Page 1

Hallgatói innováció

D B C K C K J N A R

az Óbudai Egyetemen Innováció Az innováció fogalmának európai uniós meghatározása szerint: „Az innováció a tudás alkalmazásának folyamata, a termékek és szolgáltatások, valamint ezek piacainak megújítása és növelése, új eljárások alkalmazása a termelésben, az elosztásban és a piaci munkában, a menedzsmentben, a szervezetekben és a munkafeltételekben, a munkaerő szakmai ismereteinek bővítése és megújítása.” (Innovation Management and the Knowledge-driven Economy, Brussels)

Az Óbudai Egyetem a „Campus 21” intézményfejlesztési tervében a tradicionális egyetemi létmódot meghaladó, hálózatos működésű, újszerű oktatási módszereket alkalmazó, gyakorlatorientált, a gazdaság igényeire fókuszáló, magas színvonalú mérnöki alapképzést, mester- és doktori képzést, valamint nemzetközi szinten kutatás-fejlesztést és az innovációt helyezi tevékenységének középpontjába.

Az innováció egy kreatív ötletből születő folyamatot jelöl, amely megvalósítja az ötletet. Az innováció elméleti alapjai legelőször 1934-ben Joseph Schumpeter közgazdász tanulmányában jelentek meg először.

A „Hallgatói innováció az Óbudai Egyetemen” című kiállítás betekintést ad azon tevékenységekbe, a hallgatói szakmai körök munkájába, amelyek az elmúlt évek során kiemelkedő sikereket jelentettek, azokba, amelyeknél egy kreatív ötletből új termék, konstrukció, illetve szakmai tudás, innováció nyert alakot. Az Óbudai Egyetemen a hallgatói innováció célja a hallgatók ösztönzése a szerzett tudás gyakorlati hasznosítására, illetve a hallgatók, hallgatói csoportok egymásközti és a gazdasági élet szereplőivel való kapcsolatainak elősegítése, erősítése.


Hallgatói innováció

D B C K C K J N A R

az Óbudai Egyetemen Három évszázadon átívelő innováció Az intézmény elismert tanárai, mint Petrik Lajos, Jalsoviczky Géza, Arany Dániel, Edvi Illés Aladár, Egerváry Jenő, Faragó Ödön, Lencz Ödön, Klemp Gusztáv és még sokan mások kiemelkedő oktatói és szakirodalmi munkásságuk mellett nagyban hozzájárultak a hazai ipar fejlesztéséhez. Hegedűs Károly, a felsőipariskola főigazgatója

A több mint 130 éves múltú Óbudai Egyetem történelme során olyan tanári karral és tanulókkal büszkélkedhet, akik a mindenkori műszaki fejlesztés élvonalához tartoztak, munkásságukat az innováció hatotta át. Ezt igazolják a hazai és nemzetközi kiállításokon elért elismerések is. Az iskola óriási sikerrel mutatkozott be az 1900-as párizsi világkiállításon, melyről a Felső Ipariskola 1900/1901. évi Értesítője is beszámolt. „Mély hálaérzettel legyen első helyen felemlítve ebben a jelentésben, hogy Ő Császári és Apostoli Királyi Felsége a múlt évi párizsi nemzetközi kiállítás körül szerzett érdemei méltánylásául az intézet igazgatójának a III. osztályú vaskoronarendet, Faragó Ödön tanárnak pedig a Ferencz József-rend lovagkeresztjét díjmentesen legkegyelmesebben adományozni méltóztatott.”

„…a nagyméltóságú kereskedelemügyi m. kir. Miniszter úr – ki szemtanúja volt a párizsi kiállításon a magyar iparoktatás nagy sikerének, amely szerint a szavazategységek maximumával, a legnagyobb díjjal, „grand prix” tüntetett ki – teljes elismerését és megelégedését fejezte ki az igazgatóságnak, a tanártestületnek és a műhelyszemélyzetnek azon odaadó buzgalomért, amelyet kifejtettek, hogy az intézet a nemzetközi versenyben méltóan vegyen részt.”

„…a párizsi kiállításon felmutatott sikerének méltánylásául tekinthető a nemzetközi jury azon határozata is, hogy mint közreműködőket, az igazgatót és Edvi Illés Aladár tanárt, az aranyéremmel tüntette ki, míg Faragó Ödön tanár iparművészeti tervezéséért a legnagyobb kitüntetést, a „grand prix”-t nyerte.” Hasonlóan kiemelkedő siker jellemezte az iskola tanárainak, szakoktatóinak közreműködését az 1906-os milánói világkiállításon. A hazai iparművészeti tárlat rendezése Maróthi R. Géza és Faragó Ödön nevéhez fűződik. A csarnok különleges előcsarnokát és üvegfedelű udvarát Maróthi, míg az iparművészeti termeket, a háziipari szakiskolák bemutatóját Faragó Ödön tervezte.


