Page 1

1 | 2009 Zákaznický newsletter Eaton Power Quality

Vytváření jednotné obchodní značky

Strana 4

Nepřerušené napájení pro superpočítač BMW Sauber Strana 6

Společnost Global Switch si vybrala Eaton pro své centrum v Paříži Strana 9


Eaton Corporation Eaton Corporation je průmyslovým výrobcem se širokým sortimentem, jehož obrat dosáhl v roce 2008 15,4 mld USD. Eaton je ve světě přední společnost v oblasti elektrických systémů pro kvalitní napájení, rozvody a řízení, v oblasti součástí pro hydrauliku, systémů a služeb pro průmyslová a mobilní zařízení, v oblasti paliv pro letectví a kosmonautiku, hydraulických a pneumatických systémů pro komerční a vojenské použití a v oblasti hnacích soustav a hnacích jednotek pro kamiony a automobilový průmysl optimalizovaných z hlediska úspory paliva a bezpečnosti. Eaton má přibližně 75,000 zaměstnanců a prodává své výrobky zákazníkům ve více, jak 150 zemích. Další informace jsou na www.eaton.com. Elektrotechnická sekce Eaton je předním světovým výrobcem elektrických řídicích systémů, rozvodů energie a výrobků a služeb pro průmyslovou automatizaci. Celosvětově známé obchodní značky Cutler-Hammer®, MGE Office Protection Systems™, Powerware®, Holec®, MEM®, Santak® a Moeller , poskytují zákaznicky přizpůsobená řešení PowerChain Management®, sloužící v celém světě potřebám napájení v průmyslu, ve státní správě, veřejných službách, v obchodní sféře, v domácnostech, v IT sféře, v kritických aplikacích a na trhu subdodavatelů pro jiné dodavatele (OEM markets). Belgie Eaton Manufacturing LP Belgium Tel. +32-2-348 44 10 Belgium-info@eaton.com

Nizozemí Eaton Power Quality S.L. Tel. +34 902 104 220 info.es@eaton.com

Tel. +32-15-44.55.00 UPSmuizenBE@eaton.com

Norsko Eaton Power Quality Norge Tel. +47 23 03 65 50 salesnorway@eaton.com

Česká republika Eaton Electric s.r.o Tel. +420 234 769 500 UPSinfoczech@eaton.com Dánsko Eaton Power Quality Denmark Tel. + 45 368 67 910 UPSSalesdenmark@eaton.com Finsko Eaton Power Quality Oy Tel. +358 9 452 661 PowerwareMyynti@eaton.com Francie Eaton Power Solutions Tel. +33 1 60 12 74 00 powerwarefrance@eaton.com Itálie Eaton Manufacturing LP Tel. +39 02 955 42 309 MarketingEmlp@eaton.com Middle East, East Africa & Central Asia Tel. +971 4 881 1933 MiddleEast@Eaton.com Německo Eaton Power Quality GmbH Tel. +49 7841 604 0 e-mail: infogermany@eaton.com The Netherlands Eaton Manufacturing LP the Netherlands Tel. +31-78-652 16 80 netherlands-info@eaton.com

2

North Africa & French Dom-Tom Tel. + 212 22 95 77 40 KassemBenhaddou@Eaton.com Polsko Eaton Power Quality SA Oddzial w Polsce Tel. +48 22 331 85 24 upssalespoland@eaton.com Portugalsko Eaton Manufacturing LP Portugal Tel. + 351 21 421 74 30 ritalourenco@eaton.com Rusko (SNS) Eaton Power Quality Oy, Moscow branch Tel. +7 495 981 37 70 UPSRussia@eaton.com Slovenská republika Eaton Electric Solutions s.r.o. Tel. +421 244 637 046 UPSinfoSlovakia@eaton.com

Elektronická verze informačního bulletinu je k dispozici na www.eaton.com/powerware Zákaznický informační bulletin Eaton Power Quality 1/2009 Vydavatel Eaton EMEA Eaton Power Quality Oy Koskelontie 13, 02920 Espoo, Finland Tel. +358 9 452 66 1 Fax +358 9 452 66 396 www.eaton.com/powerware Šéfredaktor Anita Putkinen anitaputkinen@eaton.com Vedoucí vydavatel Elisa Ylinen elisa.ylinen@conexio.fi

Sub -Saharan Africa Tel. +225 212 415 12 AboubacarFofana@Eaton.com

Vydavatelství PR Agency Conexio

Švédsko Eaton Power Quality AB Tel. +46 8 598 940 00 infosweden@eaton.com

Grafický návrh KPL Graphics kari.lehkonen@kpl.fi

Velká Británie Eaton Power Quality Ltd Tel. +44 (0) 1753 608 700 acukpowerware@eaton.com

