ciasto rozmrażamy. Cukinie kroimy w plastry. Cebulę drobno siekamy. Rozgrzewamy olej, rumienimy cukinie, dodajemy cebulę, krótko podsmażamy. Oprószamy solą i pieprzem.Rybę kroimy w kostkę, skrapiamy sokiem z cytryny. Jajka mieszamy ze śmietaną, przyprawiamy solą i pieprzem. Płaty ciasta kładziemy jeden na drugim, rozwałkowujemy na cienki placek. Ciastem wykładamy

• 1 łyżeczka sosu z cytryny • 5 dag żółtego sera • 4 jajka • 25 dag kremówki • 2 łyżki bułki tartej • koperek do dekoracji

dno i brzeg natłuszczonej formy. Nakłuwamy widelcem, posypujemy bułką.Rozkładamy cukinię i łososia, polewamy śmietaną. Posypujemy startym serem. Pieczemy 40-45 min. smacznego!

oferty pracy PUP W dniu 3.02.2010 r. posiadamy wolne miejsca pracy na stanowiska: cieśla - 1 diagnosta samochodowy – 1 główna księgowa - 1 kasjer/sprzedawca – 4 kelner - 2 kierowca - 1 przedstawiciel handlowy - 1 kierownik sklepu – 2

konstruktor i technolog do stopniowa nia

Krzyżówka NUMER 4 Imię:........................................... Nazwisko: ..................................... Telefon: ...................................... Rozwiązanie z wyciętym i wypełnionym kuponem prosimy nadsyłac na adres redakcji: Gazeta Biłgorajska, ul. Kościuszki 73 (IIp), 23-400 Biłgoraj. Autor wylosowanego kuponu dostanie talon na pizzę, ufundowany przez - pizzerię COUNTRY. Na rozwiązania czekamy do ukazania się następnego numeru Gazety Biłgorajskiej. UwAGA! Nagrodę - talon, można odebrać do 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zwycięzcy! Wśród nadesłanych rozwiązań z poprzedniego numeru wylosowaliśmy kupon nadesłany przez pana Arkadiusza Furmanka. Gratulujemy i zapraszamy po odbiór kuponu. Wypełniony kupon dostarcz do redakcji gazety biłgorajskiej

Zaznacz właściwą kategorię ogłoszenia

Nieruchomości - DO WYNAJĘCIA

Praca

Nieruchomości - CHCĘ WYNAJĄĆ

Usługi

Rzeczy używane - SPRZEDAM

Towarzyskie

Rzeczy używane - KUPIĘ

Nauka

Auto-moto - SPRZEDAM

Komunikat

Auto-moto - KUPIĘ

Różne

KUPON 04

Nieruchomości - KUPIĘ

OFERTY PRACY W RAMACH AKTYWNYCH FORM

krawcowa- 1 kucharz małej gastronomii - 1 mechanik – 1 mechanik samochodowy – 1 operator maszyn do produkcji wyrobów z drutu - 1 opiekunka dziecięca - 1 pakowaczka – 2 pomoc kuchenna – 1 pracownik biurowy - 1 robotnik gospodarczy - 1 sekretarka/pracownik biurowy– 1 sprzedawca – 5 sprzedawca/monter stolarki budowlanej – 1 stolarz - 3 szwaczka -1

Oferty pochodzą z POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BIŁGORAJU ul. Bohaterów Monte Cassino 38, 23-400 Biłgoraj tel. (084) 685-00-00, fax 686-16-71 E-mail: lubi@praca.gov.pl

Ogłoszenia

T WOJE OGŁOSZENIE DROBNE wpisz treść ogłoszenia

Nieruchomości - SPRZEDAM

rozkładek odzieży ciężkiej - 1 krawcowa -1 krawiec odzieży ciężkiej - 1 mechanik/kierowca - 1 młynarz- 1 monter kanalizacji sanitarnych -30 nauczyciel języka angielskiego - 1 operator miksokreta – 3 pomoc kuchenna – 2 pracownik laboratoryjny - 1 szef kontroli jakości – 1 przedstawiciel handlowy – 3 robotnik gospodarczy - 1 sprzedawca - 3 sprzedawca - magazynier – 1 szef kuchni - 1

szwaczka - 1 technik farmaceutyczny - 1 telemarketer - 1

Cena (zł)*

Ogłoszenia

Cena (zł)*

Drobne do 15 słów

0,-

Kolor

12,-

Drobne powyżej 15 słów

5,-

Własny projekt

12,-

Drobne (firma)

12,-

Branżowe

12,-

Pogrubienie

12,-

Towarzyskie

12,-

Dam pracę

12,-

Ramka

12,-

Usługi (firma)

12,-

Grafika

12,-

* Cena brutto


21 (C

Nr 4 (004) 5 lutego - 11 lutego 2010

Motoryzacja Citroen C4 Picasso 2.0 HDi Exclusive

Rodzinny gadżeciarz Kompaktowe vany zazwyczaj nie grzeszą urodą. W przypadku C4 Picasso trudno jednak do czegokolwiek się przyczepić. Miękkie linie, wyraziste reflektory, chromowane detale. Ot, takie eleganckie „jajeczko”. Pięciomiejscowe C4 Picasso na rynku pojawiło się niespełna dwa lata temu. Jeździliśmy wersją z ropniakiem 2.0 HDi 138 KM i sześciostopniowym automatem.