Hallgatói innováció

D B C K C K J N A R

az Óbudai Egyetemen Három évszázadon átívelő innováció Az iskola híressé lett tanítványai is öregbítették az intézmény hazai és nemzetközi tekintélyét. Közülük is legismertebb Galamb József, a Ford T-modell, a XX. század autójának megalkotója, aki 1901-ben fejezte be tanulmányait a Magyar Királyi Állami Felső ipariskolában. Galamb József 1905. decemberében kezdett dolgozni a Ford Motor Company-nál az N-modell tervezésén, majd amikor Henry Ford elhatározta, hogy „kerekekre teszi Amerikát”, Galamb egy új autón, a T-modellen kezdett dolgozni. Visszaemlékezése szerint: „Mr. Ford így szólt hozzám: Joe, van egy ötletem. Tervezzünk egy új kocsit. Vigye a rajztábláját egy külön szobába, hozzákezdünk egy új modell tervezéséhez. Nem kell róla tudni senkinek. Az első dolog, hogy új sebességváltó kell, mert az eddigiekkel elégedetlen vagyok, nem elég praktikus… Vagy fél évet dolgoztam a sebességváltó megtervezésén. Utána 15 millió T–modellhez való sebességváltót gyártottak változtatás nélkül. Ez bolygómű volt, elejétől végéig én terveztem. Több lehetséges változatot dolgoztam ki, és abból választottuk ki a legjobbat… De közben megterveztük a T–modell többi részét is, például az alvázát és tartozékait. Én voltam a felelős mindenért…”

Galamb József a fentieken kívül még sok más konstrukciót is tervezett: megalkotta az olcsó Fordson traktort, részt vett többek között más Ford gépkocsi modellek tökéletesítésében, fejlesztésében, teherautókat, pályamunkás kocsikat konstruált, ugyanakkor a prototípusok kísérletein, új gyárrészlegek tervezésén és fejlesztésén is dolgozott. Az első világháborúban tervezett tengeralattjáró-keresőt és könnyű harckocsit, azt követően pedig karosszériát különböző gépkocsikhoz.

Galamb József a T-modell mellett új típus kifejlesztésén is dolgozott. A Ford Motor Company Triesztben megjelentetett kiadványa az alábbiakkal „búcsúztatta” a T-modellt, és vezette be az új autót: „A Ford Motor Company a 15 millió T-modell előállításával a világgazdaságot mintegy 300 millió lóerőnyi hajtóteljesítménnyel gazdagította. Az így felhalmozódott tapasztalatok a vállalat számára jelentős műszaki előnyt biztosítanak, amely lehetővé teszi, hogy az új modellel egy új automobil értékstandardot teremtsen meg… Így jön létre az új Ford, a legkülönlegesebb érték, amelyet a nagyközönségnek kínáltak.”


Hallgatói innováció

D B C K C K J N A R

az Óbudai Egyetemen BGK

Három évszázadon átívelő innováció Galamb József mellett Farkas Jenő és Balogh Károly – akik ugyancsak a Magyar Királyi Állami Felső Ipariskola tanulói voltak – közreműködött a Ford modellek tervezésében és gyártásának megszervezésében. Fő alkotásaik a XXI. század hallgatói innovációja révén eredeti szépségükben megtekinthetők az egyetem óbudai és józsefvárosi épületeinek aulájában. Az első Ford T-modell gyártósorról való legördülésének 100. évfordulója alkalmából a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar vásárolt egy 1922-ben gyártott T-modellt.

A korabeli jármű beszerzésének elsődleges célja volt egy technika- és iskolatörténeti helyiség létrehozása, ahol a mindenkori hallgatók megtekinthetik az egykori tanuló fő művét, a XX. század autóját. További cél volt a jármű bemutatása különböző „oldtimer” kiállításokon, részvétele veteránjármű programokon, és végül szemléltető eszközként való használata a képzésben.

Az Óbudai Egyetem első jogelődje kiemelkedő képességű és alkotó munkásságú tanulójának állított emléket a Galamb József Emlékszoba kialakításával a Népszínház utcában, és egy megvásárolt, majd felújított, 1929ben gyártott Ford A-modell elhelyezésével az egyetem Bécsi úti aulájában.

A T-modell restaurálása során, elfogadva a F.I.V.A. Műszaki Szabályzatának osztályozását, a III. csoportba sorolt, restaurált jármű szint elérése volt a cél, mely lelkes hallgatók bevonásával valósult meg.

Az intézmény a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával „A XX. század autója, 100 éves a Ford T-modell” címmel Gáti József – Horváth Sándor – Legeza László tollából, képekkel gazdagon illusztrált könyvet adott ki.


