Page 1

EasyProject© Factsheet Wat is EasyProject© ? EasyProject© is een ERP systeem voor midden- en kleinbedrijf. Gericht op klantgeoriënteerde productie kan EasyProject© helpen om een hoge mate van efficiency en dus kostenbesparing te bereiken. De beste manier om uit te leggen wat er allemaal met EasyProject© kan is om het productie bedrijfsproces te volgen en aan te geven waar EasyProject© ingezet kan worden. We gaan uit van een productie proces waarbij op klant specificatie geproduceerd gaat worden. De 1e stap, is om in EasyProject© eenmalig uw bedrijf te definiëren. Hierbij worden in EasyProject© alle basisgegevens ingevoerd zoals:      

Bedrijf Afdelingen (incl. tarieven) Machines (incl. tarieven) Productie-stappen/Bewerkingen Werknemers (incl. tarieven) Relaties (Prospects, klanten, leveranciers, overige)

De 2e stap, is om in EasyProject© basis-calculaties in te voeren. Dit zijn interne kostprijsberekeningen op basis van de gegevens van stap 1. Het invoeren van basis-calculaties is niet verplicht echter wel aan te bevelen. Deze calculatie geven een goed inzicht in de opbouw van de kosten voor een klant aanvraag en kunnen dienen als basis voor een klant-offerte of klant-order. De 3e stap, is om in EasyProject© klant-offertes te maken. Een klant-offerte kan gemaakt worden op basis van een calculatie uit stap 2. In dit geval hoeven alleen de klantgegevens te worden toegevoegd. Een offerte kan in EasyProject© worden geformatteerd naar een mooie A4 brief. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van variabele teksten die u zelf kunt bepalen. Een geformatteerde offerte kan per post of direct per email (als PDF aanhang) naar de klant worden verzonden. De 4e stap, is het aanmaken van de productie opdracht in EasyProject©. Deze opdracht kan op verschillende manieren aangemaakt worden:    

vanuit een basis-calculatie (stap 2) vanuit een klant-offerte (stap 3) vanuit een voorgaande productie opdracht handmatig gebruikmakend van de bedrijfsgegevens (stap 1)

EasyProgram B.V. van Speyckstraat 31 5912 EL Venlo KvK: 56958110 www.easyprogram.nl info@easyprogram.nl Bank: ING 68.78.258 IBAN: NL88 INGB 0006 8782 58 BIC: INGBNL2A


Bij het aanmaken van een productie opdracht van calculatie, offerte of voorgaande opdracht worden alle tijden, kosten en materialen als voorcalculatie op de nieuwe opdracht weggeschreven. Bij het handmatig aanmaken van een nieuwe opdracht moeten deze voorcalculatie gegevens worden ingevoerd gebruikmakend van de bedrijfsgegevens. Een opdrachtbevestiging kan per post of direct per email (als PDF aanhang) naar de klant worden verzonden. Na het aanmaken van de nieuwe productie opdracht wordt deze vrijgegeven en kan de werkbon met barcode voor de productie geprint worden. Deze werkbonnen zijn de basis voor het verzamelen van de nacalculatie gegevens. De 5e stap is, nacalculatie gegevens verzamelen voor de actieve productie opdrachten. EasyProject© kent 3 groepen van nacalculatie gegevens:   

Uren o Man-uren o Machine-uren Materialen Kosten

Uren kunnen in EasyProject© in de module Urenregistratie handmatig geboekt worden of middels EasyProject© Time. EasyProject© Time is een tijdsregistratie systeem dat de mogelijkheid bied om op de werkvloer uren te verzamelen. Kosten en materialen worden per ontvangen factuur direct op de productie opdracht geheel of gedeeltelijk geboekt. De 6e stap, het aanmaken van een pakbon in EasyProject© voor een complete of gedeeltelijke levering. De pakbon wordt gemaakt op basis van de productie opdracht. Alle beschikbare gegevens worden van de productie opdracht naar de pakbon overgezet samen met de aflevergegevens uit de relatie module. Bij complete leveringen wordt de status van de productie opdracht automatisch aangepast. Pakbonnen kunnen worden afgedrukt als bescheiden bij de zending. De 7e stap, het maken van een factuur in EasyProject©. Een factuur kan op verschillende manieren aangemaakt worden:    

vanuit een paklijst vanuit een productie opdracht vanuit een voorgaande factuur handmatig

EasyProgram B.V. van Speyckstraat 31 5912 EL Venlo KvK: 56958110 www.easyprogram.nl info@easyprogram.nl Bank: ING 68.78.258 IBAN: NL88 INGB 0006 8782 58 BIC: INGBNL2A


Het maken van deelfacturen (van deelleveringen) is in EasyProject© mogelijk waarbij het systeem de nog te factureren bedragen exact bijhoudt. Diverse overzichten geven een exact beeld in welke opdrachten / pakbonnen nog gefactureerd moeten worden. Het factureren is productie technisch gezien de laatste handeling voor een productie opdracht. EasyProject© heeft in de facturatie module nog de volgende opties:  

kredietbewaking (kredietlimiet, openstaande opdrachten, openstaande facturen) Budget bewaking (percentage verbruikt klantbudget)

Elektronisch factureren is mogelijk door integratie met email en PDF. De 8e stap, bewaking, analyse en bijsturing in EasyProject©. Hiertoe is de Management Info module aanwezig waar op ieder gewenst moment alle informatie over ons bedrijf kunnen worden opgevraagd. Denk hierbij aan Onderhanden Werk, Open productie opdrachten, Uren lijsten, Openstaande facturen etc.etc. Alle gegevens zijn door middel van een druk op de knop naar Excel te exporteren voor verdere analyse. EasyProject© beschikt over een eigen (smtp) eMail Center waarbij alle klant gerichte documenten als PDF aanhang kunnen worden verzonden. Iedere email bewerking wordt in een logboek opgenomen. De EasyProject© module Relaties beschikt over een telefoonboek en telefoon notitie functie. EasyProject© is menu-gestuurd waarbij per gebruiker eigen menu’s (MijnMenu) gemaakt kunnen worden. Eveneens beschikt EasyProject© over een uitgebreid bevoegdheden structuur waarbij per functie de rechten aan gebruikers kunnen worden verleend.

EasyProgram B.V. van Speyckstraat 31 5912 EL Venlo KvK: 56958110 www.easyprogram.nl info@easyprogram.nl Bank: ING 68.78.258 IBAN: NL88 INGB 0006 8782 58 BIC: INGBNL2A

EasyProject software pakket  
EasyProject software pakket  

easyproject is een compleet software systeem voor alle bedrijven die werken met klant specifieke orders, denk hierbij aan de metaal industr...

Advertisement