Elegancka ergonomia Zaglądamy do wnętrza. Pękata deska rozdzielcza z czterema schowkami (w tym jeden chłodzony), centralnie umieszczone, cyfrowe wskaźniki. Wszystko ładne, nowoczesne. Jest nawet pokrętło, którym możemy dozować intensywność kwiatowego zapachu wydobywającego się z kratek nawiewu. Zajmuję miejsce za kierownicą. Pierwsze wrażenie – ostre słońce oślepia przez mocno zachodzącą na dach szybę czołową. Przesuwając na prowadnicach daszki przeciwsłoneczne wyciągamy podsufitkę o kilkanaście centymetrów do przodu. Sprytnie. Ciekawym gadżetem oka-

zała się funkcja Afil. Przekroczenie bez włączonego kierunkowskazu namalowanej linii, np. osi jezdni, powodowało ostrzegawcze wibracje siedziska kierowcy. Podczas nocnych jazd spodobały nam się ksenonowe reflektory adaptacyjne. Obracają się one w kierunku zakrętu w stopniu zależnym od prędkości jazdy i promienia skrętu, zwiększając doświetlenie.

Dwa plus trzy Fotele przednie (w testowanej wersji Exclusive pokryte czarną, perforowaną skórą) są obszerne, zapewniają dobre trzymanie boczne i mają szeroki zakres regulacji. Nie gorzej jest z tyłu. Trzy pojedyncze (jest też wersja Grand z dwoma tylnymi rzędami siedzeń) siedziska są wystarczająco wygodne. Bagażnik ma 500 l pojemności. Konkurencyjny Renault Scenic ma kufer 406 l, a Mercedes klasy B – 544 l.

Automat z niedosytem Testowane Picasso napędza diesel 2.0 o mocy 138 KM. Jednostka zapewnia przeciętne osiągi, średnio spalając ok. 10 l ropy na setkę

(producent deklaruje 6,8 l ON). Hałas koni pracujących pod maską nie jest dokuczliwy w kabinie. Wrażenia psuje nieco praca sześciobiegowego automatu. Podczas zmiany przełożeń czuć wyraźne

szarpnięcia, skrzynia zbyt wcześnie (już przy 2.250-2.500 obr./min.) podwyższa bieg, z opóźnieniem reaguje na kickdown. Mieliśmy przez to wrażenie, że C4 Picasso przyspieszało trochę wolniej, niż obiecuje producent (13 s). Zawieszenie zestrojono neutralnie. Testowana wersja Exclusive wyposażona była w 17-calowe obręcze z lekkich stopów z niskoprofilowymi oponami 215/50, które dawały o sobie znać na większych nierównościach nawierzchni. Podsumowując, Citroen przekonał nas do siebie głównie walorami użytkowymi. To komfortowy samochód zarówno do jazdy w mieście, jak i do dalekich podróży z bagażami. Nie ma co jednak liczyć na oszałamiające osiągi i wyjątkową oszczędność napędzającego wóz ropniaka. autor: Jarosław Jarzyński zdjęcia: Michał Woch redakcja@auto-focus.pl

Motoryzacja Alfa Romeo 147 1.9 JTDM Black Line

Ropniak z wigorem Na rynku obecna jest od 2000 roku. Trzy lata temu przeszła kurację odmładzającą. Najmniejsza z Alf – model 147 – mimo upływu lat wciąż wzbudza emocje. W testowanej wersji ze 150 – konnym turbodieslem Alfa Romeo 147 uwodzi nie tylko drapieżną urodą, ale też dynamicznym i oszczędnym napędem. Charakterystyczny dla marki trójkątny grill, długa maska z wydatnymi przetłoczeniami, duże, xenonowe reflektory – linia zaprezentowanej na początku dekady „147 – ki” wciąż jest jak najbardziej na czasie i może się podobać.

Na sportowo Wnętrze ma sportowy charakter. Taka jest trójramienna kierownica, dźwignia zmiany biegów, fotele z dobrym trzymaniem bocznym oraz zegary z chromowanymi obwódkami i na czerwono podświetlanymi wskazówkami. Przeciętny, jak na kompakt, jest bagażnik – standardowo 280 litrów i 1.030 po złożeniu oparć tylnej kanapy. Miłośników „białego szaleństwa” ucieszy otwór w oparciu, umożliwiający przewiezienie nart, bez konieczności montowania bagażnika na dachu Alfy. Wnętrze zostało zaprojektowane dla pięciu osób, choć oczywiście trójka dorosłych na tylnej kanapie mogłaby narzekać podczas dłuższej podróży. Samo wsiadanie do tyłu ułatwiają długie, szeroko otwierające się tylne drzwi. Klamkę zgrabnie ukryto w tylnym słupku, podobnie jak starszej limuzynie 156. Z przodu jest przestronniej.