Hallgatói innováció

D B C K C K J N A R

az Óbudai Egyetemen BGK

„RECCS” Tésztahíd Építő Világbajnokság Több évtizedes hagyományokkal rendelkező tésztahíd építő versenyt számos európai és tengeren túli mérnökképző felsőoktatási intézményben rendeznek. A versenyzők szigorú szabályok alapján saját tervezésű hídszerkezetet készítenek száraztésztából, és azokat terhelési próbán eltörik. A versengés élményén túl az eredményes részvétel szakmai kihívást is jelent, hiszen egy maximális teherbírású szerkezet megépítése komoly mérnöki feladat, függetlenül annak anyagától.

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karának Gépszerkezettani és Biztonságtechnikai Intézete mintegy tizenöt évvel ezelőtt kapcsolódott a versengéshez. A kar hallgatói a kanadai Okanagan University College által szervezett, a századforduló időszakának legrangosabb világversenyét hat alkalommal nyerték meg. A kanadai megmérettetések tapasztalatai alapján az egyetem Bánki Kara 2004 óta szervezi RECCS márkanéven a tésztából épített hidak Kárpát-medencei, majd Közép-Európai Bajnokságát.

Az egyetem évtizedes tapasztalatok birtokában és a nagyszámú külföldi érdeklődő támogatásával 2011-ben Tésztahíd Építő Világszövetséget alapítva Tésztahíd Építő Világbajnokságot rendezett. Az első RECCS világbajnokság óta a versenyen 13 ország vett részt, 127 csapattal. A csapatokban összesen 240 hallgató 154 tésztaszerkezetet épített, amelyek együttesen 25 tonna terhelést bírtak el. A világcsúcsot híd- és tartó kategóriában is az Óbudai Egyetem Bánki Karának csapata tartja közel 600 kilogrammos teherbírással.


Hallgatói innováció

D B C K C K J N A R

az Óbudai Egyetemen BGK

Shell Eco-marathon 1985 óta minden évben megrendezik a Shell Eco-Marathont, amelynek jelszava a fenntartható mobilitás. A világ minden részéről nevező diákokat és hallgatókat a szervezők arra ösztönözik, hogy olyan járművet tervezzenek, amely a lehető legkevesebb üzemanyaggal, a lehető legnagyobb távolságot tudja megtenni.

2008-ban első alkalommal indult a versenyen a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar csapata a „Prototípusok” kategóriájában. A dél-franciaországi Nogarnóban 22 ország 206 csapatát felvonultató seregszemlén a kar hallgatói csapata kiemelkedő eredményt ért el: a biztonsági átvétel után talpon maradt 154 induló közül a csapat a verseny középmezőnyében végzett. A Shell Eco-marathon Europe 2015 versenyen az egyetem csapata már az előkelő 14. helyet szerezte meg, 565,3 km/l-es eredményével.


Hallgatói innováció

D B C K C K J N A R

az Óbudai Egyetemen BGK

Széchenyi Futam 2005 óta rendezik meg az Alternatív Hajtású Járművek Versenyét, a Széchenyi Futamot az Inno-Mobil Sportegyesület és a Széchenyi István Egyetem szervezésében. A verseny célja, hogy a benevezett csapatok technológiai elképzeléseiket bemutatva, fejlesztéseiket egymással is összemérve igazolják az alternatív erőforrások és a környezetbarát üzemanyagok létjogosultságát. A verseny értékelésekor a sebesség, illetve a futamon elért helyezés csupán az egyik szempont a döntéshozatalban. A zsűri az alkalmazott megoldások újszerűségét, a minél több egyedi ötlet megvalósítását is figyelembe veszi.

2010-ben az egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karának „Lezs-air” nevű csapata a tanulmányautó kategória ultrakönnyű osztályában sűrített levegővel hajtott autójával első helyen végzett. A 2011-es futamon egyetemünket két Bánkis csapat is képviselte. A verseny az ún. Le Mans-i szabályok szerint zajlott: egy óra alatt minél több kört kell megtennie a járműnek – ezért sokat számít a jármű fogyasztása és a csapatmunka, pl. a sűrített levegős palackcsere gyorsasága. A csapatok második és harmadik helyezést értek el. A 2013-as versenyen a Bánki Kar három csapata is megméretette magát. Az MVM 100.000 Ft-tal jutalmazta az előkelő második helyezést elért csapatot, valamint 1.000.000 Ft értékű különdíjat ítélt meg a fenntartható jövő érdekében végzendő fejlesztő munkájukhoz.

Az Óbudai Egyetemen 2006-ban indította útjára, és azóta minden évben megrendezi az Innovációs és Fenntartható Felszíni Közlekedés Konferenciát. A 2016-ban megrendezett X. Innováció és Fenntartható Felszíni Közlekedés Konferencia témái között szerepelt a járműirányítás és fejlesztés, pneumatikus és elektromos járművek, „smart city technológiák” és a mérnöki innovációs tevékenységek.