ISSN 1795-9314


Slovo šéfredaktora

Nové výzvy, lepší řešení Přes dnešní rozbouřené ekonomické klima zůstávají některé věci neměnné: Eaton® bude mít vždy za cíl poskytovat svým zákazníkům stále lepší produkty a služby. Probíhající přeměna strategie značky, kdy jsou všechny značky používané společností sjednocovány pod jedinou silnou - Eaton, tento cíl podporuje tím, že umožní zákazníkům snáze identifikovat naše důvěryhodné označení. Značka Eaton nyní též zahrnuje po celém světě širší škálu produktů a služeb, než kdykoli před tím. Naše snaha po dokonalosti byla též oceněna externím hodnotitelem: konzultační a prognostická firma Frost & Sullivan udělila společnosti Eaton za rok 2008 titul “Company of the Year”na evropském trhu zdrojů nepřerušeného napájení (UPS). Ocenění je každoročně udělováno společnosti, která vykazuje ve svém oboru kvalitu, nemající obdoby. Udělení titulu je závislé na mnoha faktorech, včetně rozvoje podnikání, konkurenční strategie, spokojenosti zákazníků a vedoucího postavení v oboru. Management adresáta titulu musí být vnímán jako výjimečný a adresát musí vykazovat odpovídající růst. Adresovaná společnost musí nabízet produkty či služby vysoké kvality a mít pozitivní sociální a ekonomický vliv na místní i vnitrostátní komunity. Společnost Eaton vděčí za svůj úspěch zejména kombinaci zákaznicky orientovaných iniciativ, inovací produktových řad, akvizic a geografické expanze. Jsme vděčni za toto uznání a budeme iniciativně pokračovat ve stejném duchu i v budoucnu. V tomto čase rostoucích ekonomických nejistot, kdy si žádný podnikatelský subjekt nemůže dovolit ztratit obchod z důvodu poruchy napájení, chceme nadále nabízet našim zákazníkům produkty a řešení, které jim pomohou zabezpečit jejich klíčové prvky a aktiva. Zabezpečení kritických aktiv umožní našim zákazníkům s důvěrou čelit budoucím výzvám a vítězně se s nimi vypořádat. Všichni od společnosti Eaton Vám přejí velice úspěšný rok 2009! Anita Putkinen Šéfredaktor

3


Vytváření jednotné obchodní značky

Divize Eaton Power Quality reformovala strategii ohledně své obchodní značky tak, aby poskytovala portfolio všech produktů kvalitního napájení pod jediným symbolem – Eaton. Značkové produkty Powerware a MGE Office Protection Systems budou od nynějška spadat pod značku Eaton.

4


Eaton divizi Power Quality došlo

Během posledních několika let posílila

za poslední rok k mnoha změnám, včetně integrace s firmou MGE

společnost Eaton podstatně svou lokální přítomnost po celém světě. Silná pozice vznikla jednak integrací lokálních distribučních řetězců firem, které byly předmětem akvizice, jednak masivním rozšířením sítě lokálních partnerů. “Kombinace lokální přítomnosti se zdroji, které jako globální společnost máme k dispozici, nám umožňuje poskytovat partnerům a zákazníkům veškerou podporu, kterou potřebují” upozorňuje pan Verley.

Office Protection Systems. Loni v létě spustila Eaton Corporation prostřednictvím svých různých branží globální úsilí směřující k posílení vnímání společnosti jako představitele technologického pokroku ve světě. Na podporu této globální iniciativy a pro další potvrzení orientace Eaton na poskytování nejlepších řešení kvalitního napájení pro zákazníky a partnery stanovila společnost Eaton pro svou divizi Power Quality strategii převodu značek. “Hlavním cílem strategie převodu značek je vytvořit sjednocující značku Eaton, která bude při uspokojování potřeb zákazníků a partnerů Eaton silnější než pouhé sloučení jednotlivých komponent” shrnuje pan Mathieu Verley manažer pro marketingovou komunikaci divize Eaton Power Quality pro Evropu, Střední východ a Afriku. “Díky nedávným akvizicím firem MGE Office Protection Systems a Phoenixtec®, jsme se ve světě dostali jednoznačně na druhou pozici v oblasti poskytování řešení pro ochranu, rozvod a správu napájení, při čemž v mnoha zemích jsme při tom na prvém místě. Nicméně stále ještě nejsme na všech trzích známi jako Eaton. Někteří z našich partnerů a zákazníků se na nás obracejí jako na představitele značek Powerware, nebo MGE Office Protection Systems. Přišel čas vybudovat podvědomí jediné značky – Eaton” zdůrazňuje pan Verley.

LOKÁLNÍ PŘÍTOMNOST, GLOBÁLNÍ ZDROJE Strategie jednotné značky je ztělesněním slibu společnosti Eaton: dělat to, co je důležité pro to, aby všem – zákazníkům, zaměstnancům a akcionářům byla poskytována kvalitní protihodnota. “Pochopení problémů které jsou “hlavním programem” našich zákazníků a dalších investorů nám umožňuje poskytovat moderní řešení, která jim pomohou dosáhnout jejich cílů” zdůrazňuje pan Verley. “Po sloučení našich akvizicí pod jedinou značku Eaton, můžeme nabídnout našim partnerům a zákazníkům širokou škálu řešení a služeb kvalitního napájení, která bude představovat tu nejlepší reakci na jejich specifické požadavky”.

