Page 95

96

E k s p o r d i k ä s iraamat

järel enam tühistada ega muuta ilma kõigi osaliste nõusolekuta. Kui akreditiivis puudub märge, kas see on tühistatav või tühistamatu, peetakse akreditiivi tühistamatuks. Akreditiivi liike on mitu (näiteks kohe makstavad ja edasilükatud maksetega akreditiivid, ülekantavad akreditiivid jt), nende kohta saab lähemat infot küsida pankadest.

Make Trade Simple! ja tüüplepingud Rahvusvahelise äri juhtorganisatsioon ICC (Interrnational Chamber of Commerce) on välja arendanud heal kaubandustaval rajaneva kaubandusreeglistiku. Loodu lipulaev on Incoterms, lisanduvad arvelduste (inkasso, akreditiiv), nõudegarantiide, vahekohtu- jt reeglid ning ICC näidislepingute sari. Make Trade Simple! on õpetus sellest, kuidas ICC instrumentaariumit kasutades on võimalik: »» keeruline lihtsaks teha; »» parendada eksporditehingute kvaliteeti – teha need selgemaks, siduvamaks, lühemaks ja lihtsamaks; »» suurendada ekspordi tehingukindlust ja vältida arusaamatusi ning kadusid tarnel. Hinnates rahvusvahelisi kaubandustehinguid juriidilisest küljest, oleks justkui olemas kaks väliskaubandust. Üks on juristide väliskaubandus oma keerukate ja detailideni viimistletud lepingutega, kus tehingu kommertssisu võib hägustuda juriidilises kõrgpilotaažis. Teine on ärimeeste väliskaubandus, kus tehinguvormistus on minimaalne ja väga lihtne, kuid sageli ei ole sellised tehingud n-ö kohtukõlbulikud, sest kirjapandu pole juriidiliselt siduv.

ICC algatuses on väärtuslik praktiline sisu. Eesmärk on tõsta kaubatehingute juriidilist kvaliteeti, muuta lepingud pooltele siduvaks ja vajaduse korral ka (vahe)kohtus vaieldavaks, samas säilitades lepingu sõlmimise lihtsuse ja kiiruse. Kõige olulisem on see, et niisuguseid lepinguid peavad suutma sõlmida tehinguosalised – ärimehed – ise, ilma et nad vajaks õigusbüroode kallist, aga tihti ka liiga ajamahukat abi. Make Trade Simple! seisab kolmel sambal: »» „Incotermsi” hea tundmine; »» põhiliste makseviiside valdamine; »» Rahvusvahelise Kaubanduskoja (ICC) tüüplepingute kasutamine tehingute sõlmimisel. Head lepingut iseloomustab poolte õiguste ja kohustuste tasakaal. Firmade, aga ka erialaliitude tüüplepingute kohta ei saa seda alati öelda. Koostaja enda huvid on sedavõrd mõjuvad, et paratamatult kaldub lepingu õiguste ja kohustuste jaotus tema kasuks. Niisugune leping on tunnistus partneri madalast lepingukultuurist ja seda ei tohiks sõlmida. Tasakaalustamata lepingud on pikas perspektiivis igal juhul kaotus-kaotus-lepingud. Rahvusvahelise Kaubanduskoja (ICC) tüüplepingud on poolte õiguste ja kohustuste jaotuselt hästi tasakaalustatud. Praeguseks on ICC välja töötanud 14 tüüplepingut (sh viis vahenduslepingut). Lisaks tasakaalustatusele kajastavad nende lepingute üldtingimused üldtunnustatud kaubandustavasid, samuti on koostajate eesmärgiks lepingu sõlmimise lihtsus. Kaubamüügi tüüpleping on eelkõige ette nähtud kasutamiseks tööstuslikult valmistatud ja edasimüügiks mõeldud kauba müügi puhul. Seda võib siiski kasutada ka seadmete, toorme jms müügil. Oluline on, et mõlemad pooled on tüüplepingu kasutamises kokku leppinud ja tehingu eripärast tulenevad lisatingimused lepingule lisanud. Eestis

Profile for EAS, Enterprise Estonia

Ekspordi käsiraamat 2015 „Jah ekspordile!“  

Ekspordi käsiraamat 2015 „Jah ekspordile!“