Hallgatói innováció

D B C K C K J N A R

az Óbudai Egyetemen BGK

Bosch Pneumobil verseny A Bosh Rexroth Pneumobil verseny célja, hogy Rexroth elemek felhasználásával tervezett és megépített jármű futamonként egy-egy palackkal (10 l, 200 bar) minél gyorsabb legyen, messzebbre jusson és kevesebbet fogyasszon. A 2008-ban, az első alkalommal megrendezett versenyen, a felsőoktatásban tanuló hallgatók által készített sűrített levegővel működő járművel az egyetem Bánki Karának csapata harmadik helyezést ért el. A 2009-es nemzetközivé vált versenyen 34 pneumobil mérte össze erejét három kategóriában: távolsági, gyorsasági és gyorsulási kategóriában, melyen a teljes hazai és néhány határon túli magyar és román műszaki felsőoktatási intézmény csapata képviseltette magát. A Bánki Kar három csapattal vett részt a megmérettetésen. A 2011-es év sikert hozott egyetemünknek. A három nevezett Bánkis csapat közül a „Lezs-Air” a pehelykönnyű, lineáris meghajtású járművével 6479 métert megtéve, a távolsági kategóriában bronzérmet szerzett. A 2012-ben megrendezett V. Nemzetközi Pneumobil Versenyre négy ország felsőoktatási intézményéből jelentkeztek hallgatók, 29 hazai és 12 külföldi csapat indult. Egyetemünk Bánki Karáról három csapat nevezett. A távolsági futamban, amelyen a cél az egy sűrített levegővel töltött palackkal a lehető legnagyobb távolság megtétele, a Lezs-Air nevű csapat 5439 méter megtételével az előkelő hatodik helyezést érte el, a hazai indulók között ugyanakkor a második lett. A Bosch a futamhoz kapcsolódóan bukósisak tervező versenyt is hirdetett, melyen a Science’s Kitchen fantázia nevű Bánkis csapat győzött. A 2013-as II. Rexroth Pneumobil Gálafutamot az Óbudai Egyetem rendezte Budapesten a Városligetben, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeummal együttműködve. A futamon 9 hazai és 2 külföldi felsőoktatási intézmény összesen 19 hallgatói csapata mérte össze tudását. A csapatoknak a megszokottól eltérően teljesen új szabályrendszerre, versenyszámokra kellett felkészülniük. A helyezések az úgynevezett palackcserés futamokon dőltek el. A futam különlegessége, hogy nemcsak a vezető és a jármű vett részt a konkrét versenyszámokon, hanem a csapattagok is.


Hallgatói innováció

D B C K C K J N A R

az Óbudai Egyetemen BGK

Bosch Elektromobil verseny A Bosch cég 2009-ben rendezte meg első alkalommal az Elektromobil versenyt. 2010-ben a II. elektromobil versenyre a csapat tagjai a harmadéves gépszerkesztő hallgatók közül kerültek ki. A jármű kormányzott első kerékkel és két hajtott hátsó kerékkel épült, a régebbi Shell versenyre készült jármű módosításával. A körversenyben vezetői hiba miatt megsérült a jármű, ezért a csapat a középmezőnyben végzett. A gyorsasági versenyben, ahol az adott pályahossz megtételéhez szükséges időt mérték, a sérült hajtóművel a 8. helyezést érte el a csapat, a legjobb műszaki megoldás versenyében 93 indulóból a 30. helyre került a konstrukció.

A 2012-ben negyedik alkalommal meghirdetett versenyen a versenykiírás a mérnökhallgatók számára a meghajtáson kívül tág fejlesztési teret biztosított, tehát a konstruktőri fantáziának, a kreativitásnak nagy szerepe volt. Egyetemünket a Bánki Kar két csapata képviselte. A legkreatívabb csapat és a legjobb műszaki megoldás kategóriában is I. helyezést ért el az egyetem.