JEDNA ZNAČKA, DVĚ PRODUKTOVÉ ŘADY Nová strategie značky je zacílena na vytvoření jednoho konzistentního produktového portfolia pod hlavní značkou Eaton, která se bude dále dělit na dvě produktové řady. “Dřívější značky Powerware a MGE Office Protection Systems v současnosti přecházejí jako produktové řady Powerware a Pulsar pod značku Eaton. To nám umožňuje provázat historické značky se značkou Eaton a tím vytvořit silnější identitu Eaton” vysvětluje pan Verley. Podle pana Verleye, poskytne nová strategie značky partnerům a zákazníkům divize Power Quality spoustu výhod. “S tím, jak přecházíme na značku Eaton, získávají naši investoři produktovými řadami Pulsar a Powerware další výhody ve srovnání s dřívější nabídkou. Spojení zkušeností s moderními technologiemi a know-how některých renomovaných hráčů na trhu nám umožňuje nabízet komplexní výběr produktu. V budoucnosti hodláme integrovat naše špičkové technologie do všech nových produktů, abychom poskytli našim zákazníkům nejefektivnější dostupná řešení a služby”. Značková strategie rovněž pomáhá při rozšiřování vnímání jediné značky mezi zaměstnanci. “Uvnitř společnosti využíváme výhod zjednodušeného managementu značky a menší provozní složitosti, stejně jako lepšího působení všech marketingových aktivit při vytváření jediného názvu, a rovněž lepšího zviditelnění a zvýšené konkurenceschopnosti. Teď jsme všichni Eaton, sdílíme společné hodnoty a využíváme výhod rozdílného historického vývoje našich týmů. Věřím, že rovněž naši zákazníci poznají výhody z toho plynoucí” říká pan Verley.

“Dřívější značky Powerware a MGE Office Protection Systems v současnosti přecházejí jako produktové řady Powerware a Pulsar pod značku Eaton.“

HLADKÝ PŘECHOD POMOCÍ CÍLENÉ KOMUNIKACE Prvá fáze implementace nové strategie značky proběhla koncem minulého roku, kdy společnost Eaton začala uvádět svou značku v řadě reklam a marketingových materiálů a vysvětlila, co Eaton znamená a odkud pochází. Druhá fáze na počátku roku 2009 se orientuje na oznamování přechodu na jednotnou značku jednotlivým partnerům a zákazníkům. “Chtěli jsme zajistit hladký převod značky na všech úrovních. Minimalizovali jsme změny z pohledu našich investorů a v širokém měřítku jsme publikovali naší strategii tak, abychom zajistili všeobecnou a úplnou informovanost o změně. Jedním z příkladů je rozhodnutí ponechat u všech našich dosavadních produktů jejich typová a referenční čísla, aby se zabránilo zmatkům” zdůrazňuje pan Verley. Protože značná část obchodních operací Eaton divize Power Quality probíhá přes partnery prodejních kanálů, byly pro jednotlivé partnery vytvořeny cílené publikace, vysvětlující vše kolem přechodu na jednotnou značku – co se stane, kdy se to stane, co se změní a co ne a jak mohou být partneři přechodu nápomocni. Eaton rovněž spouští rozšířené prodejní a podpůrné programy pomáhající partnerům v jejich obchodní činnosti. “Naše kroky při posilování sítě distributorů byly jedním z hlavních důvodů, proč nám byl konzultační a prognostickou firmou Frost & Sullivan za rok 2008 udělen titul “European UPS Company of the Year” uzavírá pan Verley. ƒ 5


Příklad aplikace

Nepřerušené napájení prosuperpočítač BMW Sauber Jede se poslední kolo Velké ceny Kanady a značka BMW Sauber vítězí s oběma vozy ve vedení. Těsným vítězstvím nad svým konkurentem Davidem Coulthardem získali piloti Robert Kubica a Nick Heidfeld historické zakončení typu prvý - druhý pro značku BMW Sauber. U závodů Formule 1 jsou mezi vítězstvím a porážkou často rozdíly jen zlomky sekund. Aerodynamické vlastnosti vozů jsou za těchto okolností klíčové. Proto má značka BMW Sauber ve svém vývojovém týmu specialistu – Alberta 3.

6


lbert 3 je superpočítač. – největší a nejrychlejší v Evropě a třetí nejrychlejší počítač pro průmyslové použití na světě. Tento gigant o hmotnosti 38 tun zpracovává komplexní aerodynamické modely pro vývoj vozů. Jeho výpočty mají pro úspěch týmu klíčový význam – takže tým potřebuje mít Alberta k dispozici nepřetržitě. Protože superpočítač Albert 3 má tak kritickou důležitost, je jakýkoli jeho výpadek nepřijatelný. Proudové a napěťové nepravidelnosti nemohou Albertovi 3 způsobit žádné potíže, protože je chráněn zdrojem nepřerušeného napájení. A není to jednoduchý úkol – tým klade na UPS velmi vysoké požadavky. Hledání špičkového systému s nejvyšší disponibilní odolností vůči poruchám a malými rozměry vedlo tým BMW Sauber F1 k volbě systému Eaton 9395.

