Page 28

29

;; Miks kipuvad firmad esmalt naaberturule minema? ;; Kuidas õiget turgu leida ja valik langetada? ;; Kuidas infot koguda? ;; HMK Majade kogemus ;; Millega peab võõras kultuuris arvestama? Sihtturu valikuga möödapanek on ekspordi alustamisel üks kõige suuremaid vigu üldse. Põhjusi on mitmeid. Kui mitte arvestada paljusid start-up-firmasid, kes algusest peale on võtnud eesmärgiks terve maailma, on eksport ettevõtete jaoks järk-järguline protsess, mida kirjeldavad n-ö Uppsala mudelis teadlased Jan Johanson ja Jan-Erik Vahlne, kes on

eluaeg ka Rootsi väike- ja keskmisi ettevõtteid uurinud (vt joonis 1). See tähendab, et firmad kipuvad välisturgudele minema samm-sammult. Alles siis, kui on kogutud piisavalt kogemusi ja tuntakse end kindalt, tehakse järgmine samm.

Joonis 1

Uppsala mudel

Üks võimalus, kuidas samm-sammult lähematelt turgudelt kaugematele jõuda

SEOTUS

Faas 4: oma tootmisüksus välisriigis Faas 3: oma müügiesindus välisriigis Faas 2: eksport sõltumatute agentide kaudu Faas 1: eksporditegevus on tähtsusetu

AEG

Profile for EAS, Enterprise Estonia

Ekspordi käsiraamat 2015 „Jah ekspordile!“  

Ekspordi käsiraamat 2015 „Jah ekspordile!“