Page 19

20

E kspo r d i k ä s i r a a m a t

Sul on vaja head ekspordijuhti 20 riigis tegutseva 1500 tippjuhi uuring9 näitas, et rahvusvahelise turunduse eest vastutaval juhil (olgu selles rollis siis omanik või juht ise või eraldi selleks palgatud inimene) peaks ideaalis olema järgmised oskused: ta peab nägema asju rahvusvaheliselt ja mõistma globaalseid arenguperspektiive; tal peab olema kogemus koduriigist väljaspool; ta peab oskama võõrkeeli. Kaval on palgata ekspordi müügijuht sihtriigist. Sel juhul on kindlasti vaja läbi mõelda

välisriigist Eesti firmasse tööle tulnud ekspordijuhi kulud. Mida peab ekspordijuht teadma? »» Ta peab teadma finantsplaneerimise põhimõtteid, et maandada finants-, sh valuutariske. »» Ta peab oskama võrrelda sihtturge, nendele sisenemise viise ja müügikanaleid. Tal tuleb suhelda potentsiaalsete välismaiste müügiesindajatega ning hinnata nende võimekust. See on suisa elulise tähtsusega, kui müügiesindajale antakse eksklusiivõigused pikaks ajaks.

Kitmani ekspordi projektijuht Hannes Velt: mida on vaja teada, et alustava ekspordi müügijuhina võõrsil esimese tehinguni jõuda Pidin esmajoones tutvuma ettevõtte tootmise, toodete ja nende eripäradega. Tooted on jagatud gruppidesse: puidu-, metall-, sega-, baas- ja eritellimustooted. Nende tootmise protsessi selgeks õppimine võttis suurema osa ajast ning pidevalt lisandus ka uusi tooteid. Alles seejärel sain hakata tooteid müüma. Korraliku õppeperioodi vältel kaob ebakindlus, mis saatuslikel hetkedel võib kliendile üle kanduda ehk teisisõnu: kui müüja ei tea, mida ta müüb, siis kuidas saab klient kindel olla, et ta ostab parimat. Teiseks on oluline tutvuda uue sihtturuga, et teha endale selgeks rahvuste eripärad ja meetodid äritegemisel. Infot saab nii kirjandusest, internetist

kui isiklikest ja kolleegide kogemustest. Kokkuvõttes on ülimalt tähtis võtta rahulikult ning tutvuda kõigega, mis aitaks paremini müüa. Kui ettevõte loodab sinust kasvatada uut edukat müügimootorit, siis tuleb kannatust varuda ja mitte loota megamüüke juba esimeses kvartalis. Müügitulu ja kliendiportfelli kasvatamiseks pean just neid etappe kõige tähtsamaks. Suuri tehinguid võõral turul on mul õnnestunud teha ka tänu mentorite suunamisele. Ekspordi koolitusprojekti raames on kaheksa kuud see aeg, kus ennast arendada/täiendada ning neli kuud realiseerida.

9 Albaum, G., Duerr, E. (2011). International marketing and export management. Pearson Education Limited, Harlow.

Profile for EAS, Enterprise Estonia

Ekspordi käsiraamat 2015 „Jah ekspordile!“  

Ekspordi käsiraamat 2015 „Jah ekspordile!“