OCHRANA PRO KLÍČOVÝ NÁSTROJ ÚSPĚCHU Tým BMW Sauber se účastní závodů Formule 1 od roku 2006 a rychle si vytvořil trvalé renomé. Veškerá sláva však nepatří jen dvěma pilotům – zásluhu na úspěchu má celý tým, který dokázal vytvořit odpovídající úroveň dokonalosti. A ta se vztahuje též na Alberta 3. Superpočítač slouží týmu BMW Sauber ve výrobním závodě ve švýcarském Hinwilu od prosince 2006. 450 zaměstnanců závodu se stará o nepřetržité zdoko-

nalování vozů, při čemž 80 pracovníků se věnuje výhradně aerodynamice. Proces testování, úprav a nového testování pokračuje i v soutěžní sezóně. Tým potřebuje po závodě nejméně 8 hodin k rozebrání vozu, kontrole a výměně jednotlivých dílů a k opětovnému smontování. Superpočítač Albert 3 provádí výpočty nutné při návrhu designu, včetně modelování pomocí mřížové sítě obsahující přes 100 milionů buněk. Návrh pokrývá vše, od čelní masky, zadního a bočních přítlačných křídel, až po motor a systémů chlazení brzd. Klíčovým pojmem zde je CFD (Computational Fluid Dynamics – simulace dynamiky kapalin a plynů), což je simulace proudění na počítači. Sestavené modely umožňují vývojovému týmu testovat vliv změn návrhu na celkové vlastnosti před tím, než budou provedeny časově náročné a nákladné změny na skutečném voze.

HLEDÁNÍ VÝKONNÉHO A PŘI TOM ÚSPORNÉHO SYSTÉMU Systém UPS je bezpochyby klíčovou komponentou vývojového týmu BMW Sauber. Pokud je superpočítač Albert 3 mozkem vývoje BMW Sauber, pak je UPS jeho srdcem. Zajišťuje nepřerušené prokrvení mozku, v daném pří-

padě nepřerušené, čisté elektrické napájení. A není to úloha jednoduchá: Albert 3 má 4224 procesorových jader a 8,448 GB RAM. Jeho maximální výkon je 50,7 TeraFLOPS, nebo jinak vyjádřeno 12 trilionů operací s pohyblivou desetinnou čárkou za sekundu. Tento obrovský výpočetní výkon je umístěn ve stejně mohutné konstrukci. Superpočítač Albert 3 zabírá přes tři patra, má hmotnost 38 tun a je umístěn v základech budovy s větrným tunelem v továrně ve Hinwilu. V polovině roku 2007 byl výkon Alberta zvýšen čtyřikrát a jeho energetická spotřeba tím vzrostla na dvojnásobek, na 350 kW. Systém UPS bylo třeba, pro uspokojení rostoucích požadavků, rozšířit stejnou měrou. Co superpočítač Albert 3 potřeboval, byl systém s moderní technologií, který by byl schopen spolehlivě uspokojit uvedené požadavky. Vývojový tým rovněž požadoval systém s vynikající energetickou účinností a výjimečnou odolností proti poruchám, to vše s malými prostorovými požadavky – taková kombinace není snadno k dosažení. Ale BMW Sauber našel ideální řešení: UPS Eaton 9395, mající modulární konstrukci s vysokou energetickou účinností a redundantním provozním režimem, který splňoval veškeré požadavky týmu.

7


Příklad aplikace

UŽ NENÍ TŘEBA SE ZNEPOKOJOVAT MOŽNÝMI VÝPADKY

Zajištění spolehlivého napájení pro přední banku Jihoafrické republiky V bankovnictví jsou výpadky napájení jednoduše nežádoucí. Malé rozměry UPS systémů Eaton a funkce jejich monitorování po WAN

UPS 9395 favorizuje její modulární konstrukce a design navržený s ohledem na vyrovnávání výkonového zatížení a využívající odstupňované výkonové moduly. Takové uspořádání umožňuje vytvořit redundantní systém s vysokou energetickou účinností. Dva moduly s výkonem 225 kVA zajišťují, že UPS je vždy k dispozici. Třetí redundantní modul, také s výkonem 225 kVA, představuje další stupeň ochrany umožňující dosáhnout 99,99% pohotovost celého systému. UPS 9395 je vybaven technologií dvojité konverze chránící superpočítač Albert 3 před všemi výpadky a napěťovými abnormalitami, aniž by došlo k přerušení jeho napájení. Za použití aktivní korekce vstupního účiníku dosahuje 9395 hodnoty tohoto účiníku 0,99. Znamená to, že UPS představuje téměř výhradně reálnou zátěž s minimem zátěže jalové. Při výstupním účiníku o hodnotě 0,9 je tato UPS ideálně přizpůsobena vstupnímu účiníku superpočítače. Při přenosu energie tak stěží dojde k nějakým ztrátám energie vlivem jalové zátěže. UPS dosahuje celkové účinnosti 94,5% znamenající nižší výkonové ztráty a nižší vytvářené ztrátové teplo. Dosavadní zkušenosti F1 týmu BMW Sauber jsou velmi dobré – systém běží hladce a tým se už nemusí starat o výpadky. Se záložním napájením prošel tým soutěžní sezónou 2008 s plnou důvěrou v superpočítač Albert 3. Vítězství typu prvý – druhý ve Velké ceně Kanady je důkazem, že tým – s Abertem 3 a srdcem 9395 – pracuje jako dobře naolejovaný stroj. ƒ