Doskwiera jedynie mały zakres regulacji kolumny kierownicy.

Jedziemy Wyposażona w 150 – konnego, najmocniejszego w ofercie, turbodiesla 1.9 Alfa ma więcej niż wystarczające osiągi („setka” w 8,8 s). Motor chętnie wchodzi na obroty i nie dostaje zadyszki, gdy wskazówka prędkościomierza wchodzi na czerwone pole. W dodatku, seryjnie wyposażony jest w sześciobiegową przekładnię, co jeszcze lepiej pozwala wykorzystać moment obrotowy 305 Nm dostępny od 2.000 obrotów. Kto spodziewa się głośnego klekotu diesla, może być mile rozczarowany. Wewnątrz słychać tylko stłumione mruczenie. Sportowy charakter auta uzupełnia także dość sztywne zawieszenie. Wprawdzie wszelkie nierówności, głównie te poprzeczne, męczą i auto i podróżujących, ale za to przy nieco tylko równiejszej nawierzchni odzyskujemy pełną kontrolę nad samochodem, który zachowuje się niezwykle stabilnie i daje dużą frajdę z dynamicznej jazdy. Pewne prowadzenie zapewniają także świetnie spisujące się układy kierowniczy i hamulcowy. Dynamiczna jazda nie

rujnuje portfela. W mieście Alfa potrzebuje ok. 9 l ON na 100 km, zaś w cyklu mieszanym podczas naszego całego testu średnie spalanie wyniosło ok. 7 l na 100 km. W obu przypadkach przepał był jednak większy o ok. 1 litr od tego, który deklaruje producent. Do zaakceptowania. Uciążliwy, przynajmniej w ruchu miejskim, jest natomiast duży promień zawracania. autor: Jarosław Jarzyński zdjęcia: Jarosław Jarzyński redakcja@auto-focus.pl


(C 22

Nr 4 (004) 5 lutego - 11 lutego 2010

siatkówka II liga

Próba sił przed fazą play-off Nie było taryfy ulgowej dla czwartej drużyny ligi w meczu ostatniej kolejki rundy zasadniczej. Zespół Szóstki poważnie potraktował zawody i bez straty seta pokonał w Warszawie miejscowy AZS AWF. Już przed ostatnią kolejką spotkań wiadomo było, że obydwa zespoły zmierzą się w I rundzie fazy play-off, więc mecz ten był preludium do dalszej batalii o mistrzowski tytuł. Biłgorajanki zaczęły bez Pauli Rauch, którą zastąpiła Angelika Solarska. Początek spotkania bardzo wyrównany. Żadnej z drużyn nie udaje się odskoczyć na kilka „oczek”. Dopiero po błędach rywalek Szóstka uzyskuje trzypunktową przewagę (11:8). W dalszej fazie gry obserwujemy „zrywy” raz jednej, raz drugiej ekipy. Momentami biłgorajanki prowadzą 3-5 punktami, ale gospodynie grają ambitnie i niwelują przewagę. Widząc brak siły ognia w ataku, trener Wrzeszcz desygnuje do gry Paulę Rauch. Chwilowo sytuacja się stabilizuje. Jednak przestój w końcówce seta i rywalki dochodzą na 21:23. Na szczęście popełniają błąd i seta kończy asem serwisowym Rauch. Drugą odsłonę zdecydowanie lepiej rozpoczynają gospodynie. Uzyskują trzypunktową przewagę (chwilami sięgała ona pięć punktów), którą utrzymują przez większą część seta. To efekt bardzo dobrej gry w obronie, i niestety nieskutecznej gry w ataku biłgorajanek. Dopiero agresywniejsza zagrywka siatkarek Szóstki zmusza przeciwniczki do błędów, przez co doprowadzamy do remisu (17:17). Pasjonująca walka i bardzo emocjonująca końcówka. Punktują Filipowicz i Rauch pieczętując zwycięstwo na przewagi w tej partii. W trzeciej partii biłgorajankom

również trudno uzyskać większą przewagę by móc kontrolować przebieg gry. Ambitna postawa warszawianek sprawia, że przewaga Szóstki oscyluje w granicy dwóch „oczek” a momentami jest nawet remisu. Końcówka należy jednak do podopiecznych Pawła Wrzeszcza, które odskakują na pięć punktów. Miejscowe stać było tylko na chwilowy zryw, po którym biłgorajanki zdobywają trzy zwycięskie punkty z rzędu akcentując kto jest faworytem w rywalizacji przed fazą play-off. AZS AWF Warszawa – Szóstka 0:3 (21:25, 24:26, 22:25) Szóstka: Filipowicz, Kundera, Solarska, Majsiajonak, Wszoła, Banecka, Bielecka (libero) – Rauch, Mordaka, Rudzka, Rymel, Kulczyk. Tabela końcowa fazy zasadniczej:

Wyniki 18 kolejki spotkań: ŁKS – AZS Polit. Warszawska 3:2 (25:18, 20:25, 19:25, 29:27, 15:11), Sparta – Salos 3:1 (23:25, 25:15, 25:17, 25:19), AZS Polit. Radomskiej – Nike 3:0 (25:21, 25:19, 25:22), AZS Białystok – Orzeł 0:3 (18:25, 15:25, 16:25). W I rundzie fazy play-off Szóstka zmierzy się z AZS AWF Warszawa. Pierwsze mecze rozegrane zostaną w Biłgoraju w hali ZSBiO, 13 lutego – godz.17, 14 lutego – godz.11. W drugiej parze Sparta podejmować będzie AZS Polit. Radomskiej. Rywalizacja trwa do trzech wygranych meczów. Zwycięzcy, walkę o mistrzostwo grupy rozpoczną 13/14 marca. W meczach o miejsca 7-10 spotkają się Nike – AZS Białystok i ŁKS – Orzeł.

Grog

Nazwa drużyny

Mecze

Punkty

Sety

BKS Szóstka Biłgoraj

18

52

53:6

2.

MUKS Sparta Warszawa

18

45

47:15

1470:1186

3.

AZS Politechniki Radomskiej

18

41

44:18

1447:1267

4.

AZS AWF Warszawa

18

31

36:32

1494:1455

5.

AZS Politechnika Warszawska

18

28

36:32

1455:1365

6.

SL Salos Legionowo

18

24

30:34

1366:1373

7.

Nike Ostrołęka

18

20

25:39

1310:1461

8.

ŁKS UKS 179 Łódź

18

17

24:41

1325:1459

9.

E.Leclerc Orzeł Elbląg

18

12

19:45

1292:1466

10.

AZS BTPS Białystok

18

0

2:54

819:1399

Lp. 1.

Małe punkty 1454:1001

Kapitan Szóstki M. Banecka poprowadziła zespół do kolejnego zwycięstwa

Piłka nożna Sparingi ligowców

Sporty wodne Przygoda z pływaniem

Zaczęli od pogromu

Cztery style w trzy lata

W miniony weekend pierwszy sparing rozegrali zawodnicy IV- ligowego Olendra Sól. Już w inauguracyjnej grze kontrolnej solanie urządzili sobie ostre strzelanie. Podopieczni Michała Furlepy rozgromili występującą klasę niżej Tanew Majdan Stary aż 7:0.

Po latach starań, organizatorzy i pomysłodawcy przedsięwzięcia zapraszają dzieci z rocznika 2003 na „przygodę z pływaniem”, która rozpocznie się w dwóch klasach sportowych w Szkole Podstawowej Nr 1 przy współpracy z RWKS Sparta. Należy na wstępie podkreślić cel utworzenia takich oddziałów. Naszym założeniem jest nauka pływania dzieci począwszy od zanurzania głowy do wody do pływania „delfinem”. Chcemy to osiągnąć przez etap szkolenia w klasach 1-3 szkoły podstawowej poprzez zabawową, a przez to atrakcyjną dla dzieci, formę zajęć. Każdy z uczniów klasy sportowej ma możliwość nauczenia się pływać czterema stylami w trzy lata. Uważamy, że każdy człowiek powinien umieć pływać i czuć się bezpiecznie nad wodą. Nasza „Przygoda z pływaniem” to również aspekt zdrowotny dla dzieci, gdyż ten sport jak mało który wspaniale i kompleksowo stymuluje rozwój fizyczny młodego człowieka. W szczególności pływanie odciąża

Mecz rozgrywany był w ciężkich warunkach. Całe boisko było pokryte dużą warstwą śniegu, co utrudniało zawodnikom precyzyjne zagrania i zakłócało płynność gry. W tych warunkach zdecydowanie lepiej poradzili sobie bardziej doświadczeni zawodnicy z Soli, którzy zaaplikowali rywalom aż 7 trafień, nie tracąc przy tym żadnej bramki. Blacharze mieli optyczną przewagę przez całe spotkanie i miejscowi nie potrafili nawiązać z nimi równorzędnej walki. Dobrą partię rozegrali snajperzy Olendra. Zarówno Tomek Albingier, jak i Arkadiusz Kusiak popisali się w tym spotkaniu klasycznymi hattrickami a jedną bramkę dorzucił jeszcze Łukasz Lalik. Z dobrej strony pokazali się także przymierzani do