Hallgatói innováció

D B C K C K J N A R

az Óbudai Egyetemen KVK

Mitsubishi – Scholarship nemzetközi verseny A Mitsubishi-Scholarship nemzetközi versenyt a Mitsubishi Electric Magyarországon, Lengyelországban, Csehországban és Szlovákiában 2009 és 2010-ben rendezte meg, a versenyzők országonként külön-külön megmérettettek, és a helyezéseket is országonként osztották ki. A magyarországi verseny fő szervezője a névadó mellett a Magyar Elektrotechnikai Egyesület volt. A verseny célja a Mitsubishi Electric automatizálási berendezéseivel a gyakorlatban is kialakítható olyan új és innovatív ötletek megalkotása, amelyekkel a gyártási folyamat során fokozott energia megtakarítás érhető el, vagy a társadalom javát szolgáló alkalmazás fejleszthető ki, illetve egy eredeti és újszerű alkalmazás jöhet létre egy Mitsubishi termékeket tartalmazó képzeletbeli „eszköztár” segítségével. A 2009-es versenyen a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar hallgatója „A társadalom javát szolgáló alkalmazás kifejlesztése” című témakörben indult. A nyertes dolgozat témája egy olyan összetett oktatási modell, melynek segítségével növelni lehet a villamosmérnök képzés színvonalát, és ily módon képzettebb mérnökök kerülnek ki a gazdaságba. Győztes hallgatónk 2000 eurós tanulmányi ösztöndíjban részesült, a kar pedig egy felsőkategóriás Mitsubishi Electric LCD projektort kapott ajándékba.

A 2010. évi versenyen az Automatika Intézetének hallgatója a „Tervezd meg szülővárosod kereszteződését” témakört választotta, és dolgozatával megszerezte kategóriája első helyezését. Témája két debreceni főútvonal, a Böszörményi út – Füredi utca kereszteződése volt, mely már korábban is lámpás kereszteződés volt, de a hallgató felfigyelt a szabályozott átkelő „humán oldalára”. Nehéz volt ugyanis a mentőnek áthaladni, a hosszú zebrák és a rövid zöld miatt nehezen értek át az idős, vagy nehezen járó emberek a túloldalra. A hallgató a kidolgozott pályamunkájáért 2000 eurós tanulmányi ösztöndíjban részesült.


Hallgatói innováció

D B C K C K J N A R

az Óbudai Egyetemen BGK

„WorldSkills” és „EuroSkills” Bajnokság Az 1953-ban alapított „WorldSkills” olyan egyedülálló, nemzetközi tagsággal rendelkező non-profit szervezet, amely világszerte emelni kívánja a szakismeretek és a szakmai továbbképzés színvonalát. Legfontosabb tevékenysége, hogy különböző tagországokban regionális, országos versenyeket szervez, és kétévente megrendezi a WorldSkills világversenyt.

Az EuroSkills szervezet 2007-ben jött létre, az előzőekben megjelölt feladatok európai koordinációja céljából, a lisszaboni folyamat célkitűzéseinek támogatása érdekében. A két szervezet évente rendezi meg a szakmai versenyeket: páros évben EuroSkills, páratlan évben WorldSkills versenyre kerül sor mintegy negyven szakmában, szakmacsoportokban.

A Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnika Mérnöki Kar másodéves mechatronika szakos hallgatója, és csapattársa 2009-ben a középmezőnyben végzett a mechatronika szakmában meghirdetett „WorldSkills” Világbajnokságon, 2010ben bronzérmet szerzett, a Lisszabonban megrendezett „EuroSkills” Európa Bajnokságon.

A mechatronika szakterület országos válogatóversenyét a Festo Kft. támogatásával bonyolították le 2009-ben felsőoktatási intézmények hallgatói és szakközépiskolás diákok közreműködésével.


Hallgatói innováció

D B C K C K J N A R

az Óbudai Egyetemen niK

Robotrepüléssel kapcsolatos kutatás és fejlesztés A Neumann János Informatikai Karon 2000-ben kezdődött az a robotrepüléssel foglalkozó projekt, melynek elsődleges célja egy olyan autonóm robotrepülőgép megalkotása volt, amely képes önálló módon, előre beprogramozott útvonal végigrepülésére, miközben annak mozgását folyamatosan nyomon lehet követni egy földi állomás segítségével. A projekt során számos hallgató vállalt feladatokat a rendszer fejlesztésében. Ezen hallgatói munkákból születtek OTDK I-III. helyezések.

A fejlesztés során a Kar – messze túlhaladva a kezdeti célokat – megalkotott egy kliens-szerver architektúrájú földi szoftvert. Ez a szoftver főbb funkcióit tekintve alkalmas a repülőgép adatainak folyamatos megjelenítésére egy úgynevezett „Virtuális Pilótafülke” nézetén keresztül, lehetőséget biztosít útvonaltervezésre, a fedélzeti kamera képének megjelenítésére, valamint a robotegység paraméterezésére. A kliens-szerver architektúra lehetőséget biztosít egy több munkahelyes földi állomás kialakítására, ami nagymértékben segíti a robotrepülőgép üzemeltetésének hatékony kiszolgálását.