8

sítích vedly jihoafrickou Nedbank k pověření firmy Meissner, která je partnerem Eaton, zajištěním kvalitního napájení klíčových systémů banky. irma Meissner Power Systems je distributorem společnosti Eaton v Jihoafrické republice a loni obdržela velkou zakázku na dodávku systému záložního napájení pro pobočky přední jihoafrické banky Nedbank po celé zemi. Nedbank si uvědomila, že přetrvávající výpadky napájení, nejen že představují riziko pro její model obchodování, obtěžují klienty a vážně brání poskytování služeb, ale mají též negativní dopad na IT infrastrukturu banky. Začátkem roku 2008 se proto Nedbank rozhodla nainstalovat záložní napájecí systém pro své nejdůležitější pobočky s velkým počtem klientů. Záložní napájecí systémy jsou určeny pro podporu tří různých bankovních aplikací: menších bankovních kiosků ve velkých maloobchodních centrech (jako jsou supermarkety), bankovních přepážek na pobočkách Nedbank po celé zemi a 10 privátních bankovních středisek Nedbank, jejíchž důležití klienti nemohou akceptovat, aby výpadky napájení ohrozily jejich klíčové finanční transakce. Firma Meissner dodala pro třífázové aplikace kombinaci UPS Eaton 9355 s výkonem 10, 15, 20 a 30 kVA a UPS Eaton 9120 a 9155 pro lokality s jednofázovým napájením. Banka si vybrala UPS Eaton hlavně pro jejich malé rozměry. Dalším významným důvodem, proč se Nedbank rozhodla pro Eaton, byla možnost monitorovat stav UPS přes vlastní IT síť. Nedbank touto volbou získala možnost maximalizovat parametry systému a proaktivně reagovat v případě nutnosti servisního zásahu. Graham Beyleveld, obchodní ředitel firmy Meissner říká, že vztahy mezi firmou a Nedbank mají svůj počátek před mnoha léty. “Firma Meissner má dobré reference a je důvěryhodným dodavatelem UPS pro Nedbank po více jak 20 let”. Protože Meissner má pobočky rozmístěné po celé zemi, nabízí nejlepší zázemí pro poprodejní servis a podporu pro 403 lokalit Nedbank. ƒ


Společnost Global Switch si vybrala Eaton pro své centrum v Paříži Vedoucí francouzská společnost pro IT hosting vytvořila za pomoci zkušeností Eaton se správou napájení a Eaton technologie jedno z největších datových center ve Francii.

ritská společnost Global Switch vlastní a provozuje IT hosting centra v Evropě, v Singapuru a v Austrálii. Společnost byla založena v roce 1998 a poskytuje řešení datových úložišť po celém světě. Ve Francii slouží Global Switch několika hlavním společnostem, které jsou na seznamu CAC40. Tyto společnosti požadují datová úložiště na vysoké kvalitativní úrovni, s optimalizovanou odolností, zabezpečením a přizpůsobivostí. V Clichy-Levallois, na předměstí Paříže, vybudovala společnost Global Switch jedno z největších provozovaných datových center ve Francii. A pro zabezpečení napájení tohoto centra instalovala Global Switch třífázový UPS systém Eaton. Poslední jednotky UPS dodal Eaton v únoru 2008.

systémů, která by pokryla celé pařížské datové centrum.

TESTOVÁNÍ KLÍČOVÝCH ZAŘÍZENÍ “Chceme sladit naše instalace a vytvořit tomu odpovídající řídící procesy” připomíná Tim Bailey, Managing Director of Global Switch France. “Našim klientům nabízíme budovu s vysokým stupněm zajištění a čistoty vybavenou extrémně zabezpečeným systémem. Naše elektrické systémy mají např. u klíčových služeb redundantní architekturu typu N+1. A pro naše zařízení, která měla splňovat ty nejpřísnější požadavky jsme potřebovali také testovací systém. To byl při výběru UPS systému stěžejní faktor, protože UPS systémy jsou pro kvalitu našich instalací životně důležité”.

JEDINÝ DODAVATEL UPS Global Switch a její klienti provozovali od roku 1999 v Clichy, kdy bylo původně vytvořeno centrum “Global Switch Paris 1”, UPS systémy od řady dodavatelů. V roce 2005 bylo z disponibilní plochy 16,000m2 využito pouze 6,000m2 a zbylá plocha 10,000m2 byla stále k dispozici k pronajmutí. Poté, co se společnost rozhodla zaměřit se na klienty ze seznamu CAC40 – 40 největších společností uvedených na seznamu pařížské burzy a na systémové integrátory, odstartoval nárůst požadavků na hosting řešení. Pro uspokojení rostoucích požadavků začala Global Switch hledat taková řešení UPS

FLEXIBILNÍ SYSTÉMY A SLUŽBY S VYSOKOU KVALITOU Global Switch již dříve nakupovala jednotky Eaton Powerware, naposledy pro své datové centrum v Singapuru. “Pro lokalitu v Paříži si společnost vybrala UPS systém s výkonem 400 kVA a centralizovaným bypassem 120 kVA, což představuje ekvivalent záložního výkonu vyššího, než 12 MVA” vysvětluje Franck Moquadam, výkonný Sales Manager projektu Global Switch u Eatonu. “Flexibilita našich systémů, špičková technologie, účiník 0,9, spolu s kvalitou služeb byly rozhodující faktory”.