gry w Olendrze zawodnicy Hetmana Zamość: golkiper Patryk Dobromilski, defensywnie usposobiony Mateusz Rajtar oraz ofensywny pomocnik Rafał Kycko. Wiele wskazuje na to, że zobaczymy ich wiosną w barwach ekipy Michała Furlepy. W pierwszej grze kontrolnej w drużynie z Soli zabrakło kilku zawodników z podstawowego składu. W tej grupie znaleźli się także Witold Dziedzic i Ernest Chomicz, którzy jesienią stanowili o sile zespołu. W kuluarach mówi się, że obaj mogą pożegnać się z ekipą Olendra, tym bardziej że do gry przymierzani są kolejni utalentowani zawodnicy z okolic. – Mimo, że przeciwnik nie był zbyt wymagający zawodnicy musieli zostawić dużo zdrowia na boisku. Cie-

szy mnie to, że mimo niesprzyjającej aury starali się realizować nakreślone założenia taktyczne – podsumował trener Michał Furlepa. Już w najbliższą sobotę kolejna gra sparingowa. Przeciwnik będzie tym razem znacznie bardziej wymagający. Drużynie Olendra przyjdzie się zmierzyć z III- ligową Tomasovią Tomaszów Lubelski. Tanew Majdan Stary- Zartmet Olender Sól 0:7 (0:2) Bramki: A. Kusiak (3), Albingier (3), Lalik. Olender: Sasim (46 P. Dobromilski)- D. Dobromilski, Grelak, Rajtar, Ł. Kusiak, Lalik, Kycko, Stelmach, Robak, Albingier, A. Kusiak ponad to grali P. Dobromilski, Kniaź, Dorosz, Łukasik.

Kura

i pozytywnie oddziałuje na układ szkieletowy a zwłaszcza kręgosłup podatny na skrzywienia u dzieci. Nasze zajęcia uczą systematyczności, obowiązkowości i pozytywnej postawy życiowej. Wszystko to sprawia, że klasy sportowe niosą za sobą bardzo dużo korzyści dla dzieci i ich rodziców. Trzeba podkreślić, że nie wszystkie dzieci będą wielkimi sportowcami, lecz umiejętności pływania nikt im w życiu nie zabierze. Po zakończeniu nauki w trzeciej klasie szkoły podstawowej, z dwóch klas sportowych planowane jest utworzenie jednej wyselekcjonowanej. Jeżeli dzieci polubią pływanie i będą dalej chciały kontynuować przygodę ze sportem bardziej poważnie dajemy szansę bycia zawodnikiem lub zawodniczką. Dopiero wówczas pływanie może stać się sportem wyczynowym. Zapisy w sekretariacie szkoły. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 693-341-200 oraz 505-279-017.

Adam Osuch


23 (C

Nr 4 (004) 5 lutego - 11 lutego 2010

Piłka halowa Puchar Starosty Biłgorajskiego

Piłka nożna Sparingi ligowców

O prymat w powiecie

Wysoka porażka na początek Sparingowa karuzela piłkarska na Lubelszczyźnie rozkręciła się na dobre. Gry kontrolne zainaugurowali także zawodnicy Łady Biłgoraj, którzy w mocno okrojonym składzie ulegli na początek występującej na III- ligowym froncie Stali Kraśnik aż 1:6.

Puchar Starosty Biłgorajskiego w 2009 r. zdobyła Aleksandria W weekend, 6-7 lutego, w hali Zespołu Szkół w Księżpolu rozegrane zostaną eliminacje powiatu biłgorajskiego w ramach XVIII Otwartych Okręgowych Mistrzostw w halowej piłce nożnej seniorów. Drużyny z naszego rejonu walczyć będą o Puchar ufundowany przez Starostę Biłgorajskiego. Do rywalizacji o prymat w powiecie biłgorajskim zgłosiło się szesnaście zespołów. W wyniku losowania przeprowadzonego w biurze ZOZPN drużyny podzielono na dwie grupy. W grupie „A” rywalizować będą: Włókniarz Frampol, Piast Babice, Orzeł Tereszpol, Tur Turobin, Olimpiakos Tarnogród, Młode Talenty, Rakovia Rakówka, Relax Księżpol.

Grupę „B” tworzą: Cosmos Józefów, Tarpan Korchów, Albatros Biszcza, Aleksandria Aleksandrów, Grom Różaniec, Tanew Majdan Stary, Orion Dereźnia Solska, Victoria Łukowa Chmielek. Zmagania w grupie „A” rozpoczną się w sobotę o godzinie dziewiątej, zaś grupa „B” swe boje zacznie o piętnastej. Współzawodnictwo w grupach odbywać się będzie systemem „każdy z każdym”. Czas gry 10 minut. Do niedzielnego turnieju finałowego awansują cztery pierwsze zespoły z każdej grupy, które stworzą dwie grupy. W grupie „C” zagra I i IV drużyna grupy „A”, oraz II i III z grupy „B”. W grupie „D” zmierzą

się zespoły I i IV z grupy „B”, oraz II i III z grupy „A”. Tutaj również będzie obowiązywał system „każdy z każdym”. W walce o finał zwycięzcy grup zmierzą się z drugimi zespołami grup przeciwnych. Finaliści turnieju uzyskują awans do finału Okręgowego ZOZPN. Organizatorami turnieju są: Powiatowe Zrzeszenie LZS w Biłgoraju, KS Relax Księżpol, Starostwo Powiatowe w Biłgoraju, Zamojski Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Zamościu. Przypomnijmy, że ubiegłym roku puchar zdobyła Aleksandria Aleksandrów, która w rzutach karnych pokonała Olimpiakos Tarnogród.

