Page 1


Elem

Ampli

nt Econòmic Ecològic ble Automuntable Adaptable

S

So tenible Saludable Solució Interact u Il·limitat Innovador

D ssenya l’espai al ritme de les teves necessitats


DESCRIPCIÓ DE QUALITATS ESTRUCTURA Bigues i pilars d’avet laminades encolades Unions ocultes d’alumini

COBERTA

Lateral coberta d’avet laminat encolat Tauler sostre OSB 19mm o panell sandwich 13+40+10 Aïllaments EPS 100%reciclat, 2 capes 4 + 4/7 Làmina impermeabilitzant reciclada – reciclable Perfils perimetrals de xapa galvanitzada Remats perimetrals de pi flandes termotractat Peces coberta fusta autoclau

FAÇANA

Peces de pi Flandes termotractat Estanquitat amb perfils flexibles de cautxú Aïllaments EPS 100% reciclat, 4+ càmera + 4 Tauler DM 19mm natural

PORTES I FINESTRES

Marc exterior de pi Flandes Termotractat Marc interior i fulles oscilobatents de fusta de pi Flandes natural Porta corredissa interior

PAVIMENT INTERIOR

Encadellat de pi Flandes o parquet laminat Aïllament EPS 100% reciclat, 1 capa 4 cm Tauler OSB 19mm o panell sandwich 16+40+16

TARIMA EXTERIOR Fusta autoclau.

CUINA

Mobiliari sistema TPCcocinas Electrodomèstics gama bàsica

SANITARIS

Lavabo pack mik Victoria Inodor Dama N blanc - Tanc baix Plat dutxa Easy + mesclador L20

INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA

Quadre general 5 circuits Mecanismes color marfil Cablejat mànega flexible 1000 volts

INSTAL·LACIÓ EVAQUACIÓ

Xarxa de polipropilè fins sortida façana

INSTAL.LACIÓ TELECOMUNICACIONS INSTAL.LACIÓ VENTILACIÓ I CLIMATITZACIÓ Captació aire per cambra i filtres Airejadors a coberta


Planta habitatge Superfície construida : 42,16 m2 Porxo : 15,03 m2 Pèrgola : 12,64 m2 4.35 m2

12.64 m2

10.27 m2

18.51 m2

15.03 m2

0.00 m

1.12 m

2.24 m

Inicial 45.720 € 875€/m2

IVA no inclòs


-3.822 €

-3.188 €

Superfície construida: 20,10 m2 Pèrgola : 7,45 m2

28.624 € 747€/m2

14.256 € 650€/m2

IVA no inclòs

Superfície construida: 38,33m2

A1

A2

IVA no inclòs


A1 6.71 m2

Planta habitatge Superfície construida: 99,20 m2 Porxo: 15,03 m2 Pèrgola: 22,50 m2

4.35 m2

22.50 m2

28.16 m2

10.27 m2

A2

9.91 m2

15.03 m2 4.35 m2

Inicial + A1 + A2 - Reciclatge

14.93 m2 0.00 m

1.12 m

2.24 m

6.67 m2

88.600 € 797€/m2

IVA no inclòs


-3.443 €

-1.566 €

Superfície construida: 26,60 m2

11.350 € 428€/m2

Superfície construida: 31,64 m2 Pèrgola: 3,57 m2

IVA no inclòs

22.292 € 666€/m2

IVA no inclòs

A3

A4


Planta habitatge

A3

Superfície construida: 156,00 m2 Porxos: 18,24 m2 Pèrgola: 22,50 m2

25.90 m2

6.71 m2

A4 14.67 m2

28.16 m2

4.35 m2 10.27 m2

10.27 m2

13.19 m2 2.02 m2 15.03 m2

4.35 m2

Inicial + A1 + A2 + A3 + A4 - Reciclatge

14.93 m2 0.00 m

1.12 m

10.27 m2

2.24 m

6.67 m2

122.242 € 721€/m2

IVA no inclòs 3.21 m2


Col·aboradors i Empreses. Col·laboradors

Florian Porsche

Empreses Proveïdores

Fusta i derivats

Vidre

Metall

Juntes estanquitat

Llàmines impermeabilitzants

Fusteria taller

Aïllament tèrmic

Aïllament tèrmic

Sanitaris

Instal·lació elèctrica

Distribuidor oficial

Dissenyat a Barcelona Cuines

Vestuari laboral

Fabricat a Catalunya


Contacte Jordi castells Josep Crivillers Ricard Crivillers

680 455 556 608 891 220 618 870 220 www.easicub.com info@easicub.com

ROURELLS (català)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you