Global Switch uzavřela rovněž celkový servisní kontrakt na zakoupené zařízení ve variantě Premium Care. “ Co nás skutečně přimělo obrátit se na Eaton byla kvalita nabídky, stejně jako vysoká kvalita inženýrských služeb, testovací laboratoř a poprodejní servis” dodává pan Bailey.

OTÁZKA TÝMOVÉ SPOLUPRÁCE Tim Bailey pokračuje: “Během 24 měsíců, od konce roku 2005 do konce roku 2007, jsme obsadili zbylých 10,000m2 disponibilní podlahové plochy. Dnes je datové centrum v Clichy plně kapacitně využito. Jsme velmi rádi, že to tak je a naši věrní zákazníci ochotně potvrzují kvalitu našich instalací. Někteří z nich jsou připraveni nás následovat do naší druhé provozní budovy v Paříži, plánované k otevření v roce 2010. Odborníci Global Switch se kromě toho podíleli v říjnu 2008 na zkušebním provozu dohledového nástroje Eaton PowerVision. Jednou z klíčových vlastností tohoto nástroje je, že týmy údržby mohou monitorovat všechny UPS jednotky z jediné platformy, zobrazovat záznamy událostí a provádět analýzu v reálném čase. “Tato událost byla skutečnou výzvou a úspěch byl možný pouze za předpokladu dokonalé kolektivní činnosti a těsné spolupráce mezi spolupracujícím personálem na obou stranách. Jsme hrdi na to, že jsme byli schopni splnit přísné kvalitativní požadavky na instalaci a bezchybný servis, které společnost Global Switch právem vyžaduje” uzavírá pan Franck Moquadam. ƒ 9


Nové výrobky

Produktová řada UPS Eaton na trzích EMEA přivítala v lednu nového člena –

Eaton 9395 přináší ekologickou udržitelnost do oblasti vyšších výkonů

model s výkonem 825 kVA. Doplnění o další výkonový stupeň rozšiřuje škálovatelnost UPS systémů 225-550 kVA dále směrem k vyšším výkonům. Tento nový UPS systém pomáhá chránit klíčové procesy a aplikace v široké řadě odvětví, včetně datových center, telekomunikací, finančnictví a výrobních procesů, stejně jako výzkumných laboratoří a zdravotnických zařízení – tj. všude tam, kde je důležité zpracování a úschova dat a ochrana napájení. UPS Eaton 9395 představuje výjimečně spolehlivý nástroj k ochraně a zabezpečení klíčových aplikací. Dva moduly nepřerušitelného napájení (UPS), integrované do systému, zajišťují napájení připojených zařízení i v případě nepravděpodobného výpadku jednoho z modulů. “Tato technologie s inherentní redundancí je zárukou toho, že případná závada uvnitř UPS nezpůsobí výpadek činnosti, ale zatížení je místo toho převedeno na jiný modul. Tím UPS 9395 získává podstatnou výhodu vůči konkurenčním UPS” vysvětluje Jari Nieminen, produktový manažer Eaton. Stejně, jako u všech ostatních UPS systémů této kategorie, UPS Eaton 9395 chrání připojená zařízení proti devíti nejčastějším problémům s napájením z elektrorozvodné sítě, kterými jsou: výpadek, pokles, napěťová špička, podpětí, přepětí, přechodové jevy při spínání, rušení na vedení, změny kmitočtu a nelineární zkreslení.

EKOLOGICKÁ UDRŽITELNOST = ÚSPORY

Proveďte výběr podle ekologických parametrů Vyberte si UPS Eaton 9395 a získejte ekologickou cenu na www.powerware.com/emea/9395Campaign

10

UPS systémy Eaton jsou modulárně rozšiřitelné díky patentované technologii Hot Sync®, takže je snadné takový systém přizpůsobit měnícím se výkonovým požadavkům. “Rozšiřování datového centra může být nepředvídatelné” zdůrazňuje pan Nieminen. “UPS Eaton 9395 je navržena tak, aby se rozšířením o další moduly buď vytvořil redundantní systém typu N+1, nebo se zvýšil výkon systému. To může přinést podstatné úspory”. UPS Eaton 9395 má vyšší úroveň parametrů z hlediska přizpůsobivosti a spolehlivosti, ale zároveň představuje i významný vývojový krok při poskytování ekologičtějších UPS aplikací zákazníkům. Nová technologie zvyšuje energetickou účinnost UPS až na neuvěřitelných 94,5%, což přináší zákazníkům energetické úspory a snížení nákladů na chlazení.


Rozměry UPS Eaton 9395 jsou ve srovnání s konkurenčními produkty i více než poloviční a hmotnost je o 60% nižší – to se projevuje snížením přepravních nákladů a menší zaujímanou podlahovou plochou. “UPS Eaton 9395 je vynikajícím příkladem toho, jak jde ekologická udržitelnost produktu ruku v ruce s výhodami pro zákazníka” říká pan Nieminen. “Jednoduše řečeno ekologické parametry UPS 9395 šetří peníze našim zákazníkům”.