Grog

Piłka ręczna Liga wojewódzka młodzików

Coraz lepiej w rozgrywkach ligowych radzą sobie młodzi szczypiorniści MKS-u Biłgoraj. Tym razem podopieczni Janusza Ćwikły, mimo że w okrojonym składzie pokonali w Puławach faworyzowane zespoły miejscowych Azotów. ście schodzili z dwupunktowym prowadzeniem. Dwie bramki na początku drugiej połowy ostudziły zapędy gospodarzy, którzy nie mogąc poradzić sobie z dobrze dysponowanym rywalem popełniali coraz więcej błędów. To pozwoliło gościom utrzymywać 3-4 punktową przewagę przez cała drugą połowę. Konsekwentna gra w obronie i realizowanie założeń taktycznych były kluczem do zwycięstwa. Niespełna godzinę mieli szczypiorniści MKS-u na zregenerowanie sił i przystąpili do następnego meczu, z II zespołem Azotów. Przerwa źle wpłynęła na poczynania biłgorajan, którzy nie mogli wejść w meczowy rytm. O ile do gry w polu nie można było mieć większych zastrzeżeń, to zawodziła skuteczność. Szkoda niewykorzystanych sytuacji, po których w szeregi MKS-u wkradała się niepotrzebna nerwowość. Mimo tego biłgorajanie w dziesiątej minucie prowadzili 4:3, a na prze-

futbolówka minimalnie minęła bramkę Stali. Niestety to kraśniczanom udało się umieścić piłkę w siatce jako pierwszym dzięki pewnemu wyegzekwowaniu jedenastki. Do przerwy utrzymało się jednobramkowe prowadzenie ekipy Sławomira Adamusa. Po zmianie stron kraśniczanie byli bardzo skuteczni w ofensywie i wykorzystując dodatkowo błędy w ekipie Łady strzelili jeszcze pięć bramek. Biłgorajanom udało się zdobyć honorowe trafienie, a jego autorem był niezawodny Ireneusz Zarczuk. „Biało-niebiescy” spisali się w pierwszej grze kontrolnej poniżej oczekiwań, aczkolwiek wynik nie odzwierciedla w pełni boiskowych wydarzeń, ponieważ biłgorajanie też mieli kilka okazji do pokonania golkipera Stali. Kolejnym rywalem na sparingowym rozkładzie jazdy zawodników Łady będzie Huczwa Tyszowce, z którą zmierzą się już w najbliższą sobotę. Łada: Kozak – Tatara, Kukiełka, Onkiewicz, Krzyszkowski, Bednarz, Komosa, Blicharz, Obszyński, Zarzycki, Iwanek. Ponadto grali: Paczos, Przeszło, Kurzyna, Żybura, Zarembski , Zarczuk.

Grog

Piłka nożna Halowy turniej w Księżpolu

Trzeci triumf zamościan

MKS zdobył Puławy Wyprawy do Puław bardzo obawiał się trener MKS-u. Z powodu choroby na mecz nie mogło pojechać kilku zawodników. Tak więc w autokarze znalazła się tylko dziewiątka zawodników, z jednym zmiennikiem w polu. Obawy były tym większe, że w pierwszej rundzie MKS przegrał u siebie z Azotami I. Jednak trener Ćwikła potrafił zmobilizować swoich podopiecznych i tchnąć w nich ducha walki, o czym mogliśmy się już przekonać w pierwszej fazie spotkania. Goście od razu przejęli inicjatywę. Bardzo dobra gra w obronie i szybkie kontry kompletnie zaskoczyły gospodarzy. Mimo braku skrzydłowych bardzo dobrze radzili sobie rozgrywający Zawiślak, Karczmarzyk i Lotz, którzy na siebie wzięli ciężar gry. W 15 minucie MKS prowadził czterema bramkami (11:7) i w pełni kontrolował przebieg gry. Gdyby nie słabsza postawa bramkarzy MKS-u przewaga zapewne by się powiększała, a tak na przerwę go-

