Magasin Visit Östergötland sommaren 2012

Page 8

safari

O

m Martin Scorsese, Sofia Coppola eller David Lynch skulle få för sig att göra en film där en av karaktärerna var en medelålders vilt­safariarrangör från Kindabygden skulle denne med stor sannolikhet se ut och vara identisk med Per Svensson Borrud in på minsta skäggstrå. Klockan är prick 09.00 när vi rullar in på parkeringen på torget i Kisa. Vid sidan av en blå Volvo V70 kombi står en mustaschprydd man i kamouflagekeps. Hans namn är Per Svensson Borrud och är mest känd för att han är traktens fotograf, med 40 år i branschen och egen butik och allt. Men tiderna är hårda sedan den digitala revolutionen över en natt förpassade analogt fotograferande till järnåldern. Än kärvare blev det när polisen tog över passfotograferingen.

Men Per, eller Pelle som de flesta som träffat honom mer än en kvart kallar honom, är inte den misströstande sorten, så i stället för att deppa ihop fann han en lösning på problemet. En lösning som stavas; viltsafari! – Jag är uppvuxen på landet en bit utanför Kisa och har alltid gillat djur och natur, och att jaga. Men man behöver ju inte skjuta ihjäl allt man ser, utan man kan hoppa över ett skott och bara sitta och njuta av att iaktta djuren. När lönsamheten kring fotograferandet blev sämre kände jag att jag var tvungen att hitta på något nytt, och då föddes idén att arrangera viltsafaris. Det är sju år sedan. Och ryktet om Pelles viltsafari har spridit sig långt utanför länsgränsen. Vi lämnar Kisa torg och rullar mot en av Kinda kommuns runt 500 sjöar, Åsunden. Pelle berättar med inlevelse om hur Gustav Vasas trupper kom vandrande här över isen i en flera kilometer lång karavan för att göra processen kort med den sluge upprorsmakaren Nils Dacke. Vid Killingevid­ udd (mark som i dag ägs av Pelle och brodern Jan) överföll

Per Svensson Borrud

» Man behöver ju inte skjuta ihjäl allt man ser.« Dackes män trossen, som gick längst bak, men beväpnade med armborst och yxor mot karolinernas skjutvapen led Dacke ett tungt nederlag med fyra hundra stupade män vars blod färgade isen röd. – Det var lite Robin Hood över Nils Dacke. I skogen var han oslagbar. Bland annat använde han sig av en stridslist där de skar av Vasas linjer genom att fälla träd så att fienden blev fast. Sedan slog man ihjäl dem. En teknik finnarna använde sig av mot ryssarna i Finska vinterkriget, 415 år senare. Vi kör vidare uppför en backe. Ett viltsafari, enligt Pelles modell, går till som följer: man träffas på en förutbestämd plats i skymningen, exempelvis Kisa torg. Varje deltagande sällskap har med sig egen bil – men Pelle fyller naturligtvis gärna sin bil, vilket är populärt bland yngre besökare som gärna lyssnar till hans historier – och man tar maximalt fem bilar per safari, av den enkla anledningen att alla ska få chans att se djur. Ett safari pågår i 4–5 timmar och man tillryggalägger 8–9 mil. Under safarins gång byter dessutom bilarna turordning i sann demokratisk anda, för att alla ska få lika chans. Varje grupp förses med en walkie-talkie – så att alla får ta del av det Pelles tränade ögon ser – en lampa att lysa med och en stencil där man kan kryssa i vilka djur man fått syn på och lära sig lite om spår­ ning. Beroende på hur mycket djur man ser och var de dyker upp brukar det bli mellan fem och tio stopp då man går ur bilarna för att skåda djur och natur på lite närmare håll. – Vi har en väldigt fin grillplats vid sjön Åländern, dit vi

8 Vısıt östergötland


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.