DOKONALÉ TECHNICKÉ PARAMETRY A VYUŽITELNOST

Nová generace Eaton Protection Station 650 a 800 přináší ekologickou ochranu napájení “vše v jednom” Eaton Protection Station je ideálním řešením pro ochranu domácích počítačů a digitálních zařízení před výpadky a kolísáním elektrického

UPS Eaton 9395 používá moderní IGBT usměrňovač Eaton, zajišťující vysokou hodnotu vstupního účiníku 0,99. V praxi to znamená, že UPS odstraňuje rušení v síťovém přívodu způsobené dvojitou konverzí. Navíc IGBT usměrňovač vylučuje nutnost používat samostatné filtry harmonických, protože minimalizuje celkové nelineární zkreslení vstupního proudu (THDi) na méně než 4,5%. Výstupní účiník o hodnotě 0,9 činí z 9395 nejlepší UPS na trhu, poskytující o 13% vyšší výkon, než tradiční UPS s účiníkem 0,8. Vynikající výkonové parametry UPS Eaton 9395 a její spolehlivost jsou dosahovány též prodloužením životnosti baterií. Ta je díky technologii dobíjení Eaton ABM® podstatně prodloužena v porovnání s tradičními metodami dobíjení. ABM je založena na systému třístupňového dobíjení, umožňujícího, aby baterie zůstávala mezi nabíjecími cykly v klidu. Široká škála komunikačních možností UPS 9395 usnadňuje její správu a ovládání. UPS Eaton 9395 s výkonem 1100 kVA bude k dispozici v červnu 2009. ƒ

UPS Eaton 9395 obdržela od konzultační a prognostické firmy Frost & Sullivan na severoamerickém trhu třífázových UPS v roce 2008 ocenění “Product Innovation Award”. UPS 9395 byla oceněna díky své spolehlivosti, energetické účinnosti a bohaté škále funkcí chránících připojená zařízení, což z ní učinilo nejpokrokovější a nejdůvěryhodnější technologii ochrany napájení na trhu. Ocenění “Product Innovation Award” od Frost & Sullivan je každoročně udělováno společnosti, která demonstrovala dokonalost nových produktů a technologií ve svém oboru a inovační úsilí uvedením na trh široké škály no-

napájení. Funkce EcoControl, kterou mají nové verze 650 a 800, přináší ve srovnání s předchozí generací až 30% úsporu energie. Další vlastnosti, jako je design s ohledem na účinnost, soulad s RoHS předpisy (Direktiva EU zakazující použití nebezpečných látek v elektrických a elektronických výrobcích), obal a uživatelská příručka vyrobené z recyklovaných materiálů, přispívají k tomu, že tyto produkty nové generace jsou šetrnější k životnímu prostředí než kdykoli předtím. Protection Station 650 a 800 mají pokrokový funkční design: osm standardních výstupních zásuvek, účinnou bleskojistku, čtyři zásuvky se zálohováním z baterie (až 30 minut) a ochranu proti přepětí. Ochrana telekomunikačního vedení zahrnuje Internet, DSL, nebo telefonní vedení. Typ 650 se hodí buď k ochraně domácího PC s internetovým připojením a periferiemi, nebo pro ty, kteří chtějí chránit PC a několik digitálních zařízení jediným, jednoduchým systémem. Typ 800 je ideální pro profesionální a kancelářské použití a pro ty, co mají větší nároky na výkon. Funkce EcoControl automaticky odpojí napájení periferií, je-li vypnuto hlavní napájené zařízení, což vede k podstatným úsporám energie. Jak typ 650, tak 800 mají jeden výstup označený jako výstup pro hlavní zařízení (desktop PC nebo TV/HDTV) a dva výstupy EcoControl pro méně kritické periferie. Aktivace funkce EcoControl a nastavení prahů je snadné díky dodávanému softwaru pro správu – jednoduše připojíte zařízení přes USB port k PC s OS Windows, Mac či Linux. Zařízení Protection Station je navrženo pro snadné použití. Držadlo usnadňuje přenášení a poskytuje snadný přístup k přípojným místům. Baterie je snadno vyměnitelná. Uživateli je rovněž přístupný reset jističe. Protection Station má zabudovanou funkci periodického testování a též indikátor doporučené výměny baterie. Záruka neomezená výší částky pokrývá připojená zařízení v případě jejich poškození v důsledku kolísání napájení. Zabudovaná bleskojistka má indikátor stavu a odpovídá normě IEC 61-643-1. Eaton Protection Station 650 a 800 budou k dispozici v březnu 2009. ƒ

vých produktů a technologií. 11


Zabudovaná ekologická udržitelnost

Řešení mající Green Leaf certifikaci:

Eaton certifikát “Green Leaf” (zelený list)

UPS Eaton 9395 UPS Eaton 9395 získala Green Leaf certifikaci

kologická udržitelnost je základním rysem produktů Eaton, které v sobě obsahují špičkovou technologii napomáhající efektivnějšímu využití energie. Jsou však produkty a řešení, které jdou mnohem dál, než jsou standardy ochrany životního prostředí, a které poskytují výjimečné výhody. Takové produkty a řešení dostanou Eaton certifikát “Green Leaf” dokazující, že jejich výjimečná ohleduplnost k životnímu prostředí je skutečná a podložená. Produkt, který obdrží certifikaci “Green Leaf” je takový, který má inherentně parametry ohleduplné k životnímu prostředí. Řešení s tímto certifikátem je produkt, nebo systém