Biłgorajanie z różnych względów musieli w pierwszym meczu sparingowym radzić sobie bez Damiana Rataja, Tomasza Garbacza, Sebastiana Skrzypka, Piotra Bubiłka i Jakuba Rozwadowskiego. Trener Ireneusz Zarczuk dał szansę gry potencjalnym kandydatom do gry w rundzie wiosennej. W barwach Łady zobaczyliśmy Piotra Przeszło z Piasta Babice oraz Gabriela Zarembskiego i Marcina Iwanka, którzy reprezentowali ostatnio barwy Victorii Łukowa Chmielek. Rywale z Kraśnika wystawili do gry najmocniejszą kadrę. Trener Sławomir Adamus mógł skorzystać z pozyskanego z Łady Biłgoraj Piotra Fulary, a także Łukasza Dziedzica z Siarki Tarnobrzeg oraz Artura Bańki z Polonii Przemyśl. Ponadto w kraśnickiej ekipie testowanych było aż 8 Ukraińców. W pierwszych 45 minutach przewagę mieli piłkarze Stali, ale „biało-niebiescy” prezentowali się na tle silniejszego rywala bardzo korzystnie. Mimo, że to kraśniczanie byli stroną dominującą i to oni częściej utrzymywali się przy piłce to Łada nie ograniczała się tylko do obrony, mając też swoje okazje w ofensywie. Bramkarza Stali mógł pokonać m.in. Marcin Iwanek, ale przy próbie lobowania golkipera rywali

rwę schodzili z dwubramkową przewagą. Po przerwie to był zupełnie inny zespół. Bardzo dobra gra w obronie, szybkie, kombinacyjne rozegranie i stuprocentowa skuteczność sprawiły, że już po kilku minutach MKS prowadził siedmioma bramkami (18:11). Po złapaniu właściwego rytmu goście kontrolowali spotkanie, odnosząc zasłużone zwycięstwo w całym meczu. Azoty Puławy I – MKS Biłgoraj 18:23 (10:12) Azoty Puławy II – MKS 16:25 (7:9) MKS: Patryk Blicharz, Marcin Tworek – Gabriel Koman, Michał Zawiślak (5, 10), Jakub Karczmarzyk (7, 6), Maciej Wilczewski (1, 1), Maciej Lotz (8, 7), Piotr Oleszczak (2, 1), Jakub Swatowski (w nawiasie ilość goli w I i II meczu). Następne spotkanie MKS rozegra 7 lutego w Biłgoraju z UKS Końskowola.

Grog

W minioną niedzielę odbył się trzeci i ostatni w tym roku turniej w halowej piłce nożnej o Puchar Wójta Gminy Księżpol. Jako ostatni rywalizowali młodzicy (rocznik 1997 i młodsi). Zgodnie z tradycją, która narodziła się w tym roku zwycięzcami zostali zawodnicy z Zamościa. Bezkonkurencyjni okazali się młodzicy AMSPN Hetman Zamość. Zwycięskie puchary z poprzednich dwóchimprezpowędrowałydoZamościa i tym razem tradycji stało się zadość. Podopieczni Dariusza Waryszaka przeszli przez imprezę jak burza, gromiąc rywali w każdym meczu i w całym turnieju stracili tylko jedną bramkę. –Chłopcy z Zamościa byli zdecydowanie najlepszą ekipą i z całą pewnością zasłużyli na wygraną w tym turnieju- oceniali obserwatorzy. Grupa A: AMSPN Hetman II Zamość – Orzeł Tereszpol1:0,GranicaLubyczaKrólewska – OSiR II Biłgoraj 2:0, OSiR II – Orzeł 2:1, Granica – AMSPN II 2:1, Granica – Orzeł 4:1, AMSPN II – OSiR 1:0 1. Granica 3-0-0 9 8-2, - 2. AMSPN II 2-0-1 6 3-2, - 3. OSiR II 1-0-2 3 2-4, - 4. Orzeł 0-0-3 0 2-7 Grupa B: OSiR Biłgoraj – Olender Sól 2:0, AMSPN Hetman Zamość – Włókniarz Frampol 2:1, AMSPN – Olender 2:0, Włókniarz

– OSiR 2:0, Włókniarz – Olender 0:0, AMSPN - OSiR 3:0 1. AMSPN 3-0-0 9 7-1, - 2. Włókniarz 1-1-1 4 3-2, - 3. OSiR 1-0-2 3 2-5, - 4. Olender 0-1-2 1 0-4 Półfinały: Włókniarz – Granica 2:1, AMSPN – AMSPN II 5:0 Mecz o 3 miejsce: Granica – AMSPN II 4:1 Finał: AMSPNHetmanZamość–Włókniarz Frampol 5:0 Końcowa kolejność: 1. AMSPN Hetman Zamość, - 2. Włókniarz Frampol, - 3. Granica Lubycza Królewska, - 4. AMSPN Hetman II Zamość, - 5. Olender Sól, - 6. OSiR Biłgoraj, - 7. OSiR II Biłgoraj, - 8. Orzeł Tereszpol Tradycyjnie wręczono indywidualne wyróżnienia. Najlepszym bramkarzem turniejuzostałMateuszKopczanzGranicy Lubycza Królewska. Tytuł króla strzelców przypadł w udziale Tomaszowi Welczowi z AMSPN Hetman Zamość, a najlepszym zawodnikiem został jego kolega z drużyny Sławomir Grymuza. Główni sponsorzy imprezy: Wójt Gminy Księżpol Lech Rębacz, Hurtownia Materiałów Elektrycznych i Elektromontaż – Kazimierz Ordecki z Biłgoraja, Internetowa Księgarnia Kibica “Sendsport” - Łukasz Frydel z Żelechowa, Black Red White S. A.