Hallgatói innováció

D B C K C K J N A R

az Óbudai Egyetemen Bejczy Antal „Az űrrobotika atyja” versenyek A nemzetközi tudományos közélet 2015-ben ünnepelte a magyar származású Prof. Dr. Bejczy Antal fizikus, a NASA Jet Propulsion Laboratory vezető kutatója, a California Institute of Technology professzora, a Washington University in St. Louis professzora, az Óbudai Egyetem tiszteletbeli doktora, a nemzetközi űrkutatás és robotika kiemelkedő személyisége 85. születésnapját. A Bejczy Antal iRobottechnikai Központ kezdeményezésére „Az űrrobotika atyja” rendezvénysorozaton három kategóriában hirdettek meg pályázatot egyetemi és főiskolai hallgatóknak, valamint középiskolai diákoknak. Robotépítő verseny A robotépítő versenyen a rendezők a pályázóktól Bejczy Antal robotikai kutatásaihoz kötődő működő robotmodell elkészítését kérték. A versenyzők „LEGO robot” és „egyedi robot” kategóriában nevezhettek.

A robotnak egy „marsi” körülményeket imitáló pályán kellett végrehajtania autonóm pályakövetést, útválasztást, akadálykerülést és színfelismerést, valamint tárgymozgatást. euRathlon 2015 szabadtéri robotika verseny Az euRathlon szabadtéri robotika verseny célja, hogy a résztvevő csapatok innovatív megoldásaik, fejlesztéseik életképességét bizonyítsák, és mérjék össze tudásukat az általuk tervezett robotok intelligenciáján és önálló cselekvőképességén keresztül valódihoz hasonló vészhelyzeti szituációkban földön, vízben, levegőben. Erik, az Óbudai Egyetem OUBOT csapat Sparus II típusú tengeralattjáró robotja kiemelkedő teljesítményt nyújtott az olaszországi Piombinoban megrendezett euRathlon 2015 szabadtéri robotika versenyen. Az Óbudai Egyetem Bejczy Antal iRobottechnikai Központja, a Neumann János Informatikai Kar és a BioTech Tudásközpont kutatóiból alakult OUBOT csapata által tervezett tengeralattjáró robot a szoros mezőnyben és sokszor a merüléseket meghiúsító időjárási, vagy éppen a nem megfelelő technikai körülmények ellenére is újra bizonyította, hogy a hazai robottechnikai kutatás a világ élmezőnyébe tartozik. A csapat az előkelő 4. helyen végzett a tizenegy tagú nemzetközi mezőnyben.

Esszéíró verseny Az esszéíró versenyen az egyéni pályázóktól olyan eszszék, dolgozatok elkészítését várták a szervezők, amelyek a mai fiatalok nézőpontjából átfogóan, vagy életének egy-egy időszakára, illetve részletére fókuszálva mutatják be Bejczy Antal életét, munkáit. Grafikai verseny A Bejczy Antal grafikai versenyre egyéni pályázóktól, szabadon választott kézi vagy számítógépes grafikus technikával elkészített alkotásokat vártank a szervezők, amelynek tartalma kapcsolódik Bejczy Antal űrrobotika területén folytatott tevékenységéhez.


Hallgatói innováció

D B C K C K J N A R

az Óbudai Egyetemen niK

Eredményes mobil robot projektek Mobil robotok építésével és a kapcsolódó navigációs feladatok megoldásával 15 éve foglalkoznak a Neumann János Informatikai Kar hallgatói az oktatók vezetésével. Az első ilyen szerkezetek között négylábú és hatlábú lépegetőket találunk. Gépi látás alapú akadályelkerülésre több guruló berendezés is képes volt, de egy robot vitorlás is a fejlesztés eredményeként jelent meg. E robotok hazai és nemzetközi kiállításokon, vásárokon is bemutatkoztak (Hannover Messe, Touluse, Grenoble, Lipcse, Hungelektro-Hungamat).

A fejlesztések folytatódtak, és újabb, egyre összetettebb feladat megoldására képes szerkezetek biztosítottak kiemelkedő sikereket, az Országos Tudományos Diákköri Konferencián pedig rendre első helyezést. Egyedülálló eredménynek értékeljük, hogy a robotikával, anyagmozgató gépekkel és logisztikával fogalakozó OTDK tagozat utóbbi hat alkalmából ötször NIK-es pályamunka lett az első.

A 2008. évi Magyarok a Marson országos verseny 2. helyezettje az a guruló robot, amely képes volt akadályok elkerülésére és minél több víz adott idő alatti összegyűjtésére. A rendszer körbelátó optikával egészült ki és így környezet térképezési és navigációs feladatok valós idejű megoldása is lehetővé vált, szintén OTDK első helyezést biztosítva a szerzőknek. 2011-re a strukturális megvilágítást alkalmazó gépi látás technikával, valamint a Kinect szenzor használatával olyan beltérben és kültérben működő navigációs rendszert sikerült kifejleszteni, amely már nemcsak kétdimenziós térképet, hanem 3D-s modellt is tud már részlegesen készíteni és ezt felhasználva, akadályokat kikerülve célpozícióba eljutni.

