Page 1

sonar_presentacio-37


sonar_presentacio-45


sonar_presentacio-54


sonar_presentacio-56


sonar_presentacio-58


sonar_presentacio-68


sonar_presentacio-69


sonar_presentacio-71


sonar_presentacio-72


sonar_presentacio-73


sonar_presentacio-74


sonar_presentacio-75

Sonar 2013 de Joan Linares  

Desenvolupament de la imatge gràfica del Festival de música electrònica Sónar 2013 amb tota una sèrie de suports i aplicacions derivades de...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you