Kura


(C 24

Nr 4 (004) 5 lutego - 11 lutego 2010

felieton

Tam za rogiem spadł samolot Tytus de Zoo chciał się kiedyś z kolegami dostać do kina na western „Strzały znikąd”. Niestety duże zainteresowanie filmem skutkowało ogromniastym ogonkiem przed kinem. Nasz komiksowy spindoktor zakrzyknął więc „Ludzie, tam za rogiem spadł samolot” i kolejka prysła jak bańka obietnic wyborczych co najmniej. To co przed chwilą napisałem nie ma (chyba) absolutnie żadnego związku z ostatnimi wydarzeniami. W trakcie przesłuchań ministra od sportu „słońce Kaszub” ogłosiło, że kandydować nie będzie. Wszystkie polskojęzyczne przekaziory zachwycać się więc wzięły, ach cóż za bohaterskie lądowanie. Jakiż heroiczny jest „nasz” pierwszy minister, że też on się nie bał odejść z wyścigu pomimo wygranej. Widać, że dojrzał to już nie mężyk, ale mąż stanu. A do tego jakiż mądry nawet. I dba o ludzi, no przynajmniej o pewnych dziennikarzów, no i nie muszą biedne żuczki pisać nowego panegiryku o jego świetlanych planach, bo przecież mogą przedrukować to, co pisali lat temu dwa. Przecież propozycje, ba plan cały identyczny. Myślę, że mogę być wyrazicielem większości i jako pierwszy rzucam hasło: „Dajcie rudemu jakąś nagrodę”. Co kraj to obyczaj, co pozycja to i nagroda odpowiadająca. Tak więc jeśli Obama dostał Nobla, dla Miedwiediewa niech będzie Oskar za rolę drugoplanową. A cóż my możemy dać jako „brzydka panna Europy” – jak mawiał Bartoszewski (mało co profesor)? Może wykopmy mu kopiec. Tak dobrze mówię wykopmy. W końcu Kościuszko R E K L A M A

żył dyrdymałami o niepodległej Ojczyźnie. Pragmatyzm nie pozwala nam na takie fanaberie, a poza tym wyjdzie taniej, i nowocześniej. Nowocześnie jest przecież kochać inaczej, więc będzie wysoki inaczej. Taniej, bo w końcu nigdzie się nam nie śpieszy, więc prace społeczne odłóżmy na później. Teraz są ważniejsze sprawy. Bo czyż nie ważniejsze jest rozstrzygnięcie, kogo nam naznaczy na prezydenta ten, co ma usta słodsze od malin (przepraszam, to był Wisarionowicz) to znaczy ten, co ma usta słodsze od „cukłu łafinowanego”. Ach, wskaże może na Bronka, a może na Radzia, a może na kogoś z ludu jak Rysio czy Grzesio. Należy przecież po chrześcijańsku, ba po ewangelicku nawet wybaczać i prosty lud o tym wie. Świadczy o pieśń jaką kiedyś usłyszałem, jadąc z Biłgoraja do Zamościa: „Leciał pies bez pole, suka bez buraki, byłabym dziewicą, żeby nie chłopaki”. Dziennikarzowie za to będą teraz zagadkę mieli. Nie chodzi o pannę bez wianka, raczej o buraki chyba w cepeliasongu, jakiż to mógł być gatunek? Czy suka z pieśni ludowej to leonberger czy po prostu „Nyska” z wkładem ludzkim. A przede wszystkim czy ten groźny pies to czy, aby pitbull

nie jest, znaczy skrzyżowanie pudla z buldogiem. No bo wtedy wiemy na postronku jakich sił taki stwór reakcyjny chodzi. Swego czasu Stefan Kisielewski opowiadał jak to razem z tłumem warszawiaków szedł, żeby posłuchać przemówienia Gomułki na

placu w 1956 roku i spotkał był po drodze znajomego, który szedł w absolutnie przeciwnym kierunku. Spytał więc: – Co ty, nie idziesz posłuchać? A znajomy na to. – Nie, na brydża idę, tam przynajmniej wiem, kto karty rozdaje. Takoż i ja czekam na partyjkę jesienną i

do wyborczego kina kolejki nie opuszczam. Mam cichą nadzieje, że western będzie się w środkach masowego przymusu nazywał „Głosy znikąd”. W przeciwnym razie należy się przyzwyczajać do kolejek raczej.

Szymon Śpiący

Gazeta Biłgorajska 04-004  

Gazeta Biłgorajska - Niezależny Tygodnik Powiatu Biłgorajskiego

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you