A munkák nemcsak hallgatói versenyeken szerepeltek, hanem több mint húsz, hallgatókkal közösen készített, nemzetközi konferenciacikk formájában is megjelentek.


Hallgatói innováció

D B C K C K J N A R

az Óbudai Egyetemen BGK

KVK

RKK

Országos Irányítástechnikai Programozó Verseny 1994 óta évente megrendezik az Országos Irányítástechnikai Programozó Verseny (PLC verseny), melyen a programozható irányítások szakterületét művelő felsőoktatási intézmények vesznek részt. A verseny háromfordulós. Az első napon a csapatok elméleti feladatokat oldanak meg az automatizálás tágabban értelmezett területéről, a második és harmadik napon pedig éles technológiára írnak PLC vezérlő programot, gyakorlatilag vakon, hiszen - a feladat bemutatását leszámítva - magához a technológiához minden csapat csak néhány percig csatlakoztathatja a PLC-jét.

2011-ben az egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kara adott otthont április 20-22. között a Felsőoktatási Irányítástechnikai Oktatás-módszertani Egyesület (FIOM) által minden évben kiírt nagyszabású hallgatói versenynek, melynek során 10 felsőoktatási intézményből 18 csapat mérte össze tudását.

A szakmai színvonal biztosítása és a kiegyensúlyozott elbírálhatóság érdekében az intézményenként delegálható csapatok száma korlátozott, kettő lehet. Az Óbudai Egyetemet évek óta a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar, illetve a Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar hallgatói csapatai képviselik.

A nagy érdeklődéssel kísért programon az első két helyezést a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar óbudai Automatika Intézetének csapatai, a harmadik helyet a Tavaszmező utcai Műszertechnikai és Automatizálási Intézet vitte el, a házigazda Bánki Kar csapata a kilencedik helyen végezett.

A PLC verseny kiterjedt ipari kapcsolatokkal rendelkezik. A szakterület hazai és nemzetközi vállalatai mind megtalálhatók a szponzorok sorában. Ezek a támogatók nem csak tárgyjutalmakat ajánlanak fel, de arra is lehetőséget kapnak, hogy állásajánlataikkal közvetlenül elérhessék a számukra fontos tehetséges mérnökjelölteket. A nagy múltú verseny történelmében az is gyakran előfordult, hogy a szponzorok képviseletében olyan vezető szakemberek jelentek meg, akik korábban maguk is versenyzők voltak, így a jutalmakat tulajdonképpen saját utódaik számára adhatták át.


Hallgatói innováció

D B C K C K J N A R

az Óbudai Egyetemen rkk

Innovációs worKshopok I. European Metal Inspirations - nemzetközi design workshop, Kassa 2014. 12. alkalommal rendezték meg Kassán a Metal Inspirations workshop-ot a kassai Technical University szervezésében hat ország 25 hallgatója, köztük az Óbudai Egyetem két, az Ipari termék- és formatervező mérnöki szak textil és enteriőr tervező mérnökhallgatója részvételével. A résztvevőknek 10 nap alatt kellett önálló képzőművészeti és design műtárgyakat alkotniuk a helyi főtámogató vállalat fémanyagainak felhasználásával. Hallgatóink közös munkát készítettek „United in Universe” címmel, melyben a különböző anyagok használata és a látvány egyaránt érdekes volt. Három alkotással is szerepeltek a kassai Technikai Múzeumban rendezett kiállításon: a „28 lábú szék” szellemessége és a „TV asztal” érdekessége felkeltette a látogatók érdeklődését.

Ezüstérem a kirakatversenyen!

Leginnovatívabb szakdolgozat

A MAXCity Lakberendezési Áruház évente megrendezett Design+ kiállítás és vásár tematikus kirakatrendező versenyén a kar formatervező mérnökhallgatói 2014-ben és 2015-ben is a 2. helyet szerezték meg az „Eredet” illetve a „Kincs, ami nincs” filmek inspirálta kirakatokkal.

Az Óbudai Egyetem a Leginnovatívabb szakdolgozatokat is díjazza. 2016-ban az RKK hallgatója nyerte el az első helyet közösségi terek akusztikai komfortjának javításával foglalkozó szakdolgozatával. Olyan lámpacsaládot tervezett, mely nagy nyitott terekben csökkenti a zajt, miközben hasznos és látványos kiegészítője a térnek. A prototípust saját maga legyártatta, és a dolgozathoz üzleti terv is készült, hiszen lehetséges, hogy gyártó is akad rá.