Hledáček:

Christophe Jammes Akvizice firmy MGE Office Protection Systems posílila pozici společnosti Eaton v maloobchodním sektoru a přinesla zákazníkům novou nabídku řešení jejich potřeb v oblasti napájení. Pan Christophe Jammes, který je v regionu EMEA zodpovědný za produktový management jednofázových UPS, nám poskytl další informace o produktech Eaton určených pro domácnosti a malé

produktů s přednostmi z hlediska životního prostředí, založenými na jeho správném použití. Před tím, než je takovýto certifikát udělen, jsou produkty a řešení zevrubně zkoumány na recenzním fóru Eaton tak, aby se zjistil jejich celkový dopad na životní prostředí během celé doby životnosti produktu, či řešení. Samotná aplikace a k ní se vztahující dokumentace jsou pečlivě posuzovány z hlediska záruky jejich bezespornosti, platnosti a souladu s federálními a mezinárodními předpisy.

a 50-70% snížení hmotnosti ve srovnání s konkurenčními produkty. Rovněž samotný výrobní proces UPS 9395 vyžaduje o 80% méně energie a testování UPS je méně energeticky náročné, než u předchozích modelů. UPS 9395 má ve svém arzenálu účinnější systém dvojité konverze než mají klasické produkty, u nichž dvojitá konverze napájení probíhá nepřetržitě. UPS 9395 využívá “úsporný” režim s více, jak 99% účinností, kdy se UPS sama přizpůsobuje zatížení. Tím se ušetří značné množ-

Další informace o Eaton certifikátu Green Leaf získáte na stránce: www.eaton.com/ greensolutions

ství energie, což se pak projeví nižším ztráto-

Strip a Protection Box – až po UPS systémy, včetně výrobků Protection Station, Ellipse a Eaton 5110. Přepěťové ochrany chrání citlivá zařízení tím, že filtrují napájení a tím eliminují přepětí, interference a nepřímé následky atmosférických výbojů. Přepěťové ochrany jsou obvykle považovány za první linii ochran. Náročnější uživatelé získají použitím UPS možnost zálohování a správy napájení.

významný nejen z pohledu výnosů, ale je též důležitý z hlediska pákového účinku podvědomí značky. Lidé, kteří si kupují UPS zařízení pro své domácnosti, rozhodují zároveň při posuzování aplikací UPS systémů ve svých podnicích.

Proč domácnosti a malé kanceláře potřebují ochranu napájení? Zaprvé problémy s napájením mohou způsobit poškození hardwaru. Zákazníci investují do digitálních domácích zařízení pro volný čas a do počítačů značné peníze, takže je důležité neponechat tato zařízení bez ochrany. Navíc jsme na zařízeních, které máme doma a v kanceláři stále závislejší. Představte si, co by se stalo, kdyby se vám doma poškodil router nebo modem a přišli byste o své internetové připojení! V některých zemích by to rovněž znamenalo ztrátu telefonní linky a televizního signálu. Dalším důležitým důvodem pro to, abychom věnovali pozornost ochraně napájení, jsou cenná data – jako fotografie a videa – která máme uložena na HDD našich domácích počítačů.

kanceláře. Jaké produkty nabízí Eaton domácnostem a malým kancelářím? Máme širokou škálu produktů, od přepěťových ochran – jako jsou řady Protection

v důsledku své vynikající energetické účinnosti

Jak významná je oblast jednofázových UPS pro společnost Eaton v EMEA regionu? Na tomto trhu prodává Eaton ročně více, jak půl milionu ochranných prvků. Trh je

vým teplem, nižší potřebou výměny vzduchu a nižšími požadavky na klimatizaci (HVAC).

Kde můžeme koupit jednofázová zařízení pro ochranu napájení? Přepěťové ochrany a UPS jsou k dispozici na internetových stránkách distributorů, v kamenných obchodech v centru, ve velkoobchodech a jinde. Tato zařízení jsou obvykle levnější, než si lidé myslí. Např. přepěťové ochrany obvykle začínají na ceně 10 EUR a UPS na ceně 70-80 EUR, podle jednotlivé země. Je používání těchto zařízení snadné?? Ano, velmi snadné. Jednoduše je zapojíte do zásuvky – nevyžadují žádnou konfiguraci. Pokud je UPS připojena k PC je automaticky rozpoznána a objeví se jako napájecí zdroj v systému Windows. Jaké vývojové změny jsou v této oblasti očekávány? Rok 2009 bude rokem ekologických inovací přinášejících domácnostem a malým kancelářím úsporu energie. Společnost Eaton se chystá uvést na trh novou generaci jednofázových UPS, které budou mít ve srovnání s předchozí generací až o 30% nižší odběr energie.

Eaton Powernews 1/2009 Czech  

Eaton Power Quality Customer Newsletter

Eaton Powernews 1/2009 Czech  

Eaton Power Quality Customer Newsletter

Advertisement