Page 1

Redovito pokazujte svoje madeže dermatologu, pa i one koje volite vidjeti na svojoj koži

vodi» za za©titu od sunca

Labo rato i res De rmatol o g iq u es A v ène


Madeži katkad mogu biti opasni...

Kako možete sami pregledati kožu?

Madeži su pigmentirane mrlje koje se pojavljuju na koži, a razvijaju se iz melanocita. U veÊini su sluËajeva dobroÊudni i takvi ostaju cijeli život. No, svaka promjena njihova izgleda može biti upozorenje kako je možda rijeË o melanomu, zloÊudnom tumoru kože koji se razvija iz melanocita.

Redoviti samopregled kože nužan je radi ranog otkrivanja melanoma. Možete ga lako napraviti uz pomoÊ ogledala, poštujuÊi ABCDE pravilo. Za pomoÊ možete zamoliti i Ëlana obitelji.

ABCDE pravilo olakšava praÊenje stanja vaših madeža. Asymmetry - Asimetrija Border - Rubovi Color - Boja Diameter - Promjer Evolution - Razvoj Primijetite li na madežu promjene izgleda prema ABCDE pravilu, obratite se svojem dermatologu. Jer što se problem prije otkrije, uspješnije se lijeËi.

1

2

UobiËajen izgled dobroÊudnih madeža

Okrugao i simetriËan oblik

Pravilan i ujednaËen rub

Jednobojan

Promjer manji od 6 mm

3

Tijelo pregledajte stojeÊi pred ogledalom podignutih ruku, sprijeda, straga DržeÊi oglei s obje strane. dalo u rukama pogledajte stražnju stranu vrata te ciPregledajte jelo vlasište, nadlaktice, razdjeljak po podlaktice razdjeljak. i šake. Pregledajte donji dio lea i stražnjicu. Pregledajte stražnju stranu nogu, prostor izmeu prstiju, tabane i genitalno podruËje.

4

5

6

U sluËaju najmanje sumnje obratite se dermatologu.


Kako izabrati odgovarajuÊi faktor zaštite od sunca? O visno o vašem tipu kože i vrsti izlaganja suncu,

izaberite proizvod za zaštitu od sunca s odgovarajuÊim zaštitnim faktorom

Osobe izrazito osjetljive na sunce Tijekom izlaganja suncu uvijek izgore (imaju vrlo svijetlu kožu, pjege i crvenu kosu).

EKSTREMNA IZLOŽENOST Visoke planine, gleËeri, tropski krajevi...

Vrlo visoka zaštita

50+

Visoka zaštita

50

SPF

Vrlo visoka zaštita

50+

SPF

Osobe osjetljive na sunce Tijekom izlaganja suncu mogu izgorjeti, ali istodobno dobro tamne (imaju svijetlu Vrlo visoka zaštita kožu i smeu ili plavu kosu). 50+SPF Osobe tamnije puti Mogu izgorjeti jedino ako se izlažu suncu u ekstremnim uvjetima (imaju svijetlu kožu, ali im je put maslinasta).

INTENZIVNA IZLOŽENOST Boravak na plaži, dugotrajne aktivnosti na otvorenom...

30

SPF

Osobe otporne na sunce Imaju crnu kožu i nisu sklone ope- Umjerena zaštita klinama od sunca. 20SPF

30

SPF

Umjerena zaštita

20

SPF

Niska zaštita

10

SPF

30

SPF

Visoka zaštita SPF

Visoka zaštita

50

SPF

50

UMJERENA IZLOŽENOST Aktivnosti na otvorenom...

SPF

Umjerena zaštita

20

SPF

Niska zaštita

10

SPF

Niska zaštita

10

SPF


Koliko proizvoda za zaštitu od

sunca treba nanijeti na kožu?

Za u»inkovitu za©titu od sunca na kožu treba nanijeti odgovaraju∆u koli»inu proizvoda.

Kako biste zadržali istu razinu zaštite na koži, pratite naputke za razliËita pakiranja:

7 pritisaka na pumpicu za lice i vrat*

Savjeti dermatologa za zdrav boravak na suncu

Izbjegavajte izlaganje suncu izmeu 12 i 16 sati. Prije izlaganja suncu nanesite sredstvo za zaštitu od sunca. Redovito ponavljajte nanošenje sredstava za zaštitu od sunca, svaka dva sata te nakon svakog kupanja i brisanja ruËnikom.

SPRIJEDA

STRAGA

Dužina 1 prsta za zonu 1 Dužina 2 prsta za svaku od zona od 2 do 11*

Ne koristite sredstvo za zaštitu kako biste produljili vrijeme izlaganja suncu. Opekline od sunca su opasne, osobito za djecu.

Primjerice, šest pritisaka na pumpicu dovoljno je za nadlakticu odrasle osobe, a tri, Ëetiri pritiska za nadlakticu djeteta* * Smanjujete li koliËinu proizvoda, istodobno smanjujete visinu zaštite. Stik: Sedam puta prevucite stik preko podruËja koje želite zaštititi. Kompaktni puder: detaljno nanesite proizvod na cijelo lice (oko 1g pudera).

Zaštitite se majicom, kapom i sunËanim naoËalama. Bebe i mala djeca ne trebaju se izlagati suncu. Redovito provjeravajte madeže prema ABCDE pravilu.


Poklonite više pažnje zaštiti od sunca! »im primijetite promjenu na nekom madežu, ne oklijevajte, nego se obratite dermatologu.

Laboratoires Dermatologiques Avène 45, Place Abel-Gance - 92100 Boulogne - Paris www.eau-thermale-avene.com

Eau Thermale Avène - vodič za zaštitu od sunca  

Uz poštivanje savjeta te pravilan izbor proizvoda i razine zaštite, još možete sebi priuštiti kvalitetan i zdrav boravak pod suncem!