2014-ben Az Eredet c. film inspirálta kirakattervük alapkoncepciója egy kartonpapírból, háromszögekben hajtogatott modulszerkezet volt, mely az egyik oldalon függőleges hajtásokká alakult. Az ötletgazdag látványhoz 72 darab A/2-es lapot használtak fel, melyeket a hajtogatások után több részletben szereltek fel a kirakat falára. Az igényes, plasztikus, színátmenetes festés két napig tartott. 2015-ben a „Kincs, ami nincs” film ihlette terv alapkoncepciója egy víz alatti tér megrendezése volt, ahol egy narancssárga X jelezte a virtuális kincs helyét. A vizet egyrészt 36 méter türkizkék szaténanyag ritmikus redőzésével, másrészt a falra vetített tenger alatti világ megjelenítésével oldották meg hallgatóink. A kékre festett falakkal, a plasztikus háttérben elhelyezett fehér és narancsszínű bútorokkal és lámpákkal izgalmas összhangot teremtettek.


Hallgatói innováció

D B C K C K J N A R

az Óbudai Egyetemen rkk

ruhatervező pályázatok A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. 2012 nyarán „Gellért, a divat strandja!” címmel, a ’20-as és ’30-as éveket idéző fürdőruha és strandöltözék pályázatot hirdetett. A tervezőknek először 2-3 darabos fürdőruha-, illetve strandkollekciót kellett tervezniük és igényes rajzokkal, anyagmintákkal prezentálniuk. A Rejtő Kar hallgatója tervezte a három legátgondoltabban összehangolt és rafináltan elegáns fürdőruhát. Több hetes, szorgalmas munkáját és egyedi ötleteit a zsűri I. helyezéssel ismerte el. A kész pályaműveket látványos divat show-n mutatták be a Gellért fürdőben.

A FŐKERT Nonprofit Zrt, a Sonia Produkciós Kft és a GLAMOUR magazin divatpályázatot írtak ki főként virágihletésű és díszítésű darabok megalkotására, melyek újszerű anyaghasználatukkal és eredeti megoldásaikkal tökéletesek egy budapesti romantikus estére. Közönségdíjat kapott makramé felsőrésszel készített ruhájáért a kar ipari termék- és formatervező mérnöki szakos hallgatója. A nyertes pályamunkák nagyszabású divat show-n mutatkoztak be 2015ben a „Tedd meg Magadért” rendezvényen a Margitszigeti zenélő szökőkútnál.

A kazincbarcikai 4. Kolorfesztiválon az újrahasznosítás jegyében 2016-ban a gumi volt a kötelező alapanyag. Az idei Ökodizájn pályázaton a zsűri tetszését az RKK másodéves formatervező hallgatójának makramé-technikával készített ruhaköltemény nyerte el, amely használt bicikli belsőkből készült. Az extrém divatbemutatón a ruhát Muri Enikő énekesnő mutatta be.


Hallgatói innováció

D B C K C K J N A R

az Óbudai Egyetemen rkk

Csomagolási és design pályázatok A Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség (CSAOSZ) minden évben meghirdeti a Hungaropack Student Csomagolástervezési Diákversenyt. A versenyen az RKK végzős és már diplomázott hallgatói évek óta kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. 2012-ben Hungaropack Student díjat nyert el 3 hallgatónk is, a „Háztartási fényforrás készlet doboza” című , a „Kristall Vodka csomagolás arculattervezése” című és a „ Fogkrém formatervezett társított karton csomagolása” című pályaművek. 2014-ben a díjat egy könnyűipari mérnökhallgató kapta „Kerékpárszállító bőrönd” c. munkájáért. A díjnyertes pályázók kiküldhetik pályamunkáikat az egyesült államokbeli világversenyre.

Az MVM NET Zrt. 2016. elején kreatív pályázatot hirdetett új stratégiáját bemutató szimbólum elkészítésére. Az Óbudai Egyetem szakmai zsűrijének javaslata alapján a cég is értékelte a nagy számban beérkezett pályaműveket. A kreativitás, a pályázati kiírásban foglalt szakmai és tartalmi kritériumok megvalósulása alapján formatervező mérnökhallgatónk tervére esett a választás A Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar két ipari termék- és formatervező szakos hallgatója első helyezést ért el a németországi központú STI GROUP csomagolástervezési diákversenyén. Valentin napi ajándék csomagolásuk megtervezésekor mindenképpen olyan konstrukció kialakítására törekedtek, amely figyelemfelkeltő és egyedi formavilágú. Az ajándékcsomagolás egy könyvet és néhány csokoládét tartalmaz, amit egy beépített polc választ el egymástól. Másik tervük, a Valentin napi ékszercsomagolás remekül társítható a nagyobb méretű könyv és csokoládé csomagolással. A díjat Fuldában, a cég székhelyén vehették át 2014. november 10-én.

Innováció az Óbudai Egyetemen  

Az elmúlt évek hallgatói és kutatói innovációinak bemutatása.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you